STARBREEZE - Från källare till Hollywood.

Starbreeze Studios är en oberoende spelutvecklare med lokaler i Uppsala och utvecklar TVoch dataspel mot fasta arvoden för spelförläggare världen över. I denna analys av företaget skall jag försöka belysa varför Starbreeze är köpvärd till nuvarande kurser.

Historia
Starbreeze påbörjade sin historia i en källarlokal i Härnösand och hette en gång i tiden O3games. Från första början blev dom kända för sin spelmotor och även för sin kunskap och känsla för utveckling av spel. Sedermera bytte O3-games båda namn och ort till Starbreeze i Uppsala. En del av den ursprungliga staben av personal är fortfarande involverade i företaget. Star var under början av 2000-talet en utvecklare med ett gott rykte, men inte i topp bland de mest välrenommerade företag i branschen. De utvecklade spel framförallt för Swing E. som sedermera gick i konkurs. Detta och ett utsvävande penningbrännande från tidigare ledning medförde stora problem för Star med nyemisioner och neddragningar till följd. Under 20022003 var företaget illa ute och kunde lika gärna ha följt med i Swing’s konkurs. Nästan turligt nog kan man säga att en skådespelare från Hollywood räddade Star undan nedergång. Ett kontrakt på spelet ”Riddick” gjorde att Star åter kunde arbeta i lugn och ro och utföra det dom kunde bäst nämligen utveckla spel. Riddick blev en succés världen över och fick bland annat pris som ”bästa TV-spel baserad på en film” på MTV-galan. Numera är Star ett vinstgivande företag med ca 60 anställda som är fullbokade flera år framöver och har andra bekymmer än ekonomi och nya uppdrag vilket vi skall belysa senare.

Spelbranschen
Innan vi tittar mer på Star kan det vara värt att belysa spelbranschen som stort först. Spelbranschen är en snabbt växande gren inom underhållning. Spelbranschen omsätter för ca 200 miljarder SEK och växer över 10% per år, mer än bl.a. TV, böcker och musik. Starbreeze’s kunder är förläggare som utger spelen, såsom bl.a. Vivendi, EA, Sony och 2K. Det finns även olika konsoler där spel utvecklas på. Dessa kan i princip delas in i 3 kategorier idag. Det är handspel/mobil och enklare spel av typen PSP, Webspel, Mobilspel mm, sedan är det dom ”äldre” spelkonsollerna av typen PS2, XBox mm. I kategori 3 finns dom spelkonsoller som Starbreeze utvecklar spel till, dessa är bl.a PS3, Xbox360, PC mm. Det är även inom den sista kategorien som ett spel kostar mest att utveckla. I intervallet 60-70 miljoner och uppåt får i dag en förläggare räkna med att betala för ett PS3 spel. Och utvecklingen inom branschen är även att spelen blir dyrare och mer påkostade. Ett spel inom kategori 3 eller ”next generation gameconsols” har en utvecklingsperiod på 2-3 år.

Starbreeze’s uppdrag
Star har idag 3 uppdrag pågående. Dessa är: 2K - Darkness: Detta spel tecknade Star med Majesco för något år sedan. Sedermera har rättigheterna övergått till 2K-games och fått ytterligare ökningar i budgeten. Spelet bygger på en serietidning med samma namn. Darkness kommer att släppas ut på marknaden förmodligen under juni månad både i USA och Europa. Spelet har på sina visningar på olika spelmässor och förhandsvisningar fått mycket höga betyg och överlag fina recensioner. 2K satsar även mycket på reklam för spelet. Även försäljningen av spelet ser ut att kunna bli bra. Detta spel är inne i sitt slutskede för Star’s del. Vivendi – uppdrag 1. Detta är ett storskaligt uppdrag från Vivendi och än så länge hemligstämplad om vad spelet bygger på. Enbart spekulationer finns om spelet bl.a. att det skall vara ett spel baserat på filmerna om Jason Bourne. Spelet beräknas vara klart någon gång 2008/2009. Vivendi – uppdrag 2. Ett spel med lite mindre budget som också skall färdigställas någon gång under 2008. Även detta är hemligstämplad, men en mycket god gissning är att det är någon form för uppgradering av Riddick till nästa generations spelkonsol.

Ekonomi/aktien/intäkter
Star-aktien är noterad på Aktietorget och det finns idag 374 951 478 aktier ute. Starbreeze har idag ett eget kapital på ca 30 miljoner och en soliditet på 58%. Omsättningen för 2005/2006 var 45 miljoner med en vinst på ca 4 miljoner. I senaste kvartalsrapporten gjorde Starbreeze för första gången en förlust på 7 kvartal bl.a beroende på att Darkness produktionen får bekostas från egen kassa i slutskedet. Det flaggas även för att nästa kvartal kan visa negativa siffror. Starbreeze erhåller idag sina intäkter iform av ett fast arvode för utvecklingen av spelet och även en bonus när försäljningen går över en viss nivå. Star är beroende av en stark dollar då dom flesta intäkter sker i dollar. Viss valutasäkring görs. Starbreeze värderas idag till ca 110 miljoner. Jämfört med många andra utvecklare är detta lågt. Exempelvis Funcom värderas till över 1 miljard. Detta kan dels förklaras med att Star ej bekostar och utvecklar egna spel. Inga utestående optioner finns, dock finns ett bonussystem för personalen som ger dessa 15% av säljroyalties. Vid dagens kurs har Star ett p/e tal på 30.

Framtid/prognoser
Star har idag ca 60 anställda och full sysselsättning för sin personal minst 2 år framåt. Även intäkterna för pågående produktioner borde vara tecknade med högre marginaler än vad Darkness ger och även en högre utvecklingskostnad. Uppskattningsvis en budget på ca 110 miljoner för ”uppdrag 1” och 50 miljoner för ”uppdrag 2”. Detta ger intäkter på 160 miljoner under dom närmaste 2 åren. Utöver detta kommer även eventuella säljroyalties från Darkness produktionen. Företaget har idag enligt VD kunder från bl.a. Hollywood som nästan ”står i kö” utanför dörren och vill teckna kontrakt med Star. Starbreeze har även idag en stabil ekonomi, ett mycket gott omdöme bland förläggare och ett rykte att vara nytänkande och innovativa. Önskemålet från VD och styrelse är att företaget skall växa till över 100 personer dom närmaste åren. Detta kan medföra att 3 produktioner kan pågå samtidigt. Utifrån detta kan följande prognoser lämnas: Omsättning Rörelsemarginal Vinst Vinst/aktie P/E 2007 80 M 8% 6,4 M 0,017 17 2008 100 M 12% 12 M 0,032 9 2009 110 M 12% 13,2 M 0,035 8,3

För 2007 räknas en lägre marginal med anledning av Darknessproduktionen. En spelutvecklare med Star’s goda rykte och kundbas som samtidigt verkar inom en bransch som växer med över 10% om året borde kunna värderas till p/e kring 15. Om ovanstående lönsamhet och tillväxt innfinner sig borde Starbreeze värderas upp i takt med att prognoserna faller ut. Rent fundamentalt ur ovanstående scenarier lämnas följande målkurser: 2007 0,32 2008 0,40 2009 0,60

Hinder/Möjligheter
Utöver ovanstående finns även andra möjligheter för Starbreeze Dessa är: - Egenproducerade spel. Om Star skulle börja producera egna spel och lyckas med detta. Detta är något VD flaggar för, men detta är mycket kapitalkrävande. Möjligheterna till mycket större intäkter, men även behäftad med ett större risktagande. - Ett listbyte skulle kosta mer pengar, men även öppna möjligheter för Star. - Uppköp av Star eller samgående med andra aktörer. Följande risker/problem kan uppstå för Starbreeze: - Svårt att rekrytera folk. - Oklar ägarbild. Detta har varit ett problem för företaget den senaste tiden, men det verkar vara på väg att lösa sig då stora ägare med oklara ambitioner med företaget verkar sälja ut sina delar i företaget. - Om något eller några spel floppar skulle det medföra att Star få svårare att få nya kontrakt och anseendet bland förläggare sjunker dramatiskt.

Sammanfattning
Utifrån vad som framgår av Starbreeze idag och vad framtiden har att ge lämnas ett klart köpråd av Starbreeze då möjligheterna klart uppväger riskerna. Ett litet varningens finger höjs dock för nästa kvartalsrapport som kan visa röda siffror. Men om Darkness får den framgången alla verkar förutse ligger framtiden öppen för Starbreeze att fortsätta och öka sina ”Hollywoodprojekt”.