You are on page 1of 17

f

megteplsi' ,is uUasziilpl_-"" hmet6seg.eben_.. .A~ unitarlu8 "fel~ l-og6sn.ak ezt a~_ emb~rj, m~ndju' .. erklUcsi oldalAt emeltet 'JI tette IB~D'~U,dl\tt,o'SiSa: ~,han~DlD~1 VIII' "DB •

..- , -- ~

..

..

I •

- '

.

* taD."a. A lelku&lDerat ~1y" n: leI" ero-, amely,e:' BZ:va

-t·A·1 la'I7'~d,'-- te nit 'L"S' 11~·'ei1J;'G&,m· -0--' - aI, j.; -A f' ··'1 ,_ t' .

~_~- (J'" _.-~ .. v~:· 'v: n < M·:·.~~·,:_:,a.~' .:_IKY J~llf'lie,.e :-~SDRle '~~O,LO· 1.-., _~_ ".

ezz art;) ." . mieol&, a&ko' reDdelkeztink lelet,~e. Amdeit-y erez.:iik, }lolf vaD elY ·.elen.~·-~Ikn~ hatalo~,;_ am~ly ,eik]l'" ~

·Lo:e·'.'~.·;t-'l, ,a,~ v .~'~ J...!' .. tatm - £I·'Z va-IV b'u'- Dtet. 8'-,. ~fr'V ..... '. 'b·::,.· V'': 'G r. ,D.' ',k: ' 0.': b_{in··t~· k7Q'·:··"e.~·t'.

D-'~. ~ - .!. - _Q ", ~ • .,4 - - ~1!Jr,,-,--.g g - JQl -, __

el, . r4oeheze4ik lelttS_·. B M Ossze'fos,' ·ad a nagy tehe~_ _ '. ·latt.

A Iielkl:is.lDleret ,8:ZI·:"Yr a . -eil,I~I' D1o·ba benD'ti'nk 'vln" e'~~·I·:,·~~"-ttal te .

~~ttUllk .i8.,.van',,"E~ ·~~l ~~'~: lleh~t',.ge<, ~.a,~lelkr&~E!r~t

~""'''--~''''e-I'J' "e ,un· lit O· .e~ko, eSl Dl)ta .I., sl;olgala;tAba_,ttU., ~,yel .

,aB ,11,tell.,,~ 1ft .elli,lllsm.ere:· Isten s·za,'v,a aa ember l'elk'ebeL_'!l', amelFDek nem ]ehe. 1I8lD ';uged'elmeskedni. Goethe zt fey' -Cta"i" . rrl· 1l~'l'·\ ~ ~D~;'k: :.~n(· ,aes'ze' n lira tan azAI' I'S'-'rtou" .~. m 1· Ie' "'):kl"'4"n-:-',-k'I'::i!iII'

_,~~., ·-:111. - ,a.~ _, j,~. u~, '" til - ~ .. " .. '1-'- .• I, _.' . '. -'. g,. ',?, . s .' ~'_. ' .. _ ' - ,,:U,,_ '_ - t.

,,<,lmlhatoDB mutatl" hQIY mit 'ell ,08eLekedll,*k 68 mif

. kell elktH'iiltlilnk. SUneDa CUI!o;S perpetulIs-I.;.1t mOD,dja~ ar,-_e ... ,~ .1"":;8' nem l.'ellst tlv '~··rr~,. c,s'ln- ~ V··a,D '--e,h,l\_ az 'elD"beri J:6 eku,e,-:

o ,an - be'si etmesi meg: I, tf oJdm~tet6 'ehet8~ge, a~ "e~l-,"e Sok- dltes 6;8. I'DgJ: IkQznak theologia:i, lelel;tani us 8Z0e ~o.I9gi8 · 8ze:mplontb6.t Va.' a80S ,'?ut.atok. fig, !OIJ:ak "'el, hogy a 1011£1- is':ef'Bt altai az isiei igBzsag [ut kifefezaSI"8 HZ ember ien

lit' 1l,.za~A~k'lI~ifBlez,ste~jut' ':a "8Z,~8B ~erkolcs . t~~' ,Ulet6_:

Ii. lellWsmerebJ-tr ¥fa: o:z a felfo,g4& alenk bizoDfBaga anr '," k, hOlY '8Z e'~t6Icsi me~itiles m~.yeJl elvAlaszt';,atatla_ul 088ze- ' fiin a. ,vaUai 88 g0ndol'o~'ssal A go'dolkoz4s megterem-

1':,~lt' .' •. _ > ~'aO'O, ; ~ •. !7'l"~RD,~i)':'-' ··~8A;"i...' • .,· e n:k, "1':1'"" e ·.··~I:'~t~·.~.l) A~coZ:". ~'m--"~Jr' ',£11

.~;t.,~'" ~ 11!U.~~'JLII '_.'~'J.\!J1- .~,H,'II.I·~gil!t"'. a..al >J:,I_~_uJl,~lm., ···;ei,~·a "m ~,~,Q·_,.C &1

a lffki_i'sdle~e*b,eD, lDelyeta~QDo,sitott 8Z Iste szav4,Vial .

.. ..

EDnek er ':el'm6beu 8, b;~Dboesaua-,: nem jo_et mast61,

m·tii"a· ~ T8··-':t·/~"n-4i1:'"I·· <~r ~1.l:I:~'l~lll·elD· •. ~IQ' I ,~J7,I:O;:"'''.~ 1l!tI~l'·'~.~'·'I·~.J 1'-, ten k-'I!iJ :-:-·'y·.····]:·'la·:-·t·:'··!~o':-::·z·o:,-t·,"II-,

,. _S .rl~ v_,Sll· a 1.~_'-a.".JD'~'_~. ~,I D~:QY~U '~. A __ ·'I.;:_~".,:.:_.- - I I,: [" ._"_,- -_._ G

w w ~;

,·t- "~.La R··· Di74 'I':R.~ • d'" a" . U·_· nv:i., :9,A' " J)i\'m"" lrw "1~,..' n., e-'" - ._','~!r. 'o~~··I- c!at ,jdO·i:';-- •. t At. ,B'~r 'I~r el e~" " ' e' . ·'r· ··u.,iti, -

A'D. ~~, .1.1.\&.,1.:.1" -. ---"I ilr~g"v' 1 &:. ~.VJ:.~:' •... ;, .~. L17~, U<.· 1 I.~D~. ~':'" -. .'.

IUl!lk- A biiul!JocsA:u' .. ' e ' .. ,eJfis~hez az egybl\z feioglsa 8zen' ....

1ge1l·he:le;en iBlid' el0kosztUet azfik~ge&.E~t ··sZ~lgAli.tti-:~ b·e'k ktiz,'ij,t I IIrZI '.1 "V~·· cs,or'iVo\e:te I @:l(l!*t, Iszio,k,.B,QI b'~"~~ n,b .. a.' B,t:i-:--,_ t,.

~&lJQn iidViOs 6s 'Illely' lelki ta.-taJmat BHlgab8nfog~,aL ,_Y8."

!l'Qrlat,;me,'y s:.ltheIJt kez,Q Jtilll,enni dlv&fb61. jellriil a~~. I_',

·h~ ~_:m i'vezzu ~t e11in:e a vallas gyako, lY&oak erkl:i ~ '~~~I~~ -8 r~l,e~e:I" e,8 Ipegtis~t6.lltlg'y jelentti8eg,6t. BiinbBn_: t n6\ kul petb? . 7Di '~valla80·SSBg '. 'lTe et\,oz I I. aposto .'" ZI urvacsorAval" kape8B'atb8;u~ 'ador' a .··.·.Uv,e'.ezaket,_·. "_ iija:

,_,,' ,:gilja ,",eg az{n~t, ':z eillber '_flgtt -ea tigy e,yek ",,~] ,0'

knyerbol as ugy ig,",. abb6 ' poluirbol .. Mert ,;ki c~~ltt~ nul es,z·'·. e's is;;Ut, itilete;t eszi_Jtes Issik m6,a;n~". ( ..:'~

· r 28-20,,: v) MiDden. i .. 'ba an 11 .. )' :evez' tll n __.'," ez,a.mely as ember magabaezl1asiit, bUlfidtlS' val mea:' ,zt laat'elozza. Isten a ._8gl- ·szt4b. esa • '~;s,e:'-"~b er ,',

hozz ":- :'. '1'-" en ' tl,.··· ,:z:' It·· ~. . 'e' ' jCJ"""'":"n- t·,-/ -_"J,t IA.'le~ ""-'" - .. ', . ,'I 1···· '. J '. "'Ii :~~." . -,

ColI ._ - '. 'I ,- i . ." .'. I . I - C _ C .....:_ I " D~.· I 11 .. · .. 'I . c· '. > _r " . .'. ~..', . -._ .•.. . I _.

7

.,.

0.' d. ".

:8-)7-'

. ,,~

"

,~

i.,g>

I •.

". . .

ii

'P.I' ~:~. ~i~' ~~'D'I'~ ft~B'" '.'10:1 .• 'I,~ ,- ;&6. _

a~u aD J,_at _}~ u·-·_~_,···!~~, G& ·~B. Ja

-- -

. _. ~

. .

92···

..

,

93

· -

I" 7

....... I

il

..

'.

.' ,"?
"
.' :"~
'. '.
~,
") •
, - ::. ,t4- e' 9., feliil:rol a 11~i· a'luJ):,1 a I J, ,.' ,fe):(i,lr6l 8;·· I

- ,

s. 'i.,

3.,

0!4. ft,. atu', J -~'-l I' O'~-
.I "_
I
'. .' . iii "
" ." .,
,
Ji2 a I 3·~.
.. "1\ .... , •• " ;'1 "
'.
8ll -
~
.. . '. "
.: -