UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

TICKETING
CURS PENTRU INVATAMANTUL CU7 FRECVENTA REDUSA

FACULTATEA : Economia Turismului Intern si International

Lector univ. Dr. Stefania Mihai

ANUL III – SEMESTRUL I

2008-2009

1

CUPRINS
I. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri 1.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică 1.2. Infrastructura transporturilor aeriene 1.3. Organizarea transportului aerian 1.4. Retele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian 1.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian Modele de business practicate de către companiile aeriene

II.

2.1. Cursele regulate tradiţionale 2.2. Cursele low cost 2.3. Cursele charter

III. Activitatea de ticketing 3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia 3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia 3.3. Sistemele globale de distribuţie:     Principalele funcţii ale unui GDS Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS Principalele GDS-uri utilizate în Romania

3.4. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion 3.5. Biletul de avion - călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager 3.6. Electronic ticketing     Avantajele biletului electronic pentru client Avantajele biletului electronic pentru agenţia de turism

3.7. Tarifele biletelor de avion Calcularea tarifelor în transporturile aeriene Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:

2

o Tarife IATA o Tarife de companie IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism 4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism 4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA V Planul de regularizare şi plată (Billing and Sttelment Plan- BSP) IATA 5.1. BSP – sistem de circulaţie monetară cu rol de simplificare a procedurilor de vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare 5.2. Avantaje oferite de sistemul BSP 5.3. Modul de funcţionare al BSP VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism 6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing 6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism 6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri VII Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian: 7.1. Termeni şi abrevieri standard utilizate în operaţiunule de ticketing 7.2 Codurile oraselor 7.3. Codurile aeroporturilor

3

III.

Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri

1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică 2. Organizarea transportului aerian /Conditii necesare desfasurarii

transportului aerian 3. Infrastructura transporturilor aeriene 4. Navigatia aeriană şi serviciile de control a traficului 5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian ■ Obiectivele capitolului:  Inţelegerea importanţei transporturilor aeriene în cadrul activităţii turistice şi a cerinţelor pe care trebuie să le întrunească transporturile aeriene pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului     Cunoaşterea principalelor componente ale infrastructurii transporturilor aeriene Inţelegerea modului de organizarea transportului aerian Cunoaşterea principalelor categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian şi a avantajelor oferite de acestea Cunoaşterea principalelor principalelor convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian şi a rolului lor în organizarea trasportului aerian

3.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică Transporturile aeriene reprezintă cea mai dinamică forma de transport, evoluţia acestora punându-şi putenic amprenta asupra dezvoltarii turismului, atât a celui de plăcere (leisure) cât şi a celui de afaceri. Această evoluţie este rezultatul:  dezvoltarii extraordinare a tehnologiei aeronautice şi în special dezvoltarea avionului cu reactive ceea ce a făcut zborurile cu avionul să devină:mai rapide, mai confortabile, mai sigure, mai ieftine  politicii comerciale a companiilor aeriene concretizate în reducerea tarifelor de zbor şi creşterea coeficientului de ocupare a aeronavelor De ex. introducerea unor tehnici variate de stabilire a preturilor: vânzări in avans (Advance Purchase Excursion - APEX); programe de zbor frecvent (frequent

4

flyer) prin care pasagerii benefiaciaza de mile gratuite adiţionale în transport, în funcţie de distanţa parcursă, acumulată cu un transportator.   inchirierea în sistemele charter a aeronavelor apariţia şi dezvoltarea curselor low-cost

Pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului, transportul aerian trebuie să întrunească o serie de cerinţe referitoare la: • • • • • Siguranţa Raportul preţ/calitate Timpul/viteza Distanţa Comoditatea • • • • • Orarele Disponibilitatea Flexibilitatea Calitatea serviciilor Confortul/luxul

Desfăşurarea optimă a transporturilor aeriene presupune existenţa unei infrastructuri adecvate.

3.2. Infrastructura transporturilor aeriene

Principalele componente ale infrastructurii transportului aerian sunt:   AERONAVELE şi AEROPORTURILE.

Avioanele - se clasifica după mai multe criterii; dintre acestea distanţa de crozieră şi capacitatea sunt cele mai importante : - de lung curier – sunt aparate de mare capacitate cu o rază de acţiune de 900014000 km şi o capacitate de 240-569 de locuri, viteza este în medie de 900 km/oră Ex. Boeing 747,777, Airbus A 330, A 340 şi Mc Donnell-Duglas DC 10 - de curier mediu - aparate cu o independenţă de zbor de 5000 - 9000 km, o capacitate de 150-250 de locuri şi o viteza medie de 850-900 km/oră Ex. Boeing 767, Airbus A 320, Concorde ; au de obicei două clase - de scurt - mediu curier - aparate de mai mică capacitate cu o rază de acţiune de 3000-5000 km şi o capacitate de 100-200 de personae , au adesea o singură clasă Ex. Boeing 727,737, 757, Airbus A 319, A 321 - de scurt curier - sunt avioane cu reacţie sau cu elice cu o distanţă de acţiune limitată la 3000 km: de ex: ATR 42, ATR 72, Fokker, Dornier-Faurchild Cele două tipuri de avioane- Boeing şi - Airbus –realizeaza cea mai mare parte a avioanelor în circulatie (aproximativ 45 % din piaţă fiecare)

5

Aeroportul reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor destinate:       servirii călătorilor, servirii avioanelor pentru decolare şi aterizare, îmbarcării şi debarcării calatorilor, desfăşurarii operaţiunilor comerciale, controlului şi conducerii zborului într-o zona delimitată de spaţiu, întreţinerii şi reparării avioanelor etc.

Aeroporturile cuprind urmatoarele elemente structurale şi organizatorice: A. AERODROMUL B. AEROGARA (terminal) C. ATELIERELE; D.TURNUL DE CONTROL; E. HANGARELE; F. INSTALATII SOCIALE; G. ECHIPAMENTELE şi UTILAJELE pentru SERVIRE TEHNICA. A. AERODROMUL reprezinta suprafata de teren special amenajat care serveste la decolarea şi aterizarea avioanelor, la rularea, stationarea şi servirea lor tehnica. Aerodromul are urmatoarele parti componente: - Piste de decolare şi aterizare (suprafata de manevra); este echipată pentru asigurarea decolarii şi aterizarii avioanelor doar pe doua directii opuse; aerodromul are mai multe piste, una din ele fiind principala, iar celelalte fiind secundare şi dispuse diferit; - Platforme de incarcare şi descarcare marfuri; - Platforme de imbarcare şi debarcare calatori(suprafata de traffic); - Cai de rulare a avioanelor, intre piste şi platforme(bretele); B. AEROGARA (terminal) reprezintă:     punctul de concentrare al traficului, a pregatirii expedierii calatorilor şi marfurilor, al finalizarii transportului aerian. sediul birourilor companiilor aeriene şi al serviciilor acestora, în cadrul acesteia fiind amenajate spatii pentru servirea călătorilor şi a publicului.

Aerogara include:

6

aerogara de marfuri formată din depozitele de marfuri şi din compartimentele de efectuare a formalitatilor comerciale.

Aeroporturile se pot afla   în proprietatea statului, a autoritatilor locale sau privată în multe cazuri responsabilitatea functionarii aeroportului este împărţită între: - autoritatile locale şi centrale (ex. Germania); - autoritatile locale şi intreprinderi private. (ex. Milano). Importanta proprietarului consta în faptul ca, acolo unde controlul este detinut de către sectorul public, este posibil ca o parte a costurilor directe sa fie eliminate de pe lista cheltuielilor, iar cifrele care reflectă performantele sa fie imbunatatite. Funcţiile aeroportului: 1. - asigură servicii şi facilităţi operaţionale –        asigurarea siguranţei aeronavelor şi a utilizatorilor aeroportului: serviciile de control ale traficului aerian - facilitează apropierea şi aterizarea avioanelor serviciile meteorologice telecomunicaţiile poliţia şi securitatea serviciile de ambulanţă şi pompieri (inclusiv căutarea şi salvarea) întreţinerea pistelor şi a clădirilor

2.- asigură servicii de handling: - serviciile asociate cu aeronavele  curăţirea, aprovizionarera cu combustibil, energie şi procesare bagajelor şi mărfurilor servicii legate de trafic  destinate procesării pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor în cadrul terminalelor şi în interiorul aeronavei 3. asigură desfăşurarea unor activităţi comerciale – acestea sunt realizate de concesionari - specialişti în diferite domenii în schimbul unor taxe de concesioanare: In funcţie de mărimea aeroportului acestea vareiază de la    magazinele duty free catering restaurante   parcări pentru maşini agenţii de închiriere, bănci hoteluri

7

3.3. Organizarea transportului aerian Realizarea transportului aerian în depline condiţii de siguranţă si securitate aeriană presupune implicarea mai multor categorii de participanţi care pot fi structuraţi în:       Participanţii direcţi în realizarea zborului Participanţii indirecţi în realizarea zborului

In categoria participanţilor direcţi în realizarea zborului se includ: operatorul aerian, centrul de dirijare a traficului aerian, aeroportul, agenţii interni,

In ceea ce priveşte participanţii indirecţi implicaţi în realizarea zborului, aceştia pot fi grupaţi:     agenţii de handling, agentii de refueling, agentii de catering, agenţiile de ticketing.

Operatorul aerian - este deţinătorul aeronavelor si angajatorul echipajelor formate în general din piloţi, mecanici de bord si stewarzi. La acestia se mai adaugă echipe tehnice de ingineri si mecanici necesari pentru reparaţii si întreţineri autorizate. Practic, operatorul aerian este cel care prin agenţii săi direcţi sau indirecţi realizează serviciul de transport contractat cu pasagerul prin biletul vândut. Ca urmare, structura costului biletului este complex însumând nu numai cheltuielile directe ci si celelalte cheltuieli indirect, aferente serviciilor efectuate de terţi. Flota de zbor a fiecărui operator aerian este compusă din avioane de dimensiuni si performanţe tehnice diferite, în funcţie de modul de operare si distanţa de acoperit. Astfel, o companie aeriană important poate deţine de la avioane de mari dimensiuni cu o distanţă de croazieră de până la 14.000 km până la aeronave de mică capacitate, utilizate pe distante scurte, destinate transportului de ex. avioane (33 - 48 pasageri si distanţa de maxim 1000-1500 km),

8

Centrul de dirijare a traficului aerian Spaţiul aerian este zona în care aeronavele execută traiectele de zbor dintrun punct de decolare intr-unul de aterizare. Acest spaţiu este de controlat si organizat pe culoare de zbor bine definite si marcate la sol cu radiofaruri, care confirmă piloţilor prin intermediul echipamentelor de la bord daca si cum zboară pe direcţia stabilită. Culoarele de zbor în spaţiul aerian al României sunt culoare interne si culoare internaţionale. Culoarele internaţionale au lăţimea de 10 km, 5 km stânga/dreapta de ax iar culoarele internaţionale au lăţimea de 20 km, 10 km stânga/dreapta de ax. Spaţiul aerian este împărţit si pe nivele de zbor începând de la sol si până în zona zborurilor stratosferice. Cele mai bune condiţii de deplasare se întâlnesc la peste 10.000 metri înălţime de la sol întrucât este un spaţiu mai linistit fara vanturi, cu nori foarte rari si fără păsări care ar putea perturba deplasarea, acestea fiind atribuit avioanelor performante. Totodată la înălţimea respectivă motoarele au un randament mai bun în ceea ce priveste consumul de combustibil, iar temperatura aerului este constant negativă pe toată durata anului de -350C/-500C. Pentru atingerea acestei înălţimi de zbor piloţii sunt dirijaţi de centrele de dirijare a traficului aerian din zona aeroportului până la nivelul 10 după care, se predau centrelor de dirijare zonale care urmăresc atingerea acestor altitudini, care se realizeaza, în condiŃii normale, in aproximativ 12-15 minute.La fel pentru aterizare aeronavele sunt dirijate pentru coborâre în zona aeroporturilor unde se predau operatorului de dirijare de la centrul de dirijare regional. Aceste culoare de zbor pe care, la diferite nivele de zbor, se deplasează aeronavele sunt supravegheate de centre de dirijare a traficului aerian în ideea de a se crea o siguranţă a deplasărilor. Există centre regionale de dirijare a traficului aerian are au atribuŃiuni specifice pe culoarele de zbor, iar în preajma fiecărui aeroport există câte un centru de dirijare cu responsabilităŃi de până la 30 de kilometri de aeroport unde sunt localizate. În general aceste centre sunt amplasate în turnurile de control dar mai au componente si în alte locaţii ale aeroportului cum ar fi staţiile radar, ILS, staţii meteo, etc. Transferul dirijării zborului unui avion se realizează între diferitele centre de dirijare ale traficului aerian funcţie de competenţa cu care sunt investite. Astfel pilotul

9

comută aparatura radio de legătură aer-sol pe frecvenţa fiecărui centru de dirijare indicat de cel anterior, revenind si confirmând apoi vechiului centru faptul că a intrat în legătură cu noul organ de dirijare. Creşterea simţitoare a numărul de avioane si pasageri a determinat creat unui centru de dirijare unic în Europa sub numele de EUROCONTROL, care are rolul de a asigura o dirijare optimă a traficului aerian; acesta îşi are sediul la Bruxelles. Practic orice aeronavă care zboară în spaţiul controlat, chiar între două puncte interne, spre exemplu Sibiu - Timisoara, operatorul aerian va fi nevoit să obţină aprobarea de zbor de la EUROCONTROL care, funcţie de diferitele criterii le alocă o rută, cu o oră de decolare exactă, care dacă nu este respectată va trebui resolicitată întrucât aprobarea de zbor se pierde. Navigaţia aeriană şi serviciile de control a traficului vizează: Serviciile tehnice care se asigură la sol constau în asistarea şi controlul avionului aflat în aer sau în momentul decolarii / aterizarii. Controlul traficului aerian – care are menirea de a    ghida avioanele la intrarea şi iesirea de pe aeroport, de a oferi pilotilor informaţii cu privind condiţiile de sol, viteza vântului, condiţii de înnorare, de a oferi instructiuni privind înălţimea şi directia de urmat şi au responsabilitate deplina asupra tuturor zborurilor care se desfasoara intr-o zona geografica foarte bine delimitata.

3.4. Retele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian Asigurarea legăturilor între aeroporturi se realizează prin cele doua forme de organizare a retelelor aeriene care s-au consacrat pe tot cuprinsul globului;  prima din acestea, cea mai clasica, consta în conexiuni directe între aeroporturi, numite „point-to-point”. Fiecare oras al retelei este legat direct la un numar de orase, prin linii aeriene directe  a doua forma numita retea „hub-and-spoke” este organizata în jurul unui aeroport-pivot („hub-ul”), celelalte orase ale retelei fiind conectate prin intermediul acestuia. Aceasta structura impune transferul pasagerilor care doresc sa calatoreasca de la un oras la altul, transfer care se realizeaza în orasul cu rol de hub. Zborurile ajung în hub prin valuri succesive, pentru a

10

impune realizarea transferului pasagerilor în cel mai scurt timp posibil. Principalul avantaj al retelei „hub-and-spoke” este reducerea numarului de legaturi care se realizeaza pentru conectarea diferitelor orase.  Retea point-to-point Retea hub-and-spoke

3.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian Odată cu dezvolatrea aviaţiei comerciale a apărut necesitatea creării unor reglementări care să guverneze transporturile aeriene. Ca urmare au fost organizate o serie de conferinţe pe problemele transporturilor care s-au concretizat în semnarea unor convenţii şi au fost înfiinţate o serie de organisme specializate. Principalele convenţii internaţionale: 1929 – are loc prima conferinţă pe problemele transporturilor aeriene internaţionale concretizată prin semnarea Convenţiei de la Varşovia; Aceasta : a pus bazele contractului de transport aerian reglementează documentele folosite în transporturile internaţionale aeriene: biletul de călătorie, buletinul de bagaj şi scrisoarea de trăsură aeriană precizează drepturile şi răspunderea civilă a cărăuşului măsurile de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fito-sanitară sau veterinată accesul aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor în general şi în special când există suspiciuni de contaminare sau infestare Conventia de la Chicago (1944) care reglementează transporturile aeriene internationale, Convenţia sanitară internaţională de la Haga – (1933) - referitoare la : -

11

-

guvernele semnatare au convenit asupra unor principii şi aranjamente pentru ca aviaţia civilă internaţională să se poată dezvolta într-un mod sigur şi ordonat Convenţia are 4 părţi:

-

în prima parte sunt prezentate reguli de principiu privind utilizarea teritoriului, spaţiului aerian, asigurarea securităţii navigaţiei aeriene civile, stabilirea zonelor interzise, reguli de zbor, controlul aeronavelor, înmatricularea, formalităţile vamale ş.a. în părţile 2, 3, 4 sunt cuprinse normele de organizare şi funcţionare ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi obligaţiile ce revin părţilor contractante de a colabora la organizarea şi desfăşurarea transporturilor aeriene internaţionale Convenţia de la Haga (1970) – reglementări privind combaterea actelor de violenţă ce pot fi săvârşite la bordul aeronavelor Convenţia de la Montreal (1971) completează Convenţia de la Haga – actele cu violenţă săvârşite la bordul aeronavelor reprezintă infracţiuni penale de mare gravitate ce trebuie reprimate cu severitate Convenţia de la Montreal (1999) – unificarea unor reguli privind transportul aerian – completare a Convenţiei de la Varşovia - fiecare stat european are controlul spatiului aerian aflat deasupra teritoriului sau national. Alături de aceste convenţii, pentru transportul aerian internaţional au fost convenite 8 drepturi de operare: 1. Primul drept se refera la libertatea de zbor si anume la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a zbura peste orice ţară, fără să aterizeze. 2. Al doilea drept se referă afirma că toţi operatorii aerieni au dreptul să facă escală tehnică în altă ţară, fără să-si schimbe încărcătura, adica să nu preia sau să coboare pasagerii sau marfă din avion. 3. Al treilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul să transporte pasageri sau marfă din ţara lor de origine în ţara partenerului din tratatele bilaterale încheiate.. 4. Al patrulea drept referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a transporta pasageri si marfă din ţara B înapoi în ţara de origine A. 5. Al cincilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a transporta dintr-o ţară A pasageri si marfă în ţara B si în alte ţări, C sau D cu servicii

-

12

care încep si se termină în ţara de origine A. Acest drept si libertate de zbor se poate aplica doar dacă ţările C si D sunt de acord. Drepturile sase, sapte si opt sunt drepturi asa numite suplimentare : 6. Al saselea dreptse referă la faptul că operatorul aerian din ţara de origine A are dreptul să utilizeze libertatea doi si trei de a transporta pasageri si marfă între alte două ţări dar cu folosirea bazei sale din ţara A ca punct de tranzit. 7. Al saptelea drept se referă la faptul că operatorul aerian are dreptul de a transporta pasageri si marfă între două ţări cu servicii poziţionate în totalitate în afara ţării de bază. 8. Al optulea drept se referă la faptul că orice operator aerian are dreptul de a îmbarca si debarca pasageri sau marfă între două puncte interne în oricare ţară cu serviciu originar in ţara de bază. In ceea ce priveşte instituţii internaţionale privind transportul aerian pot fi evidenţiate:

ICAO (Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale)   Organizaţie interguvernamentală, instituită prin Convenţia de la Chicago, din 07 dec 1944, are ca misiune principală elaborarea de norme, practici recomandate şi proceduri internaţionale în domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi promovarea masurilor de securitate aeriană.  Membríi sunt statele lumii. IATA (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian) - Asociaţie mondială a companiilor aeriene de transport aerian regulat, fondată în 1919 şi reorganizată la 18 dec 1945; are ca misiune principală promovarea transportului aerian sigur, regulat şi economic / eficient, printr-o largă cooperare între companiile de transport aeriene internaţionale ale diferitelor ţări . Organizatie profesională non-profit care se ocupa cu reglementarea transportului aerian civil international : Standarde tehnice, proceduri de rezervari, compatibilitate a procedurilor şi criteriilor de măsurare, tarife de zbor, …

13

In total 249 companii aeriene membre, respectiv 94% din zborurile regulate pe plan international. Total pasageri în 2006: 1,58 miliarde, cu un rulaj total în 2006 de 247 miliarde USD WACRA (Worldwide Airlines Custumer Relations Association) - organizaţie nonprofit fondată în 1946 ale cărei principale reglementări vizează domeniul standardului calităţii serviciilor Principii: încurajează toţi membrii să atingă cele mai înalte standarde în relaţiile cu publicul promovează interacţiunea şi schimbul de informaţii între companiile aeriene membre asigură realizarea unui forum pentru schimbul reciproc de idei

Transporturile aeriene de pasageri pot fi structurate în două categorii:   transporturi interne care se organizează şi se derulează în conformitate cu legislaţia internă naţională; transporturi internaţionale care se organizează şi se derulează în baza unor convenţii guvernamentale internaţionale sub egida Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO/OACI) ca organism specializat al ONU.

TEME DE DISCUTIE: 1. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism 2. Elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului şi rolul lor în desfăşurarea eficientă a transporturilor aeriene 3. Funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport 4. Principalele categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian şi avantajele oferite de acestea 5. Principalele convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian şi rolul lor în organizarea trasportului aerian

14

II. Modele de business practicate de către companiile aeriene
2.1. Cursele regulate tradiţionale 2.2. Cursele low cost 2.3. Cursele charter ■ Obiectivele capitolului:  Cunoaşterea caracteristicilor principalelor tipuri de curse aeriene care operează în transporturile aeriene: Curse regulate tradiţionale, cost, Curse charter   Cunoaşterea principalelor alienţe din transporturile aeriene civile Inţelegerea modului în care principalele caracteristici ale diferitelor tipuri de curse aeriene pot fi transformate în avantaje pentru client în vederea recomandării lor în cadrul procesului de consultanţă 2.1. Cursele regulate tradiţionale Cursele regulate tradiţionale - sunt cursele pe care o companie aeriană le operează:     pe rute bine stabilite, interne sau externe, pentru care au primit licente din partea guvernelor respective în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile şi aceleaşi ore, indiferent de gradul de umplere a avioanelor pe durata unui întreg sezon, în funcţie de obiectivele lor strategice care sunt, în principal, de natura comercială. Operarea unei curse regulate este determinată de :   existenţa unui trafic permanent de pasageri cu un volum suficient de mare pentru a permite recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate ; în cazul în care unele zboruri şi rute care nu sunt viabile din punct de vedere comercial de-a lungul unui an pot fi operate numai în anumite perioade cu cerere mare. Scopul companiei aeriene este realizarea de profit din activitatea de transport, compania fiind nevoita să-şi maximizeze utilizarea capacităţii oferite la vânzare, respectiv a numărului de locuri (vânzarea unui număr optim de locuri pentru fiecare
15

Curse low

din categoriile de clase („First Class” şi „Business Class” sau „Economy”, „Budget” şi „Tourist”, fiecare companie având minim două clase din cele enumerate). Modelul economic al companiilor aeriene traditionale Eficienta modelului companiilor aeriene traditionale este bazata pe: o o o o clientela. Acest sistem necesita o retea foarte bine dezvoltata, constituita din: o o Aliante între companiile mari; O retea structurata în jurul unuia sau a mai multor puncte de transfer capacitatea acestuia de a oferi clientilor un serviciu global, anume posibilitatea rezervării uşoare în orice moment. pe oferirea unei game complete de produse si servicii, adaptarea acestora în functie de nevoile fiecarui segment de

acela de a calatori, pe rute cât mai rapide, în orice punct al globului.

(huburi), care sa asigure o mai mare densitate si frecventa a traficului. Acest sistem implica:managementul stabilirii diferentiate a preturilor;implementarea unui

management eficient al câstigurilor; înmultirea serviciilor care tintesc loialitatea segmentelor de consumatori preferate. Alianţele sunt rezultatul unirii forţelor şi resurselor a două sau mai multe companii aeriene în vederea obţinerii unor avantaje:           Accesibilitatea pe noi pieţe Controlul costurilor Eficientizarea folosirii capacităţii Avantaje de ordin tehnic ş.a. cuplarea vânzărilor şi a marketingului cuplarea asigurăilor cuplarea zborurilor îmbunăţăţirea conexiunilor code-sharing wet-lease

Ele pot încorpora:

In concluzie: într-o companie de transport aeriana traditionala, zborurile pe distante lungi reprezinta punctul central al activitatii, iar serviciile ramân axa principala pe care se concentreaza eforturile, iar în ceea ce priveşte segmentul de clientelă, de cele mai multe ori acestea îsi concentreaza atentia asupra

16

segmentului “business” pe curse lungi (cu o durata mai mare de doua ore), foarte atrasi de servicii. Principalele alianţe din transporturile aeriene civile

17

2.2. Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost

Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost sunt - operatori aerieni de curse regulate care utilizeaza un model de afaceri bazat pe:    asigurarea unor curse pe distante scurte sau medii care ofera servicii no-frills (fara pretentii, adica lipsa oricarui alt serviciu, exceptand transportul propriu-zis) la tarife reduse accesibile majoritatii calatorilor Unul dintre principiile de baza care guverneaza companiile aeriene low-cost este "democratizarea" zborurilor intre diferite puncte ale globului. Astfel, pentru aceste curse exista un singur tip de clasa. Principiul care stă la baza companiilor low-cost este reducerea cheltuielilor prin eliminarea unor facilitati, in masura in care nu afecteaza siguranta zborului. Modelul low-cost are trei caracteristici distinctive: 1. Produsul oferit este cat se poate de simplu. Companiile se rezuma la efectuarea transportului propriu-zis   Nu se ofera masa gratuit la bordul avionului, de cele mai multe ori nici

bauturile sau snacksurile nu sunt gratuite. Nu exista servicii multi-class, exista o singura clasa, numarul locurilor

disponibile din avion fiind mai mare, ceea ce determina o utilizare intensiva a aparatelor de zbor.   Pentru zborurile low-cost nu se fac rezervari "pe locuri", ci "in limita

locurilor disponibile", pasagerul asezandu-se pe oricare loc liber. Aceste companii nu au o obisnuinta în a utiliza programe de fidelizare.

în ultima perioada, datorita cresterii concurentei pe piata de profil, sunt tot mai frecvent utilizate asemenea masuri de fidelizare a clientelei.      Orarul zborului nu este strict Afişarea separată a tarifelor de taxele de aeroport Restricţii privind schimbarea biletului, numelui ş.a Nu se acceptă minori neînsoţiţi sau persoane cu nevoi speciale fără Confortul din avion este mai redus: distanţa dintre scaune fiind mai

însoţitori mică de ex. Airbus 320 în loc de 124 de scaune sunt 149
18

 

Aeroporturile utilizate sunt de regulă cele secundare Absenţa de regulă a programelor de fidelitate (concurenţa din ce mai

puternică a determinat însă uele companii să practice astfel de programe)

2. Pozitionarea pe piata se refera la segmentul de clienti care utilizeaza servicii low-cost. Cei mai multi clienti nu calatoresc în interes de seviciu şi nu pun accent pe frecventa zborurilor sau pe existenta unui orar strict. în general, aceste companii actioneaza pe distante scurte, aeroporturi secundare, regionale şi ocolesc huburile.

3. Costurile de operare sunt reduse prin urmatoarele cai: - omogenizarea parcului de aeronave – de regulă Airbus 320 şi Boeing 737 ceea ce face ca costurile de intretinere şi de formare a personalului să fie mai mici - simplificarea şi eficientizarea operatiunilor de ground-handling - utilizarea aeroporturilor secundare, mai ieftine, cu taxe de aeroport mai mici - utilizarea preponderenta a Internet-ului ca retea de distributie şi a cll center - Rata mare de utilizare a aeronavelor : programul de lucru 10-13 ore pe zi spre deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore - Reducerea numărului de personal - Uneori, angajatii unor astfel de companii au mai multe atributii. Astfel, insotitorii de zbor sint responsabili de curatenia aeronavei si tot ei verifica biletele calatorilor la poarta de imbarcare, fapt ce duce la limitarea personalului si, implicit, la scaderea pretului biletelor - point to point nu HAB - întoarcerea la sfârşitul zilei a aeronavelor la bază şi ca urmare eliminarea cheltuielilor legate de deplasarea personalului Datorita modelului lor exceptional de afaceri, care le permite sa ofere preturi foarte scazute si zboruri directe, transportatorii low-cost îi încurajeaza pe pasagerii care calatoreau foarte rar sau chiar deloc cu avionul, sa o faca în mod frecvent.

19

Prezentare comparativă a curselor de linie şi a curselor low cost

Cursele de linie      Operează pe rute bine stabilite, în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile şi ore, indiferent avioanelor pe durata unui întreg sezon, de gradul de

Cursele low cost  operează numai pe destinaţii foarte

solicitate (care pot asigura un grad ridicat de ocupare a aeronavei 80%) sunt curse directe (de regulă de tip pointto point), pe distante scurte sau medii  Orarul zborului nu este strict ofera un produs simplu: servicii no-frills (fara pretentii, se rezumă în multe cazuri numai la transportul propriu-zis)  exista o singura clasa există restricţii privind schimbarea biletului, numelui ş.a nu se fac rezervari "pe locuri", ci "in limita locurilor disponibile” Confortul din avion este mai redus: distanţa dintre scaune fiind mai mică  Utilizează, de regulă aeroporturi secundare de regulă nu folosesc programe de fidelitate în vederea reducerii costurilor asigură omogenizarea parcului de aeronave – de regulă Airbus 320 şi Boeing 737 ceea ce face ca costurile de intretinere şi de formare a personalului să fie mai mici se bazează pe simplificarea şi eficientizarea operatiunilor de groundhandling  utilizarea preponderenta a Internet-ului ca retea de distributie şi a coll center

umplere a 

oferă un serviciu global, anume acela de  a calatori, pe rute cât mai rapide, în orice punct al globului.

  

Se bazează pe HUB-uri

Oferă o gamă completă de produse si  servicii, Asigură un sistem diferenţiat de clase:  First Class” şi „Business Class” sau „Economy”, „Budget” şi „Tourist”, ceea  ce permite adaptarea serviciilor în functie de nevoile fiecarui segment de clientela

Biletele sunt mai flexibile (există, în funcţie de tipul biletului, posibilitatea  schimbării rezervării)

  

Biletele pot fi rezervate utilizând toate  canalele de distribuţie Se bazează pe un sistem de contracte comerciale şi alianţe segmentul de clientelă, de cele mai multe ori acestea îsi concentreaza  atentia asupra segmentului “business” pe curse lungi (cu o durata mai mare de doua ore), foarte atrasi de servicii.

20

Rata mare de utilizare a aeronavelor : programul de lucru 10-13 ore pe zi spre deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore

Reducerea

numărului

de

personal,

uneori, angajatii unor astfel de companii au mai multe atributii  întoarcerea aeronavelor eliminarea la la sfârşitul bază şi ca zilei a urmare de

cheltuielilor

legate

deplasarea personalului

2.3.

Cursele charter

Cursele charter - sunt transporturile aeriene la care transportatorul nu efectuează vânzarea capacităţii „en detail” către beneficiari. Acestea presupun vânzarea întregii capacităţi de transport către un afretor (charteter) sau unui număr limitat de afretori (charters) sau unui număr limitat de afretori (charters). In funcţie de acest fapt cursele aeriene charter pot fi definite ca: Curse charter propriu-zise Curse charter consolidate In ambele situaţii afretarul : Poate folosi capacitatea pentru obiectul său de transport integral Poate revinde în funcţie de legislaţia în vigoare integral, parţial sau individual capacitatea de transport unor terţi beneficiari sau direct la public pentru un profit pe risc propriu. La transporturile aeriene charter transportatorul încasează de la afretor preţul convenit pentru capacitatea contractată (întreaga capacitate la cursele full charter sau alotmentul de capacitate la cursele split charter) rămânând pe riscul afretarului coeficientul de umplere a acestei capacităţi. Transportatorul efectuează o vănzare „en gross” de capacitate. In funcţie de modul de operare al curselor charter se disting:

21

 

curse charter ad-hoc (izolate); (un afretor necesită 1-2 curse spre o destinaţie); lanţuri de curse charter cu o anumită ritmicitate (livrări ritmice de marfă către o destinaţie, transporturi sezoniere de turişti).

In funcţie de scopul curselor charter de pasageri se disting: curse charter pentru un anumit eveniment (special event charter flight); (spectatori la un meci de fotbal, concert) curse charter cu pasageri având acelaşi interes (single entity charter flight); (muncitori la un contract al aferatului, palerini) curse charter turistice (IT inclusiv tour charter flight); (afretorul vinde la public un „pachet turistic” care include şi transportul aerian în preţ , fără a prezenta distinct costul transportului). O cursă Charter este eficientă cu o capacitate de 70-80% grad de ocupareşi aproximativ 10 rotaţii In general tariful charter are la bază costul charter pe rotaţii avion alcătuit din: 1. costul uscat avion (amortizare, asigurare avion, întreţinere tehnică, salarii personal, cost licenţe, cota din cheltuielile generale ale intreprinderii); 2. Costul carburanţilor; 3. Contravaloarea taxelor aeroportuare, de handling şi de survol; 4. Costul serviciilor acordate pasagerilor la bordul aeronavei (catering); 5. Cheltuieli cu echipajul (misii, cazări şi transfer la sol după caz); 6. Alte comisioane şi NOF (Non Objection Fee) după caz. Tariful de inchiriere in cazul curselor charter poate imbraca una din urmatoarele forme:  Tarif cu sistem charter propriu-zis sau rotatii avion, caz in care transportatorul primeste o suma constanta pentru fiecare cursa, iar riscul privind coeficientul de utilizare a capacitatii de transport revine firmei de turism. Tariful se calculeaza ca produs intre tarif / ora de zbor si numarul mediu de ore necesar efectuarii cursei in ambele sensuri;  Tariful pe baza sistemului rotatii-grup care se aplica in cazul lanturilor charter (o succesiune de curse efectuate intr-o perioada de timp egala, de regula 7, 14, 21 zile, aceste curse fiind destinate transporturilor unor grupuri de turisti care si-au achizitionat prestatiile prin intermediul unei agentii;

22

Sistemul rotatii-pasager conform careia firma organizatoare de turism plateste un tarif stabilit pe pasager neasumandu-si nici un risc legat de utilizarea intregii capacitati a avionului;

Sistem de plata la ora de zbor. Acesta ia in calcul tariful pe ora de zbor, facturandu-se numai timpul efectiv realizat.

Tarifele practicate în activitatea de curse charter au la baza criteriul acoperirii cheltuielilor efective de operare pe ruta respectivă, indiferent de modalitatea de stabilire a acestora, existând, astfel două tipuri de tarife charter: Intreaga activitate de curse charter şi inchirieri are ca principal criteriu de stabilire a tarifelor, acoperirea cheltuielilor preluate pe contul transportatorului, cât şi obţinerea unui beneficiu deci, operarea aeronavelor în condiţii de rentabilitate. Tarifele charter sunt specifice fiecărei rute, destinaţii şi comenzi, incluzind toate elementele de cheltuieli. 1.Tarif charter pe rotaţie avion (full-charter) în condiţiile în care întreaga capacitate a aeronavei este afretată; 2.Tarif charter per loc ( pro-rata) în condiţiile în care transportatorul vinde capacitatea avionului prin alotmente către mai mulţi beneficiari obligându-se să schimbe capacitatea avionului funcţie de înscrieri/încărcătură. In funcţie de modul de repartizare a cheltuielilor între parţile contractante , operaţiunile de închiriere sunt de mai multe tipuri : • • • Inchiriere udă = wet lease Inchiriere umedă = damp lease Inchiriere uscată = dry lease In cazul închirierilor în sistem dump şi dry, tarifele de închiriere se diminuează cu cota parte aferentă cheltuielilor preluate către chiriaş, în plus faţă de cele din închirierea wet. In toate cazurile chiriaşul suporta toate cheltuielile operaţionale (handling, taxe aeroportuare, survol, petrol, catering) ca şi cele legate de cazarea şi transportul la sol al personalului . Intreaga activitate de curse charter şi inchirieri are ca principal criteriu de stabilire a tarifelor, acoperirea cheltuielilor preluate pe contul transportatorului, cât şi obţinerea unui beneficiu deci, operarea aeronavelor în condiţii de rentabilitate. Transporturile aeriene charter sunt realizate de companii aeriene autorizate de către autorităţile competente din statul de înregistrare şi se opun Convenţiei de la

23

Chicago privind Transporturile Aeriene Civile Internaţionale. Transporturile aeriene charter nu sunt garantate prin Acordurile Aeriene Guvernamentale Bilaterale. Pentru ca transporturile aeriene charter să poată fi efectuate este necesară obţinerea unei autorizaţii de operare (survol, aterizare tehnică, aterizare în scop comercial de aducere sau preluare de trafic) pentru fiecare operaţiune în parte din partea autorităţilor aeronautice. Autorizaţiile de operare se referă la: survol; aprobarea de survol pentru cursele charter străine se dă de către Autoritatea Aeronautică Civilă; aprobarea de survol pentru cursele charter româneşti se solicită pentru ţările în tranzit şi ţara de destinaţie finală de la autorităţile aeriene ale ţărilor respective. Aprobarea de survol conţine următoarele date: numărul cursei charter; tipul de avion; indicativul aeronavei; tipul de marfă transportată; data şi orele solicitate aprobării de survol.

Autoritatea aeronautică care dă aprobarea de survol menţionează culoarul de zbor (plafonul maxim) data şi orele pentru trecerea cursei charter. Dacă din anumite cauze cursa se amână, aprobarea de survol este valabilă de la 24-72 de ore, cu condiţia reconfirmării zborului cursei charter. La plecarea aeronavei din ţară se anunţă prin telex autoritatea aeronautică din ţările de tranzit şi din ţara de destinaţie finală. aterizare tehnică; aterizare în scop comercial de aducere sau de preluare de trafic.

La cursele charter de pasageri, contractul de transport aerian se încheie cu afretorul. Contractual transportatorul nu este direct răspunzător faţă de pasagerul afretarului. Biletul de călătorie charter are rolul de efectuare a operaţiunilor de înregistrare, îmbarcare şi nominalizare pentru asigurare, a pasagerilor şi nu constituie un contract de transport între transportator şi pasager. Indiferent de tipul de cursă charter, se încheie un contract de Charter Pasageri între compania aeriană şi beneficiar. Contractul trebuie să cuprindă definirea anumitelor termeni cum ar fi: realizarea contractului; transportatorul trebuie să pună la dispoziţia transportatorului unul sau mai multe avioane gata de zbor, adică cu

24

echipamentul şi combustibilul corespunzător şi cu echipamentul necesar; afretorul acceptă serviciile oferite de transportator şi achită către transportator a sumei agregate (charter price). anularea contractului; beneficiarii pot anula unul sau mai multe zboruri dacă numărul de pasageri este prea mic, dar nu pentru a permite operarea unui alt transportator pe aceeaşi rută şi pentru aceeaşi categorie de pasageri; transportatorul poate anula un zbor dacă există dificultăţi mecanice, operaţionale sau avarierea avionului, transportatorul trebuie să despăgubească beneficiarul pentru cheltuielile cauzate de anulare; taxele de anulare trebuie să le plătească beneficiarul transportatorului; drepturile transportatorului; de a anula un zbor, de a modifica capacitatea avionului, de a reduce numărul de locuri, de a reduce greutatea avionului cu încărcătura maximă, de a subcontracta, parţial sau total, îndeplinirea obligaţiilor, de a acţiona în cazul întârzierilor produse din vina beneficiarului (poate anula sau întârzia zborul); obligaţiile transportatorului; de a despăgubi beneficiarul pentru cheltuielile cauzate de anulare; de a înlocui avionul dacă situaţia este de aşa natură; de a utiliza locurile rămase neocupate de beneficiar; de a asigura transportul pasagerilor şi al bagajelor până la destinaţie; în cazul în care avionul este înlocuit, de a opera zborul în condiţii de maximă securitate, de a asigura tratamentul pasagerilor în cazul întârzierilor; de a răspunde pentru obţinerea la timp şi conform standarelor a autorizaţiilor de operare; în caz contrar are obligaţia de a restitui beneficiarului preţul charter încasat şi plata despăgubirilor şi a penalizărilor solicitate; de a întocmi documentele cu privire la operarea cursei pe baza informaţiilor primite de la beneficiar; drepturile beneficiarului; de a anula un zbor, de a subcontracta, parţial sau total, îndeplinirea obligaţiilor, acest lucru realizându-se numai cu acordul scris anterior al transportatorului; de a utiliza toate locurile disponibile din avion şi care au fost solicitate; obligaţiile beneficiarului; de a garanta transportul, de a emite bilete charter în numele transportatorului pe cursele angajate; de a emite alte documente de călătorie necesare, de a pune la dispoziţia transportatorului documentaţia necesară pregătirii zborului de către transportator ( listele de

25

pasageri şi de bagaje; de a restitui transportatorului în momentul prezentării de către acesta a facturii, a costurilor apărute ca urmare a modificării condiţiilor contractuale la cererea beneficiarului ( cheltuieli cu tansportul la sol al pasagerilor spre şi dinspre aeroport, costul vizelor, taxe vamale); de a achita costurile suplimentare de operare care ar putea apare datorită cererii beneficiarului de a modifica orarul sau ruta cursei; date despre transportator; preţul charter, include cleltuielile de operare şi de întreţinere a avionului, remunerarea echipajului, asigurări faţă de terţi, asigurări faţă de pasageri, taxe de aterizare, taxe de parcare, taxe de hangar, taxe de handling pentru avion, taxe de handling pentru pasageri şi bagaje; momentul începerii zborului; momentul expirării zborului; forţa majoră; perioada de aplicare; data terminării; tour operator; plata se face în general de către beneficiar înaintea fiecărui zbor prin transfer bancar telegrafic; tipul avionului (numărul de locuri); ruta; orarul; numărul cursei; numărul de zboruri; data zborului; preţul pe un zbor.

Companii de tranport aerian care operează în România

1. 2. 3. 4. 5.

Aegean Airlines spre Atena Aeroflot spre Moscova Air France spre Paris CDG Air Moldova pentru Chişinău Alitalia având curse spre Roma şi Milano

26

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Austrian Airlines spre Viena British Airways spre Londra LHR Carpatair spre Constanţa şi Timişoara Cimber Air având curse spre Copenhaga Czech Airlines spre Praga Delta Air Lines spre New York JFK El Al având curse spre Tel Aviv Finnair spre Helsinki Hemus spre Sofia Iberia Airlines spre Madrid KLM spre Amsterdam LOT spre Varşovia Lufthansa având curse spre Frankfurt, Munchen şi Düsseldorf Malev Hungarian Airlines spre Budapesta Meridiana spre Verona Olympic Airlines spre Atena Swiss International spre Zurich Syrian Arab Airlines spre Aleppo şi Damasc TAROM având curse spre Amman, Anatolia, Atena, Bacău, Baia Mare,

Barcelona, Beirut, Bodrum, Budapesta, Bruxelles, Cairo, Chişinău, Cluj-Napoca, Craiova, Djerba, Dubai, Frankfurt, Iaşi, Istanbul, Larnaca, Londra, Madrid, Milano, Monastir, Munchen, Oradea, Paris, Roma, Satu Mare, Siiu, Sofia, Târgu Mureş, Tel Aviv, Salonic, Timişoara şi Viena. 25. 26. Turkish Airlines spre Istanbul Windjet având curse spre Forli Italia
Curse low-cost care operează în Romania
Blue Air Germanwings: MyAir: Italia Slovaca Sky Europe: Wizz Air: Easyjet Alpi Eagles Click Air”, divizia lowcost a companiei spaniole „Iberia”.

compania cu divizia low-cost capital românesca companiei „Lufthansa

Companie maghiară Companie britanică Italia

Belgia (Bruxelles– Charleroi sud) Germania (

Germania,

Bari,

Bratislava,

Koln şi Berlin, Catania, cu plecare din

organizează zboruri spre Italia (Parma, Roma

Germania (Dortmund

(MilanoMalpensa )

organizea organizează ză zboruri trei curse săptămân săptămânale

27

Stuttgart şi Bucureşti Milanodin Ciampino, Veneţia), Londraale spre Koln), Spania (Barcelona Gatwick Bergamo, Bucureşti, Veneţia Grecia şi Valencia), Marea şi Madrid Milanodin AtenaSalonic, Britanie (Londra Barajas Malpensa Viena şi Bucureşti, Italia (Milano, Napoli, Luton şi Liverpool). Timişoara Bergamo, Roma Din Târgu Mureş şi Cluj Roma-Ciampino, Fiumicino şi Romasunt organizate Verona, Ciampino din Târgu Bologna, Torino zboruri spre Mureş,spre Veneţia Cuneo), Budapesta, Roma, Budapesta Franţa (Paris Barcelona, şi Viena Beauvais şi Dortmund şi Londra. Lyon), Marea Britanie (Londra), Portugalia (Lisabona). „ Spania (Madrid, Barcelona, Valencia şi Malaga), Turcia (IstanbulAtaturk,) Blue Air” operează atât din Bucureşti, cât şi din Arad (Stuttgart, Verona, Valencia), Cluj-Napoca (Barcelona şi Valencia) Bacău (Paris, Milano, Torino, Roma, Barcelona).

de pe Aeroportul Otopeni spre Barcelona.

Alţi doi operatori sunt aşteptaţi pe piaţă, compania irlandeză „Ryanair” şi operatorul „Air Berlin”, care însă întârzie să deschidă zboruri spre România. De asemenea, compania italiană „Meridiana” ar putea organiza zboruri Bucureşti - Verona. „EasyJet” este al doilea transportator low-cost european în ceea ce priveşte capacitatea, cu o cotă de piaţă de 16%, fiind depăşită de compania irlandeză „Ryanair”, cu o cotă de 20%. Compania va ocupa locul patru pe Aeroportul din Băneasa în ceea ce priveşte capacitatea, cu o cotă de 16%, după „Blue Air” - 42%, „Wizz Air” - 20% şi „My Air”.

TEME DE DISCUTIE :

1. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale. 2. Caracterizaţi cursele low cost. 3. Caracterizaţi cursele charter 4. Recomandaţi o călătorie pe curse low cost/pe curse tegulate tradiţionale evidenţiind caracteristicile-avantaje ale fiecăreia dintre acestea

28

III. Activitatea de ticketing
■ Obiectivele capitolului:         

Inţelegerea termenului de ticketing şi rolul activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism Cunoaşterea modalităţilor de realizare a unei rezervări Cunoaşterea principalelor sistemele globale de distribuţie, a funcţii acestora precum şi a principiilor codului de conduită ICAO Cunoaşterea principalele GDS-uri utilizate în Romania şi a caracteristicilor acestora Inţelegerea procedurii de rezervare şi emitere a biletelor de avion Inţelegerea biletului de avion – ca un contract de călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager Insuşirea conceptului de electronic ticketing Evidenţierea principalelor avantaje ale biletului electronic pentru client şi pentru agenţia de turism Inţelegerea modului de calcul al tarifelor în transporturile aeriene Cunoaşterea principalelor categorii de tarife practicate în transporturile aeriene

3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia

Ticketing-ul reprezintă ansamblul operaţiunilor de rezervare şi vânzare de bilete pentru mijloacele de transport (autocar, avion). O parte importantă a activităţii de vânzare a biletelor de avion se realizează prin intermediul agenţiilor de turism. Pentru derularea activităţii de ticketing, transportatorul acordă agenţiilor de turism calitatea de agent de vânzări. În această calitate, agenţia de turism îndeplineşte o serie de obligaţii incluse în contractul de agent şi care, în general, constau în: - activităţi promoţionale pentru vânzarea serviciilor;
29

- asigurarea pe proprie cheltuială a unui spaţiu comercial accesibil publicului; - rezervarea şi completarea documentelor de transport; - întocmirea raportului de vânzări, a decontului pentru serviciile vândute şi a altor documente referitoare la gestionarea biletelor de transport. De regulă, agentului de vânzări care gestionează documentele de transport i se pretinde deschiderea unei garanţii bancare în favoarea transportatorului, garanţie a cărei valoare este corespunzătoare stocului de bilete acordat sau solicitat. Calculul valorii comisionului acordat de transportator agentului de vânzări se face prin aplicarea procentului negociat şi înscris în contract la volumul de vânzări înregistrat efectiv de agenţia respectivă. Agenţia de turism poate deveni agent de vânzări numai în condiţiile în care – în actul constitutiv al firmei respective – este menţionat expres că în obiectul de activitate intră şi comercializarea biletelor de transport (aerian, feroviar, naval, auto). Acest serviciu turistic are:   un rol social – prin informaţiile şi educarea clienţilor asigurate în cadrul procesului de consultanţă un rol economic – constituie pentru multe dintre agenţiile de turism principala activitate, asigurănd peste 50% din volumul încasărilor 3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia Rezervarea este echivalentul termenului « reţinere loc« şi înseamnă alocarea în avans a unui loc pentru pasager sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj Rezervarea : garantează menţinerea condiţiilor stabilite cu pasagerul referitoare la tarif şi data de efectuare a zborului dar nu garantează disponibilitatea locurilor din avion pe cursa respectivă Garantarea condiţiilor de transport aerian şi a locului în avion sunt asigurate numai de biletul de transport aerian plătit în avans şi acceptat de pasager. Rezervarea se poate face ; o Telefonic o Prin e-mail o Fax

30

o Direct la agenţie Prin aceleaşi mijloace pasagerul primeşte răspunsul la solicitarea sa ;   confirmarea împreună cu itinerarul exact; dacă nu există locuri agentul solicit informaţii în legatură cu înscrierea pe lista de aşteptare, cu posibilitatea confirmării ulterioare După efectuarea rezervării agentul va comunica data limită la care trebuie emis biletul. Rezervarea trebuie făcută cu cel puţin 72 de ore înaintea plecării, dar nu mai mult de 10 luni înainte. In vederea efectuării rezervărilor şi emiterii biletelor agenţiile de turism se conectează la un CRS: Sistemele computerizate de rezervare care mai sunt cunoscute si sub denumirea de GDS-uri (Global Distribution System) Ele sunt sisteme electronice care permit :   accesul agentiei la baza de date a companiei si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea potentialilor pasageri In vederea efectuării rezervării şi oferirii unor servicii cât mai complete clienteleei care conţin informaţii referitoare la:     orariile de zbor, număr de locuri disponibile, tarife şi regulamente, modalităţi de efectuare a rezervărilor şi emiterilor de bilete.

Pentru ca un transportator aerian să poată intra în sistemul global de distribuţie (GDS), acesta trebuie să achite o sumă reprezentând drepturile de utilizare a produselor cuprinse în oferta aflată în sistem. Există mai multe niveluri de participare stabilite între posesorul sistemului şi cel carel utilizează: ▲ on-call - definind, în practică, obţinerea informaţiilor prin telefon; ▲ în cerere – reprezentând adresarea unei solicitări sub formă de mesaj informatic, cu timp de răspuns variind de la 10 la 20 de secunde; ▲ în disponibilitate – afişând rezervarea cu confirmare imediată (cea mai utilizată variantă).

31

3.3. Sistemele globale de distribuţie:     Principalele funcţii ale unui GDS Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS Principalele GDS-uri utilizate în Romania Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) au fost create de către companiile aeriene, ulterior la acestea conectându-se prin Internet agenţii de voiaj, tour-operatori, structuri de primire turistice independente, lanţuri hoteliere, companii de închiriat maşini, organizatori de croaziere etc. Aceste sisteme informatizate permit utilizatorilor (îndeosebi agenţii de voiaj şi în mult mai mică măsură clienţi pe cont propriu)   obţinerea de informaţii cu privire la locurile disponibile, tarife, rezervarea şi vânzarea de bilete

Principalele funcţii ale unui GDS Funcţiile GDS-urilor sunt: o Afişarea programelor de operare a companiilor participante o Constituirea conexiunilor on şi off line ale participanţilor o Stocarea şi afişarea status-ului curselor participanţilor o Alete prestaţii de servicii (rezevăer de locuri la hotel, transfer, car rental ş.a) o Crearea PNR-urilor o Afişarea tarifelor, a regulilor tarifare şi a construcţiilor tarifare o Emiterea automată de bilete de transport aerian o Decontarea automată BSP o Funcţii back-office (decontări, rapoarte etc) Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor In vederea reglementării relaţiilor dintre companiile aeriene europene privind utilizarea în comun a sistemului de rezervări ICAO a adoptat un cod de conduită pentru GDS. Principiile acestui cod sunt :

32

-

Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii corecte, coerente şi clare Orice linie aeriană are dreptul să participle la GDS pe baze egale şi nediscriminatorii Titularul unui GDS este obligat să presteze servicii celorlalte companii aeriene participante Titularul GDS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de relaţii

-

-

-

Alegerea GDS-ului de către o agenţie de turism reprezintă un factor de succes. Criteriile care stau la baza alegerii sunt : Acurateţea informaţiei Uşurinţa utilizării Rapiditatea răspunsului Suportul telefoniei Condiţiile de training Preţul

GDS – reprezintă naşterea unei noi industrii de distribu’ii şi informaţii, bazată pe tehnologie : în lume mai mult de 100.000 de birouri de agenţii de turism utilizează 365.000 de terminale de GDS în toată lumea

Principalele GDS-uri utilizate în Romania Printre cei mai mari furnizări mondiali de sisteme globale de distribuţie putem enumera următoarele companii: Galileo International, Sabre, Worldspan, Amadeus, Abacus. Pe piaţa turistică internaţională aceste sisteme globale de distribuţie sunt operaţionale recunoscute ca atare şi cu un prestigiu – în mod firesc – internaţional, al căror număr de utilizatori şi de servicii asigurate evoluează permanent  Worldspan – aparţine companiilor aeriene Delta, Northwest, TWA şi Abacus şi este utilizat în peste 80 de ţări de peste 21.000 de agenţii, reprezentând 50% din totalul rezervărilor făcute pe Internet, acoperind 487 de linii aeriene, 45 de companii de închiriat maşini, 25 de tour-operatori şi 191 de companii ce deţin 35.000 de unităţi hoteliere.

33

 Sabre – reţea creată de American Airlines, este conectată la peste 29.000 de agenţii de voiaj (123.000 de terminale), care pot astfel să facă rezervări la 300 de companii aeriene, 13.000 de hoteluri şi 25 de societăţi rent-a-car.  Amadeus – sistem fundat de companiile aeriene AirFrance, Iberia, Lufthansa şi Continental Airlines, a preluat controlul reţelei computerizate de distribuţie System One, care era/este operaţională pe continentul american. Împreună cele două sisteme sunt utilizate de peste 57.000 de agenţii de voiaj din întreaga lume (152.000 de terminale), oferind serviciile a 700 de companii aeriene, 23.000 de hoteluri, 41 de companii de închiriat maşini.  Galileo - a fost creat de British Airways şi Alitalia, mai târziu aderând la acest sistem de distribuţie globală companiile Swissair, KLM şi Olympic Airways. Acest serviciu permite accesul la peste 500 de linii de transport aerian, la care se adaugă 40 de companii de închirieri de autoturisme şi 45.000 de hoteluri în întreaga lume.  Appolo – este sistemul companiei United Airlines. La el sunt conectate circa 7.000 agenţii din întreaga lume, Exceptând Europa. În 1990 a început să fie cunoscut sub numele de COVIA, pachetul de acţiuni fiind deţinut 50% de United Airlines şi 50% de Alitalia, British Airwazs, KLM, Swissair, şi United States Air.  Pars – a fost dezvoltat de Trans World Airlines (TWA), fiind după Sabre cel mai ambiţios sistem american de distribuţie în turism. Aproximativ 6000 de agenţii de voiaj (din care 1.170 în Europa), 43 de lanţuri hoteliere şi 16 societăţi de închiriat maşini din lume sunt racordate la această reţea computerizată de rezervare. PARS este foarte bine implementat în Elveţia fiind adoptat de Swisssair. În 1990 a fuzionat cu DATAS II (creat de Delta Airlines), funcţionând sub numele de WORLDSPAN (World Travel Agency Information Services). Alte sisteme de rezervare prin computer a serviciilor turistice sunt Gemini (Air Canada Airlines International), Start (Germania), Travicom (Marea Britanie), Esterel (reţea franceză multi-server ce permite agenţiei de voiaj accesul la sistemele informatice ale prestatorilor săi), Axess, Marsplus, Reservec – 2 (Air Canada), ResAid (Scandinavian Airlines), TraviSwiss (Swiss Air), Jalcom – 3 (Japan Airlines), Resana (All Nippon Airways), Abacus (Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia Airlines şi un parteneriat cu Amadeus), Avis Wizard Direct Input Reservation

System (compania de rent-a-car Avis), Arrow (compania de transport feroviar Amtrak) etc.

34

Prezentare comparativă a principalelor sisteme de rezervare

Criteriu Sistem operare Produs: Transport aerian Hoteluri Rent-a-car Trenuri Feribot-uri TO Timp tranzacţie Echipament oferit mediu/

Amadeus Windows

Galileo Windows

Sabre Windows

Worldspan Windows

Da Da Da Da Da Da 4.7 sec

Da Da Da Da Da Da 3.1 sec

Da Da Da Da Da Da 3.7 sec

Da Da Da Da Da Da 2.4 sec

Închirierea echipament

Închirierea opţionala a terminalelor şi imprimantelor

Posibilitatea de adaptare echipament agenţiei Max.4–6 ore Da

Închirierea opţionala a terminalelor şi imprimantelor Max. 4 ore Da

Service on-line Managementcontabilitate Preţ

Max. 4 ore Da Taxa lunară pentru fiecare calculator: 200$

Max. 4–6 ore Da

Echipament gratuit dacă se operează mai mult de 300 rez./lunar

Echipament gratuit la operarea a mai mult de 300 rez./lunar

Echipament gratuit daca se operează mai mult de 300 rez./lunar

Principalele condiţii de rezervare sunt :  Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea drepturilor pasagarului de a schimba sau anula rezervarea făcută. Referitor la termenul de emitere a biletului transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz dacă pasagerul nu a achitat biletul în termenul specificat de transportator sau agentul său autorizat  Pasagerul trebuie să furnizeze transportatorului datele sale personale în scopul efectuării rezervării, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, facilitării
35

procedurilor de graniţă şi asigurării accesului oficiilor guvernamentale la aceste date.  In acest sens pasagerul autorizează transportatorul să reţină aceste date şi să le transmit oficiilor proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale indiferent de ţara unde îsi au sediul.  Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul atribuit anterior rezervăndu-şi dreptul să modifice locul atribuit chiar după îmbarcarea în aeronavă din motive operaţionale de siguranţă sau de securitate a zborului.  Transportatorul va informa pasagerul dacă este necesară reconfirmarea rezervării pe un zbor în continuare sau de înapoiere şi în ce condiţii se va efectua (termen, modalitate).  In cazul în care transportatorul solicită pasagerului să reconfirme rezervarea, nerespectarea acestei prevederi permite transportatorului să anuleze rezervarea nereconfirmată.  Dacă pasagerul informează transportatorul asupra intenţiei sale de a călători, sub rezerva disponibilităţii de locuri, pe zborul respectiv, transportatorul va revalida rezervarea şi va asigura călătoria pasagerului.    In cazul indisponibilităţii de locruri pe zborul respectiv trasportatorul depune eforturi rezonabile pentru a deplasa transportatorul la stopover sau destinaţie. Pasagerul are obligaţia să verifice cerinţele de reconfirmare ale oricărui transportator implicat în călătoria sa. In cazul în care se solicit pasaerul va reconfirma rezervarea transportatorului al cărul cod figurează în dreptul zborului înscris în bilet 3.4. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion 1.Solicitarea informaţiilor necesare efectuării rezervării : itinerarul, data de efectuare a zborului, preferinţe pentru o clasă, companie, ore de călătorie alte cerinţe speciale (poziţionarea locului în avion, tipul meniu, copil, bebe, persoană cu nevoi speciale ş.a.) 2. Accesarea sistemului de rezervări (parola + user) 3. Afişarea disponibilităţilor 4. Prezentarea variantelor însoţite de informaţii utile

36

5. Alegerea variantei optime pentru client 6. Intocmirea PNR-ului Pentru care rezevarea să fie corectă este nevoie de următoarele elemente : Numele complet al pasagerului (nume prenume) + datele de identificare Perioada de călătorie Ruta un număr de telefon de contact

7. Precizarea intervalului de timp pentru care se reţine rezervarea 8. Intocmirea măştii biletului 9. Emiterea biletului 10. Incasarea contravalorii acestuia 11.Oferirea informaţiilor utile Exemplu de afişaj al tarifelor în GDS:

Un element foarte important al vânzării biletelor de avion prin agenţia de turism îl reprezintă consultanţa acordată clientului care trebuie să identifice prin aceasta avantajele cumpărării biletului de avion prin agenţie şi nu on-line.

37

3.5. Biletul de avion - călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager Biletul este un contract de călătorie încheiat între transportatorul aerian (compania aeriană) şi pasager în care sunt specificate drepturile şi responsabilităţile fiecărei părţi (Convenţia de la Varşovia compleată prin Convenţia de la Montreral) El este considerat un cec la purtător, care este netransmisibil, putând fi plătit cu cash sau carte de credit. Biletul de transport aerian înseamnă: Un bilet de călătorie Buletinul de bagaj – în baza căruia pasagerul are dreptul să transporte gratuit un bagaj cu un anumit volum şi greutate (care variază de la companie la companie, de la clasă la clasă) Biletul de călătorie poate fi emis   automat cu ajutorl calculatorului(numai până în 2008) electronic e-ticketing

Din luna iunie 2008 toate companiile aeriene afiliate IATA (peste 250) vor emite numai bilete electronice, sistemul de management al biletelor simplificandu-se considerabil (Asociatia Internationala de Transport Aerian (International Air Transport Association – IATA) impune transportatorilor aerieni sa renunte la biletele de hartie in favoarea celor electronice).

3.6. Electronic ticketing

Electronic Ticketing este:     metoda de a realiza vanzarea si a urmari stadiul calatoriei pasagerului, fara a emite documente pe hartie, pasagerii fiind acceptati pentru indeplinirea formalitatilor de Check In, pe baza unui document de identificare (pasaport, permis conducere, etc). Biletul electronic 1. este un cod cu ajutorul căruia se identifică în bazele de date ale liniilor aeriene datele călătoriei rezervate (numele pasagerului, punctul de plecare şi destinaţie, numărul curselor, orele de decolare, aterzare) ; practic conţine aceleaşi informaţii ca

38

pe biletul e hârtie numai că nu sunt tipărite pe biletul clasic ci în format electronic undeva pe un site web Este un inlocuitor al biletului traditional, fiind un cupon care are inscris pe el doar un cod şi un itinerariu. In sistemul electronic de emitere de bilete, rezervarea şi plata se pot face fie online, fie în mod traditional, insa linia aeriana nu emite un bilet de hartie, toate datele zborului fiind stocate în computerele companiei.

Avantajele biletului electronic:

Pentru client:     Eliminarea problemelor legate de furtul/ pierderea/ deterioarea sau uitarea, acasă/ a biletelor (siguranţă); permite modificarea detaliilor de zbor cu pana la 30 de minute inaintea orei de check-in poate fi schimbat sau modificat telefonic, e-mail procedura de check-in este mai simplă şi introducerea cartii de credit intr-un automat, mai rapidă efectueaza prin pentru verificarea identitatii

clientului. Automatele de inregistrare rapida au posibilitatea tiparirii tichetului de imbarcare nu doar pentru plecare, ci şi pentru intoarcere, daca aceasta este programata în urmatoarele 24 de ore. Check-in-ul poate fi realizat şi online, caz în care, automatul emite doar tichetul de imbarcare. Un alt

avantaj oferit de automatul de inregistrare rapida este acela ca pentru un grup de 5-6 persoane, check-in-ul se poate face printr-o singura operatiune.  Uşurarea operaţiunilor de modificare a biletelor şi de obţinere a rambursărilor.

Concluzie - daca ai un bilet de avion electronic economisesti timp, bani si ai un plus de siguranta! „

Pentru companie:  reducerea costurilor asociate cu tipărirea biletului (minimum 5 euro), înregistrarea, înserierea, decontarea traditională-manuală a documentelor;

39

Utilizatorii nu trebuie sa retina formate diferite de tranzactii, codurile acestora fiind aceleasi indiferent de compania aeriana pentru care se emite biletul electronic

   

Reduce timpul necesar emiterii si procesarii biletelor Creste eficienta si productivitatea, reducand in acelasi timp costurile operationale ale agentiei. Itinerarul biletului electronic (ITR) poate fi transmis foarte rapid prin email, crescand astfel nivelul serviciilor oferite pasagerilor Electronic Ticekting asigura transmiterea datelor in conditii de deplina securitate

Emiterea biletului electronic - se face folosind GDS -urile Agentul emitent va furniza pasagerului un itinerar chitanţă care va include în mod necesar:                 Numele pasagerului Codul sau numele companiei aeriene Numărul (numerele de zbor) Datele zborului Ora de decolare Pentru fiecare zbor codul de aeroport/ oraş ale originii şi destinaţiei Tariful Valoarea documentului Forma de plată Valoarea pentru taxe Codul de status al rezervării Data emiterii Numele companiei aeriene/agenţiei emitente şi locul emiterii Numărul documentului/tiket-ului Restricţii (inclusiv perioada de valabilitate Bagaj gratuit permis

40

Exemplu itinerar

Trip Locator: 4I42CY STEFANIANICOLETAMRS POP GEORGETAMRS ROMAN

Wednesday 21 November 2007
Tarom - Flight RO 0381 Depart: Bucharest Otopeni Int'l Airport Bucharest, RO 09:15:00 Status: Airline Ref: Seat: Class: Mileage: Travel Time: Stopovers: Aircraft: Meal: Confirmed ZFDKZB

Air

Arrive:

Paris Charles de Gaulle Airport Paris, FR 11:35:00 Terminal 2B

UEconomy/Coach 1147 3:20 0 Airbus 320100/200 Breakfast

Remarks:

Sunday 25 November 2007
Tarom - Flight RO 9384 OPERATED BY AIR FRANCE Depart: Paris Charles de Gaulle Airport Paris, FR 10:10:00 Terminal 2B Bucharest Otopeni Int'l Airport Bucharest, RO 14:00:00 Status: Airline Ref: Seat: Class: Mileage: Travel Time: Stopovers: Aircraft: Meal: Remarks: Confirmed ZFDKZB

Air

Arrive:

UEconomy/Coach 1147 2:50 0 Airbus A319/A320/A321 Breakfast

Agency Remarks

41

3.7. Tarifele biletelor de avion:   Calcularea tarifelor în transporturile aeriene Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:   Tarife IATA Tarife de companie

Calcularea tarifelor în transporturile aeriene Stabilirea corectă a tarifelor şi completarea corectă a biletului de avion reprezintă cele mai importante elemente al oricărei operaţiuni de vânzare. Erorile de calcul pot duce la : respingerea biletului de către companiile aeriene cu efecte negative asupra satisfacţiei clientului expunerea emitentului biletului unor penalizări şi sancţiuni pentru violarea regulilor IATA sau guvernamentale Tarifele biletelor de avion comercializate prin agentie : sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare , tarife contractuale , tarife publicate in sistemele centralizate de rezervari , tarife speciale , etc. In aceste conditii , fiecare zbor in parte presupune calcularea de catre agentul specializat al pretului aplicabil biletului de avion respectiv . Acelasi zbor cu aceeasi companie poate genera preturi diferite . Data fiind infinitatea de preturi aplicabile biletelor de avion , acestea , ca si regulile aplicabile lor , nu pot fi afisate sau publicate. De asemenea , informatiile referitoare la reguli , care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre companie , prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie , au un caracter continuu , modificarile pot fi permanente , drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris. Pretul unui bilet de avion devine ferm , impreuna cu toate conditiile aplicabile lui, numai in momentul in care este incasare intocmit de agentie. inscris pe documentul de

42

Pretul oricarui bilet de avion presupune conditii , reguli si restrictii speciale aplicabile calatoriei la care se refera documentul respectiv in mod special. Pretul biletului de avion include de regula taxele de aeroport. Exista insa situatii , independente de vointa agentiei , in care , pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe , care nu au fost percepute initial , situatie in care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare. Categoriile de tarife aplicabile la cursele de linie operate de companiile aeriene sunt atat de diverse incat este posibil ca pe acelasi zbor, pasagerii din acelasi avion, sa fi platit intre 8-15 niveluri diferite de pret, cu diferente intre ele de la 5-100%. Totodată tarifele sunt diferentiate în functie de numeroase elemente, intre care: - sezon (hight sezon, shoulder sezon, low sezon) - lungimea sejurului la destinatie (Tariful pe unitatea de distanta (km sau mila) scade odata cu cresterea distantei, ) - daca în intervalul de timp al calatoriei este inclus un week-end - durata de valabilitate a biletului - intervalul de timp intre momentul cumpararii biletului şi momentul efectuarii calatoriei - cum, unde, cand a fost achizitionat biletul - modalitatea de plata - dimensiunea grupului care calatoreste - numarul şi varsta copiilor care fac parte din grup, etc. De exemplu pe ruta Atlanticului de Nord, de ex, se practica 60 de categorii de tarife, care sunt publicate în manuale de tarife aeriene, ele putand deci fi

cunoscute de public. Totodată la stabilirea tarifelor se au în vedere şi următoarele aspecte: 1. Pentru calcularea preţului biletului de călătorie IATA a stabilit o monedă neutră numită NUC – Neutral Unit of Construction, bazată pe dolarul american. Tarifele sunt publicate în monedă locală şi în NUC ; atunci când NUCii sunt folosiţi în construcţia tarifară, acestea trebuie convertiţi printr-un factor, în monedă locală, la valoarea de conversie a NUC-ilor din COC. Acest factor este cunoscut ca rată de schimb IATA (IROE – IATA RATE OF EXCENGE) Lista

43

IROE este stabilită de către IATA CLEARING HOUSE la fiecare 5 zile şi transmisă companiilor membre 2. Preţurle călătoriilor variază în funcţie de ruta aleasă pentru călătorie adică de indicatorul global al călătoriei (GI – Global Indicators). GI este un cod din două litere care arată direcţia călătoriei sau rutei alese o TC 1 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 1 ori în emisfera vestică notat : GI : WH – Western Hemishere; Zona 1 cuprinde :Americile : de Nord, de Sud şi Centrală, Insulele Caraibe, Groenlanda, Bermude, Indiile de vest, Insulele Hawaiwne o TC 2 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 2 sau în emisfera estică, notat GI : EH – Estern Hemishere travel ; Zona 2 cuprinde : Europa, Africa, o parte din Federaţia Rusă (la V de Urali), Islanda, Insulele Azore, o parte din Asia inclusiv Iranul o TC 3 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 3 care este o parte din emisfera estică, notat GI : EH – Estern Hemishere travel routing; Zona 3 cuprinde :Asia de Sud-est, Rusia la est de Urali Asia de Sud sau subcontinentul Indian/ Indiile de Est, Japonia/Korea, Pacificul de Sud-Vest, Australia, Noua Zeelandă Pentru calcularea unui bilet , IATA a publicat o listă cu fiecare oraş din lume care are un aeroport, codificându-l cu trei litere, cât şi a fiecărui transportator pentru transporturi de pasageri şi cargo cu două litere • Destinatii – coduri de 3 litere Exemplu: BUH (OTP, BBU) LON (LHR, LGW) PAR (ORY, CDG) SYD, DEL, BOM, MAA, BNE, KUL, CCU, LAX, SFO, CHI, TYO • • • • • • Companii – coduri letrice (2 litere) si cifrice (3 cifre)

Ex. RO, OS, LH, KL, AZ, AF / 281, 257, 220, 074, 055, 057 Rute - pe anumite rute tariful depinde de ruta zborului. AT AP EH WH tarif valabil peste Atlantic tarif valabil peste Atlantic si Pacific peste emisfera estica peste emisfera vestica

44

• •

PA TS

peste Pacific peste Siberia (nonstop Japonia)

2. Preţurle călătoriilor variază şi în funcţie de tipul călătoriei In cadrul transportului aerian pasagerii pot efectua mai multe feluri de călătorii grupate  Simple One Way (OW- călătorie doar dus) este călătoria pentru care se folosesc taxele OW cu următoarele caracteristici :  punctul de origine şi cel de destinaţie sunt în ţări diferite şi  pasagerul foloseşte doar o componentă a călătoriei 1. Round trip (RT) dus-intors – este o călătorie în întregime cu avionul de la un punct la altul şi întoarcerea la punctul de plecare. ; are două componente tarifare ale unui tarif normal care poate fi de asemenea combinat cu mai multe tarife care ar putea fi înscrise pe bilet separat la un punct din construcţia tarifară (nu se aplică la rutelre pentru care este stabilit tarif OW pentrutot anul, intre două puncte în orice direcţie din lume) Caracteristici :     are două componente tarifare punctul de origine şi destinaţie este acelaşi tară de începere a călătoriei este aceeaşi cu cea de destinaţie ; se aplică jumătate din tariful RT fiecărei componente tarifare

2. Circle Trip (CT) – include călătoria de la un punct şi întoarcerea la acesta printr-o continuă rută în circuit, incluzând călătorii care conţin două componente tarifare dar care nu îndeplinesc condiţiile de RT. Originea şi destinaţia finală a CT sunt aceleaşi dar tarifele aplicabile pe puncte nu sunt egale. Caracteristici:    conţin două componente tarifare tară de începere a călătoriei este aceeaşi cu cea de destinaţie tarifele aplicabile pe puncte nu sunt egale.

Bilet open- jaw - Bilet dus-intors care da posibilitatea calatorului da a efectua la intoarcere un alt traseu decat la dus, incluzând şi un sector de suprataţă (Single Open Jaw - SOJ), sau două sectoare de suprafaţă (DOJ) punctele de plecare si de sosire fiind fixate la dorinta sa, in intelegere cu transportatorul.

45

Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene: 1.Tarife IATA (IATA= Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian) 2. Tarife de companie (tip “Carrier Coded Fares”) 1. Tarifele IATA sunt negociate de companiile membre şi se înregistrează în sistemul IATA, în general, cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară / sunt stabilite în cadrul Conferinţelor IATA cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară - sunt foarte puţin restricţionate - sunt aplicabile tuturor companiilor aeriene membre IATA Tipuri de tarife IATA : • • • Tarife normale Tarife speciale Tarife confidenţiale (destinate TO)

Tarifele normale sunt tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe aceste tarife se aplică tuturor categoriilor de clienţi ; biletul este valabil

-

fiecare clasă de transport (clasa I, business class, cls economică). 1 an, este modificabil : este posibilă schimbarea itenerariului, clasei, datei de voiaj sau a orelor. el este rambursabil total sau parţial ; aceste tarife nu au restricţii de utilizare şi pot fi aplicate diferitelor tipuri de voiaje : OW, TR. CT, RW, Oj (Permit open-jaw - adica zborul catre un oras si intoarcerea din altul) sunt combinabile între ele, fiind posibilă efectuarea unui voiaj care pot fi emise « open » - cu datele de călătorie deschise ; biletul este include mai multe etape într-o clasă specifică pentru fiecare tronson. emis, cu un anumit parcurs , iar clientul poate efcetua rezervarea finală când doreşte. In cadrul tarifelor normale, următoarele categorii particulare de clienţi, identicicate prin coduri IATA, beneficiază de reduceri : • Infant : 0-2 ani (IN) plătesc 10% din tariful biletului, nu au dreptul la loc propriu, voiajează cu un adult
46

• • specific : -

Copii între 2-12 ani (CH) plătesc 50% din tariful unui bilet pentru anumite categorii nu se aplică o reducere ci un tarif publicat tineri între 12-25/26 de ani (ZZ) conform transportatorului şi relaţiei Studenţi până la vârsat de 26 de anu, în general şi până la 30 conform Persoane în vârstă (seniori, începând cu 60 de ani) variabile în funccţie De la companie la companie aici pot intra şi familii cu copii (PF), cupluri

transportatorului şi relaţiei de transportator şi relaţie (SH) şi alţi beneficiari variabili în funcţie de importanţa lor pentru compania aeriană ; aceştia beneficiind de un procentaj de reduceri sau de tarife specifice

Tarifele speciale •

Sunt tarife economice (mai ieftine decât cele normale) dar au o serie

de restricţii de utilizare ; ele se pot adresa unei tipologii particulare sau pot fi impuse de o serie de constângeri • Aceste tarife se adresează în general vacanţierilor şi sunt propuse pentru principalele destinaţii turistice ; ele se numesc tarife excursii « EE«

Cele mai frecvente constângeri sunt : • Tarifele se aplică tuturor clienţilor, existând reduceri aplicate bebeluşilor şi copiilor, procentele de reducere fiind însă mai mici decât în cazul tarifelor normale • • • • o Este obligatorie efectuarea călătoriei dus-întors Clasele de rezervare sunt specificate (de regulă numai cls economice) Perioada de valabilitate : ele se aplică , de regulă sezonier, la date sau Durata de valabilitate este caracterizată prin două noţiuni : Durata minimă de şedere/sejur (minimum stay) care poate fi de 1-7

precum şi itinerarul de urmărit numit « «routing este adesea impus zile precise ale săptămânii sau în week-end

zile, cel mai frecvent petrecerea nopţii de sâmbătă sau duminică regula Sunday rule «SU«

47

o •

Durata maximă (maximum stay) poate fi limitată la 1, 3, 6 luni Data cumpărării : achitarea în avans trebuie să aibă loc cu un număr

de zile minimal înaintea plecării ex. 7-14 zile ; alte bilete nu sunt vandabile decât cu 24 de ore înainte de plecare • • Regula RER solicită adesea realizarea unei vânzări ferme, rezervarea După vânzare, modificarea şi rambursarea biletelor sunt supuse unor şi emiterea trebuie să fie simultane condiţii foarte restrictive şi antrenează adesea penalităţi Tarifele speciale excursii Sunt tarife individuale valabile pe clasele economice, sunt destinate turiştilor vacanţieri Cele mai curente tarife speciale în ordine descrescătoare sunt : • • • • • • Tariful excursie (EE) – are cele mai puţine constrângeri Pex (Purchase Excursion ) este mai ieftin decât tariful EE, «

maximum stay » este în general de 3 luni (SX) Tariful Super Purchase Excursion este mai ieftin decât Pex « (Apex) Tariful Advance Purchase Excursion trebuie cumpărat cu un maximum stay » este în general de 1 lună număr determinat de zile în avans« maximum stay » este în general de 1 lună Tariful Super Apex este mai ieftin decât Apex Tariful Instant Purchase Excursion (Ipex) trebuie cumpărat cu 24 de

ore înaintea plecării, este vorba de un tarif redus pentru o vânzare de ultim moment

Tarifele de grup • Se aplică unui număr de pasageri, în general 10 la care tariful

individual nu se aplică ; există tarife de grup mai avantajoase care sunt supuse unor condiţii de utilizare particulare ; • Grupul trebuie să fie prealabil constituit şi identificabil : familie, asociaţie, club, grup şcolar, întreprindere.

Tarifele pentru TO (ptr voiajele forfetare)

2. Tarifele de companie

48

• •

nu se înregistrează în cadrul sistemului IATA, ele fiind negociate între companiile partenere şi autorităţile

aeronautice din ţările respective, funcţie de prevederile specifice ale acordurilor aeriene interguvernamentale. • reprezintă oferte speciale ale unor transportatori şi reflectă, în general, nivelul de vânzare al pieţei, conţinând restricţii specifice de rută, transportator, documentaţie, loc de vânzare, etc. • • sunt imai reduse dacât cele IATA, dar sunt mult mai restricţionate1.

Politica de stabilire a numărului de locuri alocate tarifelor speciale se numeşte « yield management«

TEME DE DISCUTIE 1. 2. Conceptul de ticketing rolul acestuia în cadrul unei agenţii de turism. GDS –urile – instrumente moderne de rezervare a diferitelor categorii de servicii 3. 4. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion. Electronic-ticktetingul metodă modern de rezervare şi emitere a biletelor de avion 5. 6. Avantajele biletului electronic pentru client şi pentru agenţia de turism. Elemente principale în funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de avion. 7. 8. Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de pasageri Deosebiri dintre tarifele IATA şi tarifele de companie.

49

IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism
4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism 4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA ■ Obiectivele capitolului:    Cunoaşterea beneficiilor aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a acesteia Insuşirea criteriilor de acreditare IATA a unei agenţii de turism Cunoaşterea procedurii de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA

4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism Nicio companie nu-şi poate permite să înfiinţeze birouri în fiecare orăş al lumii de aceea apelează la agenţi de vânzări, ca intermediari. Reglementările privind aprobarea, acreditarea şi retragerea agenţilor sunt prezentate în rezoluţiile IATA. Relaţia dintre agenţii acreditaţi IATA şi companiile aeriene sunt reglementate de către “Regulile de vânzare ale agenţilor către pasageri”; acestea pecizează drepturile şi obligaţiile ambelor părţi precum şi procedurile la care trebuie să se supună cei ce doresc acreditare IATA pentru vânzare de bilete pentru transportul aerien internaţional. Statutul de agent acreditat IATA es obţine în urma aprobării agentului de vânzări de către companiile aeriene membre, prin Comitetul local de Investigare al Agenţilor (AIP) Orice agenţie de turism poate deveni agent acreditat în urma parcurgerii procedurii de acreditate.

CRITERII DE ACREDITARE IATA A UNEI AGENTII DE TURISM  criterii generale  Calificarea personalului  Sediul : destinaţie  Situaţia financiară accesibilitate  Standardul afacerii  Securitatea sediului  numele  Existenţa unui seif  managementul
50

1. CRITERII GENERALE Fiecare solicitant trebuie sa verifice daca indeplineste urmatoarele criterii pentru acreditarea IATA:  Agentia de turism este inregistrata ca societate comerciala conform legislatiei in vigoare de cel putin 2 ani si detine Licenta de Turism valabila de cel putin 6 luni;  Denumirea juridica a Agentiei de Turism nu contine numele «IATA» sau numele unei Companii Aeriene;  Agentia de Turism nu isi desfasoara activitatea intr-un spatiu comun cu o Companie Aeriana sau cu un GSA (General Sales Agent);  Agentia de Turism nu desfasoara in paralel activitate ca GSA sau companie aeriana sau consortiu de companii aeriene;  Conducerea administrativa, actionarii, patronii si angajatii cu functii de conducere ai Agentiei de Turism nu au fost facuti vinovati de frauda calificata, inselatorie sau faliment si nu au fost administratori sau au detinut actiuni intr-o alta Agentie de Turism acreditata IATA care sa fi fost declarata in intarziere de plata si care mai are obligatii financiare fata de Companiile Aeriene;  Agentia de Turism are acces la un sistem de rezervari acceptat de catre BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan) si Internet;  Agentia de Turism dispune de personal competent si calificat pentru emiterea si raportarea biletelor in sistem BSP;  Emiterile in sistem BSP trebuie acoperite printr-o scrisoare de garantie bancara. Detalii in criteriile financiare si in Capitolul 14 al BSP Manual for Agents. 2.SEDIUL Agentia de Turism trebuie sa aiba un program de lucru continuu (minim 5 zile pe saptamana, 8 ore pe zi pe tot parcursul anului) si un sediu personalizat si propice desfasurarii activitatii specifice.  Locatia poate fi acreditata si daca sediul este: o special creat pentru organizarea pachete lor turistice si emite documente de transport pentru aceste pachete turistice (HO – Head Office / BR – Branch Office), o sau este o filiala a unui agent acreditat IATA situata in sediul unei organizatii, uzina sau firma comerciala si emite documente de transport pentru nevoile interne ale organizatiei, uzinei sau firmei comerciale respective (STP – Satellit Ticket Printer), o sau este locatia unui printer satelit la sediul unui subagent al unei Agentii de Turism acreditate IATA (STDO – Satellite Ticket Delivery Office), o sau este o locatie in care se emit numai bilete electronice (ETL – Electronic Ticketing Location).  Sediul nu poate fi situat intr-un spatiu in care mai functioneaza o Companie Aeriana sau un GSA.

51

Sediul va fi dotat cu un sistem de rezervari (CRS – Computer Reservation System) acceptat de BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan).  Pe piata romaneasca se folosesc numai bilete automate (OPTAT si bilete electronice - ET). Bilete pe suport de hartie (OPTAT) vor fi distribuite doar in momentul instalarii imprimantei de bilete; nu este cazul pentru ETL. 3. SECURITATEA SEDIULUI o toate caile de acces in sediul fiecarei locatii aprobate vor fi in mod eficient protejate in afara orelor de program; o orice alte posibile puncte de acces ca luminatoare, ferestre, etc. vor fi protejate cu sisteme de alarma; o sediile vor fi protejate de sistem de alarma sau alte masuri de securitate. Sediul locatiei aprobate IATA este subiectul unor inspectii periodice. In cazul in care sediul nu mai indeplineste conditiile minime de securitate, Agency Services Manager va actiona confom Rezolutiei 818, Sectiunea 5.3 – 5.8. 4. CALIFICAREA PERSONALULUI  Pentru obtinerea acreditarii, solicitantul trebuie sa aiba personal competent si calificat pentru vanzarea, emiterea si raportarea corecta in sistem BSP. Astfel, Agentia de Turism trebuie sa angajeze cu norma intreaga si cu contract permanent cel putin 1 persoana care sa detina: 1.a curs IATA/UFTAA Standard Course sau IATA/UFTAA Foundation Course sau Basic Air Fares & Ticketing efectuat si atestat de IATA, TAROM/ANAT sau o alta companie aeriana membra IATA 1.b Experienta practica timp de minim 24 de luni consecutive in ultimii 4 ani ca angajat intr-o agentie acreditata IATA sau in departamentul de ticketing al unei companii aeriene; 2. CRS Air Fares & Ticketing Certificate; 3. BSP Procedures. 5. NUMELE  Numele folosit de un solicitant nu trebuie sa fie acelasi sau in mod intentionat asemanator cu cel al unei companii aeriene membre IATA, sau chiar IATA. Sediul firmei nu trebuie sa fie identificat ca un birou al unui Membru IATA sau al unui grup de Companii Membre IATA. 6. STANDARDUL DE AFACERE  Solicitantul, sau oricare dintre directorii sai sau actionarii pincipali (sau persoane care actioneaza in numele acestora), directori sau directori adjuncti nu trebuie sa fi avut consemnari de violare voita a obligatiilor financiare de-a lungul activitatii si nici declaratii de faliment. 7. MANAGEMENT  Nici o persoana care este director sau care detine un interes financiar sau pozitie de conducere in firma care depune cererea de acreditare nu trebuie sa fi fost director sau sa fi avut un interes financiar sau sa fi ocupat 

52

o functie de conducere intr-o agentie care a fost exclusa de pe lista agentilor acreditati sau intr-o agentie care este sub incidenta unei declaratii de default si care are inca datorii comerciale sau intr-o agentie ale carei datorii comerciale au fost acoperite total sau partial prin recurgerea la polita de asigurare sau garantia financiara.  Solicitantii nu trebuie sa fi fost desemnati de vreo companie aeriana ca GSA pentru tara in cauza sau pentru o parte a acesteia. (Un GSA este o agentie care a fost imputernicita de o companie aeriana sa o reprezinte cu scopul de a supraveghea vanzarile intr-un teritoriu definit si care este remunerat corespunzator). In vederea obţinerii acreditării IATA de către o agenţie de turism aceasta trebuie să întocmească un dosar din care să rezulte că îndeplineşte criteriile minime solicitate şi să-l depună la sediul IATA România. DOCUMENTE NECESARE : Dosarul care se depune la sediul IATA Romania trebuie sa contina:  Cererea standard de acreditare / Application Form – IATA Accreditation (HO/BR) in original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat depatronul/ actionarii firmei; Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul IATA de Customer Service: http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_form s.htm  1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum un an de existenta si cel putin 6 luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul sucursalelor - Branch Office);  1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum 2 ani de existenta si cel putin 6 luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul sucursalelor - Branch Office);  1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul Registrului Comertului. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului la biroul IATA Romania si trebuie sa contina datele de identificare, capitalul social, asociatii, administratorii, obiectul de activitate (sa includa codurile CAEN: 7911 –   Activitati ale agentiilor turistice, 7912 – Activitati ale tur-operatorilor, 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica), puncte de lucru; 1 copie dupa Licenta de turism;

53

1 copie dupa Brevetul de turism si Cartea de Munca (sau document similar) a detinatorului brevetului pe baza caruia s-a obtinut licenta de tu rism (copia se verifica cu originalul);

       

1 copie dupa Contractele de angajare sau Cartile de Munca (sau document similar) ale agentilor de ticketing (copia se verifica cu originalul); 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite de agentii de ticketing; 1 copie dupa ultimul Bilant si Cont de Profit si Pierdere; 1 copie dupa ultima Balanta Analitica; Notele explicative aferente ; 1 Scrisoare de bonitate de la banca din care sa reiasa ca Agentul este un bun colaborator; 1 copie dupa Polita de asigurare impotriva falimentului;

Doua fotografii ale agentiei (interior si exterior); Foaie cu antet; 1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca Agentul este utilizator al sistemului de rezervari si ca minim o persoana a fost instruita pentru emiterea automata a biletelor;   Conturile EUR/RON si banca la care sunt deschise acestea. La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 350 EUR Application Fee (nerambursabila) + 540 EUR Entry Fee, la care se adauga TVA 19%. Pentru ca procedura de acreditare sa fie demarata, trebuie facuta dovada platii acestui invoice.Durata aproximativa pentru obtinerea acreditarii: 4 saptamani.

MODIFICARI SURVENITE DUPA ACREDITARE Orice modificare survenita ulterior acreditarii IATA (schimbare denumire, statut, sediu, proprietar) trebuie comunicata in cel mai scurt timp posibil Agency Services Manager prin intermediul formularului Notice of Change (NOC) transmis in original intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de patronul/actionarii firmei. Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service: http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm La primirea Notice of Change de catre biroul nostru veti fi informati in cel mai
54

scurt timp posibil cu privire la procedura si taxele necesare pentru procesarea modificarii. Orice modificare intervenita in structura personalului trebuie semnalata biroului nostru si insotita de:   1 copie dupa Contractul de angajare si Cartea de Munca (sau document similar) a noului agent de ticketing (copia se verifica cu originalul); 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite de noul agent de ticketing;

TEME DE DISCUTIE 1. Beneficiile aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a acesteia 2. Principalele categorii de criterii pe care trebuie să le întrunească o agenţie de turism pentru a fi acreditată IATA 3. Procedura de acreditare IATA a unei agenţii de turism

55

V Planul de regularizare şi plată (Billing and Sttelment Plan- BSP) IATA
5.1. BSP – sistem de circulaţie monetară cu rol de simplificare a procedurilor de vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare 5.2. Avantaje oferite de sistemul BSP 5.3. Modul de funcţionare al BSP ■ Obiectivele capitolului:    Inţelegerea sistemului de circulaţiei monetară BSP Cunoaşterea avantajelor oferite de sistemul BSP Insuşirea modului de funcţionare a unui BSP

BSP este un sistem de circulaţie monetară care simplifică procedurile de vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare (cargo şi pasageri) certificaţi de către IATA. Cheia funcţionării BSP este utilizarea unor documente standard de transport (bilete şi MCO) în locul biletelor individuale din propriul stoc al fiecărei companii. Avantaje oferite de sistemul BSP:  o reducere a costurilor implicate de facturări şi încasări;  posibilitatea unui mai bun control financiar;  posibilitatea prelucrării electronice prin existenţa stocului de documente de trafic standardizate;  raportarea neregularităţilor şi dificultăţilor se face de către un for neutru către IATA Plan Management;  minimizarea costurilor administrative. Agenţii sunt si ei favorizaţi de activitatea BSP beneficiind de : - simplificarea muncii lor datorită utilizării STD(Standard Traffic Documents); - reducerea costurilor prin înlocuirea multiplelor formulare de vânzări cu un singur formular tip (Sales Transmittal Form); - creşterea gradului de securitate împotriva sustragerilor prin existenţa unui singur stoc de bilete; - existenţa unui singur punct central unde sunt transmise raportările; - posibilitatea instruirii personalului în cadrul unor cursuri specifice organizate de BSP Manager.
56

Integrarea în sistemul BSP este conditionată de cel putin 3 elemente: 1).Aderarea la IATA (spre deosebire de alte secţiuni ale IATA unde o companie aeriană poate fi parte fără a fi membru IATA - de exemplu Conferinţele Tarifare – în cazul BSP există obligativitatea aderării prealiabile la IATA); 2). O dotare tehnică corespunzătoare, cerută de emiterea automată şi de procedurile de identificare agent; 3). Existenţa unei banci care să devină BSP al companiei, banca care trebuie să presteze servicii prompte şi corecte, pentru orice întârziere aplicându-se penalizări considerabile. Modul de funcţionare al BSP

PASUL 1: a) agentul primeşte un stoc de documente standard – STD-uri – preconizat să acopere activitatea pe 4 luni; STD-urile sunt furnizate de Traffic Document Distributor; stocurile sunt reânoite periodic conform unui grafic; b) agentul cere de la BSP Manager formulare administrative standard – Standard Administrative Form B; c) agentul trebuie să obţină din partea fiecărei companii membre BSP în numele căreia va emite STD-uri un fel de carte de identificare - Carrier Identification Plates (CIP); d) agentul trebuie să-şi cumpere un printer pentru TKTS şi un Agent Identification Plate.

PASUL 2: Dupa obţinerea echipamentului şi stocului de STD-uri, agentul poate începe să vândă folosind BSP – STD-uri.

PASUL 3: La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, agentul trebuie să întocmească un STF (Sales Transmittal Form) pentru toate vânzările BSP făcute. Acest formular împreună cu cupoanele verzi şi alte documente contabile sunt transmise la un sediu central (Central EDP Center).

57

PASUL 4: Din momentul în care documentele menţionate la pasul 3 ajung în centrul EDP, cursul lor este următorul: a) datele se prelucrează şi se obţine un “Agent Billing Analysis” pentru fiecare agent. Această analiză este obţinută pe baza informaţiilor prelucrate din una sau mai multe perioade de raportare; b) centrul v-a înmâna fiecarei companii membre BSP o analiză a vânzărilor făcute de agenţi pe numele ei, aşa cum apar ele din Sales Transmittals primite de la agenţi; c) centrul ţine evidenţa stocurilor de STD şi furnizează informaţiile de completare.

PASUL 5: Agentul face un singur transfer periodic cuprinzând toate tranzacţiile BSP făcute în numele tuturor companiilor BSP.

PASUL 6: Departamentul contabil al fiecarei companii BSP contabilizează datele de intrare şi trimite – dacă este necesar – fiecărui agent o situaţie a debitelor şi creditelor.

58

VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism 6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing 6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism 6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri ■ Obiectivele capitolului:    Cunoasterea operaţiilor tenhice specifice ale activităţii de ticketing Intelegerea diferitelor modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism in functie de dimensiunile acesteia Intelegerea relaţiilor care se stabilesc între biroul/activitatea de ticketing şi celelalte birouri 6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing Activitatea de ticketing reprezintă o componentă importantă a activitătii unei agenţii de turism pentru ca : aceasta are un rol reglator asupra încasărilor agenţiei datorită sezonalitătii mai reduse a cererii pentru biletele de avion poate asigura 50-80% din volumul încasărilor agenţiei Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing sunt : ■ încheie contracte cu furnizorii de transport aerian (GDS, companii aeriene) şi urmăreşte respctarea clauzelor contractuale; ■ stabileşte comisioanele agenţiei, condiţiile şi tarifele de vânzare a biletelor; ■ cunoaşte foarte bine rute, conexiuni, particularităţile şi avantajele sistemului de rezervări folosit pentru a-i putea oferi clientului avantajele dorite ■ rezervă şi emite bilete de avion pe rute interne şi internaţionale; ■ urmăreşte creşterea vânzărilor suplimentare ; ■ ţine evidenţa încasărilor şi a plăţilor în lei sau în valută; ■ întocmeşte şi/sau verifică şi avizează deconturile ; Intocmeşte periodic situaţiile cerute ; ■ asigură buna funcţionare a sistemului de rezervări; ■ gestionează documentele specifice;

59

colaborarează

cu

toate

celelalte

departamente

pentru

realizarea

programelor. 6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism In funcţie de dimensiunile agenţiei, condiţiile concrete, competenţa

managerială ş.a. activitatea de ticketing poate fi desfăşurată de : agenţi de ticketing agenţi de turism care au făcut cursuri de perfecţionare pe ticketing Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism Agenţie de turism de dimensiuni mici în cadrul căreia personalul include 5-7 persoane Director agenţie care ● biroul Turism/ programe/ are în subordine: ● agenţi de turism; ● agenţi de tiketing. Activităţile rezervări ş.a. structurat eventual pe turism intern şi turism internaţional, în activitatea referenţi/ agenţi de turism tour-operatori, agenţi de turism; ● birou Ticketing; ● activităţile funcţionale pot fi asigurate, ca şi în cazul agenţiilor de dimensiuni mici,de colaboratori sau firme specializate. Biroul/compartimentul: ● turism intern; ● outgoing; ● incoming; ● ticketing şi/sau transporturi; ● evenimente/corporate /turism de afaceri; ● vânzări; ● birourile/compartimentele funcţionale. Compartimente/birouri funcţionale: ● marketing; ● fi nanciar-contabil; ● resurse umane; Agenţie de turism de dimensiuni medii Agenţie de turism de dimensiuni mari

funcţionale cadrul căruia îşi desfăşoară

pot fi asigurate: apelând la colaboratori (contabil, jurist ş.a.); ● prin externalizarea serviciilor de contabilitate, resurse umane/ salarizare, cărţi de muncă, perfecţionare, consiliere juridică ş.a.,

60

prin contracte economice încheiate cu fi rme de profil.

● administrativ; ● IT ş.a.; Sau un birou serviciu, compartiment economic, care concentrează toate aceste activităţi: marketing, financiarcontabil, resurse umane, administrativ-juridic ş.a.

6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

Activitatea desfasurata in cadrul uneui agentii de turism implica stabilirea unor relatii de diferite tipuri intre biroul ticketing si celelalte birouri. Dintre acestea cele mai importante sunt: Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul turism ■ biroul ticketing oferă, la solicitarea biroului Turism, informaţii privind transportul aerian: rute curente, speciale, conexiuni, tarife, alternative de călătorie, avantajele oferite de unele rute de călătorie (preţ, timp de conexiune, tipul avionului, viză etc.), precum şi eventualele dezavantaje ale acestora; ■ biroul ticketing rezervă/emite bilete de avion în vederea asigurării transportului pentru programele concepute în cadrul biroului Turism; ■ biroul ticketing încheie, la solicitarea biroului turism, contracte de închiriere a unor curse Charter, în vederea realizării unor programe turistice. Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul ■ compartimentul/serviciul/biroul sau persoana care are atribuţii în domeniul resurselor umane solicită salariaţilor din cadrul celorlalte compartimente informaţii referitoare la: ● persoanele afl ate în întreţinere, în vederea calculării impozitului pe salarii; ● cursurile de perfecţionare sau specializare efectuate în ultimul an. ■ salariaţii solicită compartimentului/serviciului/biroului sau persoanei care are atribuţii în domeniul resurselor umane informaţii privind:

61

● posibilitatea efectuării unor cursuri de perfecţionare/specializate organizate de către agenţie (de exemplu: cursuri de agent de ticketing); ● numărul de zile de concediu de odihnă de care benefi ciază conform legii sau zilele rămase după efectuarea unei părţi din acesta; ● numărul de zile de concediu cu plată de care pot benefi cia în vederea efectuării unor cursuri de perfecţionare sau de specializare; ● numărul de zile de concediu de studii, fără plată, de care pot beneficia; ● numărul de zile de concediu de care pot benefi cia în cazul unor evenimente speciale în familie: căsătorie, naşterea unui copil ş.a. ■ salariaţii diferitelor compartimente transmit compartimentului/ serviciului/biroului sau persoanei care are atribuţii în domeniul resurselor umane raportul de activitate, Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul administrativ ■ solicită efectuarea, în baza protocoalelor/contractelor de service încheiate cu diferite fi rme de specialitate, a unor reparaţii curente pentru: calculatoare, imprimantă, fax, centrală telefonică, centrală termică, instalaţie aer condiţionat ş.a. precum şi asigurarea necesarului de birotică Cu fin –ctb/ Compartimentul/serviciul/biroul sau persoana care are atribuţii în domeniul fi nanciar-contabil: ■ solicită, în funcţie de nevoile operaţionale ale agenţiei şi circuitul documentelor prevăzut în ROF (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare), o serie de situaţii privind încasările obţinute din vânzarea produselor sau serviciilor turistice, restituiri de numerar ş.a.; ■ oferă salariaţilor care efectuează deplasări în interesul serviciului, informaţii privind reglementările legale referitoare la deplasări: solicitarea unui ordin de deplasare semnat de şeful ierarhic, a unui avans în numerar de la casieria unităţii, obligativitatea justifi cării tuturor cheltuielilor efectuate pe parcursul deplasării pe baza unor documentele justifi cative (bilete de tren, avion sau autocar, factura emisă de unitatea de cazare, de restaurant ş.a.) în intervalulul de timp prevăzut prin lege; ■ efectuează periodic controlul /verifi carea: ● corectitudinii completării formularelor: factură, voucher, chitanţă fi scală (dacă au fost completate toate rubricile conform specifi caţiilor din documente, dacă au fost înregistrate corect datele de identifi care ale

62

agentului economic ş.a.); ● aplicării comisionului, TVA-ului conform reglementărilor legale şi a normelor interne; ● calcularea corectă a sumelor ş.a. Relaţiile dintre biroul ticketing şi biroul marketing ● biroul ticketing furnizează Biroului Marketing informaţii necesare stabilirii strategiei de marketing; ● oferă informaţiile necesare conceperii politicii de produs, preţ, distribuţie, promovare noi produse ce ar putea fi solicitate, facilităţi oferite în anumite perioade de transportatori, trasee, tarife, facilităţi ce pot fi oferite de agenţie, pentru promovarea serviciilor de transport turistic oferite.

63

IX Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian
■ Obiectivele capitolului: Importanţa – permite citirea şi interpretarea terminologiei specifice transportului aerian şi înţelegerea termenilor proprii IATA:    aller simple – voiaj simplu din punctul de origine în punctul de destinaţie fără retur bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate pentru că pasagerul nu cunoaşte datele voiajului circuit deschis circuit în care o porţiune este efectuată cu transport terestru; acesta poate fi la plecare, sosire sau amândouă Agent autorizat: agent de vânzare desemnat de transportator să-l reprezinte în vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale. Bagaj: articole, efecte şi alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtării, utilizării, confortului sau comodităţii relativ la călătoria acestuia. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel neînregistrat. Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta eliberează buletinul de bagaj. Bagaj neînregistrat: orice alt bagaj în afara celui înregistrat. Bilet: document intitulat "bilet de călătorie şi buletin de bagaj" eliberat de transportator sau în numele acestuia. El cuprinde condiţiile contractului, avizele, cupoanele de zbor şi cuponul pasagerului. Bilet complementar: bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un singur contract de transport. Buletin de bagaj: partea din bilet care se referă la transportul bagajului înregistrat al pasagerului. Codul companiei: cod format din două caractere sau trei litere care identifică o anumită companie aeriana. Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile: - Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce urmează Convenţia de la Varşovia);
64

- Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955; - Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la Montreal (1975); - Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961), în funcţie de aplicabilitatea fiecăreia şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Romănia a acelor amendamente. Cuponul pasagerului: parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie păstrată de pasager. Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau în numele transportatorului, care poartă menţiunea "valabil pentru transport" şi care indică punctele între care pasagerul are dreptul să fie transportat. Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Condiţii generale de transport. Dauna: cuprinde decesul, vătămarea corporală, prejudiciile cuzate prin întârziere, pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator. Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator în scopul exclusiv al identificării bagajelor înregistrate. Forţa majoră: înseamnă situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlului pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite. Locuri de oprire acceptate: locurile menţionate pe bilet sau prevăzute în orarul transportatorului ca opriri regulate în itinerarul pasagerului, cu excepţia locului de plecare şi a celui de destinaţie. Pasager: orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului. Rambursare involuntară: rambursarea parţială sau totală a unui bilet cauzată de motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articoulul 3, paragraful 3.A. din prezentele Condiţii generale. Rambursare voluntară: rambursarea parţiala sau totală a unui bilet, alta decât rambursarea involuntară. Rezervare: echivalentul termenului “reţinere loc”, înseamnă alocarea în avans de loc sau spaţiu de dormit pentru pasager, sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj.

65

Stopover: o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie. Tarif: reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate, dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare. Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi bagajelor sale, realizat cu sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport. Transportator: înseamnă TAROM şi compania aeriană, alta decât TAROM, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport.

                  

Termeni şi abrevieri standard utilizate în operaţiunule de ticketing: DOB (DATE OF BIRTH) = data naşterii; RT (ROUD TRIP) = călătorie dus-întors (aller-retour); OW (ONE WAY) = călătorie dus (aller); Days of operation = zilele de operare (1-luni, 2-marţi…7-duminică); Dep = ora de plecare(de exemplu 0100=1a.m.; 0000=ora 12 noapte/24); Arr = ora locală de sosire la destinaţie; Flight = codul companiei şi nr. Cursei; Categorii de pasager: INF (INFANTS) = copii de vârstă 0-2 ani; au acces gratuit la cursa aeriană ; CHD (CHILDREN) = copil 2-12 ani; befeniciază de o reducere de tarif ( de exemplu discount 30% ceea ce înseamnă că preţul este de 70% din tariful normal); + = sosire în ziua următoare; * = sosire după două zile; PAX = turişti, pasageri; SUNDAY RULE = regula de week-end se referă la faptul că sâmbăta şi duminica tarifele sunt mai mici; FLIGHTS = curse aeriene interne OK = rezervarea este fermă; R.Q. = confirmarea nu este încăposibilă (în aşteptare ); STOP OVERS = întreruperea călătoriei;

66

    

RESERVATION FEE = taxa de rezervare – suma plătită de turist pentru acest serviciu; CANCELLATION = anulare rezervări; Variante: 100 USD –FOR UNUSED TICKET = taxă de anulare pentru neutilizarea biletului; NO REFOUND AFRET TRIP STARTED = nerambursarea în cazul în care călătoria a fost începută; TAW-TIME LIMIT = dată limită până la care se poate cumpăra biletul (ex. TAW 7 =”clientul trebuie să achite contravaloarea biletului cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării”;

CARRIE = linia aeriană internaţională. Codurile principalelor oraşe

-AAAE - Annaba (El Mellah), Algérie AAH - Aachen, Allemagne AAL - Aalborg, Danemark AAP - Houston (Andrau Airpark), USA AAR - Aarhus (Tirstrup), Danemark ABJ - Abidjan (Port-Bouet), Côte

ADL - Adelaide International, Australie ADS - Dallas (Addison Airport), USA ADZ - San Andres Island, Colombie AEP - Buenos Aires (J. Newbery), Argentine AGA - Agadir (Al Massira), Maroc AGF - Agen, France AGP - Malaga, Espagne AGR - Agra, Inde AHO - Alghero (Fertilia), Italie AJA Ajaccio (Campo Dell'Oro),

d'Ivoire ABQ - Albuquerque International, USA ABS - Abu Simbel, Egypte ABV - Abuja, Nigeria ABZ - Aberdeen (Dyce), Ecosse ACA - Acapulco (J. Alvarez), Mexique ACC - Accra (Kotoka), Ghana ACE - Arrecife (Lanzarote), Canaries ADB Izmir (Adnan Menderes),

France AJN - Anjouan, Comores AJY - Agades (Manu Dayak), Niger AKL - Auckland International, NlleZélande ALA - Almaty (Alma Ata), Kazakhstan ALC - Alicante, Espagne ALG - Alger (Houari Boumediene), Algérie

Turquie ADD - Addis Ababa (Bole), Ethiopie ADE - Aden (International), Yémen ADJ - Amman (Marka), Jordanie

67

ALP - Alep, Syrie ALY - Alexandrie, Egypte AMD - Ahmedabad, Inde AMI Mataram (Selaparang),

ATH - Athens (Hellinikon Internat.), Grèce ATL - Atlanta International Airport, USA ATQ - Amritsar, Inde ATR - Atar, Mauritanie AUA - Oranjestad (Queen Beatrix), Aruba AUF - Auxerre, France AUH - Abu Dhabi (Nadia International), EAU AUR - Aurillac, France AVN - Avignon (Caumont), France AWG - Washington Municipal Airport, USA AXA - Anguilla (The Valley), Anguilla AXH USA AYQ - Ayers Rock, Australie AYT - Antalya, Turquie AZI - Abu Dhabi (Bettina), EAU -BBAH - Bahrain Muharraq Internat., Bahrain BAK - Baku Bina Internat. Airport, Azerbaijan BBK - Kasane, Botswana BBQ - Barbuda (Codrington), Antigua et Barbuda BBR - Basse-Terre, Guadeloupe BBU - Bucarest (Baneasa Airport), Roumanie BBZ - Zambezi, Zambie BCN - Barcelone Airport, Espagne - Houston-Southwest Airport,

Indonésie AMM - Amman (Queen Alia Inter.), Jordanie AMS - Amsterdam (Schiphol), PaysBas ANC - Anchorage Internat. Airport, Alaska ANE - Angers, France ANF - Antofagasta (Cerro Moreno), Chili ANG - Angoulême, France ANK - Ankara (Esenboga), Turquie ANR - Anvers (Deurne), Belgique ANU - Antigua (Saint John's), Antigua APA - Denver (Centennial Airport), USA APW - Apia (Faleolo), Samoa AQJ - Aqaba, Jordanie AQP - Arequipa (Rodriguez Ballon), Pérou ARK - Arusha, Tanzanie ARN - Stockholm (Arlanda), Suède ASB - Ashkhabad, Turkménistan ASD - Andros International, Bahamas ASM Asmara (Yohannes IV),

Erythrée ASP - Alice Springs, Australie ASU Asuncion (Stroessner),

Paraguay ASW - Aswan, Egypte

68

BDA

-

Bermuda

(Kindley

Field),

BJA - Bejaia (Soummam), Algérie BJC Denver/Broomfield (Jeffco

Bermudes BDS - Brindisi (Casale), Italie BEG - Belgrade (N. Tesla Internat.), Serbie BEL - Belem (Vale de Caes), Brésil BEN - Benghazi (Benina), Libye BER - Berlin (Metropolitan Airport), Allemagne BES - Brest (Guipavas), France BEW - Beira, Mozambique BEY - Beyrouth International Airport, Liban BFI - Seattle (Boeing Field Internat.), USA BFS Belfast (Internat. Airport),

Airport), USA BJL - Banjul (Yundum), Gambie BJM Bujumbura (International),

Burundi BJS - Beijing Metropolitan Airport, Chine BJY - Belgrade, Serbie BKA - Moscow (Bykovo), Russie BKI - Kota Kinabalu, Malaisie BKK - Bangkok (Don Muang Internat.), Thailande BKL - Cleveland (Burke Lakefront Airport), USA BKO - Bamako (Senou), Mali BLA - Barcelona (J. A. Anzoategui), Venezuela BLL - Billund, Danemark BLQ - Bologna (Giuseppe Marconi), Italie BLZ - Blantyre (Chilika), Malawi BMA - Stockholm (Bromma), Suède BNE Brisbane (International),

Irlande du Nord BGF - Bangui (M'Poko), Centrafrique BGI - Bridgetown (G. Adams Int.), Barbade BGO - Bergen (Flesland), Norvège BGW - Bagdad (Metropolitan Area), Irak BGY - Bergamo, Italie BGZ - Braga, Portugal BHD - Belfast City Airport, Irlande du Nord BHK - Bukhara Airport, Ouzbékistan BHX - Birmingham Internat. Airport, Angleterre BHZ - Belo Horizonte (Confins), Brésil BIA - Bastia (Poretta), France BIO - Bilbao, Espagne BIQ - Biarritz, France

Australie BNJ - Bonn (Wahn), Allemagne BOB - Bora Bora, Polynésie Française BOD - Bordeaux (Merignac), France BOG - Bogota (Eldorado), Colombie BOH - Bournemouth, Angleterre BOJ - Burgas, Bulgarie BOM - Bombay (Ch. Shivaji Int.), Inde BON - Bonaire (Flamingo), Antilles Néerl.

69

BOO - Bodo, Norvège BOS - Boston (Logan Internat.), USA BQE - Bubaque, Guinée Bissau BQU Bequia, St. Vincent et

BWN - Bandar Seri Begwan Internat., Brunei BXO - Bissau (Bissallanca), Guinée Bissau BZE - Belize International Airport, Belize BZR - Béziers, France

Grenadines BRC - San Carlos de Bariloche, Argentine BRE Bremen (Nieuenland),

-CCAG - Cagliari (Elmas), Italie CAI - Le Caire International Airport, Egypte CAN - Guangzhou (Baiyun), Chine CAP - Cap Haitien, Haiti CAS Maroc Casablanca (Metropolitan),

Allemagne BRI - Bari (Palese Macchie), Italie BRN - Berne, Suisse BRQ - Brno, Rép. Tchèque BRS - Bristol (Lulsgate), Angleterre BRU - Bruxelles (National/Zaventem), Belgique BRX Barahona, République

CAY

-

Cayenne

(Rochambeau),

Dominicaine BSB - Brasilia Internacional, Brésil BSG - Bata, Guinée Equatoriale BSK - Biskra, Algérie BSL - Bâle/Mulhouse (Euro Airport), Suisse BTS - Bratislava (Ivanka Airport), Slovaquie BUD - Budapest (Ferihegyi), Hongrie BUE - Buenos Aires, Argentine BUH - Bucarest, Roumanie BVA - Beauvais (Tille), France BVB - Boa Vista, Brésil BVC - Boavista, Cap Vert BVE - Brive, France BWI - Baltimore/Washington Internat., USA

Guyane CBR - Canberra, Australie CCC - Caya Coco, Cuba CCE - Saint Martin (Grand Case), Guadeloupe CCF - Carcassonne, France CCS - Caracas (Aeropuerto Intern.), Venezuela CCU - Calcutta (Dum Dum Internat.), Inde CDG - Paris (Charles de Gaulle), France CEB - Cebu, Philippines CEI - Chiang Rai Internat. Airport, Thailande CEQ - Cannes (Mandelieu), France CER - Cherbourg (Maupertus), France

70

CFE

-

Clermont-Ferrand

(Aulnat),

CNX

-

Chiang

Mai

International,

France CFG - Cienfuegos, Cuba CFR - Caen (Carpiquet), France CGH - Sao Paulo (Congonhas), Brésil CGK - Jakarta (Soekarno-Hatta Int'l), Indonésie CGN - Cologne/Bonn, Allemagne CGO - Zhengzhou, Chine CGP Chittagong (Patenga),

Thaïlande COO - Cotonou (Cadjehoun), Benin CPD - Coober Pedy, Australie CPE - Campeche (Alberto Ongay), Mexique CPH Copenhagen (Kastrup),

Danemark CPT - Cape Town (D.F. Malan), Afrique du Sud CRK - Luzon (Clark Field), Philippines CRL - Charleroi (Gosselies), Belgique CSK - Cap Skirring, Sénégal CTA - Catane (Fontanarossa), Italie CTG - Cartagena (Rafael Nunez), Colombie CTU - Chengdu, Chine CUE - Cuenca, Equateur CUK - Caye Caulker, Belize CUN - Cancun International, Mexique CUR Curacao (Hato), Antilles

Bangladesh CGT - Chinguitti, Mauritanie CGX - Chicago (Meigs Airport), USA CHC - Christchurch Int'l Airport, NlleZélande CHH - Chachapoyas, Pérou CHI - Chicago (Metropolitan Area), USA CHR - Châteauroux (Deols), France CIA - Rome (Ciampino), Italie CLY - Calvi (Sainte Catherine), France CMB - Colombo (Katunayake), Sri Lanka CMF France CMN - Casablanca (Mohamed V), Maroc CMR - Colmar, France CND - Constanza (M. Kogainiceanu), Roumanie CNF - Belo Horizonte, MG, Brésil CNG - Cognac, France CNS - Cairns International, Australie Chambery (Aix-Les-Bains),

Néerlandaises CUZ - Cuzco, Pérou CWL - Cardiff (Rhoose), Pays de Galles CXH - Vancouver (Coal Harbour), Canada CZL - Constantine (Ain El Bey), Algérie CZM - Cozumel, Mexique CZW - Czestochowa, Pologne CZX - Changzhou, Chine -D-

71

DAC

-

Dhaka

(Zia

Internat.),

DNK - Dnipropetrovsk, Ukraine DNR - Dinard (St. Malo), France DOH - Doha, Qatar DOL - Deauville (Saint Gatien), France DPS Denpasar (Ngurah Rai),

Bangladesh DAD - Da Nang, Viêtnam DAL - Dallas Love Field, USA DAM - Damas, Syrie DAR - Dar es Salaam, Tanzanie DBV - Dubrovnik, Croatie DCA - Washington National Airport, USA DCM - Castres, France DCY - Washington (Daviess County), USA DDM - Dodoma, Tanzanie DEL - Delhi (Indira Gandhi Internat), Inde DEN - Denver (Stapleton Internat.), USA DET - Detroit City Airport, USA DFA - Abu Dhabi (Al Dhafra Airport), EAU DFW - Dallas/Fort Worth Internat., USA DHM - Dharamsala, Inde DIJ - Dijon (Longvic), France DIL - Dili (Komoro), East Timor DIR - Dire Dawa (A.T.D. Yilma), Ethiopie DJE - Djerba/Zarzis, Tunisie DJG - Djanet (Tiska), Algérie DKR - Dakar (Yoff), Sénégal DLA - Douala, Cameroun DLM - Dalaman, Turquie DME Russie Moscow (Domodemovo),

Indonésie DRS - Dresde, Allemagne DRW - Darwin, Australie DSA - Doncaster/Sheffield, Angleterre DSD - La Desirade, Guadeloupe DTH - Death Valley, USA DTM - Dortmund, Allemagne DTT - Detroit (Metropolitan Area), USA DTW - Detroit (Wayne County Airport), USA DUB - Dublin, Irlande DUR - Durban (L. Botha), Afrique du Sud DUS Dusseldorf (Rhein-Ruhr),

Allemagne DWH - Houston (D. W. Hooks), USA DWS - Orlando (Lake Buena Vista), USA DXB - Dubai International Airport, EAU DYU - Dushanbe, Tajikistan DZA - Dzaoudzi (Pamandzi), Mayotte -EEAP - Bâle/Mulhouse, Suisse/France EAS - San Sebastian, Espagne EBB - Kampala (Entebbe), Ouganda EBU France EDI - Edinburgh, Ecosse EFD - Houston (Ellington Field), USA Saint-Etienne (Boutheon),

72

EGC - Bergerac, France EIN - Eindhoven, Pays-Bas ELS - East London, Afrique du Sud EMA East Midlands (Derby),

FOR - Fortaleza, Brésil FPO - Freeport International Airport, Bahamas FRA Francfort (Rhein/Main),

Angleterre ENC - Nancy (Essey), France ERS - Windhoek (Eros), Namibie ESB - Ankara (Esenboga), Turquie ETZ - Metz/Nancy (Lorraine), France EVN - Yerevan (Zvartnots), Armenie EXT - Exeter, Angleterre EZE Buenos Aires (Ezeiza),

Allemagne FRS - Flores, Guatemala FRU - Bishkek (Frunze), Kirghizistan FSC - Figari, France FTG - Denver (Front Range Airport), USA FTU - Fort Dauphin, Madagascar FTY - Atlanta (Brown Field), USA FUE - Fuerteventura, Canaries -GGAE - Gabes, Tunisie GAQ - Gao, Mali GBE - Gaborone (Sir Seretse Khama), Botswana GBJ - Marie Galante, Guadeloupe GCI Guernesey, îles Anglo-

Argentine -FFAO - Faro, Portugal FBU - Oslo (Fornebu), Norvège FCO - Rome (L. de Vinci/Fiumicino), Italie FDF - Fort-de-France (Le Lamentin), Martinique FDH - Friedrichshafen (Lowenthal), Allemagne FEZ - Fès (Saiss), Maroc FGI - Apia (Fabali Si), Samoa FIH - Kinshasa (Ndjili), RDC FJR - Fujairah International Airport, EAU FKB - Karlsruhe/Baden, Allemagne FLR - Florence (Peretola), Italie FNA - Freetown (Lungi Airport), Sierra Leone FNC - Funchal, Madère FNI - Nîmes/Arles (Garons), France FNJ - Pyongyang, Corée du Nord

normandes GCJ - Johannesburg (Grand Central), Af. du Sud GCM Islands GDL - Guadalajara (Miguel Hidalgo), Mexique GDN Pologne GDT - Grand Turk, Turks et Caicos GEA - Noumea, Nouvelle Caledonie GEN - Oslo (Gardermoen), Norvège GEO - Georgetown (Timehri), Guyana GHA - Ghardaia (Noumerate), Algérie -Gdansk (Rebiechowo), Grand Cayman, Cayman

73

GIB - Gibraltar (North Front), Gibraltar GIG - Rio de Janeiro (Galeao), Brésil GLA - Glasgow (Abbotsichn), Ecosse GNB - Grenoble (Saint Geoirs), France GND - Grenade (Pearls), Grenade GOI - Goa, Inde GOQ - Golmud, Chine GOT - Göteborg (Landvetter), Suède GOU - Garoua, Cameroun GPS - Galapagos Islands, Equateur GRO Gerona (Costa Brava),

HAM

-

Hamburg

(Fuhlsbuttel),

Allemagne HAN - Hanoi (Noi-Bai), Viêtnam HAV - La Havane (Jose Marti), Cuba HBA - Hobart, Tasmania, Australie HEL - Helsinki (Vantaa), Finlande HEM - Helsinki (Malmi), Finlande HER - Heraklion (Iraklion), Grèce HFA - Haifa, Israël HGS - Freetown (Hastings), Sierra Leone HHN - Hahn, Allemagne HIR Honiara, (Henderson), Iles

Espagne GRU - Sao Paulo (Guarulhos), Brésil GRW Graciosa Island, Açores,

Salomon HIX - Hiva Oa, Polynésie Française HKG - Hong Kong, Int'l Airport, Hong Kong HKT - Phuket, Thailande HLP Jakarta (Halim

Portugal GRX - Granada, Espagne GRZ - Graz (Thalerhof), Austriche GSE - Göteborg (Save), Suède GTN - Mount Cook (Glentan), NlleZélande GUA - Guatemala City (La Aurora), Guatemala GUM - Guam, Guam GVA Suisse GWY - Galway, Irlande GYE - Guayaquil (Simon Bolivar), Equateur GZM - Gozo, Malte -HHAH - Moroni (Hahaya), Comores HAJ Hannovre (Langenhagen), Genève (Genève-Cointrin),

Perdanakusuma), Indonésie HND - Tokyo (Haneda), Japon HNL - Honolulu International Airport, Hawaii HOG - Holguin, Cuba HOR - Horta (Faial Island), Açores HOU - Houston (William P. Hobby Airport), USA HRE - Harare, Zimbabwe HRG - Hurghada, Egypte HSH - Las Vegas (Henderson Sky Harbor), USA HTB - Terre de Bas, Guadeloupe HYD - Hyderabad, Inde -I-

Allemagne

74

IAD - Washington Dulles International, USA IAH - Houston Intercontinental Airport, USA IDY - Ile d'Yeu, France IEV - Kiev (Zhulyany), Ukraine IFN - Isfahan, Iran IGR - Iguazu (Cataratas del Iguazu), Argentine IGU - Foz do Iguacu (Cataratas), Brésil IKT - Irkutsk, Russie ILP - Ile des Pins, Nlle Caledonie INN Innsbruck (Kranebitten),

JFK - New York (John F. Kennedy), USA JFM - Fremantle, Australie JHB - Johor Bahru, Malaisie JIB - Djibouti (Ambouli), Djibouti JKH - Chios, Grèce JKT - Jakarta (Metropolitan Area), Indonésie JMK - Mykonos, Grèce JMY - Freetown (Manny Yoko), Sierra Leone JNB Johannesburg (J. Smuts),

Afrique du Sud JOG Yogyakarta (Adisucipto),

Indonésie JRO - Kilimanjaro, Tanzanie JSA - Jaisalmer, Inde JSZ - St. Tropez, France JTR - Santorini, Grèce -KKBL - Kabul, Afghanistan KBP - Kiev (Borispol), Ukraine KBR - Kota Bharu, Malaisie KBV - Krabi, Thailande KCH - Kuching, Malaisie KEF - Reykjavik (Keflavik), Islande KGD - Kaliningrad, Russie KGL - Kigali (Kanombe), Rwanda KHH - Kaohsiung International, Taiwan KHI - Karachi, Pakistan KIN - Kingston (Norman Manley), Jamaique KIV - Chisinau (Kishinev), Moldavie KIX - Osaka (Kansai Airport), Japon KMG - Kunming (Wujlaba), Chine

Austriche INU - Nauru International, Nauru INV - Inverness, Ecosse IOM - Isle of Man (Ronaldsway), Angleterre IQT - Iquitos (F.S. Vigneta), Pérou IST Istanbul (Ataturk Internat.),

Turquie ITM - Osaka (Itami Airport), Japon IXL - Leh, Inde IZM - Izmir (A. Menderes), Turquie -JJAI - Jaipur, Inde JAO - Atlanta (Beaver Ruin Airport), USA JDH - Jodhpur, Inde JED - Jeddah (King Abdul Aziz), Arabie Saoudite JER - Jersey, Iles Anglo-normandes

75

KRK - Krakow (Balice), Pologne KRT - Khartoum, Soudan KTM - Kathmandu (Tribhuvan), Népal KTP - Kingston (Tinson), Jamaica KTW - Katowice (Pyrzowice), Pologne KUL Kuala Lumpur (Subang),

LEH - Le Havre (Octeville), France LEJ - Leipzig (Schkeuditz), Allemagne LFW - Lome (Tokoin), Togo LGA - New York (La Guardia Airport), USA LGG - Liege (Bierset), Belgique LGK - Langkawi, Malaisie LGW - Londres (Gatwick), Angleterre LHE - Lahore, Pakistan LHR - Londres (Heathrow), Angleterre LIG - Limoges (Bellegarde), France LIL - Lille (Lesquin), France LIM - Lima (J. Chavez Internacional), Pérou LIN - Milan (Linate), Italie LIS - Lisbone (Portela de Sacavem), Portugal LJU - Ljubljana (Brnik), Slovénie LLI - Lalibella, Ethiopie LLW - Lilongwe (Kamuzu Internat.), Malawi LOH - Loja, Equateur LON - Londres (Metropolitan Area), Angleterre LOS - Lagos (Murtala Muhammed), Nigeria LPA - Las Palmas/Gran Canaria, Canaries

Malaisie KWI - Kuwait International Airport, Kuwait KWL - Guilin, Chine -LLAD - Luanda (4 de Fevereiro), Angola LAI - Lannion, France LAS - Las Vegas (McCarran Internat.), USA LAU - Lamu (Mwana), Kenya LAX - Los Angeles Internat. Airport, USA LBA - Leeds/Bradford, Angleterre LBD - Khudzhand, Tajikistan LBG - Paris (Le Bourget), France LBH - Sydney (Palm Beach), Australie LBI - Albi, France LBV - Libreville (Leon M'Ba), Gabon LBY - La Baule, France LCA - Larnaca, Chypre LCE - La Ceiba (Goloson), Honduras LCG - La Coruna, Espagne LCY Londres (City Airport),

LPB - La Paz (El Alto), Bolivie LPL Liverpool (Speke Airport),

Angleterre LDE France LED - St. Petersburg (Pulkowo-2), Russie Lourdes/Tarbes (Ossun),

Angleterre LPQ - Luang Prabang, Laos LPY - Le Puy, France LRH - La Rochelle (Laleu), France

76

LRM

-

La

Romana,

République

MCP - Macapa,Brésil MCT - Muscat (Seeb), Oman MDL - Mandalay, Myanmar MDQ - Mar del Plata, Argentine MDW - Chicago (Midway Airport), USA MDZ Mendoza (El Plumerillo),

Dominicaine LRT - Lorient (Lann-Bihouet), France LSI - Lerwick, Shetland LSS - Les Saintes, Guadeloupe LTD - Ghadames, Libye LTN - Luton Airport, Angleterre LUD - Lüderitz, Namibie LUG - Lugano (Agno), Suisse LUN - Lusaka Internat. Airport, Zambie LUX Luxembourg (Findel),

Argentine MEB Melbourne (Essendon),

Australie MEK - Meknes, Maroc MEL Melbourne (Tullamarine),

Luxembourg LVS - Las Vegas Municipal Airport, USA LXA - Lhasa, Tibet LXR - Luxor, Égypte LYN - Lyon (Bron), France LYR Svalbard (Longyearbyen),

Australie MES - Medan (Polonia), Indonésie MEX - Mexico City, (Benito Juarez), Mexique MGA Managua (A. Sandino),

Nicaragua MHB - Auckland (Mechanics Bay), Nlle-Zélande MHD - Mashad, Iran MIA - Miami International Airport, USA MID - Merida (M. C. Rejon), Mexique MIL - Milan (Metropolitan Area), Italie MIR - Monastir (Skanes), Tunisie MJN Majunga (Amborovy),

Norvège LYS - Lyon (St Exupery), France -MMAA - Madras (Meenambakkam), Inde MAD - Madrid (Barajas), Espagne MAH - Mahon (Menorca), Baleéares MAN - Manchester (Ringway Int.), Angleterre MAO - Manaus (Eduardo Gomes), Brésil MBA Kenya MBJ Montego Bay (Sangster), Mombasa (Moi Internat.),

Madagascar MJV - Murcie (San Javier), Espagne MKZ - Malacca (Batu Berenclum), Malaisie MLA - Malte (Luqa), Malta MLE - Male (Hulule), Maldives MLW - Monrovia (Spriggs Payne), Liberia MMA - Malmo, Suède MMK - Murmansk, Russie

Jamaique MCO - Orlando International Airport, USA

77

MMO - Maio, Cape Verde MMX - Malmo (Sturup), Suède MNL Manille (Ninoy Aquino),

MVD

-

Montevideo

(Carrasco),

Uruguay MXP - Milan (Malpensa), Italie MYD - Malindi, Kenya MZI - Mopti (Barbe), Mali MZM - Metz (Frescaty), France -N-

Philippines MOF - Maumere, Indonésie MOW - Moscou (Metropolitan Area), Russie MPL France MPM - Maputo, Mozambique MPN - Mount Pleasant, Falklands MRD - Merida, Venezuela MRI - Anchorage (Merrill Field), Alaska MRS - Marseille (Marignane), France MRU - Plaisance (S. Ramgoolam), Maurice MRX - Margarita Island, Venezuela MSB - St. Maarten (Marigot), Antilles Néerl. MSP - Minneapolis/St. Paul, USA MSQ - Minsk (Loshitsa), Belarusse MSR - Munster (Greven), Allemagne MST Maastricht (Zuid-Limburg), Montpellier (Méditeranée),

NAN - Nadi, Fidji NAP - Naples (Capodichino), Italie NAS - Nassau, Bahamas NAT - Natal, Brésil NBL - San Blas, Panama NBO - Nairobi (Jomo Kenyatta), Kenya NCE - Nice (Côte d'Azur), France NCL - Newcastle, Angleterre NDJ - N'Djamena, Tchad NEW New Orleans (Lakefront

Airport), USA NGO - Nagoya (Komaki), Japon NIC - Nicosia, Chypre NIM Niamey, Niger NKC -

Nouakchott, Mauritanie NLO - Kinshasa (N'Dolo), RDC NOS Nossi-Be (Fascene),

Pays-Bas MSU - Maseru (Moshoeshoe), Lesotho MSW - Massawa, Erythrée MSY - New Orleans (Moisant Field), USA MTY - Monterrey (M. Escobedo), Mexique MUB - Maun, Botswana MUC Munich (F. J. Strauss),

Madagascar NOU - Noumea (La Tontouta), Nlle Caledonie NPS - Honolulu (Ford Island), Hawaii NRT - Tokyo (Narita), Japon NSI - Yaounde (Nsimalen Internat.), Cameroun NTE - Nantes (Château Bougon), France NTO - Santo Antao, Cape Verde

Allemagne MUV - Philadelphie (Mustin ALF), USA

78

NTR - Monterrey (Aeropuerto Norte), Mexique NUE - Nurenberg, Allemagne NWA - Moheli, Comores NYC - New York (Metropolitan Area), USA -OOAK - Oakland International Airport, USA OCO - San Jose (El Coco), Costa Rica OCW - Washington (Warren Field), USA ODB Cordou (San Jeronimo),

OST - Ostende, Belgique OTP - Bucarest (Otopeni), Roumanie OUA - Ouagadougou, Burkina Faso OUD - Oujda (Les Angades), Maroc OVD - Oviedo (Asturias), Espagne OZZ - Ouarzazate, Maroc -PPAC - Panama City (Paitilla), Panama PAP - Port-au-Prince, Haïti PAR France PAS - Paros, Grèce PBC - Puebla, Mexique PBH - Paro, Bhoutan PBM - Paramaribo (J. A. Pengel), Suriname PCP - Principe, Sao Tomé et Principe PDK Atlanta (Dekalb-Peachtree Paris (Metropolian Area),

Espagne ODE - Odense (Beldringe), Danemark ODS - Odessa (Tsentrainy), Ukraine OHD - Ohrid, Macédoine OKD - Sapporo (Okadama), Japon OLB - Olbia (Costa Smeralda), Italie OPF - Miami (Opa Locka Airport), USA OPO Porto (Pedras Rubras),

Airport), USA PDL - Ponta Delgada (Sao Miguel), Açores PDV - Plovdiv, Bulgarie PDX - Portland International Airport, USA PEK - Beijing (Capital), Chine PEM - Puerto Maldonado (Padre Aldamiz), Pérou PEN - Penang International, Malaisie PER - Perth, Australie PEW - Peshawar, Pakistan PFO - Paphos (International), Chypre

Portugal ORA - Oran, Algérie ORD - Chicago (O'Hare International), USA ORG - Paramaribo (Zorg en Hoop), Suriname ORK - Cork, Irlande ORN - Oran (Es Senia), Algérie ORY - Paris (Orly), France OSA - Osaka (Metropolitan Area), Japon OSL Oslo (Metropolitan Area),

PGF - Perpignan (Rivesaltes), France PGX - Perigueux (Bassillac), France

Norvège OSS - Osh, Kyrgyzstan

79

PHC Nigeria PHL

-

Port

Harcourt

(Omagwa),

POS - Port of Spain (Piarco), Trinidad et Tobago

-

Philadelphia

International

PPG - Pago Pago, Samoa US PPS - Puerto Princesa International, Philippines PPT - Papeete (Faaa), Polynésie Française PRG Prague (Ruzyne), Rép.

Airport, USA PHW - Phalaborwa, Afrique du Sud PHX Phoenix (Sky Harbor

International), USA PIS - Poitiers (Biard), France PLH - Plymouth (Roborough Airport), Angleterre PLP - La Palma, Canaries PLU - Belo Horizonte, Brésil PMA - Pemba Island, Tanzanie PMC - Puerto Montt (El Tepual), Chili PMF - Parme, Italie PMI - Palma de Mallorca, Baléares PMO - Palerme (Punta Raisi), Italie PNA - Pamplona, Espagne PNH - Phnom Penh (Pochentong), Cambodge PNI - Pohnpei International Airport, Micronesia PNK - Pontianak (Supadio), Indonésie PNR - Pointe Noire, Congo POA - Porto Alegre (Salgado Filho), Brésil POI - Potosi (Capitan Nicolas Rojas), Bolivie POL Pemba (Porto Amelia),

Tchèque PRI - Praslin, Seychelles PRJ - Capri, Italie PSA - Pise (Galilei), Italie PSY - Port Stanley, Falklands PTP Pointe-a-Pitre (Le Raizet),

Guadeloupe PTY - Panama City (O. Torrijos Herrara), Panama PUF - Pau (Pont Long Uzein), France PUJ Punta Cana, République

Dominicaine PUS - Pusan (Kimhae), Corée du Sud PVG - Shanghai (Pu Dong), Chine PVR - Puerto Vallarta (G. D. Ordaz), Mexique PYX - Pattaya, Thaïlande PZU - Port Soudan, Soudan -QQDU - Dusseldorf, Allemagne QDV - Denver (Metropolitan Area), USA QGN - Tarragona (Reus), Espagne QKA Karlsruhe (Forchheim),

Mozambique POM - Port Moresby, Papouasie-NlleGuinée POP Puerto Plata, République

Allemagne

Dominicaine

80

QLA - Los Angeles (Metropolitan Area), USA QLI - Limassol, Chypre QLJ - Lucerne, Suisse QLS - Lausanne (La Blecherette), Suisse QPA - Padou, Italie QPG Singapour (Paya Lebar),

RIO - Rio de Janeiro (Metropolitan Area), Brésil RIX - Riga (Spilve), Laettonie RJK - Rijeka, Croatie RKE Copenhagen (Roskilde),

Danemark RML - Colombo, Sri Lanka RNS France ROB Liberia ROM - Rome (Metropolitan Area), Italie St. Maarten, Antilles RSC - Riga (Skulte), Lettonie RSE - Sydney (Aurose Bay), Australie RTB - Roatan, Honduras RTM - Rotterdam, Pays-Bas RUH - Riyadh (King Khalid), Arabie Saoudite RUN - Saint-Denis (Gillot), Réunion RUY - Copan, Honduras RVN - Rovaniemi, Finlande RWP - Rawalpindi, Pakistan Monrovia (Roberts Field), Rennes (Saint-Jacques),

Singapour QRA - Jo'burg (Randgermiston), Af. du Sud QSF - San Francisco (Metropolitan Area), USA QSM -

Néerlandaises QSO - Sousse, Tunisie QTW - Taejon, Corée du Sud -RRAI - Praia, Sao Tiago, Cape Verde RAK - Marrakech (Menara), Maroc RBA - Rabat (Sale), Maroc RBD - Dallas (Redbird Airport), USA RDU - Raleigh-Durham (Int'l Airport), USA RDZ - Rodez, France REC - Recife (Guararapes), Brésil REK - Reykjavik, Islande REP Siem Reap (Angkor),

-SSAB - Saba, Antilles Néerlandaises SAH - Sana'a (El Rahaba), Yémen SAL - San Salvador (Internacional), Salvador

Cambodge RGN Yangoon (Mingaladon),

SAO - Sao Paulo (Metropolitan Area), Brésil SAP - San Pedro Sula (La Mesa), Honduras

Myanmar RHE - Reims (Champagne), France RHO - Rhodes (Diagoras/Maritsa), Grèce

81

SAW - Istanbul (S.Gokcen Internat.), Turquie SAY - Siene, Italie SBH - Saint Barthelemy, Guadeloupe SBK - Saint Brieuc, France SCL - Santiago de Chili (A. M. Benitez), Chili SCN Saarbrucken (Ensheim),

SIG - San Juan (F. L. Ribas), Puerto Rico SII - Sidi Ifni, Maroc SIN - Singapour (Changi Internati), Singapour SIR - Sion (Sitten), Suisse SJD - Los Cabos (S. J. del Cabo), Mexique SJJ - Sarajevo, Bosnie

Allemagne SCQ Santiago Compostela

SJO - San Jose (J. Santamaria), Costa Rica SJU - San Juan (L. Munoz Marin), Puerto Rico SJZ - Sao Jorge, Açores SKD - Samarkand, Ouzbékistan

(Santiago), Espagne SCU - Santiago (Antonio Maceo), Cuba SDQ - Santo Domingo, République Dominicaine SDU Rio de Janeiro (Santos

SKG - Thessalonique (Mikra), Grèce SKI - Skikda, Algérie SKL - Isle of Skye, Angleterre SKP - Skopje, Macedoine SKU - Skiros, Grèce SLC - Salt Lake City Internat. Airport, USA SLZ - Sao Luis, Brésil SMS - Ste Marie, Madagascar SNE - Sao Nicolau, Cap Vert SNN - Shannon (Limerick), Irlande SOF - Sofia (Vrajdebna), Bulgarie SOU Southampton (Eastleigh),

Dumont), Brésil SDV - Tel Aviv, Israël SEA - Seattle-Tacoma International, USA SEL - Séoul (Kimpo), Corée du Sud SEZ Mahé (Seychelles Int'l),

Seychelles SFA - Sfax (Thyna), Tunisie SFO - San Francisco Internat. Airport, USA SGL - Manila, Philippines SGN - Ho Chi Minh (Tan Son Nhut), Viêtnam SHA - Shanghai (Hongqiao), Chine SHJ - Sharjah International Airport, EAU SIA - Xian (Xiguan Airport), Chine SID - Sal (Amilcar Cabral), Cap Vert

Angleterre SPK - Saporro (Chitose), Japon SPL - Amsterdam (Schiphol), PaysBas SPU - Split (Kastel), Croatie SRE - Sucre (J. A. de Padilla), Bolivie

82

SSA - Salvador (Dois de Julho), Brésil SSG - Malabo, Guinée Equatoriale SSH - Sharm El Sheikh (Ras Nasrani), Egypte STL - St. Louis International Airport, USA STM - Santarem, Brésil STN - Londres (Stansted), Angleterre STO - Stockholm (Metropolitan Area), Suède STR Stuttgart (Echterdingen),

TAS

-

Tashkent

(Yuzhny),

Ouzbékistan TBS Tbilisi (Novoalexeyevka),

Georgie TBZ - Tabriz, Iran TCI - Ténérife, Canaries TDD - Trinidad, Bolivie TER - Terceira (Aeroporto das Lajes), Açores TFN Ténérife (Los Rodeos),

Canaries TFR - Tarbes, France TFS - Ténérife (Sur Reina Sofia), Canaries TGU Tegucigalpa (Toncontin),

Allemagne SUB - Surabaya (Juanda), Indonésie SUV - Suva (Nausori International), Fidji SVG - Stavanger (Sola), Norvège SVO - Moscou (Cheremetievo 2), Russie SVQ - Seville (San Pablo), Espagne SWK - Milan (Segrate), Italie SWP - Swakopmund, Namibie SXB - Strasbourg (Entzheim), France SXF - Berlin (Schoenefeld), Allemagne SXM - St. Maarten (Princ. Juliana), Ant. Néerl. SYD - Sydney (Kingsford Smith), Australie SYZ - Shiraz, Iran SZG - Salzburg, Autriche SZX - Shenzhen, Chine -TTAB - Tobago (Scarborough), Trinidad et Tobago TAH - Tanna Island, Vanuatu

Honduras THF - Berlin (Tempelhof), Allemagne THR Theran (Qualeh Morgeh

Airport), Iran TIA - Tirana, Albania TIP - Tripoli (Idris), Libye TKU - Turku, Finlande TLC - Toluca (A. L. Mateos), Mexique TLE - Tulear, Madagascar TLL - Tallinn (Yulemiste), Estonie TLN - Toulon/Hyeres (Le Palyvestre), France TLS - Toulouse (Blagnac), France TLV - Tel Aviv (Ben Gurion), Israël TMB - Miami (Kendall-Tamiami), USA TMM - Tamatave, Madagascar TMP - Tampere (Pirkkala), Finlande TMR - Tamanrasset, Algérie

83

TMS - Sao Tome, Sao Tome et Principe TNG - Tanger (Boukhalef), Maroc TNR Antananarivo (Ivato),

UGN - Chicago (Waukegan Regional), USA UII - Utila Island, Honduras UIK - Irkutsk, Russie UIO - Quito (Mariscal Sucre), Equateur UIP - Quimper (Pluguffan), France UKB - Kobe, Japon UKY - Kyoto, Japon ULC - Santiago de Chili, Chili

Madagascar TNT - Miami (Dade-Collier), USA TOD - Tioman, Malaisie TOE - Tozeur (Nefta), Tunisie

TOM - Tombouctou, Mali TPE - Taipei (Chiang Kai Shek), Taiwan TRD - Trondheim (Vaernes), Norvège TRN - Turin (Caselle), Italie TRS - Trieste (Ronchi dei Legionari), Italie TRU - Trujillo, Pérou TRV - Trivandrum (International), Inde TSA - Taipei (Sung Shan), Taiwan TSF - Trévise (S. Angelo), Italie TSR Timisoara (Giarmata),

ULN - Ulan Bator, Mongolia UPG - Ujung Pandang (Hasanuddin), Indonésie URC - Urumqi (Diwopu), Chine URO - Rouen, France USH - Ushuaia, Argentine USM - Koh Samui, Thailand UUD - Ulan Ude (Mukhino), Russie UVE - Ouvéa, Nlle Calédonie -VVAN - Van, Turquie VAP - Valparaiso, Chili VAR - Varna, Bulgarie

Roumanie TUF France TUN Tunis (Carthage Airport), Tours (Saint-Symphorien),

VCE - Venise (Marco Polo), Italie VCP Sao Paulo/Campinas

(Viracopos), Brésil VER - Veracruz (General H. Jara), Mexique VFA - Victoria Falls, Zimbabwe VGO - Vigo, Espagne VIE - Vienne (Schwechat), Autriche VIT - Vitoria, Espagne VKO - Moscow (Vnukovo), Russie VLC - Valencia, Espagne VLI - Port Vila (Bauerfield), Vanuatu

Tunisie TXL - Berlin (Tegel), Allemagne TYO - Tokyo (Metropolitan Area), Japon TZA - Belize City (Municipal), Belize -UUAK - Narssarssuaq, Groenland UDR - Udaipur, Inde UET - Quetta, Pakistan

84

VLL - Valladolid, Espagne VNO - Vilnius, Lituanie VNS - Varanasi, Inde VNY - Los Angeles (Van Nuys Airport), USA VRA - Varadero, Cuba VRN - Verone (Villafranca), Italie VTE - Vientiane (Wattay), Laos VVI - Santa Cruz (Viru Viru Internat.), Bolivie VVO - Vladivostok, Russie VXE - Sao Vicente, Cap Vert VXX - Mexico City (Sertel), Mexique -WWAS Washington (Metropolitan

WVB - Walvis Bay, Namibia WVK - Manakara, Madagascar -XXFW Hamburg-Finkenwerder,

Allemagne XLS - Saint Louis, Sénégal XLW Bremen (Lemwerder),

Allemagne XQP - Quepos, Costa Rica XXB Manchester (Woodford),

Angleterre -YYAO - Yaoundé (Nsimalen Internat.), Cameroun YBC - Baie-Comeau, QC, Canada YBD - Vancouver (New Westminster), Canada YDA - Dawson, Canada YDT - Vancouver (Boundary Bay), Canada YEA - Edmonton (Metropolitan Area), Canada YED (Whiteman Edmonton (Namao Field),

Area), USA WAW - Varsovie (Okecie), Pologne WDH Windhoek (J. G. Strijdom Inter.), Namibia WFI - Fianarantsoa, Madagascar WGL Baltra Island, Galapagos,

Equateur WHF - Wadi Halfa, Soudan WHP Los Angeles

Canada YEG - Edmonton Internat. Airport, Canada YGF - Cape Town (Youngsfield), Af. du Sud YGR - Iles de la Madeleine, Canada YHU - Montreal (St.-Hubert), Canada YHZ - Halifax International Airport, Canada YIP - Detroit (Willow Run Airport), USA

Airport), USA WIL - Nairobi (Wilson), Kenya WLG - Wellington, Nouvelle-Zélande WLS - Wallis (Hihifo), Wallis et Futuna WMR - Mananara, Madagascar WNT - Hierro, Canaries WPU - Puerto Williams, Chili WRK - Dallas (White Rock Airport), USA WRO - Wroclaw, Pologne

85

YKZ - Toronto (Buttonville Airfield), Canada YLP - Mingan, Canada YMQ Montréal (région

YVR - Vancouver Internat. Airport, Canada YWG - Winnipeg Internat. Airport, Canada YXD - Edmonton Municipal Airport, Canada YYC Calgary Internat. Airport,

métropolitaine), Canada YMX - Montréal (Mirabel internat.), Canada YND - Hull - Ottawa (Gatineau Airport), Canada YOK - Yokohama, Japon

Canada YYZ - Toronto (L. B. Pearson Int'l), Canada YZD - Toronto (Downsview), Canada

YOW - Ottawa (Macdonald-Cartier), Canada YQB - Québec, QC, Canada YRO - Ottawa (Rockcliffe Airport), Canada YRQ - Trois-Rivieres, Canada YSX - Halifax (Shearwater Airport), Canada YTO - Toronto (Metropolitan Area), Canada YTZ - Toronto Island Airport, Canada YUL - Montréal (P. E. Trudeau), Canada YVA Moroni (Hahaya/Iconi),

-ZZAD - Zadar, Croatie ZAG - Zagreb (Pleso), Croatie ZAM Zamboanga International,

Philippines ZAO - Cahors, France ZAZ - Saragosse, Espagne ZDJ - Berne, Suisse ZGC - Lanzhou (Zhongchuan), Chine ZIG - Ziguinchor, Sénégal ZND - Zinder, Niger ZNZ - Zanzibar, Tanzanie ZPE - Onasbruck, Allemagne ZRE - Rethymnon, Grèce ZRH - Zurich (Zürich-Kloten), Suisse

Comores

86

Posibile întrebări la test: 6. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism 7. Clasificaţi aeronavele după distanţa de croazieră şi capacitatea acestora/ 8. Enumeraţi elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului 9. Prezentaţi care sunt funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport. 10. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale. 11. Caracterizaţi cursele low cost. 12. Definiţi conceptul de ticketing şi evidenţiaţi rolul acestuia în cadrul unei agenţii de turism. 13. Caracterizaţi pe scurt CRS/SGD (definiţie, de cine au fost create, facilităţi oferite) ; evidenţiaţi 3 exemple de CRS. 14. Prezentaţi funcţiile CRS-urilor 15. Evidenţiaţi criteriile care se au în vedere la alegerea unui CRS de către o agenţie de turism. 16. Definiţi rezervarea, precizaţi ce garantează o rezervare confirmată şi ce nu, evidenţiaţi căile de rezervare. 17. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion. 18. Prezentaţi electronic ticketing şi avantajele biletului electronic pentru client şi pentru agenţia de turism. 19. Definiţi tarifele practicate într-o agenţie de turism şi evidenţiaţi elementele în funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de avion. 20. Enumeraţi principalele categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de pasageri şi precizaţi care este importanţa stabilirii corecte a tarifelor.. 21. Prezentaţi elementele/aspectele care se au în vedere la stabilirea tarifelor. 22. Evidenţiaţi deosebirile dintre tarifele IATA şi tarifele de companie. 23. Evidenţiaţi criteriile care stau la baza acrediţării IATA a unei agenţii de turism. 24. Importanţa/locul activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism. 25. Operaţii tehnice specifice activităţii de ticketing.
26. Abrevieri/termeni utilizaţi în operaţiile de ticketing.

87

TEST
Incercuiţi varianta corespunzătoare răspundului corect 1. IATA are ca misiune principală: a. elaborarea de norme, practici recomandate şi proceduri internaţionale în domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi promovarea masurilor de securitate aeriană b. promovarea transportului aerian sigur, regulat şi economic / eficient, printro largă cooperare între companiile de transport aeriene internaţionale ale diferitelor ţări . c. elaborarea unor reglementări serviciilor d. elaborarea măsurilor de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fitosanitară sau veterinată 2. Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) au fost create de către a. agenţiile de voiaj, b. companiile aeriene c. tour-operatori d. lanţurile hoteliere, 3. Identificaţi care dntre următoarele principii nu este în conformitate cu codului de conduită adoptat de ICAO pentru GDS: a. Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii corecte, coerente şi clare b. Orice linie aeriană are dreptul să participle la CRS pe baze egale şi nediscriminatorii c. Titularul unui CRS nu este obligat să presteze servicii celorlalte companii aeriene participante d. Titularul CRS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de relaţii care vizează domeniul standardului calităţii

88

4. Tarifele speciale sunt : a. tarifele care se aplică în relaţia cu touroperatorii b. tarife economice care au o serie de restricţii de utilizare c. tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe fiecare clasă de transport d. tarifele negociate între companiile partenere şi autorităţile aeronautice din ţările respective, nefiind înregistrate în cadrul sistemului IATA, 5. Sistemele de rezervări (GDS-urile) acceptate de către BSP Romania sunt a. Amadeus, Sabre Worldspan b. Amadeus, Galileo, Appolo c. Amadeus, Galileo, Worldspan d. Amadeus, Galileo, Sabre 6. NUC reprezintă: a. moneda neutră folosită de IATA în construcţia tarifară, pentru calcularea preţului biletului de călătorie b. abreviere standard utilizată pentru a defini călătoria dus-întors c. 7. OW-este o abreviere standard utilizată pentru: a. Călătorie/bilet doar dus b. călătorie dus întors c. călătorie în circuit d. călătorie bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate pentru că pasagerul nu cunoaşte datele voiajului 8. Stopover reprezintă a. o călătorie cu escală b. o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie c. o întreruperea călătoriei din motive de forţă majoră d. anularea călătoriei

89

BIBLIOGRAFIE:

1. Caraiani,

Gheorghe;

Lucian

Botea,

F.

Cristinel

Tâncu

Ticketing

Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2006 2. Caraiani Ghe. – Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex, 2001 3. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999 referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 7-8/2001 4. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999 referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comeercial, Editura Lumina Lex, nr. 6/2001 5. Derosier, Bernard – Le transport aerien a l`heure europeenne, Paris, Assemble Nationale, 1998 6. Aurelia Fulger - Airline Business – suport curs ANAT 7. Naveau, Jacques – Droit du transport aerian international, Bruxelles, 1980 8. Popescu Dumitra, Forme şi instrumente juridice de cooperare în aviaţia civilă internaţională, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1983 9. Stanciu V. , Ionescu O.C. , Cristea I. , Transportul aerian de pasageri şi marfă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980 10. Gabriela Stanciulescu – Managementul operatiunilor in turism, Editura AllBeck, Bucuresti, 2003 11. G. Stanciulescu, G. Tigu - AVIAłIA CIVILĂ IN SLUJBA TURISMULUI EUROPEAN SI INTERNATIONAL – EVOLUłIE SI OPERATORI 12. x x x Manual of Airport and Air Navigation Facility Tariffs, ICAO Journal, Montreal, 1992 13. x x x Rules of the Air and Air Traffic Services , ICAO Journal, Monreal, 1993 14. x x x Business and Aviation Regional Transport – oct. 1995 15. x x x Ground Handling International Conference, Amsterdam, octombrie 1997 16. x x x International Air Transport Association – Ticketing handboo1 june 2002 21- 23

90

17. x x x International Air Transport Association – Travel agemt`s handook Resolution 814 Edition, Effetive 1 January, 2002Gabriela Stanciulescu 18. x x x Aeronauthical Information Publication -AIP Romania, 2005 Edition 19. x x x Manual de Aeroport, ediţia 2005
Anexa

91