Evidencija trgovacke robe

Trgovina-pojam Trgovina je privredna djelatnost koja se bavi nabavkom robe s ciljem njene dalje prodaje. U okviru tih aktivnisti javljaju se razliciti pojmov: 1. Faktura cijene(cijena robe po fakturi) 2. Nabavna cijena(fakturna cijena + zavisni troskovi) 3. Podajna cijena(nabavna cijena+ zarada,RUC,marza) 4. Prodajna cijena sa PDV-om-MPC(prodajan cijena+ PDV, ako je preduzece u sistemu PDV-a) Knjigovodstveno evidentiranje nabavke robe Nabavka tgova ke robe u skladi tu Roba u skladi tu se evidentira na sintetickom kontu 131. U okviru ovog konta mogu se otvoriti analiticka konta robe u javnom skladistu, u javnom carinskom skladistu, u slobodnoj zoni i td. Primjer: Nabavljeno je trgovacke robe ija je vrijednost po fakturi isporucioca 10000 + PDV. Tro kovi prevoza robe po fakturi prevoznika iznose 200 + PDV. Utovar i istovar pla en je u gotovini 100 KM. Roba je preuzeta u skladiste po stvarnoj nabavnoj vriejdnosti. Sastaviti kalkulaciju i izvrsiti odgovarajuce knjizenje. KALKULACIJA 1. Fa isporu ioca 2. Zavisini tro kovi a) Prevoz b) Utovat i istovar 3. Nabavna vrijednost 10000 200 100 10300

130-Obra .nabavke trg.robe 1) 10000 2) 200 3) 100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful