You are on page 1of 15

Gerakan Nasionalisme di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan 1.

0 Pengenalan Tahun 1945-57 merupakan satu tempoh yang amat penting dalam pengkajian sejarah Malaysia. Ia merupakan dua belas tahun terakhir pemerintahan British yang menyaksikan tersekatnya kemaraan kolonialisme dan permulaan proses dekolonisasi. Dekad itu diwarnai oleh desakan dunia selepas perang yang memaksa kuasa-kuasa penjajah Eropah, khususnya Britain, menyerahkan semula pemerintahan sendiri kepada seluruh tanah jajahannya. Namun apa yang sebaliknya berlaku dalam konteks perkembangan politik di Tanah Melayu 1945-57 adalah proses rekolonisasi. Dalam usaha menyerahkan pemerintahan sendiri, British terlebih dahulu mahu mencorakkan keadaan yang dapat menjamin pengekalan pengaruh dan kepentingan kolonialismenya di Tanah Melayu.Dalam memenuhi matlamat itu, British perlu menjajah Tanah Melayu sepenuhnya terlebih dahulu sebelum dapat memberikannya pemerintahan sendiri.Sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, penguasaan British di Tanah Melayu masih belum menyeluruh. Walaupun berkuasa di NegeriNegeri Selat yang diletakkan sebagai koloni British, namun kekuasaan British di negeri-negeri Melayu lain tersekat oleh perjanjian-perjanjian awal yang pernah dibuat dengan sultan-sultan Melayu.2 Perjanjian itu membayangkan kehadiran British di negeri-negeri Melayu hanyalah sebagai ‘pelindung’ atau ‘penasihat’, dan mereka perlu menghormati hak asal penduduk peribumi dari segi adat resam budaya dan agamanya, kedaulatan kuasa Sultan dan kedudukan negerinegeri Melayu yang bebas dan tersendiri. Kewujudan pentadbiran yang bebas dan berasingan di setiap negeri Melayu sebelum 1940 itu dianggap sebagai satu kelemahan terutamanya dari sudut kepentingan ekonomi, pentadbiran dan pertahanan British. Walaupun usahausaha telah dibuat oleh pihak British sejak sekitar tahun 1920-an dan 1930-an lagi bagi menyatukan kesemua negeri tersebut di bawah satu bumbung pentadbiran berpusat, atau penjajahan berpusat,namun ia menemui kegagalan

1

kedudukan negeri-negeri Melayu yang masih bebas akan hilang di bawah kekuasaan sebuah kerajaan berpusat. Ketiga. Di sebalik tanggapan umum yang memperlihatkan penjajahan Jepun membawa suatu rahmat besar kepada orang Melayu. akan menyatukan kesemua negeri Melayu. British yang tidak bercadang untuk kembali semula kepada status quo politik sebelum perang telah menyiapkan satu rancangan baru bagi menyusun semula struktur pentadbiran politik dan ekonomi negeri-negeri Melayu. kedudukan orang Melayu sebagai pemilik asal dan mutlak Tanah Melayu akan dihapuskan dan hak-hak istimewa orang Melayu akan diperluaskan kepada bukan Melayu..5 ia sebenarnya merupakan permulaan zaman malapetaka kepada seluruh orang Melayu.langkah persediaan untuk mengatur ke arah pemerintahan sendiri. Apabila menjejakkan semula kaki ke Tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah. Kedua. Rancangan MU mewujudkan tiga perubahan utama yang dipercayai akan mempengaruhi kepada penghakisan kekuatan politik orang Melayu.”6 Namun tujuan sebenarnya adalah bagi menjaga kepentingan eksploitasi ekonomi di Tanah Melayu. British perlu menggerakkan pemulihan segera ekonomi negaranya yang terhumban selepas perang dan Tanah Melayu telah menjanjikan potensi sumber-sumber ekonomi yang amat diperlukan bagi melaksanakan pelan pemulihan itu. Ia adalah “…a God-sent chance to clear up all the country’s troubles…”. Dasar kolonialisme baru. kecuali Singapura.kerana mendapat tentangan daripada pemerintah Melayu. Pertama.. ke dalam sebuah koloni British kononnya sebagai “. 2 . Tidak hairanlah penjajahan Jepun yang menyediakan suatu kekosongan politik dan memperkenalkan bentuk pemerintahan baru telah dianggap sebagai satu rahmat oleh sesetengah pegawai British. kedaulatan kuasa pemerintah tradisional Melayu akan dihapuskan dan diletakkan di bawah kekuasaan ratu British. yang dikenali sebagai Malayan Union (MU).

iaitu British. khususnya melalui Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang ditubuhkan sejak 1945. Perjuangan ini dibawa oleh gerakan nasionalis kiri Melayu yang telah bergerak lama sebelum penubuhan UMNO.Cadangan-cadangan terhadap rancangan baru ini telah dibentang dan diluluskan oleh Kabinet Perang British sejak sebelum 1944 lagi. jika terdesak.8 Terdapat dua bentuk gerakan nasionalisme tempatan sebagai tindakbalas terhadap dasar penjajahan semula British itu. kejayaan dan kegagalan sesuatu gerakan nasionalisme itu cuba diperlihatkan hanya dalam konteks kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kedua ialah nasionalisme ‘arus kiri’ atau ‘arus bawah’ yang bermatlamat menuntut kemerdekaan Tanah Melayu dengan apa jua cara. dengan slogan ‘Hidup Melayu’. lalu dipisahkan daripada peranan besar yang dimainkan oleh British sebagai penentu sebenar. Pertama. prinsip perjuangan mahupun sokongan rakyat. khususnya melalui United Malays National Organization (UMNO) yang ditubuhkan pada 1946. Ia secara tergesa-gesa cuba dilaksanakan di Tanah Melayu setelah pihak Jepun menyerah kalah lebih awal. Reaksi orang Melayu terhadap dasar kolonialisme baru ini ialah memuncaknya penentangan nasionalisme terhadap British. Umumnya ahli sejarah yang membahaskan tentang sifat kedua-dua gerakan nasionalisme itu hanya menumpukan kepada perkembangan mana-mana satu gerakan dan mengasingkannya daripada peranan atau sumbangan pihak yang satu lagi. nasionalisme ‘arus kanan’ atau ‘arus atas’ yang diperjuangkan oleh golongan elit Melayu berpendidikan Barat untuk mempertahankan hak-hak elit dan konservatif Melayu. misalnya dari segi ideologi. yang dianggap menjadi penentu utama. Timbul kekeliruan dan percanggahan pendapat dalam kalangan ahli sejarah tentang corak perjuangan kedua-dua gerakan nasionalisme Melayu yang berkembang pada peringkat itu. Ahli sejarah juga umumnya gagal memperlihatkan secara jelas peranan pihak ketiga dan sebenarnya yang paling berpengaruh. Akibatnya. 3 . termasuklah melalui jalan perundingan hinggalah. menggunakan taktik kekerasan. dalam menentukan kejayaan mahupun kegagalan gerakan-gerakan tersebut.

Bagi membolehkan kita memahami perkembangan sebenar yang berlaku. Oleh kerana penentangan orang Melayu terhadap MU adalah amat ketara. orang Melayu dikatakan tidak lagi bergantung kepada pihakBritish untuk melindungi dan menjaga kepentingan mereka. Kajian ini akan menjelaskan bagaimana persaingan sengit yang wujud antara kedua-dua gerakan nasionalisme ‘kanan’ dan ‘kiri’ Melayu telah dipergunakan sepenuhnya oleh pihak British bagi mengekang kebangkitan nasionalis antikolonial dan seterusnya memastikan dasar-dasar yang cuba dilaksanakannya di bawah rancangan MU dapat dipenuhi sebelum kemerdekaan diberikan kepada Tanah Melayu pada 1957. tetapi juga catatan daripada sumber-sumber luar dan sumber rasmi pihak British sendiri yang dapat menjelaskan tentang reaksi pihak British dalam menangani kedua-dua bentuk gerakan nasionalisme tersebut. Zaman selepas penjajahan Jepun dianggap penting kerana dasar-dasar pro-Melayu. U. 2.0 Malayan Union.N. Dasar MU yang cuba diperkenalkan oleh British mengancam 4 . maka ia sering diperlihatkan sebagai satu langkah permulaan juga kemuncak kepada kebangkitan nasionalisme Melayu.M. kajian ini akan cuba mengenengahkan bukan sahaja perspektif penulis tempatan yang cenderung memperlihatkan tafsiran nasionalisme Melayu berasaskan tema perjuangan ‘kanan’ dan ‘kiri’. Kesedaran baru ini dapat diperjelaskan melalui penentangan golongan elitkonservatif Melayu terhadap percubaan British memperkenalkan MU pada 1946. Selepas penyerahan Jepun. pro kemerdekaan mahupun kekerasan Jepun dikatakan telah membawa banyak kebaikan dan menggalakkan kesedaran politik orang Melayu.O dan Ahli Sejarah Ahli sejarah memberikan tumpuan yang begitu meluas kepada keadaan politik Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua sewaktu membicarakan tentang asal-usul dan perkembangan nasionalisme Melayu.

UMNO diperlihatkan sebagai gerakan kebangsaan Melayu terawal yang memperjuangkan hak orang Melayu dan kemerdekaan Tanah Melayu.kedudukan dan masa depan politik orang Melayu. terutamanya yang bergerak dalam gerakan politik kiri seperti PKMM diperlihatkan bukan sahaja tidak bersungguhsungguh dalam memperjuangkan kepentingan orang Melayu. Menurut beberapa pengkaji. Oleh itu. Oleh kerana UMNO diperlihatkan satu-satunya pertubuhan yang berjuang untuk kepentingan orang Melayu. bahkan sultan-sultan Melayu sendiri. bahkan didakwa diperalatkan oleh anasir-anasir bukan Melayu dan komunis. Oleh kerana ahli sejarah cenderung melihat perkembangan nasionalisme Melayu hanya bermula dengan penentangan terhadap MU. Sebelum itu mereka mengamalkan fahaman politik ‘feudal’ yang sempit dan berpecah belah kepada negerinegeri yang berbeza. Ia memaksa British bersetuju dengan tuntutan orang Melayu atau UMNO 5 . khususnya Dato’ Onn dan UMNO.23 atau bahkan ‘bapa nasionalisme Malaysia’. Mereka yang lain.”Tidak hairanlah nama Dato’ Onn diangkat sebagai ‘pengasas politik’ atau ‘pengasas kemerdekaan Tanah Melayu’.21 Menurut pandangan sesetengah pihak. orang Melayu melalui UMNO pada ketika itu dikatakan telah bangkit menentang rancangan British secara ‘habishabisan’ demi mempertahankan hak Melayu hingga sanggup melawan bukan sahaja penjajah British. dalam penentangan itu orang Melayu buat pertama kalinya telah bersatu sebagai sebuah bangsa dan meninggalkan kepentingankepentingan ‘feudal’nya. Dato’ Onn pula ditonjolkan sebagai orang Melayu pertama yang bangkit mempersoalkan kezaliman sultan Melayu dan yang pertama memperjuangkan semangat kebangsaan Melayu. “Hanya Dato’ Onn Ja’afar itu sahaja yang dapat dianggap sebagai pejuang Melayu pertama yang memimpin perjuangan negara menentang British. maka perbincangan mereka lebih tertumpu kepada tokoh-tokoh dan gerakan tertentu sahaja. Sokongan padu orang Melayu dan ketegasan pemimpin UMNO menentang dasar-dasar MU telah mengentarkan pihak British. maka ia digambarkan mendapat sokongan sepenuhnya orang Melayu.

Terhapusnya rancangan MU yang kemudiannya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948 dianggap sebagai kejayaan milik mutlak orang Melayu serta UMNO selaku pergerakan yang mempertahankan hak serta kedudukan orang Melayu sehingga merdeka. MCA dan MIC.28 Mengulas tentang peranan UMNO dan Perikatan ini. Maka atas desakan. iaitu melalui jalan perundingan dan tanpa sebarang pertumpahan darah. di samping tokoh-tokoh Perikatan bukan Melayu seperti Tun Tan Cheng Lock dan kemudiannya Tun H. Atas inisiatif Dato’ Onn dan UMNO jugalah. kita tidak akan mencapai kemerdekaan.27 Dari tahun 1946 hingga 1957 hanya beberapa tokoh dalam UMNO dan Perikatan itu sahajalah yang dikatakan telah berjuang demi mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Lee. S.25 British dikatakan bimbang UMNO akan dipengaruhi unsur ‘radikal’ dan menggunakan cara kekerasan sekiranya kehendak atau tuntutannya tidak dipenuhi. Tun Tan Siew Sin. tidak akan ada Tunku Abdul Rahman. Sambanthan. penentangan ‘habishabisan’ serta ketegasan pemimpin UMNO itulah yang menyebabkan British terpaksa berunding dengan orang Melayu dan mengenepikan rancangan MU. Tanpa Perikatan antara UMNO. seorang pemimpin negara menyatakan. yang didakwa mulamula sekali menggerakkan idea kerjasama kaum bagi mencapai kemerdekaan. T.” 6 . serta Tun V.memansuhkan rancangan MU. “Tanpa UMNO tidak akan lahir Perikatan.

penekanan kepada dua unsur ini sahaja. Pada peringkat awal tentangan itu. Namun begitu. 7 .3. U.0 British. Dengan mengharapkan sokongan bukan Melayu untuk mencapai tujuannya itu. tetapi menjadi semakin rancak selepas wujudnya rancangan MU pada 1946. didapati elemen yang paling ditakuti oleh pihak British dan mampu menggugat kedudukannya di Tanah Melayu ialah gerakan kiri MelayuIslam yang mendapat sokongan meluas daripada orang Melayu dan mampu mengembeling tenaga Melayu dan bukan Melayu pada ketika itu. biarpun penting. golongan bukan Melayu tidak memberi sokongan padu terhadap rancangan MU kerana masih menumpukan perhatian terhadap perkembangan di negara asal mereka iaitu India atau China.N. Namun tanpa dijangka. tetapi adalah tidak memadai. manakala perjuangan PKM pula awal-awal lagi telah gagal kerana tidak mendapat sokongan orang Melayu dan British hanya menggunakannya sebagai ‘kambing hitam’ bagi membenarkan tindakan kekerasan diambil terhadap semua gerakan anti-kolonial di Tanah Melayu. sebaliknya orang Melayu pula tidak seperti yang dijangkakan telah memberikan tentangan yang sengit.M. Ini kerana perjuangan sebenar UMNO bukanlah untuk mencapai kemerdekaan dan bersikap anti-British. Pertembungan antara British-gerakan nasionalis kiri-Islam Melayu telah bermula sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi.O dan Gerakan Menuntut Kemerdekaan Kajian tentang sejarah gerakan anti-kolonial dan perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu antara 1945-57 hingga kini hanya berkisar kepada peranan yang dimainkan oleh dua pihak yang dianggap begitu berpengaruh iaitu pertama UMNO yang ditubuhkan untuk menentang MU 1946 dan kedua pergerakan PKM yang dikatakan begitu kuat dan mengancam pentadbiran British hingga memaksa British mengisytiharkan Darurat pada 1948. British cuba melaksanakan rancangan MU sebagai langkah permulaan untuk menguasai Tanah Melayu sebelum ia diberikan pemerintahan sendiri. Sebenarnya berdasarkan penelitian terhadap sumber-sumber rasmi pihak British sendiri.

Keadaan ini disedari oleh kepimpinan UMNO dan mereka memberi ugutan supaya pihak British dapat segara memenuhi tuntutan pihak konservatif dalam UMNO. Sebenarnya British amat memahami bahawa golongan konservatif Melayu dalam UMNO sedia berlembut dan tidak bersikap anti-British. kemungkinan besar orang Melayu dalam UMNO akan menyokong gerakan anti-British yang dipelopori oleh golongan ‘radikal’ yang dipengaruhi komunis dan Indonesia. mereka cuba mencari jalan bagi memecahbelahkan penentangan ini dan mengendurkan kemarahan golongan nasionalis kanan serta orang Melayu agar dapat membendung ancaman gerakan kiri.gerakan kiri telah dapat menyatukan diri dengan golongan kanan dan menggerakkan penubuhan UMNO. 8 . berkemungkinan besar orang Melayu akan menyokong sepenuhnya gerakan kiri dan perjuangan kanan akan ditelan oleh pengaruh unsur-unsur anti-British. Amaran telah dikeluarkan sendiri oleh Dato’ Onn kepada pihak British bahawa sekiranya tuntutan UMNO tidak dipenuhi.Hal ini menjadi semakin jelas kerana wujudnya anasir-anasir ‘radikal’ dalam UMNO sendiri yang mula bersimpati dengan perjuangan gerakan kiri Melayu. Sumber-sumber rasmi British menjelaskan bahawa amatlah dibimbangi sekiranya tuntutan golongan kanan yang begitu sederhana dan tidak bersikap anti-British itu tidak dipenuhi. British amat khuatir sekiranya sokongan orang Melayu terhadap gerakan kiri akan menjadi bertambah kuat. tetapi turut dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis kiri-Islam Melayu yang jelas anti-British dan mahukan kemerdekaan. dan mereka pula amat bimbangkan pengaruh gerakan kiri dalam kalangan orang Melayu. misalnya Kesatuan Melayu Johor (KMJ) dan Saberkas. Ini kerana ia melibatkan bukan sahaja golongan konservatif Melayu. Oleh itu. Secara terpaksa British akhirnya memilih untuk bertolak ansur dan memenuhi beberapa tuntutan nasionalis kanan. Tentangan sengit yang diberikan terhadap dasar penjajahan semula British ini menimbulkan kebimbangan pihak British.

malah bersedia menolak tuntutan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan kerana dibimbangi ini akan mengancam kedudukan golongan elit Melayu. kepimpinan UMNO bukan sahaja bersedia untuk mengenepikan dulu perjuangan dan pertelingkahannya dengan British. Keutamaan perjuangan UMNO adalah untuk menjaga hak-hak elit konservatif Melayu daripada diancam oleh bukan Melayu. Perjuangan golongan konservatif dalam UMNO hanyalah setakat mahu mengembalikan semula status quo golongan pemerintah dan kedudukan golongan elit Melayu sebelum 1941.Orang Melayu juga telah diberikan amaran oleh Dato’ Onn bahawa komunis akan mengambil alih kuasa sekiranya British meninggalkan Tanah Melayu Sikap pemimpin UMNO ini memberi banyak kelebihan kepada British kerana ia dapat melemahkan tentangan gerakan nasionalisme Melayu. dan dalam hal ini mereka sebenarnya amat bergantung kepada simpati serta sokongan daripada pihak British.Namun tuntutan UMNO terhadap British semasa menentang MU adalah amat sederhana. Sebenarnya wujud kepentingan kedua-dua belah pihak dalam menghadapi musuh yang sama hingga memaksa British dan UMNO bersedia untuk bekerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain. Di sebalik ketegangan akibat rancangan MU itu. Walaupun pada peringkat awalnya UMNO menentang ‘habis-habisan’ prinsipprinsip rancangan MU dan menganggap British sebagai pengkhianat orang Melayu. Alasan yang diberikan ialah orang Melayu masih belum bersedia untuk mencapai kemerdekaan. kepimpinan UMNO masih melihat British sebagai satu-satunya rakan dan juga pelindung dalam menjamin hak-hak orang Melayu daripada diasak oleh tuntutan golongan bukan Melayu. 9 . tetapi pegawai-pegawai British sendiri mengakui hubungan yang wujud antara kedua-dua pihak tetap rapat dan pergantungan pihak kanan dalam UMNO kepada British tidak pernah terputus. serta bekerjasama dan berunding bagi melonggarkan tuntutan mereka. Bahkan kerana bimbangkan anasir bukan Melayu dan pengaruh ‘Indonesia’ dalam gerakan kiri.

Cadangan PTM sebenarnya adalah terhasil daripada percubaan kedua-dua belah pihak iaitu British-UMNO untuk meredakan kemarahan orang Melayu terhadap British dan usaha British untuk menyelamatkan beberapa prinsip utama yang terkandung dalam rancangan MU. satu rupabentuk kerakyatan bersama (meskipun lebih terhad) dan kestabilan kewangan Tanah Melayu dapat dipenuhi oleh British. Walaupun pemimpin UMNO menekankan keperipentingan dan keuntungan yang bakal diperolehi daripada perlembagaan baru itu. kebebasan negeri-negeri Melayu dan hak ‘istimewa’ orang Melayu. tetapi pada masa yang sama juga hasrat pembentukan sebuah kerajaan berpusat yang kukuh. perjanjian PTM 1948 adalah satu langkah berpaling ke belakang. Kesatuan Melayu Singapura dan KMJ yang mengertak 10 . namun ia ditolak dan dikritik dengan lantang oleh gabungan persatuan Melayu dalam UMNO seperti Saberkas. Tiada apa-apa jaminan diberikan dalam rancangan PTM ke arah pemerintahan sendiri. Constitutional Proposals for Malaya yang dipersetujui antara British-UMNO menjamin hak kedaulatan Sultan. hak-hak mengundi. Jika dilihat daripada kedudukan British yang semakin tertekan dan terdesak serta kesungguhan orang Melayu dan UMNO menentang MU pada 1946. bendera dan sebagainya yang membawa maksud Tanah Melayu akan beransur-ansur diberikan pemerintahan sendiri. Begitu juga tidak ada pembentukan sebuah Parlimen. Apa yang dipersetujui oleh UMNO dengan British melalui PTM 1948 mengenepikan tuntutan pihak kiri yang mahu diwujudkan sebuah pemerintahan bersifat demokrasi dan gerakan ke arah kemerdekaan. Sikap pemimpin UMNO yang berunding dan bersetuju dengan kehendak Britishtelah menimbulkan ketidakpuasan hati dan ditentang oleh beberapa pihak dalam UMNOsendiri.Tolak ansur pertama bermula dengan perundingan Anglo-Melayu ke arah pembentukan PTM 1948. Ia menguntungkan British dan menjadi permulaan kepada pemberian konsesi-konsesi lain oleh UMNO meskipun di sebaliknya ahli sejarah cuba memperlihatkannya sebagai satu kejayaan mutlak orang Melayu. Dari satu segi.

bahasa dan identiti kebangsaan berasaskan penerimaan bersama bahawa Tanah Melayu adalah asalnya hak kepunyaan orang Melayu. perpecahan dalam UMNO diburukkan lagi oleh wujudnya sikap kenegerian menebal yang ditunjukkan misalnya oleh kepimpinan negeri Kelantan.untuk keluar daripada UMNO. KMJ bahkan kemudiannya memang telah bertindak nekad untuk keluar daripada UMNO. Walaupun bekerjasama dengan bukan Melayu. Selain menghadapi masalah perbalahan terhadap keputusan yang diambil oleh pemimpin UMNO. Sebagai tindakbalas terhadap pendirian yang diambil oleh UMNO terhadap rancangan PTM. gerakan kiri Melayu yang turut mendapat sokongan daripada kepimpinan golongan kiri dan kanan bukan Melayu. mahu tak mahu mereka terpaksa menerima kehadiran orang bukan Melayu di Tanah Melayu. mencapai kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajahan British adalah jauh lebih penting daripada memperjuangkan hak-hak dan kepentingan golongan elit Melayu semata-mata. dan Terengganu. PUTERA-AMCJA cuba merundingkan kerjasama semua kaum dan sedia bertolak ansur antara mereka dalam beberapa perkara penting misalnya soal kerakyatan dan identiti kebangsaan Tanah Melayu bagi memenuhi syarat -syarat yang dipaksakan oleh British ke arah mencapai pemerintahan sendiri. telah menggerakkan kepada penubuhan PUTERA-AMCJA pada Februari 1947. Pendirian UMNO ini amat jauh bercanggah dengan tuntutan kepimpinan kiri dalam PKMM misalnya yang mahukan kemerdekaan Tanah Melayu diberikan tanpa bertangguh lagi. Kedah. Oleh itu. dasar yang dipegang UMNO menimbulkan kemarahan golongan kiri yang mendorong kepada perpecahan dan pertembungan antara gerakan kiri dan kanan sejak 1946. termasuklah antaranya Tun Tan Cheng Lock. tetapi mereka tidaklah menolak sepenuhnya kepentingan mempertahankan hak-hak orang Melayu termasuklah dari segi pengekalan sistem beraja. Bagi tokoh-tokoh gerakan kiri. Golongan kiri Melayu sedar bahawa untuk mencapai kemerdekaan. agama. Persetujuan yang dicapai dalam perlembagaan rakyat menjelaskan tentang pendirian atau prinsip sebenar yang dipegang oleh golongan kiri Melayu terhadap hak-hak orang Melayu dan 11 .

menunjukkan bahawa selain UMNO. terdapat juga golongan lain yang mampu berfikir lebih awal ke arah mencapai kemerdekaan dan merangka masa depan bersama dalam satu semangat kebangsaan (Melayu) yang melampaui batas kepentingan kelompok yang sempit. yang mendahului pembentukan Perikatan yang diusahakan oleh British dan UMNO.menunjukkan mereka bukanlah golongan yang bersikap ‘anti-feudal’ yang totok. 12 . Apapun usaha gerakan ini.

Jelasnya. namun semangat dan tujuannya itu akhinya dapat dipenuhi juga semasa Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada 1957. Usaha British untuk menjajah semula Tanah Melayu telah menimbulkan kesedaran kepada orang Melayu tentang tujuan dan sikap British yang sebenarnya. Akibatnya orang Melayu telah bangkit menentang usaha British yang cuba dicapai melalui rancangan MU 1946. pemimpin konservatif Melayu memilih untuk bertolak ansur dan bergantung kepada sokongan British. diplomasi. bangsawan. Ini membawa kepada kesediaan pemimpin Melayu memenuhi beberapa kehendak British seperti bekerjasama dengan parti-parti politik bukan Melayu dan memberikan kerakyatan terbuka kepada mereka sebelum Tanah Melayu diberikan kemerdekaan. termasuklah para pemimpin. 13 . namun akhirnya mereka berpecah belah kerana perbezaan ideology dan corak perjuangan.4. Pertembungan ini memecahbelahkan kekuatan nasionalisme Melayu dalam menghadapi bukan sahaja cabaran pihak British. nasionalis kiri. bahkan desakan dan tuntutan yang dibawa oleh golongan bukan Melayu. mahupun realpolitik dan kekerasan dalam usaha British menghadapi tentangan daripada gerakan nasionalis kiri dan kanan Melayu.0 Kesimpulan Tahun 1946-57 merupakan satu tempoh yang begitu penting kerana ia menandakan suatu kemuncak zaman tolak ansur. namun pada hakikatnya ia telah memakan korban ramai pihak. tokoh agama. Walaupun sering digambarkan kemerdekaan Tanah Melayu adalah diperolehi melalui jalan perundingan dan tanpa pertumpahan darah. pejuang kemerdekaan. Penentangan UMNO terhadap MU yang sekadar untuk menuntut pengekalan dan jaminan terhadap hak-hak istimewa kaum elit Melayu mewujudkan pertentangan dengan gerakan kiri yang mahukan kemerdekaan. Dalam keadaan tertekan dan terdesak oleh asakan bukan Melayu. dan rakyat biasa. Walaupun tokohtokoh gerakan kanan dan kiri Melayu telah bersama-sama menubuhkan UMNO dan berjuang berhabis-habisan mempertahankan hak orang Melayu semasa pengenalan rancangan MU pada 1946. rancangan MU telah tidak dapat dijayakan oleh British pada 1946 akibat tentangan hebat orang Melayu.

Sekiranya tidak ada tekanan dan ancaman yang diberikan oleh para pejuang dan nasionalis kiri itu. Oleh itu. penghargaan yang sama perlulah diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Tanah Melayu agar sumbangan dan pengorbanan mereka tidak akan dilupakan oleh generasi hari ini dan masa depan. 14 .Perjuangan dan pengorbananyang dilakukan oleh mereka perlulah diberi pengiktirafan yang sewajarya sekurangkurangnya dalam penulisan sejarah. berkemungkinan besar UMNO tidak akan mampu memimpin dan mencapai kemerdekaan daripada British.

Sejarah Melayu (English version. (1967). Bangi: ATMA UKM. sejarah Asia Tenggara .0 RUJUKAN Kursus lengkap jawapan sejarah Tanah Melayu. Shellabear. 15 . (2006).). (2003). G. Kota Baru: Pustaka Aman Press. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia :. Sejarah Malaysia sepintas lalu: a glimpse of Malaysian history. Nasionalisme dan revolusi di Malaysia dan Indonesia: pengamatan sejarah. ed.5. Minden]. Sejarah komanwel British. (2008). W. Kuala Lumpur: Percetakan Watan.