You are on page 1of 87

a

,

RY __ OIN'D' BROAD,

LAMBR,ET'TA

A PRACT'I',--AL aU,ID'1 T'OI

MellI . """E\1I;.1i N: C' D ,I, 'I!I.'Il'D· - mo',.1. '111"11 t-I.~ J' 1Il,·~~'I· J"_ ,. ,nLl:'!II_. ,_. ~ Alln

S C'·HA'ND·-····, r"!'-O-'--MP'-'A-N~-Y-' LTn--'

.... 111 I.'_ -,I~J, '_ . ";- J " ••• 1 I"" ,-,I._ . _: '.;_ I II' ,. , .... ,. '. J ,_I

I

I

S., 'CHIAND ,I C,OMIPAIN.T LTD RN1 NAIG,ItR. NEW IClaH.~'IIOOS5

, - Ibm: ~I,6"B. A:Jtf AU aO;ld. N-,,,,,' DoJlbf~~ UlItI12

-,. m"i\1 - _ "ri ~ JJi~. CilINt~J!X!OI::Ii

1ll1ti11 ' • '''!r1~4''_OIII

I, -:::: - III ,_ r _~,

N fII,Ir, .. ItDGO'lI'

,K.IP.CoCo, ' IIt1J~ - - - ~q, 1 _,II,

L~'

Kit -~~, ,!tRd!, 1",- :_ ~

1

IC. Adhu~ P'ormu Ltd. '191301• H'I7

1R'n:£' ("diCilll ,£,d,d!Oll ~'91J' 'n rd fmfrgAld, tiM ""

PR,E:F'A E

'T' -8 p~ '0 I thw lMIdk is ~mI' 'met Ihe ,~q:U1ircll'lrcn~'5 'of !hI' I 0' ,ne.1"'-:ri.~f:-C who \\\'isilm 1'01 - Ii'IFJ 'llI.ln his: 0\\'111 mwmlflilDcc' - ~ d rep'ir rQlilt. - nd _.:'1M ltD pro\ide ,;1, u.sdu~ nrvicill1g pide ,Fo'l' h, 'lillm m~li.£.

Lam'bm ~ter_ 'nO,_ ltXooedi h-II 3 million i,g rhe Ul1i~td ,Kin,-lIom ' nd .. Yith 'the irumduetion o,f ~'h,~' Hglu.\\~'i~ht m~lUt'machift~ , uch Ie, dt,1(! C :0101 dIm popu~rillt -iO 'be m;ll~fiUl;ntd.

,-,U 'bUE, ,rite liDE -ndi tb~ bal Chaplcnll arc dle\',IJled n" rse,nri'cin;, Inch ch~lerbemI5ulbd'iYid~ ~o ~jj1',~1I.' [he ya,riOWl, lcom _ nen· • TlwC!' firsE ch-ap'tcr If ~riba,UIi!: wli,i GUS mjl'.dl:b\~ whrne rho final

- - p:t -_::- d ,-i L c_ 'm :::tivili _ ,of 'Ib-e L III1IbfiHI ICu:b of Gru1:

,I~,rilain.

'nt '~nd edhion i 'eQldide:ftllly offend, GOmp:I,~ c: ihlUld ..

L_..!I~ • L 'L -~ -h .~, .'~, d' b il. - A ' 'Tib - - -

IU!Iil!;JIAi, It ~ lK:i!:nClVl.,y -:; ,~ .' iii, n,~ -:wuiou",P ro 1U~te., nCim

IN RlCn:,t' tbm CDfty vari l~ioD5 in Lambmtiill !\!I ,md, '-riB.

_me of itbe:wri-lions aR 'RI)" &ti, 'hit'. ~ff:r-en~ hi, ·.1 ,of {_nfill, , n:

o:mmiftd rDr spaeet>ta.UI,l\t" ~" HSI of' ,til mod Is ,mvel'ied with

,_it if -_._,..JI _.. .. iI rill! I

Jcan W IAllllUUumll,on ,LS, glWg (I.,n p,a8~'rm,.

Som~' Qf them ~Qf ,QVHh,itll'l op~N.:n ha .. ~c fiicc'T1! hft cn,U., '::in~c' Idl -;-, IRqUi'N the Ult or ,to 'Ir.-gll and jip wroth Irc

b.eT.d, b, Lamb~~1tl1l1 I . - _ ". __ Ei-;n ' -

V2tuabll hld!" :hu hRn- f~HI}r oJIend" in :W;U:',eparing' line' ~ ,,,:etilionl, Itt,. La-m:bRtlR IC'-cne ·oDD~a'. _-_-lIt:w C-yt_~, Itdfrict.l .d~ DelJi'O',DO' '-FD' _ _:_nd ID:lhm. I ami mOil - _tclo'l CO'r II" , II ,I' I for pmtduion to, :reprodluce dli~IfUM'Ddl·,t-bul'f m'-Itrial

rl'Qm ithcu- SOl!lUl.:. •

I

R .. B.

Y'

C md, LC D'lnd LU' D'Qd'LO LD,~, LDDI

Li 1111;., ~: ,L~ fl, U

:1;":51 ,ifa~i ~
:~rSl!l:l: :1'31\3, S~,
lIi:51'S'I1 1411 5--«
i9!5tii 1:,,8 :.5i--=i:
1:"5"; E4fI: s--a'
,
'~951, II.~ ,",,"""'""\1..
1960 ~i~j;3, 4~
1,411, 4~
IgiJiZ, I 8 ..
1_3: ~:a.3; "
1:9'" iIl,t1 4,-;;
'I~l51, 1':5'
1",:5, J17S t
~-~ 17,' -4.
Jr. 1"5, ,;;ji.
fl';:! ~'gI: 4i
,1'9'6'4 ,,8 'f'
,1""4 01: ..,~:
[~v6'5 ~21:l ,,.'--:1,
,~,,,, ~;lJ, 4,~2,
J~, ,~,8 ,<4, Li £M\ U!) !li'muy,f~ Li 00, In) Slbm~.t, S~r:il3l1 ~~.r TV·M:k" I

TVMk. n T\f,m.n1

TV Slr:r.~,f~

GT~_

QT~H ,SJ'lm!$~J\1: emIli' I(J ,~pl[ ll'~5

Silln:~,

SXIOD

I

~~ J~:I.)~ '~~'~'~~ I II ~bP!C ,iii I. y~~n~IUJ' with ~~~I'

- . c..:. iDy It: UI W1J:.w m~ ~_ ",na mtl',FQi ~.::OOlctl, as, lO~u d

IGRa'llriWlit'dJ 't di, '~.-, mm:mtCd. Modell E 11i)" ' .. ·ere om 1lIDrk1'lll.d ~D me U.K .. ,; mOM RQlDtty die 1OI1].f ~1bRD.I jISiQ,.lmt. pmd.mGd in, :ug"~, ,'. 'QllIl, beall- Q'bll DB 'Iih:t' CI;nbfitn~'. Tht! tih'1"CeRW.h~ w"bltie1'lIE :LmlbN~ m ow;w,dje 't1ieKG,p: ef thill 'ooak. ,A list of die - 'Lumhmttl, 5CIIOlIlri ,.,cmi in. 'mil bMt • ghlit:n ,DR tb'l Gppo:dM - . -.~.

Of 61 filii .mtd~ mMIU~ lib!: Itype: A~, f!lnJ)!' .,. .r rnu _em t.'ollnd in, t1iewll:olc: ~f IIn_nd,; uel Ilf the D,~dill: ']!;pI' II' m.1dI a very 11I,a[; Dumber. __ , .. tdJ glll, Ilul:' 'British DW'I!~tlhat 't11t' ,AI gd 'the .~ ,lim'Dot W\UJiIilllrt ilrtbu' mmtWD~,N,eU caMcdl.e ,e .d, LC mod •• _ ~td.wgem imtt~ be ytd , __ ivcl,' m

Bnltmd.

1[:, !:u:: Dldli

III· B.,itfol'!. 'Thc~ lK'i a' :!lmil,~ I": _~_U 'dlc~Q 'pd~dp,I!. - -, '1i'hlt'maI m~1I A~lil' Iii I hiilt"ldcliaqm&.smr'~1 of r:Z+K ,518 .m'iJ Jail, 'IC..€::. n,e iom!!.;mp,ped Id~IIC!.."kI:f,Ia8 piRool' Mll1 'two' riR'II~ :iI, :m, 'Ught aUIl! I :1IIi!I1 ,is (he eyluldU'hearil;I' w.hi'~ ~= _I: incllhlai, i-ia," IIp.m_g p]ul~,l'!ltll':, buRl, is !fIf cut

'mtI!llil.

L& lit Lulb -~ t& .. ' .' .•.. ~ ~dIJ C·' .. d 'LC I-rma

.. - I:' , __ ~ : ..:.IiC ... -. I__:-:_e: ,mIlA.em '_.' _ _:: , . , -' a _, ,'__ ~,_'!IJ__'

::_ ~n~il: ~~,du:, ,llnUrnipi~li ,--- -. 111 ~!-.~ -6mB' , :_'~- ~g

lU:tdOlCd., Onml: ,~m:ll 1111 Ib!:. 'tnnun_lIl: '.- - " :ud I,nnl~' lfI'Wuat:ed1 U, 8, blOck, ,mldaini:n:g, dlit: ralUGWI pr ,mel, :B1e I.' 'dle fila '&.ftJ. Drive' is, truwnitted. ~y:-:: ~,pI IO~ OD 'liBe' ICQDJlKIbiDI: -1!m&; af'lne iP:dlll~m(l.aa~n ~dcd:~, ThY lI'liDBd to 'W !ktt~ <If'dit: ~m:iuiOIil ~ by.~penai"'ijph; • 'c .. hid1 tw,I!.rip_p of. diffueM ,dimenmDrm ,Be wWu mmprcuiml.!

'ne'eqiRe m:nk:duft 'WtlI'IIIIl, I :rig~1 ~I~I. to the 1m. 'of Ith~l.

9

1

'iOIAPTD

161 L, -ilC'ATJQ,_

fc1M11~ ,...U RI,- Dnm.i -,md 'RditlH:ns G~~

I Th~ JFii:f:I.Ii~ Dn\! ito-PM .mld 'C~I'Uft'-T " 'Ii.., u

Luhri - 'bon Ind 11 le---.I\i'fe~ ";hot and S~"'on Sprin- -Thc ~IOillll! ,,'~-- atJdhl-Ltlbrieltnoll ,SlumTlIlE;f' •

,AIIHI ~11'4'

ftUlclJin ,MdJ d_riv,~ lite cltUich b _ 'b :RII ,i! - _. li.n:c!i and l r box '~~ ,in line' _. ·tJh lh- _ dliJle,~ amd ~he· . $01, IdA"lIl 1511- ,~~yel ge'u by ,-m JJhf.iCk-ahsnfihing' IU'j~ rOg b - or aw;dAR

.!h~,." "Illi,;": .TJ~is: ,of dl~' muh~,rt"-tIU. C 'E)'Pt!'. \ orkin; in uU, WI~ duee (;nctl~n d, - of ii 'b't IUQY Cl03mi i\\,riEn as)~ii,the'1ic fuh,~ "r~d pin d.,red ~lf . wmpound. Tn, ldil\l'ft-Sp.: =d. ,.wrblllC lSoontmmled by, . tWl'tt~,grip on d .. » bnadfe' ,_ oaatftllli "th th:e. dUIl(:_( lell"cr.

,. ~~~ •. ~! .. .' ;1 f~e i8 iii ClIlilkal kilm Irlmd'=, inun ,g farge,dl ~_Ie.r .l~i'.n mgt lhe: front tn tl<,f1P!" Itftc for. guidr tube. la the lieD_It, •. :q - b· rer for the engine iI:, k" e, . Iml1l«~ Cl!!"~ ~ubc ., ,'dd'~d:. lQ 'tne :rum.e rom, lid of' th:~ I ngin ;- dl '_ ~'", '~V'~ lJlI~ ICJIII.liiide:r hmd before am~,ing down Ito jo.in _ ~'- - r.~ 'I~e:.,~ ! cm~ o~~lle uu~mr~ Tl~, KOOnd!,wry rube . - 'the In".:1 ood p~lbo:f:ll searII, I'll fuel, mil II dle' ~'r mudpaDnlIIU:PPOf~ the'mollne '.' ndl th~ '. ,-.Fe \ hCl'l

. The ped BIRI SII<IOM "'hmh forms, ,100- t .nd dMh&' fd ~ tKdf! d 'm olbltn " ',rs from 'Ihe C\elu:ra):b m. On 'the ,e - Ad D' mod - ~-' I.: pm~ z; narroM IJllld ma~h _ up 10' just gbovctbc

~ ~I. "I1"Ing~. nng; whlll f;ft!- D'D t~l~ L : ami!: 1'.,0 nUH!J:r.h ,i!l,L!I, much widu, ndtend cl I: lI,p 10 tfu~ hudlrb ..

'Tlh!ll L, PR~r( imlECiliIE : thaI tl'lf: m chi:" e is lenclosed ndl b,fowe'1I' e-ooTftll - .,1i0 IIh.:eflgilD~, b, 11,1"_ - OQ, ~IH: fllywl1eel;j' but I~n ,aU bu·

" _~t 1l1\_ md~ . ~1i1d 'gAenel' . 001 ntall!him - ,-.1 .. (II' dtl' , lime ~.~ I,?~. me un_nc.~d - 'mode'_'_ ue I!\Ufid, with bJD~er c.ootlng.

• T/~' f1mni SIU~ _, "r'hc: 'mfil't \\!Eu~,d i ,ca_rJfltd ~q two RIG~ I~ ., ~~ ~~c Ion. " ,pan, ,'.-"n, ,~dl,e l!re:Ir. run!: dn: '1hq,c]lt ting ,~m ~eln~ hcd ~ d\ ,rott 'aid". Th;e :(0, ::Id 1P 'rm ill'f tbe _ftll mlD~~ t~' ,~~ r IP.rincJ £nclDftdI ,in e - in!-, w"d'ded ro Ih forlll ~~ba. Ifld_ the' 'I,IUI'I" .m: ~~i£dvjth th!ir pi-'J, unequal , .~CC:S" ,pan •. The I~~· ~!dI~_is ~ .. t ,~ ~_ne spimls ,- . eon~

___ ~~ ,Y ,10 . rim ~ poo.n.UI t~roulhoUE d,~ rull nuruge ,Dr com .. p~nmt_ and c 't!Cn:J~tln, ,'"vtD! Ith rea ... SILlS .. ' ,Its-ion!, Ir'bat"· ~ I he II'~ h'o1!U h-as bem ICQna~dH3blr' ntoo[fi,ed in, th· D lI'i~' . whicll

",.111 be ,[f_fi'bcd l.af,e;:'. • .. -

'Til . '(gI'Mt,tIN. 'The! m Ddel 'I!. - O-C: 1._11110 - M'",c·

III 'a .!I<lI~. 1'110' ; ni' e ii'~

..

'bta-tlUt. _ - rbfuni'e slide Ii 0 ·--u:tIllby,_ble dired. mm tbe lk'JpofllilemDUft'tiQI, d IJ.- .i',.trum~t···, -, -o-plified'IlRG b ,vlq

,- Ihortmistr t-ulik! '~vithlHn r 'I' h_o~. _hoke: ,arut jel iz·

DC '!Ii, ,b_dysJln Uer tho in ill maid D~ gd tkc--f liS, RD ' '.1, ~. fuel1fi1flJer., Ithou,gb ,thie w1'IIuke II thil' Daa ch:unw colaiM Q] rln~

,UR .- ~en, 'The· ncedJIt !h.h!igh"f i ,wi 'bte by fDemd of ,,,

~v ,I 'Ih tmri' "vi n'i, ki't1!r models.

8'i1ma". 'd~ , m dd '. c~utch,_JImMllu ion, block ~ 'n-cd

rigid[y' to' the ,En R1I:'_ 'Ihe sih:Dd[ ,i.:s, ea.ninli Wi1d~m ' til the :(1001 .. ',.d O!ill dte IJUt_ •. IOF Idt,., ide,. !u.ppo,~d by a, bacll:~ 'Mit11 II lo-.mbL bIllt .::t the bIlind end - nd b- ,J1c ring c Uod-, - D'!.n I. ,tbJ '

~.:I T:L - 'I . ·'.ll I' .~' cl . .

part IC:lu:a. .ae ~ 'ne iI' fa!. '.~ 'lie .01' .:..tlUUD'-,.

. Reor Btl... 'TIl' J'~.r brat iJ.anl~wUoo b)1 - pe&d,n f:h~ rigbl .siClt! of .be roo,tiI ... rd. in ,g1l. La.mbRitl,e. and, ,up-ml',a 'date KV

boa, &)lIi._- Th': :fiMnt Il' .' "I Ihr m,mma'i ri' bl~h!md h:,,d wof - by the lm\l J- bl

EIRw.imJ Eipli,:.,~. . ' __ lUi~ or 'Fillso. f.l h_ I mDgm!1l01

Qif IS'-Wi 'it ,OUl;put mounted on Ih~ M id nbb: 11 md ~u,ppti _' dl' IP' 'ill,l :IPIUI~ hi b-Lensiofit, unci aheJ'1um;;,.·, IIHI1ReI!l1. rhlio ,til, lightirn;g ,ooi'~ (Of 'dLe mamps undl ham, Inthe IUd·ld ~.he flywbeJ ~ ,en I -d, b ,mil Juminium 'eo, er, bUI ;0 rill!' mm! ~I L ,_" II cro:\\'n, fitted wilth ·n_. . m,oIi.U~!' ' on 'he roHlr. Th' i m oonjundion¥ith:1 •• d Ime~ IDoOOlloovmng !th.- nlin~, pfiO\tid 'an nit b -t to. ~I the cyfimJ,i' blltft11l:111 ~nd hod!.

WJ,- II Qnd T . .. U mode, bmfu- T '17:5: ami Lil h \f,e ;-i.m.

ty, . OB I~in. . h ..:m, tuds lIo1d Ihr Ip~it rims IOI_thel'l thrree. eiD '6fJdituuy nu .. (m1y uufi- lencd, whm dJ.c lyre I~ d~-, na:~~dt aId the rapgi.ning lllEU; bing hood!~ fUtta. which 31R lIel~ 10 de'.~'Ch lbe-n!l~d from dlmr m.oufliD,... ,Vhett, - ad lyres rc m'tere:h - 'g, ','I!!!I hut Ith~ m du -' lo,r f\ 'mDvi'~B' '( (ranl -nd Ii ' wtme.~ ~- EJtlcfmt, on ,idl, mod'~ ,

II

I'

The' D - =-d 'LD Imi.\ ,

,- lost Jj~OIPll.' r iof Ilb, L J . rits (1'1 ~ III L •• jlllldiCillin,g rJi I Ike

Ql!~jfit, ~ 'AC,,"_ nd 111 e.ng.im!,cool, '_'by blow _) its the' 1l soLO,. \, hick hu Imrger (.:"0' C.C~]I lffl' -n hu1t· alll, TWiSt! b ~cd[' &imi'htr to' lhe Ilru.uil,el, power u:ml'.. The :mol impona.nt , .. IhHneil'u:qa, ,l!R' T.Ih'Il~ Ute pi tllIn IhiM ~'hr'R rings,. 'lin: m ,1n-eIQI

n

~e]"IlIIU' " mDre POWCIif-U'E ~ III th't carbllRl!ter : ,of III milhtiy leM

•• "le, I _ ~gn, '

__ ,~ Imd,R~' Sn~. T1uu gill is ,prindple RBmll'~ th'!:' fnml ,spnngmg of th, - mod,1 e" 'I~r D~a RIiIdlin _ baWl! IJ

'~ lHn,ilil: whieh rhc' hnl..i(ork qrinp .Ie ,e:nd ,ed 'inibc £0'; Lmarmel,," ,-. Th- ~in' _ nd ope:rui'!'lg .m_a1'dsm j, raTIol com .. p'~et,)r endostd, within SUI.III to. --- inf, raj wilth. tht: UDJiPendJ,

of 'the ;r1Ub, - -

_ ,,~, r~; '~c~l sUl,p~n&.itln ,~ Ibl~ Hl- _ 'D'f' 1008: :9cwi~-"~ng :anml

bleb'i to f cc:. COl '_mrs IOf the ,eompiel:C!' cngine.-mr---lWD· tan unilt ~he whol'e UUDIIb~y L. - '",- pi"Q[~ un mbu_ - pin .liJjcorp;.,-::~ed ~n Ihe rl"llmi:.The moving pom'bI m ' rln: lmal' 5UIp.:rmion. are

0ppoM1ed illl ,ftlbl3s S.ilenibJ.OC Ib '_ n~ng: IReilikr ,auG'nfton

nor hllbricaElWl.. Dircat r be - i'l1Id 'Ule p1vo'f. pin _1u.1I haURd m, I~VC . f~ ed _1~li]'l,ill1li~-M _fit& rn; 11, Im~, j sfri~g .. nqJ It,,; ,1II~ blilll' w,lEh 5phne,dl 'e:llIlds. Thf: 'sr1u, " on l,h~' D:fl'&I'd.C rlfll.PiC"

wllth 'lnl'tnull, plw., m lthe 1 ,end'red ~ 0" "'he ~IUCJ ~md\ th_

l(lin '1Ihc: ,EilI_ -_ i~1 alii -jmiLr~,ygripped iu the bee, 'of an srm PRolrd IOn ~ bIG"" Ibu.sb m the other I!flld [lr t'he rug"

, TIIt~ un UIMula up"'l_rd!i! 'lD form D yQ~U:'11l. whicih I 5.alllink with Qged, mU« ,1:1 mft ~ ::1£ jle,ft md eann:£eI!, Itu ~ ,siDHu m![!Unl·~g Qn 'llIu ,(:mllikom it - _tina jmmed~ ,ely bel1ind th C)IJjIO" ~l'~r'. Thcfle~_rr nD,harde" ~ IIr.!el pim5 m Cfunp~ ~ tie Ithis k Q'uckle J un:.

- WhIn Ith,1: rar ·he~, i lilllidnaded, ( .. !9i - ll'h thc~:mIlhlnc: DD i,CR, BIn.d).'dU!'c.nliif-e: ,m,lime-mtnlln' _ -ion 'orut butt, - '".11 II ,ruhbmr bulla- DB In!!! [ram . upri 'ht i-nd du~ lJQrsion b·u' ~ It ign -d~ to hol'd tit, ,in 'di," __ position. Thef'!!: iI in r-act" I, 1" in. It~nJioA, Rleucd lit hen dl._' 11 _-~ med Iteel pins 11'i- ,~smnrm: [mm ithe lk~u.cldcj,Din~ so' m!l:l ~ae ,illS' _1I'1!iI1I!I __ be Rp,llCCd ',,~d]out 'dle rmsiOlll1 briJ1l,1 ... es~_blhtd by :11 -~ia!l, too!!.. Om, IMe -adll lhe mOV'~J1ts ,ut the - - r - heil ;Ir-C thu:,s ~h«~ ill'l adm d'iFlebOn by the 10mOn, j~l'r. ~d Ih~ I~_IS IIcdUi3 ,the '::- f ,:-_n, _ a in ,alcu'llIirot pRilpldirm ~ :thlJ_ iJlleli. . ,or ,L- d,. ' .wdi MJ ,,,,.IJ>t!lll1 p,mlUon p -0. _1\":-, curiftll. It hd. llZ)c damper f. 'fil:r,ed \fhoich, gi'va a liJI IN ,~~JI' ,incras:e in p ringm'- lCQmla,n.

- ,B'-DIt". 1[)1,1Il ,lIlE m £lets ttl.: - -:_ . Iheelmd, hub U ~~~d' CQUIl'" p!- hi g..!it l dll' btlk~ the m. rim~lu)fd'in, ~u - _ em:, ldl: in

11,1

...

p1-:_- _ The, lCCllltmi' ~ut of dlic HU bub caD 'be. 1-_ lkCflI ,o~_b, ~ 'lpm_II PipmneJ'ro it bm'ng' n~ ...... 'ry Ion ~me.___ _' nn fintll~~~ move iJ:Il :B~UI'I!Il. ~~liImm IKkiin-: -,e ~-,mtL h_ Idt~hal1l. 'tbrad ;md ldxR.fore UiMUCWI e1ock-wise~ lJ ,191 l~ bub nut 1,5 !a'waYIiI ,]i,fotk 1!J[' DOd b_(lu\d be :,~=_._ - - _iDlt ~he '"ihft~ ,,~ t, '~_~-o~l~ sida ,ad, 'the 'eel jll~ lighuy m, 'l\\1l Of 'lhRe po . '(10'81 w~dl! :_ '~Ib. b.mmu tB' ,free the :hub rmm im t ,per lit on Ll!tc .•• te.

- The :fml1it b" ~ I'e 8m ner mid ,n:a.rl)l!) _ r 1IDm, the .'t~. W.hef1 - ,10' ,'_ the rmnt_ltHll out Ithe La, ~'rgc domed, SPlAdI:~ 'DU., lie: 3-,-- m-cd if oae WID __ W1i' r __ 111 the: lr.dk--, 'DinJI"tIlhe '1lI1~' Ij~ spmdle Dut- --ouidl 'be loosmcd and :~.n II o~m-~d~ ~'~' mm, I&PMtll:U oDlldd, ' iU!Sdllkl ~ret~ tne :"111, s ; . 1iI~1 ~b.r: Ib:ra~ had-plate.. 'n. 1Il __ it, -.ble.' h ,m! _ '~~ _' (~C'R Gut 'o_: 'ml' rorb. for du~ bmt'-pl Ie. cmIlip_c~ewl'th, ShiK'lBi Il~ be ~ .. moved, widwut difficult,. On tOOth c- h;_, L Idle p tlLC btlke

:Ilinill" an: wn.de.d IDdu:.~"., _ ',_ _ _ ".

AD. lDilI, gOW'J1rg on 'thl bmn l! bu~dl 'tol (_tum ,blldlm'~~

lch:posit ,rb - -ki.nl - c_ !on. an d ~ cffia~fl_-C,1 o! 'I~~ b .. a ~ Must .~' "modi . '11, r~ltJliedlbJ l.a',hull),' ~btu~:I_ to du ~I~~' wnh ., ~p pcr.O- _ \ _:: oJ ~ peeL I lu'U~ _ fldll(ht"U' 'method of mounting La_m'bMrll1jri!!p'hmern~!'f' - (I,~td aL~ if~ be wRd. ,The ~ h -,~ are ,bl!e .. opc' -ted, by p __ . t' nod the -_::bl~ ., djos:tallle.

Ei«lfiPJ1 Bgm)Mml. - llyvdt"1 mlgn~~o .. 'th Ii hti~~ ~~ "H.T. eo[,: used 'Ion all ambn:t . ndl [~ on 'lh - ~n, nd~~~ ,0 ___ chine is. d P[tts,,·;i ,4O-w tt, niti '-:mr being 'iUI - Ii Olll ,10 'cln.nes iilk'd wiEb :II '~If ... blI"1tef. ThemO-d.:m D h - , _' --rna! ""'-;,011 "fl.T. coJ 'm1!1.m~d on I1De fUim~'" of I ;milar , pc .t!!li Ebllt ~ u:- :3 car. Sth'l!r luel1i or Pitso, rfIiIIi. ,I eros 9R URd~ nd . flUe Idte

H'T co'm.Se ilntcrrehan ~'I'~'~ bee uu:;:l, ,m_::IR~m 11' - ~ RIle'Il!l'L

'TImiDg: ' pLrtimluty .' ~Ol "airy on eider iMtIU~ t •

willi L ~ cf crilxd iR dc:r_ ~I '_::It;)" in thi'& bGlk,: the 1- h]IeJ"~ UII m--I. -- -.11 •. m,ns,v!:" ,'EiIlCS rmvked trrpofll 'iI" ,01111: tOfT,_: pondihB widm- T.D.C. ,osition ,and] d'I£' oOthl'1f 'wbh the Gpming of the

,mnt pom . . _ " -"_

- 'Ulthu r~_6nmlmt ~o '1M found (lJl I:hae models ~ AutDmatlC

ip.t:j'oa adwn!X • .dimed 'blY -, _mall 'bOb .. w,ei~htt_ ~nder ~r_ring mn:bU! iOD'the:Hywhe.em. The FlO mDpetalh~ 11_·0 b,Db--' !.'Cl:ght: I' HId' d1c' ~ael'tinl of the timing g -_ Illde: mOl"e lcompl1JC1lt,£d ...

:13,

ha:rdal - uk -0 do. 'dllil on '[h,e 'Ibmttk 'aJin'm:Jl btin : :JjIJ'l:dy L--d,cd 'ond die gear et1hlc. 11ft wh'tes. b~Bg __ ,- rfJbU!l ' ~ 'uitUR i, 'Dub: el,),' ,durin IIh' lli-:- or tbe 1mKhiR~

Kid,-~loriB. Eady [so--e.e. 'mlcllin Ih'Jv;" a ,kU:',·' -ftcr'

lIlCdian:mm I)' s~m.IDI" io lha~ _'~IUi ~ZS~Ii!!'&" mod'. TMec

II.~ ,~I ., .,1 ' • • 'fl._, nl,_ .,_b •

..... y,g f!- ,_:-_nsnuE, U' m.o't1m11, ~Iftl-lid: ::lI~.,......... to 'u~c:enluu~'

one o[IJtihe £. .h_~ Olll~ Oft Ih,,: chddi nidI and, (bird, f(nUCHae: ,put g( ~be ',-8l rtcr uru'~. Vrious, s.man fau~'lS can d - :I1lr'

thliol16~ tim "It _ - ~fn fOO' ,d, ~ep~y :m.nhd. dd p-:p.er ke -

'l:W~m drl'i~l 'ki~k- __ ' lu housiing _ the' c __ c rm.mt be'

,etll~l" 'llepioolld, if (III: MD~t d"do mmlledi. OU, V_ ,e !p;lSt dIe

_ - let - buialb tJlm ' lek~cl' p~ mile-rima ,~ 'from the

L__ '~'.11.. 'L • !:,' _:..... 'Il._,~ • ". -

!PaI'VQ~ 11 'UI- nt!1:! - - '''''fmg ou-M.'iu ~m: ute - mt.

- TIM Ciau', ·rbr-R~ad hI' = iinletl 'ved with thfl'm'p,1' • lIied ',. "m bo'pdlftl nJbb ''-Olrkmixtu'lic 'Corm 'me d'1tCh--cm,ba't plICSSlJU &einmam;tminlfd 'by s:ll. S' - ri.fl. The ill s~c.e. ,duldlunit II thi 't!r p' ,~, and aboRp ,m,P' tlnian -he E~S-

~c., modeJ and 0, .aide, r II, • I cd _. I nngcf' -,riD - JIIe a _ H-

IlIhlr. Th'1I ~ __ _:: __ oi'th priu '.,114 co- ;-, refip'1id b)r "lIUin' up the dllUch, .Ieru, :md .& ." mutin"11 is pmv;d0d by dj~.tm ,NO

lock"-'RIIIIS OD the: 'thnmt rod withtl]ill 'the ~ug, b' ' illQO-m, nut .1(

till 'fotwmI ~_nd of rbe ctWd/i, ' ,ih-" Th is ahi9 110 dju --11' to 1' ... '1111:' dtl' un WIt ,of sla . in Ike cable'.

(b: dutdJ '_ im oJj 'it'- i01,P€l1'it 01 to ,~ftlP'lJ. Rwh :lNd

[leAU rke pull'W€:~ '"~ch '9!J4ppli ,tilt IQil~ It Ie ' t dC' ,SUmma and " inter,. g,tDuwi&c! tb'e cly'rdl p3' ; m_ y sti rog,~lh-r Qfld - \II ,~ ;gn.ling hen olt-tDm- a!lr' !CUll'." _'_ hm mid. !lUllle:J _po I: P . :iola dar 1111- ,d,u ~h thrust! rn .~ _ I HI mnu lInd] af

the todl EJ unlet' o1l!id.enbllf: PJl' .-ure wl-ill'i!l !We 'l!:hJil£,B ,I ' :tu~ld

lEO .. JL.," .. L ~"'I h Id ~,. - , " .. 11..,

0'111. ,1"01' "'JJ,s, :f,- _ -n~ 'Ullenuet _' O'UI. p,e;VI:!' 'Wmit Ul I,' .. Wlu.i

't;h,e ,ge;u CD,,_:: -al. land lh- ,c1utcb 'Gut, Oil' Ute 1hmH' _u will be

.hat 'lftl' pH ,1~t\M g, ,uled ,-en .. d1I ,,;u5lIed in euh djreo-Imm., " p,le- re en ~tbe ram' of (he' Mi'eclDll' ClSimI~ "~,' - .. b, ' t'hf!HI ~tJ -~uok '-, '_ '.' mRbles l:be"~i'!S'l'O' be djmted,l-t dgpui&\ o:fmntKl.

The ,rincti"lt of, ear CDI- g:mIDn'1 is til . , g- ,sd,ICIQ'r UiIIn "thin thi \b&lt h In 'II ,lInnl .. ,toded roU.whilCb m:o'v. ov r ,.ck ill whicb lhRe dc:p~o,--' fiC' fOTm - ,eqrm,pondw, 'Whh tk; Ill, -gcmnr of Ith,C mrcc,~-·--. If eGrrrecdy :Idjtmkdl, the, IOUer will _0\1 - m. -rhly livJ1g 'me nuk and m, Ilfid' Gut 0(' _ -d\J, Botch .. 1'0--, nlt11lced'rid_nuGl1u!-'m, ,6ndditlieuh¥inl ~ __ Iti_ ", Idle micltUe:-gcar ~[ion., lmet lif Ibh ~u, __ 'ou - -:: ~'nd .. hand madlin,1: wt-drh m y have covufil ,considtNble mit: -~ a DC :

~~f ooUltd be fiU'Cd' by the ervie-e' : " _'i01l1 10' lb t db ~ middle~

g- , " c _ "tiO[U!D', -, pmd~J)·)·d fretly:.

S'-,U-'-,-,- ,-,- -, ,.-ILm -'. '

_ __ _ __ IIiaI ,e

5eU--- ntiS: kaYe ibes fitted., in Cflllljunctinl'll wid. I b H.ry , -11 ,Redler Ibo. of" _ nd '1.1 vol" 118 'tht LD ~. ri _mode I. 'T,be LDAJS:fI ,- _chin_ b -- n~VDft -r!,dpment~ Tht.'1 erufiu 1'2,s,~e. LD moael idml~:- Ji -_ .~- ~ die ,I,so,~c~e~ ,prut from the Jj ,I d. mllUer agml" e, 1m "'lhieh IltI-j 6-'Y8ft bC&1t'et)!'--

__.nmalm U hting - d _.mJlg tqWPDlent '" - - b-- - co,,6net1~ HDWI'¥,£jJ, g:muall" .- ··kmr-. :-: U'-i ,. rmr miHfe,1s1 en !thc' .Britulll marttn bw,l:: bKn ,of' th~ .' f - -- lyp- J both, _ regmk mg\IRIJ UI,d ban~rr pa .- ~

TJi I' _ Ie Kif .. - - J1leJ' :mot'Ol' IS :bo~Bd 'to' I ri - lion of the

- "

,dutcl COWti', tn. drives Ithe mgina 'thr:iU,gh _, lhi OR th~ au, "de of the ,cJutdI : -It Their " d,e 'c- equt -,tmt to, the tiding &mltlmpiJllion., and If&£: tint muvem n~ of' '''-c _eIr .. slaftw ~eVft ,gn il1.~ h _ndlleb r JlW1bu ,this (r,~~,iniDIl ,-]'on ,i ,- i9M& to en _ f

'itb IdIIl' '~!retll on c:he dutch. The arrraD,gm,.mt (I,e ,el«tri, '1:'001 t_ - d\e'~ tile t\u1ling ordle sl3l1i'ter moto1" until du~ p~nion lath _-Ie .It II:he pohlt of ,m .' -~ml't andl fl·· 'd to, '·~e up tJnie ,drivi.

,~ .1 m!u~hina ,,,.,hjchh:avc ," fi~voh decui€ If fte'l' _R fitn~d Vi~1h, ,wd'y"reh on the (-.unt of ,tbleen, "_ eompmmen" ,gpaaled b" , Rmow'bl'e - i= -. Thllb3ue~)" ,is ,eanbN! an 'th.e Iltplive sid ~ c *,n-, Ithep~iti,,~ lOR Ito dt' .rttf -,,,,itc:k: and ft,tUtntVtr ~he

,1'6:

\

I~_ en up, 0, dislJranitlJn; , 'lite IcT-YII: - !Id ~ilSUl~.D , d lilli, dl_:tafil_" ,"' u !1'1r1- at e~d.1 C-f '~fldl, Till lhm nit" ~ '-'!Jist1n, i pr - !4ftu:lil rfUm cJooill'llg :i· .:I,F by liD , dldit;OPlid "~llI:d :spriln,~' 'III'Mh r be'l 'Ij,'t't'n dill!' ,t::ri~ lind tJh- fr;on .. b:fUlk~ .. 'e',r.if 5U,P"JiI"1.

It 'httl, tlmJ "I'i' Iii. n UIU"'SCctiOH ~"rn J'S 'ID.} " fll!' Iwed, bill' ~ f InrI," dril m -t- r I( UJ in. catnd slightly diRnt1li1 fI!I{lutfLtml ~ .. b:iI'Ill ~s, 1J d.

,'~tl/J,.i(; ':tJ. The ,mgiht i::: d,i,gn~d, , "",u'k ,nn on • rl'l nil ui] tn b!. unt .. ri r (p-cuoE~ If b Uit "t

.: U'I'I1ftl,· '~h!iln rfeviotii}r. dditii

~ no 1~1i: i~n In, userru bu( ,d1--p I:r, d~·· r " tl\oll. n1~:~o.b: use !ll '~I 5:0 p.cltni II fiji; - _'lUll! 10 1::11 'I bit, 'Ii nt,. \!d'il "'Ii dll,"

• ",m, lJ'.~ tl'_' ,Lj r U 11510,"

L<nttm: ~ run in,

I,-rc\'iuu IIlUld"l:s hll,1iI' U9t:.J ~fllgint"' O:U in dn! I,' :arb 0' ,3nil~ 140 '-;'. ' I!" hE',v~' I: ~ - d1'$ Far 'I'th~' fin I: dl rive ; but Ibl'tot· mqd'l-jll~ .":111

(or 11)0 dE' liu lLhe.llrhox ' In,d 'finld dri'~Iit.

Ur_ (I"6u.'J,la".~f1,..Pilrif,,,jJil'r, 0, d -_ Jib .n!LS;J'i~ll1i1 rolln"" the

hOt'!!, ~;I!d down, in II r' ~ Ii It 'ha,tlrr,· .. I, tI,wh~J: liD 1'1 e n: lu;,·JI rllm mj;!litLlirt·, lh· 01 \"n'r can _ ,~cc hi engin tOl h"'I'" ' _ i; II .000 lind

mO.Q(]iI!J mftill'--lt\n.'CA 'fliJI ,dL:il!l" nits' ,i 1iik1li. Ie h\,'iln .,Q il. ill "-

rnn 1 r'm.~ri(ln., 11:.1 e rT~ jjft~ must 'hi; 1I L n~" f;rnm de ':1U~,I, "mliu[!I unil (0 1)'r~QI Ithl' cl,'iimlllrl-Iu:. dl bdollll' the fOlm', ),I~lr~. 'II n~'1;Idl~'IUj h, \~e' ren mfidHi~d.

~,'t'f''I'ira,' ~~u;/tm'ml. A iJu~~li1.. ,f1lse or U.u ~i n\' . bc.'lC1 'ttIOIIg,nun is t~d "idi!, an ,;0 IE'FI'U!.I n .T. ~it "lh(" tflI)'",,·lu .. vl, bo\,:c\ er , ,Ii :'Iot ii, d - 'l'U;::-* ,andl ~h~ (Dl!'lt,!!:l poirJ,- ,1i'iIi: dUfi r~f:11 from 1U't'\i~ Ijj run ~-., '. fIIftthrll"lI'I~ th,e,r itncrd nR~ h.l' Ih_:l'\-"'t;·'" lili~ rna. s. Ellhil"ha i is, ~.aid en '(bt nKt . ,"m,)" Ihll (h !la ".lI: a :poin •

. ~ ~,~dd r-- 'e.U 1'1'1, '. e '1"11'1.',1;11' tlmin ,posil[iC'm" "111 Ir ItE~ n dun ,:m,~' Illed fig1.1f£ 0' ,~f' hould 'be gi,,~n.

-volt '1rJ, u~fy '~r:I Iht!~,1 21)'-1 So (e Ill. ~I . fmm "mill ,'c~:r '~:.tLf_ h'lR lil~h :111111 tIll:' Jt'lt;"d m~tcr H-:ht. m ch llift;;l' wi"'c, IUJ!lil:i,o,n I ,;rind h I ~he ' ~unllJ Jos.'lion Ih~ hx,ln, 'rt,,' 11.111 fct - ~ Jjrm h'J' th~ nl'I~lI'n~unr_ h~ !I\~e ,zero, nd 1I:~tfmd Pl iE'jun n£ I'll :in uch tJll: lh:li~ilt'l)' gl!'li'o n1ckk chil'nrg,e, but in p(b_L'hD~11 I 3 U::i:lI~tunc<c ~~·U'. ut mJI Ithe nickl- is IlnC'Q'.I!.SN 'ttl plli h.~J t·,hll!~l!,C. Ttu' b.n.ry ;lod ril1rlj~-lliehl, cu'Cyirs , n: 't:-Q1,ectt~d hy i.I rli

~, ..\11 ' ft, '.' rrn 'he lit ''Q; h~'1'DlfI1 mO'o!l;1Ii the- Ihf<C(-~:I(~fl ut ,(!' IIIUU~.

d~k& ~bly by . n ell,dll._ nOIl-;tdjmub'I,~ ch. in. Th " m ~re or ,cbm- F..:ml't type. ma:bUn,g Itt ri,d'C'r ~lI) mike, hn ~I

'~~ niCS.' L Of! ~I~e T\" ~t!ltl d.~ hi .1 -SI rlf' op~ ca 81 UU;:1I1 r

~d1 ,or (ill. dnlllng: I:hun" u~ on the Li rnodd it t DlOWltcdi !(ib!Rc:tljl CD ~!! g ar] 11)'1' inl ~iill~ wilth the r,~ h

. ,·'a!ltS. • n cabh~j, il:(n'c t:Ir-.,~ ndjusrcMi "m the enfh fI uE:h ~mm 'the b ndlebar CJJif"UIO~'" ,End I ttl" 011'1 ~h(" tWh!.t- -rips n hi:

Ii ~ ~tl" 'l,~ (;1' !!ril'~ S/lftrf1i (."!ii. 'ZiX!I.

I

'n,,·'nl:,S

ThJ ' modll, q ,. ~_lahWe Gf bighu ~I and r-=' --,101 '&bre Li - ~ in ap'E*ft!u Ind pnmi, dei, --:- It:bu, 108m, - _ _:_dy,lIl, _mIliU11(:d-. 0:," ft- __ bad map_.'M. ,1,6-;, _ t, " .. 'u.,. and die ~ UlipaWon L ami-, nul by _ 'uspmsian, unJJ;--' ,. g-, luJe ml·IIPrioj ~ ,of _-Ill. tlte r.oUr'Mp' _piNII, He lItuC. mile '_ :~d'

p~ ~ 11~ _n die m~,s GIL giviD;s' I V, _ ,p '. - _', - .co:DIrti. '

11 ',ftn 1·9,$7-611 ~e TV umdrrwmt' ftIiooa dcui ,dUD,., - -tly '~on to it ,and 'Ihe Li, 1(Muk I1J J' ~~""l,). II_:_, upc _eded in G--:: t BriWD, by lb.! 'OT land, ,J*i~ JUOOI Th5e'~ lIl_ndl,ot.h~r vuic.ti : of Lmnb'llitt. illiloe I' 'I, arc I~

ii,n th~, rmUoMng ,1 _ - I. '

SLlM1;T.YL]L SPlt:1LiL. 'O,T, SX AND' J I 1 __ '

The pr-.cat il'MtlJli:' of ,soxnten..i::nowa _, du~ !Unu:Ey,Ie, 'pall~

X ~ __ d ,GrUIJI J,~ ,aft, I I. acqlt for tb . -_ JIltntiOD~ fumed! 1001 dI£ LiI.~hD_Qi Ill,. til J ...... dle Cenm ~i lib ImD'Ilpui'_uS~~ble: their liea =::_ Isbblemala. The]l, IRffMDet- .' g ml longiold dooo __ bve' pucEling L IlO-W ,--:--t-, _ dcd :ioto a

ri,;idl btR: ' inJ,t~ufe~ -

Tbt .- 'nbam j!" ,df¥Cimpm,ml ,alf the' J U5 inl -~~hit:h 'me

prindp-,I d'l.umce· iii t"speed, -:_ 1ikJ;~ 'Rm:--' Ie 1IJ41i ,UlJ7·t.,

$10,1. (8ft pa--' =] for Cmbll and lIS! ,-:~ ~ll -

The l.limsty;le and 8p""iIl ,re '~IInD-- __ ' '!he Ila~ ~U :Jfidl IS);'L.i~ ,ud hale pnr without mgJ~r dwaQgC: ,-incc Ihq u.e I_UMh. m ~'1951:. 'Tile 'BpGCill "= I l~llt~ I =nftl ISS~ Hi- '11;1 :mom bogc..powlH' al muimllID,f __ , -;-d 1m ',-- , c pafonn. ..

,~ 'h TVJ15 1(- ~idl ,_---~ iu :fL a, 170' c.c..)'. -

'Th!!! ,SX mu:h·'i'"'''' ,.iIio. .- :'., 'IlJi!!'I"V,' -,nftWiiIi. . =I!l._I~ '-,' ._, I'.

"_ _" !y"!u;!I;r I ,11M ~I ~ ',",'~~ r-,.I,. . .,,.,.,,,,,,,HUJ! -, I I!I,I;:I, IIi'

dmllops I.Oj' .b"p~ ~tm,'~" M. i.1Il I~HtiI ·;in~l· *~ 51-' lmm'~ ,_ 0_ Itbcg~U I' ,_: --::.- . '.,- nllId1i01\ .... RI-:-.:=--iD'I1u.1

~ ,bo-:-, __ .-, 'bR;o ~-, _'~:: " '10 16 ---:--,"_ Like "lhe_TV 1"5 I~.ml IIiI~r IOtdi liD Intm) nd tht· ad, I~ SO Lii nmd,c~ it I" ,d-liD~ RMm,ct + pr CDI: PlfiQiI mix: It ~ liS), , _'~' t Dim _ 'CIA:be r:cduced 'I. ball' Ithis,one part o.il! I~ml 5)) ofPmvI ~ ~pt in running in

new or "' ,., 011 cnpe Whm lJ'aS'_ dlr: ,right mix. ,'.,Itbe fiim

'9QOmileL .

IlAilJ,I~' Z1' ~

AUmod!Ih'--' ',- ~vdll"asl~s:--c,- spIJ __ :c:--J Baaod h ~_ ~ mp bulb ud _ I~m:lt; 5", ~ };~-to.m, IS a·s/9·s 'pil t bulb. The SpudoIDemv m Iii; fbJ :. 1:"YiQ~t.l'"'waft CJ6D.dri~ I.e !IJI' tamp~ dd '~~_'R:Ir light is Iii ("-riD) 16--voll, 3:13", _d;-"hfti~ B': -- 151:1[_19 bulb wbi 'h ' __ plm¥ides the n-c--Ug;bl. fI Dm",g:B:u1lb- R llm~e to 1Il!1m-ut if ,·IChI9:l'IllD ;,vh-n_ tlie engine i nmnin.,

••• .;.h .11.. b A, .. ,...,..III:'"",- - - A

,,,,,,, u~ . 'L,llw~" u_OO'DI1I!!!\o"lUiUl.

01

"nun, - ,_ Dim,euio"

-_pm [10m, Ili,girte dbeetm;, -I wcig&t gd, 1eM' md_ An: ,th!i'l'

maio, :!ttia'I(_.:.. ,a I • ~ KA Ii. -~- _L.' 11m b--: J upera'the J .. "'"

c~ tUbular fram c, '10 ,- .lIkIh ut 6udI, the IrPl1ill't - L,·-::3',cf..apmnfaotboud and Ilbe mw - -, . ,lis. All balle' s.p:lirt-,rUn ' :hL JIa; ,d

or - ,

lrQ-m" )(,3. ilL 'If:'::: 1iVi. ~ 11':(' alg:tb '5 ft . .II .'1);, --_idth

zit., 3i' ~n.~ bdgbt ,!I ft. 41 m .• -;, _lId clNmn~ 6,1' in. ,Dul·· hW 'b _.. . l m., l(These nnY__' d'o oot Ip,Jily' 10' the J serio ,

dtsaibml in, deWlll b._~et''') -

Weights Ib,!~ 'IDG¥arUtimn: U IIlfSliflWyle - _i_ - '30 lb. 'III:' _1ft!!: las' aDd : lbmtt a lb·. m6rC £01' the 150. The TV In tmd

-TI :X, - e.iIip lb •• ' w,~i lib ~'t,I:Ii, nc same fuel

ZI

Au:to-· -: 'd~. I 'b1.U'C1.:e .

fl rU'nr~fII It )'f!." ,Ill nCi~,cHG! -I: u ... -d It,gllH

E"_imljh~n - I ~llri'n'ning v""imh 'dt 62~ Tlu~iJr

IJ~rtitJubl,r 1ft. lur,!!:' is ::Iucomnm'ic: ID~Ld.~tQn (nu, f~Mdhlglo'rr ,. itraug~mg,' )1 ;1II1IJ 3 hil-::h~~liici ney .1,nlt'lI'llC' mr l'ht'IT FU1I: I oll!liliJmpLin,~ i. 13, Im,p.g. flU ~h IZS~ 1;20 f«}lf t~ ~ 15Q• Hit for'lh 11:7 "f". in d :t'h ut 'tile !mfrl1,-' fm the JOO. It mw't. Or ~UYl e, lllI:~flfll;lh - Jj, ed th."'1 dlL: lfiglJ1rej!'",in neu b 'clic~\!nI nil I' H. mr wh n H' ;nli!' h.udl.

It. d _ II '!ill ";!i!f)' r-onult,c 40/9 nq-' h. cf '. he 12:5 hn~ 5' j (J(, m.p,.h_ ob'Laimllblc frnm '[ke zoo. ·fhe hi· ,hl9'- ' p~t'd" :r-iill:llfd "i.h tin: rid!." b~l1t fi rf:mlt il b--tn,1!!: S5um~ dun: Ih maehm t!o1· Hi') 'fi'u",d ,"ri~:h _ Kfll!eJl,

'b., tb,c !eJt:&llJutil tv; kt .. grip~ nl!!lut -:] b i,ng 1b~.h'I! .. :Ii ,.,..... _dl, • L:unbmms foo.m _1\11' I,SO upw:_ .. ' . rei' incid IU~J'~-i' bl '10 be 'IiU:ed, with plniIp~r1y ,d~p~d 3idll _"; :ilt 'b,e;in, Jf\eaJm'mmd~dI I. -ubUhU in III I:h~ lII2~S nh and. g<r.Jif ,du-er for 't~ tan ,ped:d

IaJ1I . is fi~' :o-d' 10 11m! m _ ~~ls and i,l bold!; ." I Imp-riA gallon ~ IOIr 8:" IiUC8.

..

CEN'IQI AND JI25 .,' ClIINF.S

pri ,in "i 'IBr,e :aRd _

rmn[ ilJspemJi.on ,~!; lb:)" dn: w,!:~]~tndl ' ,'" kO!l~ l!gi'iI! .nl ~mlb~ f-·It -. :fnr rnan'. 3flili, mbodl ,in hc:.li I I ri!ilf1: 1Ii_"li.'h~n 'th - 'fmnt (011'_ b en ~ 'lr.nlmnG links mdme' in s ~dlil:d bt:M:cs.n UH~ r ster seos 'th rront I n_ ion .:S, d8m ,~d b ;'I.li'I !II id - I heel .~ - -,

m'!l oun'('-d b£'h 'I1di c:h ~ r'k, ~~~.

',1 ~l£' 1~1i usp ,",i'on i h)' ItU! I",ompl t- '·"III~L._tn.lIiIs!l11iu:m

ulil :\ .... rilrli~i"R uod rr like R'St I int of , 'hnri'"' b_orlM'r ,_, :In' two

Ioulleliu t:l:ly .. phas~d h Ii, 1 i!I,pl'ings.

Gc-'rholl ,- I Coob'ol

.11 lit bug;,," -c m'- II' _I - ~il'll ota- f fi 1.111'"- ~- 'd ~fJ Mt n'l ~mc:sh .::: wbo!(irs.

-~

I'dll. • _ n hl.!, t h J 1 .m\1"~ RaiL fl£;':

lneluu~d Engln- ~ PenD. 'C:CDISUIDUen

l~h po,"",e;r unillt:iil. !i:n., 'igbdy rYflm. its, 100E'g'r nJatlive ill'!l tile

Li _en ,;; i'l~' nllt hDI\OOn'taJ but in .'ined _~ '9 de d 'fon-. -

If''~n, the nliticul i·n b~dl milt!hi'll:-. h i!i jDli~ Ii)!' run in ibiD .4 per' ,nit m" !' tw~s1:m~i! on 'i1:@'in-" Ipec:ffi~J '(If I-_-:_ - 40 .A .. E.~ af~e .. abDut 900 mi~es ~'hf: mi1t ' .. hcuild bt" 'Ili dlllc~d liD :I per £ -nl (1'50~ •

Furl mn um,p'ugn figtJl"1:S ~r~ IUl e~e

-II,I.on fot' E:R~ J f2 S ~ :Ill ~ I IcZO,fO Eh

ics; Gi m: ride - -, h ha,ve . , t~_ I lOll '(,:--lfic idin,- to clu,

_ndl'luh~ - ~·,I~o d!!"il'r~ ~h if'mD\IIf:r "Ii", ~·iJnll1{111; n:pel!!l ~rJI rm'i5~ ~heB 6gule&.

I . :ibm, Unpo,Tt:un b) :rern~mh r thai. 'Wid. l"u~se Iqui~ . Jl1aJll Wi' he eigh m'ilu:hil1t<" I[h~ colitlf rt ble lO1,Uingp!:c:d ilImtil hi h wdJon-milm -c Qlfi:llliot b· ,~1naint~(1 in 'thr: smth:' deg~' ",hE'D II. P nger~. ~:tfricd. The' fI,qfultJl' i' ,"on 'Q[ C'lral .,. mill

.1_, J' ,!i0' '1· G'I ~a;<." .s~r.J(i'"
• l Ij!!' 13'0 Ui·Sil,z 1.,086 n .. s
~ncl 0'0 8-76;1 ·,'97- 8-,6
rd '·'t,l "(f? I '] ~·'.1@ 6"Jo
Utp ·65 ~·H .,." '19' ·1',4>6:: ,·K2 :iun::c ~'hiit'! ,,- nil are in colllB:t~nt mill" h. e.h.&u:hh.'fi8 ch, ngi!."!I'an hli' III d ,,-h n ~h . ,m (ih,,,· ~ if! m .Iil!iu. Tllle:;~ rn ilirr controUaI

~l

plIIIOR en die RIr 101 tI . . alI-:round ,",-AltUm

tulli1flt he ~ed, b :.: ,I the , 'dte Id_rivmr t _I lim .. hall •

Blee1lip1Bqu:ip_~i_'-'

N'G pmlpi_.on is mad"1 oldie ICen'lolvr ]'125 ra~"lttlnll- batt.,,, tUJrt ~'he ,",pal~ Iywh _ d mapdD _ - 'fiv,c eolIal IoUI' 'Mill 'iDd~ pm il!n:1 '",vind;"p, ad IOn!' dO\lble- . ~!!i! ltd in lsuia. Tin: (;reD)' ipj'tiQl1 ri~1 IlMI ,hu an ; ddiiliu-,-I oil 'm ,~-ri , .. itb--it~ Q

stlU:n2l1, H.T. eell, The -,Jlu'll~wound (bM~ !OJ ,aR:w'l: II!Gds 'Ih~ hcadl'amp am'pilot 1~1;h .• mdlllhe' .t:o~~iaht (pin· ~) 04, ,et, ,"_:

Ii.srQ (o.rlulle) _h 1uI,;elheb OWll], coils,: Ii uRn _ -ftl on I Im- ~ machin'l: \\,hich lialwe--_ 1.01- m·niA'llumlt1ru~da, ·'backs,ur.atb., i~g

blU.1! Ind th~Tertu~ no, USh:tI,ol' hen'n ',,"!In 'the' agine"-, 0'1.

The lief' domn~r. i$ ~it thrOURh ,the piLt Iii-hi ift. ,th- hddlamp'" Idle ''Inhale' uni,t, likiR& mDufttd~ u : ,111m. c: 10--:-'-'--::- ,,:.k ,e t:ltl. f!mQe' ,o'r tb.· lllJndlehars. 'On Ihc righ'l:-hnd b'__ ~., lib '- __ I, Lwnb~ftb lDu!ld .. '- t~·h,~hl now '01 ,_ r"nn 'of ,-pmUqUt& '0- 80le rP'''ing ,conEiI\IiIIl, '(I'f Il,-lt. :Ind ,Ium't '..:nd, ros~ti'lil' CU'I~DUI :~Olf thlG: iimghlll~ ",1td JIJ . db.~ dlf i;p.ition oo,nl.

,AaH4beft: _. . ,. ce;

Dc-hind, Ilhe DletlllbiddJ ~!Qi 'dlC h mt~reb.a I .~, nd Of.Jl tbe Ifight

id,t, cf 'dle: dftriDg' eollllmll "_::_' - 1-,- ' , md, kiai. '';IlI~'l!I1 the II .]leUribn He fun), ulmOdi inlladJudin:cu-;--, -~_ -:.,. :ro. !tic. baIIIw_,~ ;In. puncdout~ tbe &1!eerinB 01 '.191 ,ucWiI im-·obili. ,th~ 'nu!chine. _ .... Q ~q-a IR' . pplicdllJUtli't,,_wdl he .,',- to am - one lor '(hnn, ilD tilU! nm.Wftet pu.mllll '0' c ID_' -, 10D lthD kt;y-'rin " ~rlrybod" elfrin, (ud '_:m~tim·-:I ~--).

TUo1:Bn

'·'_..iI1 • 'h 'h" -t-.:._ • -.i •• 111..11

'"'_ - W"I Lw ' ';' _,' • , n '. ~ ,JjIOOI!.Llne~ 'l~ q, iIlHDI. r ,0. _ iiilDWtiI',L"'_'

ended 'ben:. ,an~-',,! 21/11,,. _.it r'Or. Idle _~D ,I., ,- -. \'I,ha'i nut _~ After' Ih.'· 11ftI'm __ " '1!1 -; .,~ .ae' I, ,ad! J:OI Imml •• , \!.ilhidl ;tf,C :P'fIP. id_; II-fie .. L_m' R' - . ttl ¥c g, Ig..mm~, AU., ie-y lor ID'S ptu:p- o,tha-, Um .-" of, dull~ _ ,II,M the 31,. snd I~ H. ;mo. u,' IJh I", II, a. 27 sodcCI· ann (they ,aiD be lbou, ' ht in, )1 , rce hand, ' to h_~e :,- d I: 1 -- OAI: out - 'i ..

Ila f'i:ed - m;vd1riVi.

-, -DIOEL SPECUlCATlDNS

CJI,iC DI/LD

U

l.i

W175, Cat.' ,1:125 '_lBeUD

. U -_ - '1~' iII'1S s~t~S(i1 :s~ .. ~" G~r1OO/~'

u.], J~~

1- !

1'ai13 ~..J-I,

',7·

,"

liZ .. 11M :~aJ3 141 141,

191

,~. -iii )( .Ill"'" M - . 1&.11." '.,

m:!!lt. - -

51,1, K 58, 12K ~:-I

S1J x sh ,p X si ,!l x 5:81 lox lflo

:. ')I( ... '11'

JI . .-

51XtS ,5,,' l< ,48:

,Jill ,x s8 i7 )( s8 51 xS 166 ,8

:;I~ O'O~:Qi a'OilG O\~

1!!i'_:'_4' ~·o~ O~I o~~ O-ID~D

!21JI:8: 13/:18 IlLS:

E:,B/d ~al18 1:2f~-' nil. I, I'I/~B, ~ Ii/rS,

51 6

' •.. ,

"S

I ~I

S"I:,5, I-I,

5"5 1641i

'".1

I:tI"3:,'

'f" ·k "Ll

C-, 1'5+.. '!Je. d:,

0'·, I'J~ LU, -'M

~lO

2"

17'1

Il~

11'11

allCl'

_::_30'

2cD

W

"2

AOWe,'-u,ltit M DI;12'tenQ'J€t/'

:ali,. 1(11lW~C:IIil!:W i~. ]t he m1 D:mlfH!I,}' opt-hod dilif- .<1 Did lcut be 'tllpped. I~c~ilf JI~iI1'~ "",rllh a, oo:f~ lcop'per drift ,_:-.nd, a z~lb. hlm~ r. Ihu the ' '!iI~n~1 nHllh'llld ill bd'll~r. If the 111l1'~ ,fOi\!Ci unduly IiJrblbll:li~c, p'IJiHdfinlslb:ak.~ UPI !I:wi~h •• ' .~itlll~ lelf!i,ginc Oi1ShDU.~d. b ~ bliiY~hoo ro~nd ulu~ Ithfud an d.ldt lor an ~E!t!!,1' "rllo.

\\'hen~'he nitU h~ ~).t\'m w~ed. b;1l1t. nOT Q:rImp!etd)! rUIQv!:d" I"h~ It,nu. IUIl'i~g siElliu(;~1I' [_~;t'l',n~llI', Bhuu,I:.J !btl: 'cOJlll,IIi:~J(:1)1 Ol'lldUile!1 Yih'lg m 1'l>-nil'~1I1!. l!.OC'k,tti~ I!ipllliflinl!::f'3ld ',u1uili\l:l!l: 'lh . nU,1 i!lod Y!!.uhllt-rin ,W IUI1lI lidw'l1~ru h '";m mn be ht:it~ C' 'l'fLIod~l!i! hi ~ lih.~ &illi!:fU!~r bli!ki 'by Ii. b:mckil!l t dle' blind end: ~ttll.€hri!t '~O the lilnit'l!l!"fiide IOfm;e' JQllni~l!l'd. tnu tilld,~dl mmrJlel.s. ~n y.1b;d}1 ,tlhc .~itleoo£::r is, ,Mounted t'r.it~,il.'(r~dy~ ~H!I~!>t i,l ~ ~IIIRd Itft d~c IUndlnliid~ of th'!:l' CfM!iS!iUS'-", As S('IDn ~!!i Illb.: UllulNr:1i' f~,w.m'~1i1I1 ill aWIit,y.thl: riil!l!g Ifunalt. th~ pori

ean ilk' 'VOfil!pl:"it~;.ty l.nmclrC\~,cd and thil!' I!!il~nc~:r I;fitr·d '01'. -

Checll" Ibe S:il.eae,tr

AIISi!'HtII1!: UfUiii' dUlfjJliR I~hi", nl"~FJjri!)1ili ene :$!Iumld ~~ !iljj:~ 'I~I Ihl' Qil~m;:rt iudf is ~U;l't 'Obs~Ii"IU:tililig 'lhf.:'low l!i1Ifth!l1,-,.-~. A mdJh 3n!il1 ,iI'\r~dynU"1 hod (jIf d!!ili Ill; n~lis ~ 'I~' l!!lIpase 'Ifu,'! end of [he pi,e 'lilli'll! ,r ~l~.e IfIU~'. ~tf<1l' h ,VIi;lhili l)iOOl;: ,ui 'Ii!~t!an ,mu,~Ii'!c}1:' 1r;Il:,! (01 P:Rlt«t m'l'C",j MUI,,uh. !lifld 5ilhp~y b10w .ud, ~:hm'Ugh: ~~. If nl, t~mwnt1e ts r~ht :it is f:ilir ~o il"SSlilm ~hiU' lII,e silem«r i- r~!'iI!1bly de., I" i~ ~~".wm· O:Il:!'SllflU;Jt! d. ~h~willl hi!1,v'~ . lII!!ltrc;Nh1c I'l!m !llIlili ~f!lgine '1~'d~nmai1!i~' ,due ~~I 'bek tU!~'~, Ind onll: mutdi:;lli' h i¥d~. Drr'OR smning I!lilIld'Q 'LI'limJ, 'meufc' 'th 'm' du~ Rnt asbnl!O' woh,er ~Mid Il:' die ri~1 nut dQ;l'S lUll bruk up ,;:md 1~l!i!m!ll: IJ{waf. ;a,lltd if It;h fs Irlll ~.app(!ID,ed~ ft'.iI!m'lil ~f;' 1111:11 il~mu.5't: bCliep,llac:edl bdm:rc dip

Nil;en:!llC'!I' j~ rml bru;ik. '

'Sf,lllne LMnbf\~lIt sj'fefl [',cn ClJn ~. ItLki:fl'1Jl . t bYR~reil!Sing dllC !'&oMm. IIlIlll.t ,!!llflr 'E.hr lidmd il:limd (-.Ift'ib,.£If':~! lI'L~d;s '(0 ~ Imj~!m 6U'l li~'JI .and LI~P~n.B I~he: eilld :p:I~k: 01. 'nU!' in,t~r1I\f is gcm~mU); ""jl~m,el!, .JJiny. lfild HU1nr Wfn pn!rcll' Im,~ ~~;yei't in one ~':ioot' ,_ If'Id tH~ i~ \'i·ifh ~ fair'1)'f :5lm~~, ,caus~j" sudillomutio:n. 1_ liIe" ~YI ~. ~b. ur Ai;6;c 'rn].!Is~~~' :st:!d: :Q,ddedtl!l!'~r~, '~iOI,g, qum or yt',;JI~ef ,lIiud, fiU iii pi I'he olluld ,'i'F \i.h.h, somE' kindlll3rp1u~ g IUgln:l:y p~dktd ilil. 'Oil' \1 ~.~ b~l~lIt. °rh!.'1l ~!iil~! dt~ itl!1m~,jfr~!I'I ~dl ~nd mu if 'with 'I n IZ: ~~ UIU!l!!:n. ~~!tm11 il ilf 1~~h1!!. il!I.Ii' [eOl\,',e o",cmi;g~n I' mcl 'e\;"len lI:iUlllI~1

• IndmLiK .. "

10 puttinS' 'the -Ill' «I __ ~ __ mile 'cemiD ,BOllIG, c ,riD "

nut: ,__: ; ,: d:wad,d ,- - d tmlUlIi Idte _ ~ - , .& .. ,~ ,in ~ , -'lion"

:n .' " -, , 1(0 IC'M on Ike rin,g' l:\\iO' 'M tbI'Cc 'tUI'M, and,thm do 1&. -. ,_.' wi Ill, the Jl,~mm. boJ:11 'orkh}'I' tbc',lmtQt!ir pDll, j'n:m ,_- j~ Ii - . 011 _ = 'boG_" moUDM -,1ft --= -~, ca' -edt ,t,h_ey am, be KN;wai, U1P lfimdy Ddllh~ dumld,be - 011, kiid, af loCk~' " _btl undaneatb til, . h _d ,of 'the Ulo .. mm, bOlt. Therl I nD nC!d m b"J 't'D "-ghlm dll: rin " n,u't Ito, Q_ ---~,~ bidl"_ - bj it: miKEla' 'bJ use 'IfOOm' OD it Ilh -n 'iO :l!tunRl __ it hom-':, DId if the 'Ihr~ am: ' __ _ _ ,- ~ ith - p'hi!e:~ . - - be[Qfe 'lhe nut :. _ d,Rh-- all ~D' me teuionl nmifl_: __ tJ!l, 111101\ 'all by' 'the' . ,--- Ilhuk lil- ~I, bot

_t mu_d1' . '0[' to m-' n :Ill 11"--

,.

E"'fl!'tb.ndly, • t 6IJme' ,ftld~F ,"'",In, ~ 'ft.n s:~ooo _Ad ito~ac mil: " depcmding an the madtl lnd the typ~ olr III, it ts :-e.t!h~1 ;1' win ibupm- n - ary 'm r~Ii1I1D¥- t1illt c.afibon rmm du:: ;r~t, riarlor dI~ mgiD!t,::.'nd n _ I'll rei, , fmrn rh~ _ JILifiE pon. De ~n~tiOJ!\li ~"Ila, ]"cdltcm:a:ricallJ ~~ -n b4! compl t'~ 'I in jiii hour: lun ,min' iP I'll- wiU hk~" 101 '!>' 1'1' i,l _de niR hf'iJ,lIld fiB'! b if 0 'It:hf.l' nil, Imomin'~i' I,--VWR rhr w,~d,. limn !'::tli IDr Ih{" 'C'" ine lEn AA lit rIIvrr .. nigbt in p; ra,flill .~ tot"~ Y.1il,h o:~t "r,lli, s ,- _, _ ,f" deal

kanJ and Idirt, wo:rk. lind, 'te fin Tf); ~o "rrang'f he-o

pi filling ,I. d~nke II to TilQ eh p 'boill-nlll: dOlUl'n 'till III t':. 1:." ..

D~-maDthn '11b·e'En in

'i~'h~\'_-!i";CmB cngin 'trnvcrin mn' I. of ICIJlr.W. ,uU [u: remfJ 'd!,. - nd ctluid ~'dt b~ plilil r:side [01 \'o'Wib-Qwf'!i" l;\1'dl \\,3rJnll• 'P'II \! _Ie-r Infofit' they ,go h-'- ,I h~ pl!!U'n~ Lnk l til. I 'mU rhing ~Q lulu! Qff~ and thWi.· l~ ~hl hy lilJge rin nut ruund the filller-C!aJl _. term A~ and III 141 ... mm,. eern nm' ~iQ~ltil ~1liI -ddle. (Tili, '10 n" 01:1p'11 Imthe-nrodell' '.'Olll, ,.illiel'lI lih I"'ildd 'h .... ldI fog niill .lift b' Qnc,-,o,-mm. Jlid mnc;:..mm .. 'bQ~lt;, ,n,n 'n,p,ric;lu and the other

tMln ~ 1- '.1' I dl,lIIt i't 'AI tJ esoo, OUlf ,mn ~ t.hi! fu\"1 fi~P i,

di5~onn, ti~J Ml,d 11 _ lwg h Id~ing . !lhll re '" ·ay. 'fht: "',pt!u o modd. is·run r.,

n 1- tClr mad! :Is th-e-re is, , bo' u p -lml- .. ' .p' 1:1 mum '10 be dO _ - \,'OnDfcl·ed b)!'F'ml6'~iilll th.' qnin .. ' dip hlld,in . it ,to Ihr 'perro I t p lhod". A -wuon lhl't _ pplles Il'O dt - In L.;unbn:-lt3i ID: . I J is dutl II rl1n: 'the tin" -" be' \\·ilhdmwR from I~ht' le{l/, ~Il til, 'mm!!:

Ole·. ,aiki,n,C: fi~U,-' mWil'b IDJi:enl aUlf ~ClU~ It 1'1."1" -i _ nollcnu-h reem for [the: ,nk ED ,et _I:' it. ,_n-flo,A: ,u'Ufl:dTIIG the ~an'k OIU

ill Ip3tric..ng- pbr ",in ~Jm ~ 1i:t:1' 'il!dY!!iC5lll1l in Il MJmkt"I'~

Ern' I r. 1- .,,,. t:d. Il1illlginc mlU)5.t h;-'!IIC!hl" 11IIug r'Cmo,,·ed.

N. _.It 'he !!,'bur r 'tJ:r must UJfiu: off. h i lin:Jd 0._ the itll'l!l ,~IU''b on Ute 1- sm" ion ide b}~ , I pjncb,-ring 11 \im1g :an ! ,-rum. ,dunping ',ol!. ill L'D' UlC~ I ter mod'e,ls [ih fit is an, -!uminiium tUbe e" leD-sloB IOn \\'Jllh;11 Ihll!: ,[";;If: LU'cUer fib, ' nd lhi 1- It "sion ",m ,rl'mm.n on ~bc I "Iin£i.!:r b:'llf'1I'e1 willl:n t'hr Clfburcn,u j removed. lflt.idenb1n1~ iF {M~ t~be is fiIL~~dl th~ ,mttl);~:sod-

30

, ,I:

pt 10m, ,of : ml', . ::,~l' on l!1wc fOOt ~ -d, pefbpl, wi. I Nbber

knd Dr IGIIlh of Itrial ,~_ it 10 'm = -lfimme uprigbt.

eIQl;,~.H

TheiJUcmiaium, qilinder :&md !'_ :KlDned by ,fOUl If!u\~ ...

NltniU,l, up, fro. '1-'IIe:IUI·,~-' llind, ~.D,diftg In, .Bub I~ into, !the e:yfindu-;h -::::.d Ii" '. 'On I:lS-e.e. eagin - 'tb~ " ' I~- 10 mm,."

a:nd, U /'1. mm.OD, die Juga ,.-:,~: • ,- - 1M e is nudl!d. both

:in looening: : d tightening' dleDilll . - (h'11C •.• ilde deuan~ fur' dlC ~ 1;1 sJI nneJ' beU'1 l'n, 'dle 'Ilu,r ilm._, '11'h 1fI11b!'" bri:t:t:'I!i.1' I.hlminium fi •. l'l :". dH~i'dD:[i; . baI'to wo~, slo\t1lr Qnd 110, 'h:D~d (h~ ,anner' in p _ il:i an w hh 'tlH htft hand' hi~f! 10M ru n Lh.~ ;liun: with, dIe rig~,t (ni'li EI" .l'he 'f:aur' "Ill., 'ho:~ M be u IWClm .. ~ed, :tu tht:, ltop of dud .. I]~,. bur no·, du 111 talum ~.'I, TI'iI'It hud is Rot likely ~mlic:1 _d em, . b hi)' be Ji'r't,ed \il;,thou't dr . e-ull ~ ~f ih.ue docs haf,tl, [Q' be ' 111, _ ~'hesoDn~ IDn no, C=CiOUft,'1 pn - ,il. C'II1-m r,~b It pieee -0 '\,,;ood. bot gl'¥le i'l; , .mtJe bullDp 'U'I' Ir-'o 'w·ch ~he hEC~ of tht> "_"d. I'n CX1RfDc: " '9~ p:~ __ th~ lhumb linnly' uve.r r,hc plug hole nd p-h, -manly dflirn on the k·ci"'. __ , '£'r, 'lvhel1l Illl· cylinder t ~d ",UI be'li'fted iOlRtc>te1)'.

M-th~AimtI 'DO, j~', ' 'I.~·,

I; __ gu , mAD_

in '~tr pPIUg ad, r='buil:tlin ny' ~~' I I:', ~Iir.y 'liI,wt '_ lui wuhi:r ~hollld,o b.' _k on I~be: ki't. mil. '&m!n w:hidll iI, ''''11SIi~mjn'ed,

laDd ftO'I on IQmt:!; 100.er onlt. l:l'Cfo:ul, bm, th,i!' ,cyl;~der-.' -d

linn II I, h ~i. i _ 'Lv.,lo-' ,,- mell \Ii Hhm~, ,1ft ft'DlD\', , d., lay ,tlll,em Qli!lt 'mn 3 'boud i'nJ ':II. ~ql!l_fI'" r' ,adapr:so. _I ,ot1l:l ·f mOM 'IOI'_R UlII= ~lhltir c.gmKt rq,Ia.«mHrt. Tb. ik~ 'm)'liftdcr he_d can ~ lifted ,0:1 and ~ ,,,., 1:0 ~he wari,-MOeh. ", IE 50<01c.c. m· chin:: h.ve ,an R1~miniu:m:, ~I!t,' l' C!cftJ me Jim_ d and the 'b~nd wbich mUll: ' mon,'cd, , d ::Qme J2,S-<',C_ Ill_ellin ,,:t_ - have dl.1s 'pst~L, 'b, c _11 ,e 'I~ft Q1i!I't 18_: Ithe 51!'rn1JjCf ,en-in~. but :f\DQ,gh~f' running -fl,d pinLkin,l: ,1.010 ,h' upecttdL

'The cyUruJe.'f' '&11'-, -I .11', ,d, _'II.' -rug'lu: 10:1"; bm: 'bt'i,I1Ig', , , im,ntl

m·'· both hca ~n.IlJl b:iittll1:'. OIDe IioIUlll!lldl" 'Lhrrtrl!lr..e~ :mlke' I[!un:

I'll -I u.: ':-, Ii:~mt, in '- ,_ ,ition, tiD urn iie c'lnr ' ad. 'ma,: ,it down ufelyi, ." sinJuld i.: be dlllp'_' ,it \'oin almmt ~eruinl)' be: dm 1\-:_4 _·Iso in, :Hlring;,t, up., th~ 'pineD ad caon,lClin;c-md 1111, Ira)'

l2,

If

Jl

BemoviDg, ihe, Piale,g

A lcertain, ' mount CL lcuban IImds '18 rORill'ID Idle ril- :dle lof '.e

'piallI ,CIOWIl, aDd 'V~ tbilu l!!Idler ' it m -, 1M: d, ,_., -hll to'

; , 'e the:: pismn d. I't', in :u,-- -, atmnd, ,diJiadt IIQ ;eIEDYI die up 'wli'~hout brc:akiQ ,dI ~m if 'the ,"- _D " = .lftlDa 'dle

h -,.:II ,··.til· 6" "h '. 'I.,. L: ... I,

_. c: ,guu,pon "ILDi !IS, I ul,*Un : I 01 "Ii -e 1,U:!IODiii aUI ,IS IiWZ"I)"

'ds'! in the ,toRR, ;Dft,-~,rod, ,malI-end'i, ,_l1d '~- heJII, dIe we IW" dips 1m,.:' bem I:cmo:v;cd- bi,e.b, lean b- lODe careruUy wdb a - . ,of 'bt-nGlCd pliea.-:ilH1 I't I'OJ p:Nai'OU'l, Ibe gtnJlIOR p. , ith II Il'emolmg root '1,.1 - 'ib'le "0, = uppoltlhe' :pia'lon :ud

mp mal 1M: ,p'liD ~wi'lb - bmnm_er adl 'soft ,drift. b'ld: the pLto:n1 .• ' 'blilltle I1d W 'b~- ~d tJ.e:Arm, ; uu, bellflil'!,~ct

G; "''11 ," ~!'- r :"",_ ..

IIiII .. _:_~-~'I.~

- hhsugh 'the' pdgeon 'p:in,· iii p 'h fit:, th _. mUlt 001 be ,any 'p·~"tiblc pia)' . ii.he!l' in 'dle small ~n.d or L --, ,', ea ,lite p'in,and 'm!! p,islOn. .If it :is found that (he pj' -n,~ _, loose fit en 'I.he pm, it 'A"Duid lie well, to fit an Q"eDiR pinl wttith '. tn, ,-,'. D, ,- t 'bgt.h the 'p,'mn ud, ilhe small end wiU, ha'R (0' 'be 'mrm,cd, IIllUt. nIl mwl .. end b . ,.1 :may -,W _0, b, rene'. _ ~ :lIod must bc --mId 'to FiVC g'OGOS [11. cleml!o.ge.. But dmu,,~ (hI "limn bouhl IDn,Vil r.- _,' on tn_, pin, Ihu·: !lluml~d lie DliiI' clP~. ThOI' -undi OEIIu'tn,dimoZ'J'", but i: mug' be 0", tn~d.

I~P'I:,

IQwte -' lDt of' mdc pI 'I mnthe C,Q'm1e.Wnt .. ft!d......:tbat, ., I' -tl1le big:-end haring-is, pefltlisgible; but dint - Jm1lm MUJ\mlt of U'p,..u'u.t~dO'Wn 'moftmenl 'tHl 'Ilu: rod, :SJ.u~gld lI!II.ot be a1Ilowed. 10 ~ce.~ '. O~2' ill.. Ir il,does., _new I:mnb",o[t -a.bly mllM, be 'fitted. _ on~)' tllose lith I&-mm. sm:.dJ ~D:ds tlR il'liiIJ'~' ~\i',liIab~~.

l'

In iMmDW.' Itft~ caban from dlr bJ, ,Qlr d\ I ',.wn11 1 __ ,Ye' littlt: rill rutmd Ithe,cd,~Oft 'me klleUed, it' _ th·- Indpa ltil) :rJorm th_

dill on, --- If til cmwn, ohh, ".ton, ,ill 4dcoll!um:4 oulltll~ rub it ~gbiill' with • small'qDitilJ 'lJf &vcr pohll1 witi Hili ' 1 . 1M. 'but .'-, ~, i1, '.' '"ith fdm~ ,'Iite_ ,~- .,' .' Pulldle fQWl;f ,M,g en 'limc:;, ,of' 1fOUlHj, rmd'dICOI 'dle I',:.. DDC; -n1, U. ring , ,e'~ bm' en iB Ib - __ ii, I '~ctbc p"e~ I1),.=. ct - ~r :far.=. n:pfaftn~nll. ,Adwlly, if I(lDa :r.illll 'hm!U ,it m 'bat kJ npllCc both. -

,ff 'Ile pi:lltDll, ~ qh(l,y muhd 'wildl luown iltaim aNund ilk

~ th, - uc: Ulnimponmt. hut IQf)f 'or ' lIBI' ~, " "'

hi. ~-I, caU lor a meW " rL ~ ~ _ '_- - the I1Idsn ,_ pfln lin '.'hI:

~ e manner __ '_-t in' kkh il -'i- .I removed. lint BJBe.lBg it,

, -:"h oil1lud, IlCtR t Idle dldi, • rilhil into! theil" IJODV_ - n iDewa, round.

Refndldiq' Iillel Ba __ CI

37'

',,"

_ ~ n _ 'dl~ p" ton is .-~ .,'" ~ , I~, aU· - ,1tIi1, ,1nn'CJ to_tide rilb't d'-n_ 'OD 1m &be ,-'- 'CE. '",pi~- ~d~" wi'lli bl'oel OlE mfl

;~ ,~t !.VI!n lil'p--:m - hwilh ' -e,:- -_cd~ mOl; w' ' __ ' -,e IUl1:!

Ithat,it "-, ,'-lm,wRIHI~dy. Iti,'belE'N~wDiUn~,lmc'lIom'Wldi d,t-, mmq:m~ -:. e ii' one d' __ lb-, :pL::O MId cy,6n4u wi _ .-&1 ,til, ,1'_ e ~., Is ,~fl Is ' ~p 'lit la' EIRe it, ~I '--"dl

,ape=--', c - , . U -1iI_ -. PO!U' ill -:--!pOGuft,1 or ~~HD, 'ft\: ,,::___, ' oil

at.. ., - , ... ,.II .. L, ·' .. 'IL .. 1.. 'Ll' - • - .

On, 'we p- 'ton Cl1'OlWIl AiwI :meo", W\m, _e ,g . _1UtS', 11'KJ¥I: I' -::

pis-. 1£ Dip - d dDWlI ,~ wupll' rol lum -I Ito I' "trib!flie ,tkl: lvil, '(Md,,' OYU' 'Ihc .rfLne. This :~- _,uy im'_' - Iml:; odJ:~ . ;m, tit" ir&t

•• - £' • A:L ~.:;n ... _I. '11..._, Ii' t '~.,.'L..!~_ .. !I

mmllhe '01 ',0, - r ru-onmg u!lieJ'C Wm u!!.rto 11K' IIL~nm~~ I

inside du~ C"tiRd!f. -

The I:JOo-CoiiC. mKhin ,must b_,\!,e 'III ,ahulliniUlDlJ ,--: ~d be ..

- , th L ' ,~~ - ,.Il .'L, Ib d- , ,.II .. JLr~ " - • • IL,~ - , d-

[w, nil: I gM'l'g - II ~uil fl_:' J anifiilj 'uHi - ~I. _ II, uEiit; _ _" . O:wll!

-''Ib, a thin &l'm of IF -~; 'C\t19'J ,droll,l'houl'dl 'be rude t:o pUlt 'the

,- ~a Ib _ '.:hr I -me .- y up ,gd! die J~ ro_-_- y round , il _e

-,t:/' [I,.., '-" _,I"', L ' d ""-=- ~L._ ...Ii=!

'On. !IJiU! lCp QD,! _. iIIUIDIIIIflI!mm Ii - ,I. - -C'uUilI DR 8'I;nUq~

,IUI'Pcrtu'l is On 'dii:' mncet side; 'on Ihe D_-;d LD' :sen !mrdUft . , ~hc plUl,1 hould be 'OD the righ~!1 Of· -rbuxtmftsidc. Incid,eD'bU." D, idr· II, mentioned. DL 'IIS,~C. ,mginn d:i) nt,

Il.~-- . .JI~ '~'L, d. I '.. 1.,.11· .. lL~_,

~'¥e, 'or mn m5p --~,w 'U1. __ ,ulumu:m lM.:d~, nu. nil UQ case'

i:t·' m,IKni- -n~ '1o mae umdni'It'hCl tw'O'.llf] '- ~ __ , htl down ,~

.)' , pm til, . ~il1ll III line 81m ,of' -:' _ - 'be lCOi Ithem. ht '& 4:

each DUll and ad of .- - -h _ _ (two., Ii _-' 'one 'pkiDI :I!n:ddlm OM

prim 1 tOn. dmr 0 - n annls :lUld! nul 'them ~don fin- a .. ti, ht; 1- " .. ~ ,- ~-_·_tly. __ , die, ----'b~J mto pcmj'unD with:a ,Iiaht wooim malh:t or bJ_, IGo 'DiIi'U 6e mL_l with" I~, U" 0:1 If,"mm. _p:nRti"!i,d~pel_ding 08 th ir iu, -_:-_ o.l'Illin,g' &um. ~meI' '10 Uiil'd~r .0. U:plenin,g a.ch n _" '1M1Ie' '~hm IlqlUdU tum at: time., Tho, gmdu_:a:I IIi,PltlUUDiI"~ In: .~d .. :im:po- ~_ - 't, pnicuJUly if ,II aew

'1-', _'et b - 'beim, fiH_1.

i

I

P'L~t '_ ' ~ ealbuql1a;, petrol ~ _ :lUldll~ -ulftnt, p:lu _" in' e:rd!ft", _--Lith ,~'dl ~ i __ ".,' -=::-08,1 that -I) tlll-- mmpGD!!D itl,q b_d It", ~Inntia~ ,tb~' mary ,nted; .' '_ OR fNquen -lyp~ ,

3,'1

_"'flD__ 'lI"niClfilldl' ,111~_ WU'G Ilf." IU\~.II.~ U.Ailllr~'" I~ JI,,;d,&"'" _

'To Imp 'Ihe :map~m!1 . WDiI,'_t d:I,.e 'flft h __ bent rmlOlV~ fmm'ltnl IpImd~' lock",rdlth ._, .- ppIi~cdl 10 die b'les~ 'l1b-r ('at'

'!ClOd of 'the' wmith ratin.~ on We groWld. d ~b~ centmllock-nut being 'dim UJUI:QW,ed\ '-Ih , ~ --, ~- ~ iSpliftftft'. ,Ail!: dd :-~ _ "

if til I ~,-=.tDr ~_ wcmn - 1'1, 1-_- -1Ch ~ _,uld I '_ - , II I ,

p!Iii mt ,"-. 'kin, I. . _ _

- pllllu bi. ~n d 10 '[-CIIUJr¥1! the!! fillor rmm 'dle eruJcshdt

nln- en ,~=:..-- ... 1M: - Ithe. -:Im. Hem tlte!.o -:- ,HId l._'_~"h"'lien ion

r·_, !II _ ~_'I ~ll] 1L!!Y,Ifi

'Ia:miWlJ..Kpt_~dog I, _eh I _ ,WI in .its mJJ~ ~ ,ftlllDIIl! ~'-", _It.

1.-=ki:nrg-lkJeJ 'witil_ ~ roundfiJled i'n '~~ ~d. of die e~-n:_~.~, DiII,d tlds !lbould be 1mb'll GUit on - Jill[ m QI. me' p11 e, akef wbidh, ·th illrcc ac- -I (011 'the' 1.:1'5- .e. -;- m_adels tiu!tc' ,_c·' fiDn RMW ) , ~, be r ~UUJV,ed ::md I'be r~ORmI pulling toot U:Hd 10, lake Itth,e 8- to:r, 'Ie 0 ' • l,t i PL _ . im,po~n:l, tOI - it the : 1M pL c _ ,_ 'quidUy jb~e md 10 put it in L . malthing

fO

1'11_', Eie.~~ __

_ H'~ Itwo gNUlp bl,¥t':~:o t- d'ismand'rd .fIlU'W9': I'\GI10'lli1' ~e iv,c bot _lring'dll: WdI:,-;IBrrterce;v,u co 'lhe ,erDl'lia:se I~_,,mal

,p&IlRer) ad! t -- -:- Itb~ two ~ .hotdmr ~c _-v,fi-pinivp I'UPport' thllt t'bi', -mUr,p ,an colDe -y. Thee ~timg

aR - -= - Il8r dDff!'I___mje (h,!! Glgin- bev,cl, - . . ,md m drift OIiE

Ilhe dutch 'bunog.

If tile tj-- ;~- ~mup' nd be:vE-J-pinLI luppoR-I'\!r IRQI be IO\trlfhmlcd" t!Iurce p.re--i'.- "~I' ~ m -: l. '-,' :m aff ih'Cl pcd' j .. ~JD s_pnN--;], .j~ B bed to Ifte' rocki g~iII.~eev~~ nie ~I q Iocl:,~:__, 08 Cl1le· .,JIlned 'eolil~!1liJ!ljp hy • - ·M_ . with, nU'1 ,ad. , ... _::. b,e_r ~ ,_Ad wb!tu dine urrlD'hto. QUit 1m!! paliIIJ aD br: WiEhd,.,W1\I!, For '~hc 'bcve~"Jpillian su POt't;t one 'Mu-'I U1~ DUll lhc !1p,ring ring en

It~e s_h -&: and tb.f!.n 1m - -hew: !Wid. pinrcm. e~~ - slide oUit the

.. ' egu nng o~d'"'1 f'b _ ~d piniDn U, pi nd - " - - RD -.' ~

~t &om ~ the suppon,. Hell t'.I1 110 I h pier' "} rO'f' Ii -her lloformMl,ou.

iIJIe clul\Ch"'!Q:01IIitm,~ I'Ma'ilnll ',PU'l't8 tile :rea.,.. ~,-; ILl'i' u~mds (TOmI die Rblm, Icvau QD Iln~ dutch co-- -. Five r ' - ~fftilI :11

- - dutch, eo-_-. 10 Ith.:' lennle, __ - ,md' Idt« mDn -, 'daDe out, 'dj-:IIII:OYU "n IWdlC Ii" , &olD the c:nmkl _ _:__- T --- , __ :-:_ IU'ain Ilhe- ioum---:',caibl'lj!!!..;am-wl RIi,ppcu:t. wbidl'Cilin bB d£tadJ;itd. ~:nd lite bl'lW' ad auEa' ,natml l -i - - ~e I::, - y RmO""ed '-rom Idle 6--, Qun~, ~flVtr.

TIle Cut_ D" -_

'Th - - e-aR dmmantifal by dli,WIIl, ' the duleh, .. wntm1 ;1100 m. ,the ,"nltre' hola 'of dilLe ,spmal e:dnd'Or '~:_. - It l_h!H' I bietl ~b,)" &Crew .. ;in_g iDa mutt thE! rod ,cnd't I'h- ,rr,inc _mbJily ioomp r 'I ;md t'he d' ~'''I::_ining ring, ~dUR the hm~ .. poo:¥c of du:~ ibell . freed ed am be dri\lu out. A&e>r fImlllyiDg th'-, rinR~ 'pdll'(lut , -:- fork, --;-biih m11,rxatbe flIi - -'I CUi __ - --d &pM -11 rOllBinal" I !!COORd ponp andl DiU ul8d_1" C"mp, - ';OL The puUt"r shmtld b l' ft in pcnitiOlllI if Ino runh~ dmP!lantfjDI i.- ,-lDled" heal __ 'the wmll;J_'I!I_~_b-ly '-, tbn muchl in",IU' to m'D- ,t

Cltd9,Dmm II Bearia I

- -r'_ .• liiIcb iilr1Krtcd in thl' ,ch.l'liCb..drum"n;, '~air

.' Itb,-:_, ~ruJl. Ud~ gllhe' Itill II d.ruml • ,nft(-e __ ry

in SCRQi,dh.. C _, tlte dureR "'~Dlt" - drum and, 'dle bdll.

Stmig;hlm til ' ,Witty' ring' ._ I IDr ~lumsign I and. wid'lll I[h~' ,:rop buh-L" ing " 'Rnch,in : ned€mm Ime idt~~ m,~ bnrel

. htd' W'lIKIiC t'he 'b ill I',odj,_ I au En -:_.,;' the Iix r_

'of the beD pulla in die (tOOiii' . lof rtht d" . -Nfl.Ring rill., lind WL~ Ole' pu'll'f!f' R'W' 's!lIida tIll' 'btU D'ithe cl~teh-mntt-a', ICWf I,

-'-- _ - -n lihe thIflCC,~ - . s holding, Ith _, halon: iBangc :aI\d I I e au

botb bem:U' ,and, f:bn, ,:e, Th- bHring L " .. maded 'by a ,pcc" :puu •. - bicla '1211 ,it: by IIID upwa:nI, mlmlCD1PlilUcI lcava, 'me ,inion QQd smnv' , also f1:-

aCiAL- " . TOD.· .. -·· -'. II:!

'·"-1 - ~

-- '

It, i ,plftic:uf lif CIDPhui!ed, if t, En - fOil - -', _ ing dismsntJin,-' matrucnon![jhi,(:b are·mkm from tihe ~enl ep-i" '-hop IBID" u_~ "fo-r 'th:: ~ a.5'~ M,dI ,Ii 5O-'c.!C~, D mudClil, (,iacludinl:o of ~. die LD' ,~- ,- wen). 'ClM--' .dj shouldl not 1-, 'uiDnpled ~I til·,

10. '1')1 IDWJler nG!E in _.:. '::: -·0:0 ,a( die many spe:d_ ltools

_ml.ed, Th--, ad, aimilu ,iDsbuefiD_1 laID' i'n Uds boo' I &Gul tib~ d'_mantling Gf lb- ~box aRel finalldri,," iIf1e' intendedl fOIF ._"e 'q,p-riencal'l)wner ·,ko bliSl_fuU nngc or eq,ui,pmcntl, lor for 'die DmCI whmh . ,in aD emr,galC)f IIII id ~ n:pllr dmm.e' omlr mm

";Of ...... ~....... ' b' -., .

!ill ;ReOS~Q ,I·am - I ,- '.- Iblfl:efi.

3

.Br:ak'el, WIlu"!' .nd ly,re!

, tn'RiDcrJ.ONI rllJ' hie ,a'CIjumn~.fltlnd O'fc.rhadl of'b, 'Ct. 'w~

lUI t)'Rt IN '--i.aJ~y 'lhC! umm ,£11' :d], ,modml :!m:Ve rot; ,~tf" ,ampuativdy '.m=-_ r ",I ,. -~, It·, - y 10 ,. 'p the' lHU. ':

Ihe high --~, pl-ibl~ Ipitc:,h Of ,rfi-muey~ nd smce 'th-e 'l'ig,h~ of the m _',iDe IllJlm ,I met [o,rward ",he-o'to, "0- ci!own., one Ihoukl h'Iin on - -If klbi:tWllJ.fDi' , to, UIJu 'bf.iJikinll 10 lUi the fmn'E b- e. d to ~pply 'tnr.lt-- 0 1,~£Ither \\;h-D - aud4cn, top L n-edtti

Tl· : FIa'" '8rM

----- ~ -_-

Tlllis,Ofi m ---'1" ,Lamlbn:ttu.· _:_ a:tn'¥lCn[iORI:!J1 _:ftiiil' ,of It,~"DI ,i!l!ll~rn21 a!p:md~g sh~' ,0': e:d bJ c:ab.lethrough dt - rishr .. ,ltand I-=-vu 'on Ithe lluwdfeba. ''-'ben one ,Ulg, the ~~!hme' ,on ,irs duld tm't ~ront w,h~ ~ Hfted in 'tlte Ur~ and "orb ,tb Ihlenn,! ct alr,cl' to the Tdt. til Cldj;UbD _ -t ,iI ,im,pt - ad, ":cessibl't.

','! ,U,I!DUO'I 'bnm-' .c~~nqr is, ,~red only ",ihel die b-.- e is fuJlly Lppli~d by Ih dmethe h:vcr OJ) !he dmm mU_' ri,' -, :Ingle wtlli the CUiblt:, ,__:fid llI'Hce 'thi 'rilihI4~I;Tt po it jon js p!I.ed, on- lIlURt ,~thu P , 1ilP' Lh _' om filth U .. phc!l: ar, o,~ - n an II~r mool~ aller dn~ ansfe of 'lne ire<.,.. VIli,en, t1u~. rilht .. :agl~ pbMCion it unce ' pD P . d,. 'the old ,lhoa must be ,chan d, It the dmlUllI'IVll" [~1limlcd enes,

T1b.e elJd '(!IQ earl)~ mod .• ,gou 'duuo,. h ,~, djuat.cl" !hoo-' ed

Into 'me. bn £ t I!I' nnd locked 'OR 'dlt, nlh« ,side of it by . KRW e~~mp. Filqt -djtl$(JfQ~t,. M wid! ne"~ mod'd lor one th" £: Iul, fi- t!ruty h d cJinaill 11(')- fill d.' b! re1~n~l.he· Icc -lnlt and U,qtrC'\\'; 1111 '.'he - djrlilSlel' Uto:tU [hie; . 'I~R'I gP.ft8 til, tJ:ind,~ Vd, 'lh - -\ving b .c-k lmtil it just '!1,ptn- rre~1 - ~-·,n. EH~DtWr1f. this IIdju5te~ wUI be fu]jj wl'lSc~d and 'then the db!. nn,m:1 b· momndt

,M__~ IhlllcHw Clil.,'

To e{Jlrtm ~c CIifRU¥,!!': h~I\IPb lOr the ,eable, . itbl,F· :"1 g-P '1IlI :11_* OR 'the: ~dj.rc;r lit' ·the- hlDrlhwu: I.c:¥cr 011 ifth£;H: is Mad .. j,u~"_' hue., pu.t ,~ SCRiW,dri;vcr :iDtoih,t tHlU OR ~I ~~--~~P~-'I: md with it '_:_p'plJ 'me bal' DRIll dl,t ~lookal .. in ,a;cijUla ,!tube "~p~_IO:l 'titt'ie. er, Re'~ _ :-" ~I: 1m.'~lnl!l't md 'boh SfiUrimg ,th~ dMDp 'DRdte ,ab]e~ 'md &lid - fibiI _::_ ~- - U d;ls:fllmlt!C dODlllImtil, the 'Ibuik ku bRIiI, '.en u;,. fidii'bte Uld, rdJll(n th.cb-mkc :Icvu. ~e 'tSeneaess.uy IDe Idj __ Ml~t by llHC~R"~!lg' 'lie adjiu~lter. M,m 12Ud dDlJ~ 'hl>ek tftl :Ercc' mdi ,of I~he ClI1M'e IGIII of tkC\!!"iI:J ~n ~ loo,.......clo ,ftDI, Cu:l ,ttt! ,~, lagth oft IQf ,th~ _ rim w:iU 'Um'IIvc~. \1hu., Ithis limeedl.UR' '~-!II1 ~n I'llI' :l.:\rc:r m'~nB In obtUHl , rnlc wi. th,; ,~]lc' onlllJ'U .,,1 icail~otl .' wlln_I',I' GDe of ,u~e- ,~ funbfl sIll'S I'hoIJl1'd, be 'iml'll.

Og, IlI~er' m:I od.e:ts '~he t~Qi11~DI :1i1I'Lllt " ,1'1, b-e IUin~w!l~ :rw,," '11h~ .'bmke'l!eva~, ""hich -::_n l1um.'bc laHdi IWJ.yillRtlIrc,llIcm al a, mare ,KUR: aJ . 'Ie:: 'but 0111, ~ll!U!; 'Mdc~ ,e ;lIndl olhu ~ty 'm@chif'! ~,~ht9 :1$ IIiIi,ut: p$mb:le.,II~ ~b lbeNroll1!i nuesaa_ljf ~O' rdis-m:t!lntlt d'U\! btnke..

'Dismu'di:o:glbe '~m

MdI, 'E1l,~ 'wkf!t!~ m. Ithe ,ositlhlll i~dh:arted Ilt du: .. ~ n: 'Dr '1:_bi9 ct.'lpietll'irl.~ 1I!'b£, ca1i:dc' IBdliljrMt'C'r from dl e d.rum II:Y~.Y nd,!. mil2 Im~ If,__-__'rk~~g..ph~II'iloner·., :sillacbt!n. 'Dffdie larrg~ ,~p,ptdm1iJt an the' 'btUc--rdrum ,-ide ·Qf the hllll: ,md~e (~eave dle capped ~Yll II: Ilb.c rj)P~I~ md of ,tb~ &pin.!!:; mlgu~b~dl 'or 't!h~m~r;:ln:),.

When dille o:lside ,BU,t: ,iI 'quite:alack apply m'IDI~~o .. !!['Utcd: '~;n .. :ntrm' thl' Eaq,e ~~fI,RU't~ ill_ide dIe 'fro.liU rl!l,~k r 'which ,clap', IdI~ 'brate..'p,tatl' in pEltion on th..l apl'lldJe, nd lllmm (his rm~,y.

Now l'tUTII 'the ~cl a~u.I(i~~~ th,e ~ppnL nUit (l,n the (I't_h,t;f' ~ but d-G :IO~ '~rml!llY;!I! 'e;mD'it Of' .its ,r!lJow. [n 111.L'I mci:!!, of dIe :ra:r-u, idle I"indlc' :pusu ~I~ II thick1 hnv)' willhu- Li:lt i.nltll, ,RC=~, ,and, Il;ieb 101 thne: s:hQu'ld beprise-d ate;NlI, 'linn Iii!) dt t Ult~ wh_~ 'will .. , dOJ!l!'D 10 ~n of ~htalli:lt',~11'11 dlC!' frolt~~ ft!lr'k, e!lt~'f:eiMitia., n~ 'wb~ ea:n now bC!'liiJIM1'{i!ut rC'6Mpl!l!'feJ!!,.

'7; ,- ~r ~ . d' '~i!ll 10:11- ..plalO

.1;;1lI:f th~ wheel on im lidC:t bme-pb:teu,-p,e:rmut"tall 01' tlu.'!; lcapped m.1d~ tOl: ILhid: wuher,~ 'W.e ionu dUlplng n1l:1: whim ~,

"'"

hem ,m"io~ -y ret -- .,. and IUy _-==,Iated, b •• i., Ttry'tfHliJ' '11,"_ Widio-iJ1t,di lurbi_ng:dte :poaiuDR'Qf'ldLe ]'oddo', nn-t _tlrbt,Oth r ide of'tlu hu'lt; -'be fMl~:nut.vri:I[1 prob-bl,mEn -W'lyilthc'w -ds De fuf.a bmshai, rl . n - jill ,I mi'lde ,u.n. The b'nkC"",~a-, . _ -m'b,l, ]II nor. b, .'ifted d~ ;m d on th~ \vheJ I ilSll£ .nodling

r1!lrtm~u llad .' ~ ,dimumdcd ,~.rflr I~' ~ampi' ~ lhe btarinpre liD' ~h,!c IU~ftilioD.

- U th~ ,Iliningsr: badlwom th,~ imp'. t, ~hing to ~"D ii '1r0 bk.-

t'hc Who'l'!!!' b._>-p'llie ,_ -t!mb:lJ "D the .LamL~'Gttl! d lltt' ~ flim 1Q 'fi't r,eUwedi 51110 -.' 01 ane-l!I\plll'l'um'ld be m d, (I" t, n~'lr' I'i~~~, , "'b- - u e dtt:" in the Lam 'H~l =, aM ri"'~~ [~nd bo.lld_~d Ito Ib_' .~-,b. luswn _ _,«lid p A If Iltere -uti 'R~ Uli ~ IP'h:011 or tiningleft. the \bJ-"liclk'.r:d ?rface shlnd~ be a~u~~',

mO\TCd bJ brl.lSihin . ,DYer 'lh - uII hrush iUl!di bl::n~utc o't

cub.o~ 'Itdddorid'c'. '--tm]1 can, lK usedl~ bU'1 lit is fIlGI: so d' ... hV'I!. ',bl!!!liI! mc' hI. .ckl Blued eli .rDflillOD : •. = 1119 to !!tome .. ,- -' -II' dle ,Zhdn _w _ :- -- o,ul'd be I: bd)' rubbed w iclt, mire' ,'h,r. il"lr' I', P ~r UI~ 1:,. _~I' t. iCIR ngl lUll rob _ "! 'plrl o:t 'like- 'liJ:lrtog i1.'. 1"., eli' bmklnt, op~, tin· . m be impairedl,

. hl!'l'11 the linin h_l'\!c _lll- ~:Ioud '10 0tI1li ~onlditiQnl' 'k ,thE d :- I. r .€U;ut. ",,~d" - nd, up I: :pW!r o. ~ p:tat " ilil miM I~«I Gr' p,h ,pho,rr bJllt!ul'C' .,!iI'ien, ean 'be '_,I'~pped over ,'he end. of tih ' , ho-n. b '1"tHiI1 dJlcmlnd the' ope~ILinR n.:5-0~, '10 p cIL flUil 'lfle' ~h. ,bw n :~un.Qunlt ,to Enin ,the ,f,nh ,~_ ,d~ , i.JII~ ~u In'!! drum. "rile ilbi!i:klfina, ~f th:-_~ paetin' ,'pre~ dll:,p nas en dw rHUW,n'lo'r '~'U1' Ii 'liid tll 'J hould b m de ,in d1C"lup, Df 9 Allln:~rned U. SB diG! !h.cy Jid~ t'lhdy 'D~~,elJ" 'lbG 'bra~t' _boJ:s' 'n. if n.:II!t',~ _ ry!

.il,hlly 'bJ,p,ped u~t:lJ pHt"'OI11l.. Thl!' ~ 511 uJid, of 1l,10Utl '. - ~'h" SinH! "~idtb . = ih~ f;·nd or ~he ,- es,

Rr-:-- - . !hr'; iIIle ~ - -I' - if ft· ell ,_I:. _ 8.__ ,_ _ _, _ __

:Rp -_, th:jt b- _ke~fl Ie, Ihe 'pindl w It if (Iir 10I:n~ 10,3:&, fillt,l,ed)

nd t'h~ inn r '-/,pindlc:;' nln., funnin.' tbi dO'IA'!Il :fifliu~1igrl'l- MI,gtkil! sur- '1ft 'I'thr adjlustiCd or rilll~"ftdljnj,. dlo I'u.n foul .tlH;' drum, and! ~lfl tlllewh!!el 'ba:t into poil\ion i'nthf fo:-: L" H:iI.·,p'I:l.£~tn~m is. m~e much, easi~r 'f Ih-: 'h el L wed· til 1iI,p~.idl d,~ . pindll!! ~I Ilh -, U'i" 'of the ViiilflicaE SI'Of'!SJ; o[hem( . i~: h - E.I be 'p,,[JERCi

h~' lome II:l11I;!II h,.,I'I!'I' - it;h, 11M '!illml'r, CU1!--: th~ IlhiiCk '\\1. hie ..

hRll ~ntopD!ilionl. .

_~ ,t Rhe ,1IIC1rid, , ,he nUi~51 ,Ilt .U aJil in p~ ,~lI:dI ~f 'Ib ,_ itl'cc; is '1pJl'O,E\dllby iJ block, (L wood! II, e I _n PI' ~hc illlkk W,iIl her into h _ -fork ~~tM, ,_ d ,Lightly 'fIig,hun up d~ capped In'u _ jll1l i't.

At thi 11'_ -- IIht 'n,1:' ,t :lIindi m ,. imponaRllrlling:IID Ido, i 10' ,~ng;-agC' the "G ... ~plal'e, PNj"Ct~g 'film d~e br8e~,i ttl ''!;V,ilt:hl th~ 'mid; Itudi '0.8 tthe mjd,!, 0 ~'h= ribt-hud Imnl r'O.~ Tllli,1L j; . (I,u .• I.: asil, d~llC, and dtn:: , -. '- '~d end of tbe to'NI.u~ pLt~ Ireds ooll)! bJ c:r.-ld!flI' Idl~ stud wil:hnut hem,l kite-ned 'lO 1;1 in . '" way i bU,1 if it hoold be overiooked1 nO'1 CIn" \'lin the: '!f1tmt lnra~il fHl '(0 ,6:r •• '!:It. 00fl' irh:lra1bfe d;r__map _jill W, 'be .n~ 10 the irenE ; bHl.

~.nee ~h -, 'torque ,file is in pRllion. 1"- -_ in iliac ihick ' kef at

Ihe oBGide ,.DId, few Oil ~;hc 1,-' "pcd .nut :llhi'nU'..i~il;hl:~ No __

fa' .9

. I

c_-' Ie to the 1£\"1' and I"U!- un_1 tbt:

In b- -e; la" nh the' , - t rmntanmt

Tb ,-

so

Fllfl, 'I~""':~-;fi~ '~JAli IL.D t :ish'sQ.

:&1181 'DO 'llhe' !UN'S

'Th,e riJU aft' IDr I IllW muI,. 1!hU.e:fGR~ lilbfil! U!I rus~:t in:l!lrllla1t, w,~~ a, ellltemnafl\y. ,I'r dJ,UJ- ,Mill 'laller5 ~f rmt £In 'the i_'ll 0" 'I.be riml rob i;t off with !Jt~1 "rOO:~ M' 'parafltl!~ clan ~ 'dl')" ,the ~'EiI'. u~ Dip pI,' I rut .. 'iili!:h;bito:r OF' ~ C(l.QSDI !!l!r zm,~ .. buepain.t. Th~1 !().f efJUlI'i!:, P'n!illll :b~ al~owtld 'tlli drcy 'fig Ii' -I.t~~t N'mtY..:JrJ!!u· hf.lum 'b~foR ,th~ ItjR is, ~lbrcd. IIi '11)~liDi <of .~g1hibit(lil' 'Of pAiD~: (S. bcl.Q,g ~J ~b,,,,i{i~ly DC WQulJII CQiI~: 'lm'th, ~1.u.rrL.m'II' IlllIf 'INILb mo. anti [QYt M1 10 dry '(\fllt: i lday.

Th~ 'tW,O fiw, ,th~ I:)"rt g,ld the 'tItRe :p~ lilI.u 'gd \ll·-hftB ,ift' 'then ~blle,d. ,lie 13JUU 6n,~tlgh'l~ 'dia- 'which the' '~R' i;p·n:m~~,y'mBl~l~d 'tbe: YtCi1NC a, m '!Tltl\l'~d.CJlf1;d;th_j!jt :dte ati!il'e:r. .fIld rim :llI'e~f1If1tt!fitric ",;111 l!:R.e'h. ethmlf. F~ m:.l:llIy , righ'til!llIJ t.ht ~ gUbl ,klC1UI\dYUld ini:ll~iC ttlc 'fI'C'to :11·1, ~b.lG~,. in., if ~t ~iS, '11Q be' dl:ang~~idl '[he iilpm<e. .tt. itS a goodiilea 001 lket:p 'tyres dJiDllcd.~d I'cpl~tr. tJrJUiS diBtributinl tbJCWe3ir ~,y~.n three :iUleadl, ,of h.aV'lng tlt~, spaje' ooued Oft ~ts .fiOutUl:mg Cit l.cnrh 't 01 Ipu.b_h Vi&11Ill run ,in WlII:).

1'_&_ 2' Wlb~I,

_~~ 'rd~£' ro~ml: nmll;'b ho ,IIP,lt, hajall)' 001 ~"he ru;r wh~.~ __ I,ib tb bali! andl ~!iflll!. TJ],e 'm~thod IOf ~nt . 00_ tal dle ra.r hmilc=.,iIJ 11:i.tde dift~e11t lEJ~ TV,j OT.S.lilm9tylt .1f1.d Mm.~' ,atie, ,~a]) .'iil: I JDr~'wh,~1, m~m&LUd -'hithfim ,lrlLO Ii, blK ~ftd!e.r IdDe ,Ij!n.mi '-'. lit th~ n!K' :bub,

JbsUfhj~1 d).1: dI~!lide £oiiri.ng ~'Uiildl~~c pUiio.n ,rflmlr~ bII¥c bCi~n ~O¥ledil' one n.al dc'~ha, tlll1!l Imtirc Irear "'~'1 eel It) pI(: 11 lhl: brake :!Iltca. 'The' is ,ill ,fd,-:nut 'iit fllc lCaI.tR' af tht: ~I' 5:piwdl!~ ,_!ndth~ ,only pD'lnt Ito w~.tclI, bC-fiC! ol1'1~t ~rto:in diftumt "~U~:fM MV~ I~n ,¥,~!it T1bne!ifMY Imm I, Mt~,ed" plrun l'oet~hi.u~ QIilI d1lf:: ,mwll~,eI'C (W:WGh n~ds g, !!:,Pec1131Ipllfidf) Ifl D notrmll 'rigl~tlitBJ'!id!e.d ~_wk-DI.u, on b~~1i: modtJs~ with I c:mw.~ kt,al! l(h3'i:~ 0-:. :HI ~dir .. ,hand du~d) '"'hjcb 'mItU5't 'b~ ldQ o~t lim. Whim ~,~ mur, Df Whil!k-vcl1' pIlUe.~n'l ilu'df !the spindle Itb~ wJi1lk'~ con be dmy,in ott MIb 1'1. 'puDtr ,or~ppm. ,fRe' b, -lip!t ~IQWB' till the tyre !l't Uil'~ il!Ip~it~ ,id'cJwlbUI' t.uming 'IDI: wh~~ :f~Ii,IJ~' ,muwul.

'f'b,t bmc' dnm!l OOIDe.!i, away wd:t~ 6:: 'wilee1liJ mel dn:c::: h m rpiDl~ w-it~ ,~~u.c'e:d mom RUIUUIillt;, ~DlegtnJ w,id~ 'Ehe llm.fQmi ion e~_ 'l'h.:' shoes 'bve!, dte~fQret ~t; ibc' dt~d., riI91Cl'w~iI Oli' iH~d 'wil~:k U-p31dJ ~h.He SlDIl in ~rion. Th~l1" lie wh;l~r !.lAd :laIB: r in diunlllll!if '~1nm the fMn~' :!Ih~,bu:fllR' b.oim.d~ !rill thc' ~i'ni1l1ga, i.m the iIYImC '\ J m Id'Ncrihdl ~1im_

The whee:~ .. jaro!!mo~ed from me hubby Idle same U1l'M.l~mcn~ 'lff d~ree t\I,~. R'IJIm'liland d~~ llyn: iIJ. ~mimcd 'by [ib(! slPi! rim9 Md ~hme: 1~1aiB lilUi~'~.!Ii1i., ILmil,~(irOli!.twhetilo ,On geif-:!UD.f~r mod~h; ofthel .~2l:sLD' IhC ban~.~ mOlUilted IJfI.fig::.i.d'll:od :;Jlimv;, lh(; .h!J;!'~Uin.e' Qr ltit!! mat wheel. a nih", ntm" tide: ~ im mia, ~ tb~, w:hN~ ,cwum:t oorcm.o¥ui:al 'lib.~' bub" Ir ·the: rim YJI,'tjJ: m~ 'b'nUJ(!l'J' is I~~ in its cl!IDlp .• lifte_d an. IWI t'he' :fltmrhMr:d ad '~W!llG: 'OUilll'o~~lI"dtt~hN'l1I~l NAIl)" ,dtgftes~ whi~b .l!eI~. to 1~!l!:IQ!!fN Ilhe ,"""hal.

WkeJ : l[he Li, din' Im-,. e:Cc:.

,.lI!t: oJ du::ru~irilg ifl!iLfl.u::ti~ns ;8ifie fitlt !IlIppticibJIii to 'l.lle IMlh.d'J difft:nlnt: P;I;Um:I! filf w.h.ed~ used I"JD ,th~, mod~j~ 'Tk

i .

I

I

II

"

•• 11

methOO ,of ,ft)ol!lJ1ttimt·. frod and, rnlt ,. hK'la 08 dte ,Bpmdln' i' muc.h !the! _ '.1'" but QI1I Ith-' &l!!IfIIl Ih~ i'1 in IdIIl" 1'1. _, '-P'!""Iilom 'ller .bi'e In 4fi- JlJDW. The'·rims I'\C=' rdlincdl ORI Ilh,c Il1ub ' by fOUl' '.p ,cdn,u;, ndl four plam nutl -- :, 'bol tOI

c~ep' 'the :.-0- IOge'ther: I: ~if" ,of ,eight ins' . -cd of dn: Ii. kd'ltmo flur:d. ThO-IllItil dIe ,t, - and! IU' - 1ft 3: S,o .1( lOin. L lead 'Df ,'00 ,I in.,., th~ IfftCdtm4 01 mOlDY_ :: Ilhc ~ d~er (VI!!I-

-~'r _II

r-Jl'I-' Pi:'"CI 'IDUl'e:I

Thc '. M ~llipme:nlt of ,mU Lam' _ ellRtQd, Imb'llS~, and

Plul~1u ., nlS l)II'e, 6Iil~ "rcftllXly lexlMri~Med. b'·., ILII ie:nm III rftflmm.mdedl It, -, 'pAUU' - :fmm 111b',J.R1I. m. Il,tl. - :for th _' (MInt I e, andl 2Q lb./sq'- in plus for d\:c ". r, Il1suld be lused, ,_ndl 'm t th,-=- Pt~ IbDUld, be '!i!;lUid ~ordml' tQ 't!he Is d . ~rird'(=- 'T.b:lle-m fu:pkif ~l The'·,·: W __ ..eli _rtedJy i!lllpports du:~ ,til \fJ th-,t Ifn p,re-~~ CDUb'tltc . __ impoTtmlr ~ ('tGr in l1'II~' tire O'f loncl:& hel-li' b,ut ~r ~ _ ItR. _ fillt lID bu:ome' too mille'll Qr ._/m'lhid nruI -c - {or ,ever ling dM~ ~1UeB Isf iliUle', ' 't)'Jes. iProvided Ib1c.y ,_ iii' ~epl (I,-~Iher iro,ft~hDd, nor ' pm', '"' ~fE, En, i ;w:' I!iObUJI: MoU: ih Ift- y,i~ld _ d rmL~.~', m,,-' '11,-'· nl~ Df 11'_ urre., Qd tbe indtvidwl iride,'iU-. "ely ka:pl hillY~C'S1 in, .. ,SQled to ,-'n u1'Cflt.llticll PVI-: , ,eomlomhrl'! ~Le 'wimo~u; in .. ltah.m~'f.

Too, 'much! or 1100 fht1'e infIadonl tOf Ith· IlVnr lyre _, [pmnoun,cal ~ftmr on [thl . -~_ -ring. If the I,m I.' hlIQl Jwd ill '-_ ill boURft' __ d rod, 'to to . t-hBultil',"" ,10 'I'h;a_t 'ib -, _::-~d Iremaiu p,ro.m~nt I', we ann but i _ -,_pal ,ult '1hJi! sida. A I~J:e ft!iD 1100 mft - illI _ tile . 'ine [U' fel U-, .-' Lileandl wiUI ~nmU, ' ,rodu.ce un: '~n w~ ud lin . ~~~. 'o.r tho ide wal_

.In~a::lge colil'cHhOBS i" une iRII'- _ mmfombl,il!' 11-,- Ie ; ,,""d

I'hr-mp correct bath t Rill ( I!],dl not Iv . ~uingdte' spare) 'Ollce ill laltai --hI· nil' iW nolibe 'fv wlOn. '.rot~tt, ~ - :lplfrC fi I' _m lbong dfdj-(in or :b-:. 't,: ICb!mP:'~h." Ityf'a.- _ut' ~_~ e it CtJ thNe ntonths, Qr h!SS, 'if,~ conidcrabh: ,mlile:ill' ia dOH. Dd dOl mot con." UDQe:: 'Iio Nnt DD' Olver reB it h wom ,- oath.

- fi IS I liD POI - , !Q J\Il)J

10. 1.111'.-,"" -

, I Dme - -- -- I

A mDt bake III _ tms lype . _ fitted bli 1 __ - T"Vm - .. ad (ble 'Gl1SX)I, 'Th,t '-Yfjtam i"- a1mp'ht 'bill adi 'and _:-:--;- 0oe,. Th_ filled ,:uIl " _ ' _d 'DJI MftiW,- djutc:r'idmr tenmwl, of' ,I, ,10'1Wf~~ cmdJ th- 1m., -~-.Ic p: _ _'_ 10' U ordbq, , knW'\ed ::Jj --.~

57

4 Ele"tn~'1I1 Eqrlipr -,e.t

- ~,-IiD- ICoI

I ' _' Nfl}' mod. b\l:e rite Mt'CI ' ! , ,coil, dndl _ II ~p '0 ' '~ __ P-rimary" bod1 being'mf!iltli.ncd -cilhin 11:1\- '~Fem fram ~OI'_!., l.aRl' moo '_ , ' 'R:::_, sep "Ie ipitiollJ ,eo '1,01 AI' c,,-e.

, ~' i,~' ."

CII, --lu' , ; _, ,cmg,

levend IdLOlllUndi mil-_, w,iU Ibc mvet'ed befo, _ lIilhCf mab or

~tml n:::_'-: ' pMfi, -' ,Ml_ttmlion. Th; , ',-be __ er

)1

I

Cb"f~1 In '~ , ~-'-J!1l

If ,smo,I~, Lm:!hret.,:b ,rHo tIGUI~1 :it g, i~1 100 IMrry q't IbRenl _ blc' ebBing OpauiDmu without ~itrIJ,I'lflJM' 'Wnal:il_g '11b~ QIl,,,!!",Gl" Ill.ff du: IM .. te. TlifR: lOpe mOM ;I!I',t: 'to '\!Crify ltltc: Ul~ dming; 'Ib f!1I'u, th£ ,.nmdioobrak. f[dnm md, ,-lJjut 'titan ~ ,.~nd to male. Ulli! 'WI Ilhe sp:ad:iI1l"',llll WOF. - c1lclo'tI". WaR!· '111, of IthCSC jolla :1tR '~:ad1Ml&cf>ad,er is in,.. '¥~t-edl 'la! fl:!lfUIJ1l'iC his W,rMt-wakih evm i'f the linIlkem oom tillt i,t is

lUI

FL¥WM'EIEL .. - ...... - .....

M,. ~G NE'fO'

14

!!fIClll- ~jlii'lct'lc. b«;lJ\eG th~' 'i/.'r.y powl!Cd~~nrmgfi !:'tLcfi:e:I,d! (mm tJ;l,c 'fil1Whee~ m,ay lC(.'!mpft'tiel~' up5'et i:l.

We ll!b:fBnt:~, '001 Itali:C d!J'Wili rbI:' II:npfil!:' fairin '~ilit I'.; On: Ir,h,c III 81' &ide. the cowling OVe<V do.e' itfi,glnl'! llseH 'n.d mble atBt-iruJ~iwn ibn QIii ltbtt ,fii:ywhce'J., '-rlle' y"IQii:,k I~ld ,rouo. ". shouLd, 'be .,I1C:111 :~l ~1tI1e. Ih'i::II Sitmflig n~lu, 3111d at 'l'east ,ai'll!! ,ereW'd'river with a IGng. ~lhll'i, blade. ,:;1 pu;~>t 'Of 'tleuC'-'p01peiF ::IlI,d IJ J,~i£nlC'rI8 [!!Ji! !mrr,ifrJJg ,Ug wi'IJ be lIletd~d. uru~ tnl: lI:rpuzmw:r ruw v~ry gOOlil s.lIbl..

kiI,

61

Thue' iI~ in' d~I9l' ,.,. :=-~ -:- 'dng-u dlutD,g (Be: opuamm .,

ti \'Ii.n-, an ICL~--' chock. II is tm~~--~, -, mnaid ble Ihfxt

n'l!lu~ if'-n~ 10,-- g d!e'mrmLn ' ,of 'd!~ -palfiWnl pbJ-' wbU-= '~lhe: t'nIM .lIS running.

~k eur Ibe!p~ plug ~ Ith-=_t IDe 'mai Ae an be tumotd~ 0 'f' hv rrli!n/~'1: IDf ibIS _ be _. O'U 'he ~p' (1:' of tIl,1t magnl!Ul,

'-:LUi it:1'tIlt' -_

E. ta, .. "' .. I ! I I I

J

~I
1;11
!
• I
..,
...
Q
I~
Ii: I
D
~
c
c
IS
~
ii:
i
I
~
.
'iii'
Ii: £

..

in uh p , . nHh;l:-;- h-1CJ. ,p,- D il Lt :~~_ ,. u:hc I wllr 5id SU' III _t i't lin in lhe arne pi , ! - I Il'hC .____rkin l' ,- \\I'hen ined. T ~e sri , ' re rmH;o dAilp til, pc cihfnwn In ich! or dl~' 'Iili)d~ he tI, In Rave 10 1OOfPC::' 0 - • I ;n~ wi1l1 'feel Eh endf tl' n ,1 ItI'lJQh l'be 'IOP ,ofdu:' pil-llQI d by mOlljn~ m Oywhul, QUIrk, Gf!n:tI)' fifiOIil1 sid€' U, , ide or ~ hell1fnllw., _u:. iDl ~ht' ,Si:O'f1 r_or~ ,-nd, FaU ,I litl~"', om: _ .III vri, \lI'ith l1'WiW uti Un cainoeiditlg II:h l, ~h ,isIGn', indeed pre, . _J,y t TD. lf~1 - WI, mali dli:an

tJ~ 'rmnUl t V3!Mli n 11 dmlnG is :i Uy inQG,~,_ _ _ ,and ~c "_ iuon ohh~ Rywh ~'I m rbe put riglln -If'lO.ahl, ,- job '~or the di!alcr.

Dilu'lr U ,is wfJl" rem 0, • tiL pmd h~m •• cytind r he d -mi, tOQ I tJlfiOiU h tfi.e 1~6'"rlli!l [L:'rlt hlllni!ll '~o't Itil [h~ Alf'-wh .~]~ Wht'R the poin'E: _ ~IHl be KtO 00 ~h bilCk-pLlfe. ICi,n' _, ~!Fip, ,pf ~Wltt.."";JIl'f:f' balf the 1U1.C o,f piece or C'ifJJit:Ue p3ipt:ii (su~h S, p3p-l:III' wouil,1 dD y ry '~\ileH iu~id~l'ltaU~) ~mdl ilh ,thin. SCll'wd,r_v,-r' ~if, Itht" movlng

I in ;iI- :r;uffi"'~e'nU 10 ,lip 'rh I nd IDf ht'I' ae 'b [\tj een du:m.

I I1i n:1 in. dll:p!Q\'m,g into 'Lh p per III 11 ~ grip!iE.

Ifi6

I I t '

Il

.:

J

.. '" _L_

T'.'lm ~mlj! ~nll'whDell'IQw'~.' dod.w.! unliil, Ithe; ~nd. or ~~n .. huJd ~UH im'!!:: appifOi£hes the UIf\OW fat: 'th.e 1WIliI~ 'Wnelfi~r;~ II'lliRing lLl ddw'u:' PlldJ (!In 'Ilhesm.p' [If ti~'d!e.,AI de ~liId lim:

ICcmm I3ppmh,the IITlG'W, I['he tiSSU1!:' !i!hou~d 81i,p' iilu't, b,ni if l:.h:~C' • My d!:HJin !!IJiIlUl itt'" r,It[p'Mt Ihe' pf~. Thb ind.iml!l~S tt:hat tlbe ~inJlta ' f't o;PcMnl ' t, _elil" 'Ilht ,ri Cht mo'ment.. The!f'!lll: i:t, flif) f!eOO 'tobQ'th~f!ililllUI du~- ~alH~ p", ~USI! it; i 'wDttl1e :gJf' that I~thn '160 mlilJc iii! ; (he :m,~HUeil1:[ 10i1 sepua:tion l' and! i r (!lUll 1~l!In ~t'thefighl ju.~lt t'h(' fui1l.-op!!npMitio!1), Q.r'm~ pD'ifl~ wilU b:~ Ih -ty,,'tm 01U'Il:tmi, o·o~, in. at ~1'I!lir!!!ml.

If the' poird9 'bR;~k 'too 1I0tiIn d~~ pip~'!liU 'open ~oo widj!'~ rid 'fh~ nd rn~lt wiH b:e dWjj't; Ith~ :ip ~[ilJn ~; '~" Lr ~d,~!it!tcd. ApI," f.moll C2&1lm;mg Murbelt9i 'IUJd d~tfimrli!ln jD, 'di,t 'Hgj'ne" thl!il ~ haM·: ~oll1(:i1!' liise~n,!;;I'iflifil dIcd:~ cau.lirn,e tin: 'm&i~t' ~:CiIt'liIfUll~lly 'to IliUIi! bKk:!!VIil_~d&. T:h.zIiC!' is .Imoh!!t:e~., nOlu.l~linl"Bl8~' kil' be pined (rom ii!l;lii'~ ~ng tlte gmmPIWt' ~f IlIjdv.!Ul!ct on dlf CQ~u.y. ,dt~ ~ngine~8 p:1t£onnnnt.c 'M~ I' ~ ~~~~, '!lPtJ~1cdl"

AdJ ·1iaI:dte p.g_

OII!1l dif['c,~~n'( n'II!!Id~joodw,i'h 'me di.«emlt m:lilkH ,If 'ms:gnelo', n,dj!.llsWI'.uu 0:' tl111 lIl,pa.!fi: 1- :'[1;, b), n,rilnlSl meoJM. MtltVie~~L; a.nd I]'CI~:il! '~,¥c t'ijro Kr-eltj" , M~{l by ~id~ OQ lh,~ bed pojnl 'bucp'LtlT ~ I OP~ w~Lh [g, lillifgt;: hlltld _J'ld 'm C' other 'much, maJ'lef.. ·rtlm_e l:be:!l!djiJs~mi!rftl,~~ Idle ,llI~,~dedil ~I'ew d I~edlil!fj[h I, .tong, "'ri:dIl!Joot.lia.d~di 5e'r,eWdnY'H'; Ilh.en an tqU!lldl, 'l'01'l[lb blil~ rufffiO:WB. su~"!d'rive;r Ii1l 3P."p~:i~, Ita tnt' ,ft1UIIll ser'llVih_1 wlhidli ~ 1f:'-.oof'IiIIIricl1!!!1y mOUl1ilu. .1\ f', £!Iioo of II! 'tum. Oml.~ Will;' ,!U dl~' loth~r. \l'arie~ :th,iG! pp. llndthj~mipt, '1M: n~~ !!llill W1iY "~o!l'ldh:md '!IWl~h~n~ ,~~n if '[:he :,H:¥i,QU!Il, OIW~lCif '~ BOt ~ o,'CI'~fImICifttiDI w.i~b ttl.!! igJrit_iD:m ('liming. The 1'1,' doee: A!i)~ f:~R eOiMUnt 'l~mL!l:imllld' . Ito doSi; b~,~' ~_hc' IU,IIIi'C' Clm-fdlW1r i'pdf ,R"ldu 'I)' We:3TS d!!J~IO.

011'1 mOOt: i!ltiher- 'miOdlt1so thit look.illll:g"'~ftcW~ nat hi' ~h!t ·OODl!lC'1 :pom~~ i~ .!bC'M~d e,l:u:!'~lh ro:1" mf;uoo':"poi~t ~p.llu&tn 1m gc~t]J liCYliifcl'd \'Iriith the ac~-wdj'iY(lir un Inc point!; havo lJ~fi c1os!l!:d cu' (Ii~~dl Ibtt~, ~;')' be t.o:li!; :s'!;!I1i~jM't 1~,UCjftil. Tn ,,1:,. tighl~g t'h~ JocIk~~~rn~ ,'0111: a at~l~ ~t (\0 lhW!b, '~e: s.ttl;;~I • . 'n d. II:h~!I- Itmli1lUit',Y ~~ mHm'Um~, b,Y :1 Hll!UaUy !oo:!;eM ifill n:, by 1Il'illli

i8

I; ,j

· nid. len'illlf'" lonly j~l mOu:gnLD II.':m1ID.l! ' du, ndjulltQ rl'~ '1'0 Ibe mul~.

The pb in ~n; = ed' ~r· i.d __ l , !!cn-=,

the Ilmlptm po_mtJ~ 'fl!.UGI'I bly ,rdidmt '. U ~_gtiUt'e L ,- 'mm~

fiJ ' '._'PI. d in fa f'Dbl 0' 00 'm!. C'iQIh:riO lb~= ,-- , I it ,cutti 1U__rl1 c:a am p~tull. bUll '01111: 'ntult gpe~'I: 'M! Wllu·ik Imn ft with I~_ Rpb d:tc ,wtUDg leG] &mo, ly 1D ~ frol uruil the', in 'aR _ tidn:lo.l)' I i,enm.g ,rid ,of I!!m~ry IIift dl tliln 'j !~ ,dliJ It ·cvlUJ' (raw ndnu ~ •

'-n,ea i .limb '(0 'm II [ent to whlC:h dr poWllIlc. ean be ,6:fbl.

They s rt th:\!'ir ~ji: .,,,1]1 ci._IiCUW- rwlb!!J Df' tul1plj~·1iilI eJ -"Clri 11- lIi'e~ded _::_cb 101 nee:~ hn _~ .Dd to, begin .iI:h n~e" ~ , much

"10

jl'JI

I ~

I

,I\; s ~

e >
liIII e
Ii -e
I ~
I [ [ t
iIi:fIJ e
~
1
~
=
!II
-
~
.J
-
D
-
I~I
i
:i
~
I
e
:i
,C
III
,I
e
Ui
~
- "
...
:=
i.
033
"I
d
Ii: I

I

tuJ" ten. ,113 s;'eet 'iVhm tile UUl ·te~ . _ 'MmDrll: Ihao ,iii w-dc.r Clifl Im,p of dIe I1tKl the' lpoin - , m!et, h dlo .'_~dll!d~ - The nuisnct OIf [this u th E, 11 ciJUIghEhc-, '1:0 t Un le, !tlmcr de lfurety l£mloot be ilt, d withQ!lJl mllUl!lving' [tbe III:, _ h.cJ. Theili' condjl iDnl In.::.

vi. ,I riR,e O~, fin -n_ pet o,rnnmu. and 1(00 'thin. poift • ~

f trudDg nd:1 pping I _ ill, an liffit 'unJ ifltHmi t\ent

h_1iI Ilhe lei'lgiine ,_ pullin, :h lid.

~g-'k, ,-' iI!iDI . I

.

How Idmi.s onlt

If III "iI" ' i5, ,nl '911m :en :lU. 1e'\·i!H after iIlh lAP 11·- _I ~cu redu ,~: l~ a It' III bmtdth~ ci'ther onl: 101 two 'Lhi . h-, h. 'iP~nt: '

p ib1y.buf urelr. both [ _ctb~r ~ 11 'bmtm connection er bg,tt .. c:ircui't 'tal enrr.ll. TIL onl Uloo~tion wht'l1 Might be f' u)'ty He Ifbnse or dle If '0 iteM, it _ ,I the IIft'mliMl b"oc '01\1 the

'13

1l1l'\I , ..

...

...

oJ'

~

75

l

m 8i" tD m!IU' Ithe ell~usl ,.ip~. the two '"",w Iro me H.T. ,oo1~

d _ - ~, lof rth~ _ cu,d, ' ft ' :'nr f=-"-- - c, H.T. mirIJ. If

these pf{llV~ r~ b und, we -rftn _ iJ'e t t1I~e IHminali b~K _ 'wihute th~ • 'jninecl b y ~ hI': gre D 'Wile I,D I~!!, U ,,., (j):a h01ll1'd ' _

,: i ntmlo_ ~d.

The fii-I' ire i ~ll ilQill!D ~~ut I Uu: hurd,~ebu awj~,eb;,

it GOuld be \'I,om thfOuh MUII,~tluclling' ,th'l:! 'fmme" or 'it rould h_v',c bemm_ moft- ~rel~ilcd .n til 'iWil:di. U eil11 Ii5 tile '" , ,d~ - een ne _ -,1 Dg, _it !!!In d Dn~e~Gam I 'RJ,I lith die uD,duc -Ul. Fill' nt (he ttT. CDb~e win Ii 1111 in Rp fl. If ti;l. Qn1)' _ _-,', p~k

'tim conS, , ' pmbably nnd d'uning , d

\ -11,m' sum: b~ ''l Ie Illdpmellil t _ ,::.il Ib~c' II'h '-- (ie aJi:1f1lSS 'tIu: QJ- A, ,ton- 'l:t'9, should be roe- ~ll'c4 ,od reu.d I-I ohm; \!!h n, tbe ron'- , "I r dUU!d 80, d,c:n~Clion fTOm ~ero resista:ncc leadjn,g , _Ieuld ' 'per 1:' iih~. 11£ lah r, ! Il,till fiD f milt" Ih n .T. eei] IiIlJUI9! IOc' tCti-loo.

Formm, one: " - - , '6~'YQrt batJtery, _ eofidc;n!icl of .bOYI g'25 r:nicrlilif1 dI,n.d_ - ir of _UK c wh:ich --:: n be inteffUp-,~d. Cr;Uulcct lilt! eeil illll -Ifi -, Y! ith 'th~ bnu.ery llu:1idCOI'i'l_ :lAd pu,t Ith QOIJld~:::- __ f io (l:IroU -J _ ilh lhe -nO' -c, "b~n 'the ,coU lli __ b • ,mnu: arm fir m -El~ .n·_r-e!ll~ mtUitU " 6 'tcDllrmC~-fiigging up A " lill" n'f needll! poif!lltl, with "gnp of run less dnn, :in .• , rmm Ithe H.':~. plclHIlIP' ~o ei h~f -~d~c (I,' rkre ,6·, "01· b~t.te-ry. :n enl lIIn '(N;: _ - ·'ann. "P : ; 1P111iJ- \Iced, i'!i' none . t aEi. It he oai I • ,

findlt)r.

ri, r.25, pli1dela Idm ,pick-up, CllIli d'~"'tdOf' 'fid1l, 'Tht

,_kin.~pbl --f_. en-ON IrrmiMli h~oc '_- hteh 'il!; (-cit i_Qed . 01

du~ i'~ or tiber., - gIl,ello b)l one Ii w and I titJdc: pmj«tiQl\. \'Vb p thla .'1 nck is I ifh.-d '" Y ii _ mgJii -p r;!11t1 --t- ded bneti~ hlnil!. pnlIItrudc fmm Illt: Inn« ide. r . dDwn l1u~ bruh _nd .~ that i,1

,rin, , Ret)' out. - -in. l' rhe t.pring is roulmh~ 'bnlSh booom~ ~ral'lpclJ wid .. in, I~h_~ c:u.ing. - E e:it ou~ Imd rdit,. 'mt- ,we ,th~ rni g - 'rigllill hom, withQUf 'he-c min. mm h"d

76

-' -

17

u

'~

::

I

...

""

OR! _nm r. U ~h.- tip of 'c I rub 100-_ ,din fOb it ~hdy witb I seQ,P of w'om a ry ClIo: lb. TI r ,~ff II timp or de:mn _I.-~' ~ in. Wlid~ loo,p it 'riB ,tIl,t-Gu.nd, !l~m wd' n bWI:~ Iml~

_:DWg h Id hll,1:' - ndl·o:fdu! ,- 'i' P- _ - ~'W-:-f'lintD Ihe' ho~'

fUJ, ]:11. . .r'.w:liltli'!>~·LUg: D:'fID:N.

I, sent ... 11. b. flillulllmr. :..., 'Ol! 1iH.1 ''''' - _'hmI;,

..' tn 1;' - ~ ~!fII, -!CIt> IHIiI!l

r -R out -·ny Dill and ~ 1IE'iI' - hr

drop of p ttl· 1 :at d rs«:."tio.n •

Th' parking Pillll,_

Of1'il"ct hoi, - r !lI:p3!rkin ,hJg~ and ] 1011 .nren "R: in 'ffieioo.{ rendition. l 3. 'rrutlb:1' or e:Ktr~m-= impD - nere in - l--o~ ;;Itrlll-'C engine. TtlC ~hJ. has a 'much tfJllgher Job (D do, t'h !iii :ih

,8

PiLaR B _:=,~b

'11l1! '~~nea ptl-Cf IrUIf the e!!!ilIl:trDdn, u! Ulle C;:Q:I'IdlllJr~[rlil1i1Il'IHU'J11IK'f' illil 'h",'jd, the i!l!lli'r~t'('. U II'h(' ,p'lllig' is, 1_ ',,'hu!il' lIIu:e ::l]~;3!fk \I,:~n h,;. ,pal1tiy JIlIlIki d arnliil ilTIl~.nm:rllt'II" ll!(]mL,u, (;nn. 1o!i:'!i or 'ji'hn\!i I'm" ,:If,.:11 hillill(,lii~~I'l"lu~ !flrln1ilil.!fn.~Hi!!!l:r!J 'M·~U frJJIl~.n/ir. ;, r'lug U~~'t i-~ ~f}U IU!1~, D.n Ith~ !l!Id~ff ~ull'ildi ,ilpmrt rW1ll1]I 1!I~!ioibr~ d';:iI~'fI:Jglr ~JUI: 'til dl\." 'Enll~ II} • ~hi;! pi:uoJ'Ii ~~riltifi,J!1 I h~ ~r~cfJrodcs Ofr'l ~ he- U;1¢Inn~(·. \\ ~ U ("[. ~h.l rned :l!I\J ),' hy tt~~hriU !]1r Ih:~· ,~p~osl'ml1. ~d,"Jd'rl'Uj~ nrult!lt'~l' '\. ~~. [. i( rid te)1 atm:!' ,j'ffHlS~ (II ~h~ 11, aenes (md,U'lm1I1lg ~ ,~}) m';'lk .. : JjI. phl!.g nf l~in 1'C1l;~.a·h '11"hl" l.1 'i~!J.!1 ·~Tg 7~ UHU·!un. 1) ~JH~uh1 hI! I~U,-..J~illi1 II j-m. 11I~1I;C'~ ,~nd~~t l~.11f1: shOidd h!.' ·~"u;u IU ,I~II l"mi.~ U~"ir ""'hl'n ~ r..-pl4~·I'ft('iI1it i!;l 1fi1~~Jl:rI 'Ir is hll'I~'td uf III, • n.lrrn.1 [1~n!11:h .

. ~:~.j In:scif i

n e l:t~ t~id ft.'mOI\-H I .m.J fl' ~1]~t'l!'~n !J.·ifI~. ut it hi' l.'i) t~1!i! m~ _ ~l h_l:!.: I ~ ,. n. 1II"'~iIli~'l~:lII~,,' l"\..'f!iU~'1 In ~h~ ,thfll'3id. ,0, hH:h IS I.:tU Jhfl .. '1:~h. tu rhL' .IIUr IlI]r~r!lHllm c)'!i:n.jI!,·1j" hc.u.l, ~l~(lJiI1I1'r!g l,,~fUlll :r~.uh 'If thun ~'Ii' fn 111(, ~XP~ls!' ~I~ ~t\.\ .,;~JjJlu!t":r b"'lhJ. 1!'Ili.' 11.:. iI !I iu ~I'Ul> 1.'. N(.' I U" .1 !-O~I't..] i'n"l~1!"1 11~I,:d ';,\ hreh li!i :r&!;' _~'1i1 U1 pn!iurnn ·[I·'hl!O. nuli .... * .... " ... 1 n. fill" use of I .J.-ln. "h~~ in, h!:lid h' 0 ~ -t~1, On!!'

T.h.!t ~ill~h1~~ u~ ~dndll nh .... ~ fUM ~!Io ~'n'Wt',~i ~II w~ 'i.nUl~~'u r u~,nh f ut I tho I til'.UI.: 'E srn liJnl1~ nee, ~Jfld I \~. ~~ I ~ u Ii' ~'1 I ~ hou'.m .. l'>nt • .nh,~ lillll: .. ~~tiIJJi.I: m"~~r-!'l IF'trtL',f ~hC'~r r!l"1)clY'[,r~ '[0 b",,· ~iiI<~l~dh'~W '''' 11 h l~1 tOf'{IUC \!I"rcnt'lm ~tru :.;,11111.1\ ;z.7 .,30 n~,-h. .'\ :S~Jffi'l.·F~·1 II 111'J.T'U....:ftfliJllioflll (fl·!:" 11'1.,. nrdma!f1 o.n fu>rl~ I'll Stl"ft:\1 I h • ." Idll~ ~fIi h~ h,nnt ll~ tu ,II~ l'Ij;U''iilfa,~~ ~a",,"unfl! ~~ 111~~h EJlu"'adl'o m tl~· ])l',rrt'il:~ ~\ L lean .• ~jul :Nllil'~n~, U~! hd. iolU~ I ~ 'fn"n t jg'I'ul'n \\, i~ h tlu ph Ig ::<~KI n lilt' l Il'ft 11\' U' n:-t b 111'11'1 ill ~~"nl ~'~~rll L',r :U<J:H I.Wl)ld~ ::04 ll'it:"'~ ~h'lil" piLi I ... urI 'llll~, Unnt'Lli~~~ r~,ifiC(·. \,.-hlt"f, i~ 'Iu!!?,.hh. ~IUJ'~·"'lrI.I,~m" n h~n ".n~'\'" 11111.:' ~~ '"J 'nEn \1~umiumm

'liflPPlul 'G I'

UI! l,l,l ,I IlIhii1!.:n.l:J!' 'thl.· phn: .,d~~ I~ '~~ u'lt "JI,I h. ,I ~ r II nnil"'nI.!11

h'L un Ult'l"ul;tlU'III, nt ih lum g 0'21.':1 Ifl I" H'if~ \\; LJ,· m~t, I !.ii, ~ ,ill II ,I rcl~ m H~I j!oud II~J !>;1.lIhJ~.!~\ nl 1I!o~f1£. II II·. Thuua ~'I' Id .1'" "'L' 'I:,f;JI._t:\.' ~IF l!lh!"i!.d ~UH ~tTr'" 1'-,'1 ~ r I<i.li~ to l.111 t mol nt;I~{ ;u,

KI

j

m,d'inal]" p !I'd or bnUlt: o'OJiS 1m., KId. D:r.I'!~ it, dum feuded, wi~b iME':IIII: sft!lmng d, ClJll po,"',e:r d ,-Ill cngin - ,~. 1:1 'mC' , pums a ; 'j' ud D be ·m _ tOOl lUI ., Id iBicB11 _ tutiu .ill be uperilmg4~ ,.ilb spiuwg belt ,~.t 'mHcNte . pe.:d!!., Ih~h~ht :maehine wiU 'beh ve non.tmll, whim dt ,rau 'hi hot and, flllnRLD, , Ii· - ,I.:. t, T,hud. rt, It1; HlIlilmln. urt, ,,:iUi1ll' b =t • I~puirmud dn~ , P '!lihol.ddl be c;h1X~!d mel, ~I. :probald.J need '10 b I'edu~~ If d:!' tJlUtnb~rutil ,JI jm' D .. ' enter- it" the ~1l'U ammt Irig)hL\. Thill of~-ri!pea:~cd I. utirm IMul. resdli~ g Ith- pp .b ~ lipt1y'tap"n : in i' .' nding Ihe ., 1ft ek'IC-:-- -c. aDd n,---ver thr ~mI~11'111 I) nell is sb U .~.' DIl.'.'Cc'ss: "iIfY~" liute: :Im)' lUl-mp _ ttl' b9d1 '!he C1ent.ff: ~1'~e jU br_ I the :tnmhtm' nd ruin, lbe plug_

,. i: li'lid f,lIIlil!f made~<s will ;Iq:JI!pt I .' ,I' of ID·z.O-e~J.S' in.

~ Ibe ,gi- . -,

If the ch p-r 'n '01 pl~g' i9 u -:cd. ,in, ~ ~hkb burning Illf ~h r:1~ IIC~, , iliii dliC nailliJnJ. 'COU,m' Df - -.:.r :l!n,d lidli. 'b.i:h

- 16J1ed1 5qU.c_· be~, re 1~C:' " -,: rd'urmed. 'e'

dt!! ma;lfl' til· r dliA P~. ~d" ri(, the !':ort b cl., '

t..J:idIlillllU!!trion under ,d Ili,gl~lt ~mJ if nee '=-_, 1 Wlth _ m pur~-

mgl _ _ rhi un 'iiiL~y. hut h~l'cl- amm-'.iDe ,11 II -, ff!t ,of gomJ Imgi!l1le perio:lI'Dia!1~cli ,oodl Ihe ~mu))11 lSi 'w~nh Ilaking,. ThL _lI _ ·un 'I:IIR I _ii, :,1,1: 'much __ 'tentra mdn., '10 ~ry ~'UQn or IP trot

"11,1 CI eaniDI'

_ I -knn d lng drim- on 1t,Q:l,dlh,e nh.u'hal[ 1\ de _eh.-

able p.ll.I£ I. It~"',en ar;a!'1 'tI!r droRm,1 il is ruin~ Pll:lrhap! .'bis d MIl - ,- . -~rn.li9n.IbU:Hh lin i tUlQe D'fal ~-. Ume ~r of dl- ::h,~

1II11!e P~-II_ ~ha'. ,ltIl ,mil' ~ u'Qrm,-dfivc: twll' 'nd n thm' G'~ 'hDlII'd hi! liIM"d If) ntkc a 1"1 u.aptut rdI pO'lfiu:h Ii! mnra1. F llin ~ lueoh _ tool, .. !he' ··t \li V t'O'I- .::. l!J. pJ~liIg . P "is, ~o Im.ount it 'U 'idt:~dlo[ _ in II ~·jec. gn,pin [ttl! ~m~J-r !lU'- Iod.ill(l-,nut in, the J .. ~ ol'dy \\',ih. II Ai.' il:'l II Ii 'I'r;&int ltD buI,d the pi _bU. whill!: Ul- "ndC'rh n I,· IC;lIiefull" I!WHllQ'C1!\ ~d.wlth ,btI'li !tp:9ill'ln~l". "rm:l' 1II1~~h Kre~- 1m I .., P or Irhl: ''IIii,~ wiD d.c'form IlhE: ~flCkdIg fI.u~ or ' m h Itt ' hU.UUiI!Of.

'Wh,en eh hell I~ ~ n "d, iii I lif iiI... __ ' '" hi~' ''r;l',U -lin, (PI' du~ .

irJif,! r QIi,PC'f nd1ll:'f'. '" IUl;h i. P rob b~ ,. fi n~dl 111" the b~e Olr 11,.r

Ul5UI' lor~ rulLi. un 0._ C1UIJIlIU ~ - 'lh~. or Ilhe h 'I ch' ~ter •. iii •

hh Iplu, \\lil bt 'rolih~dl~It'11 3JIWf\.-d. "Jc:-n I'hl:' oru::~pi~,-' ii~~t'r

l~fedr&LIe ulOh ,,~illllfinll' gfa!" "rrptr :lind ~rllp' ,!;un rh .... ahc:U l\1I:~h rh~Qlgjn tL I dt" r"f-n old . ~_.iI'Iitfe, h li5i d-. ;-111-· In I~~ 'III rll arhon 'DlIJ ' of i_'t bC'(OI1J;!'It" this.f t'lm. 111'11 'the h -L cl'!oiIr:;It"~I;'III'i!J;~1I:,Iii ,orth._ P~UG!II - it form. l,toHh th~ j'n -idl' of rhch -n. the- 'II' lI~'1n:tu' ~ndl fbI! c -ntn: It·tlU:t"mh~, ,,\ h,i h ddlly run:hlil'r lI:OI'fboll ril:l!fht."iiittu. Hc:rllib dtc plug Ibrf"+ld I IIHuh j1if rh lodinR,--llU t nd of Ith,· Iin:ilill1l pDmn I(b t. "',. inIU'1iI~ ... ,cylill1dil!lr h~ .d. ~"wmh OJ] Itm.llli ,,~, jl'll'c ih,IiU]!l:h.

nd! !'ncar ha~b 'thr~"d Illig.~'l'I~. '~, id'll . ,aI11'h1lc _I![rt."a~ hr~tnrl' no. r8S1:mblin, •

~n M'folll" inA 1~1ilI- 1:llul' 'Io,gcdlf:f "iiJint IlrL',:I,l it , ... .i.t'h ~fte n e._fi~. nul.nin _ il up fin~r-~rJi ,ht ~Ul ,11 ·',i\illlll!' IIfll' mn° dr.n Iut]] ~ ~um MI'h 'Ih~' 3fI'iiI,mu:r. '1~hl' \;.~rm .. dri\'V ~nl.1lt 'of '!:ourS\Ot lI'tg'.l~ Ihig 11·, U)[' I"'r(otm:'d I'll t' jol'll opem,li!fJn. E the tUJtb.id. ~1'1 r ') . 11-'1" i ,d- ~iI'J'Illtd. gd I!!PI - \r Oliilt;, I'UIE ther,,,, I'!II nil lillie dlln rea ." ,il j' I -~~Ulir 'if !'it 1.. !Jme' IRIIIi nm In m .' c~~ I 11,

iI,iI -jdl 'ij,~ htn' i. ItiU~ ,_ "I'ui'lC' in Ihfl fiII;~n ;imnll~3r Spiit~~ ~lJ.m'r It IiIr' l~hrettdJ

··-~Iu ilag

'. n~plli.'Ce p1uRJ' FHIILI I, be f;f,l5Ilr1 I.JI b.'~; [h~ pnlF !to!nd-,ld -!u ma;;:lln~~' rOl' !by ~ht"' 5Jkid=t1 Ic~n.nHilI:- .-dld ih rm i.e iP- Iomlr. S"liiId~b~I'· till'll i e~,c!!lh~lu. Ibm Ylml!':f~m,1:I I\c;~I~~ iii! ftULsI 'of_nd'

til "I • i....!l

Il'it!mlluliUliJi: ~JMjgC the: plug nd cvcnlu. Uy '!N;g,nd ring disas.tmutl .

r!Qil,':nl inllol the ,engine Ii _':Ir. ll'llSd~·. tltt': I -_ ( \\ m llin~ h II:h.c:

1f],PE' , -~Iiiln' by ;Ji~bl_t gJ!Ugc:. blllu: ir th~c ill =0)' doubt __ 'twnu it.

~ uin ele n ,~Ilf" • i'Mid_ud. shake Iii ",'e'111 ur ,'\Tilh Ilk-Dmh O\"I:Ji

the flml~'-'~ .~n~M, 10 dr:Y~ ,of 1~1liu • beMf!!;" r'~~uhill' ~he P~'UI ,lin

'th coog.mc.

'IIle:=e' ••

- ,'I'WII)'_ 1;.. ,rrYIi cb:an or ,n.:""'" P31,ft: pllu.g ~~ I:he f1'JJQ,l~kit., ,ranall up,

111il1 a pl_ c of'n! - ~ll!!pr 'f,ft ,p~I' E!I lb' Albbn hand, "I"h' leaD V,~ ,iiil

I .1lI1 lof m dd-ming dt'-tay Olifl the r'~lI~ an·1 Dn' tUUlf i~ would h'lJ!!

83

; - - may 'bel

dum 'me ~ II ,--d in 'the 00-· nco - he W11t'eT n k whh

n,pprmafl!llD 10:£_ dte mU_NtGl!t!ll :nnd he1,.f~~ _Nice :pmJid~ b plUI' ,liIUken,. ',.yhtll! -DII, ", hila ~,,,,e bell -:k, n UcuulHI'ble lar fa,.,d' y ,luI for labomliof) anminati,on, :IIn.d Jbol • _I, iovariilb'ly rqlllilG it 'II i one btu 'r ml,cb}dj to die t PI= or Wi "I:!hl' rida' m ~~fblg'!hi CL3iCll~JnI!'.

S~pp~ ~!I'~, ~,P"

rh re Is le I (lbU tiOi}, '[iO SU,PiP ,- thl! inUoi:'1'ell'dJ" _j~1 'Ib\f theparllml P[UI itb_-rlll --dio Mld, __ ~ll'" -_ .~ S:Uppr f plugs , n [ al~" lI'labh:, but 11c If-tT. t~~_ am b 'fiued,' ilh mU'lbin~d SMp~'OI) CIl:P ,Ind SI!1PlPf'f:!JSQ:r' 'wI\Jrib loS ,qwte cheap ED huy. The adwnm a ,of ,b~, ,in,g Immn~l!llIr Il)f

this tJ~1 pm fmm .aidiDlroKIJ CiC to tIS' _ - , ad ~ c:w ~ ~.

J'i rnl the pro U;b n i,r;irv _ in damp con.d.iUfIll5 ._no ;n Ih_ lIVoid,ann orl ,- 't~i1h. ,t{ __ -'pi is 'Ililt,ed, is, the WIl'I!I;r ~Pl'm,md&j, see bit th"e wllk~ b rug E!~nn;.1'1 t<iI~ ~ dghtil!L'lIed uF Ol'il 1I.'h1i! top '!:!I,r Olll! p~1!:I h, Uglu ,'h~ 11'- _~ i1J1lt-. _DB '~f~.:]'1 the u "I'll", ~ nKUJ'f i'l'Lli I du: ,cap' do TL t beconu~ , prnfig , p n. Jt, h 1Illd pull lUff qoi~1; ,~~Iy r'Df 'ph~ -dhn:~gi!1g. btu 'hnu1d' fI~P' hom It; il h a dennh ,e:lu:llc I ~'·r(Y:~ri rII tlillTI!' magn(!it'O, '"1 ~~'Tl the r hlC eap di:fioonf!l':l1:t,w_ whi~. -, wru ri~~,~ earl" "I'. ~ ~i,l-bl,~ t~ I 1(11

lI! pun-m coiL

.serap Oht PI '

P Tml I

,Od.1. 'e. LCi!IIIi'

, !1m. rpiun KLG'

I .. ., 'm L,loiS ,F7s '01' ,RSD ,UN ur HNI, L,s (111' LIIS "5 UE" Flo f~ Ill"

_ H-,:aI-4

is-L N ~ " "., F ';'(0. FBao ~fl.'" Dr NJ, or ',10 Of.,~ ;dfLN

!I!) fl'pl -hl" . Ito' fn~eh A ,and

-

_'_ - ~

lJl' :lb I' '110

.I_£.iIIII \11'11.,

t

n, LD' AU,oh l' model

~'

'Tib: - ft.T. L _.d.

\~ll:_~e' Ith' plu • Ii, firced on !ChI! Gl'bure-ttU' Aidt! tlf ~he e.n in • IdJ ' II.T. L d, I._ liD cncirt1 11h~ qrl'i.nder' andl 'care' I.!bDuld iL =-lIe.liHh. lit 'mmm e.U.'il·' ~m_m, 'th ~llIline. II "ubi ail1o~

to dOl d~1I1!1 uppo:rtm LJ dm . L - i ,II! _t . - ~Q£:d Ii jf it is 'IlOllil'

Q jf mil! q"l'ind'_ Itt imu.hltion - lin f\l'MtwdJ~ pmsh ~nd Il:: _

From lib· h_ 'I. fUJi "~ UR !min'tm~i1iu:mt~'fln-circui'i.

'- h-ligbT.:9 :IInn' ,eJ«h1c hom '!Ill, th.: ,riOID LambJi"ietru rllDdel, .'nlIrk b t~Jfmm Ih L.T. co'. n«giscd by the 8ywhw m gu~IO' - bil~1:' the- ,.:.n';n'- i n.mning. In i' impl· I 'Dnn~ thO , ele; tn.n1I!:_u~'n1Iem: IDpe-rnles, ID_h. '!:lill:em'Ling un'ic:nt It"lcratiCd by I.h- I'Dnp~11P. nd one J1 110 b:nl:cry to bolh~r ;jJjbouc~ iii systmJt p~d'_tI ,. _tisofuClln-- - irl1inL timi'ti PIli tJum, 11" t'I:f 'cou ae, ~uhou~ - runnin. fC'ngifl~ iher;e all" no lip or horn. 1 h u,gft Idle, .c. '~UitP~1; la d~'l'iibcd ' tl.-\tul't. it nri Ii In -lfS-\i'(lh'!SI"

v, r--rnri1'm(g ~heml, lIIIe Cgfclj t1uJa.lu: ~ 1'0,6- or ' en ~'tI".O!1 bulbs being bumnll out.

·r~e ~,plc ~ rol_, m~lim!8 without loont!ry haR ,m gnlol ~d IE !nU1'1 Q'!~ l\·il'lch lP .... a - 2-w_'ft ' Y'lpU. ':rb rnrOfC'. 10 111.11\'1.: a~equlilh! hgiu:!l fir"D.l Md rum' thll ClcnnhEn d ,li - . IJ aU 'bil.1J~ 5;h~ul"m ~Hn d ,~p tD meee th-rlit:ru fiwu~ t -1\0 d, m gc "dn

. ~ don_ .f nn e cee I Ih' figure, bu, th. h Jlamp -;U f-G\b 'tilt':'

~'Eld .. might. nd ehe ligh'O-iU 10. dim '~a\~ ,'V n' 'me the ho~

I I.Inded. •

,lalla DeiD,_:' Ilbe IOu.lpu~,

W~m ~~ IIII :1 ~Rhtli IIIH. [he Icn'l!'m:~Dr OUlplill 5hll'U~d be: bl1a Iced" _ li,~ ~\~iJ1 ~~ rij)r ~nl1ipl~11 ~lh - J~~w~U' h~dl~!i~h't and II! ]-'wltl( hil 'In~lll!l. Olfllt' (::'JI~ ~J!;1lI0f(, ll:rot 'cfi~1 ,of ~,he '.nr~l!n. since Ith~:i is on",; Il'IlnmCIfIM,if)'. JlIo',\:'!l:e"rC!it',~ '14""~'!3nbgn.'!, [HI!.nId '~iiea~1y "i~~ rlnl."~ €'nCltilirJ~' ~ij!:hll' :ilt' ~GW s~:. 11'1,11 the icalJ[m'~Olli~ mi,li!:iu ridh."f ,\',ill pR[rr ~ ~ lry. ilI~~ ~ .R-i, ~I S;- 'Df 1::,:1' I'll 112,- w,uU l:iI'ldb (an th,,~c b!lllll:tslla!,l'C~, glf OOlJ!n.:~ Irw~n ~L"'mc,n~ '~:lcCh ol[ I'~~ p'riflRS. mbiltro'lll~ti b, 'lh~ h-nd~cbH "!llteh),. I~:F ~Ilfoub~c' 1~~'1, r~flnil:n~ild wil~h 6-lI'Otl bu'llh hlJmin,K' ou_~ (iE"ide ~hl!i,~uh: mJlelil!'imgs~ ,91U1i'iSlit'l!Im,e iii 9-~oh i ~ ~bz~y,~"'tt liEeadlililDp. ~lJUl r~ltQ~'I11 bulb" o,r~ iI:,~'\r~h" " ~"''';ol~l.

TikI! .Handle"_' ,MW:I!i~viUJcll

I( ]1\ I'~mrl'c ~I~\\i':llu Im{ld!clJ. U,gbl!!1lilOd b.~rlfll arc' €Of'UfQUed b,· .i!I n~,n :m1JUi .. swi~eh, :l(1r{:wc:d oli'! tl'i,1t' fjih~ handl~ba,f ror ~l1UJ~b 'Ppt.-:_~io~ ~ (he -i'OIi hth _Jso ihrWS, :;1 -flrinR .. t~ad,cd· ;~Ui!ll!~1 'Iffit"'~U~ h~' :ShJlU'lI efllRj~~. 1 De'lSwit(:ilII ~>C'Y~II' ItJ~.\rc _' ~ rtilo1, ,~nl "',I'!Jidi:l IiII "hol1 Il1fun"(",l'!I1!lfnt to lht' ciKhrt t'~nfh~ t!he i, ni't;ill!ln ~lbillc' th~ t:hfi~ ttj~!k, F '1df'l'1'I!S ~'D Ilhe ;t·'Ft 'gil~'i:'~IP:y.'1II nlhl:;, di,Pp~d and m ,in. Of! '(-1Imiy mlluje I!;, ~ hen- is lJIIso':1 'b~ (eDiIlr.a1 b!l!l'u(JI1iI! below 1,h e :fI~lIlt. H;lhlth~IPrclll\lrdc;tII d'U~ toli1llne: i9 n.illillllilliill-w!lilm'ils lI.~h:c' ha1'1fll~ hn:rr ,nul!:hh.~ J'ilY..: ~'b~ :horn 'rw;'h !l::o:m'hin~ wi~lm t!~~ _W,!,~r:'h 1~!j',"1!1I' IfU:l~ wnl1lk~ by d~'I,vm,vll rid :~f~ Uin~: 1'111'1 li'~-. Tht I'lii I .. HRhlt 'fMm,~ on _ ,!;, wt:111 3Jnd rtm,!l~lf!i8, , lilh~ in a~liWi~rC'h f!'iJ:lii'l'i:i)n~. (, ~flllip~lj,RIH fill ,!f ,t or 11ifI.j)~ not be pMli'ided Oli'l Iflrotn1, mlld~iJnt'8'I' ,3l1\id I:lu~.re liM gniC'l~'I~lr fi~,!t.ftiDn ,fflif' -, !eOfJiilldi 'titiUlilili' l'liulb in IU'IlC E:~il-HRll'~ ~::ermlb~)! Mll l'hnl3 ,!5ltp'p, .. 1 ~.e:ht ~n b: U~ifCd in nn the hOM, ei 1J'e1ri~ .)

I:ive f'lQ"oQlion ~ii!!Jrk.'~Ji111'engqlll'G'd '~.iUl dlle' IIl'tp ~)Il-;-t~ ~'I tib!i.' multi!lw,it(;h.·n,~ :Z~M i;s. Ithe lIIolf!ll1ai d~yd!1fl.~' ltmsj~i~n Ifoli' 'diI,a:IIC!v.-,f'!, ulld Ito Ih n.EkE m I(IJ,~, ~l!ii~l!I'~'toad\!l'tI'iI ilnition eu~. i"int h:(il pOSill~~lil Dllin;ar on J-\\~IIU Itubuiili!' !bulb", ilnl he:.:-d,~ - frIId La~li~hl ~ ~ol1ld, ~1I~'flt. the ~npp~d ib!l"am. '~:h'l!'d tfl,ll'~~' main, b:k"aIll1I•

.J)~lfi,(iliLmiL"Iil:~ly Ilht: lIN!) 1!!«!iil!U iSCil'rtoWiS! 'hohiHng Ill~~: ~"'Lntrt!'d, CiO"'!41i illin tlu:'~\\~il~clh ~iuIlJldI be liIeffll.1\!'l:\d.(~lIIl,~ ~R !llilt ~o d'l:'o'[) ~Itu~m., :lfi ~h.c~, ;ltlTii:' \'e<ry UiIl:i.1llli ;;I,lld Rot mp~ri~) liifid, duJ:i,~ ~'!ilid d~'rER1!nl'l)r 'hill! 'h~dI II'lU~. of dn.~ ImiSU!IIl'. ,\ ~Ilufr 'plN:.m~I!:Um j.el;, can th,tli!! 111:' ~1I1i1:FQ~h"c'l:'t.il oJ' ::;'n1tesi,t iroi'fl~ I 5tJ th.u 'Ih~ .wi'td~ y,·olf'k!1m. il)~ hlJ!'t ]ms;~i"'fily

&6

'The ~a5,-It.,~. mrO'de.ID hu, I.&~ '~Ql!hDlfli!:d 1tll'IN'-iiUild-ho:rD b""UiOllI Itype!l!lr 5'"Ml!ich!:utIi ,DB lhis mirI~i'c')!3]i_ ooly ('Our ,~lilOrHIl~ d:H::: ~ b:u~b in ~ht 1la:mdl!mnpl :Rill bLing: fi~J1:cd It"l Ithb~ .m.Mlil!lt The LD· f!ndosedi ntlod!~~ IGr [:be ,s.'miI~ Il. h:1l!!o a singl~II'I't'ml" five~ilWllI '1I!~!!itch~ slfUlJl~ bullb inth_ h~dlg,':'n:!p !lllI1d :pl"~i¥i6~JJln IttI]' IQjppi!r!I'oO: Ii ~~n.~,u'Ulb;~ IF!"fI~ tba ~itM!!~p cU~UJJi~. The

~I

'5Jme m'Od~ wm. II,tim!t ~lIIblll.,,~lta I~ be' o:f:fc:~ v.ritll an dKtrie 'QnlB'~ this ~in; Q F 'Ifle I&.V01t 'Ii _"

'M'DnDMlli:C-1trufi1~r MQd_ ~.UJA

nil!! '~!l!ldl~~.~:adl ~he DlOl\1! powc:rrWl ~-w~tt magt!1do .plit"idnl!' '1Ii"~ m!! '1!I!Uii~tl!ll1 SYrStDfr1i whcrci:l'f !lic' 'D~IPl!!l fr-OD11 ~:h~ ,llilht~I"~r I!;iu'l w~_ f:~dl to.EiIli 11 RlaJ' '1I!l111[,~th~ c::hlUl~' b, :switd~ing' ,iln, 01:' 'lllJ~t of ..:iroui,t a : fit: 101£ :tlb.!t lighti.mg IQOi.iJl. Emm. 'hi ~ fildalY the V(liItapWM mI;(!lIII. 't:kmulh. I r:~tifierh~'i"l :3 mg~m~-"11 t03d 01[' l ,iltmp5 -. 'mom hal'f' lOii!d l!~ Ii" 5-2, unpB. "rhcRGtiic:r ad r~gui~abli:" Wbe' l~illlM!d1'wwmbmi thf: IC'n.RJlw!I!' ~Dm,Dlm~!ilIt I!Illd-lI"incad~ di'i~ 'font !eml!. 0'£ ,thl!l' (H'lml .'nk. .

Tlhl" s.rtf .. gtartt'rr mtDimr WII~, li1IJ1~'l into Ithe" f"~:mrljlf Irlme II::h.l~chl 1(;- inS, Ith;~J 'QfcoU:ri5c~ ~iml flI100ificdt ;nd thE '!mOI!liIr is IUInd'l.'lr-' fie; d'l"therDl1nlln3~, I!;n 'Chli!! Q'f .. siti'!t!'. IF'~m 'ilit!i Irrlo~n, I!llnd, iii! f1eluh~e ubb:lead1li to~!:! ap!t"fi~ ~('\'eJl' 10111 the ~~Ft h!llndfcbar. 'W.hen'me: h.'!JB is pW!ht!!!i fnrwud UI!I!!'!!il.U1l:'f pinion, i!ll m,~\r,!:!\J :tntthruniCalH)'

87

,irn,@, I!n ii~g '11'141:1111 ",i'l~ l:h~ CTOWfi whe1'11 on 'lite iI:]ulteb 'IN!U, ' d

,nl~ 'Ih n t;;S me CUNr:n-' illll:,fu,d 011. Gi, ing, IJlm ILJry !§ilen:I'

op .iull. '\:\-'htfi ~ht r-ninc '51-n: II' i'mpo.r nil: ~t11 eL ~ '1:1h~ tmndfd_f le\lc,r 110 , Mow I,h, Juniofll UJ r r , ~"'''ihR~ !!JUI or PMitiGn~

Th' LD u~ f~m!!iiru; Ithe tm)I\,\ltU.'C'~ i,fi[lii:l€lon t-DU ' n4J III Co! &j'mpmricd hg:~ ~m~ m'IilIf(i~RHmt wuh a r~mr-pil.silitJtI Yoitd.nd in-~e he lin "I~" itrIulb. , '~'e:oon..J mollel'~ bumd'U[ d WiIL'h mo(Hfib-

Ih:~"" " Oi'ild lIIt,in ;I,1il im,\p ·dl. nee Un:~s.rormer !:or ~he pr~vinu

fCK~II' ItlT :lIld irnfmh.lL'ing ;a, 'ke r"OIPil:'nII~OO .:;ul-ouro i oil I lhl:

h ~'" l'llcdri _ J S~!itml Ifroml !the baIIL·ry. 'Th' mod'd" l:ftll 1\--: fu~ ,~I d i,,um h III nd Ilh~ J'~r.lm:~ !horn huuon 'tli'illh the Ifh\!,epos::iunn s,''\'i[, b.

Th,_:lzS/I,$' LIl

Tl1 . I, kG" '!.mc d D m dl:1 or Ith:il; ,m -::'hiIUiC. bu~ il "

Im,h~ I.D' '\I,,~hit;h 1m ~m mnrs:e popular in G~ l B'rillh,. Tbis m'Ddlrl he' S',p I," ignition alii cnercbcd 'fyom £~I!: mgJpt~11iII hgrbufl ,['oil, - lll,,'e,-po 'lion. I gub~ii:~gIp,ltml witch,!IDd !ipiCt:doRlrler ,;md ,~I(n ,ligh~ 'j ,gill tt.'L'S~ oompo:n 'fU1I btil'llg nrL'lI'giSloo, fNl1li _ 6 .. ut,_ .. ~y."an IIWIlneltUi!. Tb~ ,~l1'le m,m!h%m. [rom th meclil'-ui ~

iewlPOml. na, b~111 filll til 'If i: h Ii);tlb:rynd ttifier. " nd dn~

mndi 1 iQn an b ,~rri-dt lo~t '[[II 131'11, rUlln:-h,iln~!fJ modeJi. Till:' ori~II1'~. ign~li[l1Jil .Iiiio)f-@!Jlt i ,RlIairu:d nd: - us 1<, lliucd 'fn ri . ,\, ith i hI:' Ir ,lificll" !l\d L~ 1". ~it

'flht'llIJ'ilndp 1. _ d'\i'an'Rlg~ ,o:f bat:t~f)'..:op!:ml'edl ~ighli.,. is n, ~I!e d)' Ii h ~ i ful r - nil. n r I'd" III Imgin Ii:; non 'd 10 b.li . nee ,lie COIlll1IiJ m p: .. Ifinn € II hl" l'oJIml, t'~~'Il1 1:11 - QU~put flltlrh ~ih gnemtoll'. 'itfl: III HC hm~ '" hilh ha'V' kc:y 1:_ .ld!I,d· _onflKliiu"i 'th~" bGu~ry r"oml 't hll! ~ICit:m 11'1 :d ~ir u ill: i~ ia V-Of)' i IIOpor ; - nt ~Wl' ranafibuw dMc lb' !!;l¥l!itt:h ~"'IJ,Il'u runnill • od~ f'Wllse thr b;aue,.., arm nDt '~,ch,r ed. 'rh II'! • :III'PU 'I'OJ ~'iC fue fined j,n ilfu: r~tillic,J ci1radl, Jf!d iff lihis i::-o hfulflfnlihC' rl!'ullh mlLlSt 'b,' lr.lrec·d ,rut! l:hli: r'U, :.~ ;r~pb(ed Of. :Jg3U11. ;ht· 1 • II'iI:~l)' ill no he ,dJ:ll'gl:d.

Lj, _ ndo lai~lr mcrddi 't~kc rh~ I'DIYII' current frO!r parkilflg (CtIY)1 ~iln Itnd Ihll" h€rrn 'nun the' bauef)'. bu,t d heildlight 1:11 e'$ , (" rmm til R:en"mltlf. This, is ~a, Irecltl« tht: I dI 0[1 dlt.~ Ibaut'ry

II

I

~ 1-vr0\l'. _ 'elf-sr -1'1 r Mae", _

"'h 'It I D· IL·

, I I • ~2_-vu~ oil'. ISo.-c c. lifliiaC~lllll , _ 'hich ''0\ oripDln,

dtlgl'l~d ,for womt:n ndii!B~ h, -'S ii!I numb",f il: imp:.Hmlt modif..

, . 'Ii-mg, e,anrr,.Jrcd wi,th 1[-9, pred~r.sun. I, IClld of !the, 11. g'~,ih:h u ell rOn m:h~ 6..~ fIlh lr-· ner m c:MI1!.'!I. dU'!r~' . , a elIf'" IY~ li,R:nwdlln kc. Thi~ cOllUrnifs tbe C'urr.OfU liIupply '0 the B.T. ~f)I. nd mo (he' \'O~f.~g~ r1gul fIfor. The IV "teb ImQSlI be ttu"nc:d oilJ;, 'tD Illo~ tilt eqpn~ lid 'In .. !(I" dlmch3.FF 'Q'f th'!l 'b '['reli", rhrul1h :Ih, ~wl.

Th_, 12~"(ilh circUli n' rwo Iii ,inilfll milt inl I Ilbe Jl"OO'nd

The LO ,If:ML.lel~DI' ,Swi'I:Cbeli

four ItYr~~ of -,~tchl ,uri!' 'II dl. d,RmI'iiG' ,.I!l iJlllcrml wr.r::truc .. unn. R -'I,:,tthQg' .'D 'th- uS e,e, t.n \1 ithl iIlttli'!i !ilI1 ill lil'lin ilIll'I;J ''If-:-tln1~1i') fhle h_U!ldleb If Ml I. in th~ I - _ ~;'ldud , a paili' o,r I'Mdl'~lcdl'!;"1Qn'txlt~ 1: .ruch ~ Imnlfr ('Ired ~IO,I~!her ""fnen ~'h h _ d~II'mlP is swil~hrd! 'DR. These comil'ct mill!! gr~y \\ In' rill th ~:m,ped no~ II' ul ,lor i[O ,earth 1t0i give 3n iner ed IChMgin ml~.e when r'Uu 11'~ghtinG 11,3_ I, On Ithi m d,ei if m ')' be round thAI .hl: IU\\'ef' ,clhlirftC!' rote, u'h~nl th:t hr Ill, _lllJiI folll IiIInl in u ~ m:. flcO~ lke£'p h:l' hOliUr ,ufl' to tb ~ mi'!r~. llliUI ilol llh"s ~he ~y wire eJl1i I [' cannccil:cd pcrnwncnd 10, ,~3lfIth ,to gllll ' CUlI1tinuiIIIUB

!it9

rulll ~h 'J: The- ;re, wire -'M:: ,t,th'- b --, ![,iUl'ft[1lI3', hiLe-ili ,~&,

liiiW ,I in, the s=,pla:tor hox.., , , ,

An au.wlldly imil r n~h', ~ rcu lurkine' ~ilh' on ,(hE' ISiG"-e.'t:. 'lInilt:hin. Thd h~- de n no 'IIi" . tin 'ICOlf -of; .. uult;111

I ' tJl!! ~n,d1 !leP,n.u:onc' mll'ifiKlin_ the: Ibatle" It the:p in : IlIbt. Thlili' swj'l~llri OR th ,,"vol'l i115e~.c. e:U .... iI1iB m " 'i:~ ~s : imil. f I'lli

Ilhis nne, b~.n d~ _l!:' i _ dift'cftm h bal!e:ry ru.m!'OI for tit

Ii ,'I I~, oDd hil:if:fII -.-, w~n ' mr ,th-' 'pikJ' nd Ii ,'h.,

Tbe ~[ch on du~ ~,t". ,"cd ,,-It,fPC' II,-e..t. 1lJ uay m'~

iii. LMiJII'f (:0, II'h'l1,1 on Ib ~"I!d __ d 12,5,",11:.11:. m~t 11 ,diffcn~

lowe 'er, if;t ih ,in -n ~:-_ubud' m d Ii!' levu rm fw In - "lim: cw m:~i}UI,

-

--.p'

On :l1:~ 'm;)<i:h~l!le cepl '(!he u:5-~.J['. b Ueil" mod~m. I' mb . .rd'

h~ ~.dramp bur m ~s/i5 ,alt. AU, 'Fe .\1011. : Brpt the n-

~lfih selr .. rt.m-h~rl ,diQd] f:h ,fmoon bulb foil' th -1o. (piL,),l!ulb Qf Ill,

U:ndMd 'rnKhijn~. Thil, m~ c bil!' l'li~vQl'i ,1g..lIIf:1U'.'::IiJtI~I)' ·,1 -5<.(. mDdcl h v,~, '-'~o[t 15/15- ,I headlmnp 'bulb:' "h£f'e' ,tilt -[rut hine is I.Ui1 ell eons: iOt.! t as 'In,.p.,b. !Ilf I I.t n~Rh1:. I _,:a/12-wanhulb 'eaD 'M' .!fl.thsl~tlJil[rcd with I3di,v Db, e'. At, ~o,w

p~' ttl Imiiu"gifl,-rne is no'[ eDDu,h'w uppl Ihe ,I qer ,bu.b~ lind !till' ~~i"\\i U willi g1l!f- ~t~'er :ii-hI. Anm:adlln--~ ialccpt ene, should :hg,w :I 6~l,'n1tl 3~"~nt r.:calf-'lln1IP bulb: I~h:e U'6t'ft'iDR ,i ill" u:~voli.. _ '[I ,-:.rt.er: mtdltl.ne~ 'Will i..:h, DUd ,- u:~- _ Et, ],,,w_· Ihullh. 'The pi~Dt light 'h -u),d ~ SI ""Qh~ ]= ' .. art (0' .,_It ry Iffia.il~h~n. It is 'lilun ad isalb~c ~o JU:M:' I h ~ - d fl:unp bulb of --:= fer p 'er Ilh, R2:5 In-. A,~'mp~H,-htil 'R8 -,-, e. n, Sred. , ~g

Ilj' C 'tl\t~ lIe3r-li ht, !Shoul. ' _ oj' .\roll, l" ' \1'£1\ '. ~_ iii ~-

h.:au~ri. The Cenlol :Ind J :1!'2lS hli:ve 6 .. v011. :15-",111,11 'IIt'Ilp-Ugh en b UC'fY)'.

The Fue

Th.: U~ itl d .n th OOX of tbt: impedance n'llltor~ or in !Ii SJ.i!P'(J,F.}'Ie ,eo~ on mrmel \\,ith ,t111:¥otIOjP-G01}llrolJ1KI 1In~lt'~ i nn:!I:"~ ,fIlthl!f '_I. S 01' R MOps. \It '",iiU h~ w IiI r1~~ t:a'(i~CI')' 'lZ'ittu~1 i. , hIilH-ci'A:;uit d r ~[(h .Jlm" i' e01:1ifio t~" ilh [lIe , nl ide

ro ,ean.lh,. Til ,Lamlnt:l :ti,ll ret!U.IQ dt.: ntqpli :I;'~ n'h d pite m'be r: cl 'th t 111.0 dU!IS ~'h (J'M:'ti~'~ eart& Ii!, h~ uming '1I1I1~,1fe C'u,M~ Imon, ~ 'rid ~'hi rlllin'l'mlluu hI: \!~Ii')' 'C'4r,efull~~ w l'ch ,d :lny ~im!e till' 1F'liu::ry' IfCmllVtd ,andl r, pt~nd, b.~ ure tb, bta.d~ or iii "ive. '1t!1I1fi ~fi-aJ 1..'1 CQ'Qn t'ded -,t~ tM: Fra,lI\e. The sclr4bl,rteroom!nt" willi d1 fdes It,O I1it1OQ~ 3,0 :0 rcnps.. d~ ,An~ rU11W UutlrUgh [h e roe"

nd ,~'h !larllcll' win 'stiU ',"ark with the !Fu '_ b'l, "i 'bUll., WJ. id . ildC' ('~r1it"1'1! In . I"-uh m 1 ,~ be Iri ·all ;!Iud II'1Nl fiJI "fiuull her-ore duo mlh~IIIIl:' i.1lI :run.

~~il~ - Ra:c rOT': 'IRItJ :Mod"

The IroUo"'in : 'f\e_the [b~n _,:J,~ far Ih. \ _ . Q'

U:.t]iO m.:p.h. in, ~ftr' r:

LIt, ~)J1.~ I Z 51 -£ ~ ·'1 r,t,'€:n'Ji1il ~-'h fin.g 1m'll !:il"'f'tJ~t:.'. itu.',o char, 'if1g ~'iU .

Fun di rp" 11~:. H ,It'll iPl<fJe:

[1,1,- t'.c., "tdiJi.~ li <Ali" "Ill/-Ita",,, eh f,;,~r (L.u rate ); Fun dlll'l'1~ n-Ir~h_ .~

J, amp', I"S 2' mp.s. .mpe~J n~con mn~

Ii .. ,~, "IT I ,5~t' .If'. l:d/"'I."m:~~' I " t,j • r . lC'ha !iI'!.'"

:1 !'C).c.t'. ifltlMlHd' '(lth/nll•

• -I • 'I',· h'

,,'n'!l piliI' In, I . 'b

'',I.-'&f:lh'. 'S;o.-.t'.t _ ,,,If-jIM',,. \·ari t if h~u,iIt:

,'s-a am'-~

:oiin!!.':~ j~ ¥i·m 'hi! ~f~ Illu1'lh~d:I~~u c· n: u~nIP~i(Jn , nd .. "enla ' . Uir.i.u flpmlCim-cd· h:dI1llnre. lin th -. o·f the J:Z'''lt'.~. _lIIId th· ~vll:lh" 15'.£.('. ma him • th re liS "~d U) Ur5e -, lowC!r-'t1'¥I't:~cl' 1'i'",1 b ~1l 1m_hi ne t;tb:l'~n . ,~, 'foft,iI!' r !!IIipl'it:d~.A d,j _ ha.rged bane.,' fin ''- I' !i0-c.c. m e linl! , ... ·.u ,I:ilrg:el')' r,·..'[(l\'ff ~ hen 11' cd hy dy; hUI viilh Ih '12;5"'':.('. m.Jehine ~ 00'1) h If ",lunge win I" gil ~fl. hec UR dn~ regall "'or do, iiliot ,din"" fUll I chil'i~1i:' unl~~ 1IJ'llu! I~ IU5 a ... ~ ulrn~d on. H:M.£'~ dil'r ('31'Ucrt r@CF'C'nn to l]u~ - UIn. D(!nl: ·Wos.ip of d~e 11:",,0. I!!nnll" , in the h ndleb r wit.h \llh;nl 'ni:1'c

A airrdlll' d1ffi~utt: ~ nnl5 \j irib the tcla)' limit m, mllchw~, ' Iliad. Tilu: Nn',mt ItO, the II • fh:p· - _ lOt c]1 molt! tt md ,. 10 liYC full iwg ·;and here~iD du~ 'foll,ch~e nle ,_.=_n ~ cnrmectOOl 'p-rlQm "111y if 'the batH:r.y' In.eeds it. On tho mo!ringeambet U_Ri~ Ilhc co:nta_t:~ DlD be wcdg~.d in Itt! ' cit!

. \io1:ll with "eml thickn· gf pilfl:'lI" or by ,mnmeclil!1l,g 'dt

blm:, ire frO.ml the c-~nCli~uor ,ell, ,;aly lOit:bc "eli's. The !bib W11I'i: I an be' idi!l!nlified ,~ onl!l of thrft in, 1111. sheath. :antm Ithe wire _11 be. , . Idtredl 00' I he ~OfinOOUil!ln vim:M~ under till!!: b _ or [Iii mguklor haiti. U nns, 15 dcrn.: the ty,h:i,te wire I(of Ilhe I'hn:_~ in tlit, ElIck s-hea!h) must bl: lI;[ - nm:c~.m or dse llb~ HghulliIg, ~'9il . rill ,~

,'hoftoCtnndtfd. .:!i: p ioti51)' mmb.nm1 fluU ~barp can

eb'taincd on th' irn~danoe _'m1l !lmpl,y 'It mMll'Id-." aRli, ooMcdion from, Ih frllfnc- lID h· 100w. D.JilI:i,S: Ilmllln 'I, pin in thil: ~'I:akn' bel, ,

" ul'l:

GooJ In flVUI!ig- o~~ lITIu: h: '5h~ ~d ~, ~-d l1lll 1.- l' ith - ~cctJriad

"equipnn::lu. , \Iohmet,er pm ,t)l!d DeliO "lhe battery '~hnel1l!. ~r~iSTAn!!!T lis uunifli,1 ~h ~ engine hmddl ~l1a"! net Jess til n i 1Yolls m the r:aM!' or~ 16-~ob b3iltay. ml nat I ~'h _, ~o·S, "~ol. fOE 12- \'alt ~.-_tltl')·. U ItI,.~ v01'& , e fJ1' npidlly ~r. diil~ rd.lll, , I .ther 'I!hl' b'l1.uery .b; rnilin"' ,or ilhcr isl f:au1n~~JfiI Ifll:; ,t:!lI1:eli lm!J~or. TihE' Ii Jte should' r~JCnliler to jib! nomiln.all!'dllD Ii! 31iboul It, " ,D Imlllot., ul~r dH~ a'Ae' III h~n I 1, oo~ :uul ahauM h-ow fully ,.iIltHilr , or 111 val , oon,rdiimg ~1i:I typ~, H il d~,SQ~ -li' ~ta:rtiing ~mlJbl'l: ti· iii'! '[ U: c::lecui-c. ImQkilr ..

H ~b.e bllUtn ct-l1i1linUl:liUy \", ~~M, ddcoillllH!CI ItJlte ,',. . iuV' t d Mdi pttl!ln Imlml.'l'er.i1l _ri~ ".nth Ilih ' ircuil a'fta ~h- ",~fl it - !Mad. R· ~hc PL im: on imnd. eop ,- lOp 1: __ ,_nd . 11 du: twi,st grip unti~ lh ~pc,cdomeEu - dB ]0 ,m.p.h.

w~t(;h 011 Ithe hmdli· b mdl I'ht" amm.tt'!:!f aht:udd ,-dl 01. AI-

rliu'IIIJ -II, . p:ft"'iou I~ mUidon - d, her i- nM tilc:' ml;: h~d w, ,bal nee rhi: gent: t r PIlII,U" 011 i!! baultry rn9cbm_n!.?~ jf nUlrc eurrem ;~ I _~i!iIl .'IbM the 1i!UII~ -tur C~ R'VC: 'I h bo 1:!1!Im~ from ~hl! 1W"leCYI whIch wiIDI ne"'~jr h "d~qtWlc>I)' ch.:tIrgtld. The.r,.rnre. chd, the:' ot'llrn.mt (;Q:l1.9ump,tion ,Dr' 11u:y~b ItG :!ice If he 1IIiUnp ~s, • f' siv'l.l' (bllltery valtJg't, I mm I, r current nmd,in~ in mp.

g~,

'wllJ give: ~hc whI 11m, ccmNmplion in ",;clr-)" If 'the faimpa, iPpuRd, in. ordBh~' fll1l'lt ttla,' I~,G' widlih 'IieIU~ tor Y1i1:an not giving filn C'hm;g~. On~ pifir f mmbtrr th;,t '11 add the 'l1UIdDine tJc ridO;!!D hy ~"h.t ilt L- lh n 3'0 m.p,.b. the It d -mp , U~ge must b rod~611 Iu gi,,,~ Ihe gen.e- IQiI' 11 dUlnce. !I hmg' . lib' ,am.llUl:« '. ]\0"" cV,9, {I 8m! 1m _.f1U'lllinl nl ,tlUrl • '/I ilb du: engine nummg and Ih~ li hm on, iU wm be YI,eJr.

T "I fll . 'lack DI"chuge

·rb b.!Jck disdulfgc rate! ~,bmuh d'i! reetifir:r. il.h 'til. CIty ~tdJ !Oil" rU!f 'I z:s-c.,c. mod ~ d wiu lti~ 'ignitri 11 mlu::b 0:,1

Co .. u:;Vfl'h:~, ,ISIJ-C.e. self l1~r mod cot • 'nudd nat be FJ' ,tcr

111M 5 mini [QJjlS, tfoll' ~nl"thi!i1G D"'~ dillS, 51:1 pect ii, 'Nult in, 1m

-, tiDe-f. Tlli! te ~ CS"~ol h@ made Qn 16-,l,ollt, :tSo-,'C.~. "C'l'f=

liU'ler ,m_~chi n

On 1t:ih.~' JIiIlodcls dt.e ~1.nUm-,amrQlil~et' mu I)e ipm' ct:d brlWctn tmlt' lbaJtt~' - ;,[j\!e wi'rh Itl ':s:!d'etj itd. CJH omit the Wlll'll tol III ~ n.'ttifle-r. Th mrl fftlm 'fhe r,teriti: ~ l'liiI lh. f 1 '(fir h uhl be

d~ onn~ d, (pin, S •• Wi mps. (rna.,.) '1 uJd b ,hQ ,

Th~ wrirrrion i. n If)' I ~_ e, \lijth Ih snft:';· l:iIwich I 1'1 aM fhe lrectlw'r DOmin) ('nnMc ,d, Ii currern n J -mp,. vi~l no"," 'lh~\'Illi. iE.

1'h Bauer)!' T,1l

l"i.,J;tr 1111'1 .. n "h~IIi he

~1·DtCI. KC'C!P r:hl:' Iftr 'lJf' dl b3IWry if:.t~ II 'ii,n~ dlryJ' ""jpimc 1i.'I!\1 }! ICOn',. iow [bu m ~b~ rIC II Fll:J'\\'1IUi 1 and sm~anlillg: petlOTelill~ .II~~L~: round the l~'liflina.lll l'S.Nc;\'Cif IID" I" b,~lkry 10 r~m'_"ll HI ~ ,d!i!Cn 'fI- Qnwl'ion., itd if thlt' '~clllin~ t, ,I[!lid ~~ dur,in_e: _., 1I:'Oid w~~_:lha ~Iu: ilIu:; b U£,~1 ~8 :3nd b_ 'Y~' R 'Ii!!t«ku:::mn m ~n:t In

i'm'. ,Drh ',,'6 'll '\IOfm qui~ ~1~1I,'bn n ~'l n !d~di.

Th

5 :(J'rbur;ett~' r

M- -rsr Lam:b,rettas,_ liUd: '- 'th Ih [UUIQ, '-cll'OnDI

, carbutut.e,'" ~ 'few with ~h,- Illmth i.tmmUli_. : fori:

Ilu: I • n mi mre ' ~n, be: bU1'inlt!l in tal.'! ,en;linc ill ,__ 1:0 ,be reduoodt.Gne pry - d mlx.~d ,,--"ttl, II ~- :; ~WI!nti1ia o.f m '-, :pr-oouce m ,- iP" . '1Je - . paUll'. 1,1 hen iOlmdlll cd in'ta the metRe:, '~mpft.'lSi.led, nd, ig.nit • :_'1 the 'P~i'Ii.: plu ~:it, ·Eft -fl.IJ-

Ili~ dille, lhat drirV,. rh Im:tiICl.iue" Th', 'l'o'llAi " n,d

va (XI ~ riofl is Pff 'OtnI,cd lb· Ithe lfbllllJl'(!' er.

In lnnil1lg (rom mM, the: in_bUnumt m'~l ":ernpo"~ily ,pm_ ,~_f!: ill, ridl~,1!' m' _ture. on lin \",:Rich 'du~f'e i, mwch k nir dilution than in ,orilin =-:- - numing. This is done ,hlu~. Il,y IlmniD ' , . me kJindl ri m~ -, i -II ttjc~~Qft U1 'I!he: en I erbJi!' ,ail!' -[r:am..nnally l_n•wn lltranler or ai Ji:d'l!f; or 'b) cho'~e dIW1Cie whieh , IratI)" il'l. R.- ~hc yoillJme o'f pc'trol wpour- ,. u!n~n 'C,O lh MIleli lhing, 'asf1e'5ur:icling tflle ilf, .Early - 3mbren,ed, ~'hlZ' ir~

did!!. I_'f~:r moo.:I' b1;ve _ r,·type ,cho' e - ilh 4 51ml;I' jet.

,- - MOde,l, I. ~Ii't!l~

Thg sUd, - is een _ . n1!d h,y _, iin\le:r~o'lm~ • ,tlev,er ,on the ItQP Q,f the,~untter., U'uneu.D ere _ •. airclGl'i~t. awl,~iml oi-wcltal'llm 'woo, 'In 'I, ,"a _. , iBm 'the c'hokl!' lfttRb., lhc sl'id',!:

ImR b" -COli' W1d -:,Am p.. ,da. it. 'hu ' 00:' :so'm; 'twotml!i of the en~rif:i'l ir. '~. sbrt r'nlm leo-t'd, IODt tbiJ m.Dd!emli d (l fII(~ ,Ul'iI f D :seri . _, madlin!!l" th~ fiu:ell g Itum.· d 10Q) a:ulJ\lc ~ button. OR the ,_ blillRtter R· ,chamber', held do -. 'flOf KCOD,d or 'to ~-: use -_ higb I vel \Q1 IPdlmiJ illl tite' chamb r ud, dtw in (he! w,nf the ~mjser j~. Arter IWOI or thJlCC' Ib'd_~. of th,t; ti~k .. '= .' 11 _f ~he ngine ,. u'd fire Vi,gDl'cwll,. It am liu:n be· Nn with dim: ,_Iide ~'. 'e;di un'lill 'wi'thio, I) minute or. !OIl' it rta tD ("our.- .. k~, when 'lb~' mide ,hou.ldl be litl~tl. Tn ,:_::_-: be dune qlllile Ismhr (_fill 'Ihll::, . ddlc ml, IthC!CHt8.

e
11'.:
e ' ..
~
,/'. i
£
.. ' 'i
i:

s: Tm [r::ncl~ L, nd 1- ,:bt L' ehina 'V,l\! tW_ mrz~d

.-~Q __ : ' Ie [CbmUI- bpmJI in dt. side'; "riQI just b.!ta - ,lIiI1d., dl 1'1:::. ,of idle,ilidle. ltd 'not' , if' lh~~i'dt: is Id't ,cl'oo.ed rar up:le ,ofminut b~ Ito!! w dr " incc . ne m£me~, inraC:.n.$a '[be: r:Ii~n\fe ll.l!b:ti - '(ion or WI:' engrnl:.From Jl9S' D mlXle'fs onWD!rd~ £lie Den" no IB sm,es" Md tit.:.'! .1 MT H jQ.srnunmm_ aU hWll'C, s-fru:it~r je't: hut in III oldst:OOl"Cf IhC'l!'e W - ,~U Ith~ t--llIlgt - widl in \I(it)' rid., robnllU\-e.

UL Ih ,P1::d1er Spadn \-,

I'ol[ ImhlS, , n om:houfd he utiQIlS ul IfIll!OdifLf:. In

Ii! mDd ~ lCilrbu r:C!tIlit'r [b_eR-· '!l o'¥WOow ,orli6-tc in Ilhw: momih or [the dol!!:, which 'can b~· n, h~D Ehlr' ru II' dcgner 1 uni9~, iI.

nd \\,hl!'lUJndlof,d.! Il1Jwn Ithe b'l.ll~:mnJ p!:b'oillqwckly eUl'llas f m dttl, 'ori~. Ohcr HI- eta b..'\rc ~inte d' mBt (h, ,b- _ Df th if lcleanEr. i.d if Uquid dri~ from !this'Dn ;may be olY'u .. fI[oodin, or nn-IUII! h:ilJvc'the . tbur=ttar I: Itiir~d oni _ D1C)uQ'lbitR:.

~. hu:ld thl! cngin '. t overt1n~d1 wJth U'a - tli'\o:il mlINIre'_ one

fiiilU ~ eke o~f Mc:' rUng p'ug~ iU1d' if :th - pul1nb, _~ four,cdJ, ir

ho'u;ld b ',\" _ hed lin plmn petrml 'tid Chii:ed1 ~O' g(!1 rid o,~ the oil. "hen Ithe k;~k • tutcr should be fulJy depll _ two O~ tlHec bma ttl"dr 'tile !l:6gin~', Icon III' tin,c:-ilic' plug IIfId I' ying, it nn tJiu: 'C'~ljne to lC1l.fth the, PltJk ,lind ,tlimina,~~ risk, of PWil.fiUrinl 'ahe 'H.T'., wind·, ,lag. Repbcc tb,= dryp'lug lfid an immMite "_fl =hould ,rall~'l'.

ft- Main C.- -. , . _ tkl' IConlir.ol

Tb~ ,i~ m~ throtit'r~ WIG, 'which .d~u:p iDQ, do'iHn 'lJ1I'I,du dle c:on:1n!1 of [the ri,Jht-lh'ilnd: 5Qt"rriP" unl i contained.. iR Itbe vl!l'ti-

[cal dli_:nmq~l:&c uppn- ,p:tn ,of tile au'bu I:~;, . ne e Ill. . ~.

ehdlc QP ri n ,O't 'dI- dll:" C' 'la),ve by Ircm(ll'J~ng the _:4~ (Biring" w-he;re dU· is pplicab,le, 'Ibm du: nil" de n~,. Itul tho b,' iARdin'g, , Ii ... ill} '(he'm ini I:h:Uc' ,thl(; ( i 't=lgri" ,j. Ilumed., The '~\I!e _noubJi mo¥,11 up'nd do n rl'ftl bl!lt 'wi-hDut -oosc,.. _ - ,NriUOlm p. :0 vety by i. ,intlt,mail, spri - wl1.m the IFJi, iJ . d:=- - 0, !turning, ,t:hi:s, li:!loc _wiae. n t1\~ model C' the' thmrdc Alb)'.: 3WR. _ mund dir«lZy i!llto the: mp ,ot lh e UMlter; on late-r modi' tbe- iDl~ pulls do'\yo. On! rockilnl, HaID which llifj- , :tb thm d!! .~~ to Ih '<lime' pu~.

gI,

OBII ~ad-h Del, m;w::m:U dtlc :II. Qf ~'WlIv"C ~ 0- '0" the :6nt

lbinJ- that: -owld be C:1tCC\cd1i -, ,aftH' mmidenbme ,nm~ec i '

n· :: uy' pmN::- ,dha ie ! .. t d the I c,--rbU.IIC-_ ' 'amftO-' l[unctiDn p~D' '" 'h='re1~if I_~.i£' b lelett«l]tntvalye&uldl be luku. oul !, __ ~w; . T· i& Bl~Y a mdtu of ta1io' , the llia-p off'lh Cl<fbu.mltf \ly 1:1_- _-~-"ing dt.e: knlldftl ring nd tbn 1i6in t: 'iJtC tb:mule"'wI_ e- ~. __ bl,. wim 't_he :D~Se aft 'he:d 0'

,- ,

i't. "he ro4iIl. 'bam - iU bB e '''' bedmtthed., '::- .d on lIlC Zcnilh in awn lit rbe metbodl_f _~9,m. tilt! mp t, I Utd~ dliffutnt.

Th·, ,': ,1, n • .mbcr' ,::--_,~ 0:0. 'dle valll':·. ,Rlbd!ly n/,s' i'n 'the 0 the U·'Or.m'1 .mul, it ,onl JIi~ too _~ 'the deaJ,1;I" f.gr ,_ I Inq:wT.~~nt. U1mbcrc' ear ~n, die thn~dc .-,1. -. ,pm'b b~)' '£he Itcallc' Old. ilmDl~ jet I'fliriU :k IV,e' J ~,\lm, 'rb &maIt coat af

fti! ' ~-om,-,m.mtlt 11 in~ q,uU:.ik1, R : 'aid. by the _. in ~ue.~ C-oft~

HDliP1ioll.,titut' 'Ill!!!' mttm _ prin, ':i ortin,g :pmpciJy.,

-', dI 'if in dAub' 'f'ICm.- 1m" - . cil -

--~"""""~2,B _,- ....... --4--- ......... 291

---.;- ........ .....-~·3'al

"'- .......... ~nn

18 ·"'""""'....,_~~Hf~ _..,. ......... 9- ........ --~u.

",0 ---':"JIi

"II.....,_. ~

"Il' ~

...._ ........... """"""" .......................... ~22

r!I:""-..---- 2,3,

-... 24

"""""""_.... 21S1

._,---- ................ ~ 2~lli

--- .................................. .....-~,27

,~:O~ JI:"_:~ , IlS ,0

_~~ 'Fiber

T;lte arIltun.tter :is proti_rd ' ith aa c l£lfllc.'1 "r filtef" iQl ..

,tad f:bdltionedt packed, with fine .~h I. ,1,£mld with Up .. UI' 'oil. At - &w ,- _ c: I rol! 'fNmI tb- Ranll i romEljJf:I~t it g h 'fdi-nrth e 1- =-n_jmllh~' o,'d Woo'il. wkie.h e - be dumPdl, :in tilC'

:lPrumfin'tin [o:r porbing pu ' " luy -, ooup~t lor-maD 'rolt '

of di~ fin lit siz.e~ ,-, U«d fG, cleaning .tllmiwUG, w.ue~ wwind t:1I\ ~ - nd fOld ,t) WI 'Upl ~tlpthf:' into, li btt)" III' - £d, pad till, 10 milD 'tl\e filler in ~ IE"" 'H- 1m tep] ~e t!ie ,6001: , __ ~d back, ,m -. md "tlli'!' ,pril,1 ~Ili'l ,in,' _ ILl n : ombl'. Pt'll!U' il_::::,pmlnrun n{ clmn mgiuC1 Dill~ y,mII, 0 e.r Ib' llo-.oolmd Il_~ _ ,It iilln" -'lUllf OJ h~ur to iPcfmLa:IIJ-' tlhnru,gb '&be 8bn~':. . eYli!'r' run tile M,Iiu~ without 1be -if :61.~r in p "don. ~~,I ' ft r\limn tUDe' dUI ~Iild ,pil U to thE: ,'crlmdi!S"~ 'the C31buflltton ~ ,!1I11e; IUpm •

10--,,-. -, :rru: ...

TwO! Rtf, rly fiIlie ,_II: ,-I fi'tters bep Ilbe wel c1_.-no'ne in d1l.~ umk and formilll-,~ "I '~ tihe 'P. ud Ith__e od1« eid:tu hi lb allmr Ion till - 1-" of thil'" '0 :t clhamhcr D"f tbe: l&iIl.ujft:d~r nr ~hu: in th,c form'll -up,p,1 m - nta:Q" 6b:e;r DU1W]'ted aMaf.ll,pide it'.

,- h iii! liu: .~tT-ol' . k, is rCi'llo,vcdi., _ for d rhanisinl mnl: le~gioe"

it '\\o~U hI!: In I th~ fu ~ ~-,P Cft\\II inlD '_ ml:aU ll)ow~-likc depli"C! iBn inl the' IiIIk wb:ich i ifm~nded (till ad. H WI'dP ror- !lny

11101:11

. ,

'_ 'IC. 3, ~__;L'II) CA.n.1W'-- " .iI\-ftI!1'~ -

Foreign ma;u_ -. Wb.en tite: I' 'P" umov,ed. 'lh~ CDn'ent'!!o .of tho , bowl ~ iUl mme , WI,)!ith, the pe'tmtt IllDd bel1':u:rrc hI' fiu: -'I ,m, 1IIe'-' p,~~d illl the Ulrlit.h: holdd ItiJer-eft!n! 'be!tmincd ltkwgh '_ Dld

d,~ ,ieee 0, -thin fab.ric... _ _. ._

Ttv i1~ r ,in du~ ,t;uk"- DkC!ly 'W h&-ve 'm M' - ulli1! ;_1 thdU:o':l

and ~hQuJd be 'bm hed ~~o: ,~n'll "Itb _ 50 bnmh ad Ii - i: ,d __ -;-~ pe~l. DA!f(!'Ji~ ""lIdng IIJn ~p m du~ nl !\11K d!I~1 OUI dzomug;bJ). 1(1U5C' P Ef1kI1) 'lfli g'et rid, of Wl.)f 1\ s~dlille, In repluiD,1 'dIit' ' P': H dlli 't th~ "d. ,fibre wu'et l il! beg inl: C( ,;md IJIlI9r diD with It.lIe sbdlnc or simil f" pel llpf01lF C8mpouod. '

H)~

I ..... _ • ...J.I . ., •. _.1' " ~~.~ 'II.. .. II.. ~ ~

",!!!,.,w"",~, .W1tu jom' '-::: _=' 'imlil, ,u;ut 'uluoD' ,m . ,be p~ by cfan..

Un~ ,ad" uodjoinuDi. ,lInd. not hy ~ 'to -'lhe= Up .. ,'10 IJIftlIIi ;lthl _.

, J ~:ilil:a'

'TiltLbowl ,6ttu It !be ad ,_ Idle cubUldlC'~I' 0)" 1m dnl fibr.· :[ the 'fro", ,of I.hc.:.' I, ICbUllibel" IDiEd' hi, -"ie.r moi-II' ii, much 11_ ~J:~:I" hi, d:iok~, but;~ .. 1.1, h.r e rht Mm t-; _ ::_D~ _ bnuh i!!lL d~-Jn pr~J , nell ~mn,-,·.~ _lie pp:I't ble _ ·"-tlle -:lliliimtd '~>R _:. h6 orrw 181 md_ I' . ,af jomtimg ,cement. If

UJ CIRI - ~bmlt fiRio, I d:ti: Iu id ,Iim,j! rl\l~ ml the pam~ [ __ ' to

bUfr'C;Ua lit 'i- q,w,lE gDao'rdiD!lry 11.'0 11tL1II&b ~~l'i:Ii;_ 'u=1

'Flo. ';I:I .. -~ TM' -_

-'lil,;,L_ ,Hn~, TV~15 •

I

I

am 11- I· thl1U h I ~_ ILl ~C" _' ~ou jom:1L ,AIlL- __ rh!l!1 .. {i!Jn:'. mICe tIle pH:~; It: cue dw· ,au - ~-:riilt . $U~ ,an: &t ·-n.dl ·ddD 'an.t lin t·,lhlen.ln [lhml1 'uP' sift 'qq [more dIt_ r hal'f III t'U:m ,~, oDdl lme fl0inl of rRtudmum 6n J"ti h~'aI. U no aIIelll ".-,I\I',aj ble nne of thl' l''mpri~I-!iJ' RUl'iI' I~!~ ~ iU e vee - ;w-dl. lin. it ,ba, thc_dded ~dvu 81 'tb 't the . ,dlf on theil mmponum mdl dOl nGl ,et

ft-I ,'elml 'Till,'

A diu: ".fpe' of petmll .p' ~ _&tted to tb£ m=jori: of Lunlb:mWi. '1m. .Ii .1_' _ thn~ polirion~H (lJ9rizm1ta~ DUfWu6)~ ~

'10,],

1---- 2--,--~--

.S- -

,-~---

l' B - Q-

10--- ------- ....

I~I---·-~-------,,~~

ll-~---= II' --...--=--~-~~

Id:

II~ 16- ~7

!a,---~-

" ----------....0

20 - -::-:- ....._=_~

~III ---=1'"""

;oJ!- ......_,_~.

2'1, ......... _"--,~~

-~-ll ~"...----- - 10 11.0.--- -- - 21i1' Wiil!J1.oo_~~ __ -iU3

11'0

(,ltfWlbt dDwn), ODd dlCJ!¥C (ho,m(n~EJ Uilf","8ird'I).Tt.emp ,con .. slim IOif'rwo ,I!!tls;cs ~1iIh ,regisminl 'holq w,hidll [OU~.t 'QIl _ I If;~\g of ~mE..'pmo:r ft[I:bllu:l~ and which ue:Il:.tk!, lit 1~!!lIn'W!:it 'by:_ l!tiftru, .. lsI' tiprifllg- _~~. ~her,. h' rvm:B lwo'r-c'~iIll,g~. If tbQC ~, iIR 6Vel',,'mighl:~lfIm. tihlil:' '_.' W11~ lUll. iI1Ii_1I11 nIiiId" III OOIIU'B~ if ~h~y arc r-{l(!I~_~ till; petH1 ~ betWCCili 'tk discs. .AdjUlt tJ:u: Icnsmolll b)! bUl~ :!lind ~liWr.

W1ild th~ laPI i.·lillm;O'~ed fl!l!t :illltf dticmti:f:IJ,g._d.~'f 1~ II i,i, ~lDpec,ted:. 'I!~OVJ!! dn~: tW1U mood-lmade&&ef\~51 .:lind. {lh.e',c:iTCIi!!'hir:

I\prim,e: 'wa'lb!Mi'I; d Idi,~ '~p, \\l:ill. i$tPm':l!l~I::' :in.iJf!I two' pam. ~(fieBRIM 'me LlaCk rubIJa- ,II lin .' Iln 'thl~ an d.wi piwi urp' HI umd 'd'Il:' ,ftf ,0'£1111;' tiJlD1a. OF i(j!tl'l;UW'~ 'b~m - I sHglnl, !p l!1!~e["ifiil;), : '~fill.re! aJJer'Ul" llidic~~ IMlI,' 1dn~'mD.eu INUrml IdJ.e rRd hotm b, ,mnlll;~J .1, .mll~e UlIH.mt r~m. ItlIe' ~,I.~ 'with . IfDi..zo;r-

'bl'd',t. .

In i~mb.llill(g 'dic' 'lap' reate Idm't thUle' is. :II !!i~Q]liih~ mM 'DlOY!i::'melltl w,hidJ .va 'dul~OOfl\~l ,wi:tiou[t!ll' 1m ~evH wwll ~ I~IO d1elh~' pl1SitiOMJ md,~mD'k~ .DR itllU am is maud, pih1;~edIme :!inlpl~l .. -,"j is 'to blo,w 'd!I~I,J1l&e' I' P. ,e" Elty tm. '1\'\1 h::: 1iII, liil U in 'th.~, IJ~ , . !tio:n :ll:ld £J\cd.lhwlth~r>e' ~ 'mlm, :mmtmce 'whm,

. ---.-. - - -- - - - - . - .

nBd'M tl!flmJ!d on.

Bem,g·vMt aRd:Wamo.nt1iq' thellc.b~I~B

It iB, 10 ~~ to 1td:.C off'tbe ,eafiluifie'l.1iet t~, ,~,on QuI: .~ f1!~t ~hMtbet and '1(0 pt M dl.m~iA jm: :aA IUlmisB., 'There is M~" lc!!a ~m'~, '~Q~ rl~loI'i~l: 'Of dsntanUiIlI' t'he ~g_N~I~r~ blil'l; ~~~Iy iftfrld :re,i'=:-~Rlu't p~DI 1!Il.l11!: Of ~~O liiiU- '.

The' aribl!ll.tttlJef go 'beliml~V"cd 'wbmthe mmtc~e 00 !!IIU'Q~ is. d1tuch«ll tit.!!:' luelliIn.l is Wlli '!:Jel1'ed behnw itb!!i pmlik! ".,dj 'the I .. rom. ,inch-'h:!J'l !~riilTlg' Ihe ,chromhJiIlTh-pl .md etMl'llp rli~I'Oilllh ~nII~1 tI~lli!b, haJ, beeftelaekeru:d. The adN~U~r is :ii, tIlgln fit OD 'di,_: int~t stuh ~d mU8~ l~gm;tJy 'W·Ol'k~1 oft with alll~UR;t:m;G; mD\'':'~~_ -ro :g)el: ~t thr :m:lJi.n jEl:t Of Ith", mrnis"!l!:f Im,l'! ~Ult; b .. ~gonll 'pJug 3i~ the Ibll~~(I:rT1l I);)f lire milLna1ul'llll hl'l~~d1 be' un-

,:-.:.w~~ lk~ mI:U~MI, ~,e:mt. Hkdy ·to mDl!! dlD'U~gi:' b~i'ng '1m, ~[,tIhli! ,pl'ug Il:th't~}" blJll[ 6nmJ,y inLhc j;iYO·S ,of a! -.ia ~md unscro:wt.hc QrIIiI,Ul,~H:tr.. The ltolfol' :phjJ~ ftirV,~ B :a sum.p :and should 'lilt

[!roJ

---8

'_"_'''d:''ll

101

'10

~IIM;;::--..~ 'Il'

7'

-""""1 '1'1' __ -)'1

~-~ lZ

~----J2 1I.>..,r"~~&-~.n 14

'u:,

lI.elr - ·";IP~imll.

,NOJ~~ 1:1' iBnotf:lee~ -'-myl' 'of ,mUrK" Imil taBl!!Pi!!l: IIU' dilmlJildc 'du:: ~l!iIi!JI f~r: io n::pe:rilMf!!l!it \\ritbneedb:, pom!hm " nd d)'I;, 10W'ii lbe. ~oo.c q_tU~r: a'i~)' b)'. :1(8111 f.I~l, fM 'mm'ttic ft$~.f:ldl~llI~dY 'liI~,lnl ~~I 'lhe s,nn'l ' 'Iii~c' ~ht~_b '~raI8'1!lS -;th CljiU!: 0'1' 'diep¥a • IIJlbi:ll!~ I~!f! ~c~dfe a;n be I~_-_cud .r :~ d]IJe~. II; i,l fip~r' IIdvdmrr: 1:0 rp__l:e :&0 dmmc " ~h_a11p.1ii!! ~:o' 1m, or dropl It'h~

n~'c by 'two Bimo". I'tl'ljqe. '

"DleMral:n, Jel

Tke mldn jl'[ Kft.' - - _ :in tittl~J!l! _ . ~f tli.:' lIi:o~'1i' j, ami - HI tdl IlIO~ Ti~d' _r~fHfin~IlI'~ in 111£ life or th,c' m;J,cW,QI:'. 'fiow,C'9'U'i' ~~ 5pl~ O1J tll,gh~)' ,dliclmt pEtQl,6iI~m_tiJ.n" bi'ls O'[!lin dO mm'!jdm~ m)I!I'~ritu.ll(l, ~6ftd 'their _,)~ ~n~g Ih-e' m;l1D, jll~ !iIi'.bieJ1mu!~ t'e-~ - 1iIfiKRWed Dnd blown, out Ud!!q1iUll re-.CU'[ ,~dfli,\i"~J' HI

~&ltiQusil, lJ'pl~~d. to tht Shill EmIS thiis j~t it win U1Wl~ fm~ Ill-I!! a:mmm~.rWJt:Jiu1:P UIE lurUu:r lQ:rn~ntljn:1 being nl'le~. 'T,o

rd

I

I

e~~ ilf~ blli11\l; 11hw:y;,gh it wi- ... mpI~1 ,mJ'1 umlilg ,ill 'bfqll:t~ '~Lml' if nodting e_i, !1tWlih1.bt~lI rund 'ell d it ~_iut brilh £ :1:i;lo:[ ,by [pW:!luhll it ~hJ' Ell" middle of .:I!sheel ~,f[bjjn audboaJ'd .' =_ ti). ,m,l]JikJil ·tb~ m'H!I~1 hole ~__sjfi!f to t>~emro!l:iih. It: ii bat lill::\I'," ~tI, peke anfl:J~JiJoI thMlJllh :._ jC!lt '00 de;u ,i~~, Md a!fmloly [UII'I ,:i~. '1jI£ ~i lie. 1 qr:~f:H("ri,~! ,~n d l"~pll!acili1!l il.,hcwMC 'Af ,cl'i:!;l<a-dghllg bi,t8. or brass by 'h:lO~I!b. uae '!if' lill!!B.C'l!ieWJf'i;v\er. ~nCle.:if tftil,e!iI:, let in lh~ I!BiD1c1 I;hc I _ t -' Ite 'y,;jll ]H' !!'!hilfiil:'ilim th'~' Ii:",,):.

~

I

f

'ne 'Fhlll'lt 'CbBrn:~1'

Twill small :5'lqnr,e-b~J,tII!!.d, holilS. \'Of,~tl1 ~dri,ef Olbl. ha'd the ~o,p !llf 'Ith.: :10011 cbrunb If. 'T.h~reil, 1:Ii ,thin; plilr gnaket: be .. 1":';1HMl '':he I~d and! th.!:' b!!ldyhieh mUM be ~!;1tneedJ' QtbE1Tmot,i!!!: ltn~I'~!!fe~ ~tiU :~ up!:t!tmd t]:u: bowl m~y ,I~k. The: ~ilh in-

tmm~nt di6as i,n desilWl :Emm tbe De.Ll'IOnm'~ ~ lh~ Ze;liitJhu!1l!S iJ, 'h~ngedeaptivc: iRDW;, and thr. D'eU'O'no, tOn ,~ i~ r~., With I.he 'h!!t~a'r" h m an ad,WfI h.ige u) .~d. de <D~.d b,1::Ui BO;]'1 [OJ' ,3: .n"I~n Oll1le •. and ~n n~,i! ,~·tJu: IItcdlc' , hl!'yl~ !be 'cb~q~d ~_. wcli! ,be~aUAc ,,~, the m'd. A o.1J:t ,the need li.e' ~s dj;I/l,~d lU Ibe '(D,P'", whlf~'Eh c neWQI\C' lmib , .. ~ liiH, ,in the 'to~. OdKHYI!>C ~h,!li 1L"'\-'iitOI -'M -in:M.f!i!'1\3!tIigt_b~~~ Tht! :ZcnI ... bu, nJ'loll!l :Qtiim ~U mndell.

IO~A'1i' 'CiUit !\1!.riy dirt iQ.cc-mDlttk·d, ~fll 'lthiC." !!l.", 0" d,~ flnll lehlm~ bc;r. . 'Illdin m"t~n,g' t'cHoat ~mh~y.IlmLk~ NR me D~ed1i!:

I~ in rot ~jght Wl:y 'UP with lih.: PO~fi~ =:llltmc It'o;pl. The 'Em!rt:om of (he aeedi]'e t~ .t~fiI lin, ;11, bHad 1lmh~.in: me ~ ThG' ""ifum! oo'~mm, or the ZIliill._ith lemp'~0y8= Git~r,ttc nccd1l'~ ,aDd btft again ~t g imporbn.tto [lUI 'fibwi it is '1i':q.~I'ue. ClJ~ll)'~

_!._Iil'~~ - nllMJiD, '

Ii I~ aff:NlIunt 'Ibl'f ,iRking , 'I, the fiOrDl!l!l , :p~ ~u m II f~DUre of Itb!ll: Lambfitftali !DIidlnll~d'~!jJjdiail:a [bjJl Idle CD,tOO :i opl3'fiting ;J:£ mO&lmn~:m ~lftiC'~~nq. I~o~i,.'l!f'~ while dle mI:1'h'~t .. ta is ,flilm~nded:" ~~!~i:~~ pilUing an 'I!:ie emcd lb" IinCf5!illllllihc mi,!ltIUI'C Stf~1 at tlwr speed nnl«! !~I1I~ed. Iii iI, '~C'ln'! 1,1 aOilllut 35 m.p. h. a:~dl .ls: 'RUEI.)!'" ;mlub~uemC!l I. mWn j>tll ORe :li_ mrgl:if 'a!lXIi blt,ltried~, und if ilt hi, gpilil:fil!l1IIcftl1~ pj n ii(!' e;I!Cie8S. H

I'D"

1'-'- 0 I~~:e ,l1ecd1e may b! ",-is.cd by ,Onl' ~w. "fhc ,P£tD1 _Dum,poD ,_~- IJe I.~.d I m.,WC'RI'., ad, UIkioIUIO It.1.RdMdmiDmlum ,liem, i' 'lbia," , IRliaERidty ,in .. £R'~d it m-I U:e_~"I!h, 'rk', olio', dil.cmiOIlI!!il, tOI whdhn,tb-= alb petroll 100 mpIi i!!!l,juliW by Ith- f~ ed ,inkwi aped'_ edl.

GI\n:a'IIC3lI:'-e is ru:cd.fd1 in 'fCmJikiD,l, th: 'Wftou:J jom" ,lIdOD " di!c:' IIlDg" ~tcd in 'p.~U8 pads or tJ!U dIJ pta., .rib,Fe ----;~. ~,

be UandJ '11NCk mtllek . ted, ,plup 'by , , 'thiD ," ,!t of

abdL Of ,odw' Pdml .. p~ oom.-t. - d 'ml' ,I'oi~, chlmba PIper ggkft -;-' n be ai~)' ,~ck to the ~jd " thn i~ wiU alw., '

- , t, Ir J with '. ,,'hm Irlle top, iti RmBvaI.lmi ,I ' - " ,t

, 'Vu1:OUI jaina wiD ,_,' ~. c' Ilf fud an ~Il -_

- '--dl, I uk, eadnU'a'ml.

ne ftillBMn' Imhte Py,. - dol]:: 11, 'for

,~buR'*- ,. ftc' Zemrh !'IiICT' msbummt '~Io IHtly

In;' :,,_ Lam~e:ftII. Mod',dJ, fftliIQ Ig6:Z 'me -me com, ",md '-im~c SB.,JtJFC ,Ddl'Om nmll'f!1_ _, cubureua.

D'E'I~V'ORTO CARBURE1TKIl SE",r·I'1 '(lX .. PA.CTOltYJ

OdtJ

j. _',

't So c~ '!!I:IJS1' t"e. [oUr: !Ie)

MA-d'lh,,) I!ltil,_ I,

55,-,5'(6) C,..3i

• 65(10)

45

',D- " Ih-z ,2;60

n: ,'to

SfIm,". 1!l5 e:.c-(~'9sa~) -ninA,

St$jID a,rm, 11125 ~.C,.il!l

,(',.",1111

MB~ 34,

_~f8

1E:J:"'iI :J60 iliM

40

I'

• I j~t ,.notj t

'ldtU' je:~ Fitfwt. (em."

1 ",,5:

110

Typo

bOb (mm.)1 ThnJuiti 'm 'N'~db N'ecdfe It't ,!\t.tuj t

:PiI, I$:, "~j.~t

n.', t. (guL),

Type

Chou i(DgD.) ~L...~ :Ni~ 'N~dhljet MainJ-t

'p~ _i jiu

,BitOl~t ~I:

FlMtlWt )I

,aw. 'tm:oo ), ~"/~ N~'

Needfe'j _

MlriP j ,

ftl.ol jM

S1IiI1lCr jl'll; 'f1ntJWI:. ~E:!U1il,,)1

_,'ObJj B,aIftI p. 1II:J.5 ~£C'. tllon~") MU,11Ih/C1

11" s:g/~'

Fl, ~·8B:jl'J.'G(3S Hfp,

.Lilli' II as 'f:,#., '1'91,55)

:M' ,],8 l!i1 di:

7t-F14 n'l'1 :l.55D

'10'

4'0'

55

J,...fj,·S

'!VI' '17S: CA: (f"5"?)'

~ --,-~l,

1;95,0::': iBS, :1.1

70-,5'.1" lEIS, ' .I6oB IC,s

'1!5 ~

1-6'5t

~~'LD' 1~~5 ,r:of. (~'S.),

ldAlSml,

75-'1'15 DI-a ~,U'l,

~ 4:5'

W., UlL ,i: e. '(1051')1

lAd' Bt, 18

, -F'IS DI .... ,1110 69:

4Q' 5'5'

!J~ 5

lit

ns'·~· "05&-9)1

I:' 5·,F'18 n~ ,-60.

'rJlf'J )5

55

1l .... ·5t

lEI

,Odd.!!' D, - __ £»1

1:10 ~.'ii'; (:1~9S41'

J.U\Il9"&.t iii I

"IS-FI" DJ--2i

21511 "12-

4G .5:5

'~'5

£D;" 1: So f:J:. (1'.51')'

MAIII'" U) 15-'11'18 -Dll,

~55D

",;5

nil' 1.10' ee; (StS -J

ii" 5Q' ~'I-;:, ,:160., :uta

4~!!i:) 55 ~~5t

. ~

')od6 "' II" ,in '.c.

I(~"B')

1\tW2] ElSs

Cho'ke (:mR\.' Tl,!!ftO'tlflie/Rir "Uldl4!l N~ejet M~nje~ PilDI1jllf SDlfit~r je'l FIn-~1 f. (gm.)

2,.] 701 Ihs-~ :J.:&DD nQ

,(I

60b

S ." u I1~ 11:,50 f:.J:J

1(1960-.1)

M A 1"9' BSS 17' ~,

,50.

nal

~D: 18

1li

S5i l-lJ,·S

Sp~dI1l p~

Type

Chtila 'C~) Thiotth:{sk N~hI :N~dJj,1:'1 '(1Iin i t Plihl1:j _ SiWHr Jell'

Pm if/Wit. (vn.,

I' ,50"'./!.

h h::d SKI/~8/1!91 1'8

'Tnm

CMb: CImn.,) TItmtd '1mI'

'·~h:

N~~c:n!:! j'e;~

I mj t PlifloEjcliI Stafter jQ:

11 . t1wt. (amI.)

t J ith, Us, _ lib

), Nu.d1£l

:; lUlU ,45 :5':iD !

M~._d TVIl~

, 'lk&l lA~lI

1:15 ~.". US t.~.

10'51)-' 11) (1960--'1)

II~II I,S, Of' 't 118

,MB';!-~ OS 7 OS, 0'1' BS?

:;7.(; Of ~l dl

70 :4,0

E1S-2 TJzo.-z

:IIloB, &aD

:18 Dr 1111:0 'tJiO

60

5-6·~t

u tu; 1~5' ~.t'. ho6;&) oS,IU/1

,d~

~(~) N!:'lCdl':f & ~ 99(1°5)' ~( .. ,:s:l'

:Jo'

GT'(l,i), 8M

:;00 ,t:,e~

1(1163) ,lUI 01

i!!: ','~dJa1~ _ 11

[lOiS

48

,50

5

73 35 '5

3' "51

TV 11'1,1

:I', is ,£'.e:'.

(1gb,)

S:Hl'l:i1u

w

II: -:cr dlI~ ~, 11,&6, ,50 SO 5

1sm'

501 ~"". '(1964)1

SHBfiiB,u II

;J ~leu,

;-, QJ~I Cml'o'. '9i, r.c. h, '·'"1

, liB 18'16 II

Mood

'"I;,:iS., Sli:u~'r. __ _I

niJ ,r£.~.

(,1g6,~6)

,SINI ~:S/d! 1'8

T~~

IChoke (mm.)

~nr'!:'/or

- ~dl

N~~~U; ju

~(Iii J .t 70 1;1,

P;~Gr j~, 4'0 li8(4Q}1

,'blna j~iI, ,So 56

Flltm~ ". ('p,., 1'-3,',5 J"'J,.Ji'

In 'Iblt N~.Jc wlunm tb~ kQlJml 1& - -- Ki"'~ (he rut 11'00

I'NI'ri~ in C'iOWlIin - tRJm 1m 'f9p- _ , •

Th 11Ibll: CIl,,"", ~,_I ,m6dd, which ,life 1it'D •. mtd In Ih!l:~ U. ··'.~huJ

hli"c brrn i'n.dddL'd ,- man!!r '!lIf' m'lc~'

~ 'CII!"Jilel::.- _

61 LrmricctlJ~fJ'"

:.~ 'raOD. -

'Thot1Jb Lttmlner ~gjn., ue Id~~ ... 1'd [fl r -wide :I)~' 0' IMimuU 'the p~a:p!lJ~, of' 1,00. !l' '1 __ IIlQ rl Pu ,_ "of ,p-: ,.1

I( pp,mx 1}!2,: 'or 4-, per 'itIlU)' ;' .." , illY for aD ~,~U ~ _

O~ - pm l1f' H to "If I ollp~ml(:reuIMr~ PH'_~I'I, ,," 'rEeO~~ mmld~,for D'e. alJ!RE:! oj"lbot D.lLD . a. en "'c mmcbin&:J is·du:u·u-ue~J run bt~ l'hlroD I ,'be Rdiu,ccd. 8,'L~e ,-=-d lJimj .. :rru m c'bifl,d' run on, .1'11:50 ~__ The :bi,p-perfomr.anQe I SQ. II '5: Wi. , .00 KOCl)- - _- atil uc: 'di 11/25 nUstUR.. •

.oU nnbr IJbaaD,y~ thcreIorej lonl_- _ me COlIne" arc

md stitt; oc g£ ClU an do, nO'utm 'Worse' dim foul 'ml' lp1;rk,

m.g plu ,bllli:rmdDe~]nt 'lubn ,liol' mig1ln Cl.UU pitkin ~mt.1D=.

Uf

'~ ..

l~d.'IJl'I'

..

ThJ ]ilb'~f' rnii1hlr~, ';ve ho' running but lift" llbe pin ' ,mCL~ "ne cdan.~ whirr; rhe h- ~viu bIen. coo'~ the engiQ~ II'tOie but

- - - III II, ,in _ h 'IIi~r cuiba,n 6posi.t. -

Cml'l· '. U- ani, 6-_ - btlnd,cd, Or _ D*_tmke -ill,

lQillu: QOl1nmuclil .. ,., dl:' fuel. P.,a!!UUD1, FIfO) •

mane, in ,I 1[, .0- UGkeo. ' , ,,,,nrt in Q _ anuDI!'tam _

for I '''on d"-_ __-. ,rdho'ut ~'_ o· Ilnlthc:: ,mol.,

111:1:,1

III ··.10- •. -liE fi • It

UI 'III l"rm~--b1. - ---

u6

t

N !!!IW~ finraEI,y ",h,ee' md Itt 1m 'tb!l!l: relaiD :P~UI ;_::_nd Olilce lnDrot

r.'It'l 1!i~11 the 'h:vcl ,lug_ lin 'd~" lficw IH~ Cli'tlitcl1' 'ur I:h!t

:I~jrl! tW'IJ~!!lm"'~ ,,:--m,etr Ilr 1:1)1, ',-'i~ in ,wi mIl'l' mel 3:0-/4,0 pai in :!IWIiIlln~r" LU'~ il: ,dri,_ rem Ilc Ith'~, 'hole;, ,.bout I, ·n~, ,will be 'n~d'l!!d. R~p&!i-_ 'Ihl: In~ 'plUI :and, tig!bilD, ~t" 'nd ',:11 ,r!llfttt~r I. pin'E~liio .arc:. Rep •• ' it,hl :fUI~' ,filiI: :.{Il, 'llIilC ,m CI~Jn,,",f ,l!IiId 'Ibe ~m_tdlm~ P Ii'::_d,.

ftc ',EaI Ud,y.

,I:I'lltGIJ! -h Bmt ~'.~. - J RA;mm~mkd by 'lib"! mUl!dJ tlli"

,dmli", Owilh _ , p~u:re UR,I, withl :l:d",mb,gc't, be INpahdl

"01" It'he hvel asinl'Dr !inJDI ,61ve. 'Tha IblD, ;i :piDl or'JI~~\f" 1~"O-lgd'l ,oiJI. The ,dahl, pi'Ule: 01 DlmediaDet' :r'lFW,m Ilf t~,~, 'blvdgsiPI~ andi, 01 ,~lHIC uif!lid:~m~lh 1i:~1' ndl w: liIMC :hntJpn toOJ is I~Kdil:. , ' J InIT 111,1: :geUbU ,,1up~ Tille •• t, 'cim.c to aA;n "ftc rllUi d -';vc it wbm l!hemaebM_ hM j;Ust mE!! In, 'harr Mm ~, mfl, of It I-.::_Jt an bour:1 &in" 'die hOiVf 11l~ ",ill'iht'I, b - Irlid. n tht!: wetllu'M ,e:l)mdJ~ PU! ::: CHef.'lI" imftBlUBdil pint ,of 'liI'IWI,o~Ie ,oi I! 'UI' 'WIItf'im1 ltiln, :II ::iJO:\N!! ,md~ mifu:w:1it11~ laif'Ii)' lOut ,th~ , mil; prtc~du,if~ II '[iIlr the ,-,,-ubol:~ Irut '~b~ ,~;.~:.,pi. hill' ,ill mp 'Bf panlmn. 'n!. ,"- 1110 ,-e -- -fli wb, both, iK-'IId, 1dri¥11t'!~ ad, lbJ'boi: ~'!li!lill d, Jlltlt lw: ,dnIlI~ lud,llh.lld '~' ~;- -='dl,v'. i'D.:-hidI ~ 'lh~ :IIID!-= JJlfU1:, ruD '0n lie' lIiOAd ";dlluahi~I-,uaf1iI, 1ft m.e.rntn!mn 'wiU,

U'nr:e. bo.t~ 'p!IIrpGi:' - .

The finer ,h~1 :rOf th. Gnll !M¥'I' \. :-~,It&J' 'ClIIfmlC I!!:ftd of tiL uh:1£1Wi mill ,an,. Idll.R is ,RO I'n~, p[!Iii -, :,!ifiC' siUil.p~)"PO:!ffI lQ, the' 11," oil until ~11 ~ ~-wl nsa, m the kI'UIlHIII (I~f 'dlle~ '.I~p:tiUg ho!e. li[ i Dot p. ih~;c illli ~lUJ, ,- '" Mf' wl1Ild it. d __ ·mlt.to dd, :11'1, ,r.lN IIHy~mdl ml ~;l pint.

bmiini'n:1 hlbriauem :pmn'. IgJlJ ~, madillli!~ ,me: '!i:lal't wj:'h b, ,Gril~an Md, - _ _::_.c;..lIlfl. n-" 'op:ntiou" ::. - ,detailed ~: .. te,. wJ1'~ ~afflm 'Iu:tb:y 'LIu: t.mttKlUl Rm.', ItllJfltn[VI" Imlil ~ ,~h.lllPii lind lif IfiI:n,c 'Ih,JUi H' peue",guD tJm. ,,~·&hIJ;nl chis: !i::Ompln.D¥~:y CI[paw\'1lC .o~.,

·,rhc~1i! lill lOtne g:\l~ '"j QII, It' . II rdl-' aGuJd be i nj- -=aI,

' •• ,8

I.

Y! nd0lJ" F~u~: 'tm l'lee: t tlii.t:. l!eil'lgi n ~ b~~m on t'h!:' m G n Ito ~d t ~ btt~C'm Ike l~t!P of ~hL inS1nUf:tC:flt g~d Ih~ ft'3_1" mluJg:1J;:!Jrd ~r.Hir~ bi urnfl:eme3t:h.):, imoth~1!' iJit ~'he re~lF .. btl'~ti!!! 'C3In. 1i.U1~:h.!lfuc~lh Ifhl!:' be~e~ driVt:'i ,U:ditWD nm IE'h~ If'min..t whee], On,' or d'l~ !l~ on ll:'aE'h ~fJod.-,s'U!pt.n!.iQn bolll. ~\UhQ!Jllld 'rec!C!iYIi: a ~'ali'inR "ilhm ~","'~\~ ~ .000' mill"Sl. .

FIG. "'o\~FMm~~D' 'lAIWU:Cli'DON-L,1TV1 [~lGTiSX ~a!R rE9L

I. : ca~ 1.5Mi!d~-d!l'I~M~ mt

I!13 ,I.. F~h.rdi.1!! kn'lM'kl", ~bt·

11

1'lf 'rJic -p~~,(jn n UHt'I on tblll h~b"ITeau 1:1 ~Ii p!U1ieu',-iIJ UlD,p.o:ftHI.t mlllll~ 1~1 h G!illiI!j\-gme:f(ll~_U. 1~1'Ic.e ClI;!ta'! hiJt),!lC! gf~ in ~h~' ["ubs willi im:¥l bly find i'll __ ylon ('0 thli:~fi'lkC' I'fn!inp., The "~,hnl be;uinl' iMi d e 'the h~.bs.JI arereaUy be~~c, g~d ICJllf'a.~c:IJ !JlI\!.d I,)lta]' 'with,'!hdr IW~ :~~J I:Qlll):f~lJ1tt ElIleJn 'Ithe; hu'

n!o

ap fl. fD'r d!l~pU:II'p-Mt:. If It'h"i~ ~ dene fhi: g~ IMIiiI be, p~1: i tb~ h~n,li'I:p !i!\!h~Jle im Ii" "PI)!), nteded. Finally'!! there i:l~" ,e~

QI1I du.~ brn'k~-p!t'dal 'hfj:f, Wip~· away ~ludedl~rph!i51 I~, ~hi'!h It, lll~(:13!f0.3d din

"

:E>'il!li. ·'I1!.-R'MR '~I!' LJ..fIl~ liCA'f~~~ LirYV] I I fGT/~,X :S~nli3_

I. run bliUc hw,ltl un ..t. t'ly~d1J If,IIr[I ... r.~~ kmI-lI,'1~ iIIIl!~. 1. C~~ I(j\} ". ILl}' 'l.g .1Rl1!. ~ Ffljj!. n.

These ,iIlf:e ffiY~ places It!O wM:eh g, 'O!!l-C:1iD dloullil b~ apipli~d.

AURI with ny g:OOdl. ~i.G~~t nt,,~h,m!l! 01' lernBim: Dil. Th~K 1I1'1chn!!e tlfrlc Ic-hftld~ 'ClJlIltm~t ItOO~c: krmcll:lm !!iil Ithe: IF1'OflI't off Ith~ 'e~'U~~h ho'lJ,S,hlgl ('he: 1"C'aJ'~t.rodil.c. kmJucfdn; imror:dwE'III)' ~n [fonl l(iir ~h c'n~t· &d.ve: ~eJng ,lWld the I!I!'m!l1D ~'I!"'l'Id c:('I.nn-ififs, for flf91n 'brlt-'e. IthmttlC!'1 c1lJ1tch ,md gtillrbol 0:1'1' Ihm .htafllii:Ul!:lh_l'I&.

H~re the lOil",uIIil shon!d be 1lL.i'ii;ed \~idl pmicl~l~r dit>«dion. ,.::rh~u~h. fg~' scn:!lliti,,:!!: oonlNl'l, ~I i~ most d~lCald~ 101 hI!Ii,~,~ e'¥"ef}l~ thing ,ufl"wll!fI'dy ~ilifd. lIfi)' ul:4!Mjve ._mi!lilllinm. WIlli ,tn:C'p lllil'Ut 6Rr the- l-'v,c and 't\!!ii~lt~Rrip:!ll, I~r ~h,1: 't\!,;i~I-Bri ' - ,'hl!:mHhr(-' 'hlfl~!.HI1:r'

1::1.1

WI' 011' 'di~,y i~ openni.D;~ dOl om dl~UH I:bcm ,.ilb oil 'to, d'I ~~Mbeca'U!H' 'tbe aa~ ~I~~nfill b, MCbIU'efUbhin&wiU_ -0 ,- .I:thl filHOMry end l,hljlP '0:0 dt, llImd1!eibl. lad toDduUiilI, ,!IIlli'1 'fh~ 'palma of om~:5 ,hm' -I.

'The hh:1.,.d ~. L1IIlhrla.tiolJJ W, 'W:- - ,- ,

'lhac:· Do -'p.¥iai~:n rtJr ImjldiDg Iw_1!ui~flI1!:mN the '~I~

grips~ .b~, lildia:tulh. tbrJu.e padmt wid] gfea.lIie 'on, 10 ..' -,

.,ibl, IDdintmdal, 'm 'be :Iul:uiattd 'Q~J ;w:bm, ,~~pped _ i OJ

ad! RhI!li1. :I'~~l' :",",'.""',.-,~' ,,,",ii, Itt:-- [ -. - - ,-- '~JIi. - • ~!~--

, ". __ .. JL".. 1,-'- ng ."",",lOi,~1d ~ "O'~ ~'QI' 1_ -_I!'liH: m\U! '."af _1ft ~,

lrip:l,,~ ~'CJDI lin 'rh,~' IlCIt t.,rJlr. 1II,1lI1 tbt: L tbl'O:pPoRunil;y IrUt, liIlIb~tml' Ilh.:' ,.-mwilJ~-, hi:I~-.Bldti)'li"'pdn'I' I~I -.bi. wm 'ROt :nn :.m,_,tnlllll, lilll (WU tiJbe rPlI~'.

,~Head,"':S. ,~=:

IOtlte:r '~mpft~n. lubnOlbid dudn, ',' ::-_¢mb~,'l!Ild UUIf.fidaIJ t'Q b;c, RjJC:Uat wlh~D '~ ilR. ,CililOWl;ila:IJ :6n o-maw i,o,du.de '~~1U'B1~g"h ..:d blD,.,R'.!!,ru 'Ib ,lIUpmsiolll, I,'" :m,t&c

" n:t rutb. bllkct, dUll '11.n'R,1 h.· ,al!nndCl, 'o.ot II_to I~'

..I,. .'~ ~..II· ~iI:. 'III~,~_, fe .. 1Ii. 'L. • ",," ~

""'~'"QI I~ 'wei ~IR ,I ' ~e. 'mPSW11U\., am_ '!LIllI: ,-:::.as :IH & tlJl,g

W"II,iW'I an' 8ub;jEttD W .1_ ,.mnaiW. dram .llft "Idle I

- ., im, 'me ~H :.~' b-m of ,II lIi~c ml IQIIJfiJiWi II:'tafJIJ' qmlc'. On tOe \1111,1111- _-ldimcilim ,[; DId, ,DI i'lt.,_' laJ;01'-,lhi. to.:cri: I

i hen. ~:rDd,,, ibcs'7 'oi~ 'in_, ,tim PRI.llIrmi'lIIi~i.t ·Widl,:1 pnuun:'

,pin, ad Ith.[s aw:fdJ 'IR; n- lUtR mm. :mQIirith!I,: ,.1.8 :roq:: "dle raaiJJig'" 1 r.c :hm I , • ytt: ib.mm 'puhdy' ,fHdy~lheR :~ -;-0, 'nfed .' Idel '.lil dim mil. AI, to dill ~D:tII, .-,:~ ... ,on iLbc litfim 1'1 Q.'lGddJ C OM an 'idle .'fAc'I." la,'ln idu:: I-prins tuba lind iDj~: _, :titlde :pa!e laml ilimehlr 'btl'. - ltilDe' dIll' ~Il&::~cam. 'nd. i~IW,l, ,dn,l] Ind !lll1IIi1iii lllc:f ~I ••• U ,mil. On. lila IE:MIleh, with tim IpDnga: .lDIIr ,U.dOHd lin 'w rmd. 1:0_11 Ithee :uc _vii, 'pdfil wid.! - ---Ill duriog:t1 I\Qry ~bJI't iud, 'IiiOI

, ", "- 'o'n iI ~n.,j~ "'t!,l:' ,-c~-~, liD, 'k~, -,~..I'-~ ,I)J~ _.'. ,_, I~WJ.R ]11_ ~ mo,R: __ U'IiI '!.:n,i!,~~

The _-"ddl _

,An . .' . , • ~nll), _.po,l gf mnmhi1ltC 'l:iI hmul be ~dlliopptil ,anm'!: md.iDg ~ ,m'f .ll::HlIdI!~-:,'D.I htp 'di~ ,-'Ulp:plt. od 'fra :f~~

10

~,

Lub:::"'Q-dro, Su.. 'Y

Fnr model I,!, D. LD'. CLt..1 P -mil, mislitlllc: lIl'f t ,in:.! Gil

oil lID ad. glUon or pi!b'G1 (I 'bob oill or S, , L ZO/40I)I.

G,- _too : I: III l! po. ao:ntinuJ nwdet NI:mt D mod!!'!, l'aiit' [h~ I _ -r ,Ilmo!..ml or S.A.E. zolta. n.1 el ,e Ito J .dm'¢. ,~_' 'r!1Ii mftJ.ium,,:eMe', bu:" ,fOif aU DI, . _ :Ii S.A.E. li'fO o:iJ up, Itfil !.e: ,WI phl&.

n ror e Mcs- oft ::-e - for 'IO!f8i:oo b if bc.niA illEld rr.ont

fUlptmion. For m I l'ieM-s;id'lll mdin ,bltru'~!1g~ high"UlIl'Jtil!flS'" ,aIn't ~~'. RqJ wIlcc] . , um1IJls, annu n ilhh hub: .'

Li md III rdaL . mcKIm, in~udjn ,J_~ rn Iy 'ake 1 SO (3 per velln) '1lClml miilil; bUJ: Q.r-1, Lit, ,!N,dI, V. IT, and .-L '1:1lh d:!') Of p~;J!' Cr.:'o:t, • mmm' 101'1! ~_ nd tin joints, , ' . r. dlillt ... I, nu tJ .. 1.: need. "~\.E. 9fI' Ii .f' oil. -:r,el _ -, for rrl!lDt

d cont'roi 1.:, t:!'3, t ring Dod &Dn't~ .. b~em

7'

T,,8f1m,zllw:N, aNd S'rupemil'll

1"1"iHNTIL. tol 'die' ,-,~- ~n: ,€II Ii 1 drl¥ 'in,I __ " 'mor:k:fI C. Ii

__ ,Mdi ' he DI!I-:-ri_ '~'iDC'\I:1Dtual:r, ixoome [II -, uy ,in - .'e_lJ ..

_ . c. " '-" AJ:m01Ji8h tb,er-~ r,e d Ufv nca lin t'hc' :!jU -peD~

-~O'lj nun)' , d~:U tmcN are , j.H if in i1}e' CI mdnL .O:na' ,apia, _ ",th Idle lent" m 'R_J1d elu ch . aDbmL b,rid, cDvel,lefli in an eMU-II' chIP~U" 111m-rough oll':efh.ul aJk for, '_ri ' of opdatiom 'oecdin.g ,~-- OJ pra )~QOJ I qrjd!;er p.. ,. run

uannally l.Q)uirod by tb 'Ord:in IY OWfi~r. :' 'me ho'Wp~lr.

uds ,~_O c' ,Idjudm~n~ , b 'coped • 'lh by =- R~, nablJ

"m~dI ,Eider M'dl li...tnitm equipment.

... linI dat:1 Gc -beg

- ilL ~-=II C _nel L' ba it lh, -= pu~ 1-' -n m-ell ..

anWn, '. in the Dt. It '~I!IiMi ' or ,,-:D]Jtn hox~ immdliAl~Y 101 'lI!Je h1tluftb"" -tutu -_ 1,11, m- :_e}.crjd·,er .lin ~_,·~till ' Iprinl~dcd .I_fd 'mtt I _'>,II!: a)"DS, biped I ~ eli. Dc,~ .. u - -:in tth- ,. -' ,d:ld1ne tJ, ch, ," gear -~ ,'!iiiQU -!I1d. ~hat ro.iI'

fi~ub:"!lll b, Kn fin~ ud- - --, d.. :Il lhGeu1I, ~m"l muai,.",C' or 1~nd 101 jumpl out'. tIll: p1!II,h, _tllll ab(c !!!IUIiJ n~·td II:haft\l'lfl,m.G. ud to mplate tlmi:r 11!:.Dp,~~._CRli t'he four ", i ,on '('_ abmllJIII [Jla. ahmuJd] till!' uREU10ed liArd Ihe Iprlfe MnOVcd.

, "'~'" - 'tfmllilftl ~-'_ 1(:0) en me b -.dl ' f conuol miD - -

itlh [he ilillefm~allli:' ,1 iltiililDn r.l"ll!o~ftgt d :-, on:d~ ,of ,t:IJIII~

mum , &;tud, 0111, the ~::- _'. If it d _. oe_1 i, " n the lock~w

:md pllal~ semrih~g' the =ndJ Df the cable 'to 'the 1n'I:lIliI sweiv,!:1 "Inc iDtel~ with the selector Ie-v,er. d if il.! Ilhm. possiblE' 10 nmke the h.amI.h:oo, zuo ( JMIim, _ 'In '1 ,. em' with 'he: :mdi - 1m':iH I(lO the ,lh:td ,p;Jn i!:I.f Ib.e han.~b ~t "",ljtlll'tbl-eJ ,,111;1111 in me ,D~utrB!llnordi. "ell: 'the OU:~" cabl- 'IImr dll: Lox. Ih-eli is -, p,PI mdJ, a lee mg-bolt.., nd thiS am be too8med AI that me

125'

ad Dr 'lbe - uta' cover "'nl!1iI11'bc bu, '10' -' graler' !-: - ,fl:lcn.11 thus ,in c:l'ccl ~'t1J,: _ ming [I nho,menin I~ ~nll'r a:b'~.

11H mh = m [)ll 'bOW'mi'I'.r'. 'b<8, ,~ _ !ft.kliilied '_00' mllldl, and, __ -.r

biki-. up the I 'i:l - Y "m-jed .yaRd Ithe ~dll!' of .--~ "vel

bla. Ilf ' ~ 'thll IMGmn 'of 'he ,Nlldioft mUd he no~cdl and dirt

@

.

1 bll I~.nl comptctdy nt o'f' 'lbe: grip,~on 'me ,RleelM .'~vc.r _0 tb t lihe ,,~jr:a;a'I' ,piea; eaR hI! [mi:ppcd cl_)' oft" idl ,mtlly d1' rp p-'~ of ~ut'tinB plim. My pllOj,ec-ign nd'ihG' ,- i,el bloc.; will emul!: dt Dtlecwr lev,tt 'Iojn qainM the =-bll ",ud wbm ane tn. feI' ehug~ diJWD 'from 'lap t& ~n.d 11: •. ,

":z~

'nUR' are [thff.it: ,- kmII ,.in.-, :mme 'IDI 'dl.e' ~ 'mllnIMl.

MQE!ls D - .. ' LD':lJfO [Gear Conb'G1

On tbeae madell there - rc~-o, Ic&lblea; Ope-llllmg DB ~b lide

gf Of-od.m qntnJ. c ~b -hlJe' h iUJ OWU,djustCE uti is 'f~

1127

I

,-

fOl •. . h t bu.~ ut-Ich ,£I ~hl'1!' :ill1CiOO ra.c: _~r .. m,1!: ~ n 1M tUcn up b' 'm ilPPffJlri Ie CrUS ,~r. U !'h~' -, _ b~ u· 'm fiUed" du~ roe.kin~ ~QDUQi ~n, b did 0:1 the 'eTl,··amtnd'baJl '. 11Ihr: Mt:' lime '(hill. Ifl'er J~RU:lI_ ing [he' b ~ filxinl~' 11 th~ 'oon't;r,ol b(l:- '" removed IuIm th.~ ,-,- ,- _·-:ioB,.' Th ~ =._'bL t:k ~ 8'bl.y in ,PJ ,-I: without ~hrdr. djutmeD'~ _' btin, , lChS'I;.u~Epd.

O>maoding ~lUd,

0111 Ie illid Li ~ mo\hd~ ,th~ kidt-t:lDI'ter nTII~h:mism -='-' ' 1M remOe" - . in OM! bl~1c. T - 'stltrkf' bmi, i I·.cd 10, tlle ICl:Igj,n~ cnu~k, ..

, b,E ·.lJeyUJtdftcll .. h __ ~- ed KIN I' d IIIOIC1Jifl;g' ,in . II: flh .00 ',hJm~ d 111£1 wlude M- 'bnWn' - mOWlIe41 i ~ ,., box. III Q.Q1, I utly Ion £hc rawer Ipl l~ _ ,in . ler ~~~ '. The m"b Ipbr is t Idl b., 't.hfft Iman eoant:cma!k ,. _- .s. . __ ~U riI,ekid;- "':-1"

mldl i am '\lmit n Ith: Him!' ,p,rincplt!:! be _, I, pi-nion. dri¥'UI

b,y &nt~ II~[ . nd ~'1Ot'hed lOr:. UI - Ilhe ~elpmon uf the

~lu~h. _

TheDn LD r fflD\!llilg ,live Ibn I'

- __ ,,/ in l'WO R~U. r- Ifl,a d "nun th~ -rankcue .:hm

ul

'dle'l'\YO - .:" _ holdin Il:hc barel-plinian upport ha.1I: be n Ie,' .. ned I~-Ult llIot :ffmlI'JV~,),. Then p~d g:ordiin !Ol I'b 10"' ,-,-' ,don' Ii 'en a:t the ICDd .cf It'e e,.'inr~dis:Rulnll'in,g _ lion~

, __ "._ ......... -'!'~D- D,:_mantGn,

~,n 'th"t_moo,!!I. C _ Ii: ,~gine -Ddll'l_l.'fD"Ln euc: IfiU'Oi Til, rilld llIiiUt ;1I1n,d ~IIUH iIIr suspension, _tI pl3.cc k~. 'cnl IlH' 11m ,mdi th ' mransmi ion -.. Thi~1 it Iq .. h. dlir~nmt mm 1 19 ",,)1:11:1-, in wMch 'Ih \\Ihol· en ilil'l Q'afiuniW.on uni,1 flft):IC'I uni!l' :r IdI,- 1IiC"· ,str.aint 10" pl~I!;'-loa.ded.l_llBloIl-balf m-au""in • ThUS! III . I~ . C mud -'1 Ie th.e_.hedc .- n mi' '-n u:n~1, ".Pl ~o' the' blck o:h'b.e I~kx, ' __ n

101,1

Ib ' w;ith~Wn, w,it1lmut ,d.ilt~bifl, ,mJthlnl fwrwud 'of lIlt· PO:tfU'.,

Iru.l ,-n, Jg~r mr:Hi:el! much me - c[ din t, D. . "Y l'Dp~ II

Ih£ '----~D,1il ---', -

'W1i1ll 'QI,g,d,IC ~nlJ d1m_d. lb. :rn:r mudpilnJ ~ d Ithe - -4et -Ior'~ ',MmO_~;iQl th 'OlOlliuliIliI -R-- - and, drdip Co lemible tbt ':: __ to ~ Idp, .,BI off nd lJj,d . ide IbU -~, ' IdJ IHI' ~

b~. MH'I, I Ike '1ltJ" the :ra'l"'-b:-=- ~,",b!',a 'u~,m-· WId ,th~ 'b.JL, __ ,Bed and IJI' . U.dunc th the tn..n.ic~ , ' --, '1 Itb.e I:u -

lubulu IUSpc- ' io,o, wnt;, at i-~ ro_', do ,md~, dlirccdy benmd:1l . '

, •. "b L - •• d' -

,lOIR!' _ -~ eo '[:(11: 'tdlIlIm - - tI II '_ ,___ _ :1 f:II. ~ Re: larb0lC~ i i :_, ,- _ _

~ pr'

. _. ,_ b ~~n·· . _L "iIi":l.=~. • -

,e m ~W' ,Wl;u,P all--~ ,~-, __ ., IJ~ ,. ;pomt at

whkb ---:r -m,d l(lGSrlllo ,:ma, 'be mI,_.d, itD hav,e lIM,doped .. ,1tCmD 'f: the iClirc]1p:: _ Ii, pm! Q - 'dm pin. __ Idain - the _- , -pmain

unit :_ :il[ dm. I,C y,.

n win now M' 1.,--_;£1] 'bwfU 'tbt iWlD beari~

... 1. . ..11 _ii, 'b~_li., •• , ... '1., -

pin:_ '1-mm. nu'.' IYJ! -~ Dell 'ODIUCW,• -- [U!l;011I J L u~l!:

Tb~" 'r~ loe ed by- pun,th., :lU1d,m~t - Ihmlllrl,y:rct ii -=- ill lemoved. Na:1 ta&;e ,~:ruJt Ithl 'lhmem hQlbll.b~dtd, (:ADen) 'Ial~ Ulinl s~mm. nd l6-mllL maJ!e wf£nc'b - -, (wbi~h 6,e h-ft,dym~ __ muld ,make d_ m"htil G ' -:"Iutrc m rlf bOOk)" 'ull ~hc ascawa, !.I'Rd it wil~ pm, 'm 'the' LD 'mod 1:1.. The nudlLeR af dlc:, piaian 1- dia ' fmm. the g~ulbOliO mlln 'be carefmllly

ISO

IJI

.'

p :rvoo. _ mute 'diE bnk-~nnbol h~"c:r .,n i· ~'nl~ing •. " ~. hrn RtIUmlblml1, ,fin It1Ul: )nOll ,lib ' - , Md, RmM'l!t With "~I!ll

mmiion.

''lbe ,1- ,- ,'B- - , IGM

Ta adju!.l h" ~,.~1 piniDIiiI, ,'hicb Iflif t.in, I~ :m..u_:lu!lp8!!i(m joint., I rM0VC 'I' '~ ro'Un~ CiQl~I:rlnc~ i.~'. the jo.n'~ TIUl abr: o:r th,~pinio:n. is blE4pm t :1' ibl nos '" nh ~ DUll' ID,d look-nllll't I; 'en Itil 'la"nul and tiBihtm th~ jn'oer' Rut 10 ' tOI Idjus'l he ,min I~Q :b~~ it C7la....q:r. mm. pk)' bdwe~1 dn~ lid ._' of' i - t'f-M

, nell 'UI I~d _ 0" llIl' 'of 'thll 'b-, tI, 'pm1GRr dJri'wm by: til ' tDR!;mi ion bur. M UH '.he .,~_ un'l ,of' fL::'Y dllOU ,h Itftl 'gnu1D1,

pi' ,g I~f dt£" 'bcve~ gear ~t''h'iftd du: ~ransm~U'iDn .~ usin" f~e: er

, iU e 'b4liuv"tn fh , :d!.

TI'Iis pt, it ahntt UmpoRaTli:e, ,-nd I .:~i~r . , ~!IIIn'l Dfpl ~ must IlInt belt~oolb.e ,-fibbatt beVel ,nIt.OIl :,ndltb~l en 't:h c.1uteb bellr. Here n:gnl ting \VMh,eR 're used ftill'ldi shoutd b

• ~ fI' .lI~_,_, - •• '

,II'. PI' ,Ill I.' @f iwunlID'uJIIi ,'.

n~c dmm and ilhe sit -:-houId M I Rlo\!cd:. '"m,m 'lh~

'.keel atdle I,WiG 'I'o~mm. li'I,ub 6x 'the COi!:f on thE' ,,-:--1111,1,l)r ,h., Ipnmg (ork", and t .. -e ndhe. h:Ungj"n uf the: bW£" hoc houla 'aJm!!: iIi,,,·r '. Teo' Ihe: lb-, 'e ,Ie:llil'u. if 1101 :r'I9ml1V',d ' '~d}ll ~_liiid " uU oul, the eM:I1s,hJf .. lind Idlle ' . uide .[17'0' ,ar die bml:· ,. - -" ;~ dt~ ,als.o ncu illS ,- ~u pt:.njon SP'Mldl'e" and Ibe c'O.m,pr. ", lurutlU' UlUt lean lIl'I)W be PUl liI ide. Ti,e' ,off Itlu: hftll 1;,4-md. nu,"'mounkd GIlII '.h ''''iii' pin ,joinedlliill the ,Iprung fork. dtet\, wwiiillg :fnnu 'lhe app c j~~' i:dc" ufll ten tlli, Itbre 14-:mnirl. lI1uts fir ing, 'the pin "1~ {h,e c~,v,c;r'l ~'hidm vdll (il:lme,-'YIi'U,Y. Witb ileum Ithe '-'.H£ - .Ie-mel ii' twob-'Illnp ndl the I If, 'IlOO'lhed' pll le,.rth.e n:diuur. I. . ~ dll~rc an JOgI' fVdn,g nu at II:he lothi!:'r smdC'*, 011, d'c ~iJm ra"·,~r. and 'chf- ICiUI be rmw, iIMII. Take DUll Eibe Clotle" aDd nUl. :retinOve itlhe: beilrilillgl lind ,bock. Olin die' de ,whlw Dfl: lrift. ~n ~linB' ,fit 'Ib rJ'BI' lb . riog on 11- !Ode and put bcnlb m. dle covcr. TIleD ,(lIII~o"' on !lh! " J;nGa. td e '~ '1lb~d UO JYn. th,~ Ii. , -:.U 'bring" d '·11 nut 31nd coU~r. FJlli Ib iMide or [he -. ~f 'forkith, nrmpoood, B~"U'

NOEl' lha~ two mbbcr \\?'Illcrtight joints Iw(: , _~Ili the I ~ ::-:_u.~

in ,(olk omd 'the tmosmL . on Ie e and, , S~i4~ I", 'm has, t ih£ Ulled ,ooomp.- this; roup so Ih 'th~ fut~,-can, iide 8n_, 'lh~m.

'111e ft- luspe:naiaa TUb

Th~ mbui IlmpfitSi,on un;, un Ime .modIn 15prin 01 d'i h"mt WDgdia Old IclilJD~, .-f' m 11 I ndl OOlDPRQed by iii ti -fmi. n"ring 'Eb-:- first - . ,', of ,eampr; ."!JW!! rhe au~ r ' pring funmons :lilonw:. men Ithe iMeI" OM auna iDIOI ,:-~ ,. ion ' ,- .1J. 'Tbe' Omit:r' .prm i! r:~w.ned by a _ " ·'1 'Ofl_ md

th~DJJI,gb~~hie.b ,_ i •. phlln,gll rod" Ilh~ bo :tlll~, tod ,of 'whb:h

~JI~ lim 'I riog "'ith rubber Rnll':e. "-"hen '!here i~ 110 ~, '~' vn tl'aJl< h~ _ ",bei. Ih· rod ~ fuU ,ithin 'Ih' 'bM and the 'prin,-. , m' u:ndtl'\ic,', tlght' wlnpRMlon.. The w,e'i,ht ,of the:' nm~hmce: fid 0[' Ithe rider brin ,u, the: bell.1 in\!!: :iD'liOl Jme JoI.';tb lhe itnM~ m" ion bDii putting dI~ RHI p-rdy DUHflhhebo" MOf 'e:r and l!;ompRSling' tli e: "pM, -,' '" .1 ,is m ,t Imlikel It'll I ItII:.. interior of dl-hook~~h oll'ber' ::iUl n . ~d m,' no, 'n, ,Iorr 11I very] .. ,1 umc.1

I:]!

I!UI me oo1\ulilluaI, hUlllimeclq en Ili!hC twiill' mdjnpm:., ~UIa ~ -~C' to I~I!I, I!Dd 'Iii] .I:[i 'RPllKmlmt; Ilf' '11M: bDhid, Ind"UIiI!p~ aJ~" m~[,.,.

"iIll. SI . ....:Mpn .. C 'RMR~ii!J'o1NON D~f' '

, •• ~p!q. ';liI:iI~ pd. j n.~· 'DiIC !!!P.diq:. ,I.I~' ~

:SIdp,ilmg 1d1.rl! Ierv'a~ 'GmDI!l

It it~.mn n~ IJI' ~UG mt!li._::'f' bftd pm:' ene!: bMRrr;~ to' lhi£: QUllf~~n~>&1'·_-,loIl tlf 1I1.e ~~I~rlJ1l1!: mlJlI' tfjm:&niuiou ,p,i.li1101l. "n~ ,nit tar ran G"I-.::I:it'O.r teJ ImlllSil~~'!lilf~' ,tHl ood~f W,~11ill b_~, ~fid 1 illIuh~~ ~D II ""III b,foct. ~~ br-ed, tlldt!l UfI ,lIihl!d, iJm thl ,riniOft bub~ Qld b" IC'IlmDI umltr litt:: usmJbtr 'Jih.t.:, :lin. wumina 1[1, Ii: ust:: Id!i'l! buli, [- ndr die

n~! '~F am, hI! puUMI_ Gin... _. .• __ _, ~ ,. _

nfl: 'b~,el II:M'is 'litIdd ~, ll.clRl~PI :Ind ~ __ 'N~~ II~ 'rlO~l~wcd' b, tblt o'hJm M.rinl'in ilke 'boWlm,~. ithe::~-::.-, ,kWn •. liaR f~ti.n;·' '. hlml ,. mrldJ ~ro.t.w ~'Iiii.al;, ,iaRd Imim'~ ~1lmI-' ,a~.r,t' -~ .. ~ lla, _I &IIII&:, of the ,inioml;!, t.u, '~_ III he w~~.

dnW'D., Tim pinia mill iill1i\j two .hearinp '~~r:h :m .I~r~. ~ m pfft!it;11 Ithe .... bttl! 'Dil£m.m mHlIAiI 'wllh tllCi mu~ hnR~" lU'-h,amt lBCd, in the J~:i gur~

a_I.,.Un,- Idle LD I'bmlmi.tlam

A.lmd IndicnifUJ,. gi'Mn in, 'dUl' dtapm on 'mgin! ,dJismud! ..

i~1 h~ . 'to' ,*,C down tb:t -~mb1.r '. .' riJ:r _._ 'tt. e.,t!!l!~~(lUitd in 'rill' uPl!! 'ILl' ,rimtg,~a mohlled in. ditmml1ml' ,:till. Itrm~!!nl roUo .' 'l'ina bn:nnr l~fI' .11' ltv ' •. ~' of Ihl! ~e)1 C. O.W1m~' '10 II.b.~ dil~C'!n'I'D-LDr .sQlKfl!.1!IJDJIlml j by. ~~ '. r.on tin, Ihl!l m,.~1CDE!1!~ aruIItt '.II! ,d1DIm .. t~, w~durut ~B: 't:b,e work-lbop '~II~!MIJ lllll' ifI~le iIlhe' UllifamD ... bl'r emu,.

13.

fim~. H'mO',C Ithe .nar WMe~ ~j)MP~tl'C: Mith, lyre' aJlld bub.

T,lle 'hJub, i~, l_~ed, to tbe wh,~d ud~ by a :plmi3~ .flUI for wJi.i:th!l wM!ilcb f- sU,P'plj~d; I€lf. flIf;lrrmid mu1ti~'D'l!l!ded WiIlCfi.c:b, calil! 'be uxJ.

"ul ~u is needed tQ. II _lime hub'o'lr dme .sh:ifl~ ::'I mldlhe' k ., Ion tD.!ll' um!l'e' rshQul~dl be e;JN!:fMlty ,m~,m]. The bfllkm Did 'whee] It,~~rinp ,ear:, no,," :b- o>'¥'.er-haul,D; !but iF ,no \W,rik, 1!!i I~.o, b~ dane Of:ll tlu~. ~]!.e ,hub i~llr C':lJrI' be Idt'intal;it ill lid dll~ .mIudg!um ,a.nd wheel

F,~c\. S"'.-Mo~ [)iil. 0'1 IS: ,RMQ S··-~!{lN.

A." 'il"lIlf'll'_ r!!v..lIJ. I;Rmj pillilM~!JIn. Co Ruu:m t~~ D. G\fau rni;lJ·· .

iF~~ove4. In .rrl~ ~ngldD.c ear. Huutgwud tlh I:,ft; :iJ :t.ulRid.cln'l; slack ~D Ilhc~ 'hli,I-lliglu sb:~e :ror 'Ibm la, be ~e:f&:in PM~hIfl1'·'lhf mud .. ,~ b.cJ Die' .p~~ood OnJ 'th e 'futooard. 1'bc mudl,lmrti, b, sewRd by twa g'roupsllif boh,'!;~ fheing i:l '~~ 'fhe frnm£.

(i'w.m the other 'side or dle mach,h:u!1 !!IDe'di mndn, 'th,!i: gUl~ ehmglJ &~lec:t01i' ~rnl' amll, m!l:' lfiear-'bde iJ:{I'l«hOcI ii;, lb:~e.. 'Thl! inl;iUn~d dgmlPer~, 'Of' is'h,cek-absorbt'1I"1 6x.ed ill \j,le~ri ihe tro'IDJ.. ~jli!l f:!I ~SCaJild the' :r'Hm~i mil ~ fr:u:d u che I!I'MlAmi~Dn end ~!I1cd1 Tdl in pmiool;lJ ..

I_

'The 'IDnamiainn ,,~ '- '. .d, IDF hec1 huh em n~ ba iIfis... 11m. n. 1I, TIc h- ' •• freed! Wh·D die .maD' drdi, ~.

.1'1 the-, ,,' '.t' '1& :ionl hr' _L --, ~o bc'R't~:. Th£:D tit

IRlb'bu lpad limid,n ItiU ,crt-':,-;- , mav, nt musliM' 'bkm 01'

. ~,iL I., ~, ' •. i ..'., -, ,.Jlld1'- •

lin '~ll! ,Iht ~.~ rl.IIJIQ " .:_ ito IIWI!n' ~D l!i IIl'lIUIDl.Im! v·' . ,I.

~~hm this _ iJHlII1 t_ -in~·, mi~ Ithe lmil' i~d¥ ~- ~ p'~

b~oct of "OG!!II b ' . ~Clli ['he i II' of me ~nmk.· , ' - md 'the l[rum~::

lube 'EG 11ft" the gro UP" :mif~rd a-- ~'," 'JRm Ithe 'to!;' ion .. hu' ,hausm, ~ U it re ' __ OD Ihi~ :dle AU n. HR. 'n the 191JUQifI'_' 'iul!II,'asc ._ I'll .. , ,be msi Ii, , alladfe:ud.

lefl!lf;'1 dism 11 dinl tbl' 111i'iImm' __ ~ I'n, gnup'. ',La' I bewl und ..

Ih-:- j ·jn'_'~~.KD tho, ad 'Ih~ ,. n~e8sl! 1£11, ooUeellb ,pubox 'oil.. T,he':= ;- IlOW ail !d'.~t bolt: m ~ fins ' l\aDOvtd. :bc'~ ICnI me ~, ,and: wmamWiDD '=-::.~ II L rOdld I liIe' balitfllO ad loci .. by ,blued 0111 '_I 'the mnsm'_=i-n ide. ~ iiltil 'bJDw item I, mllU<t'1 t n - fJ' 101 he ml: lDCki"l"~iR. ,J\rfkv thJ . tbe n'ine AUl'orewa, ,-~. ,-;-'i!IIlfi be' _ '. JeD 'OU - " ,udi thCl Imummis.a{Olll pup 'Win ,pul,1 ,., fmm the . ',itbl _, :di,llll: ref, 1-" . _::-,C1lMDL

M'kr 1m mlinad DOO'ft '~fy '.fa and 'lilt:: IC0Oftid .. s - if

'COituwKti--:._ ri:OB,on, 1&1:: coUDmrdttfil'l' lb. ". " . J • _ , £01: ad d~c

HlLnI, . jOn dile lmain and itn:llsmiL "cm.lhafq, " ~, .. :_ upGlrI

RIiIIo\f.l1 0111\1 S~r riII,g!iJ o<r ,e~reip. ]1ii. 'MmQiiili~e' 'tn.c ftC:utw

_ .- - - th- nod1'- ImilllCli& '~tw'Kn t!'. -carl inti hutdns' In ft,_I. ,t -I;.

Flo. kI.-MQ LD' IGUI ~'-M.

.l .=' fn;lDlI we R(in[n,l: pin ,.nd '~lie ann: - _i-I:' _ been ~ ,-' lit i 11. ,-YllQ DC' d!,--~dtd IpU!lJ~if ~o _=-=-1 <lIn~ rnt-'bi'dc-dloc pin, bush. fw Ithil:., t~ ,til b~,~ 'pm :m. 'I'll hxk"':01ill1 of the ,RU- .' heCI: IUppomng ~'ej like !!IU~ the w, ',cr!md Id~nn!l:Cl idwr :fI'l.li1IIge rmm, Ilke ~~on .c.-,_. T, u-e u '. ef Volbkh. Ihoumd :bc~p~. T . e ,-o.c-,

"Iy hm whftl tol 'be ci HI "[~cd ,op tAl ~wh' _'I'

rupperring ilLn \fl. ~nd; thetque:ncl! mUSI be ,m~lowed in, diJ-

__ r. din!,~

131

PO:UI' IlJlU, I~H the bn:r~I'etil,,,,a',, Qd 'wid, 11!Iiat: ',W!!If, 'thc:' 1ihn"gm and pa~lWlp I~ be debmbed.A aatllenul ,fodiJ, the bam 'aJ". and Iftu 'di~ 1OO1tu tiM Ibeln f"'.mo,vMli the nul, whi~ ,hIlJ:M 'the -:_:-: ~e ~R pilla: ':-~ll, he ru;~e,W!M:!;d ,cithter Ill)' .. ' iipS~Il, ''lNrme'b, 011" b,Y ~anponri1J ,Gij;lin;l: dw: w,h,~~ h;!Jj'b., ~(I, [f\ttI:. the wlu:el 'bm!lf~ ing" smkc Ithe Ilde end 'with I. ,und:!11 uai·11i1 u,int:erDlle:d:i.atlc' :3iiumin~um lOr led! ~dI ,~o ,IIV,Oid 'dl!'lln,,3!e~ IliD' E-h~ dill"!cD!d" Nat loosen dI~ fOUf S(I1CWS, f'~wrunl '!h~' 1lQIlflm:itssi:on~ ft;.;j)l'IQQ,vtr 'llId t:blt' (h,ee sefiews fudng that 'Ill!' me' -' peedormeiEef 1d:r,i:w'I!!., 'UmdU' I,he U':lll m: i ~g...e~' rGr a.vcr iSla, :Nl j f!:~!!lg 'rill'll ,~I!'IId wuher", Qnd with the:M: cu't ,or the' w_, the llltl!~C:I .. pin'iGn belrifrill"'~ltUimflg ,1:afJc ('M be e~tR!;'itcd tfllOR1l 'thelmmJni~~~l!Il ~ wi~' a bwel~ pint'ln ,ull!:lr.

I ,Wllitll, ruI, ,tbl: ,pin i o.n. the . mdDr :!lhaulld Ib e uMd 'to 1i'~mQiVe t[h~ bmni IilIg,s wad : ,- I:ctl:s!. wen the i~OO:~fro(Q t-he len.:lt G[ Ib,!! lI:m.DS'~'i~AI . . C I rna laililiJ:' the IC~lmpBI ~',""'lC;C1i1i the p:iWO-fII, ud ~h~ bea.rif!g~ tirsf IIhUtin s: UtI :9uppon ,utiaLJr out 10 rut l'e dunps ope:n '~grip dlllil lpRirt. liI~n p~ tt:ht :!Iupport, in ;a,gain. A, !I!!l~U is. n.ext fi'~ 'e~ ,_ t ~e l~miMi~n CiUI~ end~, ,!lind 'by o,emt;.wg 'fhe :bbd,'~ !!If uh!!l :pu1lu the group ,is R'mfllV,cd fl'OKI! itt sail'.

POloo ,ami C:rnrokS:hoARe_otVaI.

Dl!!f>g.R ,th.'!:' emriJmhi1lt miS~ly em bmdinJ!'\'.fi O!d ~t [s n~ ~tli dc.mh ml! pdnklln by p~ing out ~h~' llUd:geon ,'m) U'IIMviowlj e-lPl~il!l:d. 'The~lim Iilild mn_m~iIlW:1g\om.Cfi 'be I~ out Illf !Jhe el"rn'l'l:tease altn!ll: tmaml~.1 :t!iid.e Jt~1' :d1l: _~'~m pnilrt bb bf2~ ttmQnr,d, fr(HB ~h~ wa,;bUMU~f .tid~t I~C hein,. c:ftolJllb i:lml'milR for Itiil~ A ~ • number Illf l~mlI EM' _ 'fl: nl~(h:d {tH' ~h'ia, 'Q~I'IIlti.(ln" '",Wd, a\l.ould b~ tpmonnall ItA 't'. WOfkSillop.

On 'the IIS'~C,Ic. Llll' ad.D 'mM!lc~3 j:1 i.5, ne(~_~f)~ ~o pn:lolI!.d Itltle RiIr AI pliliiion b~lEifl: ~'1'l'! Irallll"missicn MRniIbly loon be di$m:!'ln~~>ed~M th'ere is m!lll'hoc:'k-a'bso:lr'b:er dev.toe on !~hes'£' mru:l!~It.. A pre-Ioa,d~g loalb mud ore ti' h ,a:ppUlldJ QQ. D,PmJlaJ~ fte,r wh:ie;h me lH'I1~r.hlU·~ rDlk!r"~, Ehl: Ur..~1 d~i~d ';n thw ebapller. fOf run.iher. ~nJ~n'mllihQiR'Qn Ihe p~we:r un;t rsec Cbillp~er ~,.

~31,

'.

11'o .. h.~-J:tam¥l[a 'Cltu!iIWMJil,oHi..f!' ~~--i!!!1

; -~ I~MI,HIII~ LDI.S:o,M&&. _. -

J

~liI""5US!-C-:-- ion Dill,Man:U.:'"",

• -~ - ~p--~ _!Y.!I-,\

_ OJl.~lhe'm.l'lItb!lle. \vilh. ,i~ cxtl' F1llJ!1: _ usJ1!i!:n!lion sprin~ d~~ pi:d[ii :m: '"'I::nd1 I'V18'1' ~fl'!i:arc -It 'tl",:! bfr.tJntt:'bmh~ 31ti$f boU:OfD O!FtL'he:

ImEl!'n~ng-rlml~ wilttR! 'thqr au :!!!njC'~l;l~d' ,atl ~hl' fo,rk. I:t,).~l\ s,~~dJ~, _d,'~~hasi~0uJ._ hm: rep~d ,~h.,n ,lGM.l!mQ!;, ~h:veJ'IJ:ps. 1.,a,hr moodsh~¥,~ ttl,,!: irun t sprmgine' r~ Illy ~nc_f~ m:rlIiD ·tIl e f:o~ ad the sea-'1m, -- . ~ I1t their g'r:mni~(es~

D!:!m.dltbe bJ'ak,(l' ,~lJle .nd :RlinOVc ",I~~ I~. " - ''',' I. _'L - -~. 1- ~- -

_ _, . ~11,- ~'~''''''''I;. ... ,llIC'I:II'I' ~OOi!lO

tihl: ith.r~ &"!f.'D'S FOOng th~ 'O"t' ,covers nd l!!ltide ~hcm 01 WI'lh, Ihe

~39'

· Ul'!!f1r.

I ~ ~ ,- . ~fI~ _' IC!-::~~' :~!!lg 'win .Iss, ~.b~r_e Ike' -cp-unr ~"', ch£d wbethv i:M' q, nil lor' hem.rally derma hnc ~'D! ,~ \I, poolllllinriamt j ~-dk IllIfmAimmmCl CD' ~'. _ Qf Idle ,mcbin-' PUll· 11- ---"mg-' "¥'c eaJ' mO. aI,- pM 1m.. placed., but 't.ho&e wiam 'lrlt~' limib laid ,down URI!. in. 1ft _ t I -

be l'idttt-d.

8

IGe,n'l r:./IOwe,.II,8N11[Li.:.....GT:""'SX MOllek)1

tad, aimlill! Mad& differ ~I ~.ydyfTom ,th~ LDI

_- -. - II __ _ iii Ii _ - L_ _ _. L ..

. I :praimeMD,n ,tdml lelD.eml, jhUIlt!lIOlD !I!i~CI[n,r dl~fli'il!ltUul!Ja11oD

:a.nd, ~dll:'OU'tI D If' .D,Q' el' tinp, "ower~~it .,gn~~' ,(: .. IC.,,1c.r ;)" ~ basim:l, '1.1'1\1 mrnc 'wh.~rJhe'f dlc t:1.pe i:s rMltu:l\Id VDIi~I, I[LD',. ,etii:!.j'j, bilriznnrl\lIlU, (Li'li TV. GT) 01' ,.0 r,mg .It vnruL~ (~t~1 .ud Jm:zS:)I" Tnnim;gjolli 01V~fh81Ui1~,UI! I_~pm .-Rcr IDn, Ithe LD\il;h~ du! IJlI.'u~ba.r' sUlllm!!Ji!iiU11~UI be :uu-

'-I' _ . .JI_.li1 • t1. tm. '11 dI.J d~ I~ib· d· Ii' ~'.. 'II'.!

I n~~1 d), ~~, ~mll-~'-~e' WI' .1 '~_~_e' lUpelCi~JliJn.:_nv~ 0, 'UtIC ~.

Q - It Ii ' ,~'~oclt: -hc- ...... - - ib=~ k=== '. .-'II.,JI~, .~.- ~- tl;,,;

:OR ,~_# ,:u~. ;.-ILtiU·geJ' U.III:I ~11 W'!!I~~I!:!!;"lI!lIJ ~_ J5 [IjlID~~g,1

lim,plll!lCiI' dMU:hd!,~ f'aGe lOr (hI a.tire mm.miBi'q 'member.

The M.l; (I, UlmD~ II~C .. ) ~'~d liudh;r ,.rica ,nlJm~11 _ eDlitin,WlIIi]!' _pplJjm, ,o,er l~hC! 'P 'E I~'~f'!. bliIl all :modcl9, MOStJ)I' rder II!-.ro, d-~" -'I!,.- - - lo"'wtinM~' !Of"~ Mall' tl Dl8i' I - AI 11<... ~ . It '," ........ .,""I.~ CIII6_g,a. .~'J!. ~_ -~r"-';.l'-: '._, , __ ,. ~Iil! 'L!i!I ,p,pplU''In_

11·- i~ - '.', ":L:··.1-::--7~'~~ D-~-'-n:in AI.., 'h·' iI!~- iiid,~~·.~d 1".0 i!l:!mil~d:tu Uiluw! ~I_wwm~~ __ ~ ~u~,,_m __ ~_ ~_ qu~.~

Lrunbrclh I("onc- ionllira m!!' mm.e ltilld Il:nginll: RIl!lIiIl1i!la I(loud. ~, UQ. bdtirHi, ,'~ tmmmriaioini aH) Imd WI;k to be l;a]ldl 'the mmrfel . ,nd ,jI i :~'IId!: u~

L'lI"iI...-, I~r,!i ~ • , '",",,". ,OV\IOO is " slil' .:1'.tlv., - ..... ii:I=d, ~T· W'lbL,'I1c .";:0"

!I,~!lie gl~ ~~~~ A!I'~I- ~.~ iU -;J' ~1[!Jlll'U_~.~ '!1,;111 ~ _ ~ 11.1

!tum w _ (he TV Ullbut, wid, on lenP I of I'glc.,c. Gcn 'm! m:aint~nan. 'fa1toWl! 'tie' SaDIl'll~m fl1r. JlU th,me'MaGhma.

,Ita' lOll AG. l<ii'

€~ . ·u M'f._.)

1ft. Rk:Ii:~

,[', Ii:i.mt~: r ._ .

~ T, IUdk4!ill!iliEt 1-:- •

11I.~_,~n.

~ D. 1iUd!4Uln", ~j:t.

::ci. Im~ iiO'.

::n. I!tilc1l:41:I!I1G Immll]

,~
~
~' u
...
J
i
!
J!!
.11 !I
CI!
'ill
'i
.>IJC
_,
~
'~ 3, j

1

j I

f

'I

II

sp::__n,el'.

,"rtl~,'1IJ~. 'Bn ' t kes G1 the, ·lct-s .rtrr ped.II., __ ] ~ - the' 'c'ir-

clipi IU!., ~"S the II'£trum"s;lllJin , ,HU'I '(!lC, mm.), J. _-'~ns: '.e' It.O II~mm. peel ~ bul 'Ind !did - : -, levC'r fl'tom its ha~t. 'Kl',£~l,d:ri",.cr is tmm.'CII''O restrain Ihl: iii -llllm..,s;,rin,' ndla~I(llw it 10 ILlAlo. ,

- .,U!._U:. ,FiJth: ORE [,eNOVU I',h,l!' ' p,ring, 'co ,w llu 'I. ,tT t'lin, d~e cin:lip,. Sixrlk orte cirri ifl~ the -UUlk_- e, unscre\ ~in " !(he' dnih pbg "rb.=_, Eo-mm. Jh!!n by 111, m'UeClhn - the ,oil in ,I W)', ~'"ftntA: th_ clutch, cab!' fNatlimm tht 'ec!iEtimrJ f~r on 'til "ii:nlJi1': ,= 00· ,et. r;,,,,'1I: IU,. 1I~i.r .. bmk,c' cable' _ . nUKE, ,dallcbdl Jrom ~be l'edtl .. b-:6e: rod', (I" .. mm. ',ano:tr),. _' int'h "mo~1U '(lir -- r: .. Ib:-'kr ft!Wl" :m-Mf!edi'il!lni dl,ir cr,-nb-.e •• ';' tmeliw,- Ihe ci!lllip,., wllllnlu· On " Ilk., t--- r -liB ~he:nr'£'JJlovlftl, 't1lie =KOnd IdreUp.

'Tli!'mA: ,one,' _' now r '[o' dn,.,.u11 the 'hoct-absoibu,tMlfr. ,lad dUll Ra.if' of '~h ~tfi i ' pI-raJ on I,he stOI't ~BI' uppon, 'p,~~ iDusl' mCDllOnEd. applfOxim ~l:tl)ll fum hi - h~ 'Thll nu.1I ,of' -lie' "hock-a, _fiber bolt" L_'C'1l IOff.diln ,_ I'I-mm.. ,--nl\-"1,andtbc 00'11 ean be' ",:.idui'Wfi if the" Ihm ~ _U,P,Po'll1ed and _, pr1f:YGnlcdl rrom 'roppifll do",n~"'" Ill' lit .. _, ,,.."mlnt. nlill NiClIiIJiU thl

RUf-d, ",f1C! con.tI.t- _-=It IC!:V-T" wll,idl mn :d1di ;\] "n ' ,-

dIe llUl its, y.

1'rI:dl'AI~ Ithl!!' -n.a e IC:O"lU is RO -cr:essihl~ 'TIU!I ~ &cd

,~~ lb. ' Ian,p: 1.,bd_JI~. 'Tih~: 'twtill nKd'fl!i"~' ,g~, 'die .da.tan. piece 8ud Iih.OOs, IgBlhekid. .. dm'J.e1l' Iikt.ft: em lu, ' .. lim.. ,d_nw-glll

n~ 'maiicn emp~ t'WO 1 __ .I!lI'Iil~M' I~ did, p:1ml~ .tIm ~ Ifi!'a.\p' U p~~, ,.'dI.t, WVM to 'i, w~m tho l~rqlle I,ma! -, pR .. d'elu:rmin.~ ISpr:e. And it :shw!ld dru~ftr,u~ on«. ';dt~ OJ' ~,'Hid); lfhc; d,upil'o thcMJ, bidOg oom,lCkty.mdOHd, ~ not 'b_me mm~a. 'wit& grh.w' IllanidUmd. :tdmuJd. '1t:h9d'1~ m~,U 'bcwUhcd wi'th pBdift lOr ~~

Tit< I",'mdhl.~ P!UlHm!l dmmmdiog '_duldlj :fur :'bitih [I ICQinplraMif ta11 iiS, R"pMjm, flO ermble '1111:' cilrdip 'til M Q~~ 'Og, ft.llll)\': ai' ,th_e'mm'll,P'Il'lUGf'. duttJi!L dmm. Ilpri!D,p," ,Il'td atpI, laD IIM,ta~wt.

1E'....~!1. ,-~ OJ - .iiill.~~· ~1~1'·lImD"'·

~ 1.i

D.c' uql!mu~tl Q~:I1.im~d, :&1, dil"~n.dRlIB 'tbtc,( p~i(n:I:!II,:mndeb~ and aha. that [uDif ifl'lltid dilmmtlnllpC'dbDU, CUI :be pt;l:''' riOftncd with 'die minimum 'of tf~toob'~ tb'Ilh*, pm:dolciw),y. die mae'b:Lnes rrl'dU_ dai~ an iUJl1mdcj ~D m,n [or 1f1CI111Wl1~1:a

141

I
I
I
I
Ii
_. II
10,
~
EI'
J
i
j
u
J;!
...
,,,_
-
i~1
)0
Iii:
Q
I If
~,
I
,~, I 1i

>I I ,

'I ~ ;,

wi:tihaut,ri,piD.". The I1muUoijml: 0fiC-- -:,~j!l)DJ '_ -~,d dm,w,n b,y t1l ' tn_- 'HB eat~ fo, In, in-=. - "n, amount 'of peno:naJ, .'jiU. nd Ithe

num'he.r lOr wm: _hop,tool . , pkr .. The - '. _ -I'll 'lhen:~

fOlle' IUl1UIllII'ri: ' • I _ space being givu 'to, lb·._ llIuukel,y ~, H ,lIltcmpledi by die ' m Icur I md Duties ,on, 'L -:.im"l'er jo I ,an lroft~ _,pondin )' ineluded 0101\1 full,., (J]JB:al~(r Jii'- -_ mvCN ,ranaval oif the ,-,-gl"- hlft ~, uppall1' ;6aD,10 ;ini!ll m in .. gar ,e.Ium:'01 s1inll"t md Ithe ,ki - .. st -'l1er _haft.

S;xu· ~~cDdl.thiS· ~I!iI' the ,_ncr phlign. S' rJ-- - ger ,!LiM

lieu.. h~el nmj~iIIll Ihich fo~h)w previQUS LIm~Felt,t- praetirec. B."ht~ ttm4 "mJ d.:,mi] IhJc'~ -,mg out lor tile - ,,,.:' -harE ,Dd ,i. :pI'S.

N_ , tWMI mn,eems the ,: rU.i~tro:nvard ope;l';IIti'oR ,mf d ~_chin : • .h'e -. rbl!!lretl~r n,d if fi~~er'; _- __ ~Q""C - ~ 'the dia+ 'maIl Ung of '[hI: ~dt-Ju.nd foo'Jim2R1. n Prdy-lWO I~,_IL:: ,,- n-

m;(F'I,lI,! Q-f the ,parkin - 1P'~ug.ll1l'.:: ',CUII . 2,Jc .. mn1~ ar;c Rer.

The pp,a.rent ino"aHlt)' of dd _. _ul!nce is ' fBI !lIu!t 'Lh D!!U'Q'berd ilems f -prmmt 8111 ~ B - '_ in loom,ptece !!i'iamanllin, ,ft;df\!! ~h r,IfDR :fKOm.mmdt-d, by the m-*en in lthu all':.. _.. Ii till be o\'!,io-,-_, lh-, , -.~me ju- - •... n be . ',1m b ~ 'm~~ . Iy. ithout 'lb'- ,d'-lIIum'din or itb.:

- - -- - - - . -- -' - - - . - • I -

II: -. -- CMlb:l- Hint.,

- 'Ill imptlnml: ~ :U'tiBn " - givcnin fe6tt~lllI It.hr- piston.

;l,nv b mn . O~ th c CnJ , m:I !lmul'di prlnl: ,to'nJ' lids IEke all!._~'

J,JI'

I,

pmn-~·I "'rILls, :b.rin,P the Ip' lon' nrp priMI fi~ jn-' Ilht' inJd POft. '.hould 'mist, ~e hCID3d. - Jlh - t IIhe 'rioe pL see ~hl!!' edl grmlrE, the' riugs ~iiU he 'brmk':fII UlPI m Ih.e' film-,r'mw m'in'u~- Imf INnnine ~helt.iIt.gii1C\ Icau!ing."~id.: ,PIi:. !UJllliIg,~ h Ii I.~ diy' red

'Ib~t ~h~ gu.tfl. c-on,-'piD ~rcli'lB 'hou!d be nmewed! ,t: uery trip d wn~ _ pd 11'1- 'I ,we lOin t '-: tak,C'n It'Ol _lJIfC 'lba~ tlh e • re,' '011 lodg-d in their" 1100'1 •

A p'ist:m .. ril!lg -napi " : ady' J;!tdc whll:ft inning th,i: pi ~o,n in,'[:Q1 dl!!! cylilldc-r. I. tlh.erw·, - rb p' taD",ring ,ends m-=. open inla, IEne "nl ,port., :If I1iti 01 pp ns ~IOI M lIMe foft.: ((I, l'tllpislOIll

'home" btu 1'115 H cct:...,-4Jivt'r ~la'U'Ullh U~C inlrtlt pon .nd ~fl!Jll

p ,l~ , Ihc :ring md- in_,hiJe the P'l I'On i ell- d 'up- ani .. ,

,ha'in. ,spcci la_n \4!liCIJl,I, di up mu t 'be 'U· .. d '~D ch~ -,Ib- drift~ h i .. :ali, '!f:I'mW~~, 'Thl Ilor'q;uri dMnp f iIlul h~ve :I' l'ld play ,of 0"1--0'1 mm. and RlU I ,Ilign pc_d1ec'tI)' wIth tile, ,pm l l pinion.

• M:adlli~, rriq n ,fi, 1-t~ nu:r:hinn, bur i'F eh.e IrtGW b, bU

mfiliatDitl1r· jpoiintedil.owud:s tb~ f:l.Mwt p(,U'E~ ~h~ IlUpI, wtl'llr llill!' IIII' 'lLht'ir 'mnt'c~ - don.

1 lili
, IIiiI
Q
Z
I!i!lI
ft
...
,...,
g
i

y
,.
j


I
l
"'1
,...
d
III;' Fto. 71' ~~, U~l'f I.WIJlOim fl-S' t:. •• lU..'r" TV'~7.5. ~,16

I

'wen ,., ,~t, 'O,pemimll. -; IIKD pmfUJDtdl tim: ,61 'b)i~ '. ,gain Ecd 'iia mdc IUfti Idtl 'kiu:qu dunpa' i-U '. ~t,ll~,m.:~i:Bt.. ,A,cl~_afIO-I' m_m. a,pam .... ~ but R ~M, g ~ tile ,c.mmpJJeb!:: ,dumper matbc: RiPIaced.

~II-,-,_, .. ~-:L-~ 'U ~., - , , ;~VII!I" ,',m:. '

ftc :hmdldm:r uml~ ',rede om",t;r~Bnf)~ 'tfLc ab:f!ll: ug.. 101- ad, dto, carda, the! ~1In;P' ed, 1!IpUd:mM~. hm£ ne'

'£OV~.~ hdclb:, twD~; ' )un.d~r,kUdlJ~ andw.co_.bveJ bn_

~ ,it ,,~"b-e 'lifld 'lal :lUdIllhrc km~te-d nUl, _ln~1 tbl! edd:c 101 Ih!!l: ~~du~ 'Wbm. 1~m.1 ~hD hRD, un'_Eiuhellc:d' dice! UJJdt ' ,- 'M ,1)Ud a\p1:!. 'P:or 'fM' Soin D 'tne, head~,p'mut

LI.' ~

I

I

I

1

~. ,6.-U!.Y:I~ ~nm i!Dl M:uDml!!'~ RoiIim.ilm ,!tINI

- b;p;y TV') ".

lIS.,

I

l

ck d: I i ·~ninR n,lin .~cmh.y ~o nippltll

Rf1\:o"ri; 1~ i5 £;~ ~JLm!ld hy three' f'S in

iotl Riund lh 'rinm_

For th - d'rc c_ul~ c:ahhdle, nee fiJl'tCUI - Idenbe n u'b.:

It"arbu.f'en~tIi iVnd lind ' 1J1~ -tquer;dy 10 nmolder (h:is. .B,ndi

eth n\li"I' repb"m~w't "'lifi!ii4l C31n 'b::: ill er d lintol th Qul~r 1.!'O'lC:h fll'lomm~ IHmdkb II:' I!!ndl.. I h~· 'R!lU'\ll1JI> mo IRced to

1\ Ipla~ 1~1 - .sUlcr ICOVl'nI mde&S1 'tn- e it,mk II 'EIII' Idiln1_'il:dL

'rlol rc,,~\V 'Iihe elmer ~4lY "!I'S R.moyelhc 'hMdJI"ufflp (('Our Ii ,inj re ~-,) , od dj (,:OFllnm Im-~ cl _ ui J WiR ,hI ihe hcad~llmt1

~ecess. 11i~ two ,IQ.o,mrn. bolt!s _ hidll 'eX (he 'f; dlamp"c - - _. . Q dlt

f . me. iF· ur mar~ I(.&.mm.) Iml- - U,"'- Un: h: _dlwnp I in w

!h - f gshi,efd!1I jlndll\\!u'~ U!:fII Ih~ m'!Jdllulrl~. '\"1"h n all l'hel: :Ire

w 'f d~C' h -, dl:un,p oos'rillig , rnc!f ~h [l'oot mudgu 'm com ree, 'Tbe ,mbl!:, C,,\-I\![f Oil' ICO\'Crs ,I,n I[bm be slid 'ilill'Qugbt th~ RlClinin dill.

ClUIQ, and' pnm_'1,~&mlle' _ ~en

To ~IDOVJ!;': I~ther ,oflth:_ f:' I~,e ,ill ~ fi, I nee 0 Dtllf 'tOi 'W- utll thie cabL nippIe (nnw i_ - I. B hind 'ttc 'Jmipp,h~' 6 "".;nin,R pin holding' the Ie er phI 0 I" lind "'IhM tli,t, m},'tl: -nipple i ,OUi the rJ.taining pin. ,can 'be pum'l,lKi av.'Gyw,iih am:tH ko k. "rhi, , Ie~Ilt -.- ~nt!' pivot pin. nd Ith,e ,b/U,

'!hnUl.

e I03R '01 ShaD' .i

_- _-- --

Fif Itbe IDUll _ r n:ulemili Ilof the If:mn_ hm'kc .1lI! 'Ch.il'~ch cobk • _Loa--, tbe !l:bmp COl'! jwn lhe callil. £)11:U111'1'11'11 m 11-(" ~ "',Pm1l.

IPlnfi~J') ::u1dI191larloiC th - b II,!! Tpwilb :I'MlI~n plllUilCh ~H!I tiu; 1u~'a:d o.f 'the I. t If· WileR ~e ah [I - n 'b- wilhd "fA~ The

. -

clu,teh.-fe\~'~( ,_upport wi'lf :gllid't off, but cll- ~lQnl-br _kc-h~lII,er- up" pDlIlt 1''''J'n ,iM- ' cd It6lfh!! II _. dh:bu nd is rem - ~1-dllb)~lUMt:(e\"in'the tw,o I ' _ _ m'i: - m Ii' tb he idlwnp 1:,Q'lit IlQ~ "wi! ~h. If 8'1:: - dnotde II d, F_r~cl1:aiigo control d,aflS if(i!:' fitted ,th' I' Jsl-I=-·

, huuEd be- removed bcliolf'!,;' Ithe' _bl~-iI,;'wura't 'roner' loo=-:-:-cdi.

Dj :m nlU tll Pu -I 'link

-_. I -- _'_

U. mmv,l:' the bauer and its upp d ('1;90'0 lo-mm. Bms Illlxlrhil!SC

ItQI [h~ lttame !br:aCh{)I, Empl iJU fuel fmm Irb~ t D'II: I n rb,~

~-9

Ilir~indiUaillll!lmbc·dJP SCR'-'!': nd ,~.ilh.d ,Ii Ihe .ub fNm ,the: aif,chumrin 'r e tframe. E'xum:~ ,hc' pin oil til' p-tnll,-~p 'OOJriuul [,ad ,uui h!ftlOVC this. Widil ,1,6 ma Ip _Del': k~' Ith petal

~.P D'to'f,th-I'.D ,.fu:hdl:hm11 -..mm,_-kel.l'encbd. _~ ',I:' tIn, _~P,POl't II'tf:1!p .Itofdi:n_g t,hc Ulflk, if m Itbe 11 ",''he~l :!Jid=. tum it cloc.k,\\i; and! s'I'idle it out 'Qt dte: 'llII1iI'U~'.

'Q,WRil om dill! FfOD't-~, ' _ £II

\l\ idt tb~-,mlJ &in~ on ,h~ltand, , 'lilt! Ifmnt-bmf'

d.am,' , ndl dO- nnecl'Ili:c: Ilru,u1i.iOIil from, 1111:' :&ont ... bmb, l~ver on the brack"pIIO!I'C'. U:ft!la'r- ~_' IDe -prrdomtlc.r-d1rl'V,c 10 -. riiDl and. r ~ 0 I!!' the dJriy, 00- 1.0, ,t:hil') 1\""0 \lhrell \l"II.1",I(!In Ihl! mOlitl; linU: and tl~c nUI'lbin . me ;rigbt-h:tmd ~e\!U' on ttn~ b_ ~ ,-ptJI£ (al .. rmn~)i, inetim l.hc jC ~ dUne n,d mke QUil'lhe -- ,ha!'i.

or ~un.hc.r dismgdina r~m.ove lh,!Il, h_:- - 11- rbet'S, ,(lo--rmD. 5p-mlt~t), - DfMt,;CiIl ~l1,-' 'Hing, nut '(Igi mm.) o'f Ithe pht'1L ,in QI1 the _ rUR, Hnk. To Ie 0111' 'Ihe fI!JW, -;r bucffcrs und r Ih~ UwilbJI ti nI IIMnKfiC d.~ mpp WI d r Ith-! 'e,~. IRnlD\1'f:' 'Lh~ bore" bo (rio mm..). rid _:riu lib blilhnl' ou:' IJuh, ~-~drf.n:l,.

Th~ b'ailinl: Un.k c-n 'c 'l4kC'o 'out .vh,en comp,rea' on- o! i;J; Ipp!t d I'Q Ithc:' 5QpC -UjIll s:prwngs. -, te· Kb dle '-prio,g-pidc p. rOnl .iH ,come .•. a' ~U.' 'th 'pnn'_, J1d '11111: pi.li,~an gl..ddC' rin,g~u. .~- .11,00& (o'r dw it~rn in, e ilII'r dii6cutty. - 'T,his, com ..

p le ' _ _ dte d tJling' iDif 'Ihe rork' '.

Un, I, ~ du~ Jdl-~!lAId wlttel nul aPd dlit - .b~ m Inc JIIut (It), ~un.) nd' jthdln, the- lert .. h~f:ld ditgncc pi., 'T p the (ftm'l .. ""bed, pindle" ith a !look punC'h fiffim Elu: ~' fl .. I1~"d Ind'; w·tl1-

d dl pirnHc'ud the b I e~. hoe III c. pll' e, T ke our llib

l1, ,D oi!- -, I IOfU· 't _ch end ftr 'til, l~ub. E r t: till!! drre!ip rr-(Hj\l th ~ltrl ,id of dl t.ub end ~p out llIle bcariin, with :II punCh-right ,it,ndi ~dt h" rings m rd' z:Jl s", R P tivt! -:nda. \ib n the 'on~cnh .rt" :rcl!iu,,",d It:hq' 'm t,~ . idl da,l:' dnm ,DUE.W,nds

L

I. I

- 111',1. 'aM:...A - I~II;~,.

The ' i n.s ad II ,SOl hall,e _ ' 0Se' rilmily manblmncc EO lilt

TVI,' s"lndil __ ~. ~ moctm 101 in! - _ - bility of III -:, hRI

md,!ii Je c . _. Thu _ th ~ ahb ~ 1a1tled ,ow,l9'tlull ib iii! - JUSt gWM {fl_ dli1: h.rgv 11I-:ddu: ,.pp,IJ 'to' _' pi -t .:,51 'Kllhe i~ ,:-lllu otl_.. -0 • dlme' m.ldbn . e:rvidn:g 'oftds ~v :bceo mJlu

~O' '_ muumwn I: RSult, lof over 'ltm .~- ~ ,firi:mm a:perie-nc.~'; hut ,00 aU m:--- m dtilCth,ge mna.in the ~_. ' ie -: - nliab,; ItM~ til.: ,tigflim- a.f \DUIM Det blll_ hawd be ebetkee. i~

,edia' wim Ithe 'Ilu.bri-" IlOf __ ,r,kina ~ id! p' ih'~e dj: ..•

!Man to the' mgtmLs ~_ [h-: 1 __ ~dia-l do _ 111 has IIlECUrred.

R~dudi- n -I IOpcnriODS calling for spKi II tool b;- 1_ en . u II,. _ ~hiued, Im:t fol' a·ose duI.~ r;m:ain it WQ:lm1fd b~ d'iflrull to ~Qnm WID withDuJ! help fmm ttllC mMim m~l.'S" ;_._. 111\1' p:ReruJ IUnta ,pp:t'iClblc'to me'tbr-u machiD •• , !Ill IJ-' Ilcve _ -"J'A' ,atdju kftHl'ntbe' Ij!m!li8, 'r:anhe.s:l hm thr,lil mH-' -, and ihwc 'to 'the ItwHt"lfi,p - " ,f)UG - ving 1'101 fre plm),. h(li\lJd haY" QQ' tm.t1o:n QiA:ut the pip il wmed. End p1 )t shuWld be climioJlilJ:4, III &lirngsbim, - - he - bd,~ tilt' eablc pl!lll!! - ,;!Ilod Ib if '-pfl~ bmDZC b rm:p, in Illte ,mMm_t:r d - ibed ,~y)ru&()"

nly Ithe dUlebandl bm~ 'ablu _ould! hll\l!l:' I_ok, '8djU!li91

tUl ~e JI~len, II -,in Ito II!!!_~-e' Vi. ehe blulild ,rip_ them OQIiI'I-

I ,

fDrt 'b'lf ~Dd 'lhr leveJ' dM:! n'O'l n,e cd ilQ, be IWlnJt~ :t

tbt ';- . '-gri,!., '" i,lh the ,r,~ I' brah" when thr b~dI-iP I.t:e mIMy W~ lip in ue. much oJ th-, II .t3, ill .11 __ Drhed}' ~ d r.Ms must bel aHawiKI for.

1;0: ,'n-liDD

En:gin'l h.ll.lt!-~llijJJiI, iUlUld wry IMNrc n dn~ ROtlm - aed

.:" fal:101J rniJIlim,um, -! ane pd' ,;1 (iO 'rr m -i,\f- p,' - o.f 'pmglll' 10' 'one _' n :mri.~:e~n (I piEf per ploD !il'f P - b'OiJ when.: dlHe· dilit.,,1E)! in m. __ ·rdl: the ndllltJed am~w:(' The m.n~' 'must nc,~C', L~nm fJlR ,eihlllE 10J:liI; c-GmJlmercial pelRli wi1hou-t. .. d.diri. cs I GuM bud to mix; "lriib 'the :.o}]Oo S ' E. ,oil. The g;al'bo:, actdt go . ~t:, keavJ' 0:1 but_ lftime""i_ UH ,shIWld 'ROil .' -u'b tiUJlrd.. 11,£, .~I 'bo,ld :I:! pd'" ,~f go oil.

M~ :nippl c - gmup-', t;o- tlin" mUDd the Imme h cadidltrte»1 mudguard" 15ft be: h,lbri erred b, the IOwna' b, fi:n ':_hmrt. pifol'C.e of pi ' d.e ptro'l p,ipe o..-er !h.e ncut 'Of fumed-rete! 'oil". lam. HoJd 1d1.~ ,nd, or ~he pip _ oye1' t'e caMe-nUn Dip, ~ 31ld

iv, 'ilive ~T s.he &1Emies .of die 'Bi J uta' fora' 10'111 rio I tItrot b tb£ -ble. G.: _ ' is u'fiwiblbde.

In o1Hn.·, dI,l: fmM bmkc ,(die LOner is [Lef Ill!! cli" om tme BU,~ Ip~on b ~,) .,oot '00 . e rp II p~ of:-. c' ~ ~ ;iJiIidsiemr.~e.d. . hicih v.i8-1l DpIWty fUrplUS ncl _top 'tdrippiP~'Dntollh ~nktfro1!n

tIn! Jff c.r. end, of dl 'c:oble.. ]0 Ih~ lWIJIleto [h;~ e _ , oiJ~b -f'as

fe'll plId b ' , ~ lfihn d '1liJ. on the Iywl eel QUD_ ~nd ~ ~upt~ ,of dnil,(t!ll. can 'bil:! itdd d a:~ ll,~S'~OOQ..mllcl ;lue;rwL T:o do tbm dt~ rltn wd Iywh~ d,lDt-cDI!,!,em lDut L ,fii!NOVCd., ,nd .. it je, ~on ..

,enio1riJ) _m.e tllll! op ~tio:m ,,nth tb-t of,dcuwing-nd dJ -, l~ img '11"_' mOD -ct poinD. FeU' luhd-·ti.on dg'l1: :MI''UlidM 'Oa,kr 16.

Th'l B,e ,Rub

To Ii£!l~ ;hi Ii ud 'eD 'Ilh:c t,,.,,,fl'lU1l, C.t1'llfl!: DU'tii fl:i2,ving d,e ~iJlecl ,II J rd, and .i.n".: 'tyro 0[11 'lit..i:: 1!lfi''Side wi,i.n, . ict~es, orligtJ.t roGD~t b,1DW • turning II t thm same []g.e, .:s 1tJ:\~ eentr-I:! llUd. 'IInUS~, be dll(,- uably re, ihl~!d ",,;1u~lIllht: wile I" f~fitll!d" g, :h~ mati t bloW! hauld be lIpph-d to 1U::plHlFlC'r sinC'. 'thi' . lI'naid't'.d d.Q't3. nr)! gi\'11,! Imuug[- I~ ~I"l!: e,

.1\0. :,.~ J, PI

00l£> [If,-mm. IbelJ. ,a_dUDE it 'tol n.~ q5nd_ -'AaJl nlil~ .dl ~ ,8 .. m;m. 'buiID, '~I i to 'the IDIl,pem ,1'In.. TJie· _. pipe" _, nell, ulm'.i, off b, Il:Ideum,1 the two :m 1'- ••• nu' ,ua.um.

hil lanle. .

"H~ l,f;..fWlI'Il. ,md of 'thI: p~g-pm",- qHJ[l~ wiU 'II 'flu!

cylinder .. he;.d IQU'_ Readl_d bu,rel' 0 'he dQ.w?.off ''''b~'~ _ViC 'Jxm lGi'IiWm. 'Tho-:- Ii! :Ml, imrlP<l'fu;ot d[tf[\el:mcc: &8 ~e p'; . on, lOP, bath Li madds lcompued 'with die TVI1S; 'the Idl

. '_ .'re (!'Il'~.th" mdc ,of the 9h uat pelR, m~ nOlt 'OD me u",. _ ~ __ of liht, ,ilIOn _ '0.0 •. _ . .~ model.. The . ";"~ 'die ~IS~ em-- 'BInDuld ,.~ _ t g-,- ~"_' '~~ I ,UBI' perL, Til" gu,d_gmn

pm , .. iii1'~mldod! WI be'. eli iq fil in the p~smfi. .'d. mcwld, [hC«'[o:'t,.plIlh QJut, witb &gu plie5SU!tlC ah" tll,e drdips, .lmvc t;-n MUWv,tdt I.pedal.y if *0 ,iatma. 11 ,int w~ed m II do~ 'mlUcg'ICfUJ' Ibr imm~miOR in velJhol ~-_,atr.r'. I~g:-cn~ 'd~ClI!' 'IiIP reu 'G~,OD3 in.. m pmn_iw"b1e mel O~:lO ,~n. ide B,_ -". • ' __0 "-::-'-

auld .. ,d1~.' ben 'l:hl md liP 'DL u:n:d .Ill Ike nns,

. 11:' in dI. 'bm;e ~~ I~ m.'1iI

1m, RfittiD" th~ ,cytindcr-'b .

IMIII'" wJ,m£;b mRJ ca· . -' t '-.

III- .diq~

IC'8]"" -" .' -,"';' ~~ I~ ~--,-"o:n _:--,

To= et 'dle pilat :w..MKWi1 b d'it ,00£ mmp~~~ 'tum :rn_m iuD duwil., 100PaUil,g it fMth r will ~~I '~e 'u.ct~\Ter ~~

~oo ho't 'I pl~, will,ue ~ y, pml~nl iIlr Itlm ' .. £hine

lridd!tn hMd~ , 'I five cold p~up I;d~~;; ': 1M A..C. ~5'XL~

b,a,m,hm 'N'S. K..L,.G. FBi8Q .. Lod--' 'HLNP. U - sma1i~

(or,o'l!Ja..m·}PP'· _ . " .. ' _" __ ,_

TItre' ~ ,II fl~ T. c:oil Dmm:ha:li!lpml~ 'f'Iith_U - -- h_ -~ .-

eserpt t:h ,L \.. U.,uo.4J lII,d_ ~Ir . '!'le' ~~tiO i. acl ,mp.erl~~ :iIJ Itpllft 'from , 1~ b .wdl,of ~e H., . Imd 'lbn1.d JlIiRlP *. m. ~!Qi, urth. E : atmiill foUawicd b,J' Pilisfi:rul!g unclc! l6Id1, IO~' ~ uJ1 . ~ 'm \\11th ~ h .~ oDiodiD~ ... ra~ ~n ,-bf,~~'

- p. A ,Fau1l)' -. . ill b weLc LD CI,l.' a~eJ'lI_ ~.d, _J] !'

onh nmnnnburin,g lb_t :fw1'1J11!' (If I[he Igrnuon-f cd em) r me

:ndtmer is uolibly.

• _e-_ 1M .m t ha Ii iml1i!llirm:!m p qf ,o~d, In.

\

~', ~ -:0:0 '0 ; ,Itt", Mard6 0. Film 10':-' ,dO' - .rnpam!1 , ~'·dl ,:rcWcU!1 L_bll_ _ ", (IJ Ind 'TV SaiL' U cll __ ~wiR~ 011., ,-;,md .. dock,· ',_ ) JDa;M, thli tb-; ,earJ:i« type: of DilDbd:. poin.1I!. in It. 6 'They 'hul'd n:DCI! b-:: "filed ,on -d}:.- mod.!,lldJ ,ml1.l5=: m. _t Iq~,y. No :&x:edl Pi" 6\. .,', ,. _ ,gi;vm~ nod, ,,'hh a'tltf' L~. the pe:":- ,I mgt' be, 1_ ::: I~o,lb_,~.~·· wil" palpraDill! itt. die ~t mmnml oftbnmg. U tIl,e' nywlt~1 is fiol mdCld ';,Ih T.U.IC'. =' "don, dit: 'VWlilCI' CUI.' dtia, md' !Sh;,uY - ',the poio'bJbi1' '::-;:=-- ~e' Z]tI Wo.! T.D.C.~I:6- m. ,d",ci. I" '::

Imio~qsl mcu~ ,td~~1 ~e' rim ef the ft . hcd., For rutther *tail. !!l'f '.~ _ LUMltCII r - . - ,.1. , I .. pw 5 odt fl· Ii ~ ., ilfi 'n-;;_-

undU" I "P>-;- ,+

1M 1(;-:- -l1'lcIry

Tihis (on, !AlSO' Mod!d,) :-:up,lim (mo.l;and lrat: :fI adllpad _. -~tr light. "tbllW, irddn~, -IioD I ~ IODD 2 aie_:_- dlampt, R-M' Dd ~mder ligbtB, • .r,e Fed dirmill, fmml Ihc ,1l1[cmaL'=-. At 0 me b-,ttw')! _ - _.~ .' II mclI:l~ dl - ~,t itt w

this ,is ,mc.II-:: - ElII _:WII dmv-. md- I, I rev ' 'bI ,II, uigide. Tfu~

urn ia- ,.C. :£;._ Tln:R: ~ DO ~ bbS lit dl:c mil ,C'IO 8&, -, coi~ons baD In de II the j~ . 'n diRe!; • nmiu ,;mil, rag.lIn~e IOnep --" - - 1ft: II - . I :For Ute' i-;::- ilion cl:l'lwit. blu.e fDr.' the· tjlgk~. '.~ ell _: _ ~WR, 'for the Jill:: ~p.,' T&",:, -,. i.n . 1lidI11 dmlit , ~ :: a S .. :IiImp. '~- '

'- wk ,- =1 Eq,_'iDc] ,=-_-~.c ~._. ad, GmRba

Thla untbe L" m.oddt m '¥' _trai,gl1ilo -, . ·RI" md .rb.!:' & t

I,pce.i ,bioi :Reed!d is _:: IPM- IOOmp::; = ror' _ cl~ durilll ranom of 'the' drcIip, iJlmming ene - p~ tft.,' 'anclm' is 1!Im), ned~, ferr Imc- dutch 'aDlm, D~ bIlce _ hm, b._' EO, thl;" dutd1i unil udl'the, , . - _ .. d . :&ring: d .enII!irW ,cb ,in ligmnooc ,qdi (heR mU!lt h.c &tlallmtk in I[:ht' same pau~.. 1m pmibtlmn:the ~e :IIp,rinp on ,1\ .. " 'b~)l, II; .imp:I'c jig CM· b 'made from fi.,.c IrWIs po .. Idtmugh ,11 piece of b.t '. '-,d in po:1irioM OOrR:S;oo po __ d.in. 1m 'tb.e 'Ihtl, .hDlalJ i I) tJle atticr ,lab. T blip niD:p UDI Ibm ~, II1L1Ppcmed! on Ih! IWIi 'wID'll' Ib .. pIIk 'enl'e-Rem miD Ithe

1167

Fm. I:l~~klw,.. ;-1 - Jlo!_ g __ ~c~!l!\N'1DIi o:IiC l.i.Jlo.

JUleh "nbC'pUn~, at\g hich, Ihl!" ,rncr lS, htld in pL c whil~ l] j i." lI'iCRlo!lr~d ,~Il d d1 - ,oomp.- in -, '~o ~lp,Liedl.

1,&8

This. m,:cmntcd ,mrircl, in Ithe: cnn_k::~ I aJ,f'. ' he: 'P 11

IDa, be RmQwcd wilhut u--~--: 11b=-~,.aniam bd~ In NI'll einl h a plina ,~il:i.D mu 'I,be Ich ~- - ~~, ju_n ,~_DIU lib. ped I Uiil RIDtR -' __ E, Ithe badT1:1-1 ,rubber. bush in -nrdj in ,~ IUI'OI'S lih.e CQr\ilcr-'Wild. I:ihCCUDn or the :Rtump.rin, ;!lJn ehe _ h,Ot. U til il,'~ n ,-' €D,rreclly 4on~ the: u~hi:t. tIC lh "ill 'lend to ~n~lc __ d 'l!J.eoow.C' pf~mattir'l!ly wom. -~_ tho will",~ .talm",

II

....... "';..,iI II. ~I"f

ifdKbd.

1'1 Itt. L'D"tdt-'_ I .....

IdwK --GT'IoD, M'm/S'X Li 'UMS,iI"TU, Q 1. C _ _'_c, ft,O. '1,)

HeM'i'"DiZlII!! 10il Be, -I

b-' rep ._, ,by .wlli~ aff m~ bub and Rmm~ ~'!'

,lq-1RWIDU(., plaw . d h- I IK~_~ b 'fOur ,[~mm. :,~~.

The ,old lc - -, lb. It· ~~, _ tWlth ,11ft, dlf!v.~ U the

lXiIed, driven 'Out ta' rDnOlWC 'dle ~I: ir shuu: d Gal, lc lrifftd 'Dllt unDJ [bel 'bellriM" dislodpd II -ml L::~'I" 1--4 tb;m .g,~ b dE; :into .--dan" r>alpini dt~ 'wph~r 'mel WIt '_'_ Ft ~-:-flin11,~~ d~ t.ve'd.ropped IdoWD. Utile - ; e C(lime!i out 'to!? r_ tke,p~e bla.d!ed1 b- _ C-DDuoUi.n- me ,.J , .• __ will I lilMe. Th_

eaiUJ - ~)' of :r>qJK1n,8 Idtan it m ~!!! the nIeIO-I,i.. p " - , tbi

. ,( do ~cu ... r' :ring b - in. ' ~D€! and: _ b.1'e. TIll;

uI.e ~,- ,._ ,mlalded '.ll~--e'cD·d·- _ -hie cJ.ftfI~, ,Md Ih ruld

oot ttc I~' mud, 'bcD.QH idlleMil :i!lide ,Ja: m Ill,emu'.· :h.:m.

I

1

'"

..

9'

La· J}"",tttJ1 ,lfIb ,Grlt,rd' Brit'aiR,

The ,DCia~, • die' h'1I5 b«jjij, ,_, biG' tlum " Ram~_, Qrpnls,HI Iluvugh.OUiI G I tnlwl1ndi On Ihe Conthu:nr ofW'li iIlur . Cit. 10 £!r .1,,000 rruu:&ii'J~. 'Such C\lcnl8 re pi nned en IIiI ioer;-_ si,:; _ 'I!! For the rUIUf'C', md ,"-de',of IQ1iYnCIIll:lip i:n, ltheh:al!u:l· -m~ run:bmt;1 i wHetted in the' Lirp Intri 'H!tt~ved, ra,r nurefl,flJ'J _': - t-t, fJ _, - •

AnyL'brl'tta a'WITI- caD b-etilm-t -, mcmJti~.r of Ih~ L.: .;' .• 1. bf wriUn.B to the ICCJlIIr.il SecmlDij'~ '~1)e I....ambtlllBa Club G,."~:

Dl'WDh ' t tfir: _dick I· eo. ,oy,ulcai... Ile Of he ril be immr:d1i_t~m ent ' for I!r P' !ionh~ fmll ~ c hie'l!d of'the mdinc ud- rulllp1ld'i£ubB ID/f ,the ~m_mc:dijl}~JIl: and] ,other udwntll-la; lI'ising from mem~I\ldtip. Till. - e ,includ'e Idmi'luncc ID '." n rmt locDj 111.'aDclilJ !!lIthe dub,; me fi'JJc~ vi h..:: bmnch ltom .. II'.Ritilll\e., 'to 'tilt :fo,rw Jliid. ,1111, ida, 0.1' IUJ ct~(ln lbou't 'the li'fiAehifljlJ Ir 1h~ :L. .G.&.; frh:ndsMp in , or tae 10 her I~ branch thnnJihout, In '-in;, d MI. ~'pl1. _Mwer. bro- 'tt h~dqDUt~ I~I aD, pro'b;fem conl«tcd wilh :the m .chlI'D,1; Ih branch al' 'the du'b.

• ,I embeD, . cOJ'dilaU, 'iBviledto wMt 1D~ h1!ndquM"trn aflh~

cluh a~ TlIoj;m W'Dll'D t y time ,during ,1!il1'lJg~ IQIi·~boum~

" I

.j

ADJ _"

IbRkl,. 45, ~" ~b le, :114,. 1'8" 45 di.nd1l. lSi 18

~cllt--Di'I'>I: £Dn'trcl. .1,11' p.-" ~ ,_POI - f

.'- Ul~ IiUfp. ",

': ilt fililrJll', ,cub!l!lft!£ii~ •. 101 .• f~J

Ai,!' ill de,_ I. _ ;bu:reKCIt. '9:5

ntl-lh [dE ~ eel _ -, ~r. QJibu:rcuu. ,1l:Ci!8 - U'tl!i! tloc Q~'ll!ltR:t,~ 3i~

Ipmr:y, 91,3. 167

~rin ,~r \Ilk I" ~ 31 I~-c-li __, RIll', 1'3,~

mUiWl, ,tt£:r. Il:Qrblll~r. ~ oJ Il....rt!;:(,):

..dj u IIttnf:Dl. 'U, 4 'I usemb1y, fQ abie. ~;f. UJI" 41 ,disc, 56.57

d'NIl'I, dum n:tRnJli 4,7'

fronI1"",! -

J~,"S

pln_= mfionl .,' plate. epb«ml1!RI,9 [!'£Jr. 51

'CablGt:

IC~('O, I!nd Ju:s; m_ - IB' I.i mudd., - ~h

ICaiiblllh't1cl' =

[Iliir fU t'E~ I '; 10';. [1'0]

Ilk llid.:, '5

lIl~f. Jid .1I,1i!ftil:I1li!li~'e, H,

00 ~ 6:h:e'r. lID] Ddt'IOno MAIl6. J:OI!II

D~U - ,ru! BD/IIl. :HQ. HU ru~f:JCkto, saIl/tis, ll06i, I I D

=d!~tr~g:v-

~-, 91 ~ .. 1url 'I1'OJ' mI 'in ,contt-,IJ.I. I), main jO!l;. [08 Pl"tra~ I~p! lD1!l

lNDEX

C.1;JUfIeIl_ ,'''Qfflll,l ; pi - j«. 99 pinking. lag

~""~t IIIC!

~~- -_I Dl'; no

. i-", 11',10'

'Ihmtd~ Itgp. IV

1('; .mi I.e _~lIi!

1.- .. n-J!iI!IiifJR -._~ __ bEy. ~ I,. Ibn eli-nin • ~B

d'l.ltI:J1. ~D

de ;!II'l:Km~ho_ , :!10 tilmnmJ ,..qUl1p~t! J:I

~ ~'1jI

all inc dislTU\ll.1l'kl .~3J1

Itl h-enl mi!JiJWID~ I ~

f1ram~, IS

f,mllJc bm_kc. ",:S lmrn IIlUpc1'I:JUJl'h 1,01 ~. mc~,g

r 1Xtfi~1"~!. '1 >11

.- - 'I' bP!lke. .n

ftlIt lUI! i" dm!_prr. C. 1;3:4,

~uli~l],I'Omt IIUbe. Ie. f 33 lIl~r! ~.I

C)~fn~ 1:1)

-~IIi" JI!'

I~MOdC~S:tI' J I(~ af'm kMClJ miXIlcJl')~.

-1'O:rru ~u'Jt\r" :1'07

., iii

Ch~I~'~fl~';~

~. - rain,' ~~a. 9j CllillbCh ~

:- d l.I mod 10

Eli __ LDI mod'-'f.l. 15:

Clble Iml'I~II:II. ,~4'1

Cui{g, !Iud J'iJ2 rnodt'lls. 15:5 cili1g ,]

dlNJn DId be -. ',J U-GT f:iKIotJ!~1., ~-;-6:!I: l~'01Cf~ 15,1;11

remov-af. ~

o,nUllcf-'n..q.:r _m I,y. ja 'ConuOM .• , :1-:11. ,I!I'iQ,. 'I~, ICntnJli~:

a."u. '1-19

d ·nin. 14.'

. 'il-c b.lhdaul:lo. 11:11, 01' = __ ~~, mu ul!c. I'll'

'p~malt illlUiD~ n" Pc:trnl Itlllili fUKLal.. 1;:59 1~·1;bt!1 1(1P1r IOJ

fiinkBl -" 'I G9'

PMlun:

bmre. b.l'b_ CIIEllln. 31'

~'l'

~--.3~

~pl:l:~".:l'

RPT" c 'm Rill. .•. 1& Rev h'll.b .. 16.

ReAr ilu:~~iQII1I =

101 I: .' -LD madd I" .'-2'

t~+~!1eb't • .u

- '-:-.- - n~ ~ • ,ei I • .,

~l RIll: on, !,:ii..

Sr. . p.q 't"l!!'liI~l:

,,'_'~ pour", .

S'pc.ad mad!::l., ;:10. IS . ,aLa

Li.~)

,- I 'p:~ gltbY,Rtt~f. Ii." ~ Ui . iriip -, ,~g:n;m" . .,

5Q:r111f'eU1l nil_odell: "GI, :I!~" fbi

Li mode"')

S~~u r pilj!!;l'

Site -On • . __ - I ~ub~,!o-. U2i

SIJP~~ .. r ~iPlI" Illmtlim~ .~ S~!U~n:

d. ngnt:U1il\ • I'

~, r\li, riCllDDIl. I :;'lII.

Ittlib!:~ • W 33

'n. -It _~7 ~ ---'I AhuJl. 1:51 'J'hKltmJe"<J"OP -~J~, '99 Toolt. -43

TORIIIJ:e ~nnpc.r. 1"'7~ 14 ~uiol'l!. ~!IInI11m;1. 1~:iI, ]\ n.~" p lulm dOQ_~ J ~ 'll'RI:

C;JIJf'c' (If., .s: .f:

P1lI!'ii.liWiH, O!l!. 55"

1·76,

I I