SEKOLAH KEBANGSAAN BINJAL 06000 JITRA KEDAH DARULAMAN

UNIT KOKURIKULUM

Manual Pegurusan Perkhemahan Tahun 2010

Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori: 1. 2. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental. di bukit. 4. di gunung dan sebagainya. 3. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti. Meningkatkan kecekapan dan kendiri. Meningkatkan semangat kekitaan. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. di pantai. Definisi Perkhemahan Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan.PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN A. C. perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. Selepas. 3. Berkhemah bermakna anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan. perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu anda utamakan. Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan. Tujuan Perkhemahan 1. Semasa. Sebelum. . 5. Menghayati erti batasan kehidupan. bepersatuan dan disiplin. Peringkat Prosedur Tetap. B. 2. 6.

1. Unit Perhubungan dan Pendaftaran.2 Dalam daerah di luar kawasan sekolah 1. Senarai nama pelajar dan guru pengiring c.1.2 Jika perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan.p.1. Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumendokumen sokongan yang berikut : a.4 Luar negara { kelulusan Pengarah }. Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan ( Rujuk Lampiran A ) b.1 Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut: 1.3 Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri 1.1. d. pihak tuan dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri ( u. f. Sektor Pengurusan Sekolah ) dengan mematuhi ‘The Schools . Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan. Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan 1.( Rujuk SP Bil 24/1998 ) 1. e. Senarai nama jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan.1 Dalam kawasan sekolah { kelulusan Pengetua }; 1. Jadual aktiviti perkhemahan.PROSEDUR TETAP SEBELUM PERKHEMAHAN 1. Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan.

7 Taklimat awal mengenai aktivitiaktiviti. Jabatan Pendidikan Negeri. .4. peraturan dan langkahlangkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan. 1957’ dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum. 1. 1. 1. mestilah diberikan kepada semua peserta.4.4 Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada: 1. SPI Bil.4.3 Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurangkurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu ( Rujuk para 3E.1 Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. 1. SPI Bil 24/998 ) 1.6 Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat.4. 24/1998 ).5 Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masingmasing.3 Pejabat/Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1.4 Pejabat Pentadbiran/Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan 1.(Tours) Regulations. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. ( Rujuk para 3F. bersedia dan telah menjalani latihanlatihan asas yang berkaitan.2 Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. 1. Kejayaan menjalani latihanlatihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.

Nama pihak yang menganjurkan perkhemahan tersebut perlu dicatatkan sama ada penganjuran utama atau penganjuran bersama. 1.9.1 gangguan binatang buas dan haiwan berbisa.9. .2 hakisan atau tanah runtuh.6 wabak penyakit. Organisasi Perkhemahan 2.9. 2. 1.9. Justeru. ( Rujuk para 3E. 1.2 Peserta.1. 1. 1.1. dahan jatuh dan sebagainya 1. 1.9. 1.9.12.1.1 Penganjur.1 Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan.11 Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Pengetua atau Guru Besar. Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan.9 Lokasi Perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi: 1. SP Bil. disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan. Semua keperluan logistik ( peralatan perkhemahan ) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik.8 Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa.5 ribut atau gelombang besar.10 Jurubantumula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada sepanjang masa perkhemahan.7 kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang. organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara perkara Di bawah: 2. 24/1998 ) 1. 2. Menentukan kumpulan sasaran dan kriteria peserta perkhemahan.4 banjir.

campak. PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN . Memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa.3 Kemudahan-kemudahan asas. Ahli Jawatankuasa Induk perlu ditentukan terlebih dahulu bagi melaksanakan perkhemahan. 2.2 Keracunan makanan. kelulusan akademik. Menentukan organisasi kepimpinan dalam kumpulankumpulan semasa perkhemahan 2. Menetapkan syarat. 5. 3.4 Syarat. PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN Semasa perkhemahan perkara atau tindakan yang perlu diambil ialah: 1.1 Jangkitan penyakit seperti malaria. 1. Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan membincangkan masalah-masalah yang timbul untuk diperbaiki pada hari berikut/masa hadapan. manusia dan lainlain. khususnya berkaitan perkaraperkara berikut: 1.1. 2. Menentukan jumlah bilangan minima atau maksima ahli bagi setiap kumpulan. Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. 2.1. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkaraperkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktor-faktor alam.syarat tertentu kepada peserta perkhemahan Seperti jantina.4 Sistem komunikasi. selsema dan lainlain.2.3 Saiz Kumpulan.6 Jawatankuasa. had umur. Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin.1. kemahiran tertentu dan lainlain. keadaan tubuh badan.1.5 Kepimpinan. 4. 1. 1.

4. Latar Blakang / Rasional. 3. 7. . Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya. Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya. 5. Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan.2 Aktiviti. 2. Matlamat. Membentang dan membuat laporan: 5. Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik.1 Kewangan.Perkaraperkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan: 1. 6. Lampiran A Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. 3. 5. Nama Perkhemahan 2.

Objektif. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. 9. 6. 11. 2. Sasaran Penyertaan. kenal-mengenali dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Tarikh dan Tempat.4. 8. Ahli Jawatankuasa Induk. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 7. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang . 10. Anggaran Perbelanjaan. Semasa perkhemahan. 12. Lampiran B Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. Harapan dan Penutup. PeraturanPeraturan Perkhemahan. 5.

Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. 9. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masingmasing. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan. 11. Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. . 10. Tidak dibenarkan memancing. Menjaga segala peralatan yang disediakan . 6. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 12. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di meratarata tempat.00 tengah malam. Selepas jam 12.ditetapkan oleh kem komandan. 15. 14. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Setiap peserta. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatangbinatang. 13. 5. 4. 8. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . 7. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. 3.

Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab. 19. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. 17. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. 18.16. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. . 20.

6 Tarikh Masa Tempat Sasaran Penyertaan : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 : 21 Hingga 23 Julai 2010 : 10.2 2.. PEMBERITAHUAN TENTANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2010 Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2....... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas...1Tajuk 2... 23/7 : Kawasan Sekolah : Pelajar Tahap 2 : 200 pelajar dan 15 guru... 21/7 hingga 4.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.....3 2..... Sekian untuk makluman tuan.5 2. terima kasih. () ...30ptg.Lampiran C Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 Tuan / Puan.. ...00pg. Butir-butir Mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut: 2..............4 2.....

. Fail Perkhemahan . Merangkap Setiausaha.1 2. 1...... Masa : Sepenuh masa....2 2.4 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2010......Lampiran D Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Guru Besar. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2..3 2.. 2.. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. SK Binjal 06000 Jitra. Sekian. terima kasih... .. Tempat : Kawasan sekolah 3. MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2010.... Hari : Jumaat hingga Ahad. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan....k.. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2.. s. Kedah Tuan... () Penolong Kanan Kokurikulum.

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2. 1...1 Tiada unsur-unsur paksaan..2 Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid....k.. ....3 Memastikan langkahlangkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan 2....4 Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga. 2. terima kasih.... 2.............. PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 2010 Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2. () s. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 SK Binjal Tuan... BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah..... Jawatankuasa Pelaksana.Lampiran E Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan PeringkatSekolah Setiausaha. Fail Perkhemahan .... Sekian.....

...... 2...Lampiran F Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga Tarikh No... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu....... kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut..... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas. Guru Besar SK Binjal Tuan / Puan... KEBENARAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI PERKHEMAHAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH 2010 Saya ……………………………………………………………... kemalangan. Telefon: ....... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undangundang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta... ..... 3. No /P……………………… Ibu / Bapa / Penjaga kepada …………………………………………………………………… Tahun …………………………..

Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3.Sekian.3 Tempat : SKB . Kubang Pasu Tuan. Ibu Pejabat Polis Daerah Polis Diraja Malaysia. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 3. terima kasih. Pengakuan dibuat oleh: ……………… Tandatangan Nama: No.30 petang 3.2 Masa : Mulai 2. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Ketua Polis Daerah .1 Tarikh : 22 Julai 2010 3. Tandatangan saksi Nama: No. K/Pengenalan: Tarikh: ………………………. 2. PERMOHONAN KHIDMAT HAKIM PERTANDINGAN KAWAT KAKI SEMPENA PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2010 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk..

.4.. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.... Anggotaanggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid 5... PERMOHONAN MEMBEKAL BEKALAN AIR SEPANJANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2010 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 sepertimana ketetapan berikut.1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2010 1... 1. (Guru besar ) 2.......... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..... Sekian.. Fail Perkhemahan Lampiran H Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada PihakPihak Tertentu Tuan Pengurus. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3.. Tuan / Puan...... Syarikat Air Darul Aman Alor Setar Kedah........2 Masa : Sepenuh masa .... ....

..4 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih ..k 1... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.3 Tempat : Kawasan Sekolah 1.... Pegawai Pendidikan 2.. 4.... Balai Bomba dan Penyelamat Jitra Jitra...2 Masa : Sepenuh masa 1................ Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan.1 Tarikh : 21 hingga 23 Julai 2010 1. Kedah...3 Tempat : Kawasan Sekolah 1.4 Penyertaan : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih 2. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. () s.. MEMOHON MEMINJAM PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2010 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 sepertimana ketetapan berikut: 1..... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah .1.

\ Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J Contoh Surat Perlantikan Dalaman En.......... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ..3 Tali Karamental Staqtik 100 m 4..... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. Ishak Ibrahim Guru Penasihat Pasukan Pengakap.... Harnes... Barangbarang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2010 dan akan dipulang pada 25 Julai 2010.... SK Binjal Tuan / Puan.. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKB 2010 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.....4 Peralatan Aktiviti ( Topi. pulley dan snap link ) 5.2 Tali Karamental Dinamik 100 m 4..1 Khemah 20 buah 4. Carabinar. () 2...... ...

..... ... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Sekian. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. ..... Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2010 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh: 21 hingga 23 Julai 2010 Masa : 10.....2......30 petang 23/7/2010 Tempat : Kawasan Sekolah 3.........00 pagi 21/7 hingga 4........ Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4... () 2... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful