SUBIECTE EX.APTITUDINI 2008 -EC V1 A. Studii de caz si exerciţii (60%) A1 (40%) I.

Situaţia patrimonială a societăţii cu capital privat Omega SA, la 31 decembrie 2007 se prezintă astfel: terenuri 70.000; clădiri 130.000; echipamente 200.000; brevete de invenţie 25.000; cheltuieli de înfiinţare 25.000; stocuri 800.000 (din care materii prime 200.000); creanţe 1.200.000; disponibilităţi 30.000; capital social 500.000; rezerve 50.000; profit 10.000; provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 20.000 (cheltuieli viitoare de mediu); obligaţii nefinanciare 985.000; obligaţii financiare 915,000 (din care pe termen lung 200.000). II.Se prezintă următoarele informaţii suplimentare şi elemente de diagnostic: a) Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7.000 în 2005 şi de 9.000 în 2006. b) Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% decât cele din contabilitate, iar stocurile fără mişcare însumează 110.000. c) în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile fiecare, iar în 2007, 4 greve a câte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 şi respective 1.500 lei. d) întreprinderea lucrează "foc continuu". e) Instalaţii de bază în valoare de 10.000 au fost folosite în ultimii 3 ani în medie 10% pe an. f) în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază, iar repunerea în funcţiune a durat 40 zile, pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4.000. g) Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2005 de 2.500, în 2006 de 2.800 iar în 2007 de 3.000, nereflectate ca atare în contabilitate, iar creanţele incerte la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000. h) La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al datoriei de 10%. i) Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de 4% şi o primă de risc de 11%.

m) Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%. Înfiinţare – 25.0 00 30.000 termen lung .00 0 1.000 . Estimaţi valoarea "părţii invizibile" a întreprinderii.00 0 200.000 amortizabilă în 10 ani cumpărată în ianuarie 2007 pentru care conducerea a decis să beneficieze de facilitatea fiscală de 20% la punerea în funcţiune contabilizată ca atare de către contabil.417.0 00 .000 Provizioane 500.000 20.480.000 2. (3p) 2.063.000 70.În lista mijloacelor fixe aţi identificat: • O locuinţă de protocol în valoare de 15.000 +3.25.000 25.000. 953.25.000 130.00 0 Corecţii • Pentru determinarea Activului Net Corectat.000 Ajustări .000 Datorii 10.000 2.0 00 2.000.063. III.000 Profit 115.15.000 490. Studiaţi comparativ echilibrul financiar al întreprinderii.000. Se cer următoarele: 1. imobilizările necorporale sunt considerate non-valori şi se scad Ch.000 220.000 şi o instalaţie tehnologică în valoare de 8.000 . l) întreprinderea a folosit în anii anteriori aceeaşi structură a capitalurilor proprii şi împrumutate ca cea înregistrată la 31 decembrie 2007.000. Determinaţi activul net corectat prin ambele metode.000 30.000 985.480. o barcă cu motor în valoare de 5.000. .000 50. k) Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a indicatorilor de performanţă financiară pe următorii 4 ani creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie 2007 fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an.000 Datorii exploatare + 20.000 200.200.000 715.000 Datorii fin curente -250. (2p) 4.000 .00 0 600. pornind de la valorile contabile şi valorile bilanţiere corectate. Brevete – 25.000 10. Evaluaţi întreprinderea prin metoda capitalizării veniturilor în vederea vânzării acesteia către o altă firmă privată.000 0 Capital social 0 Rezerve 70.000 2.185.00 0 200.110.417.5.000 . . (3p) 3. (2p) BILANŢ j) Cheltuieli înfiinţare Brevete Terenuri Clădiri Echipamente Stocuri Materii prime Creanţe Disponibilităţi TOTAL 25.

000.000 : Clădiri – 15.685.920.000 = 1. Metoda capitalizării veniturilor sau metoda valorii de rentabilitate presupune multiplicarea profitului net (capacitate beneficiară) cu un coeficient.000 2. destinat unei părţi în creştere din activele circulante.000 – 985.000.5000 Instalaţii de bază în valoare de 10.000 = .000 : Stocuri – 110.10.000 FR = 363. o barcă cu motor în valoare de 5.000 = . Permanent = Capital propriu + Datorii termen lung NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii de exploatare T = Disponibilităţi – Datorii financiare termen scurt Bilanţ contabil FR = 780.000 – 450. ANC metoda substractivă = Active corectate – Datorii corectate = 2.000 – 715.7. care de regulă este inversul ratei de plasament a .000 O locuinţă de protocol în valoare de 15.000 NFR = 1.• • • • • Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% decât cele din contabilitate.000 = .663.000 1.000 = 143.000 .015.000 ANC metoda aditivă = Capitaluri proprii +/. : Echipamente . Un fond de rulment negativ constituie un semnal de alarmă : lipsa capitalurilor permanente suficiente pentru finanţarea imobilizărilor sau active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt.000 T = 30.000 : creanţe – 250.000 Bilanţ economic Un fond de rulment pozitiv presupune că la dispoziţia întreprinderii rămâne un surplus de capitaluri permanente.685. Fond de rulment FR = Nevoia de fond de rulment NFR + Trezoreria T FR = Capital permanent – Imobilizări Cap. iar stocurile fără mişcare însumează 110.000 NFR = 2. după finanţarea activelor imobilizate.000 – 1.000 Diferenţele favorabile de curs.000 – 985. 3.000 – 417.000. Echipamente .000 Creanţele incerte la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000 T = 30.063.000.000 au fost folosite în ultimii 3 ani în medie 10% pe an.000 = 143. permiţîndu-i să asigure un nivel minim al activelor circulante strict necesate funcţionării. Materii prime + 20.000 = 330. la exporturi au fost în anul 2007 de 3000 : creanţe +3.000 – 715.370.000 = 678. Acesta constituie o marjă de securitate.Ajustări = 560.

pierderile aferente fiind de 1. 4 greve a câte 2 zile.000 amortizabilă în 10 ani cumpărată în ianuarie 2007 pentru care conducerea a decis să beneficieze de facilitatea fiscală de 20% la punerea în funcţiune contabilizată ca atare de către contabil.000. Vr = 13514 / 0. • Diferenţele favorabile de curs. Pentru 2005 : 7.08 = 168. Corecţii ale profitului net : • Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7. iar repunerea în funcţiune a durat 40 zile. pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4. Valoarea de rentabilitate = Capacitate beneficiară x y .000 – 1800 pierdere greve + 2500 diferenţe curs = 7700 2006 : 9000 + 2800 diferente curs – 4000 pierdere explozie = 7800 2007 : 10000 – 1500 pierdere greve + 3000 diferente curs – 256 dif impozit profit = 11244 2008 : 11500 x 130% = 14. • Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a indicatorilor de performanţă financiară pe următorii 4 ani creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie 2007 fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an. la exporturi au fost în anul 2005 de 2.000. y = 1/i .500.500 lei.000 în 2005 şi de 9. iar în 2007. i = rata de plasament a activelor pe piaţă Capacitatea beneficiară (CB) se exprimă ca o medie a profiturilor nete pe perioada respectivă. • în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază.925 4. t este rata de . în 2006 de 2. • în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile fiecare.800 şi respective 1.000 în 2006.800 iar în 2007 de 3. nereflectate ca atare în contabilitate • instalaţie tehnologică în valoare de 8.950 2009 : 14950 x 110% = 16445 2010 : 16445 x 110% = 18090 2011 : 18090 x 110% = 19900 Profit net corectat mediu = 7700+7800+11244+14950+16445+18090+19900 = 96385/7= 13514 • Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%. Goodwill (supraprofit) = CB – ( ANC X i ) t .disponibilităţilor pe piaţă.

actualizare egala cu costul capitalului • • La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al datoriei de 10%. (10p) FR = 320000 – 300000 = 20000 NFR = 170000-180000 = -10000 T = 30000 . GW = 13514 – ( 143000 X 0.08 ) / 0. Determinaţi fondul de rulment. capitaluri proprii 230.000 lei. disponibil la bănci 30. Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de 4% şi o primă de risc de 11%. necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă ale societăţii. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 90.15 = 13514 – 11440 / 0. furnizori 180.000 lei.000 lei. stocuri şi creanţe 170.1 + 0.000 lei. (30%) O societate comercială prezintă următoarele informaţii referitoare la bilanţ: active imobilizate 300.25 = 8296 A2.000 lei.000 lei.

X) Stocuri Creanţe Disponibilităţi Capital social Rezerve Profit Provizioane Obligaţii Obligaţii (termen lung 900.0 00 2.000 1.970. b) Societatea avea la 31 decembrie 2007 stocuri fără mişcare în valoare de 80.00 1.00 100.00 700.000.000 1.000 acţiuni a transmis că la 31 decembrie 2007 activul net contabil corectat al societăţii a fost de 1.000. .830.000 40.00 20.0 1.400.V2 A.0 Dispuneţi de următoarele informaţii de diagnostic: a) Societatea X al cărei capital social este compus din 5.600.000.00 100.0 60.000 iar preţurile lunii decembrie 2007 erau cu 20% mai mari decât cele cu care erau înregistrate stocurile în contabilitate.0 100. Studii de caz si exerciţii (60%) A1 (40%) Bilanţul contabil al societăţii Orion cu capital privat la 31 decembrie 2007 se prezintă astfel: Imobilizări din care: Imobilizări Imobilizări Imobilizări (1.000 acţiuni la soc.

600.000 în anul 2006 iar previziuni credibile stabilesc pe următorii 3 ani creştere anuală cu 10% a profitului de la 31 decembrie 2007.0 00 60. (3p) 2.0 00 2.000 100.840. necesarul de fond de rulment şi trezoreria întreprinderii la 31 decembrie 2007 (în valori contabile şi în valori economice şi comentaţi şi explicaţi diferenţele).000 -100. Se cere: 1. Valoarea justă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2007.000 termen lung Datorii 1.000 exploatare Datorii fin 1. stabilită de un expert evaluator a fost de 850.000. 440.450.000 + 5000 TOTAL 4.000 + 305.00 0 200.000 20.00 0 1. Calculaţi fondul de rulment net global. Ajustari capit 5.00 0 700.000 150000 440. necontabilizate ca atare.000.000 în anul 2005 şi 12. Care este valoarea goodwill-ului ştiind că rata de remunerare a activelor în piaţă este de 10% iar rata de actualizare de 15%.000 40.000 +150.000 Datorii 400.000 .000 Capital social Rezerve Profit Provizioane 1.000 285000 40. 000 2.000 100.960.000 1.000.400.000 +100.960. Profiturile nete anuale corectate au fost de 10. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă iar obligaţiile în valută.430.000 curente Dif.000 iar la facturile în valută diferenţele favorabile de curs erau de 200.0 4.000 1.00 0 1.000 +320.000 -80.000 1. 000 60.970.00 5. (3p) BILANŢ Imobilizări necorp Imobilizări corporale Imobilizări fin Stocuri Creanţe Disponibilităţi 100. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi capacitatea beneficiară.150.400.400.000 400. (4p) 3.000 + 150.000. actualizate la raportul de schimb de la 31 decembrie 2007 sunt mai mari cu 5.000 -150000 +200000 0 850.000 faţă de situaţia prezentată în bilanţ.430.975.c) d) e) f) Creanţele incerte însumau la 31 decembrie 2007 .00 0 100.

3.m. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 1.m.000 – 1.m.805. Studii de caz si exerciţii (60%) . din care 60% eliberate şi achitate imediat.000 FR = 1.000 = 2.400.000 = 1.000 x 10%) / 0. primind un scont de 10%. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.000 + 285.000 .000 = 1.400.000 NFR = 4.290.430. şi rambursează acţionarilor o parte din capital 900.000 u.560. GW = 239585 .370.000 – 1. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 1.160.000.970.995.000 u.000 + 150.000 00 0 1.000 T = 60.000.m. legate de activitatea de exploatare. şi le încasează. achită datoria faţă de un furnizor în valoare de 500.000 u.030.000 u.m.430.050.000 u. din care 850.000 sau 1.000 Bilanţ corectat A2.15 = 239585 – 159500 / 0. legate de activitatea de exploatare.975.000 – 1.000 = 660.000 u.595.000 – 900.595.m.m.1.000 = -1.15 = 80095 / 0. vinde mărfuri pe credit 300.200. ANC = 5.000 NFR = 4.000 – 1. din care 700.315. investiţii şi finanţare.m.000 u.(1. (30%) În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total 1.m.000 = .370. restul neeliberate.000 Remarcă : Deoarece în enunţ se au în vedere „profituri nete corectate” vom lua şi noi în calcul profitul net corectat al anului 2007 CB = 10000 + 12000 + 305000 + 335500 + 369050 + 405955 / 6 = 239585 2.15 = 533.966 3.000 = 945.000 T = 60. (10p) Flux exploatare = -450000 +700000 -850000 Flux investire = -600000 +900000 +50000 Flux finanţare = -550000 -900000 V 3 A. preţ de cesiune 900.000 = 2.000 u. Bilanţ contabil FR = 1.000 u.595. determinaţi fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare.000 – 1.

Alte informaţii: .000 7.000 10.000 40.000 20.000 375. bilanţurile celor două societăţi se prezintă astfel: Societatea A Cheltuieli de înfiinţare Terenuri Clădiri Echipamente Titluri de participare Stocuri Creanţe . .000 300.000 30.metode de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B).Valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate specializată a patrimoniului societăţii absorbite sunt: fond comercial imobilizări corporale stocuri creanţe disponibilităţi 90.000 60.din care Societatea Disponibilităţi Capital social (10.(40%) Societatea A absoarbe Societatea B.000 300.raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecărei societăţi.500 acţiuni) Rezerve Profit Provizioane Obligaţii nefinanciare Obligaţii financiare Disponibilităţi 20.000 425.500 300.000 15.000 15.000 125.000 25.000 175.500 5.000 125.000 5.000 250.000 5.000 150.000 acţiuni) Rezerve Profit Obligaţii nefinanciare Obligaţii financiare Societatea B Cheltuieli de înfiinţare Imobilizări necorporale (KH) Imobilizări corporale Stocuri Creanţe Disponibilităţi Capital social (2.000 Proiectul de fuziune prevede: .000 25.000 .000 347.000 190.000 325.000 410.000 10.000 250. valori determinate prin metoda ANC.000 6.

Au fost efectuate plăţi pentru achiziţia unui teren în valoare de 2. stocuri: sold iniţial 3. 4.sold final 600 lei. Determinarea raportului de schimb 2p. impozit pe profit plătit 300 lei. Se cere: 1. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei . Determinarea primei de fuziune 1p. 2. Alţi 250 lei legaţi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea plătiţi în timpul perioadei.Rezultat înaintea impozitării şi elementelor extraordinare Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor care nu infl.metoda indirectă - +/.preluarea activelor şi pasivelor Societăţii B . cheltuieli cu amortizarea 750 lei.Absorbanta deţine 300 de titluri în Societatea B.pdf” A2 (30%) Dispuneţi de următoarele informaţii: profit înainte de impozitare 33.Venituri din amortizări şi provizioane .400 lei. Pentru rezolvarea acestei probleme vezi exemplul din V1.sold final 8. investiţii şi finanţare. Contabilizarea operaţiunilor la 2p. reciproce Bilanţului după fuziune întocmirea 3p.Imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 750. 350 lei au fost ridicaţi din emisiunea de capital şi alţi 325 lei din împrumuturi pe termen lung.300 lei din vânzarea unei instalaţii.A2 2007 rezolvat în fişierul „probleme. furnizori: sold iniţial 6. Societatea A .500 lei. .. (10p) Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare . trezoreria + Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele .000 lei. 3. din care 425 lei au fost plătiţi în timpul perioadei.Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele pentru care s-au creat provizioanele pentru risc contabilizate. clienţi: sold iniţial 2.contabilizarea obligaţiilor 5.Modificarea capitalului social . Conform IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din activităţile de exploatare.000.900 lei. .sold final 3.000 lei .550 lei şi s-au încasat 2. Calculul numărului de acţiuni de emis de către 2p.000 lei .

Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor +/.Rezultat din exploatare înaintea variaţiei NFR +/. Cheltuielile eliminate se iau cu semnul plus. logica este inversă Flux exploatare = + 335000 + 750 + 1400 .Subvenţii pentru investiţii virate la venituri = +/.Elemente extraordinare = Flux de trezorerie din activităţile de exploatare Reguli de calcul : 1.Eliminarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare +/.Variaţia cheltuielilor în avans +/. Variaţia NFR urmăreşte logica : pentru elemente de activ. dobânzi dacă nu sunt ale exploatării) Flux investire = -2550 +2300 Flux finanţare = .Variaţia conturilor clienţi şi alte creanţe de exploatare +/.675 +350 +325 .900 + 2400 . creşterea influenţează negativ trezoreria.Variaţia veniturilor în avans Alte prelucrări care presupun informaţii de tip încasări plăţi .Venituri din dobânzi şi dividende . iar reducerea pozitiv pentru elementele de pasiv.Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament + Cheltuieli privind dobânzile .Variaţia furnizorilor şi a altor datorii de exploatare +/. iar veniturile cu semnul minus 2.300 + 1000 (chelt.Rezultat din cesiunea imobilizărilor +/.Variaţia stocurilor +/. Rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuială netă 3.Dobânzi şi dividende plătite .

valoare imobilizărilor necorporale (1p.valoarea resurselor stabilite (1p.valoarea activului net corectat (1p. (40%) La 31 decembrie N situaţia patrimonială a societăţii Alfa se prezintă astfel: Valor Amortizări sau Valori nete i deprecieri brute Cheltuieli de instalare 100 2 80 Brevete 180 6 120 Fond comercial 200 200 Echipamente 820 2 580 Titluri de participare 30 30 Datorii asupra imobilizărilor 140 140 Stocuri 70 10 60 Clienţi 320 30 290 Debitori diverşi 80 80 Valori imobiliare 35 35 Disponibilităţi 70 70 Cheltuieli de exploatare în 15 15 Cheltuieli de repartizare pe 100 2 80 Capital social 450 450 Rezerve 300 300 Profitul nerepartizat 90 90 Subvenţii pentru investiţii _ 20 20 Provizioane 30 30 Provizioane pentru riscuri 10 10 Provizioane pentru 40 40 împrumuturi bancare 350 350 .pe baza maselor financiare obţinute faceţi un comentariu asupra . Studii de caz si exerciţii (60%) A1.5p.valoarea utilizărilor stabilite (1p.) .NFR în afara exploatării (0.5p.) .V4 A.) .) .) .) .trezoreria netă (1p.) .din care pe termen 300 300 Furnizori 18 180 Datorii fiscale şi sociale 20 20 Venituri în avans (de 10 10 Se cere: .Frng(2p.NFR de exploatare (1.) .

) .echilibrului financiar al firmei (1p.

000 u. care a fost apoi corectat pentru a stabili un bilanţ economic BILANŢ Imobilizări necorp Imobilizări corporale Imobilizări fin Stocuri 480 580 30 60 -480 0 580 30 60 370 105 -15 0 Capital social Rezerve Profit 450 300 90 450 300 -80 .000 u.000.500.000 . iar provizioanele datoriilor ANC = 1145 – 770 = 375 sau 860 -85 -400 = 375 Imoblizări corporale = ch. FR = 895 – 610 = 285 NFR = 430 – 200 = 230 T = 105 – 50 = 55 A2 (30%) în cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total 2. încasează dobânzi şi dividende în valoare de 350. de repartizare pe 5 ani Resurse stabile = Capitaluri proprii + Subvenţii pentru investiţii + Datorii pe termen lung Utilizări stabile = Imobilizări Indicatorii de echilibru financiar au fost calculaţi pe baza bilanţului corectat. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea tofafaT preţ de cesiune 2. din care 30% eliberate şi achitate imediat. Aşa cum a fost cerut în celelalte variante. şi le încasează. instalare + brevete + fond comercial + ch.m.S-a plecat de la premisa întocmirii unui bilanţ contabil în valori nete..m. restul neeliberate.5 15.+10 20 80 440 200 -10 -400 -495 50 0 -400 1145 Creanţe 370 Disponibilităţi 105 + titluri Cheltuieli în 15 avans Subvenţii pentru 20 investiţii Provizioane 80 Datorii fin tl 440 Datorii curente Datorii fin ts Venituri în avans Dif imob ilizări 200 50 10 1640 TOTAL 1640 -495 1145 Notă : Cheltuielile de repartizat pe 5 ani au fost incluse în imobilizări necorporale Datorii asupra imobilizărilor au fost incluse în datorii pe termen lung Subvenţiile au fost asimilate capitalurilor.

000 60. valoare nominală 900.000 u. plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 650. din care 200. acordă un împrumut filialei sale 850. preţ de rambursare 1.000) 20.000 u.u.000 u. preţ de emisiune 800.000 acţiuni x 4 lei) 10.000 40..m. (10p) Flux exploatare = -200000 +100000 Flux investire = -600000 +2500000 +250000 Flux de finanţare = -450000 -300000 -850000 +1000000 V 5 A.000 120.m. Determinaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare.produse finite (50 u.m.m.000 60. şi încasează contravaloarea împrumut obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.000 6.000.total .000 (knowhow = 10.000 50.000 80. înfiinţare 2.000 u.m legate de activitatea de exploatare.000 300.m. eh.materii prime .000 titluri.000 18.000 400.000 u. legaţi de activitatea de exploatare.000 20.000.000 10.creditori Obligaţii buget Obligaţii salariaţi = = 10.) Creanţe .000 = = = = = riscuri şi = = = .000 12.000) . rambursează un credit bancar pe termen lung 300. din care 100.producţie în curs .000 120.incerte Sume la bănci Capital social Rezerve Profit nerepartizat Provizioane pentru Furnizori .000 (10. (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială Terenuri construite Clădiri industriale Maşini luate cu chirie Echipamente Necorporale Imobilizări financiare (1000 acţiuni deţinute la societatea O SA din Stocuri:total de 20. Studii de caz si exerciţii (60%) A1.000 500.m.000 20.000 60.

SC O SA ne-a transmis că activul net corectat al societăţii a fost de 800.000 lei au fost închiriate acum 2 ani. a fost stabilită de experţi la 30.Capacitatea beneficiară a societăţii.000 lei nu a fost folosită decât în proporţie de 5% în ultimii 3 ani.Rata de capitalizare a societăţii. . Restul.Preţurile de piaţă la materiile prime sunt cu 15% mai mari decât cele din contabilitate.000 lei/an.000 lei. determinată pe baza costului capitalului este de 17%.00 lei. 3 maşini în valoare de 8. . .Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă. . . din acestea.echipamentelor au fost evaluate de o firmă de specialitate la valoarea justă de 10Q.000 (din care peste 1 an = 100. exprimată prin profitul net.000 lei.Datorii la bănci 474. .000) Alte informaţii .1 maşină în valoare de 4.Mijloace fixe luate cu chirie: 15. .

000 lei. Să elaboraţi bilanţul funcţional. Să elaboraţi bilanţul economic.500 lei.pdf”. arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia. materii prime 14. a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete. clienţi 3. Pentru rezolvare şi pentru a păstra optica CECCAR privind întocmirea bilanţului financiar şi a bilanţului funcţional vezi V1 A1 2007 în fisierul „probleme. (2. Să elaboraţi bilanţul financiar. ajustări pentru deprecierea materiilor prime 1. furnizori 6. prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. credite bancare pe termen scurt 4.000 lei. Determinaţi Activul Net Corijat prin ambele metode. (2p) 4.900 lei.000 lei.800 lei. (1p) 7.5p) 6.Să elaboraţi bilanţul contabil. amortizarea instalaţiilor 3. cheltuieli în avans 10.000 lei. ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 200 lei. conturi curente la bănci 15. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2.000 lei.000 lei. (1p) 1. arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia.000 lei. Determinaţi mărimea fondului de rulment net global.600 lei. A2 (30%) Dispuneţi de următoarele date: instalaţii la valoarea brută 5. (2p) 5. (10p) Instalaţii Materii prime Clienţi Disponibilităţi Cheltuieli în avans 5600 – 3000 = 2600 14000 – 1500 = 12500 3900 – 200 = 3700 15000 10000 Capital social Provizioane Împrumuturi oblig Furnizori Venituri în avans Credite termen scurt TOTAL 43800 TOTAL emisiuni 10000 6000 2000 – 1000 = 1000 6000 16000 4800 43800 FR = 17000 – 2600 = 14400 NFR = 26200 – 22000 = 4200 .000 lei. capital social subscris vărsat 10.5p) 2. provizioane pentru litigii 6.000 lei. venituri în avans 16. (1p) 3. arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia. (0. Determinaţi valoarea intrinsecă a acţiunilor societăţii.000 lei. Calculaţi valoarea substanţială brută şi valoarea substanţială netă ale societăţii.

T = 15000 – 4800 = 10200 Se poate lua în calcul şi varianta eliminării cheltuielilor în avans şi a veniturilor în avans prin corectarea capitalurilor proprii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful