BAB 5 PENDEKATAN INKUIRI MELALUI PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (PBM), KES (PBK), DAN PROJEK (PBP) Dalam bab

ini isi kandungan berikut dihuraikan:
y y

Pembelajaran berasakan masalah, projek dan kes Perbezaan antara ketiga-tiga kaedah pembelajaran tersebut PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

5.1

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan kaedah pembelajaran berasaskan masalah 2. Menjana senario masalah atau trigger bagi pembelajaran berasakan masalah

ISI KANDUNGAN PBM ialah kaedah pembelajaran di mana pelajar bekerja secara kolaboratif bagi menyelesaikan masalah yang agak rumit berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menghasilkan beberapa penyelesaian kepada masalah tersebut. Ia merupakan salah satu daripada pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar belajar secara berdikari mengikut keperluan mereka untuk mencapai beberapa hasil pembelajaran yang dikenalpasti dengan bimbingan seorang fasilitator. Melalui PBM pelajar bukan sahaja membina kefahaman mendalam bahkan juga kemahiran yang diperlukan dalam menjalani kehidupan seharian. Dengan lain perkataan, proses ini menyerupai proses secara sistematik dalam menyelesaikan masalah atau menangani cabaran yang biasa dihadapi dalam kehidupan dan kerjaya (Barrows & Kelson, 1993). Rajah 5.1 menunjukkan model PBM.

44

2 menunjukkan elemen -elemen pembelajaran terarah kendiri Knowles (1975) y Pendidik sebagai pemudah cara dan jurulatih kogniti ( kognitive coach) iaitu secara berterusan membimbing pelajar bagi memastikan pelajar beradadi landasan yang akan membawa mereka ke arah hasil pembelajaran yang diharapkan. bagaimana. Rajah 5. y Penaksiran kendiri dan kumpulan menjadi sebahagian daripada penaksiran yang dilakukan. bila dan d mana pembelajaran i berlaku.Penyelesai masalah masalah Penyelesai masalah Pemudah cara Penyelesai masalah MODEL BM Rajah 5. 45 Berasaskan Masalah . Ini bermakna pelajar mempunyai kebebasan ya ng lebih tinggi dalam mengenal pasti apa. y Pelajar bekerja secara kolaborati dalam kumpulan kecil untuk mencari beberapa penyelesaian kepada masalah yang diberi.1 Model Pembel j CIRI PBM y y Masalah yang agak rumit dijadiakn titik tumpuan dan stimulus bagi pembelajaran Pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menentukan hala tuju pembelajaran mereka sendiri (pembelajaran terarah kendiri atau sel directed learning).

Mencari dan mengumpul bahan Bekerja secara indi idu atau berpasanagan bagi mencari maklumat dan mengumpul bahan mengikut pelan tindakan 46 . Memperkenalkan diri (pelajar dan pemudah cara) b. dan penyelesaian kepada masalah yang diberi b. Isu-isu pembelajaran dibahagi-bahagikan di mana setiap ahli bertanggungjawab mencari maklumat dan memahami dengan mendalam isu pembelajaran yang diagihkan kepadanya. Menyenaraikan fakta yang terkandung dalam senario masalah c. Isu pembelajaran digubal dalam bentuk soalan di mana jawapan kepada soalansoalan ini nanti membantu pelajar menjawab atau menyelesaikan masalah b. 5. Menyediakan pelan tindakan bagi mencari dan mengumpul bahan 6.Menilai hasil pembelajaran Pilih dan laksanakan strategi pembelajaran yang sesuai Kenalpasti keperluan pembelajaran Jana matlamat pembelajaran Kenalpasti sumber pembelajaran Rajah 5. Terdapat lapan langkah utama seperti berikut: 1. Menjana idea a. punca. penerangan.2 Elemen Pembelajaran Terarah Kendiri Knowles CARA MELAKSANAKAN PBM PBM boleh dilaksanakan melalui pelbagai cara. Merumus masalah yang perlu diselesaikan 3. Menjana hipotesis. Pada peringkat ini semua idea diterima tanpa dinilai 4. Penentuan kumpulan a. Menjana isu pembelajaran a. Di sini dihuraikan salah satu daripada cara yang boleh dijalnkan (Barrows & Tamblyn. Mengenal pasti masalah a. Membaca dan memahami senario masalah yang diberi b. 1980). Menentukan peratusan asas bekerja dalam kumpulan 2.

Bagaimana masalah diselesaikan berkait dengan pembelajaran lepas d. Bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan c.3 Kitar PBM 4. Bagaimana pembelajaran dapat membantu masalah masa hadapan e. mencari dan mengumpul bahan 2. Pemudah cara juga memberi maklum balas kepada pelajar dan menaksir mereka dari aspek kerja kumpulan dan penyelesaian yang dihasilkan. menjana isu pembelajaran 47 . menyediakan pelan tindakan Rajah 5.3 menunjukkan langkah-langkah di atas secara ringkas. Merumuskan apa yang dipelajari dan membuat keputusan secara berkumpulan penyelesaian terbaik kepada masalah yang diberi 8. mensintesis dan mengaplikasi 6. Menjana isu pembelajaran baru (jika perlu) d. mengenalpasti masalah 3.7. Setiap pelajar memberi maklum balas dan/atau menaksir prestasi mereka sebagai ahli kumpulan dan menyelesaikan masalah dan juga prestasi pemudah cara dalam membantu mereka menyelesaikna masalah dan bekerja secara kolaboratif. Menilai semula masalah berdasarkan maklumat yang dikumpul c. membuat refleksi dan memberi maklum balas 7. Proses menyelesaikan masalah setiap pelajar f. Konsep baru yang dipelajari b. diikuti dengan perbincangan kritis maklumat yang dikumpul b. 1. Membuat refleksi dan memberi maklum balas Pelajar membuat refleksi tentang: a. Rajah 5. Mensistesis dan mengaplikasikan a. menjana idea 5. Bergabung kembali dalam kumpulan dan setiap pelajar melapor dapatan masing-masing. Penentuan kumpulan 8. Penyelesaian dan penerangan masalah Pelajar kemudian digalakkan membina peta konsep bagi mensintesis pengetahuan yang diperolehi.

keratan surat akhbar. namun kedua-dua pendekatan ini boleh digabungkan untuk mereka bentuk senario masalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.Pelajar dapat dibantu melalui proses PBM ini dengan menggunakan templatberfikir yang dinamai carta FILA.5. Jadual 5.4 Dua pendekatan utama dalam menjana senario masalah 48 . selain daripada mencipta sendiri senario masalah. artikel majalah. Walau bagaimanapun.1 menunjukkan carta FILA (Facts. Ideas. Penjanaan senario masalah memerlukan kemahiran dan melibatkan langkah-langkah tertentu.200) Kenal pasti jenis pengetahuan yang perlu dipelajari Kenal pasti jenis masalah yang boleh bantu pelajar membina pengetahuan tersebut Pendekatan 2 (Baden & Major. 2004: Barrows 1994) Kenal pasti prinsip utama mereka bentuk masalah Masukkan prinsip utama sebagai panduan mereka bentuk masalah Rajah 5. Learning issues. pensyarah juga boleh mendapatkannya daripada beberapa sumber seperti internet.4. Pendekatan 1 (Scmith & Moust. Action plan) Facts (fakta) Senaraikan kandungan daripada pelaksanaan langkah 2 Ideas (idea) Learning issues (isu pembelajaran) Action plan (pelan tindakan) Senaraikan kandungan pelaksaan langkah 5 Senaraikan kandungan Senaraikan pelaksanaan langkah 3 kandungan pelaksanaan langkah 4 Jadual 5.1 Carta FILA CARA MENJANA SENARIO MASALAH Oleh sebab PBM dimulai dengan senario masalah. senario masalah ini perlu dijana dahulu oleh guru atau pendidik. artikel kajian dan sebagainya. Terdapat dua pendekatan utama dalam menjana senario masalah seperti dalam rajah 5.

2 Huraian jenis pengetahuan dan jenis masalah 49 .5 Menggabungkan dua perkataan dalam mereka bentuk senario masalah Jenis pengetahuan dan masalah beserta contoh soalan yang boleh dijana ditunjukkan dalam jadual 5.Pendekatan 1 Padankan jenis pengetahuan dengan jenis masalah Pendekatan 2 Aplikasi prinsip utama mereka bentuk masalah Senario masalah/trigger Rajah 5. Jenis pengetahuan Pengetahuan diskriptif Penjelasan Tentang mengapa sesuatu itu terjadi (punca) Pengetahuan prosedur Bagaimana bertindak dalam situasi untuk mengubahnya Masalah strategi (strategi problem) Matlamat memperolehi pengetahuan Tentang fakta Masalah ³factfinding´ Masalah penjelasan (explanation problem) Mengapa atau bagaimana ia berlaku? Apakah langkahlangkah yang anda akan ambil? Bagaimana anda akan lakukannya? Pebgetahuan peribadi Tentang kepercayaan dan Masalah sikap sendiri menyelesaikan dilema moral Apakah yang akan/patut lakukan dalam suatu situasi dilema? Jenis masalah Contoh soalan yang boleh dijana Apakah faktanya? Jadual 5.2.

artikel untuk surat khabar dan sebagainya. persembahan oral dan sebagainya) 6. dapatkan idea untuk hook (perkara yang mampu menarik minat dan rangsang sifat ingin tahu pelajar). Semak semula sama ada konsep utama telah dimasukkan dan semua prinsip utama dipatuhi. Sediakan fokus dan sudahi senario masalah dengan membina satu persoalan atau tugasan beserta huraian jelas apa hasil tugasan tersebut (contohnya laporan. 5. demonstrasi. Kenal pasti jenis masalah yang paling sesuai untuk memacu pembelajaran. 50 . bayangkan satu situasi dalam kehidupan seharian dan sediakan konteks bagi pelajar untuk mainkan satu peranan tertentu. Berikan satu tajuk yang menarik yang mampu meningkatkan moti asi dan meransang sifat ingin tahu pelajar.Prinsip utama dalam mereka bentuk masalah PBL adalah seperti berikut: Masalah seharusnya: y y y y Memerlukan pembelajaran pengetahuan teras yang baru Sejajar dengan hasil pembelajaran yang diharapkan Diadaptasi kepada pengetahuan sedia ada pelajar Dipersemba dalam konteks yang rele en dan autentik kepada tugas dan kerjaya semasa dan akan datang pelajar y y y Meransang elaborasi melalui kiu yang terdapat dalam masalah Menggalakkan pengintegrasian pengetahuan Meransang pembelajaran terarah kendiri dengan menggalakkan penjanaan isu pembelajaran dan penyelidikan y Menggalakkan perbincangan dan eksplorasi isi kandungan pelajaran Langkah-langkah dalam menjana senario masalah 1. Tentukan hasil pembelajaran (isi kandungan. Tentukan sumber yang ada 3. klip ideo. email. kemahiran. gunakan prinsip KISS ( Keep It Simple and Short) dan pastikan kunci kata diterapkan sebagai kiu kepada pelajar. sikap) 2. 4. temu bual. 7. Putuskan sama ada hasil tugasan harus dipersembahkan sebagai laporan bertulis. memo. Kenal pasti konsep daripada isi kandungan.

templet penjanaan seperti di lampiran 1 boleh digunakan. Sepanjang pengetahuan anda. TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN Untuk membantu pelajar memahami PBM sesi pengajaran boleh dijalankan menggunakan PBM sendiri. Bagi membantu pelajar menjana senario masalah. anda mempunyai sedikit idea tentang PBM tetapi tidak pasti sama ada mampu menjalankan PBM di bilik darjah. CADANGAN KAEDAH P&P. misalnya dengan menggunakan proses PBL PBM? Tetapi bagaimana? y ideo simulasi y Dalam usaha untuk menggalakkan guru mengino asi pengajaran masing-masing. pelajar diminta bekerja mengikut langkah-langkah PBM.8. Persoalannya. Sediakan senario masalah dan dalam menyelesaikan masalah itu. Senario masalah haruslah menjerumus kepada penyelesaian masalah yang melibatkan pelajar mencari dan mensintesis maklumat tentang bagaimana menjalankan PBM. kaedah PBM memerlukan pelajar terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka dan biasanya memerlukan masa yang lebih daripada apa yang ada. Beberapa contoh senario masalah terdapat di lampiran 2 3. Dengan menyelesaikan masalah tersebut. Anda juga mengetahui PBM dimulai dengan satu masalah yang perlu diselesaikan pelajar. pelajar akan memperolehi pengetahuan baru dan pada masa yang sama membantu mereka melihat perkaitan antara isi kandungan dengan kehidupan seharian. Sebagai seorang guru baru di sekoalh tersebut. Di bawah ini diberikan satu contoh senario masalah yang boleh digunakan bagi tujuan ini. sekolah di mana anda baru ditempatkan mengendalikan beberapa siri bengkel tentang PBM bagi mendedahkan guru-guru kepada kaedah pembelajaran tersebut. Namun pensyarah perlu memberi sedikit input gambaran keseluruhan pelaksanaan PBM. Hanya perlu tukarkan persoalan di atas kepada ³apakah yang dimaksudkan dengan senario masalah dan bagaimana ia boleh dijanakan?´ 51 . bagaimana PBM boleh dijalankan di bilik darjah yang membolehkan pelajar mencapai hasil pembelajaran dalam 3 domain ( kognitif. kamahiran dan sikap serta nilai)? Cara yang sama juga boleh digunakan bagi pengajaran sub-tajuk penjanaan senario masalah.

Untuk tujuan ini satu rubrik perlu disediakan. minta pelajar menjana senario masala berdasarkan h tajuk-tajuk dalam huraian sukatan pelajaran masing-masing. Contoh soalan: ³Huraikan deng ringkas apa an maksud PB serta ciri-cirinya?´ dan ³Bagaimanakah melaksanakan PBM?¶ apakah yang dimaksudkan dengan senario masalah dan bagaimanakah menjana senario masalah yang baik? Rujukan seperti nota.Cara alternatifnya.edu/pbl/docs/peer e al rubric. pelajar bekerja bekerja dalam kumpulan di mana setiap kumpuln disediakan soalan tertentu tentang PBM dan masing-masing mencari dan mensintesis maklumat berdasarkan soalan yang diberi. Pautan berikut mengandungi beberapa contoh rubrik yang boleh terus digunakan atau diubahsuai.rp.edu. akses kepada internet dan sebagainya diperlukan apabila menggunakan kaedah PBM di sekolah.pdf 52 . http://www. kemahiran pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. artikel journal.uc. Kemahiran insaniah yang sesuai termasuklah kemahiran bekerja dalam kumpulan.pdf http://www. Penaksiran kemahiran insaniah sesuai dijalankan semasa pelajar bekerja dalam kumpulan jika hasil pembelajaran kemhiran insaniah di masukkan sebagai salah satu daripada hasil pembelajaran yang diharapkan bagi sub-tajuk ini.sg/symposium/download/PBL%20ASSESSMENT%20RUBRIC. Kaedah PBM boleh digunakan bagi tujuan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful