Sebagaimana popularnya rojak sebagai makanan kegemaran ramai, tampaknya begitulah jua popularnya 'bahasa rojak' dalam kalangan

ini.Isu tersebut menjadi salah satu isu bahasa yang hangat diperkatakan dalam media dan dalam pelbagai wacana seperti forum dan seminar, selain isu nasib bahasa Melayu yang kelihatannya masih bagai telur di hujung tanduk apabila dipinggirkan atau tidak diberi keutamaan pada tempatnya yang hak dan wajar, seperti dalam sesetengah majlis dan acara rasmi dalam negara, pada iklan dan papan tanda perniagaan, pada nama jalan, taman perumahan dan bangunan dan sebagainya. Pada pendapat sesetengah orang, fenomena kerancuan bahasa atau bahasa yang bercampur-aduk itu tidak lebih daripada fesyen semasa yang tidak patut mencemaskan.Orang yang menilai bahasa sebagai fenomena sosial semata-mata menganggapnya sebagai realiti dan juga perkembangan yang biasa.Malah tidak kurang pula yang keliru dan mengatakan bahawa sejak beratus-ratus tahun dahulu bahasa Melayu sudah menerima kata dan istilah daripada bahasa asing dan oleh itu tidak relevan hal itu dijadikan isu.

BAHASA ROJAK SEBAGAI SATU BENTUK KERANCUAN BAHASA DALAM bidang linguistik atau ilmu bahasa, sebenarnya tidak pernah ada istilah bahasa rojak.Istilah ini ditimbulkan oleh sejumlah orang ya ng melihat adanya fenomena bahasa yang bercampur-baur antara bahasa Melayu dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, daripada sudut pandangan orang awam. Dalam hal ini, bahasa yang bercampurcampur itu dikaitkan oleh mereka dengan rojak, lalu timbullah istilah bahasa rojak. Bahasa rojak membawa konotasi yang tidak murni walaupun rojak itu sendiri makanan yang enak dan digemari ramai.

Dalam ilmu linguistik tidak ada istilah itu, tetapi istilah itu dihasilkan oleh orang yang perihatin akan nasib dan maruah bahasa Melayu yang menyaksikan fenomena percampurbauran unsur-unsur bahasa asing dengan bahasa Melayu secara yang tidak bersistem atau tidak teratur, timbul rasa bimbang pada mereka akan maruah bahasa Melayu yang sejak ratusan tahun telah bermartabat tinggi.

Unsur bahasa asing yang lazimnya dicampurbaurkan dengan bahasa Melayu ialah bahasa Inggeris.Ahli bahasa melihat bahasa yang bercampur-baur ini sebagai salah satu ragam bahasa basahan, iaitu bahasa yang digunakan untuk urusan yang tidak rasmi, seperti dalam perbualan, gurau senda dan sebagainya. Malah, Za'ba dalam buku Ilmu Mengarang Melayu

Walau bagaimanapun. apabila bahasa ini digunakan dalam urusan yang rasmi. Mutla'al Badrain. yang dikatakan bahasa rojak itu bolehlah dirumuskan sebagai satu variasi atau satu ragam bahasa basahan yang sesuai digunakan dalam suasana tidak rasmi. Kitab Pengetahuan Bahasa.Hal ini demikian kerana kita faham bahawa dalam perbualan biasa yang tidak rasmi. bukan bahasa basahan atau bahasa pasar. Tajus Salatin. pemikiran. bahasa rasmi dan bahasa ilmu. lingo. undang -undang dan budaya tinggi dalam mana-mana tamadun manusia. kesemuanya menggunakan bahasa Melayu yang baku pada zaman itu. misalnya slanga. penyiaran dan penulisan. Siratus Salikin. pentadbiran. Dalam urusan rasmi dan untuk keperluan mengungkapkan ilmu serta pemikiran. bahasa yang sesuai digunakan ialah bahasa yang baku. ada yang menuduh bahawa orang yang memperkatakan bahasa rojak ialah orang yang emosional dan tidak melihat kenyataan di hadapan mata. disebabkan unsur bahasa yang sepatutnya terbatas dalam suasana tidak rasmi itu tampaknya telah melarat dalam bidang yang rasmi seperti dalam mesyuarat. 'Aqaid al-Nasafi. Bahasa pasar hanya digunakan dalam urusan asas sehari-hari. Dengan demikian. Namun. Mereka yang salah faham ini menyamakan fenomena bahasa rojak dengan pengambilan atau penyerapan kata atau istilah asing sehingga timbul tanggapan yang tidak benar kepada golongan yang memperkatakan isu kerancuan bahasa yang secara popular disebut bahasa rojak itu.ada menghuraikan perbedaan antara bahasa surat (bahasa persuratan) dengan bahasa mulut (bahasa pertuturan) yang sememangnya berlainan. Kesan-Kesan Timbul kekeliruan pada sesetengah kalangan yang salah faham akan fenomena bahasa rojak ini. maka timbullah masalah kesalahan pemilihan ragam bahasa dan secara khusus masalah itu berkaitan dengan masalah kerancuan atau kesalahan bahasa dan juga isu kesantunan bahasa. Bustanus Salatin. Undang-undang Laut Melaka dan ribuan karya klasik dalam bahasa Melayu. Tuhfat al-Nafis. Bacalah Sulalatus Salatin. maka memang dapat kita rasakan fenomena itu sebagai satu gugatan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lebih berat lagi. dialek dan bahkan ideolek. Hukum Kanun Melaka. Maka ada pula yang menyarankan agar dijalankan kajian sama ada bahasa Melayu telah menerima . Hal ini demikian kerana bahasa basahan atau bahasa pasar memang selamanya tidak pernah diangkat menjadi bahasa ilmu. tidak timbul isu. iaitu tidak sedar akan adanya belasan ribu kata dalam bahasa Melayu yang asalnya daripada bahasa asing. Selama bahasa yang bercampur-baur itu digunakan dalam bahasa pertuturan biasa seperti dalam perbualan dengan rakan atau anggota keluarga. memang mungkin sahaja timbul pelbagai unsur bahasa. Timbul dakwaan bahawa orang yang sibuk memperkatakan bahasa rojak sebagai orang yang tidak memahami sejarah perkembangan bahasa dan tidak sedar akan adanya sekian banyak kata daripada bahasa asing dalam bahasa Melayu sejak ratusan tahun lalu.

