PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL – TINGKATAN 5
ANALISIS SWOT
KEKUATAN ( S ) S1 80% guru terlatih. S2 50% pemarkahan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM diambil dari Kerja Kursus KRSV. S3 Kemudahan bahan dan peralatan di Bilik Seni. KELEMAHAN ( W ) W1 80% pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Pendidikan Seni Visual merupakan pelajar yang lemah dalam akademik. W2 Skop mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang luas menyukarkan pelajar untuk menguasainya. PELUANG ( 0 ) 01 Perpustakaan awam berhampiran sekolah. 02 Soalan Kertas 2/ Gubahan Fikiran diberikan lebih awal. 03 Masa yang lama diperuntukkan untuk menghasilkan Folio KRSV. W3 90% pelajar tidak mempunyai bakat melukis. ANCAMAN / CABARAN ( T ) T1 Pelajar sering tidak hadir ke sekolah. T2 Pelajar tidak menguasai 3M dengan baik. T3 Pelajar tidak bermotivasi. T4 Pelajar tidak berkebolehan melukis

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014”

“KE ARAH MENJADI

Membuat pinjaman buku rujukan “ Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4&5 “ menggunakan buku teks. MATLAMAT Meningkatkan kualiti pencapaian mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dalam SPM : * Bilangan pelajar mendapat gred A seramai 4 orang. Kualiti P&P guru di dalam kelas dapat dipertingkatkan agar dapat menarik minat pelajar. Mengadakan sesi kaunseling bagi pelajar bermasalah peribadi dan akademik. 2.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA PELAN STRATEGIK KURIKULUM 2011 ISU Kualiti pencapaian sederhana dalam SPM 2008. walaupun mendapat keputusan 100%. Pelajar tidak menyiapkan hasil karya ( Kertas 2 ) mengikut masa yang ditetapkan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.Menggalakkan pelajarpelajar yang cemerlang dalam akademik untuk mengambil elektif psv. 3. MASALAH 1. STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran melukis melalui program “ Klinik Seni Lukis “. © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI . Ketiadaan buku teks sebagai bahan rujukan. Peratus murid mendapat gred A dan B bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual peperiksaan PPT dan peperiksaan percubaan SPM meningkat. 5. Pelajar sering tidak hadir ke sekolah menyukarkan guru untuk memantau penghasilan Folio KRSV. Peratus pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual merupakan pelajar yang lemah dalam akademik. 4.Pelajar tidak mempunyai minat dan kebolehan dalam seni lukis. 2. 3. 4. * Keputusan kekal 100%. 6. 5. * Bilangan pelajar mendapat gred B dan C seramai 6 orang. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pelajar tidak mempunyai bakat dalam seni lukis. * Tiada pelajar mendapat gred D dan E. Mendisiplinkan pelajar dari awal supaya menguruskan masa untuk menjawab soalan Kertas 2 dengan sebaik-baiknya. 6.

Kaunselor Februari sehingga Oktober RM300. Memastikan semua pelajar lulus dengan kualiti pencapaian yang baik.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA PELAN TAKTIKAL KURIKULUM 2011 ISU Kualiti pencapaian sederhana dalam SPM 2008.00 100% murid mencapai skor keseluruhan Kemahiran menjawab soalan Kertas 1 ( Teori ). Kelas Tambahan ( Gemilang ) Guru mata pelajaran. Jun Ogos Sesi Kaunseling / Mentor Mentee Meningkatkan motivasi dan kecemerlanga n dalam akademik dan sahsiah. STRATEGI Klinik “ Seni Lukis “. TEMPOH April KOS/ SUMBER RM300. Ketua Panitia & Penceramah. RM50.00 TOV 80% murid mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya ETR 100% murid mencapai skor keseluruhan INDIKATOR PENCAPAIAN Hasil karya pelajar. Mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak sekolah.00 80% murid mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 80% murid mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 100% murid mencapai skor keseluruhan Pelajar bermotivasi. T/JAWAB Ketua Bidang Kemanusiaan. walaupun mendapat keputusan 100%. OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran melukis dan mewarna. © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI .

Ketua Bidang Kemanusiaan Pencapaian PPT & PSPM Kekangan Pemantauan Penilaian © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI . Mesyuarat Panitia 2. Pelaksanaan kelas 5. Kehadiran pelajar Pengetua. Pemilihan bahan dan teknik 3. Masa yang terhad 2. Pembinaan jadual 4. Penolong Kanan. Penilaian 6.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA PELAN OPERASI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Klinik Seni Lukis Meningkatkan kemahiran melukis dan mewarna. Laporan 1. Puan Aini dan penceramah 1. 3 Bulan 5 Uranus / 5 Neptun Puan Mazuin .

Pemilihan kumpulan 3. 2. Pelaksanaan 5. Laporan Masa yang terhad Pengetua. Penilaian 6. Perbincangan kaunselor bersama guru mata pelajaran. Topik perbincangan 4.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA Penambahbaikan Pertandingan melukis dan gerak gempur melukis PELAN OPERASI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Sesi Kaunseling / Mentor Mentee Meningkatkan motivasi seterusnya kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Februari sehingga Oktober 5 Uranus / 5 Neptun Puan Nirmala dan Encik Mohd Shamsul 1. Penolong Kanan dan Ketua Bidang Kemanusiaan Pencapaian PPT & PSPM Kekangan Pemantauan Penilaian © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI .

Penolong Kanan Kekangan Pemantauan © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI . Laporan Pelajar gagal hadir ke kelas tambahan Pengetua. Penilaian 6.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA Penambahbaikan Pelajar bermotivasi PELAN OPERASI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kelas Gemilang Menjawab soalan teori ( Kertas 1 ) dengan baik Mengikut jadual yang ditentukan oleh pihak sekolah Pelajar kelas 5 Uranus / 5 Neptun Puan Mazuin binti Mustafa 1. Penyediaan modul 4. Pemilihan tajuk dan soalan 3. Mesyuarat Panitia 2. Pelaksanaan kelas 5.

PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – SMK PANTAI SEPANG PUTRA Penilaian Penambahbaikan Pencapaian PPT & PSPM Program LATIPP © SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 SEKOLAH TERBAIK 2014” “KE ARAH MENJADI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful