JUDECATA IN PRIMA INSTANTA I.

Etapa scrisa
Reguli generale privind cererile in justitie(art 82-84CPC): 1. indiferent ca este o cerere introductiva de instanta sau incidentala, art 82 alin 1 CPC dispune ca cererea trebuie sa fie facuta in scris si sa cuprinda aratarea instantei, numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz denumirea si sediul lor si ale reprezentantului, obiectul cererii si semnatura. - de la conditia ca cererea sa imbrace forma scrisa, Codul ingaduie si exceptii.Astfel, pot fi formulate oral: declaratia de alegere a competentei [art19], propunerea de recuzare [art 29], darea dreptului de reprezentare [art 68], declaratia de precizare a cererii [art 132], renuntarea la judecata [art 246], renuntarea la drept [art 247]. - Potrivit alin 2 al art 82 CPC, in cazul in care, din orice motive, cererea nu poate fi semnata, judecatorul va stabili mai intai identitatea partii si ii va citi acesteia continutul cererii.Despre toate acestea judecatorul va face mentiune pe cerere; 2. in cazul in care cererea nu este introdusa de parte ci de un mandatar, acesta trebuie sa-si justifice calitatea.Art 83 CPC are in vedere urmatoarele situatii: - mandatarul neavocat va alatura cererii procura in original sau in copie legalizata [alin 1]; - mandatarul avocat va certifica el insusi copia de pe procura sa [alin 2].El va anexa la cerere imputernicirea avocatiala potrivit legii avocatilor; - reprezentantul legal va alatura copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale [alin 3].De ex tutorele sau curatorul va alatura copia deciziei autoritatii tutelare prin care a fost numit. - In cazul in care o persoana actioneaza atat in nume propriu cat si in calitate de reprezentant al celorlalti reclamanti, pt cei pe care ii reprezinta trebuie sa prezinte procura.Daca nu se depune procura, iar cererea nici nu este semnata de reclamantii absenti, instanta trebuie sa-i citeze pe acestia pt a-si preciza pozitia in proces; 3. potrivit art 84 CPC cererea de chemare in judecata sau pt exercitarea unei cai de atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita.In exercitiul rolului activ, instanta trebuie sa califice cererea in functie de scopul urmarit de cel care a apelat la unul din elementele actiunii, ea nefiind tinuta de denumirea pe care partea a dat-o cererii. CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA Def.In doctrina cererea de chemare in judecata este definita ca fiind actul de procedura prin care partea interesata se adreseaza instantei pt a invoca aplicarea legii la un caz determinat, punand in miscare actiunea civila.Cererea de chemare in judecata nu este sinonima cu actiunea civila, ci este numai o forma de manifestare a acesteia. A)Cuprins Elementele pe care trebuie sa le cuprinda cererea de chemare in judecata sunt prevazute in art 112 CPC, respectiv: 1. Numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pt persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar.Daca reclamantul locuieste in strainatate, se va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza a i se face toate comunicarile privind procesul. - daca pe parcursul procesului una dintre parti isi schimba domiciliul, art 98 CPC prevede ca, sub pedeapsa neluarii in seama, schimbarea de domiciliu trebuie adusa la cunostinta instantei prin petitie la dosar, iar partii potrivnice prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu petitia prin care este instiintata instanta de schimbarea domiciliului. - Reclamantul care locuieste in strainatate trebuie sa-si aleaga un domiciliu in Romania, unde i se vor face toate comunicarile privind procesul.

reclamantul va fi considerat ca actioneaza in nume propriu si intrucat el nu este titularul dreptului dedus judecatii actiunea va fi respinsa ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala. pt instanta. Numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. . obiectul trebuind sa fie licit. . ramanand ca instanta sa dispuna. infatisarea inscrisului in intregime. Obiectul cererii si valoarea lui. in sensul ca instanta nu poate sa acorde mai mult. 6.copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel ca originalul.Pt identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul.Acest element al cererii de chemare in judecata este important pt ca: a) Alaturi de obiect. prin interogatoriul paratului.  cand reclamantul vrea sa-si dovedeasca cererea sau vreunul din capetele cererii sale.Indicarea acestui element prezinta importanta pt ca altfel.  daca inscrisurile sunt inscrise in limba straina sau cu litere vechi.In cond art 132 CPC reclamantul poate sa modifice sau sa completeze obiectul initial al cererii de chemare in judecata . iar pe de alta parte. va cere infatisarea in persoana a acestuia. autoritatea de lucru judecat. la nevoie. Semnatura. se vor alatura la cerere atatea copii cati parati sunt. .  cand se cere dovada cu martori. cand imobilul este inscris in cartea funciara. care este fundamentul raportului juridic dedus judecatii. .aceste element este necesar intrucat pe de o parte.  Uneori prin legi speciale sunt prevazute in mod expres dovezile care trebuie sa insoteasca cererea de chemare in judecata.2. iar in cazul reprezentarii prin avocat. etajul si apartamentul sau.motivele de fapt reprezinta imprejurarile de fapt care l-au determinat pe reclamant sa apeleze la concursul instantei. certifica continutul cererii de chemare in judecata. nr de carte funciara si nr topografic. conexitatea. . • Determina admisibilitatea unor mijloace de proba. dupa pretuirea reclamantului. iar. certificate de parte.  se va putea depune si numai o parte dintr-un inscris privitor la pricina. mai mult cate o copie de pe fiecare inscris. atunci cand pretuirea este cu putinta.ci el trebuie sa-si dovedeasca pretentiile. cauza cererii de chemare in judecata. se va arata numele si locuinta martorilor.Obiectul cererii de chemare in judecata si valoarea lui. . 4. .judecatorul nu poate pronunta solutia doar pe baza sustinerilor reclamantului.Astfel in art 112 CPC se prevede  cand dovada se face prin inscrisuri. vecinatatile. situatie in care se poate dispune efectuarea unei expertize pt stabilirea valorii reale o obiectului.Reclamantul nu este obligat sa indice chiar textul de lege pe care se intemeiaza. deoarece incadrarea in text o va face judecatorul . . . prezinta importanta pt urmatoarele motive: • Fixeaza limitele cadrului procesual in care se va desfasura judecata cu privire la obiect. Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere.Evaluarea facuta de reclamant poate fi contestata de parat sau de instanta. numele acestuia si sediul profesional. 3. instanta fiind tinuta de acest obiect. posibil si determinat sau determinabil. • Se analizeaza atunci cand se invoca litispendenta.obiectul cererii de chemare in judecata este pretentia concreta a reclamantului. certifica manifestarea de vointa a reclamantului de a declansa procesul. • Determina competenta.motivele de drept constituie temeiul juridic al cererii. b) Intereseaza in problema litispendentei si autoritatii de jucru judecat 5. • Determina un anume cuantum al taxei judiciare de timbru si al timbrului judiciar. in lipsa.mai putin sau altceva decat s-a cerut [art 129 alin 6 CPC]. contribuie la determinarea calitatii procesuale a partilor. Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. se vor depune traduceri sau copii cu litere latine. strada si nr.

pe langa cele prevazute de lege pt cererea de chemare in judecata. intrucat. motivarea cererii si semnatura. locul unde acestea se afla. numele copiilor minori nascuti din casatorie sau care se bucura de situatia legala a copiilor nascuti din casatorie. obiectul si valoarea cererii. numele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral. in exercitiul rolului activ. numele si calitatea celui care angajeaza sau reprezinta partea in litigiu.Daca reclamantul pretinde ca nu a semnat el cererea de chemare in judecata si nici nu a dat mandat unei alte persoane se poate face o verificare de scripte. pt pers juridice. dupa caz. denumirea si sediul lor.Sanctiunea pt lipsa elementelor esentiale ale cererii de chemare in judecata. precum si probele pe care se intemeiaza cererea. dar pe care sa trebuiasca sa le pastreze pe rol pt ca nulitatea nu ar putea fi invocata si de organul judiciar.Daca nu sunt copii minori. nefiind suficient ca numele partii sa fie doar dactilografiat. precum si calcului prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori. in lipsa unor asemenea elemente. instanta sa nu poata cere reclamantului sa semneze cererea.S-a decis ca cererea semnata de alta persoana in numele reclamantului poate fi ratificata de acesta. in mod explicit.In aceeasi ipoteza. In cazul in care cererea este formulata prin mandatar. consider ca nulitatea cererii de chemare in judecata.Sunt insa si texte inscrise in proceduri speciale. elementele esentiale cum sunt numele partilor si obiectul depasesc interesul privat al paratului. precum si. sa nu le poata rezolva. iar daca s-a incheiat un compromis. 1. va fi declarata nula[alin 1] Lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecatii. nr de telefon. ceea ce impune anularea cererii. - . cererea este valabila si daca poarta doar semnatura sa. recunoaste paratului dreptul de a invoca aceasta lipsa. Din dispozitiile art 133 CPC rezulta ca sanctiunea pt lipsa elementelor esentiale ale cererii de chemare in judecata este nulitatea.  Reclamantul este obligat sa arate in cerere persoanele intre care urmeaza sa aiba loc imparteala.Nu vad insa de ce. anexandu-se dovada calitatii.Astfel:  Cererea facuta in procedura necontencioasa va cuprinde numele si domiciliul celui care o face si ale persoanelor pe care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei. care isi justifica aceasta calitate.Pe cale de consecinta. Totusi.contul bancar. elementele cererii de chemare in judecata sunt prevazute in interesul paratului. lipsa lor poate fi invocata numai de catre parat. titlul pe baza caruia se cere imparteala.S-ar putea spune ca aceste elemente. precum si persoana care le detine sau le administreaza[art 673 CPC] C)Sanctiunea ce intervine pt lipsa unui element al cererii de chemare in judecata Potrivit art 133CPC cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului. in chiar sedinta care a fost invocata nulitatea [alin 2].Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina (art 333 CPC)  Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisa care va cuprinde: numele.Daca paratul invoca lipsa de semnatura. prin care se deroga de la dreptul comun.obiectul ei sau semnatura. cu atat mai mult cu cat acest element este de natura sa inlature orice incertitudine cu privire la manifestarea de vointa a partii.La cerere se va alatura un extract de casatorie si cate un extract de nastere al copiilor minori[art 612 alin 1-3 CPC]. astfel ca normele care le reglementeaza au un caracter dispozitiv. motivele de fapt si de drept. toate bunurile supuse impartelii. reclamantul va trebui sa semneze cel mai tarziu la prima zi de infatisare urmatoare. daca reclamantul nu se infatiseaza in instanta se poate considera ca cererea a fost promovata de o persoana ce nu si-a justificat calitatea de reprezentant. In privinta semnaturii s-ar parea ca alin 2 al art 133 CPC deroga de la caracterul imperativ din alin 1 . In principiu. precum si aratarea pe scurt a obiectului. Prin urmare.Semnatura trebuie sa fie olografa. sunt esentiale si pt desfasurarea procesului civil. potrivit art 161 CPC. se va face aratare despre aceasta. astfel incat si acest element al cererii de chemare in judecata depaseste interesul personal al paratului. B)Particularitati privitoare la cuprinsul cererii introductive de instanta Art 112 CPC reprezinta dreptul comun in materia cererii introductive de instanta. domiciliul sau resedinta partilor ori. anexandu-se copie de contractul in care este inserata. semnatura partii  Cererea de divort va cuprinde. evaluarea lor. in aceeasi masura in care sunt esentiale pt cererea de chemare in judecata. . pt lipsa acestor elemente ar putea fi invocata si din oficiu. mentionarea conventiei arbitrale. pt ca nu este permis ca instantele sa fie sesizate cu cereri pe care. in sensul de a sesiza instanta cu o anumita pretenite. iar cand este prezent in instanta. nr de inmatriculare in Registrul comertului. copie de pe aceasta.

Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu o suma fixa. iar instanta sa fie obligata sa judece o cerere careia ii lipseste un element esential. • Cererile pt repunerea pe rol a procesului a carui judecare a fost suspendata datorita partilor se timbreaza cu 50 % din taxa judiciara de timbru pt cererea sau actiunea respectiva. precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa ICCJ sunt supuse taxelor judiciare de timbru si timbrului judiciar. rezolutiunea. • In cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane pt acelasi obiect ori cand obiectul este un drept sau o obligatie comuna. . dupa caz. prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri mobile. daca paratul nu se prezinta inaintea instantei (si nici nu este obligat sa se prezinte) sanctiunea nu poate fi aplicata. iar vatamarea sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului Pe de alta parte. paratul trebuie sa faca dovada ca a suferit o vatamare. anularea. Normele metodologice stabilesc si urmatoarele reguli: • Daca in procesele de imparteala se constata bunurile de impartit. cu exceptia cazurilor in care.Daca s-ar considera ca lipsa semnaturii sa nu poata fi invocata numai de parat ar insemna ca. valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor.Sanctiunea pt lipsa celorlalte elemente ale cererii de chemare in judecata Imprejurarea ca celelalte elemente ale cererii de chemare in judecata nu sunt prevazute expres sub pedeapsa nulitatii. cu finalitate diferita. de catre instanta judecatoreasca. daca in cererea de chemare in judecata nu sunt indicate probele.Prin titularul cererii se intelege partea care contesta bunurile de impartit. conform art 138 CPC. cererile de interventie si de chemare in garantie. taxa judiciara de timbru se datoreaza in solidar. actiuni si cereri neevaluabile in bani si cereri pt care legea stabileste un regim distinct de taxare Se considera actiuni si cereri evaluabile in bani cele al caror obiect este un drept patrimonial ce poate fi evaluat in bani. se taxeaza corespunzator taxei de timbru pt autentificarea actului. cererile de interventie si de chemare in garantie ce apar in urma unei actiuni care are ca obiect drepturi evaluabile in bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate la valoarea ce se pretinde prin aceste cereri.Cererile reconventionale. nu inseamna ca in lipsa lor nu poate interveni nulitatea. rezilierea sau revocarea. si nici nu au fost propuse la prima zi de infatisare.Reglementarea in materie este cuprinsa in principal in Legea nr 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a)Taxele judiciare de timbru . dupa natura lui. • Cererile introduse la instantele judecatoresti. taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata. se prevede altfel. intervine sanctiunea decaderii. D)Timbrarea cererii de chemare in judecata Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti.Prestatorul serviciului taxabil este obligat sa comunice in scris platitorului cuantumului taxei judiciare de timbru. dintre care unele evaluabile si altele neevaluabile in bani. si se taxeaza in mod diferentiat. • Cand o actiune are mai multe capete de cerere. Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat. dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani. • Determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru se face. • Se taxeaza dupa regulile aplicabile cererii sau actiunii principale:cererile reconventionale.De asemenea sunt considerate evaluabile in bani cererea pt constatarea dobandirii unui drept real si cererea pt restituirea prestatiilor efectuate in temeiul unui act juridic pt care s-a cerut constatarea nulitatii. prin lege. iar la primirea cererii nu s-a procedat in sensul art 114 CPC. sub sanctiunea anularii actiunii sau cererii. taxa judiciara de timbru se datoreaza distinct pt fiecare capat de cerere.normele metodologice de aplicare a legii privind taxele judiciare de timbru impart actiunile si cererile in urmatoarele categorii : actiuni si cereri evaluabile in bani.Pt aceasta insa. valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor. de Ministerul Justitiei sau de Parchetul de pe langa instanta suprema. 2.

5. sau sosita prin posta. tinand cont de nr foarte mare al acestora. in cazul in care aceasta a fost trimisa prin posta. persoane fizice sau juridice.Acordarea termenului potrivit alin 2 se face in toate cazurile cu mentiunea ca neindeplinirea in termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii atrage suspendarea judecatii [ alin 3] .Din alin 2 al art 114 CPC rezulta ca numai completarea cererii poate fi facuta de indata. se va comunica o singura copie de actiune si de pe inscrisuri si se va inmana o singura citatie [ art 113 CPC]. ci este un termen administrativ. in conditiile art 47. actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti.5 lei.b)Timbrul judiciar. potrivit art 114 alin 1 CPC la primirea cererii de chemare in judecata. cererea de chemare in judecata care este prezentata de justitiabili sau de reprezentantii lor. Parchetului General de pe langa ICCJ. judecatorul de serviciu. pana la termenul acordat.primeste data certa la prezentarea ei. in raport de data stampilei postei. Cererile de chemare in judecata. se depune la registratura unde. indiferent daca privesc fondul sau o cale de atac. E)Introducerea cererii de chemare in judecata. imprejurarea ca mai multi parati locuiesc la aceeasi adresa nu inseamna ca pot fi instiintati printr-o singura citatie insotita de o singura copie de actiune si de pe inscrisuri. presedintele instantei. urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare.Reprezentarea se va face.Timbrul judiciar nu se aplica in cazurile in care nu se percepe taxa de timbru. precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici. cererilor.Textul este de stricta interpretare. in aceeasi zi primeste data certa. sa se verifice daca cererea a fost depusa in termen. adica daca este timbrata corespunzator si daca a fost formulata cu respectarea cerintelor art 112 CPC .Potrivit alin 2 al textului.Ca atare.atasarea plicului este necesara pt ca. constituirea si repartizarea dosarului 1)Introducerea cererii Legat de introducerea cererii de chemare in judecata exista urmatoarele reguli: 1. la cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii de pe cerere cati parati sunt. daca cererea de chemare in judecata este depusa personal sau prin reprezentant. pt ca aceasta ar presupune citarea paratului si comunicarea cererii in forma prezentata de reclamant. se face printr-o adresa si nu prin citatie. se aplica timbre judiciare de 1. se aplica timbre judiciare de 3 lei. sunt mai multi reclamanti sau parati. 3.Termenul acordat potrivit alin 2 pt completarea sau modificarea cererii de chemare in judecata nu este un termen de judecata. comunicarea lipsurilor cererii de chemare in judecata. presedintele sau judecatorul care il inlocuieste verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile ei.Daca mai multi parati au un singur reprezentant sau daca paratul are mai multe calitati juridice. se aplica timbre judiciare de 5 lei. in cazul in care se solicita solutionarea in fond a cauzei. Ministerului Justitiei. si in valoare de 0. care se aplica actiunilor. au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei. presedintelui instantei sau judecatorului de serviciu. daca valoarea este de peste 1000 lei. dupa care se preda presedintelui instantei sau. reclamantului i se va pune in vedere sa modifice sau sa completeze cererea si sa depuna cererea completata sau modificata precum si copii de pe toate inscrisurile pe care se intemeiaza.3 lei. curier ori fax. va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului. inclusiv avocati. . dupa caz. prin aplicarea stampilei de intrare a instantei respective. art 114 alin 5 CPC prevede ca in procesele in care. cand cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.Tocmai de aceea. se timbreaza cu timbru judiciar in valoare de 0. iar daca valoarea este de peste 10000 lei.In cazul in care cererea a fost primita prin posta. dupa caz. reclamantul va completa cererea de indata. nu si modificarea ei. pt aceasta trebuind sa se acorde termen. 2. cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor. la domiciliul sau sediul acestuia. . adresate instantelor judecatoresti. . de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata.Daca aceste cereri. prin unul sau mai multi mandatari. avand atasate dovezile privind modul in care a fost transmisa.un parat are mai multe calitati juridice atunci cand sta in proces atat in nume propriu cat si ca reprezentant al unui parat.15 lei. iar dupa rezolvare va fi predata arhivarului-registrator spre inregistrare 4. cu mentiunea ca. iar dovada mandatului va fi depusa . .cand este cazul. In conditiile OG nr 32/1995 se instituie timbrul judiciar.

iar in cazul paratilor.odata cu citatia. sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare. iar in pricinile urgente. pt ca paratul sa aiba timp suficient pt a-si pregati apararea. masuri asiguratorii. presedintele fixeaza termenul de judecata pe care.Rezulta asadar. odata cu fixarea termenului. asa cum ar face-o daca nu se modifica sau se completeaza cererea de chemare in judecata.In lipsa semnaturii.Daca partile nu-si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului.In cazul paratilor. recipisa de predare la posta romana a scrisorii. tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii [ art 114¹ alin 4 CPC]. se va putea fixa un termen mai lung. Numarul din registrul general electronic reprezinta nr dosarului in cadrul registrului electronic pt intreaga instanta. paratul va fi informat ca are obligatia sa-si aleaga domiciliul in Romania. . . pana la executarea hotararii. • Repartizarea cauzelor pe complete de judecata se face in mod aleatoriu. 7.asadar.daca paratul locuieste in strainatate. Nr unic dat de instanta de fond se pastreaza fara modificari.Lista nr de identificare a instantelor de judecata este prevazuta in anexa la prezentul regulament. 10. 9. in cazul reclamantilor vor fi aplicabile dispozitiile alin 4. acestia trebuie sa depuna dovada mandatului chiar daca nu formuleaza intampinare. care va lua masurile necesare in scopul pregatirii judecatii. pt neindeplinirea obligatiei mentionare.Celelalte parti vor fi citate. potrivit art 114¹ alin 1 CPC de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pt cererea de chemare in judecata.Prin citatie. chiar daca cererea de chemare in judecata nu a fost trimisa prin posta. in pricinile urgente. astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor inregistrate. in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza.de catre reclamanti in termenul acordat potrivit alin 2. astfel incat sa se asigure solutionarea cu celelritate a cauzelor.In cazul in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii. primul termen de judecata se fixeaza astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile. Nr identificator al instantei reprezinta un nr unic de indentificare a instantei de judecata. cel putin 5 zile. 6. • Dosarele repartizate pe complete in mod aleatoriu vor fi preluate de presedintele sau de unul dintre judecatorii completului de judecata. astfel incat nu va mai fi citat in tot cursul judecatii la acea instanta [art 153 alin 1 CPC]. suspendarea trebuie dispusa in mod obligatoriu pt ca in acest caz. presedintele poate dispune citarea paratului la interogatoriu. pe tot parcursul solutionarii dosarului. actele de sesizare primesc nr din registrul general de dosare. masuri pt asigurarea dovezilor ori pt constatarea unei situatii de fapt [ art 114¹ alin 6 CPC] 2)Constituirea dosarului Dupa rezolutia presedintelui sau a judecatorului de serviciu.Incepand cu 1 iulie 2006 se generalizeaza sistemul ECRIS al nr unic de dosar la toate instantele. sa reduca termenul de 5 zile in care trebuie inmanata citatia . instanta nu mai poate aplica alte sanctiuni. acestea vor fi dispuse de presedintele instantei ori al sectiei sau de judecatorul de serviciu • Reclamantul are termen in cunostinta inca de la primirea cererii. dar numai daca el sau reprezentantul sau au semnat pt a confirma cunoasterea termenului. iar de catre parati.Acest nr incepe de la valoarea 1 pt primul dosar din anul curent si continua incremental pt fiecare nou dosar creat. dupa fixarea termenului. daca s-a solicitat prin cerere.Nr unic al dosarului este format din: nr din registrul general electronic/nr identificator al instantei/anul inregistrarii dosarului. daca reclamantii nu-si aleg mandatarul sau nu se inteleg asupra persoanei acestuia. presedintele instantei va numi un curator special. ca pt primul termen de judecata nu sunt aplicabile prevederile art 89 alin1 teza a II-a CPC care ingaduie instantei ca. este necesara citarea reclamantului. in sistem informatizat. precum si orice alte masuri necesare pt desfasurarea procesului in conditiile legii [art 114¹ alin 5 CPC].unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul(alegerea de domiciliu trebuie facuta in cond art 93 CPC cu indicarea unei persoane careia sa i se faca toate comunicarile. alte masuri pt administrarea probelor. pt ca altfel citarea paratului se face printr-o scrisoare recomandata).punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pt judecata [art 114¹ alin 2 CPC].Acest nr de dosar sub care se vor inregistra toate cererile depuse ulterior. comunicarile se vor face prin scrisoare recomandata. il da in cunostinta reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. precum si corespondenta in legatura cu pricina respectiva. 8. prin aceeasi rezolutie presedintele va dispune sa se comunice paratului. • In situatia in care judecatorii se afla in imposibilitate sa ia masurile necesare pregatire judecatii. sub semnatura. in conditiile legii presedintele va putea incuviinta. prin incheiere executorie. odata cu intampinarea.copii de pe cerere si inscrisuri.

introducerea cererii de chemare in judecata exprima alegerea facuta de reclamant pt una din instantele deopotriva competente. In cazul in care dosarul urmeaza a fi inaintat la instanta de apel sau de recurs ori la alta autoritate sau se dupune in conservare. pe sectii. cu avizul colegiului de conducere . Modificare nr completelor de judecata sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pt motive obiective. Pe coperta dosarului se va mentiona denumirea instantei. si solutia pe scurt. iar in adresele de inaintare a dosarelor se indica nr volumelor si nr de pagini ale fiecarui volum. . investeste instanta cu judecarea pricinii la care se refera . se va proceda la snuruirea definitiva si aplicarea stampilei. in conditiile legii.La instantele unde functioneaza sectii se tine cate un registru de termene pt fiecare sectie. deciziei sau incheierii. in sensul ca nu poate acorda mai mult decat s-a cerut. apel sau recurs. data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat. prin formularea de cereri de interventie fortata. numele partilor. sectia. instanta nu poate largi sfera subiectiva a procesului prin introducerea din oficiu a unor parti in proces. alternative. . inclusiv ale celor introduse ulterior in proces. Dosarele se pot forma in doua sau mai multe volume. consemnandu-se nr si data inregistrarii lor. conexarii sau atasarea dosarului la alt dosar. tinandu-se seama de materiile in care se judeca. data trimiterii dosarului la alte instante.La instantele unde functioneaza sectii se tine un registru informativ pt fiecare sectie. obiectul pricinii. in litere. iar pe fata interioara a ultimei coperte arhivarul va certifica nr filelor in cifre si. sau dupa caz. 3)Repartizarea dosarului Regula-Conform art 53 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. precum si nr dosarului. • registrul informativ. in care se mentioneaza. Dupa inregistrarea cererii in aceste registre.pt aplicarea criteriului aleatoriu in sistem informatic sau ciclic. aceasta posibilitate avand-o numai partile. se face inregistrarea statistica si se formeaza dosarul. nr dosarului.La instantele unde functioneaza sectii. opisul alfabetic se tine pe sectii. in cazul in competentei teritoriale. Aspecte comune privitoare la repartizarea aleatorie . in care se trec numele si prenumele sau. ci este necesara o cerere formulata de persoana interesata.in respectarea principiului disponibilitatii. determina cadrul procesual in care se va desfasura judecata cu privire la parti si obiect. primul termen de judecata si termenele ulterioare. indicele statistic si pozitia din registrul de executari. dosarele se inregistreaza in ordinea sosirii la instanta si se repartizeaza in aceeasi ordine de actre persoana sau persoanele desemnate anual de presedintele instantei. . • Registrul de termene al arhivei. Repartizarea aleatorie in sistem informatic sau ciclic se realizeaza o singura data. de specializarea completelor si de faza procesuala in care se afla cauzele. 2. completul de judecata. urmand ca in situatiile in care pe parcursul desfasurarii procesului apar incidente procedurale sa se recurga la regulile stabilite in prezentul regulament. repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic. cererea este inregistrata in: • opisul alfabetic. completele se vor constitui la inceputul fiecarui an si se numeroteaza pe instanta. 3. instanta civila nu se investeste din oficiu.de asemenea instanta este tinuta de obiectul litigiului. F)Efectele introducerii cererii de chemare in judecata 1. pt fiecare dosar trecut in ordine numerica.pt aplicarea criteriului aleatoriu. repartizarea cauzelor pe complete se face in mod aleatoriu. termenele de judecata. Inainte de a fi puse la dispozitia justitiabililor sau predate pt sedinta de judecata. dupa caz. care intervin voluntar. nr si data sentintei. initialele judecatorului insarcinat cu redactarea hotararii. sau tertii. mai putin sau altceva decat s-a cerut. respectiv fond. in care se trec toate dosarele pe termenele de judecata fixate. dosarele trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate. dupa caz. denumirea partilor din dosar. data reintrarii dosarului in arhiva.ca regula. in sistem informatizat[alin1] Cauzele repartizate unui complet de judecata nu pot fi trecute altui complet decat in conditiile prevazute de lege [alin2] Exceptia – repartizarea prin metoda sistemului ciclic .Totodata. nr si data hotararii. la parchete sau alte autoritati si data revenirii dosarului. in paranteza.in cazul in care repartizarea in sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective.

poate sa respinga cererea de chemare in judecata ca nefondata-neintemeiata(desigur ca. paratul va arata numele si locuinta lor. inainte de cercetarea in fond a pricinii. Desi textul se refera numai la exceptiile de procedura. intrerupe prescriptia dreptului la actiune. 7. si in caz de admitere a actiunii va datora fructe din momentul introducerii cererii. perimata ori reclamantul renunta la judecata. cererea de chemare in judecata opereaza punerea in intarziere a paratului. simulatia titlului invocat de reclamant. 3. . nu vor mai putea fi invocate in cursul judecatii. Prin intampinare vor fi invocate acele exceptii pe care paratul le-a cunoscut. ci este suficient ca ea sa fie invocata pe calea unei simple aparari de fond. in exercitiul rolului activ. din momentul introducerii cererii de chemare in judecata vor curge dobanzile. cand va cere dovada cu martori.si exceptiile de fond trebuie cuprinse in intampinare pt a fi solutionate. dreptul ce se valorifica prin cererea de chemare in judecata devine litigios si poate forma obiectul cesiunii 5. nu si atunci cand actiunea este respinsa ca inadmisibila pt ca este de competenta unui organ fara activitate jurisdictionala sau este respinsa pt ca este de competenta unei instante dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene. 2. semnatura. in conditiile art 118 alin3 CPC. pt a se produce aceste efect este necesar ca cererea de chemare in judecata sa fi fost introdusa inainte de implinirea termenului prescriptiei si sa fie admisa. 4. afara de cele de ordine publica. ea poate fi continuata de mostenitori (actiunea pt stabilirea filiatiei fata de mama. paratul va fi considerat posesor de rea-credinta. la data depunerii intampinarii. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. poate invoca compensatia legala. 6. exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului. . in cadrul procesului) EX: Paratul se poate apara aratand ca si-a executat.aparandu-se fata de pretentiile reclamantului(art115-118) A)Cuprins Potrivit art 115CPC intampinarea cuprinde: 1. potrivit art 137 alin 1 CPC. chiar la o jurisdictie necompetenta. va suporta riscul pieirii fortuite a bunului. anulata.in cazul actiunilor reale imobiliare si mixte. Intampinarea este actul de procedura prin care paratul raspunde la cererea de chemare in judecata.4. . efectul intreruptiv de prescriptie extinctiva inceteaza retroactiv.In schimb.daca reclamantul pretinde o suma de bani care anterior nu era purtatoare de dobanzi. atunci cand constata ca apararea paratului este intemeiata. . exceptia neexecutarii contractului. in tot sau in parte. exceptia de fond poate fi invocata si dupa prima zi de infatisare inaintea primei instante.daca cererea are ca obiect obligatia de a da un bun individual determinat. in cazuri anume prevazute de lege. Daca paratul invoca prin intampinare nulitatea actului juridic. INTAMPINAREA Def. pt ca daca cererea este respinsa. sau trebuia sa le cunoasca.acest efect se produce numai daca pricina este de competenta instantelor judecatoresti sau a unui organ cu activitate jurisdictionala. obligatiile asumate prin contract. astfel incat: . daca cererea de chemare in judecata prin care se valorifica un drept strict personal nu poate fi introdusa decat de titularul dreptului. judecatorul trebuie sa puna in discutia partilot calificarea cererii prin care paratul invoca nulitatea actului ca fiind o cerere reconventionala).Pe de alta parte. pt ca intervine sanctiunea decaderii. .Deosebirea dintre cele doua categorii de exceptii – in ce priveste momentul invocarii – apare pe planul sanctiunilor: numai exceptiile de procedura care nu au fost aratate in intampinare sau la prima zi de infatisare. Prin raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. in lipsa unei cereri reconventionale avand un asemenea obiect. odata exercitata. introducerea cererii de chemare in judecata.Fam). dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere. instanta nu poate sa constate nulitatea contractului si sa repuna partile in situatia anterioara ci. paratul se apara in fond (pt a obtine reducerea unei pretentii formulate de reclamant nu este necesar a se face actiune reconventionala sau actiune separata. conform art 52 C.

certificate ca sunt conforme cu originalul. cat si pt parat (in privinta intampinarii). • Egalitatea de mijloace intre partile procesului presupune ca atunci cand pt o anumita procedura este prevazuta forma scrisa atat pt reclamant (in privinta cererii de chemare in judecata). potrivit competentei teritoriale de drept comun.De altfel.Pe de alta parte. odata cu citarea paratului. 5. pt a ridica copia de pe intampinare.Stabilindu-se o asemenea obligatie in sarcina reclamantului.Or. si nu a reclamantului) incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pt a-si pregati apararea. este necesar ca acesta sa-si sustina pretentiile in deplina cunostinta a pozitiei procesuale adoptate de parat. sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice. 4. cererea modificata se comunica paratuli. • daca nu ar fi obligatorie comunicarea intampinarii. Daca intampinarea nu este semnata. iar in procesele urgente. in vederea depunerii intampinarii. considerandu-se ca nu este necesara comunicarea acestui act procedural. modalitatea de aducere la cunostinta a respectivelor acte de procedura sa beneficieze de acelasi tratament. 2. in conditiile art 132 alin 1 CPC la prima zi de infatisare instanta acorda reclamantului un termen pt intregirea sau modificarea cererii. nu i se va acorda nici termen pt a lua cunostinta de intampinare. cu consecinta nulitatii hotararii.ci doar se inmaneaza in sedinta reclamantului sau reclamantilor prezenti.Daca solicita administrarea probei testimoniale.Daca paratul solicita dovada cu inscrisuri. ar fi incalcat art 6 pct 1 din CEDO care face parte din dreptul intern. iar in procesele urgente. plus un rand de copii pt instanta [art 116 alin 1 CPC]. oricum. potrivit art 11 alin 2 din Constitutie. printr-o singura intampinare [art 117 CPC] 6.plus cate un exemplar pt instanta [art 116 alin1 CPC]. pt judecarea cererii reclamantului. 3. in cond art 129 alin 4CPC judecatorul are puterea de a ordona masurile necesare judecarii cererii. cel putin 5 zile [ art 114¹ alin 1 CPC]. practic. B)Procedura intampinarii 1. • in exercitiul rolului activ. astfel incat reclamantul nu ar mai beneficia de o judecata echitabila. • Instanta trebuie sa-i asigure paratului 15 zile pt a-si pregati apararea. • daca intampinarea nu se comunica si reclamantului care lipseste. precum si pt a propune noi dovezi. pt ca reclamantul care nu a fost prezent (reclamantul are aceasta obligatie numai in procedura divortului) nu-si poate pregati apararea fata de problemele ridicate prin intampinare. se afla si reclamantul caruia i s-a inmanat intampinarea in sedinta deoarece. si pt lipsa celorlalte elemente ale intampinarii poate interveni nulitatea potrivit art 105 alin 2 CPC. si deci „inmanarea” este pur formala.se rupe echilibrul procesual. primul termen de judecata va fi astfel stabilit (termenul pt depunerea intampinarii este in favoarea paratului. daca. se va depune la dosar pt aceste parti o singura intampinare [art 116 alin 2 CPC] Desi textul nu o prevede in mod expres. in atatea exemplare cati reclamanti sunt.Daca scopul pt care s-a instituit aceasta obligatie nu ar fi acela de a se comunica intampinarea. va anexa la intampinare copii de pe inscrisuri. inainte de termen. ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei. va fi anulata in conditiile art 105 alin 2 CPC. va trebui sa arate numele si locuinta acestora. si nu vad de ce trebuie sa se procedeze diferit dupa cum reclamantul este prezent sau nu. „comunicarea” ei.In aceeasi situatie insa. daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant. consider ca intampinarea trebuie comunicata. „inmanarea” intampinarii in sedinta semnifica. la primirea cererii de chemare in judecata presedintele dispune. este obligat sa se deplaseze la instanta domiciliului paratului. cand sunt mai multi parati. trebuie sa se prezinte la arhiva. cel putin 5 zile [art 114¹ alin 3 CPC] .In ambele cazuri se incalca principiul fundamental al dreptului la aparare. pt urmatoarele argumente: • din art 116 CPC rezulta obligatia de a se depune atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt. • nu cred ca reclamantul care. ca acesta sa depuna intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pt judecata [ art 114¹ alin 2 CPC]. procesul civil ar deveni foarte oneros pt el si din nou se poate vorbi de un dezechilibru procesuale pe care trebuie sa-l suporte reclamantul doar pt ca a avut initiativa sesizarii instantei. la intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt si tot atatea copii de pe inscrisurile pe care se sprijina paratul. textul ar fi lipsit de relevanta.

poate cere repunerea in termenul de depunere a intampinarii. sanctiunea nedepunerii deloc a intampinarii sau a nedepunerii acesteia in termenul prevazut de lege. instanta poate acorda termen pt depunerea intampinarii numai daca paratul nu este reprezentant sau asistat de avocat. ar mai putea depune o alta intampinare?Apreciez ca DA.Prin urmare. dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta. pt a-si pregati apararea.Exceptii Potrivit art 118 alin 1 CPC intampinarea este obligatorie. CEREREA RECONVENTIONALA Def. art 118 alin 3 CPC prevede ca la prima zi de infatisare presedintele completului ii va pune in vedere sa arate exceptiile. . astfel incat nu va mai fi intrebat nici in legatura cu exceptiile. astfel incat sa invoce compensatia legala prin intampinare. atunci cand paratul are de primit de la reclamant o suma de bani. Intampinarea este obligatorie in etapa judecatii in prima instanta. Daca paratul nu a depus intampinarea ori nu a depus intampinarea in termen.Din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art 118 alin 3 CPC se desprinde concluzia ca. fata de dispozitiile art 136 CPC. recurs. contestatie in anulare si revizuire. cu atat mai mult trebuie sa se recunoasca acest drept paratului care. lichida si exigibila. opereaza decaderea.Totusi. potrivit art 103 alin 1. D)Sanctiunea nedepunerii intampinarii Art 114¹ alin 2 reglementeaza in conditii imperative termenul in care paratul trebuie sa depuna intampinare.Drept urmare. este.In consecinta. daca paratul este reprezentat sau asistat de avocat si nu a depus intampinarea in termen. • Punerea in discutie a valabilitatii titlului reclamantului (ex: reclamantul il cheama in judecata pe parat pt executarea unui contract. a formulat intampinarea in termen. Potrivit art 119 alin 1 CPC. cererea reconventionala ar putea fi definita ca fiind actul de procedura prin care paratul invoca pretentii proprii impotriva reclamantului. Daca paratul depune intampinare in termen si la prima zi de infatisare instanta ii acorda termen pt angajarea unui aparator. • Obtinerea unei obligari la plata a reclamantului (ex: reclamantul solicita evacuarea paratului. iar prin cerere reconventionala paratul solicita obligarea reclamantului la plata imbunatatirilor aduse imobilului). daca paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat.Astfel prin cererea reconventionala se poate urmari: • Compensatia judiciara. instanta nefiind obligata sa procedeze ca atare. afaara de cazurile cand legea prevede in mod expres altfel.la cerere. . decaderea acestuia din dreptul de a mai propune probe in aparare si de a invoca exceptii de procedura relative. instanta va acorda termen pt pregatirea apararii si depunerea intampinarii.din dispozitiile art 119 alin 1 CPC paratul nu poate invoca orice pretentii impotriva reclamantului. rezolutiunea sau rezilierea contractului respectiv). . ci numai acele pretentii care au legatura cu cererea de chemare in judecata. !!! In aprecierea respectarii termenului prevazut la art 114¹ alin 2 CPC.C)Caracterul obligatoriu al intampinarii. desi nu a avut aparator. iar creanta sa nu este certa. la prima zi de infatisare instanta nu-i va acorda termen pt savarsirea actului de procedura.Solutia se impune intrucat daca paratul care nu a depus intampinare. trebuie avut in vedere si daca paratul a fost citat potrivit art 114¹ alin 3 CPC. dovezile si mijloacele sale de aparare. dupa acordarea termenului pt angajarea avocatului poate depune intampinare. iar prin cerere reconventionala paratul solicita anularea. Intampinarea nu este obligatorie in caz de asigurare a dovezilor. in materie de divort si in cazul actiunilor posesorii. el poate sa faca cerere reconventionala. daca paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului.Textul trebuie coroborat cu art 156 alin 1 CPC astfel incat numai pt lipsa de aparare temeinic motivata se va putea acorda termen in vederea depunerii intampinarii. in apel.In situatia in care se dovedeste ca paratul nu a avut la dispozitie 15 zile(5 zile in pricinile urgente) de la primirea citatiei.

trebuie sa formuleze cerere reconventionala pana la prima zi de infatisare. cererea reconventionala poate fi depusa la prima zi de infatisare. cererea reconventionala nu poate fi respinsa numai pt acest motiv. pt faptele petrecute inainte de aceasta data. cererea reconventionala este de competenta instantei investita cu judecarea cererii principale [art 17 CPC] Potrivit art 120 CPC cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. va fi judecata separat.In caz contrar.De pilda. Sunt cazuri in care paratul este obligat sa-si valorifice pretentiile pe calea cererii reconventionale. cererea reconventionala se bucura de independenta procesuala si de aceea va fi solutionata chiar daca reclamantula renuntat la judecata sau la dreptul subiectiv. Continutul cererii reconventionale In conditiile art 119 alin 2 CPC cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pt cererea de chemare in judecata. cererea reconventionala trebuie depusa cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pt judecata[art 114¹ alin 2 CPC].Caracterul facultativ al cererii reconventionale. Termenul de depunere Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. daca intampinarea este obligatorie. cererea reconventionala va fi judecata separat. cererea reconventionala ar putea fi formulata si in etapa rejudecarii in acelasi termen. pt lipsa celorlalte elemente ale cererii.Cand insa numai cererea principala este in stare de judecata.Reclamantul din cererea principala devine parat in cererea reconventionala. Daca hotararea este anulata/casata pt necompetenta si pricina este retinuta/trimisa spre rejudecare in prima instanta.Disjungerea nu este posibilia in acele cazuri in care solutia data cererii reconventionale este intim legata de solutia cererii principale (ex: in procesul de divort cererea reconventionala nu poate fi disjunsa de cererea principala) Pt ca este o adevarata actiune. care prevede ca cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea. deci inclusiv in ce priveste timbrajul. Cererea reconventionala introdusa tardiv poate fi judecata impreuna cu cererea principala numai daca partile sunt de acord.daca paratul nu este obligat la intampinare. in cererea reclamantului. cererea reconventionala are caracter facultativ.De vreme ce este o adevarata actiune.Numai daca intampinarea nu este obligatorie.trebuie respinsa si cererea reconventionala. iar nu respingerea cererii reconventionale. ci doar cerere reconventionala. in principiu. inseamna ca.Art 119 alin3 CPC. cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului [art 119 alin 4 CPC] Prin urmare. conform art 105 alin 2 teza I CPC.Nedepunerea intampinarii atrage drept sanctiune decaderea paratului din dreptul de a propune probe si de a invoca exceptii procesuale relative. Procedura de judecata Fiind o cerere incidentala.Exceptii Intrucat art 119 alin 1 CPC prevede ca paratul „poate” sa faca cerere reconventionala. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului.Pt faptele petrecute dupa aceasta data.Se ajunge la judecata separata prin disjungere. atunci cand intampinarea este obligatorie. dar paratul nu depune intampinare. cererea reconventionala poate fi anulata pt lipsa elementelor prevazute de art 133 CPC sau daca se face dovada vatamarii. Pe de alta parte. . trebuie interpretat in sensul ca reglementeaza termenul de depunere a cererii reconventionale. daca paratul din procesul de divort doreste sa obtina desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a reclamantului.cel mai tarziu la prima zi de infatisare[art 119 alin 3 CPC] Daca reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. cererea reconventionala trebuie sa cuprinda elementele prevazute de art 112 CPC. astfel incat partile se vor numi reclamant-parat si parat-reclamant. iar nu respinsa ca tardiv formulata. iar nu in sensul ca daca intampinarea este obligatorie si nu este formulata. In aceeasi masura.

Prin urmare. creanta creditorului este exigibila si este constatata prin inscris.Dovada achitarii cautiunii in cuantumul mentionat.Dovada se face prin depunerea copiei de pe cererea de chemare in judecata. • creditorul face dovada intentarii actiunii avand ca obiect valorificarea creantei. . impreuna cu dovada intentarii actiunii trebuie alaturate cererii de sechestru la momentul inregistrarii cererii. pt a se evita disparitia sau degradarea lor ori diminuarea activului patrimonial al debitorului. Cererea avand ca obiect aplicarea unei masuri asiguratorii poate fi formulata atat pe cale principala. pe langa intentarea actiunii. Sechestrul asigurator este acea masura asiguratorie la care apeleaza creditorul unei sume de bani.potrivit art 591 alin 2 CPC. .In aceste cazuri. Apeleaza la masurile asiguratorii creditorul care nu are inca un titlu executoriu pe care sa-l puna in executare silita.MASURILE ASIGURATORII: . in scopul valorificarii bunurilor in momentul in care creditorul va obtine titlu executoriu.Cuantumul cautiunii se determina in fct de valoarea creantei pretinse prin actiunea principala.Mai mult. care astfel nu mai poate dispune de aceste bunuri. 2. poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului. creanta nu este exigibila .potrivit art 591 alin 3 CPC instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este exigibila. . Sechestrul asigurator A)Def. daca dovedeste ca a intentat actiune si depune. o actiune de jumatate din valoarea reclamanta. ajunsa la scadenta. creanta creditorului este exigibila dar nu este constatata prin act scris.596) . dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila. instanta va respinge cererea de sechestru asigurator ca inadmisibila 3.El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. iar nu in functie de valoarea bunurilor a caror sechestrare se urmareste. B)Conditii de infiintare 1.In momentul in care obtine titlul executoriu. si faptul ca a consemnat cu titlu de cautiune jumatate din valoarea reclamata. daca aceasta obligatie nu se indeplineste.sechestrul judiciar (art 598 . acelasi drept de a cere aplicarea sechestrului asigurator il are si creditorul a carui creanta nu este constata in scris. nu este constatata prin act scris. .poprirea asiguratorie (art 597) .601) Masurile asiguratorii sunt mijloace procesuale ce au drept scop indisponibilizarea bunurilor urmaribile ale debitorului sau a bunurilor care formeaza obiectul procesului. odata cu cererea de sechestru. si care consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmaribile ale debitorului.sechestrul asigurator (art 591 .Specific sechestrului asigurator este faptul ca obiectul bunurilor actiunii principale il constituie plata unei sume de bani. acesta fiind sensul expresiei „valoarea reclamata” . trebuie sa dovedeasca.creditorul a carui creanta. creditorul poate sa treaca la valorificarea bunurilor indisponibilizate sau poate sa intre in posesia lor. cat si pe cale incidentala sau accesorie.potrivit art 591 alin 1 CPC creditorul care nu are titlu executoriu. in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea sa. creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii prevazute de alin 1 si sa depuna o cautiune al carei cuantum va fi fixat de instanta. pana la ramanerea definitiva (irevocabila) a hotararii date in procesul principal. se poate cere infiintarea sechestrului asigurator daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: • creanta este constatata prin act scris. atunci cand creanta creditorului nu este scadenta. ori exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea. • debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise. . daca dovedeste ca a intentat actiune. aceasta conditie este indeplinita daca cererea este legal timbrata si i s-a fixat termen de judecata.

Recursul se judeca de urgenta si cu precadere. iar redactarea incheierii trebuie facuta in cel mult 48 de ore de la pronuntare. Cererea de sechestru asigurator poate fi formulata pe cale principala. vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. prin incheierea prin care a admis cererea de infiintare a sechestrului asigurator instanta va stabili si cuantumul cautiunii precum si termenul in care trebuie depusa cautiunea. Pronuntarea asupra cererii de sechestru poate fi amanata cel mult 24 de ore. fixand totodata. Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cartea funciara. fara citarea partilor. cel interesat va putea face contestatie (calea contestatiei ) F)Ridicarea sechestrului asigurator Ridicarea sechestrului asigurator poate fi dispusa si inainte de respingerea cererii asupra fondului. ea poate fi solutionata si de presedintele instantei.Incheierea poate fi atacata in aceste conditii indiferent daca cererea e formulata pe cale principala. D)Desfiintarea sechestrului asigurator In conditiile art 592 alin final CPC nedepunerea cautiunii in termenul fixat de isntanta atrage desfiintarea de drept a sechestrului. prin incheiere executorie la primirea cererii de chemare in judecata.In cazul bunurilor mobile.• Creditorul depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta. executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei.Particularitati In conditiile art 592 alin 2 CPC instanta va decide de urgenta.Recursul se judeca de urgenta si cu precadere. E)Executarea sechestrului asigurator(art 593 CPC) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc. de urgenta si cu citarea in termen scurt a partilor. .Cautiunea In cazul in care cuantumul actiunii este fixat de instanta. 3.Instanta competenta Potrivit art 592 alin 1 CPC cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care judeca procesul. incidentala sau accesorie.Astfel. dupa inscriere.Calea de atac Incheierea prin care se solutioneaza cererea de sechestru asigurator poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la data comunicarii. conform art 594 CPC.Textul se refera la instanta care este competenta sa judece in prima instanta actiunea asupra fondului. data fara citarea partilor [art 592 alin final CPC]. printr-o incheiere supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare. 2. indiferent daca la data formularii cererii de sechestru asigurator judecarea actiunii mai era sau nu pe rolul acestei instante. prin incheiere executorie. care se aplica in mod corespunzator. cuantumul cautiunii si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. poate fi formulata pe cale incidentala. cu citarea in termen scurt a partilor.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiintarea de drept a sechestrului printr-o incheiere irevocabila. data fara citarea partilor.Cererea se solutioneaza in camera de consiliu. atunci cand actiunea asupra fondului nu mai este pe rolul instantei competente sa o judece in prima instanta. C)Procedura de infiintare a sechestrului asigurator 1. daca este facuta in timp ce actiunea principala este in curs de judecata in prima instanta sau poate fi formulata ca o cerere accesorie.Reguli privind judecata. la cererea acestuia instanta va ridica sechestrul asigurator. in camera de consiliu. potrvit regulilor privitoare la executarea silita.Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. daca debitorul a dat o garantie indestulatoare.Aceasta se constata prin incheiere irevocabila. daca este intentata odata cu actiunea asupra fondului.Si instanta de recurs poate amana pronuntarea cel mult 24 de ore si trebuie sa redacteze hotararea in cel mult 48 de ore de la pronuntare [ art 592 alin 3 CPC]. 4. In cazul in care cererea de sechestru se depune odata cu cererea de chemare in judecata asupra fondului. daca este cazul.Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului.

in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie. asupra unui bun pe care debitorul il ofer apt liberatiunea sa. b) sa existe o cerere in acest sens a celui interesat. sau creditorul sa invedereze insolvabilitatea debitorului ori ca are motive temeinice sa banuiasca ca debitorul va fugi. ci trebuie sa se dovedeasca faptul ca masura este necesara pt conservarea dreptului.Asupra cererii instanta se pronunta prin incheiere irevocabila. de asigurare. Pt infiintarea acestei masuri asiguratorii instanta trebuie sa constate existenta a doua raporturi juridice: . . . sechestrul judiciar nu poate fi incuviintat chiar fara sa existe un proces: 1. iar altul intre debitor si un tert. ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia. data fara citarea partilor. asupra posesiei unui bun mobil sau imobil. in conditiile stabilite de art 591.Titlul executoriu in acest caz este hotararea definitiva sau irevocabila prin care debitorul a fost obligat la plata unei sume de bani. prin incredintarea pazei acestora unei persoane numita administrator-sechestru. art 596 CPC stabileste regula ca valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa ce creditorul a obtinut titlul executoriu. debitorul poate sa ceara ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o si in cazul in care cererea principala. a altor bunuri. asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi sustras. Ex: In primul raport juridic A este creditor lui B. Poprirea asiguratorie Potrivit art 597 CPC poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani. In procedura popririi. respinsa sau perimata prin hotarare irevocabila. distrus ori alterat de posesorul sau actual. in conditiile legii. titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. in temeil unor raporturi juridice existente. raport in care tertul este debitor al celui urmarit de creditorul popritor. masura neputand fi dispusa din oficiu. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului poprit de tertul poprit sau pe care acesta i le datora in viitor. cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice sa banuiasca ca debitorul va fugi ori sa se teama de sustrageri sau deteriorari.unul intre creditorul popritor si debitor. a fost anulata. 2. ori asupra folosintei sau administrarii unui bun proprietata comuna. G)Valorificarea bunurilor sechestrate asigurator De vreme ce sechestrul asigurator este o masura de conservare.De asemenea.daca litigiul are un alt obiect nu va putea fi aplicat sechestrul judiciar . Simplul fapt ca exista un proces avand obiectul prevazut in art 598 CPC nu este suficient pt a se aplica masura sechestrului judiciar. 3. B)Conditii de infiintare a) Sa existe un proces asupra proprietatii sau a altui drept real principal. Sechestrul judiciar A)Def. partile se numesc creditor popritor.A sa poata executa direct pe C Scopul popririi asiguratorii este de a indisponibiliza sumele de bani. si nu de executare.Prin infiintarea popririi asiguratorii sunt indisponibilizate bunurile pe care C i le datoreaza lui B astfel incat in momentul in care A va obtine titlul executoriu impotriva lui B. Sechestrul judiciar este masura asiguratorie care consta in indisponibilizarea bunurilor ce formeaza obiectul litigiului sau. c) masura sa fie necesara pt conservarea dreptului[art 598CPC] sau pt liberarea debitorului [art 599 pct 1 CPC]. se va sustrage de la urmarire sau va deteriora bunul [art 599 pct 3 CPC]. debitor poprit si tert poprit.prin exceptie. iar in cel de-al doilea raport juridic B este creditorul lui C. asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului. indiferent ca este asiguratorie sau executorie. in temeiul careia a fost incuviintat-o si in cazul in care cererea principala. ori sa existe temerea ca bunul va fi sustras ori alterat de posesorul sau actual [art 599 pct 2 CPC].

in acest ultim caz.conform art 598. 2.C)Procedura de infiintare a sechestrului judiciar 1. nu se poate solicita printr-o cerere adresata unei singure instante. competenta teritoriala instituita de textul mentionat fiind exclusiva.Reguli privind judecata . . fie instantei in circumscriptia careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru. aplicarea sechestrului asupra unor bunuri care se afla in circumscriptia mai multor instante. conform art 599 alin 2 CPC.Instanta competenta .competenta solutionarii cererii de infiintare a sechestrului judiciar poate sa apartina fie instantei investita cu judecarea actiunii principale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful