MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL “MECANICA FINA”

Domeniul de pregatire :ELECTROTEHNIC Calificarea: TEHNICIAN ELECTROTEHNIST (RUTA PROGRESIVA)

PROIECT
PENTRU EXAMENUL DE OBTINERE A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALA NIVEL 3

TEMA PROIECTULUI: PORNIREA MOTOARELOR ASINCRON TRIFAZATE

CANDIDAT: DELIU ST. DANUT STEFAN

PROFESOR INDRUMATOR PROF. ING. MUSAT CRISTIANA

-20111

CUPRINS

1.Argument 2. Prezentarea elementelor constructive si principalelor caracteristici tehnice specifice motoarului asincron trifazat 3. Pornirea motoarelor asincron trifazate 4. Norme specifice de securitatea muncii la exploatarea motoarelor electrice 5. Asigurarea calitatii in lucrarile de exploatare a motoarelor asincron trifazate 6. Concluzii si observatii BIBLIOGRAFIE ANEXA : 1. Desen de ansamblu motor asincron trifazat; 2. Scheme si desene de executie ale subansamblurilor; 4. Documente de asigurarea calitatii operatiilor de asamblare, montaj si exploatare utilizate;

2

am elaborat prin parcurgerea urmatoarelor etape: Documentarea Formularea solutiilor Tehnologia executiei Analiza solutiilor propuse Prezentarea solutiilor Concluzii si observatii 3 . • Succesiunea operatiunilor • Tehnica de lucru • Metode de verificare si control • • • • • • Proiectul l. ARGUMENT Modulul «Masini si aparate electrice» l.1. corepunzatoare nivelului 3 din cadrul Sistemului National de Calificari Profesionale. in scopul definitivarii calificarii profesionale si a dezvoltarii abilitatilor tehnice specializate. igiena si securitatea muncii si de asigurarea calitatiii. in vederea obtinerii calificarii Tehnician electrotehnist. urmarind. Proiectul are ca tema: Pornirea motoarelor asincron trifazate In proiect am abordat diferite metode de pornire a motoarelor asincron trifazate.a asigurat dobandirea de competente profesionale specializate cum sunt cele de identificare a tipurilor de masini si aparate electrice.am studiat pe parcursul clasei a XII-a. de montare/ demontare si asamblare a partilor componenete si a competentelor pentru abilitati cheie respectiv. Parcurgerea acestui modul mi.

PREZENTAREA ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE SI PRINCIPALELOR CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT Maşina asincronă este o maşină de curent alternativ .2. Capetele fazelor se conectează la cele trei inele . cu bobine formate din bare de cupru cu laturile active situate în două straturi .a.1. Izolaţia bobinajului între spire şi faţă de pereţii crestăturii depinde de valoarea tensiunii . La rotoarele bobinate se foloseşte mai ales înfăşurarea de tip ondulat. situate pe arborele rotorului ( izolate între ele) în contact cu periile legater galvanic la bornele de conectare ale reostatului de pornire de reglaj al turaţiei . Statorul este compus din carcasă . Infăşurările se confecţionează din cupru rotund pentru motoarele de mică putere şi din bare late de cupru pentru puteri mari . Rotorul este compus dim miez rotoric de formă cilindrică alcătuit din tole de oţel electrotehnic asamblate pe arbore şi prevăzute cu crestături periferice pentru situarea înfăşurării rotorice . precum şi de tipul bobinajului .b . Pentru a micşora pierderile prin frecare şi uzura periilor motoarelor cu inele şi în special la cele care nu necesită reglajul turaţiei se prevă dispozitive de scurtcircuitare a inelelor şi de ridicare a periilor .35 mm la motoarele mici până la 1. temperaturii maxime la funcţionarea în regim permanent ( dată de clasa de izolaţie ) de forma şi dimensiunile crestăturii . al cărei rotor are turaţia diferită de cea sincronă ( a câmpului învârtitor ) .1. cu câmp magnetic învârtitor . cu bare înalte şi cu dublă colivie ) sau sunt bobinate cu înfăşurări trifazate ce pot fi conectate prin intermediul inelelor şi al periilor la reostatul de pornire sau de reglaj al turaţiei . fig . Figura 1. Pe arborele rotoric se mai află ventilatorul .5 mm la motoarele mari ) . dependentă de caracteristica cuplu-turaţie a dispozitivului cu care este cuplat . Elemente constructive Ca orice maşină electrică rotativă .Infăşurările rotorului motoarelor asincrone sunt de două feluri : bobinate şi în scurtcircuit . Intrefierul dintre stator şi rotor este limitat la valorile minime admisibile din considerente mecanice ( 0. inelele colectoare . scuturi şi miezul statoric . 2. Maşina asincronă se mai întâlneşte în literatura de specialitate şi sub numele de maşina de inducţie . în figura b s-a prezentat un detaliu de rotor . iar cea mobilă – rotorul . maşina asincronă este formată din cele două părţi principale : cea fixă –statorul . După felul înfăşurărilor rotoarele sunt în scurtcircuit ( de execuţie normală – cu simplă colivie . iar la motoarele cu rotorul bobinat . confecţionat din tole de oţel electrotehnic de formă cilindrică cu crestături interioare în care se situează înfăşurările statorului .a 4 . Motoarele cu rotorul în scurtcircuit au circuitele rotorului în formă de colivie de veveriţă simplă .

Colivia interioară este de regulă confecţionată din cupru. Unghiul pα ( multiplul de p ori al unghiului geometric ) este denumit unghi electric. b Ele sunt confecţionate din aluminiu sau bare înalte de cupru . există rotoare dublă colivie. Pulsaţia fluxurilor din fazele statorului este identică cu cea a curenţilor statorici Ω1 = ω1/p . o succesiune trifazatăde bobine ocupă 2π/p din perimetrul cercului interior al cilindrului armăturii statorice . Pe lângă acestea. Dacă exprimăm diferenţa ΔΩ dintre viteza câmpului învârtitor din stator Ω1 şi cea a rotorului Ω2 . care prezintă din punct de vedere constructiv încă o colivie periferică din alamă sau bronz special. adică : ∆ Ω= sΩ1 5 . definim mărimea adimensională numită alunecare. La o perioadă a curenţilor trifazaţi .Figura 1. adică Ω1 = ω1/p .t = Bmax sin ( pα − ω1t ) = Bmax sin p ( α − Ω1t ) 2 2 Datorită câmpului magnetic învârtitor cu repartiţie sinusoidală în spaţiu. jucând un rol important pe timpul funcţionării . rezultă din însumarea celor trei câmpuri radiale componente şi are valoarea : 3 B = Bmax sin ( α − ω1t ) 2 pentru o maşină cu o singură pereche de poli . Sensul de rotaţie al câmpului este cel de succesiune a curenţilor din fazele sistemului trifazat . Expresia câmpului magnetic învârtitor cu repartiţie sinusoidală a unei armături trifazate cu p perechi de poli devine : 3 3 Bα . La maşinile cu p perechi de poli . circuitele fazelor statorului şi rotorului înlănţuie fluxuri magnetice simetrice sinusoidale în timp . cu rezistenţă relativ mare şi reactanţă de dispersie relativ mică şi care are un rol important la pornire . având viteza unghiulară egală cu pulsaţia ω1. câmpul rotitor cu p perechi de poli se va deplasa cu un unghi egal cu 2π/p ( în loc de 2π ca în cazul unei singure perechi de poli) şi deci viteza unghiulară a sa va fi de Ω1 = ω1/p. învârtitor . armătura posedând p succesiuni trifazate de bobine . Câmpul magnetic total în întrefier. notată cu s : Ω − Ω2 ∆ Ω s= 1 = Ω1 Ω1 . 2. scurtcircuitate la capete cu inele . proporţională cu pulsaţia ω1 a curenţilor şi invers proporţională cu numărul de perechi de poli p . de argument α.2. Expresia obţinută corespunde unui câmp magnetic învârtitor cu repartiţie sinusoidală în spaţiu.Câmpul magnetic învârtitor Un sistem trifazat de bobinaje parcurs de curenţi simetrici creează în întrefierul maşinii un câmp magnetic radial . având o rezistenţă mică şi reactanţă relativ mare. Pulsaţia fluxurilor din fazele rotorului este determinată de viteza de rotaţie a câmpului învârtitor faţă de rotor şi de numărul de perechi de poli ai acestuia ( de regulă identic cu cel al statorului ) . cu viteza de rotaţie Ω1 .

acest câmp are . reactanţe) şi transformator dinamic ideal ( analogul transformatorului static ideal) . figura 2. la transformatoare fenomenul inducţiei electromagnetice fiind static. Schema electrică echivalentă a circuitelor maşinii asincrone Funcţional. denumit câmp de reacţie a indusului . Inductivităţile de dispersie ale fazelor corespund fluxurilor de dispersie magnetică ( proporţionale cu intensităţile curenţilor din fazele respective ) ale căror linii de câmp înlănţuie numai conductoarele fazelor statorice sau rotorice ( în crestături şi la capetele de bobine ). care induce tensiuni electromotoare de rotaţie (dinamice ) în fazele statorului şi rotorului . Ea conţine elemente de circuit ( rezistenţe . când viteza rotorului este mai mică decât cea de sincronism.3. Circuitele electrice cuplate magnetic ale statorului. cu viteza de rotaţie faţă de rotor egală cu diferenţa dintre viteza câmpului învârtitor al curenţilor statorici şi viteza rotorului . putem scrie pulsaţia fluxului din fazele rotorului ca fiind proporţională cu alunecarea şi cu pulsaţia curenţilor statorici : ωR = ∆ω = p∆ Ω= spΩ1 = sω1 2. faţă de stator chiar viteza câmpului învârtitor al curenţilor statorici . La funcţionarea ca motor. denumită viteză de sincronism ) Curenţii rotorici creează un câmp magnetic învârtitor propriu . La turaţia de sincronism nu se mai induc tensiuni electromotoare şi deci nici curenţi în circuitele rotorului . In înfăşurările rotorului ( secundare sau induse ) conectate în scurtcircuit sau la elemente cu impedanţe echilibrate se induc tensiuni electromotoare (dacă viteza de rotaţie este diferită de viteza câmpului învârtitor al curenţilor statorici.Folosind expresia de mai sus. este asemănătoare schemei echivalente a transformatorului . impuse rotorului de un motor primar de antrenare . inductivităţi de dispersie şi inductivităţi utile ale căror valori nu diferă de la o fază la alta. Figura 2. maşina asincronă funcţionând ca generator electric . Reactanţa de magnetizare 6 . sistemul celor trei faze fiind simetric şi echilibrat din punct de vedere electric şi magnetic . Antrenat de rotor . Infăşurările statorului (primare sau inductoare ) alimentate la tensiuni electrice sinusoidale simetrice sunt parcurse de curenţi simetrici şi ceează un câmp magnetic învârtitor cu repartiţie aproximativ sinusoidală în întrefier.a. deosebindu-se însă de acesta prin natura sa. Rezistenţa R01 echivalează efectul pierderilor în fier care sunt proporţionale cu pătratul amplitudunii fluxului magnetic principal şi deci şi cu pătratul valorii efective U01 a tensiunii la borne corespunzătoare . cuplul electromagnetic acţionează asupra rotorului în sens opus mişcării . antrenându-l în sensul mişcării. cuplul electromagnetic fiind nul.Fenomenul inducţiei electromagnetice este analog celui de la transformatoare . respectiv rotorului au rezistenţe. ca şi când sistemul trifazat ar fi compus din trei scheme monofazate independente . a. Se stabileşte un câmp magnetic învârtitor rezultant principal .De aceea regimul permanent simetric de funcţionare poate fi studiat pentru o singură fază. o maşină asincronă este un transformator dinamic generalizat . câmpul învârtitor exercită un cuplu electromagnetic asupra rotorului . Schema monofazată echivalentă a maşinii asincrone. prin pulsaţie . La turaţii mai mari decât turaţia de sincronism .

Tensiunile cu valori efective U01 şi U02 sunt induse în fiecare fază statorică ( la pulsaţia ω1 ) respectiv rotorică ( la pulsaţia ωR = Δω = sω1 ) de către fluxul magnetic principal ( util ) rotitor . util ) care are reluctanţa Rm01 ( a întrefierului şi a miezului statoric şi rotoric ) . Pe baza schemei echivalente se studiază în mod intuitiv regimurile de funcţionare ale maşinii . Transformatorul ideal n-a mai fost reprezentat în această schemă . ca şi la transformator .99 ) pentru fundamentală şi zero pentru armonice .95-0. încât spirele N1 respectiv N2 ale unei faze nu înlănţuie toate simultan acelaşi flux magnetic . practic nul ) . Datorită întrefierului mărit ( comparativ cu cel de la transformatoare .b. Coeficientul de înfăşurare este deci un factor de ponderare al înlănţuirii fluxului fascicular de către spirele înfăşurării . prin raportarea parametrilor circuitului secundar la cel primar .X 01 = ω1L01 este . cu rotorul calat ( blocat ) . se obţin expresiile : Φ U 01 = jω1 N1K1 m = j 4. Figura 2. Valorile sale sunt apropiate de unitate ( 0.44 sf1 N 2 K 2Φ m 2 Tensiunea U02 echilibrează căderile de tensiune în rezistenţa R2 şi în reactanţa de dispersie ∆ωL2 = sω1Lσ 2 = sX σ 2 a unei faze rotorice ( considerată în scurtcircuit .Considerând alunecarea s ca un parametru caracteristic al regimului de funcţionare . 2 3 ( N1K1 ) L01 = 2 Rm 01 Factorul 3/2 intervine în expresia fluxului magnetic învârtitor . asociată inductivităţii utile L01 corespunzătoare aproximativ tubului de flux fascicular principal ( comun . curentul de mers în gol este mai mare . în cazul general se includ şi elementele circuitului exterior ) : U 02 = ( R2 = jsX σ 2 ) I 2 Cu acestea rezultă ecuaţia de tensiune a circuitului secundar din schema echivalentă : U 02  R2 N K  U 01 2 2 = =  + jX σ 2  I 2 N1 K1 s  s  După efectuarea transferului . Parametrii schemei electrice echivalente se pot determina pe cale experimentală cu ajutorul încercării de mers în gol (s=0 ) şi în scurtcircuit (s=1 ) . în mod asemănător încercării transformatorului . iar reactanţa de magnetizare mai mică ( de cca zece ori în unităţi relative ) faţă de cele ale transformatorului . bornele sale fiind scurtcircuitate două câte două . iar coeficientul de înfăşurare al fazelor statorului K1 precum şi rotorului K2 se datorează faptului că înfăşurările au bobinele cu pas scurtat şi sunt repartizate în crestături diferite . pentru 7 .b.44 f1 N1K1Φ m 2 Φ U 02 = jsω1 N 2 K 2 m = j 4. Folosind reprezentarea în complex . se obţine schema echivalentă din figura 2.

3 .4 Caracteristicile de funcţionare ale motorului asincron trifazat Cele mai importante caracteristici de funcţionare ale motorului asincron sunt caracteristica cuplului funcţie de alunecare sau turaţie funcţie de cuplu . Caracteristica cuplu-viteză Dependenţa dintre cuplul electromagnetic M ce acţionează asupra rotorului ( raportat la valoarea sa maximă Mm ) şi alunecarea motorului este reprezentată în figura .tensiune U 1 dată ( aplicată motorului de la reţeaua de alimentare ) se scriu fără dificultate ecuaţiile de tensiuni şi curenţi ale maşinii : R′ ′ ′ U 01 =  2 + jX σ 2  I 2  s    U U I 01 = 01 + 01 = I 01R + I 01 X R01 jX σ 1 U 1 = ( R1 + jX σ 1 ) I 1 + U 01 2. expresia cuplului electromagnetic relativ funcţie de alunecare este următoarea : M 2 = s sm Mm + sm s Alunecarea critică sm corespunzătoare valorii maxime a cuplului este egală cu raportul dintre ′ R sm = 2 ′ X rezistenţa R2 şi reactanţa ramurii de sarcină X : Pentru motoarele industriale uzuale alunecarea critică are valori de ordinul sm = 0. caracteristica de sarcină electrică ( curentul funcţie de alunecare ) . Figura 3 Pentru maşinile de mare putere (sute de kW) . caracteristica randamentului şi a factorului de putere ca funcţii de puterea utilă .5 . Caracteriticile naturale corespund valorilor nominale ale tensiunii şi frecvenţei .3. Cuplul maxim este proporţional cu pătratul tensiunii de alimentare şi invers proporţional cu reactanţa ramurii de sarcină a schemei echivalente . Datorită dependenţei de pătratul valorii tensiunii . cuplul maxim 8 . este denumit coeficient de supraîncărcare şi are valori de ordinul 1. la tensiune şi frecvenţă de alimentare constante . Caracteristicile naturale de funcţionare ale maşinilor asincrone diferă şi în funcţie de tipul constructiv al circuitelor rotorice ( bobinate sau în scurtcircuit cu simplă colivie . cu regim de funcţionare continuă .08-0. a. Raportul dintre cuplul maxim şi cel nominal Mm/Mn . cu bare înalte sau cu dublă colivie ) .5 – 3.

puterea electromagnetică ( MΩ1 ) este pozitivă ca la motor .535 din tensiunea nominală . Pentru valorile mari ale raportului sm se aproximează sm s sm . generator ( 0 >s sau n > n1 ) şi frână ( s > 1 sau n < 0 ) . se obţine din caracteristica cuplu-alunecare în urma substituţiei alunecării s în funcţie de turaţia rotorului : Figura 4. n 60Ω1 60ω1 60 60 s =1− n1 = = Ω2 = Ω1 (1 − s ) = n1 (1 − s ) n1 .devine egal cu cel nominal la valori ale tensiunii scăzute la 0. Carateristica turaţie –cuplu ( mecanică ) reprezentata în figura 4. ceea ce constituie un dezavantaj al motorului asincron . este turaţia câmpului învârtitor ( turaţia de sincronism ) . Caracteristica cuplu-alunecare sau cea echivalentă turaţie – cuplu . are trei domenii corespunzătoare unor regimuri distincte de funcţionare a maşinii : motor ( 0 < s < 1 sau n1 > n > 0 ) . n= 9 . s s s sm s + ≈ când sm << 1 . iar cea mecanică pozitivă ca la generator . Puterile primite de frână sunt transformate prin efect Joule – Lenz în conductoarele rotorului precum şi prin frecare în lagăre şi ventilaţie . Dacă se adoptă un sens de referinţă comun pentru turaţii şi cupluri rezultă puterea electromagnetică a motorului şi cea mecanică a generatorului cu semnul plus ( primite de maşină ) . încât rezultă o porţiune liniară a caracteristicii cuplu-alunecare în jurul originii : M s ≅2 Mm sm . unde 2π 2πp 2π 2π .815 – 0. iar cea mecanică a motorului şi cea electromagnetică a generatorului cu semnul minus ( generate de maşină ). b. In cazul funcţionării ca frână . Pentru valori mici ale alunecării s în raport cu alunecarea critică sm se aproximează : s sm sm + ≈ sm s s . rezultând un domeniu cu variaţie hiperbolică a caracteristicii : M s sm ≅2 m Mm s când s >> 1.

Regimul permanent de funcţionare ( cu turaţie constantă ) al maşinilor electrice se stabileşte la echilibrul cuplului electromagnetic cu cel mecanic .5-1 ) % din cuplul nominal . Caracteristicile de cuplu ale motoarelor asincrone se pot intersecta cu cele ale mecanismelor antrenate ( inclusiv cuplul datorat pierderilor prin frecarea rotorului ) într-un singur punct sau în două puncte ( ca A şi C . atât cei statorici cât şi cei rotorici cu valori de ( 510 ) ori curentul nominal . Expresia cuplului de pornire MP al motorului asincron se poate deduce prin particularizarea expresiei cuplului electromagnetic pentru valoarea alunecării la pornire . De aceea porţiunea stabilă a caracteristicii turaţie – cuplu a motorului asincron aparţine categoriei „dure” . Caracteristica randamentului Randamentul unei maşini este raportul dintre puterea utilă Pu (livrată ) şi puterea primită P1 : P Pu η= u = P Pu + ∆P 1 10 . Trebuie să remarcăm faptul că cuplul de pornire reprezintă doar ( 0. rezultă cupluri dinamice ce restabilesc echilibrul ( cuplul accelerator la scăderea vitezei şi cuplu de frânare la creşterea vitezei ) pe când în jurul punctului C cuplurile dinamice acţionează în sensul amplificării impulsului de variaţie a vitezei ( cuplul accelerator la creşterea vitezei şi cuplu de frânare la scăderea vitezei ) Alunecarea nominală a motoarelor asincrone reprezintă numai câteva procente ( 1% . spre deosebire de curenţii de pornire . Cuplul de pornire este o mărime caracteristică importantă pentru orice motor electric .5% ) din viteza de sincronism şi deci turaţia se modifică în mică măsură la schimbarea sarcinii . sau „ rigide” a caracteristicii . Cuplul mecanic depinde în general de turaţie conform caracteristicii sale experimentale . necesită mijloace speciale ( reostat de pornire la motoarele cu rotorul bobinat ) fie motoare de construcţie specială ( rotor cu bare înalte sau cu dublă colivie ) . pentru puncte ca A . MP 2 = Mm s + 1 m sm La motoarele cu rotorul bobinat cuplul de pornire poate fi mărit cu ajutorul reostatului de pornire care modifică valoarea rezistenţei echivalente raportată la stator . s=1 . Evident valoarea sa trebuie să o depăşească pe aceea a cuplului mecanismului antrenat pentru ca motorul să poată porni. figura 5 ) Figura 5. la un impuls de variaţie a alunecării .Reducerea valorilor curenţilor de pornire şi creşterea concomitentă a cuplului de pornire ale motoarelor asincrone . c. In adevăr . ceea ce constituie un avantaj pentru motoarele cu rotorul bobinat care pot fi deci folosite în acţionări electrice care necesită cupluri mari de pornire . Se arată că numai în porţiunea )AB a caracteristicii motorului rezultă puncte de funcţionare stabile ( pentru tipurile uzuale de caracteristici ale mecanismelor ) .

pierderile de putere ∆P în motorul asincron sunt : pierderi în înfăşurările statorului ( pierderi în cupru ∆PCu1 ) dependente de pătratul valorii efective a intensităţii curentului . Puterea mecanică reprezintă fracţiunea (1-s)P2 . care se datorează fenomenului de hiesterezis şi curenţilor turbionari produşi de fluxul magnetic principal . Coliviile rotoarelor se realizează prin turnare din aluminiu sau prin sudarea barelor din crestături la inele frontale de scurtcircuit. Pierderile în fierul rotorului sunt neglijabile deoarece viteza de rotaţie a câmpului învârtitor . Puterea electromagnetică transmisă de câmp de la stator la rotor este egală cu diferenţa dintre puterea primită de stator şi pierderile în cuprul şi fierul statorului : P2 = P − ∆PCu1 − ∆PFe1 1 Puterea electromagnetică primită de rotor este transmisă în majoritate mecanismului cuplat la arbore ca putere utilă şi parţial transformată în căldură ( datorită pierderilor în conductoare şi prin frecări mecanice ) . d. fără a modifica statorul. se folosesc forme constructive de rotoare cu bare înalte sau colivii duble care. Caracteristica randamentului ca funcţie de puterea utilă este reprezentată în figura 6. Se demonstrează că P = P2 (1-s ) care coroboraotă cu relaţia de mai sus conduce la : ΔPCu2 = sP2 . la aceeaşi putere. greu de întreţinut. pierderi în fier ( mai ales în miezul statorului ) ∆PFe . faţă de rotor este foarte mică : P2 = Pu + ∆PCu 2 + ∆Pm = P + ∆PCu 2 Suma Pu + ∆Pm = P reprezintă puterea mecanică a rotorului cuplat cu sarcina . 11 . cupru. În acest ultim caz coliviile pot fi din aluminiu. Pierderile în circuitele rotorului reprezintă fracţiune s din puterea electromagnetică P2 transmisă rotorului . iar cele cu colivie normală (cu bare rotunde) au la pornire cuplul mic şi curentul mare. Figura 6. De aceea. iar pierderile în cupru sunt egale cu cele de la încercarea în scurtcircuit . practic independente de sarcină ca şi pierderile mecanice ∆Pm datorite frecărilor în lagăre şi prin ventilaţie şi pierderi în circuitele rotorului ∆PCu 2 . Caracteristicile motoarelor cu rotoare de construcţe specială Motoarele cu rotorul bobinat şi inele sunt costisitoare. au la pornire cuplu mare şi curent mic. bronz sau alamă. în regim normal . Pentru obţinerea unui randament cât mai bun alunecarea motorului trebuie să fie cât mai mică . Pierderile mecanice şi în fier sunt aproximativ egale cu cele de la mersul în gol .

trece pe caracteristica urmatoare pana în punctul C şi procesul pornirii continuă până când punctul de funcţionare ajunge în punctul H corespunzător cuplului rezistent Mn al mecanismului (fig. 12 . Dar în acest caz scade cuplul de pornire Mp.8)Mn pentru reducerea timpului de pornire. Având rezistenţa Rp în circuitul rotoric şi cuplând motorul la reţea. a) b) Figura 7. 3.1. cuplul critic MkM şi alunecarea critică sk şi nu prezintă avantaje. 8) . Motor asincron cu inele: a – ansamblu. pornirea trebuie să se facă fără şocuri periculoase pentru elementele transmisiei. PORNIREA MOTOARELOR ASINCRON TRIFAZATE Problema pornirii motoarelor electrice în general se referă la : • asigurarea unei valori minime a cuplului electromagnetic de pornire care să depăşească valoarea cuplului rezistent al mecanismului antrenat încât pornirea să fie relativ rapidă • limitarea curentului de pornire încât să nu fie depăşită valoarea maximă a curentului admis de reţeaua electrică • limitarea încălzirii motorului provocată de pierderile de energie în conductoare în cazul curenţilor mari şi a duratei lungi de pornire Alegerea motorului şi a modului de pornire depinde de cuplul static rezistent M r al mecanismului de antrenat şi de curentul de pornire admis pentru motor. Când ajunge în B. Motorul se poate porni la cuplul dorit prin introducerea de rezistenţe în circuitul rotorului. Trebuie menţionat că valoarea curentului de pornire Ip se poate reduce şi prin introducerea în circuitul rotoric a unui reactanţe xp.5…1. b – rotor. pentru s=1. apare la s=1 (n=0) cuplul MpM care pune în mişcare rotorul. 7) se pornesc cu ajutorul reostatului de pornire simetric sau al bobinelor de reactanţă conectate în circuitul rotoric (fig. 9). Totodată. În general MpM=(1. Pornirea motoarelor cu rotorul bobinat Motoarele asincrone cu rotorul bobinat (fig. punctul de funcţionare deplasându-se din A către B.3.

M M M m 0 1 2 r M s0 s1 s2 p 0 M 1 p 1 M p 2 s Figura 9. b.Caracteristicile mecanice la pornirea/ reglarea turaţiei motoarelor asincrone cu inele. Figura 10. Componentele unui motor asincron cu rotor în colivie 13 . Pornirea şi reglarea turaţiei la motoare asincrone cu inele.M 3 3 2 1 Figura 8. pornirea prin conectare directă la reţea în cazurile în care puterea nominală a motorului este mică în raport cu capacitatea de sarcină a reţelei. cu rezistoare sau bobine de reactanţă serie simetrice sau nesimetrice conectate în circuitul statoric Componentele unui motor asincron curotorul in colivie sunt prezentate in figura 10. 3. c. cu reostat rotoric. cu autotransformator sau cu comutator stea-triunghi la tensiune redusă.2. Pornirea motoarelor cu rotorul în colivie In cazul pornirii motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit se utilizează : a.

2)Mn şi s=1.pornirea directă cu ajutorul comutatorului manual. de putere şi turaţie. cuplul de pornire scade tot de trei ori şi motorul nu poate porni în plină sarcină. Trecerea de la conexiunea stea la conexiunea triunghi se face după un anumit timp şi echivalează cu trecerea de la o tensiune de alimentare redusă.pornirea directă cu ajutorul contactoarelor Pornirea stea-triunghi se poate aplica la motoarele care au scoase cele şapte capete ale înfăşurării statorice şi în care pot funcţiona în triunghi la tensiunea reţelei trifazate la care se va cupla.triunghi numai la reţeaua de 220V. 14 . Dar la pornirea în stea. se conectează K1 şi curentul de linie este: Iyp=UI1/Zk=U1/ 3 Zk. Dacă pornirea se face direct în triunghi. a b ∆ Y U 1 M V W 1 1 B U 2 ∆ Y V 2 W 2 M n B M p Y sn s 1 Figura 12. Deci. la tensiunea nominală. curentul de linie ar fi: Idp= 3 3Ip∆ = 3 (U1/Zk)=3Iyp.deplasarea punctului de funcţionare.schema electrică de principiu. În momentul pornirii. un motor cu tensiunile de lucru 220. Conectarea direct la reţea. care realizează. STAS 17640-70 stabileşte pentru motoarele cu puteri până la 132KW valorile Ip=(4…7.9…2.a. aşa cum se vede în figura 12. adică de trei ori mai mare decât la pornirea în stea.Comutarea conexiunii statorice din stea în triunghi se realizează cu un comutator stea-triunghi cu acţionare manuală sau automată. F Q M 3 F C M 3 b p C C Figura 11. b. Mp=(1.4. Aceste date depind de fiecare motor în parte.11). conectarea în stea şi apoi în triunghi a înfăşurărilor statorice ale motorului asincron cu rotorul în scurtcircuit sau bobinat. este utilizată curent unde reţelele de alimentare şi mecanismele antrenante permit acest lucru. Pornirea prin conectare directă la reţea: a .2…2. Acest procedeu de pornire este folosit la motoare mici şi mijlocii şi este simplu şi ieftin. Pornirea stea-triunghi a motorului asincron trifazat: a. Pentru pornirea motorului conectat direct la reţea se folosesc scheme de pornire care includ aparate manuale sau contactoare (fig. b.380V se poate porni stea. având o reducere de tensiune U1∆ =U1 3 .5)In.

Reducerea tensiunii de alimentare pentru reducerea curentului de pornire se face la motoarele mari prin folosirea autotransformatoarelor coborâtoare cu una două trepte de tensiune. acest procedeu are utilizare limitată. Datorită costului ridicat al autotransformatorului. şi în final se alimenteaza motorul la tensiunea reţelei. se trece treptat pe prizele de tensiune mai mare. a volumului acestuia şi a complexităţii schemei. 15 . Când motorul ajunge la turaţia normală.După trecerea prizelor pe poziţia de tensiune minimă motorul porneşte cu tensiunea redusă.

Implicit procesul de munca se constituie intr-un spatiu in care se produc accidente de munca si imbolnaviri profesionale. • Verificarea lipsei de tensiune urmată imediat de legarea la pământ şi în scurtcircuit cu ajutorul aparatelor portabile de masura a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune. Admiterea la lucru trebuie să se facă după realizarea efectivă a tuturor măsurilor tehnice de protecţia muncii. dar pericolul a ramas. • Identificarea pe baza schemelor electrice a instalaţiei sau a părţii din instalaţie în care urmează a se lucra.4. Pentru exploatarea fara pericol a instalatiilor electrice vor fi respectate procedeele si tehnologia prevazuta in instructiunile tehnice . Începerea şi desfăşurarea lucrării trebuie să aibă loc după ce şeful de lucrare împreună cu un membru al formaţiei de lucru realizează zona de lucru iar membrii formaţiei au fost instruiţi. Daca accidentele de munca au cauze subiective (depind de factorul uman) si se pot preveni prin masuri organizatorice si igienico. La terminarea lucrării şeful de lucrare trebuie să asigure srângerea sculelor. trebuie să asigure prevenirea accidentării membrilor formaţiei de lucru dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru. Pentru ca un proces de munca sa aiba loc se impune ca cele 4 elemente sa coexiste in spatiu si timp si sa intre in relati reciproce. Importanta primordiala in prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale o au masurile generale de protectie si prevenire si doar in situatiile de exceptie. ce reprezinta sucesiunea in timp si spatiu a activitatii conjugate al executantului si mijloacelor de productie. dar pentru a se ajunge la cauzele producerii acestea trebuie sa se stabileasca ce se intampla in interiorul sistemului de munca. Se constata astfel ca atat accidentele de munca cat si imbolnavirile profesionale sunt generate de disfunctiile sistemului de munca. Aceste elemente constituie sistemul de munca. Măsuri organizatorice de protecţia muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice cu scoatere de sub tensiune. a meterialelor. Aceste 16 . de dereglarile elementelor constitutive. • Instrucţiuni tehnice interne de protecţia muncii care se aprobă de conducătorul unităţii. se impun ca necesitate masurile individuale de protectie . este emisă de către emitent (angajator) pentru executarea unei singure lucrări într-o singură instalaţie electrică. executând împreună cu acesta probele funcţionale. mijloacele de productie si mediul de munca .a făcut separarea vizibilă şi montarea plăcuţelor avertizoare. Apoi lucrarea se va preda admitentului la lucrare (beneficiarului). sarcina de munca. sunt următoarele: • Autorizaţia de lucru. Măsurile tehnice pentru realizarea unor lucrări la instalaţiile electrice cu scoatere de sub tensiune sunt: • Separarea electrică a instalaţiei prin întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei sau a unor părţi din instalaţie la care urmeazăa se lucra şi blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare a separatoarelor prin care s. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale reprezinta scopul final al activitatii de protectie a muncii. executarea curăţeniei şi demontarea mijloacelor de protecţia muncii. mijloace individuale de protectie. NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII LA EXPLOATAREA MOTOARELOR ELECTRICE Indiferent de natura activitatii in orice proces de munca sunt implicate patru elemente care se intersecteaza si influenteaza reciproc:executantul.sanitare cele care au cauze obiective (nu depind de factorul uman) se previn in special prin masuri tehnice: mijloace de productie. • Delimitarea materială a zonei de lucru. cand au fost epuizate toate masurile colective.

Aceste documente se predau executantului la executia lucrarilor si beneficiarului la receptie. standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001 :2001sau "echivalent".CV. • certificat de conformitate. cuprinzand conditiile de executie. al prevederilor standardelor sau normelor interne ale producatorilor. aparatele si echipamentele trebuie sa fie insotite de documente care sa ateste calitatea si caracteristicile: • certificat de calitate. de Verificări şi Încercări (P. ASIGURAREA CALITATII IN LUCRARILE DE EXPLOATARE A MOTOARELOR ASINCRON TRIFAZATE Lucrările de exploatare/ intretinere se vor executa in regim de asigurarea calităţii.) după standardul de calitate aplicabil lucrării şi de a-I supune spre aprobare beneficiarului • Înainte de Începerea execuţiei lucrării. In anexa lucrarii sunt prezentate documentele intocmite de firmele executante pentru beneficiari/ clienti.instrucţiuni vor conţine categoria de lucrări ce se pot executa cât şi lista cu personalul care are dreptul să le execute.I. toate materialele. specifice instalatiilor electrice precum si a componentelor acestora se executa pe baza unui contract incheiat intre beneficiar si executant. montaj. aparatelor etc. instalare. Documentele insotitoare ale materialelor si echipamentelor din import trebuie sa fie traduse in limba romana si sa fie insotite de certificat de conformitate. Lucrarile de asamblare. 17 . • Executantul are obligaţia de a prezenta responsabilului cu asigurarea calităţii al beneficiarului sau reprezentantului de asigurarea calităţii al acestuia neconformităţile apărute În execuţia produsului şi modul de soluţionare a acestora. Executantul este obligat sa controleze. punere in functiune. să aibă acelaşi drepturi de acces la lucrarea in execuţie ca şi responsabilul cu asigurarea calităţii propriu. Toate materialele. • certificat de garantie. precum si din punctul de vedere al starii si integritatii. 5. • Executantul are obligaţia de a convoca beneficiarul sau reprezentantul acestuia pentru a participa la punctele de inspecţie stabilite in Planul Calităţii. atat la sosirea in atelier /la locul de amplasare cat si la montaj / instalare. Ca parte componentă a modului in care se asigura calitatea lucrarilor executantul trebuie sa detina: • Planul Calităţii şi Planul de Control al Calităţii. echipamentele si aparatele din punct de vedere al concordantei cu proiectul.C. executantul are obligaţia de a intocmi şi transmite beneficiarului graficul de execuţie şi rapoarte de progres (stadiul de execuţie). • Executantul lucrarilor va permite responsabilului cu asigurarea calităţii al beneficiarului sau reprezentantului de asigurarea calităţii al acestuia. • cartea tehnica a componentelor.

18 .

însă se modifică alunecarea maximă. randamentul acţionării va fi mult diminuat. raboteze. maşini de găurit. Reglarea vitezei prin reostat produce pierderile suplimentare de putere. prin dezvoltarea electronicii de putere. datorită fiabilităţii lor net superioare. Metoda pornirii Y. CONCLUZII SI OBSERVATII Motoarele asincron trifazate formează cea mai mare categorie de consumatori de energie electrică din sistemul energetic. reostatul trebuie scurtcircuitat. La pornirea si reglarea vitezei motorului asincron trifazat cu inele prin modificarea rezistenţei circuitului rotoric. Pornirea motoarelor este recomandat să se efectueze la un cuplu cât mai mare si prin alegerea corespunzătoare a valorii reostatului de pornire. se va deteriora şi.). ventilatoare etc. fiind utilizate în toate domeniile de activitate: maşini-unelte (strunguri. Colivia de funcţionare se execută din cupru. Modificările constau în: • fie adâncirea crestăturilor rotorice şi realizarea coliviei din bare înalte • fie realizarea unei colivii duble: una de pornire – spre întrefier şi alta de funcţionare – spre axul rotoric Colivia de pornire este parcursă de curent un timp scurt. ferăstraie mecanice etc. La sfârşitul perioadei de pornire. De aceea. La pornirea motoarelor cu rotorul în scurtcircuit accesul la bornele rotorice nu mai este posibil. dacă bobinajul statoric permite acest lucru. motoarele asincrone erau utilizate ca motoare de antrenare în acţionările cu turaţie constantă. se poate porni un motor chiar la cuplul maxim pe care îl poate dezvolta acesta. acţionările reglabile cu motoare asincrone au căpătat o extindere remarcabilă. freze.6. la aceste motoare. nu se modifică cuplul maxim. reostatul proiectat să funcţioneze un timp scurt. în comparaţie cu motoarele de curent continuu. macarale.D poate fi utilizată şi la motoarele cu inele. cât durează pornirea. dacă nu se efectuează şi reglarea vitezei prin aceeaşi metodă altfel. o reducere mai mare a turaţiei se admite numai dacă funcţionarea cu turaţie redusă durează un timp scurt. poduri rulante. Până de curând. care micşorează randamentul. în plus. iar rotorului i se aduc modificări constructive care vizează îmbunătăţirea performanţelor la pornire (creşterea cuplului şi micşorarea curentului absorbit). polizoare. 19 . metodele de pornire sunt concentrate pe circuitul statoric. pompe. Din acest motiv. reglarea vitezei cu reostat se face când se cere reducerea turaţiei cu cel mult 10 – 20%. şi pentru a micşora curentul de pornire se execută din materiale cu rezistivitate mare (alamă).

Norme specifice de securitatea muncii. Constantin Ghiţă. Maşini electrice. Bucureşti. Ed Matrix Rom. Năstase Bichir. 2005. 1995-2000. Matrix Rom. Maşini. aparate. 2. 20 .BIBLIOGRAFIE 1. 3. acţionări şi automatizări. 2007. Ed. Bucureşti. MMPSF.

ANEXA 1. 2. 4. Desen de ansamblu motor asincron. 3. Proces verbal de primire.receptie 21 . Certificat de calitate . Certificat de garantie .

Desen de ansamblu motor asincron 22 .

_____sect___ Localitate__________________________________________________. Loc stampila Beneficiar.…. Clientul a fost informat asupra modului de utilizare si este multumit de lucrare. este de ______ Depanator. Valoarea lucrarii executate (atat piese cat si manopera). Termenul de garantie pentru manopera este de________luni in conditii de functionare normala de la data eliberarii obiectului._____apt. Buc Tel:……………………. ..______sc.Nr. Mobil:………………… PRODUS : Motor electric asincron CERIFICAT DE GARANTIE Incheiat azi _____________________ intre__________________ Administrator unitate si d-ul (na)_______________________________ Str. Cu ocazia receptiei lucrarii efectuate la ______________________ s-a constatat ca obictul functioneaza normal si nu sunt obiectii referitoare la lucrare.…Sector. 23 ._________________Nr.______bl.

Dupa restrictie solocitati efectuarea probei de functionare si securitate electrica.serie aparat_____________________. de lucrare si numai pentru defectul remediat. • a suportat interventii (reparatii) din partea unor persoane neautorizate de firma noastra.R....CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE Nr. instalare si utilizare prescrisa.. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs intre data reclamatiei si efectuarea reparatiei.. Garantia este asigurata de unitatea S. Aparatul nu beneficiaza de garantie in urmatoarele situatii : • nu au fost respectate instructiunile de tansport.. 24 ....C. Conditii de garantie : 1. Termenul de garantie este de 3...S..6 respectiv 12 luni in functie de aparat.. Felul aparatului_____________________________.Garantia se aplica numai daca factura (bonul de casa)si acest certificat ne sunt prezentate impreuna cu aparatul reclamat. ... 3. care a efctuat reparatia. D I R E C T O R.L.. 2. manipulare. Aparatul a fost verificat conform normelor in viguare si corespunde conditiilor de calitate prescrise.

_________________S. Dupa_________ore de functionare.C__________SRL BENEFICIAR S. la sediul societatii comerciale____________ S.avand prevazute echipamentele de protectie necesare . s-a procedat la instruirea personalului ce va realiza exploatarea instalatiei in persoana Dului_____________ Revizia tehnica periodica este necesara si in perioada de garantie a instalatiei frigorifice Termenul de garantie este de 12 luni de la data punerii in functiune. Prezentul Proces verbal s-a incheiat in trei exemplare EXECUTANT.A. BENEFICIAR S._______________S.PROCES VERBAL DE RECEPTIE/ PRIMIRE/ PREDARE/ PUNERE IN FUNCTIUNE Incheiat astazi._______________. corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ cu cele din Contract.C.A 25 .C.______________.montate pe teren. _________________________ _________________________ S-au constatat urmatoarele: echipamentele ce compun instalatia frigorifica. instalatia frigorifica montata functioneaza corect.C__________S. cu ocazia punerii in functiune a instalatiei tip ________________.A.R. S.L .instalatia frigorifica a realizat temperatura de_____ºC . PARTICIPANTI : EXECUTANT S. Dir.

Deplasarea in afara localitatii C.___________$__________lei Nr km___________x _______$/km=______$ Total pret deplasare :___________________ D.Nr.Data sesizarii___/___/___.S(fara TVA) : B.total de plata fara TVA (A+B+C): Aceasta valoare se trece pe factura in coloana 4 !!!!! CLIENT Semnatura _______________ D.RAPORT SERVICE Data:____/_____/____ Service realizat de________________________________________S.Telefon________________ Adresa:________________________________.R. schimb 1 2 3 4 1$=___________Lei Cantitate.Oras_________________ Defectiunea reclamata.certificat garantie______ Vanzator________________________Data cumpararii_______________ Nume client:__________________________.Manopera B.sesizare:_____. Pret fara TVA A.L Denumire produs:____________________ ____________________ GARANTIE POSTGARANTIE Nr.___________$__________lei Constatare(fara TVA) :---------------$ Tarif(fara TVA) :----------------------$ Total pret manopera :-----------------$ C.__________$__________lei Total pret P.Piese de schimb si materiale Denumire piese Nr.___________$__________lei TEHNICIAN_______________ Semnatura si stampila _______________ 26 ._________________________________________ Diagnostic tehnician:__________________________________________ Raport tehnic de interventie:____________________________________ DEVIZ DE INTERVENTIE A.

..... Total = II …………… Total = I + II ……….reg..........ord.... Bon de comanda Nr.. Sect..../Judet …………… Localitatea………………….. Bl........ ….......... Judetul.................. Nr....... = …………….......: ………………........... Unitatea:……………….... Seria Nr.... T...... Total general :…………………. Contul......... Codul Obiectul/ optiunea Tarif/h Tarif (Lei) Materiale ( ale unitatii sau ale clientului) reper Denumire Nr Bon Pret unitar material valoare Total = I …………….... ....... ……........... Codul fiscal………………….............com/an...... Et.V..... Rest de plata : ………………………… Termen de executie : …………………... Total Manopera : Chitanta Nr.. Din data de …………………………….... Strada:………………… Executa lucrari de reparatii la instalatii si utilaje electromecanice 27 .. …………………...........Unitatea .A...... ……………………. Din : ………………. Incasat in avans : …………………….. Client ……………………… Str. Sediul:……………... Nr.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful