TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU UPSR BAHAGIA A:Membina ayat Kemahiran:Memindahkan maklumat

Langkah 1: Lihat gambar dan fahamkan situasi dalam gambar

Langkah 2 : Baca arahan yang terdapat pada gambar. Pastikan kehendak arahan/soalan yang diberikan.

Langkah 3: Senaraikan aktiviti-aktivit/perlakuan dalam gambar

Langkah 4: Kenalpasti watak yang terdapat dalam gambar.

Langkah 5: Gabungkan perlakuan dan aktiviti dalam satu ayat kemudian tambahkan keterangan masa/tempat /cara atau peritiwa sepeti yang terdapat dalam gambar.

Langkah 6: Semak ayat dari aspek tatabahasa,ejaan dan tanda baca.

Langkah 7: Binaan ayat hendaklah gramatis dan ayat-ayat mestilah dinomborkan. *Elakkan menulis ayat yang berbentuk andaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful