Verdiales

Ex. 18
iii
fI tJ cami cami
3

3

i i tt i i
I

a m i

a m i cam

II

-n

i 1 ill
3

i

1111 1

cam
3

i

a m i

BI------------------------I

BIII___ ,

BII----1

BI----1

a m i

I

ii"'1

I

~n

1 1 lii1111
I

cam

1 1C

.2

,

3.

..
~ ._,
;;
-;

FTTi II r--

-

am

t,
,

1

1
1

i

a m i

a m
1

a m

i
1

!

.oJ

,h.
2 2

11

i

1

3--- ~~ e -.--

.. --

i

=:
_J

I I
I I
-l

"T"

I

" r. ::; a m c ami
,;..

I----B---3

1--------4

~-

------------

u:::L------B
a
m

4 5 f--5--4 - 3------2---~

~-___2__----~

+-----

3----1 3 I

1

iiii11'iirli

icami

i

1

~.f-=i~~~t-~-·-.-----~~-~~~:~g:~~~~~~·~---~-~--~-~-:--~_=_.= ~ff1=t='~~
Ex. 19
BI------------------------------1 BII'--_, BII , 61-----,

-

I

__
..

I. ~-.-_._ .~. " .. 1-.-".
:;

----==
---

-#-

G:__~-----Q-e -----I
I --

--------+---------++------------------

-y---9~o----+-----j
-._, ;:;5

I

f--A--D

~
~

._,

9

,;..

~

z;

--+----1

3 4 ~

----31--___j

§

=l

fI

I

fi99

I

~n

I

Fmi FFFin

i~

- -I~ II

~

~.

I

JT'" -: 77--T-7-7-l
-I ---"
1

U

:i:
-,J

~:J:

3-1

~

i
- 26-

I j

j
--~

1

.J

o
p

81

,

i
fl_

I~I

n
3"-11

o

o

FFM I .ff:Ei. rt
~

iI!i I

~n
.

0

I

I

I

1

II

iii

n

u
-r
I

rv v

.,

II 0

;:

~ "

~

,;,

x

-::

o

o

n

iFFFiI-:-n

JFffiI~n

1~Ifff9n

I

~---r--------------~T_.---------------_r~n--------------~--------------.--_L_ --------

-&-------

----------t-~----------+_-----------.---

~

tB=-

5

~

------------=--~
=1 -,

.~--.--------_+~------------_r-------------------

-----~
I I

-'
fl

...,

U

...
r.
v

-

:::J

a m i

::J
p

I

I ,

ii""ii I:

Ii

I

~

I

i

n

i

'~

. ===
:

I

--I
I I

1
i

- I-II ~
ii'

--

I

q
)"

I


x :::
rv
.

~

2

..,

-

L_.

3

;:: ;:; ...,

81

-

,

fl
,

I

~,

-

I

I

~n

o
! ~I

in

o
1~I~n

n
I

~

I

FFi

I

u
-r
I

I::
" ':_

...-+

II lO

::; ::;
v

,.,

._

- 27-

o
p

o
p

::::J
p

o
p

f1 ~

,

I
n

i

~

..
I
::

i

i

i

~v ~

• •
_D.

::z: •

~.

· · · ·

_
--

""T'"

I

!J..
tj

~ ~
v

::

~ ~

~

::
;:;

~

-:
a

~
v

-_ -_

-

--

m

m

a

Ex. 20
f1
t.J

c

a

m

c

a

m

l'

1
I

i

i

ii
~

i

i

.. I
T
1"\

I

-_
--

I

-.-_.---~

~-

1"\

':

~.--

._------.-------

tEL

2 2
1"\

a

m

Ex. 21
f1 ~

p

p

l'

1

i
I

1

I 'iI:
-,j

I
~
1'\.

'_
-,j

'_
" .;:;, v
,..,
v

T

T

'T'" I

~
-:
-"-

1'-

~
v

n

0

11

-_;:;__ .':_

~
;:;
v

,;.,

~ ~ v
a
I

;; ;:;

-" '::

--

;:;
v

Ex. 22
m 5
m

cam

t

r

tt:

i

m
I

BL

, BIII_ - - -- - - -1 BI __- - - - - --1

f1 .. .;~ ~
p

IJ
0 0

I
,

=t
T
v

..
"

n .J~III
" " -

i

5
I

1

j_

n D r-~
1ull

~

-4

-

-.-

-

-4

4.

1~

= •
_;_ -:
J:._

"'T'"

v

n

I

~ "

"

"

n
" v v

--"'-

11

V

"

x
v

::;

,.,

~

..,

v

"

o,
v

L.

"

~ "
- 28-

--"'-

~

i a m 2.. I i 1-. i i : -v ?I_. ~ ~ "! . . -"" I 77· "T" ~ -. ..:. i n t-"T" v r\ :::_ '" v rv v '" v -: -1----9:---- 11 I:j v I v - _--- --- " ::. ~ v .. n --------------. I --"" ..n --- i i @) =i-..:.T " -.c ~ n b: ~ ~ ~ "" ..."'. c: rJ ..5 I i i ii ca mi t i i -" fI I n i iiiit I ' c amI i : ca a m ml i i iiii 1 i 0 P •~i I I .1.. v .v ""- :II: .29- .--v ':" "- -.. "" 8. . 0 ~ ~ ._-- ~ . f1 U . v I .... " "- '" v -- 81-----------------------------------1 o p o p n p :J p o i i I I . ..

rv r+-I--~----&-v--~------+-----------------::: ~ 0 -~----r---~~r----r------------------n __ +-v __ ~ .. i i o --'" cam a m a m a m iii I ...:..30- . 23 a m a m 81_________ ..:. -~ n i_ I rTi 3 i i ! i i I I .:.- Ex. r.:. i c am 0 iiii I L I i -= ~ _I . v x x x x v x ::: v ": ~ ~ ~ v .. .Fandango de Huelva Ex. 24 camiicamll a m m i I a 81- m a / m cam a :J tt r ti r tt r • [) -~ cam i TiTT L T :J iii T "IT r._ .=1 n 3~ --~ n ..:.. .:. -~-.L------+------------------+-~:::~--3 ~ I--E'----fl-------2-------B--------+--------------------+-----7''-------B-- ~D=_ ~ __ v ~'__ ----. v .-----~---~ ll. .<-)____---r-------------------tI ~_~~----+-----o . ~ ___ - hMr~--_'~--~~-----~~.:. ..! T . r. m a m a i I -~ I 2~ t.:. . 6_ :> .

n n ..l ':I: T - • ~ .<'_ rrrr I cami 3 1 . i=.o .. . ~ v ::. 1 I P m cam a 1 i tit Ih4l I 3 i i n1 I n I .:.. v ~ ~ " v ~ v :J P cami [] 1 Till 3 I fI t. £\ rx ~ Il. .j EJ -_ -- *=t I u "T" ':' -: .. 25/110 0 0 cam 3 0 cam 3 i cam 3 0 cami 3 t II t t t tit 3 P i cam i 1 i t iii t iii P i1 i i i iIII ~I P II @) iii I 'J mn ~ liiilmn fI -.l . ~ . 'I ~ PT I I ~i --L-- :i: -. . :1 ~: .~ =- -. 3 Itt cam t1 ii t t I I I tit 3 P cam i cam 3 I! ii iiin I iTll mil .£\ v n. ~ . '" n_ . x v .. v .rl 3 3 I !I i1I -I . _Ll_ -~- }9 f'J_ 3 I iTi 1 > 3 11 U r I I -=r.= I --.L i :J ~ ~ f1 t. LQ__---e-- :J i fI I P cami 3 ttt r t cami o t: 1 i r t P cami t r t t till 3 cami 1 1 i 1 p i ttl am 3 t1 I 1 -I ~ .. .Ex. 1--.- -r I rTi 3 ..31 - . ~ '..:. _6 ..! Jl.

_ ": 1\ e.z.o... . -: ~ -~ _E.... ": ..- I . ___n --.. ~ a p a rn I i ft i 'ii 3 i mn r I 3 3 3 "I i"r I I I I 1 I _l I rl I I u 1\ I#! 2 I I e._ ... _ii . D .J ft 3 I ! I m 3 n : ! 3 I I I I I ! I FA 3 i I . ::..J r ( . . __2l.. ~ ~ . .. ~ .o: -- . I _.J r I --.. ....32- . :!: rnn 3 o I 3 in I I r.J 1\ e. ~ : 3 1 FA 3 I I -- I e.Ii. f-Bm I t:.J :: r I r rv I I I r . 11 tj I rv .. ~ __.. c: -_o_ --'2 .:. r..rs: .. o I I rrt -I 3 ~n 3 o I rn 3 o I I -I 3 iii r e..... 8.:...

7 ...x . . i I .-Y ' . U f'l _:r_ 2_ x f'l ~ ..-~ ~ Tin 3 3 1 1111 u .33- .r--! 3 . . ~ -'" _:.c. 0 ~ m a i 3 1 p ami i t iii i~ Jl 1111 . I -"-.x ... ~ - 3 n -.~ v .c.x .. fI I ...~ v :::: ~ ~ ~ ~ ..a ~ ~ f'l _Q_ ~ v x ~ ~ v " .-r1! -._ /~ -- ~ I ( I "T'" ----------+ ::. . . .c.-.. . u fI U r . I ! -- I I I I I .Ii .. fI I II I 3 i I rr' n . ..'--_.. mn =I . ..__ 1'\ v . . X -: .L -'-'-~ ! I -' ':. n-t I 3 ! ..0 v "T'" _!_ -_ ~-- LD ::._------.I - IIii • . I I 1 7 -r- . -v I r e---r.~n L_ I I~ / 1 ! f) f\_ _" : r ----. ~ " .. I 3 I ! ! I r-l 3 I .

f-T Il ti ~ .. I ¥9 • .... . --=f(). _n_ - ::: cam iii I OJ fI :1 - . 3· ..:. fI o 3 rii! I 3 -I 1 II o - ===I I ! 3 I _.. _6.o. . " ::. _ BI a m cami 3 I I " 11i1 f\ i cam eJ 3· • .:..:. I I I II 11=1 2 ~ _n_ L~ ~ . v ~ . ------ ~ LB..i o Ril 1 3 AI i i 3 U • ~ .:. I'l ~~ • r. ~ . ::: ::: .34- .Ex..:.. ~ .:. 1. • • " . ~ " 3-----. :.. '. v x v v . v ::. I 0 I I I I U . ::: ..z... o u . v ~ " v rv .:...:. I i I ---. ::..:. :. 26 a m a m a m i i I I i i 1 o i 0 cam m a rr ~ t ru ! i i I . i I I :1 3 i I I I 1 rv ~ n. -3 iii cam iii I j 3 I i I n / R9 3 I 3 I I I I 3 " .:. CS- . . ": I 0 o . -_. _.

J t r.a: ... i I : I I o 3 .'1 : i ! o . .. ::: _.:.zr- -=__Q_ _I _A " x .. ~ " - o p -. -: ~ .o: .:r _.1'\.: ': x .Lt I I .:: _0 .. x ': v ::. " ~ ~ . .. ~ .. + 7:i..o.:.JL -'>: U 4~ ~ ~ v - . L6 .:... v x " .:.. L_ . fI o ! 3 ' BI ...J1 ~1 _f"\.:.o.:. " . . FFi 1 3 i ! 3 i 3. I !1 rv 4- .a: r. 7( rr 3 I I rii o r---i 3 OFF 1 3 I ~ I 3 I o I 3 1 I fT 3# 4=: .n. I .J o I' 3 I 3 ! ~ I o 3 : I i I o 3 3 UI 77.L.. ~ -: ~ fI t. .l.. .. . I o ._ ': 3 3 I 1 o I -f) . _I x /"\ .. i 3 _ i fT· /1 [:) x - ::: ::: _!i. I 1 o r==Fi _.fJ_ . v ::.. r.:. ~ ~ . .

. ::. H4 o I 3 ~I 44n :41 3 o I 3 iT'1 I I I . ::: v x x x x rv v " ::. r. ~ i ... v D . J n it cami 3 rr: cami o t t /I}:.:. ~ ::. r.:. 27/111 0 p cam i cami 0 p c ami 3 cam 3 i i if i i f1 iii 3 i ! i i i if I if i i ! a m i i a m i a m 0 P P a m i i i P i ! i ~ ! t ~ -- ml 'J 3 Tlil ~ rr mn t . r. n I u f1 tJ -. x x x :. v rv -.lih -17 r---.J--- rr ' 3 r r iii 3 I pea m ii ._. l I r---} iii iii I rv "r.. rv rv ." o p -G U I tJ ... . I ! i I .. v m p p p cam 1 -------------- a i ! i t I t rr 3 p am t 11! i !i i I T iit 3 .I x ~ " ~ . . ::. -k J -r x rv v . .Ex. A .36- .

- I rn 3 3 I I~ . _n_ ~ J 3 3 [ I f I l r I fI ~I .. - -. II -".. --------._ .------+-------9--9-----+-----------1 ---------- ~---------2-----t----------I 3 ~ -LJ I :4j :""i1 I I~n - 3 I rnl 3 3 i i I rTi I rTi : 3 • 3 I ill I I I tJ . '" iJ - -n- .3 I I ! i • I ~ fl ! . _n -r _... -.. ~ I r • ra----------o -r tJ...37- . ~- _I _. r' .~ ! -" .- I j I i ! -tJ.lL 11 ~ @) I .. ': _n I _. -~ I ~ 3 I I 7f -3 I i I I JIll -- 3 3 3 rTi I I j_ 111 ._o Jl !:: '" v - . _e:: 3 i I I ! ':I: II -- '7.. rr. b -. " _.:.

v v /- ___'-- ..:.423 ~ I inl ":1 mn ~ 3 I ..:.. I . 3 '! I ~r 3 i I CDI i .a: _'r I x v A . -: x v x V x rv . x x rv . ~ rv I ~ rT11 --.T11 3 i~n 3 t I t r I u fl . _ _..38- .. :..II 3 1 1 3 3 I I i I I i I I 1 1 I I ---.::.:.- .... v _-- .. -: -_ __ 1 . ~ r\ mn 3 j CT11 3 I r I ~ U 1 """"'-I "T'" - I /l ::. ..... . v 0 ~ BI3 1 _/1 U fl irFi ~ I .. 0 x " . /l 0 :. .. . ~ v ::.3 fl I rii I -nn 3 3 I ~I I 3 I rii I ~ fl . ... 1"\ :1 . u . x -: " ::..._ ~ ~_ ~ r rv _ '''x . .- .. .. I o p 3 o P l' :J P m i a P . .. ::..

:. . _ .:. • v ~ I I ! iI ~ I I 1 I I . 28 /\ m I a a m I cam a m i a m i cam a m I l' 1 1 l' l' l' l' l' I 1 I l' 1 l' ~ ~ ~ n . v ·.. :... r.. _Q_ . _ ..39- .=. V _.I. .:.... n V ~I I i n X X -v rv ~I i .: v " ~I FF99 I n ~ X X v 11 I FF99 I n ~ ~I I --~ ~ <v -=r: .iL[j ·7 -7 ~ o .i .. v '" '" ..r Tientos Ex. - · · · r-B-- A · ~ I -~ .! -A .:r:_ __I_ ~ Jl ::: v ... . .". - 81-------------------------1 11 . v . v -...~ 1 I l' i l' l' ! : i i i 1 - I tJ ~ ~ .:. ~ 3'~ I rfAl n ~ tJ . n _0 . . · · --. .. ....==Fi I I II ~1 ::: v -~ --.. ~~ rv ~ 11 I I II · · · --- -r t:. 29 /\ u ~- " x . I I ~ - I • ~ " ::: .:.....~ ~ ~ .= i . /\ tJ • . x .. Ex.:..~ ~ X v x ::: .. 0 I · X X X v v ..

.. v v 31--0 " v r.:. v "- -~- v .. rv v --.-... . . 30 a m m a cam i fl ~ -4 i I ! I iii i1 I . ~ p p I p ! J iii cam m a J i! I J J i ! J Ll • I ~ . .~ 3:. ___ '2~ "-.. 11 ~ ~ . • ---..-T • ~ rv .Ex.40- . . - ! -+ -_ -- • ::..:. rv I 1 FFFi = I -.t ~I - T_ I " ::. 3 ::.-~ ::...x ~ ~ ...L---.~/..L....t .:: rv v -_.L-. ~ rr ~_-c--------=--------~_2~-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-t-=--=--=-~~~-=--=--=--=--=--=--=---~_--_-_-~_-_+I_-7:~------------~~~------~-----------+I_------c~~-=--=--=--=--=--=----------::----=--=---~--1 II rv rv .L. -rv v -~ II t:) . ..Ii v " v x ~ " ... "- _- -K -13 _- -q: 3 v ~ v l' " ::. ::. ::. . I ~ 'T i - f f). .. c: x v " ~ ~ -v C----Q ________ rv " v -- fl U I ! I I I I ~ - ! ! p • ._- .v____ -_-_--------~OI--41--t--7v~~~--------------~2~-----------------2~v&--------------------1 fl ~ I rw---"-- u - I i - ! ... ~ •• --- •• " ~ rv --- .../ .. v ~8~~... --+.." V ~ . ::. x .2.- fl =1 i'i"i1 • ~ I -I ~i I I I I I ~ ~ --l-::± ~ ~-. <:» u '-. o ~ ~ ~ ~ -n. .z " ::.

. v v v v .:.. . n .:. I I I . . i:\_ p ffi91 ~/- n ~ 1"\ p ~ I FF91 n m I I I r-. v .:.1'1 7t._) t. v v rv rv v c.~. ::.:. " ~ - "~ ~ " ... ::..:... 6V - I I { f il ~ n I I i I n n ~ i ~ - i n -_.. . °#.. .:. a m _/_ -'l.~ ~I --7( / /' - 7( ++ .. .- 3 2 . rv !~ '0 " " o ~ . • rv ..:.::r_ _I " . rn " a 81------------------------] 1 1'1 I .41 - .. . -~ 4T rv I .. .'l I T ~/ I il -T . 1 I I ~~~ 3 =e 2 . ~i r-- 61 . v ... i I tJ #(... .. v ~ x x . ~ " ..1 1-23431 1 • -l.. '-. .. ~ " " v " v .. .. v A -= _Q_ rv v rv v v .-/ . ~ ] 6111 --- / I I) I I ] ru -r I ~ v • • ~ ~ v r: - • ::' ::' n 11 0 x f-v ::: ::: . ... " ~ " " " ...... x ~ x . I 1 I EEFiI - p -u '-r =t-+ T 1 ·3 .-qT o 1 2 3. . v ::.. ~ v ::.-~ -.. . ~ .[I..:.... ::J-f. iI I I I tJ T rv .... . • .• 21 .. x n :. ... v ._/ n -J~ . 1 l' I -- _:r _I Jl _Q_ 1'"> ... . rv . .. ... x v . c: ~ ~ v . ::.~#.~ -' .

. ::.. u v ~ _n_ _n_ _n_ _.n .. i'":: P .. I . LB 11 n ....11 1~ I v p.J. _J_I . • • _" • .._ v '..V'.. " A v . 4 I i t I 3~"'_" v 1~ - I I -.. 2 A (I --- -1~ -.. = rv v f\A i iii ~I~~ pip p • . v cc n r" . ."' 3 I 4V 3 ____ ~!t . m m a a ~ FFF9 I P '""'I 1 FFA • 6 P i 6 I ~1'"'. v v . .:.u..:: v ...:....:. I ..._ u .... -~~-...v".:.i.. -- . V f\ U _" v .a: 2 I -r I 11 tj ~ . ...:._ _. ::.v '1 v v f\ v ._ _. .Bill I .. .zr...o: . r- .. . " ::: 5" " ::: ::' x .P " .. v f\ v'l .rs.z . v ._ v _..1 3 I P Pi i P caml P p tiiiitil I.o..'. -+ ' • <:» "- 2~~" 0 .--" cc v ~ ._ V __n_ v BI tJ U ~ I . ..:.. 2 ._. v u v ~ .:...ll "II _J_..._ _. c: " i.: V riTi .:.\ f '. 1# ffi P 2 :: ~ :.:....:. A v .. .. 5 . rv '- - Iii I r I . . '- v_".. x f\ . - -'='_n__ _fi _... _....o: v -===.:-. " . #~~ .. . ::._ v v . 'J 3 ....:.:::Ll~ 1 1!J 10111131. . 7 i a_ 1 P I L':1 J i ~ .II 2 #"11 _'::l ~ .o: 2"-( 0 I 2 I . V ::' " .. cam i 1 I i 1i i 1 I I il hi ~I I :::..._ v _.. . .. ..... • ._ v " 11 v - I .. rv v v'l v .... ::... v A _o. v -'" - .=::_-.. I 11 v v f\ - D P IJ fl ~ ~ J _JI V ll.:....II "II ll~1~~ P --. #. .. A ~ 11 x x o D - ..A v _.:. v " . v _..1:..I -r n r. -: v - ~--- a ::J P fl V O::J Pi PiP Ii: P ::J P m iii "i . ~-.42- l ! ....

. ..-.Tanguillos Ex. r.L. . ':: a m a m t.. BIV • ~ ~ ~ " ~ u. 31 m a a m cam m cam a m a i I jJ. .. A v I ! .. IA I " ::: . t l' l' i i t I i i t -----.. .n ~I I .L iii tt I -If ~ !V i 7- .:... A v x x "! v D " :. . :..) o I .:. I 1 I I 1 ~ I I~ I ~ I I 1 Dl -I . A BII t. .-_.. ~ " ...:.I I I I I n ~ rv ~I fi999 I I iii I-I r=fi • " . -If 0) ~ I === I i . A A v :. I -.L~ n · · · f-:r-II ~ Ll 11::) " n .-If ~I • x " :.. A D ~ a m ~ ~ ~ '.---_.£-----...:. I i I i ~! ~ ..'1.~ J ii)i I -----. V jJ.:. v Ii I'l I I 'I .... ~ ~ v _T I . u jJ.. 1'\. I I I I ) 1 I) I ~ i .l\ -I I I tJ • ~ -----£----1""1 I• I I 1 • -.. :. D :~ I.-_ T_ I 1~ --A . _T I . . n ... A v . " ~ v I Iii I n .l~ _.. :.:. -. 1\ jJ.:.:.-If ~ 3~ I ~ .:. .:.:. . ~ v " ~ ..

v ...:.. I x v r- b.:.:. i ~I ~ n ~ rv ~I fFFi i i rv 0 .:... .o ~ '= 11.:: v .. t:S a a . .44- .:. I !l ~ JJ.#. v ::..:.. .:... v 2 .--..~-. " v . . ::. ::. " ...-.. ~ ~I Q I I I I _. . A .. .. . rv rv rv v .Ex.) I : <- I ~I ~ a m I • " ::.... . ::..... 9 f -6' 1 _flu ~ _9_ I I • .:. " - 1'1. <- ~ ~ "- m m a m P c am I I 1 fl JJ. .. .. ..:. u " .. ~ -I"> . -..z. I I ." c: -=+ .- C1 ~ rv O~I#'" P ~-.-----. ~ ~ . v rv --+-..:.:. . ::. iiiilil j~ +f I. rv . n 1 i P I 2 .II 2:1 -. v rv " . ::.:.rv -II A-- .. . .. 4-. "- v A 0 ...a I [J_ - I ~ - P n . . ::. o p o p o p ~ f 7"- f f 4 ... ::. u " :.. '" a m a i ~ L I I P i u :.rv v ~ I T I 2' 2' .:. 32 2/3 BII- -- -- ---. '" u - m i fl JJ. I IA it:S x ::..._ ~I 2:1: " x -:: -..:. ! i ! I . v rv v . 4' ':: ..-..P • x I"> -- <:» ...:.. v rv T I x -: -: .... .

v ~.:.T . - . ~.n v .f} u n : i n I I 1- • " • Il . ..-.0. ::. m ~.n " v .J ~~~3 1 I I I I i i JJ. . rv v ::.a.- " . x ~v " ...:...X .o: V .. I f\ I'i 0 l Jl. v - -45- .o. p o p a m p a rn p p i fI t..0.:.. p a p .n. .o.. U JJ. :._ -: n v " ~ . ~ L I : I _n i1i 1 i i 1 _I. 1. p p m a m BI... " v u _Q. ::. _. .L'I."l. .:. v '": ..I ~ I ~ . ~ ~I :j.:: ~ ~ rv _--- x . .. ._---v 81... o n I I 1 l _O 1 :I: T • v #T <:» . I I r-1 J . s: ~ . .:. ~1 ~. 21 - ~ .:.a...l'l...:. " ~ " - - .x .fJ. v p z.! _0 ::: v " ~ "x x~ ~ " x V .fl..-~ V :. .p ff a m p I ! V. v " -" " - J:. . _n.j: o. I~· fFF9 m 1r1 ~ p .:. rv v ~ ... -S----2-. v I I I 1 l' 1 _b_1 ~ ~ I I . ~ ..:.- =t rv -I I ~ I i 1 t t i.. .n. x ~ " rv v .. .. :J ~ I l' t -oo::_..3 2:1· -. 2--- "" ~ v z.~._. ::. I x ~ " a m a m '-"'<--. .D.." " x ::. i I 1 I i 1 2:1: T I _:r- f . . ..z.. . o • " . A -0-. - . v -L1 .. _..o. v x " - _.. I . ! ! I ~I I I ~ • x ::. m i"""'1 /'\. - V " ! a m a m p fI J. _. - ..:r::: -A ~ _I ._." . ~ " ~ ~ ::.. v . v .. _'1. S - " v a m x ~ ..J_~ a m t f ~. ... -+--r . __.L ff r-v "T" 2.JL .:.

. !:.-. -: A <- " " V " " V V t: ~ x " :.. ::..:: · I i -- I -- vu 3 iii - P m a a p p I I m m a 1 1 I 1it ~ I ! I ~I .' I - m I !i _.... :1. v rv ~ I +-. f-'f -A ~ " . . " ~ ... <- rv ~ ~ rv " =o ~ '. rv v -_. @) . I .... . i lI k! L- 4 iiI1 -..". I -t ~ · I -t rv ~ . " . - ~ i r T : • ~ . ----lrv L- · ." " 'l " v " v V ~ a m u "'T'" " ll.. <- rv v v " x v .. ':/ c: ... L- " -I ~ !:.. A V :j' "'T'" [j - 11 -v I " x V A L- rv " OJ " ::.46- l .. ._- cam " .. !:... i L I I r I. 1 ! ... " v v ~ L~ 11 a: ~ -.:.o: -~ -"i -"i L- "" V A " " .. v = " <" V II' .LL ~ . 4 ___ . .: . - i1 =. !:...131 ~ I t.. 01+ U .. ~ ~.LL 01+ ~I :!£ T ~ I n tt r i m a i i rr I I J ~ IJ - ! t1 :I: T I I In :4 A ~ I~ . V :.. v .. V • ~ ~ -c... x ..... u .n u -r- -A <- v "1 71 0 ~ ~ !:. 1r1 ~ --z::: m = -.. i a m -ik~. u . •• .._-- __ - . A . "V " ..:. . I.' ~ v • ::. V . ..

.'.....BII---------------------------------------------------- ~I ~ --- ffi91 n I BIV----------------------------------------------------I .LL If I ii"i""1 f... . /l v .' !. * -~..jJ J )))) J Jl _~ J ) I)) Jn -. .. - .. • " ~ ~ .. " x v rv x v v ~ ~ . '.... -. '!II n 1T1 I i • I ~ -r I ~ _O . x v ~ ~"-... 0-.. i 1i I ! i . I i I I .. X ::. . 2 ~ ~ ~ 4 c: ~ A a m m p a m p a m p a a m I .:.

i :J 1 r 3 3 o III 1:n=Fi 3 3 --~~--=--=--=------~A-_~---=--:----------=t-~---------t--d~-~~=============~-z~L----. 3 = 3 i i I I I : e-!------~ ~ 9 ~ Q_-+-----------~~~-~------~~-------_~--~-----Ex. ~ ... .iFTi I 3 3 . V I x v .z. --=l- rrril ~ 3 3 o I I I rl71 ~ 3 3 o I I ~ ~ ~ .~-6--=--=--=--=-------_--_-_-..A8- . 33 fI ~- r ! a eam 3 3 o I .._-_-_-_-----j-+-~3~------~---__ -_-_-_-_-_~_ :J p a cami 3 eami 9 ----------t-------i-~~-------_-_-_. 34 :J P ._-_-_-_-_-_~_-_-_-_-_-_-~~ B~==---=t-----=--=-~-~------+-~ 8 -----' ~----~----+--~-d----------+:=0------------- f -----+---C ~ :J ~ ! 3 Ii 3 I . 35 fI U ::1 =I ~--------------------:---=--=--:---:---=-~-._ -- " . " ._--~-__ ___=__=__~-tI m i I • liil iiii 3 iTli1Ti1 f x -: V :J .. :J ~I --=. 0 " ~ ~ ~ v " " ::.....Tangos Ex. . .zi peam m ilillllll1 i1 I '1 iii I I~ I I I U ~ --~ rv -~ _'"l'"_ _I_ 11 . =. -- --- _Q Ex... rv r=: ~I 3 3 1 -y -/1 ::..z.

. ~ i ::):3:.. ~ 3 I I tJ .:: l:i " .:. v II _.. __ I 1 i ttt r rtrr 3 I 1 p 1 i ii r" --= - i caml 3 r: i 1 riinn ~ 1'\ L 3 rFFi _CE5 _C 3 c:5n n u --~I A --"'" 1 ~ 1'\ I~~ V --_L>._ -'" _j_ I~~ V --1>.!..._ -'" u u " ~ ~ ~ .. -r '::' v x ~ ~ v BI-----------------------1 033 TT I~ f1 ~ r+.. D v Ex._ _. I.. 1'\ ::. :._ _. 36 o a cami p cami 3 p cam i m I m cam 3 3 p a m i a i iiTI 11 iiii 3 1 pliiTTT 3 T10 r= --r=f9 ~1 " ~ :. m a 1 I i cam 7ii 3 3 '..n_ --K . v v " ~ v BI ~ m cami o it _11 a P n t rt t t 3 cami a m cam i o P c am I cam a m • i1 ~ ~ ~imll ~ 3 n .~ . _n ...Q :. v ._ _." .. ...:._ _. I 3 i 1 1 o I I ! 3 3 " :J n I I I 'fJ ~ --::: _..49- . 3 pliiiiili ". .:::t .o ~ 3 .-TT i1i1T j . ~~ -'1 '::' _ft ~ -"'- _. L -: _.. --== i o o p . .. v 1i ~ I r I.~ -"'- . "~ :. :..o.._ _n ~ : ! . x .. I ..o: "'T"' x v .

. .-! I o p 1 i i1ii ! . -: .--..-..:...cin n n _e:=ar 3 . : i 1-= ! -== 3 I I : --!'I • T • ~ -u T --.......-.-----.._ V V .-.: :. v v . . " ~ • .. " ~ . .}! 0 FFi n. h.-----..... ..50- " . ... c: --3 .-... " .. ....:. ' 'I-mn 3 3 i1 iiP a m o ~ r9=. - v " n 8\1-------------------------1 :::J . Lld_ _. ::....-.. I cam I i I I 1 V • • = ::' ~! " v J " v -+ -+ ••' <:» =..---.. ~ I 3 i x rv " X v .-....~ =t: -: -v ~ . . .fl 8111_ -.. ~ - . v i: ~ .:.-.---.f. X v rv rFFi 3 r= n n ~ n=Ti iFFi 3 nn o iFFi 3 r= _n il 3 _L_ ~ • -+ • -+ . .1 I I I ii i I iii 3 m . 81-------------------------7 [] :::J j..-I 81_ -.ii m a cam ~i r j tt i i Ex. 37 fl 7'. Itj - 11 :.: ~ ~ v '"' a .--1 a a a :::J m m m ::J I __.-. n n9irrFiln 11 ::.--.. . fl 7'.f. I >> / / >> / / 1 :Ii I I ////+++ : 1 -i 1 I : '/ ) -- ) ) i --=I~ rn 11 3 3 I 1 .. cam 3 m ii a o P cami 3 m cami 3 II a i i ii i it n r tr : i. " . '" .. II .t....

t. v --= - . ::. :. x :::.1 I cam tt r tt i c ami r-r r i n I I I 1 p m a p t ~ ~ 1 i1 r"i. -"v __:::_ _. i i I I .:. -. --a- 11 -v- ~ ~ :._ x ~ --1 _.'- rTi i rii n i _._ _.._n 1i i n - 2T V P ::: :::: __.. __ -T .. itt1' 3 .. .f..:=: -: -"" v :::..z ~ .. v I r-1 rii ~ 99 3~ rm .51 - ....o.. " ~ o p t 11 f) I n-nI I P ~ I a p I m l i : t l..t123 t I rrrr 3 I it t : 3 p t ~ ~ ~ 3--+ . 1i l~' ~ P n~n n r= rm n 3 3 11 1 1 .. :::..--I p p a i pPa i p 0 P -+-. v rv x ::.. -'" :::. ::. :::. -: _. ~ . v . 38 81------------- 0 -.o.t123 1t a m Pi paipcami 0tt 3 i-r r t 3 p n p a m t tt 1 I 1 II I!m 1 :~~ r-. _-"- D o o_O _O~r-"j IT n :J p ~:f . v iFF9 r.._ v ~ :::. :.. I I 1 ? _:r:_ ---e-----o.Ex..a " V ::: . i -nn 1 I 1 .x _._ v p c a m i caml--- n 1 t t t t r iiA~ 11 V U tt j1 m a a m p c a rn Lc p p p • i r-=' I I I 3 3 t I I I I r 1i1 . ~ ~ .. v ::. v ~I r-...~. -. x :::..a: v o p I cami 1 I -__. v x . 2 _.o: v :. v -"- ::. :. ~_ Ii-I:j :. 4T r-.- 1 I i I n _.. :::.- tlit 3 I i ~~ _n_ . " u 3'~ --~ " . rt r r r r r r 3 am i j J m a '"' '~: I I ._ :::. _D _a _I_ x ~ ~ v :::. v u :._ ~ p camicami n p 3 a m iiiiitiiil 3 p m I a I _fl f) o 1-. . • ~ ~ v . I -:::. v .. ':._ _. :::. ~ . x v ~ 81 :.. . v x x n __Q_ " V " v ~ :: :: --"V _n_ v .. . _'" ._ v T _T I 11 -~ :::. ~ ._ _.:.rnI ... :::.} t P -r- _._ rv ii~ r- l ~ • ~ 12~1 • rv .. v ..

n.2~T:"...:: .. I ~-------------------+~I----~3-----4~--~~~--~TI .. 1 P P I !I ! m m i Iol '_"" n ri'"'n n -4 -... .n I m a !i ! p !i r- -.nf"\/r"" o.• P ~ 020 ~ 13 1 -A23 1i a m i I 1 ~ ~~ ~ 3.. v . -v n -u - [3 n ~ ~ V V " n v <- " V ~ . fl ~ ~ v ::. v n " ~ ~ ~ ~ ". ::.'. -rv V . :.. ~ It·~'T·Io..: ...0 -:J- _~~ "II -:J-2~=4i: :. u r...:: -- --. rv v v v L v n V n v 8111 1 II eJ - . -rv -v T I ~ " n fl ..n.52- . c: ~ v . • ...~ ~ . v ". ! ~ n... A x :._n 1-. .: .:: . '.. ~~=4i: ~ -. r: nf"\1 T ·T~ P ..j 1~2 1--+-. -:J~a. i1 n___n n I1I1 I ~ "T" I 0 . p~ • _'--:j 1.. ~ ~ ~ rv v -. • n .:. ·4..~~ TtT ~~T -It --+'--- I " . -r I 1 .. n p cami 3 cami 3 m a i 111'1 t t t : 1 1\ _l~ P a m n o P P m a n o P P P a a i m_r:ffi I~ !i ! ".. : n : -. . iol il. P !I rrr 3 am i i i r' rm! 1 ~ ~~I-~~ .. v rv ·~I· ~ ..~1 I.. -- 1i 020 liP u.!i II eJ ii m a p 8111 p-- ... !II: J " i ... -... T ~ v " ~ v ::. iI'"'r--./~ HI 3 ".:r -v .: ..1'" 3 -4 r1 ... L / ...: --z::: v " ~ " v-T n ~ .

. -+ -c ~ *ri n___ ._. -' ~ .... ::.. ~ ~ '"' ..... -g .... . ~ .-JeT .n .... ... ----5~ '"' '"' rv...~ . I P \..:: =t: ~ ~ v ~ .fI 1 P i 1i ~ n -I ? P ~ m a 1 b 1 ':-1 i I . I i .---1 I L--- ) I I . 1--! • " X X X -w -:J . .._.~- -oJ n -= ..n Jl~n 2.... .. :: a ---v ::: x V x .:~a ..---.----w .. ...!:. X X X '"' o 0 1 TA2 3 ~ P 1t m JJJJJJJ} ~ ~ " x rr paipami ti t 3 r= n n -+ -.n n 0 p Yl ::J p 0 p BL------1 a m p PL B'----------1 Yl i I ~ 7t....__.._. J ... . T .-.... ..__ ~ 3'~ '--"" -r ~ ..#=== " ::.. ="' ' a m n fl ~ I .-t 1 :. ~ ~"r ~ BIII_ ------ .. 3 i1i 1 Yl m 1' a 1 P . ? . a pp p i 1 i1 a m n o p L n n---I 2~ 1i I I I L pIp a m j I m a i 1 f n ~ . c... ri # n--r i i II r-'1 n--CJ n ~..L -t- J -.-- i r= 3 T1T 1 I I .• n p 1i1 I n'""'~ n .-/ n o ..:::r ~ '. --------_ -_ c.. -. '::. /1 tj -: '::. ~ ~ ~ . ~ -v v n v -- -:: -v X 0 BV BIII ... -v ~ ~ ~ ....~ .r . -.\ r t r..~ ~ .. .... - Il."...i • ) . c.. n v v c: v -. _0 Jl.--.... J "-' .. ~ v ~ " ------B--2- rv v ~ ..1 .~ ..... ~ .. ....... v ~ ~ . n o n " ~ _T n L-~ . I 1 1t P i a m P 1 ... -u- ~~~n n .+. J -I_. ::: '"' ~ . 3 n -l I fIITJ -1' --_-- p ~ .r ~ ~ . --.L 1i 1 3#__ '-' I~ 1 ~ ~ ~ n .:r- --.

.. ":In l i n 2. ::: ::: --: ~ r.. Pi li m a -= " " ... " .r= ~"nr::: " ::. . I i I P p -A2 3 P /. ~ -A2 = ----iI -...:. 0 ". "" v ~ n n v v " "~ i m I l /\ U il il i i i p ~JI..54- ._ v _I LD Jl _....J ..:.1' - ~=I .....~=J ....li -A23 i I f\ t._..:. 11 0 BIII I ::: ::: -: v ~ v " . ~-::__' c.L ' ~ F I ~ - J I -A2---- 1 I Fi~ 3~ I _~ U :1#-2: .:. -r I v " A.-. ~ ~ _ " ~ ~ ... 0 P 0 m n i m a m "1 BL..:.. x . v . v x f\ " :)' -: rv x x " v v .J P a m • l i .. ) . ... P i 0 P l iJ i I i . v ~ .. -:: n _fJ_ o i ! _. _"'1:..-.. 2 ~---- 3 -.'1 . 10 Ii .. ~ ~ x .:: v 3-.. I nn l l i • 3'~ ~ 2 ~j 0 :=== :::J ': ..~ 10 ~~2~3 3 20 3~""'" o3 ~~~' 20 1·~3 o p.. .. ~v I ~r nn li l ii P a m BI ________ . v~vv~v" v rv v v " a " n " ~ rv " v v V "" v v " n v f\ rv v " rv v~vv~vn .. r. .I p a m i _/ il ~ ..? s 1-· ....

. I o • n ~ i T I --A-- x --=.:....u. .LI. " x -yx r.:. _0 __:r:_ _I_ _4 " v ::. v . '-'~ ...:. 2" u o rG-tJ . o f\ tJ .. o I -" ::. 39 P ill I\_ (p)Y a ... . .. - ..:.. v Ex.u. ::.. . " x .:. ~ 1"\ _..:. .. I U 2' " x n h .Q_ 2·· .. .... ~ ~ ::. .:. . . x x ::..55- .Ex. I • ~n o n • hr1 L1 ... x ::.. . I il •h o 0 T ri ~ • o h il " ' • n .I-- ..:. --..... . . rv v ..1'1 1'1 . ~ . . v [~ 2 • ~n o n • ~r1 n . . -~ ~- 11 D x . v " x x --- 9r..:. " ~ltt- 2L .:. 40 (D)~ pip i ~ 1 ii1. r. 2~ rl T ~ i~ p m 1 1 a 1 • 1 ~ i - I ~T @ iK r..u.. " ::. v x x . . . v . " " v .. hn 2n .

..... . . ..:... . ...:.. 43 ..:.. .. I iii peam 3 I l' I 1 e Iii I am 3 e a mea m l' I i ~ ! I i ~ 1 I 1 I ill 3 l' I iii 3 I j_ 1 I _fl_ I I FT""1 i 1 1*1 '~ = ':c: -. v x x ~ c: m 1 a p ~ m a 1 p • fJ__ _J. . ~ -- .:.41 0 m a m p p a m a fl @) ...! I I~ L I. v ~ Ex. .:.li1. . I . rv v . !! x x x . v ~ x x f\ ::. . v ~ '= m liP liP a m a . 42 T ~ .lL 1\ lJ..! !i 1• 1 1 b_ Ij !I :« T n ~ .... ".. .1! fl J. v . -: 1i ~ ~ ~ ~ -~~--~ . ----+ rv ~n ~ - • i til rv rJ :1 • ~n - . 11 i3 . n ~ n i p p p t t ~ a m i i ! I pip a m i ~ ! I a m i eamicaml i I t ttt 3 rtr 3 j J I" ~ ~ rv ~ mlm i til I ~ " " . Lb_ f--A-~ Ex. r=A=_tB Ex.. -r I 11 0 x ~ ~ v x x rv x x T\ .:..56- .:.:.

x D fi. t1i 1 1i P 1 . 2C~ . In • ~n -• " ::. ~ 1"\ 1"\ ~ I i -• 1"\ ~ n T -r . I . a m p p a x x . x ::...J a m P PiP a m I .:..---9I I I ' "I .:. . . x ~ ~ v "i v ·r . '"' . I I I I • 2:i 1"\ ")r1 •\n • I 1"\ ~ 7 • ~I v rv ~ eJ 2W . . '"' . -' _D " ~ ~ . <. 1"\ ~ n ~ --'"' ::... x ..:.:roo Jl --""" r. - .. 1"\ 1"\ ~ m p a m cam i cam L ... I .' " I ----_ I I ~ ~ .' '-r x ... ...:. ..:. 44 o . o v n· ~n . ::...' i t I p t p i1 ~ I i i l' i 1"'7i - i i l' rr: I :inI I 1"\ v v v v Ex.. ..-. 1:5 ~ " ~ " = ._ 1\ • 1>.57- . __ _Ii -I'.I • ~n • \ ..• ..-.:.' ~ '"' ~ ~~ ::.Ii t.

-. t P l m t 1 a P l m a i 1 camicami tt 3 r tttt t 3 ~I I =i v " FFirF I u x 0 ~ A u " .:. ~I " x ::.. ... . u J Pcamicam m 1 a f\ ~i"i ~ rv 1_n • ~Jl·~n 2:11 t rr r trr r 3 m r= .- r • ~n •. .:. . v ::.:.. u v " .:.:.. . u 2-=!- • rv :j .:. :. :.:.:. 0 ~ A ~ ~ ::.:. ._ ~ --" ~ m a 1 o f\ 'oJ o ~ _£_ -"-I_ I !"J . 1 A 0 ::.:. ~_ :i rv "'T'" I " ~ ::. .... u .. JJ • ~ ~ I rv v ~ n -- o .~ a m p a m p 1 i I t .:. n _..~n • n l i l P m 1 a l i P l ~ ~ @) • .. . ': ~ ':: . • n 4.. fJ 3'~ • ...:.:.:. ._ ~ ~ .BI---------------------------l o f\ n • ~n n• 2:11 ~n o n• ~n ..·b l I p m a p m 1 a p lt n • ~_ ~ n • ""i L l l il ~i l 1 u i -~ C L.:." v 3 I u "T" I -..:. -.58- . ~ " -2 ~ " . " .t rv . . .. ': . ... v ".

L r .. • t P m ii i 1 l' 1 l' I P m i m ii l' 1 Ii ~1+i x rv -- -I 1 +- i nn I 1 l' P 1i1 1 m Pi ..L----/ i i . V Co. v ~ ~ BII a v ::.:.. . l' _fL ..0 ... ~ " r. T rv ... v o ~v '"' rv . ." ~ " ~ -=r_ I A _"..__._. :11: -.. ::.. '. P rn a ---.. am I l' t /' -- r= r...... l' 1 l' 1 m pPi r---.I a m ip m l' t n r..I. ::.j J"\ • .:.. x .10 ~ t.: . v ..--.-..J T "T" • " x --- I n t i l' P m i l' n.. 11 x ::. x x .-..In -. V ~ " V m a m a BII_ -. . rv -r T v " v o . nnri v r.1'1 . Co. v v v v ::.:... 45 I p m a p I 7( . v v x ..-... J:1_ -""'_Q_ ~ x x ::... 3 ~ -._ _Q_ ~ v x x x .. " .. I I( .. " " rv rv rv n _ri " x .! . n I~~ " ::... ::. " 3 ~~ r -. - f------«---.. .:. I i m ii ~ I ~ 2~ T *i " ..} i P Pi 1 l' 1i 1 P m ii m P a m a 1 "}-l i t .L--.: ::.. Co.:L AJO tJ I. . . v ..-.} 1 i 'J I..L -r t I --. .. ... ~ x rv ~ " V rv v Co. " ~ ~ ~ v .---.Ex.--1 a a m -Il . .-.....r 2. 1 • ~n nr • n 1 1 4BIII P -.: -..} . " ~ " Co.59- n .L--.. .I I 1 l' I P rn a i l' ~ t..--1 ~ il I~~ ~ ~ ~ n . " v " .. a m i a a a a p t. -.. . n i P i 1 P ~l n n nn • ~n 1 . .: -. Co.10 a m Pi i P I n t .} a m i a l' I I P +! i 1 "- l' I P m a +() i i 1. 4.. l\ · a a p 2. rv v v P PiP . . ::. IT ~ • · T "T" I A .• -1 .:. ..-.m_ . nn 4 . ... V ......10 I rl r. m a l' 1 l' 1 I I P~ -.n t t I I I P i m i ..-.

- + ++ . i . ~ ~ V .. X " :.. A D ... ~ . c: a m BVII _ f'l ._ n li-"v rv v --..j " " ~ l .li.:: :.. :i: -:... /' ! I u li:: " t: • r- !! " v _. - u.. U ~ ::: n· n ~ .. x . I'ln il 2H..60- ... . ~:: .. ~ ::: ~ .=o 3_ u "'T'" .. .. i' -I • ':: :... "- n iJ· _~ n n· n -... nn i ~n 3- nn ~ ~ ::: r.. v r- v ~ . -......u.. A ::: ':" x '""' 3 3 ~ . T I -: ':: :. " fl .-1 ft-.. V ~ " ~ :. -I " v ) . rl ~~ n. v :...... '" ..:.u.. " ------- rr'-~----~ LQ ... .:} I . -oJ . 1---- -B.. V ~ . :. .. • ~n n r· ~n n n [')n 3 =tr.-1 011~ _L~J: u "'T'" LU 2 L . c: f'l ....n· ~n n n· I i ~n (ft! " . ......u. ~ ':" . _- .:.~I I. ~ =: '. ~ . I '= s-----~ v 11 x '" ~ V ~ ~ ~ .~.. I .u... .. c: " -.... v " ~ .. x .I . 11 '" v -: r- ~ .1 I ~ii .f.

~...on n r:fj x c.. II nl· ~ Ii I"~_"L r-"j.s: ....:.61 - .- C a m • _fJ_ -t.. Bill _ 10. " '! " ::. v n rl r- I ~ I -=t:.._____ -. v ~ -""- .! r nI ~.~ _L .. p p ._____ ---I n n· ~n . . 10.~ ! BVII a BII 1 _ fJ1 1 . ~ '" ~ " v "1'\ ~v ... v ' .-. BV - - --------- --..:.-. ....a -A " ~ ~ " x '" v v ::.------..L p ~n ~~. v 1'\ LQ_ . /1 ._._L _L _L II n Q• ++ ...n ...10 ~ i++iJ...-------- ---------- a m a m Bill a m p a m i 1 i ~• fl JJ. . .-..1+ +"1..-r'- tJ • . ~ I? T • 1 _v 1 i) I + + --/- ~ li _L_L_L ~1 i - T _" . o " a m a m 1 ~ ~ ----. ~.++ ..J::'>.+n • i 1 -t- P 1 a m BII __-. _L _L.-. 1 1 p l' 1 l' ~ I P 1 p 1• 1 .--1 BV -----.~.._.... ~ ~ " c: ::: ..----- ..s: _Q_ '" v ~ ~ ~ --....-.. J - I I..I) ! : I • • ~Ll~----------~~--~~~----~-f-~-----f-~--------~-------------------+~~r--------------__ ~ __ ~ i~ I -I[ JJ. _. i) HL.J . c._ r-.. _~ ~ v ". _I .: ..JL -Ii 1i1 i p a m . ..."1+++ 1 _- p 'T' 1 _:.++ I • ...----------... "I -• rJ ~ ~ i1 _L _L _L p P 1 i 1..---. v -~... i 1t 1 PP P 11 tJ .

. -">.:.:. m a 11 t. _.. a p pm a p t'I2 ---- p l' I ._.z f\ -~ .~ ~ n ._._.. L . -. li i l l' l' l t. ~ ~ ~ .I..l J..:.:. ..62- . *i x . . . . ]I L:'1 i n n[1u -..:: .z...10 i l i i l /__. f-. x x x L______-2-----...r..x . L p a l11 I a P iJl I ppm t'I2--1. .. V r-"i [l n ~n L . ::. ".l _.:. p p ~ " . 46 Ii t... . I ~ f1 0 ~ . ~ . I u v n . :..:: .:.l::-Fi =-= T _f55 I .. I i =-.. rv Fi FFfi I'"' n==9 I-J r1 I~.:. ~ ~ '. r .. rl 1-.Il n • ':" rhJl 1-" nnD -...Y.:: . V rv '" . f1 0 _. !~--I p t'I2----- 1 I ~ .. -- p i ---- 1 l' I m a p p m a p l' I !~-I-~n~ I 1i i ! . ::.~ I "v . .J *$ ~ rv L :i: T rv T I .811 m a . v ~ Ex.l _.x .!.- I.. _::..0. . v ~~ ...:. A D . ~ .

. I • .. 'l5 r. "" v <. o p--- ___.. Ie) I = 2. r..... " v x n v <... I 4~ .. 47 mm . ~~ x '1 1"\ ~ r... I cam p--- m i I a f . p a a IC ami ... V " :.iJ.... L r. L r... I ''.. r11 r::r--... ~~ r. t " <... t T " r. r.. L ~ ~ r. +r p -.. . :. o I =M=i I I - ~ ~ i"oo 'I I I ~ ~ I F=FR I u . :. i i I . ~ ~ v ~ r.iJ. ... -I rv ... ... :.. L . rv l=t. 7S..... n '1 "" v <. v '-11 I I ("' I .. # ~ =....'1 r....ri 1---1 i 1 i ~ i .. <.. c.. v L :..Garrotin Ex.. . <... ~ I FF= I I -:: •rv v D - A - v r. v <.• :4 :. -. " ... rv v L = . <.....j ....... D " V A " x <..4' ::4j ...L_ I =+=:t1 .iJ.rv r. r.63- .. 1\ V .r------t--------.I .... I I iii 1'1' t L Li rrrrr r I r+: ft ..:: r.-1 "II r-F rf::: .. rv u ~~.... " ~ 1 :. . V --1"\ i ...~~--t----------~--. . ..... fl . r.. 2 40 _.. --~------~ --r--~~--~~----i 1"\ - A D "" " "" rv " fl e) . . v r. v ~ ~ r.!t ~ • '7...

1 / I I . D ~ " -4----.:. o P P aa m mO P pOp aa mm a m a m A2 3 3 a p a mOm p p a pOI : a m i fI U . ~ v -4 --5 . -. ~ ~" ~ ..---1 l' 1 l' t 1 l' 1 r I i I C rtr a mi t c ! I /J." --::..u." v r- "T" I f1 " ::....__-.. I 1111 I . v i1+r: .:._---. n ~ " "" ::: . I I 1 . " v .-- I BIV m . ~ x " " " ::: .II-!± ~I I i I ~~ ' I r: ~ ~.~ ... ---C-ST -+ -. " v i- ------4. 48 mm aa i m i a r r rrrr • i cami l I l P a m 1 0 li I P Pic a m i i r rru r am iii a m t u Pi a m 1 m a t li1'1'iil i c ami i m a l' 1 BII -.rv z. _...__-... r- " 6 v p mm a a pp aa mm BI _____________________ .\ I I i I i ~I=II 2:1: -. __j_ ! t t 1'1'i 1 l' A2.Ex. -: D a m i i c ami v v v x r\ ~ :: _::C v ~ ~ v 1 i 1'1'1'i1 ft tJ .-.64- . .iI m m • " I~ i' - i"""'1 r I ~ ~ r:1 . .. v _. ..:..J .-:j~ . " "~ v ~ rv v . 301+ _.::... ~ .-- -.._-- -.-+ ..... .'l L i r 1 . •• r a m I cami r i p r tt r t 1t ~ 1 ) ) til :: -.- - ~q: v .. r: ) /r.-.II 01+ 11'iil11' I pl1'A211' 11'11' t I I I I ~ I ~ ( .l- . - . p a m P m a:J PP aa mm rn a *11'ti1ti _It .rv till P -r I A ~ P " v A x "" " ~ D f1 v "~ x ..4--~ " ~ " p ~ -2a m i i c ami a m i ~ ~ ..~I J"J J"J ) 3 ...

. - m a I t i >423 I . . """1 t . : p m a mm .65- .:r-_---a---Bf----+---Q. : .----- ~- . a I a t I~ t i I a m Ii i - o .

:.-----~ ..._. . (\ t: T~.:. .-. . V - " . V .. .. =r=. rv i I " IIIitiTI t i 1'1 I.. p • -" - --------1 II ~ b . .--+ 1 • • " . rv v .. I ~ 3 n::. 1 2 I . . -" .. rv c: " v ~ ~ c: v " ~ ~ ........Seguiriyas Ex.-.- rl r1 0 ~ II .:. I 3" 0 3 -. --== • t: y~ '7 -.... Fiii"9i 3 TTTTTTT 3 3 ITT I I I iIi a m a m m a I I i cam i cam t rt 3 .. 50 fl p----------------------T I r= ____ .66- .... " CI ::J p------~~~------------------. - " v " " - .:.. 49 fl o mm i a a I II i a m i camicami 3 I TTTTTTTT I camicam I ... I-$-: ~• I I u "'T'" -• .... .:. ~ :. rv '-: rv .. . " v c: T a m i i ! -$-: .~ u "'T'" I ~-- . ~ .--= . =r=. V " - _!l. v v " c: . v x v Ex..3 . 51 fl a m a m cam cam 3 c am i i ~ ~ ~ ~ . rv ~ ~ v a m ~ ~" v v a m a m . m m rn + II ~ 0 v " " . ~ -"-. . ':J 1"\ ~ ~ o rv ~ -" ::J p a m x ... . tttt: 3 i cam liTTTiT i c am T I i =Fi ...:: 3 U - • " x ~ ~ ~ v "'T'" I ~ II 0 ::J Ex. .. x '-: .:.z.:. ~ 3 3 r tt i rr: 3 cam m m T T i· I T I r==Fi " rl . ~ •• rv . . \. ::J fl p ::J ! ::J ! I u • ---3v _. _. .--==.

.. Pm 1 1 P PiP a -v ip---8 _~ • . " .. x .::.- ~~4- 0 _T _.'1 _ 1 712---- p 3 iii - ~ - 1 t _L 3 . . " . .. .._ v ... ~ <L n ~ --~ " rv v ~ . • c... : 2--. D -' 1:J.. '": J.) '-._. ~ 3 4 " -: o p p a m o p p a rn o 1 _fl tJ I 1 1 i I 1 I J J ....~ p m i ri ... -: _"_ " ::.I I n T ... _" v ~ " _n v ._ . :._v v "" V ~ " v n v " v -'"'-~ p p o P 1 I 1 i _'!II1~ 2 P fl tJ .:.. v " x :...I 7l ~ v " x " v n v fcr " v Bl _ a a m 81-------------------------1 a m o p fl ! p t I p t _ll p p "f... • .. 3 712 FF9 -3 . .__./ ~ '-' ·---TT.. -: ...-.. .. x n v 4 . ! .r .. __T _f1 __roo... ... ~ T4 '-" • _'"'- p- s: .. '"' _" v v . " 2T1• i P I .l or I 3.m 1 amiiamiii 11111111t 1 1 11111111 1 1 1 amiiamii i I fl i 1 I 1 ' L1 1 I I L I 0 t p T :&-t~ -... ~ _'"'- I ~ ~ --- ..:... 1 1 t~ 4T " v ~----3 4- . x x " ::: ~ x " .. J1 D ::... " . 1= • --.... v " " '"' -.... -' .- !- ~.o .. . x :.. 2-1 :J: • .

...:. • v t: --+ ... ~ ._I • . ~ i'"'ij .....a: v C " vv " v . v c__c..:...1"\ • . .. .. r:?l:J~J:l ~ ~ "" " :. v vvv . v "v v ~ . i - == I • .--~--___{t---~------.t: D f'l v " v .. ~ v -B-i--G-+-3- f---- ... . v v .. v f"\ -p o p _.. x v x ..... ~ v ::.. • S" -"I.. 1"\ --= .:.. V p- 0 • ·-'-~T· '-' J . ~ ...:. I I ~ • ••• - e--.--- T-·------s .68- .-"'--"--"'--"'--"'- ::. 11 :. ..lli ~ n ...:. ppip------ ::- eJ • • -- ••••• v . v . ~ '"' v p-- :J 1\ eJ .. ..J. ~ 1"\ T I D ~ 11 ::... " v p = • ..:.-v " v v ---.--------.. .':l.. i ~ -0..Ex...•. v rv ... v '-' " r. rx.._ I o.....:.:.... ~ .. ~ I. 2/3 BIII _jJ_ f1 :J .r: v 2 p 2/3 811 . -3-----3 3 --3. 1: • t p .c -. .:. ..... I _.J~~ ~ - ....... i .. -f= -8---11 . ''1''\1 V " 1'"'. • ! I ~ _.:. ::.--3 v e .: " ~ r: 2 -.2 . .. v r"v"r . ~ ..rs.z...:..:.. ~ ... 2 1 . 1~ 2 . ! r1. ... ~. -A-------.. .. -1--0-5--"--"v . . v x ~ . " v... .. v '-' n n" '1" -B~1L':) v O_ " " rv ~-2--r--1-----+ ---{t----~---. .. r:JJh • -4.... v .. ..• I. '-' J • ..... v v 4 ". -... v ::: ::: -v . • :1 '!!!If. v • v .... ... v --0--4---8-----4 . :. s ~ ~.. v .. FFi rr=n 3 i rrt 3 ami i i am i r tt !0 i 3 I~ ~ I. v 1"\ v -"v_... . ~ " v v 1"\. va -rI .. ~ :J pI f) I __. 52 fl @) i i I i i ti amiiamii 3 rr rt r ""19n=.. v'-''-'v'-' r- ... v ..

... ...._ ~ v :.- ..-. .. " V _L • • -... .I " I I I pp it ~ pp it • r\ 2.... .:r:_ I A -=.. v " ..._ 1 11i1 iiiii 111'11'1'111111'1 J_)J+ J-J_)_)J .. . v . _Q_ . I I =. _..v<.:.:. ~ '" v v t: v a t: v v v " r- _C_ ~ E.... v " x o p i1 I t. v . ~ tJ ... .-2-"v v .1 • rv ..) _. ---a. 1 e 2- Bill _~~_~~_~_~~~ a a ~_ n o p m i m i I dt.. ~ " v <.l -~7] IJ a v C .:.69- .. ~~ v .. .J ~ • • ...... rv V . .L> v -=r:./ 1 1 l' 1 1 l' 1 i 1 _'__L_ .J • -l- ... . .. ~~ ~~ v C C :....<..:.... - ~ :.. .• !---. v v ~ L " v .J -n ---i ~ I 1 ii1'L1'i1'li I I a m i La m i i J a rn i: I I ttti t • i 1 I I p p i ~ I ~ i" ..t:...". n V " n_ <0 ~ ~ n v - '1 .. "" v " v " v .'-1-.__1_JJ.. rq~ . .. 3. n \.. -~ .. .. " . lj -r I . J I ....:.. I 1 3...--.3-.... ~_ v H3-- Jl.A. v . <. . " ..I I ~ 7r t.. n L r-T . . .-..' v ~_~~~~~~ ~_~ ~ ~ ~_~~~~~~ __ m ~_~~~~ ~_~_~_~~~~~ ~__ B\f-m n pp a m p n pp m p ppiami-- a a n 1-- a In n P a pP p pip 1 1 l' 1 jJ. v v " v . <0 .. " v ~ - ~ -" rv v " " ::....-• .. - 1 l' -I 11 < : l' 1 + +++++ • rv - _.i .L.:. v p P D " .. . v :... r: .._ -tJ -I.. ! -~6' -.-"... r- ~~ ~ n r\ .v<.___.J ' 9 r\ tBI 10 ---------------p 4i 2 41 .. <.._F]jJ -... / rl _JJ_. n n ::. .... . '-'0 1 . _Q_ ..

. 99 "I) / 3 mJ ~ _. .__J .70- .. m mm mm a a a a a m p a p----- 1\ _L1 u .: U Iry.. v .J ~------B _A r. 1 i p m a i ~.n • = --u ppiP ~ HI -n:. J)JJJ ~.* . n .nn~ 1 iii i I 3 j .-. . p i .__.. n c: n .. . 0 I ~ ~ ~ t: u n ~~ ~ . -...::I- ~'" "'..g .. il iP 3 ----- 3 ..2-G-~ rv 2 rv v n 2 ~ 3 n '- 2 ...~-=:~~ o _'::l ') .-----------------------------------------------------------------------aa mm I I n BIV---------------1 iii f'I fJ'!'\ iami rtr 3 t ami rr r ami-- tti rr p pip p pip i1i 1 1i1i 1 _ )))JJj ). 1:1...tl2 __ 1 6 I m __ 6 Iii p l I i I II \ I Il I T_.. rv ~ tiL 3~ e .- t::.. . .

. T 1"\ ~ 2. . v "" " "" ~ t'\ v 1"\ " r.~---~- . ~ ~ " "" _~ -- ...... v l' i p----~ I 1 . 1 --. V fI t._. -.. " . -: --"---"'-' _~--_j _£\_ V I @) ......Fii lr -- ~I T _I"\ -l.bd~..--I I - ..v v -r-t- 2T T ..:. 53 a rn m 1 a a m c am i c am 3 i caml 3 cam i 3 l' 1 l' i l' j 1'1'1'i1'1'1'1' 3 " e...:. I ~.r- v":=. r.71 - ._-- 0 ::: v . ~ 0 ~ ~ . :1 x 1"\ I.:..:. -.:. 1"\ pp p--------------2 ::..r=.o.:. ---'-3....1"\ 2. " v i . .r~~ 1"\ 1"\ -.._ l' I @) I p p I . 1"\ o~ --+-- ·T~ 2 1 - -. . _n_~ :-:..I-~ =.. v i p~ ! i p ~ I p u_ i I 1"\ . . . . - ..o.-::=_ . 11 " c.- I..l I ~ . . -1 p 1 T . . 1 1"\ --.:.:~T~~ \. I 1 ~~=... " " 1"\ ...- . " ..I n Il [ n - ~ . - --"'- "- -- --"'- " V n V . v " '-' - v " v " v ..J p pip i ~ ~ .. 1"\ ! ---l- . 1'1'i 1'1'i l' 1 - =ir= l' l' I I a m i rn a i a m l' I l' 1'1' t t IT l' l' t r t t t 3 3 j cami cam 1 c a rn r c a m u 3 3 1 E-. 1"\ p p .. . v v ~-. " .. " v _ - . 1"\ v - " -" __ -~ ~ rv 9 --'" x 2 ~ _" ::. .I 'v' "T I v " v rv v .:. 1"\ . 1 i1 i1 p p ~ ~ -----.. J v 3. V " v .- 4 '--' . 0 .. -+ 1# •• <:» =+ :::± ~ - v .Serranas Ex..:. ~-~--.. v v " t'\ v " v t'\ v .. o _f\ v ... v -..

:. " ::..... n t: _Q~ ~! _Q~ -r I ..BIII-.:. -_oJ ~ I' ~..l ~ J] ~~ = til rv "T" 1 ~ 1"\ ~ rv ~ ~ . ~ v Bill _ li~ _...~ 3 j _n v :.-...~ ._--.-.. c " c" v m a ..._J._ P a m I~ r.-.. J .-...._ •• I 1_ It__ l' #.._.-.. i i " ~ v " ~ 1"\ " " -72- ~ 1"\ 3 ~" v 1"\ v rv ~ " ~" " v " "" ~ " I .-......--I P I fl @.i: 5 . v " v ~ " ~ " t: " t: ~ BV .. v v r::c~ccc~c ~ ~vv " " v v C v " v " v V " " " " " B'- ._ 4 ~ r i _..........--._-i.-.....~~~£_~~~~ vv v vv " t: v " ~ ~ ...-.-.__.. ~ t ..: " V ~ ~ 5 I .. v 3 I 0 ~ ~ ~ ~ ~~- p--8 a m_ I T• I i'"""i -t:~::::::.. ~" i:_~ ::..~ ~ u oJ -4 -z v C ~ Q ::. ::...... J ~ 2-. r.J'~4131I I -.-.__ I BV m _ I O_~. 1 l' .. ::.:.-. Il r14-j1 • rv r -4i- P P pi p------- "u -r I . __ .__.-.__.:...-.-.I -'2-"-=.--. ~ &- o o ~ C -.. D A ~ " v " """ ~~~ ~ . o cc~ccc~J:> ~~ ~~ ~ ~ ~~ t: C ~ ~~ ~ ~ " r- ... --- .. m _ 1 r>_ • _ r..... .... " t: -: vvvv"'~"'r::"r::c ~--------£_~~~~--.4 _....-..1· · ?~ =±~=±-tt '-' v 4 n v 1"\.-. - i ~_.:=t T•• V vT 2 __~ j i 1- mmmm a a aa r ~ l' l' i v 3 A I:) .-.::: r: v r- A 0 ~ ~ v v u _c_ ~ Q_ ..p .".. 11 ~ ~2 " v ~ v ~ v ::. " c .-.-.--.._. 1"\ v ... ~ v ======~ ~ v i J v r- .. "' 2-'rv 4 .l it u_ n rv. t: v " v t: v f:A. ~ ~ 1r"'1 ---+ 3T P I p mi i ~ -.__ Pim i m .. i 2~ .-I BIV P -.. U.... =r.....:_ :t_ " 55 4 t: r- r- A -'2 ~L.-..

.. . .~ r==-r-r- ~ 1 2T rv v I .73- .P c ami cami c amicam i iiiiiiii 7f r: ~ . = . o ~3'.. T rv v 7J. ."'M .I~ rE=l 3 3 3 3 t tt ntr I I . ~ ~ v " " ~ ~ " . 1:3 ~ T.

It a m a a m i I.rs. 'I "- - --B_:__j "- " "- ::.:.z. * 111111'11 i i I ~ I f I I~ -. ~ .!:l. 1 I n 1 i 1 rrr am i i it 1 ii 11 P i"l fJJj_n -I " ~ _6_ i'iT1 ::::J o p~ ~-I '" ~ . -: 'I r -ii""ii I i I. .-I I .It am 3 a m ami __ i i i 1i1 i * tJ 2.:.a. v : 2 ~ 1 .-~ ~ T ~ -A--' --~~-~ T . rv v r\ n C- T ~ /1 v ': ~ -: D .j.:._ .....rx ~ -T-~ ~ /1 D " ::.. . n -a--~----B m a " ::.Alegrias a m a m Ex. - m 1 I . - . ~ "- '" "- "- .. 811 i I i I I I J 7Ji '" "- i - - ~ I --I P :-1 pI 1 . " ':' n__ 1 _n_ 1 r ami 1I i"l n 'I t r it III I -1 tt rr P :::J p-I I iIII -n I -I .It ++ . _.:. "- ':' " rv ~ I I am f\ J.-- r----~--- ---4--~ 2--. 1 11 ~ * I I I~rl (2.------ --_j _j ~ __ amI m iii a a m m a f\ . rv _. "- .74- " • e-----'::___ -- ~ .. ::.:. I I I d =t T .._ t-2------2-- -~ --~~--- -O-~'-~=J -_~"(}-~ i I I . "- ) - -.1'..:. -: '" ':" it . rv r rn n__ r12-. 54 f\ .'~~ . i _ri I ~ :11[ T . n . P P---I""""" I ~ I T -I rv -I .) 0.'I [j '8- tA- r:::r~~-~ ::. v 7 " ~ .

".. ~ :J :=t: 7- tJ ."J~ ~ ~ ¥ o 3 p--_ [] _ 1 i ~ oJ ~ ~ c: ~ A . v -r oJ ~ -.---- + .. FFFi 2¥ nn i 1 fi9=i r-"'! ri / rr=....! ~ ~ ~ ~ ~ v ~ rv v -z.=.r- t:...u. ~ " x .. -..-... J/n W r: --1 BII - .. .-.::T co v " i: ..:J:.75- . .J:2 " '- .:..--.- I) I ! I ~ o . FFFinlffi -..-.I.'" c: r-'i I @.-"ft . ~4 V A t: r:: ~ c: - 2· rv BV _ 1\ @. # o DII +++++ I -:)- nn BIV -.. j..I..__. / (/ / _L ..u. _o "T" I - . Jl __..L j... .l =.l .. '0' .-. ~ .._. A.I...-..L j.::: fI.__+++ + + + lill~ n1 II! ¥ c: r ¥ 1I I p I rna -r=~~~-..n p T . 4 . I ' 4.....__..... ':: . v r: ... ~ L 5f6BIV I J.. ~ c: P ---== n . ._::. -t:- I ~ ~ .. -.::: "'J v ~ ~ '" ..am i m 1-- a BII _ iii1i1 1\ J. 4 _A_L_L_L o I I _L -r _L _L _L -: I II I / /' ..-.

:.--r-.. J en -I 3 1i n~c:o 0 mn (-. 55 f\ f. .... _..Ex.. ]I! rv.II * i11111i1 tJ --+ • 1 r.:.:.. ~ ... ~ ~ v .~ -n I i I : I r-'1 . Fin 2 3 il ~ I T I In 5 6 . ~ .o: - am i- _ f\ '-. ..: . ':" 4 1-lS. __Q_ <rv u -r I 11 I:j .. . 5 . 'f 8. ::./) 4 5 _/! / _) j"'j"'i"" ~ L/ L: -+ 1 ~---------"t--~-~-It.-- 2 - 3 6 7 q 8 9 10 r---- T 11 12 _ ----------_t_--4-----------j-~2____------_4___-_t_---_B____-----_tI ~ --~----------~---------o--v __ '-' ~ ---2 ~=-----~v-----------~-~-----___ --'-~ __ L ~ --{t------------------- ~ Ex.. BII --------------------------...! ~ jot mm jam a a i m a ami __ am p iiiii . ('. .:. . rv v (:J:) rv 3.76- .. ~ _iL 3 !:> 4 rx... i • -J7 .. " ~ " " " - .. - 11 .--r-- !. - -: -2 v rv " "'- x x x ':0 V .. 9 10 . I ". v r.rx -4 - 11 c: 12 " "~ vv ':0 13~----B-- " ~ ~ v ~ " " BV ------------------------. -.:.:. .. 12 v ~ v 11 I:j . T________ " ::.:.! n 1 ~J ~l n____:] c rT 1 i 1 I I : -1 I 1 i I L_ _ ami J i1 p i i p ___ .--r---r---r---r-.'iiil=~--= - BIV ------------------------. 56 m J a m J a p t423 m a am i T1i -- f\ f.--r-.. l_. J) / .o..-j :J ~ : I I -0- (! ~ ) rv v . rv ':' . v ~ . 8 9 10 ~ . ) 1i !i ! iii1i!iii1 I III iI o p~ 12 -r I -I 6 7 -" . v " .

... n _II " .. v rv 3 -. x (:.".m_ tJ (:f) x . 1- I ==== n i 1 1 I 1"\. ~ " v BI------------------------I am m I I 1 a iii II 7f fI U 3 __ ( ...:. : I ri I i ! ! nI I o . . Ii t:J : I T_ • ..n rn x ::...::r::_ I v " .""... v n x ': 1"\ v ::..t-----n .m a r ~ II am i 3 r L fI n (=:-) I rT":1 1 -"- ~ : r I. :..- I I i ) I I /' Ii / I I I) ! n/ I I o 1 i tJ . ~ ) 1·- ..s: v .. --1 o Ii ... I j I nn I FFFi II nn FFFi n j FfFi I I ~ J..... --f\ n I or I -------f.- i1 D .l'I {\_ (f) --1"\ v 1"\ 71 t:j ( " x ::. &--- . v v " -=_Q_ A " ... I p p-- ... v 11 -Il. .::. ~ ::. n v ': v 1"\ :..... " :. 1"\ i I JJ n o ! i I j .. v \ v .:J:_ __I_ -=__Q_ .. .--..._ _r...=J. n .. ~ _77_ ... .... ::... ::.- - • rv v n v -! I .

. :.-1 -:: " ::... rv *... ... . u o ~ . rv ..n. r.. I) I n /n 3-11 rv u Illnn I)-Iln FFfi . x . 11: r....-. ~ ~ v .• ~ 2 0 " r.. A v :. ~ P I i rv u T _I:L .. - a m p i fl U I ! I i~ .--'- T 2 -#I _~ 30 2 3 -. rv l' ~ ~ ~ '-' v x :. :.2--B~v V ~ --z:. rv u i I 1 i1 - p -.=t= :. u _O :..: rv '-' *i i!r'\ II i""l II _.. :.: .. 1 i 1 i i I I * I.78- .. v a m Pm 1 a p p .:: .81 _ I 4.. . :. ---"'" r. Q- '-' -_- u ~ L " r. A :.. I 3~' 477· __r_ I Jl. u -=r-_ I D . " o 1=I~l iI II i I I p I I.. rv n -----4 r.. rv '::" v .r. 30 --i.... ~ x v x -- .::' . I • rv J: ~ ~ '... --. v rv v .. ~ c: v '-' " :. ~ r:1 - -n . fl ~ I ~ .

" ~ '- --. FTTi n n r= Iq~ 1 it Iii 1i t iii ~ Ij FFFi r-i i I q.u.. "f11 0 --..." a m a m BIV ------------------------------0 P :J P l' ami 1 ..... ._ . 57 fo.. _0 -' Il.-- FFFi FFfi _.1--. v .'_ 2· I -- r--. A2.IT) .. v .-----. ::.Ex.._ rv v ..:...79- ..- P --: P----: rv o ~:i: .J)) I i I) .. VI .r= I t i i 1 I I i t iti I " it i .'J :l~ P t / i ) I L / -- t_) 2:i: --..... v ~ a m i v o amiamiami i o 1 1 1 m p a :J p p m a iillfiilit v.. # ~ I I i i II . I . p BI'p _ i ~a -P __ . .. -. " x " .. v ~ " 1'\ ~ a Pm v ....~-... v - . '- . ~ 1+ mn _c. 1'\ v -v _T .1123 t # -t_) -. ~ _n I Iii -i I-I I tit o 1------ aml-- n i t t r ti r L amii tt r• -- Ii -...u.. v "" '- ~ .r-~ v -r I -: x ':" 1'\ 11 I:j x ... ": ": v .z I I I ) .: m 1 a P m 1 a i ~ i I .v . i 1 tt r ami-- ami i o p p p it Ii ..:...--- ~ " " v "" ~ v ~ " " ::.112------6 1\ 6 I 1i II " .J rJ- n 1 f 1 n/~ n Itt I :J ~ : i"~ - t i i m ami-am i----- a ttilil f1 .

. .80- ... --t. L .j. ::... p p -------: i p 5 .fl tJ .1l~ v _C -""'" 2~-. ~ ..... :: rv _6_ _. :. c.. ::.u. ~ ~ 2 5424'"u L ::i-T v 2---.u.:. L rv u L v L " rv V rv c. r- c....-""-- • - 1111 :: ~ :: ~ . v C vv 1::.. L I. .. 3 --... rv v -----o ...f t ~:I i I t l' 1 1 p l' am j--- t l' i it i t I ami l' iit i r-1 ~r--. " " A . rv -:.. _r.:... ---~ 1 i 3 P i s ~ -+ -.s: P .2/3 811 343 -----------------------... -= ~ " ~ i ~ m 111 ~ - rh p i"""-o! 1 14"tI PP 1 PP Pi1 -= ~ C...:. ... _ _c_ v _c_ ... L 3 rv p p p 1 p p 3 P .A ~ _r:c _r.:.f 4~)~.A_ v 2/3 811 p 1 ~ p p ~ 3 p 81 .: -= • ~ ~ .. " " ... ::.. I " " _./l Jl.rJ ~ rrr- i ~~~ ~ ~ p p ~ 3 p 81 1 i . D ... ': ~ -: .:.~I '4~4 5_ iP pp 0' p~ ... ~ " tJ T' I ..:.~ ~ __T_ v v r v -c.. v 6~ ~~ cc _ _c_ r.. 2/3 BII p- I a m __ rp . .. ==.u..... D A . rv ~ _. v rv v rv v ~ V ~ L . n v " .: r- .-- x " v . ~ ~• " . v 1 p m a o I I t fl tJ .EEEi r"1 -+ p I' p 2... .A_ --""- ~ _r\ v A rv v .. . L .ri iI n _O .~ I ~ rv 1 T~ 2.: g:..j....Jl tJ -~!i 4MJ)3Jjl _ •••Jr!~ -= •• -4 l' 3 l' i l' I ii ~ - 3 ~ ~ ~ o.. 1::. 11 IS 2 2 v --""rv v 0 rv.~---. v ~ r- ~ .:. -'"i .s: _.? v rv L -rv L -ir. L _. ~ r- ~ 0 .:. " " v ._ "T"" ::: v rv __I_ n. v r- " .: ..:..:. .... L L " u L rv v rv " " v c.

. P m i i--- [] p tT n tT 1 it rl -- P o P pam i p .. I ilitiiil I I i ..- BII--------a-------------------------------------------------------------. -.. I A23 I 1i i 1 PiP m a n P p mp a 1'i A2 3 I 1 P a m 3 D P p i 1 I I -~ -.- ! -'-2· I amiamiami t rt tt '1:2 r rt a m i a m m0 a t tT i P ii P t a m 0 p i i o p 01 .- rn a A23 ..p m a 1 A2------6 t i o o p - -+ -.

.._n . -_. II ~~ r--. .. 2$ • I i r: PP Ii 1 ~i n .rx ..r:= n .. a m pi ~ i i'T1 n__ . " ... G. i i .... l~~----------------~~--4_--------+_!~" -L""::>.~f:j_____+-------I? 7>--. " -- ': 1"\ . !-=J~l 4:1: ~ ~ ': · I .... .. :.___j +------____... BII----------1 a BIV a -----------1 m p p BV ------1 p pm 1 l' pmp 1i " ..rx _". G. n ! -----------__.u. ~ _ea t i I "Fi r79 t...j. 1\ .. _A .j. -&-__ ....v c: . "~ ~ ~ t: 1I J + .l 1"Ti I 6 I PI ~i m a Pi Ji a m p o i P •n--I iii ri. V :i: f"\ I :I ~...V f"\ v - ~ -. 0.A.. _ ·0(0'" 2j _ ~_ "-.l 2... I P n '. ::.._/ n J1 T I ~ . -.T.f 0 p-------------------------------3 In9=.. I ~ _ t. D x rv ::.1\.amiamiamii i iiiiiiii! 9:2 " .._ _'1 1\..~I 1 p p P p 1 I m a i j p m a m a - i * *- i 1 -A23 i [i~ -I I I G...8R-----+-------~.82- " r .s: v v rv v rv v " a m ::. L..l _ n-. ... U3____ ..z :J P m a 112---3 6 ~ Pi 1i :J I .. co ~ ::: u :..r. . '=' 7""7i b_ --....1-. ~ v ~ " ~ " rv ~ " . D A ._ . J\ ....__ .f i"1 I I.K 1~ 0 3~ -_ _ rv .fl I .. .- . v x 112---3 6 PI ~i I _[ IJl a 112---3 ..-.. .. G...~ ...:. . -r .>--7"'____I .... or. ~ 2~ -ill '-.

" v " 3 o p---- p 0 p i ~ i L1 Ii " p I-U--== ~ r::~ ~ 3 . .:... v " '! :. .I -! T I 0 .4~ -..- T I -=_Q_ A ..>:. I :1 x :. rn = -. .. ' !i r-I II I I v cam 5 I I I I I ca III I I r.. _C>. 2---------------1-------3 . 58 m i a m a BI---------I ami iii1 3 r -- i a m i a m i cam c ami i 0 1 i i i i1i 1 i i l' 5 I I II' ~ n r- 5 I I I .... .4".. v :: ': v _ . _.__ ~ -~-----2-------- Lt2__----o-·-·---·l'------..... n v " v rv v " v .:11( .n • P P :J ~ ~ ~ L- ~----~-----~ :!-+-r ~ R-n___ ~ -----r---tnr-------------+-B-n--------------B-n--------+----~~----------:. . . D A -::.. _1"+-__ vl--1 +-. ~ a III I ~ ::.. I t r rr 5 i: 1 iii 5 I 1 i I~='='=' r :J --6-- ~ rv --+ -+ -. V .rv ...---------t---------2----------·-------------+-------------------- ----B----- ------e--- c a mi Ii i 5 1i 1 I fl . v .. ::.....:...83- .:.. ~ " " v " v " -: v ::. v . rv rv ·---------t----tJ----------------t--tt----------------ij------------i-----t"t---~ _n _6 . n u n v ..>n +~-+--...~ . 4 0 5 ~ I - 6 ~ 7 5 8 I - 9 5 10 11 12 -- T I ~ -'"' ::.solea Ex.:. . .v ~ "> ... rv v x rv L- v " v " v ..:.... ) .__j_---------------------~---------------------------- B--~-- --------- 1 2 . " ::. " v o p o p 0 am i ~ I i ~ .rv -"> 3 I 3 ...~ . . . A " x v x ._ v n v v ::: :...

.84- . . 0 ~ ~ ~ v -. T I A . ~ ::.I n -I=:. 5 IIJIr:J .. .. . ...I --1 til o i1 3~ ~ . :...-. .i))/)) i ) i / ~ -~~ IT ~ ~ ~ ":" I I 5 ) I .J . -+~ --.p .. BI-------------------------------1 5 I III n 5 II . . -: v • I))) nn .. ) I / I ima 3 1 ___ [) j lj . • ~ L L 1 ~ I ! . LO_ " ~ ~ L " ::: x 0 r._ !2_ v ..I . I I ... "T'" I _/1_ _. " " v v " v '- " rv v v v ~ ::: r. 5 I LL I i"1 ._ _fl _T _I -: rx.. rv v ..rx -..... .:._....._ _ii 6 " " " ~ ~ " -: " v rv v fl f) ~....A- ...lIIO I I / ' I i [) 5 ) . 5 I I i J"L _n I!n II 5 I I II I [l I n .. v U _A rv u " c: " u " 5 fl lj._ o ~ ----- [) I 5 1\ '1'1'\ i 1 I .. s: :J :_~ ~~ r.._ _. v _-.... _-<O . ". 1 2T3•• :_/ --J ~ . nn ::: x ::: rv i 5 I 1 I 1 . ~p I ... I DT ~T " ~ ~ L . ":" = v " ~ v T 1 -"'- A .rx v --"'- B x ... V V " v rv '- " " ... v v " 0 ~ " v " ::. 0 ::: -: rv ..BIII t f) ----1 .>~ P v . .)))) n /n 5 5 .I U • _'.. v _.i) . ~ " i! _. ~ ..

. i ~ i . . ::..I 5 fl ~ 2.. v <.-U" " -u "... V rv v c: _ v -U" " -u " v " v "v " <... v " ". ..} U -= " <... f L-J v ~rl rr 5 '- . r rr I ==+ -.. A 0 ..3 L:: " "" " " 1 p r-= r--=9 ~ I: I I I 3 3 3 r-~ I 3 ::::J ....-.. " v" " __Q " . ~Ffi ~! U _ 1 ~1!~J4431 6 0' 11 ~3 -1"""1' '1 ::::J i CJ " v v ~ --'l: _I -A .. ~ " <.: r=?:r=1} jI'l !2!~ -I· 5 3 ~ • 3 :=:::::~ l!... -... p~ r-=: .L ::::J 5 ~ ii 5 I I I ~~ - 3 ~ c: ::::J _l t ~ l T --" -v . v ~ "v _v " _ v " " v _ --Un --C v " _-v --u rv v " v v _ e... " -=n " -u " c: " n p ::::J p ::::J p i JJ t. .--{}- Ex. " . .---! I :_ _A v :::::t --.....v " rv v --. v v'-v<." v " v " v v :::~._ ~ ....-.... " " ~ " v 6 _tJ. .. v <. .V ".. ~ --. --1 1 1 " --u" -+- --... -IJ. rv -r -I -~ v ~ D " r. _:]'" _...v _g__ v """ V " <."..." v " -r I " " v rv v rv v " v v V x " v <. .. " ~ v I I I n ::::J I I I 5 I I n . v ~ ~ --........_ " " _1l --"'"' " ~ " <. -~p::. <. .... v c: ~ . am I I p I pI i r--=i i 3 I ~ ~ 1/~-' ~ --. 59 pima 6 mi ami t.J a~· 1 --.

. [] r p n p p I .. " -= " -u " v "" " " -u ::: L " rv vr " v r...... n 5 I I p 5 i . =+ ...F-4 -..J 3 r 1 r-rir-1 n~ r. -+ -+ --.. • * ..... " L " v " "" L LV ..arnip f. " v v L1 " 'J " " L " V ~ " rv V p rna p irna p i map pimami -= 6 3 n 4 ~... ... I a mi [] -I ---l. . Ima :J i ~ 1 r--1 i '--' -....86- .~ 3 o u ..L/ [] 5 1 .. ".... "'1 . V 3 I 10 ~3 rn p a Ml r- rn ~ . . r I v rv A=lr1 I rv v rv v 3 p rna I w. \. I 11 B 5 v I 2lr~ " =o .. 3 3 .

v " ~ ~ .........:.-I ~ t.. " ::. v " . am I o ~ ..... n " .-t--+ 1 o I I 3 3 33 . .J ~ I I I I . A " .... V _ - . L.JL 141 ~ fl . -: t: v 1 Jl i I II 1 1 11 v " ~ _':1 v ~ .. "" ~ V ..:... I " x ': ~ '1 A ....:. I @) r " x :: :... " rv v ~ . -.... . v ::. 1----' p~ 111 1 -P . 5 I I @) I I i . I I ..:: v LL"r 3 ... I "I I T LUi 3 'v . V :....! I I ! L " .. v rv I I I [ v LL"I 3 -f " x v .._ --=_Q_ - .... _ " x :: " :. v " ~ v . ~ '" .. 60 1 41 I 7( I .!_ .! V . I :. I I j DI I I I I !. I "I T " r... r- 11 ~ " ::..Ex. .. v ~ v " n Q ....... Ex. 0 '1 v :..... V " x ': .::.u I I L.. 5 5 ! r !.. ~ " ::." v -'" v ~=~ 1 I ~ 1\ @) 141 ~ 141 I I I I J I " v I I I _T I ~ v v " ~ v r p " v ---rv v o I _Q_ ..- .U'r 3 V r " x :.::r:_ _. 61 .. v v r- " ~ ~v ....:.. " x '1 ...:. . " " "~v~ v . " .. .ll...:: " x v D " """ " 81 I : 1\ IJ I I J ! I ....::. ~ " ..

. r -= ~ -" r- ~ .. ~ I i '"' c. . --u rv 6 :......--8-+--G r. " ..t n V V .. tj v v ~ Co v " v ~" . --?. '"' V -v I v I ... ..z 6 :... I v'" ~ .. ~ -... I. ~ ~ .' 1 212 p/ --u v F1:5 .. '-' .. .:»: ~ -. I I m 3 0 or ~ " rv v ~ ..- ' ~0 :":... ::. 5/6 BV i / 6 i P _'-:_1/_ ~ rlf\_ U f'I . v '"' y-:::r -9 ~ _" --u 1 G-9 .:.rx " .._I Il~~~ - .. V r: r- A .. -.z 9 rv ---g- 18"... 62 p------- . . . ~ ~.... v i . '-' . v 5 7- 5 I 11 vI ...88- ....- r"1 ~IJor4Ifl./ - "--iii =t -. ~ v v .. " (\ v " v c: i ..:. '" - ~" .. . ~ ~ V v .. .T v ---z:.. 1--1~- --... .... 'v j3_ v .. IV ~ V v-erv o . 5 r . ...: - p-----------3 ()) ami 3 ... V . A I . I r v r v " v. "- - 6 ~! 6 II I _=-6 ''\.-t---G--. '-' v . v I ~ ~ Tr " x v 'I .. v 141 ~ ~ 141 I I..__ a.zr.. r v r- 3.. ...8111 3 ..1 1 I . fl • • - rD-"'I 0 . I I J i I i ..LJ ~. . v~_ v v ~ -Vv ~ .... v U <: ~ z...-r v. .... ~ rv 1" ~ v r - - .. ~ j -...... ~ 15: T c: -.. v c. 81 ... Ex.1- j_' • r- . v '" . '"' :......... rv v . '_!l .... V c: v " ~ n Vn '- c: ---. I -:- I I I Il :J . 7S.

ti "y f...J I ... -I . c: n J.._ v ~ I 71 [j ~ " ~ "" v v o._1! ..n - r " -~ --{)--- V V 2--- -+-- '" ~ _J3 I i"i ft.v~oJ n V v -u n -2 .--I '_. I n V ~ ~ n T _I 'v n n u V ----Brv V rv V D. v oJ ~ n V n V X ... " ~ . I 2 "0 - I I ~--I V V " v n ~ " =+ -..___ _... nn~~~~ oJ oJ V V i ~~ J n lIT - --... _. ~ - 3 .~ if} I ....--. == n V 6 I"' I 2r=~ T 1 =1I 5 I I -+ rv V i n I I ..rv v t: _:r:_ __!_ JJ....3 2 r 1"\ 1"\ V V _' -' _.___ j~j I 1 '4' . ~ ~ "7 0 V " Q. .. 3· n ~~ • - i ~ I ~ ~ .. 1-- -u n~ V n 3- ~ v ~ v " " . " 1---- V ~ V a m p I a m p I o p p i I 1 .. _. -~-:.89- ..--:.i_ " "~!. . :.:3 - i 91 0 -3 ! I " OJ V """._----- ---- c.:.. ..... ::......__.. ~ v A ~~ n nn n ~ " n v 2/3 BV ------1 3_'_" ___ - I If..o ~ " " V n c: ""...:. i 1 3 r.._ ~ 1 02 30 . ~rFMi im a p ! V i map imap ! i ~~~~ ~~ .. . V IV p o v " v n V . 1"\ . " e-- rI ~3 I -i)- ffii~ .m I a m I a P P 3 p tl ~ ~ .'1 F I - !i1 I o -~ -b-.. 1.-. _....

'l. r-1 v '-.:. ...l I'" ..I I v -.._ _J__ v 1'\ -.t -.:. v .-v . t to t: I _r::_...-! ~ " t: -.._ - n C- r. . ..o p o p o p o o p o p p fI i os_... ~ ~ . Vl.t: " - t rv -. _v mip mam rn = - = v r- i p-- .iz: ~ ..--. _A . 10 p- - ~ OI) -.I -....:.. I ......-r.I t " v n r- -. ~ -: =: _"- 1. -.--".. " v " ~ n 8 rv v _6 ~ I i _::::3 ~~ =1.... am r-i 3 ... v n v n C- n v . -: _" _'" ~ ~ ~~ rv ..\ \VI . D Jl. I j v -."~ v . ~ rv r " " v i IT ~ rv I .. ./ o rI -. v . v v ..~ t: v " v i • ~3 _n - or I v r- vn v u vV_r::_ c:: /1 0 ..... '" v _£\ v o: - __<l rv v to . x ~ C .. = n r::_ v v ---:3I == 'I .::::::::::r:.. vo r.. v ..o: o r:1 rs: . ..JI i i i i t.~ " v .. v v -&---- " v _fJ _3 ~ 3 ~ 2-'-· 0 p ----c--3 o 1 _.:.. p----I I -..I I c: '"' " v r: " " " v n v r v rv v rv rv n v v " rv v " v v rv ~ " " r. .=: ~::_"- * o ~..i-:i~ " " ..90- /. ~" v " D r. ~ " - fI .. ~ A ."'""'" # ~ 141 ~ n " ~ ---r'-~:7_ v v i ~. " .) ~ -3 . v '-' r c: :.:. v u ~ u - ~-.. ..::.. v v r: " " v " v '"' " v " . _.... ~ ...I r- =1= I -.' " " -.. -.. u im am ml ~ ~ IlL ~ p m P _-T - I ~ - frT .... ~ C ... .... v .2. '- " .. In ::: . ~ .I r '"' - or I ~ /1 D v " r» .:. --= r= ! = 2-. I v D ~ /1 1'\ ....:. V r..

:. m 3 .. v ..::: r\ T "'T" r\ fJ..tOj---~2~3~2&-d3-r2-inT+-. ... .. v . .. .. -A Q v v "" A '. " X ." -+ -'-0 -.:. G.t~ --+-t ..'1 n ~ v . ~ -. V " L- -:: " OJ ... " G. rv f-E~[~r----~--... i • ~ ~:.. v v v v v :::: v ': _ er rv v i I rv 5_ .:. .: " v x ::. V 3 'J 3 .. ~ rv " v iam i 1. -'J......--------+--------------t----B-- ----.. · · · · I " v i I I u P T v .n v ..:.:. _.. _D v ~ " ~v " v r\ v " v ....r '... -~ " .------___t()J--.-"i -+. v rv V . ..· · i i · · · · ~I · " ': J~ 0 'r .L ._) ri - o ~ v I I ""II -. V 3 '~I-.: v >r: .. v "J.Jj. ./ ~ ." .. V " V V G... . -./ -+ -... L- " "~ -: v " . i 3 .:. P I f-.--.: V ~ V = V " v " v rv v . 1 P '.. " v " _ v " OJ .:I:.:.. " V .-2 I 03 0 --v ""II . v r\ " G. . ".....r\ " 2~-. " " ~ o fI o i o i o i ~ o l' p--------------------------------------------------~ = = " t a I I u -+ '..... ~ v ... ~ n v v ..-+--.::....-· -...v" r\ " r\ r\ V n V ~ v ~ " . '- .nj------~"~~~n~-r_---~nJ---___tnj__"~-_+----r_"v-----~ _. V vG.:.:.3 ~---~2 4 . t1.." '. ~-. . v .. . ') v . • c. 2" u 3 o p .. P-.:r:..-.') ~ ') n.. o 03 I --." r\ i ..o fL 7[ 'J ......----p'---.. 1.. ') .vG. -.. a Inn ._j_ \_..r= ·.

....o: _n v~ _"'v v -"_ V -~ -. 0 ~ ~ rv v ~~ " rv v " rv v v.. " v " "- " "- . " " " . " -. . I rv ~ /1 v ... ~ " ~ '"' a m ".-.::::.... • " " c..v • " ~ ~ ~ 2 -... v 3 I v v v " ir 3 ~ • " v .._ p . f\ ~ rv -"'_" v v-"v v -s- fl ~ Cl ~ u v rv v " v ~ " . T f'I ~ /1 " v" v " v" v " v" v rv v" v. y "'-l/ v" v v v . v " '- a a m m p amipp 3 p fI r=F1 i'1 ./ f'I ::: 11 v .. " v r . " a rv o a28 p v " v " :... O~ .~ ~ "-... .... ..- .. " '- " . ~ .. " . " 1\ ~ -v ~ . .. v v" v v "" v " "- " v" v" v rv v " " -"'v .. " " -92- . c: v ..Solea por Bulerias Ex. . " v. v r==. 2 v F"~ 3 I 1 ...-. [ .... " . ~I ni " .... rv . -:..#." ...-3 o i1 ~ .... v ~ r-== _~... I 3 ~ --+ ---1 -# .. iii .:: " ::... 3 . ~ -~ :. I o 1""1 - p . v r--.:::::1 3 ~ i 3 ~ --=i 3 -# -....:: rvrv v'-v " v v ... I ~ q.. 1 I ~- --=---19 • 3 3 i'"""FFi ~ -41 3 3 2 q-.V . I .--. .. p 010 ~ P a m P . v 3 i"""'T l ami 3 ~ o pami pamip 3 ~I r:1 ~ r-TI 3 ~ r1 - p ami 3 p p . ::.j 2 '-" 1 r--. . . 3 ~: rv .::. • rv 3 ~.. v ~ i ~l n " u =V " v " */ p • " v ~ -: ~ " x .:.. v i I I I 7 or I .. . ... . :.I or [:::B ~ e a m "" " v :. 2 0 2~ ~ • rv v " .o: v " L " " " -'" " D " c. 63 a m i a m I am CJ i i iii I J ft rlf'i -v T. v ... '- _" " a m P o.:: " ~ v " v ... v ~O c: " rv '- .. •..:./" .. ... " c: "- rv -_ "- " v rn I i f 7i -....

.--= 3 ! 3 I I ~ ! 3 \ ---:-i .. • ~ v n V v v - T 0·.../ ••'- .. " v ~ " v " "~ ~ .'l •T 'l y m P a i 0 p . ::. I ! . -I tit i I i I • 3 1""1 i I I ... o ~ ~ ~ " am o i1 I 7r II fl ~ iii 3 I i"'L1 T I ~ r1I'\ t. ~ 1\ o...-....._ A '-.. v 1> ~ . y . rv v " ~ " ~ ~ .J -= ~ c: • V c: ~ -~ -. I IT "- 3 = -_-3 . v J:..:.... v .T I y v...-" v p .... iilliiiiiJ 3 6 I i 11 @) 3..· v_.:...._. m a i ~ ~ :=}-"_'A 3 r""'T -I P a m i 3 .. ""- v ~ ~ v " v . ..93- . v .~ y . '1 11 :f- --.. t:.L .....~""- . v .. ~ ~ . v... v . . I I I ! ~ 3... _ft " ~ ~ .-------B "- _3'0' A ~ . ~ ~ ~~ F r""'T1 qT. I - - . -- """"::: ~ i t .. .. --.. ""- v c: v c: v n I v -_ BI amiamiami . . v ~ 4~··~ " v .... ./ o n V "- :J 1 ""... P 3 ~ • y •• 3 3 ~ .. rv • " y 2T " v ......:..• ._6_ o ~ ... .. v F rt: 3 I o r:1 . " ~ . f"\ :-a===== ~ 0 . " ::. -r I ~ II tj ~ ~ .. .{. ~ n y ~ " .

.Ex............ I : ~ ._- rv V c: -:___' «« T '-' rv v -. . 2 """"" V L ~ £.-...94- -- --- .L 3 IU I .-a rnO a rnCJ -. i - I . .. -+~-- I H'"!r-t.. 64 f\ p-------------------------------------------------...- IT .--::... v " --'-T· J " v LA '_D . 'T'. BV 1 i ~ i i - t '1 I /n . v " v v " £. _ - ~_v v -" " rv V " £.. V L 11 p-------------------------------------------------f\ 3 v IU 1-.. CJ f\ I( h- @) : ....- "--&--" c..:.. " ~ ..L r...J -~ .. ~ a: "- <z:» --v v cD :!:J.... " 6111 .. "v....L 3 . ..... V - -rv £.J)IJ) a~ 3 P 6 I 1 /_/_.-a rn --I :J 11 . c: v -.... v r- v t: v t= .:--V -u --z:- '1.:I r-r"" ..I --.. V . rv V r--1 p--- ~~ ~ o ~ " ~ v ... v ': _. " • • 3T• 4O~ --.. q '0/ ~ 2 ~ " .. v r- a m P p P P J...... 'v ~ c: c: " -2----~ ....."" V ... n.~-----.. . - i l' P--------------------------------------------------------------~ 5 ? ___..... "">".. ~ _3 . "v v ~ c: v ~~ " ~~~ .."'" ~ ~ ~ ~ v " v P--V [:) ~ !:J.~ ~ ~ ~ ~ v .-- -.. . 3 -0 ~ ~ 3 I P PIP ri-1 3 P T T T .. r.. v v .. 3 . V c: . ..L1 .. " "" ~ <- v ~ " .~ -= >T v ~ v c: v " "- c: v v =z: v v--Z.. v r- ._ c: -L 3 '- 3 v c. " v . U~ -a m -.L ~ _3 3 o U ntrv v ...-3 .}_ 3 . v --+ 3. . 1 -B-- !:J.. ""II ~ ""II --0 "--=.. " v -5-- r- =tr ~ ~ ...-.

~ . 3 2 T --- TIT o pip pi 1 o r~ o i . ~ i ~O P P ~O P p ~ BV - .--+---f-------------+----~___I ~---~----------~--------------~------------~~------------~ BI I m a A2---3 6 I P 11 ~ I 1 I --3 3 3 BI---------------------------------a---------u--------a------------------i----------I A2-------6 6 I Pi 11 m m m II 1 I IIi r 111 I I P - P m [) P am nI i1 3 I 1 tI 1 ---qT. ~1 1 il ~ 111 o .BIII ~ pi 6 .

-'1 _::=._.. . '"' rv ~ " !:.rs.rx. V " v . ~ " !:. v D . v it m 3 0 j--- p rw-.... ~ v ~ ~ v ._ -"- ... !:. G.. _ v .... rv v rv v ~i~[ . v ~ v ~ a m .81________________ .z.v ::.-• •• 2' i I l' i i 1 i 1 i l' • 1 I I am I-- am 0 p i I ~ G.. rv v ~ V i ~ rl ~ ~ .x ~ V rv v c: " p p . v . -- T I .... .3----5---r.:. _O__ __ ~ 11 v x ~ -.~T=T ~ rv ..._ . v '"' ~ ~ rv v '"' ::. r. v rv ::J p m p m .j . _. p 1 l' i i ~ ri_ II n '\.rv 2_' 2 q~ T .. " .~ rv r l' i 1 l' J _. .:. v 3-1 p a m p a m a a m j m 0 m am 3 a m a 0 p 1 fl tJ "-"" i ! l' 1i 1 l' l' ~ iI~n 1. ~. . v W-~·~~ .:.:. Ii TTq-.:. v ::. J II I I I i i I [ n rv . 11 x v x . .:.. ... . ---. . rv " ::..rx .... v x -: . ~ ::.lL fI -: n ~. . I "'T'" I 11 _O_ u 'l 'l ~ . 11 x ::.rJ--Il 3_'~ -..f' i1 1 P 1 1 :l_- . rv..---.:. !:... ::.:=i' .L i :---'1 I I 2" . Tlq-.Y ... ::.. x v 1\ o D ::...P-.... ::.:..:... <:: ~ . ~ G. v rv v rv !:.:..~n 1 I ~.:. ~-..96- . p p i fl i I ! I p p p i i vu FFil -I 3 -r p 0 p p tJ • .-..tl2 a m Bill ________________________ 1t 6 6 I i1 fl U . . ... _" .. v co co x x ::.T rv v ..I -..:./ • rv -"F-----------2~ . v ------4 _...:.:~ " ':! ::.. v ../. . u "--" . v v . T I .0 i l' l' 1 l' - i ! ! P ~ I I i ~ . . " ~ ::.

am i i am i i ami ii a m a m a m 1 :::J P P a m CI P P a m iiniiniiit~ 6 6 i i i ~ t II 1 i) 1 Ii I I i I i t r-i i I 1 :::J P t 3 ~ ~~~.----------+---------------~----~----4----+----------9~ _of- 5 --------+--------+---~----__l---_9---_9 . t i ..I == 3 1i 6 t i t i i 1 i l' I 1 II 1 1 ~ 4. ta:=------------~-------------~---------------~ 81 -.-.-- I --~l' m 1 p p p a m i a m a m -A2 6 6 1 1 Li ! 1 -A2-----3 1 I! ! - t 6 1 -A23 I 1 r I ... ~ 81----- 1 p m a a a m m :::J p p a m 0 p p a m p ami -A2 . I 1 i l' i l' 1 3 1 I ! o p----- i i1 i1 -- - ..---.----...-.97- .

rv x . v " '- " ~ ~ ~ v :...: '- " . :: v r-c ':: ':: ''- rv r. ::: .P--' · 3#0 rv v ------ =r.1 I i a m a m a m a m a m p p i fI 11 ~ _. it--.98 - . rv - i o ~ i i -A23 u it rv .1..J ~ ~ ~ v iii j'"""'"" ~ n ~-4I li Il "q-.. l I. :. D ~ v x :: . "T" I .: rv -41- · ·· · -fl· --.: /1 ":v " v x :. -: :.

.. . .. A A ' < ~- r. " - . - . • -= • ..-.... . n " I1 _r_ . ~ L-------~G~==========----------------~--~--------------------------------~~>7 ...... ... n n ......... .. D "! v _:t" _. " ........"' v v ..A. ~ .. n " __ /'). n v _ _n v v v n " .'" n - " n n .. v . v v 2 --:: '.. . -.... ...~ .. .. ~-- --- r... . . ~....:~== - P 1 m a p i ma _j - I - r.... - .•• uajrra 65 m a i m i a a m 1 p 1 . ..... . " 4 ....99- .. v . . L\. ... ~Ll······ .. - r..... I] - _... - . ~ -::: - r.... " .. n ..... - r.. .. ... .. " "n n n " " Jl = •• r..~ " . . . • ."'l.. " nn v ~I -::- -- .

'" .. r. ~ X n ~ n n ~ n x n n ~~ r... 66 11 ~ JI........... .... p ~ J.... C . ::: n ...~... o ii ori p p ". u r rt t n 3 a m ppicamii icami- tt i DO ~ ~ ... v o t R a R mOm ppipippip a Rm ppip a iip ii a m Rm p pip a m a r ti rr rtr r 1 i!i! !i! i r trr cami cami "':T'1 I 1 rT11 . -::: ...... ... ~_Fff}m I"""'"fi=i 3 t tt . x .... n j1 m o~ n ~ TI . " ~ ~ ::. ::: r. 3 r t-it . ~~ n . . .rr Fii rF~ . .. ::: r. _= .. ...100- .. i .. R ::: x ... = ••• 2. v mm aa i a m It a mm m a t c a mi r rt r t r r r r I c ami i .... m a r.. • . --::: n " n.. n "T" I " x ~ h.. n 3 rt i D I .....~I"""'" ~ -::: I Frii n "T" I ...r... v x A v "... .. .... r...... . . ~ v " v " ~ x ~ ~ ::...:- . ::.~r~~-I . r..• . ... .4 . x v " x .... ....4 -""'" '::. n n .. . T111ml- v " mr.. ... pip pip Om p PiP a II i!t! !iiii!i! ami m II1 a Ra Om r i r.... n n C ...'" n . v . ::: ::: R 0 R n i r ut it r .......:. ~ . r~ ~ ._.I..... aa mm ii aa mm I I cam iii p it tt I""'" I""" 3 r t rt c a mi m a tt mn ~ ....Ex.. 3 rr i o r t rr t t pl"""'"~ aa mm iii aa mm i piiii!iiii!i c ami 1 cami i i m a . . :. ppipippipi a m n .... n v ...... x ...1 i~" " x ... ~ .. ~ X ~ ~ - it ir r ... . aa mm pi " v ....

. 69 ~Jj..101 - .v _I_ AU .. 0 ...." ..~ l. '" n ... r 3 n p-----... '" " n L ~ " 1'>_ ~ n V A - n V _~A'" .'" n_ _1'\ v "- A - n . ....... 5/6 BII-. v "'1'11 J n v 'W J IJ r --= ~~ ~..__ I 1\ _L ... ... .'" "- w...V ~ '" " . v rr I'\...~ " ... 3 r· r· n V n "n ._i ~ tJ -- .. .~ n V - ..~~~n .".3 #..V"V . ..J_ I'L tJ r . V "T" I _4_ C .r1 .. ... "- .a_ ~ -:::: ..... ~ .... .Ex... v......:."- ~ ...V .-.. ~ ~~~n ..LL i I~.: . .. .. n V --'1"- .r r 3 ..11..~ "...._V" n.v _n"- T . A_ . _n ~ ::.I 13 n -= r = 9:... r ...rx... n ~ "- ~ "- 5/6 BIV---..." r-~ n A ..4 "'~ '..-. '" .J _n_r.. "1'\ "-" v ..... t::..• ~ ~ V .. V A V .U•3 -. .

.. a '" a m rnmO aa m i P P P ~ ~ ~ ~i iii P i a m P o p R P m P a R p p cam R 1l_ ~ i I ~ jlJt I ..I P ~ P p ~i ~ J ~ J J 1 I J J J 1 ""II J-I I I l-I I -r_ .... j iI I ~ I A ~ '::: . 2/3 811 1 811 _ • ~1....2/3 81V . ._ "" v . ~ v ri.102- .....u. ::..'" "'T" _n OJ " " n- v n v n V" v I v D " "" n '" ""~ v --1'\ v .TolL IJ ~!JJ I J -= - "" v r ~ ~f5 -=....... If '0 o p If p a mOm p If p p a p a~ m i II . ~ eJ 8~ ~i ~ ~i ~i ~ i P ~i ...... i ~ j ~iiiii~t 3 1 tJ = . 4 C I x . · · · :j.. D x . - . A I r " _. ~ ~ .I . . . x A - ... e: _... ~i I ~i I I ~ I ... ~ ::.: n.v r . Pi =!f~ I . 811 -I " x .... ----- " x '" .

'" -: r .. )) )-.:: . il P l ili1 pp m p I'l a ppTp 1 ili cam 1-- . ~... t A2 P 3 6 l P tJ 8 qq~ ~ ~ n -... .. pp m p a m a o p m .1' J J J J ...... e: ..rv x .. v x C ~ " . i .. 1 o p p a m p m a m a p p p p i 1 ) i ) 1 • -J ill· • -" V • . ::. 6 I- x v . .. JI.... " I I l r-1 I " ..110 1i _L 1 i _II J J J • x ::.) 1 1 iii 3 i i 1i ) ) ) ) ) ))) _T _4.. f' . x ~ V 0 ..110 ~ L......x " :i ~ . i 1i 1 1i1 I CJ 1 i "-.. ::... v " J " .81\1 Ie pm --------------------------------------------------------1 a Ie a i t. C _'i_ '" ~ o p I'l p a m p I'l i II tJ .. ~ ) _)J ... " 81 I'l I1 ~ .d_ V . D ~ ~ .. 1 -: J 1• ) ) J . _)_)_)JJJJJJJ ..103 - ... I " ~ . II=~ .c 1 L i L 1 _L i i / .~ 2:1 " v I 0 ... . x ..-iII 'L~ .. x 8\1 ... I ~ . 4.. .

.... 1\ 'i_ n .. I -=.. ::..Colombiana Ex. C- 1\ n X x . I n 0 o tiittti i i a mi i i -.j 4 1\ ._ ~_ _. -= - v -"I'" I " . ...:: ~ ~ v r. ':......:..- x x "..:.. n '-' -i~ I _.n. n li. n. ~ n v 0 .. 1\ - r' n 1'\ • • "c. I x .:. 2 I .. v _~ ~ ~ ~ v .:: x ....rx ~ ._ X r..:...r . ._ ..._ ._ X . ~ v ':f ... .. ':f - ':f o.v l.'" "v " A ...... 1'> x '-' . .. -I ~ -. ... 2 .~ 0 )h 3-11 I n 0 0 )h -...~ 1\ •• • rt'[!.... v .:: 1\ v .:: " x v Ex. 67 p ami fl ~ a pm a pm p pima 3 a m p pip Jl. ~ o fI ... x . ~ ~ .:.. n 0 . . . .:.:. X ':t n ::: .J x _~ "T" _I_ ~'" '-' ~ 4 .:.. -I n tJ 2-1 t "" . - _ ....:: . . v ~ x 1\ X .. ~ ~ . rr 3 J 1 j .. X 1\ X r. ~ ::... ~ .. _._ 1\ '-' '! X 1\ ... X ...:. :..:... rn 3 11 1 "T" . [---= • n _."" I. .:.:: .. v . ~ C- .:.:: ._ _Ct . ::: n ~ ... X r.. . "._ r. A • .. ..-~ ~~ v n -I -I 1\ 1 ....li. .4 0 o " . 3 .:._ ::.....:. o o '! n X X .. ._ ~ .. ~ v ::. .. . . n "'I :i n J :i 'T' I " ~ . n .. x . " ': v ..:: " " " ~ v 4..... ~... i . m a o t i 0t ~~ 1 iii m iii a a m m a J _ .:..I -I . ~ ~ ~ ~ X v ~ ::. iI _n iI ...... " m . ..II. ~ . ~ >oJ '-' x .i • • 1:'1 - I 2 I - . .. 1\ X x ..:..I • ii . n .. .. ami a m ii ~ ~ . .. . J ~ ~~ .. ~ 1\ n ~ .. .:: ..... ::: .. 68 " JI. _D . v ... ~ ~ '! C- X~ n 't_ '! e: ~ .. .. ~ ....:J t-t n I tJ t 1\ " . n r I-~ n """ ~I~ 4T' . ~ A a i i i! 0 t to! t tot iii tot ~~ i m a i! IIi m a otiO! ~~ ::j i a m ii i! i J -t ...104- ._ .II. ..~ '-' ~ . ~ "" -n . ~ ~.. ~ ~ .... ... ': n -no v .. 4 BII .. 1\ l 1 -= 1\ . :j ".:. n v i -rs} -I t o I o l -"" ~FJ ---I :j:j _o_ o ~~ _)I ! i i in i 1 tJ t iI .:. ': n .... n v ._ v '-' n n ". L _.

r oJ n::-" ·· . ...rv. ..:... ~ " x n B'pp p m a a m p i! " JI.. " ~ Ex... ~ . """"I J . ':! c... c.. J II II l....-=v v " ..._ l'j ~ c.. i! o ~~ o II I II "'"""11 ::j - -t) -.. . P . ~ ~ -~ ~ v v ..... .. v ..... ~x " v ~ ..... -.Co Co ._!3or~ ~ '..... 141 p j-- ! !i! . x v J~ .o ~ JI.. n " ~ ~ " :. ':! oJ 1 l -:i' n.. .. i -FJ I .'" Co 2/3 BI'---------------p jam i a m I --._ .. ~ ~ ~ A v ~ ~ ~ c...70 J JI..105- .. n -~ .:... .. ~~ Co Co .. .1 !i! i!i! !i ! v. r".. ~ c... ... n ~ U '" " V _" v . x j..Co . . J......... . . .-. " v .. _ a pi mami ppi ma _" . oJ oJ v n ~ v " .. .: ... cov~~ n v . -= .. ... T 7t . v x " ~ ~ ~ v ... " " c. tJ _a n I II I :j II lIn " A " p p i mp-> ima~ I ~ _ -.:: ::. .. n " x ::.. i P ... v n V 2 _:i ~~ . o n ! p m a mp m a m a p p a m a m p ! !i! T !!i! 1 .... " .. Co x "- x j. ~ v x " - ~ .. I A .. i iTi ~ lUI r: m 131 ..~-I" u n .... ~ ... '! A ':1 .. II t....~. c.7C "v "Co ..... x ~ .Co ~ V " . v ! I -n. c... .. j.l . rl • '-'-w r I . ~ v ':. ~ ~ ~~ c. ". C oJ " "v" v ...... ! ~ 2 !i! i 8 Lon ~q~ j.._ -r"f "! ~ ~ " v " . ... .. v~ Co" ... n ~ ~ I J ::j -_. c..... j. .. ~ n ......

.... ::....:. v ::. ::. .. '" A . ~~ . .. " .............: ::: " " " ::. a m a m P A2 3 ~ ~ ~~ i t r+ r4q~ p ~-4I 1 1 I mf1 ~ .. ..........J Fii I 3 III I.:.. :. ... ::... v o~ i~ ~i ! 1 1 1 . v v PI = ~" ...:nr-. • 1 1 ~ ..... :. ...... .. ~ ~ 11 '" .-I ~~ ..106- ...... ~ ::...:: . ... ~r"1 -I -I -I I I n ! . L - . ::. .... - I IL I J JI j. . '.... )0- ~ ~ ~ ~ ~- ~~ ..... " x ..:.: C 11 .. . v v ami I3I i " tJ '"' ~ - I . .........:. . . 1""'. v .... '" " ~ ~ a m ::..... ... .. v C .~ rJ__r.:. v " v " -v . ~ .. .... . v A ..... .. " ::: ~ .. ::.. ~ ::.. '1 I:j ---.r"\. ~ " .... ::.... ... ::.. X ..:... ':!'? ... ~ ::. ... ... :. x . x '" . '" . ::..__ : .... v - - ::.. v ::: ...: r· ~i ::: .. u . ::: " x ::. v ~ ~ ~ v .:. ':t "- . -41"- i 2-.... r· - ... v C " ~~ '" o .... . II ~ 14 t iii! 1 j"'j_ 1.......... I ~ . 6 -I .. v ~'f .............. ... ::. m ::.. ~ ::: . ..:.... v ~'l . " v " v ~ . -v ::: ::: . .... .. ::..... =::.. .. 11 V . - A..:: "! .. v o p lil li! 1 1 ILl ~ .. ..a m 61_ ~.. I ':! ...:. " v --. v . l i.. A . ~ ~ ::: .J -- I r " " v . x ~ ':: .. ~ n "- x L x " ~= ~ ::.. v " m ~ .... . .... ::.. Co " .. x ~ ~ ::..:: ....:... . Co .... .. 't tJ -I . " . .:. ::. •v - .. ...__ . I " ::...... ...... '" ........ a m ::.__ . - • ~ ::.... ~~ ::.... »: _ -_ 6 .. . Rip o " ~ flo D o ~~ ~ -II o i'l ~~ ~ o j) t ... I J '-hNg!l I r:Lla... a a o fI ~ i tJ 2~ o ~ 41 R o J -t ':: -t -I '" '" . v ::: v .r ~ " .:: ::. ~ r ... x ::.. .. ::..... ... ~ ..... ...... I ~ '" "- . . -1-1 ...... .. n 't ...... v .... . . -I -t -I R _I il 1 P 0l i l m a m a I .. .l.....

..------1 p ~3 m i m i o p m P ..423 I ffj 1. ~.. BV --------------------1 BI__ . ..' r--r- .__.L. A I pv .. 3 --... • r4v i .42--~- .J a a BI. u u _ :: v n .1 r t t t L t t t I ~fj i i_)J i __ ~ v v .

. ..... _" o I " - '" ....l 1 ~ 1 ~ ~ I ~ I 6 v nn 8 tit rr rr II i o I 10 II _...Bulerias Ex..4 0 _!_ ~ . - . - ... . 6 n 9 . . a m a m Ex.......J I .. 71 a m a m a m i a m a m a m a m a m cami i '\ i i i i i it I ~ ~ n_ I . 74 _fJ 0 o i o i iii ! t! t! rt rr cami o I I tJ ..-:t o. . v . a m <> ~ _. 11 I 12 tJ 1 -r I 2 ~ " 3 . .... t'I_ ~ m a "'~ ... _:j n rJ n=. 73 _fJ 0 o i o I it 'II" i t nn 7 8 rtr II cam i t II o I 10 11 I 12 tJ 1 -r 2 1-.. 3 X x ~ a m 4 5 ~ .... m cam a Ex. . 9 _C - Il.. a ::..108- . .._ m Ex.. -r .... 4 " v 5 <> ~ 7 ...:...4 0 I x I'l x v ~ ::.=.. ~ . ~ " a m ~ '" " a m ~ '" .J I ~ ~ I ~ I nn i ! iii I I i II t I tJ I __T I _4 x v 0 a m ~ ::. 72 1\ a m a m i i i i i i t I ~ 1 L...

109- . 11 i i P i p- 3~~ . ~ t L0 i 0 i n P P m i a n i i L f L 1t0t ...4 i.Ex.... f.:.. tJ o p o p p a m p o p p m p a m p p a m a o p i n p t i~ L0L iL iL0Li L i Li Li f i . '" x " x '- x v ~ ~ v a m m a ex. _.. 77 n n p .:. ~ . D .. n . ~ . c.: .4 I x ~ (6\ .:.4 m i a !J . / I I • nn / 1t rrtr r> cam i o / i t FFii I I _A I -.. " X . 76 ami f 3 iit i 1 I I 1if 3 I a m I t I i 1 I I 1ii t ami I 11i 3 a m I I t I j j I I • x .. D ~ . tJ ~ "P' f ii 3 t i a m I a m f o ~ ~ ~ 1t / I '1'1'.Vj v v .....D ... ~ v n 4 I . " ': r.. rn 3 o L I i I ~ ~ rv II (=I) x ~ ~ "P' . I ~ D . 75 ami . x Ex. 1 0 P P m i a P i t i L 01 . ~ . I ®® .. ..

110- .p J t .

.o.. ~ •••• ~ v l~ "-..... • . -- ... 3---1. n V .. ... ~ ~ I :: . U...~ _.111 - .. D X ~ ....... <:» O· <:» --<::: -"'v . V .fI tJ ~ p--------------------------------------------------------------------I"-~ ~ i n ~ i .._... . r- tJ l~O... . " -"v - ......... ... .......~ \_....... _.. .. - • 3~. x - n v /I i~ ~ ~ ~ ~ ~ p-----------------------------------------------------------------I"--~ i t _... v ~ v 1\ n v ~ . . • .. . • X v x x 1'\ p pm n ! i p p p--------------------------------------/I ~ ~ ~ ~ it 4.. ~ ~o~ 3_3 O~3~0~O~3~0~ O~ITo~I '--' ... n ~ ~ ~ i ~ O~3~O~O~3~O~ ~ 1T <:» cii/- T3_' _T I "! ....... T I 4 -""'" 0 n. "" ~ - "! - v v . V 1"\ V n V ....--... 1\ . c... v -~ n :: n "! I"l . 4 C 1\ - '" "! ...... .v """" -=_& - fj r: r: i ~i ~ Jj . -II I..... "! 1'\ .. - - n v . · ~~ r_to~ rv v -~ . . ---I .. ~ ::..... n -~ v I. • v o v n .. - ....... U n v A_ . X v "T' 4 -""'!L ! X" v 1\ ~ _. ::.. V n v n V ..... C 4 - .. v n n v r- n v n v n v v . n. .... V 1"\ V V n V n o V • ~. p p n v . p---------------------------------------------------------------~ o~ -1 i tJ -rJ-8. . n v A v ~ n n v X" n x .

..:. x .. h4 ..:. h .-.. x x . -:::: ".. .. .. -.r r»C x x .:.:.. p ! or _! ... '" tq~ 1'\ v 1'\ -.a m p p m a m a m a p p n p i f\ ! i i i o i 0 ! ! ! ! i ) h eJ n ...... .s... C - . v !0 !i _ x ~ x 1\ hD -t 1'\ nn -.. n n ! i ! i ! or . . .112 - . -_ 1'\ j) . ~ ~ x ~ 1'\ .A... x x ... ~. x x x 1'\ 1'\ v - tt ti t JJJ r t it " tJ ~ A C I IIII ~r " v !0 r r~r -rr. x n nnn x .. x ... ~ x a m p v ::: x ::: x ~ . "!' n n ~ n n rn n n - ~ :j o or I ..1"1. . ! [')! - I x x x - x - x x - x x x . 1'\ . .n v - - x ::: x " .-.. 1\ v 1'1..r ~C .JII n n n n. h ._. .-... amllami x . - x x .:.x- x n p p m a i p i ~ tJ ! !i ! i ! ! 1 --------- ! i! r: 3 cam i i! i i ! D! . ....:. '1'1: .... "- ~ ~ x x i! ~ . C i!i! " "- x x 1'\ . x .." _ x .. v ..A..4 C :. x x "- o ~ tJ o o i ~r n. 1'\ ... - x - x x ... - . • _• 1'\ -...

.. ~ ::...:... ~ -: .:: ~ d C " v x ::.. -----------------p n t ~ I ill p p a m n p p p m a ! i tJ " ~ n n.-. x " m p a " ~ x x " x .::: <. ! i nn !i P ! P 111=--' " x ? T' I 4 C x . • ! i P P ! 111 'T' I " '. . . x ... ~ ...-. x ::. '::: x ::... rhn I :~ 2111 ! • p !i! i 0 Ll. x m p i a :..... ~ '::! . v n p p m p a n p p m a BI p n p p cam i tJ " rr-r: n n.:.- '! -----------------a m B'-... ~ - " x ...-- --- ... v ~ n I rj . ~ ... n n t p p p n ! I i t ! i ! i r t t i rJ r I~I :jt-. .. 111 T' I d C .-........ x ......... T' I d x x . • " x x x v -II -I~ " x x x '::: .r: sn:t ~ .________________________ . x ~ " .~ • p ! i ! i n_n ... r -... h .) os_. /n(\/r] .-- a m a m n t P iii 3 ~ tJ am i ml t i i t i t 0 t p i i n nn ....n 3 ..BIII... - ... ~ v C " x x ::.~ os_. BIII ______ i 1\ tJ • n_n ! p n p m p p a n m p p a n ! n 1 P ! i n ! i :~:J x x x :. n -.... x x x ~ -= .113 - .. • x ! !i ! i ! !i ! i! !i iii 3 i ! i ! I • x . t i t P i a m i i P 1i P i t P 0 t Jl Jl .. ..:. '"! x x '.....

:... .:. l.m a m a p p p m a Pam P P n tJ /' /' n 1" 1>.. BIII a m R P 1! fI "" n_ntn 2 ! t1 J P tI J n_n ! 1I P t P ! ! i R P 1I i I 8~ I..-.. '-- r::1 or A I ~ '!... X n ~ ::: X v .-. ~ ::: x ':: " R P ~ ~ ~ v a m P a m P x ). 4-':: X n n . ..: c rn rn rn _4 1 t L i a m t 1 h ~ h_. I nnn • x v i ! 11 or . C . P-' .4 :.:. A " x ::: a m x v ~ X ~ -----------------p p p a m a m t fJ.4 I ...: i ! 1 ! 1 iii! rr...: C ..4 ! ~ ~ _n "- ..114 - . iiin -I m :j 3 nn • n 11 tJ or I --:. .n lI_JI I P ! R P 1! P -.. ~ 81-________________________________ . i nnn nn / / L I I ! i !1! ~ 1'-' -. n_n . _n_ v r. ._ rl_n 1 1 1 0 P 1 1 1 r42 P 3 3 3 a m tJ . ~ R a m t _fJ_ i 1 t I PP 11 t 1 P 1 P 1 P 1 c ami 3 __ cam R P P tt1tt!tt1t I t! I 11 i! rJ lJ i"J 1-1 " x x -: l"'lrJ 2-11 '"":l.:. . n n. .:.. v ::: x n X x x n -: v ~ X ... X . 't ..:l 3 ~~ tJ q-..! x a m p ~ .. x or __C_ . n 1. .:. x x x .1'\ x v c X v ~ .

..= .x v _o_ ..115 - . x ~ . .. I I 2"'~ ~ . ~ v -: ..m a i p p n i p p a m i p m a n p p p i " V ri r n rl~~1 L i i iii i i i ..~ ... tit n i t ri -t " ::: ~ ::: v ~ ..'= x x x v v 1'\ Ii -=. ri r~n -I. . ::: v .__. A.. -=. ::: :... x ~ p f42 ---- 131----------------------1 f42 mm 3 3 ! P ! 3 !i t P mp !t Pm P t I rT1 3 II I 1 fil Pi 'L I iT ~ :: n 1 ... r i tit V· --"'" .. H v v ~ ::: ::: x x ::: x v ::: x v x ~ a m m i a p t fI tJ r_n -I~ ! ! i a m i i ! P P ! t !i r~ri n S""iI 142------ P rn JTl 3 3 rn 3 t i o . I ::: ~ ..(:'-'~ ) ':!...:.\". v ~ x x ... I A I"S - ~ :.. v 1'\ ....._ - ri -I .: .. . ':! S-.. ~ 4 ~ T x x x v n ~ ~ ~ . :.......

_.-- r ~r • . L _C ....1'-. " '= v X ~ v X " x _...._ " ~ v v x ~ A x '! " x ~ m i 81____________________________________________________ --... X .:. a a P i P R P R i 1 1 P i p i . 3~~= I. _... . x v .._ j 2'-1 " -~ or I x n l1 '! ~ a m i _. I * jf]JJJ i 1 CJ . -: . " v " :> X u ::.._ P i CJ P P i i ! . . 78 p 81____________ ) m i a i tJ.... X :."".____. tJ r1_ _n_ 3~ n 1 i 1 1 i P m i P i i cam i CJ 1 i rhn 8"~ n ..__ ~~ ~ ~ ':.. 1. ~ X ~ .. Fi J r1 tJ _' 2 ]I ..r:. r. X rv 'l ._ -: n " o p • . _. v " ~ ~ V X " ::: X V .4 x -: m ~ . v ~r~rf'r X v CJ ! '"""\ 'T'_ I " '! ~ 1.. ._ . • tJ • • x n i / nn n / / / 1 i 1 i 1 i 10 n _r:~r _. n or I C_ - .1 I ~ X " u .~r. ' 1 i 1 1 i iii 3 i ! i ! -:r'j nnn II :j ._ i 1 i CJ ~ ~ I ' tJ n u ~- ~ n _.!. ~ '! .-J ~___r: C""""J.......-' I x 1 n a m a i fI i 1 / rri-.. C a m a m i i lol_ i i 1 .... n . ..... X ::...Ex.-.: i Pm m a R 1 1i -t~. n J . .1 ~ " w .116- ...._ _n_ v :. .

._ 1:... x v ::.. . ~ D fI tJ ! i i ! P i ~n 3~::':-.... ':_ 11 11 11_ ii ii iI T I . . "- I _L _L 1I "-I n l I :!~ - .:: x v 0 .. ::: .m n p p a m i p p n ! i i !J tJ i i h ! i ! i ! i ! i ! ! i ! i ! P i P ! j o 11 :j 11 11 ii ~j ... C 11 a " ~ x v " x x m P a n p p m p a a m P P n p c am p p i fI tJ ! !i ! t• i ! i ! i ! i ! ! i iii ii I"1ni'1 . _6_ x ._. __n_ x v n v x ::.-. 'II _... x v ::: n v rv . I 11 x ::. D I 11 x ::....... ~ x x x ': n " x a m p 131 P t !J tJ ! ! t ".z.. n.4 " .........r-3 I""" T I . . i1 :j n i'1 :j . ..~~ ! I 1 i ! _.. ! ~ a m o t ! i i 3 ri_r1 .a x v x v C :. ~ '- . n I ..117- .. ::.:. n :j :j 2"-1 n n "T" .. 3 i ! i! i! n r1 n -.._ ~ i I i it am i i I I i 3 I I I n ! I"'-n 'i n ~-6 .

i ~ ~~ ~~ ""'" _I_ .. n ~ iii ~ . 2-'"" eJ r ~ ~ v .o... '- ~ .n p t II eJ I I ! i ! t m m p p m a i i nn 3~I~:- 1:1'" -3~'"-3~ 1"'-1'-' -I :4 LJ 0 x ~ ~ -. I _4_ " _D .... h -. n _ .. C or I ~ n ....118 - ... '" v '" " " n " n v x x n v _" v <> v ......_.. r-::-" tJ t ! <._ '- ~ c: a m a t A ......t .... n i !i! p cam ! i iii 3 i! i ! LJ ! I m nn r-':..... v x v '" '" '::: _."" _~_ 2-. 'I i n I r1 r1 I ~ ~ "-.. x ""'" I __..../" I _. =... t 3 i I I r1 ~ '- or n .... X . C X L ... n n . v " _n v cam a m it II tJ i I i r-:'1 L'""1 r-. • v ~ r~ " v -""- L _ _4_ ... I n ~ r-i_r---.... i I i I - ~ n v ~ - r"""'1 3 ~ I 3 r--.4 " ~ ~ x ~ ~ . _~ " x x cam ~ v 1l_ ~ r""1_ r--.. i i p .. Ii _X C ~ m x "'_ x oJ ~ '- x x '. ~ ~ -'" v rv v _" v v '"' ..

.:/ . n n v D_ .... OJ _.......... ~ - .s: ':_ x R . I . m ..t lSI . r- r-1 r--._!.. n_ ! m m i o p p m a R p p p o l' p ! l' l' l' l' t l' r1 ~~ iI n.__ _!_ T' . \./f • n T' I ~ ~ u A " .... <./ v . - _'r_ I X -: 4 C . n v v <> "V ~ . 3 c-. ~ I -ii 1"1 I I I I _... v ... f'...119 - ~ ~ " .4 .. "!: x .. ~ v a m i a p p t ~.........4 D x a .. _L rT'"1 ::JI rn en 3 3 ! l' l' ! I I _C]_ tJ I n v '-... -- C x " V x . 1-. T' I .... " _X "!: x X x t'\ x n . '. r-rro "~ n v OJ lOrn .- ~ ~ 3 r1 ~ ....42 _ 3 p a R o p p 11 ~. ~ ~ v lSlII'" I~-' 3~ I~ -. o I ~ m p p i ~ e) n ! t ! l' l' ami m I a l' 3 l' ! l' i p l' ~ ~ p r1 ~:::::~ :-=6 "" .._ J""'"""1 r---. n v n v ~ .. ~f 1'1..n I_n n n / ! ! l' ! ! l' ! ! tJ lS..p 11 tJ ~ . ...._ x ~ . _. . l' _.. v 1"1 OJ " v ...

. ! _n_ "T" I _Q_ ._ v " " " . v "- " n v v ...:. x n v . r-1 ! i i i i ~ I ~ 0 ~ 0 rn rn rn 3 3 -------------3 p ! I.:... ~ ~ 3. n V -.$ ~ 3 - HI "T" I .a -.. ill ill <:» #~ ~ ~ ~ or I - = -. n 0 v x ..o..... ..:. c 11 ~ " - _ .J . eJ '~:j 0 ~ 0 ~ -41 ._ x " fI_ p - i tJ ill :jj . . _ .. x a m x x v x n x v " ::: v x x n n v A . " x x "- " x x "- ... " x . n v ... t~ ! ~ i nn n n_____ n ! i ! P j-- n o p P ! i ! i ! ::::..U"....._ v ~ t: ". ~ 3-.. p m m m m i ~ . n v _l""""'" t:j i 2-1 IU. v 1>. " " x " '" v rv _. ~ " x 11 _roo...120- .. x ~ x v v ..u. ..4~...fI_ i p------------------------------------------------------------------------~ eJ -2-' .~3~ -12#0 ~~. ~ 2.. 1 . :. v " v '" . c 11 't .. v x x ::.: 'A '" ~ .

~~ 1'\ v a c. v •• " . n v . ":I ~ v 1'\ Lor I L>. ::. _I ___.I .4 D s ::. ~ ~ ::..I'I v "! ml r. v v n . n -= _ x ..... ::.:. " :. ~ ~ c:: a . u x ~ x ':- • o ._ x .._ v " x ::.... p n v _l"l_" i ! t iii / a m ..... ~ ~~ a V ~ o ~. v n !i ii aaa m mm p iii t a BV__________________________ 1 P mD p P.. m Pi A2 I io"i'1 :Ii: 1 14 . '" .I . .~ . v x .. '-J ~ " x v 1'\ • _n ...is.. OJ . ..... .. ::: .... .~i • x 1'\ • ... 1'\ n... P Ll.121 - . . aa mm Pii " x a m ii ami i ::.:.:. ~ '! 1'\ . v I..1'\1'\ . v aa mm p Pii PP !ii i!ii aa mm ii i i ami i #~ 1'\ .P P ! tI t 1 1 A2 3 I t j 1 10 .:...:.I .. ~ x .. i i ami ..:. v .. v .. v v ... ... ~ .Farruca ~. -. • ': ~ -1/ rr / or I " . .:. I •• I II ~I 1 tA2 3 I a m BI ___ i / - ~ .I .2. . ------------aaapaaa mmm m mm Pi i i iiI !t t t J ...:....I • ) ...:. 1'\ v 1'\ V ~ _D . ---= - .) I))JJJ 6 1 * t • • " x .. __ _ -= ~ "II • ~mJ JJ J J J J ron .~ i iii 3 2 ':I . ~ ~ ~ r..I v * tit II ! i iii! 3 ii am iii i mI A23 !ii ii!i i II I I f aaa aa mmm mm Pi i i PPi i BV -------------------1[-.. _.I .. I v 1'\ v -: -= " 1'\ ~ .. v ...~ •• • .".. n v .. n v c: . 79 c am i i a m i iii it I t . v i 1 i i it 1 3 I • ~ ~ .... v "! x v n .:.. T1' .. "'7 e: 1'1 D ..- aa aa mm 0p mm p p ii ii II I Ij 11 ~I ) 4.... ~ t • " 1'\ 1'\ V . '" c:: .6 ~ . OJ 1'\ V " V ~ . '. _n v .:. " .:. ~_v . ..L. ::: " v 1'\ v ~ .4 D x ::. v ::.:. '\:J .. v ~ li i i i l i t I aaaa mmmm Pi i i i !i I iii! t P t P 1ii i1ii I I . _:... . ~ 312..4 . . \.._.. '! ami it I P P a m i a m i i i 0 P i I t I P a m i a m i i a m i am II a m i i I i I 1i iii 3 1 i I I ml A23 ~ • .. . 3 6 3 ! iA23 :jt:j r- --=- i ~. .....

... V ~ . ~ _o_ ~~~ _. n v c. ~ .. ... 81_______________________ ..... " _X_ r. _n_' v .. ~i iii! 3 ami i a m i c am m I I a m I a a m 1 I a m I i iii 3 1 i ~i ! i ~ i! 1 1 1 1 1 1 1 1 i r r rr r 1 ami m I a i i it i cam 3 . V r. .." u " _':t "'.....~ .. t: Ex. 141 am ami r ami r r aaa mmm ij tt tt tt 9 i r r r 11 L 1 If C1 " """ '"" - ~ v =i~ ~ I ... '"" .. I s: ::. . ~ -4i ! i i J t J I p tJ . . ::: ::: " .... x n x ~ .0. u .. ." .. 80 " tJ "T" • n v In - rrti - r sF • " Sf .~ t a m a m f I =i . v v " {" 'v \ '''~~.. " v " x ~ .."'- _" v f"'1_ v 1\ v " ':t ::.4. " " V x . r-r lI 1IT1 __Prii 11 - . ..... x . n v . .. •• ::. x n ~ . c. v ~i • ~ • ::. I c..:. c. U x " ~ ... v " x ::: ..... 4.... m a m a a m m a m a 1{ 11 tJ 11 j 1 II . - "T" .-- 1 /.m a i II tJ I:~ ::::::::!e" ... " "v . v =i n v n "::: I ml 3 I "T" C ....~ ml 3 r=r.... __C_ . n" & v n c ... m '. ... ::. ~ " .......~ . /'f ml /... -:: n n v v f f ~1 t t tt ~! ~Ri Iml 3 p m a m a ~1 i I f ) m a i I ! i iii! ~ ami i m a i 3 I I I . . .............: '" _X_ .... .. v ::: ::: ::. ~ _. '...... v " _n_'"" v ~ ~ ....122 - ...._ "T" _.4 _...._ 'v V'U r ..4 C ! " '..... t II _Uft_ p a m m i a 8\1-------------------------------.. ._ n .... ._ .. " ~ V "" ::: ... " s: v x n '" ~ ..... v _- -41 ]I 141 010 . v =p!"II --"'l. p i I f I '....

. .. v v v rv vv v " . aa mm 0 PPi i v ~ x w ~ .... .." ~~-:~ -.c. I i 1 iii 1 ami i a m i ami 3 i iii Im "J . x x v 1'\ .. • ::: ).. ::...... " V -...~ T _!_ ':'1'\ "".. c.~..I.... ) 4) I II t • r.!.... '! r. v V "'- ~ ).... "'- c. jJ 1i1 I tJ -... " c. aaa mmm ii i i . ~ .* p \_.... n .... C- ~ t I p p a m ii !ii t • ::: " ::: p !i a m ii i pima"". - ip ima6~ I - -.. . v v " v v " ~ . n 1'\ ml I IT n C- n "'- .. " ~ '! 1'\ " x '! .A D I v " v " v 1'\ v " ..123 - .0 4 V " " v r " ~ ~ ~. C- " ~ rv v '0 ~ x n v i i ami 3 i m i ami a !i i i It i!ii I I I 1 i i ii 1 i iii 1m . ~ n " x ~ .. . ...14 I ..... ~ v " rv -~ v ~ v ~ v " c..... r v " v ... - fflJ pr . "'- "'v~v" . V " v " c..I .. .. ...LL ~ n II II I I rffi 'J 1i ii I Ll LJ aa imm i ii a m i i i am 3 I i i1 i 1 i iii 1 I ~ i i II I oV . " v n c....~/. ~ tJ - In - rT IJ pi n V 1'\ " v n V I TI - r T -I 3_ 141010 ... ~ " V _. 6 /.I .-r _!_ _A _D - ~ v x ... IV VIV" r v 1'\ - 6 1'\ -.. v . .... " "'-" v . r v v n r ..

Sevillanas Ex. ~ a m i .. x ~ . 82 itt tit i i iiit rrrr P cami c am t t iit i iiiiitiiit ~!!!!!! 9x a m Ex.:... a ':.124- . ~ -41 n I rM S818 I'd 1 L_ 'T' _!_ X n . cami c ami 3 tt 0 iii cam it I ii a m i o P cami i I i iiit r cami t rt " t) I iii i ""II rv I ~ -41 iii 3 rr11 i ""II n iii ~ n v 3 ~ ~~~~---& .. ~ m ..:. v ~ . 'T' I x V rv v -: ~~ _Q_-- ~ v r. ~ . v .:.84 i .:. v '::: .. i ""II n i .~ 4.:. ::. 81 o i a Pea rrrr r L mi i m o i P i i I rrrr rt 3. o rrrr II t) c ami ! tit t ~ 1 cami a m i a i ami t i iii 3 i! ~ I . v --"""!L C x m 1 ~ a m i m i a cam i cami cami m a i cam i o Ex. 83 Ex. V r.

rv x n v ). --- ~ " -: :.L tJ ..T .85 a m i i iii i 3 cami iii i t cam 3 i i m i a i iii i iii 3 3 cam i cam it i i a m i cami 3 i iii i I r rr 3 cam tt i i a m i i iii 3 cam i iii 3 i cam it i i It It II :"1"'.11 iT1 I iTir1 i ml 1ir1 -. n . -.. v D ~ 4 ~ v ~ ~ ~ ~ . .. -" ~ .. _.. _. u . V x " '! r. ::: ~ v ~ ~ v a m i a m i a m i i iii 3 cam i i i i rrn r r r 3 c ami caml t Mi I tJ f. I ~ r.iC. r.125 - . " ':: ~ ~ v ~ " ~ ~ v a m i x v ::...& I I.. !_ ~ ~ v a m i :. I ~ /""I'j I :i -.. i i i t "J ""II P i i i I i cami iii 3 i Salida ~ tJ iT1 ~ I I ~ rT1 I . rri mn i iii I iiin :i :i -.. ~ v . iii 3 cam '" x ~ ~ ~ v a m i r. -. ~ ~ v '::.. . Jl n '! n .... """"nl 3 tJ •• . - I ....