You are on page 1of 11

NUME.......................................................

PRENUME....................................................
UNITATEA SCOLARA................................
........................................................................
PROFESIA......................................................
SPECIALITATEA ................................................

CURS
MENTOR
PORTOFOLIUL

1.Prezentaţi competenţele mentorului .

Prezentaţi principalele forme ale comunicării .2.

.Prezentaţi principalele dimensiuni ale comunicării interactive.3.

4. Punctati modalităţi ineficiente de abordare care pot bloca comunicarea sau chiar periclita relaţia dintre parteneri: .

Prezentaţi tipurile de sprijin pe care le oferă mentorul .5.

6. Prezentaţi funcţiile evaluării .

7. Prezentaţi o metodă interactivă de învăţare .

8. Precizati tipurile de intrebari vehiculate în cadrul comunicării didactice ce trebuie să caracterizeze relaţia mentor.student/ stagiar .

9. Anexaţi o ANALIZĂ SWOT a unei activităţi sau a instituţiei de învăţământ în care va desfăşuraţi activitatea .

Anexaţi un proiect de lecţie .10.