1.

0 Laporan Pengalaman Bersaskan Sekolah Tugasan : Pelajar dikehendaki membuat pemerhatian, mengumpul maklumat, berbincang dengan guru, soal jawab dengan pelajar dan merekod tentang perkara-perkara berikut.

Pemerhatian terhadap langkah ± langkah keselamatan yang diambil atau yang diamalkan di sekolah berkenaan Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah bagi memastikan keselamatan dan kebajikan murid semasa berada dalam kawasan sekolah. Antaranya, bilik kesihatan yang baru di bu ka di bangunan baru sekolah ini. Bilik ini merupakan bilik rawatan sementara kepada murid yang menghadapi masalah kesihatan semasa berada dalam waktu sekolah. Malah akses untuk kenderaan masuk ke kawasan tempat ini juga mudah.

Disini juga disediakan bilik sakit bagi murid yang sakit. Contohnya pitam, sakit perut dan klinik kesihatan gigi juga dilakukan disini ketika Kementerian kesihatan melakukan klinik pergigian sekolah setiap tahun. Terdapat juga bahan -bahan bacaan kesihatan dan perkhidmatan informasi berkenaan kesihatan. Selain itu, guru juga ada membuka kelab Doktor Kecil yang mana mendedahkan kepada murid akan pengetahuan dalam perkara yang berkaitan kesihatan. Murid didedahkan dengan pengetahuan tentang ubat -ubat asas dan prosedur asas bagi menghadapi situasi kecemasan.

1

1. Adakah terdapat pelajar melakukan aktiviti ergonomik (tabiat dan gaya badan) seperti duduk di kerusi, berdiri dan mengangkat barang dengan postur yang betul ?

Duduk mengikut postur yang betul

Postur mengambil barang kecil

Secara keseluruhannya masih ada pelajar yang boleh duduk dan melakukan aktiviti mengikut postur badan yang betul dan ada yang sebaliknya. Jika dilihat pada gambar diatas, kedua ±dua pelajar melakukan aktiviti mereka dengan mengikut postur badan yang elok. Duduk d i kerusi dengan postur badan yang tegak dan mengambil barang kecil dari lantai haruslah dalam keadaan postur badan yang betul.

Namun masih ada murid yang mengamalkan tabiat tidak baik semasa didalam kelas. Antaranya segelintir mereka suka menjungkitkan kerusi semasa guru sedang memberikan sesi pengajaran. Saya ada menegur dan mereka mengatakan mereka
2

sudah t agi

iasa

lakukannya. Hakikatnya,

lakuan ini

ukan sahaja tidak

aik

stur ketika duduk

alah ia erbahaya sekiranya berlaku kemalangan.

etapi apabila dinasihati dan diberitahu, murid tersebut dapat menerimanya secara terbuka. Bagi menyampaikan sesuatu maklumat dan nasihat, gunakan kaedah yang betul semasa berkomunikasi dengan murid. Ia penting bagi memastikan penerimaan mereka terhadap teguran kita lebih terbuka dan difahami. 2. i l l j m m im l i , i i i ii i

Postur berdiri yang betul

Postur berdiri yang tidak betul

Semasa

perhimpunan

sekolah,

saya

ada

mengenalpasti

beberapa

permasalahan yang berhubung dengan so alan tugasan.

urid perempuan yang

berdiri dalam barisan hadapan berdiri dalam postur badan yang betul. amun, masih ada juga pelajar yang berdiri dalam keadaan postur badan yang salah. Seperti contoh murid lelaki diatas yang berdiri dalam postur yang tidak baik. Gambar dibawah ini menunjukkan postur tubuh yang tidak baik semasa berdiri. engan merujuk gambar dibawah saya dapat mengenalpasti bagaimana

3

postur tubuh yang baik semasa berdiri. Postur tubuh yang baik memberi kelebihan kepada kita untuk mengelakkan kecederaan dan kesan buruk kepada tubuh badan.

3. Adakah terdapat pelajar yang melakukan aktiviti PJ berlari dengan kaedah betul ? 

Cuba perhatikan pelajar yang berlari secara ³flat ± footed´ ?  Cuba diagnos pergerakan mereka. Kenapa berlaku demikian ?  (1-3 Semoga anda dapat menyelamat mereka daripada mempunyai postur yang tidak baik bila mereka besar nanti.

Pada 22 Mac saya berjumpa dengan salah seorang guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan iaitu Pn. Norazah Bt. Md Mahadi semasa beliau menjalankan ke las PJK bagi tahun 1 melakukan aktiviti. Bersama saya saya juga sertakan borang senarai semak yang saya buat bagi mengenalpasti beberapa komponen masalah dan soalan yang berkaitan dengan tugasan ini. Pertamanya saya melihat cara bagaimana murid tahun satu berlari. Dalam pemerhatian saya tiada murid yang berlari secara ³flat -footed´. Begitu juga bagi murid tahun 5 dan 6. Mereka juga tiada yang saya dapat kesan mengalami masalah tersebut. Oleh kerana saya menganggap mereka tidak melakukannya semasa waktu pendidikan jasmani, maka saya membuat pemerhatian sepanjang waktu rehat. emilang. Saya berbincang dengan beilau untuk melihat mereka

4

Pada waktu rehat, ramai murid yang tidak makan dikantin, sebaliknya mereka bermain dan berkejaran di dalam kawasan padang yang terletak di tengah kawasan sekolah. Antara murid yang sedang berlari juga tiada yang menghadapi masalah

tersebut.

adi saya dapat simpulkan bahawa, masalah flat footed´ tidak berlaku

dalam kalangan murid sekolah ini. Hasil pemerhatian saya sepanjang waktu rehat tiada murid yang menghadapai masalah berlari secara flat footed dan juga berjalan secara tidak betul. Ini mungkin disebabkan persekitaran dan keadaan kawasan luar bandar. erujuk kepada gambar diatas murid berlari dengan koordinasi tangan yang betul. Apabila kaki kanan melangkah tangan kiri diayunkan kehadapan ia adalah perlakuan sepontan yang mana murid sendiri melakukan nya secara tidak disengajakan. amun, tidak dapat dinafikan jika ada dalam seelintir murid yang

menghadapi masalah dalam berlari mengikut postur badan yang betul. 4. im i m m im i l j i .

Saya ada membuat pertemuan secara rawak dengan murid-murid yang mana mereka mengahadapi masalah dalam melakukan akti iti. tangan yang tidak betul semasa berlari. Semasa sesi temubual mereka tidak tahu dan ada dalam kalangan mereka yang pernah ditegur oleh guru mereka. Pada mereka apa yang mereka lakukan sudah terbiasa dan ibu bapa mereka tidak menegur mereka dalam keadaan ereka yang saya pilih

merupakan murid yang duduk dengan postur badan yang tidak betul, koordinasi

5

sebegitu.Mungkin tiada pendekatan dan ibu bapa sendiri tidak tahu akan masalah yang berlaku kepada anak-anak mereka. Apa yang dapat saya simpulkan ialah, keperihatinan ibu dan bapa penting dalam menyelesaikan masalah ini. uru juga harus perihatin terhadap masalah yang

anak murid mereka hadapi. Ini kerana kita bertanggungjawab memastikan generasi sihat dan sejahtera dapat dicapai.
5. Peralatan dan kemudahan yang berkaitan :

a. Kemudahan tempat letak beg b. Jenis kerusi /meja murid c. Susunan kerusi dan meja pelajar

Jenis kerusi dan meja yang digunakan

6

Kemudahan meletakkan bekal dan minuman murid

Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah Semasa saya melakukan tinjauan semasa di sekitar sekolah saya dapat mengenalpasti beberapa kemudahan yang disediakan oleh guru kelas. Setiap ke las mempunyai kerusi dan meja yang sama jenis iaitu meja dan kerusi kayu berwarna biru. Ia bersesuaian dengan murid kerana ia tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Bagi kelas pra-sekolah meja dan kerusi lebih kecil saiznya dan hanya sesuai untuk murid pra-sekolah yang kebanyakannya kecil saiz tubuhnya. Susunan bilik darjah mereka kebanyakannya berbentuk bilik darjah KBSR. Ia memberi ruang kepada guru untuk bebas bergerak didalam kelas. Meja dan kelas tiadak terlalu padat dan mengelakkan murid d uduk dalam keadaan sempit dan
7

berasak-asak. Jika kelas sempit dimuatkan dengan pelajar yang ramai akan meyesakkan trafik didalam kelas. Murid akan sukar bergerak dan mereka akan jadi malas untuk bergerak. Jarak tempat duduk yang sempit akan menyukarkan postur murid untuk duduk dengan selesa dan betul semasa dalam kelas. Peranan guru penting dalam memastikan kebajikan murid terjamin.
6. Adakah terdapat guru mengamalkan sesi memanaskan badan dan menyejukkan badan dalam pengajaran pendidikan jasmani ?

Aktiviti memanaskan badan Elemen ini penting sebelum melakukan sebarang senaman atau aktiviti fizikal. Ia bertujuan menyediakan badan secara fizikal dan mental untuk aktiviti fizikal sekali gus mengelakkan daripada berlaku kecederaan. Memanaskan badan merangkumi aktiviti kardiovaskular dan senaman ringan seperti gerakan aerobik yang mudah. Ia biasanya membabitkan aktiviti yang ingin anda lakukan tetapi pada kadar yang lebih perlahan. Sebagai contoh, jika anda ingin berlari, panaskan badan dengan larian yang perlah an dan jika anda ingin berenang, mulakan dengan renangan yang ringan. Ia berbeza dengan regangan badan, yang paling berkesan dilakuka n selepas memanaskan badan. Apabila memanaskan badan, kita sebenarnya memanas atau meningkatkan suhu badan dan otot. Ia ju ga meningkatkan kadar degupan jantung dan pernafasan; meningkatkan pengedaran nutrien dan oksigen ke otot; menyediakan badan untuk kegiatan fizikal dan memudahkan pembakaran lemak (kalori).

8

Aktiviti menyejukkan badan Kelas pendidikan jasmani dijalankan o leh semua kelas bagi setiap tahun. Murid tahun 1 hingga 6 akan menjalani sesi pendidikan jasmani sebanyak 1 jam seminggu. ambar diatas menunjukkan aktiviti PJ yang di kendalikan oleh guru sekolah ini. Merka memulakan sesi senaman dengan memanaskan badan dan mengakhiri sesi dengan aktiviti menyejukkan badan. Setiap pergerakan dilakukan oleh guru dan murid dikehendaki mengikut cara guru mereka melakukannya. Setiap kali murid melakukan pergerakan yang salah, guru akan menegur murid untuk melakukannya dengan betul. Secara tidak langsung murid akan dapat mempelajari kaedah melakukan pemanasan dan penyejukkan badan yang betul. Cara terbaik untuk memberhentikan kereta atau basikal bukanlah dengan melanggar tembok atau berhenti mengejut! Begitu juga dengan aktivit i menyejuk atau merehatkan badan. Perlahankan pergerakan fizikal yang dilakukan selama kira kira 5-10 minit sebelum berhenti melakukan aktiviti berkenaan. Jika anda berlari, perlahankan larian dan diakhiri dengan berjalan. Proses menyejukkan badan turut merangkumi aktiviti aerobik dan regangan badan. Aktiviti ini akan membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan ke paras normal, mengelakkan kekejangan atau kesakitan otot, mengelakkan rasa pening dan merehatkan otot.

9

7. Bagaimanakah sistem aktiviti memanaskan badan yang diamalkan ?

Sistem pemanasan badan dilakukan dengan memulakan sesi memanaskan badan dengan melakukan regangan. uru melakukan regangan bermula daripada

kepala hingga ke kaki. Ia adalah salah satu bentuk pendedahan yang baik b agi murid dalam melaksanakan aktiviti pendidikan jasmani dengan prosedur yang betul. Bagi murid tahap dua, mereka akan melakukan aktiviti memanaskan badan dengan melakukan regangan dan membuat larian sekeliling padang. (Rujuk Gambar
dibawah ) Malah, jika ada murid yang tidak mampu melakukannya, dia akan

melakukan aktiviti tersebut dalam kadar kemampuan yang dia boleh lakukan.

Murid berlari selepas melakukan regangan
8. Adakah pengajaran Anatomi & Fisiologi diterapkan pada pelajar semasa mata pelajaran pendidikan Jasmani & Kesihatan ?

10

Ya, semasa sesi pendidikan jasmani, guru ada menunjukkan dan menerapkan pengajaran Anatomi dan Fisiologi pada murid -muridnya.

uru menunjukkan cara berdiri dalam postur badan yang betul. Secara tidak langsung murid dapat mengetahui postur badan yang sepatutnya semasa mereka berdiri. Semasa kelas ini menjalankan aktiviti melompat, guru mereka memberikan tujuk ajar dengan melakukan demonstrasi melompat dengan satu kaki, melompat dengan dua kaki dengan betul. dengan betul selepas melompat. Selepas iu guru menunjukkan bagaimana untuk melompat dan bergerak kehadapan dengan cara melompat dan melayangkan badan kehadapan. ur u juga menunjukkan bagaimana untuk mendarat

Murid melakukan pergerakan dan apabila murid se lesai melakukannya guru akan menegur cara mereka melakukan pergerakan samada betul atau pun tidak. Secara ammnya, murid akan melihat dan memperbaiki cara mereka melakukan pergerakan. Malah, murid juga meminta guru menunjukkan cara yang betul sekali lagi.

11

9. Adakah

pihak

sekolah

mementingkan senaman,

gaya

hidup

sihat

kepada

pelajarnya

melalui

aktiviti

rancangan

diet,

pemakanan

seimbang dan Rancangan Makanan Tambahan (RMT).

Piramid Makanan yang dinyatakan di kantin Menu RMT untuk setiap minggu

Kempen sekolah

kebersihan yang dijalankan

Sekolah ini juga mementingkan kesihatan dan gaya hidup sihat dalam kanalgan murid sekolah ini. Bermula dengan program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) bagi murid yang mendapat bantuan dari bentuk makanan tambahan bagi mereka yang layak. Menu yang disediakan dipantau oleh pihak sekolah kerana ia adalah penting bagi memastikan program ini dapat membantu murid ±murid supaya lebih sihat dan bersedia untuk belajar dengan lebih baik. Jualan makanan dan program makan secara sihat dijalankan oleh sekolah ini. Makanan pada waktu rehat dijual dengan kadar yang berpatutan dan terdiri daripada
12

makanan yang berkhasiat. Contohnya mee goreng yang dicampurkan sayur -sayuran, nasi putih sayur dan lauk ikan atau ayam. Selain itu, kebanyakan murid membawa bekal makanan mereka dari rumah. Biasanya ia bukan terdiri dari makanan berat, ia lebih seperti kuih, makanan sarapan pagi mereka yang dimasak dirumah. Setiap kali perhimpunan sekolah, akan ada guru yang menyentuh soal serta perihal makanan secara tidak langsung. Didalam kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran guru juga ada memberi nasihat akan cara memilih makanan dan makan makanan yang seimbang. Ia penting kerana, kebanyakan murid yang ada disini tidak memilih makanan yang betul. Contohnya, mereka akan memlilih makanan ringan berbanding makanan yang lebih baik semasa berbelanja di kantin atau diluar sekolah. Sememangnya warga sekolah amat mengamb il berat akan kesihatan dan keperluan murid sekolah ini dalam usaha membina murid yang sihat dan cerdas seiring dengan matlamat membina negara bangsa yang rakyatnya sihat serta cerdas.

13

Refleksi Individu Mohamad Syafie Bin Samsir PISMP SEM 3 SAINS/PK/PSK

Tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu tugasan yang kami perolehi dari pensyarah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kami iaitu Encik Wan Zamri b. Wan Muhamad. Tugasan adalah berkenaan beberapa soalan berkaitan dengan pendidikan jasmani dan kesihatan dijalankan di sekolah, pendekatan anatomi yang diadakan oleh guru pendidikan jasmani dan kesihatan. Seterusnya soalan berkenaan analisis postur murid yang mana ia melibatkan bagaimana kesalahan postur tubuh itu dilakukan. Sebelum itu juga saya ada berjumpa dengan para pensyarah pembimbing bagi mendapatkan nasihat dan cara untuk menjawab soalan tersebut. Pertamanya kami mencari bahan rujukan dalam bentuk multimedia dalam bentuk maya (soft copy) dari internet berkenaan tajuk serta bahan rujukan. Kemudian melakukan pemerhatian, temu-bual, semakan dan rujukan melalui guru, murid serta kakitangan bagi memastikan maklumat yang diperlukan diperolehi dengan tepat dan bermakna. Saya ada melakukan sesi dokumentasi bagi mendapatkan bahan sumber penulisan dan kaedah pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah ini. Secara keseluruhan saya berpendapat sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan peruntukan waktu sepenuhnya dan memerlukan sedikit

oenambahbaikan. Bermula dengan kaedah pelaksanaan dan prosedur semasa melakukan kelas PJ serta selepas melakukan aktiviti dalam kelas PJ. Pada pandangan saya pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah rendah memerlukan penglibatan guru yang benar -benar terlatih untuk tujuan itu dan bukan secara tangkap muat. Ini kerana teknik dan cara yang betul penting bagi memastikan keselamatan diri dalam melakukan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah . Saya tidak dapat menafikan memang jika di sekolah semua guru boleh mengajar pen didikan jasmani, namun bagaimana mereka melakukannya samaada betul atau salah. Kekangan guru yang benar-benar arif tentang ilmu pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani amat mendukacitakan. Malah, jika ada guru yang
14

bukan opsyen melakukan kesalahan semasa melaksanakan kelas pendidikan jasmani. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani merupakan satu subjek yang tidak boleh dipandang remeh. Ini kerana,ia adalah teras pembinaan murid yang sihat, cerdas dan berkualiti dari segi jasmani. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi memberi kesan yang besar dalam hidup kita. Bukan sahaja untuk memberi pengetahuan berkenaan badan namun kaedah serta cara untuk menjaganya. Segalanya memerlukan ilmu dan praktikal bagi melengkapi ilmu tersebut. Saya juga dapat mempelajari pelbagai teori berkenaan anatomi dan fisiologi yang mana membantu saya untuk mengetahui kaedah dan cara yang betul berkenaan postur, pemakanan, kesihatan dan tubuh manusia. Secara tidak lansung ia membuka mata saya akan kelebihan mempelajari anatomi d an fisiologi. Ilmu tanpa amal umpama pohon yang hidup subur tapi tidak berbuah.

Pengajaran anatomi dalam kalangan murid membuka dan memberi mereka peluang untuk bergerak, melakukan kerja dan bermain secara kaedah postur badan yang betul. Saya berharap agar tugasan ini dapat membimbing saya untuk melengkapkan diri sebagai seorang guru. Secara keseluruhannya saya dapat mengetahui sedikit sebanyak berkenaan Anatomi dan Fisiologi. Ia membantu saya dalam usaha menghadapi cabaran sebagai seorang guru disekolah kelak. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini.

15

Rujukan

www.fitness-programs-for-life.com/good_posture.html www.bodymindandmodem.com/Basics/posture.html www.shedyourweight.com/how_to_improve_your_ posture_get_a_good_body_postur e.html www.sooperarticles.com/.../good-bad-body-posture-2801.html www.shedyourweight.com/how_to_improve_your_ posture_get_a_good_body_postur e.html www.bodyzone.com ¾ ome ¾ Posture & ealth

16

LAMPIRAN

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.