J~2US • ,.

• HUIlODES£ ,

A keresz.t
,

is

e, hVcs:vec megvo.ttozt.a.tjQ..
a..

E.S

:Mzus-I!e.pei
l"e!I«~iO

JyEl-i1 RDE.TE.&~ 6.s.s.1e~09IoIa&. e.L he.l"meneuti.koi

A
,r

to rte. t'l.e.&.:. ie.z:. rJ'"
krc!:.Z.tologU7.'ku,de.te

~

eb

VC:~!>X(I..pU(an~

;;~:z.u!<. itd.e.
QS3Zl!.§ogloLYa..{4l-

,

n5vlde.n

Az ~jt,e!.£o.mentumi.. krist:iologici h~~1'>'t .f&.z:l5Q. jzos,
Q.

k.uinh6
6

l.:o.ra.mafi.kvS: i.mplclitkl"imolegia. Q. col"te.neti

, jt!r:usna.C

.94.

Jre:zu::.. IrJoU1.t me!:.Sias: ellQlt~li kl"i:s.zlol6gi.a..
0:.

• fOrbeb.: jeUl£n.4.L

Sf

jelus, mi...n.6 E.mbel'{ia.: £.Ie plicii Ii.l"iSXto Idgia.
Q

fDr!ene!i.

~nM~

81

,._._._.__

.__ ...._..

.~

.......l

A torienett jt'1:US
eii>
0.

,

A1~ilR .stame.nf;.utt'l~kr-G.~tc

lc.ui.o.£Cu.a.no.k.
6

lo!ji.A.

Lc.t"lJ>z,fologi.G.. Iu:zde.be.

hb.1'OI'I"L .( cUi.s.a..

2.

A iCirl'Ro.wtlne~ .$Z..keps'lU. ~~

,

1!.50

4. V!L(~to~'I'Ie.ft.

~vi.ultWn.. kb H300·iU !oQVIJ. A.,ortna£or!&l'iIe.k s:t.kepaW. '-It&'uise A IIQ.~Ui"lUtriL. trtviUl.fet)t'U1
A,
~1I4.~

& &

9

a!ok.r.e.u~ef1l;J~klt
~s!;:rnber~C1

cr.

"0.(0

,,';u·4l.:~~

("'~

kl)

-t:>

A he..Ul!ni££a.. ';s.k.!te.utelolY"~gOett. a. pogdrtlJ( Ic.u(bs:i) , i.i.ien.segek-

anl!1ogidjQ.r<1 ~i.!.£te~,
• I{uri.on· (;sieJ,.~
• 0:.

!l1'lO"U:i~ gsl.lrre.deb. amber • p<lg!~ ¥~ts.te!'l~ n1Y.-tE;

.

VI. A ~onnQ.,for~ne.ti

es ~ va.J[4.sf=OrUn.eti.
b:JmiJinociOia...

sdt.eprow

~vUeL
'\2. v~sa

A f2,P.robtem:,.lr. zi..s&~l!us s ~IdAUse: . Torlineti j~.!o. ~;S,. 1tti..H&alogw:. elm.
~ Ex.plir.ii ItrunolOgi,o. 2.. ~lIOko.u k:rL!t"LtolOgiA. ). 1 ",:pll.ci.£ kri~6aI';gia

26
Zh

12:udQ~f !:>!JtelllannO(

A bolb"o.nn~ d -LS1'fe .. e.ii je"Gost'tI.

sw.,eu:.s

uj tc.e.I'"tl As. (t&I!e....~i) fbl:i.sQbQPI
k&

W)IlcA.o~

2.&

~9S~oi:a

15

4 ""elfolo:.oI.Oi,'1.1~:!>lh.1!.
lIasuh.lCLU.
Q.

3.

A Ilri.slcfolbgi.o.i..

kl;lto.Lis t'ev(..'UOJ4:.
~96"-i.g '19
.(g

(~l.knU

es.

is alkolma:Lo.sa.
l"'o.tl9I.e'Inl...-J~nel..
CIL

5 Exklvz.~Y ClIbJ.~Uo.

dikn.U

111 &>

A \IQlln.t.Ortl.nl!.~ c.re.du. ~eviz,11u'll n. Sl'IcsJi.ws ,""f!gViJ"~

~ l~te.n ~
a..k;GI"ibs:z..
Q~

a:.
20
2D

f""bt'~itL

A -Li....a..eb.
Q.'l.

a.

M~~"'S.ls ~~u..s.
(r..w,fiQ

t1:
11

l'evwojo.

21
22

~m~ AI. u~lu~ .!:~ttlm~b. 0."1: ~ ... be"ii'Q 0.. 'f>I.essu:..s

,

11>
i'evt~ifl.
'l~

2.4
2S

VU.

Vw.

1e\zos,
~plici.t
Q.
I

kyi.~l.lelo9iQ.
t.OrUn~6i

In.us,
.

,

mi.n! rnl!.~Ut!O: evok.~(£ k.r~sl.f;olog~
. Q.

:le:Ul~n&.C.

-birCe.n.e6.. ja,,~no.L
VBn

,

A:z AmUt.-fo~ll1ulQ. j i :z; u ~ "yorn o.&;~s. I !.i.ho.n..gf>~~O toft ."e.n.._ mOl"idi6C1 .~ Mli6ki:.se..kbe.11 r r I L ." ~'.. ! ~: c: es laus. ,.~&n;. J.Dil!!l'!I. rnond,(1.S""""art 'I. .~(ln.£i.iir.':'s.e\.c. 2.. 0."1: ~A-eov- mo,,,::l6.101<:
h a~a.-""et~c\li.k.a. o.Ikclm.c.m.so.

.A me&s.C.;'~ ... rc'\(o~knok. o kct. ';'E.e:!.tom.el'lWmi.. 9>,:!olts¥e
Az. Oulot.atnentvm\tlk.e.nt,lei.:

..58
.511

ItL.",-Ljok,

JApapolt..

prC~w,.

A bun.bQc~dnai w:\o.!.CL A ~mA.1l. kaoz.Oll,," o.ll>ibuEumo. / ol.!.!'J.gelll~ t.$nte~ie.g';{1! ".re:gt.~ j~nO.li - ;!DJ' ~&..L V(l~ - ert.&ekls.e

A~ 6te~tome:nb.tm me.s.siQsi. oloJ,.joi, ~j karsudwt, :ford ...lo.l;ot hotn:ok.. sr.o!:cl'iolo~ :&un:lc.ciOju~vo.n. ltart.,lrn.o!Lhrs '"~.tfGsa.g"k., rongluk; yon: At:

60

mu.~ vora~O'$d pllJra.o:~ £.sa:btolog~"u:.."";rCl."'ox4.!.o" - cdAk ....us.IAIO ~ ~QIorr.m o.t
~szt:c-t~qi.lwi
. ~~
,.' •

9·tf.s.ta,....enlul'l'\.

kor~n.ok

S2.
,&

...oracbn.O!'ok,
~ ~gatom.
t

-a~o.k

nilk.ii£

,S-

Messr:~i. varo:llousok., mel.jll:lr.et pol~fik~ vrQl~k. bilcl'oilt.t:llt.

'5
68

E!;4k.o.k>IOgi.a.L. V:UClb:i'to..sok f..~ey't'lmu&wi 1lltJ.k "illiQL

Th'rv.i'S

Til 'Y•.o(£

IIC
J~1U!l

;(.
Thill'.

---;&
A

m..i.n.t. Ember.{ta.:
korc. mes.!I~s.i. vdro.dotm.a£.
0.

10
j~$
'1.(

uplid.l kri.w.f.o~qiA.
0..

r-iil~e... k,apt:sol4f.bcan tIOll
j.t:oh.ag!lom~ny:

.~lhLd:i.
~

iilrtWU

Iexu&nlL~

a. Wlew,,,c» iii&J'U$a.!

A kit
g'L

nyelvi. ha.g!:lom~ny, o.._maty EmberJUa.-IGi,ieIUlii.Hlc. mogoi! ~:
Q

n.o.g~on.. ta.f!.O~~ " .,t$SUlfogot A1 erbe!o'l:il!;s."IUjI,IDm~ny: b.f:vi.I, d.i ~"lu~.'U)" cL... A fo,,,..~G:;.~ ~l!.~u "'a.s!lo~: kereutkakil. alclpjim 1 ~ ..i.o~ oirt..lnlllUS jl!:t:.U& - ~leLr. {oll:!o.m:u.-

1-(

mi.ndeMGpc. "y.III.~'49~

v~

ft«lElve?

43

12.

n

A wl..z:i~ lI~elv~n. vole ki.!eje~: • ",t"t 11:9':1 e",bcrf~~ A vu~o.nl:lelv lcL{&jt.dsir1~1t. al"p.s~veg.!

85

~fl'Onto.IDdi.k.
galileo.&a.n

s~ig~rUeA
!

0. "" e.&,t.Q.&L

vQro.d. ell m o.Idt.al

04" '.i
13

lbo." +)
~t. l.~lOr~& o.I.f~G:.s1I.

-

jtlde~

'P~~r.hilVQ~:U Hk. Iln "':Ii1\1~1'10& vi.iD. jn 4~"9
~jrc. eridmnese.

lit!)!. m8$!oi~
Q

\/OltOno."
~."

A j~.tu.-ircldte;";hlln. r~"'; EWlt>er.(ic. -~ : T~"!:Ita_1LU I L.eld: I uttar A j.I~ ..."9 I jelCflkn ... U~ I £itlbel'j.:~
"'9 Aj5~1ic.1~ A

89
91

is sg

Wt:1o"1~ \l~

h~v~t. u.L,.lI.:

:!el' jlLntu. 1est~e:"6u",Q. q..uftl.r~ni t6red6k./'rrgm

~u.,~d.o...h~;uit'O{ ~o E
.s"""
4. o.u~~~$

.szOjo Idji!lertu..u" EmbctfUk:OC .su.lb It(.j.~n~et.:.

"iicIDl~&se.k.

.ss
S1
94
~oo

93

A b5r~e.t.i.. ~ws
Epr-t&g~

~;r.io" cz. E""-~

Is Il% 11E:",bnfi.a..~ IU.fci~
I<\ieI.n~L!.elt. Mind

I

j)(fnel'lcVJG.s

kij~IerrUs.e.1L \<i>tbf

~~

xu.
A ke:u ..!loZi. ~.s
Q

h.usv.f
Q.

Iftf.gvQlblo~ia.

,e:tl;l~-k~pe.e

".to ..(~~
~"2
..(13

A .me~t.:..~(
~ ~:!olt.
-

Q1

-

ls~n :r:LQ.ig 'PGl. etO(i 5-o,..~1Q.
{~!~.bcm
,1li.k.aL''IU:l,!;'''Q

1'62.,
M ( -\~tl

- A~(~t
(l

PI u,de.u.CI!O!;l4j
0.

is

l'~ - Htul"So OMU~puolWl

1~4
-i~5

A~ Emkr:fi#O£. a:. &j 51mbm,g A~ else e.m6"_' - n8m Ul'nlan.iodt. e~ he..... IIUI:t""yec.. , harlem. .fOld" AUilJ - Ad/-.
.1 •

.f.lusvet. 1A;G.'II. k~1i6o./;iv ~ ,:i..s.~l je.lutlek. 0.. jer.u.S4'U. ~W-of fi.tvfDSOIc. - VOil IrU.5n!.! elJIc.· o..IClf - 1" ..(O~O.:l.6 , • a.. marono.tt..~ k.o41-6o:s A.llor "62.1. • 0. lliil>'iMt: - o.ld,IIlIft.a.u:.,;, 'R ~D!I. ~ '!ttw ~'2.,. 'f~l 2..1~ ax £Z.r; - aAc.ldG.i'AO-tLo: ~It'o.. 8, A liuri.oSor; ~lilol ., Q.I. Obld'Clrne.du .. ~$ 0... Meder<i..s.z:6.1w1O
1I1\5:LCUWiI't

..f2S

-Ia

-\u
~1~

~,tan£'!se"

430

A

,.a.k.

m~sod;'~

~ ..I_o

M,6er

- ~ u.;"
~s

-'H<J

V.!!I~1l
,,~

Elttb-fia. - ~.• ,.,M_,

Ad.Q..... ,lIttt.lt¥e. -

A~ ~jem!>' .. I£K~t folol~ou.. G. h~v 'dQ(!u H{cl'''-~, ""13~4 je'%.v~ !>UI'I...ccI.~kt j"h.!J';"";' lad(

o-

'\u
-<2.1

Ql;

AdD"" .llrLn·l:ur.
~%.

Wpo(.l.g~o

.A j~\J.s.kovd:ufol
(l.

wr;~~

'114
,(14·

A t~M,lS ~llWli ~ldi. ;1e~U&t ~/N$zi a hQ"di. Go !f"'~'b,. ,.ofotoUvd"'!:p1:. Uov"rqa

:JEZU~

,

Th N.

r:"1Ul<ODE.~E
£S , JCif HI RDETES E

U

._

I

t6/1

ft.li

!'lava.

H~l"oM.

p..cbiel't1aILort jeliiljul'1k

..lo~e:
-I. A..bY$\I~{< tf.$'t.tu,~~\l am'! ~

e.s ~krisz.tojo9i.a.

A iort~eit ,

Jf:2JJ!!o
ke.zdele..

c:ir<k,

godi)l",ii>vc.s.yol\o.L
ut.:..,.

IlOn ..s.'Ur!w.s.. t9Je:b!:~W V"~ wKti'l&ti>u.

Jet. .......;L \oIU&...e.t t

- " ....... n~!:IObb

a.mc.n~U",

.$

hog"," 1«;. tobbet l'oIocndf.o.k.. dolga\l.a.t: ,mihl 0...__ I•

j~tll~~9te~ue,!h

tot'tCne.1i

1'~~..a1'ltCo1t
n

gwvl. A Al.:::ovet..lkl!..o~kb n. ~~mon .. kovetjuk. <Ci a.. fejIQdl.s..t,om~"z. 6b-k..._re.l.tM~.!ilij,be", IelOjtclt a.. UrUnet.L JhrJ'i>Onirte.lmeze.~lOl. hOclcIc.:lo.{ ufje~ tllizhJd.ei.g. Bor 0. tiir~ti jiz.o!o QurklmutHn.e~
Co

h~r. .. llJ6.. ...i kt~5iE.L:.I6g;Q."oJ., .e

f:fiI.ble."· j~t.us h':'5ive~1t(

ane~rn~v

= .~..l. ~.

harl. ~i~fir'"9

~5i il.rg,!fi.uYUen. n\c!loJnpor.t>1t inclt>ko It. A h Us...~li ilL!. 1.19':1.0"'''' o.l. ole. pi Cl tIm!!.!... c.... ·u~.lI.fi;,1,ble.t.ne.ll. E.:.:. .~fo.(Q_ tiir~~ &f.ol let 0- tiiru.hf.~ Jh ..... 6L • k.e.rugma!aujiollri!ot.Ws. b ;

u

k"'l'de~

- ~"9'JbbOl kOvetbz;!:!II!A.OI)fttll./; til.

k.~~vetl!.ljj:f~

5o:t.(lkOlClk. c.. 1~Q..s.Qh= wr~:uLroutgSoEm "'~ef.:lO!!n. hog!! ~f- mo.t ~t_ {O.rs'::!oI.u.o. ~_ IU.jej. leu. "trit!.. IWvd.kc.:ti:Ic.. !:oenol ",o$.hol !lUr\olvodt O~S.1Le. u91::1i11O'1.i.!!o t5!1mauo! gl~Q_n .$~tlv';'I"'!.1:t· hollto.:Uo.",u[Qt. ......""tl!: 1oilo.$ ~9<:l mendCl" ceo c_.... , Qm~! kS .."Wi. mencl£.::J.. kQ~ .. {jUn., ~f: Q jh(ls I'"O.tlgiQra.,",~~s~SG.ra_ \'oI'1Citko~ ki.jrli!!\ii.r.eltct- iJleJ:61l!l'L- le~!O &zl!.mi1",et "9';l"O:II,is Q kQub:.k eg~ Jj ~"':IbUl. ~tOk o.h.;'livc.li lIU, lD.lapjb.1\ ~~ VLi'Ou!'Se·

i..db ~!F'9Ak;o~, ..t.

to,.

07-

0.... ojd",o:r.ifp-

~

l'I"I"9vQl~ clc.li.. ali.i...;'t

.QX.

idO-

a.n;."...eu.

Vile. jol~i.k nr"b£. 0.. "~de$~" hog~ m~llj~n cre!> Cl kon~~..,i f:Q!. '" ~ .. te ~ct.: jms. ~!. r;._ "-i~mc,i:i.lw5i Ii~!~ ~i,,";f' Q. h;'.w. ~"Ok-,g(;;dDr. w.1,.;~rKIw~ 11wUVQl1 01 " ell""~l""ti.!le.h~rdcb~L ~(.

et

3.. A b-cdo.Liotote~ \4:>nS't;t..n>:..... I!!l!l@ct~rtis 110" 1;llVObM Qle.~':nte~b." ... h09\1 CU!~ Go ~L ur.,k. ~l!v.II., ..... .. ngck, 5Clr.tgjeluuk, a..,el~t.II;.t: e.s.d:leg"""Vlcu' jhvs .... .IU.AgCJ kije.r ju:u~"'i!, Sz:':'k5~9$t.oe.rVCft.. !'.",,;'oden.ld~pe" G. ~

Th~
~6/.3
b-ad~l
Q

Th ~.

S'l.o......o.z!:rut vag!! leg(>.l';'bb i.;s

1!.!.idc,

ha.d1.c..:.O~:£.V8U«~e.,

A ~btl1d.':
a:t. ,,10. ....

$oL i«tPCi-Q-ro.t.\.Cln.

a.

0. .Mes..;c..s.· (" \Lr~.J:bus.) clm lu.r~ !lo. Ax 1!>1. :s.tif. 'PQ!u:r.!in(,.n.Ii ...il. jetreirkk;~, l (I m~&odj_iLaf vt5'f.r:>"l. namcrtlSocn. wlc.jd.oh_"~l'ldnl kudtelt. hc..$%.n~ll'l(.. Vil.o. 5Ol':lLk Q,.,.Ol, "oa~me"I'l!J~tt. IId~tt .... e.gCl. J.m vcd&bi. ~rt.lhlc 11-. &..tcln;.~ o.~W.

kUlolla!.\L~l>pe.n 1..,

be.¥o-·

lews-

I1<Jgy jm.fo i.l. ~nUI'4~yrJ4 ~velf.\c., jtlt...i.K .& .... ...wk.o~\c; meg 0. ~i.db ~"...t.

ea

"'&1"0",~re_

_.

~'/4I'ul.l&~c.n~kUl, ,,"eik~, burk:ol~."_ ~l. ve- i.Mpli~"k. - kqejeu.,..!jolda..e., vog':J jb ... u.~~o.l.o.lgl'l'!f;u.d.CJ.ta.,5~lhll.Lat""tltol£~·. s """9h~t;a.IO!O'i.Co'to.&~wd~ i.ditell.e. f.~o.,ev oLu;.u -e., 4bre~te.!I·e. olga" vt..t"Q\c.oJ:t:U.olc:.:lL, O"le.lyc..lu.i Q. ko: .. jbus b:r.n[w.:...yU. o.u.o.l jU~Q.h~ k4!tJe%t!oye.. hog~ 0.. b·dd.;dQntI.!i" fc.l$egdmeWi Qf ..~ielt ~ alkoltolllxUk j~~~, yo.9!:I ja~~"'0.' ~ ts, ~.i:lc;,l'I'!';"'i..Ic, vQg':lC6bb kr~¢9W tln!d. L£ On.trl~ ..... "o.,o.Uoo~· c

w-!o~ ;...

tg ... lalTl~flle ~~. "

A l<O~knokbetl

-enc

'!I.:lrZLi~
JUo..a

~"tO'

fvdQ~

i&lihQbilcm.~dQ;t.a., 5!llt~"'CJUlId..gh.nk, volf.b.... M

{elci:nislel - ~Onb.U.g;&i.~9IJ"" rVDidl6 e'5 e.tplldi ~t~i4..

o.~~~. ~~_
\cQ~i.
0.

ygl':'

-!:en";' /mpll(;;. 6,.

m9,-atd·
lfolos.U:..;;leg
QM

"'~"'C6 (>kltQrQ.. 1:.(o109in' .s,{.t!J0- I vl.1:.I~d.El."I'I<lli., jo,,"ci ~~~,

.."i.Il_l

"Olu~unws, eg!:t.ut~ .. von vagU'LaUId .. ktbUl, ho:ls )~:r.u!> r.!>ZI.:Qtolllgilowl> t:a..[jko.I:CllollltudaL, )eI~CJ(G£IIl(l;'

.!Llto rQ.£-luIa.j don tu" ~I£. an .. alf. ~'"

li.tl"-rJ.Ui'li!. k,
Q!lnCl.IL

kl)(C1!~..ncl4, wl~

\'OSl:f PI.e.I!!;dl.kris1.·

whQ_g,.

~g!j' telLi.it£t.lte, "' ....l:egq 4i vi''';9no.lI. Q bl!.!o..i .. I Q kadeUl:. ~t.bM. h-tegho· 10.Qjeo. , t1. mipe: a. " .. "un ~ mdig u.mert t;,idQ LL(L>i~ m(L{~ku.!>"kAi U p"';Jt~~tvi&. jd!\lLk Q.l"~M <l k.Vd~rQL, h~ jtz:Ulo soJ6.t uljktli:Qlovn~udinW,

"'~IotI1'Cll"""m'~{ud.a.t

bi.r"-o!do.bo... volt-

mtWQt"!-e "" .~o.~

.• mpo~~.· U

u hog,:!
Q.

birUn",ii
L:L.I •

:!,,:~!dt;m&kiJdis£:~

e~

JE!:z:u.sroltL. -- , .

&clhata;l-"'Qt.Qjf~·.

l>'If.Qk(t_Wl"I!o.:J1)Ua.g~

"

, '-.~_L!l

L.l

_1"-

f>\i.!ile. "t~lb9l<:r.i.

~ ... O-lkolmaWA

~ ~Ih,,!t..-

,,"""""'':I-Jo. <l~r~,"~ "r.c we..pJn. E:.:. Gl.l:.egiG.'J. ... !.to~y·h'1WjObIllR ~Dg[O~o. 0.. W~ 1b.v:.t. ~.60 e5 Q. ~fove.i ..tQrli. Ib~#.Jst ,~lr!. 0. kit uOI'I!lolt., ~k4be.n. ...",,1: jtltclmc.dol'bo.n h.~h~. A ·cLme~ pul.:g &umrr>G.:o t6vid':U!>d CJ1 @b~n ez r.gUL .Wr~t ~bi!.~ of I~O. !»nf\e ~lalt ·{geny"
Ji!.~o.~ .~«;"t-

_L.~_"

,

,"1

Tih ",,-k.. A.danl9 ~nto:s~Cgu pu:li.gt_ppe.n
cglJelio t.Orbtl'll!.l:.et (E4I1:Z:4'll!.tnrie~) ~. ~';!~ (ciE· h-f:, mutdt be. Mily!!."- m~" jele.n-bS.lieg~ WJ.!I. Il.~. t""'t;~n ~nt kivig~n.elt.. tau ... I'!t. 1oo9~ eg!f ~ o.t.la.gos. .~,"c)"''''IoH.s.· ..... be ... .$1UIved. 0 kues:r.'kn.. vag:! ~!.i O~IIr) Qlo.k, ~~. Il.ILi. It;. e.1i1.kA4:0IQ5~· kvs. tetihol:~lc .....Wdo.t!bQn~1 ef> igt.n~e.v.Llap
e% Q% ~~"y.
~ I -

~b/6
"

EI.QJ:::

19en~

~

~

Q"l.

o!io~l:.e!>. a.:t.c11.mUlcien.

....

_

Al. ~jte.&t.amentum.·I... kr<..s.:zlo\bgio. IwtotO.&OJ.w..k hol'OlJ\'\. ~U:SoQ.

~

j~ZU&

mea&~s. ..cltOrOl. ~!:Ita.!ott disxlru5'sz.i~ 'il.e£'mc.ru&fOL kb .jgoo-~_
(l

:fer, Y·Q9!1 tlsyVle.w.n. P,lci.i--j..w- ~j",~ jiD.:: A cl.mek olyCln rOyi.t.U,"elo.,~() vid~C: j&lL~ (~!c:. hogI'Qm). cundyckc:a. -WjhAtol"'~ i.genyt 6£je.z.i..k k~. A ~JhM.a.1mi. ~ ;iegy*-bUl ._Ielf:CIt.-50!3~c\,k.:Sel, .rQ9ad~~ ,..,.~ c., ~"'~3ir.1lS. uw. Utle:ee.ne.1L 1!9!le:& ...elowt. 'Mci..-megle. . elOX£tu 1£mel"'l!l:.1tell.~ .r.ut'epelt (l. UUhQI:.almi., ~~I11aL-

N'em o.uQ.tkeulOdoi Iwtatas" hogy dvd:d~
vdlnQ.

-. m·Qndanl.,

Ju.us,

..o,

.ia~ l'ol~';'''Q.''

hQgI:! '

melo!lo~~

mOI'l.t1.!JQmUM 'Reimal'u!Io

l'rIolol~-,

",,_e.gnaUdtnlnOhagi

Lgb.y.

,"us MU&i..U (.l!.rli:.ruf'II.oIIQ.

ft.llede't~~..o( vo{! s.t.b. H""1"' (,(694· ('16~.) e~[)en :\Cvol~t tet~ jc.~u~lmeu.iobt.~ ~9:!~ jiZU& ~id.o me.&&cO§onal!. iariDt.·
~

uJra

."pen ,('

voIt.!d.. !iJ~ ~n'LtGbb

!:.Ot'~a.t.-l,u.~~~.svolnQ. ~ ~t.~k.
Q..J;t

VCft~

. .' 1_' I. .iJ~l.I.IJilMe.:'IA$r."S",no......"es·

le.hei

~ ... to,g~t., C%Q% z.t.iclO Il>!!!Io$lA"!,

'.£elm&Lle.
olY.Qrl t'lem~

onmag~t.1

m~nt
~QI'I'

Az~jies.ia-enw~ --:~ ~ .. hQrom.l~

l;.I'ie.-:.-t.oloSi.o. Iw~lwc:a-k

014. meg!.:=ba.dU;iQ.. mllQ ~i(l_ stob .. !U.ani. 1z:. u rMt!. "IoQkllt-w~t ... on!:lOk. ~1~L1ll.ol.L eun. ",,0let.. 1r.v-e.'l£ec:Uek. o.t'lnok a. ~S\nek,'nogl!lt.w$ kiv~.e. l".O~u~e.n oSfoUol'l'lloltcll,.Q.1. W:!V'l

k.i.r~~na.lt.

is,

A jnus m~~!O volf:ri,...b( 5d':l;&tw 'Re.i.vw,Qrus.t6L 1Gb "'aoo-ig

dl".J.wS.~

,"I..Us.uia.&4.t

I'erninSe.It,~anal g~'LU" Ie- o.rt.mi~dI: m~. e:" it.udol"Cbc:a lullo.d~tl.t.i hO(jl,l ~It.tki.· mu~ubM.tt.t. (0. bUniJ5(.m~IE.O, m~.:16 ml!!-w.uUbo.r.wQI~hUe.t) I:dek. Q. poi.itJ,:.a.L me&-

ThE·
:!oLO.iIioban "alo hi! I-ldI,lLn!.; lellU. Met.,i.Q.s.h.~·f.eip6tolt,a.I.:.. nd~lt.llui-l&lIe.tc. Q poli..iiJwi. mess.:.is· hLW. A
.0164

Th ~

J~"'''
dO
l'I1eg.

w..t;_neH

C!rok. .I~ag.! lJ.~on. vallo fa. rtl eg S Wnerfr. be ,".~tI{,Qn. me",,,,,~!> "ol~t is 05U." [5 kQ.pcJoQI.: to. uJ. 0. lTIe~C:w~"t, mc..s.i.onttGil Q. l>1.I!"V~~ . tudalal, CW=QIlRQ~ VCllo.~e,\1! .wdaUovIlll f W'.

~o/8

IwtCLbs. ~g·:!iUIb4!.l~iol'abb~ .l.1D.kaWn ",,~iJu;f .• J£l.o1:a. clgan k.ons;,io.n.s., oI~n blan.

...oL

Vtlill.

"'Ql.om;i.~(, lodt>.loLhoQY
wljJI', h09'!

....e.~~i4s. ... k o

'10 It , Qm~eg!:l pcrc;t~

_1'1'1

luni.

r.;u.I'lIIu:l ...

"a.\:.i.Ub'<lIed,,~

!<til·

reru:1~{l

va~1.!
!J.'

itI_9oit
i ,».

t!.avid. t."-drw.,~!.\"2
.' 1

.uilQrdQt'I. 1'I'l4.g yall
L:!.

9\1".,,(1 •• jn: us mC$o$'Q~"udCl;=rc . .. ,..,u .....S ...... o!n" -Jrr.toIJ -Cfo", ~"lI'1o; {ju,i' .e.te~t.-kul:tlk.lW ""'.!.do~

~ .,

'f. A .[..

Yne.si!.

4- {",nnQ.i.OrUndL
.11:.10

~p9.i.~

.s.t.i.n~hir.e

sHok.
'V~~

mOigw.lbaW,,- u-l·o,. Wlesa.\I¢~di!.t, Gmc-Ir:i 1I:eimClhll> ~!t.dni_ &ere. vCl,e.u,.U vis!JA. 'R rim a .....". Sodt«leu;W!_ ab· bm'! .lIt.. ~ Q. f.t.adldonb.[is. :.:~!dQ me'!>io<ll~~v"ro.ko:t.c!..~!" !.i{ormMm.i..ta:ia:(.:tloio.k (U'''''prQ9vonCl d!........ ~ t.rwCll'b.lng)· • N!......t.ll!t .!'oem .il;. I!i&OsoTban 0.. ·b;m~tl{a. ,,~ok for",~e~ o.l·oki~h,iL ~ a. Ji!a.9ljOnLO,nl,iot.

5<oko~ i. qlllpj~o~ YC~

-;- VQI·Q",~"U!n~ cll.vti.rl!&Ot-io..Itb -tgoo.~£ 'B!r!a

Irt.: \V1"t!.k velf.
!L.. Wk&l:u,,&t~5.

II'l!.

el~

rA.gD~), <lil.t

e,

{5... ~i-

~s

ad.dis

m~ nem ~adolr

lfo·i.dO· me.li>lOw.

1..:. ki.Je:jle.&.~id:, tu..n, .. ~;:'lI;.
~tf,b. (oP'it,lkll!dtllchbCl.

"'~"'Q.~,

vl.l.o.f.ot. QI.O.%. OJ bolD.ft<I!.dn el':"mel'i ~" even!:lo!.$ Pt'·e. t.$~ci.£. kiw.doJlof""!"fj6.1 1IIC9~Ild~, ... el...d.ol·
b.,

e!. e:l n..,

bOntnt
egl,j

jf.'t4!. mngtL

ktb'8:g'be

"Ub[;",4(' ......... e· m!.~t4~9at .... CL!.S:i.u.l. jiw!o

pOIl~t.

m~l. ~W'rmf_

YonfA. A~t n 'f'r~mi.'sv.t, kU:l\doJlo~Q!I'Ii.., hogy lelWt. meSis0i4s."c:ak. ""r~lto.. mes".;A$lWtt e..f..eJmedoe.l'P1(l.l!.Q.t. "Ulri;r,l :I~:z.ur.t\lel:c .(L.e.bur j.r.:s. ...)
QUt.~

=ld';-

...ao:;;.onQ.I~. d"QrOSok.oi. Io.orrigot~ . .• a kOl"r~o.!r, & .k.orrt.kb.o-a." n&im tq,!·nerre;,
hirtelB.n, ,,_., ·r:I':I~k.PIU"GI'U,,- m~~o.
!I-oQne.m

f'.lj~Mnt!m--

MM oS

{t,.a;ht

£alo... ne.n. volt m es.!oiO:!'>L 8~,
mUSi~~L'

y.dOjbbo.n

·,.".e.nf vtgb..,

<n~b

Ml:. lehd. rnegbtlapUo.·

(unme~io.,.,i.~)
Q

tU.,hog~

£t:i1oclc.s.

=jlot

te , jeLu5.!UloJdon~pel'\.

lot 1&. A me!.I-~;'''U.

~lel~ ..t; toI~£ .~~ hur. v~b. hi.U:>- 9'4ol.:e.wri:iI:

zai-

Th~_
('R; ~'k Ape5&!

Th.li. ..
l!640

.23.6)' ~Q g9i.l~k.eu.b::. dogmot.:k.c..· mu~ (volt) c. lh~ tI.. v(dQ v4$.up.oJ&ku.ro.<o., v,i..!.aJ.O"e~,

es

~

u.hc.

nrom ci.X.fja. 0. l"4di~tis

.A",ikol"

'a'W~rt.

a jt:wm~~"bb..M
,,~ ..

,",uwJ!'Oc, ... ag~ia.,
'~o.,gIjO"'~!'K.j'Hlk 0.
• CI.
~r",

!ilitldtnebbUl~a1'; h".'UlMd£.· 5ot!tIll'tlb..."e. "\jaU.e!, - (I'1d1'.. 0. he! (I. ~s.~9.Id:;

eki I jthg~
'"Q

"eg~

M~ .. d_

Ituit;t;.;" ki. 5tWool:>tilws.

, 'L. inkabb ,o.d £e.1U=Iur.,'h· 09'A. '1&W&, rno!s!ol.OSno. I. ... f;orlok mCl..9·~l ~ &g~ b1'U1,,!!os. ~te""ben... ~ br.,bUH: onmo.g;...6(, ""Vl:e j;'~bf..r~' A c:1o..b!i o.:t.Onbo.t\. :!>CH.I&&e± ~n:Larn. Q:t. 1;'01£, , ' 1.~_ . __ L. b '
1 .'

.s.zkap5xi.i.t.4a>t~

h~

Iso..Jd.t.ou~l:

u.

no.·

r ...ttl. .J.a jelle.!I~t Q.&U:e.l, .Jj.ruhrtz:J." 1/.(ll.pl:G. $ n!ler~. Mqped~ vgYI kog\:!

hllio",ee 1.Jt;art.

Q

~.s,-.pJ"

an. \l4LO~i.t

~,o..
otgy

V~-

"'1";1'

fr;Jt'mi:ll{:Q

$

o.takL~

I..o.gljom~nyt,

-

Im.eg...t.l&·
zu!>m..

... eglt"g,

v~lt jJ:w. U.az.lde~,e.. ek. (VOIr. 4!hI'V119 j'e&uJ ",l.~di!f'" ki.reJttAii ~m~ ( ...We.· uk .!al (I. Ioill.rldogi.ai tJ.,jg'.l svlWL, mUtt ~i.{ e, S!:luleuut hi.l£. v.il41l

. ~tw~ 9!1anUG~ci.. a

~J;

mi."o-

",SnA

jiw,"

.~u.be..

kDnc.epe~jOt Wiele. lat, .~.OdO.J,. oil. 1'. A ki:.m':luei:Den.., C'l.tJ~ 9~'-IldteuLd. IW.QL'fe.~ v 1\&gbQn td volt, j"]"l'!. voli, 1c~V't val! ~.. n~UUln>f C4.. ~ k~ WJt:p/It:J~1"OU:>im~L· tbbon., l'I'Ieg".~tbf,. fl.l~bc!n W'4~~hi.!c. j~DJSono.k. c..oJ..:. be k!.Ul!.t I~i.& e.blle a.,,~ret ~ be. , IdIbe. Q. fI! ~a:' v.!rltJl"O.- volb V~l:cl.Iiobo., megvtoA,,"v';'ra.s.ba..

~bb=r.

.. Inl!!SlillLobot

t,

~l-noAl~

w..

~o.kkoi" s. t9.9~jiilo!g '" van.Q,to~"e.~ \.t~, megrnutuia., hog\! o.b-i.~g~ ~l1d megva..a. MQ8ult. kutuUn':j..eg eJl,'i. .&';r£U-.e.l£. Eg!:!i.ki·m~{ sxe.1!.\J~d·e.. I m~o50 ",~n. l:.~l.IE~\;;, J..J:..yu~o."l.LiJ.. J~:z.u§.r(l.. AT' ~el\.
.

~V[_I'O(, •~rio!".

!i

'l_,

•.

QL ...~h;QlI:.I16t'O"

,

,.,

'!11' ,.. LOIO

..

"1"as<.oX.t""'!.lI!u ." .•..

h

'W.lloQ!".!.a

Cnris!o!:"

(.rn4:!) c. muv~. !.:>(l~

~. ~ eQ[~"'a.i. &$ket'doZ.t~it~bei1. ctit: ~fI.. liptilt.lJ£ ~rnbc~f...:..r(l.Wl1o \lQ.rQl.I.oti,£ I ~ ~ beY'. ... 5i.rLr~ val'; Q,poluo.l,.;~!> v.l .... lLol.o.iot. \lilik 6;.. r... llch:.ta,!.:. Hi. jrwsnL. .Ez.a. vani~~ "'~ 1c;.,..obet~ I OiL id';~ ..ig&>!. ~kt7.0 urU.", .... bi-rbr-(l. , .A ~L. r _~~L~ L .,' lro."'J"U,, .. keuli~e ,e~, ...~d.n. It xsCdor.G.€J mll.!io"'';s' ,_tlWlysolsf.ndc. ~e..du£. ~i ~lJ'olo.9 eo" Q "o ..':':"n'o.. "'t"'·oo:l(. ~ volt 1c.lutl:.'!J.i5~f, t vAr:.oS9';!Gte.iuut MI!li.!t14r.ktu 1~ws. ho1&k

"bli,

vtO.,,5tU"'l ... i~tl'l rnG:" £ol"mt.bo ... nc.m
k.1IQloll.ot, mtni

OIl"'II' "e&si~e$X.-

c!".odMa.u,,, ~!odja.

'"

1h::i1'l.£LCt!H4el'ls

mri."JI f,orrr;,y'Jbt:>n, H~ ~::,::"y.mi.l'\d&nkol'r(l.. 01io~"lWI'I'IlotOiL Cl. ~~~, hQ9'ol j!!iL.u.io 0.. ~[~ fo5ld~ en<.b~~ ~ f:ogja. v~n..I'\~o. .bO. .:.I. foCn.~b03( ,,~o.r""~ ~\! SQn!!pke. Ne ",..edf: mk. h~t1"0., 0.

rne.n"yec:.et~jeyel, i.N: (I ""-'!lM[ It.'-I[bus"l. ~(,o&Z4 ee.odA.11I.tc!. _j&t. Q;1. is.t.cnH,u.te.leh.njrJltl'Ll';''''; 9~~le~. I£uru,"k.ut(0=, £d.&...i.~klc.l;.c~ t .su.k;ra,..,enb;".... OMoU~ ..WL· ,,,,o.k, -pb;t Il.pMI:cInGL .~ von. m.f,g ~ ioYbhbi.
Q

m':"'t

mel.\! = Emb e... fi.Il.'I.&vh

a.up;"'-

J.$~~old.9
Itt.

I'nel'J¥' \loli koOble"
e"
Q.

c/ak.,

2.. A hell~L~ c~n::~~bltn. (E.r"ci£ A"i<.;.Ir,.:iixm., bwno.:'~u~t.bcm .. Ta ... 6:z.bott) vi'..lo'tm'lt. ':1:,. , W ~V$~o '~~n!:l ~fanr.t6;!e.k o.nGloQ~onl, ti.w;W.f&. \01, 2.oo~t QJ: u.t-.cJoJc,ok, hQ.-o"" ¥sU It·r,· vexl: meg, amel\lek. ~"I.o~(l.1c, '" 1c,1"ia.40togi<L..~","o'r4.,u. .'!.%Un"o....tjtl.bQL~

e..~l&gtO.!t SlIe:rl.o-!l: vo.l,!,k: • _A_ ~iik.u..~i I bi4Ui. errtb~r (u.. ~) t>1lW~. 'P4L c.po.&.!ot Ad~ .1i ..<.mbJ1o tipologUiJpo ~Cf .n. 0. m'~ ~, c.md!:l _ .Duk.cttr. megholt, de ~~ meg~~"'l>. e_I~l!lt 10. di.c:iOUil

• ,U."d:eL: • JbvlornJ..$: e.... i'&&k Y-!lIO.dorUI1w.

it.

.ttoI4~

(UrrtP~ung)

os l.rl!.d.eh.. ......b01"U
. "Pdg~l'~Ws."
[,09\1

Wymen$Ch)

~,

ersbtn ~ t.riO.s.Lo," bt.luq.
Lt.~e;.,

(Qf!O.. 0ruJp..',

&."J

• !lijt-i=-i.de.n~ek. - o.m.l~en. odri.u.., J~~:r., :Suro.:p(,u., At-awn -, ~&kd.: (mL'ilf:4.~-) kul~s.'Wkho.Jn fis-.d:.uWl.. M:g IU. ,",ber.
{~I'"Q. ...al~ Y~r(I;ko~f, I ~"_~.v~rci.s. iiwilona.k. jdvilkfi mU&>so9QI.. iite.lui. ~ ~ ~!i fl, o.dd.l.g ,,",Ol-t 0. hQ."9S.~ly ;'g.Qt~d.olt, o..tlun;u. a. 7*'eR.I"e, A I"r.U~UI,--ia. ';.lI'Jul~e:ut k.VrLo_ 01,&0." \I01';'lo~, a.mel." je.l-. va..., JclU\liot~ (I.. k.u£. iou s.:r.t..,,,,, 1I't. f.sf:u&ii.Al:&Ie.:tc..n... Ex. 0. k.~1; 1o:OrUl'wt.t:t(.., e.g Qljeu-jn. j.Int~Viee. IU. ~1-.uJi~t.. leberl I~~ 9!I;;rc.~uh.t .~bcl:Olf.i. _f: (I. .... aga..

~d)lo .. red.d:i.

.1sl.en foa,' ma.!\o.:.Utl.md a,(;.o.la.Ic.ttjc:.It:,~o ..m~ci.k. Q. :pog:~""" ~C:$~~~al4-ko~ I i.1l.kal:d:.s.i.llu-o.cO' "e.-d.J. «ie.flt!}et kp,

'P.u.

Q,pD .. ~In1.to.'l.

u.e.Ue..g,

,I-

"'4

A hrmaLOrUnt!i .s;dtee.z.i..t, Q lroU""{.orflti,eh: J.~~ 'lWdolf ~il\,()nn.oL
!'Ibn lU.o.'l.

~bu,aa:ri;4

at ....

"R.. J)ulifl'l.Ol'ln v.cM.a.~pe;i\.
I'n.i.nf.
Q.

U. W

f.g",.e.W,

~0:rG.

l101.oL,

nJ"... ~le~

Iufn:.

n~
he.z:, ~,jzUld· me:9!or;!o.lm.a:~hclt.
Q

~~,.

0.1. elk~pr.t.1lWt. L.!,bztn

fQ .... t.e"'e.U szl£ep!,.u,,,l, l!ou(fono.nn mig tDvdt.b ~Q\tozla.. !>:u.M~ d b>r~n&6;. :1~w, ,emm1¥[e.
.>I.

A

cbnd::..
""o.gO.ru.

I'On901:. 5d.Csid~~~tnun

eJ.

vonol:l=d.a..!o~ mClgQ..s.~n;L.

he ... Vel~II~be.
(D.

0.

A.n'l<orj~U50

I::mbe ..{tb.I'&'bes.U:u,

ak.lt.ot ego.,

tOle l'rIo.go..fOl kiil.m~ jciv&bdL. bLrO cJa:kj~... , e 9Dndolb. jU"1 nel"\ t.a... e.allo.. "'Q.9~ ",M4Ui.son~k,
M.m er~cJn"lc.d:e. 'lime-lick. (101.0""6
~a.g~
...

'«II~ n l.t.l.ncl.lko:U:a.IL kOi-n!lc:r.e.f,bu.., 0. \o5."';18t iJ II. 1M ¥ali..gban.. AUl.'f. Q'L d..o ~~~u~t -, "'' "' r.b;\ 0. ha.g.,~mA~f, 4 b-i..q. fc.i()gtd. I"tIltglc9='I .... 1L:QJ"'lve...o vilng"__. '-ZOi· :luJ 0. ~e.Wd. Qumbon ro.~~ .. a.n Iti.ok.ki.to~~lI._ olya.n rad~kMu.o.n, m~!'ll; ~~ 0.1 ~i'~1c. be· oIvo.~~ .~ l81!'Q. vel"fie.,p r ~.1t!!l Idl 'pi.. Q. !PlO!,."I:1.i.Ju.,1> o~,i..,~ ....,b.!rW""",e;n$C:\') ......~
Q.

bpu.klc.,

.:a. -

eU(ne

~liUlc.o.i. #lrehi:U o.ll4'iQ.rt t.Z. en:. «Itu'be ~(£. j~.t.ch';l - .:bu~a.nn ",~f - .~wk i,.,p;,'ai, :l'ejld, /;I»iu.fl, lei. "am A,itd' SoJr.Cgtg~t
~pvi.Klt.

,m,"! ~'~c.s~b.s."

mes.",~k&rot.

V"dQ.(.

~OI-U~e.

&1fve., lIl.u.z:

«:-Uen. fa

2.. '!'u!v"WIJ\ ~m~ro.. NLm 0.-.; 01 .t.odl~.e" do,,{iie.n :lol'lf.o:."k09!!J jf,::ws. hogldo." ~rkl ... ni.e
Ml.l'I." to.rtollo. ,onmagC£,

hCHjjy "!sJ...~ l'I'Ii.f (sdf!kedd, m~ veglleli el..-oj"=t. n. ~50d. U
Q;"L,

"0_

es.

ie,

• 19:1 tgy!>U";" 'pg~g.UOn., mo=g~m~tdhet&Ue.n ~cUye.lo!OfoU.k.o.p,~ ... .. ~~ Q su...w.lyl. megJe.· a &"UH.Ij.~k (If CI. .fD.~~, ~~r£4i. ~~")I • ~Iio iJ Q.1e:zut.i, Q. "';"'1011. ItoZQllt ka.pC$D. Io.iot,.,.iw)hyt "eM ~y ~m1 .....1.~" t ... i.nl.. lu",i a~" (o:I:Q.l '" £ii:u:."l., Q. .. c:J.u"" «'riild.J.W! ~ri,c.:t.-O.) 1"CI~.M.a1 hCIIICM. .hilo_ MIt6c:.l"!oItJ.k. A hi£. pe.d.i.g d.OOt.ei" A'UJlZ ol\lo.n .....lami:, cmi.. Q. iio ..U· h£1e.",l>e; tar6:0<ttk., o.m~ ",ala""';' cmkl"\, '$clc:kvis.. ki· {~e%L~.

cw.lekul ..J.~ vo",~n tt.ir~\;:. ""eg, Q~O~ In c.mbcr .r;u,101kw( e:x.u.l ~ ... .~ Q.. ''If (gen.jd. e li'09'l11 ~d" nem~j~ I...i. eU I'I'lOndo.nia.. twb:o.. "Q" dc.!o<-. J.lQ~mod.ilt. 1'Iit!.c!O. A:x. js.te.n. e.WelLed ..Li.,,~(_ &~I~ ~lLerogma. ~~ot.. .i.geil.~r-d.e.~!

a.

felf.o.""o.ddB.

Ortoi·

Ah',;L

dQ"UIA!

I!r ..el'tt.

i,,~.::

A b"I~"""Q....u."",Wit. QUi,tt.neli.

I'Gl"Uild.s4.
-IQS?:O Moll.

~loIm~

;1£:z:uwG. vonaL~~

_~ IUl'du.HIlI£e",e.§ll<-us,i60.n

-+

ThE·

n.g
:tOtoo."" ~m.kui.k ~,o..wlLo .. j~ .... !>eje· s [U1t., hog,\! Melci. l>Unved.ni.e.~1l ~ I :l,~:r.u",e~. deW~ 'PaUl" ht£vQU~~ro- ",alb ro!!~le.It.Ul.~",~ IrecJt:c.i..&,kI!.rtc l'I'Ior1d.i.o._· Ami. IlZl jde;r;fOi, l; 09~ CI. ml!,"Ut~ ,elm e"Arang selkl.nb..(4."~ ~,r\I1.k. tlt..... ,uk So mi. ..'- ol\:jo.i. ...~"tfolto. e(. • f: VieJl.o.ue:r .{r;)Sl·ol!4 1TI~~It."t .15.tu,. , , '" .r"-r' . . ,.< or.-z:o.gCl. Cf, aT. c:.1'n b ".",>0- jt.:WSi !.9.dli.rd~ ~.lL_.·

46hs:
A bulf· ....onni. uUil::iu{'
Q

WlI'ldlb.'d
VQI\Q!kgui

~;rJ,b

to.-~li..

lew ....c.

~j kil"disHe.lll!."&')

!b.r.i:.&lmro.

.fQ5%

.;t.:.,

E.~nsl lli:isen'l!'l'1l'\.~A ~ ..~ ..ii. 1t.W& pl"Oblem.:.jtI.· (~95,!) c, e.r;adb(l. Jtletl~i~ a't .oj' en:le.l<l6d$

i.. o.:r.

t'riQ4'\~

Yn[ood"f-d,ut.:i"t:

0.

(6,.U"e~

~ezu:,.

irdn! ~~ ~I"'. Ex qSlriiZ.~meg wy!.bb vlik, ~Ioj. £ato. So [oltQl.ta a. ~-Ust 0l'J. "~l: • Q.'lW Wm. bm., ~ ..1bu.. ~Ieu'':''ben volMQlIQV;,.. mr.gol'l~'
"'11.~
I

Irregalo.po'f.W!..

a

'....I!ASoI.O.!>L

_

•••

c.t.;1'II1!.1<.

I

,

I!~

I

_-"-J me,t~"

j

I

j8b:ri_ .. M";..~s.U "'''-Ml !eJl!. iPl*ri.v kc.....
jl!.lu~n

n"'"

·k.QlU

w.~.lt.u~""w.,.,ne;r.

...-g1ca&$dQlf "alArI'Il;·
i

~. m;'wiben:.e.lvi.L::it. jiwi!>to} mtnqlm. !~mbe ..jl¢ b t.!4idd. I I'.~f { '4j elU\~sJ., moig 0. jOvobe.£i. E.mbe.rii4- rat s,'t.olb IQglo"0 kcrtis. A 111<.11'" 00",tQ.ko~'; :M ... or.sz';'glu'O. ~ ... O ~.'I'ILm. I .b.o.Jy
h"'~

IIUnplill:i.{,rc,Ju.I

b, ",,*-ti<i~. W. ~.
.~

~I ~9"4.
• E, b~lIlder
0. ~""

trQl'l~"'
A!lElli.-h&1\. ~~~" '.ifvaUo.!4

no.1!. f ~.' (.'h.l:erballe""tn~ una Sai4n:4 ..... ori .. c, dotgo~1'I ) a,rro,u ""edP1et!!S" re.JuW ,hogy ~ d;reH ...J.don., k.e.~dc..e.n..t..:. "~':'l'ill.uf>an. dutos.lbo!fQ.. I vi'~uauia.!>'Wi<t. 'P~. U.. me",,;nsoL hi£"'dba.~O,t. - ,,-be. V"!JY a. liri""Lt.u& •.: (Mk ~2.':!~ .bi.r!ldcr ct.£. ,,:r. eluwL.tD. ..t. / VtiU.llu6:t..· ~ii.Q$.t to.-t'-Jleti.11!.g hilz.Ibr1.t.~i:Ilrcla... A S.l.t&•..x. UIt:iQ '~iJele.:n.~!"f.. (&ab.J'if-wort).taO/on t.;IUI't r MIL .II») -, amr.1y en. c.loi'unJ,: livO &ii. vegOjof"Lf!lU99e.s.~ I bmwlu50bc:.. ... 'Ph.r.~ Wbo:o..!to-

A tdt. (~E:l~) 1""fv> M-~":'i ,~4f!.l:';) voJMto;-Unefi.leg l!;. .;:"r, b-C1dlcl663 .... Ckl'tefiles l..!" cl"OJi:k tg\Jrn"sWLa ~opti.tc.n!,"l'dd.l·
"~ro\lA)~!. (ax l':m.bl!'Yf~

u.a:rve!i.~ (Ve~m..i.fler)

t.emnt.ij.Ue. eljOvD,

wmatQ..
b.
Q.~

e.ruxe

~l£o.folo9~

c:icbcm· 'I1..'P>ull:ma"1'iL rI'Iotg SUl .....cll. m..:r.o.l. IS Irr~W~ui· ie, e,l!ogo.dw. oJ.. , "ogtj volf.c.tG ju,us.I'I.alc. Su£.ori.1<1.1;' Embe"'Fo.·igt..~, !.UI"'~' k~e[e.I1~' No;!ol vifozo"t. .idejbdfJI: ~f.QyQl&~ ne.~t. Q'L cw&:nj!.L~ I<u.. jUIJ~~ tgek !.O~bbl.. Tudolo!. t':"l'ols~l::a~ ju£oi t:eh~t .ErIi~!.li'iI!.Q.. mt's!'oio.;!o ~~ Wd:Qel't. E:2. vi'io'1.Ol'ti ,e.lvblo.~IQ., ft~v()lUci4. JiXLI$ o.~., I

6atan..:"

11'1 iY.

:i~t ",,,"'den <I!]o:t.Ct«." .... i,. mol'
rrllOlevQ

k1.50~M~fl,

"~1

!losemo"n.

:u.!.:IP,

$Z&rR~ivQ.ra~l..

A Juft_.o,.,u.~ ..

A:r. Q"ti.u.~~
Zt5!

v ~~e ~ "'~ keri!sUk q, "..t.dClk. yglo..mi· !ile ,i.mpl((i1, rejLc.tr kr(._I~ ·ut:.n., {:./..SC7,U~ no'''" otl:lon. u.~"a£oJmi. Lg~£ uf.O.rt.. ami. nu."jI. ho_. £.d~ot! d.",he'E, 1'4"9il!lu.he'E !tOlve. Ame.dCUg. :leo ~s te.~~lmi.(ge~et 4 ~Ioidb v~ ..olal.r.O!kIIL is.WneK ~n!.tCht.1'i. bl.rut&l., odd':g jl.1'.U!ot. a'& ..ido'~9bc:ut magievo, at liwi i.lyd.C.n y';rglc.o~aol<. L.Wjui.UJe. nU Ult.i.ni:dl·';1t. I.arW.iIr.. s tgC~b~Uk "i.mpli.ci.t, rejfLlI' krlSliolOgia· visomrtt. J;,m,.. ta. .,~ukg:ig.!oV! ..ilm odov~utd', h"9~ tt'i.nellObb'2t. a Illh~l& It!!tobhe.t jiz.us ", ...Iu... is. et.~lt4tdo9aw~ IiJ.jc.lu.. bl.ul. II&Ul. m cg p..obOL jOk a l E.1.Q.k~L:...L. 0. %.~.' d6~gt.U,s.Q{ ~e:kn~ o.~t S.~~~l£a.U

!vn

eml;CddoOt:!O.sCbbt. m. ki>vd~ Ilwmo. ..... ~

mesi,ll9'jpM.

,,!;:"be~ ni.ntto

C. I\l:m
tn.ag~

,;" Ir:l;et PQ..... L, h

hun .... :oi.dD !.al":i,on... k II. ~ oki. ot!jO.SMd,~, oml c.t: w....t£ru.IL.

I.tgt,lo.nl&,

wlt:L· lLc,(;oJi!I_.

J~, ~K""bOt,
d';'

0. l:!.Ulcl~

r.....lafo'

(a iNillllSoztel~1r. jc XAJ Itt:.. Q. ""~;',,g9k,

e..

..,l",

!I~
(I..

""(L~

ar::l .~~

Ii.U~ ~e.-.

hi.-

kuo~

.E&(dQ.~'I!.s.Ws

~p6el""ehq. ~ ~e.

A

k,artw'·

Jult.;! ~l'!~cveL s.ul!Ci .. t.. ls at.•~
0.

~,j"eltii£Iei.Id.:tU·

be "!JY'>no.IckcIt

~t 0. komlrCl.$.Jot. nf O' ...X"qd~tl d.ell· • ~ttt ... dVfhi. u.o.lt. uyhr.i I!W,JM",o.'t., s
hGg\j
_f:.:.k

~fert..t.·

eri.

(Mil. +<tt>-I'e
....1d.91"~ i

a.. v i."\l""

v..~

~Y~l

a z~ido:!..~.

r-ort~n&Weg

~alL ~'"

•,telj h.o;l:almlL·, •me.gl\ (>tAtm al.Ol'I·

.f.lh~.OUlf ~ vtl.!' La ..... 1!9!oghAt.OncJ.., m~.LrLheMuJ.c,. hQ Q.'L.sMqc.. £uti i" uet.ro!h<:ml.ia.· Ol:~~ hGi:.:i..oit. ElIne-I<. kOvdk:.e:dloen. ~!<>rm~ Q.l.;r~d.':' Th ..:u:. it.)..
n.!lo.~
• L_

I

It.:..l~~

l~~!O

",E, s~

(I. .RVV .. r~' c.latoicti.i. ~

nvn c;.ak
'm~ aAi&.
~;1

"~u.

Ct'Y.I!9bt.
Q

..,&iooro.:

IU~ :r.r;£d~.
~ .

q'l.niL ~-

5Mbaro.S~

ml.dcn n. Q,-u..liir;~J:li.w.Jh~IM4i,
'~!11

vtI,.1ll

1.0'

~~

a

M_O:r.

.. ilQ;gRU.td:d:. ki.&rn:t.U..wTIIrIi·

bti' ,(AllgetlO) .'

urd~ I
I ~

Ice"deu!>

I

I

~

O<iII"ud:~:t,,~

jhus!:. c. ~.~~ noe,gioQ.onb.d~ ~UI/;:of4.

protole~LH. ~_

~s iOri .... tI:w,;tg.
I

1<~1;;n:.60u.."be ..sct e!(t.ni.Ub~ ..~r.;'I'\~n·'o
.. ic.~ "

A...k.rt.&!oIOgi.o. ... k~r;

1'e:I/UlOjo..

~.i.D~
i.d~

:!Iluik.&~Okt.n.i.

ThE
A \u·i.;!o·:r.{;oIOgia.i.

\t."ba.6:l$ t&vc.~i(l. AA ~96~ Of ...
...... JS:i,O.~mbl!rdc. notJs lOOb.

r",urbend,e
he~fc.nJA ttvil.w

Wid o....fel'.te"e"d~

l%.o

s.ol<v.-t;olt-

m'll'olktr-dojdcli~.
emt:k.&-II:

kirdb~r.C. tl. .!\:zl,.rmQ'L~

b.1k

A (,,~ ..... t) 6j~v.l!.tt.q .

0.

hArom

en.dd

WI .

.sigc.
,~iQ..

unit
Cl

n"-9!10'" je.l~'1~1LI.t.I~ ... M~rte.w.""", IliOOlgamit c.Jo.pval1or.n.

rMooS.l.

tuit:
U.M;f.~ l~olQ.· r~;EH) c.

..»u!~_!l' WtcIa..!.lW

~pe!,
~ 14"';lcgbe.

c.CD.lplL';l.

M.i-Ie;n_9e.t."~l'It

• A gnor.zUlw,s. !"t,g'{o~_: C.Co'p~.A YQg&.s:f,a~tniWbQo'l k~mulaio. IS b·t-

vJ.goo.n. ~1u! ... do.1~.

A ld.o.iO$l.~ku::. ':i.vi.'a.Ci /c:if~"h.!..ul5," t:...o...:o.. od. jl1.Ie.ntek, !-logy :1l~o bc.Wesd.t.l.tk Q.1.~/eruie.6.e·... t _bcr- i'rICf)."bN.J,-mLlDs.~ n.kmensch·~l"lose.tnul. <l. mi:W<.<lf. l'J.:otok.nL I!. sz;..... !'eclvQ'-T.lollbk. r..I>bQ.. Ex & ...c.1.o:;;z Qrret »0(, hag,:! 0" ~~ e.n.bu, Q::tueddi. e..... bu,...e~ 1t""l:ddQl. I<egig je.llj1 ~ano::t i,p:>!>en~5 G'tr;...u.,ero:rn. Un. ve!l~.;'O'Id',"J{ ~, .. ~ ~!l. i.&Sn!oln£ e..s, IW[o..bi:idl 1"~miobo" megjeluil,.. Q:r.bYlb.~ ..... ~iio.n, a vEgril. Flldi.g IIIU'Ia.k. m.e9vOl~J"'I<,~nt ,~r,ktz:al. el.. A:I. Il 1r.6 U ri!$Ztt.fI~4-I<Lt kO..;:, "e~ I pcg;,. ~':I vi:I';'g <:I. n. . Id;N.'05:r..k.oIWMm'6cl'fi.l~n rn~t<.r.QI. o.lo.kot imqd.~Io... tc:.ute(ial<, ~nnepe.li.ek, 'OU'I,Z n",<':;kn~ I.:Gt,
Q~
(L

bil:on.!j:1.b:.>h.. hog" a. tud.","My konl'&uk.ti.Ojll.. CIi'L (I. I'1'",-gvcJtQ ·l!'Iiiost., (II"! ~£a. ;&Ulli:l'ft(l.",,,· 1..:.1<.0 i4 I«! r. "X-Il,.y ~q ell.ff.ndi: t.orto~ i,~f.!lculi lel- C."o.k Q. k.e.· riul:f£nys~ megj£.len.!. ..aw.:;vd.O Itort>on. lwlclt.o" fcl.
0.

mdl'tk.k.us.ok:.nal

• Al:.
z,

j:!of.e. ..

5ia-:
~

.

M. J.len!!.. l • AI. :I.itCn ;':0;'" ('{915) hog" !'ooitkQ( k(iulebb

My-thos).L

~"I"'~k

&-As.&ban

t"dmvtot.QrrQ..

~a

,i" k@'Lcnit.it.vobl:> mt:!o.~.i. ",i..to. h-.i:4 ..).

:f~~n-it4·cC.ml!t Q. t!>~s.4g v';'.nko.dt.f.m:bOL I&veu.t .... (~1:.). i.
~-i..!.b",s.£9£kbC{ Ugy'''''l.bbc;n4. (s...k.H:jal'.k:.Oho;j \I~ kn. iej&:

mvo

!h~Benis.b:

.•A kZ rLaM:.:
k<,. Ik~LQ.

ki.irlosl,·clM:t;t. .:.. A. l!.unClI-'L·dm.d,

1E1:01<1"Q.Q't, 6,"""w.mt."w.., alc.pjQn. r"h.i~~~ .. A. lHau: 0.... O~j;tarnen"umc.an. ~prc.:lilJ.l ...on.. ·h·

l!v.

un.

..,hMs~.,,,lr.

je!oti''''rl:
CL

.swlaMO s.d..
.!!oUh!:pI!.,

A mi!ol'

UriornvaijD.5>Okbllfl. o.ltg bi3:on!!<'~halO

{elY.. -;1U.&T..llUltuu

lti.v.ucl~wLJ

o:kL ...... mpQ.$~ ~

e, fooldicL

Gte ~1t,;,mcu;H.

i..U.

k,jri.OS't:

jelulil!!. .

Ahal

ULtebel'L). all- vi"mnt "Con'\. mC;f.l.4i. ",w""ls.4;~ns.igelt.rU. Vall '!'::l:., A Vo.~QIo~ ...Une.h. "'eJlL~ a'Qpj~n. md 0. l&g~!'b R!t
%cgeto. JeIUklci 5 a:r..l &,.rtjQ., kog!! 41. OSWfi%.lin~~i9 juufo I-t~..~~ tkiuU. fd~.!Iil,.... t{~.r.o4!4~ (I-Iol,«i.l:) :rUd.O "':jtl~~ tni..n~ jvfloJ!o. khj~ ..~~te. be. meg 0. ~ VCl.~tMtelld. C2rjjjc~n. U '-Or ke· "vi£ It reviuom., t.Oi>be.k. It.Qmt! 0. qv...re...i 1...1.. 6eIl aJaP.i~ . • AI: &.bet$l4.: Ir!etde~~ vali, hcgy m:. ~be,.Jia. cl.~rneL vorDb,,". o~i1.lwio ~r.V<!.t(.t.J cUlltot. jdOlu.lt..~, n!ln·d:.e,I.!·41~. VAjo" tCn .. l~ o.pokcUipt.tlt.u!!o !col-...ew.; cU"It .. oIt.~ u.~ ~bey:lio-~ ... ' .. 1..-, • Ax tEmbLrJ<a. Don .(1-V<II'I "!!~anL.~ '!'l"" (Un. ~ rQng. hClrtun. nOloOftIat., oS!iou.ho&onlifo.!.. So \Qg<,j kolelL!ivun'k:1t, ... ~ C9~ (I..~t!lf. tl'lelk!.lt.. gortdolic.\r.. 'Qj~, aid I ami. ':'9\1 j,Icn&""eg, ~...."t ~'d ( e.",bcr ~ o.ld.ne.1!. "lIlgjr;lcne$t 0t.:!",,-, ... ~nt ~ .......... bert. Teho.~ eM.1!. Q. Iu.rB~II,:!ek c!>.:.. OJlcML bAn i· bOt ~""B4yorb.w uij~n. ~1I.aUp&.Llu~ ~ber5c:..t ({!n4- "'; 'i>enin.; • A n..ode.r> 1li/g""""G.9e. ,In.
Nc'" Tu.{omel'll. (n.. l;olDg~ .). ~

"'4i. ~QQ.ai..,)

h1~S%olt.o.

c'to ...... re~

(mint

pL Q. s:zl,.

bell'! ~og1410te"h·h,ris. ....e.s.s.~ VQ .... Iu>~. J-IO"~""" ~.. ~bb 0.... 0. k~:r. .. t, hOQ~ voltaL; .s~iolog.;ku!O re.m'ny!.ig&k.1

ir.

es ",..s.Ii.ci!on."Ik:ii'~&k.
-

I'I'IU~.1to1:
(.$,

k.o.~C$oIod~k.

60s vol~

meuuk.

~. ~uJ~tbVl. - mO!r.~i dina. v~k i~ cs. me.$6icbi dm netlWliU.. '., - m.o91;11:1.11 Q. iuJWll'ani 1£1~1t. muia.L:i~\c. - Q mes~U:.It~p:tLult;be.n.., nsi.A~..ol "'alb ,,'lLip.u.I~r.~ nagy volt Cl ,,~likr.. Q. ",blio1!Ctfora "nlo ltero'L. lOCg (5 tVeufon&rJ"d:ais.m and Thet.-- MU!luU,,;. 1Ul).
WQILoI£

ul:rne.U~

e~

Q_

...

A VQlI';li£drli-ti korr"l.Jl,l"Q,. pori&.- w~zho~ru £010.1£ if> ~e!> l£Orben I!gyet&rb!.kLt wiL. Ene.L sul'llb ..n. v<.nont soIt.an. vono:laxliAlt. t'1l.vidi.O!.ttc:. revh.u, alb. Wllnt. Il. j~~~ Ofty I a. j~:wsra. lIonal.k~ h09';!OWI~ ,lO.mO-~,
u-Q1I.'jAba., ... ~Ie.v~

""e!oue. M.e.,,'; .sz.kq>s.Ust-

• Ail.

C.Colpe

4S69-c~ TIol'w'NT-

•A

m6~L~:

l!>i.dO

2.

I«tre:..:d.~

Iw~

kol"rig&,l.~1t. Qd 0.. ~ .. t. J" e.I~..t. 'nogy 0. l:loi:ciOlO~t>t: ..n. ""Oil: tg~ ti.f&>kl..or., ...i.IId_l nt.oe;.l..

ci.k.kiben. oll~t f091aH. (l'l!. ":""be.~5i.a.·~';'k.Q:.Ut.e.n.{t(.lt,.Q!oQ,., f1JJt-.,..taw!. ~Ita ""ellett. Mtgpe.d'1Il.'lDIt. mtndhorom. cr.oport.ja. melld. Al.Q.'t ~jde..tben h~. kOl'l!l. miHoodo ~ ~",enye!O, vDtam~...t Q. s.mtr"edo Ember!ioro. vona&cti. b; l.I9!o1onU'!f:jax eUove.ruio, o._ja-

TnE
v.!lbdi. Embe...-JiO..oL .s.U:.I~ <ge.k.d. k.C:ieJutU.se.ILet ClJ~o.nke.nt. iek.i.ntde e.s ert:elrnez:t.e.. m<.n.C omi..k. an n ak .sU,mbo~ vmc.t, 111J9':Ioj ~lJJ!> b t:d:o!> vo!!. It !'t!.ve.gzd·, !e.ti~e.gre.jutolt mu ~Id(, $o.j~ muve c~lko1 j..,tL,Yl. ~oL. • A me~i.O..; M.He"gel t~,."M-_. ~jra. me~s.t.udClmt. nut.1'l van

Th ~ vonjQk a. voUa&t:i:i,.Uneu.
• , ,,:',

{~;

UDI"i.O.kat, ...ala.rnin:i
~'l.k.ep$:z.L ..i.

a.

tiirl.t!.!'ldi

C1""~CC<-, Q.Q'""~=
'I-I

11.

I_~ ,

~-x '2A
~

I<lrde~k.e.t

"«e!.O

A trcu1Lc.i.o"~& tQylul.U: io-j;;.r:co\Oqia. ugY0li.;. 1ew& 5iliegcket. <l1lizI'lU\wr. dm\t..l.ni

m.:arta.. .bido.s.L~.u. lit .•
ft

TrI~vn[,~

.m.egoril.nl.

I:g~!.Q ...ul~ j

-I:..ulQ.jdon~i5E:'W$no.lI., May own. Q ....~le,...J" , \oIog'f i~.Lu.!ol\al£ .....It. mes.s.i.6.r.tvd.o.1:.u. (je'l"'~ 1x...ae.L meJt,lI£Q_.,CL 1992); nun. u60LioOSOrba ... an· n.o.k Q. VQlo~wtU.l1eti. )e.I.:~...,e:ri"l'Iell. a1apS~ veIL eo.

.

.i!~ keheg, ~l ha.. id tHe.lex..wl;..,hog\l1rus ~~QU.Qlit.bcm. t,erybit. ...e,j!e:. a. vi.fa.ioi dme£. p!../cor a%L a:kluu'" ~je!:z.i",k.Otl emlmlZd.r.-e. \Cl.9';l pedig, :lezus ig~. .:fe.Ime;olol
a.

kQr<le.s

:fel-

C1

mr.g9~ol:Qdes

e, ,

'nogy

w.:del"~U.,

Q.

!:E.id0sQg~n.

Q..

jg/kent

(= mes~s.) Wn. $o"kaL ~ll!.jde.n.~~. bw.So ..dull. InLnt Ioo ...:.bbon 5el~f.ele:rUk.. qum.ttlnban pel.dauL a. kirJtI~i me!.~ Gio."ja. mc~ci

tI~1c. ho9!1
hut

.!>oJOl:.oss.Q_ga.
ez,

~i'F>U\.~eL
~£~;.t

I1.erI'L

Ilhbon. bJlt.,

t,£mbcrf~'

.w,

1"H1.ga.ra. .J~LQ,.

nyit&u, C& \<Q't ...~_ if> a.'i.cL ... iro.dL.ci.oncuis

p"';:fe1ru. ,.."e~~olo.k.ok"a.t. ~$ toldlk:ozonk. mint ol~d"olLkol. a.1tL\t. .0 UJ.& f&lkentjei. ~ (gd~e~b!e.). Ni!.11"1k,,~ tLhOf flo I!:Ai!e. Iez:nL , hogy CI. pOlL.f.i1c.aL
,"eio"~

II~ a.!t.OY("S.ra. ufaljcn. :& W1u bJ.!.-;.O n.. AXa'!:., ha j":W5 o:z..E: ....be..-Fa.· viial:cll-;is p~oblr:MQ.i.i.tws ~"t ~~Q1WAi.baf\ ig;'rybe. 'd;~ o.ldt.oy ,sem. £el~e.gie.lu'k.u..6, 'rO.l'l.fj Ic.i.je.Jaxes.eke:.t1t J:e.
me !..!ii.u..;
l

l'\e.>O\

!ogo.lm~ rQdl.k~L.£.a11. ~ I<.d ala.lU.t.mU. I 4t. k.eJI ~.ntolrl~ ~h.oz.. ho9!;I w.ef~~s.Il~ lttrtSIJI.:. :luu"" melo6.:O..r.o: Cnh~tme:ur,el

but erteJmebe. ..... l'lohc.b!. i:;. \'~Ie:",.t.~e.-

er.

a. f...adlAo.nML"

u~-

I'I'leSos..:.&.si "';'I'I1bl.ilLsol<.

~-

~x a. swl<.ern.be ...e:.k.

ber;fio':

1'-\;',.. H.L':eb.rn",n"" HAl. I:rn(~aSG) c, ~~ .... ox£:. Oc U:zi&t. ~viS41.I~, lIog~ D.2. .E. .....beY¥4· (dra.m~; bar-no.&&') ~wese:.I:.~V\. ~(LlIQ."or. Id.fejczb.ro£., n"isielQI~~rol.1 m€!:l'
nevlI1:z;Es...ol be r ~re van~.
!>

• Al. E.l'nbe.~fl.a.:

A -o-o.d.iL'clorlaJis kOueit'l':'~ve1.

4I.9\jfl:"'u kl-i!.l.l:.olc,gin. "aub.dn:t. e.s ke ...Xl .sor <1...... hoq<j te.v~ i alb.

Ol1le..\~ .e.m~

.. ~ "'e,

.~

e..tr\.

v~o.&oxi.k.· c:sa.I!'. sa.1<u .. de.r . c~~k. mQ.sodl(l.gClS .,,6cioO\. - ~n. i 5o..dl~ ~

irie l'Id.o

n.!i
ho.U.!.g.
"'tot Jell b~all! ml"~&i..L.t:. dm. t;j. Ve.... me~ / v«... es m

~o/zs
A..Sgp,roblt.lTlbk. TorUnet:i. ,
.!!..

!hE

~646

G.~'0. at e, 5d~og~t, &lUst ':'jl~j!l.. !£.I ~gG5.be.n. .jel-Vs.' c. Lr-~IO., pl'ob';'~!l. (Qe}bi=ny~te..._~ 0:11.,~~ 0.':' o.to..,ei. b",,IlCc.~G.. OY.. ·rll!:.vmo& kOrOlO-bc!oo.. '1'>. Lind e, I"" .~ ax..in.·- nl!.k ez:t 4 I<.Ol'"ii(U-@Q.t VS';! ~rte.lme:..u • ....·"nt artl~ ad; jden.U.r hog\! .e9!1 Qr!j0n e..,be:..r, "'I'\~"i. ~; VQ9!1'o!9<,!embu 0.1. t.~ hoL1:I«:!:£n<bI!.n." fjelo(Xo ';'(lnof Ho.n~9g~}· A "u.rn· e.b{;en ax. !~ben £lve.s.1.£ee.tl.!.. e!lldllZ.~V Utt.lm~t.

es. ..,~.

!o:U,s:d:.emd:i.lws. .iite.l.ci.nhh.e.: ::fix.us

"en

lL~isLl:olb.!31aL eLm

Ho!;t c.Ulbbb"
Von~

'i ~
D.
(I:.

u9Y"I'1~9':I' al1ogyon. ke",~bt.a"" kOq'Xln!:i probl.lmCl' h09':!::

Q.%. Q

b(.)'Liolbgw..

•A

n1£s:!oi.Q.s: ~Thei!o~cn

~"9:1..-ben,

r).1f

Q((~l·

ja, 1to9~ o:._lIm~kIMb Iwrll"lc.b~!I :':j..a. ,~l~fwtdt az· ,'r&.nt, hog~ j~:Z::lIs.l'lok mi1~n rne~uU.,foga.Lm", noes· ~!.kipl-cb: VO~t, 1I'ily ...... eUil;p~f.lewi voU.ak (L I>\e~

,:s.io.s..-Q..

\;Q~ko%';Qn .

.s Thciuen.

ali.

(t

"~le ... ~tI!:!t

nek C;.ltlpj<I.. L:.rnponf,ia.. j~l:,I)r. ~leilbe» ~!"o iin.~ru.l ....e.z.beben. r Vc1g!j: pEckg e:ul!.a. tim ek !O'ui[t.;;,daiel'W.iodt. c.r.upCm h':'$V~!. utlw. ~prDdIT1li't98;~ elo irt~lme1:~sek.?

e~

dmekl'le\i_,

5C.rfoP.g.i~lz:ar.~k-

es

kepvu,&, ""'9Y mdmOt;lo .. u..1E !o.mOban trl:.&lrne~1t. l~iWS rnlL!.!.!.id5.~g:clmG1., ~peaKj b~. \-(tEl:! jt:w.s
II

s,ok;file.klppe_n., na;ggon lW!onbO~~ ... 11I!,h_d-r-. i h.nia%t, hcg\l' ~t~pon_t. ~ f ,.ala.p· I .•'!'ua· b

A d~z.ku.,~:ci1o,

Q.

v i;tJ,..

~t

rnvu.qQ.,

hog!:! n~

C.SOPOfeMe S5~i'lL~W>QS .- ban gcndo I~Moft" . E.z. Mgy-

Q.t;t.

jf.le"H,
Q.

leD,J~ C;.

J i~(J&I'I J,c..
leSoet.~e$ ·~~~eJ""eT.ei;t magl\evewn. .... ~s ..... tl1deg!ftlat t'!Iy p&lda.VdL 4uml~ltetjiik. -t. ~[ic.i.f.
~~I!.~L9' I~k

Idrb~~

me!o!:.ik.!O !unkLibjo.l

~jo.tjld - Q._~is.ll, o,t;-unauC;. Q. f.o."tf",dn~l ~o,sstgrf.' a.. koI.le.lt.&lr~fo. (H~ <l9u I u, 2.2u,_!>IJ
1:O:z. Q'Ili: jelt:.i, ~Q9!1 Q. mc=s.:I~i rno1:go.lom. dCnbii.!.l:!, 5ol'lto!!>Clbb, m1.rlt egy n'''!!5.!>iJ~ I (L met.,iA$.

at

val " rileIU.jeje-.:.i",ye. ~jhataL .... fe1k~~airnQ.U>1t vo Ib-!t . Avila. e.t",C;sorQan. Q.T. ,E ... bI:I'Jio." c1.", korlil U.
ler""xto~gl4i.

krl!.Ltologta.. E.oi an. e alltoJmas.i.nt

w... .!.€4U:r.ege\feL
o.~"

j'lw~

IYlaga.

Ju(-o.la.

Th
r;l,_ mess.:.P.:;. J.mrr,d. Nyil:of m~nem

fi!-

IG4_s

er.

b:lpcr.olo.l:bo ....fQlyw.·

V(~Cl jQ[~i.kr:n·r'b(' k.O .. e.e-

I'!D9~ mi.ben o.ll£

'~1.

rna; wr-

,,~lQs"U>l!' ~ ..M~"

k..nolL:

• je~tJ50, G'l. _E'",ber~io.· ki,.fejtl:u!ot.L ;;n...."S"""ulo[e.·e liagy 191;1 h'lQ.&tlt:. alo.ho., t9Y l0ve.ndobeii, 5;e-1wge!o, mr!.lt.I$o~!o, l"ongo:e.l1.loluur m1.l'Tt g.I.;i .. c.~ ,; Q. l'epu._i'I;~~"$o., kip"" ..l..5jl!'., ~,,"e'lci. e.hi-te.1.. a. "ip... i'tl~'~e.'t. Vi.\tt i4~hQ.bU.mc., el'l'l!'...al:J.. Q.. ~
ho.t~WlQ.~
\fC~~.

io;lm.a.t:of n, rrli.'::r.~ vJ"Il\t.Qt.~r ilt. l'I'I~be."b:ilLrJc. .~t. rni..t wLoLm a~t.1k. 0. m e$"JLu varo:.lllu4!oOk, \-tts-ai'l -bDbb5e1e., koICin.bo,u,. el~, ~l egyrr"::~_k.. ..h;rtt ...... on~6 meSo!.i..~~ II~a",Ia>LO.r.e (t esyLdl!-jLileg. V.!:o. ~QI!I~k. ..unlo:i. ...~£.~ .,,~t.~d. ¥a' .. 0.. ,pn.;Wo.." Mf9n~VI!.-u:!lr.d.. mtgiel:b1eSolod.Ic;ap·

~"'I'I'I:u.~t

ell

e:oolatbll.n. N'!iitoll: .K.- meg I'\em v;',QS.Ullt ~!!I.ek
0. ·~ ...

t'l

lWve!

LJIO:idDnit!pp~ ... e'5. "lclI>i~1'l V~\(e apoko.l~kp50 ~~k.t.ges. ine.I~L~", 1'""n.gD~ Qlak.-e. \lG.g~ a..:. 1e.1'\.~ .Q.J: embe .. IU:oI'~LL~'A.1'a. .S1tllg~ C~llPOn. a.. ~i.fe.je.r1'50"2, •Autehti.l"J~"lI..-E. 0. jeleill""")' !I.. jelenb-e:n he· ~e!!o m.uk.OOS E~r~<D...ol. W:llc ki..jelenUse.k. 1, Vag~ o:wlL cu. cwle.nWw'50 k.L:ie.lel1ti~, Qt1'I~'it.1,c_ • At. ..E",bu~
R

etkev!.k:
po~ift,. ,.,J.doO\. ~gadb::>.·e. V~!06uw~!c,ijvcl,gc:.-Li: ~L
vetS;! kol'rig"-'i4-e.

'1hllf>
~ilojQ-e.
<I.

vWaIio~c4r;1U:~

A kil'eb)tt.i'il'l- "9!il:(l'ent e..CJt.etjUk.
e,

fa.nH.v~"'~~ if> • T~ll'ehte.ek.e

jt;wlio.

nApet. me:s."iGh ..
~ ~ .. tgy
o.~ja,,"
I'
I

vCj_~,
~,

m~.

pe-dLg ;poli&:.lt.a.i.~,~mberr.
i;o.f')<1I:t.['ol':'f.:.I;,a.i .:f4;lree.rtbc

m86~r.Q.$

0:1

eljo:ve.n~, (Ljovob£L,

Ember~~ri;.L

~nco.k-;

-

I

nagy t.t.

vol-

vag!!' pec!'-9: ....i.'ldki~5r!1c. Id.jele-nUs. au~r.;tc:.lws. "? A I:'mbet-~ .s:blo~jelew.f-.iSl!.Ilei 0. 1t,1,l1:00tcb. jele .... legi. G-6'M(L 5U,.W bJ~l:.b-II vo.l::Ui.l'lQ. e.~ cvel'lw' r_ nok. I:cr!J'b.i<.

"""",&do

b-On.k.5vde.!c Van ~.

hog';!
tnil'¥'l"

3ew&

vQ__geue'.:-c ki.. I'~ ped4! QtrOt. ell&"fe.I"~ 1"!O,g\!~n i.sjb'- rile:!"

el'b.It~.

~ntt!let

lipR. y,l'?

2..

Evokb.(l

a.»in:t :l.!%oll50 .. .In· ~!t.!ben., ~11:~e..oWr':' .... ~d!:lcmo.... rn~bo.n,o.'L ~blEre\d,elL k:ri.~b:>1~9i.aL >ib ral.tolhso kat ladu.f, t.bre&l:bo.f .
ie.!01! Ueg_, ali<:g[11'l

in'!G.n,

k.ri6~l~i&

'b. J m plitr:.~ lLri..6%fo 100i.o. ~:;rt'.eg, o.)l.co.lri'I"'sUlt jku~ ~j~l'c!; l:o.ln. f'ad~) meLUr.b.gOL, ~I"~ vo[t.a.f..,(~· hog~ eLm es.. ra"9iel:u;" ig~~. ve£e1el'leIJli,C

ia(a.......

Juit.~

nN·
V9,;!c.nclt.l;.o ..

Th @:

.. ille:.k
e.1 ege.~

0..

_ I~ __ I ,_,. -10/2.9 !!o eg~i.dejuleg, ...... !;I ~se.n.. """deme ..."i4slitL ~v~..t. !e-l~b1.Ie.ke.f., ill.

tat

o.t.obw~rntm .,.ilas=11:;

,ki!,-ci6 mornd' • i:... .£~e.l;iul.:.-e., eri:1! lm.e.x.he£:iiik-e. ~!3':I :1';=0;, ~jhe..~ ....Cd., £elloo:tdma.=~ vcl~r ho9'ij e,1. "";li.foll Eii. ml!9
CI.

""e Iy ....e.g6 to klii.so ..c. ha,x,t;.(l{to.k 1'I1"'J.~Ci."', h~~..e.l lltan. ~[e."os.;;dr.i dot (l{.iS. Mo."o.nGihll., jiijj Uro.m!) \fQrt I>"\lgdiuOi)l£ o.lo.kro. VO"Q.llw~ ruto.l"ll..llu"~O!lX- - ifor,o. .. no.!.Itr.k.'?i
ItQg~ 0. 1t-;)"':'051-'cl.nt, .fo",",Il., Il,md:!e.t.l!:r:I';I b:tl!",,~!:!t.

I

,

t

r

I

,$ a.!..klL-,-!O r:... ~iolun;o.. e~ jo~o6~
~

46;.

Q,

,(!.bJ

iq';l.

mc..rl:; .a."ltl"'m~,!;
.~ .. "_ nolt_

It,OM&l.'

kOve.t~kbe.n.

m'I.IWllotot
.!Q.~~

$0

n~v~Cl
~

~:
•••

-!o~ill\efi(dc.
1Ie/.e. , u~Q(I.

~k.fu:vetle~~

12. !OI'I'~II~

p.

kong"". £eU... ti£LU&G.l,

c.mtlwr
Ll
1I0

ktrdeU~"uhL£b;~I1~O)r,l>Q.g"-; V~~ pe""'i.go.bbQrI. I...h.c.t ~ uU lCctru.mk :$ewibtliMW-

~elem

:Jcjggdle.n. t!., Q .... e!~l

<i:L

,,0"·,

=w\oo~
Go.

.\.I.iil'i-o!.'r- •
n

J..... b;£,

a_1O£

j~$rcI.

"Uo",LoiorI-

!;iJ\dtrl:r.t.~ 1 ve.-ul;.

m~ ~, fel.h.Q.w.ll'Oo:o' votW, hog\S.p.,.-Q.Qo,c, doll. o~ko.pc.\OIt.c.Q_ CO"" ~ \e:z:~t.J.fo fol'Q. hQ,(k.[~t.a.lgm.tAs &.i .~~

mel0-

4. 'Fel12lloz.o#.
J:!1fl~a

5d~Ueij
CL

hQ&'tJ'l~

b

1ll\taL-

l~"n.. ;:me!r!'>£, ¥I:er!s.lf.b.i!. '!, is. .CWl~ o-teifotamenlvmi eredebU, -I;>'dnS%UI1de.lo1S vali.. til. is ~uh~ ..1l. jewsni~

.u. Ue:.!4.me .. wmL is.te.nn~",.r. 1,.:.tO_£ ...-u= a_l<..Uticsl-4m:-lrQ~.I!.n.s!;e.~_
• Vo,IOh.

e~ CLL i&k,,,,,,_d

rl,,,,,elme'l.!.

if"
0.

t'cIMjeh!..s.:k.ne.k_

E.seldll!g, lttlQ.n_, nlko.lillQ!.i.n.t
keut.
0.

husve.t.. ...t.O.n~ 9'1'~l"'--

Vo.s~ J~~strul'.:os't.d.me. a pog~"\1 IWI"Lo~·!t.J'''''St· b.!:.n",ogli~'; s of h4sf__n~ d........ &i",,~kod..:k. e e.$ a.bbo n Yan oz aJ",pjll.?

¥lId. jJ.'Ws egylL~) ,i.Me:!:. el.to91UlL:o.~s va-

f DI!:ji.k QlWl"lO£X,

lo.mi. 1l1!l0n t.-~r>Sl!W:Lde.n5 '1-el'ln!:jd ruhax.fA §d bloia el, Qme.U!:jd g,-, d,;"o[e._g nLm~<kIlquf. v~·ta.

,..a.e. .. ~T),
cs.olo.t.bctn-

"'",,,,,u!.1.

Ir.Clpc!>olatbll""

(I'JrQ.mti

kD"o!:'b~ at..Emkrii.a." cimmd. i.:.o.p~ClrlJ[nD-l

ClI,!jo.!'t. dmet

ES4Iilcg:,t.:.,I.1 ... ,o.l~ll'>\o!.O\f Il. b~!!ovet utdni 9y~leKezd_ I c~me.~~ rI:)l:l<lu.u.v mQd.on. jh"s,'oU YO!1me_(~ela!t j~'1.lJs. nt<>-gd 0.I<.lu1[,,, (rUf, it. bcley.g Iali. fl ",mb!!.. CLl: :!*,"-{io.- ~ ,~~(: Ml.5g,1fS

I'IO.tl!.otlo.tol-,

rv.a.g,~c.r.L.Gir(l.

".103

Ci.

• Yo-jon.·~

.UI"· d..",,,

Qmetyet

ItiivdkeWL!iydeSeli, egett fu'lhtt Q'.;I!:.-

tUaL m.:"!oglLat

Vif.ct ~~ilc

\h~,

flo,

j1.

inklvl.Lv nl~=
Mo.gsor6.UIbn
• Va,jOrl

..
$-u:lt',,( m~
0.

"%1
kiivc.tli;!;tJl,
O:>~o.vc;iogtMCn.n<l1.
Cl.

!;:nd

h~s.ve.t. .... ldn,

m~IL\f~,

~U.,"o.dC.!>!!oc.L (12. ill<.~, OMrlO..n- Sct\:lO!mQ.~s.o.n ~b:>ItA.k. U. o.IG..WnQ!it· ~Iku.: :1e~e. ~ ..e~l:ellr..t.'d~:!':oivd. C ,"e.". h.!;"S)' u~IWlse eL ( • .u,'1'=Dt) ~i p.e~:tLS%u~il.vai. (Ie-

es.

Uk-eo

til-

:l.sUcn.f<:a.·d.met

11'10... h~sv';'t elb(t ~:.mne.kr h'le.ltO~e.Iz;~»nc_k.o. ~!>v.tl utO.,,'i.d,o bcn. VQt.!. 5e~1r..o-w1t ~~ elo!kl~~~v ·t!lUt.o.lh'l'll;~"'Q.a. h';:!ov~ft.aL U. h~"".!l:.lwr tteletknf-f, Q_ hb~vt.llbl. 1!.I'«d.O, £~rm.:\u,. d4LkIoutsu.mbl!:l:!. CLt.cn;_

~6.12

VGlgmcl':l

~l!ovctI;18~~

t.O

~L4tl~\eg ito ~t'II.1t&me.t· let- k.~IOnboQinl ~ebtl<. @_".,J(n.k. W. CL.".t. 1ste~-#tio. • A ~id~mn:!ti.~~ ... rokcxr:l.:!>bbl. "-red: .~ (>.>'-roz. ~ va.d:h~i;i!l'E ¥i,!.!>UL m'-I hoqy GO; :SSbt"-~U&. ~"l"'_ai.. jeZ!u'&'rQ. WI'I~;d.a.lQ.1r:.. 16 ~ ~r.,!el_-bl;~!!t. ch.IQ..idonU:.ol.:.i~? \Iag~ pedilj II. I'OgM'J J.v-L'~ns~ (500IIl.-qo>llh~Ur.) §"6dl"""U, ltipl&t..2t, el~p1:eltieit ... l~It}d, , ",h1u.. U £a..II.Ot j.6J_Q. ~ Vell!!! .~d.ig
(J~

w..et.1:-

roe

~~-.eL

Iu.~i).i-

~.v~t

iulQ.jdo"k.tpp-~i. Jf_I50J.9i.gr!o~t mumf.:llL; C .. o!t e. !ogo.("""naJ.. -, a ...eJ~e.t. Q. d"..~" ... fdho.$.~t>loUt~ ~ ",lko.lmw.r\dJ.:, - \Ian. ",~k,btige_ hUIovil ~&~ a!OE.. mi~rc., el&~ ..rc:t.. elor:eQu;>"c', Q. d04cg"o.k. P'r1.4gcl...
nc.k. Qi~nbc .. 5 elf.he). ~p~ofat&l1n.
1:L~!n'S

$z:vks.t.~e. a~ ..~

Eo ~rf

d..,.... ,t'!o .,'

.Q..Li .. Une-&:Y:w s,sa.( C5\111l... 6v~cien. !c-9lo.Ur:cro:.LJnk a.lo!u...u.~ IU:' ::I~n ~ d.",,_l.

LE

t.:. rno .. i.

(!>egrif

-

Ax g~pjiei..t:,
eul~be.~
mOl"
!>

(l_2.

I.VQ:~(t t

~,

m:.. i.mplicit

""-'dologU1.
bi'10~"S adolf-

, meg I' • t.c.1"rI ~, tna.I"oi<l9Je I.:c.' (_t"""'l-'~O'h 'L' ,_ 'h l,_~ eve It-db ~1"~Lg~t vue.jj,,1I. VLr.!il-O. .. o,_ tO~ j~w!.1'(1). c.&Q.k. e"bl.!\. CL. h4r"m e..~ lehd Q. ~L"ii. "d.~ j~(.v.!>rct. vonG:ti<cl':ic.lot ~ "lkoIr'II:,=fI' flusveb ~ni kti.lo.:d"l,!,g!o. 'Y(iI';'d~ u.tly~tQu ka'nd"[,,'i Clo pontjora£ ,. ,.,t4",r(l,p-Q~Q..~L bu,w..i..

vc.J';'ban.

k"';Ilegew.n. eg",

k ..i.Ukc., (I_",~ ~I,.,.~tolQ.l~QtO &s ~elifime.ha{6 e.g", bil!.Ol'l:lo!> l'gk~UI'I*{, e ..ob.l£es tl"l'lpf':d! k>-i_to.I~!~o. (!t.OjOH"'"L:;_ppen If.e.f~rool''bno ,.,e$l!.~ t.u..mel Q"t Et>\b.!..fi.d din,"",£. kI'J~~.oIAlbll'''). E.$ ez r;1 htir,,~k..11:__ I'tine.ti ~W.ko_ ~""r>[ c=.m, !'r.gy 111 ,01"' (llurinS1) oirne.t
Va"! ely"", ..... .. ~j(elt ~ ~rt.l'!l'li

Utelw,

~!:W

1.1'41110.,:"

W>Q.Qor>¢.!

Q

e~

eS.

0'1:.

~_L'.

..,.<en .~~

,~e.f_

hu~ve[.

",

!t\1L"iuno,

- x.r.Ld~ E.rodkiJ,bOt.

".;, Jel:.Us,l'o.._"'.~t\dc.,

",':'(.(0" p.,edi.9, .. PO!.~I'I~

"""It

LJUlL'l.

L'-

.u.

~"-__ s ~=-- :

OLe&

ru",a.%.~1r

tU'ltlI6!l ~t.. is o.ltj~£ ~UlfQk 1w14.&~t>1l. !. k.OXl"o!.,,~dU.k. i

Q

d....eJ.. kLAja;. "- dJ.r.e.~ :1'111:11& .. 0.

VQ-

);%0.\\01

a J.:Ori.:Z:mgfi.lw£:

MnplizU lLris.d.o'c2:.g~(I;
a. 6O,.fb,e.ti.. :JeJ,USoh~_

V(ll'l "<!ozone ol~Qn ro.<iLk.U.c:~ !.C .. fln&1i. Icr~ELka., Q ....~I~mL .. <I.,..d.md I!lI U:o.c j~u.f.k ';fil g_ kes.Jlb, bi. Itr4d;o'~91tl. ~t.le; ~legll'C. o.Ic<pjd - l.tnF"lica hi.J.%.'gll.gi.o.oD:r. IMjo..b5¥0'u-,t Q. neuf ""-lit: 0.. ct"'eiut.u. "'iliO~ie.luiu;~ I<h f~~~QI'I, kef n!..:tl.tll& .. "i.~ at. is. l'u~tGl..ra. :Iezos-

.'!e-

I-Q. :

".:~~e~
i.a. 'f'i

~

G

p<lles.l:Un~-uUo 6.$>~e>"e!o'r.~"\:Is~ G.,m.e.!· CL'rI. .t...el'"·fi4· <1me.t. b ... .Ie M. ; ruhd:l;.

«

V,{D., 50lyik orrOl I) "ll"C!,e~..ot. ho9~ ie!ljesi.,ee:n.i. 4iu:t1"t4-r. o.u:.k.o.t. d. v., ..(L~L'l:LO'ok4t, am elsdc: a. '"C-9 ....;./b;lrQ. vo .. o.tko1l:o-, megvol{.Q_k G jc.l_ Y'O[f.c.I£Q, kcrixl.PI t.~ 0, It.oriclI'.~l.;b':1I1..-, 'F:Ol'lf.o~~" eu:c\t4t.Q.1I01"o.II.0~""t, Q.n'I.ely&k. bh:Q m.JO.$-, ""C9' h<!.tQromt! ~j,,_hu, ",!6£O:o~.~" "Q,,:S'jel~e-kh.= 1W~i!. m~Y.!J~ a.lc.k.y-a. YI:Iutkod:.4k.,· Vikatl-latat-

:le~,

j,,"'U.l~i"Q..

10."

i. ~btg

r:l1I!......

.fk-

dt~CIl:.,

Io.D9,\I1

1e:.:".n~ v~i

b) a. heHenu.&L- Fog;"'I:!&,Iu!;I'"O!'1>l.~~b~n viSUlrrl. 0. .~oi.Q"f.' " Q.J, .1~f.:ttf:<'a-. dirnd:."il.· Uk ~",I.h."t;11:; r!:l. jCJ:u!.ro... A r"d<kcll'$tO' ... encU IIrl!~k. .... !.okkd h~o6.b f ",';'r~lll;eilSX~mcL d ~~.'j Q1'1O.16g.:a. I.,CL~&.' val.l "'t.ni C."og~Q_" u:f (L .... .; .. "'cl!ud( ..ih·{,j,nek

a.l .~

le.!jha.talcm-6.da.tQ., VQr\ ~~(u.iu.a.,
t>L

Err'!!: von;rl;kot~

vo~ n~,hCS!l N\l~WIf ke....k. o.:.onban.., hog\:! !YIlndel\c i.r..:l1tWm, jeL jb.n.ML
!WI!.. btdo:E:.i.. ol'l b

!ioI':1iI rmo:ttt-k-e: .
~~[i.ek..t.

E.,. II.Z i.$. u.e\l. 0. J'o,II'1<., ~

"~rd.~"

hog:!

1I(l1o. .... ~

1u-~a."Q. ~""""-.

pcl,.a.iIc ..... ~t

bito"!!I"kI"",L<.<gr=Qlronk.

~.sran 'Y~
::I1lb-i!.b

tend.Qto-

eq<jeaL,

~l '1M nO, I.~'d ~ l.s. ~ v-btyl!§., hogy' h'E!.h'\ ~bo.d.. n Uyen LmlLc.W~i egu=n. ,s.W.9~tO..ts.ltok ~li:n.. wu.,I.<l..I.<.s;UII-'W.lag I U~rte.!i.I~ e..£'rtet,.';IIe. ollar. j.Jt. u.n.ni. e.s. je:uJ.!.nalLwttl,jaOotA1a<'11.. be1od.ni.. :;'Oli.LaIO t'>'le.9"u!>!!.Q.~l'l\mk. oJ. , ho!!.!:!' V(lnnQ.i::· e. <>1\;1411
"1'\0.-

Th

E~~.in!l~lt!!tl.Jmoll.b"n

Iog"';lo-.Iat>lc[!!e.k.
110.11.,

:r.&i.d.b I;.ari:mQ.,b."Il~O~
~$)Lt-I-itU.onG.£h~

jizus.~aL

uW· ~i.db k..:ui~-

"'hiS:
a:)J ·ro.~ tllc.ng.!ltumb.ban OZOOlbo.n ne.m y,rd.u{.. d&-. A~ol!.0. ki~trlehl .... .. Clfdd.i:,g e"cd...,e...,.!e.~ I o!."e:IL "oIto.k, arnely ...k. 11.I"~g, i.rC.~ uLta..l<., II0S!! Q:
(MIt., Mt.1c.LI.~

2 lw.!ovltr ...

j~1I:"~ ·1;~omO.ny__

A 1;sid.&'a.gbon <::I.... Atnen., mtn£ r;:~pon~
10.
g_"Q~rGIl

,

,

~i.It(j, I:oJ.O.Ijo.nG~ 4. .s:.:i)l"eg e.ltdi..1I!. ~e.~~,ui,bekul.g~<nt.elh""g~ A"I1~.t (:.!Ik~, UMe.p.!Iy~. ~QdQlom.. ""!III mqbi:dui Ji
~"rmul.a I!sc.~.

So 9Gdjo.

truro ts. b;:UJ~

je~egd;

el IlL uYll>et- "-9\:1 s~mttll ""'9Y jele,.,/;,uef;, Lfoglo~. Js {f!.~eci..<. ot.oncl. '<t1tO k "'!:IIId::e.r-u.d. ....,okQ.... Gfof.\.& val! 3oxlJ, CIIk;~1' pcronu' ...k.Qrp~ illl';'d~nlL (s 'l.l ~& ",.iI 6'6 1. \lu- ,,~,). A~ DS~e&'tUn:H~~ (" i.sme-r6! f!.7-.f Q. re'''''tponulrilwsAml!-n.t (~IO/oy "~fi2. ~r~:ID Jet fi.III)' Mindi.g ha 1ISl>~I!:I"s.11.1. U!!r.n. nt~. p cdi.g !u!:lnllnt.nd."",, ~~;, .0- hon9s1~, dlf;d.:L £pJ Ut.• ...~ti"'. -It,,.. !.J.c.&!lcI~(I.. .a; J,itkO~~. t..:1. ...Q..... is ltlyU£ 'Van (UQII· j&1If!."'~ (I.. ::i.W.!o~o..gs~"'o."';I..-o,.. ho~ va,., br:..ne, IIcm.r __ ponu,p"I£Q"-, c.un ... _ lelelcU;.r...1: m~ndgt A ... E.t o.l. Amen,a. d.'t. <~uAmen ..,i.ndi.g '" "'-en!l~la&ouis, Q. Io:i.jr;lcn~ ele- • j~, k.c.tdtt.1.n. '(con. i!> mln<'ILg I£.o.pC;i.Ola:Cban. V<lH, Q:L • Eft "'-0\'I.d0"" n~hl J .. !tl.!ed • £01'''" ul6_ v GL, t50 mi.KCl~ ji!w!> .!'.~ld.';'h""'!lz.i.k. e/... ~L1I:D~t.

ko.f>. A...e-n.nc{ ~!j <.n~e~men~Id..

..UN~

~1I'Ii.l-

5f.lnG:WII\(I.~
• I;.!l!l! ILk, e.

.-0,.

Mo~

Amcn.

j

~

.

"

"I'I.

,I

'.

osttrukcn '. (l!!.Yo,gtb.&la. I:ariaL· h1Q1:.t<1, o:Ir..i ~g!S ererlL, 1.0;9'4 ~4&:.lal'lu' vluiol. E:o.k bto ss. A~ ~mu"K.hs cl:i... ~rJ.i. L "'<!. UUorta. s ~~ IU., kDg~: .• Te:si ...!.....e:.:""" (QZo.~ 1'TI~.,,_IcaJJl.r~, "".eg.!l,i..w,) &'.nus~ ..i.):.g. i\Q;l ..,«~eclte ..... U "d. 50gi~"'ondc..u., , A"'~I't, t!i~ ~Q.nI ~... ~..cd:ltll-l 11'1&9';:101<, me ..~~ ~k. ~ "";bf.l..~: 4 AmCJL i.l: i;o re."'LPon'l.l!oo-Uws.. • Abra"';.., T( ..tt)..JT>f:nfu.... /.;bO'n. WbLk..J,J e~~ bn~lat I piJda.. j:.~b..~~d (t',job.!ooreD.L) :IC~. i';_f>o,.~~ e. "'egS1.£rne\ju14t, fI'!-._, ..t';~ halAt i:oaoo.
l!!ll:!orW:On'tu-nllas POI1astM.

600klil'iiI~

I !~lW:!b~

5Udu.r....
.5lOY&g
Y<;I"

Vl.$"*,,t o~an S:lDvegO .....
""

11<1;1,

cDlU

""\1_

kuUlIJ..:Oeft ...... IQ~u~ IV~

~

t!>.!~

,pJdc[!lO-

'l'.4:t.. lb.

UIt.oL:

$_

.......

~10lu..1.. " Iti!lol'lbC~ ~

-,

.'iur.,,! kerotlidV.y "3':!~t-i ~.~rgr.r vlIemd."yt.~. ~!:! u,~il:. pll~oL ad "- Id;vd,.k~1l.c.tU.t I'OlihaL[ulL Ie, hogy Q. ... e.n·i'e~~·
iMU.d~

i..;

"'v~~Q,..

'c-"d

rikus

Amen

,

kUCAdi..~~~ otJo/l<. .rc,dei,,,<!..
\lUUd.

,

.

vel'd,ku.;

:.Jews

,ett. ~

~0I\'Ia.U\uJ~
WlO"C "

I Id..hang~~=&!
0'£

..1.Itu. Ar>lCYI. W4.idOl'O~ppu... :leE.0:i~1:. o_!\(oto.!>o.. L!. Ie.hd:.. N!jc.l"';: j~llcgu "'~c (£Pl"Qo:J.S<.\tDpfung. 1·je.e.rni_Q.fo). TC.m~-k!.U\ <i.1Q.~I",TTl.i.i if~." e.l~ ~t. ¢J_ ~ve. 0. ul.d~sdgblll'l' OPt T~b.:a" 8 •. bo... ~~ h':'w,!.pcr ~'r.OL "'':IQmd..l.k.a$~'4io. 1...tOd..s.i.g!d.. hogy • Arnc';_L mona uttuICL : • U'3\! 1~,::!I!."'. U'l':l Ic~o2ft! ~I:r 286 - b"n. ! • u jeL -; 11_1....11.. vi.uont. ~10..~ klLll:lt1.c I.• 0%.e.1Lj~'
A ...ec....._·~s.~J.
ZU'io
I' ~
I

:!~iW£

a..

~i.beU.~~

i~

,o:r".,£ iii\e.wL·

....ona.Ju.aiban.
£CljI14~,tudoJ:.a.. QAfLU lLw.lcbc:.n- •

:r~-"~Onlc.g£.~,
Ifil
dgQf.Q.OI. ...

l"CoodiU.yiil'..:

II

jd ~eJm.N. ;,a.:f.ictb a. ....ou.r.i. .1 tWi. .;....•- ...oou:l.~.s."'" e1Jo .. e_I.!.III!lt.. k:illcld.l$i;JI~ c4UJJ. 'fa"l\Qlo. hi.~vg. 1.:.:.fc:I1£4..a. SLlww" (~.(~-~~),.a.r.e..t. JOtu.~ 1o.oa'4 •. '
auk-

1~.

.i...._

eg... ~

1<oz:L.k.

g1.

~olron!l,.('

Az.
A.

....ol'dot

tAI~'la,w"k.., om&t~ ~I!lctu"(. t:'UllgdL Ii.. m.~s.;'k. ki.j&leJLtU~",c:.. Mi."l:o.....L s=~;.(. h,drlu "'Cg ... .;.!> L!oldif-m~ liS iiO\l\c~ fogo_d.alma.!.;. .s.ok4n ~ ~[eaul"'·L!t ko~ l~"s...,
A.-.,,·tle.l
.. ~ QZ.

o.A~u.I>C""'t
h a.nb:liu..&1t. c.lt-o.rJdl.<
Q.

a..o.l.r. rivi4el.
(Mt S:l.i1t Uk

.$tOt""lc.~ .
!o:!I<.) Urn.

:tJ.t...:.,
"'....
u.~l

lu-i.Ci.-

$em.ho..t>:'~o.l~

V"Q'J ... elils~ic.b..:
I

Cl prbfc!,i4"I'lci.L

eJo,.e- N.'~e'Ld',

t.:l~

'-> .... &,.4J.l:>vl.v';, ""y~bb •
~~~. U,!~ ~Xt.I"

a.'E. e1cj~

.... ndo. a

.s~k4.sos

~Ot-""uill.

~~ere IIp.

AlOIbo

vtr;el:D p<:l..anu.oloJ.o~ m'4lQ.uL~~~,

1'1.,.. I.e.
Q.

!l.

..... k. k;;lOI'IO, tula.j.t.o .. l.<eppen,
(l,.m ..

ho ..e.... oz. a.. ""CLtG-

A P"';~~ co.. IcLhi.r<ie4na,; iJu...da.£; CL'C.=L ~ubi. be.: '~!l S>Y.Of_ o.;L VR. r· ~E. ~~ .. -Si'Lus. f.oev t~ A",e.n·ic- o-.,l;o..,..41c.n<4f fogl~j(l.. mag!o.bo.n. is Y.j1!Yl. Iu:, hogy: 1i pn.!t.c~ szkL -. ~oi: ~G.' l~.. prbfl!l.lu.4i.. "~obb.

,,5.n

pe;£g uf; :r;'ms,.

1IOmtdo..,.

.s.z.e"",bdlt:l~.U;'

b~ill
1Iun.

~kAc.k.· k4cleO\Ukt a. tJrb.vai· 'Ne.l'I\ ~ ~ ..Q. ne.l"i6ut 6 _ i.. jLtut nU'~,

~o"'lLl:&oS.4.I'l

i..

"d.5lL-

ho.n~t.~oudte>n.

(I,.

j~ lle.vibe.n.
lip
I't

~u.d.

O"dlk. .tol'V~"yQ,GQ':..~(

~..l. ~'L peel's .. "eU_i.~d':'Itu!o ki.a":le ... ...la':S, u "'MIll.lcauJ.. D~!! ~'U>'il1t a. \.:;;rA.uJ 0.", &11:\lCI1. b3r~~"'.:l. (\,o).lQ.5 LJ.'-'t'V.xo;). A ..c:.s%.b:.n.

.I!(o-

TitE sp';~....:. hdfl'a.,
1lL~
O_"'f!~.1..

ig<nL dlIti..£hU£'

o..... ~ci.c.

"'1Lt)<;I01i: .... ~UL. e

""'ag
tJ.
el-

Thg
H;/40 ~9Yu.ltinl.;'k. ~ triel ...a.i..k, mL ...~ o..r<>.clgdc. vt .... .a.~e.16 id:.i.ntve.50gIrl.!.icl.k, z OSo50r:e.o,ltt., hog,:! ~.bl:" &.11. juvs. E.& e:t. c, v':,uo.! .. lAI ie.kil'lid os.5u£ogla/QS ~1I.1"ebelrt.i, ~Og~ va.. W. .. k09!1 HcJa.lwlt M~'" valo.mi.!y_ o.ta."PQnf,. vala.m.i41 Iot~Gv.t LltA...; ~tl.:.po..t. A~ a. jci"ltu I.u:Je.1 bI'. I'.I..%.Qctotbo-~, "OOY j51_,.,·/ <.. k4pp .... n,sUd I t.gyGL4:a.iO'... ........ vcUg"'i.i<il.I& ~ ulo~e 101M...: kr-w.~~10~ ki.!cJuise.. :1I!1c~f&le. k.i.j .. le.... • l~,t to.llI.tutolt. - ne .... i.!o kv~w! £. ...~ i.l. ....(~ Cl pl'C.f~~Q.£... s."It.s.~ 0. I......,;k I:.t..L!bSl!Olleo 5r,..",ulija. "ClI'l9~:.,y. Le~e.t. Cto'Ibu a. Iol.rl..:.z.Q, ..u...t 1';1. ~1"I!J.;·ba.ft._ c.,o:. .. a.k. ~n ......n..k;:,U ..... ",eg. !logy ":"'t a.dlo Q.ua.I.c 1'I~c:L ~ Ie-I..... LMbel' fe· I.. Ii, 0.10 UIIb.re.a t.Uu \'il~bOl.. va.!O 0. kin & , ""'Itt b~ 'll,·o..lt (.,1 .. au..irt j.... koglj cLorocad. m., j_ a,d; hc.Uc:L ... 'j. A k.rU.. 7..~s~... ~ IU. 1-)0 s.uloo.n $"';;"u... be.~Io&.:.c1t. 19~ .... ...$0"' i.e. 1 Q...... ~uk:~1.. joseph ........ lbu:.t&Ii, k"9~b~ QL is jO.._a.;liu. jo,&lOcea.. Q. ..... i.!.y Vu.pO'~I!U~al.. 0. er.Mlbn: ",~eiQs.~ol i.ge.../:a. l" ....pn"' ... d. ~0I'Id.l.a.-. 1'"... Vap<1foi.cmUc, at.f klsuA, Itog':{ lou.pl.u~ban Uo4lo. @S!! "ad;_!og<>~ ~.~ a. k.eu.dbe.. E.M ban log!! jOl!:-. l,u,z.",OA, w.u.t vclo.t>oi nCL.g,~ .__,..~ h.~. Ha. ugr,pni.& " __ :1sf:c.. "uleta' \loli04. ~m., <>IdLo1' Wdfn.... vot..o., hogr" mU. i... ...10' Q.

"'~9.k,':;II5.,b02.~l:': It.~u'l.

If;:Ho.,$:d.jQ.. e,

hlld~".u.:.~

jg~' Volaki. di.Ue ..l;e. rl-U: a. k...i4t;, 4:.a.l,Uo. S&Io.d.o.!ot Uf, lkegDlciQ.s.f, r o..m...t~ 0,x1"Q. ~",jUI-e, hogy ....If. ~u ioI'.",,~e CL j6 1dN~1'IA.k. a.r.& tel .. li:L: ~.reg",e ... jo6 0... bGrGloId4t!. «rQ&!ol;Q,.~ (I,~ clIV".t!.OOe.L!· • MI:~~L [O!.II\IO(g~L Ho.r.oKlilo.h

1W¥c-~.

.~,,£

A...:a'Liol!.

Io'l.SoUl..t IUb

II1ohd.to_,
(l.. , a

pm41

jobb

IL

bo....Lto~ l

jM: ~i.t

0=.1-

bo..rI1foi

L$i.nAU.i..I' (l>l"f:o,rcitos.).

l'I\eg lbus..

OnblJdo..l;os O>'I~t A I"o..bll<"k.ili

_aJO'A~
lW(o.. bo~~
~(,.

J;1.LI~ "tr.. P"'&s
~
Meg
d. Q.

1'1_ tdlb.J..u",1<. val~~
tW: 1n<I...Aoco\. neUe"""
G.. ~"",,-

5o..... ulluDft

lu;jeterot:e'.sth,"'t.. A
lAval ... ~nci'9

~@bi.1c.. 1.19:1-'.10 nuL

u.

SO:i~<J"-a!
111

"'M~1t

~"~~~&;l.
tde fle. .... 0. qi.

",.u.116'Il.

~" t.A"ak-kl"- HU.04 \oOz.O~ (UQ It~ jc!un:. l<.4e.I_Wr.e..~ppe>'I. e~~t Q.....t. ",,,,Wlo., ~I!r.
(d;r..;I1t
I ..

""1O ..b~

[dod

.v,~Q.. h

\.oQ<,t =.o.vQ.bc!,L ...iLye .. ho.lL.~~ tNlS<U. io~ Q1~hll~tudo.e, 5d"Q.to..tm_g.t.ol.s.~wd.cLC: ~ Ic.:.. 2.. A" ~t-'8vr. woo "ctc,.5001c. (!'p..iM::.he. "'0'" G.. Itot.rme."$t,':'" juu) ~, s~ln.aIt., ~ogy ~&~t io/f_1e.~s, koq~ ... E.lL",t
Q.

a._.

h1bnlio.l:ok.a.t

9<Solu--.

ilo

E
k.:.

%s~ok
h~LG.
II!

~I"Vi.IL;,re.
~~

"'&.

~"9<j

hog!jQll (;!.d

i.Kik. me.g·
,g..40..) , joM.pl1us

-i'l4l

j"tvt

i.r94.(mllt.,,4.gai;.
.4A-1-M

'Pl.: .Hogyc. ... odn.thoQl4Il.f1. ",.ok.lQ.lla1:"Q.l~

hadlfeu....ne.\c..··

a. "".:...0 hiLbo~u Rg",i..Ic. k.grt~s veWL IoQ&.Dn· Idw:~p .. 1'1 kSoLeL, ,jd.... 90ttdvi. .... I.. W. JpP ...... ol. IWldu., hOW tU.ri hou.oft e, vu.E4ty ~ilcL, t*~rd..d..-O"," (Ad 4.2.49). M£ve.L a. je~"sL. .,nx.t.-t: jCiIf_" iI.O.j,hIMtC.C. " ..... (.. It..t. 0. hv,;...ei. r.otdni l<.I'add':'g1.A.bli. ~ve",..j,,!1~, Q. u.uO.s.o.g!>Q., Q. zs.c.':. cQ6~ b~~j~Q. Vili&Ql'lt joc. I:c.leiCfik., Q.~

11:III!.sU:lebLn.f!~ egl:l m"-s-tic htlyt...

qw.-kpla.

10...0$.

loJ<. 'otin., Efrai.ml

:ltl"nel? • (H~5
lIott :!':rra.e1,

t>Mi.!t.OI"

k4. ~... fogto-. oE. •.. "
IJ....~O"I'I\

j~.. ~~2.0). ~ M~ g~r"'e.k. ",,~S~I'" .. lh.IOt, EQ';.l~fcllo.66t ,b.. ,""'UO .. <uoo. j~"':.

ke.u..

tni ... _ d
111&

kL~ig ... Ik.ii' ~

~f!(ui&Iu.".~w.,

II,,!!\:!

li~

~l~g ~ be.~(' roocr.go.r-Ol it. Ic.i.il&el.i.w...r.l. A kOY e C-l<e~ .s%ilvege1:. vQ.lb~",:",ultg L.ta.Cl.~
(~): Mk Lit. ~2"GIt. ~It. t'lol!. o,uu69i.1I.j~ ..4. ii1c:.ku(UJ<.
.(o~ ~T.

AI: Ujk..tClAO'O'"""i ........ koT4bGIL 11 u.~'; ~~ 'mc.dadg.l._bQn llU.nt. ~'!I $-u.t.:'-oig.. .~.;. ...It.! ~r4l':l"'nIc.!· E.s (l'L &9':!c.~ ~",.; iso "'div.:.du~', Re1n~~S. ~d~1I. ~. • A~Q.:" ~ ~t.:iok :1,~. b nVO\ c~ 0. ~r~Qn. vot6 [.g~, ~. Ite.m, 'PtL(M~&:.OJ,QK U (!ii.r ~(~). UQ.1t. cita.J.Q.Id•
~. clU.J'tal",u,cr.
IMegr.u,(t(Q.r.cIl,

Mit ~"'lD'
I

l .... ~
Mt .5if lM.tnt:lu.

Ithl....t.l u{;ia: ..
cl.. '" ,-.d,ve..

lI-M jews,
I'KL

u..a.as,~~

jU,yti.1t.er.tibUl4~

lll!.ltd

1..9';1 ~.
1'11,

:I~beA .A,.!.u",e

b. L.k.

u!WtI..eit>e ...

::l.u.,

~9iO' M

e'..

ItUkiel,,{w..d.nf:,4L

bi.%O"e:'~·

aya." lo~.
pAId41 '

Icl

bi~lo-

trlt..t. a,,,,l ~!Sed;:'i6.f';' ki¥Ju.Q:d*s.e., o.....u.... 'Z.

b.
... .:ILU

vot!!.CI.tI¢-

TeLI"I'; _bom is. id.e.bar~lIik. a. k8v ef.k=

kd

A

J.~do~

kollddLv, kOzOSo ~p~.i'LIc.t.iha.,
o.z. ~

Idp.

killui~1!.1 "o%..~D)1l

t'~ cu. o,,!!'" Idpc..

Megp&cILg ~!I'
<>.do'. ~,

II0S':! :b.~ ~o.. lI'Ii .. l e.g\! ClIV.JO-.

is

09':1 c.selc.~
,Il_

I:.:r~

~pHL

£~u.!"

w:.

0.,.,

CWf:A"'-WM

e,

Iegi>t&.-tvll!.bb!tt

lII~don. t.&~ Ituki«t.. ';s. a. .61. A~b.ioIt.~ Idfe(e· "l.t!o ~l. Nil!.'" (.look. "'IE. .....llllgtlW ... Iil,QI\. o.koL Q~_nAL ~c.U,u"i.1I. u: (1. nOhaun6la.i., 101_.. "" Lk e><ongiti.u",b.bCllt 'So, oJool Q;t. A~", • {LIt. .(01:!. l~z.s, 24~9) U 4 ,,~A4I~L:.· (L" -4,2.lo.SI1J jiz.uahIl9,:!oMonl;!
o.r_

-4. A

$~Li

.it\. Atyo",,·

5...I(.,)no

~e...

'w:

~~...,
Co. " ..

..Ul!.l

4Ji.

S';(

:I" It.vCl.rlgiliu",lI.eo

..

a. rahollnllil.

<"kor~

'iI':ll!.relc..e.~t

lUu..o.dot ext ....O"o:!.jo..' TI.(... tg!:l~1<. 4.1 ...... A~4 ...hol':· it> IL .~ .. AbJ.';'~i<.h=· (1" 'lo.~J. .s<lho~ ~Wjo.. mQ'lOl. O"'U. ~i {;o....t.Lh.!..IIYCIMc.1 :.s'4' I.oell 'l&u .. £ __ i. A~("I\I.:·-rlOlk. &r-O.

1.~,

ti-

e-u4 me.gra.g:Cldthlt

W:4....;.. -.
h'lul(U.,f .l.« (LIe.
Mi.v&l. 111-..

\U.vivr
""'&g.

a..

M':a.~d""ot, o.... u!.:l&{;

'a..-

5ogV(l. do ort ,,"olldlcl.Io. ne./U.·.• A~a.., a.iya., !ldj es.Oe! • H4ftO.J'l hQ.-Illf!hbtL pul"~ tgy s~l£ j~e~, I VifAg c.;ra. es. PQrQn~s.QI';jol !cdd.....qui m.&gi.s " kad"y~, a.lt<.i£. ... ig, , ..nJ... n~_ 4, l.(;d"o.k. I ~~k. IWlo....b·

of. kabdLja. ~o.sd~ena

tWid8f

ha~-

f\i~lIo,,':I"": ~....:._

U

Il.L ;, p..... p.....'vOjulJ,Ol to . i

segd
,.IS
dl'

Wtrt~

lIZ

r;>.!:lan Ai;ya.

~2l

A Ll!.· f.l~.vl!.rr;~bQft. c.$CoIL • Aiy "
Id.j~cllu.&..eJ<.
C:..
tr.. Co. .!ok_-

"'~!:Io.h a.4;11

o.Ui. luJ I ~~r. "em lU.pes

~Uli., aLi IlLII'I a.dkd es a f /J a.M. a..d.... ~ oJ.l. 1I.f!""- i-ud. /
(bT4tu'1 2~b}· hog!! u. trag,:!_
e,

kOlC~, aL.:.. w::lh..! GOt

Si~. .s-Ul'~

~~.ol...,QI~

edl ad.u."
v~

~~{~
eA 1149\1011.

....1!.~,.;JJu.o1

~( 11. fQ_L1~n.· d.l· ~I!UICIBe., "'e.g.

N!jiLoM r..h-d~r. ",o.rG<:i.
f-lallQg

"i.l.e/e5-~ mi..

"~.L.

{c"~el !'ist,;. N'e.lW ...l.:.,
h0!l'J a..,,;. (;.s.

1<Auti.i.& ~

~Ut jd.tlgu a.kkc:rz.. keo"", b.lct.a.Ud bi$l.~logi.d I!. .... dmi.":lu.... ~lIg .. ~. Wd,,~ ""B.Y 1"'''ebIe: i&lti.M.i&m., 4U..-{ t.. "att.~et.' I.o~ c..~ ;.. Alr:la.... • 0...1:1. A6jGl.o"· IcOtOii

iWfoIIit ~

if.

Q.

~on£"""kUL

<n Il.. ~$'

e,

KUto..~~U4L

.ioJa.f.o,

(nrC>. uUi., \oe>g" IIwon':lb.a,II, It.:tF(.JCI~;,./[ k.o .. ':x:ma.~5t.

1~w" Lc"tCiooo"

Aigoltini vc;\~ ",'¥wILUSa.. / Afgd1lt:Ji:. ,nJi~ Q. Ufdutel<. .1s.i.en Le.11dnctlL tumisl.",Llcle.lfi e<e,ib-f! let v.:s.sUl;veu1...e, iL· 41>1. 2MIl'!.Ui.r;e:. (jal. 4c; 1IJm 8~c)' A ~9o..lom. .
ke; .. r.s~~IIY~be.n ".Ol'"i~~fo :Mi.!1~y

~..L-

1£,"",,,,toc.l.,

kOu.!slgf!L

bropkl<M.,
he~",%l:t

5<>9'o.L rna.g4bon .
hQ'llJ

liE.Q!ot-C£

ClZt t>e.l.l:el&tlt.. hQ9\1

2. A ~
ct~,

'rti&.la,U.

Mgy :hlvol • A~~ "-Ioo.k Hc.fto.n 110 N'uoo.l CI !LO.. _'; a.1l!. 0:1 ~nli ..... p"ul';jo. ~
ki.t-u, kcgy. te"",Qul~.1e.1l.:.
h...4d.IGo~
\ItI~.

~u.~A. , !'<'oru'
W.

U tga.=\jt.L
na..e~.

boll. l~kaf.Ab&.a·-"al;:

(MI£ .u.~j,

im.o..ts:.t4t10.."';..£

l-Io~unc>ldt..!o.. ,~U:., o.r"';( _1&

e9rJcl.Cto.lci.b_ nem IciU,.rt, luo~n:l. vud.he.1.J v<5!iUl..
hlfl:J,
n. b;."'i.:t",4Wwe.cll.dL

c'£.

Il_

"l£.g~~

A 't~idQ~

dk&pui..
4'1..k·

n';'lI.l<c.( mq!La ....

1.1!.1'e,-d~...~.!o,i'9beM pro'S 'endld. ..uU Jde... ~L:.e.,~ s

f!lgr;>ndoliolo..tO -,

iUI..i.x~
.0(.0..:

i~1..

5eL
• .:;kiwI'

'''9\.$.:tt.~bl..k..
t\4.l<. / ,4b60........ k

t.o... f..D~~1<. .!ou..rnClI1. jste".

A~d..",..an •

,I-h a.. v<Jci.sllfi

~

volt ~S~

.su,I1~·

A ... G-... f!1";"p"u.l~

ThE:
~64$
bon
r>'I~

Tltji
c,"6Z.ho.ngban
,i,

~640

klje.$ert
":I~vd

iives,

lif~(,na.l

ttJdo.i:o~o.n
1tt ....

J.~ S'1.ondtlw:.<m

hPgl,I 0:" Abba_ - mes~
<L

1.:4 S':Ie.... (ljka.(mllZ.-

ai<
Q..Z.

"lUl1s.-do~~, 1; o.m.l:.1ye.n.

1.0!;nlAUJj.._

&

a.....!Iem l
~It.
e,

Ha. ~ 1QJ,,~~k. w~ik. i~. I.ogy 11 w",ino.if. sJ,lo .snm"l!;jes bi.z.i4.yo.n e.g " .... ~.!.&aL.

-

• Mr.glooc.!.oio.fni<.b:'~' f"\~i..!.

-

!zclcdl:a.r.

votnll., U"uI~,

a. .papa:'

be..:enb.v.

E,s.

jal"WS\oia.g':l"' ... ~nyban,

l~

k09!c1 u
j~e~

AbbQ.- .... ~sUil~

o.1>s.:tol~t.

)'9\\elr;,M
"":'IItiof,

Ld...a.

nc ... lo~hQ,foJul<. ~O9!:l: (!»be" ~nclolt' Iu:.-

u:

e~~

~.!. pQ.nilllln

I.e~ ...dOl.....

.s.,';~ joglalL biJ~n.n a. j~~agy ...... ma.,..OI'L Iti:vM /';'ZonlJLf:DlIan, I.h:o..yt.u.IlMa ... .:"..1: eg~atre .. EffiI!:.'U!1" £ord..t.e!oa. l:$i.<iO.,,~t\. ~ Naho-

,,(.d.

;.....:i.~.u,a,._,

Eszeri;ni

~

_."..w.,.., n.6r&.I_

llizttlf;on" bi.o~..iQQn

c.sa.1.:. Ilk eseU.en ",d.Qk' «(. 0. b.b.Q. m"S9':I~#:"£,Q.na.i (Mk. 'lj-i:db. ,~ b~no.. lJ.!>~l:O""-\::IoL ""t.,; fa:rdJ~1fLw(U< 1?>f,_$O~ Mi.vd t;l..J. I,ltCbb~ MIt 1k?>l:.k ~(_ ~~[,;dOt, alill<u{i I<i, u.i"t !:rldWtlhe!:ul'L-k. 0- \(£1£ voJ6 &<>g~"'k~!:U. A.,l1oak c.IIRn*rR-, 'I-IOSOI ~ I'$i.k n!'lg!j &i':oUllaL Ci-I~ u n_b.i:Z:DrlYU~, m~l!; ld~ebe.9E:$, hogy Q. 1t<dO.i.o.i jUusra-VQ_I~ vi~,,--

19tx!.

j~r.I,J!i> bUn.boG~~na:Wl'

u.td~ (~lG. .. bO.l!ieL) CJ,~Id-fa.L ~!l"jo. meg Q_ !l1LbHol'li.WI!1#, hO@ megboo:sMjo. Qi$eil .(44-1"'"1-<41,):. jg." Wn.n. ';rlh... i:Q, q';l <L bunbo~af, ~ire4, 0. b~bo!:.!'>O:..a.W ...",10 bl:zc~ a. je.U!l>ho:Lgl:l""""'''':tban i.~ ~u ..o ~... blu.:foi~· v;'<Ij';, ..~W.idjQ. iii. , ...~ o.ILkor is. kl/O. M\'. 2 £: ...ben t.Unbo(~ ot
(L

tg~rkl"'~ ggo.n A;:;

.,_ ~i"~",

dMl>um
a.1:

OJ'ol
Mk

-;h{;e.n.-

..elL V".. W~dO~!VQ:

dl; .. em

&..tn6oer~,

aho.

~cIo:UI1d.eF bet-old~$.

{c-mli;&b,,"-

2,.to·bru,;.
k,,/ti./a.;sQI'}

1~Lr.e:Z~tQnU ""E9' A b~bocr.D.!lotUma.jci!
kl~ jQ."Of.
:I~%O.>&

,"l.rI~

e!OkbUkie.
1(5«.u

jd.'I.L.>s

!.""'"'.::. ...o.-, .is
l!.

~~es;:-

0ie ..w.""e,c"6.>,,.,_~ ... ~&i.dOs.~"","e.r!
e5Z~u.1iE
(!-t_

~1dQ.~*Wb<U1.

<l<pkv-an 4U0l""_=101L
(Nt:

vele.

~r. ne.n ""/~"" a.:1,;jo~ben1u&,,_wa

:. 1.r.';z:;veia:e.l!b~l'L-

(Ml, -iSn.:H,
bill!.

Lk.14~.~!>

-l8g_-t",), c, M':"~ank6-14 Ie. Mk. ~-I2" ).

bo-",..c:.I'la..i.ol:.. \fi.t.. 5O!~i.k a.. ·til. hog",

Mge!>l.&'1d

Al' <l ~'l\l' t..og!J 1~w~"s"tl.o1kDzhs,s!!g~t ~Ma._(_.t Y~ms"tE:..ctOkkd k bU',.,a.sQk.w o.d: tftuWid ~~ bl-, lOll'jli:1Q., ~ '=>'0. ~I£ul~se I h'lo-ga«>rf.4so..

.&i.:"~,

..i"

~nleJmddJtiln"S

utb,,,, a: PQP h.':',dc:.!lOl.·e_ de-

es.

kl'HI6..(i _fo"'''Utn.cd!-\- o, btnoCl~"'I:ro{;. i[:)irelt.t, !.OLv<!.tl".. bj1:0~u.::k- hLnCb ... Az c«(lltho" Y~(l.&lta£nf·· it.. la.., ~og!l' meg.;o[~ It. !>'",,-Iom. ~..l, ~og!:! 1s.1.€., 1?tE'9"

ThE
"6/n boc~Y"~" (tz Il fi

b~,.f.

A bi=1om
ola,pjoll

pe.dig

<1

o<.n.va,yru.

o:~'mbo... "'rtJl~1.U.bbd h<l.

i2.1!;.

.M~rap~o.,

megf:ere.1>

V'I'IMrt

b~nei1bL
e,

b S lrniCtlU",l. ..
<l.mk..t ...

votE "''\9' • Meg!>"l.llbo.d~

rn~vorjj.1l £al"je~M
('Pa~

k,""eS9~~"ill

a. j';~tigo~..llci.btmor.oi<
(l_

o.d!>L

ndU.,

~~ed"_[-s., ~nb;'_no k.Q~f

-50le

11099 1st- ~"!lIe.se.s~ rnegOoc:s.G.kof!. tr.-.:eL :{er.</s nem .l::.vlcJd,,,.Jkcf ma>!a.nc.LI. na.g~!'b ~jh~, ""Utt a:t Q1 OJ'ioni.,." ~~o:I6, 0.14 4lfp,Nato .su,....:"c

9,1:.)'

:ll sV>! ..... ~;J..,m" .si.n..:;~ ,:, iamplomtcli.

ku{{i,k<l_!ol111. ~~b(J~.

e!o%tr.O~Oft. ~

bonf-,oc.soU,a_fnak.

j.u.,,~ ltive. es
c. ~mplQm[.

mt<gbQ4~~

n,

&:..ni:.I<.eh.
a..,l-~r

1{e--es.'t.ulQ,
b~t>h~ok>l;

jti.wc. akp~
hJtloo.-"
"'!I!! o-l~n.. ko...b,;~{e

wlajd6~r-Q.

,.,,~ rulD'hI>
o.... ~

A~
DI_Y(l,hf."

ie'l)LJ~ q,_
o.ml.
(I,

&.:i.gg<tHe:niil

bl...,Q,t £gb'J:je(€-" 1-Uu&.O"L k,c:a,Cice. tQ.{.m."
(ge "!:fe

(k4pt:Soi~o,_,

n<Lwt j,"rdel:.~lI, .esdi;,1:l5IL, o1lLlcorotl!m W

~

"-",[w~sz.o.l. 1t_.4Jjhd;a.lma..

"L~.i.gbQ"

h<!11(t£lo n' Ief. vol ......

II
Q.

i.:o,

_0.16g<.&..bo...""'''

EIl"'~ e.~e";'re 1t...l.'s b~"b«:.dn0.6 hiro.e.&l.!oE. bof· tti..k,om..i: ( 1>O~~i v1.tfoti. 1.<... E.rihet.l
....adott..
Q.

fi.louo.o'i<JveL,

t.»b.:. l<c.tiz.mcJ:i.k.u .. i ,.

.u ktl.";'itma,-

te.~ikL-

A...,ikot"

"1l!jaN.S

- fcJ~,," nem.

~~"o1ol;.

e~e, ~veG.kt, esa ...... l£ul£U!.z;b&, ~99c-j,{e..;',l. bi_it. I bf...&cdoa: o.bb .... , kog!J h~., ""'9b~",a.. b~nL, ,o.k.
lL<.t-ne.tg,.jl.
IL

pap

o,

l<ulluJ;;:;: ~.m

<.s "'9':I'sU!.r ~=vA.vaL b~nbo.

ze .. i:>Ar1a:.
kor

A

:i~Mkag'PlIr1ci.,~bo.nlE....o a 9~9!1'-'~oi
~iZ(l, ~

c.=oda&.lbf!.!l:U,j~k.

n~-

3.s~",k-Wd"'ol.!;.e.

lIol.o£., ir. .s ~r.!.Jt" OI.,(J. oI--LUd.s, 1,0::' ,bo".: .irLhu! ..... b;:...a.~i ..... e.gy J,; tel> '"' ...... ;;('2. • eg
(M"- 21)'

ir...e..~

""""dk.e.!t';.

=

0..

bU"_b~-

""'~!lUt£_ ve.:.:e.~

Q.wgu...tg~k
O'! ..

'1.1i_~ye.

edez.teli-

It..{k Salo. 1052

lk.f1-19
c..od~

kt-If.r.1o! "'olllC!. _
j!>~
.... k ~

(I,"~!k~'" :1.1<>Sli "'WJu&Q~l. ~i.VQotlwx.ha~D!t Yolna 0,," ~~ Wnii fli=ID:m~1 "",do,! b,·w.k.od<.."'- ,u,bw., ko", m~otsa:tJ"-!U.
I.

j~us

-

14~.!lJl3 ~5l&)' .I;,I.IIe.z;jOh. o~ a '1'It.,"'d4.s. kldeleht'e&, ~el~ o.~,"6l II. h.ie~( ~,_,It.~, ~e..
v~hf;xvt.-,ni.
1I

(Mil: Mu.IdL).
0..

A ~od~().k

nLlI'Le"L IldpaoiokiO,

hi.~

o,,_

b"tt""

.~

l

.le.w~ megtrlrelh:

-/'

yot·

QI~~ulo

oJu.cl.s4.Ivi.j"-Po!glodu$~vrL., Ito.e1jO"";)"!JQ.h'd"'q. ~ "'-.. reb

wla.j,don5¥OI"l

kc.t.
Q.

I!IIl., !.c9~

~-5"'jl!!L~t- j"6o.ido.. s.~JL
:!s~ i.rgo.Lma~~

i.Le."'~y~ ..

b-'La..LrnOL

u-O:.. i. -j~'W!l

~ocItt

io;onl.w...,J.L. ~1.""D4ft"

ht~nnek

4... a.J" Oh UJb.k , :1.!h.nl: jodoli,k I

rt!~

Co

'!looaco kLva/tO okc.k~tfe; i.mpU.ci1,

e~ c.tede.k~~.

M.il.

o.k1tr
Q.~

j.., pli..<.t,

"'cxw....

<).lLd...

EX pli

c.Lt

,...r,d en.

Ilere.-de.lo
(1.

:16... 0'

Ioo.... der.tne'.( 01.

a.....a c.dd!

.:iew~ vb.I~~a:.bcll'\. t.Wa.LIc.cLUnl.. ,,·e,I~
l<';'l"d;'"""" il09Y t!;.t_
tU..
Q.

""".1<
...&~

IlirltAIU"1c.

, _:.1., hQne.n< uqy .,..;. "W:ljQk. be. I 1:u1~d.O''''''';4iL, ..-Ojuk .is. lw ~rUl"'&ti!t. lkab, rnU>t 1s1I!Jl~iA!.i. Ito~barl vale. uel..lt.vbil. MiH!; -r~t.", Q. ,It.•• sdol';~ II. ......... mLJn'lra u.ak,.
(I. ....

(MU~l4<.JJ.

tU';"e-"do.

jiru& aTra.

Unf.':,

............... Qj.:~

~~S~i!

IoO'L1:d

-

....

~gld.o~, e~ u~~,

o.k.i..... ....;,.... 01<,

og;,oi Vclt.. .....:, I.ng~

ie.-

alt.e: nem boI:.r:u,l<o~
;u';c;I",ct1",

m"9 e..bu ... e.rn.· -,
"~$.1i~
QT~l ......

IUlbUL i.O~C..o, v~bt.me"'; uodaktu utaL onf./ldit, ,",O!l':J cod, h!l.. gr.{,I!j<>~. hogy <UDIt. ;"-£4Id. f:<i .. f.oin.. ~. A L:.nu. .. ;.,~ , ~~t.:" "9'jo."i.g'j erLe.I.....e.-u:. s OC.It.logla.IjQ_. "ralOl .... t.. c.hhu p oro.ll elf. , p:'rh ...Lamof: egy q.umro..,: m ..r.d<!ltben., amcJ\:I '"9':1i.<1~Dtegoes.Ul 0.. IMI!.Uul.snl{ ~ Q;z.ok.rnC c, csoc:li.lt.u., 1l_lljtr.ltd .I.!>~ vuz. v~9Ioez: . •is d.;u.c1~igb_ bOvelUdo dQlgoW:M ~ lIOIajd ~Q.rLe.r aI~owa.i, o.... ~""~ m~ ~h,,- .....'" t.s..~u.IL. M~~U:jQ_ au:oItd,
Q~

nor."" le.he.l.5~'U~\U."V ..lt.., ~

"'W'I ~0lU"~.
0..

Waft.,"
f

sd., ~
E.s
I

:Uxos Ma.g,o.. !ogoinun.;tQ. me:g

~lal:

G..
...._

VAro.daL.tow.-

k0.6, u..,elg"W_
ut
Vll ...

mIl!.Ss.i.w;:;

ko,loto ... ~v~d"e",

a... &lkt.i.

u.s.xl

m~,

1109\1 .tne.$s..:4l> '!..1\4k. ne·

..-t

Cit<... a.g~£. . ""- e..;t.ofcl1.m.us;olw';;,

:Ide. w.r.w't'"oIL
Selt; {.~.
0;"

Jr.

G~"",

a

r..~1u.. t

iLe,·..-c.s.r...b:.l. s>:u..trt"'- I

... ~"d. OIL "';1...1""0,," ok Q. meg..Jwfo.l< .. aI4, ~ligUi G.. fty."...oruU,Q.W. l'UI!W ~ogi'" O~ eiloto.g'.la.i:obl:oW, tnegg<U.d.<>#io. <u: d..c";'Ile.~ "(4q.5~~).
A 9!l'09!j~S' k4PC:&.oM.~Q. k~b .s/il\jt,
01"1"4

e.1~\"uoLb:d. ~(lloh.-luJt,

10 ki.a-t

at

$%0 rla.k:

~e-

U nteg.

IL holgt
1'1(.

~t~O"~

t~

Q.

~~\l1Ll< -r .. er.J~I<u.bd..
Q. It

jo IW- ~~ De me.g in..
0..

IW-ja. ft.l

¥9ljf.lloo.t.1; ~. ~wJ.

hog\:! l!'Leke.~

.~od4Itai

"II!.""

~W!.II-

<L

me:s.s~-

,5%.0/,0 Idje.l&.ll~JDoL :1s~c:;. Yi.sz.5oZtl~e:uki! &kpli.y.f .~ o...I(. .. i.bt,icU. korine.. At. &-do9u~t.~, a. ~:-n0n .. 1<. I<.W~ a.~ .ujj' mWine.k (lk. 01-110) f:arlj0J.4, i.J!.. 1:r;w. 1L1k.c. m.i;. ve"e.1t. fMt. -12.2.1). I'..f~gc:.s. Jt!~Ui!> QC4aL '=Or~k.. eu..k., m~i.!o '$~U1!' vi.s.-.u. ~h~ o:l.O!«d,. :f,,~ jel:.us.ba .... ci-M. !'kodon, It.oz.vdlr..n.liL ~doc 1£Od<'1l., u.~~ke"~ (se.cge.I'I'I..O.""'-, .103Il11Lr) tH: e jhU& ~ .... _'oLL&!.~e.le.ri. ezl:. QZ. u-C'= mel" £>tOrc'!>ha.IowoiL LS, acrni.kor ~~ f&l!iri foL ~rde..t., tHo. .l!.eh:ebvb M13U,se,gtveL Vu;m. ki.. a:r.. ordi3gi)lLe£ (o:~'>lQlt. igoti.o.l"",ut ~lei.bl.[e.r.i.l:e.1L
-u..!:b'I. ...e.1< ~ukLjdon.Uol. ,

,"u-

e~

(I.

n.]Z
rO[Q ... ) , 0.

..%.~
I:.nVlI£k.. lr..go.l6;.hbis eg\:li.l.r.. i>1d~lJrno.dele. jIlLU£, cl..U$g'o.lQ.~ llerl£~z.b:IQ jQno~t:tL c.~!Qtban.

ii. fi.o.i.f:D\!' I,<.i.r.e.k.. $~~ve[ ~u'k. Ir.i. Q.'WIud.1-' (L.k .(~0i9)' 'Vo.!o,,:U.Ylvleg hi-np t.r: Ldumodoll, l<i.z,\.,..alo.g~r;>.n. jl"I)""ko1<. 1..O~ve., 1i.wt.I'ICI.iLbuln:jdorUlva. (1'0: u:.ol"cam_ ka.rLl:m~o.,

u:"

l!o.p-

Telu.he.ql.lt: o.:rJ,
htWl.lotn

Q._

~vdbs{j ka.u~S.

hog!! e

I:'SO~

e ~4.Jt.Ie.

a.t ..... bOd.6j<1. \lO%.oi'!,

O' ..IU. =. ~Ste"""u vogy e.... . be.rIte.1 ~l&iiLsa.. kr5z.o1 m'H!. voltl. ... i1yVl. ka.pCl.O~, ';;sp;etG9g£s.· 1>( ~ .. o:V:. mon~u"'.kogy: ..Mtnde.n leh£tS~ ~[Qb. h4st." (Mk g2.a.)' ·a.kko,... ~\lY gondoYutc.-e.. hog,:! Q.~ UIIoeri.. \1i..i nh.u,sijL, ~~

+ig~elern..-c. meUO d'l.. lir..,u... a.lt.. Ile.... !~~:!i< "os.rOL aoU; Itij...mUseivU. ~~Io.Ib~n l rU.1t.Q... !e.1i4k. Sd Q"'{. 0.. ~Ul., ~ a.z.olt:. .... l<iie.l~-'8:,," lm.plic.i.(,. .....:.L.!e.n ~l. ro~,
.&.l'Ull<.od.~~ '?Iildi.g,
Van

"""'9'l

a.

1oIc..p

Q"i<

Lsote.",L ..........d:e"'J .. aLO.s.i,gbOl.?

Lideuu"-

hl£ wta.jdo~, pr..n kal"t~""<L - a.....n 110kn "'a.b~Ioo~ j,de. .. ~11e.k Q. je.le !!g\;l a.dol Iwnlt"';'f II!rnbe. ...I'Ien.? :llw1
1,C>g\!
Q.

Jr1.

Va.g\:l

Cl;....t;

U.

b:&-z.M,bQI'L dolgot

=.='..

"'<"'~I'I.~l
hog,&~ Mindrr.n.
0..

ED.pns.~

la.udot.:.a sol< cu.
11

a.ad<L~vd

le-

eLmond, e.lb.l"ul. Q)'rOl. ak.i: :1e.UI!o Ior!trn:delo

lo.ud~t~rveill..
QI'\.n~

mu!~'t.:r.a.. Eo. il"v2n~lI!ro

i.e teo, Mini!. nQ..g~obb
j';...,&1'O.. modpn. vi!.5.UL.aQg':'~.

a.=nbon

mis tiibbd.

,:tt.

,itt!:i' Cl.WI.i.l
fObt.
Mert
0..

butVl&,

Ax.f. lJ9~ditL!i-

:fIlS breD..

u.di.re.kL

Ho.volkoMs.tL ..._to,,"Unele~be· 1b.u"..~ :Sot.UkLale.:hc.t,juk. U all IQthcr1;julc. o....e 0. l:.ucl.t&:o" e& MCQQyOW:lGL m<.ndiq. ho9~ ve.le s ne~iben. me91t.e.u:lMo~ Cl~ utol~ t.d.o, (l ...eg!oO i.do" E"C. Q. b • .daJ. oi .....jl'-k. a. "ig,i.d~, ml.ttd:e.1'I. Jrr.le.ru;.~e. ....0901. Q me!yelt.hen. a. b::u-Ltmolil<.u,. te.\jh.o.bolam meg",uta1;Iwri.Il. A 1'IIe.g[e.leM."'s.i.,fo.. ml1. b. 0.. .....:.QOk megleve wd",'= o$..io't.etorto7.Lk..

hog!,l WI~,,"-dOaol

lr.~lIU1 ves$O

h.

v~.r!. ..ve."':I1!$

h~
hogy

Q..1cJtil.. hosy' 1iw~ o.bo-. a.. &.&alb-. _U" 6 n.o.gyo&O ~r~W~ !b.llosn.i.L, £ehi£..w[jcz.

jiw~4g~~

s~

~

ne,.....

1U1'e&"LWo jd.ot~f.. ~ q,fc.lc;{ __ k~ r.:its~d:. 0.. jhusl-"lJ~!iOm~"t:f, hoglj bG jno~ .l.Offl';bur. Iltrl!;l>·tlr..10 jd.n", .!.U.n~c fal~l. ':'lh~ pn:i.fC~
olaclc. ItO It , m~u. 110.\em.l;Oi,b, r l.tolll:idoMI&~przn nun
toL,,(

p..o!i6a...

prbiifa. •
<=- It!.SIl<l-

{ML -1)9 ~ :

<;J.jobb mL"OCLwk

Ialwl.

o.x. e...be.tt

kDrol,

o..l<ik.

ng
~~
Cl.c:id~g . .r..1:;:'I~II:e.1L eM! (~~~), .1Q...,.o~£.a.L
01"('1:."911.
n

,~.. h.'Jl

14r~"~

ceuulI
Mere
..

~ epocch.a..,
••. _L_L 'el'"c.'s,__'"

h':l>l::eII. ~r=::L4eJo

jo ..

koro!o'lCAl.ll. Id.t:d~do.j;&.
O&

_PIal.
'

oCa..

Idi.-el:':'k ~!lmQ.d.

~(L •

..... _

\:1... 1<.
~-

,!;U!lt.vecl U lU. _S.

UIko5ll.k.

9o:d'jc..1c rno.g",khoz. (~H. -I~i~)·. E.z.l 0.. b.\e.lo!.h&U! mlHtd41 (,g!l ~rf&, 1u:>!I~' c.:o:.L aILU('a.' Mod; oll- vo.n. jeiuvQI'l. o.oz. js~ ~(1.. C!>Q.1t. r.Ul"t Id.~ ax£. 0.''- ~5iZ.o.Itosolt.., oJt. mo.guldtoz. 'ragodl'lL. E:w ~ '!it'Wi ...H.o;be.&~ ,

,,*rill-~lt.m. k.lilOn&odj_"ig;:;k.~I'I'td.:II. ~ l:aLgl.>l<.&_ ml.l"-al:~ 1'ItE!.9' Il. ~ bi'G~kokc;.t., bi~o ... ' Iet1.o i«I.k 6.fti(.Q"" Q!!OilL cu, t.Ljen kit~Y k.oz.~ ,",essio.;o.o!Og~. !T\tCs.~uh~lt.r'Q.;
",,00:0,",

§.o....,=bJ!:~.

ds

,s;u;"'os ..... Q!:.5iz."lLo.puol:&:...

$iL-

• Az: ';lI(1.fApok41i.p~u.. (iifh I-I~n I 10: MpE..tbk. 115 -90) !e._geJ ';~:r.01" tg!l juhQt. jdt.nll 1"I'If'i.:l' 0..., &.l'!"eL::. na.w :.W..-\itl nQ ~e 0. v'I'i,jk.{.Q(. ~ o:JAZ: "'- ~Iwki.dQ. e:hl~orn6l~ SltQ"onq~l '-bbvl.
~&

j~t f&ljha.to.l..m~tl

,{e.IW.w...41D1f. vo,r.ll lUres!.t..~ :1d."I)'» te.~h(LW ....Q,.....u. fe-1"41~Il.'t.CII-~ii.v4L (MIL M,U I<k}' ts,biz.{oS,Q.o\. ..C!.aA.. .(a.kf.i.i4Is
(.
O' ....

~",:!~lr.hl

joltlLfi.."'Ildnt..

ke~ IuiraU.,

la.vaskito"D-.

ossa·

jul-wk:a.i m~9m~n&. a:& ax. VdVkoI-s.tD.l.l. .9~ IW~ PlO.S'd

1'..9!:Ii.1.. e.1SegadL.a., bJ· Je,u'e.w. (L ~kU6l: ~). A 1lEt'e.$.7&1D i ... os.,.Q{. .. .,J~ ... o:.tdu<j"z.w..i. 1U..~lo!."EU ("di.1'd<b Mddnrl ho.UoJ,l1U't !ds.~ ;,ge"Me tA... 6o.1.>;.~.)«>gW- mQ." 9c1.oan- :!1~o!.l\rrmdC)n' HIl. Ilere$'l.f.do '~ru.a~ s-...t.:;l nag!.! q jcJen£Qs. '351;-.
(I,. ,

kllf'l'S(>[a.!:o

Il~beL

u.

l'nuUk"
o"f,~<L

ILUS1Qben..

r.u.,

es ~

.~

&W'tkik. 4Ulr'WcU. db.6ot ;feh~.. btiaL. A ..vi4.... pt!-~ "":'nden. ~4f~ra.. b{.k.~ ItS)'. -6.'-. {e.I,,&£.~ c:.~t Oo~ cJ~, <lm .. lyeLAdd.m be-II. ,t.& :lo;_~ ul"jedO...e.o~ '-dei~t.!t v~~I~~ Q.L clI'~ C.m4t). E.uel.~jYQ. vi.ss~ (I,t ii~ (ul"xea.J.

(9.0g•u.). Ez:u~

= 1tIObet\.

Meqkem~-

ide.a~.

o.k.l.<or l'l'lBi'I.Il.t;!wa. ,~n.eI!.

•4
tn~Go. 0.'"

6"!.d,~

(l

""~!i40.M

~b-:uS.hok, <Lki. .. "" II ~!.U;'b6E:~.. .!d. i.~ lepte.. u e, "'Qnd~ !.m111iGiJ;; 5e-1s.ig.!l~t. fp;.. t"'l .... o.z. A .u~t ~~m"tc( k.ijlO ...bor..;~e;1< trWb>1jQ. Ii£;l"<!!odil(i jQJ\Qsf; is. 1~"t. V",U';_"t:O .. UM,l.. .. (U;o.lulg.:.4.k ~!-&sUi.\;_ m~ .._bent"" ~If~r.e J..... '-l.~n~. A me.s.I>ul.s.~ aJoikoit. b.((;;nl¢..bo.n bZl,ll:.o
Itd'e-I't.t\ie.

di!O~l ~m"-sl

kov£~,

be - IJl epe.lui .. ol. I kor-S!:Ok.." o.!>W.o!d id5t. A me~ 0 vil~id~ Jon e1.,

U o.z: Embet"f,4 ..... kO~ es\lPlc'as.ohi:... r.o....e·U,~

, ...' .', ;_.~ 400 1!1I.:g Ul"Q.rll.odik, t& m a"J.-1 A. Vltag 011.":"''''''''''lie MI1'~bo.. rnen:il, ...ilol>~V-, V<Ssu..!lWdv,," II.. 1Ii(e[g = ds-i., ~re:d.e!'l. c.s~be. Itt. ~~~ba...
~.!.U<.

~er..

nu~ !-S), go.",&
vajon (A='~kltJ

Tf> Ii· ~6/.5S
A... ~· vi.I~~d.O
Ooz,

'ThE
-II>IS6,

1«<r.d.dLn.

aUll'lbon

Mf9ieJemk, :ldep
nip!!:kd.,

.~ernb~ i .a.w,
arre(
(I.'lDO'lO!;--e:

",e~~
0.

149~o:d.

po-

ut6t1>.

It.oz.tnib.is. ~uIa£

bcloQ~~

I'lo.g~ ~u.lmoE.
0. Q'L

Qi'ol:. ~e.lkii(.
~rde",K3£.1
~':!.

Vitlo.. &ol~

• ~I-!I!n
I)

t;%. CI.k .€'mbet-·

k.1I-1'I'I"'~~o.L, Vt;llj!l bOrE Qlawat .,ielenU 1'I'le:g'

e.t&~QII!9 em11CS!:l 'r>'IcUodil<. ale. IUJ<IO~'

I ~tiOp ""6.1t. (~i+.li) ~PI!"'~I!!!1o-d·de. rnagl,!"rh.Uk (Obb~.l\ ..1L'(t~WI.~ -'b!In:..,t
a. rnc.s~

Q>:Q!'l~l~!l_

t.$o

,o.z.. t;;:",be:r~.

Meg.

• AbrAp!.:

I k... ahQ,...

C!> le .... .t.!.tg~lo. hog,:! til k"lon.bQu)/ e m~kiilol'\bi::Lhlhe:tO ~ dlLlJlii~~
Apo~ (lj,tner ~

tgymQ.,<Ol o.la.Iu-O£. IIQII

$f.6.
~ot<.

Ne ... :p.a&rc.ll'latlo.n

ug!4ll1n~s. 0. .!.::to\l&S' ame.(y

AbroJ"Qtn -s"o.bo[ VI1IO, ea';l Aj,ro.h~ ~( suU-mo.. .... xO tw!h-P. .. t. aJd. M~d ess:tl!!a'!!iJjbC.Oo!Lgcmltd I t

o.'Lt ....O...cljCl,

h09IJ
0"
"

0.... l..... be:..

f:G.

lh.l!\~l:

ec.n,

Q;_

i-Lild.et ~I"l
(AhrAp~ 29.)

II..

• • n:",en';ls~ J_.1 .~~

pog~oIt.I!i3Yik...uu l 11. n1aS!.'k' tG~
~'.__J_

:1"-'ll!!ft ~s ." ",,_QnL.

isCl.. • ""ag&1gw:t~it
.• jen£i<. r <L ne:ve.l:

hQ.'o..UnlUs.~

.fe.ld,me:l"t
0. '.i .. ~e:!o J·

Idkek. lJ..~ (i .... 8~~.) A z,
(o..-f~v

u. cu. (; ~d"-£", mev'",'

a.z.olo:.

t.z<l~ru,. bQt'~~h.$Ol<_ -liDTCL l<ci¥dke.ri..l-.. ~ ma.j'd GWlk l:r'I~dt:Uk. obOn. Lii,do. d- Js!.eft a. M~~.!OClldtt~tP.:t (AbrApk ~~), 1"...d: e.loiunw. IzIt kd. ala.",. ~~l. '''U!~£,i ClIo.k, ~1Ji.It. a. llil~id.~ g m:",!;,i.k. 1I,'tI Iwr!Pt.ok 1!1~1!n. •

ie-",

hog:!!
al<.i.

HoS;!a.1l lx.ga.dh.~
(11.

mega..'t.

e!ti~

l£tle:t.

8ttber,;.:M:, j'Lle.>E: .... "'91

ida

~en..

vj

• 1~q.Me.Ic.h. {ud
ttOl£rOl •. O.kL oromhM

~y

-S!:!. Apk.~ I &U... :t.Q•..,~ .ApoI<'a.Li~) 0!l!:!-~ Q. 1'n6.$o~na.1c..- ~f:. ~x.:o:!U, ~E. \q.~5 • 'lIcsje.len.llsite. t$ ~lI.OdCwe A'&.r.l~
(nO'lek.

'l.i.1 bWO'I'O. ...gO'rUL ke.tll:il'l!.cIelt uroLmOt. AL Ot..:iw.~ ~tO Id.vaE. Q, ¥>Ido,," m;:'kOdi.~. +e:jedeJ ....tl1oIe.l&, NeJ~~nekQ.'L uroL!')to.. ",..~!.:ulnf ~io.

"'=.

.... Uf.al.si.

I<".ove:~~c., My....
jd.-

E..r. Q.

kOvcs6 £I';~

,..1(.,
~.

w.~'ti.Il..
me~
_•
r

0. ....e"'h';lu

ti.. sege.t i.;.

(L!.

"".:&<:1 le:pUoQ Q.r....~
~. II! .

~t.....-..;;,.. ~

Q.

~

.

~

..!' I . "".

1d..-.yi.I~Q.
-:'O-Cld<. ert.drn~

~

Qr.'W~

.2.9s. ~-.:e."':nf. u.j&Ol WLegie:1enik

E;~
Q

Mf9le:ltL Q.'l:. oJdw-,-" !do ...tt~i, mi"WL.t1·oJc. a;o;, hOS'! I.l~ .,.;e.s!.id.si
I'1li:mLi.I!:R

VA~
41",1.;. (ab:.kd.
1,:0-

~m£i>$o':"cU.~!'Iok.

nevez.ni)rg!{",6.!;E;

Th
,

Ji.
pu!o
m"""yLt'II!.
\lo[~

.(G/Si

ew.....,..JsVt4I1.. Ho. lle~e.$.1.l:e.![l :l~"D'" be 1£.i16l e.~ i.(';!e.n !.~e... pbe, tlJ"i iA':I'e.!t dOI!e L5 !oflto!o506.g':' $'t;e ..ep~, a.L.~ l'II<!nl'l,!~veL~ me!os~ a.lalr.'ljik. ,ktUet leru*. • kO~je. ': h..,.k" tL'f..tJUi11L kO...etl<tt.bnek· (seJ.il "'oc:~{Ol.aer») L~9· oJli.bbt.!1. ~U'id~, hog'.!' Itt. ilLo!b!; "",e"'$~!i \f';~o..~ ko~W ,no!t.b,io,~el!O ctal£ \iDtf'.. A~ btWa. cvoW£ v';rnk.o~okkoL {oglOlkohlrtlL Il. kOw.tla~Qltb!n.
"Oy~tlt!'tlk

'Ye.ti..,

e(l,9 .. <ed~ j

~~ m<.L.!en. k&!M.
=""r.
~!.

vo~i;k.~"bc ... ~pd ~4L. A",i:l;.or Q.l'.Q.,l:la.. (). ~rrb.80~t.a.""I~(
j~it.r 011..1,,:11" ztl~Qr~<l.. Jo"imk

A f<;>rrbso.......i.~..£.1.< .
img';S k.,~~

bo., m,,.t w.t
czavaO'o.r.a!.c.

Il.

be":io~Iuf(LJ.,

A ",o~f.lt.uOkbe. ...

4s.-l ~
A

I'>ih4"!:j

<Uco.pl'e4¢

~"';:'1O~-

~.Jb..~IIl£1:~

~gvnk

e.~.

I"rle..~

vCtmilozlu.niIk.
kiL ~io'_nwm.L me.~OLi
~!:I

A1 ~jluto,_"Ju""i kO+'
~ml!.5o!>J.s'

v:.1'"CIko~S4. "'"
..... ~

9~e.

.... "n.

50gairnaL ~Ioatt

j~v.slrn.l.nt
. evoj.Jd£

,,"e~,
kl'i~t.~l!?9i.a.
.. II. ~~

6us.~~..."
0.

£e.lw.-t I.ini.lyo~,

o.l4.4loii. ~

albia

-..

k~~ ""'-

~JOf'

0.. ~ ...

11<eo4: p4polt..M< U. ... ~·~cU(>",

£U ~UJ!>n:OL

1cI:~ pr';fl~,
p~dLg ~l.<L

A .... c~
v~OsIlo;\(

~.-t4l...d
<Lmd~el

...,~~~b.

\--Ja :}iU!> 1<a.£Z!l'WlliJ.ru!> "or!, ,~ m,uo( .~ ig,;....!lc:i. I.iipt' ¥i. hogy e.!,,,kiolag;lw!. ,fo.dulo&i; bot:, .<>!"Luw tb.

w.~,
&l tis

Qz a~fn,mi!l'lb.:.o..,bo:n.

L9:J .a[o.k."Oc, esg ,!;~me"o$" .a.ki. 0.. j':;\lObenhk~ ....tljdf-I

es

ok,<.

.bOt

tlUI1 ...t.

~-c.,

~

= e~

~e

1'IIe:gl'cli&ld

.is !.l~1;

h.olt.,

ill

~.IM~_

~b~.;,;.,n. nw.s~

D%i ~L-.""!!9' hDg!l ~jes.o.d~.a. VQtok.o~:io,*: Voj_ ...!.·... e:I'II!l:U" ,,"wksee-

S:Ca.bru£~

le=..

t,unJU!. mf!:fi.$~naJ.

~,;,t;? JO!>"M ~d~mojd. vUa.,wlni. a.k.!.rdd.r-c, ha. kOtltI..~";l Qe,.wg~re vcs!o~k. hoa!I ~bl "'~ vb_ Ibca~k. volwk .O.bI.>On. 0. ko>-6an., f!l'J-tqy ~r~cW::rn. tLdl:nldppf!n. ~

m:r.tiL

..."So.Io

..lch~"'$? IV~",

lall .. l-e. ,mi.to. ..

.A Ow.t4P1E~lo ......(I!.tkertfj!L
A.~Uf.~t'
a!>1~ba1

{eJiIef!~$ Glc.~Q..Q.

nk" (D.. kdber WI~~Il~)O .. itu.!tl4~ LOfo.L, o.:o:o><.c. J<e.I<ene..w. .. ~I't\,
:fOpOif">k ~ p!'I5ft:tb.k. ~. legoli.ili£4. ;Ic£t. A ,fcll<.e-

~ck.

£-. a ..~fus hiteJe!>lfLlt<! 6

Th
nes
II.

w:
len
~tl..I<., 'I()(toIt." ..... .6. u!JUld. prJ. ( 'tJ,I(e.ne!io at\{iI;i~lernbl!kO ~'Ul!.z.no.<iQ..e!'~ !&jm i.:<. .:g~,!.DB!! j~Lut~G)II£e~lei.

~eLI<e.I'I~d lab"fiZemert':i~~k

kl;1.il:l.
hUrt

~blj~ 4ie. Kwfye von(l£twU. ~bV~
VQ.tam4~le. MoJd .

~mi~d

! a. £d.
.f:, k<.jelo.WoeI£.

d.G:,4s

(-is.:. .... 144().
$~

A fd_-

E.s>

1;11 a.

=E.

~tsre.kI ~
~yeVrt.

egvcb{£.; { ·(L.Ja~~.

oL*"'(l. ~.

L&(ddul

un"- Sci, .:wcJtG.. £cia.
!JI"(Jj~u~

p.,Q~~. !d)"~k.1 ...

-...-~

• S':"",,,d ""royv...u:-.. ~ "'" ~(~ '" ~l. ~S~ \'an s,);, ...:..,t, JcJ,..e.:5e~~aL. ~ m.C (~Sa..... I Z~ 5 "Ps1t 1&~il ~9\jr.dl., S:t.ingo.otC.rd ':m~k.n. ~ .!C!.IIten.i" fogatmQi c.~1t Ilii~$)'. pm:t;a. k~~1-'n. (~s 45,,) v'~1c. GJ. ~ gJWt".orla.k.. A p~~~ eg~ .~i tlern e.~,"~e.(, ~em«h~\:!UJ.:. Q. .lMesS.~~

't'R--

A

~l'Ico!>Olr:.

~. l'Ie.ll~rn:::;.t.a.. I"I>Oddb

f!:LirE. =.;;
I'!.. ,I~ ug!lOl'lis
I'II'm

~h..
hem_

m.eg~ cWu1~

1..:r.I.Lj-

rU-udl·tJo._, A hElI~b(L
!d~nk"',

ktvdlyok.4l. "'891.:0.0-

,,4.!~.

:fGga.1om, m~"j.!ll1.1nd!.'M.W~ kiL, hQ9:!;I(1. ~dvOU:t,.; tUa.kof., ~ga1mUas oSSrl:el.a.p';!>OliG.!.:..~

,

i..illr.nl.vu.. a£b:.~~
~$f>O.£..

o.z.iU:bl';~k..,u. ~i.

At. 06Bbun-wmme.g;.:W g.bI.Jeli.. H" ....... k.ota.w"",ak 1<0<11 """'ifotleb .... t!. et~u ~
"",,hot
I

~""e~~':;

ol,*.u. leh~~~~lru:

l

MtgpE-d.\.golyo.." iI."(1.~aL:.tlnoSnL' Q,,,;e.!ycl 0.1[. "-tCa:.lull. gyaJu-a. .... ""1!.9biJ.Otfe!o'(fl~'ri...fi.=Ji: ~b;m. "~!oZ¥le.1t. '~be: I el.ZkOtiilnew.. • A {clg~ ~~ ~. CL ~n. Q. ~~~ o~«,I"P!iru.Q.. ~ hel'::l'I!&u~~h~~o:IV>O,go. kS... l; .. ~

b:il.as
a,

alol<olc U~It4.bt>LogU<aO:' fOl"diJ. ~ kc1'"",~ot v!;U.boek.I:oe., f..l.a. ~ 1" .J.. L h.· __ t. vtge ..w,ftYe!.. vc!gL":ge:§, mI!9\Il........ .......~o~ o._._._ e!. Q",e.~ t.:<.hgla..t. t~ Jet:;L",~' ",U!ci.uaddLgiL·
lCL{P~
.'

• A """' .... J.....:
'..

haz~,
I

I •.

~<_.

•A
~ ......".

"",,~~.u.t..w..,~nw..

swl\erio~

Juook.

ke.t.tibefl.

J... ~~6 (Lllv lt3,S.~'), .{.(.L o.va.I£.i.r.. fd. (~lgj.

,dt

In

El~"V!ll~.m~

,es
~

':..Wn
a, !Opq.pot

~ra..

E.t ok!:oQh (.t, 10000y !;It 1l0Lt4J;. I!l "St...

~1i.<eM .. ml!.!ios':i..s-

rw "a~

papi. ~riit

5cgnlol'i!
2:912 O\9\e)·

sz- h;~s

(.!oak

~&i. D.~

wtv",okb~n ElUk -Io5~~ 2.Mo.I&.:

do HLt~
(114:.-

(el> g,.o.lo-Ott 1n-ad. ~(ea.L d.'t. ~u.t.,","bl!." ~LSr~nelt.) Ole .:id.o~. ale~d..osi4ge.t (~al)· .• A ... ~ ",to~kc.l1:"'ol:iJ,-.u .. .,.el~O'OnfltLk. ~d .....hROI.c., it.al"~"'oki..lw!. ~iul... At:&(f.:.i ~",edrtek. .~ Q. tQbbo:. emb~y k6~r kijl~~"PI.I'LI If'~

~o)·
hAilunk.

~tt(
VQI'I.

• "P~fiiD.. ~Ike"e~e..&.
"Ps ~{t}

~

~~{nt ,,"- 0s~01..

"h.-

h09!J

m&wl\ ~zd.

Wlto.-

ThE·
I"lalc..
M

'&ten 11 e%.,

e..&£d3~&.e>'I, _be""

"'i..... ~

~6/,,{

ThE

~be.tt

0

LWVI!.!:Im1l:

:k...enJl'1.k o.~,,1o.

coI]:l,<=ll\ me_ ~IL ~

~6/Ei2. ....I.-

LBhc.( Q.d.60..

~~x.JotOk

:kIO&.. kJo.l..
u,,4V6D.4 .... tI~rr

s..:b..c:
jile

W;fo.It.O.~oIt.ot-,

""m

i'I'\~fOSJC-lomM..
rd,Q~J,

AI. ·0U6,EcmLI'IIE" ..... mUo;.:.lsi golem.

50-

..-.&.sl~i

e. is...e.>"u.u.,

(l'f1u.~~foJ ...om ..lrldift.' ' m16i~ ~ 1I"k.

1'1&11iAi.oPEvege!t· E.~k.Il=-"" a. ~vt.Se.kbUL ~~!aJd~i.lk.e, ...... df.i!l.<~ 6 q,P",," Qkw~i:. k4ni~U'l--

roc:v"ul ",...t.\.nwru. a.IQIt.ok",f., Qld.lc.hez; vU= .. ! S(nom.i:ftj~ 'm .... ~ ".!,..almrI:.t. ,,_, :{JEOdQlb

mit

en: udviih~d. ho~

~r'Q..

v~[6

v(l_r~w..n.
~I~

ZtJ.~gSI,J Ehbll.ll eI%. ~~lanbu.. 5cs~ ~ 6"d~... rnMon meu.i.d&i fu.h;slti!'ll ""otI~(>....k",", crt:~ ....:. .. Wiu~t i.~. 'PC CI.. j<i.Lc.06ruok ublQ !.i..d.:u.l:.yw. 4giC>' Q. :!.~ ... cuw, I'VICnQ.DIt ""volai. N'UI\'! 24{¥. NQ.~ pr.~~&t fio~li~ 22>a.n. t Q. 2.1:-l!oOl~, VCl!.~~ A '(nQ.~,- bu"t.td.!~ t:W.~a.. .94!;onlrbl. Am. q._~!(..

ch'tkr-:I*Iei;.,;wnll is ~..at ~c I 1t1lt.veUM I!tO£ w[ojd.Ot'ii. A.lUu. oI~ ... .,.g~~ lb oi!:jQIt. \4... !.t~ c t.ljiiveU:.U ...e u.cln!l"L, t'ne.g Jo!l vea.Utt ..u.oo'Ut e.[. 1eJ1~4JfDl hot., j:iUt bc...,_,t, a!.i.vet ~_ kOs.TBnf 4 bell&.I.w...u4ll.o.. (~S g2"~ 9, ~~.fldr. M<~ ~'"",

A~ ~!l.Qrt kd(;f. az 0.&>1 J'el~bU1 'UrgllwdO

.Ax_t'.!jutime.nb:im A ,,,,,u~.!>" ~

~rJu,,,,1t.

m"_~

..b~I.c!~

es. ~

w

p'!uI"Mis
hevet v~ m5Mo...t .. 1Ck.OItJt.OL ~ak 0;1 ¥>l'dulOja. J.r.&.-ttL iakitlt.o%onIL. ..1ll6'tDr e.lL~ .. !>I"'''YW •..ob U. bi:t:Oll~Uof (L .m~~ Mv' ·obswIJt ~klbtben.lfdh(U.mau..b:t r bl.;.... t q-s,JL 1·(1..~ b ... .;.bbl>.. <>1: Q.i~ "".~). . E,g~Wmu-. d~· f,O t!!.5cd. .ffJi8· "_d~
hltL>~

u ~.

'" Il,..e- ~.~

~u"~

..,,~&!.a..

~..6r.lmltus

rui'-9!

At. ~-(l'5ta .... .f.vm ",&m<. 'KorbC:1\ e-r.eb",J .. IlL eJ.>bb un· m te.d.Il501tnok me~ er~lnte. ~~$i~ (.lI.o4o:16OJ{, ""'iot m;' .. Q. ""","~i4!.' t.t .•om",~~~!) ,I!.l..&.ofbr.n c< ia.. vm.,lt.b_, QUlL ~. !,u."", Oltss bl.mehw .... CII'.~ §<>rd~Qn i-oJQ.JIt.o.wn.1.:. ~ erctl-

£Lt£1t ote.t.~L

n:lmoi u,.0:>10 ... 6.14. ~.<ili!ie U Q. He" ...nC~~ j~Q. ho.~Q.1). I.ndhl d~ __ p.oi:>uU. iid"li.tro."Ji. (H.U:s.:~~). c.u. a:t. .011. ~. ,L.e""j~'J' :i'* [etrt. 0.::< Q. vA....,"'<>,.~ "O(I!J fJjo"- "'<:>i<i. 'Q. jOv(;bltot 1t9.y ,,"v~!:l' vd. v iir.Uge.E:. MW b:rc."", o..I.U
Idr~!.i.s
c."t.

=. N>gy.'

$~

l<O~. T'ol~sl.w..a

A..2-

tbm...:

vem.c

/)'11.

~e'hh~It'

rl£USt

WI';".... ~_
0. • 11'1
<).

It.!..... ~~c..L 1..d.00r_n D £I:l~ nun 99oJa:,....l~k. apF"''' a... !OIdL

1.i...t.I~o"'ltnl

""""~f

:sOlyoUo..
VI:iL. Qr.f

ct Oi&ttge::Ut.

.0"-

6te-:..t.oml!:f'l"w,R\.

k.af'.Orc.

VQY1.41-

_be>-. voJ,i, wdtl.fos. t;>ppoUc.i.,;t lrQ_nq.L&!oulr. .:foga1om. &.1: ~iec~ b.IUu· VI:IY1u,!jt. JfjuU;lt kit I,og!:l a:z. ooviil Im::.b

Thli
-I%!.

Th~.
~Gf~

hrc.!!:!M~
~:t:, h09!!

Q.

Ib mB9&b<>." jogblja. =~,ho9!:100L dekil u...na..bco. ... k. i6 £elu~"klf:o(n~. A
["mnQk.

<deni. 1~i..U",bd';jlt. lE.r._Ehhn. jo( iii... d>ris,ics (feXll-eni) szQ Q giWOg ~~.ben.
ki);!: .. L.u

-I.

1::S-1.ko-lQlogH!ll"

alalt.n. •.i"I.!~ll
o.l<i.f:
Q.

..01'(111;0"':'.:., c.m"1!!
~f.

01\1(01'1 ""n.~ .1>!"'!!,S;uI.~·~H<l1.""""'>:1'1.*.

.

:l~b.;,-

u",=-w.~"·fo.9Q.lo""",aL

jelQ1"ICk"'eg.

_~s.~.ft>:!ID.
h"9Y

e:z.

O!.

rene.u.Ht:z.D-

us.hez:

ve:.e:i:ell. AL

!IlK

w.

~td......e ..,=,

m~r~

h.u.; t>Dl.~~~
v~ra""'","

p..:!i.IJ 0%. Jd,

"e-

nem. Qillt.../t 1«. e.:l!l:!~d- m~~ kiiIG".biiz;~the£i;nlt.
0. .. .

.t::~'J5Q'm~t
{4><~i.J1IQ.. z~<>1l. ~ .. ln

Lc.g9'i"k.",""bb"". Wr~( ~c~~"ra. iTQ.~,~ "';'QIo!Ot4S:' iol I..r..J~II<oz."'lIk U. ~~I1'." .. e, vQOnGtIcDU, biw"~1wf lo..lo.hm!:. F. .. nd<,d~bc. t!o ""'lI'.9v~n a. .!~lr.c...e~ !t1~hc.rgm. ~"o., ukcgyQl\. 0.': OW~m.I\"f:a ....I>4n.· Csol~"9!1

meg ~!.

.~mRi.Q!41'<>1l

m* ........ .. M.s.Lo.lllko~ L ,.....,..
~1_beJ1.

""" elo~i:Io! ",~I.:tJj~< ...uu.i!d.

...

~&a.toIOg~Iws.
0;.

me:!>~

",-rQko-

dlj<nae:.!oLkc!oIOg~

_ I;z.u

kii~olt.:

~. t;.gI;CIl~Dlo'3iku" ...Q...,.~, 1>i.O.~ c:!aha. tr~oI.., oJu' o.!Ii.(
Q. " ....

"""'~ cg.!j' olo;!c:" me~"m"'!>$~~-IIa.\c. no!.. ~. .e
jeJOl:i'~
Qm~"'1t.. CJJ,i~1ot;
·hem

"g~i_"6e.I",ur hogy'
(100.1<

qu"""",,,,,"
~)'t4II;.

tJ.."j£

Ia~

me..~~

ApQ~.

t.!!> Iti..~i
ojo.pol'.

e!.i.i!.$.·.f090.~
I(';'~L..,
1.t';~ulno.k,

... ~ olga"
,.,..1:6-

me.»i.G.s ".~~
ImonO!.... ".Glom......!

dyaTdtill::jt'"

li:f!.lOsd;ge. a. HIU.~

2..

1;.5i.1<.oiot.lg~1.c..J.,o

ftaro-k .....01i'~J,h.

,£oW:"'"Look.l"o:. 3.. MI:!.$i.&.s.r:.
!'InlL, outz

<l.lL:aJ..iTlQ~

A PGI't
0..

t'» ki~
"P~

.",1!.~S.~Q.ke.9Ym..!.sm.dltlli&ege·

a.. ",c;~50_gw..qJ:·

vel ~~ o~r.zf!..hcu."nlW.6.I.O~4l "'D!:I"kni. VOl!cJ.kOl.!LAA..
uraJla)dCl<..
,Q .....

"C..~btt.

bi &,..olnnILpoII.Uk.ol

4

,~d<. ~..,;;s..![t. mes-:.iG.x, 0..101"'0'( "efh5UzOd"t.k ( ....us,~L ll!ittk l1"iW6; ~~~I.5g$ vA!l2\<.o-.:&s...i:.). ~. e.R~IO'lil<u!lo

~ftLItO&Oi~u.i ",:... ",kou...,i(.,

~<li<.o~,
~

c.mel'l egy ,,"an

""I!~-

<:s.ak ~£ e.gyed.Ul Tc~~e.~.iho.n tcUJ..L1tozunI.:.. Megped':g 1!9!4"£.!iz:t ~vi Teili~~w"'~~ 48- ~i!iolebtn., !LItO9\! Q. ..eei.dQ, = ~li.l fdA :f!iPllflia; ajbOL ... egIlS"/:iQ. Q 'Ptlr",di.aom<X., ma..·I'O!:'-Z.i: elUg: p juda. Ter;to._, ..tom..ibun (Z4), ","01 tg'l Id~i.. t'lttio &L.cU.. sw.repe.~, .w:bS<. tdj~ kULt<:JDDla.lt.CL InUll,a_,

n:l:en.W

tisb. 'iO~sook.

.ls. ~.~
.t.'(¢~,
~

~
-a.L

~

,co.Iokro.. i.rOm!ut I

.me~!o"
j~'n~

",ok nevt:lMek,

Qui "" "",u5.:ru.·~Iom"'C>L

eg<j~L: he.J~11 ~'" III~riL Q;.. ....

be. mind.l.& 1\t1'J1ln
D""'n~j~.

¥ogo.lom.

Th.!!.

j~<.I;$

(l

"'16E.~~~

2..
~n

E5%katologi:W.

~ro.t.mzi:.sk, Qmdu~ ,.'u!.!o$ibs.i 010 kola-a.. ir.!my ....nalL, o,l.Wkre,
d ....

PMo<OJIUS.to. !\Lm.

.Ot.~

v.;..ai«lu.$.Q~ Yes. b QllcolmClUO-, ~eg!l'U1a.l&n
bart. "''!In~

.1%6
1l:OIn:I,

eS

Q.Ul.o.IWlau.~k.

u.r.iAAfognlmoi.
0.

~k<.~ c.il.i_l .
Q.

....e.-l.!:~.ioef\'\

L-CkdL-

AT. ~j{e.&u.W'\ul.um(' koYbQ.._
.$-t.[jj"S.~9liU.l'Ue.n. ...

.lI'ie~u;,$·d.mr.~ ~r.... u.~c& Lt ,<>~~, o~ CU'. i.;-cQalg ....... i\J>p.:s.zf,i..lNs !!.l~z!lILse.~ben. WCLk.o;z:unlt.., ~I>e.,."~",,,o. ,_,k;o .. !.b/ .. k<.k Uirllwn>k .&~ ...w.ly.d4 .VOIt:a4 r tit. ~ d~ QeL 4I.u,It~d. lLpldc. JeL, hog!joll. (eli~ v.: a r\tCS.
g:.

~"Ii.""

met.S~

oLo:\atk

n.f!n1

• S~onf (~1t'!12.- .j~ 14 arrlt), !J. 1"1 etldooheus VIt. ~l't ~Mo:d<k ~.8 m«.:f>1.&rJ. $I:l.nrJ,doeL ~ ... I;i. Ie, Q~yQ..: ~,~al<:)m.. voI.J. ell. O .... ~ban, ~ .<$IJk e.iI!. b .....Oh. N~ ja.":' ..g;. wrel<ll.ddl, ujjongU!.!.::. IL man. I!.!io n£n:n. mu"ien~. ~" """9WG veml!.9~u._ jopp~ ;1a1<6~1l..Jc., u6d. nyi.W IL. kngl',r $~l~thuk't.Wj~~k nq,£ naU¥Q.(.i, br:r_

rs

ru:..w..

r

!II

.l'..J1lL.__~

_

iii

t

sla~i.

hW!.t~!;I£ke:d.dt. .5iW9Se. ...AL..i..

\lb.n;Uoo%,~koi."

\I~

,Ipgall.ht:. Lfo l.ly",nfiUl1.

foId::>It. velie Q", ~t. h:v.gd.tg 5o!ll~ot h«LQ;Wi;I:e.. kf, I![SosIol~ l!.i\ztrt, ~i..'.....t. 1.i$.,.,or{Q~loLI! ~ thllai; .~. Wem ~u: ne~ !-I!n.1<i. eU<!!n.b.lrn: :st. .. kiben ",'::velhefetr 3OIdjii~. 0. fOld meg hoE&.. &:...
m"'~l.,~£, ~. 5a. Q. rne~. Q. g\llimalc.~f.. A:t. 01'""9<"-.1.: 0,," u~uldiig!.t.l:e.t.., mUld Q. jOl~L bt.3>~fe.It.. A~fo,[C)t..-.hV-I"t.L-ne"vd tJw. hodt.ol~ilie.t.. vi6e1~, -,\ VOI"OI.Dko! daio. ~den.meL, e.niS~dol!k!.*,~le. IU.. Nt.v~i: dic$ir~ ~~I-d.! ~s.u ....a. !Old. ha.t.&l'"ciig, 2&d $u~zd 6t~, k,.-a.eL ora ......;L '!JonBalt. Mrru:l en.~ szOlQjc; ~$io ~ja. t d..n,:!e.~ iiCt, "em ~. a.b:. I"£~~sl kdkli. ~ler\se9 n.:..... ~rgab oke!: QZ. ~bc.n,Wtl.I",olud:; g~~z~t.. II' ~ LdQ~, gyc.!"ro11L vcl~

!I. Me.M.iW.~

v"l"Qlwwok.c.~

ma.9U1:ra. I'Ot1Cll:lt.od.al·

nck.=CI%.

b.~

PO!di.kru.u~~OI<.

N~m.. c.~o:~ nr.ploo£ ;s;x:~"'~ ~bo:.l.8.e\.c. ~" 'IlAt'i:ZI'n4' .0 H~k l~pWr. 5d o:n,<>L. ez, i.t:!e:nn\f!L, 'nogy bdDl~ o '....,6~uL;.:val'"<ld~aI.:cl;, na........ "Pbi<!!:i:z.£ina. ,?o{L. woi .,,,01. U. C~L- ~ pilfanat. ..... EUnhrL mRgl"'".;~ b!liL, kog~ eppen. ~ pogOn~ utall<od6t. erne.lfe.k. 0I'~~':tl:s.~ I1rolliOdp' ~rep.!:b£. h09<J C.I¥I'>. raruh,n. &;.1.: ul Q. !>1Cl1C pet. be~I"Oe.§.a.LC.f. ~,jras.d>an..Jo hvc. 5dI<en.CJ~ IItI4. (~~). S.b 0. 6"5.1. 1,;1.:. II"SOhIOk(p. , 1«.1c;t;rOl' stc!.>"m m.b pog.:i,,':1 b.w.~to.g" "doL, Armkot

=

=

11t!p4!. ellUoellj&lA1ck.
0.

1-til.!.'l.v,gO~"

l<J.u.w!in. a. go"O~~ " Megfnrkllfa_ Cl 1:O.. "b1~l;.Vj ~e..y6
~

ThN.
S1:l!.rzd
0.

lemplo..".,o,k. joho.rII'1es.

iJ.. !JYOl"clf>iwla.
f.f':l~nos.

nR·
,mecSo$i.~', a:to.'1. 1<10.9<;1'~95:1tci':;L
I

~G.t1 " I:n.
0. ".:...... .. 0

"165

~I"z~~~.1
gJtd.d
h1~

• l'.:a..
0.1'1'11:.

Ua4--IoIt)
'5,g;j)~j

K~elff_

1i!.'L~

i.!> ~rf. I~, 0&1'" <L ~OI"l&J!. cu. <nOn:. voU. k,orlQh,ZIooCI.! .mLg .ter !lem. lip. tgcJ pr'¥ro.." (-t Mokk. «1M)' MeJIOmi. ~ ~Itt. aka.rto..cl 4L ~!oSi.lw!> t.;fcron~~· G euu (3(:. oz: i:gbo';lt ~je.~l.e IU. C:!!o Je1e.hteie be-. Kogy tdj~ at. ~logi:.k.uJ. r£mh.ys~. I t.JQg~W,r:tOdl!" vc.lbmni:!\1f:l Qt.~rt Sogoil; hoz, :rb.. a. femplowi .!el~jll<l~Ohoi., ~ ",C:.gU S~~ iJrd. - b,1\."td, 1A9i,.{i.m ~ltt - lr.g!.till'l~i(l..· l+1',,,l..
~ppen.

prO&ibo..

1\09'::1 5f:j!!4e.1em

hcnvn. ua-o.iol'rt.

var'i. .... .&~o,,( 1110.11., o.lLt !,tobaCl~ u b. m"9v.!:.lE:c.~!: ho;!;, co1;.iu;). ;;...........u. i<&L.ig t\~ . rno...a.a.f. ~ It< Q.d h..toll c.kki..n tdbel'\. , 'no!y enel o..'!.- .:.g4.nrtyd '-'k ...rn:1t"'d.~ lc!pn~ a. pd.~ti.kQi. ~oolg.:.'!'.Idc.a.L

0...
Q.

I

pOl.~.:.kai i,dmlogi.tIJ.. Iwnlwrr-e~~
D1

.Un",,\:..

A fIOl.UJ.... ura.l. auAl. . &ddjl!sUlbt kera.N~ uz"-,,,,-t:.

'4W':!d

I':'~

&e-I, Mg'j

ho.......l<.. .", t..Ij<!.ioe;~d

hMWJc d. A

..r

~vj

do.u.t j .. IIiWe

"....ug ·QZit ""'dell!!., .hO!l!:tQ.~ GL"- bl!b;~es.dis....k: ~!IlE.el"";'~ a.:r;
';h'~t
m.u:.on.,

ho9,Y

QlJ: ......alb;.dQ

d ...> !
.&~

0.'1:.-':'0£.

Q.

tndolrolu.. ..... eg .s.c.lO'WlO ~lcm.. i.degvo.

o,

"""'Plcm. ~~

rMrrle.i.ne.I!.. 'OSJ4gu~.,
0..

mes,.u~LOe....,
"hI-ut.6obeL

hog~ ~

...J.et.n

Q,

4. E.u.Jta.b>IOgLaL v~rco~Lc, 1I'Ies.r..:.d..!.i. Illold.Ol!. _ ~l'1c.1t..
.!:!;_elIU;U

Clm~~

.~

(_~",lok.

u"(lIk.(>d~Q.. id~j!nm8g4k.c.dAlyoW:..

.t&.:dC~

oJ,.

m",.!.~~ggi.lw!o
ho~!jWl_~-e.

w.,.~IC.J
(L

bOon., hojy rne.9:fd"LQ modo" ~ll<. UjI"O.. iJ!.. ItoS!:I 4ljU !'rlert~k.bUl. IwlyreA.«~ ~ u.n . .,c.~ ~l~ el!l~'~h'U!l H e,~ ott. a.SO.,dot.Wi.. .51J!l,a£rn=.{g., ~699 o:J. C ...-Ikod.i.~ Q10f 'nt~~~ o, ~, s=bod.. !.~ (An{ "IS."!.SO]J..), JO~I'>h.us. t"ill., t...~1;i Q.~!: &t..... tolt.ik. Uei"Odesrol, 0.'" Q. h~1'"jor&.. ...;.~, &'09.':1 ,,1.,k~ ug!Jt.le ....rnel joWulala.L megcUdQII. ....... ba" (J!,.~~ .f,'!M).

jOC1A.U.atC, ""':.Of!
r~,
U'-

r.~~£i. ";' ..odcoLmo.i.
t>1It.~

kZ'LOn.bliUje.\(. leer- •.,..£," "4~lQ.I~"k:. Q. =\O~le "';'rwi<ll.om d.~Q.(.hi4t,o. ke~. h'4~ \0&,.
iG.tl.IL:=4>nk
L.I;,.
(:!oQ.1e.

e~

"'C!~S.id~"Q. vola ... ;~~.-.t .

d~u!l5lQ.rlQ.ld"ot"

tg,j ..Ue;n.

,.0."
CI ......

&i~4 • cL", .. 0" ...

ko%~l

n.!:IIW[WI. Ib I'I1I:Ud. o.tJ:)k.0.. .. ~ .. o.ko~~

t. ~Io e~d.m.

Vg\"",inl '.. I,mes·

rt'!"9"b.(~oI41,a,ILm.LhJl0.

at

VQIL-

.fu6oi~fo

".Ln.

(.& 1TI~i.l~n,~,

lyelt Ilo.\t ha'19st.l~o~"';'_.k, I-oogy "'~_

...uro.ltoui!.

Th

ji. -1"/J.o

mgr

Q.j .. re....bE.~
Q.

mf.9vaJo~U£.t!,

U.lj~iji..

E.hhe.'L

Sok. olJ,iQ.!!c~porE; voll:: 6.. 1:~td';!I;Q,'l"'On., omdwo,,:r.l:ou:oif ugya", QL b.!c,,-Id.nolo esWolologi.kloii> ~ro.,",~~l\.-, Q<!O vdrQ.tltn:~Il" Id...n.,.olo.g 1r.~ ..n l~""Yole .A~ . if!t"" WI~~i.~ oIo.k ..ililUl. WI!'; w,!u-o.~ ~r ...!<ootIl4Qk;"'Ll,o. .. us.l<Qd<k 6.. j,.Q[leu",~ !.On!:!'" (1"Q'~} Q. 2.o.rUGh 'kOn!:!" l~,:>'4-k 4-,3:6k 5,tld.). Tbb~
SiOk!"le$~g!'e:z. j;U"U{~ 1rI£!l lo;O"yvl! (~2t"" -I1t41t.1c.) EH>e1'\
t~, 0.

= L!., keg",

Q.

ci(g_

z."-Y::lo:.o.gplQ.~Jormj4"l.L. 1-/0........ mag ....i.I1.. Q. me.M.i"~ ~p_l;elo:. Q I!.IIt..&!:FLd,s.w=k.

..ute...
Y.)I""o.-

v"r~

s.r..1..\;'i~'" ~luL

.... 0'1:Cg.

14<>93""
",I!~ ,Q_

Cl."t.Qn,bQt).

~~J..lto.l~b<>n.nWc.!o .kp<.Iw!.* ~.:. dolo ..... o.klto .. " ..... bu.u<.;he6:; .. k, ni.~~ .!",e..~1~lc; ko'rel.c~b.io...;{. .

u.i.dkme.s.t.CQ.-

~rn-

m~l'Idl!rtclo:.

.e;\Of.

0.1<

As.·
..
Cl.

s.u!'>!ptto t"Iosu,.

h:gui:bbb e.U&.l. I.rdtbo .. Ib-i.frlu uraJ.Io:.odOk !-tllli-

bifi.k.4

U

Ye.ft'ltrt';Js.dg

ko.p, ..dOdi.lt.ci&s.1e:.

.... H .. "Ocle5

c.!lQIAdbc;c."""Ici

.b

A ~WlO~ be)s.1$
......nd_~6.;!1

so~~~e

_l

....... ~t~"'-. \;og!;l .. ern
I"ne~i.

~~n!fs.Cg. hog!! ltQ.m""rc~ ~ult., _bioI" hw..- <>r~,(I. L. "';~v ..~ ....jm .. vu.l.g .. <>It,. rA~, ~o.s .jo~kk-\.
A liO..a'~:j.~r.,
'~~ed ...
n...... i.!.

<;Q!.

W..."o, .... , ~

"ogy~ Ill'!."" ~t .. Ml\i.i",1,;. "".&io'os4gr6t. ~ Q u..-dci.!4g. M~.ci ,,';rQt:/ ...lnu;,,·dt. .. ~ nines. #"",,= ... sok(FfeJ :zsJdo.sdg ,,_, ~'Q';Ji4;iot !'armg! (-.<eLc. j1Joi"n" iUm.e.~), oM8lg(l!.I<-)rI".1<. kO!o-nl:>&O~Logi.1:.us, mu.!>i.la:s.i. \'':'ral£o:z:G..s.oL \(....... 0.1<.. 'EU ... a.ml.l<or f o.:z: Q~ka~~"\ldg .. Ib<ir, elloo.jll'I..e:Llo.-.olod.;_k. ~a.-~$oik n~ ml!'~ ~tbl:Ol. ~
o.~ CljuhJ .. ko"t.,
Q

e:~

II> It.a~

110 .... "... .... ~

0.

"ts..

oJukn...A~"" 1"etrIc..1j$"gclc..ononb.. .. "~O'I ~ ele ..... ... U~k Q. KF' IUlnl~lI. 1'...1':'~;;lea n ~1olc.vL I!'live:"",b~i"ti mL ..l .....~ .. n co. :!o.~b.lc IAM:N.. is ~rl"k-. A g.;.ag "'tlo$tQi. S.J. (-:lit ~I.l) AI- ClI"-<1",ei.

~...de..

m~M4ha' ~

Wrb.~.

Elt. pr.dig ~dd~.

=~ jde"t.<.,

"t..... ~
hogy

Q.

hibe~ ""O$si4-it

a. n~p m~ndtrtnapi.

I hCl.fdiz;nap~ n~re.lvib¢l ~,..m",Li.k.
:&Ok ti&.Q. ~ml""b.ils·

~

nc..mo..

~.b.

n!:lelvebOl.

A h~nd:

e!.

...ts -

""9!:1io.

1'1

0.

ui.c!~..t.,

ne.... Lt.f' le,

mi.'\I:i~ It.e'llQs.I!:bb 0..':; uJ;{~1!' S leJ'IIr:t&.L;e. Q.¥ro.., l1agy vd.ro.kQ~cl.. t ~t- !>:dive.ge.Jr. !o....... b..i~ban. lIi.1r,jcu","= jvll-o.l.S.Cl' i.nt Q. ..feb>Q ...·ri.~9"t-k At.i.tol ..mvegek u.hc\;t C.ISD!lOIrbn.n. (j. jc.l£Or~ "ell! .....el"l.":Id.. is 0. " .... vc.{.;.lo!O ~c.o.s~o~ Idpv~~eLiM.. G.Lt.o.IQba.'I'\. A :!'"IsO-

n.].
.t.~1

noli
t,04 .. ~:.!4k.,
tIU>"I

n1t'll9ne:1!. .!io<>JQ.t; Q.,..cj,,-~~be.n o..t",- kd no9!1 I!:IIUlOr~br:. Cl!a.l I<Dr~ 1w--pc..!>olo.bo!O l'I!:fUg:to.l"m.~~.

w(.l<ed~,
0..

T-.c.$

~~
~

e.t>.PSehu.....4Oaft bb.E.:l", ...

","m~~vQro..s!'ro.1. Am"ltor-

!or-dtJLt.lo.

vtt.l,Q,,~

Oi

Sl'IOlui.llt;.; .. £ro.~\c.bo;n

l1A.bol'& w!.j~,," rCUl~/),."!.) LuIt "Ii.p!: .s:rl,,"mw.u ho:nlcQve.Uio Iq. ~e.l 0. .... e:ss~,,<i.~ ~u6I.t9kO. tibe:'1 r.~ tl.-.::'-S~r. <;>t.!ir.~!!CI1o lI.h k.<:>dLi< 0- "';Io~. tol<l".~ elo rrtlnd_':;1t 5elbol"nli~ tMd. .:1 1'<1--.'0.,-. ga.&Qk. kcld.kHnelc.., o...Wlo-~!:u:.k. !lot. l!SC:m~ .. k. 6»W- mo .. do.:n.J.:. ... O~ &.-....tnc.k RL. m_~E: so"k. iI""<:>!t
&l:OI'e.9

"I'"nbl'!'.

"" 911.0 £>.l:.lU;i.r. ,,",," Y..o"t.. \(Ql!'t.l b/lQ_ltba,,w ..k.

gyGlli"(!,.. It:t1b.1 "0-

vtJ... Jtl'..us, .&.~dM (
M( (6lo

et. Mil:9,~ viWcl.
\lQI1

6Xi... £t. -Soka.1trrI. I'IQng:r:..i.k t..Ll4~4 ~H.l'!>~o Lk ~4-u Ii ..

i..tudbs.Ul .... Al:1l:L ud< tpl"'M on-6{_&t~l:.!.r,,", 1-,09:\1 ""l!:nn!:lLU ele;ve.rli!.1c. IIOticlc I\- mr.e..... UI&g
I

io.>d.jo... ~tb.bD..'1:. 0.. tl.", .,..~ \I.Q.p. t"1001~clD ""';'ro~~ k Ie.(l. "';;"'e, ~ 1• .Il.- ,,,,,hkv.::t. ].~!;,rcD... MegpedWj e!s.o$Qtbo.". ~ volE."k~b ~kOLv<iC4", d.ttll~~" (Mi(.'UI' Ck..i.8~i Mk
en" cd"

• A:L. db~I~"'-'notl,';1,OM~"""

ho~

II. • CI-,.. l<ms.· .l

c.:......

e~

...io..r.i. lIa...o.k.o:r.Lc.k.. Q. ~ ki;yc!WI.-· T,:;..U ,p«ICg \r'Q.1~s.u..-.~, sJ-L t,.Ql>b h1~n( VAlo~':' je~.{;oJGllcowf tf> t.l!e:mbl,"vll eR.~£. koz.O..~lc.kc.:1..

-1°4£.1.1<. -

M,vi.(i~;

h09~
vA.1'Q.-

lo ..~...QgQ..I W~)
UI!>. ~ ...... !r~06 ~ 2r.id~1I. idt"Qjy", ':.~

0..

B:t. e.!/e.n£e1u. (MI;: '""lit - Ck~. !"'-), ~Vt. pe~ D.. ~.om~ v1:gH.teIL IU. t M~ A6U) ea ez.
~(L
I

M"k. -1~~D-otycnL: D!vi.d.

urai",1!.:.

I:::WY!:""

w.o.p('~roJ.;Mn.
<I.

mUo,i.i.tU.

\'Ort

Il_

tDt't:e.ndL

~~.

t£.L.,\u.Ls.11L1
i<e.1 ....ag ... 't¥!~ L w...{tottLf..or. I:.tpe;f..

I)9!lCII'o.'d: J€-III!_~,""i.nf: Q.. ,.Ckt'i.!oi:o!o ~ ,;:lJ.t'a.fi. ki~/~a.. (MU5~~ . • A !o!..,~i!., k!p{ef..u O>agyo~, d\oo.gy_ o.:d; 1:1.. ~ Itveleld>e ... tulGLjuk. tl. ~Rhl.i ~wtU£t
e~~el"te.l~

A!:e.X.t~:'il"'d~OI:

crwnbo.n A"l;. oke"-f;s,",-w,\Ij j,og!:lIlI'l1Q"Y"~!l~o-n
f_~

",~r

40. g);

J"r.:tI.I!:. "a;liaJo."GL\uI.p~otiQ.. Ds.~U!. i'1o$t :.~...:otOgioi ert.d.,.._m..e-vei.
..o:I(rWiw.~riUn"k. tt:l5~1 ~(£. Q..
.(&'3 .... ).

(t:leu~9) I"I'tL~~"l IO.bilol

OS~~Q ..~ !tall ~

v.!~" ~.,a.g.'JO" I'"&cf;o~z, ~"rllbJ:,l'.!n.: • A m~o.!ViQm~l"I\j nAg.,:!o" tc...~r.Iu>cU) I..s
...golt"
G.

"-!lor

v~~o.!

q--bOL

"'u~!~w.,...-!.
yolc»~"u$~

~~.

A

m(..nd.n

4't.YU.~ e.,~e50m

tu.da

Q.

~:ri,.... egao"'~n':Sb6L

me~ G..

ki>V&.l'a~
,

~~!;.e.lu!;t

'Iohei: l~ife:U~

.-.i5ejjflO!.ru:o.k ...,I!:

ft1~.,~~
S

a,,_e"Wm~.
n.liWK.
\1'(>10volt.
(L

de. e:;r.

",E:~~

_YGllil.~l.oz:

WoA~

jbm.

",~~I'':'rad.ae.

et",,(S:!.btt ~.bw. ~"" t.c~,~a.~., ir..!U_k u,;nkiivc:ulb~e, 1drG.(!:I~~rQ. pU:!lLU.t.b.t vtgaUke lU.. I-I~va utO.n. pli:d..:g {.a.nU"'~"!lAi. ~j.~~",,,,!tot mi.d.

~)

mu.~

'" ~~"'I.d';

I:O~~,

W1l!Jt.;:.:.~ot t"I":iOOnUa.no,l... "Wi n.l!!.liU;s.i~. aki..!I!!k h<llMa. lidvje I.eII· Udve.6d1'l'ld:. ,,-~.

k"'2C!..Oli)';;la. 011. u.n. 'Fiw-ItUro.lfcis Mf. A6~H.D')· Eo. .~ I,i,(vo,q"" I~lcat', k"r!cl"hr.g Y6g~4-. "emn~.''''';'I''oOio'_ ..~ d I' n(iHm - Q. b.odo.!.l&:.s sur-in! ~" 6o.nU>i';'\'I!:I': Ioi>... ~. E ..~ Q. ~tll".~~le nl:f.,o.Ao!oVd el'~eg a.. tAt.Q....i kW-i.. b5&.1!!I.%li:l, Se.tnn!._E (':no) ki:>v.!Ud!U.It:.
( Mil. !ll-~

A

:In.!i1~ parl<1"t" ... C<!o
~ bi,",~~

hcl~tS

hi.{""IIii.$.t

sG.u..c:

i»~~"'a.
be~Udd!!.(

-w.k ...
(s.... ,,~

Wi:lrt) , o ....... IJj

j';",m. e.a,,~I''''....a.t-..
AmL Mt;;-'lOLa.

1<Jd4 .....

"'''nd-

IcDUk (6,1-1 ~). j!l_z.u~

'Plil&.r .~th"U~

~w.t,e~l~o,"b" - ~~.£g.!.U!I'Uen.. ~fmtl&i.JOdik I .1iott:mk fAJUio. 1Tl""9.i.t
(L "".~

a

v~d<lLm.aIdul£

TO'-Und ......

",;M..:

val"4d~~'.
I.W~

tG.l'ly.

""'!II:! joinl!.
CIoDPOrWk.

ltatf;--Wi.dot.:l ~jQ;,

tries·

So..f:a.ns."'l:>tt kQa:loj ~f1.CI.-d. ~'I:L. k"nde..- ~(o;{IlJnt, m&.sodlagC6 1d~I~U.ldn~ !Q.b: ~j5o;;'g"'" E.J.~. ~eU icN. ..... i.l\6Q.h1t Q. M~-~*,t l-«I~ h!L%lQ.~t pa.t'CIn~,),i~ t.glJ.b£n ~ ~~ \lb1.Iols. tI. ~vt;d~''''«'. ji.:u& .ir.e...... e:dbe"'·
0.. .!o~~M_sdd.,

c..

A wrli'leu.s.&g&t;

~.QQI. 0-

... amlu»:~lLdt
~&j~tSl'e. -icl44i,k~
~..j....) •.
Q

VdS!.!

q,pc:n.

jd!!gUwlt. me.g~le!O flltlm"~ jllia.fll.!.:. kI,.
a. IW~
(l1

E:gyiIt. cld(1lon .tlln~
m~k CIold.:.lon

(Mk 821 (Mk

t.~Utfl!.l"tt.

!cnn

~!lou)· ~. P'r\t'g eg~ je.Ur:gt.4!br.. kUlol1b~ dJt, v~rolto~~ £e..~n.1 m~ed.~ a.. 911.(ilEni.. fro Il. jodeoi me.$$i~i. var;o.koulsok. k.O:tolf<. ~!iinE>3@g:, f'~ aek ['ifonf,"on£a.lod .. Q.k ~ ... d.!':'cM., ill-'I
Q.m£S.!>~~

A. 'Ptl,f:.e:,,_hUvolOtOro., o..... ~ liwr-t. m~~ho.k. "":(>nata, Crll!de.ti.I~ .:fev"s;O!xt v4Ca.s.w\ha.&. , ~i!\IOU: <01e.n e..t M .... 111. :fs.u... s~toi.nt !".. dolkolXi, hO-h&n Q,.'L ~ber"'" $~l: • (o! '!o~). .E:z: a.1o~': be .. ",,: k!nf. (£.o.~.~W(>.t) eI..l4.... · ~

s,;".a....•....

kt \I;ij:lct'!~
~I1V~~.

_mi.~pt.1l

.sLm

Q.

me~Wn

l\arle.m

c!>cdi. .~ oIlnot. Q

!oLDd:

';":I:;:'let. (t;j oul" " ..ns)lt.rU,ikG.jI1' A Iot.S!!cm~"!if. ~ kf:~ er!el",~" "'~H: H", Q. ..,I"$050,;;.LH.L .... """" :is... -tk .... ek 4M.U: ~:z:ul.t.~F'~ol~d.4.k, 0.1<1<0" IIl:cepb!.l-

-r", i,!.

"'%.s
"ab), .l£agll.dno.~g "t...h ..~, ~~.thk&nt. nemMil tvOrl!l tJi"'....... vil~" ,,1m lI'I e!im ...~LjQ., hD!lJj rni.be" elf G :l:;h.... :\L Uu,u; e.fel, ...~ ... e 0. "!6!olL.<itl'l • ..~I<.. icl.l. ",uao.tdbl"e.1r. eI !<>sa..dtl.l:dba.... i.
en:,

hosiI:

A ~.:

.,.,~:to.loc:.d.t.U. ~
jr;1'U~~t..

yQ,,~k.,

h.og~ sajd! vA"~dOOn,
b~y~d ...;"",=oCl..! itikecw,
0..

... bu. -

0."'."'"

ra..gru:ijo._ I'I'ltLg!...I<O'l<.

= ot" .. l~.

~

~

J;b~t

tgc"tWbw..

e.~u.e:, «. ..
vi
A~
::Wlo
II.

~~ mi~e.l~~ :l~tJ,O~ J.... t~l~blL m"$i4s~ .. \ •. e>Jwz:mL nog!.l.C)I\Y1~Uv· c

v~t6 e'", er;bllju.en. meg ... ",&aJ:kowf. ICS~Q" .o..me.ltj

lUdtObo.n ..~iivo..o&.o .. lIill1llul.:r:no.lL ... U .....kdt :!Iarw..._ :l~bt.n. .~~!d.
Uljll.
be
SIIoL,

'mns~~~

etkw u.."epi.

:sms~f.6

':.1UI.k .s~· ju=t.oiIA.trt-

millE.

ilYUll

ua..w.1tU. A

.....o1lc.od.i.k,

",A-Ioo~· ~ t:.it.:vid.. .....o.i"'~:n:t..Da.vi.d. ki~sigd.~-I 0.. .~.
Ulro.rodo!tolt.~[e IItl.... ...J..

"'U::I&I!I"!

"'*
.I

1:I~l'cil'.s"Ui.<, 1-1 a!l!!

II.

/;~lfU!k.#cJ

jl,o-ad j4)eI, j~!

(). ~ ...... ... t:o.J:ia.,

~~

1~-

SoW.G.t1 Q<l.1t. xa.L .s~pe~1I.

e.:.pu..
Q.

~.940. r"l(l.
G.

""".et>~ ...o..o'b:I1~d.· WIti • .:l.!. ct.... e..iel ... ~, 0:1"d~b>
0.

h~!:Irela.G:il:.!a.!ARL vD.r"",k. E~ =. \o"b,.,.."ko~Io"'i4t:, ~ .~awid IdrOt~s~ ·-r", VoII.I~ -..I.",-~ ~&.m"d Cfri~U:k ~ jiws. ellen. 4 ~Ul ~.i. u~rf vlgniH.1d Qt. Ad:. j.leh6.-etn~nde~,ho~~
vidi,.bl..l'OdolQlOl· 'Palu,·d':.nG.

"'....

:t I!>O It sot

'().U)k.:Ii:.
0.

'?sl

·ff7£, aunni .1110
Q..

'm~;.Q.$ ~Alo.do.to.o.X.'

h:xJ~

II:. .. ~

sU.bt.~1"'Gi~',

,..ebu\I'tJ5d.g.
~D·
e..&

dW.
Ql'

rm~,

bM. 6~~ju.t.

jud~an

l!<ie.VErll!.bb >'Ole: e,

u.k.,

tcr,l;!; :ldAI':W~<Il'.t iga.zg=IL, k.:.t-m~n!dOlr:'Ct'-U ~e~.
i'>.

ti.:woW
11
.~.,

l'!aliLd.~ ",euiO:.irQ.

;g..".

M t.r

... Ib "

IIb~ni.r.

~

Vgy llmi.l.::

..... .,.

k:k jt.! m~

'iell~.u~tdiV1!t.Ji'\\L
6.

rntolt.h &. Ml','; Ld.l!je)'l.Uoo.lt. ,A~I"OfI.9.elo
Jc.l..Ant

,kC!!:! ' dlle.n. I.!...
~1.ll9).

pt.1'L tl:.

§dQ.d.at
Q.

left

""""".C"!Io!u-a.

'

""",,"vt

~L"

(s~",.1'I.os..Aftl. j

"".124

gcJ~eQ.OOn e.ul@.s.;:o. jvdO:'- t>g':IP.tlal>bo"o 1I,."Il i:dOb(ll. _mmi.!f;le kQ!,tmt.) ml"~~ ~~t "4ItrI """tt.t..l;, e',. ~~Wti.. j.ol~{: ,sollm od&!.. a~ eEtle It.i:ove!:elfte~ek. " ..k- Cbf:1 ls.;), A ke.e.;J.U~s.tg LI.Ail iC';kbOl
a.

TadJli.i!ot. 5s

tlzl/JOke/cml. ~u.I~ b:>si.c!lb.:.n.t1t I<O~~ (U'I\I"-Il<'.. ou. "'OI'lC!ja.l Trt;.nQ\Lor; ,j[MIt. ~dt tt. L~tk,el.n.", lUle1:et tn:r~oJ. t\. ~Irit. ~z, §;eld. c W!.~ e,. w.i..:

Q.i~Q.'£i(Il.

1ca21 b

Lie. :l;'.L2.8.~O

lello%"~k.. A. iitenl~1IO tdoat .... ~ n.J1wt:. jt%us. nem ru.irl v'Ii.I.~E:o\
"'i:uivs..o(. nt.mbth

~~"~
G. ., .... ~ •

...,e"wl.s..,.b. ..

rir.bci(

I~"oibboiu>"~*k. q....... :,zl,.-_z.i.k ~ ~l Q.!.I..ot.. .:DO..&; o.-.ban.
~,"o. <J~

olyon to. ..Udtod&.l'tlm~L

"'~G.!.lhlll."
~ ped(g

"'an ............

1."'"'

ere
I

.1· b {i;t» "0 It 1'I1V.! ·.....s5fM hog,,! 1u.~ mdS .s~.s.i ~
1

n~.
rne[{o.!oO,.got:. :blo.jdon~tt
i:!I~!~nak.

-Si~
I

~6hime.~I'I<>k, !l "'e'lo· cI:&.!Q.~-6L:I. (u....pl"ii.ge.tl.) 0.1: ei!Y.
g,.

vb.dalul!"
ildvcl.'gC!~1

Ho. jll~us L-.;tUo:O~bd,;k&n' la.l!
aId<or "'9\1 vo.ID.M.i. (

''l:em~II::II"I!.' c.z. ea\!~i.. _b!oi..!u.i. 1I~"~u..s.t.
'l'I(l..""'U~~b.

~\:1

c!o\oe(:.rzonr:;!0\'

,aJQ.Ua. ~ vclami,1tl:1e
Q.

r. merdnei C1.opoyt me1do(.o.n'le~~US,

Uped~ ~ Clll:oIdOl.
,.

iu)g';l: jeW$'

Mo.gG.tI __

IoWIOI'\U~ &I., ".....t;!dc.
......eIoc rn.~"
1:;:1. pl!r50U.

nem LI..w1a.. ~1.
a,
m",~
I

""a.g~
I.
e:& __

vidLJl ~, bO-&Ql6f
I\:j~'

'-!l'£ s.o,iCa.Lo:.. uoporl !tAli

jl9!:1ebt!J't.
'0..

1'1 tU.~ ,lRIsnu., hog!!

lI~pbOl. ~

.. ..,aLO

vQ~Cl~'

k.O",,-j,Q~

cIW(Ok.~

'9!jI<U,,"':; I¥t'Ibe.~lIIk

u ..o.llt.od.tU.,mL.o.U9'd.

51'.Ic!Qcn. -

e~ot~lei.

peellg ~Itek. ~':I
O;UlnD£!lft

ad-

me.nlt'" ~:u. H!:pt-ln:r.~kJ.u!., J..4.vt_lOjf.. Ic~M~. U valo.m.i. i".;"p~~ u.....l.,...., ( .. [.r,e. Yep refoe, .. tn1:LVE; VO Iks.lflet'>'t-dlo.(t ~ , A lne~e.!rUnr. iI':Ie. .. tr..n:.1~r~* C'",",Q.utoL, ~je~viUh~ ,CJU., vi£&.ba. ~~6, ~lo

/'I..d e, vtim.~!>o\.:.k;a£." MIL ';5'1.-5 ,,'I;t:.I"wt jUrJ5 hQ(igo.!: Uln&L 0, kf!rr:l~·.ne.t .VaIOIiUnulegU.megfelti_ !l ~a.Ilar..nM.1 Cl..jW,~rtru.. ~~ So II. aiJ.ucI.. ,i.CYI(>l!.. "Mada.s.co( JU-u!. IIQ.t6$lI:Lnul!g nemaak 'P,.
'b ' • it.' . H 14 Q.n 1'.10 e.s~6!fniw;>an. u ex. g:r. "o&l.lilba n \Il:).., ., • ...... '~_II I'. "wr~8t'\ • "I'.U ".' ~ 1l!.zUJioI. u :« SQ.~, vt$!., , YIl-, 0. n' ....... Ic:l.ili... ~o~i.jdl!;ne!:bU!e in -Io2Ji.sr.tr~nf. <.s, le~ ~«~$.~b&tt. / kQmol~bQ;n / ~n!o~E.a ... \'1~. jQ iI.Orl'l~I'.:r.dll;, 0,1. Qt. !t.Orill.w,...,) v<rO,sot. a.ftJ6l.,
Q,L. .

mLg nem jl!ie.nb\k,

vdna.

j~lW~

tzelc.-

~I

!>Q ,Uf_ Euk

vliU. !d~.
0.2.

14.W~ v.IQf

... vele, unnDu>

h"llgo.6olt I h_m.

liti:o..-

g~

Go tII~~

V~!"4~<Il.,

botlb.knu;1I- I.i. <.1.&. hot~ 'Pc.le.!ir.tLno.. ni.ma;. ur-a.Lt)!'Il oJd. '-Liti &!.bfto.gotOdo .. Q.. ~rns.i. Jl,t.vodo.lorab4.·

v<U-od.c.lommal,

i.do~ ~.

Qnt!!l~ 6j er8ve.l

Q,

"""t;~
Q. ..

~l'"Cldo.th'lQ.k,
Rg!j
d.

Q.~

0;'1.

gue.!t. o;$ic.

epv..~9

ri!.u.t

b;IUiw....

..:lr.!r.nJd&u·1(.w$-

nok PcO"g

.Js050~

'Pi.1.u.u, 'iISr- 501\10 ,per6u.
.511111'1bi!'.s.ull'lla.

tDg!.fD-1:.

'

Q.

mes~·

•,

Ma. Mgr <.Ud.JII..., .. ...,11 lI'IiI'''"'J''
Q.

,

I..

I,

I........

.'

~'I1e.1I; Q. ...,.u.~l

wrctd410mmaL

Hlo!.u'" Q. wlulus. ~Uti.f., Q, iLe,..eL'z:.q&-c. l<e...~'6 :fdi.ttJ. o.:r.t m ...c.~iC!.o hog'\!:' 1u"i ~Ldo t.. nl.:P"r.k~ lolt.~lIt ~a.t£ I'I'IC!9" V<lIc\.5'l.L".lIIr.CJ, e.L c. wu:s"wu~ vdHUla.lcm 1.5 IOUre.pl!i: jili~ a. ~:U:I'I~dtiu'm
1<oiE.~n.., !lml!:~w

f!lo~l:~

0..

1e.ws.

!.""'~,~
de.ru:.

10m ~ Newt ~9!J QIlEof; 0. d.ol09 oS ".M .0..: ....,!t.e. do NS'E.d:.. kog~ noLnde .. ~50. bcrmlS«'Ie: QU~IQ.!.u. 0. "'e.W'::'"It.~r4t50 ~~U~3!!'u,"~n.. {ilref.I"iUha wut~l. va.~1d:1

tc 'ryi£ot 101lu' abban. InLciDbeI'\.

"m!:.lO.!'ouU.~.9c.-

rh Olyll.Q1:" m~~, meEl!o.:J.& "'011:':"'0.\1.. i:jro. :~...ttImaet.r.
~~m

R.

~G/Io

_JiU/&
ror~[.,

~w[e.f;::k.

'0. It..era.:d. I.Ildn.

h.J$ovii

.,6&....
mu.
valna. DI. ~£ .,f. uEL."", ~"tWi a_ tWnll~"b'.

mo,..
r-a .".,e....t
0.

0..

~tll:itcJIi!~e"" h09':ffnicl.n ",,~w. voll. bK"tW!;Iw.s cIOtLI> .t>UIf"e.di1 ,..es$le)sg,.

~.. !"J",Q.ct.

e,

!!!!I.o..w U£. me.;!-

~

"tpm ~

eI~p:uLe.s..

Ax.~di.g
fnl'go>1t.

.:s..
is

",~ci.s w..e.t.
Q,

k1ju.'-'calc.

,"QI';~un,ji!Ol&IIm:., hoglJ Q.

biU)~tUJtd.:,(1n)ld:,c"I!M.t'I!I It.t..llg[i.),,"'.

~.'"etufA... ~ "litt.
a.

jo.c..I..,Q!r.u!..lc.

e$

W)lno.. 1u...~m.[.I"'''lflt

S~ ,..,~~ilu.to..",oil~ia.·

• t..~

U9!',j""

o.p"'" ~.1:oL
bt
(1

W-nil@;

~I~o.!!.

k.et

1t.g~I\~

bye.,Q"'.d~."k. ,,,"oc.t;mu.6c.o'1t. OJ .m~vi.(C,g~bCL ~lfl&,tIoIl., a.-,!:!slou!k. ~bc!.gtrd. ma~ mi..ndod ~ ~i"~1\ r~lc.k. A rnet.s.~cisc.:.m ytgcne t£ljeun. oJltol ..... fllll'llenne.. h09~ e .w...lu~ &iW ~e:y ~h~o a pt'1I!:LrtlJcil:: jb:<Jeo ~II!.Uil minl o.rnl. c; k.t.1'1!'!oWe ~$ c, 5~1~ ... ao:urQ ~ ..!!ull ~volt. Ocd;l~tv,,", Q~cu:. ejde 0. ~& / eSC1! mint eM. StJ~hQlo.d.f., .!'.I!.WI",,~ Uj~~enWm eI6!kbi'C.Qll!:f~ t1Lnc. ... U9Yo.N,§. ~ ~"'Iled'; m~~w,c. \la.tO eJidpU· ' I~s ..e 11011all<oWCln" A ..O'a. IIOl'Ioik.oU>Oil 1'edi.g!t1ig k"y~.bt,"osy vo.lt\lti ~1bl.nQ,CjQ"Ml:ilt vAlt '101_ m~~. A ...~~w.-e.1t. ma.. elot.01t9 k<l~10Jo"" ~Ud dhia. jb:u ..",(I!. iws':l kUliovii u~l:o· "';bb .LJhu$e~ C~ s..:"nmt>,.Gd,halo!.Ort. A ~~ ~s

~..to!"",.l.t .~ sten~-lc4i"'~~ &o\t~~l., ell fods.egm1. ... me{(Q$d.e,kLjcle .. i:,Q:w.e: ~t (HQ~ajLuo.gs,,) cu., ~ Q. szl!..... y~e-s.I"dl. maruLa. :.Uiveg" A _veda!lki,j'e1U\tU:l ~Y a. n.e.pe.Iu-e ·e..E:l!Jmc7.0w', Q, kc~du.l.o

11::"_ ...

o$.:U"s,e.

.r'elm~.

~..o, 4-

Y; .su.n'f!U'lC;sC

puli.g

~hlr.

.:I."::

u..t.up~.

eel

'T!!Sl~, ~Arn(.r:.. Te.~~m.g" ;,8 c\lta.I~"o!iW.j.lUlu,i &:,..t,ol.mm orrol, 1ws.1ICI. I'nd.-Iter! v(:Il!. "'lI9h4ld~lIall. (~~) .&m~,,"Lc\.!.g!.a.i.

b£.e.l ....~

\f(lrt.

It.eU :HOve.<) 'Ic.f jAkDb
br.t.1.e.nnyC':r.~1t.
Q.

JP:t.Wf .~w.ro.. 1IO~~f>II 4z.O.jQ..bo. o,d."'Q,!.
I'L

0.

At.

.i~

~vt.t1C:U'lt
~5

~A.n':l"Ic"&!Le,,,

(g~b:I,,~)

(I..

¥JbO'!fIAd~

.."""
a.

bid.

rrto~!I"rMc.~t Mn':' Qm~
a_

ooi..sul"lr(.!

dt a. kcO"il's.;d. ~.

~rbdrn.U. adhtd>

w..1'IeIL.

~l~$

~

bUl>tt.len ",~hol! 0.):. ~w.klel'te~rt .• +1'9'" 9. i- .z~"((~k.u8W9Ut.tdU.. rOc baUl., nun ptdig hc.~t (TOd) cl.Il:o.Ii .. oc. AI. ~gC: ~klo'Eo.lo:.L o~'&IL!ilgge:.~" 1u..111. ~r.bbQ(1:r. an9&!tZ.ial~. AZIJt4n. orrOlvM ~, kogy: t!. [ve.g."-

.4q.Ei~

~:£o

b. ,,~ cngdxWut.

I\r.1TI1I:e.dt.i.:e. m40.dtn.

~~rt ~

• 4- q..2.1!i5

Cl. II1U •• hgWii.ttJ{, be.~.u(. - ~ 11. Q.se..""00 ...... .szvo'.ni.eiE. c. ~~ ;b'xo~ Q;. mesfct.tll.d "1%' ~..o( 1m1';~lIipu.tti. _I~t- HOi.,_ o.rrbl va.. it ~. "'~ Q_ m~ 0.. 9\1u!elt.ew. 5cjedeJme. ~

.a

Frs'" 54-

valQ~L ... iI~ L

Th iV. i6/~1
.....n'L

Th.[_

~'jI&l.
liz",!., rnit'ti; £mb4trf(.Q., ~p.[.:cif. I&(:&~C~ Q. {Q1"~l\e.1.i. ;A.w$l'td( '? A... G.. §:ogalom,o.meJ!;I j!~tJ!;, Icgkot066i. im ....e:gjelDl~ volt, ug!ilam.It,kDt- i:l.lqiatnn!l0~ L,,· E91jrUu.~i£. 1I:r; ,£t"n~f<.4·~pi. f ~i.::O~"'pi: ~~ e.b ott.jeltl'l6.' ,0%. G'( ~ ""ty ~ e.m~." MC:~';"t "'i~ni Q~r;m Qlc..k Q.'t. .E.mberf(L~ ok.a lr.ten Q:u..aL bI.I meg., ~ 1.&!.fdd ~ri.I.oft a.. \/iiO.g ¥'. 1eI-, .~ I!% CQ'. ~ ~!iN jr.It'niJe. meg lfl~o.l'I, • ttlC",t £ ... brAr.fin.~ AI: e!!o() ~ ~ f.i...tIt., hON ImlrfgiO(/49 LlbOs~ I<c..~ 6eje't Iri cHoo~.~!:1 !i· :cvs 4:rt.tih~o,...~ I fcl~f~w~
~z.olho.~. A

'. r;,~i.d
IeI'"

mag"""

m~~

Q

l:l>~).tU:Lpyi.lC.gto.
Cl.

.~t.

(IO-lit

d ell ~v-

T!:rmi.!iUU~

prr-U, ~ megvolt Ilipu.lts. I ~"t:.
koyi.s ~{~"!loIt. va~L.f:J_

Iu.Uihet. rn~ biJ!Ol\9L6k:. .!ozcnvWO m:~"rOL w._tJ l1l.IIt.c~~~ doli l'l!.r-dOjc:.. Air:,. ........<Ld.Il,uo"'-MI\ a~, hOi;\I a. hI..
ma ..~r4
~

C9!.1i.!~ert s'tb!vedo

vbl'l1-

~"bo."
yolLa-1e

Uidr. vol!lD,. A~
.!II~jj(ve.
gf,

£o....:t:.va..!lok. ..... lezu .. h<llOloRL. A!e-I~ ... wIot ml#_'M~

(,0,1.). ~Mk4k.

J."Q!IoIrla~,hogy

co..

mre.s.&ou:..,,-

nriuod~~
_ '!!

~r¢

'':'I~o.n.

WlIIoS"

114ft \'09g ml:f.dic~~[heiSOm (w\.:.24J. T"'nut~Sr"" :1·1'4...,. !I'GrIO uE:ai~&., mer! n, g",~ (elen. • 6..1 'hog!!' A (:lew~) .u.n ed~l ,,&v-en I b.lf.GI. e.1lI1el;lf. oj ItOI'l<:,epcU; 0e~&!'o_~~Q,n ... z:s.iatibGd/ci&.t1t:i1 1£1. megi.na.:.\r.olv ... , megala.pon' .... : 0 ·ia. nc.m o:u$. .unoben .Q_. o.mtalo t~n., E.1. D1:. OJ lI.orn«:pclb ~jrQ.Qlwo.liW.( 0.1I!l1;)['::I"''' IU!eki~ ..... ~ lcte ... mbcloll jelel'! 'If!>!! " 'LSold.!. "'~g'.io~e5en I::clUL.
nok. _~dni.e

9~" . VQ!';'bQ,1Ihi& :ltUJ., \.Qq" .; G. i&<ob&.,~ w." .Ii _ 1a.gt:irP, CI Jo~oben beldi W'al;\c.ew· \fdc.g,iUlr.t hlYG.IG., "obII' ~tt£ta.JQ.ban nun""_ <l. ~.kI.. '.!pet! J..I? A:z. 0. k~~ "'':l~Ivi. t..oc:k>Im ~ (rnc!~o, o..... Iy t9!;!i:rtall1lu ....4g!!Q ..bUl~ot rul"C1tlt4. t. ~..!o.$i~o.t. • "0., h.jno' d ~luv,~~ __ n,,~ ~ Yi:l~g5 ilt· ~crm";'r.i.OL ~t.bCl~Q.cr.lbisla.r,..JC, I!l)e!l ~t:m h$
J _.._

t9bo"!Jel I~ ~ ~ItIU:.
~Ij,

~Q-Q!:I ~_e.1('g
_ __

re4L.:6

re..

l1li

~ __ ~, - I

I

L

e!.

l,.le.. .. i

a .JO.galfttt:lt.

Th Iii.

Th,R.

~6/!4 6r1ulmQr,.!:lotA..sdncrL tnR. noll.." (jbei" '!oil} ,!. cg~u.
0.

t.!.~fE.""~.c"".
u"bt.."':'(
SUn·

llI- n. be~lo ci.r.t.:l.ID.neS beleJ. ..he. .... sQi. i.s" o
~"nroo.l<

Iu:.j<ll[e>-rWotu$,'LO'f. s!.tm~y ~~ '"

\L~v':'nsO.g..6l. ""'''0.

~rdo!!lt.iben., kogIJ Llilgin\J.J,b

~e:",be,..FO:·, 0'(. V'l\bu ~

(0 'ULOr.TW «.Y~~"'rro\l)

quv.n.
vil~!o

!.Or-O.na:W.

WbE.ir!oE. ~.

gondQ~hIo..~

ktjejeu.:. "'~""' ..,,&. VCI'o'-"&o' ,o ..d.~" H~I" ""C9it.ldojc. bel'\·'~dam. .I. 'Ott .l,o!lt.htt., <1- 1liE.""",be... Q.i{o.lO.ba.or'I. (i.n ,~"U~~hc=WI S.:.nn"')" ,2.. vo.~,"e..
&nIb!!'.- CL.mtnde.f':n<.~C", E.~...,,) e$r ~- 'rlftUm Qll he.Iy~1I: 41! (.",...,,,,sd>~ .. den. SU\,,). G-,rf: a. h"'rm04Llt~h~x ...Ma.60t 'kt.lo~bbt "Uo1;j':'l£ ! • VU:~nto.1l- _, kogy volObo"u ,p,." 1<5.

Wtuk.

SeA,

hog\!
II.

"'t'ltlo

·ad. w_.

~ba."

!;:i:lrtil.o-D
k~1fl4ik A ~rg ...moI< 0;:' Abba.n.
~. ~

~n.!..tc.t.o.

"on.,
~k.

boy n4foa'l'!ok,

htt ..e.n< mind1.g.9t~r\.·

l~,~y(rr.,
~,

!'If .... !! jeUemu.. "

i ..hu~
0.

.

lop.

"e...."

• Vt.uf.!t=no.k ~bt.Q,mI!:"rb.wn ~

~bbO.
Itorb~

Iblwngklk>k, blmrl~t,

kalctl.neSoi.

·Id~ ~

pl
~

0.

K,"",,· kije[t ..~.si

r.( ~z:

~"""'QU\ol...

41~1 Q'f._

nd~~

vl~'

• "'eM tudrc>1L ~r~u.mi.. '(Ta

tJ~~

ruUr~..-&L
l1em"'C.

VG"'~

~,v~

g&.n,ri.fwS.,

jo.jt6,.-0..-1

j~Vr.-w, szobQM.tl.b.I~l,
~
Q.

VQ9!! inde.J&liUO';, botc~kUt

omr.l!J b.irda-io.""n. ~Urf.dll\~

besUlot .:~ ~lee ..t~e., mCl.g!l:u: •• )~9lo_Uo.. A :"'fAb:A peJ4a.1<. ~i.!d~~ii" 41&",'1.ma.,ad., V99ri.:
,~._ ,Si_ ... ~on

~ .. 1.11o·hu.). E.~ m~ vl!!rzlCban af. £a.!IIl.jult.., "l!.er, nGs<.. - bll u..."....... ",em we. e;l.LJ""mL !':[Q. led. ~ • (~, (gr9.ul'rIlQl'~ c;jut.>Jo.~n~). E2.. Il. sWtCli'tilwlrok. ~h .. ~Q._k.;.o. emlik.u.t.&t.: .4. sWt. "pti.lw~ok"~ ""It; oIl!<>" ~t.fiG.· ~~jeWp<>n>l'et~, porhu:t.ernos keJy~ ialCll~"k.. ome1y&e: o.~ En.lrrcr-fi4, s.zO h.u.!:l~ w.t.tn~ ID.. '.t, (j. jut.~).

~"-

Jo<hl1j

tniMUtM.'

I HD. 0'11

,en.

0. U:(>M.

s,;; no.L htg~ti\., a WWlLlw.- j'U"Q.,J_ a. UrA:t ko.pl:¢, .o,k.It.or. orrQ. idl"km volnG. Q;'l. iKga.tIl1Q!o ~wt,hog.y Il- bg.. nO!14. ~""';'''''';'rlL I "eor Yla~o..n.o.lt. "it ~/o~ a/~"rI' egyei. tIo lOl"o. ta.~
"011'10.
0.

Th~.

~%5
C1ie...o!ot.g eal.£r¢Jyi. UI'c.lol'!'l ado.ioi M~. :hogy m;.r.a&r!~le ~ ..IW nUnul
Uoto.ll)m,

Th,R.

~'!e6

.A: Cll»luiollp5'Z~S.. kbe"" «.tOll<ownit ~g'j ol~n. ,mU'I'l!!:'-L 1lW:k4L. amel,::! eg':S .~bu~~~~ ka..$oilll1.. AI:. E:rnberf.:o._ i.1: hem c.lm, I'l~ ii.{...I~1 c:t""~ mini a!:I-- IilOr ft\ctgQt.Qn vive ~C.I'l.~M. ieIi!!"'~"~ is j&lell~.9et h~. Aho.&anlo.t., oa. Q"uel1o.!oQnii~s~.,.ban 1'I'I~u. i!!9'.1 :§u~u bt· ;"':;~Q.lo."-ro. u£ol ~ l'I'Iut;.d:. A'E. AI.o.pUO~ ~ ~ .. Mindlt.t.l I'I'I~ U'l"o. vono£i«>u'ic. .(. A vtu;"."41t1v lU§ejlEukne.k olgpAAQ"~ (bM i-): l:Ii:.n. l (o.n~ .j61·~~4 kOruLlu:.l",ikc.=t) v'Wb 5o~m::'jo.bo, bl!'m!o ...ti(, ~.'d jsfw le.g~ .. Q. W:1~n~l ... o.WI O' ... l!.l!!elu.t O'<w.:dO.l'I,-m«lvt.. p&. due. .. 1:9<,1 "'''"d.it. ~I;;t ... ulcl I'I'It"Ckn.n Guvi5 JA6yn9c"a ~mbc~· .~ 0.1:. u.w,dcnelo vit~. htloull'>1o.\t.: Q 1'Ylta.,. 0. pc:rt:!oQ., 0. bo.b .. c<n(. ~~ Q srlr. eu~t ~4ua mI!~"'rnLsW.. C;~tl. e.g',! oI':J"-I1o. leM9re. .sill itt 0.'" l.Iro.!oW\, O'... I"-kj, liMy ~gl:f nexl4,
!lM~C9!:!~"l

Dido

Me, ~"

.

Ot~lje.

.

Wat.:r,l .... o. orOlc kotok1m •

6 ki..Al!li
A
a
y~

a._I!! "..... m6UJt d., Ul'Qh .. e, _ ... _mi.~t 1'I't~'

~i

(bb.¥l 1-,\,) . ·ufAn kOv,tlu.~ ....~o~ .:.g!jl .,~lm.U; ..':"t, 'II1W ho.-lco.lcwtcU"'i"~~:. a. hoi.tlom
SUI'Iijei.
~. t.~

a.~:t'd"CgII:Sobuhckva..,

"-lOck. le!."I. c..&:..dVd,rAjO\c. Ie$'&. Uo.szg,.. (~-u) .....~tl.no:.t~g. I Q~':Ic.ll .t.-t . ""b&odilll""Q_r"b__ :1iu'CoeL l!I~pii fl:h-)' AI. a.;b..-l1u h.u.oart. .CiIdk: kluht~1O: iObb • ...u.! eJ,.I,I~'" ol:i.oon ~lLttu!lo c,!,,-'re. t1i~Jd. !ilntl!!1J ';b.~LPlipCl'C u~· • MirihQglj AI bC,n. l·ben .nffeplo ~la.b*. .. vil~g,i1Glat.m,", .£:IimbDlvm.w.., aLri bt~qJgJJ.n, t/lufi)u";jldiJ-, ,0:1'& vtdJ.eI~Z. ~_Iti
h.....

.t.W>.bOl,,"'ot

~:P'N!Q," OJ..t_g It-11tQU\. ala c",br.r~ hc.:.o"I.!I ...o't\.; (12; ih·tgltorV ie1e iAriDII.

u

I,

odClv~'!.o(:hl

I

ho'l.'UL.

,

jelVtne:1o: rnt:I3' 'O,,~'" r """ve parduc.. me.rt. h<.!..l::o! .... c _'m&Q"~ mfJ9jclOlc_l: ...8giit .._ .0000,UJOnolll., ... ~s. pa"du=~ lir" .. o.k.. han~ ....;Io~ . e",~, .1"Pe.... ~1J (I;.~ "m/lJr t.9'::1 e ...ber . !et $ jclUoilc. !>tte' ~

o.t.

~het I~,

"S:trad. t1lpie~,

."'"I1I.~.

~~ kolle.k~"l'lJn.. ."",,,,b-J. be. oJtQ~CI" o,'t. ;.pQ.ct.ok. ~&al.:

·-6_
u

if,

.!;d"."

.:.w~ ~

"'...oso",

Th~
WltMUl

Tnji
~G"/8S
vc.l6 v ~~!>Ulft.lc. o.la.krQ.{, uCQI.~'44

bi!.rJ

e,.!o&tbe." ~ 01,,1£ d I alii Mm: I!.... - ..."lo,s;W,JJ11g.. {~!N)(I,"'IIYo.i. (hOn8AS -01,,~a
'A.b..oh~", opol<4(~u. WI;) , kpl'LA.tJ.:
e,

,,!tI""

"o/&~
t.9Y clyQn b1...o-

~ItA.br
(Q;_

ur. , em be.rfia.',
vti.o.·

buUL, wn·~.. t C»n~er\. l~)
4.£s.d r~5 I<On~vit.

I. &..,bl!.f

~

Gcpo-t

,.j • .0

• E. X

.Q.'L

QJlg~oL Irepreunl.Al:!o.,

!:oiLOxo.d 'nigerl!. do.t~thQf:j... , Vi.5:r.oi\l: o.L e.~p k k~pr."bll!~Udl"t!1!. EI~p"U;Ihf!.~
~'L

E.n~
CI.

'n~1r.

QP\!I\ilQ!ClL Ic.t!pzdS!.:t
II

1.1~u.1.s.hn,

kO~

-SIIX~(.m<i1:.kwi. IPII"(I~&tLl.t'I'N" itl'~"" A menn!j" II-. ~-c hoio.larn~~ plllrallc:.lj_t I pG"'o,ItiI. .... JI.~"~~,,p(>"" ... ~1tOw.{Iu'll.k 1tI~ hO:&d-., cI."v.!.~l e, .§iilc:JOn.: ::IlrMI vUcl,g.....Q;iom.... Jot, A ihe"":l-

Id,t..,) :lv__l n.~l

",~l>e.n..

A, tgci~

30 <t '

hQloCIl1-

dQ{aJo.s.o.rQ(: (c t.'''-••) ~\';I"k Ic.Pll'Ic... l...;'oJ a-&.

~dceb:Jc.~uk;

0.... ,',J~!ow.m"'~LJmi

~

u~ ...

\uILI:.~I!U.It. !;:1~ a.

'Le..o ._krhn "~Ic' "ltL\( k&plriw,lO,ie, ~u" xt>O,~t\"'o,. .~ aoporin<:r.lt, a :SOld'_" , It:! '=~4i'1 !<»d.~ "''
<:~?O"l"a.k.. Qi'O'ocl'jct. iC C,'d~ ..elt. •• _all,j_i l<t:p. "';:~Icije, re.p ....unwj~1. i.go..~o-.;. l s~. f

_.
M

k"~vlne.k ",~"d .. n ",,&50 . '=,L. a. ~n bc,. s,'t;!.Qet..e.... :~ - q..-om....:mi. e.r,ltd",;l:.nx f.a.n"'&Itod'-k. ~~p ~~ bi~"rn .. ~Wi(, i.vot., ~", ....iSiIe
sp",.:o.Ii,; kuC~nI:! "'~$
PI&m

!tAt.ttve'l..b1

Lnd",kQ("~,

..esu. -

Iwg!l

Q'Z !i.~

E~k

ni..nl;!obennt..
bQ1"~

fA &:m.p'

es.

lorn 1.I'.ombolQ..,~rol .:-.ckan ~., ~mo(n.Qk,

~mU:l~". ~e.rl!,

Y':f4 :iof~i.k 0... ...-&. Ii>og~
iJ!mbey l'Ie'r. kiez-e,

Q.

Mn
.LS

L-.og';l posi; 10 e.1M ~l~, ~dl.£ti.Op t.nbk 31- 1& i. ,,~ ,,-; &It.inkc.· ... sok. 1,,,,1'1 ~!l_I ..t 1~.~nGk e.J.t !lMUld~f., m.egpedig
ll!r:I~hQlIg:Ll.ol'l"

'1-bett. 5oure.p!Q &'£imbDG!w.s,er

~o'!oO"tO"
~

w.!o.u.."gb_

iJ!:.9!:1",ilu,o.(

I~"t::.J,.
e.t

~.

oIak.

td.-

~

.!'4mD()t

ill, ~bonoikod.an,

Ax.~bl!."O;"'3"-';",. £a,c$(

,md,

nod 0;,. S!u ... bo)a~ ~... ~l ...u.I'.., ho9~' 6. Ay. eddigi II'IQgho.f,QLmo:lt. bt.s.fi.(Jisje.lleg~ 'I01talt.., 0.'( Uj vi.!c41.....oJom ptd<:gl!.mOt-Wi, .......k.ie.s l&silt. .:2.. ~n. +h~.5f.c ~£bleb: a.k~!Jal.:.zJ.hha. (~I-J&n. ';!I";f.l.j ee. 4'-s1!'''~ i E,f.iC-1' E.~k.

I j",llrd.iJ!,

lLi.!e.it:I:~re.,

Megpedl'l

arm ....ulai.,~!:1 1mz3.r. {a ....AwIc. lritel;.r.l!;, kCive.fuUJt., 1..09'::1 c.z; .. ~ C~·t. E~t...
~l!l.!elj~b
UA. .

4~)
v iJi~·

~"f

ClZ.r.ij!e:!.~i!nium.i.

~.

~UtekQ

"-O"~r'
E.zQ.

4E.~r;"~

Ice{ f.o~btoi

kOh!:j.!'e} (l,pokc.(.c;pii.i.:IJ!.

SolcivL9

~tL

l-.I"e,.

n..N,
Abb6(
(L

f.i",yb5i..

hogy

EU¢p

e.llak

'{6/~ $.01-1" ~

4E.s.r
OQ'\

~$,

mt>MMiocvalojo.-

1:1<::'", l·W

kopc.s.olai:·
.:;. os..r.kQ"'~"

jeJ.<JSo

U. =t.

Y&.VOI'Ia:t~l!:CQtI ko~

&Q',jOu.!.&ng

von.

l-~66i

.kiiI-~c'~'l:k6.i~a~
; A'I: Cl.po~lwl. bOn l.bU,

11th" !&von&.. ...
btt& c.l~

p(

han ", $.okLo...L 0:1. ko..bb beleo!Vo.r.!iL:t...o:bbll.. t.r.e.nn k Q oJo.pr.~~. ne.k. 0. !.~U~9~ ie.:kI;.!'UlTlteJ ieS.~ (H·(cUCns Son 0{ Han). Ne:M j~9Cs.vlf., .......... i.ftd.(lkol$ o,)f. W:l02f1:
o.n"'y':"'o. kiohll:re.hl Q.pc>kal~pUtL.lskol:ve~<>14k Vi.!>Ulllt; elv<.W4n.. 1+.I';jU'
Q.I., ha.. e.xt Q. k07f.~oIO:kot vo,lo.mi.{ite. ,• ,~ , 'I ~ t , ' ~ ..." ,Ji.a. ", I .. "n'~'1Iu"" dl!: 17I~~e:.m yogzUJ·ulc.. ~I.~jok t;gy megKQ.M..yow!f dmhe:r.. &:. &.lus.ho:.:,II.Z:4..& ~o.t. (;,"'~Yf:4· ~'(Js.'hol-. A ltD. de,. pedig ",os.~ lU, kog!:l' jl:ws. ...... erfo.-(ge£l/ b ,.:to.vaU, I !<.ij,O!.I"'l'Ite..u! ho9y- !aU b-b.lmI'QO\' : 0. rni.,dl'.n"o.p~ "<,leI... !rad.:c.i.Ojo. alo,pjc.n v"'!':1 Q.. lalamo n~ ...I",i. tro,d.{w:. o:io.pjc1:.n.·

"un.

". !levi" Iti.v~u.I~£ cI&ki.nt"e. mu,d£g 51b.j4bbl ~;:'1'I9'1:c-no:Lk tol OclC ~mberf:.a..tgi;k, e.r:!y.. i~ a. ...c... "'"'eL '£mbe"~· vlW:i ~t'1'I'I4jQ." bort (ApC$e( l!;lEi 1st ( ... ~!.,.~'" l<.'Jwb Hilt [cd " 2 ~~,,~). t-I <i fotis.d; jl'l -1'1 ~Io. - bOl<nc I ru.ol ... ~I,(;,t..g

J.n,,$. ki..jdt.ottiio.!(,. ~UL"c.iiLd~Il.,
I"tl.>\d.i:..! £Oj4! W~
0.% S%CDI"" ...

EgI.J.;t,khtt

ct. ld£;!ju:!.. otl.\I\!o1 b-u.~t igp\!.d.ig tn~i.s.

E~bc.r

!.:d..ot

1.t-

I ....

Ug~,

m<1I t

1!9<:1

md~ik. ""hUL,
zc:.lc. Ule.

~-"or..."..

bo."

le~

M~o.u.,,:

~~

ls.

olScm

Id~.

c.h /,i,'ltil'l.iitr
<11. "'v.)PI,.Qel~",,*·

$« E._mbe.rfc:o.. Ioi-jelenwbol
Q;'t.

2Il-oly.on

I

a.m&lyihek

vi~'tOI\i.

A~ U1.berfl4-ldje\tcn~ a't- tvo.rtgcl..Uu)'l1ok>-~lc;cI"'\~nok, QX.O.'t.. c~ a-t. e,la",&i.. u ... c~ !cNulMQ;Lc. il!lo. A:L e.vang.&JLu...alQ,aJG. vi-

2...

.~t\..
(:.,

vo" ~ ..Iw~50

k:.llt.u.!o.(I.., I;Im"ybe:1'l. n.... mo.so ~ ('!, !t_i..a.£.) .

'&Wl'lt. "'''flden

y~~b_meg~d.1jlJlt.

(;~:o.~"

op&lw5.Qkn~ eggsrIM·T"'
¢

lanas.

eval'lgilwmlA.bfln ~·5ct,j,,~j"'e.",>!e.u.. fR.kUt61!i~

u., ~
b-.

......b- t.. (86 " Mt 8:20) tm'iOlI-bol'l
Q,"",-

'J~o.ro", ~ ..u&"~,,.
Lt. ~h.l.tD,
yqlJ

t.t.ndQ.,

~g\l, 1<09\;1 o."I.l2./'tfhvt'ot
"0;(1

A_j~ws..b:adw.;.bg,.. r~b.llO:.. I Ltl~t;
'je~
rrollO(llOt

Ie-~ Em'ber.f<'o..-4r!~

0:1:

Q.~Q,tdt

k.iilonoodu:

p,Q.

A !t.\I,Uiroda.lornbQ1\_ "'8m 5o...uul. &JOQ"'- ~",bu~ J\iub. - '!i9!,1 k4.....e~ItU. J!1W,i:l\h,.. A ltiv-J:w.
.!>.:o...... -42.~o.

Iii-

/1';1<Om

~e1u;.,o L£ .... ert.el;~.i~

~",berfi4.·~Jd., Ilti.jeIDl~f.
jeUfi!m'l:i:

tot.

('1 o:~

.j.!o~"

+':G,." d!.Uen! DgQ.1 m:ct. ,

"'~I'rt

!.~i"epet-

'fhE
4%"1

rh.iY.
~1i191
0. .£Ulde.1'lc,.:c:.juk.
F

3. A" 6:mbec~fto.
'Ma.g!!O~=._ C loOt.. In
,",O9!!.'

.1l1.c!o«La. ot. e:mbcr::$i.:l1· trI.t.", hU: ..oUo.s. J;e.m I1QI>L""Yo. ...
i<.
"'O.Il
I!I.

·n-'!" -bw,.

c.. 1lL~!t."t., u.vi~
Idrdc"":k

fo,!lolom.

I\u.u

meg.

btlI-OJI:!:I'WI~ulL

I ~~.,

ma.g.

!;~ ..tlen el!ok&r&!.1..

:S"u... '"o.«9~i."
t.$

.J,iUI'I;

volt

i<i..

~ulvl(;

CI'"~ i.~~

IU.jele.nt.L5.&.r,c.IL..

• Mk e ..t>:n9l1i\.lw>~b,,,· ... oly,Oort"i.j.l&ft~lu:k. ~

Sos~c::o.!·

..,,tg.

&ogl;l.lQm ...",Lt. !:ri.b. p! ML<.&s.a be .....
Q.

c:... u.b&n .jc.
ApCu:L

G. .$-4oJ,,,,s mend

CO .. J~lo~I.Qw..a-b;:.n~

e: \,I.eh

H~r.tEut 0:..0&.
IU.

1.1~.e)'

A.,_I;.WlMr ll:a.
"OilS

lu1" 93Skk.
,-"fie"'''' ...

\a.l halo 1t,"-"'1&I~d. o,'L ." .....b"l'iio- ~lj hQ-to.l.nto....Q( ,s,uilnalt. l'_1:~k ad: hllnSIo.!>t~Qu.:..II., Q..'J.. (;.I>"!." bu!i';'n.a.1I. no.n I,,,.!alm.... I bolJ'ha""'-'rnQ. If~llt~o..· xci.~r1. "hhClZ, 00g\j: ...,1t91:>o&~ Il. bUn!)W ('L-ia)

"~\I

e.:.. .:ol1ho~,l'oos,',J Soldoo;.
I~QI'I

... ~lrOtjI!

a. ~U);r,bo:>t.,t.,

QU%-

bJ, I-oeg.

hltdf:L;m~!

val':' ....ik,t:. ... ego.r,;oJl4.... a:t."

~.Il. a ~",bo.l&-ve"!:lt

z.#. ,(\, kc.ve&-m

yfi. jO' ...( ...ai),
k2n-IlHe.~...u.·

bQ. ke-...:;t

em","

t"'hndl!:T.~ ttl o~ E,"b-e..~-l.ri:l'eJ .... Uu.k hJtoI'ft ~. porija. lc.U1etJ.,o~6 >neg. Q;mdye.k c,:L erJwktoal
'i!",,!tl;ecll

5iA_ 1tUo~4.s~~ b ,toCL 5lO1O It.l.jele.n~l.
Ill.ko., o~ .~og~ na,sy~k

tI\::'k.i:>dQ emn::l«:' norrn.l..koI'L ~",ko~~IooI'L• A if. II log~to •...u{:Q..lo.I .. QUO.
mi.ttl ~~Qllol"lok "PL:
(IZ;

A je1e.nbc.lI. i.i ;:.. L7.n.blr£Ul. *-k~t 5e1d't, A.u Q~ ~~.
<;Ie(,

(2u)-

EMber· ha.j-

Q..

!i:fl!l'epaWDI

,~lo_I&..os. ~~
i.!. 1'\'I~G.iI'\O.k..

...

k~

m~

$~"

&01"",. joAn.. L!;

.u(l,,~k.nG.1.:

I\~;;~" ( Mi.8 wop,,,.),

r_'... ,

ruL

c,:.iIi!- vo"AsoItoL ot!!{Ift_L:t:je.lu~k..

Vo.twook. ()9!OonC.~ o ....el!:l.~ 0. 1~/_1e.~ l/e1cltbtrt mJk.OdQ·~m~r£.:!rOL .s.ulU;a.k.. Vo.l'In~ ol~ ...nQk. CI",e'l!:¢1t. Q, jo, .. rf6tJJ Cme1.Q (;"'Ibc.~.:4roC .$l.6£nllk.
vanroc.!t. 011:l1lno-k. ama!::lek.
Q,

e~ t..u~n.a.l:. u~~Uo.k.
(MoE:. .... ~~). 2
Q.

(Nt oIilI,)

it!-

fI'It;9.~tr.t.~

Jb
~(

.5:Zcnvr:.w

.e.",b,r,r.

Itht.l1jt..k...onel<- !ou:w.:, hQgcj ~s. mcat. - m~!LOdO E.rnbotl'~~
kOtYI(IPi. ban
0,'1; !'t~\I

j~O\bcI1.
0,

~~
,0;.

a" i.E
he.~-

l'>'oi>;de.o.'nQlOt

.!.n!.ln.a!L.

bl1~j~l

.c""bel-·

A/... /enlttllJ.,I""bu; mvMdO E.tnb~ ... .:a!eC£. ~
~£IVlUw.k

ell.

~t.!'ouk. WlD3'
Q"t-"e...ber~·

.1'{_ MI.!

22fk

~cU

pb,rlro.

;tQ.mo:!!fU>.~_ Mindkd,';"'ck 11'0" ha4aLmo... I teliho.iQ.l .... o. I fclk .....cill\r:I~c.. f (>, ~cIL 5ele~, M~ ~~-{,p,. Q'>! OlIo+. k(i1hHi 1<o.pu.Q/Q.b, VmI CL r.a.n 115~. 11 t.. 9tu;ikQ" io..i I~"CM $Uri" ti

~o.e... es. ~

n 'iV.
~6"/g3 ~eJe.l"lbe.>'l lce..JC "I'; Q k~ ..d,'; •. j~1." 0l'S4.•• be"," Uljes. ""i.. f;CJc.bsn, ",~.""v~i.I.cLi.k to hollEQJQn, Q. ......jlt:k.ioJa.n. r.n-.bt.r !.O!'1oo... M:f. ~~~. i.ru:io&5i.11i.£ tI'Ibdo~, ~ro=f.IcmuL. mb'ii~l~ etOidd. ~~""_ dO. AXcil1' t.ljOi k:ere:"tt..i'; .joiJ'loO!> er.. ~l.. 6ru.Uo"~k, .....>tel Q~ei:a.. ..o1t..A'lU~ el.1Of ttIl!.:rmif'-fe
A letfo"'£o,"obb IdjelOi~1!: co I«iveU~e.z.6k.l

Til

_Ii.

"'6~

~kr-,
aUr!

~

l(li~U!.ll::'1i: m~

O~MJtJt. crnMr, ",iont 1w..•• c=- '0:£ ai!&.1t. et , mert 'lQS~·

et.

A '~.:,.u...bcn. ~ &t, "'og':j" N&1II.!1:t. .7. 0 ~A6 jiiI td, o.!«;i. llni!'$7.WS j~w:..rneeiolWd.ct ilobr.hc.y.Q1\gou>II, l;(I,nV'lt. CloGlc. C!I\I oll:jllft. ew.be. ..., "'''lit. jc:zv!o. Az. E""be,,!(a. t..ljho.~rrJ..,.,;(. .s'tCl': ld.. ja1UI~~. lMWi. i{(» Mt c_Q<iu.. ........ ge-neriJlw. Q. ht:ellLmberi. fogi,o. §d. A ~kc.!o~ d~L'b(;_t:, ~ .illJl!r' hM41~ot I U:ljh.ll.~ <!lltet
It""; "Li.s~'ia:>!..

• Ar. eulto;.I:oIOgo:ai. l.c.D1c~~ i5ss!.g: E.z..Q. .. .:eM· pottl.. I ~U~ r:n.E:...tlcr~ I:t mVl{ alo.l!i!ILY""1.. iipolOll'W Ilo1pn.o!(ltbQ. b.11~fjo.. l60:.l'Ol~ k.o:opr:.!oolof.ba :',Uj4. 0. """:"-t. o.Lok,ioJ.lI<>l. b~ 4U..v;I.d.on ltD.. .. ~01'1'.1,ja. &~ .CR. IO.mo.riiQl j"a..t.w,aL ru, ~~!>c). l.,[o.:,.onloUppea hor.otllt'5,l1 ~SKQJ: ,;.".bot.r.(.:.a. _p. joU. s i..d~e.!. O"I.O~ ... napo\d!AL, Qm~1'l Nci (lk. '""U) ... U;t. (LIt ·.ff:ul kot.!:iItClLc"":'u'b.U,;,
Itc:..~ dj&vd",lc..o(. 5&""'9ku.n~a .Ieu.jloiob
o.~ ~z:

.~ ~W tLk.

vtu.:. _ ~~
bclo'.:.tag1ki

viilo. .... ; E.1!.. a:d:.
(MIl. 8uh

w~lf.·

(Mt9«)'

.=~_
~ ~IO
Co ~.

3e.lentt, r.o9<J :Iiw& ~n-je. l.s'Qfnbe.· le!,L~a..

•JU....~

~

nW'
Etnbu~.:.o"aL

J"9IoZaoaly l-fJi.rl
hmtg.5il~.toltc. ... ~~
Oi

,~<:.
k!.lll.

valalU.

~yr.U

eng.!M- oS!> 0:<.

(.~l ~ ... ne.mu:d&dQl, Q;lt ~ 9~d"'" 5ogja.. amiJalr qim ~ia.
~t !H:lg o.m<:nde,...,ap;.
J<tlc.... e.n
kszi.. oi'l~IllckL!41~!;:9w-.

e.... ~c.i.noeto.
dir:sW:gdben.

Emw~i4. Ls.~. a.. t,m.

Wu,,~~vc!i ~~ 1Iit.~.
0.)'

Wt.n. a.. cl,.11 Ih.t.I!OI:!!C1pi."~IIl,,':'
Q.

:;~!-I'd "Illb H!.m""i~'

~,,~

bu!<.r:L e~on. Il."l.Abyo.. dLc!.9sigibe:n

,,~

0""9'!o'
.~'fi,f.,.

m.:.luScIO ","I:"!r!~(. SIDle ~ilI~n~ ~.t"'od:OvW.. 04d'g jO~boW. Embui~

loLvoL v~t MuJ:.o.b.oti..k
Mb
",OM,

Lt..
1l.7. .~.
0.

~2., -ban.. 3r.Jl;,jI\';LculOnb~~
~
01
!.

E.""ber~

~.It"~
•. !

cs.a: Go

l'i.uo!f. PIi&1Vi -lra.d.w,oPncolt
rn~.

pt!dUj

lo~n.

mL... ~ o

5a~

~~n:t

yt

"Q.~rr.n.IlrElo.t.i::Ol<

&_'

h"s1naL.

~r.'" yol.;~ull!.9 90S, (Jt01ol995 ~!I=I':l.dr.·

:r.u.1'..mdel-, mA.!:....:Ikl~ uuI~.

Thj!.

• Al.~mberfla~

jOvobru.l...E;.jOvObE:~ &~.

L<.lm4

6 kLv~~o

\/otUz..

c."t!>l.de .. .s"~,

~%:G

• m!9I~·-l'r'.l.

toOl v~n 1O"t.O, iu:o'3':l.

Ji'LU~ 1lBz1i.. blrbiYaL,
~avr>O.n,., ~,

~ol"1eJ£»~:

11 arkjdC!'\U ne:.

oi...:e.twedise.·er. ~"'''9~:d4(EalLso..

JiI'=k.

~

pere..e.1t. w~alkA

....

,"~Q;t.

(t'l. EtnbItI'J~, 0."":"'£ " l.Io.~" ~. e1jOrt az. ~ jdh&.:.&t.>t .... (Mit '{"'.;~). W i.:&v4'.lIenJl. ~ ~mOdon. Mil!

jobbj';'n.

ul,

i'rI£.g; .. Ic.[ ~!t. "(11/. til &ip1tl.Zt:aJatolt."ol<: b. remeny.knelL. tlm.!!lydbelt 0.. j';'ru~l'£l!Akl'l.f.k. risWk. VQ:"" iL. drrte41e.1L ~lWC~ ol.e.!"

~ g"t<ije.I~ :ju - hot. ~';l
~
~ern.-

1ti.106;uL.

Uo.!tkogyi£ hogy

02. Q:L.

'~nDkCppur.

teme!.tO,
I'ct h... _~· Al;Ol; .~~

d:h6l.
U.b1.

ololLbbi.,QI<i. '~':li.~~. 0. ,,~-. mar ~.e3. &o>1:ot.1'~.
"

G

I

Mot.~.,_......=""

..&. _lL~

1...." .cz_....,.
0..

I~U. .
Li.

".'e:glOlro!ol!C<I

r

.•

opokaripW<.v:; ~~

1I.~1ja.
tMIc

Sl.iftOpllli£,,~ a:FJOC
~~-

lr.(IotiP'-:t..:s.

01

tm*-,(.id ji>vObe.L:.,

II. ~

~ .""egtOkisQ.·_{' lut11i.nlJ6.=- !:iirt£nil£.

~~.t6)- .If£

i:;. ~ .. l~l!.d~-

ITA~ub.AT
(~

l.!\,Ioo. la;.poJ't
..

~1:>1';'7.(Ll b~ha

""a.~·ft0. n.WO
I'hl'::"
Qm£l~ apch1I"~~

I

A ~I!do E.moo.I£4'rb( ~;'~llMfL~ lWIo,l:'I,. bOvS VQ...:Ons.oL<.btll'L tiKlI,*~~·~Y"'H.'t:£· Ill. Embcl"!<4 ~~oI!1;'/b;l:o'~J. -='..!..l (kfl'dfim'.£~ voft.s.m (M/c 'caM -1441 l.k. 24,1, mJsru-d HnCJ1~ ved~'_..!it ( .. {(car Mk. 831 9t1 Lk Afr.o:;)' A SUf1vedo E.mbu.fiO.Y6L Stile, .t;Wt. ~t!lt.>OU_ ~wI ~ so,IQ£os VQIiQn.!o 0.'&., QmelJ,jet. in. ~"getwmao IWwl!,,~
Q.l.

Emkr.{ic:L ~~lemei£di~~b&!o~L
~~It
~Eo

tlPl>~

S%O"~l'.u..
ll.t.

-

Q~

lonoktt'Ulk be. -

!UoLc1.:4 L

r.... .ngilu...m. ~tO~e.kJ.o.et, a .sz& ,,:r. !;.m~..&L).
A UbIb.uJ.on. Ire&d.iny
!oQr&ll..

fd=s k·
~

kiff::j.ut.!o

I1:ll ~ .megdU=!.Ou~·-~ .... tSfIU,.~,U;~lt crU (:In i
ily~~ot"~;n.

a£n.

~~2.&). A'I. .h."'~t'.f;4.Q S'IO!i\ ..

i9:1eloje~i
01:1':

edesw. &090.-

uf.o;loI iP"Q~~~=l\l<)L, ahog,!an.

,,~krfio.."

Stll:linfef&lf.

Os~-

,,:t5vesd~"-.

e.9ya.I',;,m

r>\eg6a.I~'l.'k 0..

Ie tn h or. tu jQ,jdcn.!tippe,n. Q.hCt.:N,,::I~'srig '9C'nd"lt1 ta. ml.ru:fel'lit.!PJN'!IL mM Q.ll (~5ii~ 1'$ ~46::'1< 1i.h lSI; I.tJta",UII~ 6 ¥g'jfJ"'eto. kLw£ k ....... vn.k., Itcqy cu. ~er>lber~~a:.· ~ogo.lom MblnS. h:,vh6hfq'luzJ.~sc 11%.,

szQ£id'lniJiivs p-nellurl"~.J.. p";"h(JU1~1
Io~o. ~tOkeppot;

:lgy~ AI(.
O;'C.

6mbl!.rjia.

t\4~ l~-.o

"'4H

rv.~).

Nc.m SUlOOd. A%D!Iba.n ~Ift'·

";".hut.Qmt-.. 0/1 ~~c.~
'E..... be,,.:fW, ~~ha.·

Th,Wum~kor "jt!:u!> esl!!sx.ot
l!(j<;!wL, .&O.jOl.
I!:IOI-'<!.

rJ-,

!i_.

~%n

(li/gll

&or-sA",,\<.
je.1LidI'"e.

<!fd're/e.lrhi,.~. o.tka.tmn"-ti:.lt..

F...o,fecio.. !U:vu ~ jot te.!L.!ol"nerhel.O

.~ jitrw,,,,,,,,r.

he'd.Iv1.

lk 2.2.1311:1. -Me ~gu)' Az. Embe.:l'fiG. ~el.is. e.lfo9a..dolf b. e.1W:jE-dt. volt. AJ: .. hog!:! foQ~r is. .sock "d~M. !;ol&lkD%unll. ve.IL£JI9bWmUen 6iu:;. "gtl.jQ., hog!! a·r;knfikl1s J.i..fe.it!.'£~ui 1'<111 do/gunk. Vif4 ~[~l1. o:tonbon"' ....ll, ko9',J QZ ~m~"'flo.· ILi..J'ele."U..e.!(. ".,eI!:! c<,o;'>Qttjo. wlO;idot1i&aJ.O :li~50'

A h~~rto.L.

I tot- ~eU

14!Ul~

e.. tnUUtcI

nok,

ISs

OEo ~ii- ~~
enOl

t.i!r9'::1.iLt k~CU:,
0.

hog."
QUI:t.

)i~ kit.
Jar~ if>
J'e·

·cs. .n..ErnbU£<;a..· Eg!s:LUI biZ-los :lttuS h.O!.'tC..alta
~t2.~$OL

m;rt...9,;mdg[{.,

a.....w .. ~nCi«Lr"'~l

1d!~~I"\-'

is. 111;6-

14f!de;~,

~du( .Qj:, Iwgy 1,E.lt!lb&rf.:o." l.U{eju.!st. A ki· crt:nnu I'I9dvt'~ n':l~li.k ViSiLCtI~. a
In.

u. mi.ndet. ku.M.ge.n.

jf:'l.ue.-hag~o"'lQ.n~ ",,~dei'l

trCl.dl.dOtw""f'lu"..".;t.c. ... l'I'I~tolb[kl)bj (Mil qMt." - ~o~',2.5.,~Uc lei, 5" c v n.," v &6). fo1b ClL o~i"e"z.~~be.n ~ -lLki.ooE4.IIe.k a~ I;..~.
!..rorCL, WILl'll ami. jizu5,

~diciO~_n

~

I.:;[f. Meg ~cJt:.\Jit megoldcu, mQl"' O't. e[tje..,. kOrve .... lo"L6dof. .A 9Y'£ ~ h~rom. (",j&lt"&lf.n muo iLOdO, e, j... "Ow!l'liLui, Co .su.nvlfdp) C!.OporlbOt ~ 10 £mbe.lia-ki:iftlAl~sduLQ"tul'iilwst1o,¥.~. EL. A mas/II. 1d.ix.e.1l~ ~.s. mcgo\d.$ kisttlu. pe· dig l~.ir.Jg"'_ '1IC"ic. !!."t.e =!Wle.n~. N~J:~k. mE9 kOzde~"Q{. t... eg':J&"iW-.l Cl Jdt. IU.po-tiTi ..f.. ~1iri."I~L"'t, -t, ~1gQ:r;i4kc ..1. Ihnw-H!!, !t.i.j&le.nU.~k ",i:ndh("ro",,6QpotCbOl '10,1011., ox"u nltA~ 0- j• .Ie.be.n mUl<O"d;.oi ~n,*, Qlt,o.r a. .so'tUI.cdO~Qip..Qlf. . (o./no.lc., a''''''' Q. jdvQben(.lirlo:<!Iwt i9~ri.It.. ad a:1. dJtQ.s.pontot Cu.11>"- I<Rp~~.d~. Te"m~s.~e..n ~• .Zal. 0.. kcy!o.t.o'lC:.!oh<>.i ;'s. bcha.fQ.l"Oloiol4{. I 1101]:\1 o.r. £mbc.r f c4.cl.rnol!.l, W.ulu4 csoJi. 1Ib)lctg \'l kll. bdQ., ille!o't.!,_M.r:1!. M_le <iJJU.ntLIw~ s.unvm$pmf~k·

5;'0.

lu...!.

b<ts.:Lid~n«I.!.

~d ... ·
.~$

he-k. idtgu.ws~ e, !Oo-jo.t.o,- u.me~d6je4J,\le.
~l':~i"Ok49

,orouL dO, ill. j.ilUS s.o.j~ !o7.!Jro.k£r.t .!oUYepd. !;OWle.k " !c-1if.mt. ~"hr.~ 0. It8ve.LJ,-:~~n':!do:~t 6devis;t.//I;, lu.ft.;~t!.!>:t.likol~ $Z.Ov~!!.kbe. is, aMlI!llyLk !!.rt'!dtW'1

.!.a-jo.t ..!oUWoiboh

egyalto.tol1. .,e'"" limbuJia-kiie/tlltLWi
I'\e.ri"I-

volmlt

I;

w..tO%tok

a10k

Ilit:d. 1>£ Lk 62.:1: - Mt .5-1~

=

TIl ~.

~%g
P(I;. CoJpe ujol; Uble. mdid ~ onnolt. blll>"':l~'
1'10.1<. 0. .~olul"l'lt.!.~L ~"~~j1, £e,lhor.-. Q ,1~y.U!"el:.e.tlt:n~· tU,,0.~1f!1tba~lI.&i.l) \lo,~d,w5.riine~ Iu-tU"Wh'\()t. E ... o:&. j!l!l!l!ln.

"{In

R· A%oo

U, ho~: A &LMp~i.Iw~ IO:mbe.£ia.-bl"ul Item ve-z.eJ;he.bJ Ie.. ,bb n 1 ~$- bOl.A bO:.. 1. iIll vo,lC, Ioo-p''''' Ic.f;ba.. hoxcn.1I. :I.OJ.k.G' ~, t«.l:.eJj~ ft1i:rc.;lI.beJ'l.. Qr. o~':;lv;'O!-uL nWvt· A iu!I'1!.!o be.:.'L!.dbcn. oOu.r"'plD "'""bcr{<:a.-~p:tet alko.tw.~4. I },~M1ot.L ~\J Q,o.
fe."lltu~ IcOrre. kcor!c\:;E~dol

rode. 5C-1"I~' 4~r.d ~pe5 ~ ~ ~puW. e, po. IL@I;IIi- ~e~~-e5.u""I!I •.u. ~,,-k.Ew..;£_ ~ CIZ. I<hvd,ktdlt, :l1og~i:l - e h'*om. 's.(I~rt ~~beSi4 - J..tjtltnUiei. t;KUl>w:. - t:>';"le/bt)(.., Esd 4.1x!I.. ~ £rIOii:Dt J~d/etlt,Q.d.wol"6t ...." .$U:. Ax07. .. f';b"lt.lum~ f!.9lj nt:gIJu:lill. btJdlclO. Ex. pcd~().;f.i bl,(o"Y~jll.' ho9Y Dolt IO.rn~r:f.:G1'"G.wna;t:Iw.i. ....;r'u<D. %ri~"oll. ....1iye." .sok. I !<cli.{.1le Yal"~s<l. ",olt G. Lsi·
c:lciloo.gbQ.n. - rort4l.mUo:.g YQ."..ok:
(I.

a

!Jye ........ Dc:i..

"

mel.'

At! hangAl,.IYO"l:'Ul. ibj~lr.or, hO'9 Q.~ Embe'.;<-a:."egi4:I~!.t. , ",~ lli.,iAiUJ. $,iggd, 1',wd!Qf't"l ;_, -lie" "!:Jif"JnoS.~.61 ~g be· k.Ovd.kuni. lME. ~l.~.:sf Lk 1'130), £.r: en E.mber¥a a 4'tOrQngd4iQ~ -':t.n~~""e.~ ~o.u~ $'tO!so.·('· to.t m~jcl (LlI; -<&1)' b~1t ~Id Lt.#.:ltu.f:. tent eLk 1'20 • fi ~ I l/JIr:abbGn. ~.,,[iOnni, mUt£. . ,--_. 1 • L." 'P. ',, '£ " ..1. <..! 1w9!J ...... o.tvanyO:U- ...Jt:U !'Io.. ~UX . ..Iuuo:.< Q r4j"'" "". ... -.:of Ii:tDle.1:. ~&Usi"i!l.. (r-<i ~ou)· Eu'rt no,ngUk ~unUI.&t\~ ell; Q., plI..analalat, h~ mindig~_ nek W I.r.nni (lit 2~~), (PIP'! ~s.6k a= Il,kZAli1.. Cg!t Ember~w.k.y(.I.r.n~5t ~r~ G1J-km:~s.naIL,~ ~!!d!.rne;yJdelllt!oiL4 ~l"cltl<.ri.~.,wI11Q""_.

p.,..),

.

2._Eg':lit.eie. .. Ember~'!!:Y!!flr~

~

a.u~n..

£lI!II.nt!.k. lI'Iot-k.O.to,

V{>ndIUu.

j.uu"

.. lI.l.I.o. (:..e$.UL ilnmgg.c.."OL ~,

rni...A :fj&u;.
V4Q<4

ieknkn "';kOdO~~f':'>'''';·.!, <:tMitw.. a.~ nu (M" :11:0)' II; lrJUi -"ene.t (Ml ~4<\11<
(M

6:Iw~ - ezi: QIl.~jo. 'P.vielhQ,.U!l'. ::lrdoklo.w .... Id.vd, .... j.l:w. J.u.:ztA., IU:wK.logo't.eD'~ tJo';l.Iu..I:c I';ljld. .LM.II::.Anll':!l.t-a q Wi zct,: jaw: ~t!. lI.2r6ol. j!;,b oriozllg&l, '1009':1 n.... mQt-"eli!. ..J. .. ~ .."."L h~ ·oroz:"l-e ~.. ~ul"\&liQ~el.o!;le k.m.ofl>';"''''i~'I ... I ';'Q/Qmije/e k6"Z~ a~k ~i.ru. .. ,se.ho£ $(..."

u:;

or. Jlt!fJ!n'du4.

I.:Dn{ronGQdm., SI.e.m· 'beWli!O jlg!Ji~ ... U:1Li.nt magQl"Q.. jrz;os. 6aUL US'l"-f1oldwr it. "9!Ii.d:ljtk9 '-fl'l j6rrfkfi. JO fo~t!1tuI megirk~ I .Jj6wl opcI<.:lt'-P61~ E",i:>r.'JdI..ot, '1010.10.09'" ~ ,.,,~ri. 0. beWjewle~1 0 kfio!~l"Lj ... ~ &~P~ol..~ t 826)

'Wl.u,

eg~clll!.n 1<l9u,nban.~

I:6wlkr.znek.org~ni.k~ ~!I' tb.m. Embe.rfi..!.~£. s.oolo k~ .. h!."l-fi'5e-)( £ud -5le:mbeA (lrt n, Iliacg-"~:t je-

...... b.stu

.!f'\lI~i. Itt j.s;-Cen. or~.l.,.';t n09~
ilL

hell'll!. emel"i., S%~a.'",~,

flo... l.

.£... beI'SLa.~

a.

OL

.lsivt.

0 ... -

!>I!.n O!>~

leII: ILapc.;.olvll.

E.9\1mas·

Sell. Ely'; o..~U"~!l~"eteo&.Kg

IQIPt

"em b.U

Jentt..

noli.
~Gho~ 3. tlfle¥"e.,c:~I~ .. ~
1(,i)]DObOz6

Tn:!!. ~%Q2..
h09!1 0'1:. .Emb~tJ1n.~nc", val(:lm/.!Lle. mlllgi1G.U.row. ho. ki.ol!llwlt I ~li I'lblulO. ci.m, Cl"'Od", ~ ~n~~ rn~"y'!i olQttot. jdQL, ha ..em ,,-,bcr =f. jelerd:1 ~ .. o.t:lci" 1,,- bcm.. levO i1Ol!oonl<lf. { &,go £u.ho.so;l "fA.. ( • mu..l!!l':l e:ft'\be .. ~j - .eppe:n. «1. £rnk ..ia. 1.Q\L:. ...... Uen- l!II'I.but. j~ld, I.ife.je~~i:dL j elt.b&n. .!><L 1W!;"~Ugei I-oQ"9S.':'~Ot.nn&' eJ'n~ ki. Q me""Y'eio.l,lIL ¥Id.~ _je.lle!!c!:l. bl... l.t!> <L -j,e.:.<.k d., ,,,, ...1:1>,,,, ol!;jOt.. o.~l . Ill""" s.u., Qh'le.i".l o(~a.n .rni.nf f.@:I e.m bet-frZa: ,,:ID.'t. uiult t.S4"'-ei uqp';", I!.I'nberhe-r- kax>ntO (I»e,,"nh~). 501<kal U.'~QbQ ~. van s.~ ~az. E.ro.bu~!W:L, min! ~"-wh8rrOl. V~'ilt i.!. ~~ d{opj4ban; ....... Q.. jhue Eoi. e:mbe,r-{ia..· kijelenUsel<be.n. .. " eM6erfo:,. SrD P!J!:r szen:ielLu.,ber t i1dl!.ni!. A:z."",en. ~ol "m a1.o11bClI'L
~ppe;"'~"9Y.

~~qai.

i<OU'oIlg>:;

"-mb ...r~lA· kYe!enli~1< l£g~b iwOOM· di.f.
!hd.·

fe:renc.Ui.lfon
~om

kaLJi.

£mbe~fi.oA<i.je\e.rol~~~

~~po.~j';'i. A dllf·ere.nctOll.

'kuele&rc.

van i1.l.rnrn

lehe.Uit.eg okkol' , al>bol1 M: e~C-t!-, II'IQ.e .l.UYlvw'o Embe.rfUi..oc k~e!.t;,,~~ Vd.ti~ e« e .... enloncr.1< tel<Lo1!:iu!t. '-' M!:I21",e~ !d:1I0L h(l9':1iu\.l

"x.;,o

A
~

mU!&.;do

n~o... ..

k;hl!;w~tg ,;; lliiyetlter.O, ~ a jllle.>ben.. ElnbufiQrol ikijeLell~~ a...~WwUlk:. 0. jo"';bcn c.Ir.£:.b ~bU"§iJ,..Jl s:wlg ~dwli~1c.

~lo

"'....... J,-;.jele"U.r.eIob_

t.<o1<!<J..I.e ... olJp ..

-!c .. ...bh ....

karog-

cw{lIt! u.lI.u!>QlI:.. ~

rni.ndk.£t.(ile

Icijll!.len£U.

o:o.uie,n:U. -

Iw .. f\linc.~ me9
(l

<I.bbaJ'l Q ne.lyvdibe:n.

Q

ho~atlol\.ul.

erou.U~
!d.Q~t

.wdQm~~

~E.

i.tJu.n"-L",wdo",,all~o!l "'tm·

k.n d~n"'re b a. k..faMwQo!>Ck mi.rldj!)'J ~yJ;fu'fl{,l. -'e. ~{I~"l ....w.tn -, kogy jOl ....e.si..n.dQlu:llt dental t
'l\o:<h",:5"o",
kd
II. b

LtO .. "onol"U1i!

lehe.tosege:1I.
oS ...

C.o'i!ifo
_

"".m ~ei£

Q.

~leme(~Io&f~

l" o,
I •

m~-

kO:r.oC "" .... It lW......kn.l:!.bu. t t.ligt.dniii\1I.

be. kdc,..rliinl..
ho"ern

01.9
,<1.

nc.~on~ oy_ m(!si~"!'eI.,

<iTtle-

n,e9mQ9~~bhon. ~ erfLh""UsLben., tN-nilooo.9!l ~pet!. b.. "Cl!I';I"" k.~H.7l.OJO" .D".emkn~t hcnB4'ul,::!o1:~. A" .16.c.n T<a. u a~.Vr ,CU'r> so~·
,: .... t

1.\1,"11, !Oem ad"o'lo m~oIdGst, m~cld~ ... ~E. vez;d6 u£a£.

((,IJ.pt.h..1tt~

kli( a.lltoJmo!.obbc>i<.

U!i.
el, hogy a 'koh,veti

r:... m~dU:~;jlis.

(~~,. .. Ti£2.i2.)

Q.

!rot ':..1I4bb ~j ..je!:lk.

ld5t.jeUslte • ........t <!!uk ~. ali, hog':J 0. fo/e,.".rk&', ,..ty.
~It·

~1I1"""etu..·
jstenheil:
~~

'V

N~"'H.U'I, azo~ o1i.g la!pulke.6:';

dfiCsor'i(lcJa.il el ...~l

Q%.

js~en Itb~~g&be.tl~!l

.Ime"y I ia.po.c,d.olat
e"edete

lenFle 0"- I;:mber~.:o,.t.h:~~ 1.4 I Ilme""H;li.b"",- e!fo9~djok I

kciu.l Util, j",u_ .. her. Wr~. I topcl~f.ol(If.Qt

Ahhoz, hDgI,I D

u. 5on-clSc..,

,1tjult.le, l'fIC:n~ a;x..• em-

Ttl]!.
~" ,,~,. (" ,e"" ber{.:.a.-) tnegje.le .. ~!.
"fo ... i~n.

I1llpi

ban. [.1....5 ~Q'I'Ibe,.he.;c. h o.-,lo!!:f_ IU~~ "'I!!I~':;~, ~ £o9jult §Cl .ir ~y t..ie1 ~"t:hu.!o~1I.b..t_, m'nt. _,;, f.9\jsn..uut. I1I1!..... bu!f, jdll!.nt - O'f. st.i:.It!oIlB«-S. o,l.. i<.t.(, !togy nl. 1'?:h<&eI"~-&o9nlfln't rnb~ el6wlegi.s O&s.u. leY I.!S!:IU\. Ic.a.p,solyo. j&~\J~&o.l.. I/Csak ",ltko... ,"""k. ,,!J.ban !l:t e~lben, , k :le7.U~ ~'1_''''ly'Q. b. QCf_ C-",!.e.rj.:a...~loto\. m(or- e/';vl!eg..i /Lo ..j,""Qn i,.$ Ou,o:clla.pu.-olod.ol!. ",k.lwl" jde.mu.hdJ;j~ (I. b. fj~.f: f:, 4:a.pas.~ta.'a1.ol· ~, mi..ni .embu" mt'9iele.n~l is cokkor ~",ulno=l.,aj':;k. i.lr. tl1¢.l.'he.lju~ .0;£ (I. [:;,an 1~rb"'n ,ie,..,o. I s;ru-q:.lo lIV>1bu-lun: h~ol'llo· ~e.'l.est £.g~~l.er"~e.n. t,gy.•

=

~L"'1e-

c.m:!a.£ikv.S4n, t\.!JOm...a~ ke.1&( ,,(!.~nlu:. J;l-v/~!.';rJJ hon~ /u:,~d'; dmmi "bl: j~k- megpedi.g \daoog!jan q,pen. Qu"ttc.l ~ olyorz. rn~do n, hogo.j /.tot"i,gdlp.ve.lee!l b.IM.1Q, (.r:.r. c) :!.U! m~r':li..e vonotll.Ou, i.Ur~Q'" "agy "~rod.ruma.lud., 1=1var.i.oiLo.i. ~9~: Vc.."ci<, nJtlIL C!o~ v!::.rn.a;\:: lCle,vQ.l'lttc.k. a.1lik I«>~!o~ jk, M.pjOi. i .. Pl'.:ld~ .M.a.. cJ»Oll ,..,m~"!:lUdllek., "CS\:I benne! hlvvd.,
'n~, ~
0

I hUkoZ:I1Q"" kl1e,ju..b.f. cl!jcm n~""

~%'"

erle!.-

je.1am
ni.
ut
II

meg

Q.

v';~V(l..yCII,t.pQ~~

~

\l4MaK,Qk.<k

m~rld.en.

w.u.r",,1L

~rort-

Li",doi...e o."",~",,1t ~Ot.w;. o.MJo.koz.· ho~:.1... Milldel:.%.eL .o!.1tembe;&. a.. ,(1.-;'
Ikc,..,.e~n!.t£ppen''OJ/yen i~ em6(!#. (MIL 2. (0

i.I!jUl ~ r Qcl<llmQk

I'>!oi:.ni

"' ... ~ "embel-~l:.jeIcn.L
a.u~n.
Q..

.1e~ ~~

.J4""5d~,. mini
-i.{.t,..

h;:'"9s.U~OL-

.em6e.I'./ia. "s~

M~

g!1.t;). AT.

.2j =9~edU ~s
"~I"b&L
~'Z;u~

h.l.lkOznopi.
Mi~rl.

I mi"",-""".I'i.
1<i:1eje-

.... m fr,bet

~vu.dni.

a ,i:mbe!.rfia.." ki.J<!j~
lo:eUwl!. tg,I

eJ ..a"9 ",Lndenlci.ho~~lhat. .~ ~"k.d ...lt.i.f jele ... d, o:>I~art C9~b-6eJ...':'om & Jb.U~"OLkape..olUdmo.,hagg w,oo{. 1I~!I.Jt uQln eIJ!j~I.....x.n. ~ ",,"no,,,, IaiWgel:. kLu.~ Q.:d:. D..lOnuk.ven.:<:4t 1e~ ..el1 levonr1L, \.og'J j.b:u!:. 0ke~:Zf£.nydt. f I<Qvr;b;i. I iol....<!L 4oUt.rnbl"a .....&- ~.
zt"nu, an,eJ'Iet Qe.1'I (o.~a.. .

volb

llClj)cf,O[a;!Ld.

,"-mhI!!I'Ji.o.-I<4'liezts - et,nIo!bek. L£Or.£ I tiibbe.l.:: '1.;Od - ~;"i o-z6H.aL vt.ll Wi..'ffaI0gi,aL t.:lulr,l~~, ~ j'exus at 0. Ici.jcde1!~-! =ege1!.te. !oZDnbe Q. krisd:.cICgiaJ.

elvD.~kkcJ: Eo lI~wddal.m4Itlwl, ~ w~dol\.. ILBppei'l. u:.:e.lWc ext IL Ir.Lf~elUt h.:vei h ~ve~i w.n6...Q.. ,b. ~eben til"J;:r.aU>5., iib;Jid.!.lJt kk ~9PQve" "';VI'C. M~ Q. I'c.dtl.~"'~5.ll"
daJ"l.:ilo~CVO"9£i.Wmi. .uOv~d::bc:n. u ercx.h~ .s. jelkslTltKhC; Co'%: .£mbc:r!La. ':-Jogalom.nak. IilL Cl kor ..e:l!.cW!u,.,kciOja.. W. j~zl,l.5t. me!.siM.tlak \la~l1., au>.; koG:llaUa.~ MOIId. vaUa.s.t LI!!ot. m~~

elel:e.

~QIo:,sam;" ....)

!::Obb 'rolt,

~el'rt.
Q.

Pe~..

ber~

TeHeie.ll!:dte4,6,

hOSl!l jezuSlllli.!

mUtdel'l,_

ThR· ""10...5'W1 1"0.. \'log\! Q"L IO:mb£ ..~ Ioiren vedcbe..t. jo:.ob"a., pro5etJ.ya.., clore: Jetzi. (Mil. t2slul· A .sz.&nedrwmjllzu5 perb.8k.~ •• ~otd.&4.lwr ~t. ...& rmew.~ volle. ~lOt e-dektOdik.. YoIi~ r6L. je;,;uf>
az..'U).(.

Th "",~g k~r~el1!.n.
CI1gg_yCl""

pedie.

"'"lios

,(%~

E'

50g

be\£Dvd.Lt:&n-i,

A £ot-du, "':"(fcz"':, ~p-

fat bekOv<tlle.ewh,e.t

pe.", b~

Os",

jiws ~.. I'rI4!! ~

"'"c. ~
(I,.

j'iulf'

er n5(.

QUt m&gVb.C~tQl emt,.errC;, , mi.n!
(a.uu. f!9!5f:!.5a..m

";'!Oe ""esvD.t~ti.1L.

jizu!".

.pedi.gE.",,-"~Ut-

ktJelel"ltissd.

~l(HIt

~461t1.\.

ho,.m.odi"-

.5.r~J(r:t,.;;t

ben}
W>i.nd.en~ I.Hejf!Eese1'1&1( lu-i.s-dol!\gW; ~Ie~!~ a~ mcni ~ ;.~. i..6v£'lke.r.eIJ Pt.. hog~ jhvs bes.~1i '1~.jo~ob£a.. "'\'I1ber~rC(, ~ 1!~'l.It..bo.lo~s j-otdutaW hi'Nttkn jelcni..lt rrwta1lw:t.i.k n"e9, klj~ ~U&:.n .!. .yJ.~. i.ezvs. if he!'>' ...oJcJU "'~I'"d g_d.oL. :lnlU..bb ugsnn~,! 6-u. !rd, amil I"'Ond., ahcgyan..1\iI.

be. kN!:>en ...

2>/ A'L

eg;,~ .saJ.:t ... ~

~.!i""'~~·

gQndcL,
Q.

.Ug~

.E ..... erfio.· h~l<bz.na~! b

m~n.f. ""I\g...u~T.Oi
Q.

41

~lI!i'ncllMre.. "'''.~ ~i.rUIe.nsise. ~s. ~do.su.rU~ E.... ber~-kijeli.nt~k 6t1~
h~,!"",1t. iJ';, 1!.urL
II,

vMlo~dlt

01-:1_, I'IOS':!' 1t".'J~ &uluJt/ "!Ii.f_,
Qr~i, tgyeiiuL.

.r.oege~

;,,';"gi
l'9!,1W'\L$

terUleQ,,_· Ho~ga.ino.k

a:1. Elrlbr.r{iG.. k{iel.s .. ~ .~it.Jlf1al ~ -

suU ben ~~r

1>Cn7

milIOOdt)Etnber.~
<Ie

k~ kx,wan ,v;'ll4 '0... J.I~ . jtHend(;J6t1; 13.".6et!iJ,.,~;

"""jO.~4t :0.:&:0.1. mi.ndk.d~n oroma· g... rQ.( bo!.;..J.l"ell..'Pd.(. ~\! ~sxk ",ag(....x., 1'I'lUI~ eg,':I ~
2:.111:>1' ~'lIrd( -~CI""
0.

ho$!lcn flllr. .:;jeiefllegilH5(' \lQ.~~".o.. iI!J(~en."-'
Cl.

foro6Ji.
,""""dja

m~

"efi'lbet'·_

fijI; ('9.~Ii~

2.. s.an.ety6e~)
1r.01I'e.lkc:r.~
Q.

I

.cW,i

,"u,::.:f. ~

O:!,.l'I'Il!;l'1eli.{eg e.ltQg<.Ui~$ 1'19"-4 vilriglrw'l
&x4.ultU1f

rn~':l-

tw-~. A",;,t; '(>(.(, ~gy hie., ho.;l!:l ...isIt.gHII1U!t.b~t~, e~w!& ta.pa&t.w.lo.Ll"CL/ 81tr1enYr>e I a'LL jhus. EQ\l jo,,"obe!\. bcdl.Ovelhtl. ~b:dn. Uk.~ JJ"'Cn!!n! llA~~ £Io're &h:.1tt~ Mond.ja. d. Ta,14lmLlag £"1. (I:"t. jv.lI!nfi.,nog<,!: :l!lLU$ ot.f ... i.t~ . I orr-a. va!'!, ~ 6eUr ~ ~~ b. akl.,g, ;, n'lngAro;.. oW. o.r. li.... be!':fia su.r-.,.pet, - t,i, ...oll6be1.i.. j e.lia.kololo..!l\.lw~ (;~i:> A.1;t. a. .$UV<!p&t, o."",e.h;d {;, WajdQ"'U en l&Mbt.t-i~nak. A !ordulCli v.a.-.sla.-

~i.k n ",~. C~~'J er. rnai' a.g!:lu!e. It.eu:t w,f>S:m.pL(ConL:., vi.ssU>.fe.te t.:1.:i.,,&:'';r6olm~ .~ m"9ljQ~. ,A..,dwr jI!:w!!. ad. j.,i.t-d,,,.11it U ~ara.Igo.z.-ta. be, ~4'f 1sten,,"ol.mCl ml9~f .. o...p""-'

MI.,.,,,,
bw.

~b:lmQdQ~

:.tl.al ~

..:...cu.~

IlUbrO!a.s cd, i-o:og9 a..k:e. ..i~jo,.. s

es

"Ir.k.or

Q.'I;"l;o(

~

J,~rno{f.,

"'Vii

o,,,,~ ~

c el~.

ben meg:hir-w,Jt.. 1~U&;bbiL:bd. ""'C9I'1e.v-~ ~. Ar..o£ ... rn s~ "9\IQ"'S, e hog\:!, j!h:u!o E!l.~form':'", eggQI"Qrtl!~L jelenhl
tn!:t.~S.
Q

4/

AT. e.lQzutkben.

rl9\'Q.I~b&,

now.
d. jovobeli
XVk.i:.IIJ &is).

n lEo
~o/.(",!
§olt=o.u,

.u;-/-to1EIYlf,e.rf,.;.....o! (gegenwiirh:.a'-

:!iws

oS!oU!i£o.pcSQIb:\.

a. mtnde.Ju\Qpi

,,~

l'II,j,i<Od~~. tet..I~n..Uk

5~1,
ti..
.$:t.Dnel~ ~1If. )Ove.ndQt ~
mo:!.l' rninde:gy.

I hHJ.Lol:"~
l'I~rv':
cllbl;L 10dU, I't\e..nn~e.i..
(t

.... yelv ..... !>lilt·fic. k4ejQ~.(e( 0.. "bole £rQ.doUbjl.. e>L, o.mf!l~ .e;l'I'!bI! ...i.:Q1,QE hQS.Onl';' ~
I~nyrlt.

• l'e.,ot"C!Ut\b:l..c.i6s

viRo ...Jl, ~It>iot t 0.!Q~
0.

~ru'::'llk "" ~tic:..,
mUtt ~
0.

o. ... _n~~/,~.

{o.,L.
/

... in.de;nn(lp~

Ez ~ ~i.IWr..no.pL

G;l-

~e:W.

Q~!.5.s
Selirtike·
pi! _

A Mlfi.lc.l,l& go"dotk.oo:!o.s ug\!@~to jC.1u.1e9. a.~1J!"ben. 1.lir.:r.i.It.

egu:.~.

CI.'t.

j;_m.bel'~d

vol6 &.suhQ.f,()oi~~

di.g p';{otto../h&l~eWU,llI! o..'r. ~ E.lI'be yfia.' ctit1d<.£ megjo!.lolb.. U o.z{ je.le.nti, ho9';j: ""..... o"9!1ai,
hltm ~...
,~~ Ii-mOl'.l'

m~~ o~ an,
Il.:t.

leny,

tit"'

is

lIala."";'I o.l.t.~

e$C~

s ~.

mint e.gt,j e.mberr, ~a"e.m 1:9\:1 ironio.el £agio. Q.t.vmn~ ~ v;'Uol.o1r.: 0.1:. Eml:oc.--!iD.. .:Ii>.!!.'
Js&o.l'Io",~n., <Ull.cU\:I ~p.m .b~, £z;, 4. k;Dnk.ri:~ e.mbe.r l~'u" n'Ul.ga.
... e r
I

btz.tc~rl b!.roc6arL~ Je::U$ . ....,t!.9¢l. ~!lotr.

k.. ~.!I.td:!'j."1Ag

vc.I1do .ember~ ,10.1. Q.. a"QlOgt.4t kipu, hOioo"rb,,1Igoi !tJ~ k<. <>. "I'n«.:gkelk!tcW' :b-ibl-o.r~z.O.gQ..u'lkQ..~OgL';'~Q(. Tel'mot,!r.nbl".:IoII.It Q7. .1,!1~1'!or.5.:tO.g,o. 'f~" W;"n~ ~liCpu.rni ~ jele ..beti. e&a.jo ..';t>di. e~iologidL. Mt.Mi e.g!! sumil'Jn~(.. ali. ·~~.b~UL .!.4j~tjov~ji_

.~jO. .k&ll-Os· !;:mOerfU!.·5ogC\lom..
jd~vo.!O

rOc

mu.tt:99

m~.Io;_~Ed..un~ytn:!t.

-

kog!J rrd. rr.ondjlJ~--L. hos:o:I' jlws. Q. ¥lId~ n, IN!nr;~, 0.. mu."'dbw, jd." 1M '"..... bt.~ ~vi!.eI.:, ¥"'9!! ad: monc:jjtl~, !tog",: 1~Xll'" Cl. je:Ie.l'1bet\. 0... jo..,Q,bd!:. £...,bet-ftdi ~pre~%o.. CS;Qr.:.ru,9!1eq~ more.a. ~~f.O.lo, te~h'I«'v.,,!ci.. .. Io.k.-a "",,16 vono.tlrodo.· tk.n~ t9\! "-';.$11:, .s-a.mi/gI't!LieIII!;IIC- YQ<\aIJtoWd· n~mg.s~ I m.£g~!! ja\l .... dQf;oe./~ o.rak udiben. 9"'",*,It,a.!na. c),m4pJ-a' A"I.. o,:wnbo.YI mindEn Mtti· ,... . Ilj~1:a!, ,!.tog!!: s~w!> $ori-m be 1i1aJ... r-ep .. ~r:.ett~ e vis.."W"!:!I'"D.. SO"dol4:.. AMi.I.o .. :t.iu~ a. .-tt.u.n\Ld6;~t e",U:I:i., o\i.lr.O~ I!"L o.u.j •. Ilt<.,IoIo~!I Ok. 3'z.ro.el. EU.e.nW ~{: ~~p~u.enW,j~<:. 'l=eI ~ Uu.!~:LnL. hog,: 'liI'I"tIlQa. ~t.!Ol. ~11"u{', Q'r.o.'t. ~iWlelt, mi,;;.t..~esu;t "kiPy£.$ell.... ~~O!>I mL.,t.e.tnbu Qrl'o, volE. ~dtlve. ~ hL .... t....~. hQ91J 'knae,[t beV&:LI!foSe, be.IIi4':1E' 1slen Q 11\le.n{orm~"

me"..~,

z.o.

A vU.c... M;g.9~t t._ipezt, "'~oldCsi jo."Ci£ICLwk. ...tn.· 9o.~o.~Q.t ,,~m _l'Id I!.Le:"i!. enuJcgy",,'; ...nok o:L krl kOztt~lb, hOS!:l f.L
·ug!!a.nan.nw
C1.

Ol-~'

'...

ro.LmlWo.,

.:!f2;C;$ mi>'lden(ff.le.)

sumr.lyna kii~a&.,

k.&.

ii..wlu$ •.clm .:.,.Qn.,lbon. l.:!.r&:1· ioodoClr;vLu.llu:di.lt:· Az "r....,be..~Q.·kkfeje't.~ 16...

Thji.
elau:,
=0

tu;,ol>bi

id';bu..

"..,m.
~.

-4%~o
VQ!~

\I~mi{ile.

.s;UJ~rd.mcg~ck..-ozot

to.9 £d

u

A kel"e~

~

Q.hbw~t.
Q..

li.hlus, d.m:. ~"a igl!.hUdLtiu ,tJ&>.{ (ttoMoo .... l'I'IegUt'::k•• meg!e.mdl.d<k" ~!I!I'l,"Cge~ mW~ (hol1e.:tfic.hel,Jwde:)· jUu;,n;U: a.. (",ber~4a. kijcj.~ !ogloL cI t>'Iinden.ot~o'll nd,!d..o.m~~ 0. l:ij~ O:PClWip~Itu5> ~ e.rt ... "k 0. m£n~~ Qlo'k,:..o,l.. lI(>,,- 5U\nkldvo.,. o.!d r<em. ~b!r VQf~.
de [rnDcrf,:c:..hQI:. h(U.ort~t:. A't.
Q

rnegvl.U.cr:.iMja.

jth.d$-k,.i.pe.f:

• j'w!'f. WI';" a. Wcreszt U hUioY& 'f. dol! i.s o.mes.· cSiMi,' ~t'o~1t 5':K~e"-1\. l.ifaJ... A It.ue!!>l:fzt ~!;
• I

tn~ .. de"""a.pi

I
~r;

hetk.O:£nQ.~
~.

J.:i.ff:ie~~!O. Q",,6y.

~&~en.

~bErt

jelOC ~
l';do~· Csa..k. ~

bOrmL~I~. a.lWrmW:!;en.c:m"c:rl'e. uW. • .l'I'Ies!o.:!si. a U~~lc:mkn. ;(el.ir&ike.
~rOlc.l9

uel<{"';'hoirlt

-:Sew»

jelleg-

:tet.u

o~e9ie.l(;(is~.

hvs~\ot e.g yom rot 09'1e.(~k. Ct:l.. mu.t o.",,~ e ~~II<!: ~, rrrond tnek.nel<. 0;1 ~ro~\<Jto.k. b. ~ i.s. ~ye4/;i. o!l.d.. Az. Q. ...Qn:lk.o""io minden ~re !I'US~IOdo' k. ~rW-o%."" f~tI,hog!l 1..b:n \1!'Qlma.61'.' t-obban i& cs.r:>d&.lnto.s, m.6dcn M~v&£Eada:£· ja. Q... vir~ot ~. ~10£ f.a.:.Jl"ruyal ..,n~J& Ild· !1~k~~v4(. tg!:joli! urollwdni. 50g 1~rMlett· A't- E.Mmo...,..!.. ta..,u..."",~ ~~'IignO,ci.Oir.. ~A., 1-.09,1;1
Ii

wr,

u.sok..
Meg;... U.o~bd.tjo. a
0.. 0..

E;.ge'!oze.11. ~

e.x.o.. va..dwto..s. me.o:feneld~i; ,~g ..o. ~u6ot. .... tls·!t&"flUI. Ut.ie.So!.d~ lbe.) 0.. 1(1Intk"".
19'J' A ~Ylb:.
o.clt.A1t ~ ~~y.tlli.

1eY.us.k~a
~
0.

Ke.1"e.,r.%t

k~'vJt

h09!:l :lUI:>l> q&.han.
I'I!

Jojjol1l

meg

et..

0.

mtgi_l'Its.ek bi1Oru:!o£. O;Ec. ... LL...b.~~ 1).....0(. E.t d biu> rt\!rl!-5C,g Q't.CIn.bc" 1!gym4"em ",hd:.el! vol ...o.. D.khoz.. hog\:! tli· k~!!o...ef uMm lcrisl:iolegi4.. s-JU. S!:rn
jstu.. ~

.t_.i~!£:!O-kep megvD.l£.o"Li.k
(L

b_~s.tt

leu
Q.

i~~~v~~

n~r;IfTI~n

!I~...ua~ <1:';Q.(f,Q,(, fto9y

ml!ti~,

vile':! kurWss-uLeg~.

JeI&lMad. 0. 1I00lolo.:Io:. k.Otiil A kri-~koI¢gLo.k.eletke.tise ~k. ak.lwr YQIii:: he~ v ho h~'II'~t -elM no.pire.n~1'I volt !.

e.,

.ma....

ed-

n,E
-4~" EoUrepe.lt:.
Q'L

o."pl~

~vo~f~

lias';! txplid[

.!d"l..g~';ry,
~ 1s,{en

ome.ly me.ge..oslkUl ... e ..t:. CltMl.,,(, g .fd~rnQflLfof(L jdws.f. L:.zo. I'negl!!~';_
Q'C

ea it'.!:'l1a!ad'60..
rO vide'"
a
.5

Q.

~Idi.

1~Wi

fc.IJ~ha.tal.m~Lgen':!tf.

&-...0.( ~
CL

vird(lb:u.<l4

dU.

rno.gJ..bon fcglo.~·Q.

e~ectd.-i. Yr:.ra.ko~k
..'ui~.

Mrie;'eti. ,fi:ws

e'ri.nJE;\1et.j uk, i.E., ~ fitmi ... ll..

5c:i 1Cicle!.l

minde.n.

caaK. !l:e;n

~tg~j1fO.!.<i.tb.

o."LOkno.k

~I

At.

b-1!dI'!-

Ii: Y~ok.o:.:O.!'.l:Ik megujulbc..k. c.b.lm.n 0. §c1""1t.b".,. ~ 341e~sOd.oli o.'t; Q. ..em~y.ta, h09.~ ':\Uu$
ho"'ol'O~II.""U'e. .'" .~-, ~ PlU·tJ.B1W.. - Jm. ,lL.
I
,'., V. t " ol'~ua.go.", Q.bk; 1~s '. b(In., 1'I'!~1l'" V("~t...•. tle;m. U9,j. (I·wn

I'10l-lil-

L

~l.Q.Uvi~t, no.rlem rnmE; e/Mi ~ft!!.~ o~zi· ~t, o.UI::t Q ~id.O. O~ u~sO i.d~k. u,"oIhdojl1~~nt.. va.I&e/1.O ..5 u-ed~t.r,;~rIta,e~· lO."Ll!kct "':= ""I;. del.i. ~~M.Qkot. Il. lo..~.. ve& ~rfbti. t.s z;.d. a.. hrllc'tl h",tQt'vonoJQnak.,t.gb@n4n.oJo. o."t. f.' '_I I _ _.' a..t!e.puc. ,"u{~ £eel!) ... A~ o.tdlo(>l'I. c:1~llule£..5<I!' h... ((. ile.m. t!; c.!.o.k. o£ul"i.d) t. I!:d. u.o..tt. e.fo

I!,-

A... j51I:e.n-1'.:a.~t.li!:\1lu~c;.Gk. a h~ .. ....lb: ~lrne.n':l ( to.p:!!;~ic.IQ.t GfapjOtL reruie.l6dOE, ka.Jpu.alOdot .1etJri,k07. . A ~fonto.Mb p.ldci.l<t~: • A ~,.j"II..'PQL ~aiolelOiJlJhnu!Q. : 'PO.( ~t~ :fog!~jd Os.s.u Q.L Ii 4r,w.lt'I¥!ium';"i ,
Q;l4l..

10

I

-~

Q.l.

c..a,o.k>. Yi~te.

l'Vt">"'9~ltumot, minE: ~

egyedUL ~
preu,n£bI=-

~.e.k.I,t~~

wu.. IlIIInd.Ove.
~I,j, r: ~
_t

j~~s
~,

u7.k.ol.oIOgi4.~ru1ltc.speld::u~a.

'lE>UrI. ~~oc. Su.(op~~'k(y;O, T A 0.14. "Ill ,,'teo rint My'd vLOd:oi.(O(. $~" .... o-wlt tQ. ~l'Ib ;SU1"l.r1t ped.i.g 0. ha.l c..tboL "'(l[o ~~tota.do..lo..,o.'
til.

ele"

<UI'Il!.lyd. ~

mo.~ ar.jel;zri,
R

""t4ke. ..-

dtidOlt ,0.. 90'110$1 Ioato.l.mo.nok WI.ilI) .... rc- Co. tI"leg-5>eWl!'l'lis.Lwe. - ""'Cl~l 4 Modon. i!cd.e SeL. k.el~is ...... ~!e&-e ~, it h_ a..VI~oJ.ol£ !'10k .qebJ:. v "'kLg~ ~Q.\lQrI W'lr.rlM'V<: 0.. +1II(6i::o.miL·
• _,' ,., -I

l!ikn "a~lm!l" t'':Onoic; bil.OI1Y~!£· A me-:.:o";"5Z~· ~":', me.&~Ul:ajl!l~o 1:>Oy;.d.-f\. (I. ~£"f4...... . od.o.. Ql~cJ.
~r-t ~l&tut~i1"'~ v~. Elchol@! .... ~..o"'O"tJo!.G. volt:
(I.

e~ d.el'JtO~

Q.r>".

11"-

~~t.!!>,1'I'IA9!l~

p=~"Gl£,

.... &.t o

h<>.bJ.",.

1:011 re.pe.1I .Ii Joser8rc:.

tiQlti'lo,l! .. Aid t!..ol:4bb

Cl

\u.IU"d..L.

41 ~~1

m~l'Idert

loli.o.

0.

~1Y\ .. lIl~d. ~iJtid&f. Z..~&CJ.dl..ci.o

l1af....owonaL i..s. e.rc$~!>b. ~rt.he.w l
~sv~t y~i.
kl"i.:.dnlogia.

me..!>&U

h04':! a. :fel~Lmu£to.

h.2'l.bo( vexi.ilt,

,!;,~ .. ma:z:O Mu~i4s.L ('P".2." 2 SOl'l'- 1,,'lI-oI4-, i.dix.i.

0.. ~IQg ~ .:1£09,cn.. hoQl,j 0.. Da.vOd-· .:hot-. tiQ.'· no;~ n,e:.

4q.-llol"

I· ~~-"-~

Th}Y:

Tit

volom..ule.g4q. ..i46-bM i.!. j~t&." 'f.:o. cr. l'I'1eGt>~"'. - ~!. .-rern volo.mL ;!,QjAh-na.g:u. W, u.U>te~ene:. ~t~,

oj"'4<!~

is~nv.

• Th. 2, ApCsel, .j;:,>~,-bon. voJo atlt:o.lmaz.&sa.., jEJhQ'\.:z.na.'I4.!>O., AL I\pC!.ti ~It.ol' C)'dialiws. ltri.At.t.o.logto;. mo ..od..o ...~.~f 1to'Z. ,doS, mofOGi: be. '"-uk. kOd {QrfoUk. 'il& 21- - t A"l.!l'Lo Siom vog'dl "K.a.rn-

• Amine!!._" na.w!>9.g U. Cl Tu)..6i~,,[\.>, ;;$!.:r;-&.kllpr::!:.okl~a.. r-H. ~~ n~b.!t>- '. MAr Q. q.- ~g rr.&!obo.... f;aJcl.l~:;ul1lt. 0. iiiulu"cU., ""iqpe.c1~ o.bio~~t. ~(;lIh.a.Ir:J..,e.: ,Abn~m.. m/.nd£l'lE: ~olt n~, ~=> .s.enlr:i. !'Iern i.s,lnerL Q; 1't,.;6. c~ ~r:. A~Dc I Ilt. Ab~Ol. ~lM i.mui. e.e.KkL. c.. o.I... 0. +i~, !, CI,~ o.lt.:rti!.lc..a.. :Pi~ cdtarJa. ILi.jelen iLnL·E..::t.. Q..

~~~I.-

,:J:'w -:.

I

ma iEYl'..Ie;!.:. ITIIl. ~ed.

~•-

Ap Csel

.j2.~.. - ban

<I.

:f&l-

s~c.t.

109.:0....f~lte!e.Iui.L nog\l Q:t. (!.~ n'lUlcie",I1n1:Q· Id· vi.ve, Ir.<. 1e.1t wie~'tt.",e jewi!l~Q.,
M! 1!(C
Q_

Umada.s.1'1l. vonotkou.

~mlme~-!>e..

Az. e-"'~"'9t-

{lumoilbon.o.. 'P ... 'l'j.-hu ha.r"onlD j£fe?~hon9ckkaL V9':j !a1~ko"Lun1.t. ~':! bf. 'lClnna.\.: Uw., 01: liOlmIl!.: h,,~u ...e. e. hus~ielo";i U:!o61!-. 'll£e.l'"l!-sr..

~is.e"U

(Mit; -11~}

i~ ~

Jft<Js. ......

~d~ule$ 51:.0,

kf'g.i ...

(Hk. g_g) hClngu.1t:

C,L ~~

el~-dl~s.bufgy h~d4 fg_.1t_ ~ldolgDZ.vo.., ApCsel
%~:)h.us

A.",~~rese.p~"'-o.. ~umaL ~'!>!>"'t'~ :"g!j
hag\!

'P, 2'f

id~~a,

er&l....e-'
nekb!k,
&.1: .~
r

lei·

Cl.rrCLvono&o'llk.

e~ll

'm6do .. : .~M> i.s

hog~~'" 4:t ~&l., o....,c.Io:Ie:I:. t>:z:. ""-'::!J..k.,,:,1<. l:.J.£.M-, &&kJje.s£v..k 1'Ie.1W \t, ~~i"mek&"I'I.e.b ... !Gol'Jetf:d..m~I!tt. j.!~!d.. Ah.o.a'J."" 1TI.r!!:g
CL

hird.eliulC.

ct'>o.k T .. Ier..:mc.Qr;>lh!ol.:: f..u~dQ ...lt. M1.t1delOha.tOsO:sot. 1qy' •...n~~ o..dL1l;olt- MLnden ha.foJOM ,,}'s:t.i-d Mt ~-tt1·t. ~ ",,,bel"-H!:ziCt.. .... ,Pt Q. :t::elCb.Mc:d.;.tt A't;DW:JLt, 11"'<!.lI;IeIc. i.k.1t.!,e.:Q,Ul.r.pL... { k.re&:r.iin\,lol!IlOl£aL U teii!.k ltimol'ld1112.. A't h.b,t,-~io..,i,ih.,lu" A{vi.t.e.lc, oJltalm~,a.. j~r:. ...~rl1 «got!.%. btU,e!,QA. ';,5.",u.ILo.P(~kaJ.Cr :!itu$ l.ge.h~rdel>~\<'Ie~ hh.vi!;..elQit( 4Spelt.b.!$a.V&t. ,iLIl!!give(, nazcpon'j&Vc1.., de bil i~ I~p .b 1'II.1!9L$
no.lo.d ko'tik. l'l'lioldell. kop.c5.olbpc..t60I;. Ezc 4bbo", ",,*01:....eg,QilOS!p4 ... ja...!!, :l,~( ononbQn.QL
01. at

r:tr.i.
'n'!1

~Q.'" I

'Og,:! ~ tlv modon
~9y,kDg1&
Q

be5td. jew .. :1t;-kn~" ttlLnt .A~';_:tOC tIIem ukJu-

jn A~';1fI' !":'L.
:!ez.ufoQ%.
~"

ho.nem.

1TId.!oOdLlr!:

u.oIUr60.nL5.:

.l"<4.>n vag':! ~

tnA

gQ.dW.uo

~M:"~

50-

A~pAt..![Q.
... .~ e

e:!lf..ffon .. cn ,
i,~.

e!O ~'1i.d.&juI1!9
~ ... do.!-;,-

lGrr(£v"l'Iljok.

kat

!.Dk;koLi.n€el\ti

kalmcrt.~c:a.,

mi.;o,t Mog~(,I1\

-!4'JibloinL

kQz:"~ilC-lleW.o£ .0.(.
!> b{bll.-

T~R·
I~ duiki.
s~
:W'M'Q.. ZU5
Q

~1%j6 ..

%~i.d';.lir~bo.n

~~.
vort

:19';1 W.-.ii i!9!1

oIr.JQnk&vd:lero~r.Ol.
~m~
ne.m

~.u"

amelye£.
0.

1a.u'O. mu-.hog~

Ie.hetQve f£r.!..EI: p~zDL

lu»-1aJ;oz:Cdi.lt:. ewedu(

,ei ur.d"';'!a.g!eca;.

kOz.ve;~tett-

£hhln

~s k.Qp[lOIcdi..k

b~.,::Isie.n .;.:0.<.':."";£ plvrQILs.ban, ~bbelii~m~ su.l.fr&l;. :lgerd.lel'lt h~l~eri. \lLlo.~ba, Ctl i.!I£&nJ;.1. ,(>a.got Qululo.lt:a. §k-~k.""tt i.. ~blek. <)ki..~ b~ke:6'ter.~Qk. o.ki.k ~k.u.r.eeet .......... IUrt"..J... o.k.ik. .. ~. ses~rf. foroQo"'rlolt. I ME 5s 1;$ ow.l.. su..-ilik, ~~otn· st.ga.w.ei (N t .s~.. u. Mt (1"151< 'i~). H~$ov;'l ~toO.l\. -60,,':'bb Q'L :1$te.n -tt4 a.bJlu!""11*£;. ... o.IkCiI sa. j!l!l: Mindawk, .aLi~·.e/; -:I$t.rt telke lfeureL.. o'tOll. j~!vt. fioi. q(es. 1~!!'Jai) 11;.;1>1 'j4 (;al4,1.c'

le-

jlllzulio. Me:.$~!.i, eriele ....be.1'I .1s.k" 1='::'- ( ... ts.· $.o.;n~e .~hn Yah")' £z: ,c. r'nIlS~ ev~Ie.m.. bet\ ve.V t1. e.oclduu" iLt.ulu.hGu'UI~~1: c ltD ...ai z:!,i:dOkereulinSlsJ.9i9~nyOli.l<... I ... vw...sz.a.. Nl_l [IU)F1ban. a. ;Kl9.!..~ -il&s jl.( u.~.rfe al h.&'H:!WI-. I«!p~e (Vor",W.ur'\9 1;00,," (;;jofl:<!!r~ii~nen), ~rt 0. pog~I'I':Sk.e ..e.~&ig btriJle{i ... i$ .s.zrilee. 1.1.0,0.&1'1. el!,a-jedf: elL .1dcn TiL:!.~ Uiul ... ., r

~~w.

~r

mara-

",L"at~n G. ;Ll~&.1~: cu·_I!,! e~eWeg # ~e£,· siO.~ ~tulus V(llt, t~ro.jdo"ni~vi kalv';''''!:Iodoi. Ai. ~ 1sterr -;:~'. Ul;..,lu~ jeJe;I'!U~t¥~k. In)Iidt~.eQ..
pagan,::! m~li6ben- Mk.evangr&tiumo.n. )"r\UtafluW.k mE9 !f~iYlIiId:£!Odbe.n. jq!l' Mit. e:van!ltliumG. .suri.nt elQ.M&r pog6"!j tal'uteien. $.t:O!U:ia Jew.s.t a. .Ml1Sa!oS.."-90!; 'hd '!.l'Il:Ike9'd ..-kIN"" M41p~ O:I'I~k1l, ko!J!1 .Iu~IIg(J60Sl.· !-rattc,s kC,vl!:b.i 0.. meg· S;U:ra~Q"£ (Mit S'"~. pogbny s:r.bUd~ ru:. el.s.O limbeI', c-Iii ~t I~~l'~k n.vw I tu:r.vo.ll~ dsz ..0.10., ~t js.w.. T<4.~ "p!J't D- kll!i'f"Sd. oJ",fI (M\(. "53!!)' )1,1, :Salis_11m:: m~ 0. aidO-

E~ onnalL a.

~id6

ri.¥\t , A% i.dc!;.

..egan.
I jub

U4dUl.OnQII:

f&lel meg. ome.I!:j.;5le..
'lf2,1.l0

Qi.i:tro.el~ttl"
-i.2.W._'P4 Sa(~

!'o.i.'

Co,.I

Ie$t:nek.

mu,d .1~'!.n. 2:4! '? hila

ES-

.(4.~·~4S~p"L£gH~l.) ~.!&ze!1. 'hcLs!!Q-

I

~

..

i'lQ 1iw& Q1: ~slte~~"~s&gbe" £eij~!" .~te.Y( l".:G.-"-v';_ ld', 4~" Cg~i:r~Au' m~~a.!i (.e... :i&ttttle.n ,xI,luili .... 1n0d.:",

".ft!tJ ~-

II,)~ !!lIktur.~vv;" v~m1.ot. Azc ~nk.luu... l.i.iol ...s. ho.&"1:' I'lOlcltbb( (1"1: ~klt1u.'1bo. vdlD a.tm~...e.t 0.. h~vi.b:. ~J. i~",.ri5f Wd';s (O$~t...-"tl1nt:ni!;) kiivelk.II!l.'n-ren,!lt.. A""g.iIl 0. ~.~!.vdi .taI,~s""u,undt I b.rdQ,."g.l!.., hog~

VQr~ l<olt~",,6~: A megfe· ki....d':l~ (~Si.6). 1A",o~. rro.rr.sel~c,Jm.:t· ~ bo.n r;o. pi[da.k.el)u, uoIg:C..t.; x!.id~Iwe~~II!.;l, Nd.t.ci.nut mOllaJlLki.. ~ezi I,U. e:d. 0.. ~ui.~s.l: j&!W$
..... '!o'Q.~ e v~lldc~!.o:.L

clttt

o:t~id&

C);z:.

Co ..slr.~mal'O- .js/n

t.:o., ~

zsi.o;k,I..

~o..~

(~4'!)'
m.

b9~..-e i.:tl1t.0b& .. roldOd.~,e1vOlik.uollbo,,-

1!.!:e.. -

Tbji; l='Ui.-i.i.iulub dU,Q ~~
I

(.L.OtDl. A sW7.w,. .!i:W~~ ~%.d.d: U cu; 6.bne.r:nu~
"I

z~~-mewLC.i>C:-tl'o.o:!L.
~ I

~%~i
I
I

n..i!A~4S

s.6IyDZ.:LO.Lo,

U~~C1!"

t, h ",,,,tQ (cc.reQz.:G.sQ.f;

,"'1£1..

nem

jez.u.&i'lo.lt ,,(I. ""i.bVneWkb-l· kebY s.u.n\l@dni.e: (QOm 58 -'l4~$ -1 ~ B.u iTI14W S./,O). I-Io!-ollio ~i.ie.lvlt~ l£apc;5oO'odik- S.U.,U .... ","rul
ho9,!j

!el1d. ~9yed.':;le"olL rnagopro:r:n': .
V(l,I';bQttct.l~

:ts.id~ t.105c.IUk~~

( ...~

elOfi

~~

-~

1sfu"

'fi.a. cl".,"un l!.itulu!!.kor:.i$. (12:0.", g~1

1:!I!:l: .odQ4do~ti...w,",·

yal-l4 '-tc)·

~ro"'- jelMll..1nc !'lib.. eg':l sajo.l:or.
mu,d.ig
os:.'U:.kQ!)c~oI6doll Qnter.·

A

inooHwm"

1lo~-Hful .. "",Q:.(. tli= ;»tert.-T':Q-l.d:ulu$u1.. h:z. ~d~ (1%, ho~: Q. ",e..s.s~tiWllIs~aL (.e.gi.t'tIdlbb U9!:l tCl!oLlI.OZUI'lIt., k<J9!j: \'Q.~~re' "(In $'U:>, om .... dt"'~'fall"'\c. l. d;!;rl,lhn.._k 1ew!tI'Q.. 1tw~1"".~ 1TI&!t~t~ 1z.rcu.l VC::-rokol;~bnc.lc. bt!e\!~LtOJe., Hil6ra.. lIblfOjCl.. A" :!,&;=",.l'04.-&wlur.~1:I.L ...stoll-t i ~gy bl[t:i.l~nk.. hog.!lembel'~ldi slL!bje:l.i.vmol.:. .s~j4bO( ho~ti." el : dbnol'tOlt. wlajd.orJ.~o.k j~!O"GoIi. 1ste..... -Tta...~t!o~~f., _lami-rlt. 11Q 1"1 g jQ.. 1 r., rn~nt. ::!~t-. ~'W tudJo. a. ~.unw!.~!.~"I~lIi.~.(~goL l/OIQ ~nt~l v ]"or~l., 110.10miJ.i£ "'~ :ls~ ~yi.(o;E.kc~~bl eS1ko~"i.. (M(~<a~). l-I~iL uf.Q... ...,.~'YIdkli!i.wlus. ~'~~11. dme.I, .

(mIt.I~

k.e~".tt ~s, 11- hvs....et hOl"(lm5;%Ol'O!.Cl!1 is megv ~{t=bokt1 j~~vs. ..o' tU.vt( .!. ra.ruI1&'Ullt 1?16".

i

,",

_

t

_:~

;i.tL

js-

!oul.&iv"YOkol::~~· ",. A~ ~vol.J.!,£ kru;z;f:;olOgiD. ~6elmllbtn. j.!;-W101'Q. ci£vieu. ·ral"uhil.zcf ~~..,[u" O:Z. "pike: 1u':~:de1~9io. tl"le!mibUl.- aw&m .s.z.i.[~n::iQI'! 6&~u..~pt.'>Qlckl:QIt :!e~ ~!i ~Qdot. ;t. lb. iniduu.v '"yeivj,asmOto.(; 'k.::fe:Jeo:a.e,arnd!;i pjur61is.bcut be£:niL .:1r.be:H ¥.oi. '!.rOL (beleert:ve. L L!_ • ) " r •••• L'_~ :l~t.eI'!; '~i'I!p-U: tr., ~ j5 meSSIlUl. 6t::11<&ffi-

!':IuItQw{~!,

.

bett tI'I~r "khn ~U4!n T.tl)"O. kol'lCei'!~. 3.. Am~i .:1!.w +~!..v4 cIia.OUtl, mn9Qntcu.~li oJak. iden~qi.luiLbdo!1 o.%D110.sUt. 'tid(/; Conal, old $U!.tH'ed,ell. ~ o:h~ ""egfe.t.z:Ll.eQ.ek.

loo9'olQ. ~l;ec .surtl'edl'\le. LzIL
Q.

ClI-

,.

Q

..sftnvt!dl!!~t

lM~roIfa.,
""'6'f.!oL~I1Qk.

t>eiptWe. AI1ne.k b;!I"~l"o.,
"tel~odol~sa.

= emmou!.L

"o9~ CI.. MilWlbtn.o. itWil&Cl )e:tuS1'tl. ~'JiI. .~ ..w.m~ot. h~_5t~ -~"'- ,:lJ;t.ert :t<;,o.. ~ulu$-

vanyok.

~",I;.

l:a."t~M60U.jui-

no.k..eJ (LI.. 2Acu ...)· "';'l elOG ~ .. l'I1urb." mi:. nal19~

'_~!.i.';'~_fifuh.u.

ng
Afi449 !t:e.n{
t'I~

Th_i!.
101~~

jc~l:.o.~

( .iol~a.lOdof,
t ~Lll~

-~

I~z.ia(a.t:ot..

"V'l2£.

110,9", l1oJ.~~

bb!:OJe.jl!Qaof
1

,Q"lo.Ozhen. oz,

jiD. ....'"~i<i.~ l:.ikJu~ o._~C2.t meg t;o.l"t<J.(oml'l'loJ., ,,~,m;.aof

~bu.
t.!>Cl.k.

CI't.

1'Int..gti:ioi ~QI't9~' ..,.t;Orugh.k.ent lelui~ meg . I-I~,.v':i oea jitus.4Cbb IIOofl,Wlu\l.~buw \I~~ ~E.mberf<4"· ho. Lmnc_!tf"'iC. ,,"to11 bQn., ~ogy jt!%lIt;bo.n.

,v.

'1'I1D.!Ia.£OIliOtI~r

!o..ta.~W!(l~'UL.'P~Lmcl.-(E.olln d~r. (\.je~~eI1.)

E:lJlberi'A-b-o.d.l.clC v6Q~Qf\gi~, *I'.a.g.e,sd .,_.,. Q.t:. .brtlbt:r J'iQ. '-~(
b~xeL
.f.f!lmil::a.

~i ~efi-

~6f.(20

ke.d.W~,. ho.)'(~ .~ mint Ao;o..... dtu.ke'pir«
teu.rndtenes MeL ~ h~ctL

t.degel'!:-

ber ~ 1~u,QtO, $. a at.. ~~p'beJ- S'l:t..m.~" aU Il.:t. e1.~em l.errd. - ~",Q"bra. ~ me.gMorad_ t-1~ Go"L&.OL '((llo Ioonw..ui..Wban.,
Q'L

.0e.m

bird). E~ 0. iei.gcLl.1A legy';~,

hem&.n-~..o( (~u.:,r ~S41'l, I k-Qnf.... _~.)'.#~rOl (q"¥l'o ""e~!'iD.r.!ooL Cl"U:>I'IO~I (k1O"Q~.,.l61'r.m&u'
IJraLn.o.

ala.

hqj!jG.CIX.

OUl.l!.~

Ioo!Ea.r'I'Io.~sd,ghOll./cJtogya,n j;W5 rnegnr:lfnf.e !o jl!.UemaU Iinmo.9.it.. A hO~ tL: j&le.neu~be.n. ... j.j:wg. m"'n',,~ei .eIJ'tLe ke'",,, j&le;n£ meg;- , "o:a.~ .. t1'Ii.nt :b~ fDll.ell!b!.:t. 1.l~~ (£boIbil.d), Qrnel~ :1d&1'I~ ~~ 9.l~I'Ona. .s (;i;1ln5d (2. I{gt- 4t..i: ~~). ~'lto.. ta.pa~l.dctloE. _d.. men~tU emberrd( 1IeI~ spelw[6&l6 s,i!9Lts..vet. a;{LI£",ldl· ~, h!U'l9&J[ga~&:i.kki. {;.l Q I'IIUl~ e.mbe- rna,. Q. t.e1'e.1'n~!.korQ. ,{Oldi A"~1'rt &.~ voll-. (Urbild). 'Philo I sn ,Op <I:?4. C$Q.L::j,o~ 0. Son!!!.l'1dd: £&1 Wd c.s.ucl ...~. NVtI Q. meMyei r:tedeki

vissto:

0- hd~(£ i$.. £.1:. IU. e..b(ip ~lik.ed&t..e»ne~ U ~E"",bc!r£':o.· 1.9:!:I~xL 0- .kinla~QIm£ ~ 0- lroabJ.i'I1as.s~~<l!. ·IOX ulJ... 0. gyJz.elem O&;.I'I. jiw. ei.£o..dJQ:. 0:[ V"'QI"",c.t.j$6P,"tk.. tl.o.l'I t- nerinf visu)lI!tcz

illo"kip~b~~

,e"* --- v~'

;tn.i.nd_

v,,-oLm.al, hc£gL-

.ElYlbl!J<f':o} urolma. • 5'11::"''''UII k.r<L .a1:. hogy:

ember

(Ur!"ll«l1~)

o.n'fIQi<. ~!d<' 411'1,odot-

!o!l«!peIbe.

!dote. v~

~rhla.

Pul'gCl jel8l'lf m~ EJ:r,buI_.Q%. ~ -1liiL ~I&rr >l52D-56 -bQ" ~ l.U&Vi~i

voli '11: d!05 ember, nc.lle.m IAbb,1d)1 Ad~. A TeL. M~~kembeY wit, ili ct'E
mo.-

d-

,~IVtQ"I1d.. TOlltos . I, I. Ol!id.n '" ol"ro,- (lee. ttl em~l'rO( ('(llor"5~1"~.9) YdI1 s~, o.ki ¥~ cUt.ol 1&, I It'iI,(i o.;ul... A ~ O=>&:t.e=> -Ii) bb': h:.vti cnk ire· ..,tfi f ",bb.,n.el'rl~"!.IWi.1, h09::1 QixM~~ e..bele. [e~ von""", j';w.s. pn=mdilwr, r.!.1'1-';!,ibe, I~~be.. (~S~9.,!:O-5:l.). k 0: I'em';"'J!.~' b~\I l~:r;u ,,"inf ..., ut....t.erM Dr. j.sk~ ul"OlJn!u.o.kI£eui~, Qr-s.d· g!nQIL be~~r IlIen:>ltbo~E.o!lIlorlli.r~Ie:1r'I D..lvaltol:t.k. Q.l. ls.~ ..6.;L CI lircl.ia.'lo. Yf!J'Ide.It Enobey~';', i.t.4 ,",ose ~ jelerli.1.!.Wttq., ""i"6 d1toJ~!> kceye.q.ik~~e."'jI(lJl'lU;.I~et Q :i>I~.s.<.01[.

ol'okk.!

Ifegido

il. !y~foi A

r.. ""inytoeg mor.t azi: bo.d~QJ.rI'!Q;t£Q., ~q~, h"ralfak k&Wl cI"Cilclln.( ~ltclmaclct ]t;cu:!> ("'51~) mru. o.((lJ.Qk"vf!o- mo.gA "Y~i..I<:l~jb.nt.~MItJ'l"yai. l itn.n.; Id, d! ... .... ·N'II~e.:. 6! !bt~~t_ A, {.Q.Ob~ mi,.u:i k.OveE,1'li. ~iilk cf.. A",o5t· .su:o I:Obbi. PQr~p~ rn4jd. I ..h't.Ue.d!:~ mO:jd. JtZ"io {In.cg~, M~ a:l.. anS!!Qk:.kd ,. bI. }o9ji:lk. (",,~)LWni. (4!.lo .. ':I).
0:..

E:.

ell'>leny I ~S"7:tn!td. l1olo{fQk r.!.Ul3eJe,
(I.

m~erO~Ik"IL

'!I~Lt~,ihfa.
(I

I~'

! ~I'r\l~4.is. 0:11 .. a.Pldn. ",yU:l..l'IIl!9,' "Orobn. U't-istt:.J6 .....!.I,edll'~e~~e .&MtaL. A~ .. ~'" nt a.r. e ..giddmil!!>~~gu., hogy fl. IPweg-:.i.Srl.el'!;So li"u!.Ic:'''"~· hili. l!t<gedel .....e.!.C.1\. .i~o.(fo. / ~l...o.aaLto. Q_ foldi. ~(e ~I!~' 0..1<0.1" ~gq, hog',! a {Old<: ;Sb:JJ!o ';£.i1L c, ta!.

".u.t.a U ...~~""m. c.~lt..is..

~"n:l.
c.wpOl't

e~ti~

I!'•

-,ef.:&J.,u
0.

v~1!

e"

ex. mQ" o.-;c: alej.!.l'I. 3aLU.ndl

.!oUntr:

.leSf

(;fit

4.~()·
r.q .; OJ ...

A'll £z
!II

hU5~f. (uid( ",~.I!"';IUd
4...

wl:ll, M._l'G'O", O.ssa:.!. (~~e9#~;';!e9 G.. ~ titI!fClL:£O(d~ etI",~.2:no-k.t.uni~ldpl! let). Glom,
kapcaor&dof
0. ~.~

e:r~ all:. oj u..bcr..o£
CD.

6 ..s:ri.:.. l\yo.tt...t

It:4ptIIt

I ~ I!!lIIk jl!!lcl'lt ...

jiYw.~

"'''' ~j .~ jot 1m 0. kartiZ:.U ...'1*- o...uf:.!.'m.e-rJ.s1!! be:1t.l.nf.aUbe.l\ kQ. v-rilulxnul.N:I,IIIIiat. 'o'Onon~o. ubl-n • Jb·i 0. li.i)wt,Lcn·
0.
~.IlI~'

I.H" "D9.\J Ill'is,,-f; ...~&a( "'~ie.lenl

w....

.5'~tkk· btcn. U!!!! Vc." A.!.o.".,..a. bl!!r"lI!!, ~f. ~(VQ.,
0.

AdJ.IfO' k'1"i.r.to&·
nl!!.....

YO ha&'d<.tV4.,

l'tIl'CunCldobQ;,

kotIho.RtjA.rQ;.. .. k,. . 4,iri4Ue,,,, ~!I Ie~.de. e, h4ldlt /0. iu:dQL ~e. :JI'IIGQhb" ..rot van ~t.&, t.oQt.l tgyJc. oIdolo... yan.

Mi.tol Ado' .... dcnk&pi"l!,

ug~lu1.

£poIogiR m~" nt."'rn~nl ~ .. IQ_n.tO .....
vorIa~~'L.

Ad.am.•

nsedr.U~g,I!.

0.

11'11:"":"

I.

me"gt.'~!:1
.",Qg_I,olc.m,

a.... e:nrl~1:>1!<II ~Ilri.ld.us.t:

~(Otu.r.L..k ':

~ldQ_IQ'" p~t.!rUr.. ..IUItnbe.n ~(C

1!l3'!ma'!lo.(, ~~!!.UAI'IUf.d:. ~t'f-ne,l.I;. A-r. e(s;; ·e.,"b~1" I·u~(o.do,;,_~o:. mo.r "em ¥ilc;l~ ~"':t~l'le~ 0. I.Dve.t.ku... h-ltl-l':!l!./to!!:jomo,.,.a. ( .. {llor.j5~boI). "_!om bU· nlhc.k. 0. kO... I:"'e'me~e e I foI,*,~ga. . .A he..ta.l teL,.·lIRnge.dtlmus.tge. ~IO (l~fo

~ne

.. fesU_k. tt.gj.w,.a ...,1.1__ 1<;, o"lo.oY (ea.~~ Co jcl_'c:g~ Ur.sa.clllo(,n-..i , s.lDc.(a.li:. kijlD:nbslge.k.et. - ui.d.ol.:. is. qQrOQ:ok, ro.br.-x.olgak ~ su..bo..dck, ~e~~04k. ei!o"ok. kOlbf' (<;ja.£ ?~C~ 1(.(,.... ('2.110 I4>l '3. -«) . e.=~-, ~k.. ~tlo,~~Ic., mo.ptt-. ~fQt.:.l.. 0. Ilru.&us£ -, mUd ~~jortem.trni,,~j' i ~ v~,..nClk._,(1)0" k:uIO-rdois;. Qtnt.Q. itQ.I"UlmtMlbtk .p, CI.. kOr-UQ,.~t.&II!'t· lcrude tt:iimf VaIl; (c;jc:.!. G-I. ).MindlilbbQ . benne. ~jlik. Q.'ll lJ.{i.ff.le~, hogl.J j~s /ll'.m c"o.k ($A,'pen. !!JM ;!A.ldlJnv I ~~ Mc.l.!. e""O': ..~U S!-UII'
V<'-9.;"

Ilri.~

"'~II

(I.

a.

(I.

k.~

lUi,:!' h..nerrt.~ge-!l7.en s Wje.£11 e.l'A,..-

Th~. Th -;;.
~I"

Im.dOdOf cL I rneg'-::d.OdO' h o....eui I .!.r.e:m~IQ.:I.. r11!.h'L. joht;~1!- voIr14 .QnO!ilku(,. hog';! l~Y.Us rn4.Qd. meA.S.l.4.s':'lo.g / "Ie.5050i.U.: ~rhl!1."'be~ 5elel"~ek-elu.
'I.IJ

(M~~h

~~~e:~t~i.n)1 CI\U.ve.l

~

em~"$tg

~'k

"'lull
~Q,I't, nem i.d,o/,di. ..9:1rn.;. ..... ~Q.I<I (~iQ,

- oiitl.-h-OK~) .
Tennt.
In:.

'Q:l.. ~jIlImben.s~.

Je~

E:mbe.f4!.-I<N:!l.olbQi.o.
vQ..!{o~t\. m~~.

n~I!."'.l.t. uu.. ~J".

110111(1

Cl1I.

"e.m.kv·

'~Om!>l:OI"Q&

~ogQll'I1o.l.

~. 'jr~usbllflG.Y. dol- tL 2.. bi a.:t..

uj l!:,..bl!:rL~ prowt;'~usa Mml'UlIb~

i:tix.i~1-. i.d.;c....~ ct ~"'(bu>( I .... as'llLOt.~o;IQf, ~ct. fa.llt'<4g .....d.a<t tlOlb~~ ~wf, ~, A-z: ~f<:a, " ~~ 'rl: Pl-'ft9, ~ .. .nh -""':Ioi. IMI;I:, ~4 .•. ... e"ft!!. bOL ~i 'Q.b. (j" ~~i?), V9':10>!~" 1'I'I ..... t., 4%oU!,.
'ted'; Id l'c.lma.g.....lla.(t: '

E~te£ e9~dEj,jleg h~sv~f. IJ~ J~l.Wi Sl.e"l{ede~ ln~BrOi.ni. kelld, be. kechi it'e~Q%. .Enobo·¥-tL· kon~. Eltkor ke(etl<.e~k. t.e~ .$ ~oJ, ek.lwr! - <l. Ql:nve.c±e$joven· dOl~:;.e1t. E:1:.d. ~akl ~y ilL £,mbe .. §Ul"ok. .su.I'I~rne lcd, a=.szUk.s~.gt"I~:ru 1).1. 'E.... ber1"'- ~ dJ.w U'-fk. $$~ 9!~ ,,"01'11011.Stb). 'P~ k· ~ii1.t_le &k. 0.-.:. !eld ~, hog", <n -Il..s~si ~IOg(.(l.(Q.£vitoz:ik.CI:r..e(s6, U(. <l. mi:o.So~k ..... ht"t. engede.lme:":'!Sere.E.s:.a.M(: I.{ris-r.tua. tn.g&de[l'Ilell~ ~':t~ben o..tbo.n :JD. hOIl'.! v;":~a.l. ~'" a. ~u"weduf. j'l .... at\ge.li.u...J..bon o.:w~ ..uiA.

4i t.... ~!>tI{!~

es elo~...

o.n-e.£

~..-e. ~1:;'" f:oo'cllmaUktJ!o uj ~r b.~e.,.k Q. haldL-I1c.1:"-.-t, Q1;= ~"1. .!.Iei ~!o a. 'IO.QUk.cz;Ot: ,,~o ho.kd....
..14p=l<r. ~ ho.~-c&.
vo"",ltot_

meg,

't. hG~

plle.urn.:ll.i.~s.

,:'j _l>er"

k,;....
I

~~I-~;r.w.ve

;. A:r."tMbe.~!.Q.-.I.!Q4IICepd";'"o.I<.. .. szelrf~' -,,_'-!e.g U ~i'r.dil'-'S - .ui.lc("d., v~!i.

~y..

bu~~

'l"~r-{<:'~
!l'\Q.91L

n*rt;fx;'ny<A
0..

~I"O!o

e~
1.

Nlee:ti.(,~u!t

(EJ.hc.ltl, •."-

,.'Hdi. Jan'!>. AI"I"a. iU.vto. .~ .• mli.ioi . i:G. ~tl o~ri, ko9!;i l:61'!!!~d. /'£. A .n'-...pafi.r.~ '(~abb CA... k.a .. se"') uwteh. ji:r.o ..., 1lO~

kOr«. gylj'-Ofe

~.J.t

u~

3~~ "'.I..&~ -.-.

~!I~"j~leg

VSI-h.!ntc:.:"'te. - -t'l :2:'!,,)' A:w:r:. .!>UI'I>'=d,o.s In''6<'lk<LOi G :Se,lmo..g,CI.Sl.'

111':'''1. ~Q,miJ.i4.de~-t".

~~
d.i('o.(,

0..

~<lm",ol..ru.

!ta.pc.:.o!d.

te,fI'!UuUse",~~D.a.

jot

I.h~ l~te.".~

Thji:
Q.

'rldY·
. (GAtG

.[)C!fLzMiw. 1di...M. :riw!. n~... If6.-&,. I!.I. hog!:! ti!.!.u.~&. i (Vere,ht"uOIg ~Ul" -li.:.:.b ~ o el"WOrf.ctJ- E.11e"ket.g[eg:, l'.4 ... Uad:c.le.(;.be.., 0.110.
sum ,! u

~6'A2

s,~~t

111011. kOr.&E., ol...i.~

"Ur:no.k,!fi;~

1"e(,p!!I.1.~

-SWa~oLilL ",e.g ra..bbi.ntl.L:. (Mil. .(0 .. ,1 ~,,~). ~lio£e."fle.k ("'It 80\9 Mit. 4:?a .\Q1l ).'lilt) v~ "UI"t.nck. (fo.!t~2. MIL lU) - Jews. ... "W~f,j,o:. L ...._ ~um<h.l=!lmCq
hQo¥f

'_mel~lter\e.

-

f

-

t

,1

,a~~,

,J~""cr.be.r·-"~"~ve.ue",m.i.veL
~~l. ~"~~

meg.

9'jQ~o<U,;~e. o.J:..,.~"g':l

UI.~t~le.gb~~12tI hikel" U reo _t6 uto.l~, hog!,! 1it.... ilb.~liCl. &
I~l. E.h"e.~ WilL, j~' pcu.,,=l. v_ n:r.eln, ~ II iO~
iU.

l~' T';~_ m~o.l"'PQID/t ou. A .. •
g. ~..t.A~. I D~'II:hOlW3b_ j«1.IJt. ~.ta..,&lc.aUc

g~~d.e,. ,I!ogy
oh..I(;

u. "t...ber"- fcgllJnoa!. 'm~ped.8 arm!l~' hog'3 n'le~~s4 &.-bllIJM04v.1t.lC.. ~n.M" ~>'t.d o:t. 0. meg1$tell
"'~f!l'.

"aLO ne¥uYlt..k., AIoIu,.~&:L· 4!uluio O!!~c.nl~ ~(l" u,fe· n~ I~n'leg:,z.!,~~~.-n. ~~, ~ 1wC4lu.K. Us:L. u.leU.~ rtJo%e!.l.k.ne:.II.. A t.\>i.de~l:-!.egytduc: 0. llutiDsz.~ti,tulu!,o o~ I~~b J. ~ve:LO: pt"06. Iho-ocl. o;z:o~ tiCuJ.!ls,. 1oi1~, ~~1..e.6 j'Pus.. I'4I11W",=Wk ..•ruh~. Sdf.. I), nldO~bo." o.l. $t", ...,jt eI~'a!1~"", bogg I'l9Y rnM.odiI. i.s.~ il~ 011- 1~et1- 1$6s.. rndd.. 'j)w.toJt ~ \ogG!c.z.w,1\ '! "'~iI< 1,.ten~ Ici.!aI:. Ez.ci!ci.d ~1,u.jCl. I dtron.d.jo... ~g.~ !-(buIO l!.ogl,jl1.ll. ~~i.1 e.l &lomOO" 1~n. h..r;. il:!u. er.g. .... nld!)- N~m Cl"uol ~l!.ulQdO~ .Q, 2!>idO~ ~i. 0. Ittrtil.ti~t.I' koxM':i stU.vOl4s., ~':I E:«Jrdi· !w. ~t"~ID.WJ1t ~wldclL t:1j!:I'1stcn. mde.t va.tO
M~.Jo,ji'k

1~9tOl.kQ"'~"'(l~.
r~~W~~.

hcg'f u£

t:I

Ib.yt

!'Ie........ alan«.. 4l~e..-~Iel<
en;

re~n \li:a.U. J1a.L~ c.1U:1r~, -1:"", 1hv~~.d~.

-hoJ'le.nt

e.n.w

Wt",re

e'.s il:ile.i:.W!. v,,; AJ.f.r.l {~W!.

Wt.i.Jw" tis.l.W~

HU$y&l oioO.n. Q w..u.I'Qnl,lolc. .IIo~L:Lk, lb.u!!o .!.LtG!.. L;..nusUof. tc.rlO-z.k«J.$d.
iV:!oOL ll"nnfi~.
<l.l'.

e-t:.'Ui!.1.

Q.

A iMu-

uW;l.r&. 0. ~io:!~Dgl'I' ~ c:I ~~~~ l.t"""~ UnQdf4L: i~ Iroltw.:tbo..n Q"t'lt~. E/ke,.iil· hct.dlbl. VQ!~. 'hog''i 0. ~ ed. .0. !l.U",rU moo..... • (dw·uJe.lo(. ~I!loelp';r(olci.s~E: (M~}e...ldmet:z:ek I c:lpo.riol"1.n""'- &:ki"~, sUre ~a w«~tI~~~ Q. tt... iUk.~. Ar... e[l-O lc.riiiL!~ j., tvtlnqaw• rrto.ban

A~ k(,lld "'~ ·ttL 0-

E.l.b 1~ .... lC.eosr:a.t..boot
!lcgy
.0.

mutabjQ., v :..tf..

i!ll~

~

.!W...ws.'1"
0..

~dQlbs~

"-.

b ~~ A~ Ill!:

.•.• • . _.~ • -talriLJul<.~• At. en. AI..·.:._ ,.. IRindeI!l"iL• ildt:looIib _.. ~ ...tli.... kO.t-omwist _Cu .... CIrI' f ~S volt·

\lQ~i.

jilin (_~n.o.U,tdL)

klll:l.fito.!iv l.j V"~U)n<,il jeti ... -1;O'Ie~u.Q.laI .s ...II.'

..~ 1~'Wrt:j!>w t Wt.ed.maca~. ~ iQ:5.~t·. ,Ni ..e!!! ... ",.wc. d. U WrYlnl:l"~:

Ell.

Thl£:
~6('i1~ li&jo.
0.

Th ,[. ~~18

moMa:.m.: (s.~1l v~1c. ~ Hn'~ Ino!\d· ~n C!%Dk.at, wul!.hez:. 0>'1. i.;.l,u" ~e.. !,oU,C£1 .•. okkor ~ o:d "'C'ldj~l.:.: ~Q.rDml~L ~,mat ~t monc!bim, 11.1 ~t.&a :rea. v o.gycll.. ~I.• (i" ~o~o.u) Anal 0. ~~ ~e.'<4id.
Ili)ri.o~~

jO!io'!.. An:unciiJL ",Qre. • A je.!eni~e.k kOnyve21lD'~ gQ''t'Og. Fe. ~GIU!ct.b SOrogii.l. mmQjo. YWal:P"ut;, jOjj UrcMI.! Po ..:...~.:. §CWmu(lI.r~~ vol £.0. , 0UI'Li.g_ "'1)jJU ko·

vr;

Ura:l. h1Njo., h~

felt.

ome!o:l lluifo 1<u£Wla!s.. ~!d:.c.
'PllI9o,jOl!.
.~rQb ka.pU>QrGbban.~1t: Q. 101. 4. W-ol!l!io e, rWr. ...eU hJloen

.!;,9':1 1'4 eJC l~ I 'POLni.C. ito mb bi{o •• mvlo.'b6l ki.kQl'etlc.ale.i\.!e.U, AAder-uC, a~QS;lo. \1&. v

--ki ..I\Ito.

~cllern.i.lt..
li"-. hg9~

1~u. hCllgUo.lo. ~L

..-010!tl~

~(l ",tJleJ! J.:tU !U.. Io~ ga.rOg .s.mv~ 0cIl£ '" ''"ego &-L~ Q;t or,a.n-.e.i .rcd.t~ £"m~. Mind(#tbllfOlt~. ..~ .. pa.r~!'o1.!<:.nai.. .s$lq:~~I!~ig YfJ1:,&l:he!O \lLSoSLa C~ !l h,Wu,i ~0f''''''''1o. ~6 kl'!i'il!.. 0... pC&l~ 5:.kere.k{~ 'kQ,Wi. v~ \I';~Q. I 0- YCq '!oQu/xe. vOraWl, .jut 'k.c:5~e:z:e~.. A paicnic:1'IAi. ';.ku~ • .~ ..ovQrQ9VQ .. ild<t·t:, '~"n·9m. 0.1 £rONU .,ik~, uroJ~Clb kndeW.

u..

Ie.

err. Clio.p.F a.tnalf..hoq':f .llilliQliot!ken!. ii..!.:l!&tiL:.. 1!1':!;• 1-11:1. l&h';.l. !ouc:ldCl.l. urna!f. l'oliQd. :jEw.!>t., .!o't.lvuldf.l Ihi..'!iud.,na9!:t:1 ..-kn. ~t~""o ..:doL:t. a£ 0. ho.lOlbQL, Q!t,k.or gdVCiJi,I~' CQbm ~Oj.). A \li:in:ost" hi.t.vQUi:,.s. tr;/I.c·fep "lfIlftaiD, Go nil..ped.Cq, 0. !a ttd.FII!lt:(ubo.n vClI~ 111;£ e:.me~ 6eao aitJpf4' A !tU,tQ.st.. (£f; ...il)' h~ ».1etiJiI~ fO#'mc6a~ .is. ;cnn"',;b~ VQn .. IOfUnk.. .uk. bi~"!!':fi""\(.., bi'll:O.~~ V&j~Q.. :!~IJ:

a.

• A k:Uttoe'L·

Qkklo.ma.cu;,

Odvode., ·t:r..imt~1i
1liWio!.'L •.lIldi:{(I~t:

lell!i4l£4... & (CIt

1lc.\l ~bbsUw ,is. ldtt.
tltcM- ~2.~

'Fbi: 14t·1I6!
a. I£':;".:ow.

,~hn. 100u1daI''Eo~ ,._i.ftckn it.rdM.lt rM9 It;dlu~:ptr.io. - .. ,me",.~e!\., .. ~Idii.... a. !i(d. ald' - ndOtt 0. !lOrton ,t~ 1U.£d, I oroIla.il, ~d b.....t.e. ""':,,duo.ta:ne.lL .. 1lu..Lcf.:c. ~1""Q.gQ50dAil.
0.

o!os:z.elc.o.pc!.OIOd'1;; i. tlthe.z. j...,.(b:Iw, ~I:tr.:

ilO 'TiCl .2 t~. lL<i'lO:II.O,~ ... t>t~""Uk. "'~, koq'f ~

II. ~

i, ... d.

tic"

u

A
5~t~11Ul.

""'Q..-IUla.U,a.

tu4!t~s I'it. Il9':lmO.s.tOL

"'~d;'~~

b~ t$ katt.Ube:n.. A.rol

hel!jf.1t ldicU.luo:wnlt.c. ~cu~uL , ...lod6n· l b1.ol -b",,,· .A!'Ur~Qc:!.orQ ultnLp~nl!lt.

"0,.

hOgy
dol-e.

0.1.
0.

VQ.n

.s<W

\/CIl{.!l. mde:*: - v~ naif. o.n·M ~~, 1lIvi£Q.gban [£...0 dim 0 nt h~lILtn4Ia4 !loolt. t..:... r!u!l.1. !.UrEOje.. ame~e.k .,.,&,. . :._j~Je.n.
Valll'lo.lL.

Le-nft.e.. ~.

Q.S':!~lt~zU.

"...... U. 0.10..

,<lUldel!/t.

Q,

1IUtit>$~1G

...tlI3y.

ihN·

ped'9 a.J:. wvadsbon ·Ii....; rncghal'f &'ft'Ibue.Ia£. , olk.iI. u eI"9':1"~lt.oL ~U«. Q. jo..obc.n. Or"'*.-

~l"

Til iV,

t64~o
Ex nam ctook ~ \lor 56 parQnet ,000m"Iiltd.. saborl mutai.lwW£. ....f;g. hClnCO'l'L Q, Til'ipp':' le~1 heti himn~ mege~ o:d, hogy 0. ::Icl...Il9'1s:d41e ~ . megdU:.!obiid ;'J.W.,.nc;~nek ~lotm oI!:tCII ncvd odcII-, d""'~!1 mLnden m ~~ n,h· ,told v!:dg {Til 2.,9). E.u.n ~ ~ietll'le.v ertetll1o . .5J.t eg!.lUte.lmuen .:l.sl.m.r~ vO"Q~ik. - 0. Io<i;§"eju:.!:tll!ll.ehbc.n. 4L erle.lew.""
~H

'<Ow

~n.en;1t.

t.I. ~At., akld(lm~ Ad
tU. QILIdc.~,

• A.:..ElG

kije~"I:ir.I:., iJdv<.x16 ~La:AttCat., hogy' ~~ IU. :lddL ~ ~t.1JIJ :!~£.U'I van.' (eo. "'lit eingof:. -e-E:O~) LreottoIileg ~l~ j&knre~~ . .(Ll(, .. 8, o,u,1'I6a.n rl.lvi.&U.,ra.,.",h~ jit<J~l"o. ~!>. "Pc!.£ h~",j~Jr.Ul.: ~ ,.,1.0. vonnalc: i.. ~~"~veuJ! ~~. o.lIh.r 0-'1. ben, D.vA", '" ~o:tCr.., . ..in£. ru,ggya.n ~Gn. $;;.1.-. btm

Lit

O!e.$.to.... ~tI{;nt!~ - i.rO.s. he..(y.,E.r.
ITt

4-5" ((,1:;1') n rne9d~ae.i

ego

be"" 3i ,ft_

ost

01.01'1 bet.,.

..::&

~rQ,c.

st.g \lgyani~ a. !dmt;l9Q,,~!a.lt
ZU!>I'a. \IO"o.t.~io.l!o.: dUl. ~cl

es.

~e..Clot. UI1.y' -

ieg~e.
ji.mi.lI"

&~

,

:sow;

.• 1.'

,a1.i.l.O' v_ o..rn':nd~ mi. is ot.. , es ~etlM; ~ Vru,.k. (L lew!> It'.. i~ oIu: Q,(U "'01'\ 0. m!nd.vld&fl!>~, poi. is. &l(~ !c.." (~~r 85-,) ...
I

Ut'.

rn!!.wn"tg,j"",luo

I•. ••

.i·"

..$~

' .. ,. ,.

:n- ~,

_-,

hog~ l!lZl)!o"e~ire

AL __

~Dldol~ rnQ"'l~Qi

~o.k d~. I.,~~ Cl ~ ~~110 i~f.!,. ¥W~!I' loi, t..ogw .1!g!J 1)..'1.tS';!· :l~ .,.<1.. , ~~ $1.(.g,n"UfLn. .:1$.Unr.1!. vono£km.L:ola. ~s. ~f.!>'IWda. I onWlQgCL tl~"!cm .~ ka.{L-oUl~ftt1. D..1 ~b_k o!da.!G.rllldlt (Hie. \On1<.~' 1J.!ou. ~ ~\\l!:U!.~d, m.~Q. ~u.sta. i.s. riLvi(~". Wu-uk"~.

j~;

A ilUt(057.·tiful,,snai.t ene(ax, t-t.Attnfl~vo.l je.ZIl5 ttn~I~£:£.n.,

o.t~'lel~vel es. at~alo~a~ :h.ien

I£(izve{jen. ltO:u!ibe. iI:!rulf.J~~~dolllnl:lom.u(f:

me.gkajolion.r to\E.rln!Jl!I.LWi., 5;;!clie~ ts ~ (TU ~.).A je."",,,,.u.1!. I Cld.O~ c. 1Ik'c:in:o.a.~"iL£...l<,l.: MLIltho91j ~ U9';jt.i.u.lju flOM A,,.~~·ben L. i.i51!. LXK·b~ic0'rtgtl, mU:tt ::l.lOk.",Wi.ie.I~f;,~ IQUl.t.· m;"~Mlt~ l.5.i!u mOlldot!, lX.z.w!OQf'!wdcrtAi)(m d ~\(,iSo, l.!O9'! e. ~diFPt ley~lbeli him nur.:t.ba.n. j~~~f: otyc.n.. Lo,ifl!.jf:U:SW b. 1t.~t.letI~s.i!>& du:~erl., clie!.~ 1 (lmel!;4tul~C:on.~ ~! ~feb.., -4&Are f.rvl. rgf.$. A 'Hlipp' le..t.lbW IintnuS'L ~Qdil!.. tovc..bb6. aJt. m.vt~QI !tow Cl.'Le.l$o \c&r-e.!>'Lf.e\I'''!c.k. iudD.l;&ban voltak. IlIIfiQ.It. ludIl1o .. o;n~t:olbilt. o:rJ, .~ jews Je;lmaga.s.:dOli:.dW ... .!. ... ego.L diu.O\iI.~c.l\ld I'llJel"~eel ~1e..gue.11. 0.1 i&6uti rniH~J.~oc ! vegle.ge~UI eln!;lerec.. Q1. i.set.ni

Odor

rese

'u

Th,5:.
{~S:i

IcigVn!,}o[&..l, okkor • MeB~ vtta.f.ha.faf.la.:".,

i:i.~- OJ(
0.

W,tQlrIo

!t-I~L In.

0..

~IUu[~us. A 'I(llra~
vc'l:l!~

hog~

llD!<iosy.- f!iful!l s.
~tlI,.l'"o.. c> rmir,..tJ.).;.

~rfit. Iy man:I'I·-l1o.k (. 61() ~mta.o~ ("1'>h<lo FIa.«:!l9). 'feU, i.s. bu-s.d. ~.wri(lI:: t"Ol, 01.07. .....I!-~ is. ~Idi uroL&«., u.
i.f. olJ,P1\ &~amtJ._!,!eJLre gondot.,cWilt.ne.k.
~~'~wI£l'oCII",

IU.

<St:jetk.8pero

~~. of.es~i. valo~tl/~(de.

isJ.Ul.pr~~,.rm.
i!o~[Q.

Q,!Ojd;;1'\.

(A!I~-

llu,,~c"t.·&:w[uS\ c.1k.tJ.l"I1o.t.~ (\oJ. :E..o.Jsu.6klos$t.i.[(,gs.u.ci$t er). ~ Ycnno.k, a.IWk elle.ntmond.Grtok DmIlW. 50 ~. 9Q.!'t.. tme..lne.1t. elle.l'IC'-' {/'-I,1-(8I'lgd)'
t..:um.lu.iwSo«ltd:"x. 1&
Q

pl!.rfot>IIc.n

mig c... .lt o

o.af
0.

c.sO_u...

d.er

IO.~).

AldL.or Ql:OllbbA "",,'W$'l. labegkeJ.e.t
Q.

'" 6u.me &Ioft, (:!Io.k a.t.bo.to ~~k. dt .II.ur':oi': (~) .-.gi.s{;enUvl!:. A miUtLKuI'l'l 1t.,,(W~(
Ill:tI';

J6£-

i$bms,J.gaIt. 5Mmcl.nl.. 1.6:~le.L a"L es!lipleme. 'J'ti.st. IwIWw,. Ebb&. :hLJO,Lt. k't:Wio.."',,* soWQ.

• A ll L.or.J.. hell ..ni.~

ur

~

vole jeJ!t!gu.u..
1"I"!r:.~yWm.

n;'"

vo[jQ..6.Or~e.K.e"

fl. leveuiU, ILtkOve£k.erl:etft. ofhn/~'va/~ jt-l!.OrnlltobtOllll. tObb D~O" ojfedotnen6Jmi.
wil,l~t,o."'e.lyl!-f. .s.cltk.on .:.,.~ ~IL"'; " ",u.-,gWl em£OdQ· Q. J!~id.~ ·W;k.>I.fi~Ie.t· bOt lCve"(.e.tw.i..· be. i f ~:. ",e.hl!'t.!oe.gel; idett.f. s. o.iLo.do.l!toLd)a. utkOzik.o.l.,. kQau ie.I~6e.te-t.wk: il:t.vUlelc. to· I".L-...hd.z.h.l.r. jcW$\'"Cl. Ok.&~mc.ot'l:.l,oIt'1'\~ utu.pt'ed.:WkuPl'!c.kGf:., A nelthug«. CL. k.DI/i!:~e.z:C1.: 1:I~z:dl.k., , • 1>lton!;lilho..&:),
, .. :lewt.~ -. ",,"are

I~fdcl.k.·
.b(>,(l("-no.lt f .. l~ m~, biotlO I"I!.no.k , a",el~ ea.O. "'reo.... ~i4. i,s.. Ml!Ulpoi~i.o. nq,i ifoUd..!,ouQ.,ga.b.QI'I .-olthono$. - A lluriosI. &d:, el!:Mbk eu"Je.lUl. meg rup~I-.t.~, laizb;.!.1!delbe.n ~ ~.rmelyek - [:ll Q.. ul....::ui.r - ....e'~. t~UlsM-o. &WIg,&l:t. AmiJ:r.or Ast'iFPG.l., mi.r1,l: u.i.d~ ldYi\1yt A[4txm.d ...La6dtL • A UUr~s:a.
Q.

a.xca.cg!:!

e>1!:IQn

e..

- n,,~

sOl bt~on~~tolt, "·LU~'. .$w..._............
!lClQ",

ho~\;I:
(MarClA-

a.tha:). A't. Yi.$Z.on;~ It.''I'd.is, i •• 1'I<00I"e.! YIOkne.Ile:dill:·e

1~VH· t

~

/I M\I,u::lik-e.

itt IV:

n i~.
~%i4 11 hien.
('f6)r TI!~~,o.M~ mi.nt ..... i.nde.nek

• _a.,.e::'nak?
l'It..d:

4'ilt3
l-li~lI!.ft ...."'g.:.:l
0.

11w&"""'::y'lQI!' I/.V'!(os.). 0<10109
II'tlj~

.. ohGs.e.m ntond.~
tlUlI.

ki.. A:r; lrO.r. ~c.l·

u ~a. .smre:pel. •

ol"aw!i.Wlkm· a ~Q!l"Qmrnot.
lP1t.,

h~l1"ok"",,,,·

""I!9JeJiUo Jot)aIcmmoL
(:It.

h.~II~.t.
(OJ:

UIfiIL. A hihlnbe.n

~u." lWno:ndo..~u{.
kl!l'l:.·M.k.
ken:.
p.

'titiB:l'lo.j- jaL
(I,

Oof.

~!:l':I

$'tQIS(ili) hel~eJl-e" 'l4rdLt.,

smt.

iLUl".:o.s.t:Iu,rt~

neve::riIL)- A-'" 'Q.dol'l~
~ 1009'3

h~blP.l'"
mdl"'t:'

b.tro,g.ramnoTQ.. IizUlt.,

hOJ~ VQ~·e:
Ill.

Qt;QM
kline.

i.I. 0. u_tra.gnunmo.ramei. ~t"e,j£. A 't'l"""Qni. ico.lold:>I:m ",u.at>le.~b-e. II'ttg • .....t;.u.ieot:nye.1' a serlitLlCUlo, ""i.vet "i"lu!nt .'l:te .... p&l. a. ....ii:rdt /",o.l"jci.' (.uqIs, 3~& .t)cVI, 6". -tqfje .. Ap xx, ~2.k.).
• lIgyo.nu
0.

In.;

cuUcg

bdliiIYl!.E:ke~" ""' rniJ9l"1!.<hA~ -iilt&.r."ok u.1!1.n.!;el'l&O., A felf.Omo<lcto.t 1!.w..~ egyiit ~-&I~k. T..hc ",Mekben. j"te..t I1\eUe

~t.ew.

okidl1.frlblO..sa. ~vd:.

.{«. ~:

j.!z:usno.Lc.

uu...,.

(.w·

~rd~

m«;rliL .5&
'.

0.

LXX-

OII/;f:icilt., A T~ltUmg:,dQf :btu.. j~Q:n. UL m ~<I Mk.- ~2.M; AFI~ .2~k i ICc.- CSIS :;1.6), 1I:~l vesz.. ~e"-e:sUl.1 PQt'~Ol az. L.. le~i. hoJ,tolomf ban. EMtoe{ I'ftt.g fotolosobb (u; es w.u,der.e.i.!. e,1c.i(i o.rrOl 'Ial'! srh, ~ Cl. !c!~odcN i$!et.~ 1~N!1c. l:o.r{jdk. b. ~g':l ~aJt. mO!.Q t."'~9!4 ~~. ntiAlc ts~ lJ.rw.I-. Negp e..
r

:sar.ut.t

voL kop(~olo.tball.. A L)()( 'a. {d~Q9rQml'l!!Qt nem a
Q.:!l;;"tc,
Q.

v~

~

~~n iU,j"Lost. sn,vaL .. e.... ~nkfcIt~ lit

1!.V...£.os.z. .!i:Wr Q., \'a.n__ Qfet:l'O.grctn",." 9.0"09 meg!e.!ojaveLh&\!,je.hs.i£ik., lLnl.t. ",u,%l)"l., \;.ogy Q",f. ,Iiuri.ot."·- no.lto o Iyo;,,£4i,:, Ez !'It ..... bi~on~Ll.ha.l:O, (SlIt 1'1C19!:1on ~ 01&IQ"I)~~bart. r~e.l: o.:d. Allwt c!.i Clr'.-a. IJWn~, hog!! o.:t. • Ur' 4. 90rOgiJ(.. b~.~ aidOkn.iL lsienpl'w,hrt.um vol£.. (1050. A"t,.-{O_gcJ·

to...tjAIt Io.~ ~ 1~..eIbe.Lc: ht.,.,ntJS"L mutaliQ. - Sc.ll'rlo..ga!>l.6d~ dolt megl£!;e is. ..I. .$uniledte 0:1. u-bl!l'i. ~d:et - el(6-,i....... II;.~d~ o~c.n toiot09!:1011.
0.. .-;~

i.ste.n~

r~"ek.

cJd:t.f.Cl.fd.£bo.l'I oS a.lo..uoll~~ci.gbo." IJ., ,;o.l;os b.ru:r.l:hgja.c.~ I II.lt.etes.(;"cJ.QL. S"!Io:lti.r.o.iclig .

a~a.-

Tn Ii A iOrt.rne.ii javs
0..

-l~~.

kl"'"~1£oib9i.a. lu.ule&e.

es

O.s!>:r:e..{ogiaiQ.s

. C!,

hermetleu6~

rei1u.iO

Ja vo Ii. jb..us ~A.. eJ&O .. bla .. )!.. !XL, hog.,,: ~i.dO ko ..~'Z.mo.L1Jw5, o.~ mUlde..... meb~i.ciboi.. !olM~cl"bI"d.slbl. 3Ugge.ftO"l,j( Q. nol"m~£ .-n.eglud.04o, =... U(~ £e.le.k kis ... erOt c.;. i.rri.i4u.bt, ·ingext ~OO'OI£.. jews I<.Qri'w\~jQ. a.:bbQJ1~tolt-lM:9l hag" i..rr.pk(.ife Wortl~1Uo Lbtel1.k:oz:elf:>li_gdr b· ' . ...1 I' ..:L...u. • I6e.Me.l '"QAo ~v=lel\5.egd • f.u Cl.j40"""". mo.gCl-r\o-". 1e:z. ...~QnaLnyom..c.Uko&Udlta. stAvoi..f. ki:!'elellfihog!j e.tore. o.z. dej~t'l. mOrldcQ.. I.i. Q%. Arn61-'f, min.t aJd tn'o.... me.9kapf.:1". :l!>t.enfOL 'I. jOv';'~~b.s.t t,lo 0. b!lee3'&e.l.c:>t. A ne/ilw,ei.. wda.fosan. £~Ie.?-k. 6C1l'lsY~nd~:~1L 0.. t6ra:t, Ctnk~iJC, IJ..wnOQI'I, ho~ denetnOnQt).nAruli. neW.· MiYldi!Z:Io'"ea.k6i.~ja., .)jI'IJ. multO d IN;:. 0:0. nz, a&ja.m eta{oru.a;,t o\yo.:n.. .....od.on., hOS~(l~ l.!>te.Iln£L vale, k.'Ulon..lege.50 k:O{)£SOI,,(,at. mu~(l m.e.g. me.~Qoa.c..:l..ja. a... DUn6-

gb,.w

.s;%'[lbCt!~:=''teI'~ei't ~Clk. :1s~(.. ma.H!.meJru:. "je:ws oboe.... a. Wciof.ban.. .....,ukddal:, hog~l!>fvt. Oclf:aJG.. c.!oDdh.kab ~z.. jt.l:.vson.l'l'\.o.g.u-o. YO"ll.tk.o~un, nent a.det, !'\.em ~ejfe.J 1U.60.I"c~t, Vi.$.wnt Ilel'esz.Udb: 1bktos,rOt Q.f\n4 v(j~o&o.bba .... h..!'9Y!I'"~I'ItVbbI".n ~l.lo..I:lLotof, Mih.del1 "-",,,-ber."'!£. ~bbl':.!; a..U.l...eII:e ct • ~!> fbltbl: eM!.e1t<!'. ~e~.ek.· je'L<,l.!-SqjOL~rc, "9~ iek~... d, 'rlog~ 0 Q%.o.z, • ~ljovendo ~ o.kit t lie.re.!.'lt,uld j&""o~ rneg,rirdd:et ~arnngod. (sed! hog" 1itU~ege.&zen. m.Q~ volt., mi.ttt Qm~en.. n e.1L iLe... ..iz;&elo jlt.,o s h.i.n:Wte· ji;W5 /JJ(kJf QZC.tt e 0.. p...ole.Iob.n. es. fclvLmUlfo.. o.d.. a.ki. 0 !i>~6en..

ke.t.,

gaUL

o.mLt

lehef

eo.

!il6bdt,
QSST.e.~
7.IJ..

"~'Prb5~.

mlrTl mi.llden

"".lu,

profeta. (
~I

=-

min.f a.z

1!om(J~o.n

verut,lmk

1~-

Otl.Wda..ut.

~e.it,

je[I)!'o

k..lih a w.lom.-Wdo.1:o.. , je.111a;Wxti.a.wt
..u.end~,

iuc.lG.f4l:ram

~I'e,pte.

voIf:~
'" u.eve.p-

(l.J;oll.ai

ewe.

*w.s.

«>..1..J.ro.sclwL - els6sorbo'tl. tl. ...... es,.~i~1"'Q. vo~ 16 \t~l'"ako:[Cu.t. I e.t",.6.rUi.(: -, 01'1'1 ely :i(>it.. m.u. <'!S'l.koJoo1c.gi..aL 1o'QI'"a.ko-rM,. mellek sok.£€Ie. .-aridns.blU'!. eH. 0.. nipbl'.l'l. E.g,;!hlWa.rI "em lehet. WA.go$a.n.. 10lw:., hogy m~e.n ~r!ekmben fog4 W,., gooooL£A. el j;!.Xl>!i. mes.fou\.s. ~Q.1. did b6etu:Le ~ -ct • ~~ ': t.., &:Lrfett-a. • ....,e!O~uis!:.1ICl:lL ,~e'n

of

Tn. i'ortE.ilhd:Lt meg, hog'i ub.Q.!,l~~ 0.. mese.ih.-!.t. na.U:.oo,n., c.tt. Q:tohba" 5~!ou.w.ei ot iJje1;O¢rl. U!L eluwl.tolfo.. voIil.d.·
o..~ mLildL9

e.!u~tA, ....s!oUl.i hl.f.vcill~t. sx.e.m~4.Y~ voo.ntU-.o£, UIhe, ~'3'>1 a. l'IIeEl-

1lr.u-

-"'/·m

iV.

rk

u~~

iulaJdoni<.eppt.11:b:r~ l'I~petle.k. v~T"ll;dr..t r'n a.d. Qluu-tJI<: • meg;~<

0.

•kere.s.r6-~
,

m£.5~

-"?:i3&

ii

f!i:!>z(r

M~cJ~o.*,

ts.

rntndf!..VIe$.

dolltodU.....od
biwlftljOs

AWl"{- e.lufa.sUolf- j:b:.u's' r _. VQla.ma~u.. k~krd: {r.l~ru. ~ gonvolt.t (i.mel~ l£4eje'Lu,re Jul:olf: e.g,!
~ uaUol'I'tJisQ.

Millihogy
I

jeEUsl'C- '.c.naJ:l,:.cw s,:o..s.c: vQ.ra\£O~ "e.rtl It.opcsoltn. a.s.:.t.e. ~ i J rJ ",ml'rle.C ~o>:.~rt.. j~LU!o lernondfla!c/t m':'"~!,,le
D..
f

~erE.!o!.l:elo jorlO!2.
It I

'

In.eSII

dQye..

me.sl'oi'::":loi, ~ra.ItD~

~[~def

(YOtge.pI'¥)

Je.I~egieh:bni£, ......(~ot

bo.l'I.. (t-<k. 1119 ~ ~ U)·

lo."O.I5,

vo.\osu.nillelj
fH£~I\<11(.

IdleIM-

ial-,

to III,9-eo.gobb e...ule.\'nben
a,~o.¥. ~~~

to.vtDlf'c4_

~CSo ..-0 If, e'" ,..a.gyon k.Ulonbou. .:wllj.oko.t mo..g,Qb~ 509,[aJi;· A me6.!>.:.W.!i"£rr.~ a.D)nbW'l j.!lCU" t\evn Clkar'6a.
oner'tr.II'n~~e!.<!:

k~J~:iez:'; J.",~£ Az cggr.He\'l 5o_ga.lom, amiJ; jt!w!> e..Kpllc~{; ....ogoro. IA?noAozLoWt In. a~ • [m.be.v{<:o,· r.i,fe.. • ., ._IJ.. je%.e& \011'.. E'L pulis ...J~:"! ~dol'l"",,ppe ... n~ 1..& (.U'II. _ ....
hot'll!'" MOio ~gg

Iht~kO~fJa..pi.., ",u:l'\cll:,,~
I.).(;ot ef., me!".e,i./u.(.
0.

c;",cJ.. Jet:us oll .. c.1L

e..o::lt.tu~L.\I mOfion

I'1t, ell'1. t~\lru.Ho.iva.L sigd:. gyQ..\£oromi.. T~v~n!:!~ C~Q'" l.:oQe."-UvU I 1WU)s.~~get, mul1ll..a.l<O~s,lgek,
~st

"'B.'"

I'tlll.'!.d..:la.li.

=...tCl.ni.~!o

Id.54.(ULOo.egyu(t ako..rf.cl. Q. f.i.s.yj_.
filVoS.l4sl.

~ez~tle.k

""ess~

1t.~1I!:t6, !UOIe.I:ld; tst:f.e.hL., c.s.:J..';; fa..Wrno.t cuUll,

~u&-

IQkoIt, ll.WIe~ a.i11tg.l...Q.!, ~~(. . l<c1" .... dHO,l~· I I' 1'0., e,s, ml/Q.4:oi i:.s. QlTQ.. ~s. Sew~ riJLli..i,z.Mi;a.. rn;:.lt6~ ~o:r_l(l,. Q f.cmLtvQ~c>k ..... s.slL& r!!.men'1a s~f. Ilpp.e.n c. I'IIQS!.~':' rer>'I~~¥1c 0.~vi.%~Cl_ tc.t ji-c:u!I ~xeUvi. A rOmai.o.lc o..-U.'ft. ~~l.e.~~ m~. I'>\eri Q,. rJt. bcn",e. ~i(l,. a... Wle$~.:.o.si, r4.ruht..:r.1:.o... u, ""11S!.~ci:. A r6~ =t.JUd. ~v.i.~bl1. Lrdekelu ~erus. $~::II!. 6 ~o... mUtl
0..

5e..1cil""~~Q", tl"ans.':I:cel'l.dt.4;a.. cu OS6~U i066i. £r.J~~ield'!o;1: is u,l'I1etl cu.. .:J~e.I'le.I,t.eJ~,1'I'Ii.It£: 1'>te.S&~. j$'
~U\

a.. me.'II.I"':Ie4. It!....yndc.. 0. IlU:wjdlto" b:.p. .:s.ol~, omv!;j Ibt9 ~*"kdtDh,a.I14SMJt60,jL. Ne.m. lIoIClm~e. Wlode." ... c.nnk.lI"Oniuno!. IU'., ~~ ..,.egaUa.l4iuk. I.og~: jlw~ t.tL e, sWt, Iti.fe!~-.:e..st 4~i'· dhlltO~n. ~I'lior. ~f>jele-nOS!. Se\tJs~nt~ We.· linl.!. m&lt::O!o. a.dot Q%. entbe.rl14 Q. &zO le9t.!"o,~bb ~h.lm~n.· Ol!jon.. m!(£6!>~, o.ml. mesWod.(a. h.

_FQ.. !W1'l.o$.'t.. jtw!O nolllbn. - krU.%:tz,IOg~ k.~v':'&e(t. .. A blin. l-b!ll. Iel-rt. cuf. "-~·a.1

es.

..,w..;

n~p,e~lehe..

f..!.

I1c"g"~.

Jt:(.<.I~MI.L

CI.

r6l'1o.id1-

101CW3:1;:h: ro.e..ll'le"- Q.'t. a. t"e.nddtekts.e, \...og':l levai!· "o,'t. ~akr vadA.Ji.obi. b!rodat.mo..l&.aJ:. ~';I ~~-

ndl
t'l<l~

Cl'Slttigg<l:L.

Jt!zos nVl'l lolaI'M. el mi.n~
Q...

--1£:/G9

de... k.L£O£, kog~ f.1f

lIIi.vcta.st. bdje.!>u'~

~ l!'tW'Iek. ]e.UJ!I ~~

().. r-e....c1ejt.2kbl'le.k. ,.."egfe!e!jUl. A't.Q.'t."em Mi.I1delt1d.£Ol, Ilk.: a."-~ olyc.J'lj • mt-nt e.gy e.mber'~ t-!CLnem (;!oupo.n ~$ ~Ia.g o.!d:. oJu. (;i,,!,!jege.W>1- 50 VQjQ5tJ.gcso.nc.mber vol£- jt.~os meg \loti St:IOrMve Clt'I<rl(, hOS:! 6"'1190. a. ea, ember ,b, Q, lo-Ou.uovOben. u. ":!I'L.lv6....vo.lO"a_ Ls. "0(£.1£.. A ... diJws SW'I1~1Jmvi.lda toOf\ Q't. u.!:IUl. IU.peldt.eL k.q~l1d!o ..e leln,d, jut!:o.h~ ~ tg!:j biWI1;Y~ :f<i.j~11. .hvlOulru..z.mus Lt::. E"'r. lL hu ... ~n\lru, ...k>logi4. 'jb.u!> .s.or..bvCL vale. l!>br a. s.o ..s m&.~. pw ie!i~/:l; bee, mi.nt tU1D9!.lOllb."10 \lcl.f~ Am<.b:.r j 1t1:1'u!> Q,cdl.ldJ.on. 1st.ert OI".lI~cif hL,de.k ~ !elmUlt ,je.ruu>6AWI~, c..lckor o..bban rW1el1~kede.lt.,
"D9':1
or.:;r.~
1ItCl.mQ~CUL

rnegk.r£ba

~!.e.mpcl'l.~r!.6cIL

.5.ri5O. no~~ jiwf> !d pe. ""e.n.n~U-e. blria. I<L bil6a. ki, ~k I.~l ut Cl. hUlOveb:. '-01'd,~t. Med je.U);. ..o1. I'>0tden..
1 el'o(!_~1£ 'JO.S':l u. pu"it vorcJ<Dtiu k.i:r£!'.tt· le.t le.;zU"e. / meg r~f ~e£>.ill:ve. o..h.h=. kogy O:t. e.f.!i.cl kuOLU,,!;!ei.: hi..Ei.Qt.tt be.kO!.:tooLhebun. \-W~..,~tt ho~~ OJ eleht. keUe.... CL jhU5-hQ" valc bi.m..kod~~, 0<. . H' ,l ./..', .• '.L '... .... L men!jll.Ed£.E.. usve. .. u...... .. UJ mCdDn ~rvaJ!:I~~ J"'"""" n a,.... 0. cl....-r.. amr.l!j e.ldu5l~ L!o s~ba. jo ..... - CL ~!!oid..t.; o..-r. .'k~h j<4.. Cl."l. .. G.... b£ ...<:a..: {

u.

dOn.&::: ¥"fos.

iWi p ILeA.t

rt.

h:.v.o....

megide.nl.k, be.bO~ !U. j~ull

Or'-

_QgCl..

jezl.)",i k.i.Y~~k.. A.,_ lsLe.1t. ne...... ki:.~ol'ltOf be.. '3e.tvt. ,,010 o.VGt,. ~-.:aI' belt ~ 0.019011-. Io'n£rle.tebe.. Ne ... telf 1YI'"9 s.efll· mi.! viglrl-'t!.n':le~ CU'lnWL ~1'de.1Ilben, ~og!! j%f'G.eli: 6 Q. vi.(~"t udvo~~igr-e veU!o$E. js~ mq~ ..,,~don o..-.;tflwzol be: A UmU,,,bnyo"k; hdL $U!.rl.nt. ~elU.."DSt..t:o.Ja. D. M.t9~e.szL{d'ei a. I'KllWL. A:t .10""be..-.fio,.' ($Qk, sunve.c(ese.n. ds l!o.ItuD~ M. jtiha1.ct be. u Of:. meg(J/e. to d~a.O.stg~. Mi'ldo.z.t, a.mL£ Siws elchoi e.g i.m plic:.i£ "Q.9!;! upllc.ii.. I"IIOl'tdo~ s.~t1tm.~ s. I'I1LI1dazl., ol'llii m&.s.oL:. 1'£""i(beL!, t. VQ~ fDlA .... Qnl~ ~ ~, W. \lele. lw.pcsoloU;cn. - 0. kere.~ ($ 0. hosvet pediB
"

C~glJ

valb nOdcld!.· 5d.( (Ve.~dv·ul19.~' o.n.~(~nelL l'Iem vole hV!.v~£ e.lotl~ t.1~~rni"!:le, e.lc~. .:bi.:c:OO$CJ1 ,,~rt\ o.."L uram,
mi.ncie.lnl'la.-Qi,
0..':

J...

e.!.

ru.

~bz..:n£
,."J.l.!l~es

Jel'.l.l'bna.k.,

!i.s;-.:f.ehl!.e.el.,

=- ~e.

...... ~.,~ k.jl'io&nok.

Q. ~

~dtlW2."a.~i. nrct.9,!o'l.OUtLbOL
!.

v.-,

vC!:.fi'h.1t

Jt -

~':je."eEoe.,,"

\'Ie",

me-ink olya,1'l

.UI" !.l\.Q..k

d~l-eJ..e Q.

n.

m~uOLl6-

lII.;a.olQ.~

4oe.(i
o..'l.

io.i.~.d.e.lehl.L."e:z:'r a.l<i.l-e ':'gy i;!ki..n~ne.k, Js.f:e ....jobbiax.. (jlore.

"'.:.,,&

A

tl1e:b~uh.-cLm

ho..svtt oi:.&u.
fapQ.d6.,

perspe.kk.:.vW,-

nt:l.ve J.a.L

e;. jhu~"",:;

~

SZCYOA.ai::Ibo.n

65~z.e.ltaP"~(~cl.o-!t

1~~ Soj~'1o.r.na..k. kd.
Q.

m(.n~elot.:5le.g.

l'nD!>t

1'104... \'Ia", csal.. ko..!_Wbclni.a.

I'fte&-

TIdv.
s.,;~ vdro.4o~!oQ1I.~
Q.

I

hone,."

rY>05i!:. 1'1'\0,..

-'1'1i~

Tn

.i!:."

m!:!>!O':":;'&. ben.no: be.l:Llje"';(~ Q. ",cI,.. g,oQ.(. me5zd.esel'l pa.racloA mOdeI'>.; .b~.,.c:des ~ h?-Idl d1&J... A m8&5':'b..& 1>"C.e. ..... edesd: c'u:!~ ~I't.d.me~lel.!. b. .... ll1jqO'l'o'!:~, 00gy tn~ra. "",l.._ r>_ bun.l

d vol!

ma", - ~ ..
0..

b.

v~~k.p.f..

£r:4.lW I'\!:j:i£- ....~

!:L"t.

Jl
Q..

n

PClgo.,,':P:

1;or.b.w.~YC..
Q..

A l:"Ldok. Su ...I\f u~,u.i.~ i

pog';'nyol..

legborl:o.LmoU,Q.bb ..!o t~ml""n.'lv.!.I!.g(!oebb ,,~ LliLl<.. 1LUl."I. Q."L eg~ h. eg~elle~ :bob/:M. \lal~ elfoY. d..,l6..!i.bo.l'I. ji'LUS JyE!.'1. ",&ion :1~el. III o:lO~i4.s4.ldn{ II'1tge~fl! a. r~9': ~d,..e.UI&b.. k'e.1tO~ IlLU kololJ<.~ba.n 9""dolnvnl.t:.l
11"'1'":11.,

:lO.... o~ e"'''"gel..:..uma.. ],1!Z:t.lsL j...,.!e.rI.
jo.., a.ki..neJ.:. ~ovcl£le.
0.. yi..t~

:l~tv.I'"t£.oC.. Ne.rrI embed. ".bl""Clla5ul.!>o~bd.:.e~eserlllslHil. van. J.l 5;0 !9<jSUVUI!4. Honl!.m jUu!. Cl.'t..t. ...i. 1It;l1f. :ls.4'l {cA., med. of. u,tuU.. hang u.te o.=lt.. Ax UJ. £~~(;;Qme. ...lvt""l"lbQ"'_Ci. 5'~"c.~,,", o."t.z.aL jeJlemu.. j,lw~, h:Jgy d \2.. ld."!:!do.tkodal~ I <:5 te.pre.~~ja. :Ui.e..n. hCll'l9i01 II vllo.s!'art.. jdl\o!o eVar'l.gel.i.umOt - n_.. v~Id.le"U - e.g!;.! ~cU-kr~&"l.tolb9i.a. hah:l.rou.o.. m.eg.

Y44~

hog\j

e..v';'''!le.5ol'!~

o.z.

~e.-

o.melye.L Q. SU¥lIf~ jej~~.i ..vJ.tt';1e.sek:. a.x, Lgt!~~k. ,.,Lnd.eA n~~II"e. A:LClZ. cu:. i.Qt...-eb.ken-e (l.. 6"1:.U> ...ede~4( ....... iI~rc>.. ~s Q.N"I4..k. rnt.l'ldel'l. l'Ii!pere, ItOnCLlk.oZtla.k. ji-z:.us 19~ meqt.ere ....kll-e ~~ ~eu.tt. C99 ol~n ..~ro., I"-"'Ie.... i~ ka..U.t"o¥. 1fI"lE:_9, ol~..
tn~

tQ ..~a.L:ma:L~ e..s. 3091a1.fo.. e, ~ Oz.e.I'"tE-te.t Mi.l'l.t ,.~' jiW50 ~sb Ldp"L!.rtI~~ ebb(;n Q. .,.:.IdsbCon. f::z. a:r./:. jete.-..h, i-Io9'J je'iLUs. 'sQ".s;z, I.. \' ., • ' ( Cr40 .. ce.j eJ>e.\~1 vo.los~"u&es O' ... rQ.. hog!:S a.L enbo:r ~icJd.. jdveg~e., 5dvehe;.s.e. 0. cl.:o.tOgu.!> SoI\Q.l..;,.e 1!7.ic.r1I1e.t.
Idghan.

l"I1~""

ts. j1.IMli~

lW!do(lin.l!.~

/:ad-

c... Ill-

I<.erc..s.Uny~n&k

Q.L

elOfe{E.eCr.I~c.,

o.rn~

<"ml!:. ~1!\fu1eu..
, ~1

a.
0...

L~C$I..gOt.,
Q.m~
0
t;l

m.:.nL ~~
suu'l11Q..,

A ktis"t.~\oS~ I'"e.f'exi.~" m~9'!> o.r. E..,berfi.a.-dl'nne.1L
ru,n<11£ vr.reili tul":idon~pen. CI!>Or.-uif1.

C£n£;.um.~Q"" kelt o.hi..o...

Q.z.O'lbart..

Hi.s."ten.

o..~"VQ.Ila..sw;.,
3.0'*"1

e"

o...~
alu:.rio.

",,,l!dAl:.,

"£WI

~ld

ciJL.'f.nn':,

hQneM
CIc

v<!le. ~

va ..ja.

~c.s&g
!<OW"

4Je...e~

~ole

j.!u..os. L~'; kLJ",6.n.-Iuf.~u.olog~(l..

"'''''Sa. ad.fc. ""'~ cS alhel!)<!.c ~H ml!~s.:&.st, ~. jezus !l.'l embunelL .-nas~ 1t.Q(_

bett!je:S.£d.e~

meg..M~a.... ~

vUl.g6Qt!..

A"1 :1.s6L",.~-~
x&i.L.k.
dllyol:-u1.
f)rt..oL
Q.

a. l"O\e&&l&;4 v.& ..a~l&to~
J

SJ"!lng.

~C<"

(i h) 50"", ,

ho9:ol txbbe.\ie5.f!,tt
~"s.daltLt.

jll=s

PQrol:.lon

b. ~e.d.:.tAlo

k. G:lcl.nd~1t; me!.s-Ca.$oi. ....U~~"'6, A h:o!"ovet.: hit. o-%...u. ... es~ ol!:jt:lo"t";.-(he"£. \I~1"t.ie~, Qmc.l!l ~"~k Q. ... egv.il£oUlt embl'rben. 1::.:. D.. Magw!aL.w:c.o\I .el't:\b~~· CL I-tdldl. !'aMrvt> .. a1~ c,',t r.em &Jni.l.< I'n~ :it.t.en ~yenol""'~n':lt!: 1"-"I.JIi.. &..& e.z. a.x .:oj

Th

pe.l"!.peHL..... ft.'~adLb::olt e9!;1 u~ws e....&t. A ... ourtl ..",oon m\kOdi.J.c., k~

c...o

iV. -461.~

teg\S~1..~
t:l.

abbon, hO!;tLf Q."L :l.Urt",eL v"lb sU>vd..r;iSbe.rt. lC!..hd.!o~e.s. 0. "oloben e.mbe..... e.let. M~"den ~dd~ l!fI1(Ua.4i"u.me;t "'~3ha.1Q.d~ JeliiL~
Q."l.

e,
Q"l..

dOl<. ~~ gercSgD i£ I 1'Ob!.u>lg6.1t. ~ sza.bol1ol<.. :fe...fl.o.k ~ Ilok.. k.c)~ IWtOnbK.9ei• A k."t6I'1b~e~ I.e9'o1.!du ..l:.Osi!..ge.be..n. valo "U: b. b I H •.Loo m. 1L:lD.... g! ~ ... , ~ hog,::! "",Lt,,,iert ember ha.":>I1Uthai ($ hc.i.o"lliArt.: ~0!l Q..'l.. .. ~ is. "'e9"b.(~o=1I- ember'" '!.. hrt· A je"l.lli> .ie.loti. mot l""~fle.I.~k. c.bben Q.:iL Il.mbe.ri-ne:k I!.~'::t ~"d!;Q. "'elQ.. ....ol'".~t~ ld1.hn.!jQ.k (WI&. A..-e. Mttko..l'"rtorp~6e cI.(.i. ~ettI!odo.li.LI\I!.n.). Md. .. ilL t.!>lc!!.t<!f>diII!,;~ }lOWSI'll. vo"o.tlloz.~&.. Co. bQ.n.:eL kOtI:l"beli "lu},6· :!9';i; A-c. ,ember!,e:r. "'CU,oOn(i,> ((\04&r1s~enQ.k.",tu.lt) Mlo.1 c.ihozclt 15W1. o"'!>~Q. ...Q.l~Q l£. Q..'"L Ma.!.:, vatl .. Otm bi.rod.a.Lma.kaL. G.J. a. .,~~.:. vl.:u::, ~9'J l .. ul..,ezi. is IflOSLfQ.~I:UI.. entbe.ti, b5~met..1 a.z. 0I\i0U. C1.M.l ~"""VI~ ,Q.L b.i(a.f.olc.=:.t J vad~o.told";C. ,, a.. meg" m~ -hun-Ie/eAt ,ew.be. ...: jl!.IIPB· }a(e. ,

Wfegli"C: £~ tra.d.i.U.ont..li.~ lW(o .. b~ O$2:t&J""tl h. CI.. nemslt.. kOrot, OXQ.'J..

n~~~,

0.

~sU-

lMenSc.ft£.YLcrUge).
Itu.h(u'oll/o:"

jizus~a.

nalt. a. Sl:uepel:.

!"llh..iu.!O.\c g,:s...e-U,.. A I£!t"db. ped~

maIO!!> i.s.mili. UiQ.14. QL, n09':1: A'l.:adnak ..e. e.rnbe...-ek, o.kL.k Il~!!ilt~ I""t'ldgulm! "'4fjro.9adnl. dilC, a.. ...6I&:>:tcit.L:>L, Q.mi.. 1¢Xl.llObClI U5.ta.lll!-t ... me.c;, t.E. ~"'" re.~n'6 c.s.OdOt MO~ ell&n&re., - 0.. IooILId't. ~ 0.)'. ~za.1t. &LtaL s:rH.%'~ZDi ...eme.nyek de.n~.-e -

oSklU'"es.;z.U"y!oe.g. r:::::. Q. ~t.ele1: is ~OctolQf Q."L j~. tel'! 1£6uJe.be. vOtIt.n.. r:IJi"I'l.eltz azoW 03.. e...of.I 1 I I t 1-e.1t_e.!, a.1d.k. ~USo£.foll-w.:.. B. ~o.lt.o ... . ~ AItl1aL i."ltdbb dOl'\~ es Sonlo~ Q.z, ~agy u. e, rtCl9';l fLs"t.h Ie.t i~ ho.dolcd. SDh.:r..s.e.rn. ~~ eJ a.. k.a.pc.~_ a.. fOldi. j~h:o..ss.o:.l. ~ I1YQ ~lca.l d. fAl'to.l.1I'ICl."~a..t &. mOhcicu1i..~a.lbldca.L, Q.mc".:!elcd. a. ~6. bi. k.r~:Lk!09i40., ~ !d.feje.t:e!o,..e. jlJ~. j~e.I"lIcr?Ppeen i l"I"Ie.ssUu.IGenL ji~!> jJ:h:l.e.L. §':a... A "jewssILL VtI..['; Ica.pt:$o[.u.faluit ju-a.e ~el. va.lb Iota..peso. [Q.W~ i.!. j4.IV1!. :!.sUn f4~ni JtUJ~ js~ ..... ~"~9i~I'!tl..1t. l""epl"ele~&4. ~, 0.. vU4.qban. A .1ewrowU:. velD mpa..cld; ~~ ·js,£et'l"e.lll"aJ~ f k"pcs.o ~o.t:ot i.s je.Je"t. t;lnbcr.(?4.l.c.eni j w.s o.z_ e.mbertk!eJe (Me.n.sa.rLch~ ~J' QJo.k.ia.. A :\h..,.s.bon v.ClI~ hLc. u.h~! o..zl. u.jlRlella., kcgt,l Q.Z. e.mber I""brl.ves.z., QSz.t:o:dk j.!.teJ..ane.i;: a.bnol'l a.. 1'>0jeltt;il:ontl CUoIe.l;_1 '1e.m ValOkt>l.. me.s. ~ ee.!.ieSoul. e..Ob&1 (l.. ,,':UgbCUl. b CI.:r.ambe ..., o...ki. 'l'"ti.I!."t.

me.I!is.ege.s. H~(elee t.r. hOdolai. r jew& cA-Qt\t, m~t 1W1'L.Q!,z. lr"n-e f;QnIJsU mvl
o."t. Q.

et.

J,

Ia..W

e

ie't.U.!oOnn,

~

ml:.9 .....

vo..l"-of vl.l~

b;L.&~

t.tu.a1c:-e

meg,(e.rl!.nt.

"'i....: tLlti.b~ ClZ. y"bel'$~ f ~j 4l~Q. eJ.iogadJa. l1. eudomb.~uL \l~, hog~

CLZ. ,embt!:r

t.Odl.r<e:tme. ~
..

:k:lIOd~~

tTl~9 rUnUi le~r"a.

A IWrw:..7.. c.i._ p.oble.mnf.iJws· 1>",b(emoillw~sa.. 9'" o.bbarl. "Qn., i-te>9!:j je.'l:U5 5ol',,"~$ ·lWta~r-Q.., ie.lU.nUI~re ew>t.llLedhet6iblJa..· Az_ ell'l~rben 1tLW:hnf.(IJJcm!1L of von / benne. Io.~ az_ 0. .. ~ b. sWl.::~h~tl hog!::l OdClOJ:.\iet e:., tUadjo.. mOB~ valomi..)ile. o.b9=i.L ~1dnUJ.~!!.I£n.e.It. A vallb.!.ok. ~ a. ~esL ~ tb!~.!o!g tbrHnd.e. CXlJ. mvfa1J"-, hOS!:j 1'1:~:dl'delO e...u~.rg':'6kfll. ~Lvi.z_dJl.ot .c:x. o..b~'UlIM_ "ura-l.e.· iran.a odQnd~.!.. jhlls Or voUo.nall- va9~ mafokc!pPC;I'I ki.f,je;£:~e :le:r;u$ l1.ut"K.eMb.l'tek. -w.it'l.:tC:g a~!>'rL ~I ~a.p,,tQlod ..iA. b Q${;,~ko.po:~I ..tl. I.d u.~do ::5e",,~s.oL. A;;.'UJl <l. j£:r;Oi.5o.L .~ CL w~m.!oudOk tit bun~k bard.{j(l.lo."~ o,."_~i:9~I'Ia..k It...ui~~, o.1.d. :1stle"l kc:. 9~e.lrna!.ne.k 'h.V"ddoje, a..I.d. ~40U1-tc\' Jell ~,PCI.psag &,., Q=. ~lIo.mohat <lilom elle.Hsege:s. i.rI do hlCl.-il GJc:.
",aYC.dnUi
f.Ic

rh tv: , J" -0{6{". _. llurt:o~z:Ial.nc. .....eJ!.fS I!:S.e.~e.l\.es \..bc;I.o 10.11:0.( ' ...... li&:eidt 1l.1'.Lr.Z_W:.l"oLI miAL Q.b;§.=>IUf.h",(;o.lcm..c!.C, o...,~ Ia5Vf-~d ~ meg"es!l~lme.",-, A ~6Idi. jlz..U~ e;.... b!-,,'" .. 1t.U'lf:f!· ...d,;be mi!>l"Ie. Jt'4l~ ... nd.~tU. e.!fltll~!~=d~. o A,,- (l. o,re.s:r.~l!.t -!P!:S~II. hog~ VQIIlM'l~& QJ.I."~lri£e.r ls.6e...... v!U.k ea, a.z.. ~s.'-e;.I, o.k1.f:. jews fl.!;iUa:.t.!.:oL.inb I<.L. A £6rii,.,e.l.c;. Je'-

=

~~i.4o

e

'(us

_!LtGIi. ~.-de:U.,c.,
e, t(uto~~

CI.'T._oye~

ir~Rl3u\b
IuJda.'I"cot
QL

k ...w.~L

libercl.L:!.Uotogio..
ji

vallot viJ.(.

"e...~r.c-

o..'lljV"~'
ddctol1Eill1e.k.
"",1i11~

l(l.lblz:.~nu

e1_g;o"dol~ju"k, $~ 1(,9!l.!. \d.~~ ...I.:.. T"udcmo.:.u£.. a. 10- so",,"- rn.Cu..odik. ,e.lebl!n.
0...

i.de,JI!" h09;'1 ""'~vi!:;S$tJl'lk li mer~dl \lC-nIU:', ltooaO:! ~ OI'ie~l:d.t.c. "&1:l'c-rd."la.~
>=L

~"'(~eaQ..-~

(L

a,

u..!c,.rot~i

be.ologoA.. Ur-ul&I'l' j~';IeJ:,e'rt ~uj!
~~ot:,

P.:~

"Se-w .. ~tlLN.il:lil:lJs~ E:s

a:r:!

be.·

h09!:SvdI(U.'U>l.I'I~~urll<:.
vo[t:

C!.rro..(l,.

ol;!Qxl
neW!

l:e.tc:be .. t. ..!ol';!retrte.
~~~ak

~mesre, l'Ioq~1 t4: ut~ p"';'.bQ.i "",-,taJ..u.

.4

20.!.u:t.

e.bb J...I~,be.n
-

0",-

0-

vu.zd!:,l

fenyegeh.

11.

Ie.rne"-

Qnld:sd:eL i~I'W1t Q".kri.i:u !d.U~e.ii ~ve.{;et 1M ~"Yel<. .

A lenebOve. ~m:.r

o\~o ... megi.:.O·

ke ..~

...y &.olJg,~ :

ox O-l.lE.o:..t.~ .. m.en~,olL&u.

l.ei:iede~ k(j...e.LkuUben -, ho(Jy ol~D.n. iLUl'io!>"%..· - iL~l;ol6gidi j~1; I.i ~ dolgo1.k..:, a~e.l<.:!. m<.n.i.m~'~ tD:<:n£e.ltet \Ion a. ~Idi. jiw&I"O.., .u:.cu:. oJi:g \101'1 it.o.pc!>oln.la... vele.. U,9Y kttd.bei<. I»'.ldt~ 0, '.' r': ke~W\Il.~ 1t'Yi.sr.t.usr6C., Q.Ul;r.. Co.. hll:i.ve.l. Ut:An.

Vi ¥AAPilLa1'I&t.s:

1~'Z.v:; eJete.

Vima.pilUlfl~;

___!'C.,wen

j~.Ub ele&..

A wrtene:lludo."ony nem o;lme;!>eti. nem Q.lbe5%eu ad., arne. fOt-tino!, hone. .... ejI.~Hh.L ct fm·"~km..

A

b;rMn~JlodomcIIY

l1e." eJme.,~,

I'l"'-m'

e.lbe.:.z.~li

"lit, ~mL

U,lint,

' ,,,,OJ'.,,,-

r.ejlo:k£O.L

0.

fcl" ..~krct,

tEo

0.

f ~4.~o"c~rt;t.. a. meWuSokrQ_ pt'Obllfm~kr.:L. Vegwfohm. CLWtlOOh m~~ ne"'e..~ekkd. SoglaJkou.(,t. a. woeUrce.todomd"~. L~ldb6. i!. cu.otdt.oL nz, e.e.eme .. !:!",,,.k:el, amefyek hagyi.tk mo.k.uta.t.d~ he.!!f~Lb-e.
(L

a.lwfa.&h.

g~

Ii..

he.lyz.e.lC-E< ,ciJ!a.po-fbm, <l,n1eWd..,ioOkra. pyoblem~k ..a._ vE.gEoOfoko... o.wnban ~.:s e5e-

m.l.nye.IllreL 5oglaJk=i.k a.~th.e.ludomdli';!' Legald66. it:. o.:r.ok"<!.l.·!IX e_{,.~e"yeLek«., Q.mel~ek hllS'lia.k mQ.-

Jek.

_g\J~o.L

e.;ll:>es:.:ettti

I

<!.Tne1~~1! (;J'~ed.&, h"'3!:! elbe~-,:&;-

out- TermeJ>Le,[e...en. Q. ta.-£C.nelfudoTl1QI'lY Ie i.s. rovi:dU mi.l'ldMeJbe.s.>lI.kL j 11,!21'I .....ocLoil a. b!for~<>I.J H09'Jelb~lJi,;k jews etehl ...oviden ~1I:dogktL\IO-. ~hhe"t. Q. h5.vid. o!oSu.5cglo.lcisho:.:. be1Iez.Q.tl~l. smgU m~nd.a.1r C>.m~£ $lo~!eQ ~t>Wnd· to flk - I.!d ...d~e'-""l, f·e""ea ... ti:.aJ.yaL b. rdf.e.Y¥lalL£

ve.~ua.~.

Jelc. OI.:et.

9oll;fl.i_ elb1!lOxetni

I

"""'I~ek
(Ie

engedl.k, hog~

e1bE:.dL-

\lJ1.voi

leiovO:z.vo..,
M~rt

e:s:s~.

VQloj~n..!> "- ~
~

iula.jdol1kcippc:n.
·rEm

ho.60zva_,
":':W.-~l'l.

h~r.od= ~ eg!l&U,alQ.n.

fDl'"k"eioJti<:J""c1ny le 45 tOvi.clU .... L\'ldenelbe!.Ui~!.:ll\,lerl ~d.OIl ve.~.:Ui" 0. M~l"sa.got, I-ogg ,eJbo!>.~lJok je.ws eLetet "';;vldeti. 6~..:u.~!!1a1..a.- a.hE~ <l ...cvid. O~u§oglo.!6.s,hmbeS%OIgaL mi.ndo::~., o..""L£ e.loWle.g e1mDl'fd· f.u I'll.. - 4~ .. de&e"1. .. el. fe.n,nta.-&:b""""oJ. ~!. Q,[f:ev»<:>'uw!o':'\lal. 1':~.iIt. V"'I~~ ... oS iUla,jdo,",ileppert. h ...6o:t.... <2., le'fo,,';zvo-, hU"1od.cKVQ. ~ E!9!!b.lf..J.to.n """'" -¥WI::SeI'i.
Ti!."l1'leS1.ele~",

~?"-tew'

Jogo..l ....a.z meg

eg;l iJ.!:!~ &.ss:e.f;>glci.fuf .
ki)l:olne;...o~dYn';n':lel<"o!I;
<L

jo_gc..(."'Ia.-.:: meg Me.rt
Q.

<L

~

~

'-I~!1J> Q,ss~~10L4st.

-

a.

boa ..... u&..tha.ioC

~ol'1tn&a.bbnok t.a.r~jQ. rnug,;illuk,

~="'a.t

p,""bllm~t.

cmi.k

£eJe.lehiild 1<'"~so.bbctk o.xok a. lu!wrl&,,,,k. am"l~elt. nm.djuil. ve .. ",lq.lno,k.._ A J~Lt()tol.!h f,ek.

,I
~

be...,,,ta.!.h,,&:; ~l1to!>o.bb"llk fodja.
¢.

kO%Ol!?ttr; li!rilldme"''o!e!cfld a.'t.olu:t.t 0.. prDhlolm~ka.t. o...-.<.k.
fon(.o-

ir.

~ogQ~;;k. o..lnak.

sa.bbcU!. =.c.k.

~.

L'e.d~sE.". o",el!!ell.

A ::teZ<Jsi<,-,~a.f.£L.. £&leIIi:U':n~

hor.Uj"k

\tue£.·

Tn Mast 1£ and
r.Ovc:.:ten jerLl.7
Q

iV.

~n:!~re" ~

el:"1Of]dl'a.

n~r; K,' "o/r!. fi=s? bc.ngUll- '"' ~1"1.d: O::',.e-31-lJ
IV.:;!-

~%~,

nii
vd,(t,
nem

htzU~
!J~.

6c66i.

jho~ l~
m~.,

meg·
mJi,
c) 1:>

lte ..e1>r~!!H~l!:cll:t j.:an"!>I1Gl.
Meg.Vo.UolI-d

~6J.t~

Hi'lt ",t>1de.<1id
auD.. I,OS!;l j'!;6v-t

Hint m.Uu:len.kL ...

d

i!:.

sui.-

moI'- "-no.£.

I t;r.Lml../;pt

/.J..~e.1;.e. be-

...e.ge.

I'ovi.d id.~ elbi.

JOf..!>e.5

za>'etben. ~\~!:elt. ~oo."\:Ia.gno.k ,8 1c01'1ek. OL me.s"'v"~f.fl."c.L 5oglallan" •. jeZ1JSflak lQf,b £b;i.e's :rnii.2!.t.,,~ vole. A 5erflfesfvb-c~ t1I:."ii I'Ef!o1.but i.lOi'I'Ierj~. j~:tus. mlmlen 1t'C1.h.·d,tl~ s~n:m: su, .... "ed~(ye.5e" -5'1eYelle: M~pe t\~ "",y~ f~. jo.t, a.1lb..- ra..\on.!joll ~s r!..t.e., lell£e=I't MjAlbok e.L GlX g,La.pvelD u.i.db, i.!.merd.eI'ei: if. n"'S':i jd r ~o.s~ra. ~e.~ .!ilxcrl be.",;u 1... Tan.Uoll ~ V.i.iUl90g<lkixm., nyUv.-lno!o mi:ikOc:Ie.s.e. ltI~j~n "lrG.bbi "-'nuL:. !.. d.ll~c:lIt;ak..

es

)./0"0.::1= . ..,raIlo:.oddsa...ak.

k".... etlt~.Lt; "- ~o~Obe

jo~

f"Ie$~I<'_.

M, ... .:a., ~

ji!:xu~ lno. ....... roEoa.it. Q. "!:lLl~ no.$~Q.g elf!. Idp lLe.-eszlelei j!l..tlo.r.i:Ol. ~UgS€_!l!i!'" Uze.,t.f.e; ILoa£.': tolcon.so..gd m I1f.a.lo~Ile.,~:zfe'l 0 jdn.osevaL. j«wr. =nbal"l e..&-

u.

sebbeYt
go

"o..ngsl.190:do. ad meg
&g!:j

:1.. fe:n
~6%Cl Uy:".
rtem

~~e.lrn~l,
mOdgr;,

"",el!j
dclgo1:k>.

d4n!.:.~",elt.
d

(w..::n",;:O!), "e.~2idol

e~!#-,

,.,':'n-

.b
a.d.

i.t;I.Qt.

T c;.t£... j.! W!O

lei

es

a. ta..po.=&:.JCl.6tJ
OJ.

14 io~d.fh

l!ernszulO MW beha~zolt eg:&:i.5zWl, .J!, mO. ec .:.s. ~
II'D.lL. j.!.Z:U!l QJQ.pm~lj~o!!ie

1o.,,~

h09:j

me,g (W;>n'''lL ~ilei. A ...:.
kegy.:!tneVD(I:..

II«-jele

I

Wa.{)-

Ak!r. "t:b:n.. t &zd 'n U £J•• e.ye.:.be.1'1Jhu U.
j&"o;s. mu.de." m!!9, mOl:ga.t .... .!J.,QY. c!.O.l:la.~~t!-.. l:trol!_j~ccl.!:. 5e.IIo:tkUlclt

&

k! t.. e f.r..beIJ Jo:n05

L4rt.'~y.~lo

,,"'I'm, heg~

t.;,l-jen..
j,;-

ts.

cu:t. ~etfe neicLo. ,~o9~
a.1ord!n.l;>o,n,

hQ me_gke:.esde:1../ a. !l!.9kO)!.e.
p._

l<ed"eJl

Q.iJ:ortn"'3mel'leL;.ulnek
e, kOt."dle.n

Leo, Ulle.b!.!O(,

a...e1y

jd.b".. meg ycl~ ggQ:tCdve a~~l, ~ .... %btv., ~, "'-g~en. rnegti,~u"t h. vigbetnEil'le ~ vegervc!l1!:fu ~d,,/at Q.. J.o kra"gabarlA le, VQn g~Qz.ve, a. gOI-\OE.1: w1Q,jp.CItIlcJppelL aluLmo;oo.df., 11!jdvt a.z. i.c:!1!je_ AlJL:, ""_1!9ia.p~<l. e-d: 0.."- ember Ci. ord.6gvz:is.:1:.bel1; (1,"- eKorciLmu!;'o"""C.(, a-<.I<Q.. ~""3&e.-

sa.~

Ie.bli. ja~';b!!i'l WIfb vetketik..
l'I1~don. .. i.w'-ie; )onn.l..bon

k'eru:z:Wcl: :rb.."os ilyen.
~1k..Yt&a.c.. o.)fl.boc&.t-

!ene!.:.

:i'I'It!'roc:kil!"i

iI.

d.u..ono!. '

hoiof. _ ~Ug9~~lenM a_ Wnplornban. vclg~d tuI.9t~ ... :.e.lbL 1d1el.&e:geldo6l.. t E.1:. rni.!l~~. tiwJ.m.oJ.1"'nE>il.gi ~c..'l11i. vo1~ 0.. :t:.si.d.t5~itg t.iJ~o~ "'.:III'!'~.i. t.n!.i:i.'ua.djaVa.1'. s.u""bel'l· .Ay. ndid.s.t..c.Lnnl1.!

£=.!'l. Q.LUZI!<V!feL 'A:lI'nI{t, .i&~e-keH

:le:r:...~ olfhonlo.!o.1'\ vdotdo- .. p~.!.:W.!dJ.o~ Ut'o!.E;Z.tUt- k=.Ll "Po..le.l'o1:fi11 &ba.n. S,J!~ poVlm~U:m a. 9,a.Li.Leo.Lt6 cG"Ld.i.:.n'5o<lak

l11~

r!-o~

pa.rljb." javii L<i.~ ne1y!>e.geU6- A.:t ~b~ij 4o/.t!50 nepb& - haJiLs,z.oL:bOl, ~ pora.5L&!ItObl - valos'Z.loll-a. k.t C<l,nUvP.I'1!:1Cl~t.T~l.~It.i[ {g1:r~lI'Qnyt. vd· 1c.1>l.{,o~. ~1llllii .... TiliU!>' Mt... A W:&n!.:.ri W,U..... ~,.Hd ~l'a.J ti_:;.enk.tL -li>n0. rept.e:r:~, L<ep"',d6e... bl.:l.eL Q.. &.u.l'1l<£lfiivei. a.JooAt:l .1to..-m':''''¥Jz:nL· je:z.u:. o, k.Oz.clJo"o b£n. he:~,.€~ iiolt "~.ullere· Sl.lW'I€. ellif vo.lo.mi.Sile.."epk.oi;>,,~&le:k v..-o.!.om ~ (t-epre7en.f.a~ ...e. VOIk.£.j.,ru-r-SCh4fc) IW?9e.rt. A~\lh.. ~ol£an. kLvilL \'nt!q md~ol.:. i.1O !d!,«hlje1ClJsol, a .,d.p.b..ll. <.:tb rmt:lzt.k. . v"r C4.k. 1dn6tUk. !l..~!!ot.ol'U,jo~ l~, Q.~ 5~olw.f[anLJL h.a.Ul~ zs.i.d.6 tru.LUnCL. A nok. kd~t k.U(';;n.I~e& hBty4.t. !vs!~ d MQi'':a.. clotrta.. Je.%<.>!.C cs.a..IrU:!i"- !;,Q!c ....d ... .k.(a .. £;ol!o.. IUa SQ~, j.ll'l Luio hcl6.1.a. .. £0.... I'.L l:s...udd.6-o.spk. i!O c;"cJ;rok,a:<.£a.t.: ,0. I<C>lre h5 ,Il.ey..

1!w!.

von. £~':::le.. ~~=- «;.\'IQnc;e.} .!>~£4:9Gn. "+15-4: Cfwlutak.. 0. I~i.nidlt.t., oki.k. ",,«d.s·o£o·me-~.iI:: loU'.· ~~...t (!.6doc mondiak, ~lbvkl:a.k. "10 ~;U:'rl. dvestd.· iekn.e.1<. .!io:r.o.mCl'U'lu. ji!!u>!oo k.ere.si kn-p~~olafoe v~I~I.., !~Ia.?wS!..!;9d ';:5 vi:lUoL 'ft!.\,jk; - Q. ...om.s.r.ed.clk:ILe;l t!r. e, t.one.£o!LkeL Je.:r.u!. fe.[Ulelell.1 009':1 ~"
(I... Q_

r\\I~tdj...,~

!!.5>. jtlsetu;,n!i~

Y4n ~ pro..,&;,wat&>Jd:ul.I.t_

a:1. " uz:e>t~ U~~s.re. a.QJc..k.

c:r-d."l.,rnlht

a. L<.eg!:l~l.:be."-· jk ...f.

6\Y.i.k. .!.~tJ: ,n&jibe.I\.-,
u.dtl:a.n~.
0.1. E'ro'Ibel'ilk.

~ogy kepe.s cu: embere\.:d,~$3'

We.m b:v~njll., 11!::gybizo!OljUika1.

r-ts-

rne9~i!>uL:ne;k.. Nc.m. I4van.jc.., kOf:IIJ m"s!teres.;:£e.lo.,!l.cljenooJe.. j'huca i:.u.t:ab ,ii!:fe.n ifih.J",ok. nelku(. [, js4n.jo,s,dga. :ft,\&t.

:lt1.CI!;

Ictl(rco.dlMortO.U;s.

je>'u!> u"·Q"I!.Un£.~ l<Q.oli~pOrobjb.ban.. n ~ ~~il.. bH.. jhm • ...mmi.ra. :l!>t~n:. valQl'l'l~ nD~a.th(luL n~
:ehJu·u. ene:r-gi4 veIl:.. Otya'" d":~
mCl(o!>an. """~ QI'I<!.I'3i,.a..., a.me.~ n

Ilj mO~"n. k.apcscrt o!.~r,e k!pe.~. j~~c.ob ~;'m.irQ. "l.. tel'l. ob..jo. IU.~~ vole. jw. ...Q.i.r;mlx;,.." i-ohu.!>&rrI~e.w.';'{(, j!'.fl!.>'lJk US':!I mi..n.f. !d,\,"~,.gL, hon~m. mi.ndLg .d>cJ:. lr,(e>\ .~rO.l~ l.~~ ~_ w,( (IlOn/.:3 - \GOnigi.um.). -je'111S

~o.t Iskn~bc.n

er.

he·
~r-

ofbo.", b[=«-,
.hf.en~~i.

i09i'" ~Alf.oLWiru:
be.~~.
I.

~ot

........ a,k
0... j~~

cLe~be ..., h"!l';j~m.enUe.

a. $tege.n!:le..l4!.t.1

9~k.e.t.
COl!.

~s Q.
':;110

Ji ...... ~"£eri.R€:

et.:Jw.~ tJ·\er,,·Cd

(U'>\8.lI.j

LUle.f pus.~tUO ",o\c:r;.!f.uuve
Ineq,ra.g~ni. ne.lli..

v':'%.O"~ ""'ndo. ..o!L I

g~e.J1,01'::10.".... I:.~

ho~ 1s&e.n. "-tslw:. jOlOolLg,a. &l~~'~ uroL~t. =';. Q. j';~ kel"ek&:liJ,.:. ~Lt.i berLlle s (tt j"ll!.. .,.';n~.-e I !So nog,~ e:t. a.. SOl!:lo.mAi J'rotgk.udodOl!" (l.je.lenbe,.rt. lz.f hw-de~e jews. itd-

vaL ~ f.de:.L
jkuJ>
.~
~lO.~,

QVlgw~k mOj!u~c1.

valb.at, akLk: ne.rn..~Ie., uki.k he.m enNinM-II\c.b'te.lc..

~ei.,
m~s.!

&.n~r:U.

ItO";! ersbscr6al1..

gl',.d,,,,e:k

H ~",deI'1ld.- v~o.!iz8.rac.

.... '"den. (

,.,.r,ge.lo~ve '" peJd';~kS:lo..ko-

i-OI'la;k.

Tit lV t&1Ie1.:. .....et';J &e""l%S2. n~m~ ~ "all9.It~OIua.. A p.tJ.d~1<_ 14~ pO!lhUw50 elb!;l!>z.l1.li~~It.,(lmel~&II.. me9~u£U:l,e&; ...!, elit--Iole.6;ve., 'u.".t.t.r4Q.i'"ke{,Ove t:eE.U1<. 0..1. c:g~~ ,:e:r~ embe.n=.k. ~d... 1-;), ji"l'Ll."> mondQ.r)4.va.lo..i.2..t:. V9':lQ~IlI<o ... jetuseu',:· ben ""~':'!l ... lo.m<. .ar~sz.t.oll.mf..,;."-I,ls· ;;"eLlclo.i:ct I:iio
.. o.g~

hn-tAs~ .i£.

S:l:o.:PQrUcb..r.( db~n.i..

~<i

i!.!'besl11~re

IMet.

n&
go,.'

(0/.[53

h3!!,

Q.

td~e

s

!;elf Wc:...Mso;,6. s'LbutL

..o.,

~:d: is

jhu!I ""~ ... lL ~rbJ."4. o 0...... &, Iwg.,l: :k~en .... egv!ltod:a.1Ja. Q.. vi-lo.got., m~pe:dLs "~I'l ~5 al"pj~rI. 'Iave,h; CL~ Cl. ...cLo,gno.k. e!. oPt.. 1~f.ert QJ.(;oL. va!6 mE.!vA1toLt.~ .s:z:01u.41-,,urocn. I'VL~ !osin vC.!tod,ot.nl.
~anl.tb.aa.
CL.:t.

Lg~: MLndC!n~':'<l.n

Wj~

l'IIe,.i&bel'l

b.

I.!.wJ....ia.l.W'luL

Sele.\~sekjst.- &\';t. ~:ulrt l'Yti.'!\d.o.o'l"~wl,,:y,aLo$:;0..ba.d. Ls, 1e.L1e.t.i.!l k.oc.l£l:k.<i.. ee....... , koc'd.'r.~ ~ ;(el:ijl<e.l. V!1,., eUk.ehlte:t. Q. b1l.!oo-..slLgpt;., A, ... Ut\ll ,£s
0.

e¥s1.

ve!>"t../ ,btJ,j I $.'Wre~le
l!Oln·

...

~e..g

(I-I!'U.-l.lnh~Omost

II.ge..,UI1. k:CuL
Mi"de~..eL

e.9~~ul~

Johus

\«l. .. Lxma.6,-lt:us 9\:l;dg.!:j'-'OoEDt1Ic5'el(.

k€nf.. m"UIl6d.6~.

AT.. ~bel"dL

hou6., kow ....... ctk -:Ish"" ",1'\Ol.Jm6..,

Q,~og!:li.lO Idpee.~br:i{' i.:. o.do!l-5~Q.bQ£.. ;l~~. :\iz.t)!; e~""'e.1'l. "- 9\169.':i1.t;.t~Id;~ ..... ~\:I~~"Lf
jl'.lel:. Io.(!",. hOBf,! rnb.r - rn!!.gk.e¢oddit

-"" d.w- ~::d

ped.:g ':"gy ,fe_k,i. ... teII- 0. g~6glj "'~5"ic.f" 11. , 1"i,;.,,1: O,.IYli.k.bekl- me.gmue~7.01~ k~led:sr~ju£0»- tl.l ,!rnbu k"f:il'le.\r. e...-e;je:. Mb.,.. II legfronl..&6i iddUl( It.adve hLh e.l:.dle.rr dolgokat tukljdotW60lttUc. je'tu~ ... ..b ~!. &>rf:olk>.l<. o 'PC c.50od<lkevo ~1J~ri,L 501:0[0 !c.ma.., I1Ly, ~-u::.b£s~ I"IlOY jews kle.iici!1,.ji,Qen_ .;;....!..~o&L.J(1S 0. l'iWl<to.s.sni ~=mbv. .,Is Ort· nc.IL "DV~' S~&sorbo.>1. c. ~&..IQ.I;o& ke.":!:jer.

Qrnbe.1-i. o.ko ..ak>e i:;,.. Jbus eb:kaL ..afe. E..:. a.. t:.el'Veub, mocle.l! O[!:j"f>no.lt- muto.!-<l.. 0"1.. ,=mbut, m ..... & o.lU.t o, , ~! L ,_.., b' ,...o.gll. "S..... CWUl. !& ....a.PJQ on 'VeVG rn~ .. L tfL <.~terU. almrcC.. j~~ W-le-d.e. o, ';.!ioi.db ~"11. IJmvef'uUis a.!.pei<£us.oil, i..• 1i.6ero.u..san' ke.u::U:. .,.,~"dc!.n. ol!:lWl. ri1uaus. o.Gopi!.kwst., !ll'I'L<!.1~ m~lii[8..bor.fe.k. cL LSiA~o... pogpn!:lokl:Ot. Mlnde>'.U(. egyui (l:l.Cnban. !Ilu..!> t.a..t:.:t&.a. ",~ ..... .4dt.a. ~ o a.ICLpjlm.. Etik:~d..n.c.k U!nb-!;Jn'I~o. en. :i§Ce.1'I ~.r;- a.~ f.-Wlbert.<I~ i:rd.n~ s~b;tt. pa.rancs-U b.t1ioEo.. Md.:.k:tlLu..Mbn, .~ o::;r.(J.~ koc:IY Gn: e.llen .. ~~ 0.--.. ide.ge.1'I. e4. 0. v,:;(ro. .. i.;lng cieWc.~'ttl(t ~wl~ "U!.reteE:. 1dlEaI6Seg@! is InOL~U~, ~lfuA1Ls kbd~E..e.I.oben
te-r've.l.eot, mod.el
t.,

(l.~"
,'--

!-jeg

j~".uJ' ae.t'l"<Ol'l!:o6voiL"

..xa..

Q_

je-

A~

....bdon. 'nem-~lfflcio.I"'IUIWi.!.b1.. ld.6e.des'tE-.e~", L:i1O:.gUo~ o.:J:; Q. 6~~t, tl.M.e~ 0-1. clL"mm, el1'ogadoti- LU.v~teleILv!;! vonaLlwullt. Ar.. e:le.I;m."~1!. t!>e.U£OL Q.L llet
I!.~be.n.

po...-bdaoQlg,
£~e~l"e.

Ja.vi.&i..idis

I

j.halo..

k:A.;agtlt ~,

4-mogallu.""'B'
I1D~

1b'W~ 1411.

~I:k

"

..

_--_ .._ ...._-_ .._ ..__ ._----_._ ..._-------- ------------------------kol::J!,Jd. .ClOnb~t£W. k -:U'It54 0.:':' ::l'~tennd. vara k:~Oldt ~~ 11. fJ(e. ... o~6e.lva· I~w::tofs~lc.lrrde.!;~i Er.WAruL Anu'biL ju~ , ~_!.r ,I~L • a~'tJ ..ban ~eze""l'e. ez:.t 11. lG=s.e~ jew!., hag", IwrLIo-d viMll(ed!si konzek. ... n~11i e VOl'll: \,ol.,a.. Ie bel(;ie.. a. jele.tt-e vonar.lwWon., 1slen jovend6. bet.: e~z_Og "- 3~U!~n.li d... "-agl:) lGdzo~ Ia.i<.o.... a. "'-riJ:,. jd.ba ... je;Jl!.nl-1£. meg' ~ .."e.k. 0. Ic.ko""bc.Jc. Q.t. o.£Lf:a.l~~ctf\IJQn.

i~

nW,

t:,;£...1~.!g&~ o.lo[ dOMe ...R.Wi.(,; h~,,j'~%<J1O
1-0.

u.

Thl!.
L<w.:.nla.

C'kd

e~

~6A55

wJt..
jILlkelte.:h

._u.",Ll.A.s1l.vaL
a.

~. el~veL

b m<JBti.b:.
il·

ioOl'IUL-

A fQru:et,)_soIl_~
v':Wbo. j~:r:v!o

:fi.s!:Jelmd, b. den4kd.& IIM~
tufaidon~f'pl!.n.. o.dr~.

~Z()L't

~bf:

,"c.g~I'E.~

I ,,~!t.ede's.d..

cM~r'"

Ito.nAL l'lJ!.m ...dlQ:£djC& W b a. pc;g~1ud
vo..,a.llto",

el -u,6bees':S"",a..s.~L
CL't-

e£d~

!!.

a.. ~s.i-·J-

Q,..

1'i_,Wbl.i.s {tg_~

po.r(lJ'J(.SCt..::.Lok

':'ok. £e~lclben 1W~t. Ole ko~l:o..j<Jk. :fD'i.~~ ~ ad a.IUI~, ~ 'Js. u.... a.\t.arnia. jarj", id.1 IlQ~o. ~f().'t. ~t."'i:. tleb~" A I'tea. u.o.t&. ala'lIi,( a. 1.U-l"d.!l'> ldinJL :fol~t, ho_s~ ma!:je.1'I. Jial'l.- rrJ>cltll'l lenet~ elt..l"nl. A'- tL.Jtn "i·

,.e,.toe-n,

m~

li~u;i..s. ti.

0.

~t5"_bse~et !Gell ~.,n;:"
C>1'I'1[6 "1~ndl.!n.IWu!.k.

'mort(!.ojf

jJzos, ~tf4.,tib:J" i. O"l''*- ~

"kCot.cii,
a M",I"-

t6.llbd'
jl!~(J~

£e.lmin~elL 1<0%61, amelyek. ~ak IWvefOive IIOl'loi-W't.. ~k. - oJ,':'..- ¥r~ ~ .. nOk. ~ o.mk-· L1z utOb·

btoJc.
lIat

e!Oli!.~

OJkafITlCl!>';IIt.

~~
0.

p"'l'Ql1ce,oli h:l1"~\'O.(..

10 Ln"'fT
0..

b.lt. jUV501
UClJO

o.m~ e.1~xd,

UC[l.

bkt-

a. S%~(Ok. parQm:!>MaJ;.., ff, VllIOs-r.U.uleg usri:;fJ..£~.:. e1ou-~5>Ok.nr;;1. Q. Me.1[o~ ~ ~1'I'l~1'1 Idvul.

d.s1>~ut.-idl~~i:

U:Jb:el: ~.;.

jlyen volb

de.I1,,6ge.r.!wii!>. £elelt S!:lIl4o-IE krilikljCl:.ld·, ~'t. c,.k;1IQ1" hang,%oi!- ~t, ami.lc.cl' j~%<J:' Cl. PQ!>ilo. uMe."e.re. :!'e-1me-"I.l: ju~e ..... be., :!1I& ..e.kf. .... ;doo rn.6.i'" lle:",e5:r:b=Ic,; j'El...-os c:.s m!9' . lIento. ~ ml"gE:a.go..clE:1l.. 0.. II!:9ih:mla:i.Ct! Q.. temp&)(._. j~zu. ~o\'\ba.. di.~cld. £b.mQ.d.J._~1: l.nbh.et. Cl..
"eM
&%b. ..

",,0.'(.0·1I
('~Qk.

~"Ib.to...

vig~eUve.

0.

fem,plo....

fe ..... p!Oi'rl

£~e-n.

A.I. p"';fit.~£a..
emel. a.

I jCVOI!l'I.d;O(Ce,.,

h"9~ lst.2n_ uj u..nplomof
U.II- iov.tnplol'liti.&1.~~

~igi

hel~f..!., Az

bi.l;ton.sdgt;6[ (a. 6<l.b&1.gro. v~6s.i.OL ,-", '" ~'(.lb. ,,-o.g!l.~1.k.odd.st~) '{cr.~o t'a.d~\"'cl.Qs. 6'!..abQ.cish.gct.
elf, !Jgge:t\eot~~~t. V.:l'ldo!"PI'~&~£oA,~t, 1lLll" Je.~nuJle.. L!b"!l-tO~£ u. rn~nde.n"a:.po(., l-1~ilim_apL

k,4J~

Yio.s:!~(I..

b:;vti.w.

,0.

j~ j'i:(v£

0

$T.Obad.~&.g
ct.

Md~.~

rli... ~
a:.

s-r.l....boW" .. s

.(;E,~lek;ede~evel

GEoQ!Qd6';"

t.ulo.jd.o. .. ~

jth:.u~ i.e..."", le",t:.bb

m.e9r:.o..... .:.~6o.. '0.. !t.mp[omi.

I'rovakCdta.

i~

to.k;rd.~. bt'ri~ ~!do=.fi-

lw(weoU: a. £em plom.rn.Q£. (l 1~,b5z....e.t· legs..l::ol'Obollb .ka.pa.oL:L-fho." Mo Qri50~' Ta.nltY~n\:lai StO.MQyQ, (&i.l.c.tl Q. tem.p·
";'litJ~

es. waa'
k6zOis

pOt!(a.6o."a..~') (n. I)b:>~

Th

jy:
"~5~

e~ rel'ldeLt.
wn~~,
l.:a UnI'lI!.P

~Hu:~:&

all£o.IMb. oL eg,'!:I ~j t\fu!>t !o%erul.. v
1;:%
0'1-

NlaI'" i.!> l.chelte. 9~QLod.ve 'lrro{, Vi.l>ll ~be.

meg,

Mer£. jtw!> ..... ""If , e9 oH.1lL

ute!s.!> lieu-ora

e9!l!>:t:o!!.r"u(ItO _
Q.

hogy '!!ioUtt. o."t. 0, 'tem.dly~

Q,Cic>.gos.)

eillu.t& volt e9!! "oi'pru..

p6s-

lu:1:dct.e. &lot. M~tWu.~ j~Z.V& u..,~v!· n_!:lruvaL E!S':!.:i1t ~~~&UolI-Il. t:c~ e, vocs."ro..~. v6.d.o. 0. jeYI1~~c.luni .. ru.if..t:o~vaL v.al~ ko'l:fILk.f.usci~mw. k.:e'e;z.r5dl~£'. 1~1.I.!> '-'I:Ilo.st!.nuleq LII!?ado~1I; (aflogY0rL c.. .;if'L!tE.mQn8 key t.:. imQ.Q.!oci.g egg p..&~ku..on h!.i... l'd jelenU6en. i ~eje.U&Yt. j.Jt~Ci.) Q. h....Idlro. volo elkl~zijres ~& a1ti>zott a. rernil'l~ k.Owt, h09':! ~fUl. .... ~g o,lIo&oZrtl., hog!;! II.~ Wiv46I.!eni!r.. 1>1'- e, l\o.lCi, ~$ h\e.g"<ll6$~(1.. vr&Lm~,)Iad.~ -, o..It:i 0. leglowlLe.bb Wlbvd~ ~6oL vo..~ ~rE. - ;"yu({;Q... e! je..:::us f<LI'~z.ll<"~tl.sL kel!l~l, :19:. ijnek. .:d~en. mi.rlde.n !eU'~l1e;. neiliioL fo~fOW!lhot-

v~ra..

Q. nagy :lol"duLa.tot, kro.eL ;.. 0. ...c.iQg jo.. je;r,u:;.{c poI<{L1tol. 5e.llorsa.MIWac. uet~k. i<1 .!s k.et. be P1dU~\la.( e:g.~oi (\I'alo~:zLi'lUle..q t<,..!J. 00 D.pr'U&o.bo'R) m~e.!.:U.f:eIl-~k.. TQnLt.vb~ elrneneitU{~. W~· ,i,lar.L{vLII1Y bdtro.bbetn \lc:.~clkf.dd. ~ 19!( f.cl..-

~o."!;J

11'01(00(. !gi.gnilUk v

0..

~l!r~!>>1re ~~t:.L.t.

e.gt~~

£dk.

le jUU5.£. Ar Q.rib'l:.fok...ic.la. - 00J't1~ 1.e.fA ... ldztalla. Iii - iemplom.k!i.f':k.cl..ja MLa.iL lepet ~I e.llene., l'd~tub elOt: o.'W!>bo.1\. pclCH1ulL oU~,*_ A=a.L us,::!arU:=.hc;';I &'-onl<OvUe:-

l4olo./n ul'; ... ii!!Ul$ lege.lot.7.0v "are W.1-&~elL vag!:;! M'4Id.o.la4 H~rJ.I'Kl.'" jfla..£ rI'Iel), O;Lu~n. tbbb ~nU."gn!:lna.~ es!:lt.UI'I'e.. A to."U"d."!:lO~ o....'Q.. megg:j6_ j~tCl.", h~ 1d.U5. Oebltndi.g,). A fanU· vbn_,o1Ln.c.Ic:. O:L a.. vdrGJ:oUi1oCl.. h.o9~ 1foCe,,,,- "''t UdvQ!.~9 ~n;!ek!ben I jO\l~"a.. Oeayo.l;I.:o2.i..k "' vig11I!l.visu., m~r.kippe!'L l:eH<!.~'6. mi.n.£ a.l!c'i!!:j" .... ri;I" J.!" I'Ile{f,,:lt.. G;:ZQrt 1~l:u& ege~ .so1'"&C,t es ~:ume~= uJ' ~ \a!lel ~~lmeLrli.Clt., .!> t.j mrldon. It'lQ~.'!la...o.t.w:. 'TeL-

~d.u.~

e.L

Q_

= ~....
I

['

,

U.Me.d.~It, ~~ ru'I1i.Nd

nnG!i'lfI:!i,el. vb.dol~.

0- ki.... !u~L h~f;D.£Dm u~ . ~ujf.o!t-a. It;. II.. IaoValobol'l. Q. ,Jp lr.O,,~6oL ~drt cui. vdl'td4.&Sbbe" !<Owl jez:!,l!, E:c....L.f~J. A\ja.i ~~ -, hog!;! jl!;w 50 I~~ 0.'1:. Q. k.i..b1yi. I'l'>I!.M.u..s., <lki. :l'U'Cl2U t)j,..a.. hac' tolomho-c juto.t:ja. I 0.14. j:r.~a.e' l'Ietn~, polC.fi.ILCiL on~ ld~ai Ytel~,.elllf':fj~' j~s ..e......I r'h!!:t'r\ k..bi,· f'O{to.. e.1 mo.gOJ. "D;:I~s. elo~ do! e, ... .:.t'<lkoz..J..s.&I[.

lQktf'lt

'Zit.

I (lrtU.1'l!. .,~ s~~a,k. Sze.nvc.dll ~~ ~Ic. Vi~lelLe.&.ek a~r'O., h~ jlOZ:U5 Vg\t bC!>u{i, rni. ..{. Q .... ~ ~ ,. no.{, wu..l'le", ~"",.,_ ..uan. 1 pl'Ol"'~a.. _,,,' '~".L ,,' 'u r,eL. ember I'1l!m ~"l!o.l£

ok

je.w!>

me!o~&

voCt,

oa~f::I

-

~"9c...o,

"" ..... e.. d h~<2J:. Q.!o.t:l. l'I'1enn';:ll!:1'l ~s. ~6lA ta....:~v~"!:lolc: ~til'l£. jew!> 1s~1'\ olAa.l.Of'a. e.mr..lked&ft / 1~e.I. A b!ru.r.b!I1!1 ~~ (l. 't.~s~ ve ..J.... ,saJdlll ..sz:iJlef:Lf. A rne.6!:>~. h't1'.S3':cI.s. hW

do....

h,""':'ht

Th

N!o?m r:s, (elide mes, Mer! jew!> ....eg, volt --10/..519!lOL';d.ve. on6{. hog';! le.un. 0 ~ume!.,e. 4(~ vi.!>:L~ ~ b~ Q. YI a9 y, lord u to tot ]uQ.e.L .i~ Co Yi.lQg iav':'ra.. jl~Ubf; poli.~l<o.i. 5e.lforSJl.LbItM~ ~U(t~k. el e.s. ~P..l bond.ill:.va.l e.g,::!ull (vaI6s.U.l'lIAt.g ill'.u. ~o aplill. ~&.bo~ rnp'sjuuhe.~". Ta~L£"'Qn!:laielwlI~.".e.itU{E2J.... !>Ie· l1itn!:! ...oi.ol\i£vGlll'::1 btl.bo.bbol'l vL:.t.lk.i!.dd'. '5 ~!I (d,. volb&t vtgi.g"ixUk. 0. ke..e.!otlre. f~tU '

iY.

niY
t"'idO!l~9 ,&a.k_ o.'%. ".~'L4 ~cm';fL ~,.Il. I'QH. Ie en Q"'~(lva.J.!>rOl.

0'"

-01.5/-15&

b

'~a.k. ~(-

I-lolafa. ulan. jbu!o les~tO!o:tOr vo.g~ ek. vo.g~ Mo.gda..\o.i. Ma ..u,.no.k. jeII'lAf.I'I'1e;l i a::tu~~"" !obb &l.nU· VQI'I:lI'\Dok. e~sze..f'e. A fa.nt£vQO\~ol.t 0-rY1l. 4l.. Pi.esg,~J~d~r."e. j~i"o..~l h09lj laus ~L (le&encf4\) A EanL6... In!jo\uto..k. = a.. vdl"w~, ! ""9\! J~te..... Oc'l. 0""05· ~9 ~rc:!l!.lc.lben I ~ Udv jav':'O"<:I. bI!Qv<>.t.i<.ou.!c .;.. ~hu.vi.s~, mA,.l<ippe.", ~Ue!ou{6, mi.....l c:a.o9'-l"''''' re.. ""~{£~It.. ~rt. ji-z:us SQ,..~1tt ~ ~et.jl. &j. "(I. I<i I tt. e~lrnl!r.rtLO~, ~ :"j mOc1ol'1- i'rI~':Io. ..~. letu.me,..£e.Il, I<os~ je.~~ me!O~ vole, C:!oQ~\:I aMiHe.i. ok. "em =""01&"1£ I amire n~m ~~-

"Pe.~ ...

fort. Q. jUus.~' £wlo ~Ov1.d db~tEl~=>. E.lbeSl;' l*:.e4 alo.pot.~1t ~ ! 1"I1~!:!o.,..b,u;"-1< rn.i!9> I uu:iokd· j~~ ""&g a.'I. idu\~. A je..tol:t..o(. ~~b t.lbe!!tul~!> a. lt4 .. e:l'1..~~ i,:ien-fD£Cu a.!a.pjCl.. ~a. elbe!>:tele.~ijllkk· " , _'wL~~" ' r 10.\.0 t!. he1yt.&, ......1..0" CL ke.re!o_..,s.eJil on.e.t~lme ....,.e .s.e1 n"1!,9 led 'Ic!ll£ottdni. ~ poi'>6on.. jeLl.l5. ~1'1::.l.M-

£ddi9

We.g c:.s ~ A~ckf'lo.t..

0..

leI! :l'-v.t.,
rna. jeW&

~Uz.i.lag '-" Q. 1:l:Ii.d~~bo tQ.,.f.ociJ.<:.· z.slrl~t..naJ£ Q. ~. a.kLIt. hiJf.e1L bUU'L/,_, B. kR. ...e!.:1:.fE!J.t~sl9 olapj<:'..v.t" jeiW~ eztILl:.<iL
~
g.

I..~t "oU4hc'l:. iar~-z:lk.

~ew.

haldlc.. ~

.... vAli .. l e.s':Imt..s./;b(

J..

kit

v<>11~u.ak

;~(odO{£
O-'L ~

I.ii~
~",tl ••

IO"lbox.o~pt.(1.. J& f.9~e.iIe... r • e:!O CI. v;.(cJBer£
I,

A k~£
r fS ,.,
Q_

VGIl~o;,

Il.Oze!o ~m~jll.
t.~L [,

j Iifet'l.lU~L val ~ d.:c..tOgu&ban.

foll:!O

,o:a... !>o.cio.J"m.I!!.... va .. fe.1e1o.... . S<;9.

la.k.
hny_

-

szen\ltJ:l~ rne.w.i.~ volt.

Vii>6XDe .... !ek.e~bek.

~""f.,
C&o.k.

A.r: " ure.!o~~hysiq, omEI':S~t... j.!'Wf> iasv&iisibf'.H. CI.. ~lIo~e. to.-.. lcntlt. ~ C!~ ... ~ £O.m.dcnLk.,
...~ •....

jl'W& o.-...,.,.<l9c..ml /ig':l bes.~{£, VI'IL.. {. e....ot: ~vnbef' 'C. .. .;c, o.kinel.<. :1s£e... bd ';f p~{6~Q.. 6't.1!.VUl't rnLnde;;. h~ab ~~ me ':!!!" b. fO~. do.... A ta....dva~o~ Mil!.ri.nl. jlib:U& 1s~ ,,\dal.b.n1. e.melil.t.d~ I Itpd. A ~re~&I'I!:j hU 0.. ':t..:.dds&.g ... ~u!.IlSAI<.;'l1t .st:;'le~f. e A 1"1%s.i~. ""es$~ hWO
arro., 1..09:1

"to.d~

ht!.iger.

olLl'IUI.!3c.hot.., ha. zsiha. 9';!o.IlO1<'O'j(l.

sz.cc.:d1i.!. fe.lElo~5~d. is. Ita. a.. je'ws-hasgo....:u.!:jt QrrO.. YQ.lo !s.=lg,uri. ~er!ll::e'rt~, ~'&kb.t U_kAI\C.e..) ~..t.L ~ fogfct.!d-. OOg<;l at. j5~ ...t!L ...... 0 "~9U 1 . .t .
rniJ1dig
~m_

d~ 9!:1oke~e~heL i.:. h::l:leges

;n.orod,

Ile.td.je..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful