ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ----------

----------

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN 2010

Đề tài:

KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ & ỨNG DỤNG (SERVICE-ORIENTED-ARCHITECTURE)
Mã số đề tài Chủ nhiệm đề tài Cố vấn khoa học : S2010-08-21 : Nguyễn Thị Dung : Th.s. Nguyễn Hồng Tân

Thái Nguyên 12/2010

i

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTEDARCHITECTURE).........................................................................................................2

1.1. Kiến trúc phần mềm hiện nay................................................................2
1.1.1. Một số kiến trúc phần mềm phân tán hiện nay...................................2 1.1.2. Vấn đề phát sinh, nguyên nhân và giải pháp......................................3

1.2. Kiến trúc hướng dịch vụ - SOA.............................................................5
1.2.1. Khái niệm............................................................................................5 1.2.2. Nguyên lý SOA...................................................................................7 1.2.3. Tính chất của SOA..............................................................................8 1.2.4. Lợi ích của SOA...............................................................................10 1.2.5. Ưu nhược điểm của SOA..................................................................11 CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DỰA VÀO SOA............................................................12

2.1. Mô hình hoạt động và kiến trúc chi tiết của hệ thống..........................12
2.1.1. Mô hình tổng thể của SOA...............................................................12 2.1.2. Mô hình giao tiếp bằng thông điệp (message) trong SOA...............13 2.1.3. Kiến trúc phân tầng chi tiết...............................................................14

2.2. SOA và ứng dụng Web Service...........................................................16
2.2.1. Giới thiệu về Web service.................................................................16 2.2.2. SOA và Web service trong vấn đề tích hợp hệ thống.......................16 2.2.3. Cấu trúc và chi tiết các thành phần của Web service........................18

2.3. Qui trình xây dựng hệ thống SOA.......................................................26
2.3.1. Thách thức khi xây dựng hệ thống...................................................26 2.3.2. Vòng đời của hệ thống......................................................................28

....................................................................................................................29
2.3.3. Các pha cơ bản xây dựng hệ thống SOA..........................................30 2.3.4. Các chiến lược xây dựng hệ thống....................................................31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...............................................................36

3.1. Chương trình demo..............................................................................36
3.1.1. Chức năng chính của chương trình:..................................................36 3.1.2. Xây dựng chương trình.....................................................................36 .........................................................................................................................................41

ii

3.2. Đánh giá chương trình.........................................................................41
KẾT LUẬN....................................................................................................................42 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................43 CHỮ KÝ XÁC NHẬN..................................................................................................45

iii

MỞ ĐẦU
Sự phát triển của Internet đã thúc đẩy nhu cầu cộng tác, làm việc qua mạng và sử dụng các dịch vụ trực tuyến dần trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó đòi hỏi các ứng dụng không chỉ là những hệ thống hoạt động đơn lẻ trên một máy trạm (máy client) và chịu phụ thuộc vào một nền tảng cố định nào nữa, mà chúng phải là những hệ thống linh động giúp người dùng làm việc “mọi lúc, mọi nơi”. Điều đó đã làm nhà phát triển phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề mới như làm sao tích hợp các thành phần phân tán lại với nhau; hay tái sử dụng những thành phần có sẵn; vấn đề triển khai và bảo trì… đang là một vấn đề làm điên đầu các nhà phát triển. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là phần mềm đang ngày càng trở nên phức tạp quá mức và dường như đang vượt khỏi khả năng kiểm soát của các mô hình phát triển hiện có. Nguyên nhân khiến cho hệ thống có độ phức tạp tăng cao là do sự xuất hiện của nhiều công nghệ mới tạo nên môi trường không đồng nhất, trong khi nhu cầu trao đổi, chia sẻ, tương tác giữa các hệ thống ngày càng tăng và không thể đáp ứng được trong môi trường như vậy. Cùng với đó là vấn đề lập trình dư thừa và không thể tái sử dụng gây tốn kém rất nhiều không những trong giai đoạn phát triển hệ thống mà trong cả vận hành bảo trì phần mềm. Giải pháp cho các vấn đề này là gì? “SOA” hay “Kiến trúc Hướng dịch vụ” là mô hình phần mềm không phải là mới, song đang rất phát triển hiện nay. Đây cũng được coi là giải pháp ưu việt cho các vấn đề đã đề cập ở trên. Kiến trúc này được phát triển từ đầu những năm 2000 đi đầu là IBM. Hiện nay SOA đang được ứng dụng rộng rãi với sự đầu tư nghiên cứu của rất các tập đoàn lớn như IBM, Oracle, SAP, Microsoft… Vậy thật sự SOA là gì ? Nó có thật sự hoàn hảo? Làm thế nào để triển khai SOA? Các vấn đề của hệ thống SOA là gì ? Đó cũng chính là những câu hỏi mà đề tài sẽ nghiên cứu và trả lời.

Thái Nguyên, năm 2010 Nguyễn Thị Dung

1

Kiến trúc phần mềm hiện nay 1.1.1. RMI cung cấp cho việc trao đổi truyền thông giữa các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED-ARCHITECTURE) 1. Các kiến trúc này là sự mở rộng của các hệ thống hướng đối tượng bằng cách cho phép phân tán các đối tượng trên mạng. cho phép gọi các phương thức từ xa và nhận kết quả trả về. nó có thể được sử dụng khi bên phía gọi và bên phía phương thức được gọi có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ưu điểm của kiến trúc đối tượng phân tán RMI là người lập trình chỉ cần lập trình các lời gọi phương thức vì đối tượng được gọi đã hiện diện trong máy ảo của nó. và EJB. RMI cho phép chạy các đối tượng trên môi trường JVM (Java Virtual Machine) triệu gọi với đối trượng chạy trên nền JVM khác thông qua việc sử dụng giao diện chung của các phương thức trên client và server. Một số kiến trúc phần mềm phân tán hiện nay Một số mô hình kiến trúc phân tán đang sử dụng phổ biến nhất hiện nay là: CORBA. hoặc ở một máy khác so với máy chứa ứng dụng trong khi vẫn được tham chiếu sử dụng như một phần của ứng dụng. DCOM. bao gồm cả trường hợp cả 2 bên không sử dụng ngôn ngữ Java. Đối tượng có thể có không gian địa chỉ bên ngoài ứng dụng. CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Là một chuẩn công nghiệp được đưa ra bởi OMG (Object Management Group). RMI. Nhưng nhược điểm là RMI chỉ thích hợp cho các ứng dụng viết trên ngôn ngữ Java.1. CORBA được định nghĩa từ 2 thứ: 2 . nhưng không giống như RMI. RMI (Remote Method Invocation): RMI là một phần của bộ J2SDK (Java 2 Platform Standard Development Kit) của Sun và là các hàm thư viện hỗ trợ cho các lời triệu gọi phương thức từ xa và trả về giá trị cho các ứng dụng tính toán phân tán.

Tuy nhiên CORBA có nhược điểm là nó là ngôn ngữ lập trình cấp thấp.1. 1. chi phí thấp. Ngoài ra các đối tượng CORBA khó tái sử dụng. Vấn đề phát sinh. được gọi là IIOP (Internet Interoperability Protocol). quản lý kết nối hiệu quả và dễ mở rộng. nguyên nhân và giải pháp Hiện nay áp lực đặt lên các doanh nghiệp ngày càng lớn như: giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. nền tảng phần cứng. các công nghệ của Microsoft có một nhược điểm lớn là bị giới hạn trên hệ nền Windows do chiến lược độc quyền của Microsoft. DCOM (Distributed Component Object Model) DCOM là công nghệ độc quyền của Microsoft. Các ứng dụng dựa trên CORBA hiện nay đang dần đi vào thoái trào. rất phức tạp.• • Thực thể mà cho phép liên lạc giữa 2 tiến trình được gọi là 1 mô giới yêu cầu đối tượng (Object Request Broker . tính ổn định. Một giao thức được ORB dùng để liên lạc giữa nhiều tiến trình.2.ORB). đáp ứng tốt các thay đổi thường xuyên về nghiệp vụ. phục vụ yêu cầu khách hàng tốt hơn. không phụ thuộc vào địa lý. khó học và cần một đội ngũ phát triển có kinh nghiệm. Tuy nhiên. Các đối tượng DCOM được triển khai bên trong các gói nhị phân chứa mã lệnh quản lý vòng đời của đối tượng và việc đăng ký đối tượng. nó định nghĩa các thành phần của phần mềm được phân tán qua các mạng máy tính để truyền thông với các thành phần khác. DCOM mang đến nhiều ưu điểm như: dễ triển khai. DCOM hỗ trợ kết nối giữa các đối tượng và kết nối này có thể được thay đổi lúc đang chạy. khai thác có hiệu quả các công nghệ có sẵn.1: Mô hình tương tác của các đối tượng DCOM. Ưu điểm của CORBA: các lập trình viên có thể tùy chọn ngôn ngữ lập trình. khả năng tích hợp cao với các hệ thống bên ngoài… 3 . giao thức mạng và công nghệ để phát triển mà vẫn thỏa mãn các tính chất của CORBA. Hình 1.

Vấn đề tích hợp trở nên khó khăn hơn và tốn kém hơn. Các phương pháp tiếp cận truyền thống trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm thương dẫn đến rất nhiều những giải pháp khác nhau được lắp ghép. Các công ty phát triển phần mềm phải thuê các nhóm nhân viên giàu kinh nghiệm. và hoạt động nghiệp vụ khác nhau. có khả năng trên các lĩnh vực khác nhau để phát triển. tích hợp. Thêm đó là việc nâng cấp khó khăn. Kết quả mỗi khi thay đổi về quy trình nghiệp vụ hay yêu cầu thì các công ty phải chấp nhận phát triển những dự án tốn kém hoặc thay thế các công nghệ không phù hợp. Bởi vậy một hướng đi mới cho các doanh nghiệp chính là tìm kiếm các giải pháp tích hợp các ứng dụng có sẵn hoặc kết hợp với ứng dụng của các doanh nghiệp khác sao cho thỏa mãn nhu cầu. triển khai và quản lý các ứng dụng và hệ thống mà bản thân chúng không đồng nhất. mà không thể thay thế được. Không linh hoạt: Cùng với sự phức tạp trong chiến lược phát triển. cũng như cơ sở hạ tầng của các công ty. khó kết hợp hoạt động. tích hợp cùng với nhau. Hầu như công ty nào cũng có những ứng dụng có sẵn nhưng khó nâng cấp. - - 4 . Đa phần những khó khăn trên là bắt nguồn từ các nguyên nhân sau: Phức tạp: Ngày nay mỗi doanh nghiệp công nghệ thông tin có nhiều những hệ thống trên các nền tảng khác nhau. và bảo mật ngày càng cao đã làm gia tăng tính phức tạp cho hệ thống. Vấn đề an ninh bảo mật. Trong quá trình kết hợp chắc chắn sẽ gặp những khó khăn: Không đủ khả năng quản lý quy trình nghiệp vụ Tốn chi phí tích hợp Quá nhiều định dạng dữ liệu Nhu cầu và yêu cầu của khách hàng thường xuyên thay đổi nhanh chóng nhằm tạo ra tính cạnh tranh liên tục. Không bền vững: Tiếp đó là sự không bên vững của hệ thống.Xây dựng được hệ thống đáp ứng được tất cả các nhu cầu đó quả là vấn đề vô cùng khó khăn.

SOA) là cách tiếp cận để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho phép các doanh nghiệp tận dụng những gì đang có và dễ dàng thay đổi theo yêu cầu để hỗ trợ cho doanh nghiệp.2. Một trong những mục đích của SOA là giúp các ứng dụng có thể “giao tiếp” được với nhau mà không cần biết các chi tiết kỹ thuật bên trong. SOA được xem như là bước phát triển tiếp theo của nghành công nghệ phần mềm. Tuy nhiên khái niệm module trong SOA không đơn thuần là một gói phần mềm.1. Để thực hiện điều đó SOA định ra một chuẩn giao tiếp (dùng để gọi hàm dịch vụ) được định nghĩa rõ ràng và độc lập 5 . Có thể hiểu dịch vụ như là một loại module thực hiện một quy trình nghiệp vụ nào đó. Thay vào đó. Một trong những cách hiểu sai lầm nhất về SOA là coi SOA là một công nghệ. mỗi module trong một ứng dụng SOA là một dịch vụ được cung cấp rải rác ở nhiều nơi khác nhau và có thể truy cập thông qua môi trường mạng. 1.2.SOA 1. May mắn thay. chính sách bảo trì và thay đổi để đạt được các lợi ích về khả năng trưởng thành và đáp ứng. Khái niệm  SOA (Service Oriented Architecture) – Kiến trúc Định hướng Dịch vụ là một cách tiếp cận hay một phương pháp luận để thiết kế và tích hợp các thành phần khác nhau. “Kiến trúc hướng dịch vụ” (Service Oriented Architecture . bao gồm các phần mềm và các chức năng riêng lẻ lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nói một cách ngắn gọn. vẫn còn có một giải pháp để giải quyết khá toàn diện về mọi mặt khó khăn này và nó đã được triển triển khai trong thực tế. hay một bộ thư viện nào đó. Kiến trúc SOA rất giống với cấu trúc của các phần mềm hướng đối tượng gồm nhiều module. được tích hợp lại với nhau để cùng cộng tác thực hiện các tác vụ nào đó theo yêu cầu của khác hàng. một hệ thống SOA là một tập hợp nhiều dịch vụ được cung cấp trên mạng. Kiến trúc hướng dịch vụ .Chính vì vậy mà các doanh nghiệp cần phải có một hướng tiếp cận mới để giải quyết vấn đề môi trường không đồng nhất và tốc độ chóng mặt của sự thay đổi công nghệ trong khi nguồn ngân sách bị hạn hẹp. nhưng khách hàng cần phải chuyển đổi từ chỗ chỉ việc tích hợp công nghệ SOA sang việc phải điều chỉnh các phương pháp thực hiện dự án. Mặc dù SOA hoạt động được là nhờ công nghệ.  Dịch vụ (service) là yếu tố then chốt trong SOA.

đã trở thành một phương pháp phổ biến cho việc kết nối các thành phần của hệ thống SOA với nhau. Tóm lại. các dịch vụ web (Web service) được xây dựng dựa trên nền tảng web toàn cầu. Sự tương thích dựa trên policy cung cấp khả năng phân tích cũng như đảm bảo sự tương thích giữa các service. Nhưng từ năm 2001. nó giúp cho các doanh nghiệp có thể tích hợp các thành phần hiện có vào các ứng dụng mới và các thành phần này có thể được chia sẻ hoặc tái sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của công ty đó mà không cần phải chỉnh sửa mã nguồn hay phải tái cấu trúc lại hệ thống. Có nhiều cách khác nhau để kết nối các dịch vụ. Mỗi service chỉ công bố một số các giao của nó cho người sử dụng có thể dùng để gởi các yêu cầu và nhận kết quả trả về. Not the Class: Về mặt trao đổi dữ liệu. behavior được đặc tả thành các contract). các class và type sẽ được đặc tả hình thức (data được đặc tả trong schema. Như vậy. Sự trừu tượng là cốt lõi của khái niệm dịch vụ. các service không truyền các class và type. Thoạt nhìn SOA và Web Service trông có vẻ 6 . bất cứ nơi nào cũng có. và có thể tái sử dụng. hoặc tạo một giao thức riêng.  Tính tự trị (Autonomous): Về mặt lý thuyết.  Share the Schema and Contract. có thể được xây dựng và đưa vào sử dụng mà không phụ thuộc vào các service khác.  Service Compatibility Is Based on Policy: Sự tương thích giữa các service được căn cứ vào các policy (chính sách). mỗi service có tính độc lập cao. Tương thích về mặt cấu trúc dựa trên các đặc tả hình thức bao gồm contract (dựa trên Web Service Description Language (WSDL) hoặc Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS)) và schema (XSD). SOA là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng. Thay vào đó. một dịch vụ có các đặc điểm sau:  Có ranh giới rõ ràng (Boundaries Are Explicit): Mỗi service được xây dựng dựa trên các giao chuẩn hóa đã được sử dụng rộng rãi. chẳng hạn dùng các giao thức mạng có sẵn. Chi tiết hiện thực của mỗi service sẽ không được thể hiện ra bên ngoài. chú trọng đến quy trình nghiệp vụ và dùng giao tiếp chuẩn để giúp che đi sự phức tạp kỹ thuật bên dưới.với nền tảng hệ thống.

nhiều đối tác thậm chí có thể với cả khách hàng. Phối hợp tiến trình nghiệp vụ giữa nhiều nhà cung cấp.2. hệ thống SOA có những tính chất cơ bản.giống nhau nhưng chúng không phải là một. Có thể tóm gọn những phát biểu đó theo các nguyên lý như sau: Ứng dụng phải mở ra khả năng cho phép các ứng dụng mới hoặc ứng dụng đang tồn tại có thể sử dụng được. Các chuẩn mở phải được thông qua để cho phép tích hợp giữa các doanh nghiệp.2. 7 . SOA nhấn mạnh việc hạ thấp các rào cản truyền thống tới khả năng tái sử dụng của ứng dụng. Phải chú ý tới việc quản lý và và đảm bảo khả năng có thể quản trị của hệ thống để đảm bảo tính linh hoạt do ba nguyên tắc đầu tiên không bị xáo trộn và xung đột với nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về các Web Service trong các phần tiếp theo. 1. Tôn trọng nguyên tắc thiết kế này của SOA sẽ giải quyết được bài toán lớn về vấn đề tích hợp cũng như bảo trì hệ thống phần mềm đang là thách thức đối với các nhà phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. - - Nói cách khác. Sự khác biệt về công nghệ không thành vấn đề và khả năng tương tác trở thành mục tiêu then chốt.2: Mô hình cơ bản của SOA. Để có thể xem xét hoạt động và xây dựng được hệ thống thì việc hiểu rõ tính chất của hệ thống đóng vai trò rất quan trọng. Nó cũng phải có khả năng kết nối tới các dịch vụ được đưa ra bởi các ứng dụng khác để tạo thành các dịch vụ cao cấp hơn hay còn gọi là ứng dụng tổ hợp. Dựa trên nguyên lý. Nguyên lý SOA SOA tìm cách giải quyết một số vấn đề theo cách nhìn lấy ứng dụng làm trung tâm. Hình 1.

Các module có tính chất kết nối lỏng lẻo có một số ràng buộc được mô tả rõ ràng trong khi các module có tính kết nối chặt lại có nhiều ràng buộc không thể biết trước. Ngược lại.3. Tái sử dụng lại các dịch vụ còn giúp loại bỏ những thành phần trùng lặp và tăng tốc độ vững chắc trong cài đặt.1. Kết nối lỏng lẻo Vấn đề kết nối nói tới một số ràng buộc giữa các module lại với nhau.2. Tính kết nối lỏng lẻo giúp gỡ bỏ những ràng buộc điều khiển giữa những hệ thống đầu cuối.2. Mức độ kết nối của hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chỉnh sửa hệ thống. Nếu một dịch vụ không có khả năng tái sử dụng. và ít xảy ra sự cố. Các dịch vụ có thể được tái sử dụng lại bằng cách kết hợp lại với nhau theo nhiều mục đích khác nhau.1.3. Mức độ kết nối tăng dần khi bên sử dụng dịch vụ cần biết nhiều thông tin ngầm định của bên cung cấp dịch vụ để sử dụng dịch vụ được cung cấp. Kết nối lỏng lẻo làm cho sự phụ thuộc ở mức tối thiểu. Nghĩa là nếu bên sử dụng dịch vụ biết vị trí và chi tiết định dạng dữ liệu của bên cung cấp dịch vụ thì quan hệ sẽ càng trở nên chặt chẽ. Hầu như mọi kiến trúc phần mềm đều hướng đến tính kết nối lỏng lẻo giữa các module. nó cũng không cần đến giao diện mô tả.2. Tính chất kết nối lỏng lẻo đem đến sự độc lập giữa bên cung cấp và bên sử dụng nhưng nó đòi hỏi các giao diện phải theo chuần và cần một thành phần trung gian quản lý. Tính chất của SOA 1. nó còn giúp đơn giản hóa việc quản trị. Tối thiểu hóa sự phụ thuộc giúp hệ thống linh hoạt. Thực ra tái sử dụng dịch vụ lại dễ dàng hơn tái sử dụng thành tố 8 . Kết nối càng chặt bao nhiêu thì có nhiều thay đổi chỉnh sửa khi có sự thay đổi nào đó xảy ra. Khi đó. Có 2 loại kết nối là lỏng lẻo và chặt chẽ. nếu bên sử dụng dịch vụ không cần biết mọi thông tin chi tiết của dịch vụ trước khi triệu gọi nó thì quan hệ giữa 2 bên càng có tính lỏng lẻo. trung chuyển yêu cầu giữa các hệ thống đầu cuối. Những thay đổi cài đặt cúng được che dấu đi. 1. khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng cao. Mỗi hệ thống có thể tự quản lý độc lập nhằm tăng năng xuất. Tái sử dụng dịch vụ Bởi vì các dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng và được đăng ký ở một nơi nhất định nên chúng dễ ràng được tìm thấy và sử dụng lại.2.3. những sự thay đổi sẽ có ảnh hưởng ít nhất tới hệ thống và hệ thống vẫn có thể hoạt động khi có thành phần nào đó bị hư hỏng.

3. nhóm điều hành và nhóm hỗ trợ phải làm việc với nhau trong suốt thời gian phát triển để cài đặt và kiểm tra những chính sách. Khi sử dụng các dịch vụ chia sẻ trên mạng. kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ dựa trên thông tin địa chỉ registry đã cung cấp để sử dụng dịch vụ kiểm tra thẻ tín dụng. Quản lý chính sách Tập các chính sách là tập tất cả các qui tắc chung mà mọi thành phần trong hệ thống đều phải tuân thủ.hay lớp. Các chính sách cần được quản lý và áp dụng cho mỗi dịch vụ cả trong quá trình thiết kế và trong thời gian triển khai. Bên sử dụng sẽ chọn một dịch vụ có phí giao dịch thấp nhất trong danh sách các dịch vụ trả về.2. Vậy với 9 . Registry trả về một tập các danh mục thỏa mãn yêu cầu. Bởi vì các chính sách được thiết kế tách biệt. Các mục đó chứa thông tin về dịch vụ. một hệ thống chuyển khoản. 1. những nhân viên phát triển phần mềm chỉ cần tập trung vào quy trình nghiệp vụ trong khi nhóm điều hành và nhóm hỗ trợ tập trung vào các luật kết hợp. tùy theo mỗi ứng dụng sẽ có một luật kết hợp riêng gọi là các chính sách. Ngược lại.4. Tự động dò tìm và ràng buộc động SOA hỗ trợ khái niệm khai thác dịch vụ (service discovery). Trong phần mô tả dịch vụ kèm theo đã có tất cả các tham số cần thiết dùng để thực thi dịch vụ. thì các nhân viên phát triển phần mềm. Mối ràng buộc này là ràng buộc trong thời gian chạy. khách hàng yêu cầu một registry tìm tất cả các dịch vụ có khả năng kiểm tra thẻ tín dụng. Mối ràng buộc duy nhất giữa bên cung cấp và bên sử dụng là bản hợp đồng được cung cấp bởi registry trung gian. Người sử dụng chỉ cần hỏi một registry về một dịch vụ nào thỏa yêu cầu tìm kiếm.3. và tùy vào mỗi ứng dụng nên giảm tối đa các thay đổi phần mềm. nếu sử dụng các chính sách. bao gồm cả chi phí giao dịch. Một người sử dụng cần đến một dịch vụ nào đó có thể tìm kiếm dịch vụ dựa trên một số tiêu chuẩn khi cần. bên sử dụng chỉ cần định dạng dữ liệu yêu cầu đúng theo mô tả và gửi đi. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thực thi kiểm tra thẻ tín dụng và trả về một thông điếp có định dạng đúng như trong phần mô tả dịch vụ. Tất cả thông tin cần thiết về dịch vụ được lấy về và sử dụng trong khi chạy. Ví dụ. Nếu không sử dụng các chính sách.2.3. Việc đó làm tăng khả năng tạo ra các dịch vụ có đặc tính tái sử dụng. 1. Những dịch vụ được dùng chung bởi tất cả các ứng dụng của một hệ thống SOA gọi là những dịch vụ chia sẻ cơ sở hạ tầng.

4. Lợi ích của SOA Sử dụng mô hình SOA trong việc thiết kế hệ thống mang lại rất nhiều lợi ích về cả mặt kinh tế và kỹ thuật. Độ tin cậy là mức độ đo khả năng của một hệ thống xử lý tốt như thế nào trong tình trạng hỗn loạn.SOA. Lợi ích về mặt kỹ thuật: 10 . bên sử dụng dịch vụ không cần biết định dạng của thông điệp yêu cầu và thông điệp trả về. Đây là một trong những tính chất cơ bản của hệ thống hướng dịch vụ (SOA). Về mặt kinh tế: . 1.5.2.3. 1. cũng như địa chỉ dịch vụ cho đến khi cần. Khả năng này chỉ có được khi client tương tác với giao diện của dịch vụ chứ không tương tác trực tiếp cài đặt của dịch vụ. Một hệ thống tự phục hồi là hệ thống có khả năng tự phục hồi sau khi lỗi mà không cần sự can thiệp của con người. khả năng phục hồi của một hệ thống sau khi bị sự cố là một yếu tố rất quan trọng. . Ngoài ra.Thúc đẩy khả năng phát triển của hệ thống hiện có cũng như khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai. các dịch vụ luôn có thể hoạt động hay ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Một kiến trúc hỗ trợ kết nối và thực thi động sẽ có khả năng tự phục hồi hơn một hệ thống không hỗ trợ những tính năng trên. nhất là đối với những áp dụng tổng hợp từ nhiều dịch vụ của nhiều tổ chức khác nhau.Doanh nghiệp có điều kiện tập trung thời gian để tìm kiếm các giải pháp cho các bài toán liên quan đến kinh tế. Hạ tầng mạng phải cho phép các kết nối động từ nhiều hệ thống khác nhau kết nối đến trong khi chạy. những hệ thống dựa trên dịch vụ yêu cầu tách biệt giữa giao diện và cài đặt. Nếu một thể hiện service nào đó không hoạt động thì một thể hiện khác vẫn có thể hoàn tất giao dịch cho khách hàng mà không bị ảnh hưởng gì. Trong SOA. nên có thể có nhiều cài đặt khác nhau cho cùng một giao diện. Một khía cạnh khác ảnh hưởng đến độ tin cậy là kiến trúc mà dựa trên đó những ứng dụng được xây dựng.2. Khả năng tự hồi phục Với kích cỡ và độ phức tạp của những hệ thống phân tán ngày nay. Độ tin cậy phụ thuộc vào khả năng phục hồi của phần cứng sau khi bị lỗi.

. khi xây dựng ứng dụng tổng hợp từ nhiều dịch vụ với tính tái sử dụng cao thì vấn đề bảo mật như: xác thực. nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống. Đặc biệt. 1.2. bí mật và toàn vẹn dữ liệu. .Độc lập hệ thống : những service không phụ thuộc vào hệ thống và mạng cụ thể. bảo vệ quyền riêng tư… trở thành một bài toán hết sức phức tạp và đòi hỏi giải quyết bằng những hướng tiếp cận bảo mật hoàn toàn mới so với các phương pháp bảo mật truyền thống.Những sự xác nhận và chứng minh của Service consumer về những tính năng security dựa trên giao tiếp Service tốt hơn cơ chế kết nối chặt chẽ. Vậy SOA hoạt động như thế nào? Bằng cách nào để triển khai nguyên lý SOA vào hệ thống phần mềm thực tế và qui trình xây dựng hệ thống ra sao? Phần tiếp theo sẽ đi sâu hơn về SOA và trả lời các câu hỏi đó.Khả năng hồi đáp thích nghi tốt và nhanh hơn để đáp ứng với sự thay đổi về yêu cầu giao dịch. Hệ thống phức tạp. Dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các tiến trình nghiệp vụ từ các service đã có. Khó miêu tả dữ liệu không cấu trúc trong header của message. môi trường chạy và quản lý service dễ dàng hơn. bên cạnh những ưu điểm SOA vẫn tồn tại một số yếu điểm như sau: Trên đây là những trình bày tổng quan và đặc trưng nhất của SOA. . phân quyền.Cho phép dễ dàng triển khai chương trình. Ưu nhược điểm của SOA SOA có thể được coi là một kiến trúc ưu việt trong thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp bởi: Hệ thống uyển chuyển và lâu dài thuận tiện cho việc chỉnh sửa. . Khả năng tương tác của các service.Có khả năng tái sử dụng. 11 . Tuy nhiên.5. .

Service Consumer khi có nhu cầu về một service nào đó sẽ tìm kiếm thông tin trên Service Registry. Mô hình hoạt động và kiến trúc chi tiết của hệ thống 2. Service Consumer thiết lập kênh giao tiếp trực tiếp với Service Provider nhằm sử dụng service hoặc tiến hành thương lượng thêm (về mặt giá cả. 12 . Service Registry: Nơi lưu trữ thông tin về các service của các Service Provider khác nhau. Service Registry còn có thể xếp hạng các Service Provider dựa trên các tiêu chí về chất lượng dịch vụ. Serive Consumer: khách hàng dịch vụ hay những user sử dụng service được cung cấp bởi Service Provider. Những thông tin này sẽ hỗ trợ thêm cho quá trình tìm kiếm của Service Consumer.1.. Service Consumer dựa trên những thông tin này để tìm kiếm và lựa chọn Service Provider phù hợp. performance.1.1: Mô hình tổng quan của SOA Service Provider: Cung cấp các service phục vụ cho một nhu cầu nào đó. Khi đã xác định được Service Provider mong muốn. Mô hình tổng thể của SOA Hình 2. Họ chỉ cần quan tâm dịch vụ đó là gì...) vào Service Registry.CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DỰA VÀO SOA 2. User (service consumer) không cần quan tâm đến vị trí thực sự mà service họ cần sử dụng đang hoạt động. giá cả dịch vụ. - Service Provider sẽ đăng ký thông tin về service mà mình có thể cung cấp (các chức năng có thể cung cấp... bầu chọn từ các khách hàng đã sử dụng service. resource sử dụng. Ngoài chức năng hỗ trợ tìm kiếm.. khả năng của hệ thống (resource.1.).

Các service hoạt động trên các platform khác nhau vẫn có thể giao tiếp với nhau nhờ vào các interface giao tiếp đã được chuẩn hóa để cộng tác xử lý một tác vụ nào đó. Điều này đảm bảo các service trên các platform khác nhau hoạt động với cấu trúc dữ liệu đặc thù của platform đó. 13 . hệ thống SOA trở nên độc lập với nền (platform independent).2: Message được truyền nhận giữa các dịch vụ Sử dụng thông điệp (message) để giao tiếp có các lợi thế sau: • Độc lập nền: thông điệp (message) trở thành ngôn ngữ chung của các platform và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. FTP.). SMTP.1. Chính nhờ đặc điểm này. điểm khác biệt chính của SOA là cung cấp khả năng giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống sử dụng thông điệp (message) dựa trên các giao thức đã được chuẩn hóa (HTTP. • Giao tiếp tin cậy: các thông điệp từ bên gửi có thể được gửi đến một service trung gian có nhiệm vụ lưu trữ (store) các thông điệp. Cơ chế Store-and-Forward này đảm bảo các thông điệp sẽ không bị thất lạc trong trường hợp Receiver bị quá tải và không thể nhận thêm yêu cầu mới.2.. • Quản lý luồng: Việc trao đổi thông điệp theo cơ chế bất đồng bộ giúp ứng dụng không cần ngừng thực thi để chờ một tác vụ kết thúc mà có thể tạo ra các luồng (thread) xử lý các công việc khác nhau.. Điều này giúp cho người gửi và người nhận tiếp tục xử lý công việc sau khi gửi thông điệp mà không cần dừng thực thi để chờ thông điệp trả lời. Mô hình giao tiếp bằng thông điệp (message) trong SOA So với kiểu thiết kế Component-Based (hướng thành phần). Service trung gian sẽ chuyển tiếp (forward) thông điệp cho bên nhận khi bên nhận có thể xử lý yêu cầu tiếp theo.2. Hình 2. • Giao tiếp bất đồng bộ: Người gửi và người nhận không cần phải chờ thông điệp trả lời sau khi đã gởi đi một thông điệp.

Thật sự SOA là một phương pháp luận giúp chúng ta tận dụng sức mạnh của các nguồn lực. có hành vi gần với những chức năng nghiệp vụ hơn. Nhìn chung mô hình SOA có các đặc điểm sau: Hình 2.3: Kiến trúc chi tiết của SOA . • Bảo mật end-to-end: Thông điệp có thể lưu trữ thông tin về hình thức bảo mật của kênh giao tiếp. Tầng orchestration chứa các thành phần đóng vai trò vừa là dịch vụ sử dụng vừa là những dịch vụ cung cấp. . có nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với các thành phần khác như cơ sở dữ liệu. giao tiếp với các ứng dụng khác. Những dịch vụ này sử dụng những dịch vụ của tầng kết nối và các dịch vụ orchestration khác để kết hợp những chức năng cấp thấp hơn thành những dịch vụ hoạt động ở cấp cao hơn.• Giao tiếp từ xa: Các thông điệp lưu trữ thông tin về các đối tượng dữ liệu dưới dạng đặc tả hình thức thay thế việc phải serialization and deserialization các đối tượng dữ liệu truyền qua mạng khi ứng dụng thực hiện gọi từ xa một ứng dụng khác. Điều này cung cấp khả năng điều khiển liên quan đến bảo mật như xác thực và phân quyền. các web service… Vì vậy có thể coi đây là tầng vật lý của SOA.Tầng Composite Application: là các ứng dụng tổng hợp nhằm mục đích trình diễn (presentation) và hiển thị thông tin cho người dùng cũng như 14 .Tầng Connectivity: đây là tầng thấp nhất của SOA.1.3. Kiến trúc phân tầng chi tiết Hiện nay chưa có một mô hình chính thức nào của SOA. Mỗi một công ty có một mô hình SOA khác nhau.Tầng Orchestration: là các dịch vụ xử lý các quy trình nghiệp vụ và độc lập với tầng vật lý phía bên dưới. nguồn tài nguyên khác nhau trong mạng máy tính để trở thành một hệ thống nhất. 2. .

15 . portal.- cung cấp một giao diện cho người dùng tương tác với hệ thống như là một phần mềm duy nhất. các thiết bị di động thông minh (smart device). Vậy làm cách nào để triển khai tư duy đó vào các ứng dụng thực tế? Đó là vấn đề về công nghệ. và quản lý con người (governance). Phần tiếp theo sẽ trình bày một công nghệ có thể nói là thể hiện tốt nhất cho SOA hiện nay – Web Service. con người và quy trình nghiệp vụ. quản lý các dịch vụ (service management).… Các thành phần khác: gồm có quy trình phát triển (development). Hình 2. SOA là tư duy hệ thống ưu việt cho giai đoạn công nghệ hiện nay. Nó dễ dàng sử dụng lại trong tương lai và cho phép các ứng dụng tương tự được thiết kế một cách nhanh chóng. Nếu hệ thống cần việc chạy nhanh cho một ứng dụng đặc biệt thì RMI. DCOM là sự lựa chọn. Nhưng hệ thống khó có thể thay đổi hoặc sử dụng lại. các ứng dụng client mở rộng (rich client). Tầng này có thể là các website. Nếu hệ thống dự định thay đổi thường xuyên mà không yêu cầu quá cao về tốc độ thì SOA là phương cách tiếp cận tốt nhất. cơ sở hạ tầng. Như vậy có thể thấy SOA không chỉ đơn thuần là về mặt công nghệ mà nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố: công nghệ. CORBA.4: Các thành phần tham gia triển khai hệ thống SOA Vậy khi nào sử dụng SOA? Đó là khi thiết kế hệ thống đặt ra một câu hỏi lớn là việc cân nhắc giữa khả năng sử dụng lại và hiệu năng của hệ thống.

1. Dịch vụ và module phần mềm nghiệp vụ được truy cập thông qua giao tiếp.. Trong đó: XML cung cấp một ngôn ngữ mà có thể được sử dụng giữa các nền tảng và ngôn ngữ lập trình khác 16 . độc lập ngôn ngữ.2.2. có thể được phát hiện bằng cách sử dụng UDDI và có thể được sử dụng bởi ứng dụng khác khác nhau. 2. Một tương tác định hướng dịch vụ luôn bao hàm một cặp đối tác: nguồn cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng dịch vụ. thường theo cách thức yêu cầu . các chương trình viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Về cơ bản. Web Service cho phép truy cập thông qua định nghĩa giao thức-và-giao tiếp. SOA và ứng dụng Web Service 2. Tầng transport của Web Service thường dùng những công nghệ truyền tải phổ dụng nhất như HTTP.2.. giao tiếp bằng cách sử dụng giao thức mở chứa đựng và mô tả chính nó.2. tên gọi “kiến trúc định hướng giao tiếp” thích hợp hơn cho SOA. (tuy hiện nay thường chỉ dùng HTTP) nên khả năng phân tán trên diện rộng như Internet là rất thuận tiện. Web service hoạt động dựa trên nền tảng là XML và HTTP. Web service là một công nghệ triệu gọi từ xa có tính khả chuyển cao nhất hiện nay: mang tính độc lập nền.2. Mà SOA là kiến trúc kết nối lỏng lẻo các service và các service đó tương tác với nhau thông qua Web service. chạy trên các nền tảng (phần cứng & OS) khác nhau đều có thể trao đổi với nhau thông qua công nghệ này. Và đặc biêt trong quá trình internet hóa mọi dịch vụ hiên nay. Thực ra. Giao tiếp là trung tâm của toàn bộ triết lý kiến trúc này. SOA và Web service trong vấn đề tích hợp hệ thống Web services là những thành phần ứng dụng. Do đó. Điều này cho phép chúng ta liên tưởng đến một công nghệ được đề cập nhiều hiện nay: Web Service. thì triển khai dịch vụ bằng Web service có thể nói là điều “tất nhiên”. kiến trúc SOA sử dụng Web service như là một giải pháp chính để giải quyết vấn đề tích hợp nghiệp vụ giữa các hệ thống. Với web service. SOA là kiến trúc phần mềm phát xuất từ định nghĩa giao tiếp và xây dựng toàn bộ mô hình ứng dụng như là mô hình các giao tiếp. hiện thực giao tiếp và phương thức gọi giao tiếp. Giới thiệu về Web service Đặc điểm chính của SOA là tách rời phần giao tiếp với phần thực hiện dịch vụ. Ngay cả với yêu cầu dịch vụ một chiều thì nó vẫn là yêu cầu trực tiếp có chủ đích từ một phần mềm này đến một phần mềm khác. SMPT.đáp trả.

Service Broker: Lưu trữ thông tin về các service được cung cấp bởi các Service Provider. Hình 2.nhau và vẫn thể hiện thông điệp và chức năng phức tạp. Description. SOAP: Giao thức dựa trên XML và HTTP cho phép giao tiếp trên môi trường mạng. Web Service với mô hình hoạt động 3 bên tương ứng với mô hình hoạt động của SOA. UDDI: Một bộ khung chuẩn cho phép mô hình hóa và cụ thể hóa các Web Service đã được đăng ký. - 17 . Thành phần chính của Service Broker là các kho lưu trữ được mô tả bởi Universal Discovery. WSDL: Ngôn ngữ mô tả Web Service theo chuẩn. Đó là: XML: Chuẩn định dạng dữ liệu và thông điệp. Cung cấp chức năng tìm kiếm hỗ trợ Service Requester (Service Consumer trong SOA) trong việc xác định Service Provider phù hợp. and Integration (UDDI). sử dụng một bộ các chuẩn công nghệ. Các giao thức HTTP là giao thức Internet được sử dụng nhiều nhất.5: Mô hình hoạt động của web service Hoạt động của mô hình Web Service như sau: Service Provider: Dùng Web Services Description Language (WSDL) để mô tả dịch vụ mà mình có thể cung cấp và xuất bản (đăng ký) với Service Broker (tương tự với Service Registry trong SOA).

giữa Service Requester và Service Provider thiết lập kênh giao tiếp sử dụng SOAP để thương lượng giá cả và các yếu tố khác trong việc sử dụng service. sử dụng Web Service cho việc tích hợp SOA giúp ứng dụng đạt được những mục tiêu theo nguyên lý SOA: Thông qua các chuẩn công nghiệp. - - Làm thế nào Web Service có thể đạt được những mục tiêu trên? Chúng ta sẽ đi vào xem xét chi tiết các công nghệ và kỹ thuật thực hiện của Web Service. Cấu trúc và chi tiết các thành phần của Web service Nền tảng của các dich vụ web gồm các yếu tố: XML (eXtensible Markup Language). Sử dụng được những phần mềm thương mại đã xây dựng sẵn nhiều nhất có thể. mức giá . 18 . 2. Các chuẩn này gồm Web Service với các định nghĩa thành phần chuẩn công nghiệp cho XML.- Service Requester: Dùng WSDL để đặc tả nhu cầu sử dụng (loại service.) và gởi cho Service Broker. UDDI (Universal Description. Service Requester có thể tìm thấy Service Provider thích hợp. SOAP (Simple Object Access Protocol). resource cần thiết. Đóng gói các ứng dụng cho phép kế thừa với giao diện đúng theo chuẩn công nghệ chung..2. Phần mềm phải cung cấp các kênh giao tiếp (adapter) cho Web service. thời gian sử dụng..3. Các Web Service đều phải được sử dụng thông qua giao diện này. Như vậy. Mọi tương tác với dữ liệu đều phải thông qua Web Service. WSDL (Web Services Description Language). Bằng việc sử dụng UDDI và chức năng tìm kiếm của Service Broker. Discovery and Integration). Sử dụng dữ liệu và tầng dữ liệu độc lập nằm giữa các ứng dụng để ẩn đi cấu trúc dữ liệu bên dưới. Ngay sau đó.

2.eXtensible Markup Language XML là một chuẩn mở do W3C đưa ra và được phát triển từ SGML. Về hình thức.3.0" encoding = “UTF-8” ?> 19 . các thẻ có thể được lập trình viên tự tạo ra trên mỗi trang web và được chọn là định dạng thông điệp chuẩn bởi tính phổ biến và hiệu quả mã nguồn mở. nhưng không tuân theo một đặc tả quy ước như HTML. XML là một ngôn ngữ mô tả văn bản với cấu trúc do người sử dụng định nghĩa.Hình 2. XML hoàn toàn có cấu trúc thẻ giống như ngôn ngữ HTML. nó được sử dụng để định nghĩa các thành phần dữ liệu trên trang web và cho những tài liệu B2B.6: Các thành phần của Web service 2. Với XML. XML . Khi đó. tất cả dữ liệu sẽ được chuyển sang định dạng thẻ XML. Do Web Service là sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau nên nó sử dụng các tính năng và đặc trưng của các thành phần đó để giao tiếp.1. các thông tin mã hóa sẽ hoàn toàn phù hợp với các thông tin theo chuẩn của SOAP hoặc XML-RPC và có thể tương tác với nhau trong một thể thống nhất. Vì vậy XML là công cụ chính để giải quyết vấn đề này và là kiến trúc nền tảng cho việc xây dựng một Web Service. người sử dụng hay các chương trình có thể quy ước định dạng các tag XML để giao tiếp với nhau. Ví dụ về tài liệu XML: <?xml version="1. Trong khi HTML định nghĩa thành phần được hiển thị như thế nào thì XML lại định nghĩa những thành phần đó chứa cái gì.

một giao thức truyền thông hay một định dạng để gửi tin nhắn. không cần phải hiểu ý nghĩa của các thẻ.7: Mô hình gửi nhận thông điệp qua SOAP Bộ khung của một thông điệp SOAP bao gồm: Protocol Header: Cho biết thông tin về các chuẩn giao thức được sử dụng. Đơn giản. 20 . SOAP (Simple Object Access Protocol) Là một giao thức dựa trên XML để cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP. Tất cả các thông điệp SOAP đều được mã hóa sử dụng XML. service có thể được thực hiện trong bất kỳ ngôn ngữ nào. 2. Tương tự. Điều này có ý nghĩa đó là một XML parser. cho nên không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hoặc công nghệ nào. miễn là nó có thể xử lý được những message theo định dạng XML.2. Hình 2.<DOCUMENT> <GREETING> Xin Chào XML </GREETING> <MESSAGE> Đây là chương trình XML đầu tiên </MESSAGE> </DOCUMENT> Tài liệu XML chỉ chứa dữ liệu.2. Nó chỉ cần tìm các thẻ và xác định đây là một tài liệu XML hợp lệ vì trình duyệt không cần phải hiểu ý nghĩa của các thẻ. nó không quan tâm đến công nghệ gì được sử dụng để thực hiện miễn là người dùng sử dụng các message theo định dạng XML. Vì những đặc trưng này. được thiết kế đơn giản và dễ mở rộng. không nhắc đến cách trình bày. nên người dùng có thể tạo ra các thẻ bất kì để sử dụng. SOAP là một giao thức để truy cập một Web Service.3.

Thông tin chính của message bao gồm: • • SOAP Header: Chứa các SOAP header.8: Cấu trúc của một SOAP message Ví dụ: <?xml version="1..org/2001/12/soapencoding"> <soap:Header> .- SOAP Envelop: Phần chính của thông điệp...w3. SOAP body: Thông tin về name và data được đặc tả dưới dạng XML. Hình 2. <soap:Fault> . 21 ..w3.org/2001/12/soapenvelope" soap:encodingStyle="http://www.. </soap:Header> <soap:Body> ..0"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://www. Ngoài ra còn có trường lỗi được dùng để gởi các web service exception.

WSDL được dùng để mô tả các Web Service .3. WSDL là một chuẩn của W3C. Tập tin thi hành service (cho phần 2). • Phần thi hành: mô tả thông tin để truy xuất service. WSDL được dùng để xác định vị trí Web Service. Cả hai phần này sẽ được lưu trong 2 tập tin XML: • • Tập tin giao diện service (cho phần 1).2. tham số. các hoạt động được thực hiện trên các thông điệp và ánh xạ các hoạt động này đến giao thức vận chuyển. WSDL (Web Service Discription Language) WSDL là một ngôn ngữ dựa trên XML dùng để mô tả giao diện của Web Service. • • • • WSDL dựa trên XML. 22 . • Giao thức và kiểu mã hóa sẽ được sử dụng khi gọi các hàm của Web Service. • Loại thông tin: thao tác. WSDL định nghĩa cách mô tả Web Service theo cú pháp tổng quát của XML. bao gồm các thông tin: • Tên dịch vụ. những kiểu dữ liệu (có thể là giao diện của Web Service cộng với tên cho giao diện này).3. Một WSDL hợp lệ gồm hai phần: • Phần giao diện: mô tả giao diện và giao thức kết nối.</soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope> 2. Nó cung cấp một cách thức chuẩn để mô tả các kiểu dữ liệu được truyền trong các thông điệp thông qua Web Service.

.Service Interface Một tài liệu WSDL mô tả một Web Service gồm các thành phần chính: Element <types> <message> <portType> <binding> Defines Các kiểu dữ liệu được sử dụng bởi các Web Service Các thông điệp được sử dụng bởi các Web Service Các hoạt động được thực hiện bởi các Web Service Các giao thức truyền thông được sử dụng bởi các Web Service Cấu trúc một tài liệu WSDL sẽ như sau: <definitions> <types> definition of types </types> <message> definition of a message </message> <portType> definition of a port </portType> <binding> definition of a binding.9: Cấu trúc WSDL  Tập tin giao diện .. 23 .Hình 2..

bất kỳ cổng nào trong phần thi hành phải tương ứng chính xác với một tham chiếu trong phần giao diện. Giao diện của một Web Service được miêu tả trong phần này đưa ra cách thức làm thế nào để giao tiếp qua Web Service. > <wsdl: service name="nmtoken"> <wsdl: port . > <wsdl: port name="nmtoken" binding="qname"> </wsdl: port> </wsdl: service> </wsdl: definitions> Ở đây chúng ta thấy rằng thuộc tính kết hợp tên là qname. > <wsdl: service . Một cổng chứa đựng chính xác một địa chỉ mạng.. Nó tham chiếu tới một mối kết hợp. và các yếu tố một dịch vụ mà làm cho nó nhóm lại với nhau để có thể định nghĩa của một số Web Service trong một tài liệu WSDL.. /> </wsdl: service> </wsdl: definitions> Port Là một cổng đầu cuối. Dịch vụ (Service) Thực hiện những gì đã được định nghĩa trong tập tin giao diện và cách gọi web services theo thủ tục và phương thức nào đó: <wsdl: definitions ..  Tập tin thi hành . như thành phần mở rộng...</binding> </definitions> Một tài liệu WSDL cũng có thể có các yếu tố khác. giao thức liên kết và định dạng thông điệp yêu cầu để tương tác với Web Service được đưa vào thư mục của WSDL... nó định nghĩa như một tập hợp của binding và một địa chỉ mạng.. Tên.Service Implementation WSDL mô tả 2 loại thông tin chính bao gồm : service và port.... <wsdl: definitions . 24 ..

• UDDI là một thư mục của các Web Service giao diện mô tả bởi WSDL. • UDDI được xây dựng trên Microsoft NET. UDDI định nghĩa một số thành phần cho biết các thông tin này. UDDI cung cấp một khung ứng dụng về các nghiệp vụ để xuất bản một Web Service. trước tiên client phải tìm dịch vụ. • Private registries IBM ships: bộ đăng ký UDDI cá nhân. client có thể sử dụng SOAP để lấy ra chức năng chính xác có trong WSDL.WSDL thường được sử dụng kết hợp với XML schema và SOAP để cung cấp Web Service qua Internet. SOA và Web Service có vẻ giống nhau nhưng chúng không phải là một. Một client khi kết nối tới Web Service có thể đọc WSDL để xác định những chức năng sẵn có trên server. Trên đây là mô tả bộ chuẩn công nghiệp mà Web Service sử dụng để triển khai mô hình hoạt động theo tư duy SOA.4. cho phép các client truy tìm và nhận những thông tin được yêu cầu khi sử dụng Web Service. ghi nhận thông tin về cách sử dụng và biết được đối tượng nào cung cấp dịch vụ. Để có thể sử dụng các dịch vụ.2. Những UDDI registry hiện có: • UDDI Business Registry: bộ đăng ký được bảo trì bởi Microsoft. • UDDI là một thư mục để lưu trữ các thông tin về các Web Service. khám phá các Web Service hiện hữu và xây dựng các đăng ký dịch vụ chung. Định nghĩa cơ bản của Web 25 . Những thông tin về Web Service được sử dụng và công bố lên mạng sử dụng giao thức này. • UDDI truyền qua SOAP. IBM đặc điểm của bộ đăng ký này là nó phân tán về mặt vật lý. Thoạt nhìn. Nó sẽ kích hoạt các ứng dụng để tìm kiếm thông tin của Web Service khác nhằm xác định xem dịch vụ nào sẽ cần đến nó. UDDI (Universal Description.3. 2. Sau đó. • IBM Test Registry: bộ đăng ký cho những người phát triển để thử nghiệm công nghệ và kiểm tra những service của họ. Discovery and Integration) UDDI là một dịch vụ thư mục nơi mà các công ty có thể đăng ký và tìm kiếm các Web Service.

hiệu quả là giai đoạn quan trọng và đầu tiên trong một giải pháp hướng dịch vụ . Rõ ràng. Theo thời gian. Thách thức khi xây dựng hệ thống Cũng như các phương pháp phát triển phần mềm khác. 26 .Service dựa trên các công nghệ XML. Tuy vậy. Kiến trúc này ngày nay cũng đã và đang áp dụng và phát triển cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ sang mô hình tính toán dựa trên dịch vụ là kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).Trong thực tế nhiều chức năng nghiệp vụ tương tự nhau có thể được cung cấp bởi nhiều hệ thống trong một tổ chức. theo định nghĩa thì Web Service là đặc tả công nghệ còn SOA là triết lý thiết kế phần mềm.3. SOA và Web Service có mối quan hệ tương hỗ: sự phổ biến của Web Service giúp thúc đẩy sự phát triển của SOA. các công nghệ này có thể hoàn thiện hay có thể được thay bằng công nghệ khác tốt hơn.3. Tuy vậy. Từ mô hình tính toán tập trung (mainframe) sang mô hình phân tán client/server.1. dù những lợi ích đạt được từ hệ thống SOA là rất lớn nhưng việc triển khai một hệ thống SOA không phải là điều dễ dàng. hiệu quả hơn hay ổn định hơn. rồi sau đó là kiến trúc dựa trên nền tảng Web. WSDL. Qui trình xây dựng hệ thống SOA 2. nhưng SOA cũng có thể thực hiện với các giải pháp kỹ thuật khác không phải Web Service (và không phải tất cả Web Service đều có kiến trúc SOA). Và ngày nay quá trình này vẫn tiếp tục. để xây dựng được một ứng dụng hướng dịch vụ cũng phải trải qua các giai đoạn tương tự. Web Service đưa ra giải pháp kỹ thuật để thực hiện SOA. 2. Nhưng để xây dựng và triển khai được hệ thống SOA thì vẫn phải gặp một số vấn đề trở ngại: Xác định dịch vụ • Dịch vụ là gì?chức năng nghiệp vụ nào cần được cung cấp bởi một dịch vụ? Độ mịn(granularity) của một dịch vụ thế nào là tốt? • Việc xác định dịch vụ và quyết định đối tượng cung cấp dịch vụ một cách thích hợp. UDDI và SOAP cho phép xây dựng các giải pháp lập trình cho vấn đề tích hợp ứng dụng và truyền thông điệp. và kiến trúc tốt của SOA sẽ giúp Web Service thành công.

các thông tin này cần được chia sẻ và phân bố trong nhiều ứng dụng khác nhau. sự phân chia theo chiều sâu hay chiều rộng của xử lý nghiệp vụ. - Đóng gói dịch vụ: • Làm sao có thể bao bọc các chức năng sẵn có của hệ thống cũ vào trong một dịch vụ.Vị trí của các thực thể này cũng là vị trí tốt nhất để đặt dịch vụ. - Kết hợp các dịch vụ: 27 .- Phân bổ dịch vụ : • • Ta nên đặt dịch vụ ở vị trí nào trong hệ thống? Các dịch vụ thường hoạt động dựa trên các thực thể nghiệp vụ. khi được tích hợp.Tuy nhiên các hệ thống cũ này trước đây được xây dựng theo mô hình kín.Việc định nghĩa các miền như thế cũng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của kiến trúc hệ thống như cân bằng tải(load balancing). • Nếu hệ thống khi được thiết kế đã quan tâm và hỗ trợ vấn đề tích hợp với các hệ thống mới thì vấn đề này sẽ dễ dàng hơn. - Xác định miền dịch vụ: • Làm sao gom nhóm các dịch vụ thành các miền luận lý(logic domain) • Việc phân loại gom nhóm các dịch vụ thành các miền luận lý sẽ đơn giản hóa kiến trúc bởi sẽ giảm được số lượng các thành phần cần xây dựng. điều khiển truy cập(access control).Vì vậy đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống trở nên là một yêu cầu quan trọng.Các đối tượng này được lưu và quản lí trong hệ thống.Tuy nhiên bởi đặc tính của hệ là phân tán nên các đối tượng này phân bố rải rác ở nhiều vị trí và có thể một đối tượng được quản lí ở nhiều nơi.Trong môi trường như thế thì dịch vụ sẽ được đặt ở đâu. đóng gói trong đó chứa toàn bộ các thông tin về nguyên tắc và qui trình xử lý thì nay.

theo dõi và thay đổi các dịch vụ như thế nào cho có hiệu quả? • Làm sao để lựa chọn một chuẩn định dạng thông điệp trao đổi giữa các chuẩn? Làm sao có thể xây dựng một chuẩn định dạng dữ liệu mà mọi hệ thống đều có khả năng hiểu và xử lý? Ngoài các khó khăn trên mỗi tổ chức với mỗi đặc thù riêng của mình có thể sẽ phải đối diện với các ấn đề khác trong quá trình triển khai hệ thống. Triển khai và Quản lý. theo những qui trình với những rằng buộc phức tạp.3. việc tạo. 28 . Trong đó qui trình hệ thống đi qua 4 giai đoạn chính: Mô hình hóa. Vấn đề là làm sao kết hợp các dịch vụ này một cách hiệu quả.• • Làm sao để có thể tạo ra các dịch vụ tổng hợp. xây dựng. Lắp ghép.2. Vòng đời của hệ thống Hình vẽ dưới đây mô tả tổng quát các giai đoạn trong chu trình sống của một hệ thống SOA.Ngoài ra còn phải quan tâm đến vấn đề hiệu suất hoạt động của hệ thống vì việc định vị một dịch vụ là một quá trình cũng chiếm mất nhiều thời gian - Quản lý dịch vụ: • Vấn đề quản lý và bảo trì các dịch vụ. Các giai đoạn này đều dựa trên nền tảng của việc Quản trị và các thực nghiệm. - Định tuyến dịch vụ: • Làm sao để chuyển một yêu cầu từ một đối tượng sử dụng dịch vụ đến dịch vụ hay miền dịch vụ thích hợp? • Một hệ thống SOA phải có tính độc lập địa chỉ cho đối tượng sử dụng các service của hệ thống. Nhu cầu kết hợp nhiều dịch vụ để đáp ứng được yêu cầu phức tạp từ đối tượng sử dụng là có thực. 2.

Ở pha này. 29 . Giám sát các số liệu nghiệp vụ - Governance and best practice – Quản trị và các trải nghiệm thực tế: Đây là công việc xuyên suốt trong cả qui trình vòng đời hệ thống. Thiết kế từng dịch vụ ở mức cơ sở Pha Assemble – Lắp ráp các dịch vụ • • • Khai thác Xây dựng và thử nghiệm Tổ hợp các dịch vụ - Pha Deploy – Triển khai • • • Tích hợp các nguồn nhân lực Tích hợp các tiến trình Quản lý và tích hợp thông tin.mô hình hóa và thiết kế.Hình 2. - Pha Manage – Quản lí • • • Quản trị các ứng dụng và các dịch vụ Quản lí sự đồng nhất và tính tuân thủ. cần tập trung vào những mục tiêu chính như sau: • • • Thu thập các yêu cầu sử dụng dịch vụ. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống.10: Vòng đời hệ thống SOA Pha Model .

các kết quả của nó là trong sự xác định quy trình nghiệp vụ hình thức. 2. Ở đây vấn đề về nền tảng phát triển đi vào hoạt động. Các tầng dịch vụ là được thiết kế trong giai đoạn này có thể bao gồm tầng orchestrantion.3.11: Các bước cơ bản trong xây dựng hệ thống SOA Bước 1: Phân tích hướng dịch vụ (Service-oriented analysis).3. Các pha cơ bản xây dựng hệ thống SOA Xây dựng hệ thống SOA trải qua 6 pha sau đây: Hình 2. làm cho hệ thống hoàn chỉnh hơn. Có nghĩa.• • • Tính toán về tài chính Sắp xếp nghiệp vụ/công nghệ thông tin Điều khiển các tiến trình Các thông tin thu thập được trong pha Manage sẽ được cung cấp trở lại qui trình phát triển và giúp cải thiện quá trình xây dựng hệ thống. Bước 2: Thiết kế hướng dịch vụ (service-oriented design). và chia dịch vụ ra thành các mô hình. làm cho người thiết kế dịch vụ phải đương đầu với giải quyết vấn đề then chốt đó là thiết lập nên những ranh giới thông qua các dịch vụ. Đây là giai đoạn có sự kết hợp chặt chẽ về sự thỏa hiệp của doanh nghiệp và nguyên lý hướng dịch vụ thành quy trình thiết kế dịch vụ. Một cách 30 . bao gồm hệ thống SOA sơ bộ. Trong pha này. Trong bước này là giai đoạn xây dựng thực tế. qui trình là một vòng lặp cho tới khi hệ thống hoàn chỉnh theo nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp và khách hàng. không quan tâm tới nó là loại dịch vụ nào. Hệ thống gồm những dịch vụ nào? Tầng dịch vụ là được lược đồ hóa ra (mapped out). Bước 3: Phát triển dịch vụ (Service development). Đây là giai đoạn đầu để quyết định phạm vi của hệ thống SOA.

sau đó xác định các yêu cầu chức năng. Bù lại chúng ta sẽ không thể tự do chỉnh sửa và thay đổi theo ý muốn. và nhiều sản phẩm trung gian (middleware products) kết hợp với nhau thành những server. Bước 4: Kiểm thử dịch vụ (Service testing). Bước 6: Quản trị dịch vụ (Service administration). top-down là chiến lược lấy xuất phát điểm là các yêu cầu ngiệp vụ.cụ thể. bởi các hệ thống SOA thoạt nhìn bên ngoài rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp ở bên trong. Nếu chúng ta tự tay xây dựng ngay từ đầu thì có thể dễ dàng kiểm soát và tối ưu nó. Ngược lại. mối quan tâm cho hệ thống phân tán. 2. Mỗi cách đều có những ưu nhược điểm riêng.4. tuy nhiên chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Bước 5: Triển khai dịch vụ (Service deployment). và việc xem xét chúng như các dịch vụ trong một tổng thể. được hỗ trợ tốt hơn. 2.1. Giai đoạn thực thi này đưa đến việc cài đặt và cấu hình cho các thành phần phân tán. Các chiến lược xây dựng hệ thống Nhìn chung có hai phương pháp chính để xây dựng một hệ thống SOA. vấn đề quản lý các ứng dụng trở thành hàng đầu. Sau khi các dịch vụ được triển khai. các tiến 31 .4. các giao diện dịch vụ.3. Cách đầu tiên là tự tay xây dựng từ đầu hệ thống theo mô hình SOA. Cách thứ hai là xây dựng SOA dựa vào một bộ thư viện hay một nền tảng có sẵn. chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi như: thời gian phát triển và triển khai nhanh. Để đưa ra những tiềm năng cho việc dùng lại và bao gồm cả những trạng thái không biết trước được. là sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển sẽ quyết định những mẫu dịch vụ và quy trình nghiệp vụ orchestrantion nào phù hợp với thiết kế. nếu xây dựng SOA từ nền tảng có sẵn. Chiến lược top-down Trong xây dựng một hệ thống SOA. các dịch vụ là được yêu cầu trải qua được sự nghiêm ngặt của việc kiểm thử trước khi được triển khai thành các sản phẩm. và các ứng dụng dựa trên các thành phần (component-based applications).3. nhân lực và tiền bạc thì may ra mới có thể xây dựng được một hệ thống SOA hoàn chỉnh.

phân loại các tập thông tin được xử lý bởi các cơ cấu tổ chức của hệ thống.. Hình 2. các dịch vụ.. thì tại bước này nó sẽ được định nghĩa. các trường hợp sử dụng (use cases) và đi tới xác định các thành phần. Bước này là để xác định. 32 . Các kết quả này là các từ vựng phổ biến. Chiến lược này phổ biến để tạo ra những kiến trúc dịch vụ có chất lượng cao.12: Tiếp cận Top-down xây dựng hệ thống Chiến lược top-down hỗ trợ tạo ra các bước để hình thành tầng dịch vụ (service layers).13: Các bước xây dựng hệ thống theo chiến lược top-down. Bước 1: Define relevant ontology. theo mỗi cách quản lý thì các nghiệp vụ chia ra một cách rõ ràng. như sự định nghĩa mối quan hệ giữa các tập thông tin này với tập thông tin khác là như thế nào. trong quá trình tạo ra nhiều những nghiệp vụ được sử dụng lại và các dịch vụ ứng dụng khác. Một số lượng đáng kể các tập thông tin trước và kết quả phân tích nghiệp vụ ở mức cao có thể được yêu cầu. Hình 2.trình nghiệp vụ và các tiến trình con. Các tổ chức có phạm vi rộng lớn hơn cùng với nhiều phạm vi nghiệp vụ có thể có vài ontology. của hệ thống. Nếu có nhiều từ vựng nghiệp vụ không tồn tại cho bất cứ các tập thông tin nào mà một giải pháp được yêu cầu thực hiện.

Chiến lược bottom-up Chiến lược này dựa trên việc phân tích tình trạng. 33 . Các dịch vụ vượt qua được sự kiểm tra coi như đạt chất lượng và có thể tái sử dụng sau này. cần phải cung cấp cả khả năng truy cập cho dịch vụ. Bước 4: Perform service-oriented design Thực hiện thiết kế hướng dịch vụ. các dịch vụ sử dụng lại có thể mở rộng năng lực xử lý và cần có sự bảo mật. Để tạo điều kiện cho nhiều người yêu cầu dịch vụ. Bước 3: Perform service-oriented analysis Xác định các dịch vụ và hướng tiếp cận cho các dịch vụ. các tài nguyên có sẵn của hệ thống hiện có và tái sử dụng lại những thành phần này trong việc xây dựng các dịch vụ mới. Bước 6: Test service operations Giai đoạn kiểm thử được yêu cầu cho tất cả quá trình hoạt động của dịch vụ và quá trình kiểm tra phải thực hiện đảm bảo chất lượng. Các dịch vụ được phát triển theo những bản thiết kế kỹ thuật tương ứng với các đặc tả dịch vụ được tạo ra ở bước 4. Bước 5: Develop services Phát triển các dịch vụ theo yêu cầu. 2.3. xác định tiềm năng tương lai sử dụng lại của dịch vụ.2. Bước 7: Deploy service Quan tâm tới vấn đề thực thi.- Bước 2: Align relevant business models (including entity models) Sau khi ontology được thiết lập. Mô hình thực thể chi tiết rất quan trọng. Đồng thời. Sau khi có được các dịch vụ từ những thành phần đó. sự tồn tại các mô hình nghiệp vụ có thể cần thay đổi (hay tạo ra) để thể hiện các từ vựng bằng cách cung cấp ontology trong các thuật ngữ mô hình nghiệp vụ. mô hình hóa các dịch vụ. ta có thể cải tiến chất lượng dịch vụ hoặc tổ hợp các dịch vụ lại để tạo ra những dịch vụ cao cấp hơn hay còn gọi là các dịch vụ tổ hợp.4.

bao gồm có các dịch vụ tiện ích và nhân bản. Hình 2. Bước 1: Model application services Kết quả của giai đoạn này là sự định nghĩa của các yêu cầu ứng dụng được thỏa mãn thông qua việc sử dụng Web service. Trường hợp này. ta thừa nhận các yêu cầu nghiệp vụ đã tồn tại. Các yêu cầu phổ biến khác sẽ dần xuất hiện để thay công nghệ truyền thông truyền thống bằng những framework truyền thông điệp SOAP.14: Tiếp cận Bottom-up xây dựng hệ thống Trong hướng tiếp cận này. Bước 2: Design applicaion services Một vài các dịch vụ ứng dụng được mô hình hóa trong bước 1 có thể được trình bày thành bản thiết kế. Các dịch vụ ứng dụng tùy chọn sẽ cần đưa qua quá trình thiết kế. Các dịch vụ ứng dụng cũng sẽ được mô hình hóa bao gồm các logic và quy tắc cho nghiệp vụ cụ thể. Các dich vụ có thể cung cấp thêm vào cho thiết kế. Các yêu cầu này bao gồm những thiết lập lên các kênh tích hợp point-to-point giữa hệ thống cũ (legacy system) hoặc giải pháp B2B (Business-to-Business).15: Các bước xây dựng hệ thống theo chiến lược bottom-up. ở một khía cạnh 34 . giống như hai tầng dịch vụ ứng dụng.Hình 2.

Kiểm tra bảo mật cũng là phần quan trọng của giai đoạn này.nào đó thì tồn tại những chuẩn thiết kế được áp dụng để đảm bảo mức độ bền vững. nhằm mục đích đảm bảo khả năng mở rộng và thường xuyên thay đổi các yêu cầu với hệ thống. Bước 3: Deploy application service Các dịch vụ ứng dụng được phát triển theo sự mô tả dịch vụ và bản thiết kế chi tiết ứng dụng. Một số hệ thống cũ muốn nâng cấp hay tích hợp thêm một số dịch vụ hoặc tổ hợp lại với nhau thành một hệ thống lớn thường sử dụng chiến lược bottom-up để tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn và tiết kiệm chi phí. Bước 5: Deploy services Những giải pháp và các dịch vụ ứng dụng của nó sẽ triển khai thành sản phẩm. Và cả hai chiến lược xây dựng hệ thống top-down và bottom-up đều được áp dụng rộng rãi. Bước 4: Test service Các dịch vụ. Tùy vào từng hệ thống mà việc xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ có thể sử dụng chiến lược phù hợp. 35 . Sự thực thi và tiêu chuẩn kiểm thử được nhấn mạnh thường là thiết lập lên các tham số cho hệ thống cũ thông qua các dịch vụ. và logic của những hệ thống cũ sẽ được kiểm tra để đảm bảo chắc chắn rằng xử lý các yêu cầu là phù hợp. Còn hầu hết những hệ thống lớn hiện nay đi vào xây dựng đều theo định hướng SOA và áp dụng chiến lược top-down. môi trường kết hợp của chúng. Hiện xu thế SOA đang phát triển rất mạnh. Sự cân nhắc thực thi cho các dịch vụ ứng dụng thường bao gồm sự thực thi và các yêu cầu bảo mật.

1. 3. #Ngay.2.1. Chương trình demo Sử dụng công cụ: Visual studio 2008. ThoiTiet(#MaTTP. Nhietdo. Xây dựng dịch vụ phía nhà cung cấp(Service Provider) Dữ liệu của dịch vụ: Gồm 2 bảng dữ liệu: TinhThanhPho(#MaTTP. Tái sử dụng dịch vụ: Sử dụng giao diện gọi dịch vụ để lấy thông tin thời tiết các vùng miền của USA từ nhà cung cấp khác: http://www. đọc thông tin dạng XML trả về của dịch vụ và hiển thị thông tin.net/WeatherForecast. Xây dựng chương trình a. TenTTP): cung cấp mã và tên các địa điểm trên cả nước.1. Xây dựng giao diện website gọi dịch vụ. Chức năng chính của chương trình: Xây dựng Web Service cung cấp thông tin thời tiết các tỉnh thành phố và vùng miền trong cả nước.asmx?WSDL 3.webservicex. Sql Server 2005 xây dựng Web Service.1. 36 . Mota): cung cấp thông tin thời tiết các địa điểm.CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.

asmx?WSDL - Chọn phương thức GetWeatherInfor.Web.WebService { [WebMethod] public WeatherData GetWeatherInfor(string matinh){ } } - Publish dịch vụ trên localhost: IIS tự động sinh địa chỉ cổng cho dịch vụ: http://localhost:2359/WS_DuBaoThoiTiet/ThoiTiet_TinhTP.- Mô tả dịch vụ: dịch vụ chứa một phương thức lấy input là mã tỉnh thành phố và trả về output là một đối tượng có các thuộc tính là thông tin thời tiết của tỉnh thành phố đó: public class ThoiTiet_TinhTP : System. nhập vào mã tỉnh thành phố: 37 .Services.

- Kết quả: thông tin của đối tượng WeatherData được chuyển đổi sang dạng XML b. Xây dựng giao diện sử dụng dịch vụ (Service Consumer) Xây dưng giao diện website cho việc gọi dịch vụ và hiển thị kết quả trả về như sau: 38 .

ta phải tìm kiếm và đăng ký.- Để sử dụng được Web Service đã xây dựng.asmx?WSDL - Nhập mã tỉnh thành phố: - Kết quả: 39 . Thực hiện bằng cách thêm vào thêm một đường dẫn tham chiếu tới địa chỉ của Web service đã được public: http://localhost:2359/WS_DuBaoThoiTiet/ThoiTiet_TinhTP.

nhập vào PlaceName.- Sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp khác: http://www.asmx?WSDL Tương tự ta thực hiện Add Web referrence là địa chỉ tìm kiếm dịch vụ: - Trên giao diện gọi dịch vụ.net/WeatherForecast.webservicex. Kết quả trả về: 40 .

2. Thực tế. đăng ký dịch vụ. 41 . phân quyền…). nguồn nhân lực và tài nguyên của hệ thống… Phạm vi của đề tài chưa thể giải quyết hết các vấn đề. xử lý xác thực. xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh theo tư tưởng SOA là quá trình rất phức tạp và đòi hỏi nhiều về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế không chỉ về công nghệ thông tin mà còn là quản lý nghiệp vụ. các tiến trình nghiệp vụ và các vấn đề khác trong xây dựng hệ thống vẫn chưa được đề cập tới (tạo các tài liệu mô tả dịc vụ.3. Đánh giá chương trình Chương trình đã mô tả được cách thức sử dụng web service: Tạo ra một dịch vụ Sử dụng dịch vụ đã xây dựng Tái sử dụng một dịch vụ được cung cấp sẵn Chương trình chủ yếu tập trung vào mục đích đưa ra một giải pháp công nghệ chứ chưa quan tâm nhiều tới khía cạnh xử lý nghiệp vụ.

bài báo cáo chưa giải quyết được hết mọi góc cạnh của vấn đề. Em mong nhận được sự đóng góp của thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn. hãy kết hợp những linh kiện (dịch vụ) có sẵn và bổ sung những gì cần thiết để lắp ráp nhanh chóng chiếc xe đưa bạn đến đích!”. các kết quả tìm hiểu còn rất tổng quan.KẾT LUẬN SOA sẽ giúp cho công việc phát triển phần mềm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. chương trình xây dựng chỉ mang tính mô phỏng nên còn khá đơn giản. do kĩ năng nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế. Trong khi SOA đã và đang làm kiến trúc ưu việt cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay thì việc nghiên cứu để có thể áp dụng triết lý này cho các hệ thống phần mềm là một việc cần thiết. các giải pháp bảo mật cho hệ thống SOA… Em xin chân thành cảm ơn! SV. Đó là triết lý của SOA. Trong thời gian tới. em sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn các vấn đề về SOA như: sử dụng một số công cụ hỗ trợ để định nghĩa và xây dựng dịch vụ. đề tài của em đã đạt được một số kết quả sau: Hiểu và đưa ra được khái niệm và các vấn đề liên quan tới kiến trúc hướng dịch vụ SOA Ứng dụng công nghệ Web Service trong triển khai tư tưởng SOA Qui trình và các hướng tiếp cận phát triển ứng dụng theo hướng dịch vụ Xây dựng chương trình demo về Web Service Tuy nhiên. “Đừng tốn công chế tạo lại bánh xe. cách thức đăng ký một Web Service với Service Broker. Sau quá trình nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu đề tài. Nguyễn Thị Dung 42 .

ibm. .vn/content/m18879/latest/ http://www. Prasad Chodavarapu (2007). 3. 7.com/developerworks/vn/library/ws-soa-progmodel .aspx http://www.com/web-services/c-web-services/t%E1%BA %A1o-web-service-v%E1%BB%9Bi-c-step-by-step http://voer. Loạt bài về SOA program model.NET Web Services Solutions Sybex © 2003. Systinet. 6.org/wiki/Service-oriented_architecture http://vovanhai.HCM. 9. Các bài viết liên quan: http://en.Luận văn cử nhân tin học khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Bảo Thanh & Nguyễn Hoàng Long (2005) .quantrimang. 4. 5. SOA Security. Pattern: Implementing an SOA using Enterprise Service Bus. Kris Jamsa (2003). Douglas K.edu. IBM Red Book Team (2004). Barry (2003). 11.html http://www.phpvn. A Practical Guide to SOA for IT Management 10. Web Services and Service-Oriented Architecture: The Savvy Manager's Guide. Nghiên cứu về kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng.com.vn/doanhnghiep/doanh-nghiep/58175_Xuhuong-ung-dung-SOA-o-Chau-A.erpsolution.com/news/2009/031209-soa-security-the.org/index. 8. Understanding SOA SecurityDesign and Implementation.wikipedia.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 2.php?topic=301. Pattern: Service-Oriented Architecture and Web Services.com. Nguyễn Trọng Dũng Trường ĐHSP Hà Nội.0 http://www.networkworld.vn/showthread.wordpress. Ths. Ramarao Kanneganti. http://www.php?t=2248 43 . Phát triển Web Service với các công nghệ chuẩn của java. IBM Red Book Team (2007). IBM Red Book Team (2004).

com.http://www.pcworld.vn/articles/quan-ly/nguonluc/2009/06/1194174/kien-truc-huong-dich-vu-soa-khong-con-la-khai-niem/ 44 .

CHỮ KÝ XÁC NHẬN Ngày 15 tháng 12 năm 2010 Chủ nhiệm đề tài ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Ngày 15 tháng 12 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 45 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful