SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI PENGGUNA LP

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN BIL 1. 2. 3. ISI KANDUNGAN Pengenalan Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 3.1 Laman Utama SPPBS 3.2 Login 3.3 Kemaskini Profil 3.4 Laman Utama LP 3.5 Import/Eksport 3.6 Laporan 3.6.1 Senarai Pengguna 3.6.1.1 Pengguna LP 3.6.1.2 Pengguna JPN 3.6.1.2 Pengguna PPD 3.6.1.3 Pengguna SUP 3.6.2 Senarai Sekolah 3.6.3 Prestasi Murid 3.6.3.1 Formatif 3.6.3.2 Sumatif 3.7 Pengguna 3.7.1 Daftar Pengguna 3.7.2 Kemaskini profil 3.8 Cetakan 4.0 Bantuan 4.1 Pegawai yang boleh dihubungi 4.2 Manual Pengguna 4.0 Keluar MUKA SURAT 3 3 4 4 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 21 21 21
2 / 21

4.

5.

Senarai Pengguna ii. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Prestasi Murid c. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Laporan i. Bantuan i. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. Keluar 3 / 21 . 2. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS: SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).1. Senarai Sekolah iii. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. Manual Pengguna g. Laman Utama b. Pegawai Yang Boleh Dihubungi ii. Import/Eksport e. Pengguna i. Senarai menu tersebut ialah : a. Kemaskini profil f. Cetakan d.

4 / 21 . Setelah itu.3. Ia perlu diklik untuk memaparkan skrin login ke Sistem bagi LP.2 LOGIN LP perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Pengguna Lembaga Peperiksaan (LP) akan memasuki sistem ini melalui logo LP. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 3. 3.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk login Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

5 / 21 . skrin dan paparan mesej seperti di atas akan dipaparkan. LP perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. Sekiranya pengesahan berjaya. skrin pengemaskinian maklumat pengguna LP akan dilakukan sendiri oleh pengguna LP.

Alamat Pejabat. LP perlu memasukkan semua maklumat Nama Pengguna. Kata Laluan Baru dan Ulang Kata Laluan Baru. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Unit. Kata Laluan Lama. No. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Sekiranya kata laluan lama tidak sepadan seperti yang diberikan. Skrin kata laluan lama yang tidak sepadan LP perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Faksimili. No. 6 / 21 .3 KEMASKINI PROFIL Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Pengemaskinian kata laluan adalah untuk keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Telefon.3. maka skrin yang mempunyai mesej dibawah akan dipaparkan.

Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna LP.3.4 LAMAN UTAMA LP Skrin Laman Utama LP akan memaparkan maklumat mengenai pengguna LP yang telah didaftarkan. 7 / 21 .

LP perlu klik pada butang <Import> untuk mengimport kata kaluan bagi JPN.5 IMPORT/EKSPORT Apabila menu <Import/Eksport> diklik. pengguna LP perlu klik pada butang <Jana> untuk menjana kata kaluan bagi semua JPN.3. Jika butang <Cancel> diklik. 8 / 21 . Klik <import> Apabila butang <Import> diklik. maka proses import kata kaluan akan dilakukan oleh sistem. Jika butang <OK> diklik. kotak mesej seperti di bawah akan dipaparkan bagi tujuan pengesahan. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik <Ok> Kemudian. proses import akan dibatalkan.

Jika butang <Cancel> diklik. proses jana akan dibatalkan. Jika butang <OK> diklik. maka proses jana kata kaluan akan dilakukan oleh sistem.Klik <Jana> Apabila butang <Jana> diklik. kotak mesej seperti di bawah akan dipaparkan bagi tujuan pengesahan. Klik <Ok> 9 / 21 .

1.3.1 SENARAI PENGGUNA SENARAI PENGGUNA LP Klik menu <laporan> <senarai pengguna> <LP>. pengguna boleh menghapuskan maklumat pengguna LP dengan mengklik <Hapus>.1 3.6. 10 / 21 . kemudian laporan senarai pengguna LP akan dipaparkan.6.6 LAPORAN 3. Contoh laporan senarai LP Klik untuk hapus Dalam paparan laporan.

1. kemudian laporan senarai pengguna JPN akan dipaparkan.3.3 SENARAI PENGGUNA JPN Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <JPN>. Contoh laporan senarai pengguna JPN 11 / 21 .6.

1. kemudian laporan senarai pengguna PPD akan dipaparkan.4 SENARAI PENGGUNA PPD Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <PPD>.6.3. Contoh laporan senarai pengguna PPD 12 / 21 .

1.6.3. pengguna LP boleh membuat carian pengguna SUP mengikut login id atau kata laluan dan seterusnya klik <CARI> 13 / 21 . kemudian laporan senarai pengguna SUP akan dipaparkan.5 SENARAI PENGGUNA SUP Klik menu <Laporan> <Senarai Pengguna> <SUP>. Contoh laporan senarai pengguna SUP Dalam laporan ini.

6. pengguna LP boleh membuat carian sekolah mengikut negeri atau kod sekolah dan seterusnya klik <CARI> 14 / 21 .2 SENARAI SEKOLAH Klik menu <Laporan> <Senarai Sekolah>. kemudian laporan senarai sekolah akan dipaparkan.3. Contoh laporan senarai sekolah Carian mengikut sekolah atau kod sekolah Carian mengikut negeri Dalam laporan ini.

6.3 PRESTASI MURID Klik menu <Laporan> <Prestasi Murid>. 3. <Bulan>. <Tahun>.1 FORMATIF Jika pengguna pilih sub menu <Formatif>. pilih sub menu <Formatif> atau <Sumatif>. Untuk membuat carian pengguna LP perlu membuat semua pilihan di ruang <Negeri>. 15 / 21 .3.6. paparan laporan prestasi formatif seperti bawah akan dipaparkan.3. <Darjah> dan <Mata Pelajaran> seterusnya klik <CARI>.

murid kemudian klik <CARI>.Kemudian dipaparan laporan formatif senarai murid seperti dibawah untuk rujukkan pengguna LP. Pengguna LP boleh membuat carian terperinci mengikut kod sekolah/no. mykid dan no. 16 / 21 .

<Darjah> dan <Mata Pelajaran> seterusnya klik <CARI>. paparan carian laporan prestasi formatif seperti bawah akan dipaparkan. murid kemudian klik <CARI>. Pengguna LP boleh membuat carian terperinci mengikut kod sekolah/no. Untuk membuat carian pengguna UAP perlu membuat semua pilihan di ruang <Negeri>.2 SUMATIF Jika pengguna pilih sub menu <Sumatif>.3. <Tahun>. 17 / 21 . mykid dan no.3.6. Kemudian dipaparan laporan sumatif senarai murid seperti dibawah untuk rujukkan pengguna LP.

isikan login ID yang baru. kemudian klik <DAFTAR> 1.3.1 DAFTAR PENGGUNA LP Untuk mendaftar pengguna baru LP.Klik<Daftar> Jika Berjaya mendaftar pengguna LP baru. klik<Pengguna> <Daftar LP>. 18 / 21 .7 PENGGUNA 3.7.Klik<Pengguna> dan <Daftar LP> 2. mesej berikut akan dipaparkan.

19 / 21 . klik <Pengguna><Kemaskini Profil> Klik<Pengguna> dan <Kemaskini Profil> Pengguna akan dibawah ke paparan seterusnya seperti dibawah untuk mengemaskini maklumat.3.2 KEMASKINI PROFIL Untuk mengemaskini profil. Klik <Kemaskini> setelah selesai.7.

PPD dan SUP. Klik <Cetakan> 2.pdf.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. Surat login ini akan dipaparkan dalam bentuk fail .3. Contoh skrin surat login seperti dibawah. maka pengguna LP boleh memilih opysen untuk mencetak <surat login> pengguna JPN. faks atau emel. Klik untuk memilih cetakan surat login pengguna Pengguna LP hanya perlu print surat login dan menyerahkan kepada semua JPN sama ada melalui pos. 20 / 21 . Contoh skrin cetakan senarai pengguna seperti dibawah: 1.

4. 4. LP tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam system.0 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.1 BANTUAN PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Sekiranya pengguna LP klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi> pada menu <Bantuan>. 21 / 21 . LP perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki system. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh LP akan dipaparkan.2 MANUAL PENGGUNA Sekiranya pengguna LP klik pada sub menu <Manual Pengguna> pada menu <Bantuan>. maka manual pengguna LP akan dipaparkan. 5.0 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful