Universitatea Bucureşti Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Genuri jurnalistice de agenţie

Ferenc Vasas

1

Tehnici de redactare în jurnalismul de agenţie
Cursul acesta este complementar celor anterioare. El îşi propune să întregească cunoştinţele pe care le-aţi dobândit până acum, şi anume în domeniul modalităţilor de redactare a textelor de agenţie. În acest scop, cursul include o suită de recomandări privind structura textelor şi chiar alegerea cuvintelor şi expresiilor potrivite. Ele sunt extrase din lucrările de specialitate şi izvorăsc dintr-o îndelungată experienţă de gazetar de agenţie. Cu toate că jurnalismul de agenţie este cel mai riguros dintre toate tipurile de presă, puţine dintre numeroasele reguli privitoare la scrierea textelor sunt, aşa cum se va vedea de mai multe ori pe parcursul acestor rânduri, lipsite de excepţii. Vom ilustra, pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor, cu exemple reale - texte extrase din fluxurile agenţiilor de presă sau din ziare - atât modul de aplicare a regulilor, cât şi unele situaţii în care apar excepţii justificate. I. Maximum de informaţie cu minimum de mijloace Astfel poate fi rezumată una din regulile de fier ale scrisului jurnalistic de calitate. Mijloacele, în cazul agenţiilor de presă, sunt cuvintele. În cazul radioului şi al televiziunii mai intervin sunetele şi imaginile. Altfel spus, nici un cuvânt în plus fără măcar un byt de informaţie în plus. (Byt-ul este unitatea de măsură a informaţiei.) Să cercetăm un exemplu: Departamentul Administraţiei Locale din cadrul guvernului României a elaborat un nou proiect de lege, menit să lichideze greutăţile întâmpinate de consiliile locale alese în iunie 2000, lăsându-le să decidă singure cum vor folosi veniturile rezultate din impozite locale sau defalcate de la bugetul de stat. În mod evident, avem de-a face aici cu un text suprascris. Mai bine zis, unul care foloseşte prea multe cuvinte pentru cât comunică. Iroseşte, adică, zadarnic un spaţiu tipografic şi îşi bate joc de timpul cititorului. Să vedem de ce: 1. Observăm, mai întâi, că, în acest caz, este inutil să desluşim pentru cititor structura veniturilor unui consiliu local, care provin, nu-i aşa?, din impozite locale sau defalcate de la bugetul de stat. 2. Putem, apoi, presupune, fără teama de a greşi prea tare, şi că puţin îl interesează pe cititor dacă proiectul cu pricina a fost iniţiat de guvern sau de unul din ministerele sau chiar departamentele sale. El înţelege oricum că actul de binefacere pentru consiliile locale vine din partea autorităţilor. 3. Şi la ce bun precizarea că este vorba despre guvernul României? Câtă vreme ne adresăm românilor este limpede că nu ne referim la executivul Patagoniei. 4. Un nou proiect de lege este o formulare pleonastică. Proiectele sunt, de bună seamă, noi. Ce e drept, când e vorba de legi, proiectele pot să zacă prin sertare guvernamentale sau parlamentare până când se învechesc. 5. (...) menit să lichideze greutăţile întâmpinate de consiliile locale. Unde oare am mai citit o expresie asemănătoare? Avem de-a face, desigur, cu unul din numeroasele clişee pe care le întâlnim în presă: formulări obosite, aproape golite de sens, prin abuz, care nu mai spun nimic. 6. (...) alese în iunie 2000 (...) Oare ce rost va fi având, aici, menţionarea datei alegerilor? Bănuim că o lege nu se face pentru a rămâne valabilă doar pe durata unei singure legislaturi, chiar dacă avem cunoştinţă şi de legi revizuite anual, dacă nu chiar mai frecvent. Oricum, intenţia legiuitorului nu poate fi aceea de a restrânge efectul actului normativ la un singur ciclu constituţional.
2

7. Acest fragment de ştire nu a fost redactat cu ochii aţintiţi pe cetăţean. Dacă autorul lui i-ar fi avut în vedere, aşa cum se cuvine, tocmai pe cititorii săi, atunci ar fi pus accentul pe consecinţele care pot fi aşteptate de pe urma adoptării legii. Textul putea fi îmbunătăţit prin rescrierea lui în mai multe forme: Guvernul (sau Departamentul Administraţiei Locale) a iniţiat o lege care va permite consiliilor locale să-şi administreze banii cum vor crede de cuviinţă. Sau: Consiliile locale îşi vor putea cheltui veniturile cum vor dori. Este principala prevedere a unei legi iniţiate de guvern. Ceea ce am ilustrat mai sus nu este altceva decât regula conciziei. Aceasta este una din cele de bază ale ştirilor de agenţie. Şi, în general, a textelor jurnalistice de calitate. Ziaristul calofil, care îşi înzorzonează textul cu pasaje inutile şi figuri de stil oricât de meşteşugite, se află în pragul unei dezamăgiri: cititorul de ziar este unul grăbit, care va părăsi fără regrete un text care îi comunică prea puţin. II. Structura piramidei răsturnate Înainte de a trece în revistă principalele recomandări privind scrierea textelor de agenţie, să examinăm structura unei piramide răsturnate, forma în care sunt turnate majoritatea acestora: 1. Deputatul PSD Viorel Gheorghiu a fost ieri audiat de Parchetul Curţii Supreme de Justiţie în calitate de învinuit. Acuzat că şi-ar fi înscenat furtul propriului autoturism, deputatul Gheorghiu, în prezenţa apărătorului ales, a răspuns întrebărilor procurorului timp de aproximativ trei ore. 2. La ieşirea din Parchetul Curţii Supreme de Justiţie, Viorel Gheorghiu a evitat să pronunţe cuvântul ”învinuit”. 3. El ne-a declarat: ”Audierea s-a desfăşurat normal şi cred că este pentru întâia oară când se face o cercetare temeinică. Am depus mai multe documente traduse în limba română, iar procurorii mi-au cerut să aduc şi originalele, care sunt în limba germană. Am răspuns întrebărilor procurorului puse pe marginea acestor documente. Am dat declarţie scrisă pe mai multe foi, atât albe, cât şi pe formulare tip. Mi s-au adus la cunoştinţă învinuirile încă de acum un an, iar eu am dat declaraţie şi sub jurământ, la Judecătoria Sectorului 1. Nu retractez nimic. Îmi menţin declaraţiile date atunci. Doresc să ajungă dosarul la instanţă, pentru că am încredere în Justiţie”. 4. În urmă cu o lună, deputatul Viorel Gheorghiu a rămas fără imunitate parlamentară, în urma votului Camerei Deputaţilor prin care a fost admisă solicitarea ministrului Justiţiei, Rodica Stănoiu. 5. Cererea ministrului Justiţiei a avut la bază documentaţia Parchetului Curţii Supreme de Justiţie, întocmită de răposatul procuror Cristian Panait. 6. Potrivit ”rechizitoriului” de 34 de pagini semnat de procurorul Panait – publicat în exclusivitate de ziarul Adevărul –, la 28 iunie 2001, deputatul Georghiu a reclamat la Poliţie furtul maşinii sale, un BMW de peste 100.000 de mărci, pe care o lăsase în parcarea sediului PNL, de pe B-dul Bălcescu. 7. De precizat că, la 3 iulie 2001, adică doar la cinci zile după furt, expira contractul de leasing încheiat cu dealerul BMW, în baza căruia fusese preluată maşina de firma germană SG Ost West (unde acţionar cu 50% este chiar deputatul Gheorghiu). 8. Potrivit rechizitoriului, Gheorghiu i-a cerut şoferului său, Nicolae Păşălău, să-i găsească clienţi care să-i cumpere autoturismul pentru 100.000 de mărci germane, partea lui.

3

9. Iniţial, furtul era programat pentru noaptea de 26 spre 27 iunie, însă, după cum au declarat inculpaţii, s-a opus deputatul, pe motiv că o clauză a contractului de leasing bloca despăgubirile dacă maşina nu ar fi fost parcată într-un garaj pe timpul nopţii. Acesta este unul dintre motivele de inculpare ale deputatului: ceilalţi trei făptaşi nu aveau de unde să ştie de această prevedere din contract, decît dacă le-ar fi fost spusă de viitorul ”păgubaş”. 10. Pentru tentativa de înşelăciune şi fals în declaraţii au fost deja condamnate patru persoane, prin sentinţa Judecătoriei Sectorului 1, şoferul parlamentarului şi alte trei persoane primind pedepse cu închisoarea de maximum trei ani, date cu suspendarea executării pedepsei pe termene de încarcerare de patru şi şase ani. 11. Audiat ca martor în acest dosar, Gheorghiu a negat orice implicare, arătând că tot ceea ce stă scris în procesul-verbal încheiat de poliţişti ar fi fals. 12. ”Acum se face o nouă cercetare, o completare a dosarului, mai temeinică”, a subliniat, ieri, Gheorghiu după întâlnirea cu anchetatorii. Primul paragraf, cel notat cu (1), este, fireşte, lead-ul. El este format din două propoziţii, cea de-a doua reprezentând un sub-lead. Amândouă la un loc formează lead-ul. Prima propoziţie ne răspunde la întrebările cine? (Deputatul PSD Viorel Gheorghiu), ce? (a fost (..) audiat de Parchetul Curţii Supreme de Justiţie), când? (ieri), de ce? (în calitate de învinuit). Cea de-a doua propoziţie răspunde la întrebările de ce? (Acuzat că şi-ar fi înscenat furtul propriului autoturism), cine? (deputatul Gheorghiu), cum? (în prezenţa apărătorului ales), ce? (a răspuns întrebărilor procurorului timp de aproximativ trei ore). ...timp de aproximativ trei ore nu răspunde, aşa cum ar părea, la întrebarea când?, pentru că nu se referă la momentul acţiunii, ci doar la durata ei. De altfel, analiza răspunsurilor la întrebări în textul jurnalistic diferă de analiza sintactică. În mod evident, în cazul acestui eveniment, întrebările cele mai importante au fost cele la care răspunde autorul textului. De regulă, cine? şi ce? sunt, de departe, cele mai însemnate, astfel că mai nici o ştire nu se poate dispensa de răspunsul la ele. Urmează îndeaproape când? şi unde?. Corolarul este că de ce? şi cum? sunt întrebări secundare. Pot exista, fireşte, şi altele, în funcţie de natura evenimentului. Sunt frecvente situaţiile în care întrebările secundare devin mai însemnate decât cele considerate importante. Nu există reguli în această privinţă. Jurnalistul trebuie să-şi urmeze bunul simţ şi să pună accentul pe întrebarea pe care o alege, în funcţie de elementul pe care vrea să pună accentul în relatarea sa. Astfel, dacă respectăm sintaxa cea mai directă a ştirii, adică subiect (cine?) + predicat (ce?), atunci vom redacta astfel: Un avion al companiei Tarom a aterizat, ieri, forţat, pe aeroportul din Sibiu. Numai că un asemenea eveniment are şanse minime să devină subiect de ştire sau de reportaj dacă nu există victime. În schimb, dacă vom pune accentul pe alt element, atunci putem reformula textul astfel: Cu o aripă frântă, un avion al companiei Tarom a reuşit, ieri, să aterizeze pe aeroportul din Sibiu. În cel de-al doilea caz, întrebarea cea mai importantă a devenit una îndeobşte secundară: cum? (cu o aripă frântă), în dauna lui cine? (un avion al companiei Tarom) şi ce? (a reuşit să aterizeze), nemaivorbind de când? (ieri) şi de unde? (pe aeroportul din Sibiu). Cu această reformulare i s-a conferit mai mult interes uman unui eveniment repetitiv: aterizările forţate nu sunt atât de rare încât să devină, fiecare, ştire. În cazul de faţă, ceea ce a conferit evenimentului acest statut a fost tocmai deosebirea de altele similare (cu o aripă frântă).
4

chiar dacă nu în fiecare paragraf. o informaţie la cele enunţate în lead.). el susţine. printro amplă declaraţie. că atât repetiţia. Răspunsul la întrebarea când? (În urmă cu o lună) ne şi indică acest lucru. care trădează sărăcia de cuvinte din mintea gazetarului şi poate degenera în verbiaj. El răspunde la doar două întrebări: cine? (Cererea ministrului Justiţiei) şi ce? (restul textului). indicate ca atare.de poate aprecia din ochi mărimea unei suprafeţe . Paragraful următor (3) este tot unul de dezvoltare. un BMW de peste 100. prin urmare. ce? (a rămas fără imunitate parlamentară) şi cum? sau de ce? (în urma votului Camerei Deputaţilor. cititorul se poate întreba. Cu acesta revenim în actualitate. dacă gazetarul are calificare de agronom . cât şi lipsa de claritate sunt 5 . Important este să nu lăsăm neatribuită nici o informaţie. vom observa că paragraful (2) este unul de dezvoltare. Paragraful mai răspunde la întrebările cine? (deputatul Viorel Gheorghiu).sau te miri ce altă pregătire câtă vreme identifică cât ai clipi înălţimea unor flăcări cu cea a unui bloc de 20 de etaje. Sursa este indicată prin pasajul Potrivit ”rechizitoriului” de 34 de pagini semnat de procurorul Panait – publicat în exclusivitate de ziarul Adevărul –. Să menţionăm aici. observaţia notată în paragraful anterior (2). Avem de-a face aici cu unul de background.Revenind la ştirea noastră. al cincilea (5) alineat poate fi considerat ca unul de deep-background. la 28 iunie 2001. Se înţelege de la sine că ea este aceeaşi cu cea citată în paragraful anterior. şi în cel care va urma. printr-un nou fragment din declaraţia singurului personaj al acestei relatări.000 de mărci. preţ de o paranteză. Mai precis spus. de altfel. Aceeaşi caracterizare se potriveşte şi următoarelor paragrafe. pe care o lăsase în parcarea sediului PNL. nici paragrafele de dezvoltare propriuzise. de pe B-dul Bălcescu). El adaugă. din când în când. în baza căruia fusese preluată maşina de firma germană SG Ost West (unde acţionar cu 50% este chiar deputatul Gheorghiu). Iar atunci când un gazetar scrie. de altfel. fiecare dintre ele trebuie citată în pasajul în care comunicăm informaţia/informaţiile obţinute de la ea. În aceeaşi ştire pot alterna surse de tip on the record şi off the record. reluată. un context de mai mare adâncime. Cu cel de-al patrulea paragraf ne întoarcem în trecut. în cazul de faţă făcându-i pre-istoria. Bine face. Altminteri se cheamă că sursa ei suntem chiar noi. Urmează răspunsurile la cine? (deputatul Gheorghiu) şi ce? (a reclamat la Poliţie furtul maşinii sale. ci doar atunci când gazetarul simte că fără această repetiţie ar putea crea confuzie în mintea cititorului. Paragraful al cincilea (5) dezvoltă nu lead-ul. că parcul se întinde pe 16 hectare sau că flăcările se înalţă la 200 de metri. cu excepţia ultimului (12). pentru că. ci pe cel de background care îl precede. Paragraful al optulea (8) are acelaşi grad de adâncime a contextului şi reia sursa (Potrivit rechizitoriului. El începe să prezinte contextul în care se produce evenimentul la zi relatat aici. Paragraful al şaptelea (7). Cel de-al şaselea (6) paragraf are acelaşi caracter de deep-background: el dezvoltă informaţia comunicată în cel de-al cincilea. atunci când o ştire se bazează pe o singură sursă. ea trebuie reluată. indicând. El nu răspunde decât la două întrebări: cine? (El) şi ce? (ne-a declarat plus tot citatul). Atunci când ne bizuim pe mai multe. adică doar la cinci zile după furt) şi ce? (expira contractul de leasing încheiat cu dealerul BMW. Este locul să facem o paranteză pentru a observa că o ştire poate avea şi o singură sursă. Rodica Stănoiu). prin care a fost admisă solicitatea ministrului Justiţiei. răspunde la întrebările când? (la 3 iulie 2001. Cel de-al şaptelea (7) paragraf nu indică vreo sursă. pe bună dreptate. fără a cita vreo sursă. chiar dacă ele provin din acelaşi loc. bazându-se pe observaţia sagace a reporterului. Prin urmare.

nu primul paragraf de dezvoltare. Prin urmare. 6 . nu trebuie incluse nici un fel de informaţii lipsite de importanţă ori care se situează pe de lături de unghiul de atac ales. dar nu lipsite de accent propriu. un amănunt despre victimă. Definirea piramidei răsturnate După cum arată şi exemplul de mai sus. Fiecare alineat corespunde unei idei. care ar fi împlinit. să ne apropiem cât mai mult de acest ideal. Doar originea lor este comună. În gazetăria modernă. Nici în corpul ştirii. ceea ce este formulat confuz va fi înţeles greşit. 1. este cel care stabileşte care anume informaţii se cer puse în lead şi care pot fi lăsate pe seama diferitelor paragrafe de dezvoltare. mâine. Un astfel de paragraf poate detalia informaţii enunţate sumar în lead sau într-un alineat anterior. cel mult două. peste care trecem. Mai mare este însă cea de a doua. mai puţin accentuate. finalul poate fi aproape la fel de important ca lead-ul. cel care aduce informaţii care merită să fie menţionate. Unghiul de atac. Fireşte că aceste alternanţe de accent şi de mărime sunt idealuri intangibile. după cum poate aduce şi informaţii noi. ori chiar eliminate. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne străduim. Din cele de mai sus rezultă că informaţiile cele mai importante sunt oferite cititorului în lead şi că fiecare paragraf de dezvoltare este mai puţin important decât cele anterioare. să-i găsească clienţi care să-i cumpere autoturismul pentru 100. Altfel spus. Acesta din urmă trebuie să ordoneze toată masa de informaţii aşa cum face magnetul cu pilitura de fier. exemple antologabile de reuşită există. Frazarea jurnalistică modernă nu mai are nimic dea face cu cea literară. o vârstă rotundă. Cele mai multe ştiri se încheie în coadă de peşte. ci ultimul. O analiză mai în detaliu a acestui text ar pune în evidenţă mai multe merite şi unele scăpări. Natura evenimentului este cea care dictează felul în care este redactată relatarea despre ea. complementare celor prezentate anterior. El poate conţine un element foarte interesant de informaţie. pentru că nu este locul aici să le examinăm. formate dintr-o frază.000 de mărci germane. Alternanţa evocată mai sus ar trebui să se regăsească şi în ce priveşte amploarea paragrafelor: cele scurte să fie urmate de altele. Deşi nu foarte frecvente. Sunt cazuri frecvente în care după lead urmează. Nicolae Păşălău. Asemenea finaluri sunt destul de rare în presa noastră. dar nu atât de important încât să-şi ceară locul în lead. cu un minimum de semnificaţie pentru subiectul ştirii. Acest accent este distribuit în funcţie de locul unde amplasăm sintagmele cheie. piramida răsturnată aşează elementele de informaţie în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Tot din cele mai de sus decurge concluzia că principalul accent logic al întregii relatări cade pe lead. partea lui).păcate gazetăreşti. sau invers. altfel spus perspectiva de abordare a subiectului. o relatare este compusă din paragrafe scurte. Aceasta nu înseamnă că fiecare paragraf nu are accentul său. Cu condiţia ca un asemenea final să existe. de regulă. Unele paragrafe pot fi mai puternic accentuate decât altele. mai mult sau mai puţin pronunţat. cu ultimul paragraf. ale cărei principale promotoare sunt agenţiile de presă. de fiecare dată. Şi acest paragraf (8) răspunde la doar două întrebări: cine? (Gheorghiu) şi ce? (i-a cerut şoferului său. De pildă. paragrafele nu pot fi egale ca mărime. Ideal ar fi ca paragrafele cu accente mai puternice să alterneze cu altele. să zicem. II. Primează conţinutul asupra formei. Dar nici cele din urmă nu trebuie să aibă o întindere prea mare. necum în lead. dar fără care ansamblul ştirii n-ar pierde mare lucru. mai lungi. pentru că. în ordinea importanţei.

2. Absenţa background-ului nu impietează asupra înţelegerii clare a subiectului din partea cititorului. Iată o astfel de ştire: 1. după ce o conductă a Compet Ploieşti s-a fisurat. dar şi că cel mai greu se redactează lead-ul. spre sfârşitul secolului XIX. ci la acela în care s-a aflat despre el. dacă acesta ar fi primul accident de acest fel. din cele de mai sus. Altfel spus. ci acela care dă primul telefonul potrivit sursei potrivite. au fost luate imediat măsuri pentru a împiedica extinderea poluării. un alt accident similar s-ar fi petrecut de curând. Faptul s-a petrecut la 13 septembrie. însă. De asemenea. Dacă. cel care află primul despre un eveniment. Iată câteva exemple. la 400 de metri de staţia de pompare de lângă platforma petrolieferă din comună. sub forma unui pasaj de background s-ar fi impus. fie el şi îndepărtat. ”S-au realizat imediat câteva baraje din paie şi coceni pentru a opri pătrunderea ţiţeiului în aval. 16 persoane venite la închisoarea din Laon (Aisne – Franţa). Kaiserul Wilhelm II. Am realizat şi în aval de baraj o deviaţie. unde şi-au vizitat rudele ori apropiaţii. flăcările au atins peste 20 de metri deasupra apei. Potrivit localnicilor. aflat la graniţa dintre judeţele Dolj şi Gorj. Întreaga cantitate de petrol adunată în spatele barajului de regularizare a fost incendiată. a declarat Ion Petrişor. Dacă răspunsul nu poate fi dat la vreuna din întrebări. 2. Potrivit autorităţilor. vom reveni mai încolo asupra dificultăţilor întâmpinate de reporteri în redactarea unor lead-uri bune. în albia pârâului Plosca. Buclucaşul când? Fiecare text de presă trebuie să răspundă la toate întrebările pe care şi le pune cititorul în mod legitim. care le-au închis toate uşile. din numeroasele posibile. Acolo s-a aruncat o soluţie de absorbţie şi neutralizare a ţiţeiului”. Tocmai de aceea. unde s-a strâs ţiţeiul care a trecut de primele baraje.3 şi 4). Exista pericolul ca petrolul să ajungă în râul Amaradia şi de acolo în Jiu.000 de soldaţi pentru a ataca New York-ul şi Bostonul. atunci o menţiune în acest sens ar fi fost binevenită. atunci acest lucru trebuie precizat în text. au fost uitate peste o oră de gardieni. el nu se referă la momentul în care s-a petrecut evenimentul relatat. comisar-şef la Garda de Mediu Dolj. a luat la un moment dat în considerare. joi. pentru a nu-i crea cititorului frustrare. Câteva tone de petrol s-au revărsat. dar abia acum s-a aflat. iar în câteva minute un nor gros de fum negru a acoperit aproape toată comuna Fărcaşu (Mediafax. Mulţi gazetari cu experienţă nu ezită să-şi tot rescrie lead-ul până obţin o formă satisfăcătoare. fiind făcut public la Observatorul Internaţional al Închisorilor. transmite corespondentul MEDIAFAX. 3. 4.Se înţelege. care ilustrează această idee: Dorind să cucerească lumea. 06. că nu este uşor să scrii o ştire. ultimul împărat german.03) Structura ştirii de mai sus este cât se poate de simplă: lead-ul (1) este susţinut de trei paragrafe de dezvoltare (2. existând pericolul ca petrolul să ajungă în râul Jiu. Un comentariu separat reclamă răspunsul la întrebarea când? Adesea. 7 . II.02. posibilitatea de a trimite o armată de 100. Accidentul ecologic s-a produs după ce pe o conductă care face parte din reţeaua de transport a ţiţeiului de la sonde către rafinării au apărut două fisuri – una pe raza comunei Farcaşu. iar cea de-a doua la patru kilometri. Reporterul bun nu este neapărat acela care se află la momentul potrivit în locul potrivit. atunci reamintirea lui.

şi este organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare din subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Conferinţa se desfăşoară. contrar indicaţiilor medicale. care a murit. formată din lead (1) şi trei paragrafe de dezvoltare (2. 3 şi 4): 1. dar inexistent. părinţii bebeluşului i-au solicitat medicului din localitate să elibereze un act de constatare a decesului pentru copil. întrucât acest document poate fi eliberat doar de medicul care a constatat decesul. prin urmare. timp de trei zile. 03) Nu se ştie de ce. unde a fost făcută necropsia. a spus Lăzăreanu. nu poate fi îngropat din cauză că familia nu a obţinut certificatul de deces. de cele mai multe ori. în Iaşi. Majoritatea ştirilor construite sub formă de piramidă răsturnată. contextul de mai mare sau de mai mică adâncime în care se petrecere evenimentul. din comuna suceveană Dumbrăveni. cercetător în cadrul Serviciului Arhive şi Documentare al Armatei Române. Unele din aceste pasaje de background. iar în 2 februarie mama a solicitat externarea.Extinderea NATO spre estul Europei ar fi fost. 06. Contextul Unele din paragrafele de dezvoltare pot fi de background. 4. adică cele mai multe dintre relatările noastre. posibilă încă de acum 50 de ani. 8 . Este primul accident rutier major din judeţul nostru în prima lună şi jumătate a acestui an. Un copil în vârstă de şase luni. 3. transmite corespondentul MEDIAFAX. a fost internat împreună cu mama sa. “Pentru mine este inexplicabil cum a putut prelua familia cadavrul copilului fără actele medicale”. evoluţia stării copilului în perioada spitalizării a fost nefavorabilă. frizează ridicolul: Este pentru a doua oară în această săptămână când un concetăţean de-al nostru îşi pune ştreangul de gât. El a adăugat că la scurt timp de la externare copilul a murit. care suferea de neuroblastom. El a spus că bebeluşul. care înlocuiesc. nu neapărat începători. se termină în coadă de peşte: cu cea mai puţin importantă dintre informaţiile pe care găsim cu cale să le aglutinăm într-o ştire. Este mai bine. tind să ignore acest lucru. în Secţia de onco-pediatrie a Spitalului “Sf. pe propria răspundere. adică. a afirmat că. fără riscul de a pierde ceva important. Din cele de mai sus decurge automat concluzia că unele ştiri se pot dispensa. Alexandru Lăzăreanu. În cadrul discuţiilor de ieri. 2. iar familia poate să-l ridice de la unitatea spitalicească ieşeană. la Bucureşti. potrivit ultimelor studii istorice. ieri. 3. majoritatea jurnaliştilor. Aşa cum se întâmplă în ştirea care urmează. a mai spus directorul adjunct al DSP Suceava. când nu avem nimic a spune. în perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Potrivit directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava. (Mediafax. pentru o mai bună înţelegere. Ar fi una din explicaţiile faptului că ei construiesc contextul şi atunci când nu este nevoie. II. în cunoştinţele sau experienţele sale anterioare. duminică. la conferinţa internaţională ”România şi Pactul de la Varşovia – 1955-1989”. 02. Maria” care au comunicat că actul de constatare a decesului este întocmit. Să prezinte. Conform biletului de externare. s-a afirmat. de paragrafele de background. URSS ar fi solicitat să intre în NATO încă din anul 1954. însă acesta a refuzat. Maria” din Iaşi. Lăzăreanu a mai spus că a luat legătura cu DSP Iaşi şi cu conducerea Spitalului “sf. un final de dorit. să tăcem. astfel ca cititorul să-l poată încadra. locotenent-colonelul dr. înseria. iar mama s-a întors la spital. teoretic. Vasile Popa.

4. informează un comunicat al SPP remis. din care patru (3. deşi sunt de părere că aurul 9 . după căderea Bancorex (Mediafax. Procedând astfel. dacă acesta există. sursa indicată la finalul celui de-al doilea paragraf (2) putea fi formulată astfel: arată comunicatul şi nu se arată în comunicat. paragrafele de background sunt amplasate după cele de dezvoltare şi înaintea finalului. în care un lider al rromilor contestă calitatea de ”împărat” pe care şi-a arogat-o Iulian Rădulescu. dacă guvernul român nu va înapoia aurul confiscat consângenilor săi. cu respectarea legislaţiei în vigoare. Prin urmare. 2. între alţii. într-o ştire de opinie. au utilizat creditele preferenţiale primite de la Bancorex în perioada 1995-1996. între care 60 cu funcţii-cheie în stat. pe ofiţerii SPP Iulian Crăiniceanu. declinându-şi competenţa. în mod greşit. de fapt. de-a face cu o structură simplă: lead-ul (1) şi cinci paragrafe de dezvoltare. nu suntem obligaţi să o dăm. SPP. 06. 5. Nu toţi rromii văd cu ochi buni augustele zbateri. solicitare la care Curtea n-a subscris. ARA a dat publicităţii cazurile a 400 ”din cele 5000 de persoane care au beneficiat de credite preferenţiale de la Bancorex. a declarat. pentru MEDIAFAX. Ionel Tănase şi Aida Băjenaru. În schimb. Iulian Rădulescu. considerată mai lentă. drege. în valoare totală de 70 de milioane de dolari. cel ce-şi zice împăratul rromilor de pretutindeni. fiind precedată. nu facem decât să ne achităm de una din obligaţiile noastre: aceea de a da răspuns la orice întrebare pe care vreun cititor de-al nostru şi-o poate pune în mod legitim. în timpul guvernării trecute.4. în urmă cu două luni. de un amplu background pe care-l cităm: Zilele trecute. face. fie şi de genul rememorării întâmplărilor anterioare care culminează acum. Convenţia amintită ne ajută să scăpăm de diateza pasivă. Contractarea unor credite de către cadre ale Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) de la Bancorex în perioada 1995-1996 au fost încheiate între persoana fizice şi bancă. mai puţin dinamică decât cea activă. după 1945. SRI şi Parchet care au beneficiat de credite de la Bancorex a mai fost publicată în presă. dar nu atât de importantă încât să-şi ceară locul în lead. rezoluţie. Iată un exemplu: 1. Curţii Constituţionale. Agenţia Română Anticorupţie (ARA) cere PNA să verifice modul în care aproximativ 400 de persoane. O observaţie marginală legată de acest text: în pratica agenţiilor de presă funcţionează o convenţie după care un comunicat (hotărâre. de a se implica în problema reparaţiilor faţă de etnia rromă. potrivit membrilor asociaţiei. Serviciul de protecţie şi pază nu a fost sesizat în legătură cu eventuale nereguli în contractarea şi derularea creditelor în cauză.Ceea ce nu înseamnă că. adică dacă avem o informaţie suficient de interesantă pentru încheiere. bani acordaţi – cu dobânzi între 5 şi 18 la sută – pe criterii politice clientelei PDSR. Surse din SPP au declarat. aici. pe care se axează. Lista îi cuprinde. Lista persoanelor fizice din MI. această informaţie. De regulă. Mugur Ciuvică. De observat că cea de-a doua frază din paragraful al cincilea (5) ar putea să nu fie de background. Demersul imperial survine cererii adresate de acelaşi personaj. joi. unul dintre membrii fondatori ai ARA. a anunţat că va chema în instanţă pe premierul Adrian Năstase. se arată în comunicat. joi. 6. orice fel de alt document) vorbeşte. 3.03) Avem. Adică vreo 15 mii de kilograme de monede şi bijuterii din preţiosul metal. textul. agenţiei MEDIAFAX. că ofiţerii respectivi şi-au returnat creditele contractate la Bancorex.5 şi 6) sunt de background.02. apare abia pe la mijlocul lui. ori de câte ori înţelegerea mai bună de către cititor a unui eveniment reclamă din partea jurnalistului o explicaţie suplimentară.

refuzând ca NATO. Ambasadorii celor 19 state membre NATO au început. (Mediafax. este răvăşită de excepţii. dar o mai bună înţelegere a conţinutului lui reclamă o întregire din zona pre-istoriei evenimentului. la Bucureşti. ani de zile. background-ul (paragrafele 3 şi 4) este încadrat de paragrafele de dezvoltare prorpiu-zise (2. după care informaţia caldă. ABM va expira azi. sâmbătă. Bush a decis că Washington-ul se va retrage unilateral din această înţelegere. 5 şi 6). ”la zi”. Germania şi Belgia. începe în mod greşit cu un background. de-abia de aici intrăm în subiect. 1. joi. Unul dintre aceştia este Gheorghe Ivan. În prezent. empatia faţă de cititor îl pot îndruma pe jurnalistul care redactează un text când să aplice regula şi când vreuna dintre excepţiile de la ea. de background: 10 . Lista cu solicitările americane. Desprinsă din coasta CNSLR Frăţia înainte de alegerile din 1996. prin îndeplinirea solicitărilor americane. a numeroşi demnitari. joi. lideri de organizaţii patronale. se opun. ulterior Rusia. secretar de stat la departamentul relaţii interetnice al Guvernului. înaintată la data de 16 ianuarie de ambasadorul american la NATO. Tratatul privind limitarea sistemelor de apărare anti-rachetă (ABM). Reuniunea NATO are loc la o zi după discursul secretarului de Stat american. trebuie s-o preceadă pe cea de background. citate de AFP. de trei săptămâni discutării acestor probleme. 6. în acest text. Prima excepţie ar fi aceea că background-ul poate surveni după lead şi preceda paragrafe de dezvoltare.trebuie să se întoarcă la cei de la care a fost înstrăinat prin măsurile coercitive ale statului comunist. experienţa. Franţa. nu os domnesc. Iată un background necesar chiar în a doua frază: În prezenţa premierului. lideri sindicali autohtoni şi europeni. Colin Powell. singura ţară membră NATO care se învecinează cu Irakul. a avut loc al treilea congres al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR).02.00 ora României) o reuniune specială cu uşile închise pe tema crizei irakiene. 2.03) Altă excepţie apare atunci când paragrafele de dezvoltare alternează cu altele. au anunţat surse diplomatice din cadrul Alianţei Nord-Atlantice. 4.00 GMT (14. Prin urmare. Diplomaţi NATO au declarat. CSDR a fost cunoscută. CSDR este una din cele 5 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional şi una din cele 3 semnatare ale Acordului social pe 2002. la 6 luni după ce preşedintele american George W. 5. Trei ţări europene. a reprezentat baza echilibrului dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică. prevede acordarea unui sprijin logistic şi adoptarea unor măsuri pentru apărarea Turciei. a ministrului Muncii. Şi în exemplul care urmează. şi a descurajat statele cu aspiraţii nucleare. Urmează. Şi doar logica. 06. o ştire care aminteşte că în ziua publicării ei urma să expire Tratatul ABM. bunul simţ. reprezentanţii permanenţi ai NATO înceracă să ajungă la un consens privind mai multe solicitări ale Statelor Unite referitoare la susţinerea NATO în cazul unui conflict militar cu Irakul. ca sindicatul din care a provenit Victor Ciorbea. Nicholas Burns. Ea apare atunci când lead-ul este edificator asupra subiectului. În exemplul care urmează. În cursul acestei reuniuni. 3. citatul în care personajul invocat mai sus este calificat din os de roată. că nu pot estima cât va dura reuniunea ambasadorilor şi nici dacă se va ajunge la un consens. Dar şi această regulă. care a prezentat în faţa Consiliului de Securitate dovezi ”incontestabile” care arată că Irakul nu intenţionează să renunţe la armele de distrugere în masă. în loc să aducă în atenţia cititorilor chiar elementul enunţat: Timp de 30 de ani. să se înscrie într-o ”logică a războiului”. la ora 13.

a spus Miller. care a dezvăluit divizările europene privind criza irakiană. Printre şapte dintre aceste ţări au fost invitate. a repetat. alături de Bulgaria. 4. s-au raliat. se arată în declaraţia prezentată de ţările Grupului Vilnius. la încheierea unei întâlniri avute la Washington cu preşedintele american. că Saddam Hussein ”trebuie dezarmat”. ”Ţările noastre cunosc pericolul unei tiranii şi responsabilitatea unică a democraţiilor pentru apărarea valorilor comune. să adere la Alianţă în 2004. citând o declaraţie comună a celor zece. 7. a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Bucureşti.02. care dispun de arme de distrugere în masă”. Cele zece ţări reamintesc în declaraţie faptul că anul trecut s-au angajat să participe la o coaliţie internaţională având drept misiune executare dispoziţiilor ONU şi dezarmarea Irakului. Slovacia. Zece ţări est-europene. Asemenea semne de avertizare trebuie totuşi formulate pe cât de concis. 6. iar principala noastră grijă trebuie să fie ca cititorul să nu ameţească între înainte de şi după aceea. Colin Powell. Albania. 11 . Iniţiativa are loc după publicarea. în noiembrie 2002. Ţările semnatare ale declaraţiei au apreciat că Powell a prezentat în faţa Consiliului de Securitate ”probe convingătoare”. ”Pericolul prezent şi evident reprezentat de regimul lui Saddam Hussein necesită un răspuns comun al comunităţii ţărilor democratice. aşa cum face şi finalul celui de-al doilea (2) (la câteva ore după discursul secretarului american de Stat. (Mediafax. ”Saddam Hussein trebuie dezarmat. 5. la câteva ore după discursul secretarului american de Stat. 2. relatează AFP. Bush. ”Am susţinut în mod activ eforturile comunităţii internaţionale destinate dezarmării Irakului prin mijloace paşnice. indiferent de natura acestuia. Leszek Miller. 7 şi 8) aduc elemente de background. a subliniat că declaraţia celor zece nu reprezintă un atac împotriva unităţii UE. Creat în 2000. săptămâna trecută. afirmă textul declaraţiei. acest grup include cele trei ţări baltice (Letonia. Cehia şi Polonia. Cosmin Dobran. arată declaraţia Grupului Vilnius. a unei scrisori de sprijin pentru Statele Unite. afirmând că a devenit clar faptul că Irakul încalcă rezoluţiile ONU privind dezarmarea. 8. trebuie să rămână unită pentru a face faţă pericolului pe care îl prezintă legăturile între terorism şi dictatori. semnate de liderii a cinci ţări membre UE (Marea Britanie. Spania.03) Veţi observa că paragraful al treilea (3). miercuri.441. Estonia). Portugalia şi Danemarca) şi de liderii a trei ţări est-europene (Ungaria. din care facem parte. Acum este clar că Irakul încalcă. Italia. 06.. Croaţia şi Macedonia. Lituania.”. În această situaţie avem de-a face cu un joc aproape cinematografic al planurilor temporale. în cazul în care această ţară nu respectă rezoluţiile privind dezarmarea. astfel încât cititorul să nu aibă nici un fel de dificultate în a înţelege când anume se petrece ceea ce i se relatează în fiecare paragraf. inclusiv Rezoluţia 1. Cerem Consiliului de Securitate al ONU să întreprindă acţiunile necesare şi adecvate împotriva ameninţării constante a Irakului la adresa păcii şi a securităţii”. România. care acuză regimul de la Bagdad că duce o campanie destinată împiedicării unor inspecţii seminificative şi că refuză să se dezarmeze. ”Această declaraţie trebuie să contribuie la o unitate de opinii europeană privind Irakul”. Slovenia. România. ca şi ultimele trei (6. cea mai mare dintre ţările invitate să adere la NATO. miercuri. 3. George W. Comunitatea transatlantică. Colin Powell). rezoluţiile Consiliului de Securitate.. citat de postul de radio public polonez. într-adevăr.1. Statelor Unite. Vom face totul pentru ca Saddam Hussein să nu mai reprezinte o ameninţare pentru lume”. pe atât de precis. care doresc să se integreze în NATO. Premierul polonez.

Iată un bun exemplu. Cititorul este obişnuit. cele în care opinia autorului nu are ce căuta. de o bună bucată de vreme cu asemenea date. dar acesta nu este unul de agenţie şi nu aparţine strict genurilor informative. în general. iar una la spitalul din Hadera. însuşirea cea mai de preţ nu doar a informaţiilor. Acesta este cazul celor mai multe ştiri şi reportaje. triumfă într-un campionat mondial. de aceeaşi natură. Criticabil în textul de mai sus ar fi doar un element de comentariu (orbeşte). Este vorba de înlocuirea celor 8 autoturisme Volkswagen Passat. al ştirilor-premieră: Pentru prima oară după două decenii.. însă de mai mare adâncime (deep-background).. În superbul oraş nordic israelian am luat prânzul. naţionala de fotbal a. Pe aceasta se bazează. autocarul nostru a mers ”şnur”. după care autocarul a luat-o pe aceeaşi stradă 65. după ce.. destinate exclusiv membrilor Biroului Permanent al Senatului. apare atunci când background-ul devine atât de important încât îşi caută locul în lead. pentru că activitatea jurnalistică se sustrage. (. pe baza relatărilor altora. atunci trebuie să rezulte clar că aceasta este chiar reporterul-martor ocular la eveniment. însă. nu ultima. Fără sursă nu e ştire! Nu există ştire fără sursă.) În sfârşit. (Vezi. Când nu este amintită explicit nici o sursă. prin natura ei creativă. revin asupra atentatului ce a avut loc luni. în Israel. oricărei rigori didactice. care are staţii cu duiumul şi călători mulţi. tot la Kiyrat Shmona şi chiar la graniţa cu Libanul. Jurnalistul doar reconstituie evenimentul. ale jurnalismului de calitate. o altă excepţie. în cea mai mare măsură. din realitatea noastră politică imediată: După scandalul megatelevizoarelor. ministrul turismului a admis că ”Dracula Park e posibil să nu fie realizat la Sighişoara. Spre deosebire de autobuzul de pe linia 841 (ţinta atentatului – n. alături de alţi colegi. Iată două exemple în care sursa este reporterul: Poliţiştii sosiţi imediat la faţa locului au întrerupt circulaţia pe autostradă. cu unele nou-nouţe de peste 30. lângă un autobuz a explodat un automobil capcană în care se aflau doi terorişti palestinieni.” Până acum. prin voia sorţii..Apar şi situaţii în care un paragraf de background este urmat de un altul. Dan Matei Aghaton. iar 50 au fost rănite. ba chiar pretinde ca accentul din lead să cadă pe el. Senatul se pregăteşte să facă alte cumpărături pe bani publici. FV). în acest sens. desigur. în general.. Este una din regulile de bază ale jurnalismului de agenţie şi..) 12 . (. autorul trebuie să precizeze de la cine a aflat o informaţie sau alta pe care o foloseşte în textul său. am fost martor aproape direct la această tragedie. III. ştirea care ilustrează structura piramidei răsturnate. de data aceasta. De aceea... pentru prima dată de la demararea proiectului. întrucât. chiar pe masa de operaţie).m. părintele acestui Disney-land de tip mioritic a susţinut orbeşte locaţia iniţială. drept pentru care ne-am apropiat de el în mod firesc. pentru care s-a plătit 1 miliard.000 de Euro bucata. Şi încă unul: Ieri. la Metulla. Este cazul. aici. 16 persoane au murit (15 pe loc. ci şi a agenţiilor de presă: credibilitatea. oprind autobuzul în care ne aflam.) Întâmplarea a făcut ca în aceeaşi zi să mă aflu. mai sus. Cititorul are dreptul să ştie cum se face că reporterul află totdeauna înaintea lui ce se petrece în lume.

a spus el. adică la sfârşitul lead-ului. o plimbare pe străzile Sighişoarei oferea un spectacol halucinant: sute de trupuri zăceau răsfirate în cele mai nefireşti poziţii.. sursa trebuie indicată cel mai târziu la sfârşitul lead-ului. şefă de grup. Am aflat uşor-uşor că.. din Dej. alături de răspunsurile la întrebările principale. (. sursă unică: Duminică în zori. de ieri. dar era în plină desfăşurare ”Festivalul Medieval Sighişoara 2002”.) De altfel. Sursa poate figura în sub-lead atunci când nu încape chiar în prima frază. a primului alineat al textului. Aceasta e concluzia comisiei de anchetă asupra catastrofei. bine ilustrată de exemplul care urmează: Naufragiul submarinului nuclear Kursk (august 2002) s-a datorat exploziei combustibilului unei torpile. care vin să sporească interesul pentru noutatea comunicată în lead. Aşa cum se va vedea. cu un semn de explozie în dreptul Haderei. Autorul ştirii care urmează a crezut că procedează corect citând sursa la începutul ei. dacă avem şi un sublead. însă. în cursul dimineţii de marţi. judeţul Cluj – şi 40 de răniţi. din autogara centrală din Tel-Aviv. sursa dobândeşte o importanţă care se situează între cea a răspunsurilor la întrebările principale şi cea a răspunsurilor la întrebările secundare.. militant Al-Fatah. pe unde trebuia să trecem în următoarele 4-5 minute. De cele mai multe ori. şofer. bazat doar pe observaţiile reporterului. FPS a trecut la privatizarea mastodonţilor industriali. (Adevărul. radio Arouto 7 transmitea după tragedie că. 39 ani. au început să zbârnâie.07. aici. printre bălţi de urină şi bere.c. unii foarte grav.07. în mijlocul gunoaielor. 02. În paralel. a anunţat că. Nu se purtase nici un război. În această situaţie. ”Incendiul şi creşterea presiunii care au urmat exploziei termice (a torpilei – n. a fost lichidat Ali Ajuri. pe ecranele televizoarelor a apărut o hartă a drumurilor. în zona Nablus. Petrică Onofraş. Acestea din urmă pot fi date în paragrafe de dezvoltare. sursa nu coincide cu răspunsul la întrebarea cine?. printre care s-a aflat şi cel de la 17 iulie a. în cel mai rău caz după ele. acceptată tacit de majoritatea jurnaliştilor buni. prezentată de viceamiralul Valeri Doroghin. Lider al Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa. Concluziile preliminare incriminaseră deja combustibilul torpilelor ce se aflau la bordul Kurskului (sic!).Între timp. În frecvente cazuri. lichidarea unui şef de terorişti kamikaze şi nicidecum că informaţia despre acesta a apărut în ziarul ”Maariv”. sursa trebuie să se regăsească în lead.) au antrenat explozia tuturor muniţiilor de la bord”. Lucrul esenţial pe care dorea să-l comunice acest text era. soldat cu şase victime – între care s-a aflat românul Adrian Erdeş. după cum se vede. Prin urmare era mai fericită o redactare de tipul: 13 . el a fost descris drept unul dintre conducătorii militanţilor Al-Fatah responsabili cu trimiterea de terorişti kamikaze pentru comiterea de acte sinucigaşe în interiorul Israelului. prin diverse cotloane ale cetăţii medievale. 15. fără a fi amintite nici măcar în treacăt în lead. telefoanele însoţitorilor – ghid. dacă totul decurgea normal... Constantin Purcaru.. adică nu mai departe decât în finalul celei de-a doua fraze. că primul paragraf de dezvoltare conţine un citat de întărire. din seara sărbătorii Tisha Baav.02) Potrivit unei reguli a agenţiilor de presă. sursa poate fi indicată şi prin răspunsul la întrebarea cine?: Taromul anunţă majorarea tarifelor la cursele interne.n.. (Adevărul. 30 de ani. Este o formulă frecvent utilizată. între aceştia fiind mulţi români: Dorin Vasile Bujor (Deva). Constantin Manole etc. Iată un foarte bun lead. ofiţer al serviciului de securitate. iar cel de-al doilea aduce elemente de background. iar singurele ”lupte” care se dăduseră fuseseră cele cu alcoolul. În schimb. Ele infirmă şi speculaţiile potrivit cărora submarinul ar fi fost lovit de o navă a NATO. el a greşit: Ziarul israelian ”Maariv”.02) De observat.

Restul informaţiilor putea fi distribuit în celelalte paragrafe. mai multe informaţii lămuritoare despre sursă. Este. iar într-unul din primele paragrafe de dezvoltare ea este individualizată. Şi mai rare sunt cazurile în care sursa este atât de importantă încât i se alocă nu doar locul preponderent în lead. autorul ar fi construit paragrafe distincte din cele două pasaje care se referă la background (despre atentatul din autogara centrală din Tel-Aviv şi despre victimele româneşti ale acestuia). ilustrând butada după care n-a avut timp să scrie scurt. la subiectul central al acestui subcapitol. confruntat cu veşnica dificultate de a obţine informaţii complete! Revenind. Anchetele preliminare ale FBI şi ale altor agenţii federale americane au reuşit să-i identifice pe toţi cei 19 terorişti implicaţi în deturnări şi să releve elemente care atestă legătura lor cu reţeaua teroristă a lui Oussama ben Laden. să observăm că sunt frecvente. Din cele de mai sus rezultă că rareori sursa este considerată atât de importantă încât accentul în lead să cadă chiar pe ea. O stângăcie a textului pare a fi şi faptul că vârsta este indicată doar la una dintre cele patru victime. atâtea câte consideră jurnalistul că sunt necesare pentru caracterizarea corectă a credibilităţii ei. dar notabile. dintr-un motiv sau altul. Dar să arunce primul cu piatra doar acela care n-a fost niciodată reporter de teren. Bunăoară: Taromul anunţă majorarea tarifelor la cursele interne. preferând discreţia. în medie. Cu toate acestea. În lead este menţionată o sursă colectivă. evită luminile rampei. Să observăm. Un comunicat semnat de directorul general al companiei. De aceea. Acesta se află pe primul loc pe lista celor mai căutaţi criminali. şi nu pe răspunsul la vreuna din întrebările apreciate ca importante în cazul evenimentului relatat. iar autorităţile americane au pus o recompensă de 5 milioane de dolari pentru orice informaţie care poate conduce la arestarea sa. în paranteză. Dacă s-ar fi aplecat mai mult asupra textului. dat publicităţii astăzi. diferenţiat în funcţie de durata zborului. nu foarte frecvente. în paranteză.Unul din şefii teroriştilor kamikaze trimişi în Israel a fost lichidat. în general... stabilită de FBI. totuşi. există cazuri. cazul surselor greu accesibile pentru jurnalişti. în care importanţa sursei o covârşeşte chiar pe cea a informaţiilor pe care le comunică ea. ci şi mai multe paragrafe de dezvoltare. În orice caz. Să mai observăm. atentate sinucigaşe. situaţiile în care informaţiile despre sursă sunt prezentate eşalonat. mai precis determinată. XY. cu 50%. acum. teroriştii comit. se risipesc în mai multe paragrafe de dezvoltare. Un sub-lead se impunea. performanţa jurnalistică de excepţie a canalului american ABC.. militant Al-Fatah şi lider al Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa. o formulare pleonastică: dacă sunt kamikaze. că textul mai păcătuieşte şi prin lungimea excesivă a frazei. a fost descris drept unul dintre conducătorii. Autorităţile de la Washington îl consideră pe miliardarul saudit Oussama ben Laden drept principalul suspect pentru organizarea atentatelor teroriste din 11 septembrie. Iată un asemenea exemplu: . pentru identificarea personajului: Ali Ajuri.000 de morţi. una din însuşirile apreciate ale reporterilor este aceea de a şti să facă sursele să vorbească. bilanţul acestor atacuri fiind estimat la 5. a anunţat ziarul ”Maariv”. precizează că tarifele vor creşte. de bună seamă. La nevoie. 14 . care a realizat o discuţie televizată de câteva ore cu Oussama ben Laden.. când trei avioane de linie au fost deturnate şi au lovit în plin turnurile gemene ale World Trade Center din New York şi o latură a Pentagonului din Washington. de asemenea. al celebrităţilor din orice domeniu care.

Statele Unite ale Americii au declarat război terorismului. aşa cum reiese dintr-un interviu acordat ABC News. ceea ce s-a întâmplat cu Coreea de Sud ieri. Declaraţiile făcute cu această ocazie de liderul terorismului internaţional se constituie într-o adevărată radiografie a monstruozităţii născute din fanatism religios. cu diagnosticul de insolaţie. Rahimullah Yousafsai. soldate cu moartea a peste 224 de persoane şi rănirea câtorva mii. Din această perspectivă. El a fost transportat la serviciul de urgenţă cu insuficienţă respiratorie şi simptome de spasmofilie. împotriva Ambasadelor SUA din Tanzania şi Kenya. din care am selectat cele mai relevante fragmente. din Afghanistan.. a uimit dar au şi încântat lumea. Nick Robertson. ne sugerează. 22. Se înţelege de la sine că cele dintâi sunt absolut necesare pentru evidenţierea importanţei interviului care urmează. a crimelor în masă comise în numele lui Allah. informaţia costă. calităţile demiurgice a reporterului: omniscienţa şi ubicuitatea. fireşte. Dacă dorim să fim excesiv de scrupuloşi putem adăuga că până şi aprecierea că ceva este. fie ea şi vagă. Şase persoane din judeţul Alba au ajuns la spital în ultimele 24 de ore.. La vremea respectivă. exemplul este interesant şi pentru că ne arată că. (Cronică după victoria cu 2-0 asupra naţionalei Poloniei. Corespondentul CNN la Kabul. Avem. în calitate de jurnalist specializat în sport.000 de dolari pentru a procura 64 de casete video cu imagini din taberele de antrenament ale reţelei teroriste Al-Qaida. este. maniera în care. imagini difuzate duminică pe postul TV amintit. chiar dacă se află de o lună în Coreea de Sud pentru prezentarea meciurilor Campionatului Mondial de Fotbal. expert în chestiune. Era bine dacă cita aici o sursă. FV) E greu de crezut că un gazetar sportiv. aproape în totalitate. Cel mai tânăr pacient are 22 de ani. în decembrie 1998. (Adevărul. a putut deveni sursa credibilă a aprecierii că personajul a devenit mult mai popular chiar decât preşedintele. în care membri ai acesteia testau pe câini arme chimice. în egală măsură.02) Păcat doar că lead-ul este din cale afară de lung! În treacăt fie spus. de cele mai multe ori. meritul antrenorului Guus Hiddink. relevă cotidianul The New York Times în ediţia sa de miercuri. Descrierea sursei devine uneori atât de importantă. precum şi de organizarea atacului împotriva distrugătorului ”USS Cole”. executat în octombrie anul trecut şi soldat cu moartea a 17 marinari americani. de genul apreciază presa coreeană.08. Aici s-ar fi cuvenit tot o sursă vagă. Ceva de genul după aprecierea cvasiunanimă a ziariştilor. aproape în totalitate. în absenţa surselor.El este bănuit şi de orchestrarea atentatelor cu bombă din august 1998. încât ajunge ea însăşi subiect de ştire şi. desprins dintr-un amplu grupaj. meritul antrenorului Guus Hiddink ar fi necesitat citarea unei surse. în cele de mai sus. a recunoscut că ”o sursă” i-a înmânat înregistrările video respective după ce le-a găsit într-o casă în care ar fi locuit Bin Laden. de lead: Canalul american de televiziune CNN a plătit 30. cel mai popular şi mai iubit om din Coreea. odată cu debutul acestui turnei. Pasajul care urmează. Iar descrierea condiţiilor în care a fost obţinut textul vine să potenţeze interesul cititorului pentru el. producătorul ABC News. care a devenit. chiar cu riscul de a îngreuna fraza. şi nu puţin! Cel puţin finalul cronicii sportive citate mai jos ar fi trebuit atribuit unei surse experte locale: . un exemplu de combinare a elementelor de background cu cele legate de descrierea sursei. 1”. a fost condus la o locaţie secretă. iar obiectivul numărul unu al acestui ”prim război al secolului XXI” este lichidarea reţelei teroriste coordonate de Oussama ben Laden. O femeie a 15 . După atentatul de săptămâna trecută. mult mai popular chiar decât preşedintele Kim Dae-Yung. considerăm util să vă prezentăm modul de gândire al ”inamicului public nr. unde Oussama ben Laden i-a acordat în exclusivitate acest interviu. chiar dacă reporterul însuşi este.

. citată de Reuters. apreciază Amiralitatea. probabil. Să zicem . (. iar unui bărbat de 47 de ani i s-a făcut rău pe stradă.). O regulă a relatărilor agenţiilor de presă spune că se păstrează în textul final doar două surse. iar unui bărbat de 47 de ani i s-a făcut rău pe stradă. în 6 martie 1987. verbul de vorbire care s-ar fi potrivit ar fi fost apreciază. la rândul ei. în timp de aştepta un tren în gară. Era mai bine Vasile Marcu a apreciat. Probabil că a relatat şi că redactorul a folosit un anglicism. citat de Mediafax.. în 1912. Vom cita mai jos câteva cazuri de – să le zicem doar aşa – inabilă menţionare a sursei: Doar doi pasageri care au căzut din autobuz au supravieţuit. care cita – era obligaţia sa. agenţia prelua informaţia dintr-un organ mass-media occidental. Uneori. vineri. Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. o întâlneşti unde nu te aştepţi. sursa va arăta iarăşi altfel: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. cea mai bună sursă. în 1912. în 6 martie 1987. pentru că va fi văzut el însuşi. întotdeauna. în 1912. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului. devreme ce nu citează nici măcar vreun martor. Concomitent. ele oferind mai curând date despre individ (un atentator – FV). Un aparat din dotarea Spitalului din Zlatna arată că. Asemenea surse. dacă faci investigaţii temeinice: În vreme ce poliţia şi Ministerul de Interne au fost zgârcite cu detaliile evenimentului. a raportat trustul indian de presă. în timp de aştepta un tren în gară. vineri. ducă-se pe pustii! Jurnaliştii trebuie să se străduiască să găsească. nevasta preşedintelui.) de insuficienţă respiratorie şi simptome de spasmofilie. surorile voluntare pregătite de Crucea Roşie sunt preferate. Care va să zică. Să presupunem că ştirea de mai sus a fost transmisă de Reuters. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului. Iată un exemplu în această regulă a fost. În această situaţie. Dar Mediafax nu este o sursă expertă în chestiune. scrie Reuters. a confirmat Agenţiei France Press că. în 1912.leşinat. concentraţiile de dixod (sic!) de sulf sunt depăşite.apreciază The Times. Ambii au fost spitalizaţi de urgenţă. în 6 martie 1987. pentru că pune diagnosticul de insolaţie. O situaţie specială se înregistrează la Zlatna. trebuia păstrată o dublă sursă. că: O femeie a leşinat.. Bernadette Chirac. în cursul dimineţii. poate britanic. chiar dacă nu mai poate respira din cauza noxelor. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului. soţul ei a fost ţinta unui atentat în timpul defilării de pe Champs Elisees. Reprodusă după Mediafax. Cu toate acestea. deja. a fost cel mai mare dezastru naval englezesc de la scufundarea Titanicului.. în 6 martie 1987.. el citeşte un aparat din dotarea spitalului. Conform lui Vasile Marcu. care îi spune că s-au depăşit concentraţiile de dixod (sic!) de sulf. unde vede vântul încremenit. ştirea va arăta astfel: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. unde vântul a încremenit şi aerul a devenit irespirabil din cauza noxelor. În cele mai multe dintre exemplele citate mai sus sursele au fost corect introduse. martor etc. încălcată: 16 . Probabil că. nu-i aşa? – o sursă expertă locală: Scufundarea feribotului “The Herald of Free Enterprise”în portul belgian Zeebrugge. jurnalistul nostru se află la Zlatna. Preluată de Mediafax. în multe cazuri. informează Mediafax. El se află şi peste tot. În acest caz. dacă el a fost menţionat în prealabil ca sursă bună (expert.. citat de Mediafax. jurnalistul este medic. apreciază Amiralitatea.

Dacă. la mai multe agenţii internaţionale de presă şi compară fluxurile lor. Lebedele dau din cap. din nou. Toate acestea se petrec pentru că gazetarii nesocotesc o regulă: aceea a obligativităţii verificării fiecărei informaţii din cel puţin două surse.. 1. în diferite organe de presă. simultan. pentru că ne interesează. 17 ..Cea mai mare parte a animalelor din turmă arată ce vrea să facă întreaga turmă. atunci formularea corectă a sursei ar fi fost . pe care SOV îl avea la mână. nişte pescari păgubiţi la FNI. Constanţa. securişti naturalizaţi în Occident.. Puteţi să recurgeţi singuri la operaţiunea de a confrunta relatările din mai multe ziare despre unul şi acelaşi eveniment. ceea ce poate fi un lucru normal dacă ziarele au recurs la unghiuri de abordare diferite. că ele diferă prin informaţiile pe care le reţin despre întâmplarea relatată. peste obiecţia – intemeiată – că sursa este citată prea târziu. care preferă să întârzie difuzarea pe flux a unei telegrame pentru a câştiga răgaz pentru o verificare suplimentară. După Academia Vedetelor. altceva. Floreasca şi Universitar din Bucureşti. a zburat câţiva metri prin aer. verifică informaţia unei agenţii prin cea a celeilalte. revista “Nature” publica doar informaţiile din care nu ea. Unele agenţii de presă sunt mai riguroase şi cer ca informaţia să fie confirmată din cel puţin trei surse. La rândul lor. după prânz.02). democraţie şi în rândul animalelor. În cercurile jurnalistice este răspândită. precum şi la o clinică din străinătate. Sorin Ovidiu Vântu s-a ciocnit violent cu o dragă. prin Deltă. bunăoară.. cel puţin. pentru că el ilustrează cât de multe informaţii contradictorii pot apărea. după ce un post de televiziune naţională a dat ştirea. scrie prestigiosul “The New York Times”. având coloana vertebrală şi gâtul fracturate. care citează revista “Nature”. III. a suferit un traumatism toracic. Vom trece. după care şi-a pierdut cunoştinţa. dimpotrivă. Spre seară. aici. Există.scrie revista “Nature”. 18. atâtea de câte este nevoie pentru ca cerinţa verosimilităţii şi credibilităţii să fie întru totul îndeplinită. aprecierea după care France Press-ul sacrifică acurateţea pe altarul rapidităţii. Văcăroiu. Dacă cea care a apreciat că turmele sunt democratice este revista “Nature”. din păcate. ca dracul din cutie. ”Vilfor” sau ”Viking IV”. organele prestigioase de presă scrisă sau vorbită se abonează. SRI şi SIE. spre deosebire de Associated Press şi Reuters. cerbii se ridică pe membrele posterioare. la miezul nopţii. opinia publică a preluat constructiv subiectul. cu dicţia sa inconfundabilă: m-a căutat cineva? Am ales acest amplu citat dintr-un editorial de Cristian Tudor Popescu (Adevărul. întrebând politicos. departe de a fi complementare. uneori din mai multe. de-abia atunci ar fi fost corectă formularea . deci. Verificarea informaţiei nu este facultativă! Ieri. fabricând deja scenarii pe ideea cine l-a lichidat pe Vântu. Şi decizia este luată în majoritate.06. de regulă. se bat cap în cap. Anormalul intervine însă atunci – iar acest lucru se petrece. citată de prestigiosul “The New York Times”. Cu alte cuvinte. însuşi SOV a ieşit pe sticlă. de fapt. Astăzi urma ca implicaţiile să ia amploare: CIA. ci prestigiosul cotidian deducea caracterul democratic al turmei. ca să ia el toţi banii. se conturau deja câteva soluţii de bun simţ: Adrian Năstase. evrei puşi de madam Vlas. mergând cu luxoasa sa şalupă ”Vifor”. Aceasta este povestea creată de presa centrală. care citează revista “Nature”. Veţi constata. În această stare a fost transportat cu un elicopter al SRI sau SIE la spitale din Galaţi.scrie prestigiosul “The New York Times”. fosta nevastă a lui SOV şi. mult prea frecvent – când informaţiile. Din păcate.

ci motocicletă. O să-mi permit să completez acest pasaj: . sub acest titlu sunt dezminţite. Precizare este. chiar înainte de difuzarea ei. Ferencz.Claudine s-a căsătorit. Această corectură dobândeşte forma anulării parţiale sau totale a ştirii abia difuzate ori a restransmiterii ei în formă corectă sau completă. /. se poate ajunge la situaţia hazoasă din bancul cu Volga care nu era maşină. nu Ecaterina a II-a. Elena Caragiu consideră că ”necrologul” din ”Libertatea” este un ecou al acuzaţiilor din 1977 (Toma Caragiu ar fi murit aşteptând un telefon care nu venea de la soţia sa. ea mai are posibilitatea să intervină prompt pentru corectarea acesteia. Oricum. pentru că. agenţiile de presă sunt mult mai scrupuloase în ceea ce priveşte verificarea informaţiei. Într-un interviu acordat ziarului nostru în exclusivitate.regina Marii Britanii este Elisabeta a II-a. un eufemism. ”Evenimentul Zilei” a descoperit însă că. născut în 1836. nu trebuie să ne imaginăm fluxul agenţiei France Press ca fiind unul plin de informaţii inexacte ori imprecise.02 – amplu interviu de dezminţire cu ea însăşi sub acest titlu FV). Elena Caragiu este vie şi nevătămată. cum ea nu era de viţă nobilă.. şi nu i s-a dat lui Ivan. s-a căsătorit cu Mary Adelaide. între altele. într-adevăr. cu toate dezavantajele ce decurg din acest fapt atât pentru cei doi soţi. chiar dacă Romanovii se înrudeau cu Casa de Windsor . pentru că tocmai pe aceasta se bazează credibilitatea lor. nu ar fi fost difuzat înainte de verificarea în amănunt a informaţiei: Săptămâna trecută. indiferent de motiv. fiind înmormântată în Biserica Reformată din localitate. dar. punct cu punct. Acesta s-a căsătorit cu prinţesa greacă Mary şi a avut-o ca fiică pe Elisabeta a II-a.m. Aflat la câteva zeci de kilometri depărtare de cimitir. dacă nu ar putea avea şi implicaţii serioase./ Claudia. înainte ca ea să fie difuzată sau reprodusă de vreunul dintre beneficiari. Iar atunci când o asemenea corectură devine necesară.. într-un bar din New York. mai toate informaţiile vehiculate în textul incriminat: Iată ce se afirmă în ziarul dumneavoastră de ieri. străbunica actualei Regine a Marii Britanii. pentru că. Dimpotrivă. şi în număr de abonaţi. în subtitlul ”Nici o floare pe mormântul înaintaşilor” (citez selectiv. Chiar şi în situaţia în care o agenţie serioasă de presă a difuzat o informaţie greşită. actuala regină a Marii Britanii. unde este arborat şi drapelul Marii Britanii. prin urmare şi în resurse financiare.Cu toate acestea. pur şi simplu. Iată o dezminţire de care un text de agenţie nu ar fi avut nevoie. la New York. Evenimentul Zilei.06. în articolul ”Prinţul Charles se opune proiectului <<Dracula Park>>. unde lucra ca ghicitoare. cei doi devenind părinţii viitorului rege al Marii Britanii cunoscut sub numele de George al V-lea. majoritatea lor sunt temeinic verificate înainte de a fi oferite beneficiarilor. n. care se exprimă. împreună având trei copii. ”foarte probabil de un psihopat. În articol de spunea că Elena Bichman-Caragiu a fost asasinată anul trecut. cât şi pentru 18 . Fiul lor mijlociu.FV – Elena Caragiu. Ecaterina a II-a.numele corect al ”străbunicii” era Claudine Rhedey . cu zeci de lovituri de cuţit”. cu Alexander Wurttemberg. beneficiarii sunt anunţaţi imediat. a fost vorba de o căsătorie morganatică. asasinată din condei. ucisă de un psihopat american”. ci i s-a luat. Lucrurile ar fi doar foarte comice. 19. Prinţul Charles nu a vizitat mormântul”. Iată ce precizare a fost nevoit să publice un organ de presă după un asemenea reportaj. Atunci când un reporter transcrie după ureche informaţii preluate din surse pe care nu le verifică. pentru a-mi putea susţine demonstraţia): ”În comuna mureşeană Sângeorgiu de Pădure se află mormântul Claudiei Redhey. cotidianul Libertatea a publicat pe două pagini de ziar articolul ”Ultima soţie a lui Toma Caragiu. Claudia Redhey a murit în 1841 la Sângeorgiu de Pădure. s-a căsătorit la Viena cu Alexander Wurttemberg. născută pe 1 septembrie 1812. aici.

bietul de el. 25. Pentru că Beiuşul este oraş şi nu comună. Uneori. (Adevărul. corect. nu unul demolator. 14. Este evident că autorul va fi scris. plasează ziua naţională a României francofone la 1 noiembrie. între alţi copii. iar peste Canalul Mânecii. la harta Europei. Mary de Teck. nu George al V-lea. nu la Sângeorgiu de Pădure .02) 19 . răstimpul 1975-1995. care. Întrucât Alexandru era duce. a avut norocul (inspiraţia?) să se căsătorească cu Mary Adelaide. ci soţia acestuia. prinţesa. de ce s-ar fi dus? Este. care. Există la noi această boală de a arăta lumii că ne înrudim cu toţi şi cu toate – tatăl lui Schroeder este înmormântat aici. SURPRIZĂ!.02. În exemplul care urmează. dacă vreţi. Aşa se face că un cotidian francez. Procesul de verificare a informaţiilor nu încetează odată cu predarea textului la tipar sau pentru difuzare.Ferencz era de fapt Franz (sau Francis). fiica regelui George al III-lea al Angliei . Duce de Teck şi. Scopul acestor rânduri este unul constructiv. FV) şi o cercetare proprie. sâmbătă.. iar el se află în judeţul Bihor şi nu în oraşul de reşedinţă al acestuia: Un adolescent de 16 ani din comuna orădeană Beiuş a murit înecat în râul Crişul Negru. acoperind (după cum indică datarea între paranteze). deşi comparaţia este un pic forţată. mutând România în locul Bulgariei şi viceversa. fără a-i sancţiona în vreun fel sau altul.: în acest caz este vorba de genealogia Casei de Windsor. Din păcate. Financial Times. umblă.Claudine Rhedey a murit în Pattau. un comunicat sau orice fel de alt document. deci. intitulată Dvesti let vmeste. noi le ştim pe toate!). Abia acesta din urmă este tatăl actualei suverane britanice .a publicat (Aleksandr Isaievici Soljeniţîn – n. Două sute de ani împreună.m.. potrivit ”The New York Times”. Aş fi bucuroasă să ştiu că arătaţi autorilor articolului comentariile mele.. ”Străbunica” Prinţului Charles era şi ea de pe aici – după bine cunoscutul principiu ”am uscat rufe la acelaşi soare” – sau ”cocoşul meu a cântat pe gardul lui”. fireşte nu cu rea intenţie.surpriza cea mai mare vine însă abia acum: George al V-lea nu a fost tatăl reginei Elisabeta a II-a.copiii lor.prinţul Charles este admonestat că nu s-a dus să pună o floare pe mormântul doamnei Rhedey: vă întreb. până şi corectura poate îndepărta o şopârlă. un atlas. a verifica informaţia înseamnă nu mai mult decât a consulta un dicţionar. Vorbeam de implicaţiile pe care astfel de lucruri le-ar putea avea pentru ziarul dvs. Dacă ar fi procedat astfel. (Adevărul. 1795-1995. Aş dori foarte mult să înveţe ceva din această întâmplare. nu era ”greaca Mary” din articolul în cauză . care a fost făcută pur şi simplu varză. i s-a dat şi ei titlul de contesa de Hohenstein. Bush.11. rezultând dintr-o căsătorie morganatică. precum şi din dorinţa de senzaţional. cum susţin autorii articolului dumneavoastră. Uneori. un cotidian considerat la fel de prestigios. a avut alţi părinţi. ca şi cum l-aţi certa pe Regele Mihai că nu se duce să pună o floare pe mormântul lui Zizi Lambrino. dar atât .02) România are ieşire la Marea Baltică. ea nu a citit textul cu atenţie: . iar oraşul Bucureşti este una din ”capitalele baltice” vizitate de preşedintele american George W. ci din ignoranţă şi autosuficienţă (de ce să verificăm. ci tatăl lui Edward al VIII-lea (cel care a abdicat pentru a se căsători cu doamna Simpson) şi al lui George al VI-lea.din căsătoria lor a rezultat. afirmă ”Boston Globe”. Le Monde. redactorul textului de mai jos nu ar fi dat drumul la o dublă şopârlă (este denumirea dată în jargonul jurnaliştilor greşelilor involuntare). asemenea greşeli nu sunt endemice presei din România.. actuala suverană a Marii Britanii.

Bulgaria. pentru a-şi întâlni aleasa inimii şi a spune ”Da” în faţa ofiţerului stării civile. dar acesta nu reprezintă. În felul acesta se poate evita monotonia multor introduceri. El plecase din Wroclaw. există. aflat în drum spre primăria din Elmshorn. ci este şi un produs al cercetării româneşti.02) Nu mai puţin adevărat este că greşelile altora nu le scuză pe ale noastre. o regulă importantă spune că doar locul informaţiilor esenţiale se află în lead.11. pe consecinţe. Ieri. petrecut duminică dimineaţa. ar fi ales un alt tip de lead. poliţia germană. a anunţat. poliţia germană. între localităţile Zam şi Burjuc. am fost şi noi în NATO. Şi nu numai atât. IV. pe DN 7. în Bulgaria. miezul sau hazul ştirii se găseşte tocmai într-un amănunt. la redactarea acestei relatări despre eveniment. Nici nu bănuiau 26 dintre pasageri că peste numai câteva minute aveau să se trezească pe paturile spitalelor. lead-ul arareori poate fi unul amânat. Atâta doar că acest lead este aglomerat. Bush (era să scriem Clinton!). În această situaţie trebuie să i se facă loc chiar în lead. porţile bazei pentru jurnaliştii români. la baza de transfer KFOR amenajată în portul Constanţa Sud – Agigea. în Hunedoara. marţi. Toate celelalte precizări ar fi trebuit să-şi găsească locul în paragrafele următoare. cele colaterale. Grupul de Sprijin 29 şi Comandamentul 21 al Teatrului de Operaţiuni preiau echipamentele militare sosite din Kosovo şi le pregătesc pentru expedierea cu un vapor civil tip Ro-Ro (intrarea navelor militare în Marea Neagră este limitată printr-o convenţie internaţională) înapoi în SUA. Iată şi un altul. care a obţinut medalia de aur la 20 . comisă chiar în ziua în care se îndrepta spre primăria oraşului Elmshorn. The Washington Times anunţă că ”el va călători apoi spre Bucureşti. Polonia. Sursa – martori – vine ceva mai târziu. secundare sau mai puţin semnificative trebuie alungate în paragrafele de dezvoltare. în landul Schleswig-Holsein (nord) (sic!). atenţia cititorului. Pentru a vedea la faţa locului cum trăiesc şi lucrează soldaţii americani. un defect major. de cele mai multe ori. 19. un fel de combustibil Euro III pentru consumatori. unde urma să se căsătorească. Iată un exemplu adecvat acestei situaţii: Un german în vârstă de 18 ani. uneori. şi urma să ajungă la Burgas. cu o primă frază care reţine. În cazul ştirilor hard. O formulare mai bună putea fi aceasta: Un german de 18 ani a fost arestat pentru o tentativă de viol. Victimele se aflau într-un autocar înmatriculat în Polonia. a fost arestat pentru tentativă de viol. să zicem unul narativ: Autocarul rula liniştit între localităţile hunedorene Zam şi Burjuc. Iată un bun exemplu în acest sens. timp de trei ore şi jumătate. acolo unde. a anunţat. Bolile lead-ului Aşa cum arătam mai sus. ieri. spre a se întâlni cu preşedintele român Emil Constantinescu şi a ţine un discurs poporului acelei ţări” (Evenimentul Zilei. Mai exact. Chiar şi în cazul ştirilor hard se poate redacta un bun lead amânat. Se intră direct în subiect. marţi. tot aşa de reuşit: Vodca ecologică. Păcat doar că fraza a doua conţine prea multe date. Prin urmare. Ambasada SUA a deschis. Dar gazetarii cu experienţă ştiu că. în urma unui grav accident de circulaţie.Într-o avancronică la vizita lui George W. E lesne de imaginat ce efect rizibil ar fi obţinut autorul dacă. ca în acest exemplu: Cinci persoane au decedat şi alte 26 au fost rănite. aici. care se deplasa de la Wroclaw spre Burgas. fără doar şi poate. accentul se pune. Iar dacă evenimentele sunt dramatice.

Trecând peste alte imperfecţiuni. Ele sunt valabile.12. ori în urma unei prescurtări făcute cu neatenţie poate explica de ce ştirea pe care o cităm mai jos omite să precizeze unde s-a petrecut nenorocirea: Un băieţel de doar 10 luni a murit înecat într-o găleată cu var. fireşte. cel mai adesea. 04. Brutus – un ciobănesc german care îşi arunca labele precum Pinocchio picioarele în momentul în care a fost nevoit să meargă pe o grindă incandescentă pentru a lua urma unui supravieţuitor aflat sub ruine. Şi totuşi. şi Brutus . asta se întâmplă cu unii dintre câinii salvatori. cu capul în găleată. să le zicem. iar mama acestuia a ieşit din încăpere pentru câteva minute. plumbului. Avem de-a face. cum ar fi câinii salvatori din echipele de intervenţie în caz de accidente miniere.ca şi mulţi alţii – au murit la 10. să ne mărginim la ceea ce ne interesează aici: o localizare ca ograda părinţilor nu este. Nu uitaţi să răspundeţi la întrebări! Orice ştire trebuie să răspundă la oricare dintre întrebările pe care cititorul şi le poate pune în mod legitim. Sunny Boy – un doberman Pinscher. în perioada 1-5 mai. IV. ”şi Servus. Dintr-o scăpare. un răspuns satisfăcător la întrebarea cu pricina. Printre eroii cu patru labe se numără Servus -–un ciobănesc din Malinois. eufemistic. Părinţii victimei se pregăteau să zugrăvească locuinţa şi au pregătit varul necesar. a azbestului. Potrivit sursei citate. îmbolnăviţi de gazele toxice degajate în zona turnurilor prăbuşite în 11 septembrie 2001. Copilul era în pătuţul lui. şi Sunny Boy. încât cercetătorii de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii din Pennsylvania şi de la Centrul Radiologic de Diagnostic pentru Animale din Virginia au decis să studieze această problemă. urmează un citat explicativ care desluşeşte despre ce este vorba. clorului şi mercurului”. Când s-a întors mama acestuia. care a lucrat zilnic opt ore printre ruine şi care s-a întors la lucru după ce a suferit un stop cardiac şi a fost resuscitat de medici în spitalul de campanie. Timp suficient ca micuţul să cadă din pătuţ. care a găsit unul dintre puţinii supravieţuitori într-un gol pe care salvatoriioameni l-au ignorat. Unde s-a petrcut întâmplarea? 21 . dar nici nu se aşteptau să moară. Mai jos se poate citi unul dintre cele mai strălucite lead-uri amânate pe care le-am întâlnit vreodată: Nu au cerut recunoştinţă şi nici medalii pentru participarea la acţiunile de salvare de la Ground Zero. Tehnicilor şi Produselor Noi. desfăşurat la Geneva. băieţelul deja murise. imediat după el. Textul este citabil aproape în întregime: ”Mor din cauza unor maladii fatale provocate de fumul toxic emanat de ruinele de la Ground Zero. Rezultatul acestor cercetări poate fi de mare folos pentru a salva viaţa altor câini aflaţi în slujba omului. 9 şi respectiv 12 ani.Salonul Internaţional al Invenţiilor. iarăşi. citat integral. Numărul patrupedelor salvatoare care au murit după 11 septembrie a fost atât de mare.02) În cele ce urmează vă prezentăm câteva recomandări în ceea ce priveşte redactarea lead-urilor. Merită o menţiune laudativă şi faptul că. aşa ale acestui text. (Câinii-eroi de la World Trade Center mor acum de cancer. ucişi de tumori respiratorii despre care specialiştii spun că au fost provocate de pulberile şi fumul inhalate de nasurile lor neobosite”. aflată în ograda părinţilor. 1. şi pentru paragrafele de dezvoltare. cu un lead frapant. probabil. Adevărul. Femeia spune că a pus găleata lângă pătuţ fără să se gândească la tragedia care a urmat.

. Ari Fleischer (purtătorul de cuvânt al Casei Albe – n. Şi în lead-ul care urmează. fără a preciza în ce fel ar putea Washingtonul să contribuie la acest lucru. pe coasta Mediteranei. hot-dog şi coca-cola în Cişmigiu. divagând despre un subiect banal fără nici o legătură cu cel propriu-zis: Iulie nu este o lună oarecare. Prin urmare.. în apropiere de graniţa cu Cisiordania. autorul o ia pe mirişte. Luna nu se sfârşeşte însă aici. căci ea continuă astfel: 22 . în apropiere de Cisiordania. şi. Distracţia şi înfrăţirea între popoare începe la 4 iulie. vom spune că nu merită să devină ştire. cel puţin în aceste zile. În exemplul care urmează. (. Cel care redactează textul trebuie să cunoască măcar în mare care este gradul de instrucţie şi de interes al presupusului său cititor. 19. FV) a adăugat că SUA doresc o ”reglementare paşnică” a dosarului. din cauza excesului de precizie: . apoziţia situat în sudul Capitalei. (Adevărul. Veţi observa că de-abia aici începe ştirea. aplicând regula mortului pe kilometru. (Adevărul. cu acest prilej. şi acest lucru ne-a fost reamintit de o inedită apariţie editorială.02) Într-o ştire care rezumă declaraţiile preşedintelui moldovean Vladimir Voronin după primirea sa de către George W.12. la care se raportează prima localitate.) În ceea ce priveşte conflictul transnistrean. plicticos.La Pătârlagele? Atunci.atentatul s-a produs în apropierea localităţii Pardes Hanna. La fel.. cu fanfară. Fostul şef de stat american ar fi acceptat să participe la un proiect ”strict-secret” al societăţii olandeze de discuri Pentaton şi să citească mai multe texte împreună cu celebra actriţă italiană.12.02) Uneori. pe 14 iulie. bunăoară. Continuă cu sărbătoarea francofonilor. Voronin nu a avut un răspuns clar. întâlnim un alt exemplu potrivit în acest sens: Întrebat dacă şeful Casei Albe a făcut aprecieri despre climatul investiţional din Moldova. însă. 2. din cel puţin două motive: ceea ce comunică este un lucru cunoscut şi simţit de cititori. Sursele nu precizează. valori de peste 37 de grade. Cititorul român mediu nu are imaginea nici măcar a situării pe hartă a localităţii Pardes Hanna...m. ne va interesa poate. dacă fostul preşedinte şi-a pus în valoare. O localizare ca satul doljean Giurchiţa. să zicem. răspunsul la o întrebare poate fi fals. IV. ci şi nocivă. Trebuie să adăugăm că el este situat la. nu spune nimic cititorului din Moldova sau Ardeal. şi Jazz Concert la ambasada fraţilor întru latinitate. Răspunsul la întrebarea unde? trebuie formulat în funcţie de cunoştinţele cititorului. un CD cu actriţa Sophia Loren. 16. iar temperaturile au atins. 50 de kilometri de Craiova. ci una aducătoare de multe artificii prin parcurile bucureştene.. pentru cititorul din provincie. Bush în biroul oval al Casei Albe. având pe fundal muzica interpretată de orchestra menţionată. abate atenţia de la subiect: Pentru că suntem în plină vară. cartierul bucureştean Berceni va necesita. primul-ministru Năstase a recomandat subordonaţilor săi din prefecturi şi ministere să se îmbrace mai ”lejer”. Renunţaţi la introduceri inutile! Iată o introducere nu numai inutilă. ori a Haderei. la nord-est de Hadera. în unele împrejurări. În Patagonia? În acest caz. şi talentele sale de saxofonist. acompaniaţi de Orchestra Elveţiei Romande. Iată o scurtă ştire în care imposibilitatea jurnalistului de a răspunde la una dintre întrebări este menţionată corect în final: Fostul preşedinte american Bill Clinton a înregistrat sâmbătă. prin urmare. pe deasupra. la Geneva. pentru el ar fi fost suficient să spună că atentatul s-a produs într-o localitate de pe coasta Mediteranei.

dar întregitoare. pamflete şi altele). bazată pe imparţialitate. încât întâlnim pagini de fapte în opoziţie cu cele editoriale. Aceasta şi este principala lor menire: să ofere informaţii noi. O introducere sufocată de detalii comportă malformaţii genetice.Prin intersecţiile importante ale Capitalei se împarte. n-ar trebui să depăşească 30 de cuvinte. celor enunţate în pasajele anterioare. partener de afaceri al regimului irakian) s-a gândit să-şi manifeste public simpatia neţărmurită cu ţara supusă embargoului ONU. Pentru a degaja acest lead mult prea lung de unele informaţii. inclusiv comentarii. de câteva zile. Gândiţi-vă că prima frază. editoriale. membrii reţelei testau pe câini arme chimice. relevă cotidianul The New York Times în ediţia sa de miercuri. pentru Irak şi preşedintele Saddam Husein. ar fi perfect dacă n-ar fi supraaglomerat: Canalul american de televiziune CNN a plătit 30. conjuncţii). Amănuntele secundare. inclusiv cele de legătură (prepoziţii. eventual complementare. Ambele au drept de cetate. a recunoscut că ”o sursă” i-a înmânat înregistrările video respective după ce le-a găsit într-o casă în care ar fi locuit Bin Laden. Acestea din urmă conţin articole de interpretare a evenimentelor. în ediţia sa de miercuri. El se opune jurnalismului de interpretare (note. în lumea jurnalismului. în egală măsură. Gazetarii de agenţie practică în exclusivitate ceea ce numim jurnalismul de informare. difuzate duminică pe postul TV amintit. IV. de exemplu. O revistă-magiu.000 de dolari pentru a procura 64 de casete video cu imagini din taberele de antrenament ale reţelei teroriste Al-Qaida. din Afghanistan. opiniile libere. 23 . Potrivit unei formulări devenită dicton. în care membri ai acesteia testau pe câini arme chimice. IV. credibilitatea instituţiei. cu atributive care atârnă de atributive. Altfel. în genurile informative ale presei. lizibilitatea textului este în suferinţă. era de ajuns dacă autorul lui punea punct după Afghanistan şi reformula partea a doua a frazei: Pe aceste imagini. 3. de obicei mai amplă. cu numai câteva luni înainte de o eventuală intrare a României în NATO. citat şi mai înainte. numărul 1 al publicaţiei ”Leul din Babilon”. în general. Nick Robertson. mai cu seamă dacă ea este şchioapă. Corespondentul CNN la Kabul. Editorialul nu este decât o formă specială de comentariu. Un admirator cu bani de pe malul Dâmboviţei (şi. în care subordonatele sunt şleampăte. Nu era nici o greşeală dacă menţionarea sursei era trimisă în sub-lead. dacă nu chiar obiectivitate. ştire de ştire. raporturile dintre cele două specii fiind de diferenţă specifică / gen proxim. imagini difuzate duminică pe postul TV amintit. gratuit. presa românească este vulnerabilă. faptele sunt sacre. Atâta doar că demarcaţia între cele două genuri trebuie să fie clară pentru cititor. totodată. Este bine să nu spuneţi totul dintr-o suflare. Din acest punct de vedere. Opiniile reporterilor/redactorilor nu au ce căuta în depeşele agenţiilor. relevă cotidianul The New York Times. În cea anglo-saxonă se merge atât de departe cu această distincţie. cu ocazia zilei naţionale – 17 iulie. Iar cititorul nu percepe uşor o frază lungă. zi de zi. 4. Lăsaţi comentariile pe seama altora! Ele nu au ce căuta în textele agenţiilor de presă şi nici. trebuie lăsate pe seama paragrafelor de dezvoltare. Cititorul nu trebuie să perceapă gâfâitul reporterului. Mai lăsaţi ceva şi pentru paragrafele de dezvoltare! Lead-ul care urmează. Grija lor scrupuloasă de a pune totul pe seama surselor (este adevărat că aşa a spus sursa) vine din nevoia de a confirma. comentarii.

nici agenţiile de presă. fireşte. de vreme ce aflăm despre unul singur. cea care începe cu se pare că. miercuri. geopolitice etc.. După cum se vede. 75 de ani. relaţiile dintre cei doi erau tensionate. În dimineaţa blestemată. dar nu este locul aici să stăruim asupra altor aspecte. Este drept că. Andrei D. totul este posibil. potrivit unei convenţii. 5. în comuna Albeşti. ieri. Într-un acces de furie. De o bună bucată de timp. iar cea de-a doua.02) Fraza incriminată este. evenimentele recente au demonstrat exact contrariul. 45 de ani. mai cu seamă în partea ei secundă. al unei anchete. sugerându-i că nu este destul de deştept pentru a-şi da seama el însuşi. mai şi moare omul. chiar dacă fabricantul maşinii garantează că nu pot intra mai mult de 45? Atât scrie. de genul observatorii. Fiecare dintre ele trebuie astfel redactat încât un om care n-a aflat deocamdată nimic despre eveniment ori n-a văzut în viaţa lui un ziar. după ce a primit o lovitură în cap de la tatăl său. Pe deasupra. Respectaţi-vă cititorul! Toate textele informative trebuie să respecte premiza ignoranţei totale a cititorului în legătură cu subiectul abordat. Din punct de vedere strict jurnalistic. 24 . a murit pe loc. bătrânul a pus mâna pe o pilă triunghiulară şi a lovit năpraznic în fruntea fiului. Cearta cu deznodământ fatal nu are cum să ilustreze intenţiile criminale ale vasluienilor.” De şocantă.a. o declaraţie şocantă: ”Slujba de Înviere pe plajă este o ruşine şi o pată neagră pe frontispiciul Bisericii Ortodoxe Române. a izbucnit un alt scandal. Evenimentul Zilei. comentariul însuşi: Deşi poliţiştii se aşteptau ca frigul să mai potolească intenţiile criminale ale vasluienilor.. Ea începea cu o reflecţie adâncă. chiar dacă lucrurile frizează absurdul. Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a emis pe numele bătrânului un mandat de arestare preventivă pe 30 de zile. necăsătorit. Se pare că în România. comentariul este excesiv. şocantă declaraţia. 4 decembrie. Deputatul PSD Mădălin Voicu a făcut. Este asemănător sexului făcut pe stradă.. nici jurnaliştii care le slujesc nu îşi permit să includă opiniile lor în texte. atât plăteşti! (Benzinăria paranormală. surse protejate.. relatează RomNET.10.Prin urmare. Am citat şi într-altă parte introducerea rizibilă la un reportaj despre filme de servicii funerare. Lovitura a fost atât de puternică încât pila a penetrat în cutia craniană şi Ion D. Fiecare informaţie este atribuită unei surse. IV. dacă pe bonul fiscal de la benzinărie scrie că ai pus în rezervor 52 de litri de benzină. nici evenimentele recente. într-adevăr. ale unei zone geografice. 07. este. după ce amândoi au consumat mai cantităţi de băuturi alcoolice. nu să-i băgăm degetul în ochi. faţă de care panseurile de cafenea ating profunzimi metafizice: Vrea. la Camera Deputaţilor. a murit pe loc. Ce contează că se sfidează toate legile fizicii. nu vrea. unul care nu excelează prin acuitatea observaţiei: Pot încăpea 52 de litri de benzină într-un rezervor de 45 de litri? Răspunsul este da. pot fi chiar gazetarii de agenţie specializaţi pe vreun domeniu ori pe problemele politice. Dar trebuie să lăsăm cititorul să perceapă singur acest lucru. este ratat tocmai pentru că include un comentariu. Iată o ştire cu o dublă greşeală majoră: prima este aceea că locul lead-ului este luat de comentariu. Un lead. ca să nu-i spunem chiar pe nume: stupid. aflată într-o veşnică tranziţie. Ion D. Consumul excesiv de alcool şi divergenţele dintre tată şi fiu au mai făcut o victimă. să înţeleagă negreşit şi fără exces de efort intelectual despre ce este vorba. deoarece bătrânul bănuia că fiul întreţine relaţii sexuale cu mama sa. altminteri excelent. economice ş. textul este ridicol şi în alte privinţe.

atunci când o declaraţie a unui personaj se cere adusă la cunoştinţa cititorilor. ieri.. iar în cea de-a doua prin nume şi prenume. aşadar.Sau. ieri. În schimb. Citaţi ceea ce este de citat! O altă regulă jurnalistică spune că citatele nu au ce căuta în lead.. 18. poate să înceapă cu un avion al cursei Tarom s-a prăbuşit ieri la Baloteşti.. Într-un discurs rostit în faţa camerelor reunite ale Parlamentului. este.. mai bine un avion al cursei Tarom s-a prăbuşit. De obicei. preşedintele Iliescu a subliniat că ”trebuie pus cu orice preţ capăt acestui capitalism de cumetrie. 6.. o sinteză a acestora sau o modalitate de a scoate în evidenţă ce aduce nou şi/sau important faptul de opinie ce urmează a fi comunicat. (Adevărul.. Astfel. şi Germania şi Franţa..”. Este unul dintre motivele pentru care cele mai multe ştiri nu trebuie să înceapă cu substantive articulate cu articol hotărât.. ci de-abia în sub-lead ori în primul paragraf de dezvoltare. Dar. principalul obiectiv al României. De altfel. indicat în prima frază prin calitatea sa. Şi cui foloseşte să ne batem joc de biata companie naţională? Excepţie de la această regulă fac ştirile de revenire asupra unui eveniment despre care s-a mai scris (follow-up). trebuie să facem o trimitere clară la subiectul ştirii la care am revenit. Această modalitate permite şi aerisirea lead-ului. prima ştire.. a avionului Tarom. Acestea pot reprezenta un rezumat al declaraţiei/declaraţiilor care urmează. textul care introduce declaraţia este formulat cu vorbele gazetarului. ştirea de revenire va putea arăta astfel: O posibilă cauză a prăbuşirii. aceasta este. IV. fiecare banc e nou. Una din modalităţile de respectare a regulii premisei ignoranţei cititorului este aceea de a identifica personajele nu în lead. ca în exemplul care urmează. pe de alta. un asemenea lead poate fi formulat astfel: Lupta împotriva corupţiei. la Baloteşti.07. Ion Iliescu a declarat: ”. Vom scrie.. cea de bază. la Baloteşti decât avionul cursei Tarom s-a prăbuşit.. ori în primul paragraf de dezvoltare: Vorbind ieri în faţa camerelor reunite ale parlamentului. pe de o parte. urmat de citat corect redactat: 25 . aşa s-ar înţelege că este unicul. Bunăoară. corespunzând primului paragraf de dezvoltare. În lead-ul propriu-zis. După care poate urma citatul. vorbele acestuia sunt introduse de-abia în al doilea alineat. Iată şi o ilustrare a ei: Un handicapat motor a dat în judecată un club de streap-teasse din Florida. Este limpede că cititorul nu va avea nici cea mai mică ezitare în a identifica unul şi acelaşi personaj. în chiar lead-ul unor asemenea follow-up-uri. mai plastic formulat: nu există bancuri vechi.. a anunţat.02) În ştirile de opinie pe teme politice întâlnim frecvent acest procedeu: Preşedintele României a luat poziţie în favoarea Statelor Unite în disputa dintre acestea. Aici avem unul cu sub-lead. Această metodă este foarte frecventată de jurnalişti. în opinia preşedintelui ţării. pentru un nou-născut. inclus în sub-lead. Edward Law a intentat proces clubului ”Wildside Adult Sports Cabaret”.” Iată un lead. susţinând că respectivul stabiliment a încălcat legea privind drepturile persoanelor cu nevoi speciale. pentru că nu a putut să intre cu scaunul cu rotile într-una din sălile unde ”artistele” dansau în poala clienţilor..

să ne ofere esenţialul respectivului fapt de opinie. citatul îşi poate găsi locul în lead. dar vă asigur că nu va dura mult. un reputat jurist american. Recompensând terorismul palestinian şi după 11 septembrie. după înlăturarea lui Saddam Hussein. (Adevărul. ei continuă să favorizeze comiterea unor noi atacuri teroriste”. ”Nu pot spune dacă utilizarea forţei în Irak va dura cinci zile. a pus pe acelaşi plan Germania cu Libia şi Cuba. cinci săptămâni sau cinci luni. Vorbind în faţa Congresului SUA despre susţinerea internaţională faţă de campania antiirakiană. un citat care nu avea ce căuta în lead: ”Eram undeva în dreptul catedralei şi am auzit un zgomot înfundat. atentatele din 11 septembrie. Adevărul. că dedesubt sunt două suflete. Ca orice regulă jurnalistică. 10. făcând astfel posibile.Un conflict cu Irakul – în cazul în care va exista unul – nu va declanşa cel de-al treilea război mondial. în cele din urmă. Aici ar fi trebuit să urmeze un scurt pasaj care să descrie împrejurările în care s-a petrecut nenorocirea. ieri. Potrivit acestora. ne-a relatat. au făcut ca 11 septembrie să nu poată fi evitat.09. Atunci mi-am dat seama că malul se surpase şi înghiţise doi oameni. în timpul Războiului din Golf. apărute în ”The Guardian”. Cuba şi Germania au lăsat să se înţeleagă că nu vor face nimic în acest sens”. ceea ce nu este. Cei care i-au răsplătit pe palestinieni după actele de terorism. după care s-ar fi putut introduce citatul astfel: Un martor. comunitatea internaţională a recompensat şi legitimat terorismul.. iritarea provocată de liderii din “vechea Europă”. Donald Rumsfeld. Eventual aşa: Doi muncitori şi-au pierdut viaţa. în special aliaţii noştri europeni şi Naţiunile Unite. care publică extrase din cartea lui Dershowitz. dacă se poate memorabilă şi. înghiţiţi de un val de pământ de zece metri. Rumsfeld a afirmat: “Există numeroase ţări care au dat de înţeles că vor să sprijine coaliţia pentru reconstrucţia Irakului. totodată. a declarat ministrul american al apărării.. totdeauna cu putinţă. a subliniat el. să conţină o formulare frapantă. Ieri. 28. se arată într-o controversată carte scrisă de Alan Dershowitz. amintind că forţele SUA sunt acum ”mult mai puternice” decât în urmă cu 10 ani.02) Acest text păcătuieşte prin faptul că nu captează de la bun început atenţia cititorului. guvernele europene au cedat în faţa terorismului. XY. care nu şi-a ascuns. ”Între 1968 şi 2001. povesteşte cu groază cum doi muncitori au fost îngropaţi de vii. Iată. aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ..” Unul dintre puţinii oameni care treceau ieri la ora prânzului prin centrul Orşovei. Iar acel fapt de opinie trebuie să fie important ori să aducă noutăţi 26 . Ei lucrau pe şantierul noii Catedrale care se ridică în centrul Orşovei.11. Nici nu-i dădeam atenţie dacă nu auzeam ţipete în spatele meu. În plus. el trebuie reformulat în întregime. Cred că Libia. în schimb. în ultima vreme. se arată în numărul de ieri al cotidianului britanic ”The Guardian”. când. Nu va avea loc un al treilea război mondial”. (De vină pentru atacurile teroriştilor din 11 septembrie cică ar fi Europa Şi ONU. există trei sau patru ţări care au declarat că nu vor face nimic în acest sens. un lead redactat de jurnalist. se arată în fragmentele din cartea lui Dershowitz. şi aceasta comportă numeroase excepţii. la mai bine de 10 metri sub pământ. O femeie zbiera ca din gură de şarpe. În exemplul următor. Pe cât posibil. în loc să-l pedepsească şi să-l condamne”. state aflate pe lista neagră a democraţiilor occidentale. Donald Rumsfeld. care rezumă esenţialul.. fireşte. secretarul american al Apărării. într-un interviu acordat canalului de televiziune CNN. dar cu anumite condiţii: el trebuie să fie succint. Pentru a fi salvat. este urmat de citatele care îl susţin: Încă din anii 60.02) Iată un alt exemplu nimerit în acest sens. ”Din această perspectivă. nu e de mirare că am trăit ororile din 11 septembrie.

El răspunde bine şi la întrebările principale legate de acest eveniment: Cine? (Călin Cătălin Chiriţă). În Piaţa Rosetti din Capitală se află sediul central al PNŢCD. de fapt congresul aripii anti-Ciorbea a PNŢCD: ”Liderii sunt acolo. dreptul meu. ci de dragul cititorului. citatele sunt corect alese. pentru ca lectura să fie mai fluentă pentru el. cât şi cel lung: Pentru că suntem în plină vară.02) Aceeaşi regulă a aplicat-o şi redactorul care i-a conferit personajului Trofeul Gâgă: Senatorul PSD Ion Predescu. de asemenea. variantă pentru cum? (pentru congresul ţărăniştilor care nu-l recunosc ca şef pe Victor Ciorbea.interesante faţă de ceea ce s-a spus până atunci în chestiune.10.). ”Ar fi o chestiune şi de sănătate şi de comoditate. cu imitatori ai stilului Sârbu-Mureşan (costume de firmă. Dar există numeroase situaţii în care aceste greşeli sunt transcrise ca atare. a spus). Şi nu cu lume scrobită. în Rosetti. pentru a face faţă mult mai uşor căldurii. Este vorba despre relatarea unei întruniri în care Vasile Lupu şi Andrei Marga pun bazele unui nou partid.. de la tribuna amenajată pe scena Teatrului Naţional.02) O altă regulă a citării spune că greşelile aproape fireşti pe care le face în vorbire sursa pot şi trebuie să fie corectate tacit de ziarist. pentru congresul ţărăniştilor care nu-l recunosc ca şef pe Victor Ciorbea. Văcăroiu n-a primit nici un ban! Nici ăia 700 de mii de dolari (oferiţi de Vântu pentru înfiinţarea BID – n. ce? (”Liderii sunt acolo. sâmbătă. a spus primul-ministru. că propoziţiile primului paragraf de dezvoltare (Întradevăr. că am făcut un contract de prestări de servicii. red. Iată un exemplu de reuşită.06. a spus Călin Cătălin Chiriţă. odicoloane scumpe). Nu trebuie totuşi să ducem lucrurile foarte departe pentru că nu sugerez blugii sau sandalele. Trecând peste inabilitatea construirii lead-ului. cel puţin în aceste zile.. regula pasărea pre limba ei piere: ”Toată această acţiune sigur că are în spate un scenariu (.. Sala Teatrului Naţional a fost aproape plină. iar temperaturile au atins.. în Rosetti.01) Câteva precizări pentru cei care au uitat sau nu ştiu. când? (sâmbătă). atât cele scurte. care.).) De remarcat. cu decenţă.08. 20. Nimeni nu mă are la mână cu nimica!” Cu tot năduful din spusele de mai sus. valori de peste 37 de grade. fost candidat (fără succes) al acestui partid pentru succesiunea lui Viorel Lis. (Adevărul. în pasajul care urmează.) nu i-am luat şi era. unde? (de la tribuna amenajată pe scena Teatrului Naţional) în ce împrejurări?. să-i iau. Dar cred că putem. Călin Cătălin Chiriţă. Într-adevăr. partidul este aici”. deşi .. Nu de dragul lustruirii sursei. (Miniştrii vor renunţa la costume şi cravate. ci cu membrii de rând ai partidului. Victor Ciorbea şi Crin Halaicu la postul de primar general al Capitalei. completa triumviratul care se împotrivea aripii Ciorbea. se vedea de la o poştă. 10. deşi s-a temut că participarea va tinde către zero. mai ales când ele caracterizează gândirea sau exprimarea sursei... Jurnalul Naţional – 22.. să ştiţi. Importanţa poate fi evaluată cel mai adesea după criteriul probabilelor consecinţe asupra vieţii cetăţenilor. care a observat în CNSAS ”tendinţe răsculative” (Trofeul Gâgă. partidul este aici”. axat pe cea mai interesantă declaraţie selectată de reporter din câte se vor fi formulat la aceea reuniune politică. De observat că lead-ul de mai sus întruneşte cumulativ cerinţele unui lead-citat. Toate aceste încercări sunt sortite de eşec (sic!). prin observaţiile sagace şi bine formulate ale autorului. n-au prea ştiut să profite de binefacerile guvernării 1996-2000. primul-ministru Năstase a recomandat subordonaţilor săi din prefecturi şi ministere să se îmbrace mai ”lejer” şi să renunţe astfel la ”formalism”. echipa Lupu-Marga-Chiriţă a izbutit să aducă ceva popor ţărănist la întrunirea de sâmbătă. Este o veritabilă bijuterie jurnalistică. Se aplică. şeful Senatului nu a vrut să dezvăluie cine este regizorul scenariului sortit ”de eşec”. aduce. 02. (Adevărul. Adevărul. elemente de susţinere a lead-ului. într-un mod foarte civilizat să ne adaptăm la ceea ce înseamnă o condiţie diferită de climă”. în acest caz.02) 27 .11.

cu un lead amânat. cealaltă fiind un pistol de calibrul 7. (r) Nacu. puteau fi puse între ghilimele doar câteva cuvinte şi sintagme: ”util”. dar că şi ele trebuie citate în vorbire directă doar când comunică o apreciere în această calitate. judecând după ceea ce ne comunică.. Ambele aveau pat rabatabil”. combinată cu o defilare a unor VIP-uri locale şi cu o droaie de băieţi de băieţi din Bucureşti. pe malul lacului Cocioc. Această metodă este rareori recomandabilă. întâlnim pasajul de mai jos: ”Gardienii un observat un bec spart la un stâlp de iluminat şi au verificat zona.Tot o regulă spune că preferabile sunt sursele experte. Ne-am documentat şi am ajuns la concluzia că este util echipei naţionale. la care puţini artişti îşi pot permite să recurgă. era de producţie iugoslavă. Mai întâi pentru că citatul este mult prea lung. 7. ”foarte puternic”. Erau în două pungi de plastic. una fiind închisă) se putea relata în vorbire indirectă. În al treilea şi nu în ultimul rând. În astfel de situaţii trebuie procedat altfel. atribuite sursei. Pasajul Ne-am documentat şi am ajuns la concluzia că este uşor redundant. Poate să joace şi pivot şi extremă. fireşte. Braşov – 22. un pistol mitralieră de calibrul 7. Prima parte (gardienii au observat. El putea fi rezumat în vorbire indirectă. În al doilea rând pentru că sursa (a spus Dobrescu) este introdusă mult prea târziu. Sursa este introdusă după prima frază sau chiar după primul predicat. Rareori poate fi el creditat cu răbdarea de a citi două-trei fraze înainte de a afla cine i le comunică. este mai convenabil să le cităm în vorbire indirectă. în vârstă de 22 de ani. una expertă. Partea a doua. mulţi dintre ei activând în campionatul nord-american. fireşte. pentru că ea ne permite să extragem esenţialul dintr-o lungă declaraţie ori s-o rezumăm. aşa că se încadrează perfect în schema noii echipe naţionale. unii gazetari insistă pe modul în care au obţinut informaţia. În timpul cercetării. ne-a mai spus col. IV. Moceanu este cetăţean român. după care se poate relua citatul.65 mm. Ea este asemenea licenţei poetice. iar singurul lucru pe care îl avem de făcut este acela de a-l legimita la FIBA”. locuieşte împreună cu familia sa la Houston. oraşul Pucioasa de Dâmboviţa a avut parte de un spectacol unic: o paradă de limuzine de lux. ei au găsit armele. formată din jucători tineri. aici. Având în vedere că. totuşi. 28 . în loc să le comunice pur şi simplu.62 mm. În acest caz avem de-a face. sursa este. Excepţia se admite. ”poate să joace şi pivot şi extremă. ca în exemplul care urmează: Marţi după-amiază.. aşa că se încadrează perfect”. a spus Dobrescu. între altele. (Vărul lui Dominique Moceanu va juca în echipa de baschet a României – Bună ziua. Are 22 de ani. Puteau să ajungă la o concluzie fără o documentare? În paranteză fie spus. ascunse sub crengi. Iată un citat care ignoră orice regulă: Tega Moceanu. adică restul declaraţiei. Dacă ele doar povestesc o întâmplare. Informaţiile din text ar fi fost. putea să rămână între ghilimele. cu încărcător şi cartuşe. dar are cetăţenie română: ”Am auzit de mai multă vreme de acest tânăr jucător şi am discutat de câteva ori cu tatăl său.02) Acest textuleţ este criticabil din mai multe puncte de vedere.06. Aceasta a fost înmormântarea lui Vasile Gheorghe. una fiind deschisă. În asemenea situaţii trebuie să ţinem cont de faptul că cititorul vrea să ştie din capul locului ale cui vorbe le citeşte. o înălţime de 2. atunci când rezultatele unei observaţii atente şi sagace pot rezuma esenţialul. Într-o ştire despre arme găsite ascunse într-un parc din Capitală.02 metri şi este foarte puternic. pentru că acest pasaj nu trebuia citat. citându-l pe colonelul care oferă informaţia. Una dintre arme. Renunţaţi la descrieri! O interdicţie precizează că descrierile sunt de evitat în lead.

care vede pentru prima dată lumina tiparului. care s-a sinucis. de luni de zile. Iată un alt reuşit lead descriptiv care te îndeamnă să continui lectura reportajului: Patru dimineaţa. Rechizitoriul întocmit. Ceaţa aşternută peste noapte dezgoleşte treptat siluetele cătrănite ale lotcilor trase la mal. În acest exemplu.08. pentru aceasta. Adevărul. un altul. Evitaţi enumerările fastidioase! Dacă ele nu reuşesc să aglutineze contraste. mai mărunte.02) Un alt lead. deputatul PSD Gheorghiu. fabricarea de vaccinuri. o crâşmă de tablă ruginită. au dat nişte toane de scrumbie. un contrabandist condamnat ”la locul de muncă” (Adrian Pocşe). adică şi-au lansat plasele în derivă şi au plutit de fiecare dată cam o oră – o oră şi jumătate. Deputatul Gheorghiu avea motive seriose să se teamă de Panait. 02. mai mult de cinci-şase paragrafe scurte. un bun contrast construit din enumerări de fapte reprezentând elemente de background: Un procuror suspendat şi cercetat cu asiduitate de patru luni de zile (Alexandru Lele).06. pasienţa: procurorul Cristian Panait ieşea din magistratură şi din viaţă. Adevărul.02 – reportaj. le televiziune. 8. o sumedenie de groteşti decizii judiciare. încep să se strângă pe scară. de la o percheziţie suspendată din cauza unui cameraman şi până la un examen psihiatric post-mortem. pentru că apare riscul plictisirii cititorului. devine obositor prin conglomeratul de enumerări: Implicarea militarilor în operaţiuni de anvergură desfăşurate pe teritoriul american. unul din sponsorii de nădejde ai PSD în judeţul Bihor. Parte din ei vin de pe Dunăre unde. Noaptea a fost albă pentru pescarii din sat. lui Gheorghiu i-a ieşit. considerat a fi unul din naşii lumii interlope din Capitală. într-un fel. care speculează bine antiteza. le invocă deputatul în apărarea sa. Ţânţarii încep să muşte serios la Sfîntu Gheorghe – Deltă. (Iată una dintre adevăratele cauze care l-ar fi putut împinge la sinucidere / Recizitoriul zdrobitor al procurorului Panait în cazul ”hoţului” propriului BMW. La ”Toana pierdută”.zis şi Gigi Kent. sau cum se îngroapă şase milioane de dolari. Câteva săptămâni mai târziu. Adevărul. spulberă toate aiurelile pe care. 27. la carmace şi la talienele gigant. porcul pescarului din Sfântu Gheorghe – Deltă. cea de-a treia frază intră de-a dreptul în subiect. 09. pe un subiect înrudit. Pleacă la ohane. restul textului este plin de numeroase alte observaţii savuroase despre eveniment. Iată. de acelaşi tip. 03. (Înmormântarea lui Gigi Kent. Ceialţi trag un cocârţ mic înainte de a ieşi în mare.02) Iată şi un alt lead. pe care Parchetul CSJ refuză în continuare să-l detalieze. Adevărul. În paranteză fie spus. cu mese lungi din lemn negeluit. cel acuzat că şi-a înscenat furtul propriei maşini pentru a înşela societatea de asigurări. FV) IV. semn că reporterul-sursă a urmărit desfăşurarea lui cu atenţie şi inteligenţă. aruncându-se de pe bloc în urma unui ”complex de factori psihostresori”. (Adrian Tărău – invitat de onoare la festinul electoral al PSD Bihor. până să le strângă. precum şi altele.10. peste noapte. în prim plan tot elemente de context: ”Am să fac tot ce pot ca să-l scot pe acest procuror Panait din magistratură” – aşa a declarat într-o seară. după sturion. punând. Toate acestea.02) Intrarea în subiectul propriu-zis nu trebuie să întârzie. substanţe antimicroniene şi antidoturi pentru protejarea 29 . dar la fel de lipsite de logică. pentru început. după ce a fost trimis să facă lumină în ”şerpăraia” de interese din Bihor (Cristian Panait). potrivit unor prescripţii ale manualelor occidentale. (Sturionul. riscă să plictisească cititorul înainte de a apuca acesta să intre în subiect.07. deputatl PSD Viorel Gheorghiu. au fost declanşate de ceea ce părea la început a fi doar o banală arestare a unui suspect de contrabandă: Adrian Tărău.

Aşa am ajuns în Statele Unite. interesul pentru el. a câştigat la ”Loteria vizelor”. sportul la care în ţară adunase un palmares de invidiat. (. 07. (Samuraiul din Galaţi. Am luat-o de la zero. Feriţi-vă de întrebări! O altă recomandare se referă la evitarea întrebărilor în lead. Şi-a continuat antrenamentele la kumite – lupte libere. extinderea prerogativelor FBI. ci şi greşit. fie şi parţial. întărirea securităţii în porturi. Excepţiile de la această regulă sunt şi ele numeroase. prietenii. Ele apar mai ales atunci când redactorul reuşeşte să facă atractiv astfel o temă altminteri nu foarte interesantă sau când încearcă o identificare între personajul său şi un număr cât mai mare de cititori. la Greensboro. campion în America. (.07. Adevărul. Dar la prima sa dragoste nu a renunţat. Şi-a găsit de lucru la un depozit. Atunci când redactăm unul mai lung.02) Textul de mai sus vădeşte o documentare precară. informaţiile pe care le aflasem din introducere. trebuie să avem grijă să relansăm.02) IV. Evenimentul Zilei. Cu toate acestea.10. care urma să fie prezentat ieri congresmanilor (sic!) de către şeful administraţiei de la Washington. să renunţe la haina de poliţist şi să plece în America doar pentru că soţia lui. modernizarea sistemelor computerizate de securitate. ”A fost ciudat. Paradoxal. nu numai inutil. restricţionarea accesului public la date secrete. 08.. informaţiile expuse în lead sunt reluate.02) 30 . Nu mi-am dorit acest lucru. subofiţer în cadrul Poliţiei Galaţi. Marius a ales.cetăţenilor de acţiunea agenţilor patogeni mortali. 17. Evenimentul Zilei. că şi-ar putea părăsi meseria. el a devenit american. IV. Şi nu a fost uşor..) A plecat în aprilie 2001. Astfel nu se poate explica de ce declaraţia personajului vine să reia. atât plăteşti! (Benzinăria paranormală.. chiar dacă fabricantul maşinii garantează că nu pot intra mai mult de 45? Atât scrie. 9. mai acordă (eventual. preconizează etc.) (Pentru prima oară în istoria Statelor Unite. mai prevede. Cum putea fi făcut mai suplu acest lead obez ne dăm seama după felul în care arată primul paragraf de dezvoltare: Planul. din loc în loc. Iată un bun exemplu care ilustrează legitimitatea excepţiei: Pot încăpea 52 de litri de benzină într-un rezervor de 45 de litri? Răspunsul este da.07. nu se gândise niciodată că ar putea părăsi ţara pentru totdeauna. franţuzimul a ales nu indică un stil ales. Aveam acolo rude. Pentru Marius a fost o hotărâre greu de luat. precum şi revizuirea normelor internaţionale în privinţa extrădării sunt doar câteva dintre propunerile cuprinse în primul plan al strategiei naţionale pentru prevenirea terorismului în istoria Statelor Unite. Casa Albă a elaborat o strategie naţională pentru combaterea terorismului. În paranteză fie spus.. Nu mă gândisem niciodată că într-o zi voi pleca definitiv. în primele paragrafe de dezvoltare: Marius Ciubucciu a fost ani întregi poliţist. adoptarea unor standarde identice de către toate statele din componenţa SUA pentru obţinerea permisului auto (singurul act de identitate). a fost norocul nostru. Eliminaţi repetiţiile! În exemplul care urmează.” Fostul poliţist a luat viaţa de la început. la 28 de ani. Riscul este acelaşi: cititorul aţipeşte în loc să parcurgă textul până la capăt. 10. totul a început de la ”Loteria vizelor”. Bush. George W. Irina. A avut şi câte două servicii.) Ce contează că se sfidează toate legile fizicii. dacă pe bonul fiscal de la benzinărie scrie că ai pus în rezervor 52 de litri de benzină. parţial.

Şi încă un exemplu în acelaşi sens: Cine şi-ar fi putut imagina vreodată că un cuvânt în limba engleză poate valora peste 250 de milioane de dolari? Pare incredibil. ci out-sider-ul a câştigat meciul. ştiinţifice etc. În loc de combatanţii nu se mai bat vom scrie. din altă sursă massmedia ce este misteriosul OLAF: Directorul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). 12. Cu toate acestea. Franz Breuner. Cel de-al doilea poate fi formulat astfel: formula pozitivă este mai dinamică. Întâmplarea ne-a venit în ajutor şi am aflat. Ea poate arăta cât de elegant în textele eseistice. Lead-ul ar fi fost. Excepţia de la această regulă apare atunci când evenimentul a fost cu totul neaşteptat ori tocmai negaţia îi conferă interesul: Nu campionul. Defectele acestui textuleţ sunt altele. nu vor să priceapă că ”externalization” este unul şi acelaşi lucru cu ”play-off”. în loc de Nadia Comăneci nu a participat la festivitate vom scrie că ea a lipsit Dubla negaţie este şi ea de evitat. însă acesta este motivul invocat de către ministrul finanţelor în încercarea de a explica decizia Băncii Mondiale şi.11. chiar dacă înţelesul ei este pozitiv. 19.02) Câţi cititori vor fi ştiind ce este OLAF? Iar ştirea nu ne spune acest lucru nici în partea rămasă necitată. ăia de la Washington. mai ales. introducerea siglei este corectă.. 11. 23.05. dar este de evitat în cele jurnalistice de informare. Guvernul român îi învaţă englezeşte pe inşii de la FMI. iar textul jurnalistic trebuie să fie alert. Atenţie la prescurtări! România a beneficiat de multe fonduri comunitare. Nu putem fi siguri că el este dispus. mai atractiv dacă punea accentul pe ideea că jurnaliştii sunt antrenaţi la lupta împotriva corupţiei. subliniind că anchetatorii români colaborează cu OLAF în instrumentarea dosarelor privind deturnarea de fonduri comunitare. ea presupune din partea cititorului un efort suplimentar de decodificare a sensului. să-l facă. Negaţia Formulările pozitive sunt preferate celor negative din două motive. Primul este acela că un nu poate cădea la culegere sau ochiul cititorului fuge peste el. Aici. Adică. magistratul de legătură al OLAF pentru România. (George Solomon.02) IV. a anunţat ieri că jurnaliştii acreditaţi la instituţiile guvrnamentali vor fi cooptaţi în descoperirea deturnărilor de bani europeni. mai bine. a apreciat ieri Helena Fazenda. adversarii au căzut la pace. a FMI. antrenant. Sursa de la care am aflat acest lucru (Directorul 31 . de a ne amâna banii cel puţin încă vreo câteva săptămâni. Adevărul. cuvântul-cheie care a barat drumul banilor de la cele două instituţii către România. de fiecare dată. fără doar şi poate. Rezultatul este aceeaşi hibă jurnalistică: confuzia. care pe româneşte înseamnă concedieri. Motivul este acela că dubla negaţie poate suna emfatic. IV. ”Externalization” este buba. De asemenea. (Adevărul. mai grei de cap.

ca să traducem cum ne trece prin cap iniţialele neexplicate. explicaţi! Unele ziare l-au poreclit pe Byers Spinocchio (de la ”spin”. 14. Vom prefera o perifrază de genul inspectorii de specialitate.. poate.poliţiştii braşoveni au reuşit să-l vâre după gratii pe autorul unui asasinat în scop de jaf. manipulare şi Pinocchio. probabil. (Un ministru îşi dă demisia. indică. Când reporterul preia formulări din limbajul de specialitate. Prima se referă la prescurtările îndeobşte cunoscute (PSD.). ea răspunde şi la întrebarea cine. Regula comportă cel puţin două excepţii. 32 . IV. Explicaţi. Iată încă un exemplu de text preluat aproape motamo de la sursă. Pentru a nu-l supraîncărca. PNŢCD. crezând. în acest caz. fără cel mai mic efort din partea reporterului de a-l traduce într-un limbaj viu: Un studiu efectuat de mai multe institute din domeniul silviculturii şi agriculturii (Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. pentru desemnarea instituţiei. accidentului. probabil. Cu alte cuvinte. Un text poate să fie oricât de doct.. chiar dacă. băieţelul mincinos din poveste. regula siglelor spune că ele trebuie introduse după denumirea completă a instituţiei. Dar într-unul din primele paragrafe de dezvoltare putem introduce formula Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). dar să nu valoreze nimic din punct de vedere jurnalistic dacă cititorul nu-l pricepe sau are dificultăţi în înţelegerea lui. în lead. rezultatul poate fi un pas spre ridicol: . să observăm că folosirea expresiilor autorul asasinatului. Acest fenomen limitează creşterea şi dezvoltarea productivităţii agricole. În cele care urmează. violului etc. a anunţat) putea fi citată la coada lead-ului. ea poate fi folosită în paragrafele următoare. presupusul infractor. Academia Română etc. care nu se osteneşte să caute expresia potrivită.02) Orice informaţie nou introdusă. În asemenea cazuri s-ar potrivi. putem folosi. nu mai puţin.. pentru a arăta că recurgem la aceeaşi sursă. doar presupus pentru a nu cădea în greşeala deontologică de a ne pronunţa noi înaintea instanţelor asupra vinovăţiei cuiva. în limbaj universal accesibil.) arată că în România a început să se manifeste un puternic fenomen de deşertificare din cauza încălzirii progresive a atmosferei şi a reducerii cantităţii de precipitaţii. Franz Breuner. fie Oficiul. va trebui să redactăm astfel: Oficiul Logaritmic de Alfabetizare a Familiştilor (OLAF). o formulare de tipul Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). Ca să fie viguros – iar aceasta este una din însuşirile lui de bază – stilul jurnalistic trebuie să fie apropiat de limbajul vorbit. cealaltă la lead. fie OPC. E locul. OPC etc. 13.05. aşa cum se şi întâmplă în exemplul de mai sus.Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). fiind afectată în mod implicit şi economia României pe ansamblu. IV. că o face de dragul preciziei. vom evita. evitând totodată apelativele şi interjecţiile la care recurge frecvent acesta. Odată amintită sigla astfel. 31. Aşa cum aţi putut deduce din exemplul de mai sus. forestiere şi piscicole. comoditatea jurnalistului. traduceţi! Una din obligaţiile jurnalistului este să traducă. dar insuficient de clară pentru cititor trebuie explicată cât mai repede după ce a fost furnizată. dar Tony Blair îşi menţine invitaţia la ceai adresată ”donatorului” – Adevărul. Traduceţi. jargoanele diferitelor profesiuni. atât de nefericite.

dar din sturion fiert în zer. din lemn de brad. o crâşmă de tablă ruginită. (Ziad Alahdad. iar ciclul ”stop-go” s-a tot repetat.. (.. Şi atunci. şeful biroului Băncii Mondiale din Români. peste noapte. că tot degeaba a fost scris. cu coaste din stejar.02 – reportaj.01. grupuri de ţărani din Maramureş. 03. reforma a eşuat. binefacere sau coşmar pentru omenire? / Poate omul rivaliza cu Dumnezeu?. suprafeţele cultivate cu plante transgenetice sunt foarte limitate. cifra de afaceri a puternicului concern agro-alimentar Monsanto a crescut de şase ori.. din idiomul lipovenesc al limbii ruse. 09. s-a clătinat. sunt foarte bune: Îmbrăcaţi în costume tradiţionale. 24.La ”Toana pierdută”.) Cei cinci îşi aşează ordonat carmacele. cu asemenea explicaţii trebuie să avansăm prudent. dinspre lucrurile bine ştiute spre cele mai puţin cunoscute de cititor. FV) 33 .. pentru că partea citată aici reprezintă primele paragrafe de dezvoltare: .În cel care urmează... produsele alimentare modificate genetic capătă extindere. iar activităţile şi metodele experţilor în ”ştiinţele vieţii” obiectul unor critici tot mai vehemente. încep să se strângă pe scară.. (Sturionul. creşterea economică nu a fost susţinută. se fac din măduva spinării. Aici.06.08. Adevărul. tot un fel de ciorbă. deşi vin după. dar ea a fost furnizată parţial şi înainte de prima. asemenea explicaţii trebuie să preceadă informaţia necunoscută ce va fi introdusă. la Nicula. în Europa ele sunt puţin extinse. cu mese lungi din lemn negeluit. porcul pescarului din Sfântu Gheorghe – Deltă. înşirate din metru în metru pe o sfoară din relon. probabil.. în lead-ul textului. lungă de kilometri (. această cerinţă este îndeplinită cel puţin în parte. Adevărul. este vorba de a interveni în structura genelor anumitor plante pentru a le schimba caracteristicile şi a le face mai rezistente la dăunători sau imune la ierbicide. piroşti cu verzeacă. Ca rezultat. cititorul ne părăseşte. Tot nişte plăcinţele.) O altă păstrugă s-a încurcat în plasă.. Încă o ceacuşcă peste ţeastă şi pestele aruncat lângă restul capturii.) În tăcere. un fel de lotci mai mari.. până să le strângă (. care dau savoare reportajului. adică şi-au lansat plasele în derivă şi au plutit de fiecare dată cam o oră – o oră şi jumătate. un fel de cârlige de 12 centimetri.. În SUA. ca şi în America Latină şi în Asia de Est. Anul 2002.02) În exemplul care urmează. sugerând autenticitatea faptelor prezentate şi o bună documentare. 15. Parte din ei vin de pe Dunăre unde..05.) Din placenta de icre negre se face o plăcintă numită proboi.campionii acestor produse sunt americanii. (. au dat nişte toane de scrumbie. însă ele nu au fost susţinute de reforme structurale. Şi tot de regulă. Altminteri... reforma economică a României a fost caracterizată de ceea ce putem numi un ciclu ”stop-go”. sublinierile din text apar în original . textul nostru poate fi genial.02) În ultimii 11 ani. Adevărul.) Delicatesa e storceacul. Adevărul. un moment oportun pentru privatizare. regionalisme sau elemente de limbaj profesional provenite. (. ieri. (De la Frankenstein la Frankenfood / Alimentele modificate genetic (OMG). plase cu ochiuri între 10 şi 20 de centimetri şi cu o lungime de 2-3 kilometri. fără cea mai mică ostentaţie: . cei cinci se urcă în caiuce..06.FV) De regulă. Ce înseamnă asta? Reformele macroeconomice au fost pornite într-o manieră eficientă de mai multe ori. Lângă carmace se află şi ohanele de schimb. (Zeci de mii de pelerini au venit la Mănăstirea Nicula. Iată două exemple în care explicaţiile. dinspre simplu spre complex.. desluşirea survine în ultima frază. În principiu. Pe de altă parte. cu prapori în frunte (icoane sfinţite împodobite cu ştergare) au ajuns. sunt explicate bine. Între 1996 şi 1998. în clipa în care i se pare doar că nu ne poate urmări uşor. ori a spori considerabil producţia la hectar.

Adevărul. Aşa-numitele organisme modificate genetic (OMG) sau alimente transgenetice sunt obiectul unei intense controverse. 20. dar nu pentru căţei. nu îi este îngăduit boului. paradoxul poate relansa oricând curiozitatea lectorului. sunt hrana viitorului. jucătorul lui Manchester şi căpitanul naţionalei Angliei.02) IV.05. care riscă să dobândească proporţii tot mai mari. Ucraina îşi anunţă oficial intenţia de a adera la NATO. (Romulus Căplescu. Lead-ul care urmează este un bun exemplu în acest sens: Pentru unii. Mai mult. ni se promite.02) Poate că nu toţi cititorii rubricilor externe ştiu că această formulare. 34 . Mai mult. Se pare că la aceeaşi concluzie a ajuns şi Bela Karoly. Victoria. IV.06. urmează un scurt interviu cu Bela Karoly . şi a celor doi copii. este folosit aici în sensul egalitate. potrivit principiului ”quod licet Jovi. un coşmar care ameninţă sănătatea planetei şi a locuitorilor ei. (Adevărul. Riscul jurnalistului care recurge la ele este ca textul să fie înţeles diferit de cititori. 16. Iar orice sursă de confuzie trebuie eliminată dacă dorim ca scrisul nostru să fie nu doar viguros.. Recurgeţi la antiteze! Un bun jurnalist va şti întotdeauna să speculeze contrastele.12. ci şi riguros. 15.01) Iată un alt lead amânat bine construit din acest punct de vedere: Capul de afiş al ziarelor din Marea Britanie a fost ţinut în week-end de un nume: Beckham. 04. Alegeţi verbe dinamice! Ele sunt purtătoarele dinamismului scrisului jurnalistic. Aşa se întâmplă în exemplul care urmează: Andre Malraux a ”prezis” că secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi deloc. care. toate jurnalele de ştiri din Anglia debutează tocmai cu acest subiect. autorul altui articol greşeşte citând o expresie latinească fără să o traducă: . (De la Frankenstein la Frankenfood / Alimentele modificate genetic (OMG). Adevărul. Adevărul. În titluri. care pot fi culese cu litere mai mari. în ciuda apropierii de NATO nu priveşte deloc cu ochi buni aderarea la organizaţia nord-atlantică a fostelor republici sovietice.Moscova. Sub deviza ”armonie în orice casă”. Acesta este motivul pentru care jurnalismul modern preferă verbele de acţiune. 16. Iar stilul nostru trebuie să fie direct şi alert. Defectul jurnalistic al aluziilor culturale este acela că cele mai multe dintre ele poartă mai multe sensuri. de sâmbătă. care înseamă literal ceea ce îi este permis lui Jupiter. sporeşte interesul pentru lectură şi plăcerea ei.IV..02. binefacere sau coşmar pentru omenire? / Poate omul rivaliza cu Dumnezeu?. Trimiterile culturale sunt de evitat Aluziile livreşti nu sunt recomandabile în lead.FV) În schimb. Prin urmare. ci dintr-un motiv care a zguduit tot ţinutul britanic şi nu numai: tentativa de răpire a soţiei lui David. preferinţa se îndreaptă şi spre verbele scurte. care a lansat ieri televiziunea ”PAX TV”. ar fi fost eroul vreunui meci. noul înfiinţatul post va oferi românilor. Antiteza conferă tensiune interioară textului. astfel încât titrajul să fie izbitor. non licet bovi”. 25. 24. pe care le consideră puternice. postul Sky News revenind la fiecare 14 minute cu noutăţi. Dar nu pentru că David. un program pentru întreaga familie.11. Pentru alţii. Brooklyn şi Romeo. (Infractori români au vrut să-i răpească familia lui David Beckham. decât dacă sensul lor este foarte clar.

Cu un astfel de limbaj. la Palatul Cotroceni. l-a atenţionat pe prinţul moştenitor A atenţiona..12. Reproşurile bursierilor nu prea au avut ecou asupra politicienilor Poate. Prima acuzaţie a apărut în ”Jurnalul de Argeş” din această săptămână. În exemplul de mai sus avem de-a face cu acelaşi tip de greşeală.. dar preţul plătit este prea mare. Aici reporterul va fi vrut să scrie împotriva. Celelalte exemple citate mai sus pot fi încadrate în categoria verbelor inadecvate.. totul se achiziţionează. În limbajul unor gazetari neglijenţi nimic nu se mai cumpără.. Se impunea o reformulare de tipul a comentat aprecierile după care guvernul este corupt. Proprietarul.. care presupune diseminarea virusului variolei. 20.. din păcate..În exemplele care urmează autorii textelor nu au respectat această regulă: . în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2002 . nimic nu se răspândeşte. care devin clişee.. 15. Poate despre. fost angajat civil la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto ”Mihai Viteazu”.06. ci se finalizează (ceea ce duce inevitabil la detestabila cacofonie înainte de a fi finalizat). foarte multe greşeli care ţin de directivarea verbelor. preşedintele Ion Iliescu a comentat că aprecierile în sensul că guvernul este corupt sunt ”relative”..numărul celor care au o opinie pozitivă faţă de SUA a scăzut.02) . care publică un raport înaintat de Mihaela Sorina Popescu. (Evenimentul Zilei. corect era să sintetizeze lucrarea. eleganţa se obţine aici prin simplitate.FV) La un moment dat. ca în exemplul care urmează: .. spunând că autocamioanele au mărşăluit pe principalele artere ale capitalei.. frizăm ridicolul. provenind din limbajul de specialitate.02) Corect este să-l mai păsuiască cu datoria..02 – avancronică la meciul BraziliaAnglia. Era mai bine în legătură cu generalul.mărşăluind în ritm de samba (RRA – 21. Atacul bacteriologic.. O cronică de televiziune ironizează.m. nimic nu se încheie ori se termină... înainte de sărbători. ieri. 35 . în rândul politicienilor. a concluziona şi altele asemenea sună şi ridicol de preţios.. am auzit o reporteriţă de televiziune. Într-o întâlnire informală. Întâlnim. A sintetiza este un verb tranzitiv. considerândule ”relative”. pe drept cuvânt.stelistul i-a zis lui Dănciulescu să-i mai păsuiască datoria (”Cămătarii” din Divizia A. Au început să aplice pedepsele lor medievale asupra celor prinşi. Probabil că jurnalistul a vrut să evite cacofonia. un citat: Culmea a fost când a anunţat că ”mai povestim pă subiectul ăsta după publicitate”. se achiziţionează manualele . Ca şi în vestimentaţie. Naţional. ci se diseminează sau chiar disipează ş. care transmitea în direct despre o mişcare de protest. Nişte cursuri intensive de ”cum să vorbeşti corect şi frumos” nu i-ar strica aşa-zisei vedete. Prin urmare. iar limbajul jurnalistic trebuie să fie unul firesc.a. Este vorba despre cuvinte la modă. Premierul Adrian Năstase a sintetizat despre lucrarea lui Florin Georgescu.. . care reprezintă o Carte Albă a evoluţiei economiei României în 1996-2000: ”Din raţiuni politice sau din ignoranţă au fost introduse în discursul politic idei false care au devenit axiome” de tipul ”reforma de tip şoc este o reţetă de succes” sau ”privatizarea ca scop în sine”. către Ministerul Apărării Naţionale la adresa generalului Onişor.sunt retribuiţi profesorii.08.d... cu presa..

degradarea accentuată în care se află aşezământul. Jurnalismul de agenţie preferă simpla juxtapunere sau relaţiile de coordonare. (Andrei Marga – FV. dar a precizat echipei de arhitecţi că doreşte continuarea finanţării restaurărilor (. pe viu. iar pe de alta induc raporturi cauzale. a aprecia. Ele îngreunează lectura. restaurat cu fonduri britanice (Adevărul. 36 . Principalul neajuns jurnalistic al infinitivelor substantivizate este acela că pleoşteşte stilul. Două partide se luptă să-şi scoată ochiul ţărănist – despre Congresul aripii anti-Ciorbea – FV. răpindu-i din vigoare. În jurnalismul de agenţie sunt preferate verbele neutre.) Palatul Banffy de la Bonţida. pe de o parte.. în faţa Congresului. participative din partea autorului.O discuţie aparte merită verbele de vorbire. FV) Charles a putut constata. restaurat cu fonduri britanice. cel mai adesea neclare.02) Era mai bine doreşte să continue finanţarea sau. Or trebuie să fie ultima dintre strădaniile unui jurnalist aceea de a scris ceţos. 07. ele trebuie folosite cu parcimonie şi cu mare grijă. îndeobşte. a preciza intră în categoria celor neutre.. Dar şi în folosirea lor se observă numeroase stângăcii: (Prinţul – n. a afirma. pe viu.m. după caz.01) IV. cele care nu presupun implicarea nici măcar sentimentală a autorului care trebuie să se ferească de cea mai mică bănuială de partizanat.01) O comisie formată din jurişti a elaborat un soi de raport asupra a ceea ce s-a întâmplat în partid. 20. Adevărul. prin urmare recomandabile atunci când nu vrem nici să ne distanţăm de spusele sursei. verbe de distanţare mult mai puternice pot fi folosite cu succes. degradarea accentuată în care se află aşezământul. a proclamat că sunt lovite de nulitate protocolul de fuziune cu ANCD-ul lui Ciorbea. În alte texte decât cele de agenţie. Adevărul. 17. cel puţin în practica AFP..05. nici să le aprobăm. Efectul este adesea admirabil: ”Majoritatea ţărăniştilor este de partea noii formaţiuni care va promova reformele fără să le compromită (. 20.08. Prin urmare... a susţine sunt verbe prin care reporterul se distanţează de spusele sursei. Nu putea preciza cuiva. 18.. A pretinde.. a arăta.. IV. concesive etc. deciziile CNC-ului ciorbist.) Palatul Banffy de la Bonţida. a profeţit fostul preşedinte ţărănist.08. (Două partide se luptă să-şi scoată ochiul ţărănist – despre Congresul aripii antiCiorbea – FV. Ocoliţi şi construcţiile gerundivale şi participiale! Ambele au două defecte comune din punctul de vedere al scrisului jurnalistic. În cazul acesta era de preferat a spus. a releva sunt considerate. cele care introduc declaraţiile în ştirile de opinie. A sublinia. FV) Charles a putut constata. Pentru a atenua acest caracter se recomandă citarea imediată în limbaj direct a sursei. de la demisia lui Andrei Marga şi. Evitaţi infinitivele lungi! (Prinţul – n.)care va promova o societate a individualităţii despărţite de colectivism şi democraţia creştină într-o societate deschisă”. doreşte ca finanţarea să fie continuată.m. Verbe ca a spune. celor de subordonare. dar a precizat echipei de arhitecţi că doreşte continuarea finanţării restaurărilor (.

În imediata apropiere a Grădinii Botanice din Bucureşti fiinţează. ele nu au ce căuta în scrisul jurnalistic sau trebuie. Aici autorul trebuia să rupă. intrând în categoria clişeelor. tandru. preşedintele a spus. Unde mai pui că unele dintre ele nu adaugă nici pic de informaţie. aceea pe care reporterul n-a observat-o cu suficientă atenţie pentru a reţine cu adevărat nota ei distinctivă. probabil. Unul dintre cele mai frecvente este scena plină de culoare. pe deasupra şi amplă. fraza în două. preşedintele.. Ca şi cum experienţa ne-ar arăta că prinţii sunt mârlani. Bine că nu cu tandreţe. în ceea ce priveşte importanţa cuvintelor în scrisul jurnalistic. 19. de fapt. Una din greşelile frecvente este cea referitoare la ceea ce am putea numi participii suspendate sau inutile: În alocuţiunea rostită. Cum altfel putea fi atentatul sinucigaş? Devastator. Douăzeci de persoane au fost ucise. ele trebuie astfel alese încât să nu aibă nevoie de cârje: adjective care să le sprijine.. accident şi incident apar alternativ. pur şi simplu. sinonime. de asemenea. considerate. Culmea este că. Ea trebuie nuanţată în sensul că excesul de atribute şi epitete nu face decât să tempereze dinamismul textului. aristocrat politicos. foarte multe stângăcii. reconfortant? Tânăra a fost violată cu bestialitate.. oricărei metropole de pe glob: 37 . cu mângâieri! O mulţime de astfel de clişee întâlnim în presă. Este. scopul celor mai multe dintre ele fiind de a-şi găsi mai apoi un post de infirmieră într-un spital din Europa de Vest. Un alt asemenea clişeu este peisajul rustic.”Entuziasmul” acestor tinere pentru acţiunile Crucii Roşii are însă prea puţin de a face cu voluntariatul. Vom observa. Atenţie la rostul adjectivelor! După o propoziţie prea categorică. surprinzător. greşeala se reduplică sub forma În scurta alocuţiune rostită. la nord de Tel Aviv. măcar. îngrozitor? Ori blajin. despre oraşul japonez Osaka întâlnim adjective care s-ar potrivi. acest rustic nu are nici un fel de noimă. plus atacatorul palestinian. Pe cât posibil. teribil. IV.. după verbe. Poate cea mai frecventă dintre confuzii este aceea dintre accident şi incident: Acest incident a provocat moartea a unsprezece persoane. le vom adăuga determinanţi: atribute şi complemente. 20. rărite la maximum pentru că nu s-a născut acel substantiv anemic pentru care un adjectiv viguros să reprezinte un reazem suficient. Căutaţi substantive viguroase! Substantivele se situează pe locul al doilea. că primul cuvânt a fost pus între ghilimele numai pentru că autorul acestor rânduri nu s-a ostenit să caute vorba nimerită. ca şi cum alocuţiunea ar fi o cuvântare.. Stilul viguros înseamnă subiect + predicat. Când nu se opune celui urban sau de oricare alt fel. în unele texte. Într-un reportaj. într-un cumplit atentat sinucigaş. Încât ne întrebăm ce Dumnezeu va fi spus în cea nerostită! Uneori. La nevoie. probabil publicitar. Ne întrebăm cât de aproape trebuie să fie ca să fie în imediata apropiere. La fel. Chiar şi în alegerea substantivelor se întâlnesc. Dar numai la nevoie. probabil.. care a devastat un hotel din Netanya. IV.

. între expresiile asta pune capac (la toate). Iată aici câteva exemple de ratare a respectării regulii: ... ajuns în sapă de lemn din cauza femeilor. la fel! Dacă butada lui Goethe. mai bine greblă decât unealtă agricolă. o vară mult mai fierbinte în declaraţii decât gradele din termometru. Cum spuneam. Străzile sunt veritabile locuri de destindere pentru amatorii de plimbări şi însetaţii de verdeaţă. Dilema.08. Ziua. primarul Bacăului. în urma filmării la cea ce-a doua. (Adevărul. pentru că se compară fierbinţeala verii cu gradele din termometre. DEX. 21. (Ioan Groşan.02 .Oraşul posedă agreabile peisaje naturale de-a lungul râurilor sale.02) Slăbiciunea etiopiană a bugetelor locale de astăzi (Lucian Mândruţă.. după care orice comparaţie şchioapătă acoperă adevărul. 38 . probabil. Diferenţa specifică este preferabilă oricând genului proxim. Totuşi.. Glad..Executivul va avea.02) Expresia este la sapă de lemn. întreaga Oltenie era răvăşită de două teorii care se ciocneau precum un Patriot cu un Tomahawk. Aici avem de-a face şi cu un anacolut. cf. IV. Gelu şi Tărău. să învioreze expresia. Adrian Năstase nu e ca (scuzaţi!) Ceauşescu. Expresiile idiomatice trebuie mânuite cu grijă! Această ultimă întâmplare însă i-a pus capac lui Gogu.000 de dolari. epitetele bune vin. la rubrica Talon de participare. el (Sachelariu. Cancelarul german. Comparaţiile şi metaforele. aici despre Andrea Marin şi clipurile ei publicitare pe surse de tipul se pare FV) IV.07. Parlamentul român îşi ţine şedinţele în Ierusalimul ceresc. 15....07.06. de recuperare a acelei gigantice lipscănii pentru viaţa urbană. Rîul Dotonborigawa traversează cartierul cel mai animat al Osakăi. la costum şi cravată. care înseamnă a închide gura cuiva cu un răspuns potrivit. Era singura soluţie de anulare a simbolului totalitar şi. Iată câteva exemple de reuşită: Unde mai pui că persoana respectivă e departe de tâmpenia de rocă a Răşchiratei din Petreşti. Dilema. atunci trebuie să ne ferim de ele.07. Rîurile ce brăzdează oraşul sînt ideale pentru festivaluri. 1986. echivalentă cu asta e prea de tot. o telenovelă românească de succes.07.000 de dolari (Celebri şi bogaţi. Mai bine ceapă decât legumă. la megaaniversare de nabab. 488 / 19 – 25.02) Sfidând canicula. Aceasta nu înseamnă că nu vom recurge defel la ele. Adevărul. (Augustin Ion.vârful valului . 12. 01.02) .propuneam transformarea întregii zone a bulevardului într-un spaţiu de distracţii (entertainment) de tip Disneyland. scrisul jurnalistic are oroare de abstracţiuni. Înaintea meciului din Bănie.reportaj despre vedete de televiziune. mai bine grena decât roşu etc. ci doar că le vom alege numai pe cele clare şi/sau expresive.. În general. 22. şi a pune capac cuiva.. în mod sigur. 17. 489 / 26. totodată. Confuzie. în timp ce. la împlinirea a 44 de ani – FV) a parcurs cu mers apretat şi figură împietrită cam un kilometru de alei. veniturile sale s-ar fi bucălat la 80.07 – 01. (Evenimentul Zilei. dimpotrivă.02) Iată un exemplu în care şi un verb bine ales poate produce acelaşi efect: Se aude că pentru prima categorie ar fi încasat 65.

Iarăşi. De altfel. în general. În această săptămână. poţi să-l tot pui în ghilimele. Fugiţi de clişee La ora actuală tinde să înlocuiască formule mai simple ca acum. în sine. şi mai puternici.. coliziune şi alte cuvinte asemenea să facă asemenea carieră în presa contemporană.. nu duce decât la demonetizarea lor şi la căutarea altora. Ce au de-a face apele cu dialogul?! Chiar dacă el tinde să se transforme nu doar în război. ceea ce va duce. IV. Mai cu seamă că expresia apare într-o relatare despre o nouă ”bătălie” în ”războiul” poliţiştilor cu ”blatiştii”. Cele mai multe se nasc. că cititorul tot va simţi falsul. s-a mai dat o ”bătălie” în / ”Războiul” poliţiştilor cu ”blatiştii”). dispuşi să mărească. încât tind să se impună sub această formă greşită. efectul este invers celui scontat: Inedita iniţiativă. Şi bine fac! Dar frecventarea excesivă şi obsesivă a termenilor din domeniul războiului. 12 au fost cazuri pentru femei însărcinate cărora le-a venit sorocul. ne-a oferit 8 dolari pe sticla de 700 de ml. la acceptarea ei drept corectă.. din străduinţa. fiind dispuşi să crească preţul. De cele mai multe ori. la marginea Braşovului. Din cele peste 35 de apeluri de urgenţă. probabil.) tulbură (. şi se pronunţă în procent de 52% contra acţiunilor de tip militar 39 .. Practic.. După cum se mai vede în acest exemplu. în loc să crească preţul. de la 35 la 12. Încât ne putem întreba prin ce se deosebeşte oferta practică de cea teoretică? Şi dacă n-ar fi fost. Dacă nu ai ales bine cuvântul. mai degrabă.integrarea în NATO va creşte credibilitatea externă a României în loc de a o spori. lăudabilă.: A trecut aproape un an de zile de la anunţarea demarării proiectului. probabil.Chiar aşa?! Ciudat efect războinic mai pot avea cele două teorii! Este adevărat că jurnaliştii caută substantivele tari.a. până la urmă. ca să ne exprimăm eufemistic. Stopaţi invazia de pleonasme! Exemplele care urmează ne arată că ele sunt mult mai numeroase decât ne putem închipui. care tinde să se transforme într-un război deschis.) apele dialogului social. în prezent ş. sunt folosite ca tranzitive chiar şi de autori merituoşi şi prestigioşi. intranzitive de felul lor. serviciul de ambulanţă Bârlad s-a confruntat cu o avalanşă de naşteri. în scrisul unor jurnalişti. Aici. iar cinci dintre acestea au născut acasă... Este exemplul antologabil care arată că ghilimelele nu reprezintă decât o cârjă a gazetarului nepriceput sau pripit.. 24. ci într-unul deschis. Valoarea salariului minim pe economie (. Concediile cresc cererea de Euro. Iată câteva exemple: . de a da greutate cuvintelor. Laura şi-a deschis propriul său birou de avocatură Ogoarele erau arate în procent de 63% Nu e bine că populaţia româniei nu a înţeles despre ce fel de război este vorba. ce-au naşterile cu avalanşa? Mai cu seamă că cifrele tot descresc. 23. Aşa s-a ajuns ca impact. în locul lui a începe. apoi la 4 sau la 5! IV. a gazetarilor de a evita cărările bătătorite. dar la ora actuală acesta se află doar în stadiul promisiunilor. ”Râuri” de ”blatişti” (Ieri. ce pericol o aşteaptă. al conflictelor. verbele a creşte şi a scădea. metafora este cât se poate de neinspirată. a demara face o carieră prodigioasă.

SIE. cazul fiind anunţat dispensarului uman..ne enervăm în faţa aceloraşi stereotipii pe care le-am mai înghiţit deja Au preferat mai întâi un cuibuşor de năzbâtii la munte legea taximetriei.. de exemplu. obţinut.. la 14 ani. spaţiile cu care animalul bolnav a luat contact au fost dezinfectate cu sodă caustică. până acum. Cât despre spaţiile cu care animalul bolnav a luat contact ce să mai vorbim! După DEX.. Lider politic proeminent ... trebuie să investigheze şi să cerceteze faptele pentru a-i putea informa cu promptitudine pe partenerii noştri americani.. bomba explozivă a serialului ”Expertul” . ieri dimineaţă.95 la mie... obţinut în urma unui sondaj de opinie. ca şi Parchetul General. . cum ar fi. ”Ce planuri de viitor mai ai?” Printre participanţii la congres au avut loc altercaţii verbale. Carcasa animalului bolnav a fost arsă... româncele vor putea purta lenjerie intimă marca ”Mihaela Rădulescu” Lenjerie înseamnă rufărie de corp şi de pat.. Guvernul a calculat că o familie care are un consum lunar de energie de 120 KWh/lună Poliţiştii vrânceni au descoperit unui bărbat o alcoolemie în sânge de 4. cum am citit într-altă parte! Nu este un panaceu universal soluţia recomandată de medic.) Că au oarecare succes o dovedeşte şi procentul de 52%.... despre care pomeneam mai devreme. aflată deocamdată în dezbatere..exportă miere în afara hotarelor României facilităţile acordate de regimul zonelor defavorizate au dus la crearea de noi întreprinderi Cele două talere ale balanţei . Un virulent virus informatic.împotriva teroriştilor (. În curând. dar are planuri mari de viitor Aceste produse se combină perfect cu soluţiile speciale pentru curăţarea suprafeţelor. Un cutremur de pământ de 5 grade pe scara Richter a avut loc. este în clasa a IV-a... Se pare că Madonna (43 de ani) are la activ. 40 . . ...visând şi la citarea pe ordin de zi pentru izbânda contra periculoşilor infractori Conform DEX. 11 avorturi. Încă e bine că n-au rezultat din ele răniţi... dispensarul este o unitate medico-sanitară care asigură asistenţa populaţiei dintr-o anumită zonă teritorială.monede cu parităţi diferite între ele . Realizările obţinute în această perioadă se datoresc randamentului superior al noilor tehnologii.are priză la marea majoritate a lumii musulmane Kelly Hu. Era mai bine: realizările din această perioadă pentru că realizare înseamnă lucru realizat.. care.viaţa lui s-a sfârşit când maşina s-a izbit violent de unul din stâlpii. infractorul este o persoană care a comis o faptă ce prezintă pericol social.. a dat naştere unor vii controverse pro şi contra capitalul propriu al firmei Ungurii au persistat în continuare în politica de oprimare şi intoleranţă faţă de români Jandarmii au reuşit cu greu să-i despartă pe ţiganii care-şi adresau reciproc injurii Un astfel de elev este Elvis Pavlov.. în Afghanistan..

cu protagonista principală.a aniversat. edilul-şef de sub Tâmpa să dea apoi de înţeles că n-ar fi deloc exclus să-şi schimbe carnetul de partid. şi printr-un cuvânt. 30 de ani de la înfiinţare . Găsiţi eventualele greşeli de redactare din text.02) Bătrânii pensionari ai Bucureştiului calcă pragul magazinelor economat.. ci jurnalistică: aceeaşi informaţie este formulată de două ori.o reducere a aparatului ministerial.. cu averse şi intensificări. această menţiune se impune. Arătaţi la ce întrebări răspund primele cinci alineate. 23..10. de pământ. 05. .. ori vreme instabilă. (. o formă a verbiajului. într-un cumplit atentat sinucigaş.... urmele. Exerciţii 1. Aici. fireşte. indicând natura fiecărui paragraf. La ora actuală. pentru realizarea unui interviu. Termenul plastic implică ideea de estetic. (. cu ploi torenţiale şi intensificări. (De Paşte. ieri.de Florii se prognozează vreme instabilă. vegetând cât e ziua de lungă. Douăzeci de persoane au fost ucise. Dar protagonist este o persoană care joacă rolul principal într-o piesă de teatru etc. vreme rea.m. care a devastat un hotel din Netanya... fără a putea fi opriţi. bolnavii nu sunt lăsaţi să stea degeaba. în chip de concluzie.04. explicaţi în ce contau ele şi rescrieţi pasajele respective în formularea pe care o apreciaţi mai bună. ... aversa este ploaie torenţială de scurtă durată (DEX. implanturile cu silicon sunt cele mai solicitate intervenţii în domeniul chirurgiei plastice estetice.. Prin urmare. În următoarele zile vor fi 21° grade Celsius Iată o unitate de măsură indicată şi grafic. cu ploi sub formă de aversă şi intensificări ale vântului.) fiind principalele cauze generatoare.La propriu.. Analizaţi structura piramidei răsturnate care urmează. plus atacatorul palestinian. după reprezentaţie. la nord de Tel Aviv. Totuşi.02) Or. Şi noi. care ştiam că pensionarii rareori sunt tineri! La Centrul de Recuperare şi Reabilitare din Piteşti. Ca şi în următoarele două exemple: Ea (iarba – n.. aşa cum aţi văzut în acest curs. Greşeala nu este lingvistică.. Mădălin... ..mi s-a stabilit şi o întâlnire. Libertatea.. Ministrul Culturii mai promite încă o dată măsuri excepţionale la Muzeul Satului. hoţii reuşesc să dea spargere după spargere. nerespectarea regulilor de circulaţie. excesiv de hipertrofiat Iată şi un pleonasm subtil: Pentru ca. (RRA) . FV) era mereu verde şi niciodată ofilită.. cutremurele sunt... pleonasmul este parţial. peste tot în lume.).. 1996).într-o cafenea în care am nimerit din pură întâmplare aflat în permanenţă într-un dute-vino continuu. era de ajuns ori vreme instabilă. 41 . De-abia când ele sunt politice ori altcumva... De observat aici repetiţia urmele.. A sintetiza (rezuma) pe scurt Vizita s-a desfăşurat într-o rutină lipsită de spectaculos (RRA) Oboseala. pompierii cred că incendiul s-a produs de la un scurt circuit la instalaţia electrică Singurele indicii care i-au condus pe poliţişti pe urmele autorului au fost urmele cauciucurilor şi cioburile lămpii sparte..trecuse puţin de ora 16h30 (Adevărul. . După primele cercetări.

suspendarea din funcţie pe timp de 1-2 luni. în cazul în care au astfel de însărcinări. Băsescu a precizat că are 28 la sută din acţiunile unei fabrici de îngheţată şi 20 la sută într-o firmă de prestări servicii. 2. eliminând opiniile jurnaliştilor. Componenţa Colegiului de disciplină ţine seama de numărul de mandate deţinute de fiecare partid. Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale. Colegiul de disciplină este format din5-7 primari. Camerele Legislative adoptând-o în forme diferite. încercând să găsiţi explicaţii pentru ele. în condiţiile de neplată a indemnizaţiei. pentru a exista şi supleanţi. el poate fi sancţionat cu: avertisment public. formaţiune politică. 3. a conchis Băsescu. diminuarea indemnizaţiei cu 5-20% pe timp de 2-4 luni. un document fiind păstrat în “registrul de interese”. Potrivit Legii Statutului aleşilor locali. cu 11 articole. Deputaţii au acceptat. dacă primarul săvârşeşte abateri. dacă este sau nu justificat. joi. dacă săvârşesc abaterile menţionate. prin vot secret. printr-o declaraţie pe proprie răspundere. introdus în comisiile de specialitate. “Este normală introducerea în textul legii prevedrea care îi obligă pe aleşii locali să îşi facă publice intresele. 42 . aleşii locali care au interese într-o firmă să nu le mai poată trece pe numele rudelor”. În cazul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov se organizează un Colegiu de disciplină comun. “Eu spun că mă vor judeca primarii comunelor din Ilfov atunci când ei toţi vor avea la un loc atâtea voturi câte am avut eu”. Legea va fi supusă medierii. Colegiul poate recomanda începerea procedurilor necesare pentru un referendum de revocare din funcţie a primarului. pentru a figura în “registrul general de interese”. a completat primarul.BUCUREŞTI. Guvernanţii din PSD vor ajunge la finalul mandatului la paradoxul de a avea. Ar mai trebui însă. El consideră că această metodă reprezintă “cea mai mare ticăloşia a actualei puteri. Identificaţi în ziare două ştiri care conţin comentarii. Anexaţi tăieturile unei lucrări în care arătaţi în ce constă comentariul. urmând să ecprime votul final întro altă şedinţă. Căutaţi în ziare diferite din aceeaşi zi două-trei relatări neconcordante despre unul şi acelaşi eveniment. în termen de 60 de zile de la validarea mandatului primarilor. fiind permise două candidaturi. la secretarul unităţii administrativ-teritoriale. un capitol nou privind Registrul de interese. Referitor la interesele personale. Anexaţi tăieturile de presă unei lucrări în care veţi preciza în ce constau neconcordanţele. iar cel de al doilea fiind trimis la secretarul general al prefecturii. ca. depusă în dublu exemplar. Rescrieţi apoi textele. toţi. Fiecare partid desemnează candidaţi pentru aceste colegii. respectiv primari independenţi. nevestele în puşcărie”. Scrieţi apoi o ştire cu acelaşi conţinut păstrând elementele de informaţie comune şi eliminându-le pe cele care se contrazic. repetate. Aceste sancţiuni sunt aplicate de un Colegiu de disciplină. Sub incidenţa Colegiului de disciplină intră şi viceprimarii. că legea referitoare la Statutul aleşilor locali ar trebui să conţină prevederi mai dure în legătură cu interesele acestora şi ale rudelor lor. aleşi de ansamblul primarilor din judeţ. la propunerea deputaţilor PD Emil Boc şi Ioan Oltean. atribuite prin lege. prin această lege. vineri. a adăugat Băsescu. În cazul unor abateri grave. la dezbaterea proiectului de lege privind Statutul aleşilor locali. organizat în fiecare judeţ. Deputaţii au votat toate articolele acestei legi. din acel judeţ. 30 mai (MEDIAFAX) – Primarul Capitalei Traian Băsescu a declarat. Băsescu a contestat însă posibilitatea ca primarul Capitalei să poată fi “judecat” de primarii unor localităţi mai mici.

Prentice Hall. ziua apariţiei. ediţia a V-a. Michigan State University. Lauren. Bruce. Iaşi Fluxurile unor agenţii de presă şi colecţiile unor cotidiane bucureştene pe anii 1997-2003. Manual de jurnalism. J. Rescrieţi. vol. Polirom. Basic Media Writing. Gert. Stanley. USA. Duncan. McDONALD. The Complete Reporter. Praeger Publishers. GAILLARD. ANDERSON. Transcrieţi din ziare două lead-uri imperfecte şi precizaţi în ce constau erorile de redactare. Iaşi. Humanitas. Julian. Introducere în sistemul mass-media. Media Writing with Substance and Style. Michael H. 1975. Manual pentru ziarişti din Europa Centrală şi de Est. G. Mihai.J. T. Advanced News Gathering. cele două pasaje. Polirom. Scholten. ediţia a VI-a. Bruce. 2001. 1991. FRIGGE. Claude-Jean. McGraw-Hill Inc. 2001. Rescrieţi. Michell.W. LEITER. California. Tehnica jurnalismului. 2000.. Mastering the Message. titlul articolului. A. 1996. Wadsworth Publishing Company. 1991. ATENŢIE: la punctele 2 – 5. New York. Fundaţia Rompres. 1991. Writing & Reporting the News. Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Polirom. USA van CUILLENBURG. 1999. Cuvântul. 1992. Rene.4.. 1994 LAWSON. Editura Ştiinţifică. HOUGH. Newswriting from lead to ”30”. Bucureşti HARRIS. I (manual France Press). 1989. World Press Freedom Committee. STEPHENS. Bucureşti. II. New Jersey. autorul lui. 2001. 1992. George. ITULE. USA McINTYRE. Noomen. Asociaţia Ziariştilor Români. D. ed. Identificaţi două citate greşite şi explicaţi în ce constă eroarea de redactare. Mihai. Radio Management. sursa (tăieturii) trebuie precis identificată:ziar. Bibliografie BERTRAND.. La început a fost cuvântul. Brorow & Benchmark Publishers METZ. Iaşi Coman. O introducere în presa scrisă şi vorbită. Fundaţia Rompres COMAN. Harcourt Brace College Publishers. William. Ştiinţa Comunicării. Kelly. News Writing. Writing and Editing. apoi. 5.. Gerald. ştirea în forma pe care o consideraţi corectă. apoi. Fundamentals of News Gathering. USA. Uwe. USA KESSLER. ZIMMER. număr. USA. ediţia a II-a. 1999. News Writing and Reporting for Today’s Media.. Iaşi CAPPON. A. O. MacMillan Publishing Company. Philippe. HAAS. 2001. Bucureşti MENCHER. 1994. JOHNSON. Melvin. 43 . Polirom. New York. Douglas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful