SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI PENGGUNA LP

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN BIL 1. 2. 3. ISI KANDUNGAN Pengenalan Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 3.1 Laman Utama SPPBS 3.2 Login 3.3 Kemaskini Profil 3.4 Laman Utama LP 3.5 Import/Eksport 3.6 Laporan 3.6.1 Senarai Pengguna 3.6.1.1 Pengguna LP 3.6.1.2 Pengguna JPN 3.6.1.2 Pengguna PPD 3.6.1.3 Pengguna SUP 3.6.2 Senarai Sekolah 3.6.3 Prestasi Murid 3.6.3.1 Formatif 3.6.3.2 Sumatif 3.7 Pengguna 3.7.1 Daftar Pengguna 3.7.2 Kemaskini profil 3.8 Cetakan 4.0 Bantuan 4.1 Pegawai yang boleh dihubungi 4.2 Manual Pengguna 4.0 Keluar MUKA SURAT 3 3 4 4 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 21 21 21
2 / 21

4.

5.

Senarai Pengguna ii. Manual Pengguna g. Prestasi Murid c. Laporan i. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. Pengguna i. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. Cetakan d. Laman Utama b. Pegawai Yang Boleh Dihubungi ii. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. 2. Import/Eksport e.1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Senarai Sekolah iii. Keluar 3 / 21 . Bantuan i. Senarai menu tersebut ialah : a. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS: SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Kemaskini profil f.

2 LOGIN LP perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk login Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Ia perlu diklik untuk memaparkan skrin login ke Sistem bagi LP. Pengguna Lembaga Peperiksaan (LP) akan memasuki sistem ini melalui logo LP.3. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. 3. Setelah itu. 4 / 21 . PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 3.

skrin pengemaskinian maklumat pengguna LP akan dilakukan sendiri oleh pengguna LP. skrin dan paparan mesej seperti di atas akan dipaparkan. LP perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. 5 / 21 . Sekiranya pengesahan berjaya.

maka skrin yang mempunyai mesej dibawah akan dipaparkan. No. Kata Laluan Lama. Kata Laluan Baru dan Ulang Kata Laluan Baru. No.3. Unit. Pengemaskinian kata laluan adalah untuk keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. 6 / 21 . Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.3 KEMASKINI PROFIL Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Telefon. Faksimili. Sekiranya kata laluan lama tidak sepadan seperti yang diberikan. Alamat Pejabat. Skrin kata laluan lama yang tidak sepadan LP perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. LP perlu memasukkan semua maklumat Nama Pengguna.

Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna LP. 7 / 21 .4 LAMAN UTAMA LP Skrin Laman Utama LP akan memaparkan maklumat mengenai pengguna LP yang telah didaftarkan.3.

Klik <Ok> Kemudian. Jika butang <OK> diklik. maka proses import kata kaluan akan dilakukan oleh sistem. Jika butang <Cancel> diklik. proses import akan dibatalkan. skrin di bawah akan dipaparkan.3. kotak mesej seperti di bawah akan dipaparkan bagi tujuan pengesahan. 8 / 21 . pengguna LP perlu klik pada butang <Jana> untuk menjana kata kaluan bagi semua JPN. LP perlu klik pada butang <Import> untuk mengimport kata kaluan bagi JPN. Klik <import> Apabila butang <Import> diklik.5 IMPORT/EKSPORT Apabila menu <Import/Eksport> diklik.

proses jana akan dibatalkan. maka proses jana kata kaluan akan dilakukan oleh sistem. Jika butang <OK> diklik. kotak mesej seperti di bawah akan dipaparkan bagi tujuan pengesahan. Klik <Ok> 9 / 21 . Jika butang <Cancel> diklik.Klik <Jana> Apabila butang <Jana> diklik.

1. pengguna boleh menghapuskan maklumat pengguna LP dengan mengklik <Hapus>.1 3.3. 10 / 21 . Contoh laporan senarai LP Klik untuk hapus Dalam paparan laporan.6.6 LAPORAN 3.6. kemudian laporan senarai pengguna LP akan dipaparkan.1 SENARAI PENGGUNA SENARAI PENGGUNA LP Klik menu <laporan> <senarai pengguna> <LP>.

6.3.1. Contoh laporan senarai pengguna JPN 11 / 21 .3 SENARAI PENGGUNA JPN Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <JPN>. kemudian laporan senarai pengguna JPN akan dipaparkan.

kemudian laporan senarai pengguna PPD akan dipaparkan. Contoh laporan senarai pengguna PPD 12 / 21 .4 SENARAI PENGGUNA PPD Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <PPD>.6.1.3.

1.3. pengguna LP boleh membuat carian pengguna SUP mengikut login id atau kata laluan dan seterusnya klik <CARI> 13 / 21 . Contoh laporan senarai pengguna SUP Dalam laporan ini. kemudian laporan senarai pengguna SUP akan dipaparkan.6.5 SENARAI PENGGUNA SUP Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <SUP>.

2 SENARAI SEKOLAH Klik menu <Laporan> <Senarai Sekolah>. Contoh laporan senarai sekolah Carian mengikut sekolah atau kod sekolah Carian mengikut negeri Dalam laporan ini.6. pengguna LP boleh membuat carian sekolah mengikut negeri atau kod sekolah dan seterusnya klik <CARI> 14 / 21 .3. kemudian laporan senarai sekolah akan dipaparkan.

3.3. 15 / 21 . <Darjah> dan <Mata Pelajaran> seterusnya klik <CARI>.6. paparan laporan prestasi formatif seperti bawah akan dipaparkan. pilih sub menu <Formatif> atau <Sumatif>. <Tahun>. Untuk membuat carian pengguna LP perlu membuat semua pilihan di ruang <Negeri>.1 FORMATIF Jika pengguna pilih sub menu <Formatif>.6.3 PRESTASI MURID Klik menu <Laporan> <Prestasi Murid>. <Bulan>.3.

Kemudian dipaparan laporan formatif senarai murid seperti dibawah untuk rujukkan pengguna LP. 16 / 21 . Pengguna LP boleh membuat carian terperinci mengikut kod sekolah/no. mykid dan no. murid kemudian klik <CARI>.

<Tahun>.6. <Darjah> dan <Mata Pelajaran> seterusnya klik <CARI>. paparan carian laporan prestasi formatif seperti bawah akan dipaparkan. Untuk membuat carian pengguna UAP perlu membuat semua pilihan di ruang <Negeri>. murid kemudian klik <CARI>. 17 / 21 . mykid dan no.3. Kemudian dipaparan laporan sumatif senarai murid seperti dibawah untuk rujukkan pengguna LP.2 SUMATIF Jika pengguna pilih sub menu <Sumatif>. Pengguna LP boleh membuat carian terperinci mengikut kod sekolah/no.3.

7.3. isikan login ID yang baru.1 DAFTAR PENGGUNA LP Untuk mendaftar pengguna baru LP. 18 / 21 .Klik<Pengguna> dan <Daftar LP> 2.Klik<Daftar> Jika Berjaya mendaftar pengguna LP baru. klik<Pengguna> <Daftar LP>. kemudian klik <DAFTAR> 1. mesej berikut akan dipaparkan.7 PENGGUNA 3.

Klik <Kemaskini> setelah selesai. klik <Pengguna><Kemaskini Profil> Klik<Pengguna> dan <Kemaskini Profil> Pengguna akan dibawah ke paparan seterusnya seperti dibawah untuk mengemaskini maklumat.7.3.2 KEMASKINI PROFIL Untuk mengemaskini profil. 19 / 21 .

8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. PPD dan SUP. Contoh skrin cetakan senarai pengguna seperti dibawah: 1. maka pengguna LP boleh memilih opysen untuk mencetak <surat login> pengguna JPN. Contoh skrin surat login seperti dibawah. Surat login ini akan dipaparkan dalam bentuk fail .pdf. 20 / 21 . Klik untuk memilih cetakan surat login pengguna Pengguna LP hanya perlu print surat login dan menyerahkan kepada semua JPN sama ada melalui pos. faks atau emel.3. Klik <Cetakan> 2.

1 BANTUAN PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Sekiranya pengguna LP klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi> pada menu <Bantuan>. LP perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki system. 21 / 21 .2 MANUAL PENGGUNA Sekiranya pengguna LP klik pada sub menu <Manual Pengguna> pada menu <Bantuan>. maka manual pengguna LP akan dipaparkan. 4. 5.0 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. LP tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam system.0 4.4. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh LP akan dipaparkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful