Universitatea Bucureşti Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Genuri jurnalistice de agenţie

Ferenc Vasas

1

Tehnici de redactare în jurnalismul de agenţie
Cursul acesta este complementar celor anterioare. El îşi propune să întregească cunoştinţele pe care le-aţi dobândit până acum, şi anume în domeniul modalităţilor de redactare a textelor de agenţie. În acest scop, cursul include o suită de recomandări privind structura textelor şi chiar alegerea cuvintelor şi expresiilor potrivite. Ele sunt extrase din lucrările de specialitate şi izvorăsc dintr-o îndelungată experienţă de gazetar de agenţie. Cu toate că jurnalismul de agenţie este cel mai riguros dintre toate tipurile de presă, puţine dintre numeroasele reguli privitoare la scrierea textelor sunt, aşa cum se va vedea de mai multe ori pe parcursul acestor rânduri, lipsite de excepţii. Vom ilustra, pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor, cu exemple reale - texte extrase din fluxurile agenţiilor de presă sau din ziare - atât modul de aplicare a regulilor, cât şi unele situaţii în care apar excepţii justificate. I. Maximum de informaţie cu minimum de mijloace Astfel poate fi rezumată una din regulile de fier ale scrisului jurnalistic de calitate. Mijloacele, în cazul agenţiilor de presă, sunt cuvintele. În cazul radioului şi al televiziunii mai intervin sunetele şi imaginile. Altfel spus, nici un cuvânt în plus fără măcar un byt de informaţie în plus. (Byt-ul este unitatea de măsură a informaţiei.) Să cercetăm un exemplu: Departamentul Administraţiei Locale din cadrul guvernului României a elaborat un nou proiect de lege, menit să lichideze greutăţile întâmpinate de consiliile locale alese în iunie 2000, lăsându-le să decidă singure cum vor folosi veniturile rezultate din impozite locale sau defalcate de la bugetul de stat. În mod evident, avem de-a face aici cu un text suprascris. Mai bine zis, unul care foloseşte prea multe cuvinte pentru cât comunică. Iroseşte, adică, zadarnic un spaţiu tipografic şi îşi bate joc de timpul cititorului. Să vedem de ce: 1. Observăm, mai întâi, că, în acest caz, este inutil să desluşim pentru cititor structura veniturilor unui consiliu local, care provin, nu-i aşa?, din impozite locale sau defalcate de la bugetul de stat. 2. Putem, apoi, presupune, fără teama de a greşi prea tare, şi că puţin îl interesează pe cititor dacă proiectul cu pricina a fost iniţiat de guvern sau de unul din ministerele sau chiar departamentele sale. El înţelege oricum că actul de binefacere pentru consiliile locale vine din partea autorităţilor. 3. Şi la ce bun precizarea că este vorba despre guvernul României? Câtă vreme ne adresăm românilor este limpede că nu ne referim la executivul Patagoniei. 4. Un nou proiect de lege este o formulare pleonastică. Proiectele sunt, de bună seamă, noi. Ce e drept, când e vorba de legi, proiectele pot să zacă prin sertare guvernamentale sau parlamentare până când se învechesc. 5. (...) menit să lichideze greutăţile întâmpinate de consiliile locale. Unde oare am mai citit o expresie asemănătoare? Avem de-a face, desigur, cu unul din numeroasele clişee pe care le întâlnim în presă: formulări obosite, aproape golite de sens, prin abuz, care nu mai spun nimic. 6. (...) alese în iunie 2000 (...) Oare ce rost va fi având, aici, menţionarea datei alegerilor? Bănuim că o lege nu se face pentru a rămâne valabilă doar pe durata unei singure legislaturi, chiar dacă avem cunoştinţă şi de legi revizuite anual, dacă nu chiar mai frecvent. Oricum, intenţia legiuitorului nu poate fi aceea de a restrânge efectul actului normativ la un singur ciclu constituţional.
2

7. Acest fragment de ştire nu a fost redactat cu ochii aţintiţi pe cetăţean. Dacă autorul lui i-ar fi avut în vedere, aşa cum se cuvine, tocmai pe cititorii săi, atunci ar fi pus accentul pe consecinţele care pot fi aşteptate de pe urma adoptării legii. Textul putea fi îmbunătăţit prin rescrierea lui în mai multe forme: Guvernul (sau Departamentul Administraţiei Locale) a iniţiat o lege care va permite consiliilor locale să-şi administreze banii cum vor crede de cuviinţă. Sau: Consiliile locale îşi vor putea cheltui veniturile cum vor dori. Este principala prevedere a unei legi iniţiate de guvern. Ceea ce am ilustrat mai sus nu este altceva decât regula conciziei. Aceasta este una din cele de bază ale ştirilor de agenţie. Şi, în general, a textelor jurnalistice de calitate. Ziaristul calofil, care îşi înzorzonează textul cu pasaje inutile şi figuri de stil oricât de meşteşugite, se află în pragul unei dezamăgiri: cititorul de ziar este unul grăbit, care va părăsi fără regrete un text care îi comunică prea puţin. II. Structura piramidei răsturnate Înainte de a trece în revistă principalele recomandări privind scrierea textelor de agenţie, să examinăm structura unei piramide răsturnate, forma în care sunt turnate majoritatea acestora: 1. Deputatul PSD Viorel Gheorghiu a fost ieri audiat de Parchetul Curţii Supreme de Justiţie în calitate de învinuit. Acuzat că şi-ar fi înscenat furtul propriului autoturism, deputatul Gheorghiu, în prezenţa apărătorului ales, a răspuns întrebărilor procurorului timp de aproximativ trei ore. 2. La ieşirea din Parchetul Curţii Supreme de Justiţie, Viorel Gheorghiu a evitat să pronunţe cuvântul ”învinuit”. 3. El ne-a declarat: ”Audierea s-a desfăşurat normal şi cred că este pentru întâia oară când se face o cercetare temeinică. Am depus mai multe documente traduse în limba română, iar procurorii mi-au cerut să aduc şi originalele, care sunt în limba germană. Am răspuns întrebărilor procurorului puse pe marginea acestor documente. Am dat declarţie scrisă pe mai multe foi, atât albe, cât şi pe formulare tip. Mi s-au adus la cunoştinţă învinuirile încă de acum un an, iar eu am dat declaraţie şi sub jurământ, la Judecătoria Sectorului 1. Nu retractez nimic. Îmi menţin declaraţiile date atunci. Doresc să ajungă dosarul la instanţă, pentru că am încredere în Justiţie”. 4. În urmă cu o lună, deputatul Viorel Gheorghiu a rămas fără imunitate parlamentară, în urma votului Camerei Deputaţilor prin care a fost admisă solicitarea ministrului Justiţiei, Rodica Stănoiu. 5. Cererea ministrului Justiţiei a avut la bază documentaţia Parchetului Curţii Supreme de Justiţie, întocmită de răposatul procuror Cristian Panait. 6. Potrivit ”rechizitoriului” de 34 de pagini semnat de procurorul Panait – publicat în exclusivitate de ziarul Adevărul –, la 28 iunie 2001, deputatul Georghiu a reclamat la Poliţie furtul maşinii sale, un BMW de peste 100.000 de mărci, pe care o lăsase în parcarea sediului PNL, de pe B-dul Bălcescu. 7. De precizat că, la 3 iulie 2001, adică doar la cinci zile după furt, expira contractul de leasing încheiat cu dealerul BMW, în baza căruia fusese preluată maşina de firma germană SG Ost West (unde acţionar cu 50% este chiar deputatul Gheorghiu). 8. Potrivit rechizitoriului, Gheorghiu i-a cerut şoferului său, Nicolae Păşălău, să-i găsească clienţi care să-i cumpere autoturismul pentru 100.000 de mărci germane, partea lui.

3

9. Iniţial, furtul era programat pentru noaptea de 26 spre 27 iunie, însă, după cum au declarat inculpaţii, s-a opus deputatul, pe motiv că o clauză a contractului de leasing bloca despăgubirile dacă maşina nu ar fi fost parcată într-un garaj pe timpul nopţii. Acesta este unul dintre motivele de inculpare ale deputatului: ceilalţi trei făptaşi nu aveau de unde să ştie de această prevedere din contract, decît dacă le-ar fi fost spusă de viitorul ”păgubaş”. 10. Pentru tentativa de înşelăciune şi fals în declaraţii au fost deja condamnate patru persoane, prin sentinţa Judecătoriei Sectorului 1, şoferul parlamentarului şi alte trei persoane primind pedepse cu închisoarea de maximum trei ani, date cu suspendarea executării pedepsei pe termene de încarcerare de patru şi şase ani. 11. Audiat ca martor în acest dosar, Gheorghiu a negat orice implicare, arătând că tot ceea ce stă scris în procesul-verbal încheiat de poliţişti ar fi fals. 12. ”Acum se face o nouă cercetare, o completare a dosarului, mai temeinică”, a subliniat, ieri, Gheorghiu după întâlnirea cu anchetatorii. Primul paragraf, cel notat cu (1), este, fireşte, lead-ul. El este format din două propoziţii, cea de-a doua reprezentând un sub-lead. Amândouă la un loc formează lead-ul. Prima propoziţie ne răspunde la întrebările cine? (Deputatul PSD Viorel Gheorghiu), ce? (a fost (..) audiat de Parchetul Curţii Supreme de Justiţie), când? (ieri), de ce? (în calitate de învinuit). Cea de-a doua propoziţie răspunde la întrebările de ce? (Acuzat că şi-ar fi înscenat furtul propriului autoturism), cine? (deputatul Gheorghiu), cum? (în prezenţa apărătorului ales), ce? (a răspuns întrebărilor procurorului timp de aproximativ trei ore). ...timp de aproximativ trei ore nu răspunde, aşa cum ar părea, la întrebarea când?, pentru că nu se referă la momentul acţiunii, ci doar la durata ei. De altfel, analiza răspunsurilor la întrebări în textul jurnalistic diferă de analiza sintactică. În mod evident, în cazul acestui eveniment, întrebările cele mai importante au fost cele la care răspunde autorul textului. De regulă, cine? şi ce? sunt, de departe, cele mai însemnate, astfel că mai nici o ştire nu se poate dispensa de răspunsul la ele. Urmează îndeaproape când? şi unde?. Corolarul este că de ce? şi cum? sunt întrebări secundare. Pot exista, fireşte, şi altele, în funcţie de natura evenimentului. Sunt frecvente situaţiile în care întrebările secundare devin mai însemnate decât cele considerate importante. Nu există reguli în această privinţă. Jurnalistul trebuie să-şi urmeze bunul simţ şi să pună accentul pe întrebarea pe care o alege, în funcţie de elementul pe care vrea să pună accentul în relatarea sa. Astfel, dacă respectăm sintaxa cea mai directă a ştirii, adică subiect (cine?) + predicat (ce?), atunci vom redacta astfel: Un avion al companiei Tarom a aterizat, ieri, forţat, pe aeroportul din Sibiu. Numai că un asemenea eveniment are şanse minime să devină subiect de ştire sau de reportaj dacă nu există victime. În schimb, dacă vom pune accentul pe alt element, atunci putem reformula textul astfel: Cu o aripă frântă, un avion al companiei Tarom a reuşit, ieri, să aterizeze pe aeroportul din Sibiu. În cel de-al doilea caz, întrebarea cea mai importantă a devenit una îndeobşte secundară: cum? (cu o aripă frântă), în dauna lui cine? (un avion al companiei Tarom) şi ce? (a reuşit să aterizeze), nemaivorbind de când? (ieri) şi de unde? (pe aeroportul din Sibiu). Cu această reformulare i s-a conferit mai mult interes uman unui eveniment repetitiv: aterizările forţate nu sunt atât de rare încât să devină, fiecare, ştire. În cazul de faţă, ceea ce a conferit evenimentului acest statut a fost tocmai deosebirea de altele similare (cu o aripă frântă).
4

un BMW de peste 100. Cel de-al şaselea (6) paragraf are acelaşi caracter de deep-background: el dezvoltă informaţia comunicată în cel de-al cincilea. din când în când. El răspunde la doar două întrebări: cine? (Cererea ministrului Justiţiei) şi ce? (restul textului). al cincilea (5) alineat poate fi considerat ca unul de deep-background. cât şi lipsa de claritate sunt 5 .Revenind la ştirea noastră. Răspunsul la întrebarea când? (În urmă cu o lună) ne şi indică acest lucru. el susţine. Paragraful al optulea (8) are acelaşi grad de adâncime a contextului şi reia sursa (Potrivit rechizitoriului. printro amplă declaraţie. bazându-se pe observaţia sagace a reporterului. Paragraful următor (3) este tot unul de dezvoltare.000 de mărci. că atât repetiţia. Cu acesta revenim în actualitate. Atunci când ne bizuim pe mai multe. ce? (a rămas fără imunitate parlamentară) şi cum? sau de ce? (în urma votului Camerei Deputaţilor. o informaţie la cele enunţate în lead. pe care o lăsase în parcarea sediului PNL. cititorul se poate întreba. adică doar la cinci zile după furt) şi ce? (expira contractul de leasing încheiat cu dealerul BMW. Urmează răspunsurile la cine? (deputatul Gheorghiu) şi ce? (a reclamat la Poliţie furtul maşinii sale. Iar atunci când un gazetar scrie. de altfel. El începe să prezinte contextul în care se produce evenimentul la zi relatat aici. pe bună dreptate. nici paragrafele de dezvoltare propriuzise. dacă gazetarul are calificare de agronom . printr-un nou fragment din declaraţia singurului personaj al acestei relatări. un context de mai mare adâncime. Este locul să facem o paranteză pentru a observa că o ştire poate avea şi o singură sursă. ci doar atunci când gazetarul simte că fără această repetiţie ar putea crea confuzie în mintea cititorului. indicate ca atare. Cel de-al şaptelea (7) paragraf nu indică vreo sursă. de altfel. Paragraful al cincilea (5) dezvoltă nu lead-ul. Să menţionăm aici. de pe B-dul Bălcescu). indicând. în baza căruia fusese preluată maşina de firma germană SG Ost West (unde acţionar cu 50% este chiar deputatul Gheorghiu). Se înţelege de la sine că ea este aceeaşi cu cea citată în paragraful anterior. fără a cita vreo sursă. El nu răspunde decât la două întrebări: cine? (El) şi ce? (ne-a declarat plus tot citatul). Bine face. În aceeaşi ştire pot alterna surse de tip on the record şi off the record. chiar dacă nu în fiecare paragraf. prin urmare. pentru că.sau te miri ce altă pregătire câtă vreme identifică cât ai clipi înălţimea unor flăcări cu cea a unui bloc de 20 de etaje. Paragraful mai răspunde la întrebările cine? (deputatul Viorel Gheorghiu). vom observa că paragraful (2) este unul de dezvoltare. El adaugă.de poate aprecia din ochi mărimea unei suprafeţe . în cazul de faţă făcându-i pre-istoria. Avem de-a face aici cu unul de background. prin care a fost admisă solicitatea ministrului Justiţiei. ea trebuie reluată. care trădează sărăcia de cuvinte din mintea gazetarului şi poate degenera în verbiaj. răspunde la întrebările când? (la 3 iulie 2001. preţ de o paranteză. că parcul se întinde pe 16 hectare sau că flăcările se înalţă la 200 de metri. Aceeaşi caracterizare se potriveşte şi următoarelor paragrafe. şi în cel care va urma. cu excepţia ultimului (12). fiecare dintre ele trebuie citată în pasajul în care comunicăm informaţia/informaţiile obţinute de la ea. Prin urmare. la 28 iunie 2001. atunci când o ştire se bazează pe o singură sursă.). chiar dacă ele provin din acelaşi loc. Sursa este indicată prin pasajul Potrivit ”rechizitoriului” de 34 de pagini semnat de procurorul Panait – publicat în exclusivitate de ziarul Adevărul –. reluată. observaţia notată în paragraful anterior (2). Mai precis spus. ci pe cel de background care îl precede. Cu cel de-al patrulea paragraf ne întoarcem în trecut. Rodica Stănoiu). Altminteri se cheamă că sursa ei suntem chiar noi. Important este să nu lăsăm neatribuită nici o informaţie. Paragraful al şaptelea (7).

Cu condiţia ca un asemenea final să existe. altfel spus perspectiva de abordare a subiectului. pentru că. o vârstă rotundă. piramida răsturnată aşează elementele de informaţie în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Unghiul de atac.000 de mărci germane. II. O analiză mai în detaliu a acestui text ar pune în evidenţă mai multe merite şi unele scăpări. Doar originea lor este comună. Un astfel de paragraf poate detalia informaţii enunţate sumar în lead sau într-un alineat anterior. ori chiar eliminate. ceea ce este formulat confuz va fi înţeles greşit. dar nu lipsite de accent propriu. complementare celor prezentate anterior. necum în lead. Sunt cazuri frecvente în care după lead urmează. peste care trecem. Tot din cele mai de sus decurge concluzia că principalul accent logic al întregii relatări cade pe lead. Nicolae Păşălău. Nici în corpul ştirii. să-i găsească clienţi care să-i cumpere autoturismul pentru 100. Acesta din urmă trebuie să ordoneze toată masa de informaţii aşa cum face magnetul cu pilitura de fier. mai mult sau mai puţin pronunţat. Cele mai multe ştiri se încheie în coadă de peşte. El poate conţine un element foarte interesant de informaţie. Fireşte că aceste alternanţe de accent şi de mărime sunt idealuri intangibile. Fiecare alineat corespunde unei idei. să zicem. Din cele de mai sus rezultă că informaţiile cele mai importante sunt oferite cititorului în lead şi că fiecare paragraf de dezvoltare este mai puţin important decât cele anterioare. care ar fi împlinit. formate dintr-o frază. o relatare este compusă din paragrafe scurte. Ideal ar fi ca paragrafele cu accente mai puternice să alterneze cu altele. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne străduim. Acest accent este distribuit în funcţie de locul unde amplasăm sintagmele cheie. Primează conţinutul asupra formei. după cum poate aduce şi informaţii noi. nu trebuie incluse nici un fel de informaţii lipsite de importanţă ori care se situează pe de lături de unghiul de atac ales. Asemenea finaluri sunt destul de rare în presa noastră. dar fără care ansamblul ştirii n-ar pierde mare lucru. Natura evenimentului este cea care dictează felul în care este redactată relatarea despre ea. Alternanţa evocată mai sus ar trebui să se regăsească şi în ce priveşte amploarea paragrafelor: cele scurte să fie urmate de altele. Frazarea jurnalistică modernă nu mai are nimic dea face cu cea literară. pentru că nu este locul aici să le examinăm.păcate gazetăreşti. 6 . ci ultimul. ale cărei principale promotoare sunt agenţiile de presă. partea lui). Unele paragrafe pot fi mai puternic accentuate decât altele. exemple antologabile de reuşită există. De pildă. mâine. cu un minimum de semnificaţie pentru subiectul ştirii. cel care aduce informaţii care merită să fie menţionate. de regulă. Definirea piramidei răsturnate După cum arată şi exemplul de mai sus. de fiecare dată. Deşi nu foarte frecvente. În gazetăria modernă. nu primul paragraf de dezvoltare. în ordinea importanţei. cu ultimul paragraf. mai lungi. Altfel spus. cel mult două. dar nu atât de important încât să-şi ceară locul în lead. Mai mare este însă cea de a doua. sau invers. este cel care stabileşte care anume informaţii se cer puse în lead şi care pot fi lăsate pe seama diferitelor paragrafe de dezvoltare. Prin urmare. să ne apropiem cât mai mult de acest ideal. Şi acest paragraf (8) răspunde la doar două întrebări: cine? (Gheorghiu) şi ce? (i-a cerut şoferului său. Aceasta nu înseamnă că fiecare paragraf nu are accentul său. 1. Dar nici cele din urmă nu trebuie să aibă o întindere prea mare. un amănunt despre victimă. finalul poate fi aproape la fel de important ca lead-ul. paragrafele nu pot fi egale ca mărime. mai puţin accentuate.

dar abia acum s-a aflat. a luat la un moment dat în considerare. Am realizat şi în aval de baraj o deviaţie. 16 persoane venite la închisoarea din Laon (Aisne – Franţa). Tocmai de aceea. ”S-au realizat imediat câteva baraje din paie şi coceni pentru a opri pătrunderea ţiţeiului în aval. Kaiserul Wilhelm II. dar şi că cel mai greu se redactează lead-ul. De asemenea. joi. sub forma unui pasaj de background s-ar fi impus. 7 . care le-au închis toate uşile. Absenţa background-ului nu impietează asupra înţelegerii clare a subiectului din partea cititorului. Dacă răspunsul nu poate fi dat la vreuna din întrebări. Câteva tone de petrol s-au revărsat. 4. Întreaga cantitate de petrol adunată în spatele barajului de regularizare a fost incendiată. că nu este uşor să scrii o ştire. după ce o conductă a Compet Ploieşti s-a fisurat. au fost luate imediat măsuri pentru a împiedica extinderea poluării. 3. atunci o menţiune în acest sens ar fi fost binevenită. pentru a nu-i crea cititorului frustrare. însă. Faptul s-a petrecut la 13 septembrie. Exista pericolul ca petrolul să ajungă în râul Amaradia şi de acolo în Jiu. el nu se referă la momentul în care s-a petrecut evenimentul relatat. comisar-şef la Garda de Mediu Dolj.03) Structura ştirii de mai sus este cât se poate de simplă: lead-ul (1) este susţinut de trei paragrafe de dezvoltare (2.3 şi 4). Accidentul ecologic s-a produs după ce pe o conductă care face parte din reţeaua de transport a ţiţeiului de la sonde către rafinării au apărut două fisuri – una pe raza comunei Farcaşu. ci acela care dă primul telefonul potrivit sursei potrivite. vom reveni mai încolo asupra dificultăţilor întâmpinate de reporteri în redactarea unor lead-uri bune. 06. din numeroasele posibile. cel care află primul despre un eveniment. iar în câteva minute un nor gros de fum negru a acoperit aproape toată comuna Fărcaşu (Mediafax. aflat la graniţa dintre judeţele Dolj şi Gorj. ultimul împărat german. Iată câteva exemple. spre sfârşitul secolului XIX. Potrivit localnicilor. Acolo s-a aruncat o soluţie de absorbţie şi neutralizare a ţiţeiului”. a declarat Ion Petrişor. Dacă. Buclucaşul când? Fiecare text de presă trebuie să răspundă la toate întrebările pe care şi le pune cititorul în mod legitim. 2. în albia pârâului Plosca. existând pericolul ca petrolul să ajungă în râul Jiu.000 de soldaţi pentru a ataca New York-ul şi Bostonul. Reporterul bun nu este neapărat acela care se află la momentul potrivit în locul potrivit. Potrivit autorităţilor. transmite corespondentul MEDIAFAX. II. care ilustrează această idee: Dorind să cucerească lumea. iar cea de-a doua la patru kilometri. Altfel spus. au fost uitate peste o oră de gardieni.Se înţelege. fiind făcut public la Observatorul Internaţional al Închisorilor. posibilitatea de a trimite o armată de 100. ci la acela în care s-a aflat despre el.02. Un comentariu separat reclamă răspunsul la întrebarea când? Adesea. Iată o astfel de ştire: 1. Mulţi gazetari cu experienţă nu ezită să-şi tot rescrie lead-ul până obţin o formă satisfăcătoare. flăcările au atins peste 20 de metri deasupra apei. din cele de mai sus. fie el şi îndepărtat. unde şi-au vizitat rudele ori apropiaţii. la 400 de metri de staţia de pompare de lângă platforma petrolieferă din comună. unde s-a strâs ţiţeiul care a trecut de primele baraje. dacă acesta ar fi primul accident de acest fel. 2. atunci acest lucru trebuie precizat în text. atunci reamintirea lui. un alt accident similar s-ar fi petrecut de curând.

Un copil în vârstă de şase luni. Lăzăreanu a mai spus că a luat legătura cu DSP Iaşi şi cu conducerea Spitalului “sf. teoretic.Extinderea NATO spre estul Europei ar fi fost. unde a fost făcută necropsia. părinţii bebeluşului i-au solicitat medicului din localitate să elibereze un act de constatare a decesului pentru copil. locotenent-colonelul dr. însă acesta a refuzat. evoluţia stării copilului în perioada spitalizării a fost nefavorabilă. posibilă încă de acum 50 de ani. a afirmat că. iar familia poate să-l ridice de la unitatea spitalicească ieşeană. un final de dorit. întrucât acest document poate fi eliberat doar de medicul care a constatat decesul. se termină în coadă de peşte: cu cea mai puţin importantă dintre informaţiile pe care găsim cu cale să le aglutinăm într-o ştire. cercetător în cadrul Serviciului Arhive şi Documentare al Armatei Române. a spus Lăzăreanu. “Pentru mine este inexplicabil cum a putut prelua familia cadavrul copilului fără actele medicale”. 02. s-a afirmat. când nu avem nimic a spune. a fost internat împreună cu mama sa. în Secţia de onco-pediatrie a Spitalului “Sf. în Iaşi. 3 şi 4): 1. 8 . adică cele mai multe dintre relatările noastre. Ar fi una din explicaţiile faptului că ei construiesc contextul şi atunci când nu este nevoie. Contextul Unele din paragrafele de dezvoltare pot fi de background. ieri. Conform biletului de externare. Maria” care au comunicat că actul de constatare a decesului este întocmit. care suferea de neuroblastom. Alexandru Lăzăreanu. transmite corespondentul MEDIAFAX. 03) Nu se ştie de ce. astfel ca cititorul să-l poată încadra. în cunoştinţele sau experienţele sale anterioare. Să prezinte. Majoritatea ştirilor construite sub formă de piramidă răsturnată. Vasile Popa. de cele mai multe ori. care înlocuiesc. 2. iar în 2 februarie mama a solicitat externarea. II. nu poate fi îngropat din cauză că familia nu a obţinut certificatul de deces. Este primul accident rutier major din judeţul nostru în prima lună şi jumătate a acestui an. la conferinţa internaţională ”România şi Pactul de la Varşovia – 1955-1989”. de paragrafele de background. Conferinţa se desfăşoară. iar mama s-a întors la spital. pe propria răspundere. dar inexistent. 3. înseria. 3. 06. pentru o mai bună înţelegere. majoritatea jurnaliştilor. În cadrul discuţiilor de ieri. tind să ignore acest lucru. formată din lead (1) şi trei paragrafe de dezvoltare (2. El a adăugat că la scurt timp de la externare copilul a murit. în perioada 29 ianuarie – 2 februarie. contextul de mai mare sau de mai mică adâncime în care se petrecere evenimentul. Aşa cum se întâmplă în ştirea care urmează. nu neapărat începători. care a murit. să tăcem. Este mai bine. (Mediafax. Maria” din Iaşi. a mai spus directorul adjunct al DSP Suceava. El a spus că bebeluşul. contrar indicaţiilor medicale. la Bucureşti. URSS ar fi solicitat să intre în NATO încă din anul 1954. prin urmare. din comuna suceveană Dumbrăveni. Unele din aceste pasaje de background. frizează ridicolul: Este pentru a doua oară în această săptămână când un concetăţean de-al nostru îşi pune ştreangul de gât. Din cele de mai sus decurge automat concluzia că unele ştiri se pot dispensa. adică. 4. timp de trei zile. şi este organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare din subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava. potrivit ultimelor studii istorice. fără riscul de a pierde ceva important. duminică.

pe care se axează. ARA a dat publicităţii cazurile a 400 ”din cele 5000 de persoane care au beneficiat de credite preferenţiale de la Bancorex. dacă guvernul român nu va înapoia aurul confiscat consângenilor săi. 6. Curţii Constituţionale. rezoluţie. 3. în urmă cu două luni. Nu toţi rromii văd cu ochi buni augustele zbateri. informează un comunicat al SPP remis. în care un lider al rromilor contestă calitatea de ”împărat” pe care şi-a arogat-o Iulian Rădulescu. SPP. se arată în comunicat. a declarat. agenţiei MEDIAFAX. Surse din SPP au declarat. 2.5 şi 6) sunt de background. de fapt. de un amplu background pe care-l cităm: Zilele trecute. în valoare totală de 70 de milioane de dolari. nu facem decât să ne achităm de una din obligaţiile noastre: aceea de a da răspuns la orice întrebare pe care vreun cititor de-al nostru şi-o poate pune în mod legitim. paragrafele de background sunt amplasate după cele de dezvoltare şi înaintea finalului. sursa indicată la finalul celui de-al doilea paragraf (2) putea fi formulată astfel: arată comunicatul şi nu se arată în comunicat.02. în mod greşit. între care 60 cu funcţii-cheie în stat. adică dacă avem o informaţie suficient de interesantă pentru încheiere. declinându-şi competenţa. dar nu atât de importantă încât să-şi ceară locul în lead. apare abia pe la mijlocul lui. Demersul imperial survine cererii adresate de acelaşi personaj. drege. 5. Convenţia amintită ne ajută să scăpăm de diateza pasivă. 06. Adică vreo 15 mii de kilograme de monede şi bijuterii din preţiosul metal. fiind precedată. textul. într-o ştire de opinie. solicitare la care Curtea n-a subscris. cu respectarea legislaţiei în vigoare. face. dacă acesta există. pentru MEDIAFAX. 4. considerată mai lentă. au utilizat creditele preferenţiale primite de la Bancorex în perioada 1995-1996. În schimb. O observaţie marginală legată de acest text: în pratica agenţiilor de presă funcţionează o convenţie după care un comunicat (hotărâre. din care patru (3. Contractarea unor credite de către cadre ale Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) de la Bancorex în perioada 1995-1996 au fost încheiate între persoana fizice şi bancă. De regulă. Iulian Rădulescu. mai puţin dinamică decât cea activă. această informaţie.Ceea ce nu înseamnă că. SRI şi Parchet care au beneficiat de credite de la Bancorex a mai fost publicată în presă. deşi sunt de părere că aurul 9 . Iată un exemplu: 1. după căderea Bancorex (Mediafax. joi. potrivit membrilor asociaţiei. bani acordaţi – cu dobânzi între 5 şi 18 la sută – pe criterii politice clientelei PDSR. cel ce-şi zice împăratul rromilor de pretutindeni. aici. ori de câte ori înţelegerea mai bună de către cititor a unui eveniment reclamă din partea jurnalistului o explicaţie suplimentară. De observat că cea de-a doua frază din paragraful al cincilea (5) ar putea să nu fie de background. de a se implica în problema reparaţiilor faţă de etnia rromă. Agenţia Română Anticorupţie (ARA) cere PNA să verifice modul în care aproximativ 400 de persoane. Mugur Ciuvică. Lista persoanelor fizice din MI. de-a face cu o structură simplă: lead-ul (1) şi cinci paragrafe de dezvoltare. joi. pe ofiţerii SPP Iulian Crăiniceanu. orice fel de alt document) vorbeşte.03) Avem. a anunţat că va chema în instanţă pe premierul Adrian Năstase. între alţii. Ionel Tănase şi Aida Băjenaru. că ofiţerii respectivi şi-au returnat creditele contractate la Bancorex. Serviciul de protecţie şi pază nu a fost sesizat în legătură cu eventuale nereguli în contractarea şi derularea creditelor în cauză.4. în timpul guvernării trecute. unul dintre membrii fondatori ai ARA. Lista îi cuprinde. nu suntem obligaţi să o dăm. după 1945. fie şi de genul rememorării întâmplărilor anterioare care culminează acum. Prin urmare. Procedând astfel.

Bush a decis că Washington-ul se va retrage unilateral din această înţelegere. Lista cu solicitările americane. Tratatul privind limitarea sistemelor de apărare anti-rachetă (ABM). care a prezentat în faţa Consiliului de Securitate dovezi ”incontestabile” care arată că Irakul nu intenţionează să renunţe la armele de distrugere în masă. În prezent. ABM va expira azi. o ştire care aminteşte că în ziua publicării ei urma să expire Tratatul ABM.00 ora României) o reuniune specială cu uşile închise pe tema crizei irakiene. Prima excepţie ar fi aceea că background-ul poate surveni după lead şi preceda paragrafe de dezvoltare. 06. Prin urmare. au anunţat surse diplomatice din cadrul Alianţei Nord-Atlantice. experienţa. empatia faţă de cititor îl pot îndruma pe jurnalistul care redactează un text când să aplice regula şi când vreuna dintre excepţiile de la ea. de trei săptămâni discutării acestor probleme. este răvăşită de excepţii. înaintată la data de 16 ianuarie de ambasadorul american la NATO.00 GMT (14. secretar de stat la departamentul relaţii interetnice al Guvernului. Nicholas Burns. la Bucureşti. Reuniunea NATO are loc la o zi după discursul secretarului de Stat american. 2. ulterior Rusia.02.03) Altă excepţie apare atunci când paragrafele de dezvoltare alternează cu altele. dar o mai bună înţelegere a conţinutului lui reclamă o întregire din zona pre-istoriei evenimentului. la ora 13. de background: 10 . la 6 luni după ce preşedintele american George W. a ministrului Muncii. 3.trebuie să se întoarcă la cei de la care a fost înstrăinat prin măsurile coercitive ale statului comunist. citate de AFP. ca sindicatul din care a provenit Victor Ciorbea. a avut loc al treilea congres al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR). singura ţară membră NATO care se învecinează cu Irakul. lideri de organizaţii patronale. În exemplul care urmează. joi. în acest text. Ambasadorii celor 19 state membre NATO au început. se opun. CSDR este una din cele 5 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional şi una din cele 3 semnatare ale Acordului social pe 2002. sâmbătă. citatul în care personajul invocat mai sus este calificat din os de roată. prevede acordarea unui sprijin logistic şi adoptarea unor măsuri pentru apărarea Turciei. că nu pot estima cât va dura reuniunea ambasadorilor şi nici dacă se va ajunge la un consens. în loc să aducă în atenţia cititorilor chiar elementul enunţat: Timp de 30 de ani. 6. 4. Şi în exemplul care urmează. CSDR a fost cunoscută. refuzând ca NATO. Dar şi această regulă. Desprinsă din coasta CNSLR Frăţia înainte de alegerile din 1996. bunul simţ. lideri sindicali autohtoni şi europeni. ani de zile. şi a descurajat statele cu aspiraţii nucleare. a reprezentat baza echilibrului dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică. 5. prin îndeplinirea solicitărilor americane. joi. ”la zi”. de-abia de aici intrăm în subiect. Şi doar logica. a numeroşi demnitari. Unul dintre aceştia este Gheorghe Ivan. începe în mod greşit cu un background. să se înscrie într-o ”logică a războiului”. background-ul (paragrafele 3 şi 4) este încadrat de paragrafele de dezvoltare prorpiu-zise (2. Germania şi Belgia. nu os domnesc. 5 şi 6). Diplomaţi NATO au declarat. (Mediafax. trebuie s-o preceadă pe cea de background. 1. Trei ţări europene. după care informaţia caldă. Ea apare atunci când lead-ul este edificator asupra subiectului. Colin Powell. Iată un background necesar chiar în a doua frază: În prezenţa premierului. reprezentanţii permanenţi ai NATO înceracă să ajungă la un consens privind mai multe solicitări ale Statelor Unite referitoare la susţinerea NATO în cazul unui conflict militar cu Irakul. În cursul acestei reuniuni. Urmează. Franţa.

Cosmin Dobran.1. miercuri.”. în noiembrie 2002. săptămâna trecută. 3. indiferent de natura acestuia.. Slovacia. (Mediafax. pe atât de precis. 6. ”Ţările noastre cunosc pericolul unei tiranii şi responsabilitatea unică a democraţiilor pentru apărarea valorilor comune. s-au raliat. acest grup include cele trei ţări baltice (Letonia. care dispun de arme de distrugere în masă”. Statelor Unite. Cele zece ţări reamintesc în declaraţie faptul că anul trecut s-au angajat să participe la o coaliţie internaţională având drept misiune executare dispoziţiilor ONU şi dezarmarea Irakului. ”Pericolul prezent şi evident reprezentat de regimul lui Saddam Hussein necesită un răspuns comun al comunităţii ţărilor democratice. relatează AFP. care a dezvăluit divizările europene privind criza irakiană. a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Bucureşti. a unei scrisori de sprijin pentru Statele Unite. Iniţiativa are loc după publicarea. că Saddam Hussein ”trebuie dezarmat”. a spus Miller. Colin Powell). a repetat. care doresc să se integreze în NATO. a subliniat că declaraţia celor zece nu reprezintă un atac împotriva unităţii UE. trebuie să rămână unită pentru a face faţă pericolului pe care îl prezintă legăturile între terorism şi dictatori. 7 şi 8) aduc elemente de background.02. inclusiv Rezoluţia 1. 8. Leszek Miller. Ţările semnatare ale declaraţiei au apreciat că Powell a prezentat în faţa Consiliului de Securitate ”probe convingătoare”. ”Saddam Hussein trebuie dezarmat. afirmând că a devenit clar faptul că Irakul încalcă rezoluţiile ONU privind dezarmarea. ca şi ultimele trei (6. Italia. Colin Powell.441. citat de postul de radio public polonez. să adere la Alianţă în 2004. afirmă textul declaraţiei. Zece ţări est-europene. arată declaraţia Grupului Vilnius. Comunitatea transatlantică. 11 . România. într-adevăr. 06. miercuri. Portugalia şi Danemarca) şi de liderii a trei ţări est-europene (Ungaria. astfel încât cititorul să nu aibă nici un fel de dificultate în a înţelege când anume se petrece ceea ce i se relatează în fiecare paragraf. se arată în declaraţia prezentată de ţările Grupului Vilnius. ”Am susţinut în mod activ eforturile comunităţii internaţionale destinate dezarmării Irakului prin mijloace paşnice. la câteva ore după discursul secretarului american de Stat. În această situaţie avem de-a face cu un joc aproape cinematografic al planurilor temporale. George W. Premierul polonez. 7. 2. în cazul în care această ţară nu respectă rezoluţiile privind dezarmarea.. alături de Bulgaria. Spania. Bush. care acuză regimul de la Bagdad că duce o campanie destinată împiedicării unor inspecţii seminificative şi că refuză să se dezarmeze. iar principala noastră grijă trebuie să fie ca cititorul să nu ameţească între înainte de şi după aceea. Albania. Asemenea semne de avertizare trebuie totuşi formulate pe cât de concis. ”Această declaraţie trebuie să contribuie la o unitate de opinii europeană privind Irakul”. aşa cum face şi finalul celui de-al doilea (2) (la câteva ore după discursul secretarului american de Stat. Lituania. Croaţia şi Macedonia. Cehia şi Polonia. Printre şapte dintre aceste ţări au fost invitate. Cerem Consiliului de Securitate al ONU să întreprindă acţiunile necesare şi adecvate împotriva ameninţării constante a Irakului la adresa păcii şi a securităţii”. la încheierea unei întâlniri avute la Washington cu preşedintele american. rezoluţiile Consiliului de Securitate. 5. din care facem parte. Vom face totul pentru ca Saddam Hussein să nu mai reprezinte o ameninţare pentru lume”. 4. Creat în 2000. Acum este clar că Irakul încalcă.03) Veţi observa că paragraful al treilea (3). Slovenia. România. citând o declaraţie comună a celor zece. cea mai mare dintre ţările invitate să adere la NATO. Estonia). semnate de liderii a cinci ţări membre UE (Marea Britanie.

Este una din regulile de bază ale jurnalismului de agenţie şi.) 12 . Cititorul este obişnuit. după care autocarul a luat-o pe aceeaşi stradă 65. oricărei rigori didactice. Acesta este cazul celor mai multe ştiri şi reportaje. în cea mai mare măsură. după ce. ministrul turismului a admis că ”Dracula Park e posibil să nu fie realizat la Sighişoara. ci şi a agenţiilor de presă: credibilitatea. cele în care opinia autorului nu are ce căuta. drept pentru care ne-am apropiat de el în mod firesc. pentru prima dată de la demararea proiectului. Senatul se pregăteşte să facă alte cumpărături pe bani publici. lângă un autobuz a explodat un automobil capcană în care se aflau doi terorişti palestinieni. 16 persoane au murit (15 pe loc. (Vezi. De aceea. Jurnalistul doar reconstituie evenimentul. în Israel. întrucât. mai sus. Când nu este amintită explicit nici o sursă.. atunci trebuie să rezulte clar că aceasta este chiar reporterul-martor ocular la eveniment. cu unele nou-nouţe de peste 30. destinate exclusiv membrilor Biroului Permanent al Senatului.000 de Euro bucata. însă.. Cititorul are dreptul să ştie cum se face că reporterul află totdeauna înaintea lui ce se petrece în lume. de data aceasta. (. al ştirilor-premieră: Pentru prima oară după două decenii.. aici..m. autorul trebuie să precizeze de la cine a aflat o informaţie sau alta pe care o foloseşte în textul său. alături de alţi colegi. FV).) Întâmplarea a făcut ca în aceeaşi zi să mă aflu. Iată un bun exemplu. nu ultima. prin natura ei creativă. Pe aceasta se bazează. în acest sens.” Până acum. Spre deosebire de autobuzul de pe linia 841 (ţinta atentatului – n. ale jurnalismului de calitate.. revin asupra atentatului ce a avut loc luni. de o bună bucată de vreme cu asemenea date. ba chiar pretinde ca accentul din lead să cadă pe el. o altă excepţie. pentru care s-a plătit 1 miliard. Este cazul. Iată două exemple în care sursa este reporterul: Poliţiştii sosiţi imediat la faţa locului au întrerupt circulaţia pe autostradă..) În sfârşit. desigur. autocarul nostru a mers ”şnur”. tot la Kiyrat Shmona şi chiar la graniţa cu Libanul. pe baza relatărilor altora. la Metulla. am fost martor aproape direct la această tragedie. iar 50 au fost rănite. pentru că activitatea jurnalistică se sustrage. însuşirea cea mai de preţ nu doar a informaţiilor. Criticabil în textul de mai sus ar fi doar un element de comentariu (orbeşte).Apar şi situaţii în care un paragraf de background este urmat de un altul. prin voia sorţii. apare atunci când background-ul devine atât de important încât îşi caută locul în lead. însă de mai mare adâncime (deep-background). III. care are staţii cu duiumul şi călători mulţi. oprind autobuzul în care ne aflam. Este vorba de înlocuirea celor 8 autoturisme Volkswagen Passat.. în general. În superbul oraş nordic israelian am luat prânzul. părintele acestui Disney-land de tip mioritic a susţinut orbeşte locaţia iniţială. dar acesta nu este unul de agenţie şi nu aparţine strict genurilor informative. Şi încă unul: Ieri. Dan Matei Aghaton. naţionala de fotbal a. de aceeaşi natură. din realitatea noastră politică imediată: După scandalul megatelevizoarelor. triumfă într-un campionat mondial. (. chiar pe masa de operaţie). iar una la spitalul din Hadera. în general.. ştirea care ilustrează structura piramidei răsturnate. Fără sursă nu e ştire! Nu există ştire fără sursă.

judeţul Cluj – şi 40 de răniţi. Ele infirmă şi speculaţiile potrivit cărora submarinul ar fi fost lovit de o navă a NATO.n. lichidarea unui şef de terorişti kamikaze şi nicidecum că informaţia despre acesta a apărut în ziarul ”Maariv”. telefoanele însoţitorilor – ghid. însă. din Dej. Sursa poate figura în sub-lead atunci când nu încape chiar în prima frază. sursă unică: Duminică în zori. Prin urmare era mai fericită o redactare de tipul: 13 . în mijlocul gunoaielor. În paralel.. el a greşit: Ziarul israelian ”Maariv”. din seara sărbătorii Tisha Baav. Constantin Purcaru. alături de răspunsurile la întrebările principale. Acestea din urmă pot fi date în paragrafe de dezvoltare. şefă de grup. bazat doar pe observaţiile reporterului. În această situaţie. Aşa cum se va vedea. printre care s-a aflat şi cel de la 17 iulie a. sursa nu coincide cu răspunsul la întrebarea cine?. (. cu un semn de explozie în dreptul Haderei.07. prin diverse cotloane ale cetăţii medievale. Aceasta e concluzia comisiei de anchetă asupra catastrofei. Iată un foarte bun lead. a spus el. în zona Nablus. dacă avem şi un sublead. el a fost descris drept unul dintre conducătorii militanţilor Al-Fatah responsabili cu trimiterea de terorişti kamikaze pentru comiterea de acte sinucigaşe în interiorul Israelului. au început să zbârnâie.. după cum se vede. (Adevărul. De cele mai multe ori. aici. în cel mai rău caz după ele. Am aflat uşor-uşor că. pe unde trebuia să trecem în următoarele 4-5 minute. dar era în plină desfăşurare ”Festivalul Medieval Sighişoara 2002”. că primul paragraf de dezvoltare conţine un citat de întărire. sursa trebuie indicată cel mai târziu la sfârşitul lead-ului.. militant Al-Fatah. fără a fi amintite nici măcar în treacăt în lead.Între timp. ofiţer al serviciului de securitate. şofer. prezentată de viceamiralul Valeri Doroghin. bine ilustrată de exemplul care urmează: Naufragiul submarinului nuclear Kursk (august 2002) s-a datorat exploziei combustibilului unei torpile. între aceştia fiind mulţi români: Dorin Vasile Bujor (Deva). din autogara centrală din Tel-Aviv.07. Nu se purtase nici un război. 30 de ani. adică la sfârşitul lead-ului. iar singurele ”lupte” care se dăduseră fuseseră cele cu alcoolul. care vin să sporească interesul pentru noutatea comunicată în lead. Constantin Manole etc.02) Potrivit unei reguli a agenţiilor de presă. dacă totul decurgea normal.. În frecvente cazuri. sursa trebuie să se regăsească în lead. Petrică Onofraş. iar cel de-al doilea aduce elemente de background.) au antrenat explozia tuturor muniţiilor de la bord”. Este o formulă frecvent utilizată. a primului alineat al textului.. sursa poate fi indicată şi prin răspunsul la întrebarea cine?: Taromul anunţă majorarea tarifelor la cursele interne. soldat cu şase victime – între care s-a aflat românul Adrian Erdeş. radio Arouto 7 transmitea după tragedie că. acceptată tacit de majoritatea jurnaliştilor buni. printre bălţi de urină şi bere.02) De observat. a fost lichidat Ali Ajuri. de ieri.) De altfel. Lucrul esenţial pe care dorea să-l comunice acest text era. Autorul ştirii care urmează a crezut că procedează corect citând sursa la începutul ei. pe ecranele televizoarelor a apărut o hartă a drumurilor.. a anunţat că. unii foarte grav. 39 ani. Concluziile preliminare incriminaseră deja combustibilul torpilelor ce se aflau la bordul Kurskului (sic!). Lider al Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa. o plimbare pe străzile Sighişoarei oferea un spectacol halucinant: sute de trupuri zăceau răsfirate în cele mai nefireşti poziţii. (Adevărul. adică nu mai departe decât în finalul celei de-a doua fraze. FPS a trecut la privatizarea mastodonţilor industriali.. ”Incendiul şi creşterea presiunii care au urmat exploziei termice (a torpilei – n.c. 02. în cursul dimineţii de marţi. sursa dobândeşte o importanţă care se situează între cea a răspunsurilor la întrebările principale şi cea a răspunsurilor la întrebările secundare. În schimb. 15.

Iată un asemenea exemplu: . ilustrând butada după care n-a avut timp să scrie scurt. se risipesc în mai multe paragrafe de dezvoltare. atentate sinucigaşe. în paranteză. Bunăoară: Taromul anunţă majorarea tarifelor la cursele interne. situaţiile în care informaţiile despre sursă sunt prezentate eşalonat. autorul ar fi construit paragrafe distincte din cele două pasaje care se referă la background (despre atentatul din autogara centrală din Tel-Aviv şi despre victimele româneşti ale acestuia).000 de morţi.. o formulare pleonastică: dacă sunt kamikaze. pentru identificarea personajului: Ali Ajuri. Autorităţile de la Washington îl consideră pe miliardarul saudit Oussama ben Laden drept principalul suspect pentru organizarea atentatelor teroriste din 11 septembrie. stabilită de FBI. dar notabile. că textul mai păcătuieşte şi prin lungimea excesivă a frazei. Acesta se află pe primul loc pe lista celor mai căutaţi criminali. de asemenea. performanţa jurnalistică de excepţie a canalului american ABC. de bună seamă. în general.. când trei avioane de linie au fost deturnate şi au lovit în plin turnurile gemene ale World Trade Center din New York şi o latură a Pentagonului din Washington. De aceea. iar autorităţile americane au pus o recompensă de 5 milioane de dolari pentru orice informaţie care poate conduce la arestarea sa. în paranteză. O stângăcie a textului pare a fi şi faptul că vârsta este indicată doar la una dintre cele patru victime. acum. Anchetele preliminare ale FBI şi ale altor agenţii federale americane au reuşit să-i identifice pe toţi cei 19 terorişti implicaţi în deturnări şi să releve elemente care atestă legătura lor cu reţeaua teroristă a lui Oussama ben Laden. atâtea câte consideră jurnalistul că sunt necesare pentru caracterizarea corectă a credibilităţii ei. Şi mai rare sunt cazurile în care sursa este atât de importantă încât i se alocă nu doar locul preponderent în lead. evită luminile rampei. mai precis determinată. dintr-un motiv sau altul. la subiectul central al acestui subcapitol.. Este. a anunţat ziarul ”Maariv”. Dacă s-ar fi aplecat mai mult asupra textului. Să observăm. preferând discreţia. nu foarte frecvente. XY. Un sub-lead se impunea. Din cele de mai sus rezultă că rareori sursa este considerată atât de importantă încât accentul în lead să cadă chiar pe ea. dat publicităţii astăzi. una din însuşirile apreciate ale reporterilor este aceea de a şti să facă sursele să vorbească.Unul din şefii teroriştilor kamikaze trimişi în Israel a fost lichidat. confruntat cu veşnica dificultate de a obţine informaţii complete! Revenind. care a realizat o discuţie televizată de câteva ore cu Oussama ben Laden. teroriştii comit. în medie. La nevoie. bilanţul acestor atacuri fiind estimat la 5. şi nu pe răspunsul la vreuna din întrebările apreciate ca importante în cazul evenimentului relatat. a fost descris drept unul dintre conducătorii. diferenţiat în funcţie de durata zborului. iar într-unul din primele paragrafe de dezvoltare ea este individualizată. cu 50%. totuşi. Restul informaţiilor putea fi distribuit în celelalte paragrafe. Cu toate acestea. În orice caz. ci şi mai multe paragrafe de dezvoltare. Să mai observăm. precizează că tarifele vor creşte. există cazuri. În lead este menţionată o sursă colectivă. mai multe informaţii lămuritoare despre sursă. cazul surselor greu accesibile pentru jurnalişti. al celebrităţilor din orice domeniu care. Dar să arunce primul cu piatra doar acela care n-a fost niciodată reporter de teren.. în care importanţa sursei o covârşeşte chiar pe cea a informaţiilor pe care le comunică ea. militant Al-Fatah şi lider al Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa. Un comunicat semnat de directorul general al companiei. să observăm că sunt frecvente. 14 .

Se înţelege de la sine că cele dintâi sunt absolut necesare pentru evidenţierea importanţei interviului care urmează. un exemplu de combinare a elementelor de background cu cele legate de descrierea sursei. FV) E greu de crezut că un gazetar sportiv. în egală măsură. precum şi de organizarea atacului împotriva distrugătorului ”USS Cole”. O femeie a 15 . a fost condus la o locaţie secretă. Şase persoane din judeţul Alba au ajuns la spital în ultimele 24 de ore. Corespondentul CNN la Kabul.El este bănuit şi de orchestrarea atentatelor cu bombă din august 1998.02) Păcat doar că lead-ul este din cale afară de lung! În treacăt fie spus. producătorul ABC News. cu diagnosticul de insolaţie. unde Oussama ben Laden i-a acordat în exclusivitate acest interviu. ne sugerează. expert în chestiune. Statele Unite ale Americii au declarat război terorismului. 22.08. Dacă dorim să fim excesiv de scrupuloşi putem adăuga că până şi aprecierea că ceva este. a putut deveni sursa credibilă a aprecierii că personajul a devenit mult mai popular chiar decât preşedintele. din care am selectat cele mai relevante fragmente. executat în octombrie anul trecut şi soldat cu moartea a 17 marinari americani. în care membri ai acesteia testau pe câini arme chimice. a crimelor în masă comise în numele lui Allah. iar obiectivul numărul unu al acestui ”prim război al secolului XXI” este lichidarea reţelei teroriste coordonate de Oussama ben Laden. imagini difuzate duminică pe postul TV amintit. exemplul este interesant şi pentru că ne arată că. odată cu debutul acestui turnei. aproape în totalitate. ceea ce s-a întâmplat cu Coreea de Sud ieri. de cele mai multe ori. Iar descrierea condiţiilor în care a fost obţinut textul vine să potenţeze interesul cititorului pentru el. informaţia costă. cel mai popular şi mai iubit om din Coreea. în calitate de jurnalist specializat în sport. Cel mai tânăr pacient are 22 de ani. Pasajul care urmează.000 de dolari pentru a procura 64 de casete video cu imagini din taberele de antrenament ale reţelei teroriste Al-Qaida. aşa cum reiese dintr-un interviu acordat ABC News. El a fost transportat la serviciul de urgenţă cu insuficienţă respiratorie şi simptome de spasmofilie. de genul apreciază presa coreeană. meritul antrenorului Guus Hiddink. soldate cu moartea a peste 224 de persoane şi rănirea câtorva mii. de lead: Canalul american de televiziune CNN a plătit 30. Era bine dacă cita aici o sursă. care a devenit. în decembrie 1998. (Adevărul. şi nu puţin! Cel puţin finalul cronicii sportive citate mai jos ar fi trebuit atribuit unei surse experte locale: . chiar cu riscul de a îngreuna fraza. mult mai popular chiar decât preşedintele Kim Dae-Yung. din Afghanistan. împotriva Ambasadelor SUA din Tanzania şi Kenya. desprins dintr-un amplu grupaj. chiar dacă reporterul însuşi este. După atentatul de săptămâna trecută. Nick Robertson. aproape în totalitate. Ceva de genul după aprecierea cvasiunanimă a ziariştilor. Aici s-ar fi cuvenit tot o sursă vagă. fireşte. 1”. Avem. maniera în care.. încât ajunge ea însăşi subiect de ştire şi. Din această perspectivă.. relevă cotidianul The New York Times în ediţia sa de miercuri. Descrierea sursei devine uneori atât de importantă. Rahimullah Yousafsai. a uimit dar au şi încântat lumea. a recunoscut că ”o sursă” i-a înmânat înregistrările video respective după ce le-a găsit într-o casă în care ar fi locuit Bin Laden. în absenţa surselor. (Cronică după victoria cu 2-0 asupra naţionalei Poloniei. este. La vremea respectivă. calităţile demiurgice a reporterului: omniscienţa şi ubicuitatea. Declaraţiile făcute cu această ocazie de liderul terorismului internaţional se constituie într-o adevărată radiografie a monstruozităţii născute din fanatism religios. chiar dacă se află de o lună în Coreea de Sud pentru prezentarea meciurilor Campionatului Mondial de Fotbal. considerăm util să vă prezentăm modul de gândire al ”inamicului public nr. în cele de mai sus. meritul antrenorului Guus Hiddink ar fi necesitat citarea unei surse. fie ea şi vagă.

trebuia păstrată o dublă sursă. apreciază Amiralitatea. sursa va arăta iarăşi altfel: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. a confirmat Agenţiei France Press că.apreciază The Times. în 1912. deja. nevasta preşedintelui. dacă el a fost menţionat în prealabil ca sursă bună (expert. Dar Mediafax nu este o sursă expertă în chestiune. a raportat trustul indian de presă. Probabil că a relatat şi că redactorul a folosit un anglicism. martor etc. O regulă a relatărilor agenţiilor de presă spune că se păstrează în textul final doar două surse. Era mai bine Vasile Marcu a apreciat. Conform lui Vasile Marcu. în 6 martie 1987. în multe cazuri. ştirea va arăta astfel: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. el citeşte un aparat din dotarea spitalului. Probabil că. scrie Reuters. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului. Ambii au fost spitalizaţi de urgenţă. Cu toate acestea. că: O femeie a leşinat. chiar dacă nu mai poate respira din cauza noxelor. surorile voluntare pregătite de Crucea Roşie sunt preferate. cea mai bună sursă. Să zicem .). soţul ei a fost ţinta unui atentat în timpul defilării de pe Champs Elisees.. citat de Mediafax. Iată un exemplu în această regulă a fost. O situaţie specială se înregistrează la Zlatna. informează Mediafax. devreme ce nu citează nici măcar vreun martor. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului. Un aparat din dotarea Spitalului din Zlatna arată că. Vom cita mai jos câteva cazuri de – să le zicem doar aşa – inabilă menţionare a sursei: Doar doi pasageri care au căzut din autobuz au supravieţuit. În acest caz. citat de Mediafax. Să presupunem că ştirea de mai sus a fost transmisă de Reuters. Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. iar unui bărbat de 47 de ani i s-a făcut rău pe stradă. în 6 martie 1987. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului... În această situaţie.. întotdeauna. probabil. apreciază Amiralitatea. pentru că pune diagnosticul de insolaţie. o întâlneşti unde nu te aştepţi. Concomitent. nu-i aşa? – o sursă expertă locală: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. Asemenea surse.leşinat. verbul de vorbire care s-ar fi potrivit ar fi fost apreciază. încălcată: 16 . care cita – era obligaţia sa. în cursul dimineţii. Preluată de Mediafax. jurnalistul nostru se află la Zlatna. în 6 martie 1987. dacă faci investigaţii temeinice: În vreme ce poliţia şi Ministerul de Interne au fost zgârcite cu detaliile evenimentului. în timp de aştepta un tren în gară. unde vântul a încremenit şi aerul a devenit irespirabil din cauza noxelor.) de insuficienţă respiratorie şi simptome de spasmofilie. în 1912. vineri. în 1912. ele oferind mai curând date despre individ (un atentator – FV). poate britanic. unde vede vântul încremenit. concentraţiile de dixod (sic!) de sulf sunt depăşite. agenţia prelua informaţia dintr-un organ mass-media occidental. în 1912. iar unui bărbat de 47 de ani i s-a făcut rău pe stradă. pentru că va fi văzut el însuşi. (. Uneori. În cele mai multe dintre exemplele citate mai sus sursele au fost corect introduse. vineri. Bernadette Chirac. Care va să zică. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului.. la rândul ei. în 6 martie 1987. Reprodusă după Mediafax.. jurnalistul este medic. ducă-se pe pustii! Jurnaliştii trebuie să se străduiască să găsească. El se află şi peste tot. în timp de aştepta un tren în gară. care îi spune că s-au depăşit concentraţiile de dixod (sic!) de sulf. citată de Reuters.

cu dicţia sa inconfundabilă: m-a căutat cineva? Am ales acest amplu citat dintr-un editorial de Cristian Tudor Popescu (Adevărul. Sorin Ovidiu Vântu s-a ciocnit violent cu o dragă. care preferă să întârzie difuzarea pe flux a unei telegrame pentru a câştiga răgaz pentru o verificare suplimentară. fosta nevastă a lui SOV şi. cel puţin. ci prestigiosul cotidian deducea caracterul democratic al turmei. După Academia Vedetelor. ca dracul din cutie. departe de a fi complementare. peste obiecţia – intemeiată – că sursa este citată prea târziu.02). atâtea de câte este nevoie pentru ca cerinţa verosimilităţii şi credibilităţii să fie întru totul îndeplinită. Constanţa. Verificarea informaţiei nu este facultativă! Ieri. nişte pescari păgubiţi la FNI. uneori din mai multe. însuşi SOV a ieşit pe sticlă. aici. care citează revista “Nature”. În această stare a fost transportat cu un elicopter al SRI sau SIE la spitale din Galaţi. Puteţi să recurgeţi singuri la operaţiunea de a confrunta relatările din mai multe ziare despre unul şi acelaşi eveniment. la mai multe agenţii internaţionale de presă şi compară fluxurile lor. în diferite organe de presă. având coloana vertebrală şi gâtul fracturate. revista “Nature” publica doar informaţiile din care nu ea. III. citată de prestigiosul “The New York Times”. pentru că el ilustrează cât de multe informaţii contradictorii pot apărea. Văcăroiu.. La rândul lor. a zburat câţiva metri prin aer. după care şi-a pierdut cunoştinţa. Floreasca şi Universitar din Bucureşti. pentru că ne interesează. Din păcate. Cu alte cuvinte. Unele agenţii de presă sunt mai riguroase şi cer ca informaţia să fie confirmată din cel puţin trei surse. se bat cap în cap. Dacă cea care a apreciat că turmele sunt democratice este revista “Nature”. ceea ce poate fi un lucru normal dacă ziarele au recurs la unghiuri de abordare diferite. Aceasta este povestea creată de presa centrală. după prânz.. de fapt. Dacă. altceva. Anormalul intervine însă atunci – iar acest lucru se petrece. scrie prestigiosul “The New York Times”. că ele diferă prin informaţiile pe care le reţin despre întâmplarea relatată.scrie revista “Nature”. dimpotrivă. simultan. a suferit un traumatism toracic. de regulă. atunci formularea corectă a sursei ar fi fost . spre deosebire de Associated Press şi Reuters. În cercurile jurnalistice este răspândită. aprecierea după care France Press-ul sacrifică acurateţea pe altarul rapidităţii. mergând cu luxoasa sa şalupă ”Vifor”. de-abia atunci ar fi fost corectă formularea . mult prea frecvent – când informaţiile. pe care SOV îl avea la mână. SRI şi SIE. precum şi la o clinică din străinătate. prin Deltă. Toate acestea se petrec pentru că gazetarii nesocotesc o regulă: aceea a obligativităţii verificării fiecărei informaţii din cel puţin două surse. se conturau deja câteva soluţii de bun simţ: Adrian Năstase. democraţie şi în rândul animalelor. 1. 18. securişti naturalizaţi în Occident. Există. din nou. Astăzi urma ca implicaţiile să ia amploare: CIA. ”Vilfor” sau ”Viking IV”. Şi decizia este luată în majoritate.Cea mai mare parte a animalelor din turmă arată ce vrea să facă întreaga turmă. deci. organele prestigioase de presă scrisă sau vorbită se abonează. 17 . fabricând deja scenarii pe ideea cine l-a lichidat pe Vântu. bunăoară. ca să ia el toţi banii. cerbii se ridică pe membrele posterioare. verifică informaţia unei agenţii prin cea a celeilalte. Vom trece.06. din păcate.scrie prestigiosul “The New York Times”. Spre seară. evrei puşi de madam Vlas. întrebând politicos... opinia publică a preluat constructiv subiectul. Veţi constata. Lebedele dau din cap. după ce un post de televiziune naţională a dat ştirea. la miezul nopţii. care citează revista “Nature”.

Elena Caragiu este vie şi nevătămată. născută pe 1 septembrie 1812. pentru că tocmai pe aceasta se bazează credibilitatea lor. ucisă de un psihopat american”. într-adevăr.02 – amplu interviu de dezminţire cu ea însăşi sub acest titlu FV). nu trebuie să ne imaginăm fluxul agenţiei France Press ca fiind unul plin de informaţii inexacte ori imprecise. şi în număr de abonaţi. Această corectură dobândeşte forma anulării parţiale sau totale a ştirii abia difuzate ori a restransmiterii ei în formă corectă sau completă. într-un bar din New York.Claudine s-a căsătorit. O să-mi permit să completez acest pasaj: .regina Marii Britanii este Elisabeta a II-a. nu ar fi fost difuzat înainte de verificarea în amănunt a informaţiei: Săptămâna trecută. cei doi devenind părinţii viitorului rege al Marii Britanii cunoscut sub numele de George al V-lea. se poate ajunge la situaţia hazoasă din bancul cu Volga care nu era maşină. ”Evenimentul Zilei” a descoperit însă că. Oricum. cotidianul Libertatea a publicat pe două pagini de ziar articolul ”Ultima soţie a lui Toma Caragiu. chiar dacă Romanovii se înrudeau cu Casa de Windsor . pentru că. ea mai are posibilitatea să intervină prompt pentru corectarea acesteia. şi nu i s-a dat lui Ivan. unde este arborat şi drapelul Marii Britanii. actuala regină a Marii Britanii. În articol de spunea că Elena Bichman-Caragiu a fost asasinată anul trecut. ci i s-a luat. Lucrurile ar fi doar foarte comice. Aflat la câteva zeci de kilometri depărtare de cimitir. împreună având trei copii. ”foarte probabil de un psihopat. înainte ca ea să fie difuzată sau reprodusă de vreunul dintre beneficiari. dar. la New York. Dimpotrivă. s-a căsătorit cu Mary Adelaide. care se exprimă. pentru a-mi putea susţine demonstraţia): ”În comuna mureşeană Sângeorgiu de Pădure se află mormântul Claudiei Redhey. prin urmare şi în resurse financiare. Fiul lor mijlociu.06. cu toate dezavantajele ce decurg din acest fapt atât pentru cei doi soţi. Într-un interviu acordat ziarului nostru în exclusivitate. chiar înainte de difuzarea ei. cu zeci de lovituri de cuţit”. beneficiarii sunt anunţaţi imediat. Ferencz. între altele. Evenimentul Zilei. Atunci când un reporter transcrie după ureche informaţii preluate din surse pe care nu le verifică. nu Ecaterina a II-a. pur şi simplu.FV – Elena Caragiu. punct cu punct. în subtitlul ”Nici o floare pe mormântul înaintaşilor” (citez selectiv./ Claudia. un eufemism. străbunica actualei Regine a Marii Britanii. Iată o dezminţire de care un text de agenţie nu ar fi avut nevoie. Elena Caragiu consideră că ”necrologul” din ”Libertatea” este un ecou al acuzaţiilor din 1977 (Toma Caragiu ar fi murit aşteptând un telefon care nu venea de la soţia sa. aici. a fost vorba de o căsătorie morganatică. /. cât şi pentru 18 . agenţiile de presă sunt mult mai scrupuloase în ceea ce priveşte verificarea informaţiei.. fiind înmormântată în Biserica Reformată din localitate. mai toate informaţiile vehiculate în textul incriminat: Iată ce se afirmă în ziarul dumneavoastră de ieri. ci motocicletă.. Iar atunci când o asemenea corectură devine necesară. 19. cu Alexander Wurttemberg. pentru că. asasinată din condei. n. majoritatea lor sunt temeinic verificate înainte de a fi oferite beneficiarilor.Cu toate acestea. Acesta s-a căsătorit cu prinţesa greacă Mary şi a avut-o ca fiică pe Elisabeta a II-a. Ecaterina a II-a.m. unde lucra ca ghicitoare. Iată ce precizare a fost nevoit să publice un organ de presă după un asemenea reportaj. în articolul ”Prinţul Charles se opune proiectului <<Dracula Park>>. Prinţul Charles nu a vizitat mormântul”.numele corect al ”străbunicii” era Claudine Rhedey . născut în 1836. sub acest titlu sunt dezminţite. Claudia Redhey a murit în 1841 la Sângeorgiu de Pădure. indiferent de motiv. s-a căsătorit la Viena cu Alexander Wurttemberg. cum ea nu era de viţă nobilă. Chiar şi în situaţia în care o agenţie serioasă de presă a difuzat o informaţie greşită. dacă nu ar putea avea şi implicaţii serioase. Precizare este.

a publicat (Aleksandr Isaievici Soljeniţîn – n. până şi corectura poate îndepărta o şopârlă. nu George al V-lea. răstimpul 1975-1995. Scopul acestor rânduri este unul constructiv. Le Monde. 14. potrivit ”The New York Times”. la harta Europei. nu unul demolator. între alţi copii. care a fost făcută pur şi simplu varză. noi le ştim pe toate!). a avut norocul (inspiraţia?) să se căsătorească cu Mary Adelaide. Dacă ar fi procedat astfel. corect. Abia acesta din urmă este tatăl actualei suverane britanice . 25..copiii lor. de ce s-ar fi dus? Este.prinţul Charles este admonestat că nu s-a dus să pună o floare pe mormântul doamnei Rhedey: vă întreb. Aş fi bucuroasă să ştiu că arătaţi autorilor articolului comentariile mele. Uneori. un comunicat sau orice fel de alt document. ci din ignoranţă şi autosuficienţă (de ce să verificăm..11. Aşa se face că un cotidian francez. bietul de el. fără a-i sancţiona în vreun fel sau altul. cum susţin autorii articolului dumneavoastră. precum şi din dorinţa de senzaţional. ci tatăl lui Edward al VIII-lea (cel care a abdicat pentru a se căsători cu doamna Simpson) şi al lui George al VI-lea. deşi comparaţia este un pic forţată. Financial Times.02. intitulată Dvesti let vmeste. care. dacă vreţi. (Adevărul. sâmbătă. iar el se află în judeţul Bihor şi nu în oraşul de reşedinţă al acestuia: Un adolescent de 16 ani din comuna orădeană Beiuş a murit înecat în râul Crişul Negru. iar oraşul Bucureşti este una din ”capitalele baltice” vizitate de preşedintele american George W. i s-a dat şi ei titlul de contesa de Hohenstein. un cotidian considerat la fel de prestigios. a verifica informaţia înseamnă nu mai mult decât a consulta un dicţionar. În exemplul care urmează. prinţesa. ca şi cum l-aţi certa pe Regele Mihai că nu se duce să pună o floare pe mormântul lui Zizi Lambrino. Două sute de ani împreună. Pentru că Beiuşul este oraş şi nu comună. fireşte nu cu rea intenţie.: în acest caz este vorba de genealogia Casei de Windsor. care. Din păcate. deci. Există la noi această boală de a arăta lumii că ne înrudim cu toţi şi cu toate – tatăl lui Schroeder este înmormântat aici.surpriza cea mai mare vine însă abia acum: George al V-lea nu a fost tatăl reginei Elisabeta a II-a. Uneori. nu la Sângeorgiu de Pădure . SURPRIZĂ!. Vorbeam de implicaţiile pe care astfel de lucruri le-ar putea avea pentru ziarul dvs. 1795-1995.Ferencz era de fapt Franz (sau Francis).. Este evident că autorul va fi scris. Duce de Teck şi.m.02) 19 . ci soţia acestuia. rezultând dintr-o căsătorie morganatică. FV) şi o cercetare proprie. dar atât .din căsătoria lor a rezultat. nu era ”greaca Mary” din articolul în cauză . Bush. ”Străbunica” Prinţului Charles era şi ea de pe aici – după bine cunoscutul principiu ”am uscat rufe la acelaşi soare” – sau ”cocoşul meu a cântat pe gardul lui”. un atlas. Aş dori foarte mult să înveţe ceva din această întâmplare.. iar peste Canalul Mânecii. umblă. acoperind (după cum indică datarea între paranteze). a avut alţi părinţi. redactorul textului de mai jos nu ar fi dat drumul la o dublă şopârlă (este denumirea dată în jargonul jurnaliştilor greşelilor involuntare). (Adevărul.02) România are ieşire la Marea Baltică. afirmă ”Boston Globe”. plasează ziua naţională a României francofone la 1 noiembrie. Procesul de verificare a informaţiilor nu încetează odată cu predarea textului la tipar sau pentru difuzare.Claudine Rhedey a murit în Pattau. Mary de Teck. fiica regelui George al III-lea al Angliei . ea nu a citit textul cu atenţie: . asemenea greşeli nu sunt endemice presei din România. mutând România în locul Bulgariei şi viceversa. actuala suverană a Marii Britanii. Întrucât Alexandru era duce.

Într-o avancronică la vizita lui George W. Bulgaria. lead-ul arareori poate fi unul amânat. timp de trei ore şi jumătate. o regulă importantă spune că doar locul informaţiilor esenţiale se află în lead. În felul acesta se poate evita monotonia multor introduceri. Atâta doar că acest lead este aglomerat. unde urma să se căsătorească. Se intră direct în subiect. ci este şi un produs al cercetării româneşti. Prin urmare.11. dar acesta nu reprezintă. aici. Dar gazetarii cu experienţă ştiu că. marţi. în Bulgaria. Grupul de Sprijin 29 şi Comandamentul 21 al Teatrului de Operaţiuni preiau echipamentele militare sosite din Kosovo şi le pregătesc pentru expedierea cu un vapor civil tip Ro-Ro (intrarea navelor militare în Marea Neagră este limitată printr-o convenţie internaţională) înapoi în SUA. între localităţile Zam şi Burjuc. E lesne de imaginat ce efect rizibil ar fi obţinut autorul dacă. ieri. cu o primă frază care reţine. accentul se pune. Iată un exemplu adecvat acestei situaţii: Un german în vârstă de 18 ani. a anunţat. în Hunedoara. În cazul ştirilor hard. spre a se întâlni cu preşedintele român Emil Constantinescu şi a ţine un discurs poporului acelei ţări” (Evenimentul Zilei. Polonia. pentru a-şi întâlni aleasa inimii şi a spune ”Da” în faţa ofiţerului stării civile. uneori.02) Nu mai puţin adevărat este că greşelile altora nu le scuză pe ale noastre. secundare sau mai puţin semnificative trebuie alungate în paragrafele de dezvoltare. marţi. comisă chiar în ziua în care se îndrepta spre primăria oraşului Elmshorn. în urma unui grav accident de circulaţie. un defect major. 19. să zicem unul narativ: Autocarul rula liniştit între localităţile hunedorene Zam şi Burjuc. poliţia germană. a anunţat. un fel de combustibil Euro III pentru consumatori. Iar dacă evenimentele sunt dramatice. Ieri. la redactarea acestei relatări despre eveniment. Ambasada SUA a deschis. şi urma să ajungă la Burgas. pe DN 7. petrecut duminică dimineaţa. tot aşa de reuşit: Vodca ecologică. Şi nu numai atât. ar fi ales un alt tip de lead. IV. care se deplasa de la Wroclaw spre Burgas. Mai exact. Pentru a vedea la faţa locului cum trăiesc şi lucrează soldaţii americani. Bush (era să scriem Clinton!). există. Chiar şi în cazul ştirilor hard se poate redacta un bun lead amânat. poliţia germană. ca în acest exemplu: Cinci persoane au decedat şi alte 26 au fost rănite. atenţia cititorului. de cele mai multe ori. miezul sau hazul ştirii se găseşte tocmai într-un amănunt. porţile bazei pentru jurnaliştii români. El plecase din Wroclaw. a fost arestat pentru tentativă de viol. aflat în drum spre primăria din Elmshorn. cele colaterale. Victimele se aflau într-un autocar înmatriculat în Polonia. am fost şi noi în NATO. The Washington Times anunţă că ”el va călători apoi spre Bucureşti. care a obţinut medalia de aur la 20 . Iată un bun exemplu în acest sens. Toate celelalte precizări ar fi trebuit să-şi găsească locul în paragrafele următoare. O formulare mai bună putea fi aceasta: Un german de 18 ani a fost arestat pentru o tentativă de viol. Iată şi un altul. În această situaţie trebuie să i se facă loc chiar în lead. pe consecinţe. la baza de transfer KFOR amenajată în portul Constanţa Sud – Agigea. în landul Schleswig-Holsein (nord) (sic!). Nici nu bănuiau 26 dintre pasageri că peste numai câteva minute aveau să se trezească pe paturile spitalelor. Sursa – martori – vine ceva mai târziu. acolo unde. fără doar şi poate. Păcat doar că fraza a doua conţine prea multe date. Bolile lead-ului Aşa cum arătam mai sus.

a azbestului. şi Sunny Boy. cel mai adesea. Copilul era în pătuţul lui. plumbului. imediat după el. asta se întâmplă cu unii dintre câinii salvatori. cum ar fi câinii salvatori din echipele de intervenţie în caz de accidente miniere. care a găsit unul dintre puţinii supravieţuitori într-un gol pe care salvatoriioameni l-au ignorat. fireşte. ”şi Servus. Brutus – un ciobănesc german care îşi arunca labele precum Pinocchio picioarele în momentul în care a fost nevoit să meargă pe o grindă incandescentă pentru a lua urma unui supravieţuitor aflat sub ruine. probabil. (Câinii-eroi de la World Trade Center mor acum de cancer. Numărul patrupedelor salvatoare care au murit după 11 septembrie a fost atât de mare. urmează un citat explicativ care desluşeşte despre ce este vorba. Şi totuşi. clorului şi mercurului”. aflată în ograda părinţilor. un răspuns satisfăcător la întrebarea cu pricina. Merită o menţiune laudativă şi faptul că. ori în urma unei prescurtări făcute cu neatenţie poate explica de ce ştirea pe care o cităm mai jos omite să precizeze unde s-a petrecut nenorocirea: Un băieţel de doar 10 luni a murit înecat într-o găleată cu var. Ele sunt valabile. încât cercetătorii de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii din Pennsylvania şi de la Centrul Radiologic de Diagnostic pentru Animale din Virginia au decis să studieze această problemă. Dintr-o scăpare. Tehnicilor şi Produselor Noi. Adevărul. în perioada 1-5 mai. cu un lead frapant. Femeia spune că a pus găleata lângă pătuţ fără să se gândească la tragedia care a urmat. IV. Când s-a întors mama acestuia. 1. Avem de-a face.12. aşa ale acestui text. Potrivit sursei citate. Părinţii victimei se pregăteau să zugrăvească locuinţa şi au pregătit varul necesar. care a lucrat zilnic opt ore printre ruine şi care s-a întors la lucru după ce a suferit un stop cardiac şi a fost resuscitat de medici în spitalul de campanie. desfăşurat la Geneva. Printre eroii cu patru labe se numără Servus -–un ciobănesc din Malinois.ca şi mulţi alţii – au murit la 10. şi pentru paragrafele de dezvoltare. Rezultatul acestor cercetări poate fi de mare folos pentru a salva viaţa altor câini aflaţi în slujba omului. îmbolnăviţi de gazele toxice degajate în zona turnurilor prăbuşite în 11 septembrie 2001. şi Brutus . Trecând peste alte imperfecţiuni. Unde s-a petrcut întâmplarea? 21 . Nu uitaţi să răspundeţi la întrebări! Orice ştire trebuie să răspundă la oricare dintre întrebările pe care cititorul şi le poate pune în mod legitim. iarăşi. băieţelul deja murise. iar mama acestuia a ieşit din încăpere pentru câteva minute. 9 şi respectiv 12 ani. să le zicem. Sunny Boy – un doberman Pinscher. ucişi de tumori respiratorii despre care specialiştii spun că au fost provocate de pulberile şi fumul inhalate de nasurile lor neobosite”.02) În cele ce urmează vă prezentăm câteva recomandări în ceea ce priveşte redactarea lead-urilor. Timp suficient ca micuţul să cadă din pătuţ.Salonul Internaţional al Invenţiilor. 04. Textul este citabil aproape în întregime: ”Mor din cauza unor maladii fatale provocate de fumul toxic emanat de ruinele de la Ground Zero. citat integral. Mai jos se poate citi unul dintre cele mai strălucite lead-uri amânate pe care le-am întâlnit vreodată: Nu au cerut recunoştinţă şi nici medalii pentru participarea la acţiunile de salvare de la Ground Zero. cu capul în găleată. eufemistic. dar nici nu se aşteptau să moară. să ne mărginim la ceea ce ne interesează aici: o localizare ca ograda părinţilor nu este.

Iată o scurtă ştire în care imposibilitatea jurnalistului de a răspunde la una dintre întrebări este menţionată corect în final: Fostul preşedinte american Bill Clinton a înregistrat sâmbătă. fără a preciza în ce fel ar putea Washingtonul să contribuie la acest lucru.. pentru cititorul din provincie. ci şi nocivă. bunăoară. (Adevărul. cu fanfară. În exemplul care urmează. în unele împrejurări.. cel puţin în aceste zile. un CD cu actriţa Sophia Loren. La fel. pe coasta Mediteranei.12. acompaniaţi de Orchestra Elveţiei Romande. la nord-est de Hadera. Distracţia şi înfrăţirea între popoare începe la 4 iulie. valori de peste 37 de grade. pentru el ar fi fost suficient să spună că atentatul s-a produs într-o localitate de pe coasta Mediteranei.m. dacă fostul preşedinte şi-a pus în valoare. având pe fundal muzica interpretată de orchestra menţionată. 16. ori a Haderei.. Veţi observa că de-abia aici începe ştirea. Fostul şef de stat american ar fi acceptat să participe la un proiect ”strict-secret” al societăţii olandeze de discuri Pentaton şi să citească mai multe texte împreună cu celebra actriţă italiană. Renunţaţi la introduceri inutile! Iată o introducere nu numai inutilă. căci ea continuă astfel: 22 . Luna nu se sfârşeşte însă aici. Cel care redactează textul trebuie să cunoască măcar în mare care este gradul de instrucţie şi de interes al presupusului său cititor. Răspunsul la întrebarea unde? trebuie formulat în funcţie de cunoştinţele cititorului. Şi în lead-ul care urmează. şi talentele sale de saxofonist. (. Prin urmare. pe 14 iulie. hot-dog şi coca-cola în Cişmigiu. şi acest lucru ne-a fost reamintit de o inedită apariţie editorială. Voronin nu a avut un răspuns clar. plicticos. autorul o ia pe mirişte. în apropiere de Cisiordania. ci una aducătoare de multe artificii prin parcurile bucureştene. din cel puţin două motive: ceea ce comunică este un lucru cunoscut şi simţit de cititori. însă. din cauza excesului de precizie: . cu acest prilej. întâlnim un alt exemplu potrivit în acest sens: Întrebat dacă şeful Casei Albe a făcut aprecieri despre climatul investiţional din Moldova.atentatul s-a produs în apropierea localităţii Pardes Hanna. primul-ministru Năstase a recomandat subordonaţilor săi din prefecturi şi ministere să se îmbrace mai ”lejer”.. pe deasupra. Bush în biroul oval al Casei Albe.) În ceea ce priveşte conflictul transnistrean. 19.. divagând despre un subiect banal fără nici o legătură cu cel propriu-zis: Iulie nu este o lună oarecare. Continuă cu sărbătoarea francofonilor. la care se raportează prima localitate. În Patagonia? În acest caz. abate atenţia de la subiect: Pentru că suntem în plină vară. 50 de kilometri de Craiova. cartierul bucureştean Berceni va necesita. IV. răspunsul la o întrebare poate fi fals.. şi. Trebuie să adăugăm că el este situat la. Ari Fleischer (purtătorul de cuvânt al Casei Albe – n. la Geneva. Sursele nu precizează. apoziţia situat în sudul Capitalei. ne va interesa poate. vom spune că nu merită să devină ştire.12. FV) a adăugat că SUA doresc o ”reglementare paşnică” a dosarului. (Adevărul. prin urmare. şi Jazz Concert la ambasada fraţilor întru latinitate.02) Într-o ştire care rezumă declaraţiile preşedintelui moldovean Vladimir Voronin după primirea sa de către George W. iar temperaturile au atins. să zicem. în apropiere de graniţa cu Cisiordania.La Pătârlagele? Atunci.02) Uneori. nu spune nimic cititorului din Moldova sau Ardeal. Cititorul român mediu nu are imaginea nici măcar a situării pe hartă a localităţii Pardes Hanna. 2. O localizare ca satul doljean Giurchiţa. aplicând regula mortului pe kilometru.

dacă nu chiar obiectivitate. faptele sunt sacre.000 de dolari pentru a procura 64 de casete video cu imagini din taberele de antrenament ale reţelei teroriste Al-Qaida. Altfel. 3. Gazetarii de agenţie practică în exclusivitate ceea ce numim jurnalismul de informare. 4. zi de zi. în general. dar întregitoare. membrii reţelei testau pe câini arme chimice. celor enunţate în pasajele anterioare. O revistă-magiu. credibilitatea instituţiei. Un admirator cu bani de pe malul Dâmboviţei (şi. de câteva zile. IV. a recunoscut că ”o sursă” i-a înmânat înregistrările video respective după ce le-a găsit într-o casă în care ar fi locuit Bin Laden. El se opune jurnalismului de interpretare (note. Atâta doar că demarcaţia între cele două genuri trebuie să fie clară pentru cititor. O introducere sufocată de detalii comportă malformaţii genetice. Cititorul nu trebuie să perceapă gâfâitul reporterului. lizibilitatea textului este în suferinţă. Opiniile reporterilor/redactorilor nu au ce căuta în depeşele agenţiilor. numărul 1 al publicaţiei ”Leul din Babilon”. imagini difuzate duminică pe postul TV amintit. în care membri ai acesteia testau pe câini arme chimice. Ambele au drept de cetate. relevă cotidianul The New York Times. în care subordonatele sunt şleampăte. pamflete şi altele). Pentru a degaja acest lead mult prea lung de unele informaţii. Nu era nici o greşeală dacă menţionarea sursei era trimisă în sub-lead. inclusiv cele de legătură (prepoziţii. Din acest punct de vedere. Este bine să nu spuneţi totul dintr-o suflare. Grija lor scrupuloasă de a pune totul pe seama surselor (este adevărat că aşa a spus sursa) vine din nevoia de a confirma. opiniile libere. bazată pe imparţialitate. Corespondentul CNN la Kabul. Nick Robertson. Lăsaţi comentariile pe seama altora! Ele nu au ce căuta în textele agenţiilor de presă şi nici. Editorialul nu este decât o formă specială de comentariu. eventual complementare. Mai lăsaţi ceva şi pentru paragrafele de dezvoltare! Lead-ul care urmează. cu ocazia zilei naţionale – 17 iulie. în egală măsură. Amănuntele secundare. relevă cotidianul The New York Times în ediţia sa de miercuri. din Afghanistan. Gândiţi-vă că prima frază. gratuit. ştire de ştire. mai cu seamă dacă ea este şchioapă. cu numai câteva luni înainte de o eventuală intrare a României în NATO. totodată. în genurile informative ale presei. Aceasta şi este principala lor menire: să ofere informaţii noi. de exemplu. inclusiv comentarii. În cea anglo-saxonă se merge atât de departe cu această distincţie. raporturile dintre cele două specii fiind de diferenţă specifică / gen proxim. conjuncţii). 23 . editoriale. presa românească este vulnerabilă. difuzate duminică pe postul TV amintit. în lumea jurnalismului. în ediţia sa de miercuri. citat şi mai înainte. era de ajuns dacă autorul lui punea punct după Afghanistan şi reformula partea a doua a frazei: Pe aceste imagini. Iar cititorul nu percepe uşor o frază lungă. IV. Potrivit unei formulări devenită dicton. trebuie lăsate pe seama paragrafelor de dezvoltare. pentru Irak şi preşedintele Saddam Husein. ar fi perfect dacă n-ar fi supraaglomerat: Canalul american de televiziune CNN a plătit 30. comentarii. partener de afaceri al regimului irakian) s-a gândit să-şi manifeste public simpatia neţărmurită cu ţara supusă embargoului ONU. n-ar trebui să depăşească 30 de cuvinte. încât întâlnim pagini de fapte în opoziţie cu cele editoriale.Prin intersecţiile importante ale Capitalei se împarte. de obicei mai amplă. Acestea din urmă conţin articole de interpretare a evenimentelor. cu atributive care atârnă de atributive.

De o bună bucată de timp. atât plăteşti! (Benzinăria paranormală. ieri. după ce amândoi au consumat mai cantităţi de băuturi alcoolice. pot fi chiar gazetarii de agenţie specializaţi pe vreun domeniu ori pe problemele politice. 4 decembrie. Dar trebuie să lăsăm cititorul să perceapă singur acest lucru. Fiecare informaţie este atribuită unei surse. relatează RomNET. la Camera Deputaţilor.02) Fraza incriminată este. şocantă declaraţia. Este drept că. aflată într-o veşnică tranziţie. economice ş. a murit pe loc.” De şocantă. Un lead. unul care nu excelează prin acuitatea observaţiei: Pot încăpea 52 de litri de benzină într-un rezervor de 45 de litri? Răspunsul este da.. Evenimentul Zilei. Este asemănător sexului făcut pe stradă. necăsătorit. Din punct de vedere strict jurnalistic. 07. Respectaţi-vă cititorul! Toate textele informative trebuie să respecte premiza ignoranţei totale a cititorului în legătură cu subiectul abordat. nu vrea. totul este posibil. al unei anchete. comentariul este excesiv. o declaraţie şocantă: ”Slujba de Înviere pe plajă este o ruşine şi o pată neagră pe frontispiciul Bisericii Ortodoxe Române. În dimineaţa blestemată. Deputatul PSD Mădălin Voicu a făcut. Consumul excesiv de alcool şi divergenţele dintre tată şi fiu au mai făcut o victimă. nu să-i băgăm degetul în ochi. a izbucnit un alt scandal... de vreme ce aflăm despre unul singur. fireşte. faţă de care panseurile de cafenea ating profunzimi metafizice: Vrea. Am citat şi într-altă parte introducerea rizibilă la un reportaj despre filme de servicii funerare. Ea începea cu o reflecţie adâncă. sugerându-i că nu este destul de deştept pentru a-şi da seama el însuşi. surse protejate. Iată o ştire cu o dublă greşeală majoră: prima este aceea că locul lead-ului este luat de comentariu. Într-un acces de furie. a murit pe loc. iar cea de-a doua. să înţeleagă negreşit şi fără exces de efort intelectual despre ce este vorba.10. nici agenţiile de presă. IV. comentariul însuşi: Deşi poliţiştii se aşteptau ca frigul să mai potolească intenţiile criminale ale vasluienilor. într-adevăr. Fiecare dintre ele trebuie astfel redactat încât un om care n-a aflat deocamdată nimic despre eveniment ori n-a văzut în viaţa lui un ziar. dacă pe bonul fiscal de la benzinărie scrie că ai pus în rezervor 52 de litri de benzină. bătrânul a pus mâna pe o pilă triunghiulară şi a lovit năpraznic în fruntea fiului. potrivit unei convenţii.Prin urmare. Pe deasupra. în comuna Albeşti. 24 . Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a emis pe numele bătrânului un mandat de arestare preventivă pe 30 de zile. este ratat tocmai pentru că include un comentariu. cea care începe cu se pare că. este. textul este ridicol şi în alte privinţe.. chiar dacă fabricantul maşinii garantează că nu pot intra mai mult de 45? Atât scrie. Se pare că în România. relaţiile dintre cei doi erau tensionate. geopolitice etc. 75 de ani. după ce a primit o lovitură în cap de la tatăl său. ale unei zone geografice. chiar dacă lucrurile frizează absurdul. dar nu este locul aici să stăruim asupra altor aspecte. mai cu seamă în partea ei secundă. miercuri. Ion D. ca să nu-i spunem chiar pe nume: stupid. Andrei D. Lovitura a fost atât de puternică încât pila a penetrat în cutia craniană şi Ion D. nici jurnaliştii care le slujesc nu îşi permit să includă opiniile lor în texte.a. După cum se vede. de genul observatorii. altminteri excelent. 45 de ani. Ce contează că se sfidează toate legile fizicii. nici evenimentele recente. Cearta cu deznodământ fatal nu are cum să ilustreze intenţiile criminale ale vasluienilor. 5. mai şi moare omul. evenimentele recente au demonstrat exact contrariul. deoarece bătrânul bănuia că fiul întreţine relaţii sexuale cu mama sa.

” Iată un lead. După care poate urma citatul... indicat în prima frază prin calitatea sa.02) În ştirile de opinie pe teme politice întâlnim frecvent acest procedeu: Preşedintele României a luat poziţie în favoarea Statelor Unite în disputa dintre acestea.. Una din modalităţile de respectare a regulii premisei ignoranţei cititorului este aceea de a identifica personajele nu în lead. Într-un discurs rostit în faţa camerelor reunite ale Parlamentului. ieri. iar în cea de-a doua prin nume şi prenume.”. în opinia preşedintelui ţării. ştirea de revenire va putea arăta astfel: O posibilă cauză a prăbuşirii. Este limpede că cititorul nu va avea nici cea mai mică ezitare în a identifica unul şi acelaşi personaj... este. urmat de citat corect redactat: 25 .Sau. mai bine un avion al cursei Tarom s-a prăbuşit. ori în primul paragraf de dezvoltare: Vorbind ieri în faţa camerelor reunite ale parlamentului. pentru un nou-născut. mai plastic formulat: nu există bancuri vechi. ci de-abia în sub-lead ori în primul paragraf de dezvoltare. poate să înceapă cu un avion al cursei Tarom s-a prăbuşit ieri la Baloteşti. Ion Iliescu a declarat: ”. aceasta este. Şi cui foloseşte să ne batem joc de biata companie naţională? Excepţie de la această regulă fac ştirile de revenire asupra unui eveniment despre care s-a mai scris (follow-up). în chiar lead-ul unor asemenea follow-up-uri. la Baloteşti. IV. Această modalitate permite şi aerisirea lead-ului. şi Germania şi Franţa. În schimb. aşadar. inclus în sub-lead. aşa s-ar înţelege că este unicul. Iată şi o ilustrare a ei: Un handicapat motor a dat în judecată un club de streap-teasse din Florida. pentru că nu a putut să intre cu scaunul cu rotile într-una din sălile unde ”artistele” dansau în poala clienţilor.. Dar.07. textul care introduce declaraţia este formulat cu vorbele gazetarului. Citaţi ceea ce este de citat! O altă regulă jurnalistică spune că citatele nu au ce căuta în lead. Edward Law a intentat proces clubului ”Wildside Adult Sports Cabaret”. ieri. Acestea pot reprezenta un rezumat al declaraţiei/declaraţiilor care urmează. atunci când o declaraţie a unui personaj se cere adusă la cunoştinţa cititorilor. Bunăoară.. Astfel. corespunzând primului paragraf de dezvoltare. fiecare banc e nou. În lead-ul propriu-zis. pe de o parte. o sinteză a acestora sau o modalitate de a scoate în evidenţă ce aduce nou şi/sau important faptul de opinie ce urmează a fi comunicat. vorbele acestuia sunt introduse de-abia în al doilea alineat. la Baloteşti decât avionul cursei Tarom s-a prăbuşit. principalul obiectiv al României.. cea de bază. a anunţat. 6. prima ştire. 18. Este unul dintre motivele pentru care cele mai multe ştiri nu trebuie să înceapă cu substantive articulate cu articol hotărât. un asemenea lead poate fi formulat astfel: Lupta împotriva corupţiei.. Această metodă este foarte frecventată de jurnalişti.. trebuie să facem o trimitere clară la subiectul ştirii la care am revenit. a avionului Tarom. (Adevărul. ca în exemplul care urmează. susţinând că respectivul stabiliment a încălcat legea privind drepturile persoanelor cu nevoi speciale.. preşedintele Iliescu a subliniat că ”trebuie pus cu orice preţ capăt acestui capitalism de cumetrie.. De obicei. Aici avem unul cu sub-lead. pe de alta. De altfel.. Vom scrie.

11. nu e de mirare că am trăit ororile din 11 septembrie. care nu şi-a ascuns. Ei lucrau pe şantierul noii Catedrale care se ridică în centrul Orşovei. un citat care nu avea ce căuta în lead: ”Eram undeva în dreptul catedralei şi am auzit un zgomot înfundat. făcând astfel posibile. Ca orice regulă jurnalistică. au făcut ca 11 septembrie să nu poată fi evitat. Cuba şi Germania au lăsat să se înţeleagă că nu vor face nimic în acest sens”. comunitatea internaţională a recompensat şi legitimat terorismul. citatul îşi poate găsi locul în lead. în timpul Războiului din Golf. după care s-ar fi putut introduce citatul astfel: Un martor. există trei sau patru ţări care au declarat că nu vor face nimic în acest sens. în loc să-l pedepsească şi să-l condamne”..02) Iată un alt exemplu nimerit în acest sens. ”Din această perspectivă.09. care rezumă esenţialul. totdeauna cu putinţă. cinci săptămâni sau cinci luni.. ceea ce nu este. guvernele europene au cedat în faţa terorismului. state aflate pe lista neagră a democraţiilor occidentale. după înlăturarea lui Saddam Hussein. Iar acel fapt de opinie trebuie să fie important ori să aducă noutăţi 26 . că dedesubt sunt două suflete. care publică extrase din cartea lui Dershowitz. dacă se poate memorabilă şi. Donald Rumsfeld. Pe cât posibil. să ne ofere esenţialul respectivului fapt de opinie.” Unul dintre puţinii oameni care treceau ieri la ora prânzului prin centrul Orşovei. Adevărul. se arată în fragmentele din cartea lui Dershowitz. Atunci mi-am dat seama că malul se surpase şi înghiţise doi oameni. Donald Rumsfeld. XY. şi aceasta comportă numeroase excepţii. atentatele din 11 septembrie. aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ. O femeie zbiera ca din gură de şarpe.02) Acest text păcătuieşte prin faptul că nu captează de la bun început atenţia cititorului. fireşte. în ultima vreme. amintind că forţele SUA sunt acum ”mult mai puternice” decât în urmă cu 10 ani. Cei care i-au răsplătit pe palestinieni după actele de terorism. În exemplul următor. Iată.Un conflict cu Irakul – în cazul în care va exista unul – nu va declanşa cel de-al treilea război mondial. un lead redactat de jurnalist. a subliniat el. înghiţiţi de un val de pământ de zece metri. secretarul american al Apărării. ne-a relatat. ”Între 1968 şi 2001. într-un interviu acordat canalului de televiziune CNN. (De vină pentru atacurile teroriştilor din 11 septembrie cică ar fi Europa Şi ONU. a declarat ministrul american al apărării. Vorbind în faţa Congresului SUA despre susţinerea internaţională faţă de campania antiirakiană. apărute în ”The Guardian”. Nu va avea loc un al treilea război mondial”. Pentru a fi salvat. ieri. ei continuă să favorizeze comiterea unor noi atacuri teroriste”. Recompensând terorismul palestinian şi după 11 septembrie. Cred că Libia.. în cele din urmă. Nici nu-i dădeam atenţie dacă nu auzeam ţipete în spatele meu. Aici ar fi trebuit să urmeze un scurt pasaj care să descrie împrejurările în care s-a petrecut nenorocirea. a pus pe acelaşi plan Germania cu Libia şi Cuba. iritarea provocată de liderii din “vechea Europă”. se arată într-o controversată carte scrisă de Alan Dershowitz. el trebuie reformulat în întregime. în schimb. 28. la mai bine de 10 metri sub pământ. Potrivit acestora. În plus. Rumsfeld a afirmat: “Există numeroase ţări care au dat de înţeles că vor să sprijine coaliţia pentru reconstrucţia Irakului. un reputat jurist american. Ieri.. povesteşte cu groază cum doi muncitori au fost îngropaţi de vii. dar cu anumite condiţii: el trebuie să fie succint. 10. se arată în numărul de ieri al cotidianului britanic ”The Guardian”. să conţină o formulare frapantă. când. Eventual aşa: Doi muncitori şi-au pierdut viaţa. totodată. ”Nu pot spune dacă utilizarea forţei în Irak va dura cinci zile. dar vă asigur că nu va dura mult. este urmat de citatele care îl susţin: Încă din anii 60. în special aliaţii noştri europeni şi Naţiunile Unite. (Adevărul.

deşi . Se aplică. Dar cred că putem. iar temperaturile au atins. în acest caz. deşi s-a temut că participarea va tinde către zero. De observat că lead-ul de mai sus întruneşte cumulativ cerinţele unui lead-citat. Şi nu cu lume scrobită. Văcăroiu n-a primit nici un ban! Nici ăia 700 de mii de dolari (oferiţi de Vântu pentru înfiinţarea BID – n.. că propoziţiile primului paragraf de dezvoltare (Întradevăr. elemente de susţinere a lead-ului. n-au prea ştiut să profite de binefacerile guvernării 1996-2000. care a observat în CNSAS ”tendinţe răsculative” (Trofeul Gâgă. axat pe cea mai interesantă declaraţie selectată de reporter din câte se vor fi formulat la aceea reuniune politică. într-un mod foarte civilizat să ne adaptăm la ceea ce înseamnă o condiţie diferită de climă”. aduce.02) Aceeaşi regulă a aplicat-o şi redactorul care i-a conferit personajului Trofeul Gâgă: Senatorul PSD Ion Predescu. de la tribuna amenajată pe scena Teatrului Naţional. sâmbătă. în Rosetti. unde? (de la tribuna amenajată pe scena Teatrului Naţional) în ce împrejurări?.02) 27 . odicoloane scumpe).. a spus Călin Cătălin Chiriţă. Adevărul. Trecând peste inabilitatea construirii lead-ului. care. ce? (”Liderii sunt acolo. cu decenţă. Nu de dragul lustruirii sursei.. citatele sunt corect alese.. completa triumviratul care se împotrivea aripii Ciorbea. de fapt congresul aripii anti-Ciorbea a PNŢCD: ”Liderii sunt acolo. cel puţin în aceste zile.11.. Călin Cătălin Chiriţă.) De remarcat. partidul este aici”. mai ales când ele caracterizează gândirea sau exprimarea sursei. Victor Ciorbea şi Crin Halaicu la postul de primar general al Capitalei. pentru ca lectura să fie mai fluentă pentru el. red.08. se vedea de la o poştă. ci cu membrii de rând ai partidului. regula pasărea pre limba ei piere: ”Toată această acţiune sigur că are în spate un scenariu (.). Sala Teatrului Naţional a fost aproape plină.01) Câteva precizări pentru cei care au uitat sau nu ştiu. să ştiţi.. partidul este aici”. cu imitatori ai stilului Sârbu-Mureşan (costume de firmă. El răspunde bine şi la întrebările principale legate de acest eveniment: Cine? (Călin Cătălin Chiriţă). când? (sâmbătă). valori de peste 37 de grade. în Rosetti. (Adevărul. (Adevărul. Toate aceste încercări sunt sortite de eşec (sic!). că am făcut un contract de prestări de servicii. atât cele scurte.) nu i-am luat şi era.. dreptul meu.). Într-adevăr. ”Ar fi o chestiune şi de sănătate şi de comoditate. fost candidat (fără succes) al acestui partid pentru succesiunea lui Viorel Lis. pentru a face faţă mult mai uşor căldurii. În Piaţa Rosetti din Capitală se află sediul central al PNŢCD. 10. a spus primul-ministru. prin observaţiile sagace şi bine formulate ale autorului. (Miniştrii vor renunţa la costume şi cravate. cât şi cel lung: Pentru că suntem în plină vară.. Iată un exemplu de reuşită. Dar există numeroase situaţii în care aceste greşeli sunt transcrise ca atare. 20. Este o veritabilă bijuterie jurnalistică. primul-ministru Năstase a recomandat subordonaţilor săi din prefecturi şi ministere să se îmbrace mai ”lejer” şi să renunţe astfel la ”formalism”. pentru congresul ţărăniştilor care nu-l recunosc ca şef pe Victor Ciorbea. de asemenea. 02. a spus). Jurnalul Naţional – 22. variantă pentru cum? (pentru congresul ţărăniştilor care nu-l recunosc ca şef pe Victor Ciorbea. Nu trebuie totuşi să ducem lucrurile foarte departe pentru că nu sugerez blugii sau sandalele. ci de dragul cititorului. în pasajul care urmează. echipa Lupu-Marga-Chiriţă a izbutit să aducă ceva popor ţărănist la întrunirea de sâmbătă. Importanţa poate fi evaluată cel mai adesea după criteriul probabilelor consecinţe asupra vieţii cetăţenilor.06. şeful Senatului nu a vrut să dezvăluie cine este regizorul scenariului sortit ”de eşec”.10. Este vorba despre relatarea unei întruniri în care Vasile Lupu şi Andrei Marga pun bazele unui nou partid. să-i iau. Nimeni nu mă are la mână cu nimica!” Cu tot năduful din spusele de mai sus.interesante faţă de ceea ce s-a spus până atunci în chestiune.02) O altă regulă a citării spune că greşelile aproape fireşti pe care le face în vorbire sursa pot şi trebuie să fie corectate tacit de ziarist.

. ”foarte puternic”. ”poate să joace şi pivot şi extremă. fireşte. Braşov – 22.65 mm. Sursa este introdusă după prima frază sau chiar după primul predicat. Prima parte (gardienii au observat. întâlnim pasajul de mai jos: ”Gardienii un observat un bec spart la un stâlp de iluminat şi au verificat zona. (r) Nacu. totuşi. ca în exemplul care urmează: Marţi după-amiază. la care puţini artişti îşi pot permite să recurgă.06. În astfel de situaţii trebuie procedat altfel. ei au găsit armele. (Vărul lui Dominique Moceanu va juca în echipa de baschet a României – Bună ziua. unii gazetari insistă pe modul în care au obţinut informaţia. El putea fi rezumat în vorbire indirectă. Această metodă este rareori recomandabilă. pentru că ea ne permite să extragem esenţialul dintr-o lungă declaraţie ori s-o rezumăm. aşa că se încadrează perfect în schema noii echipe naţionale. era de producţie iugoslavă. combinată cu o defilare a unor VIP-uri locale şi cu o droaie de băieţi de băieţi din Bucureşti. citându-l pe colonelul care oferă informaţia.Tot o regulă spune că preferabile sunt sursele experte. pe malul lacului Cocioc. atribuite sursei. Poate să joace şi pivot şi extremă. una fiind deschisă. În timpul cercetării. Având în vedere că. În al treilea şi nu în ultimul rând. Într-o ştire despre arme găsite ascunse într-un parc din Capitală. Dacă ele doar povestesc o întâmplare.02 metri şi este foarte puternic. dar are cetăţenie română: ”Am auzit de mai multă vreme de acest tânăr jucător şi am discutat de câteva ori cu tatăl său. Iată un citat care ignoră orice regulă: Tega Moceanu. după care se poate relua citatul. atunci când rezultatele unei observaţii atente şi sagace pot rezuma esenţialul. puteau fi puse între ghilimele doar câteva cuvinte şi sintagme: ”util”. 28 .. Excepţia se admite. Una dintre arme. aşa că se încadrează perfect”. a spus Dobrescu. În asemenea situaţii trebuie să ţinem cont de faptul că cititorul vrea să ştie din capul locului ale cui vorbe le citeşte. Moceanu este cetăţean român. Renunţaţi la descrieri! O interdicţie precizează că descrierile sunt de evitat în lead. Are 22 de ani. sursa este. ascunse sub crengi. putea să rămână între ghilimele. 7. În acest caz avem de-a face. între altele. aici. Erau în două pungi de plastic. oraşul Pucioasa de Dâmboviţa a avut parte de un spectacol unic: o paradă de limuzine de lux. un pistol mitralieră de calibrul 7. Ea este asemenea licenţei poetice. pentru că acest pasaj nu trebuia citat. formată din jucători tineri. Pasajul Ne-am documentat şi am ajuns la concluzia că este uşor redundant. una expertă. În al doilea rând pentru că sursa (a spus Dobrescu) este introdusă mult prea târziu. Informaţiile din text ar fi fost. Mai întâi pentru că citatul este mult prea lung. cu un lead amânat. ne-a mai spus col. Partea a doua. fireşte.62 mm.02) Acest textuleţ este criticabil din mai multe puncte de vedere. Ne-am documentat şi am ajuns la concluzia că este util echipei naţionale. adică restul declaraţiei. locuieşte împreună cu familia sa la Houston. iar singurul lucru pe care îl avem de făcut este acela de a-l legimita la FIBA”. o înălţime de 2. una fiind închisă) se putea relata în vorbire indirectă. în vârstă de 22 de ani. este mai convenabil să le cităm în vorbire indirectă. cealaltă fiind un pistol de calibrul 7. cu încărcător şi cartuşe. Rareori poate fi el creditat cu răbdarea de a citi două-trei fraze înainte de a afla cine i le comunică. în loc să le comunice pur şi simplu. IV. Aceasta a fost înmormântarea lui Vasile Gheorghe. Puteau să ajungă la o concluzie fără o documentare? În paranteză fie spus. Ambele aveau pat rabatabil”. mulţi dintre ei activând în campionatul nord-american. dar că şi ele trebuie citate în vorbire directă doar când comunică o apreciere în această calitate. judecând după ceea ce ne comunică.

riscă să plictisească cititorul înainte de a apuca acesta să intre în subiect. la carmace şi la talienele gigant. care speculează bine antiteza. au fost declanşate de ceea ce părea la început a fi doar o banală arestare a unui suspect de contrabandă: Adrian Tărău. au dat nişte toane de scrumbie.02) Un alt lead. peste noapte. (Adrian Tărău – invitat de onoare la festinul electoral al PSD Bihor. 02. Pleacă la ohane. cel acuzat că şi-a înscenat furtul propriei maşini pentru a înşela societatea de asigurări. pe care Parchetul CSJ refuză în continuare să-l detalieze. fabricarea de vaccinuri.02) Iată şi un alt lead. mai mult de cinci-şase paragrafe scurte. Noaptea a fost albă pentru pescarii din sat. cea de-a treia frază intră de-a dreptul în subiect. potrivit unor prescripţii ale manualelor occidentale.08. o sumedenie de groteşti decizii judiciare. Câteva săptămâni mai târziu.10. încep să se strângă pe scară. după sturion. deputatul PSD Gheorghiu. le invocă deputatul în apărarea sa. o crâşmă de tablă ruginită. Adevărul. care s-a sinucis. care vede pentru prima dată lumina tiparului. aruncându-se de pe bloc în urma unui ”complex de factori psihostresori”. FV) IV. deputatl PSD Viorel Gheorghiu. punând. (Înmormântarea lui Gigi Kent. porcul pescarului din Sfântu Gheorghe – Deltă. Adevărul. unul din sponsorii de nădejde ai PSD în judeţul Bihor. Parte din ei vin de pe Dunăre unde. un bun contrast construit din enumerări de fapte reprezentând elemente de background: Un procuror suspendat şi cercetat cu asiduitate de patru luni de zile (Alexandru Lele). substanţe antimicroniene şi antidoturi pentru protejarea 29 . considerat a fi unul din naşii lumii interlope din Capitală. pentru aceasta. La ”Toana pierdută”. dar la fel de lipsite de logică. 27. pentru că apare riscul plictisirii cititorului. într-un fel. restul textului este plin de numeroase alte observaţii savuroase despre eveniment. mai mărunte. după ce a fost trimis să facă lumină în ”şerpăraia” de interese din Bihor (Cristian Panait). Ceaţa aşternută peste noapte dezgoleşte treptat siluetele cătrănite ale lotcilor trase la mal. 03. de luni de zile. pasienţa: procurorul Cristian Panait ieşea din magistratură şi din viaţă. adică şi-au lansat plasele în derivă şi au plutit de fiecare dată cam o oră – o oră şi jumătate. pentru început. Iată un alt reuşit lead descriptiv care te îndeamnă să continui lectura reportajului: Patru dimineaţa. lui Gheorghiu i-a ieşit. Rechizitoriul întocmit.zis şi Gigi Kent.07. Toate acestea. În paranteză fie spus.02) Intrarea în subiectul propriu-zis nu trebuie să întârzie. le televiziune. Adevărul. de acelaşi tip. În acest exemplu. (Iată una dintre adevăratele cauze care l-ar fi putut împinge la sinucidere / Recizitoriul zdrobitor al procurorului Panait în cazul ”hoţului” propriului BMW. Evitaţi enumerările fastidioase! Dacă ele nu reuşesc să aglutineze contraste. pe un subiect înrudit. precum şi altele. sau cum se îngroapă şase milioane de dolari. devine obositor prin conglomeratul de enumerări: Implicarea militarilor în operaţiuni de anvergură desfăşurate pe teritoriul american. un contrabandist condamnat ”la locul de muncă” (Adrian Pocşe). Iată. 09. (Sturionul. 8. până să le strângă. cu mese lungi din lemn negeluit. Adevărul. în prim plan tot elemente de context: ”Am să fac tot ce pot ca să-l scot pe acest procuror Panait din magistratură” – aşa a declarat într-o seară. Ţânţarii încep să muşte serios la Sfîntu Gheorghe – Deltă.02 – reportaj. semn că reporterul-sursă a urmărit desfăşurarea lui cu atenţie şi inteligenţă. spulberă toate aiurelile pe care.06. de la o percheziţie suspendată din cauza unui cameraman şi până la un examen psihiatric post-mortem. Deputatul Gheorghiu avea motive seriose să se teamă de Panait. Ceialţi trag un cocârţ mic înainte de a ieşi în mare. un altul.

02) IV.02) Textul de mai sus vădeşte o documentare precară. extinderea prerogativelor FBI. Evenimentul Zilei.) Ce contează că se sfidează toate legile fizicii.) A plecat în aprilie 2001. mai acordă (eventual. interesul pentru el. franţuzimul a ales nu indică un stil ales. Ele apar mai ales atunci când redactorul reuşeşte să facă atractiv astfel o temă altminteri nu foarte interesantă sau când încearcă o identificare între personajul său şi un număr cât mai mare de cititori. informaţiile pe care le aflasem din introducere.. Cum putea fi făcut mai suplu acest lead obez ne dăm seama după felul în care arată primul paragraf de dezvoltare: Planul. modernizarea sistemelor computerizate de securitate. (.. Riscul este acelaşi: cititorul aţipeşte în loc să parcurgă textul până la capăt. Aveam acolo rude. Eliminaţi repetiţiile! În exemplul care urmează. Feriţi-vă de întrebări! O altă recomandare se referă la evitarea întrebărilor în lead.cetăţenilor de acţiunea agenţilor patogeni mortali. 07. Marius a ales. întărirea securităţii în porturi. dacă pe bonul fiscal de la benzinărie scrie că ai pus în rezervor 52 de litri de benzină. Astfel nu se poate explica de ce declaraţia personajului vine să reia. Casa Albă a elaborat o strategie naţională pentru combaterea terorismului. 10. Evenimentul Zilei. el a devenit american. Adevărul. Am luat-o de la zero.. ”A fost ciudat. informaţiile expuse în lead sunt reluate.02) 30 . subofiţer în cadrul Poliţiei Galaţi. Dar la prima sa dragoste nu a renunţat.07. a câştigat la ”Loteria vizelor”.10. Paradoxal. Şi-a continuat antrenamentele la kumite – lupte libere. Nu mă gândisem niciodată că într-o zi voi pleca definitiv. Bush. trebuie să avem grijă să relansăm..07. atât plăteşti! (Benzinăria paranormală. (. ci şi greşit. nu numai inutil. precum şi revizuirea normelor internaţionale în privinţa extrădării sunt doar câteva dintre propunerile cuprinse în primul plan al strategiei naţionale pentru prevenirea terorismului în istoria Statelor Unite. restricţionarea accesului public la date secrete. parţial. prietenii. Şi-a găsit de lucru la un depozit. George W. Şi nu a fost uşor. În paranteză fie spus.” Fostul poliţist a luat viaţa de la început. la Greensboro. Excepţiile de la această regulă sunt şi ele numeroase. Aşa am ajuns în Statele Unite. fie şi parţial. Pentru Marius a fost o hotărâre greu de luat. (Samuraiul din Galaţi.) (Pentru prima oară în istoria Statelor Unite. IV. din loc în loc. preconizează etc. care urma să fie prezentat ieri congresmanilor (sic!) de către şeful administraţiei de la Washington. Nu mi-am dorit acest lucru. la 28 de ani. mai prevede. Atunci când redactăm unul mai lung. totul a început de la ”Loteria vizelor”. Iată un bun exemplu care ilustrează legitimitatea excepţiei: Pot încăpea 52 de litri de benzină într-un rezervor de 45 de litri? Răspunsul este da. 08. a fost norocul nostru. în primele paragrafe de dezvoltare: Marius Ciubucciu a fost ani întregi poliţist. nu se gândise niciodată că ar putea părăsi ţara pentru totdeauna. să renunţe la haina de poliţist şi să plece în America doar pentru că soţia lui. campion în America. 17. Cu toate acestea. Irina. chiar dacă fabricantul maşinii garantează că nu pot intra mai mult de 45? Atât scrie. A avut şi câte două servicii. sportul la care în ţară adunase un palmares de invidiat. adoptarea unor standarde identice de către toate statele din componenţa SUA pentru obţinerea permisului auto (singurul act de identitate). că şi-ar putea părăsi meseria. 9.

În loc de combatanţii nu se mai bat vom scrie. în loc de Nadia Comăneci nu a participat la festivitate vom scrie că ea a lipsit Dubla negaţie este şi ea de evitat. Nu putem fi siguri că el este dispus. Rezultatul este aceeaşi hibă jurnalistică: confuzia. care pe româneşte înseamnă concedieri. mai atractiv dacă punea accentul pe ideea că jurnaliştii sunt antrenaţi la lupta împotriva corupţiei.02) Câţi cititori vor fi ştiind ce este OLAF? Iar ştirea nu ne spune acest lucru nici în partea rămasă necitată.02) IV. Întâmplarea ne-a venit în ajutor şi am aflat. De asemenea. din altă sursă massmedia ce este misteriosul OLAF: Directorul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). Cu toate acestea. însă acesta este motivul invocat de către ministrul finanţelor în încercarea de a explica decizia Băncii Mondiale şi. fără doar şi poate. mai ales. (George Solomon. ştiinţifice etc.Şi încă un exemplu în acelaşi sens: Cine şi-ar fi putut imagina vreodată că un cuvânt în limba engleză poate valora peste 250 de milioane de dolari? Pare incredibil. dar este de evitat în cele jurnalistice de informare. a anunţat ieri că jurnaliştii acreditaţi la instituţiile guvrnamentali vor fi cooptaţi în descoperirea deturnărilor de bani europeni. IV. chiar dacă înţelesul ei este pozitiv. să-l facă. nu vor să priceapă că ”externalization” este unul şi acelaşi lucru cu ”play-off”. iar textul jurnalistic trebuie să fie alert. 12. a FMI. ăia de la Washington. ”Externalization” este buba. magistratul de legătură al OLAF pentru România.11. 23. cuvântul-cheie care a barat drumul banilor de la cele două instituţii către România. a apreciat ieri Helena Fazenda. Negaţia Formulările pozitive sunt preferate celor negative din două motive. adversarii au căzut la pace. Sursa de la care am aflat acest lucru (Directorul 31 . Adică. Adevărul. Lead-ul ar fi fost. Primul este acela că un nu poate cădea la culegere sau ochiul cititorului fuge peste el. Defectele acestui textuleţ sunt altele. de a ne amâna banii cel puţin încă vreo câteva săptămâni. Franz Breuner. 11. introducerea siglei este corectă. Ea poate arăta cât de elegant în textele eseistice. antrenant. ea presupune din partea cititorului un efort suplimentar de decodificare a sensului. Cel de-al doilea poate fi formulat astfel: formula pozitivă este mai dinamică. Aici. (Adevărul. ci out-sider-ul a câştigat meciul. mai bine. 19. Excepţia de la această regulă apare atunci când evenimentul a fost cu totul neaşteptat ori tocmai negaţia îi conferă interesul: Nu campionul. de fiecare dată. subliniind că anchetatorii români colaborează cu OLAF în instrumentarea dosarelor privind deturnarea de fonduri comunitare. Motivul este acela că dubla negaţie poate suna emfatic.05. Atenţie la prescurtări! România a beneficiat de multe fonduri comunitare. Guvernul român îi învaţă englezeşte pe inşii de la FMI.. mai grei de cap.

Regula comportă cel puţin două excepţii. în acest caz. violului etc. Academia Română etc. traduceţi! Una din obligaţiile jurnalistului este să traducă.05. regula siglelor spune că ele trebuie introduse după denumirea completă a instituţiei.02) Orice informaţie nou introdusă. jargoanele diferitelor profesiuni. 32 . Dar într-unul din primele paragrafe de dezvoltare putem introduce formula Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). 13. Traduceţi. fie Oficiul. vom evita. ea răspunde şi la întrebarea cine. accidentului. probabil. fără cel mai mic efort din partea reporterului de a-l traduce într-un limbaj viu: Un studiu efectuat de mai multe institute din domeniul silviculturii şi agriculturii (Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Ca să fie viguros – iar aceasta este una din însuşirile lui de bază – stilul jurnalistic trebuie să fie apropiat de limbajul vorbit. ea poate fi folosită în paragrafele următoare. evitând totodată apelativele şi interjecţiile la care recurge frecvent acesta. Un text poate să fie oricât de doct. Prima se referă la prescurtările îndeobşte cunoscute (PSD. Pentru a nu-l supraîncărca. IV. Cu alte cuvinte. în limbaj universal accesibil. o formulare de tipul Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). nu mai puţin. E locul. OPC etc. chiar dacă. rezultatul poate fi un pas spre ridicol: . ca să traducem cum ne trece prin cap iniţialele neexplicate.poliţiştii braşoveni au reuşit să-l vâre după gratii pe autorul unui asasinat în scop de jaf... explicaţi! Unele ziare l-au poreclit pe Byers Spinocchio (de la ”spin”. Explicaţi.) arată că în România a început să se manifeste un puternic fenomen de deşertificare din cauza încălzirii progresive a atmosferei şi a reducerii cantităţii de precipitaţii. dar să nu valoreze nimic din punct de vedere jurnalistic dacă cititorul nu-l pricepe sau are dificultăţi în înţelegerea lui. indică. pentru a arăta că recurgem la aceeaşi sursă. Franz Breuner. va trebui să redactăm astfel: Oficiul Logaritmic de Alfabetizare a Familiştilor (OLAF).. manipulare şi Pinocchio. 31. dar Tony Blair îşi menţine invitaţia la ceai adresată ”donatorului” – Adevărul. fie OPC. dar insuficient de clară pentru cititor trebuie explicată cât mai repede după ce a fost furnizată. atât de nefericite. comoditatea jurnalistului. presupusul infractor. să observăm că folosirea expresiilor autorul asasinatului. poate. băieţelul mincinos din poveste. forestiere şi piscicole. Vom prefera o perifrază de genul inspectorii de specialitate. care nu se osteneşte să caute expresia potrivită. a anunţat) putea fi citată la coada lead-ului. În cele care urmează. probabil. Când reporterul preia formulări din limbajul de specialitate.). crezând. putem folosi. Acest fenomen limitează creşterea şi dezvoltarea productivităţii agricole. că o face de dragul preciziei. fiind afectată în mod implicit şi economia României pe ansamblu. IV. Iată încă un exemplu de text preluat aproape motamo de la sursă. aşa cum se şi întâmplă în exemplul de mai sus.Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). PNŢCD. Odată amintită sigla astfel. (Un ministru îşi dă demisia. 14. cealaltă la lead. În asemenea cazuri s-ar potrivi. doar presupus pentru a nu cădea în greşeala deontologică de a ne pronunţa noi înaintea instanţelor asupra vinovăţiei cuiva. Aşa cum aţi putut deduce din exemplul de mai sus. pentru desemnarea instituţiei. în lead.

. sunt foarte bune: Îmbrăcaţi în costume tradiţionale. fără cea mai mică ostentaţie: .. asemenea explicaţii trebuie să preceadă informaţia necunoscută ce va fi introdusă. se fac din măduva spinării. un moment oportun pentru privatizare. FV) 33 . cititorul ne părăseşte..) În tăcere.. Adevărul. creşterea economică nu a fost susţinută. Altminteri. şeful biroului Băncii Mondiale din Români. până să le strângă (.08. în Europa ele sunt puţin extinse. care dau savoare reportajului. cu prapori în frunte (icoane sfinţite împodobite cu ştergare) au ajuns. În SUA. (. un fel de cârlige de 12 centimetri. din lemn de brad.) Delicatesa e storceacul. o crâşmă de tablă ruginită. dinspre simplu spre complex. 24. în lead-ul textului. la Nicula. Adevărul.02 – reportaj.campionii acestor produse sunt americanii.. Încă o ceacuşcă peste ţeastă şi pestele aruncat lângă restul capturii. 09. peste noapte. Ca rezultat. (. că tot degeaba a fost scris. înşirate din metru în metru pe o sfoară din relon. această cerinţă este îndeplinită cel puţin în parte. Tot nişte plăcinţele. Parte din ei vin de pe Dunăre unde. cei cinci se urcă în caiuce. (. Lângă carmace se află şi ohanele de schimb.. produsele alimentare modificate genetic capătă extindere.. iar ciclul ”stop-go” s-a tot repetat.. adică şi-au lansat plasele în derivă şi au plutit de fiecare dată cam o oră – o oră şi jumătate.) Din placenta de icre negre se face o plăcintă numită proboi. porcul pescarului din Sfântu Gheorghe – Deltă. Ce înseamnă asta? Reformele macroeconomice au fost pornite într-o manieră eficientă de mai multe ori. piroşti cu verzeacă.02) În ultimii 11 ani. au dat nişte toane de scrumbie. cu mese lungi din lemn negeluit. plase cu ochiuri între 10 şi 20 de centimetri şi cu o lungime de 2-3 kilometri. În principiu.FV) De regulă. dinspre lucrurile bine ştiute spre cele mai puţin cunoscute de cititor. cu coaste din stejar. grupuri de ţărani din Maramureş.. Aici. din idiomul lipovenesc al limbii ruse. un fel de lotci mai mari. binefacere sau coşmar pentru omenire? / Poate omul rivaliza cu Dumnezeu?. desluşirea survine în ultima frază. însă ele nu au fost susţinute de reforme structurale.05. Între 1996 şi 1998.La ”Toana pierdută”. este vorba de a interveni în structura genelor anumitor plante pentru a le schimba caracteristicile şi a le face mai rezistente la dăunători sau imune la ierbicide.. (Ziad Alahdad.. reforma a eşuat. reforma economică a României a fost caracterizată de ceea ce putem numi un ciclu ”stop-go”. cifra de afaceri a puternicului concern agro-alimentar Monsanto a crescut de şase ori. textul nostru poate fi genial.În cel care urmează. iar activităţile şi metodele experţilor în ”ştiinţele vieţii” obiectul unor critici tot mai vehemente.. dar ea a fost furnizată parţial şi înainte de prima. regionalisme sau elemente de limbaj profesional provenite. Iată două exemple în care explicaţiile. tot un fel de ciorbă. (Sturionul. (Zeci de mii de pelerini au venit la Mănăstirea Nicula.. sunt explicate bine.06. sugerând autenticitatea faptelor prezentate şi o bună documentare. deşi vin după. în clipa în care i se pare doar că nu ne poate urmări uşor. s-a clătinat. 15. ieri. (De la Frankenstein la Frankenfood / Alimentele modificate genetic (OMG). încep să se strângă pe scară.. ori a spori considerabil producţia la hectar. Şi tot de regulă. probabil. dar din sturion fiert în zer. pentru că partea citată aici reprezintă primele paragrafe de dezvoltare: .. lungă de kilometri (. Şi atunci. ca şi în America Latină şi în Asia de Est.) O altă păstrugă s-a încurcat în plasă.) Cei cinci îşi aşează ordonat carmacele.. Anul 2002.01. sublinierile din text apar în original . suprafeţele cultivate cu plante transgenetice sunt foarte limitate.06. cu asemenea explicaţii trebuie să avansăm prudent.02) În exemplul care urmează. 03. Adevărul. Pe de altă parte. Adevărul.

Aşa-numitele organisme modificate genetic (OMG) sau alimente transgenetice sunt obiectul unei intense controverse. (De la Frankenstein la Frankenfood / Alimentele modificate genetic (OMG). Adevărul. 15.Moscova. este folosit aici în sensul egalitate. astfel încât titrajul să fie izbitor. În titluri. Riscul jurnalistului care recurge la ele este ca textul să fie înţeles diferit de cititori. IV. urmează un scurt interviu cu Bela Karoly . un program pentru întreaga familie. care înseamă literal ceea ce îi este permis lui Jupiter. toate jurnalele de ştiri din Anglia debutează tocmai cu acest subiect.12. 25. Aşa se întâmplă în exemplul care urmează: Andre Malraux a ”prezis” că secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi deloc. 16. (Romulus Căplescu.02) IV. Defectul jurnalistic al aluziilor culturale este acela că cele mai multe dintre ele poartă mai multe sensuri. sunt hrana viitorului. ci dintr-un motiv care a zguduit tot ţinutul britanic şi nu numai: tentativa de răpire a soţiei lui David. (Infractori români au vrut să-i răpească familia lui David Beckham. şi a celor doi copii.IV. Trimiterile culturale sunt de evitat Aluziile livreşti nu sunt recomandabile în lead.02) Poate că nu toţi cititorii rubricilor externe ştiu că această formulare. Acesta este motivul pentru care jurnalismul modern preferă verbele de acţiune.11.05. Pentru alţii. care. Se pare că la aceeaşi concluzie a ajuns şi Bela Karoly. 24. în ciuda apropierii de NATO nu priveşte deloc cu ochi buni aderarea la organizaţia nord-atlantică a fostelor republici sovietice. noul înfiinţatul post va oferi românilor. 04. Adevărul. ni se promite. autorul altui articol greşeşte citând o expresie latinească fără să o traducă: . Ucraina îşi anunţă oficial intenţia de a adera la NATO.. Adevărul. ar fi fost eroul vreunui meci. care pot fi culese cu litere mai mari. pe care le consideră puternice. Mai mult. 20. de sâmbătă. preferinţa se îndreaptă şi spre verbele scurte.FV) În schimb. 34 . un coşmar care ameninţă sănătatea planetei şi a locuitorilor ei. dar nu pentru căţei. postul Sky News revenind la fiecare 14 minute cu noutăţi. Recurgeţi la antiteze! Un bun jurnalist va şti întotdeauna să speculeze contrastele. Iar orice sursă de confuzie trebuie eliminată dacă dorim ca scrisul nostru să fie nu doar viguros. ci şi riguros. binefacere sau coşmar pentru omenire? / Poate omul rivaliza cu Dumnezeu?. Victoria. 16. non licet bovi”. care riscă să dobândească proporţii tot mai mari. Mai mult. Sub deviza ”armonie în orice casă”. Lead-ul care urmează este un bun exemplu în acest sens: Pentru unii. Alegeţi verbe dinamice! Ele sunt purtătoarele dinamismului scrisului jurnalistic. Prin urmare. Dar nu pentru că David. Brooklyn şi Romeo.02. Iar stilul nostru trebuie să fie direct şi alert. sporeşte interesul pentru lectură şi plăcerea ei. paradoxul poate relansa oricând curiozitatea lectorului.. potrivit principiului ”quod licet Jovi. jucătorul lui Manchester şi căpitanul naţionalei Angliei. Antiteza conferă tensiune interioară textului.01) Iată un alt lead amânat bine construit din acest punct de vedere: Capul de afiş al ziarelor din Marea Britanie a fost ţinut în week-end de un nume: Beckham. decât dacă sensul lor este foarte clar. (Adevărul. care a lansat ieri televiziunea ”PAX TV”.06. nu îi este îngăduit boului.

02 – avancronică la meciul BraziliaAnglia.. Prin urmare.. Aici reporterul va fi vrut să scrie împotriva. un citat: Culmea a fost când a anunţat că ”mai povestim pă subiectul ăsta după publicitate”.numărul celor care au o opinie pozitivă faţă de SUA a scăzut. Probabil că jurnalistul a vrut să evite cacofonia.mărşăluind în ritm de samba (RRA – 21. iar limbajul jurnalistic trebuie să fie unul firesc.02) Corect este să-l mai păsuiască cu datoria.08. Reproşurile bursierilor nu prea au avut ecou asupra politicienilor Poate.. Atacul bacteriologic. preşedintele Ion Iliescu a comentat că aprecierile în sensul că guvernul este corupt sunt ”relative”. din păcate. Poate despre. a concluziona şi altele asemenea sună şi ridicol de preţios.a. Proprietarul. Prima acuzaţie a apărut în ”Jurnalul de Argeş” din această săptămână. ci se diseminează sau chiar disipează ş. Se impunea o reformulare de tipul a comentat aprecierile după care guvernul este corupt. eleganţa se obţine aici prin simplitate.. În limbajul unor gazetari neglijenţi nimic nu se mai cumpără. corect era să sintetizeze lucrarea. considerândule ”relative”. spunând că autocamioanele au mărşăluit pe principalele artere ale capitalei. se achiziţionează manualele . (Evenimentul Zilei. provenind din limbajul de specialitate. Nişte cursuri intensive de ”cum să vorbeşti corect şi frumos” nu i-ar strica aşa-zisei vedete. fost angajat civil la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto ”Mihai Viteazu”. nimic nu se răspândeşte. 15. Cu un astfel de limbaj.. care transmitea în direct despre o mişcare de protest. Premierul Adrian Năstase a sintetizat despre lucrarea lui Florin Georgescu.06. am auzit o reporteriţă de televiziune. Naţional..m. Au început să aplice pedepsele lor medievale asupra celor prinşi. către Ministerul Apărării Naţionale la adresa generalului Onişor. în rândul politicienilor. totul se achiziţionează. Este vorba despre cuvinte la modă. 20. pe drept cuvânt.FV) La un moment dat.. O cronică de televiziune ironizează. foarte multe greşeli care ţin de directivarea verbelor. în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2002 ... Întâlnim... la Palatul Cotroceni. În exemplul de mai sus avem de-a face cu acelaşi tip de greşeală. care publică un raport înaintat de Mihaela Sorina Popescu. A sintetiza este un verb tranzitiv.d. cu presa.. înainte de sărbători.sunt retribuiţi profesorii. nimic nu se încheie ori se termină... .. Într-o întâlnire informală. l-a atenţionat pe prinţul moştenitor A atenţiona. Ca şi în vestimentaţie. ca în exemplul care urmează: . Era mai bine în legătură cu generalul... dar preţul plătit este prea mare.stelistul i-a zis lui Dănciulescu să-i mai păsuiască datoria (”Cămătarii” din Divizia A. ci se finalizează (ceea ce duce inevitabil la detestabila cacofonie înainte de a fi finalizat).. care reprezintă o Carte Albă a evoluţiei economiei României în 1996-2000: ”Din raţiuni politice sau din ignoranţă au fost introduse în discursul politic idei false care au devenit axiome” de tipul ”reforma de tip şoc este o reţetă de succes” sau ”privatizarea ca scop în sine”. care presupune diseminarea virusului variolei. 35 .În exemplele care urmează autorii textelor nu au respectat această regulă: .12.. ieri. Celelalte exemple citate mai sus pot fi încadrate în categoria verbelor inadecvate.02) .. care devin clişee. frizăm ridicolul.

02) Era mai bine doreşte să continue finanţarea sau.01) IV. În jurnalismul de agenţie sunt preferate verbele neutre. răpindu-i din vigoare.08. ele trebuie folosite cu parcimonie şi cu mare grijă. pe viu. Ocoliţi şi construcţiile gerundivale şi participiale! Ambele au două defecte comune din punctul de vedere al scrisului jurnalistic.)care va promova o societate a individualităţii despărţite de colectivism şi democraţia creştină într-o societate deschisă”. 20. 36 . A sublinia. Adevărul. nici să le aprobăm. Dar şi în folosirea lor se observă numeroase stângăcii: (Prinţul – n. cel mai adesea neclare. Adevărul. pe de o parte. a arăta. a profeţit fostul preşedinte ţărănist. În cazul acesta era de preferat a spus. iar pe de alta induc raporturi cauzale. de la demisia lui Andrei Marga şi.m. A pretinde. doreşte ca finanţarea să fie continuată. Ele îngreunează lectura. a afirma. (Două partide se luptă să-şi scoată ochiul ţărănist – despre Congresul aripii antiCiorbea – FV...O discuţie aparte merită verbele de vorbire.. îndeobşte. Nu putea preciza cuiva. În alte texte decât cele de agenţie. restaurat cu fonduri britanice (Adevărul. Principalul neajuns jurnalistic al infinitivelor substantivizate este acela că pleoşteşte stilul.. concesive etc.. cele care introduc declaraţiile în ştirile de opinie. restaurat cu fonduri britanice. verbe de distanţare mult mai puternice pot fi folosite cu succes. Or trebuie să fie ultima dintre strădaniile unui jurnalist aceea de a scris ceţos. Prin urmare. (Andrei Marga – FV. a aprecia.) Palatul Banffy de la Bonţida.. 20. FV) Charles a putut constata. participative din partea autorului. degradarea accentuată în care se află aşezământul. cel puţin în practica AFP.08. FV) Charles a putut constata. deciziile CNC-ului ciorbist.m. a susţine sunt verbe prin care reporterul se distanţează de spusele sursei. dar a precizat echipei de arhitecţi că doreşte continuarea finanţării restaurărilor (. Verbe ca a spune. a preciza intră în categoria celor neutre.. Două partide se luptă să-şi scoată ochiul ţărănist – despre Congresul aripii anti-Ciorbea – FV. după caz. IV. pe viu.) Palatul Banffy de la Bonţida. în faţa Congresului. Efectul este adesea admirabil: ”Majoritatea ţărăniştilor este de partea noii formaţiuni care va promova reformele fără să le compromită (. 17. Jurnalismul de agenţie preferă simpla juxtapunere sau relaţiile de coordonare. Evitaţi infinitivele lungi! (Prinţul – n. a releva sunt considerate.. dar a precizat echipei de arhitecţi că doreşte continuarea finanţării restaurărilor (. 18. prin urmare recomandabile atunci când nu vrem nici să ne distanţăm de spusele sursei. cele care nu presupun implicarea nici măcar sentimentală a autorului care trebuie să se ferească de cea mai mică bănuială de partizanat. Pentru a atenua acest caracter se recomandă citarea imediată în limbaj direct a sursei. 07.05. celor de subordonare.01) O comisie formată din jurişti a elaborat un soi de raport asupra a ceea ce s-a întâmplat în partid. degradarea accentuată în care se află aşezământul. a proclamat că sunt lovite de nulitate protocolul de fuziune cu ANCD-ul lui Ciorbea.

Încât ne întrebăm ce Dumnezeu va fi spus în cea nerostită! Uneori. La nevoie. preşedintele a spus. Pe cât posibil. de asemenea. Unde mai pui că unele dintre ele nu adaugă nici pic de informaţie. aristocrat politicos.. intrând în categoria clişeelor. teribil. Atenţie la rostul adjectivelor! După o propoziţie prea categorică. Culmea este că. surprinzător. În imediata apropiere a Grădinii Botanice din Bucureşti fiinţează. în unele texte. Un alt asemenea clişeu este peisajul rustic. reconfortant? Tânăra a fost violată cu bestialitate. pur şi simplu.. Ne întrebăm cât de aproape trebuie să fie ca să fie în imediata apropiere. acest rustic nu are nici un fel de noimă. Este. Cum altfel putea fi atentatul sinucigaş? Devastator. ele nu au ce căuta în scrisul jurnalistic sau trebuie. de fapt. într-un cumplit atentat sinucigaş. rărite la maximum pentru că nu s-a născut acel substantiv anemic pentru care un adjectiv viguros să reprezinte un reazem suficient. accident şi incident apar alternativ. 19. Într-un reportaj. Ca şi cum experienţa ne-ar arăta că prinţii sunt mârlani. Dar numai la nevoie. măcar. IV. Vom observa. probabil. Aici autorul trebuia să rupă.”Entuziasmul” acestor tinere pentru acţiunile Crucii Roşii are însă prea puţin de a face cu voluntariatul. pe deasupra şi amplă. fraza în două. Poate cea mai frecventă dintre confuzii este aceea dintre accident şi incident: Acest incident a provocat moartea a unsprezece persoane. greşeala se reduplică sub forma În scurta alocuţiune rostită. La fel. Căutaţi substantive viguroase! Substantivele se situează pe locul al doilea. Bine că nu cu tandreţe. cu mângâieri! O mulţime de astfel de clişee întâlnim în presă. sinonime.. preşedintele. oricărei metropole de pe glob: 37 . 20. despre oraşul japonez Osaka întâlnim adjective care s-ar potrivi. că primul cuvânt a fost pus între ghilimele numai pentru că autorul acestor rânduri nu s-a ostenit să caute vorba nimerită.. aceea pe care reporterul n-a observat-o cu suficientă atenţie pentru a reţine cu adevărat nota ei distinctivă. Douăzeci de persoane au fost ucise. probabil. considerate. Unul dintre cele mai frecvente este scena plină de culoare. IV. le vom adăuga determinanţi: atribute şi complemente.. foarte multe stângăcii. după verbe. în ceea ce priveşte importanţa cuvintelor în scrisul jurnalistic. probabil publicitar. Chiar şi în alegerea substantivelor se întâlnesc. care a devastat un hotel din Netanya. ele trebuie astfel alese încât să nu aibă nevoie de cârje: adjective care să le sprijine. tandru. Când nu se opune celui urban sau de oricare alt fel. plus atacatorul palestinian. la nord de Tel Aviv. îngrozitor? Ori blajin. Stilul viguros înseamnă subiect + predicat.. ca şi cum alocuţiunea ar fi o cuvântare. scopul celor mai multe dintre ele fiind de a-şi găsi mai apoi un post de infirmieră într-un spital din Europa de Vest. Una din greşelile frecvente este cea referitoare la ceea ce am putea numi participii suspendate sau inutile: În alocuţiunea rostită. Ea trebuie nuanţată în sensul că excesul de atribute şi epitete nu face decât să tempereze dinamismul textului.

02) Slăbiciunea etiopiană a bugetelor locale de astăzi (Lucian Mândruţă. Străzile sunt veritabile locuri de destindere pentru amatorii de plimbări şi însetaţii de verdeaţă. DEX. Iată câteva exemple de reuşită: Unde mai pui că persoana respectivă e departe de tâmpenia de rocă a Răşchiratei din Petreşti. (Adevărul. Glad.propuneam transformarea întregii zone a bulevardului într-un spaţiu de distracţii (entertainment) de tip Disneyland..reportaj despre vedete de televiziune. (Ioan Groşan. Dilema. Gelu şi Tărău. Cum spuneam.02) Expresia este la sapă de lemn. aici despre Andrea Marin şi clipurile ei publicitare pe surse de tipul se pare FV) IV.. Rîurile ce brăzdează oraşul sînt ideale pentru festivaluri. pentru că se compară fierbinţeala verii cu gradele din termometre. 17. Totuşi. mai bine greblă decât unealtă agricolă. Mai bine ceapă decât legumă. atunci trebuie să ne ferim de ele.. 01. veniturile sale s-ar fi bucălat la 80. Iată aici câteva exemple de ratare a respectării regulii: .. care înseamnă a închide gura cuiva cu un răspuns potrivit. o telenovelă românească de succes.. probabil.. Înaintea meciului din Bănie.02) Sfidând canicula. Comparaţiile şi metaforele. Diferenţa specifică este preferabilă oricând genului proxim. la fel! Dacă butada lui Goethe. întreaga Oltenie era răvăşită de două teorii care se ciocneau precum un Patriot cu un Tomahawk. Era singura soluţie de anulare a simbolului totalitar şi.vârful valului . la împlinirea a 44 de ani – FV) a parcurs cu mers apretat şi figură împietrită cam un kilometru de alei.07. Aceasta nu înseamnă că nu vom recurge defel la ele. 489 / 26. la costum şi cravată.. el (Sachelariu.07. Expresiile idiomatice trebuie mânuite cu grijă! Această ultimă întâmplare însă i-a pus capac lui Gogu. 22. 12. Adevărul. la rubrica Talon de participare. cf.02) .000 de dolari (Celebri şi bogaţi. Ziua. 1986. ci doar că le vom alege numai pe cele clare şi/sau expresive. epitetele bune vin. în timp ce.07 – 01. (Evenimentul Zilei. primarul Bacăului. Confuzie. de recuperare a acelei gigantice lipscănii pentru viaţa urbană. şi a pune capac cuiva. În general. mai bine grena decât roşu etc.06..07. 15. Rîul Dotonborigawa traversează cartierul cel mai animat al Osakăi. IV. echivalentă cu asta e prea de tot. între expresiile asta pune capac (la toate).000 de dolari. 38 . o vară mult mai fierbinte în declaraţii decât gradele din termometru. totodată.Executivul va avea. Aici avem de-a face şi cu un anacolut. în urma filmării la cea ce-a doua. după care orice comparaţie şchioapătă acoperă adevărul. Adrian Năstase nu e ca (scuzaţi!) Ceauşescu. (Augustin Ion.08. ajuns în sapă de lemn din cauza femeilor. Parlamentul român îşi ţine şedinţele în Ierusalimul ceresc..02) Iată un exemplu în care şi un verb bine ales poate produce acelaşi efect: Se aude că pentru prima categorie ar fi încasat 65. la megaaniversare de nabab.. scrisul jurnalistic are oroare de abstracţiuni.02 . Dilema. 488 / 19 – 25.07. să învioreze expresia. dimpotrivă. Cancelarul german. în mod sigur.. 21.Oraşul posedă agreabile peisaje naturale de-a lungul râurilor sale.

fiind dispuşi să crească preţul..a..: A trecut aproape un an de zile de la anunţarea demarării proiectului. Laura şi-a deschis propriul său birou de avocatură Ogoarele erau arate în procent de 63% Nu e bine că populaţia româniei nu a înţeles despre ce fel de război este vorba. Stopaţi invazia de pleonasme! Exemplele care urmează ne arată că ele sunt mult mai numeroase decât ne putem închipui. încât tind să se impună sub această formă greşită. dar la ora actuală acesta se află doar în stadiul promisiunilor. a gazetarilor de a evita cărările bătătorite. După cum se mai vede în acest exemplu. până la urmă. în scrisul unor jurnalişti.. intranzitive de felul lor. sunt folosite ca tranzitive chiar şi de autori merituoşi şi prestigioşi. ne-a oferit 8 dolari pe sticla de 700 de ml. al conflictelor. Dacă nu ai ales bine cuvântul.) apele dialogului social. probabil. în loc să crească preţul. Aici. IV. în sine. Practic. de a da greutate cuvintelor. ce pericol o aşteaptă... Din cele peste 35 de apeluri de urgenţă. a demara face o carieră prodigioasă. ”Râuri” de ”blatişti” (Ieri. efectul este invers celui scontat: Inedita iniţiativă. poţi să-l tot pui în ghilimele. Este exemplul antologabil care arată că ghilimelele nu reprezintă decât o cârjă a gazetarului nepriceput sau pripit. serviciul de ambulanţă Bârlad s-a confruntat cu o avalanşă de naşteri. şi mai puternici. Iată câteva exemple: . Încât ne putem întreba prin ce se deosebeşte oferta practică de cea teoretică? Şi dacă n-ar fi fost. ce-au naşterile cu avalanşa? Mai cu seamă că cifrele tot descresc.. iar cinci dintre acestea au născut acasă. De cele mai multe ori. probabil..integrarea în NATO va creşte credibilitatea externă a României în loc de a o spori. în general. Iarăşi. 24. Ce au de-a face apele cu dialogul?! Chiar dacă el tinde să se transforme nu doar în război. nu duce decât la demonetizarea lor şi la căutarea altora. 12 au fost cazuri pentru femei însărcinate cărora le-a venit sorocul. verbele a creşte şi a scădea. Aşa s-a ajuns ca impact. ci într-unul deschis. s-a mai dat o ”bătălie” în / ”Războiul” poliţiştilor cu ”blatiştii”). lăudabilă. în prezent ş. Mai cu seamă că expresia apare într-o relatare despre o nouă ”bătălie” în ”războiul” poliţiştilor cu ”blatiştii”. la marginea Braşovului. că cititorul tot va simţi falsul. Şi bine fac! Dar frecventarea excesivă şi obsesivă a termenilor din domeniul războiului.Chiar aşa?! Ciudat efect războinic mai pot avea cele două teorii! Este adevărat că jurnaliştii caută substantivele tari. coliziune şi alte cuvinte asemenea să facă asemenea carieră în presa contemporană. Valoarea salariului minim pe economie (. dispuşi să mărească. În această săptămână. din străduinţa. la acceptarea ei drept corectă. metafora este cât se poate de neinspirată. Cele mai multe se nasc. mai degrabă.. ca să ne exprimăm eufemistic. în locul lui a începe. de la 35 la 12. 23. Concediile cresc cererea de Euro. şi se pronunţă în procent de 52% contra acţiunilor de tip militar 39 . ceea ce va duce. care tinde să se transforme într-un război deschis. Fugiţi de clişee La ora actuală tinde să înlocuiască formule mai simple ca acum.) tulbură (. apoi la 4 sau la 5! IV. De altfel.

. ca şi Parchetul General. obţinut.monede cu parităţi diferite între ele . care. Un virulent virus informatic. spaţiile cu care animalul bolnav a luat contact au fost dezinfectate cu sodă caustică.. cazul fiind anunţat dispensarului uman.exportă miere în afara hotarelor României facilităţile acordate de regimul zonelor defavorizate au dus la crearea de noi întreprinderi Cele două talere ale balanţei ... . cum am citit într-altă parte! Nu este un panaceu universal soluţia recomandată de medic. a dat naştere unor vii controverse pro şi contra capitalul propriu al firmei Ungurii au persistat în continuare în politica de oprimare şi intoleranţă faţă de români Jandarmii au reuşit cu greu să-i despartă pe ţiganii care-şi adresau reciproc injurii Un astfel de elev este Elvis Pavlov.. . româncele vor putea purta lenjerie intimă marca ”Mihaela Rădulescu” Lenjerie înseamnă rufărie de corp şi de pat. Încă e bine că n-au rezultat din ele răniţi. În curând. Era mai bine: realizările din această perioadă pentru că realizare înseamnă lucru realizat.. aflată deocamdată în dezbatere.. Un cutremur de pământ de 5 grade pe scara Richter a avut loc. Cât despre spaţiile cu care animalul bolnav a luat contact ce să mai vorbim! După DEX.SIE. Se pare că Madonna (43 de ani) are la activ...ne enervăm în faţa aceloraşi stereotipii pe care le-am mai înghiţit deja Au preferat mai întâi un cuibuşor de năzbâtii la munte legea taximetriei.... trebuie să investigheze şi să cerceteze faptele pentru a-i putea informa cu promptitudine pe partenerii noştri americani.are priză la marea majoritate a lumii musulmane Kelly Hu. până acum.. Lider politic proeminent .. cum ar fi..viaţa lui s-a sfârşit când maşina s-a izbit violent de unul din stâlpii. ieri dimineaţă. Carcasa animalului bolnav a fost arsă.împotriva teroriştilor (. bomba explozivă a serialului ”Expertul” . infractorul este o persoană care a comis o faptă ce prezintă pericol social..) Că au oarecare succes o dovedeşte şi procentul de 52%. Guvernul a calculat că o familie care are un consum lunar de energie de 120 KWh/lună Poliţiştii vrânceni au descoperit unui bărbat o alcoolemie în sânge de 4.. dispensarul este o unitate medico-sanitară care asigură asistenţa populaţiei dintr-o anumită zonă teritorială.. obţinut în urma unui sondaj de opinie.. 40 .... despre care pomeneam mai devreme. 11 avorturi..visând şi la citarea pe ordin de zi pentru izbânda contra periculoşilor infractori Conform DEX. este în clasa a IV-a. de exemplu. dar are planuri mari de viitor Aceste produse se combină perfect cu soluţiile speciale pentru curăţarea suprafeţelor. la 14 ani.95 la mie. Realizările obţinute în această perioadă se datoresc randamentului superior al noilor tehnologii.. . în Afghanistan.. ”Ce planuri de viitor mai ai?” Printre participanţii la congres au avut loc altercaţii verbale..

care a devastat un hotel din Netanya. aversa este ploaie torenţială de scurtă durată (DEX. peste tot în lume.. Arătaţi la ce întrebări răspund primele cinci alineate... aşa cum aţi văzut în acest curs. o formă a verbiajului..de Florii se prognozează vreme instabilă. Aici. pentru realizarea unui interviu. era de ajuns ori vreme instabilă. FV) era mereu verde şi niciodată ofilită.. Totuşi..).. urmele. Mădălin. A sintetiza (rezuma) pe scurt Vizita s-a desfăşurat într-o rutină lipsită de spectaculos (RRA) Oboseala. 41 .. (RRA) ..La propriu.. cu protagonista principală. vegetând cât e ziua de lungă. plus atacatorul palestinian. (De Paşte. ci jurnalistică: aceeaşi informaţie este formulată de două ori. Prin urmare.. La ora actuală. Găsiţi eventualele greşeli de redactare din text.. cu ploi torenţiale şi intensificări. 23... (. excesiv de hipertrofiat Iată şi un pleonasm subtil: Pentru ca.într-o cafenea în care am nimerit din pură întâmplare aflat în permanenţă într-un dute-vino continuu. De observat aici repetiţia urmele. 05. Şi noi.a aniversat. Dar protagonist este o persoană care joacă rolul principal într-o piesă de teatru etc. ori vreme instabilă... Termenul plastic implică ideea de estetic. Libertatea. la nord de Tel Aviv.. Analizaţi structura piramidei răsturnate care urmează. De-abia când ele sunt politice ori altcumva. pompierii cred că incendiul s-a produs de la un scurt circuit la instalaţia electrică Singurele indicii care i-au condus pe poliţişti pe urmele autorului au fost urmele cauciucurilor şi cioburile lămpii sparte. într-un cumplit atentat sinucigaş. (. ieri... care ştiam că pensionarii rareori sunt tineri! La Centrul de Recuperare şi Reabilitare din Piteşti. nerespectarea regulilor de circulaţie.o reducere a aparatului ministerial. edilul-şef de sub Tâmpa să dea apoi de înţeles că n-ar fi deloc exclus să-şi schimbe carnetul de partid. fireşte.10. după reprezentaţie. şi printr-un cuvânt. 1996)..02) Or.. . Greşeala nu este lingvistică. Ministrul Culturii mai promite încă o dată măsuri excepţionale la Muzeul Satului.m.02) Bătrânii pensionari ai Bucureştiului calcă pragul magazinelor economat. În următoarele zile vor fi 21° grade Celsius Iată o unitate de măsură indicată şi grafic. de pământ. bolnavii nu sunt lăsaţi să stea degeaba. 30 de ani de la înfiinţare . cu averse şi intensificări. această menţiune se impune. hoţii reuşesc să dea spargere după spargere. cu ploi sub formă de aversă şi intensificări ale vântului.. Douăzeci de persoane au fost ucise. cutremurele sunt... implanturile cu silicon sunt cele mai solicitate intervenţii în domeniul chirurgiei plastice estetice. în chip de concluzie... .trecuse puţin de ora 16h30 (Adevărul.) fiind principalele cauze generatoare. Exerciţii 1.mi s-a stabilit şi o întâlnire.. După primele cercetări. . explicaţi în ce contau ele şi rescrieţi pasajele respective în formularea pe care o apreciaţi mai bună.04. Ca şi în următoarele două exemple: Ea (iarba – n. pleonasmul este parţial. fără a putea fi opriţi. vreme rea. . indicând natura fiecărui paragraf.

Băsescu a contestat însă posibilitatea ca primarul Capitalei să poată fi “judecat” de primarii unor localităţi mai mici. încercând să găsiţi explicaţii pentru ele. Camerele Legislative adoptând-o în forme diferite. introdus în comisiile de specialitate. Legea va fi supusă medierii. atribuite prin lege. Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale. Deputaţii au votat toate articolele acestei legi. fiind permise două candidaturi. a completat primarul.BUCUREŞTI. ca. toţi. 2. la dezbaterea proiectului de lege privind Statutul aleşilor locali. Rescrieţi apoi textele. În cazul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov se organizează un Colegiu de disciplină comun. prin vot secret. Referitor la interesele personale. “Eu spun că mă vor judeca primarii comunelor din Ilfov atunci când ei toţi vor avea la un loc atâtea voturi câte am avut eu”. cu 11 articole. depusă în dublu exemplar. Aceste sancţiuni sunt aplicate de un Colegiu de disciplină. Colegiul de disciplină este format din5-7 primari. organizat în fiecare judeţ. urmând să ecprime votul final întro altă şedinţă. Scrieţi apoi o ştire cu acelaşi conţinut păstrând elementele de informaţie comune şi eliminându-le pe cele care se contrazic. vineri. în cazul în care au astfel de însărcinări. aleşii locali care au interese într-o firmă să nu le mai poată trece pe numele rudelor”. un document fiind păstrat în “registrul de interese”. repetate. 3. Ar mai trebui însă. din acel judeţ. Identificaţi în ziare două ştiri care conţin comentarii. Componenţa Colegiului de disciplină ţine seama de numărul de mandate deţinute de fiecare partid. formaţiune politică. Anexaţi tăieturile de presă unei lucrări în care veţi preciza în ce constau neconcordanţele. aleşi de ansamblul primarilor din judeţ. 30 mai (MEDIAFAX) – Primarul Capitalei Traian Băsescu a declarat. el poate fi sancţionat cu: avertisment public. Potrivit Legii Statutului aleşilor locali. dacă primarul săvârşeşte abateri. Căutaţi în ziare diferite din aceeaşi zi două-trei relatări neconcordante despre unul şi acelaşi eveniment. un capitol nou privind Registrul de interese. pentru a exista şi supleanţi. joi. că legea referitoare la Statutul aleşilor locali ar trebui să conţină prevederi mai dure în legătură cu interesele acestora şi ale rudelor lor. la propunerea deputaţilor PD Emil Boc şi Ioan Oltean. a conchis Băsescu. dacă este sau nu justificat. suspendarea din funcţie pe timp de 1-2 luni. Sub incidenţa Colegiului de disciplină intră şi viceprimarii. 42 . iar cel de al doilea fiind trimis la secretarul general al prefecturii. Fiecare partid desemnează candidaţi pentru aceste colegii. În cazul unor abateri grave. dacă săvârşesc abaterile menţionate. a adăugat Băsescu. printr-o declaraţie pe proprie răspundere. respectiv primari independenţi. El consideră că această metodă reprezintă “cea mai mare ticăloşia a actualei puteri. Colegiul poate recomanda începerea procedurilor necesare pentru un referendum de revocare din funcţie a primarului. Anexaţi tăieturile unei lucrări în care arătaţi în ce constă comentariul. Băsescu a precizat că are 28 la sută din acţiunile unei fabrici de îngheţată şi 20 la sută într-o firmă de prestări servicii. în termen de 60 de zile de la validarea mandatului primarilor. pentru a figura în “registrul general de interese”. prin această lege. eliminând opiniile jurnaliştilor. în condiţiile de neplată a indemnizaţiei. Deputaţii au acceptat. diminuarea indemnizaţiei cu 5-20% pe timp de 2-4 luni. “Este normală introducerea în textul legii prevedrea care îi obligă pe aleşii locali să îşi facă publice intresele. nevestele în puşcărie”. Guvernanţii din PSD vor ajunge la finalul mandatului la paradoxul de a avea. la secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Michell. apoi. Basic Media Writing. George. Douglas. ştirea în forma pe care o consideraţi corectă. Stanley. Fundaţia pentru o Societate Deschisă.. ITULE.J. Fundaţia Rompres. JOHNSON.. Manual de jurnalism. USA KESSLER. Prentice Hall. ediţia a II-a. USA van CUILLENBURG. 1994 LAWSON. 2001. Mastering the Message. apoi. Julian. Transcrieţi din ziare două lead-uri imperfecte şi precizaţi în ce constau erorile de redactare. ziua apariţiei. USA McINTYRE. Iaşi Fluxurile unor agenţii de presă şi colecţiile unor cotidiane bucureştene pe anii 1997-2003. McGraw-Hill Inc. Brorow & Benchmark Publishers METZ. Rescrieţi. Wadsworth Publishing Company. 1996. The Complete Reporter. California. Mihai. Noomen. Melvin. Claude-Jean. New Jersey. Lauren. I (manual France Press). Bucureşti MENCHER. Polirom. A. 2000. Rescrieţi. FRIGGE. Iaşi Coman. 1989. Rene. News Writing and Reporting for Today’s Media. 1999. 1975. William. număr. Fundaţia Rompres COMAN. O introducere în presa scrisă şi vorbită. ed. Humanitas.4. New York. Polirom. GAILLARD. 5. Mihai. Duncan. Bruce. ATENŢIE: la punctele 2 – 5. World Press Freedom Committee. Tehnica jurnalismului. Philippe..W. 2001. Uwe. ANDERSON. T. Manual pentru ziarişti din Europa Centrală şi de Est. News Writing. Writing & Reporting the News. LEITER. II. Cuvântul. Iaşi. Editura Ştiinţifică. Praeger Publishers. Writing and Editing. 1992. autorul lui. 1991. G. Michigan State University. Bruce. Newswriting from lead to ”30”. USA. Michael H. Gert. D. Asociaţia Ziariştilor Români. Harcourt Brace College Publishers. Bibliografie BERTRAND. La început a fost cuvântul. 1991. A. Bucureşti HARRIS. HAAS. ZIMMER. New York. HOUGH. ediţia a VI-a. 1991. Ştiinţa Comunicării.. cele două pasaje. Polirom. Gerald. Media Writing with Substance and Style. Bucureşti. Iaşi CAPPON. USA. titlul articolului. 2001. sursa (tăieturii) trebuie precis identificată:ziar. USA. Kelly. ediţia a V-a. 2001. MacMillan Publishing Company. 1992. Introducere în sistemul mass-media. Advanced News Gathering. 43 . Identificaţi două citate greşite şi explicaţi în ce constă eroarea de redactare. Scholten. Radio Management. Fundamentals of News Gathering.. O. J. 1994. Polirom. vol. 1999. STEPHENS. McDONALD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful