SEJARAH TAMADUN ISLAM • Tamadun Islam bermula sejak terbinanya Negara islam. • Kemudian diteruskan oleh para Khulafa Ar-Rashidin, BAni Umaiyah dan Bani Abbasiyah • Pada zaman BAni Abbasiyah, tamadun Islam telah mencapai zaman keemasannya. LATAR BELAKANG KERAJAAN ABBASIYAH • Perkataan Abbasiyah diambil sempena nama al-Abbas iaitu bapa saudara Rasulullah SAW. • Ditubuhkan secara rasmi oleh Abu Al-Abbas As-Saffah. • Keluasan kerajaan ini merangkumi dua pertiga dunia. • Struktur kerajaan Abbasiyah ialah :a. b. • Sistem pemerintahan ialah secara pewarisan Dimpimpin oleh 37 orang khalifah System pemerintahan kerajaan Abbasiyah:-

Al-khalifah Ketua Negara iaitu pemimpin tertinggi dalam wilayah islam

Al-Wazir Ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri dan jabatan baru

Al-Dawawin Berada dibawah pengawasan Al-Kuttab.

Khalifah-khalifah terkenal kerajaan Abbasiyah:-

Abu AlAbbas Abdullah As-Saffah

Abu Jaafar Al-Mansur

Khalifah terkenal kerajaan Abbasiyah

Harun ArRasyid

Abdullah Abu AlAbbas AlMakmum

FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN ISLAM • FAKTOR DALAMAN

a) Penduduk setempat yang tertarik dengan agama islam b) Dasar kerajaan yang menyamakan status orang arab dengan orang bukan arab c) Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa. • FAKTOR LUARAN

a) Pembukaan wilayah-wilayah baru b) Penggunaan bahasa arab secara meluas.

c) Hubungan diplomatic antara kerajaan Abbasiyah dengan Negara-negara luar. KESAN POSITIF PENYEBARAN ISLAM • KESAN KEPADA AKIDAH

a) Penyebaran islam Berjaya merobah kepercayaan kebanyakan masyarakat dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Yang Maha Esa. b) Tertarik dengan ajaran islam yang menghapuskan penghambaan c) Masjid dibina di merata tempat dan menjadi pusat dakwah terbuka. d) Terdapat sarjana islam yang berjuang memurnikan akidah dari pengaruh yang menyeleweng. • a) b) c) d) KESAN KEPADA ILMU PENGETAHUAN

Penyebaran islam mendorong kepada perkembangan ilmu pengetahuan Menuntut ilmu fardu ain dan kifayah adalah jihad Pelabagai infrastruktur telah dibina seperti masjid dan sekolah. Penguasaan ilmu menyebabkan umat islam dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa. • KESAN KEPADA KEBUDAYAAN

a) Umat islam bebas mengamalkan budaya masing-masing b) Semua budaya dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan agama islam • a) b) c) d) KESAN KEPADA KEMASYARAKATAN

Penyebaran islam ketika itu telah menghapuskan penghambaan Konsep keadilan sesame manusia tanpa mengira bangsa diterapkan Khalifah Al-Mahdi menubuhkan Mahkamah TInggi Rayuan Orang bukan islam bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing.

SEMANGAT JIHAD UMAT ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH • Keagungan kerajaan Abbasiyah menjadi bahan kajian para sejarawan hingga hari ini. • Ia menjadi kebanggaan umat islam hingga akhir zaman. • Mereka meluaskan konsep jihad. • Penguasaan pelbagai ilmu telah mengangkat martabat umat islam sebagai umat yang paling maju ketika itu.

.

masalah tidak timbul dan keadaan Negara stabil. Hasilnya. kemajuan yang tinggi dalam bidang pendidikan dan Kota Baghdad muncul sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Mazhab Syafie dan Mazhab Hanbali. Pada zaman kerajaan Abbasiyah. ILMU FIKAH a) Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ulama muktabar yang mengasaskan mazhab-mazhab terkenal seperti Mazhab Hanafi. BIDANG-BIDANG ILMU YANG DITEROKAI ILMU BERTERASKAN WAHYU • ILMU TAFSIR a) Ilmu tafsir Al-Quran mula disusun mengikut susunan surah oleh Yahya Bin Ziyad Al-Farra’ b) Kemudian ia disusun semula dengan lebih sistematik oleh Ibnu Jarir At-Tabari • a) b) • ILMU HADIS Zaman kerajaan Abbasiyah terkenal dengan zaman pengumpulan dan penyusunan hadis. ILMU TAUHID a) Perkembangan ilmu falsafah telah mengancam kemurniaan akidah umat islam ketika itu. Mazhab Maliki. Khalifah kerajaan Abbasiyah memberikan perhatian kepada pembangunan dan pembinaan kekuatan dalam Negara iaitu pendidikan dan ekonomi. Selain itu.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • • • • • • Pendidikan pada zaman kerajaan Abbasiyah lebih maju daripada zaman kerajaan Bani Umaiyah Factor utamanya ialah kerajaan Bani Umaiyah selalu dilanda pemberontakan terutamanya dari puak syiah. Pada zaman ini muncul ramai pakar-pakar hadis. para khalifah lebih menumpukan kepada penyebaran islam sahaja. .

• • ILMU FIZIK Mencipta teori pergerakan jirim. • ILMU KIMIA a) Umat islam Berjaya mengasaskan beberapa teori dan fakta kimia b) Penemuan asid galian seperti asid nitrik. . ILMU FALAK a) Antara kejayaan umat islam dalam bidang ini ialah :• Mengukur jarak antara bumi dengan matahari • Membuat jadual pergerakan bulan dan bintang • Menjelaskan system geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim. teori penghasilan alkohol. gravity dan pantulan cahaya Menjelaskan tentang lapisan mata serta proses penglihatan Menyukat kelajuan bunyi dan cahaya Mencipta cermin mata Tokoh utama ialah Al-Hassan Bin Al-Haitham ILMU GEOGRAFI Tokoh dalam bidang ini ialah As-Syarif Al-Idrisi Memberi ukuran yang tepat tentang keluasan bumi.b) Ada yang menganggap falsafah yunani sebagai rujukan utama dalam masalah akidah c) Skop perbincangan ilmu tauhid menjadi semakin luas berbanding zaman-zaman sebelumnya. Menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob. daya. teori penghasilan petroleum. ILMU BERTERASKAN AKAL • ILMU MATEMATIK a) Beberapa fomula matematik dapat dihasilkan oleh sarjana Muslim. b) Tokoh matematik ketika itu ialah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi c) Beliau juga telah menghasilkan karya iaitu Hisab Al-Jabr Wa AlMuqabalah.

ILMU PERUBATAN Menjelaskan kesan kuman dalam penyakit Mencipta ubat untuk pelbagai penyakit Tokoh perubatan terkenal ialah Ibnu Sina. Terdapat dua hospital telah dibina di Kota Baghdad. FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN .

Baghdad menjadi pusat keilmuan Kreativiti para ulama Aktiviti peterjema han pelbagai bidang ilmu Dasar kerajaan: keutamaan kepada ilmu pengetahua n Hubungan diplomatik dengan negara luar FAKTOR PERKEMBAN GAN ILMU Kestabilan politik dan kewangan kerajaan Kewujuda n prasana pendidika n yang baik Usaha dan galakan para khalifah Galakan islam supaya umatnya mengkaji alam INSTITUSI PENDIDIKAN .

PUSAT PENGAJIAN Biasanya pusat pengajian dibina oleh para khalifah.MASJID Menjadi tempat ibadah dan penyebaran ilmu pengetahuan yang berkesan Masjid dipenuhi dengan halaqah-halaqah Contoh: Masjid Jamik Al-Mansur ISTANA KHALIFAH Para khalifah menjadikan istana sebagai pusat perbincangan para ulama dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat Contoh: Kahlifah Al-Muktadid Billah PERPUSTAKAAN Perpustakaan yang ulung ketika itu ialah baitul hikmah. . tanah waqaf dan tanah persendirian. Khalifah Al-Makmum bertanggungjawab membawa masuk karya-karya yunani. Pusat pengajian terkenal ialah Madrasah An-Nizamiyyah Antara ulama terkenal yang mengajar di madrasah tersebut ialah Imam AlGhazali. Terdapat khazanah karya tempatan serta karya terjemahan daripada pelbagai bahasa. menteri dan orang kaya diatas tanah milik kerajaan .

PENGUASAAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG SAINS .

parsi dan yunani Orang islam telah melakukan penemuan baru serta pembetulan kesalahan fakta sains dan teknologi terdahulu FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU SAINS DAN TEKNOLOGI • AKTIVITI PENTERJEMAHAN a) Baitul hikmah telah dijadikan pusat penterjemahan b) Yuhana bin Masawaih dan Hunain bin Ishaq ditugaskan segabai penterjemah tetap di Baitul hikmah c) Pelabagai karya tentang pelbagai bidang telah dihasilkan dalam pelbagai bahasa. GLOBALISASI ILMU a) Aktiviti perdagangan dan pembukaan tempat-tempat strategik telah membuka peluang kepada umat islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. KESAN PENEMUAN SAINS DAN TEKNOLOGI • • • Pencapaian dan penemuan sains dan teknologi telah mengangkat martabat umat islam Umat islam dapat hidup dengan lebih maju berbanding umat lain Umat islam ketika itu tidak perlu bergantung kepada umat lain . b) Contoh: seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar perubatan seluruh dunia pada setiap kali musim haji. b) Sicily di Itali banyak menyimpan khazanah ilmu terutamanya astronomi dan perubatan c) Andalus merupakan tempat tumpuan masyarakat Eropah untuk mencari ilmu pengetahuan daripada umat islam.• • • • Keagungan tamadun islam disuburkan dengan kemunculan cendiakawan dan saintis muslim yang terkemuka Andalus dan Sicily di itali menjadi tumpuan pencinta ilmu Umat islam Berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi daripada tangan orang rom. GALAKAN KHALIFAH Pelbagai program telah dijalankan. c) Menyediakan peruntukan yang banyak dalam bidang sains dan teknologi d) Membina banyak pusat penyelidikan sains.

• Ramai umat bukan islam tertarik dengan ajaran islam dan pencapaian umatnya. .

membina rumah-rumah api untuk panduan kapal perdagangan . perhiasan dan batu permata dan kertas. Langkah-langkah yang telah diambil untuk memajukan aktiviti perdagangan ialah dengan membina pusat perniagaan. pinggan mangkuk. hamparan. membuat empangan dan membuka tanah pertanian baru Jenis hasil pertanian antaranya ialah: bijirin. Terdapat ladang-ladang pertanian dan penternakan serta sebuah pasar yang dikenal sebagai Suq Al-Baqar SEKTOR EKONOMI UTAMA SEKTOR PERTANIAN • • • Para khalifah telah berusaha memajukan sector pertanian dengan memulih dan menambah prasana pertanian Antara tindakan yang dilakukan ialah : membina saluran. barangan kulit dan senjata. tembikar.PENDAHULUAN • • • Tindakan Abu Jaafar memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke Baghdad telah menggiatkan lagi ekonomi.buah-buahan. SEKTOR PERDAGANGAN • • • • Kepesatan ekonomi perdagangan disebabkan oleh pembukaan wilayah baru yang memberi banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat Pekembangan industri perkapalan memudahkan para pedagang bergerak Kemahiran orang arab dalam bidang perniagaan sejak zaman jahiliah lagi. Hal ini kerana kedudukan Baghdad yang strategik yang menjadi laluan perdagangan timur dan barat. barangan kaca. permaidani. mozek. Melebarkan terusan.sayursayuran dan ternakan SEKTOR PERINDUSTRIAN • • Kerajaan Abbasiyah adalah sebuah kerajaan yang terkemuka dalam bidang industri ketika itu Jenis-jenis industri yang terdapat ketika itu ialah: tenunan.

USYUR Kadar bayaran yang tetap dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan islam yang singgah di perlabuhan Negara islam dengan tujuan perniagaan.• • Para peniaga musli pergi ke Canton untuk mendapatkan barangan sutera. . Peniaga muslim juga berniaga di sana. FAI Harta yang diperoleh melalui jalan perdamaian setelah pihak musuh menyerah kalah kepada tentera islam JIZYAH Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan islam yang mendiami Negara islam. SUMBER KEWANGAN ZAKAT Kadar harta yang dikeluarkn oleh umat islam terhadap harta-harta tertentu dengan syarat-syarat-syarat tertentu KHARAJ Cukai tanah milik orang bukan islam GHANIMAH Harta rampasan perang.

.PERANAN BAITULMAL • • • Baitulmal ialah institusi kewangan Negara yang terbesar diketuai oleh Sahib Baitulmal Baitulmal berfungsi mengawal dan mengurus pendapatan dan pembelanjaan Negara yang dilakukan oleh Dewan Kharaj dan Dewan AlNafaqah Segala aktiviti kedua-dua dewan ini dilaporkan kepada Baitulmal.

Membantu pihak berkuasa awam dalam bantuan malapetaka dan pembangunan Negara. Mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan Memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera.PENDAHULUAN • • • • • Perkembangan bidang pendidikan bergantung pada factor keamanan Cara untuk menjami keamanan ialah dengan mempunyai sistem ketenteraan yang baik dan tersusun Antara pembaharuan yang dilakukan ialah membuka keangotaan kepada orang bukan arab. FUNGSI KETENTERAAN TUGAS UTAMA Mempertahankan sempadan Negara daripada pencerobohan pihak luar Menentang musuh Negara Menghadapi sebarang keadaan darurat TUGAS BANTUAN Membantu pihak polis dan pihak berkuasa awam dalam memelihara ketenteraan awam. .

STRUKTUR ORGANISASI KETENTERAAN .FAKTOR KEJAYAAN TENTERA ISLAM • • • • • Dasar ketenteraan terbuka Pemimpin yang berkaliber Peralatan ketenteraan yang canggih Strategi ketenteraan yang canggih Keimanan dan semangat jihad umat islam.

Al-Khalifah Al-Wazir Dewan Al-Jundi Mengurus hal ehwal pertahanan negara Majlis At-Taqrir Mengurus hal gaji dan imbuhan tentera Dewan Al-Ardh Mengurus stor dan kelengkapan tentera Majlis Al-Muqabalah Mengurus pengambilan dan latihan tentera baru Al-Jawasis Mengintip kekuatan dan pergerakan musuh Al-Massahun Menasihatkan panglima tentera tentang topografi tempat Dairah Al-Muhandisin Mengurus pembinaan kem tentera dan kubu pertahanan Dewan At-Tasnif Mengurus kenaikan pangkat Al-Bahriyyah Mengawasi perairan kerajaan Abbasiyah .

.KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYAH Kegemilangan kerajaan Abbasiyah disebabkan factor dasar-dasar yang telah diperkenalkan dari pelbagai aspek.

pertanian dan perdagangan.inisiatif telah diambil seperti mngurangkan cukai tanah dan menaikkan taraf saluran air. Oleh itu perpaduan rakyat dapat diwujudkan • PENGHAYATAN KONSEP KERJA SEBAGAI IBADAT Konsep kerja sebagai ibadat telah mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat menurut pandangan islam. FAKTOR KEGEMILANGAN • KESTABILAN POLITIK Kerajaan memberi tumpuan kepada pembasmian pemberontakan dan perbalahan puak. • ASPEK PERTAHANAN Langkah drastik diambil dalam mengukuhkan sistem pertahanan. • ASPEK KEBAJIKAN Kekayaan yang diperoleh daripada aktiviti ekonomi dimanfaatkan untuk menyediakan infrastruktur fizikal dan mental kepada masyarakat. Keanggotaan dibuka kepada golongan bukan arab. • PERPADUAN RAKYAT Layanan yang adil telah diberi kepada semua rakyat tidak mengira kaum. • DASAR POLITIK Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang baik dan adil kepada semua rakyatnya tanpa mengira bangsa dan keturunan.• ASPEK PENTADBIRAN Mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematik dan mantap yang diketuai oleh khalifah. Keperluan dan bidang kuasa jabatan-jabatan dinilai dari semasa ke semasa. • KEDUDUKAN BAGHDAD YANG STRATEGIK Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan telah memajukan kerajaan Abbasiyah terutamanya dalam bidang perdagangan. • ASPEK EKONOMI Tumpuan diberikan kepada 3 sektor utama iaitu perindustrian. .

FAKTOR KEMEROSOTAN Kelemahan pemerintahan kerajaan Abbasiyah Kegawatan ekonomi yang serius Pepecahan wilayah-wilayah dibawah kekuasaan kerajaan Abbasiyah Perselisihan kefahaman keagamaan Berlaku perebutan kuasa Serangan dari luar oleh musuh .

BIODATA IBNU SINA .

beliau mempelajari ilmu perubatan. KEPERIBADIAN IBNU SINA • • • • Ibnu Sina seorang yang tekun dalam mempelajari ilmu Seorang yang taat kepada agama islam Seorang yang sangat pintar dan menguasai pelbagai ilmu sains Seorang yang inovatif PENDIDIKAN IBNU SINA • • • • Ibnu Sina mempelajari Al-Quran ketika umurnya berusia 5 tahun Beliau menghafaz Al-Quran ketika berumur 10 tahun Beliau mempelajari ilmu fikah. KETOKOHAN IBNU SINA DALAM BIDANG PERUBATAN • • • • Kepakaran beliau dalam bidang perubatan mendapat pengiktirafan antarabangsa Beliau pernah diberi kepercayaan merawat penguasa besar dunia Ibnu Sina menghasilkan banyak karya dalam bidang perubatan Penemuan baru banyak dijumpai oleh beliau antaranya ialah : penemuan penyakit baru dan ubatnya seperti jangkitan virus TiBi. tasawuf. Beliau meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah. . penemuan dalam bidang farmasi seperti ubat bius dan membangunkan teknologi perubatan seperti mencipta picagari. astronomi dan sains Ketika berusia 16 tahun.• • • • • Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hassan bin Ali bin Sina Dilahirkan pada tahun 370 hijrah Beliau berasal daripada keturunan turki Beliau pernah bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Raid an penasihat agung Amir Ala Al-Daulah. falsafah. geometri.

Beliau melakukan kaedah pemerhatian dan analisis. Terhasilnya pelbagai penemuan penyakit baru dan ubatnya Lahirnya kaedah kaedah baru yang lebih canggih. SUMBANGAN IBNU SINA DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN • • • Ibnu Sina menghasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang Buku-buku tersebut telah dihimpunkan di Kaherah Mesir Kemudia diterjemahkan dalam bahasa arab dan digunakan sebagai rujukan hingga hari ini. .KESAN PENINGGALAN IBNU SINA DALAM BIDANG PERUBATAN • • • • Penyelidikan dan penulisan Ibnu Sina Berjaya menggilap kembali bidang perubatan.

.

BIODATA IBNU KHALDUN • • • • • Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. falsafah dan sains. anggota majlis Ilmiah. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN • • • Seorang yang tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan Seorang yang berjiwa pemimpin. Pernah menyandang jawatan penting seperti ketua hakim Seorang yang sangat kreatif. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN • • • Ibnu Khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripada bapanya. ekonomi dan sosiologi. Dikenali sebagai Ibnu Khaldun Dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah Bapanya adalah seorang sarjana terkenal Ibnu Khaldun meninggal dunia di Kaherah mesir pada tahun 808 Hijrah ketika berumur 87 tahun.beliau pernah menyandang pelbagai jawatan seperti: setiausaha Negara. Semasa di Fez. perdana menteri dan ketua hakim . beliau mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa guru yang terkenal. IBNU KHALDUN TOKOH PELBAGAI BIDANG • IBNU KHALDUN SEBAGAI SEJARAWAN Beliau menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. Beliau juga memberi tafsiran sejarah berdasarkan prikologi. Beliau juga mempelajari ilmu-ilmu fardhu kifayah seperti mantik. • IBNU KHALDUN SEBAGAI NEGARAWAN Beliau merupakan negarawan yang banyak berjasa kepada Negara. factor kegemilangan dan kejatuhan.

mengkaji peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar. Pengajian kesusasteraannya dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Indonesia. . Beliau juga telah memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun Beliau merupakan pelopor kepada pemikiran moden khususnya par sejarawan. mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. membandingkan peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah. sebab dan musahab. KARYA AGUNG IBNU KHALDUN • Beliau telah menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan 1. 4.• IBNU KHALDUN SEBAGAI BUDAYAWAN Beliau merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar dengan peristiwa yang berlaku. 3. Ibnu Khaldun juga mendorong para sarjana mengiktirafkan karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan.beliau banyak melahirkan syair sejak kanak-kanak lagi SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM • • • • • Ibnu khaldun Berjaya menganalisis sejarah dari pelbagai aspek. 2.

.

KEPERIBADIAN AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI • • • • • Berani memperjuangkan kebenaran Suka merantau dan mengembara untuk mengkaji kedudukan umat islam Seorang yang tekun ketika menuntut ilmu Sangat mencintai ilmu pengetahuan Memiliki akal fikiran yang cerdas. PENDIDIKAN AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI • • • • Beliau mula mempelajari Al-Quran ketika berusia 12 tahun Semasa berumur 18 tahun. beliau dapat menguasai pelbagai ilmu pengetahuan Beliau bermusafir ke india untuk mendalami ilmu sains dan matematik moden Beliau juga menguasai beberapa bahasa dunia seperti Parsi.BIODATA AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI • • • • • • Nama sebenar beliau ialah As-Sayyid Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani Beliau dilahirkan pada tahun 1254 Hijrah di Afghanistan Beliau digelar As-Sayyid kerana salasilah keturunannya bersambung dengan Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW Beliau banyak merantau untuk menyebarkan idea-idea islah Pengaruhnya amat besar kepada umat islam menyebabkan beliau sering diburu oleh pihak musuh. Arab dan Turki SUMBANGAN AS-SAYYID DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN . tajam dan berpandangan jauh. Beliau meninggal dunia pada 5 Syawal 1314 Hijrah ketika berusia 60 tahun.

• • • • Beliau merupakan penggerak utama dalam perjuangkan menentang penjajah Pidatonya yang bernas dan bersemangat dapat menyuntik semangat umat islam. Beliau menyeru umat islam untuk berpegang semula kepada agama islam yang tulen. Gerakan ini telah mendorong umat islam mengkaji semula fahaman dan amalan masyarakat serta membetulkannya mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. IDEA ISLAH AS-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI Pengetian islah ialah berasal daripada perkataan Aslaha yang bermaksud pembaikan. Beliau mengkritik taklid Al-A’ma tanpa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sayyid menghasilkan beberapa karya seperti Al-Amal Al-kamilah dan AtKhatirat Beliau tidak menghasilkan karya atau kitab kitab besar seperti ulama lain tetapi idea islah yang dibawanya mampu mempengaruhi umat islam dan masyarakat ketika itu. Gerakan islah di Asia Barat lebih besar pengaruhnya berbanding gerakan islah di India. Islah bermaksud pembaikan atau perubahan terancang kea rah yang lebih baik • BENTUK ISLAH YANG DIBAWA OLEH BELIAU Beliau membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasannya iaitu Al-Jamiah Al-Islamiah. . Beliau juga menyedarkan umat islam tentang keburukan fanatik • KESAN ISLAH YANG DIBAWA OLEH BELIAU Idea islah ini disambung oleh As-Syeikh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Redha.

.

Beliau dilahirkan dalam keluarga petani pada tahun 1265 Hijrah. Di sana beliau menterbitkan akhbar dan menjawat pelbagai jawatan tinggi. Semasa perjalanan hukuman tersebut beliau pergi ke perancis. Beliau pernah dibuang negeri kerana dituduh terlibat dengan pemberontakan Urabi.BIODATA AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH • • • • • • Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. KEPERIBADIAN AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH . Beliau meninggal dunia pada tahun 1314 Hijrah di Iskandariah mesir.

beliau mempelajari pelbagai ilmu termasuklah ilmu sains dan matematik. FAKTOR AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH MELAKUKAN PENGISLAHAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN • • • • • Inspirasi gerakan islah menjurus kearah mewujudkan integrasi ilmu Kesedaran As-Syeikh terhadap keperluan kepada islah dalam kurikulum sekolah dan universiti yang sudah ketinggalan zaman. Mempelajari Al-Quran serta menghafaznya dalam masa dua tahun. beliau belajar membaca dan menulis daripada bapanya. Seorang yang sangat tegas tetapi penyayang kepada anak-anak muridnya Merupakan tokoh ulama yang berketrampilan. Sistem pendidikan ketika itu menjurus kearah taklid buta dan pasif Kekeurangan prasana pendidikan serta bantuan dari kerajaan Mesir. Beliau juga memperoleh ijazah di universiti tersebut. Beliau juga berdaya kreatif dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang bernas sehingga dapat mempengaruhi pemikiran umat islam PENDIDIKAN AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH • • • • • Semasa kecil. ALIRAN PEMIKIRAN AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH SERTA PERJUANGANNYA • • • Beliau banyak mengambil inspirasi daripada gerakan islah yang dipelopori oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Di Masjid Al-Ahmadi Semasa di universiti Al-Azhar.• • • • Mempunyai sifat keperibadian yang tinggi. aspek intergrasi ilmu dan aspek kecekapan pentadbiran. beliau lebih bersikap terbuka berbanding sebelumnya. Antaranya ialah : aspek akidah. Kadar gaji guru yang rendah. Kemudian ilmu bahasa arab dipelajarinya. Beliau banyak memberi saranan kearah pembangunan rohani dan jasmani umat islam. Kesannya. METODE ISLAH AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH .

melalui proses pengajarannya di Masjid Al-Husain 2. Beliau telah meninggalkan pelbagai karya yang boleh dijadikan sebagai rujukan.• Antara idea-idea islah ialah : 1. Beliau Berjaya memberi gambaran yang jelas tentang keperluan umat islam dalam bidang pendidikan Pelbagai pelajaran atau subjek baru yang ditekankan dalam pendidikan. Piawaian dalam penganugerahan sijil juga diwujudkan. melalui media massa seperti Al-Urwatul Wusqa. 3. melalui jawatan-jawatan yang disandangnya seperti Hakim Mahkamah rayuan Mesir. . SUMBANGAN AS-SYEIKH MUHAMMAD ABDUH DALAM BIDANG PENDIDIKAN • • • • • idea yang dibawanya mengubah pandangan umat islam terhadap agama islam. melalui karya ilmiah beliau seperti risalah Al-Islam Wa Ar-Rad Ala Muntaqidih 4.

BIODATA AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN • • • Nama sebenar beliau ialah Muhammad Tahir bin As-Syeikh Muhammad bin Ahmad Jalaluddin Dilahirkan pada 7 nov 1869 Masihi di Indonesia Beliau berasal daripada keluarga yang berilmu. .

mengajak umat islam supaya mengamalkan ajaran islam yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah 2. Beliau pernah diberi kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram Makkah.• • • Bapanya merupakan seorang ulama dan hakim yang terkenal yang berketurunan Melayu Minangkabau Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan seperti : mufti negeri Perak dan Johor dan guru di Masjidil Haram Makkah Beliau meninggal dunia pada 26 oct 1956 Masihi di Perak KEPERIBADIAN AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN • • • • • • Beliau adalah seorang yang menepati masa Beliau juga sangat cinta akan ilmu pengetahuan Beliau sentiasa tekun dan gigih dalam menyebarkan idea islah Seorang yang gigih dan bersungguh-sungguh dalam memajukan masyarakat islam Seorang yang kreatif Seorang yang tegas dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. menjauhkan pengaruh negatif dari luar khususnya dari barat 3. IDEA ISLAH AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN • Mesej islah yang hendak disampaikan ialah: 1. beliau belayar ke Makkah Pada tahun 1893 Masihi beliau menyambung pelajaran dalam bidang falak di Universiti Al-Azhar Beliau tekun mempelajari ilmu falak dengan tekun sehingga Berjaya menguasainya dengan baik. berusaha mempelajari pelbagai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah 4. menolak taklid buta METODE AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN DALAM MENYAMPAIKAN IDEA ISLAH . PENDIDIKAN AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN • • • • • Semasa berumur 12 tahun. beliau mengembangkan ilmunya serta membuat pembaharuan untuk memajukan umat islam. Pada tahun 1899 Masihi.

beliau menyampaikan mesej islahnya 3. penerbitan majalah Al-Iman terpaksa diberhentikan. lahirlah tokoh-tokoh pendakwah yang berwibawa.• MELALUI PENERBITAN AKHBAR 1. melalui majalahnya. beliau menyebarkan idea islah ketika beliau menjadi guru di madrasah 2. berikutan itu. • DALAM BIDANG ILMU FALAK . • DALAM BIDANG PENDIDIKAN Beliau memberi sumbangan yang bermakna dalam bidang ini. tetapi. pelbagai majalah telah diterbitkan. 4.beliau menubuhkan madrasa di Singapura. 2. MELALUI JAWATAN YANG DISANDANG 1. beliau menyalurkan idea islah serta maklumat intelektual. kesarjanaanya terserlah selepas beliau dilantik menjadi mufti Perak dan Johor. beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarkan ilu islah. kesan yang mendalam kepada karyawan melayu dan juga para pembaca seluruh nusantara 5. akibat tekanan penjajah. MELALUI PROSES PENGAJARAN 1. beliau banyak menerbitkan akhbar dan majalah seperti Al-Iman 2. Akhirnya beliau dipenjarakan selama 9bulan atas tuduhan menentang Belanda. SUMBANGAN AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN DALAM BIDANG PEMIKIRAN • DALAM BIDANG PEMIKIRAN Menerusi majalah Al-Imam. menerusi asuhan mereka. • • KEGIGIHAN AS-SYEIKH TAHIR JALALUDDIN DALAM MEMPERJUANGKAN IDEA ISLAH • • • kelantangan beliau memperjuangkan idea islah menyebabkan beliau mendapat tentangan yang hebat daripada golongan ulama tradisional beliau juga mendapat kekangan dari pihak penjajah. usaha beliau mendapat sokongan rakan-rakan serta murid-muridnya 3.

.Beliau digelar Al-Falaki kerana kemahiran beliau dalam ilmu Falak. Walaupun beliau kurang mendapat sambutan ketika itu namun beliau sentiasa optimis dengan keperluannya sebagai ilmu yang bersifat futuristik.

PENDIDIKAN HAMKA • • • • • Hamka mempelajari Al-Quran dan asas-asaa agama daripada bapanya.BIODATA HAMKA • • • • • • Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin As-Syeikh Abdul Karim Bin AsSyeikh Muhammad Amrullah. Beliau dilahirkan pada 13 Muharam 1362 Hijrah di Indonesia. Hamka banyak mengikuti pengajian di masjid dan surau yang disampaikan oleh para ulama. Hamka suka menghabiskan masa lapangnya di perpustakaan. Beliau menggunakan kemahirannya dalam bahasa arab untuk mengkaji karya-karya. Sarjana Timur Tengah KEGIGIHAN HAMKA MENGEMBANGKAN DAKWAH ISLAMIAH DI NUSANTARA • • Beliau menerbitkat sebuah majalah dakwah bernama Khatibul Ummah Beliau juga mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk pelajaran kepada jemaah haji Indonesia . Beliau mendapat pendidikan rendah di sekolah yang didirikan oleh bapanya sendiri. Hamka meninggal dunia pada 24 Julai 1981 ketika berusia 73 tahun KEPERIBADIAN HAMKA • • • Hamka merupakan Seorang yang petah berpidato Beliau juga seorang yang berjiwa seni Beliau juga seorang yang sangat berani. Bapanya ialah seorang ulama terkenal yang membawa pembaharuan di Minangkabau Beliau banyak menyandang perlbagai jawatan penting. Hamka ialah nama singkatan gabungan nama beliau dan bapa beliau.

Hamka merupakan penyambung idea islah yang dibawa oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di Nusantara Pendekatan Hamka yang sederhana diterima baik oleh masyarakat Islam di Indonesia Kegigihan beliau mendapat perhatian pelbagai pihak dan beliau menerima pelbagai anugerah.• • Beliau menganggotai Pertubuhan Muhammadiah dan mengetuai cawangannya di Padang Panjang Hamka juga mengasaskan Kolej Al-Muballighin SUMBANGAN HAMKA DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN • • • • Hamka merupakan tokoh ulama yang melakukan pembaharuan yang besar kepada umat islam di Nusantara. HASIL-HASIL KARYA HAMKA .

AGAMA Tafsir Al-Azhar Tasawuf Moden Arkanul Islam Revolusi Agama FALSAFAH Falsafah Hidup Lembaga Hidup Falsafah Ideologi Islam SASTERA Dibawah Lindungan Kaabah Laila Majnun Mandi Cahaya di Tanah Suci .

NAMA KELAS NO MAKTAB HOMEROOM : Rabiathul Eleena Binti Mohd Zaini : 501 : 10058 : Ambitious .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful