You are on page 1of 4

STARBREEZE - Från källare till Hollywood.

Starbreeze Studios är en oberoende spelutvecklare med lokaler i Uppsala och utvecklar TV-
och dataspel mot fasta arvoden för spelförläggare världen över.
I denna analys av företaget skall jag försöka belysa varför Starbreeze är köpvärd till
nuvarande kurser.

Historia

Starbreeze påbörjade sin historia i en källarlokal i Härnösand och hette en gång i tiden O3-
games. Från första början blev dom kända för sin spelmotor och även för sin kunskap och
känsla för utveckling av spel. Sedermera bytte O3-games båda namn och ort till Starbreeze i
Uppsala. En del av den ursprungliga staben av personal är fortfarande involverade i företaget.
Star var under början av 2000-talet en utvecklare med ett gott rykte, men inte i topp bland de
mest välrenommerade företag i branschen. De utvecklade spel framförallt för Swing E. som
sedermera gick i konkurs. Detta och ett utsvävande penningbrännande från tidigare ledning
medförde stora problem för Star med nyemisioner och neddragningar till följd. Under 2002-
2003 var företaget illa ute och kunde lika gärna ha följt med i Swing’s konkurs. Nästan turligt
nog kan man säga att en skådespelare från Hollywood räddade Star undan nedergång. Ett
kontrakt på spelet ”Riddick” gjorde att Star åter kunde arbeta i lugn och ro och utföra det dom
kunde bäst nämligen utveckla spel. Riddick blev en succés världen över och fick bland annat
pris som ”bästa TV-spel baserad på en film” på MTV-galan. Numera är Star ett vinstgivande
företag med ca 60 anställda som är fullbokade flera år framöver och har andra bekymmer än
ekonomi och nya uppdrag vilket vi skall belysa senare.

Spelbranschen

Innan vi tittar mer på Star kan det vara värt att belysa spelbranschen som stort först.
Spelbranschen är en snabbt växande gren inom underhållning. Spelbranschen omsätter för ca
200 miljarder SEK och växer över 10% per år, mer än bl.a. TV, böcker och musik.
Starbreeze’s kunder är förläggare som utger spelen, såsom bl.a. Vivendi, EA, Sony och 2K.
Det finns även olika konsoler där spel utvecklas på. Dessa kan i princip delas in i 3 kategorier
idag. Det är handspel/mobil och enklare spel av typen PSP, Webspel, Mobilspel mm, sedan är
det dom ”äldre” spelkonsollerna av typen PS2, XBox mm. I kategori 3 finns dom
spelkonsoller som Starbreeze utvecklar spel till, dessa är bl.a PS3, Xbox360, PC mm. Det är
även inom den sista kategorien som ett spel kostar mest att utveckla. I intervallet 60-70
miljoner och uppåt får i dag en förläggare räkna med att betala för ett PS3 spel. Och
utvecklingen inom branschen är även att spelen blir dyrare och mer påkostade. Ett spel inom
kategori 3 eller ”next generation gameconsols” har en utvecklingsperiod på 2-3 år.
Starbreeze’s uppdrag

Star har idag 3 uppdrag pågående. Dessa är:

2K - Darkness:
Detta spel tecknade Star med Majesco för något år sedan. Sedermera har rättigheterna
övergått till 2K-games och fått ytterligare ökningar i budgeten. Spelet bygger på en
serietidning med samma namn. Darkness kommer att släppas ut på marknaden förmodligen
under juni månad både i USA och Europa. Spelet har på sina visningar på olika spelmässor
och förhandsvisningar fått mycket höga betyg och överlag fina recensioner. 2K satsar även
mycket på reklam för spelet. Även försäljningen av spelet ser ut att kunna bli bra. Detta spel
är inne i sitt slutskede för Star’s del.

Vivendi – uppdrag 1.

Detta är ett storskaligt uppdrag från Vivendi och än så länge hemligstämplad om vad spelet
bygger på. Enbart spekulationer finns om spelet bl.a. att det skall vara ett spel baserat på
filmerna om Jason Bourne. Spelet beräknas vara klart någon gång 2008/2009.

Vivendi – uppdrag 2.

Ett spel med lite mindre budget som också skall färdigställas någon gång under 2008. Även
detta är hemligstämplad, men en mycket god gissning är att det är någon form för
uppgradering av Riddick till nästa generations spelkonsol.

Ekonomi/aktien/intäkter

Star-aktien är noterad på Aktietorget och det finns idag 374 951 478 aktier ute. Starbreeze har
idag ett eget kapital på ca 30 miljoner och en soliditet på 58%. Omsättningen för 2005/2006
var 45 miljoner med en vinst på ca 4 miljoner.

I senaste kvartalsrapporten gjorde Starbreeze för första gången en förlust på 7 kvartal bl.a
beroende på att Darkness produktionen får bekostas från egen kassa i slutskedet.
Det flaggas även för att nästa kvartal kan visa negativa siffror.

Starbreeze erhåller idag sina intäkter iform av ett fast arvode för utvecklingen av spelet och
även en bonus när försäljningen går över en viss nivå.
Star är beroende av en stark dollar då dom flesta intäkter sker i dollar. Viss valutasäkring görs.
Starbreeze värderas idag till ca 110 miljoner. Jämfört med många andra utvecklare är detta
lågt. Exempelvis Funcom värderas till över 1 miljard. Detta kan dels förklaras med att Star ej
bekostar och utvecklar egna spel.
Inga utestående optioner finns, dock finns ett bonussystem för personalen som ger dessa 15%
av säljroyalties.
Vid dagens kurs har Star ett p/e tal på 30.
Framtid/prognoser

Star har idag ca 60 anställda och full sysselsättning för sin personal minst 2 år framåt. Även
intäkterna för pågående produktioner borde vara tecknade med högre marginaler än vad
Darkness ger och även en högre utvecklingskostnad. Uppskattningsvis en budget på ca 110
miljoner för ”uppdrag 1” och 50 miljoner för ”uppdrag 2”. Detta ger intäkter på 160 miljoner
under dom närmaste 2 åren. Utöver detta kommer även eventuella säljroyalties från Darkness
produktionen.

Företaget har idag enligt VD kunder från bl.a. Hollywood som nästan ”står i kö” utanför
dörren och vill teckna kontrakt med Star. Starbreeze har även idag en stabil ekonomi, ett
mycket gott omdöme bland förläggare och ett rykte att vara nytänkande och innovativa.
Önskemålet från VD och styrelse är att företaget skall växa till över 100 personer dom
närmaste åren. Detta kan medföra att 3 produktioner kan pågå samtidigt. Utifrån detta kan
följande prognoser lämnas:

2007 2008 2009


Omsättning 80 M 100 M 110 M
Rörelsemarginal 8% 12% 12%
Vinst 6,4 M 12 M 13,2 M
Vinst/aktie 0,017 0,032 0,035
P/E 17 9 8,3

För 2007 räknas en lägre marginal med anledning av Darknessproduktionen.

En spelutvecklare med Star’s goda rykte och kundbas som samtidigt verkar inom en bransch
som växer med över 10% om året borde kunna värderas till p/e kring 15.

Om ovanstående lönsamhet och tillväxt innfinner sig borde Starbreeze värderas upp i takt
med att prognoserna faller ut. Rent fundamentalt ur ovanstående scenarier lämnas följande
målkurser:
2007 0,32
2008 0,40
2009 0,60
Hinder/Möjligheter

Utöver ovanstående finns även andra möjligheter för Starbreeze


Dessa är:
- Egenproducerade spel. Om Star skulle börja producera egna spel och lyckas med
detta. Detta är något VD flaggar för, men detta är mycket kapitalkrävande.
Möjligheterna till mycket större intäkter, men även behäftad med ett större
risktagande.
- Ett listbyte skulle kosta mer pengar, men även öppna möjligheter för Star.
- Uppköp av Star eller samgående med andra aktörer.

Följande risker/problem kan uppstå för Starbreeze:


- Svårt att rekrytera folk.
- Oklar ägarbild. Detta har varit ett problem för företaget den senaste tiden, men det
verkar vara på väg att lösa sig då stora ägare med oklara ambitioner med företaget
verkar sälja ut sina delar i företaget.
- Om något eller några spel floppar skulle det medföra att Star få svårare att få nya
kontrakt och anseendet bland förläggare sjunker dramatiskt.

Sammanfattning

Utifrån vad som framgår av Starbreeze idag och vad framtiden har att ge lämnas ett klart
köpråd av Starbreeze då möjligheterna klart uppväger riskerna. Ett litet varningens finger höjs
dock för nästa kvartalsrapport som kan visa röda siffror. Men om Darkness får den
framgången alla verkar förutse ligger framtiden öppen för Starbreeze att fortsätta och öka sina
”Hollywoodprojekt”.