Stjæl fra din chef II ± pjæk fra dit arbejde!

Den tabte tid
Ved fabrikkens port Stopper arbejderen for et øjeblik Det gode vejr har prikket ham på skulderen Da han vender sig om Beundrende solen Rødt lysende på en blå-grå himmel smilede til ham farvel Blinker fortroligt til hende Sig mig kammerat sol Man må eddermame tænke sig om før man giver sådan dag som gave til chefen
Jacques Prevert

næsten alle opgaver i samfundet er på en eller anden måde i relation med dette tvangssystem. Alt lige fra at sove, spise, forbruge, producere, kneppe, køre - alt det kun for at holde den globale arbejdsmaskine i gang. Vi skal holde samfundsmæssig arbejdslejr Danmark i gang som borger og lønmodtager for statsmagten og chefernes profit. At arbejde mere betyder i sidste ende mindre liv. Det er ikke en fair løsning at arbejde bare 25 min mere, for at økonomi-Denmark bliver reddet. Økonomien er ikke dig! Det er chefen! Strejk og saboter arbejdsvanviddet. Pjæk fra arbejdet og mel dig syg en dag. Dine kolleger vil ikke lide under det de har det sikker lige så svært som dig. Chefen har råd han mister kun nogle få 100 kr. i forhold de millioner han indkassere. Organiser, hold sammen og kræv noget nyt. Ikke mere arbejde, men bliv i stedet arbejdsfri!! Anarki! Arbejder i alle lande: Hold op med det, bliv i sengen og nyd dagen!

6 ugers ferie er for lidt! Hold på dit helbred, og vær rask nok til at melde dig syg. Du har brug for tid til at tænke over hvad, der gør dig godt og hvad du vil. Arbejde er tid, hvor du mister muligheder. Muligheden til at drømme og tiden til lidenskab. Arbejdstid er den tid som du ikke selv kan bestemme over. I Arbejdet bliver du slidt ned fysisk og psykisk. Arbejdet spilder du størsteparten af dit liv på, og fritiden er en del af arbejdet . Ordet fritid intet har med frihed at gøre det minder om en indsat som får udgang for din fritid bliver styret af arbejdstiden, da du i fritiden blot får tid til at komme dig fra det stress og pres du oplever på jobbet. Arbejdet påvirker det enkelte menneske langt ud over arbejdspladsen. I gennem indkomsten bestemmer arbejdet, hvor man har mulighed for at bo, samtidig også hvor man vælger at bo, idet man ofte flytter derhen, hvor man kan finde arbejde. At arbejde betyder, at man sælger en vare på lige fod med andre varer som man kan købe for penge. Med andre ord: man sælger arbejde, ligesom man sælger billigt ost for at tjene penge. Målet og betingelserne er det samme i økonomien, og over alt hvor man køber noget for penge, bliver der solgt noget for penge i en ond cirkel. Behov og evner er uden betydning i den økonomiske målrationalitet. Derfor er mennesker i arbejdet, som producere disse ting, umyndiggjort. Over alt vor der produceres varer, er der mennesker som sælger deres liv afmål i timer for den højest bydende for at have råd til varer. Mennesker, som ikke arbejder, mister mere end deres komfort. De kan miste status, anerkendelse, venner, i værste fald bolig, råd til ordentligt mad, tøj, .. osv. dvs. at kunne overleve. I modsætning til chefen, som tjener langt mere end blot til overlevelse, er arbejderen er jo netop en, som ikke ejer ekstra ting han/hun kan sælge for at tjene til livets opretholdelse. En chef har f.eks. aktier, ejer sin fabrik, butikker eller kontorer hvor andre arbejder for ham. Over alt hvor der er varer, er der arbejdstvang og

FORENING SORTE FANE
E-mail: anarkister@hotmail.com Url.: sortefane.wordpress.com