You are on page 1of 5

ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3

Digitally signed by Ministry of


Ministry of Digital Digital Governance, Hellenic
Governance, Republic
Date: 2021.01.25 12:01:48
Hellenic Republic EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


Πίνακας Αποδεκτών Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/2α
Τηλέφ.: 3036
ΚΟΙΝ.: Φ.400/39/340427
Σ.479
Αριθμ. Εγκυκλίου: 8
Αθήνα, 22 Ιαν 21

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά

ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση


νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α΄
112)

1. Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιείται το από 29-12-2020 π.δ. «Αποστρατείες


Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που
δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ΄ 2284/31-12-2020 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την
ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ.
1279830/30-12-20 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω π.δ. Αξιωματικοί να διαγραφούν


σύμφωνα με το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 30 Ιαν 21.

3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/Β1/2α και ΓΕΣ/Β1/7 αποδεικτικά κοινοποίησης


της παρούσας εγκυκλίου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 2 καθώς και
δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, αριθμός
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αστυνομικό Τμήμα και
ταχυδρομικός κώδικας του Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να
υποβληθούν ως εξής:

α. Στο ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ).

β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστράτευσης του τόπου οριστικής διαμονής.

γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

./.
ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3

-2-

4. Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το π.δ. αποστρατείας τους


και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς
των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1ου ΕΓ ή της Διεύθυνσης Προσωπικού του
αρμόδιου Σχηματισμού.

5. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων Αξιωματικών


[Ατομικό φάκελο, Φύλλο ποιότητας (εφόσον υπάρχει), Βιβλιάριο Μητρώου,
Ατομικό Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα]
να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α. Δνση Όπλου – Σώματος

(1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και καταχώρηση


της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
αιτιολογημένης.

(2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για την


χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κ.λπ.) και
μετά διαβίβαση αυτού μαζί με το παλαιό Φύλλο Ποιότητας (αν υπάρχει) στο
ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.

β. Σχηματισμός - Υπηρεσία από την οποία αποστρατεύονται

(1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου και του


Δελτίου Υγείας. Παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας (ΔΣΤ) και της
Μεταλλικής τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΣΤ να υποβάλλεται μαζί με
την υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.

(2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν


συντομότερο απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΓΜΥ.

(3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης και


διαβίβαση αυτών στο ΓΕΣ/ΔΥΓ.

(4) Παραλαβή των ΒΙΜΑΥ και αποστολή τους στο ΓΕΣ/ΔΥΠ.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Μαστραντωνάκης, Επιτελής


ΓΕΣ/Β1/2α, τηλ.: 2106552151.

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τακόπουλος


Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής

Τχης (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος


Τμηματάρχης ΓΕΣ/Β1/2
ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3

-3-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΕΘΑ/ΓΣΔΔΟ
ΓΕΣ/ΔΠΖ-ΔΙΤ-ΔΠΒ-ΔΕΔ-ΔΤΧ-ΔΟΙ-ΔΥΓ
ΓΕΣ/Γ1
13 ΔΕΕ/1ο ΕΓ
1ο ΣΕΣΑΥ
ΚΕΑΡ/ΕΝΑΑΑΜ
ΕΚΕΜΣ
71 Α/Μ ΤΥΠ
6ο ΕΤΕΘ
80 ΕΑΡΜΕΘ
ΟΛΚΕΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Β1/2α -6-7
ΓΕΣ/Β2
ΓΕΣ/Δ1/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΔΟΙ/1
ΓΕΣ/ΔΓΜΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών


Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεως
των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114).

2. Την από 23-09-20 Αίτηση Αποστρατείας του Λοχαγού Πεζικού Τσακμάκη


Σωτηρίου του Επαμεινώνδα (ΑΜ:58469).

3. Την από 28-09-20 Αίτηση Αποστρατείας του Υπολοχαγού Τεχνικού


Παπαδούλη Ιωάννη του Αντωνίου (ΑΜ:61844).

4. Την από 14-09-20 Αίτηση Αποστρατείας του Υπολοχαγού Πεζικού Ρίζου


Χρήστου του Κωνσταντίνου (ΑΜ:62483).

5. Την από 24-08-20 Αίτηση Παραίτησης του Λοχαγού Ιππικού


Τεθωρακισμένων Κοέν Αλμπέρτου του Ηλία (ΑΜ:62158).

6. Την από 28-09-20 Αίτηση Παραίτησης του Υπολοχαγού Αρχιτεχνιτών


Πυροβολικού Λεβεντόπουλου Σώζοντα του Αντωνίου (ΑΜ:62629).

7. Την από 22-09-20 Αίτηση Παραίτησης του Υπολοχαγού Πεζικού Λίβανου


Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ:64962).

8. Την από 09-10-20 Αίτηση Παραίτησης του Υπολοχαγού Οικονομικού


Παπαχρήστου Γεωργίου του Κωνσταντίνου (ΑΜ:65416).

9. Την από 18-09-20 Αίτηση Παραίτησης του Υπολοχαγού Οικονομικού


Μπορμπότση Δημητρίου – Ραφαήλ του Αλεξίου (ΑΜ:66364).

10. Την από 03-09-20 Αίτηση Παραίτησης του Υπολοχαγού Υγειονομικού


Ιατρών Συμεωνίδη Αστέριου του Νικολάου (ΑΜ:69440).

11. Τη Φ.414.14/40/541915/Σ.9050/21-11-20/ ΥΦΕΘΑ / ΓΕΣ / Β1(ΔΙΠΡΟ)/2α


Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

12. Τη Φ.414.14/41/541918/Σ.9051/21-11-20/ ΥΦΕΘΑ / ΓΕΣ/ Β1(ΔΙΠΡΟ)/2α


Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

13. Την υπ’ αριθμ. 247153α/09-08-19 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

./.
ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3

2
Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε
Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και
εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και
37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές
οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Πεζικού Τσακμάκη Σωτήριο του Επαμεινώνδα (ΑΜ:58469),


που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Μόναχο.

β. Υπολοχαγό Τεχνικού Παπαδούλη Ιωάννη του Αντωνίου (ΑΜ:61844),


που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Λάρισα.

γ. Υπολοχαγό Πεζικού Ρίζο Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:62483), που


γεννήθηκε το έτος 1976 στη Λαμία.

δ. Λοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοέν Αλμπέρτο του Ηλία


(ΑΜ:62158), που γεννήθηκε το έτος 1986 στη Θεσσαλονίκη.

ε. Υπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Λεβεντόπουλο Σώζοντα του


Αντωνίου (ΑΜ:62629), που γεννήθηκε το έτος 1975 στο Μοσχάτο.

στ. Υπολοχαγό Πεζικού Λίβανο Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:64962), που


γεννήθηκε το έτος 1990 στην Πάτρα.

ζ. Υπολοχαγό Οικονομικού Παπαχρήστο Γεώργιο του Κωνσταντίνου


(ΑΜ:65416), που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Αλεξανδρούπολη.

η. Υπολοχαγό Οικονομικού Μπορμπότση Δημήτριο-Ραφαήλ του Αλεξίου


(ΑΜ:66364), που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Θεσσαλονίκη.

θ. Υπολοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Συμεωνίδη Αστέριο του Νικολάου


(ΑΜ:69440), που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Ορεστιάδα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του


παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