You are on page 1of 15

1··2,7

II~obu:. : .,"CO nl~ -_ n ornd I' I, .' -I_ b iu .. ,"-:z·"",k '-) 'UI.-_'~_ I un -lv,

..

-,

..

JRT,A:

v A·",·· R",:: I" A· .n E::.1 .R,_I IT'

_ ~ 1 _ ,. "I ." I

' .....

I III

I

..

..

I~

,Or,ok Islen 1'-0 A:_ank I GyiJnY'Grti:s~ges e,G kies helvre vez~tlelt;"-1. mert- jarhaiunk a SiQRn;a:k uteiben s lakpzhatuilk a Tl templomodban. Onoept szerzetlel nekunk, m'ertegyii-tl lehetilnk .-. zokkal, akikkel nerncsak ugyQna'z·on hil es rernenyseg

d ,. ~'"' ;l'- " !OJ £';;;'" k' ""Il ~~, ", 'k .... <0' _.p' 'b

~ __ e: a iestvenes erzes lS egy' 18,_,_ 81'188801'91 ",-'lZ:o~s,s,eg coszorujaoa

fo " 'n-I O'~~~:"Q"s-::)z"":e-' '--:., .echa ,11'1 V'" 'a'" erezzirk r Of' "'7'J~·d- n'~' ak szen )~'S' 'e'~(J'~ ~ ,~,~~ testveries

I_ 1 _.' .•.. ,;~,"_", :_ '1, I, (;',~:', ~. Ill.' I' ': ~~,' .~, ..... _' ,\1, ,~u",~ ,-, U.:' - '" ,a ".~ ;,~, ,_it" ,.-- 5,11lC.;.1l., ,al '.~ ,_to :L,,_ ...1 .!!lJ\..:;.>.'

p_ illtle; Udc;cQ,zfhj, vdltat JS·zi~ link megteHk e pillenat ahitataban foienlelo erzelrnekkel s a .buzgosag szarnyain ernelkedik feled . · · hozz6d.. Oh Ii- dd meg ] 15 Aly ~ nk unnepszentelesunkef sogadd k,e,d'~,_ esen laldo,zI8tunk,srt~,

. .- - ._, - - - - - - - -

'Toled van .a hit, rnely he~t-eket mozgat ki helyiikhdl; hj,-

!~: . d - - - d' . 11 J [I ,. "k- l~J ~ til b . [~]- ~ _ ... ;

ien van a, g'o'nl~:~,O'l,a'iL.~ mety g'YOfS, szarnvakon !JI,f[~Jla~,,'e' a VI_,6,g

'Vle'Ff.t.e •. ·,·"I.e~,n~'~ birodalm iail Lii t-IO~r-' .ed 't1':Q,D 'a. .. ··.' .... z·. le'''-'r''o~'': ~'m-·--;--:,e,~11]-y'.-'.-'e-,111 vezezn i' ludiuk

,~l JJ , _ JJl_ . . _ .u"l. u. L J _ "__. V"~' .,= ' .,' . i a .. , ~JL .' . ,I, 'o,L--, , . .II!, ,l, .. IJ,JI -

. -

minden 1,B····. '. ni l~IO~,\t·· 'I~ 1i ess e",j!'",,,,!UI~'~ n'-' k,:·. e .... J't iJ t·, 'D"~~]- e d - V··' ',g! n .!3 ''1: 'a~ ~"'::/- m ely IB Z el,e"

- - - - ., "-v. .~'" ,K.;_ ,,_~·l .. _.~I. ~ __ '._" ,_,,;-', ,:. ,1.1._ .. , ','" U'" ~ '\\' "·'~i.'· , . "_.,~I,,.. '- " ;_-' ... -

h - lIi'k - - "11,_ 11 d 1'1 '-bl..,;. k';;;

'." e"'II~:I_Jozn,a1)IJ~!ai H:ozfi,~ masasabb helyekre 'r--',~1aa··c.·.". I] IQI ! tiszt ',:.···.·~,,1"""",

~I--, . .. '.~. ."-,;;- '_' ~ -I /-0 .~l;.._· '_ ~l ~- l'",' . I I"," _", "',' .' -" ._ 1( I~~ • - :I I~ I" -_'

latasok ~I:yllnak meg eloUunk.. Ezek altaI ~yermek,eidde teUet s

s akaralcd teliesitesebe helvezted boldo,Q'.s8.gunkal

A,z"'" tr-: ekarod. i'r\ A,,'.,ty'I"'··a''''·ln-,·~''k··--;:·· h Am,1 lelk 11 a~·-··J!'&"n,~okll. a':'l"'jll~:,~]' hfven

,M., I \:...' ,)t",.y .. ,~.I 1 ,J~'" ' '_"";';":::":1 .' I.U~i..1 I.· 'lit·; I, ,:,I._ lu,~,B.I!!.,....,:},-I; .B,~U~I' ,: '~

siaiarko,d,junk ~, h,o,~~y ez ember va16b,a.n, a tererntes koronaia Sl a,

.. ,~. gr, ermeked lesrven @i hocv ben n~ 1-' BJ";"'? ,e·~'I~t',~·~e·_'='-'m·' 1 tiszle .. ~·a.IOf.a·al ,a

,~ ,_ ' _. 1:''!Ii;, . ' .. v,J '.' ,1II,>-,iI 'i " w,o, .J' 1 _. ~ , J, " . .~. .'. -' ,J!_ \.;;.00 J,,-- ' . , I.I!, .• c -' u.~~ .. 5' - , .

hit m'b!!t"'e, a.z'ro,:. akara.Ual a~ engedelmesseg, 8. nagra.·~,

4.

~ "J. ,.

- ~~ea,1 '~'~ ~'~6~oj~~I~'~~cr' ~ fW:fl0.m.6sft.~T;a'l ,8 ~sE'i~vj'f,'is'.R eg)t'esfltj€i"\~,

r~iD ~~I 'g~1 ,~I 'u:;l~i'UJt"'0~.8i:'1 g '. _ "'c :.0;;0 ·.Il·' , "... .

A~:t '~ak~rnGl. h@\f' a" vallas. mely:re Jesus tiltal v~~reltet mum

Af4' ,- ~ r ,~ , ~ iff! " 111 ~,_ I il'f '

flUSZ;~l;I. hilS<Ziafes ke~'trn't~·hi&. ka.nem .t.b~;JBft. e~·.r:t·.. l~iyeN:~

I1Qis:y' til r,egitar¥,eflY" bUinc~j kozQl emcdlhaC!ilJiiH:k fel a fiu.i

'-"-b;Bds,g . ;~~~1ldatj,a· h:ogy ft)bb ijJazslaSUl IOl'eked;iunk. mint·

~oJ:t. /~ ·t~;~.z~~k-~· i ra~t utlim:k iBa;z;~tt; bt)~, >.kere~.sil k Ql,c;sz,jr' i5tenan';,z:aK'~il S :illllllak maza.igaits mlrld~I1.e:~ t;[u~::gftda:lnakn,~ ·I, .. ,,~~f~" .. 'I'i~~· 1dt!l,«jQ'_).~ ,j.tJ. '~I{~a:rlJJt hOdli'1 ~t18tJ'l( 'me;I~' szent akaralm-tlat

It.U.~ft:'i ... ,U~~:,I{5-,vgQ, ~ .... :M;,,:):;,," '"'" ~ . --a"f} ~. '-'-' , - '\ _ _.~ ~- - - .. --~- - -'-

,S ~el€)d le!t~ek .1egyiiiHk fl. v.il4!T lJjj'~2!Qle8u.era '. :8 jtfbb es ,pe;meseb'bL lellti ~1~le't m.egterflf,lmte,e.b\c. ~,~

A mi ('o,via ·,e·:et,ijR. J.J~o~Z;tlJ{8P'CSJatD.,di. ~e te o:tlol, eJgt@'dkfeJI;~

H],~,t-1!;";n--·-·l~~ 'h····A.9fZ_~·~J, e··~,B'I·. refm-eA~~s~e,Q'(i~nk benned n\1U'~'9zi'k vaQ'~}aink " -

_ -, __ "u·· ft,II~'~ll~!U J\&j'!,iIj[,I,~1,t_···-·_-' -, ,I'; I -a" " ., . ,J ',#.' ,:~ .. _' ,!--5~ ,-'"" '-

e~s f,o-r.eJt:v.~,lr~ink, b"en,lle.d. f3,8$E.Do:n·tas,u:JJn,a"k\~ Tiel V'I:- :111 a m1 Q.fDI ~af'u'A.k,\" ,ki.n'alt· ollalm." .Ift·lt :ba,tQ1t,sii,gcls lak~isu.n,k~ ]Je ,rtelkfjle,rj

~rQnk fll'ba:nl'QJlrks ,elv:eszitJilk az ,ele:l minden. r:emefi·yel es

. ~~ w

ff~ifl'"D'fiis~tiget·~

'V:~~~i9~fili;·li:',iTl .. fi'I'~ I·d!t·~·R'" l;_~tt:ii n Dm'~-'- ~~~"l\~O -,~ m"'-; D.'~r-o~,~tl·An-~'~~'9·l'i'1'ii"n-'-

1~~,a.~.Wl,~ .• !:(~,l\ ,~v . ~ ,\Z;o, ,I ,'J fl,e~~;J",,'~i,." lIIfl~;"!~.H~; ~ ~. ,_ .iL. '~'" .', - 'lj,·al~-s~i'''-''

'K;el,. Qi"tnket is, .gylef:m;ek~idde telt,e.lt RQ,g'y-' Je~usi 6],tal vi14g(g,s'~sQgha Ii tg,zt.t:~t~Bil·'~h(lgy elf" _ sZ~P' ~+S tis2ia, 'v811"a~s; or!tDh,O)&el,i~y'e' let~te:1. ,S

'~2altal 8 ~~t,iO: lAr." !,Jm~sO"(I'J m "I'U-"-':!"n--il~7a',;\s~:~"r'l:~f~-6 Lll'1:[r't"~1 0'1 N'"o'p A'm.;; uo.J'J 1I!1,~~av

'- --,=-. '. • ;:, " ' I~, , .::'~ ~, . - ~~c: .. ' C1. ,_".','~, - ,Jtl.,_,~~lgl·~~~ [IJ, __ "'Y '_Ia.., b.~ oil ,I:. I~ ~, ":__;'O'~ w,w,,) I~ ,gf~J;

@lgy .D'rIJ&tn,a~'fa is ;f.lle~felltd:kez;~fUiln,k O~f~ .h,·l.'v!a:'tasILJ:'ir.lk,rB.I~,A:dd ertfhsun.Jlre, hQlY,lIiUl nem kell rirnunk Je~u:s eljoveiel€te,me<ri . 6 a, :ma,~'a ietl€t:e;i n·,~;O"'8a:~aJJka'n es "'zJe;II)~~',~>~!~1: -,- alii ~'ilO,~,\~~jl';J·~~i'~'n.,~II,~ :a;~';7.

~I [~r .. ~a{1 ._' ~~ - =:> v-t- r- ~ -r~ ~:'. 'P~~~,5~~;U .>1 _ UA·,I~·~ ~r~l.~, .. II~I~ , .. [5: ~

e:yac:n:ge]!;U,[){l ia,Q'ji(jijscajlb·an;; Miane,m neh,ii';o'k, l~ell noz;zlam,.f!,n,o'wh,k

l~m0'mdaSS:tll. iiil\,m.eadtagfJdasSlal.; n~.ku.n.k 'ken ~f'Z' ,;.Iel ~iaha~~.Ic5~

r -'. " 1- ~ ~. ~ - ~,- ~. -. ~ f;J - U ~ - ~. ~ .

. qg;ai 'ko,zilili.l kie~elk~dve., ez Ii iga.zsagaJt sziy.fi:nkbeZ'~r~j -&

rId iI"~f' - "k - - ." ,

~e,:a:j& ,:·O"'\.1rtRi. Vf;t1&eH az-erl li:eZEl':ll fogva a lelki elef litbkltilOS'

t1'tjalnt 11,.Q;gy' az m:so'k.to:1 tllett filra,(TB Olto~" :-ki: '~e~g·"~t" la,~pJ~rR'~.I'QJLJt~, _~lD-~:!']a';o' ·t',

, I ~.' • ~. ..,' ~ _.' •. 10},' ~. _', ~._. 'I'P'~ '_"I'~~ . ~1~li~,tI~l:~II~~ . __ ,ft. y ~I~~ _ L ~

lelkii'nk es k1Jf\lllk kina.~e1ve'l 9 meBiolt8sitv-a ~dJilkJl6 at u.fioi1lairtknak, De ori~z mtij 8z-.-~lr()lfuI186g es- lelki 'k~e:l;s~~~bi~~k~

ClQUsagat01 9 t~nits' ~~g~ia~~t;~~~al Jd:;ni-'~~~'~:I~id~~'b~!f~ igy 'lltIiil~en. 1 6pesiink kal kQlZ,eIit~'{i.~i · Je~us.h(J,z . kin~k ... s~~ileme-~

L . .'~ ·k. "!_,_"e""!, "'k h"~' . _' ~- _ . ,- 'Ii' -,:, ". Or". I· ~, .. :C::I."'_'.'_;;~ :__' -:',_;',"/~'-~; ~<;.;. ',-'" ;"-0,.:.,:;.."

,[Jle~I' . erun ". , .. glllaGi,CJ'~ "-.:.:- 'M" r 'A! 1).. ~ .. 1 ... , - L

-~-, - I~ .. , .~~ ,,'L~·,,:__ •. ~~p~,- 'm;C"'ii .:-1 Ri'rryilj,Dri: H"'I,UCi;

.. . . . -

..

I!

..

#

nar '8'"

,-, ",_.: "_ t?--,

a me aaS"7<"t' 'ru~'

, ':=, ~ ~ I~~' ~ li!:iil ,1,1,_

l,tlke't. h'i _~ja, a ':: '~,I~,It' ere"<,'·'·le·; aki befer Ifj,'ll~i.te, I/'~, am az e. 1',' )e'te~lllfi:) t n ~~' -; 'Iek ez f merrdia :

IfJr'i,a,'~1 tegedlc'l--; a'~,~:! az el ,e,~.ze~t~u:'hrr-

oz,

1:',8\"

,I, ert

,- "'7 , ~

Ii

7

'.

Is ,.zzal fl Idjl@nblitefge~. 11.·, 'BY ~k"Ae~cs.~.ka~ .~~ber.eke:t, .~an~~ az Istenl is I11l1rg akarMtk; csalfll. A 1.ats,2afo " I .• ilek QZ er~QIC$, es

a vallas funfilamerdumavlli .. Tetszet,oB iilcan.::gl iUeni.B. vU·. " elan Da~nak 'es ,szepnek ldtszani, II hi3ze~eny e:mberek 'iz8meb~ l1Ji;~llljbb .port runtetli S az,elv.a~n0It, lomesekel v·~zetl!lt. B sa-

- .. ' ,~ it.~ ~ J"" '!'~, " '~I'''!.'h-'-" "~ '.-''-,- "!"1- ,-:- i!i :=ri, ,a~ 'J!'o"t' .:Q.!'7' I( ''It'11'1'd-., .A"m'··~Jn.'''I'flj,!i'k:-I" IAt,

j'tlt~ onze .ee~!,~,.l"li-,rt1, ,~I;_a:aZ,t18.nl,~ ~~, W,~,IF- ~'~I ~ .'Iw.:~,'U_ ..• Ur. ··,"lu>····· es

iga'~aluk. Ez IndnQ.fia ok~t arra . ., bo.ltY.8., 1!J2'!'fldomoK:Ba1;l i9 (akv' baas bazB,fjhan lunteb5leg ilX eJsQ hcl)reket f"gla)~ak et M1oclen.napi imiu:;I.s,aguk",ta~ ute~ larkokQo vepzz.elt, .alto~ a .leglQboen l~uak. Alam_iEsna;ikat "('eltuno ~dof1 OS:zb~IM8ak. BefekeUfeU arecal bojliljcmek. Api~(),k6n la, "s~onteseket va.r-

.hik, A h.omlokuk"Olli levd fi'balderium,okat es konti!isuk.- prem,jeit megnm·s.szabbtlsak,. DoklorokDak es mestaJelillek hlv'as$~k rnagul{at..M,egszu'rje'k a ·.sz.llnyogel s einyeijek a. tevet. MegfflO$$.6k

~ ,

,.EI, tilnak es pohirnak kUlfiQ resll:et,peltll pedig mosatlan hflgy-

j'ak. 'SzoVtal "mtnde11 0 cse1.elied'e'teiifet csakazep,t es.elefiszik, hogy 'az '~fflbftrektol hiUass,lIllak."

.'n~ a<~' Ir~~,,; 7:'~I~,~.~~;k: '&~S" '1- -l'~'r-A'<~I-·'u~'-c···~~":~ 1i!!'l9.~I~S,·Qlg· .: ,~, ~,a·:~'I,~,'~'~,I·A,;~1 '91 ~nil~~""I\,8n-I'."

U'-b, ..... flu ~"I .~'j~ ~~'U,.: ~,,,, . fii;I,0, "". Ou;i'[ ',u,'t:JI,&j 'JeA '_ ",~,I;J! ,mJ· si\=?,I'W,~ ," It~ ,I q~, '~.

ia,a~ZSala VJplt~ ~

,A, tm:fVjte.nyt ~, Ne~m,IJ,e:ri r'O~SSlzas,_g(Jk, m,egfe!';:',eZ,e$B~re, a l:l,w.n,o,s

l!--'n-- dul Qr"o"'::Ik-"-'I,f"" . it '<i" .. _ _,#'- .... ·t· 'l!!!!"-I- '(. ,!\!' k k iii .... L . ki ,A, -, .. ~ .- .., " h" '''1- ,:ill

I ~lt!I .. :~~,i~! .. '. ~:' .1·0'11 asars . '~:~,a la· ,,>1 a~ ,e..i,"IJ1;~~e·:·:·\- ~m~T.<fJ ros;szrfi·~,'~. 0 ..

,- ~ - ~ - ~ . - . ~'_l",;, '-1'. -._ .~_' ,0 ..... 1, . _~ " . ;.oe~)~ ._.~ I '_I.,.-'iIIl,~ ~_ ~ ,_I ~15\ I, of,!!!. ,"_-_ , ... ~. - ~

Dual Siil:0mjIUht1Hj• igetzsag,ol meJ~lagad)6, a.rt:BtllilinSi8:got ·eiUponIij ez erkolc-si rendet f~U~rgatAi Cllta~'G ember; v;.aJj.; adldjg a I@lvepy betaie.nek miftJilttJ' m1e'6 lesz .Q, m - a·,g···:·i~1 hi l'~,,.··1"Q':&~p',g De easel ~'A is,

_ " '- 'Qj. .' '_~ , .. ~i£iI ~ .,.'. <,:,_ .. U . y·g~U(~IIU.iI1 / I!L:;;. <\~ •. lj.. . 1J,u; ,' ..

vigzi l1lunkaj.at A tilrv~nya JergoKr ore. Vilqa a Jog vilqa ~ e~stltgz.e', a ha'l,alo.m, le& ~r~;~P7'a·~ k-', A_~:·'7,n·"b, .··a:-I']" .e rk .• ;.tl-,~Co?ll'i'!I,o,ai rides ,S"~';:l:;'~:~~

. . - U.(lhU~,Q,,:r; 'I I _' l2IiY,111'1_~····" J_,.,--,. u' ~;c,l~'57 ., -. __ ;,~,~ .. ~I!·~·U,;Ij_.

i:~~ lermeketlen a RUs.zta jog; ,es :PtI~zt'El igazM'(F yilaga OIYBla 'miDt. a. ,hmld~iI'~~:s'" t~ll~ji;~:'-:-N-·~~m:'.o··,.·k'.,·. ""'~·I-'k' •• u::J'1ma,o-~·"d'":'J':i6·t; h'~:n; ~

, ~ \,d~pUlU::'~jI!lVo . '.' . I.sill.",~ "t, 'r _. '.' - [,;I .. .J;i u,lI;, ~~,~,'I'"

1emagYiDibb jag,.,a legnagyobb Jfi1P'"talans. (SupnnlllR'l jus, 6,umma ini?ria). Nin~' '"a.gy6hb· -a~adAl;~"~z'e;bef~h ,. 'kQ20tt' 8~ egy~

m'as In', edesenek, min'! a. ·vell· iglimSQgbpz ~.aI6 l1!Jel1'l!?v ra:'.' SiEkbd4s .. Az ieazierkol';", b-:.ll'.",,,,,.,,I'iSl)l_g, ~'7" i'g"g~OQg.cL~t·'D.~~M t"~l1l l-;~Z~I

....... --,;: ,_ - __ bQ C"< ..• 1"Wn1Cli·Jlg~jU ,~,.& "\ittj"urliiaU; - IIp' 1~I'gl\l.. ,l:.Ir K:~

dOQ.ik. ott. ahel a 's:zeret~t . 'v~,i-~;:t .~. tlreaIntat. . A2'. j·ga:_1

rird~gj 1,e;S2iefl"de a8~el'ele,' m~le~isedet. elefe;d e~fe:rmtiketl-Y~ ,

...." ~ .- is''' ~ "', '!1'

se?~!l. vf;Jl'a:~801 lellfunkbe. k ig.,zs.6ga "tjlrve:nytitetii.itiilez JsA-

col, d:e 8S,ZJerelei $zarnl)l18kal k61csQIlloZ hoBY' az eT.kalesi "nag m'asaslalair~ e~~lk~;.~~";~.~"".~ cA~c ~';~~~~l~ ::~ ~~~Q'"7-1'~~'(aIC, $.m··I-a·;~t

. - _ -_·"-,:~Q,I·::lt9''@~''~,It,~~,.~;- 'i'~I-lI~I;.!.I:~[J-"O~"~ IiTl.:Li'.1,iI.,I ,If; ~Q\~, ~" ~ '_'"',P • _g ..•

..

· i

, -

!I!]II" , ~I

'-j lit, I ~ 'I J¥lllu I,',

nern

.."

1"_ "

I' 'I' II ~ ~, ' I!!' ~ dId

V·- ~,~' ! '- I"I~' ,." "u'r_.-',~{ '.' r~'S'IU 1.71, .,' lr:y - ,"""'1. ','. .. I}'~,AIIJ;,. t:, I~t·_

',' ~, ',' U. ,', '._. ,I. I, . . ",_, - ,.' -' ,'. 1·_ ~." ':._'" _I 'I, .. ' - . I~ '. ilP ~ . I~ ~ .. -

tXizilifi · ZS~ g vol [. .

I, . lien c,s~k .. '? ,!r~".uiik van, Ok az Istenn~k!v."'asztott nepe ".

R. jtu~ ki'{i! mas' u·;p·t n sm ismer. Csa olwk gonddilkodik·. C.ak sz,{tnUkl~ hun.t:" annal ez e:,b6J' ,~'kL·. t kas~l vizel

I C· . kl k' " Ii •• - t' , iI,. -It . . 1 . 'k

~ S':'~l'!klldbl~ I"":~ i" D," .'l,~{ 'van S"ZQ'~··-. ~,c·,e··tl·, .'. ~o: .::,:_~,I:,enn·: IS --.A,itll '.'

11 1 I,-\.c.,~.-·,I. rl;l .... ~ rii ',' _ ~ ~ I . 1 '- .tl - - --'" I ~J .:__--..:.! '.

--11 k ~j tl- L. t., - "d" ! ., ~IL t:.~" .. k f • J - ~ 'I - ~ L ~1 1 #fI'

kivu1 minG,e.n:/l eJn< gy;.'l.va van. , --l!Ju'D_8 ,·~··.:lfZ·· "rcal_I·-~:,:0r!-:sa,gDO. 8ZB,f-

m',"2io,tt fLZ' ,..I;!lt$:rt,a.l"~n ie,fir:! e,· elbizakedo Isa.~ .. mlly~mig lstenl t nmagana .. r ,~~j-nito~l~l ki, addie maaat m,'nfti; n' m1l>rn ~ I

k": o~b~-'kt·.;tila.,:Abr~h,:.fi1 ,: un Aly'ank~' ~. szoklak 'm[ ,~Xo .

. - i!I' - - .f!!: ,,~. ,-:,L" a~ . m- ~l'7~'S'" biz "'-"8- ,'i"'I('" Q' .. ·t,t r " I~ z·-:--'u"'·' k "F" ~ '!:!lir.a l'QI";" .' ' .. : .... , . d

:g':' ~nl, S·.,Z aHZ] IO'·;I,,-Z·~.,rl ~~!~:., _':.1'·C:_.,<',,-,~ ' .. J -Ii, ... ,~" ~'" .. '~,' .. ' a~ :_'alen :·'on,,;,~

viseleset : J t~ ... legesse ,eft minden ,lye,' laKkv~"t·:s ma·g .. $'~la . sz'rnyal·.s~. Ez:.z elbiz,flkodoLs:g m,o;cdaUa a Iemplomban a buszke farizeussel erm kev'~y szavakal: ,Ur,am, h6.1akat adak

n. "·'k··,~·= d '. p.'gr .. ,y.. nem v:_C'Ql~'·Jo.···k··· ·0·.· t\l'~ln·'. mint mas em berek ,~,.... E~'"Z.;'·· Q,7

. "' .. ,:._ " :_:. iJGJ!,'_-::.r _' - ,v'·~· '. U'·D .. V:' " = .' J"'2 CiIl "'.' ' . -' " . . '.' . _ . Ii . I ~ Yn'f:dl

elbiZ-fikodottsag $zGIte ilill a tilrelm·etlefltl'get es vak fan;jizmu.t, rnely .- m.B,g,Ben kl'vti.l mas, jga,zs:·,., ;g'o't n'.= 111 ismer Mfn'denki 'mag"

lvara ~,~, ~1'''IQr' esztre m--:-:--"'··"·l·t-··:'_··-·ck'~;; rn f"s·'·"·k,;·)e~'Re~~r~ ~'r'e"~ es gon dolkoztk

I_'~. I, .,' . U ~ll~ !~l~~ ~'." ~~ ;rl~ .. ' '.~" . I II ", ',' ,_ I .. l I;" JJ. _I _: .' _:_. ~I •• ~.r.~ ~" . '. '_. ~ .... '_' ~__:_'j'!' .: '.:.__: ~. ·-'Ii!I"·_·::'_ _ I'! '1[.

EZiZel a vakJhiz8oclottsA .. ;gal szemben h,iabanm.ondotta Jezu8,

'h-e\g"" I;'e~"'-"'n' 'm'··~:-'''·CJ .m, ""!i~~·'··-k.!·bo;uol ';;,-:1 terern .. nlhel r~'''·''Q,l'''~a·,,·t- A··:·'b-·····r:a·~··Ir-'~m·'·n'··,·-k,:

. U _', ill ~ ~e __ J . . > S 'U ft\.Jf'~, ,_ ..i..." ,iL·S. It!, - ,'- , ,,_. ~ e , , u,~J~_, ,-'; \. " 1(.11 ~-' __ • ,~ :,1._' iii

: -~i,~,lb·,~I~')-]~,l,O·'l~~1 :s, h-'["e-Q"tii besz ed o·~~ 0:''"';, ~z··.'ILI"'·I'7fMlS··-:' ';""g". 'i~ ;g··,:~·fjB-Z'··.'s"·~·'I;a: ,;;~ s .. · r ·a··'

.Q . E;I. u. I I~ . ..;. L LIIl;I 'U- -_.,',0,1. J. _-I ~ .. _: 1 •• _ _ _:, ..._ D·' . -. ~ . ". c ' ,rI' < .-',._1111 . '. ,-,

I·-·,zeblbn,el~szlebh peldaz,at,Ql'k t.releh,,:'me16 ltl,nft·::,·r..ssil ':~'~I leI,'-tal!·.bIB,n azo-

kat s b,e, zl·~,d· ,_11~;,,~.' am aelyek 'e· .... lek &'8····· tile·~t·rf,' H~- '1~;a'I'b~· ':~I mend olta

. _ Q.-.. _: :_,. ~ ft~"t, .'~ 1 I -I ..... ~ . . :r; . :._ . \' _:_ ~\ -._. ~,_ ' _ II _. __: . _...::~, _ ~I , , '.. t ~,.,

ho'gy- kl ~a,~tU Ielm .. c·g.aszlaUa. azt az Isten me',alazz!.c". V8ks.a.~ 'ukblth m'gis csa.k.:"zt ki6Uoltak: "Me1ta a ·halalta I"

Mrnd~jn-' b·~~. 11':rnl"lo~~'S'~~' '1 .... ·I'k-···,'~,b-·-· .. ien f'·lo"'-~··'I-e~b-·-·r·-e~·d-; h·-:,I,.3I- .~ biintudat, M···-:'n-·,d···. en

[I - . ~ " .t~" '_' _ I _. ,~.,.: '. __ " ' .. :__:. ,I,. .'] ... ~ ... ~ .. I •. "~J ':.:_" .:. J' ! ~II. ~, ,_,',' _ I, ", ILl .. !II "~I"''''_'' I

m~gaL.tkodf)U k:,};j Iben.L'y'z:crmegsz6Ialhat a lelklisrneret Minden t'e ko £'0' ,.yermlkboi: Y.;i,f k'lorhel .~ 'bunbAn,6 v811o~ 'ms,·,_.: :'~IAll,yam, vetkezlem az Ie: .. I ': '),1.,.-: .. '::. 6,S ,'(: ellen Id r De ,':, In:' ,_

,~,. Fl(;'Jet«~nk hiv5., .. lfoguU I, .. 'v'lyse:'oba meg ,·· .. emi'l~Jbef s az":rlJnc,:e', az (5 biin't.s."m az';~n,s'm a f'Jd~.n boes,'nat

Im~ ',.ere:c2:t,"t:1?f!',J"crHinlt 8,' : f-riz:.eua,;,k-. ir:'$tud~l( i<~I:-, zs~ '~~a,~ A mai 'lJrnn,.-;-,p. -:: " trra ~I,-·-'d--:i;~, h o -N'-y ..... ;1 v·.'~s-~s~~,u"'~-n-' rk _,z"'J'm:ot"':--n~

- - • I :.." ..• j _ . IYJ .l I .• " I I~. I;' . • '.' ~ ..• ' •. ~. ~" • . .' i _ l" . -. I I r.. -

~,-.~-! .. Iu,' __ kkal. h:.~_, vajjon ":_ rni ;'CI~~~·J.,·"u'n'lr: a m l~('lec'lunk"' rni

J-' •. _ 11_ '..::_ • I ~ l' [' II ._ ~ '-A1~9-~' -'1 • ~_ I~ 11;'~Jl . ," __ [ "_- ~1 -.,

V Ua~ul1k '.rk·'lcsunk is os - k ,- I·. rlzlI' k t:~ 2:,:"!',: ~O'2 h-

. '1'.'1 .~ I .",. - 1 .'. I '.1 V···' - :jj;!.,. - . 1- '.!if 'I,," ~ k ~!!' iii'. - '!"'" k- 'k- ~. b: - ~ i!1!O, . ~ J. If!I .."

',-'. , ., JjFl .. ~Z '._ EOV tS"·i· .,[.",c ")"'$ ·:u '.1-' .j. Vl,l.

;,·_..I .,. ro' .·iG· k~' .''''. z.·· ·.u~'J'·-~z· •• ~v':·'·1 '. ,,':··~··"v~ •• m··· I',e.,; ~',""h'i'r'" "1" vi1'"

.1. 'I. [ ._. " .~I .' I ,~ U !~ _.I' .. ,'" _", .. _:,. )" .·IL' __ . , , _"". , ::' ,t ,I'" ,--

-

If,'~

n

'-1

...

_, J~

ti ,';0 rninde

.i..: ",

,- ",~

1 '~-'I)

'z

'~'~-","-", ~~, n,k.

il~

hlo"'~--::-

-'" ,...:.. \'

'~I

.... I I

Iii' n-:- -~

~II~ ,t,,'

h _-,1,

1 .. liaralod@ 1 ki.,n " 'I' , :n1 ,m l",P'nh lik: R6~ .'_ he ,'1 s Fl.V d die Qsg'~,et ,irdJi" '7, ~g:~ a [old. 'magassag eli mly.l :"'1:, az

I' ~ -".-'~ . . 'nSr~ m ·lA·s, '7', '. £. 'ml m ((1 t .~.,~ J~' elen S mi e'lf.( '~--'e" d- m e a~'I-liy-~,

(.,~.,·o <:~."~ ~~., ~'~Vbl' 11., ~~ ",,'::_: '_'''' -- ~"~-' '_ '\i:lIL_'.r .1, .~'~!~Q JI..' Ut

nern tudruk, l10SY mik,'ppel"lfej6z~uk ki ,yermek' ,er.zelm.i,kef • hol".s [, lben kiFS;:uk L~;gna~o·bb j:m"'im:'Hyede17 Abbtlo-e,

:-- d b ~ r ..... 1 -!t' - d . ~ -l'll'~'~' 'j. I'k .. ~. !!!I'I-" ! Jfl oil '-" L

lOS.!.}'- kezc el :: .. :.n sZ'e;,8Z:Q,r .. _',ff fI, eSI iti~O I ,.' 'I ,.10 ': az,:';"'g~n?~I:,L'ogy

hlz s;z-em"{·,kel megviligitsak 8Z .~j:s~oka sQtetseget~:agyabb8R,t

bogy - egykm K Ih(')~t@id fa karac.sonyi ejoaktt Ii' kos G; :lUa,gi;1 ~ ..

Abi1a~~-e. nogy a nap ·aldott In Jegs;:gebol elelt\senTHlk~'n;s :'g Slllfalrzik ala e FolclfEll. vag,y -sbban, hogy Jezus szellemevel ujj6 tere'mie,tted letz emberis1eg l'-Jk:i vilag·at ~t ,Abb'an~'e,; .hogy e·)yk,olr ,n'~',Ia,e,cdet k:i,l. '(ll~'a() a g,zornorlGl fog -:8. ~'. :.~··yotrelrnejb~'I 1t1agy 'ab·_·~···'lln,. hog¥ m.inkel is J'ez1.:Is altaI kiemelve a -etu szolgasagab61'J·.~ s .··abadsagr.il; v~zeJeItel1 Abban-e, hogya tudomanynakt rr111Ye'.

" ze tn ,aik",-, a· -,·<d·'·~·' 't'~'~1 '~cf7 l~ll,L.. 1~1'ti"'~'m'''"' lat n k'~-;<Q,~~Q Ike .. ·· d ',- o~ i" .1 ael e" rn a'k: e' -I ~AI'k7;; ,~~

'~~~,'" b" ; .... _ .. ~l !U~ JLtJ.u',K. ~.If'~,.J'U'""'c ·~,._,lI.~ll.~:IL~~ .'" :_' ,,,,,~. _,,,,,' ..• ,\.;:;0_','._1.; 'WJ!J\

mint l'lizslll,opD,k vHagolnak ma(ok elau. vagy 'edi~ abbMt hogy' J',e,zl~15'b'i~'n elo'n'k~bce ,al.litot_.a,d a rni v,aIla,si~eld,a'nyk·~··.-"u:- ket 1

M-' - in,J· e-f'ln' e":'- I k .. ~ It.-,D n' ". r., a' -, ,tl~.1 e""'s···g' d i 0'" > 'I't' I/. ".f:.~ er ~:, f,.h-·· J~ ,n A", .It I ~·~a·'" 'n" k· Ci+ :C[lil '~ 'S il-

:.l': Ul,~.",·~~...: .. ,fi}~ 1:.IJr·O!,j'"::· g."." I~ 'YI!l;:.il!'O,J~ ~" ... v _-"',/~'!'C" , ... _: tiD' ~'~'~!_J'

la" ~A:l":~,A"1 ~!OI ~I oo .. rs zern 'b····;{.1 DI'''',,\;l~''I-'~a'''n-' ,·t·l a le .J·J:;:~ico~s&a'l3d··' ',II-IAn' y. !"e:::' ra-

- \_ §lwA,'UvJ'-'- ~,~ ~ p ._, .. :.,,\£,1\:.;0,. .!. 'v-, ~~ ~,a~ '1:.' _;.,. I~:"_" W~G"....;~\...o:'5~· _ _!.'~", .,_~_ !,!

,gy'tlg' lli.n_k!i ,:D' ~._ rna me.,iii,s, ,kU]Or:n'QSen, leJki jiav18idrolre,mIGke'zunk, 'm,elyeket Jezus ,611a] "",Qz6][el VelUflk_ M:erl iigy telszik .ne,liunk".

aaQ"Y az e:j"s',~EJk"a, c.sill,ag1 .r e.ikUl, '8Z a ,f'iild ,nap,,~.lig'a~r nelku] nem vQhta sOlitebQr es kletlenebb. mi.nt·ft mi lelkunk a jezusi I,-CSZ-

~ ,,""'1'.. I~"g" Q :; .. )::-:- ,.,,' ,'. - .. ' kl, :.if'1 ' _..,.,!' .. 'k . .~ Ik-' !!'o! ,1'

1:',~,'jJl.-)ft: ··"'-i~~"sa.~ao,·" e~'· ~s.·.·zm·i~ ~in' 'te,··; n~'I-e:'-: :-' .... ul

-J< J -, -.01' _' U ~ _. ,-.~-V<, J.J- .' t' .... ,~. '.'._1Ii

L~·'y· aIdva az"tt j-6 Isteniink,. hQIIY miitte:llt a termeszelhen 114!J . alaliianratl6 napuj ero,re kao, hog \ a lei ~idegsege helyefl .1assank·A!~ e:]ilk0sziise a. -lavasz vidam·sa.::;at: uoy a lelkl vilasban is az ,.lao telje,ssegebenU rnegielent a le .gondvisel6 kezed,·

h . L. J!' I '" k t' 'I d'" 'h] 1..... b t.... ,~ t· ,

.. c ... og~ a~,8,vany~G ... kat ,.e.:.::on,t·ve" il, _:"ii,et en,se,g ,ej!StZfltiaj,a.;_.,-an mrer

-,.uj'tsttla s a csOggedi5 vilagban uj renu~n.ys~e,t ,ebms8zen Leg)'

'. iidv8 Jezlls,ert, azoielk~te~~Jj' ig~z~~~~i~;t~' a~'iHala"~ujt~f

vHa!lessag~r, a~ uj c,eiokeri, az uj gClild:()lab:Jkept,Bz oj hUtut ·es em e nyseg.eker I. melye.ket altal~ kbzoltel vBiink s azed sz

""!' 1~ . h .. '" "'" t- 'I' ~ kL 'I'

YJ,e .~I. ,:fsza:g_· ... : -~I amelye (; ala'Rile!t s 'a'meI~ne~k m'u;rr··:,as iP1t).1-

g':rai~~ nivoft,'l ~·~d~y~junk~~.· . .',',_'_ ~.. "

Oh, ha mege_ enek mindenl:5en a Jeeus hivQ ,sZBval1 }Ia nem kotozn~k meg altaralunkat a 'lesU va.eyak s "em vonza-

If n

II

I ... 1

III . II

Ii'. t i~ ~ 9 t:' '1~ B ". 'szti:l.ette:'k '-l~kar '~e~ ny .. 'b· An··' ·~-'a·- ~'~(a' I'. 'D £0"

Ism_~,eT,ez,e' .SlnCFeJ1 .,. u,aK~n .. _ .. ;. ;'. 11' •. &',1, .' ~ ':'" > ~ ~ai ,~.GUb .

bai'l". ki;.r;aly:i f)a]~a.'b n, blba bsr"onliyal KebUlve¥ . De

minden kii:so Jenf:t es latalff.L,t az id'~, VaSfQ'iei m';.gerru~'sztetl' .mi;- €z egyszeru '~l!'l,(1'-~1-:'8nek !. Jt·us sziidetes :,n k az ···m·Ice" v:... rln~el1' , ...• m.,gu~uI6 ele~en·:~gebel1 ;"·.1 k.azaHunk m· .. la, V&jJo"

_. . Il,.,;.,·' . " 111 .. I -' '!Ii 1, I II! ~ 1':.. 'k ,,'II! ~ 1 .. , ril 'k ., 11' ,

ha Jez'us l" pe. leve~eyUill: ''I,(): na ama ml~~\l!O~K ·-Qze'I-:t.~J.L~, S,ZUI·t ie :',:

1- ;.~.ot;ll... 1" 11 ' .. i t k~ ',111.. 1- ~ ~ 1 Ii! ~ t . 1

,':" I~'~,el~e~t ,ele,li_.·.'~ a "s, '·,Jfl':·:·orU,I\· 1:,zO.n.,~,SI_,],~\l.-",'~', leve yg'~.'8'e:i

k6z··U, 11Ilrgm.fadt volns .. ·. szu.l.l~,·n,k s. e ,,"sz,,'l:\'nk ,Z' eml;k.·200~¥· k'ereszt-l? Hiszen '':J2!uet:s ma abn vr'V(. meg nerm:rdcn s 'e'" ae> n esa] sZ,l'"'k csaladi korbR °ZOKOU·

"-' '::"'-" l' 'c. ".' '-: -' 1" '. - '-J~ . . . -- h '." '11- = ~' .~ . ""I "'.', "', .of

!Ii I III t ,. II! r - - g' 'y ~; ,mit.' C\ -"~- l t

(J,flflep-'e,s, 'ar:gya' nm, Igaz, ugym,", c_ID:··.': ~:. ,(J.'ciJ::~:,)[~lm·a,nYO"t azerm

Je.z'tls ,S2.tiJe' i:s,e,he·z 8,' z'sid16 tlep, leg:sz',',bJ) '. elm~·lnye.i fGl:z,oeltekII DI."

1_, 1Ii!'" ;;; d .. ~ ..i" ~ ij';o,'~ <'1" 'h -, . . " ,. -.'. - k - . .. 1;~. d k

fl~flt nunc en ,et~)'es .·~Zl, ner ssnez V·':-,.gy 1~·g¥I.,,· ses, V.8,g~ CS,.::18':'.Q' ;:,

'\ladY rtemzef,k sze-· remenyekt t kOloeko M'gJ' halilY ilyen r ~

m .~n'J.'''',B1J!I!laS_··· S"'~rr7i:~TI:Q"'e:'~'<8'~"'" V'" '~'IS···'r7 ,.,-1 az ~F';;.,k,··.'·. f," elede t~enY"",Sc~-fJ' ten '"~"" r"", . D

.... = ~""!Ii ~11,~.j= \:;.}'.. . "~ u :_~, r : '. . .'. ' .. £1 . ....,;. ~. IV v:", ., --' .. ~l!.:. -' ,_ .... tJ, =- _ ._. . .~,

'h',· B,' :A h In;'z",\~~,r~'rr'z···'~';·I' rem ,,5,'·n·1r'v.,·· .. k te··~·IJ"'e·=,Js·,'~B't .. ~! "In" , ....... :11 m ··~f··Qh.J:,nla:·~ k I?: M", i:e~'r' h- ·~~t

., .• 'J ~' • ,u~ "G!f,.' , . _' L, ~" ~ ;J;'.... "., .'" .. !&\iL'U_',' " 1 ,~.~ IU:all,~ ·c, -. '.' .'11. .~ ,u_

~ Q''''''f:a~' ··n·,' B'm~-" ·1,·:JII·,I,t",;, _'7;~tl.~, .al Je'~I!!'9u" D . Z· "'~ let ""';Qle''-' , ',.c·Z··" ml Ar-·t· -m'" e'~fl' i:~, ti&';:' v''

. "I, ,.1,::-, _" ~,._~, Q • ,K,_ ~~', . ,a L;I, i· .. " ::zJ' .. ', ~ ",' .' l v.,' q,. ,7' " '1 __:,,, , ',Y- . 1_ L· i', .-: ILu "ur,..., . .j:..._

m ,.~ ';"8: :8'" m .. ~ ~ u"" mre '-"p'~~S' .zen t- e-:_",ler,au't~" ", I, .. " e ···'k,·.·· '7:: A::·.····Z···~' 1, t me !F"'!:IIZ.;' e .~y:-' S··'··Z··" ~!I-"'I

. "~ \11, .. '. _, ,1;'1l1._~1 .. I~JI":,, . :L.I .. '" _.iJ·, ,c_ft ... , ~' ,,,;,. ,_,I.. -, .. 1. ·~I·'~ [~, '. 0.--,' '-,1 '-", ! ',"

,~Ietn"~k, ," ';~a,s·"q··a'b~: b : "~"l;e·· ... it· .. ~n!,e::·:l~, v.·~,l,t· B'·,·· kezd ete ·~I'l1· ·~,I-j,11 n e~· tn "1 c s·;· 'IJ/.~n,'n

- -.::. 'I \~,~. _" . , ~f:I" . ~~~, ... ' .. , .'~ 1'1·,· ·-'fk~ . v· _.' . ',' --" . - . J ill !iL;4 _/ ~'_:_lJ _,f ." [' " ~j'_'IU) J!

ft -

e·gy esa l8d 'v.,agy in\ern,z'e't~,ha.ne'rn~:'.z; e{g~~',s,z; [e'm'ble'risl~"g e'let",."

Itihate, ttl"tt.en-girn,i R,romeka', ho,gyett m.B:g, ulan .J minf IGlrl~:-klto'n i'ges 'luzOSZQP m·. is az GdYOSS~i~r., vez)rl':, "szm~.'ykej loho • ·".1111,,1 tu,'A k.

.

Azerl, ha .8 nem21etek 11 '7sei emle,k~r-e unnepekel ··.zenl,'~

!liRk; haa tudo~any~ kolles2Lt esnlilve'Eet:: kj~,(}~,e' . lbloti halankes · kegyele'un'k vlrreszt, akkor . €it nl'iorok eSj: .. f~n~ke 'punk s I~gnagyobb j6HevQnk sokszorcsart melt6 erro" hggy ,~m 'ck·~ '18'11:a,~fl€lQ"an 'eljlen 'k·o~,,·~'~;ttun'k,~

. A. eVftn.aelhun iroja as 81a.p]~7:':h~·n ~'V meg-hat" k·',p~t Al

lit eleFlk:be JeZius 8'ziilet~'serot A k"p '" m,aga e~"szeb~Jn'yl:'nyo~ r.Useg.e$, ,",os melta volna barmelyik ~fivesz ecsetjer. Azonban m"nket hem annyira ma·.a a kep, mint anoak egyes alakjai, s:.e.kn;·kg)l'eni jeUem:c (rdekel~'S kot'le m. Jej't·k ha, (;".,1.-, ozzunk a ker,<zt;:ny,k mi Hoih.2J, akik rna l'"lltb ntt V.R~ n,_c, :ho J"'~us.zi1le"·U ...... ha latjuk:U a gyi. ~mfl'!t inyJ·v·l:

M:riav I. '"';'fu1V;y ". U'zt,,:,i:6k '.okasftg;~~ d..:,y·'nk .-,' i

liszt 1,;" et ,S i, ~ (~'! n' ,~kl.:-.-, -,iJ'7/ "k- m-'-' . II lkl- u;;"~ ·1r:1ik· " ,- ".&",. ~ ... ~ k il n' c' : - - lv I -

'-. . I 'I .. i I' . I~ ~I.-- ~. l'~ • lb. ":. fll .1 I" .. I III .1&', I l ~!1 L&. ':1 I ,,' I __ l I I .'. . .I'". - .' .~ 11

,- II 'i!

. ~".' ~ : '! '.,' ~{ :- .' 'r' I;'!

I ~J._ _ • I -_

l~ t:.',·~·",n'-,,,inl~ 'm.lk·, __ .r az ,:~'zi, - ,7n'~ 'c_ ,d"r[.,.I,I'~~_ m:_-:·~z: __ :l:"' ... ~ ~

I ~ ~ t ill f!i' I _J 1-' ~~ .'."-., .'., . z. I "" - .' 't····· r" . 'If .. . r • .il,t_

'"o-,·:;1ii'8<·,_-_. ,.,,_'J n1'" m( ~,_',,::,_;,_ ' ... ~ ,[ .,-" I.' ._,'_.'-'(:, ".

k.(;J'_tI8 [,-.Z ';~,d.:<',,81 I:",n~'~ i ,~'<Z:~:V<~' ,t szerelelbol. j; u,.~'ojll' aa an ~ it~\, kezebe van l.·,t"',. ""', ~ ,A .. r: fi~_,it.-!" !tt~':rt~n,,-;J'~ m leskivalobb Et.l·.-~'kj!.j il';'~': ~,: be ri [cgok lesde-

rekabb -h' '." -r'c' '0" ' ... 1". :It- m'~ .ln d -:- n-" .' szfille. 'l : (~It:·; #.

,_ ".~ , " ," ,,' '1 __ ,_,_, • .:._,- ,_', lit!;· , ~._ ~ I I. _." ' __ ~ : .. I j', " • .1__ . II _" , .. I e- •

'-n-'"'.~~" ;.,"1.11, ".

-' . . - - ..

Egy ilyen an', at IAiunk az els/" kar,,"':cony meghato J\:" p ~'n is> H"Q:m' ilok .. ~,t a,z~< 'O"'~:--'''~'·'z: .. ''~! -. a16"r'ia:'''J~;-. r~", '.' :'-."Q( J~ ~~ korO;)- r .. mint elsdszu-

--," it .!.' I [" "'-' ,_,y, _ I __:_ . _ '. ". , . _ " . . [ - ~ -, ! _!.:_. . ~ [ . I _ _ ..:.. .~I , ~ ~ _'" • \ ~ (I _I, . , '_ = . 1 '. _ • __

.

loU csecsemoFn tgeltei a holdogesgt61 "iii,': szem it. Ezen- .

ki~v:ul nines is semmi, ,. mi valamely foldonhili L~nY' :.~ eng~d'fl·e 1·7>;.,,·tkezLni. EU~~.-k :z:-l~f; olyan n omorull kiils:' 1,,·.o"iil:J·:n:-';:

koz;etl van hogy =zo. .s.:·jnalaUal toUikJ" szemlelct. anva gyerme,ket ,ri.gIQ1bi,OCS,Q,b.L- .lesei :" ~.~: '11.':.,,':·,;~k:_-;I,r,."I'v~1 fedi, de

neki barmok ja.sz.olyabandurvc, poszl'l 11 kel] itLi> Mil

~, "-. - hi - It Ii f. .# d . ,jO 1ii'. ,ii' k ., '~ k-I 'I d -;if. -... -

-r,ez: .erer I.~:,:- e:)a,ny,B.I sztve, amixor artetlen kisdedet mar most

.-. , - - .~ #' - 'k ;Ii' I!!"L 11 ~ ,I I~ ...., ~ 10 Ii, I- j{!' t ;. k iel het k

II, szenveaes . ;,;,atrJ·a:~.!Da,n l:atJIi,6i t .,·'..100 S.:.I.::- ,a 'nyak J'··':"e.:·.I·.'~':L_e./. mea

~ .... , ~:if' "b'il ,'II ~'. ,I . I" k ",iiJ - 'k "',"' dl- -I 111 iI" b II 'D' M:' '!!

JOV'P_:.lz.,··:lny'~a,le.:n,s[a,g,a,lvm" ,~~,UZII'-~O.:.· ,0 a·,n¥a·,e~,~'tle .. ~I·~:n, ,! __ : e 1:','- .ane

dz:nyak hi 'eve reseszkodot Istenhez .·.·.-z,'ny'·k Iaradhatat-

an :z,! tlevel igolla kisdede. GfJdaU .. e an' .. ho.y kit:'2ulf ~_s kU de ". ka " M:, I '> .ner ~ szeh b remenys] ", rn r 'g ,t', k any-

nyir • h~gy: gyi:h1( .e usr-semojeh n ' vi] ~ g f'vn: ., m,>,,,'l:'~f

1 _#'. ''', . - I .

I':." ;' . ,

• III." . ."., {J

..

- . r; 'I' ~ ,;I; ~' t !!~ I tii. . ~"" ~ d' #' I . "" t oil' ~

.Qc's,"'m-··;.'u~h.~-·I-'~· ,V".' rl'-JiII.'I~',,:-_c·· :.: m un (:: -J~.I:·'n _',t., .... I. _,1 ~',I revn _: ... e e i,,~·,~,I' _,_'_' ime

[~ .• J •. 1" I _ ,I. " _

bbol .' tu:nl"'d~ .c~d~ r;/~c'nyi;d~ " sZ''-.do I'd ..... anya

~j-~bal' . *r-J 't:,~, '~,_k·.z'r:t,t :~ ·_,:,.rm' k ~z,iv'b'.·· a~i;-' ·

· ':~I k;-~bb ' . IVIsl<' k··rulj'rv"l, mind nekkel J'l c,J. k dell ~~z .·.··~~d, anv nevelte n,-kunk~·t at Jzut:ki uj eg~lts lij ~··lldt Iererntell :.ki reank nezve htt.lii,·L.t < ··,~2.:',a.:".,

Az elsd keracsony rnegh J~ k"-J~'n m~:~·od·ob.n .~ Jezu gIJJ·mek la l~ cl mbr,dikli·, .~~ erno >,j alak ,I esecsen is ~i~d':n-~'on~"S~fJ" ·.l-·i~- Iehetelle ~.#~;·vel. Mert' a zuleles

elsa ideieben minden teremlmenyek kbz6il a leg ,heillenebb az ember. A nepe-,"" ne mzetek e':'U bamull negyag, kinek

"', .I\,~,.,., ' 'iJ:rI~""""k'" .:"--~ - delmeskednek 'ii' a·· '··'z·:··'··11e'='m···'··~·'I:E kiralyok ·~'-k"~ '-._

,n~,e,s:'r,'" m ,11,0-- en;~.·,_.I:._. etmes_~e:._ n,,~ .. · " '.':_ ".~., -,':-- " ,K~~,iU '_"'i' w_,l"LO!!!

-~ 1 .. ; I '11"- 11. "._._11 - - .#' .. - d ok '.- ,"'.11, '~l"""" ~.,. II' ::-. 1C'C~z···u~''''·l··~·e''',,· -p:~l-' "-:;~·'l·~'b·'···-·'-

n,',it ,Ie,·.::'· tte.'-'I :szaz .. at,:__i_OI_··.OIl: 1,~~·l,: .. ,,;',Jt .•... ~I,.· .. I~, ell.··· _"ol __ "._cnu_a_f8

.~~I'nm"a::_.~ "k'k,al Is JI.'tte·h,:-t'.f~ene"k vohak ~~"I ',J, tehetetlenseg erne 1-:;~8~

n- ,·;jI!'ll~·= Ira m'-;:; l~e~'1 ,J( ';!'I .~ 11~lql'p" n.'II:·a~Lo'''',I: 'e"'m' ielk .. .d t' J"" k .. , 'f-··o~~ J ~. fl' :'.' , St)', ·8,' --,: (' '1 m"'-:-'s'- , .....

_ _ _ _ I '.j l '~II ' , .' I I, -'. I .. :. ,I, a _' ~I .1.' . [J "., '. . . . J ,,".' . . "... . .- ,.,,,' . , .. '_' I. _. _. . ,'.. I. " _.; 'I ,,_, . _, ." _" .

:ga81a,- ara. amel- ... re bamulattal neznek szerneink.Jlven csecsemo alakia ~,a,:_$,z'i,k az I,"·lsoklara,,· ,,-=cOitt,~" evangeliurni kepen is, OIL'1 fekszlk a beth 1:10'- em I Iasz 'FJill~· -bolcs ~'b""'-"n S-"~r' 6,~, sal k '·lo:!!!''':rS:'·:?io~I_!I. n '~";' a vila co 'I',

• ~.. . _ 1', "I!!;,\..o '""'" '. . ~... ~ .' ,~ .: ,_ "., "'.' I," '" ~ _ # '. I; u,,.. I I '_ ,.,~:' Ita '. _. ' ,I, L&.. '

emel 'I k"'> .. ,-b: .rneg~. oz6U i:;8ZSatiill ereievel. A~ aran: i must.~mla"g I, amely id'''~'ve'l lerebelves "f6'va ' e;j;i,(5do,;,t. A .. z ~ ,el:',Q ecsJe:'_,-, von,~,s, rnelyet e m~,:v"'_~'~,SZ ihle tett Ielke vi,)agFCI, szolo f,e:'s~'men,:n"~""r lalakit~tf ~,\Jo~~n'g,:~ e:' csira a me] -et iff-O' rrdo S·)4p· 0,118,!!",Q' ,. e~I'k,"lI,"lfl- Al lle~'lg,;-.'k.'·:~I.'

., ,,'U,' , II! 'Y,J!' "C' ,,_.: ' ~al,l., ,'Y"I '._,..t.lILJ,.'_,·_, ',~, 0,1 :.·:11"1; .. ':_' ..•. I U. ,t.':___.~ .', '. 11'JU" IU )," ',.,.1-' .,ji,

S· eb - ~ III "".p.'~ b-' b ~ .. '1 I' ,_ h , d~ dos s 1 ,1-' I-I "ill ,., ~, , ... ,10'

;!~ . 'I~~I sze roier oenes IS 'e··.., ornet.« e eon T·'··S'; ;'-~O"-'" .A:S'·':::'~I ~ I 8:,1 ~'Otj, viras

'_ '., _' . ' . .:_ ,', .. {'.' .'~J_i_··-·:"__: ; ... _ .... , :3 .... ,_': : ..... (,,1 . v.·_·· L4._~.!! .. !~ I [,I, [.~ I··.·· '_ _'?"',!

bQntakozikki bel.61e. Mat ja'8zo1y~boles.ir·b.-'n oU £ugg fo' bUe a .~ ierodss ha-ragjanak pall6s8. 'ameiytol a ";.zulir..z·rete mellelt a goooviseJ.es keze (:Jltalmazi,a meg.

Hti, van it e'l legkisebb jet amely azt mr.daln !Qgy as a genge csecsemd nern '-oL: leny, hanem az ,\bol alas.zanoU

slen, akt valamely ",eU,! leteaelt <:i. cs6s.~get cserelte voln"a!el a gyonge emberi alekkal? Sot nem az embel'beg J.egk·ZOAS'''P- 8eh~m'.je!e>~es~t· l~tJuk~~:'a~'~'~yja k~l.·n~uh6n· M,glalkozo

csees:",,:mobI1en? Ki '8Io,-,~,.·.JI"O'· 'l-'~,a,:·~.· voln a. ~~~Iog;:.y:·': ~QI J'!:~s-c'')Z'iF\,~ 'u~laR vaev az

_ 5 .~ ,1~,LU _ ,IL· .,,1 1£:iI", 11.-... I~ .. ~_>JC:!IV .J".g - -- S ,J'

&ny;ai ksrok kozoU szunnyad6 kUI csecsemo' majcl egykQl a

h~;.yi beszed oro: igazsagait legis br tietni s hOgYlUI is meg',elen "SeL it vakok . a i s a santal. m gQ'}iogyUlni Eognak? Pe.!~

d:, uey. I" 1. Az a flY,rme,R, r. k~s~trletes;vEIHz ,:d,-s anyanak

'I .. :J, ,I',· ,.'_ ',,' ,t ' ik 'IZ' I q~ , .' '.' n ,.lJ~' > I~ '~II' ,;!!' .. ' ~ ," L, . Jim: v';:, - ,,'!'~~ ve-" J 11-' , ,~ ..... ·~b:

• - -' ',_, . I" '. It ' • "_, I f.!!II!t.I . I 'jl1 ('._ ~ 'j"i.._' ,I ,.J,.~._. _. l' )~"~~~Ij' . I_', .' ..•. ".' .. :.... ,,' I". ._. ~ ..

. . . .

..

oj