atas alasan bahawa ada isu yang lebih besar. Malah seorang penyanyi dan penggubah lagu sampai mengatakan bahawa ucapan salam dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang telah lama menerima kata asing dan oleh itu tidak patut timbul isu bahasa rojak.Hal itu bukan isunya. IMPLIKASI BAHASA ROJAK KEPADA TAMADUN BANGSA Saya tidak dapat bersetuju dengan pandangan sesetengah kalangan bahawa isu kerancauan bahasa yang ditandai oleh bahasa rojak itu tidak patut dibesar -besarkan. sebenarnya kita bercakap tentang hal-hal yang lebih besar . Sebenarnya fenomena penerimaan kata dan istilah daripada bahasa asing tidak ada kaitannya dengan isu bahasa rojak. soal adanya jabatan kerajaan yang tidak melaksanakan dasar bahasa.Ada yang berpendapat bahawa bahasa rojak ialah gejala atau simptom. yang dalam rekod perjuangan kita memang selalu kita bincangkan dan selalu kita timbulkan dalam seminar. Pada waktu yang sama dan pada kebanyakan waktu yang lain pun. bukan penyakit. soal kolej swasta tidak mengendahkan bahasa Melayu dalam pengajiannya. dalam tulisan. Tiada ahli bahasa mana pun yang mengharapkan keadaan sedemikian. dalam memorandum dan dalam pelbagai wacana yang lain. Kedua-duanya itu merupakan fenomena yang lain sama sekali. apabila kita bercakap tentang soal bahasa rojak. kita perlu melihatnya secara keseluruhan. Soal itu memang masalah besar. Yang dikatakannya penyakit yang sebenarnya ialah pelaksanaan dasar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.soal dasar bahasa. Sungguh dahsyat kekeliruan yang timbul. hal itu tidak bererti bahawa perhatian kita tertumpu semata-mata pada bahasa rojak.Malah tiada ahli bahasa mana pun yang mampu mencapai kesempurnaan seperti itu.kata-kata asing atau tidak. Pengambilan kata dan istilah daripada bahasa asing ialah fenomena yang lumrah berlaku dalam mana-mana bahasa dan fenomena itu diterima sebagai fitrah bahasaMemang tiada sesiapa pun di dunia ini yang mampu mencapai titik kesempurnaan dalam berbahasa hingga tiada sama sekali terselit unsur bahasa asing. . soal bahasa Melayu sudah tidak menjadi bahasa penghantar utama lagi dan sebagainya. oleh sebab apabila kita melihat sesuatu masalah atau isu. Saya tidak dapat bersetuju dengan pendapat itu.Tentang soal bahasa pun.

KAEDAH MENGATASI KERANCUAN BAHASA Pertama. penekanan perlu diberikan kepada penguasaan bahasa Melayu yang baku dan ragam bahasa rasmi. Dalam mesyuarat pula. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah ditegaskan penggunaannya dalam surat rasmi. apabila bahasa Melayu tidak dapat dikuasainya dengan baik. termasuk dalam soal penggunaan bahasa dan kecintaan kepada bahasa warisan bangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka baru-baru ini telah menyerahkan draf Garis Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Urusan dan Majlis Rasmi kepada Menteri .Akhirnya mereka yang tergolong dalam kumpulan ini apabila keluar dari universiti dan masuk ke alam pekerjaan menjadi pegawai atau pengurus yang tidak dapat menulis dokumen dengan baik dan berkesan.Oleh sebab itu semua pihak perlu menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk membina sahsiah generasi kita. ucapan. baik secara lisan mahupun dalam tulisan. mesyuarat. Anggapan bahawa bahasa Melayu itu begitu mudah hingga tidak perlu dipelajari secara serius harus dikikis dalam kalangan pelajar. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. penggunaan bahasa yang baik dan santun hanya dapat dibudayakan melalui pendidikan. baik dalam pengacaraan majlis. bangunan dan sebagainya. di samping penguasaan pelbagai ragam lain untuk keperluan dalam kehidupan. Di sekolah dan di institusi pendidikan yang lain. papan perniagaan. Pelajar mesti diberi kekuatan menggunakan bahasa yang baik. masih besar jumlah mahasiswa yang tidak mampu menulis esei dengan bahasa yang jelas dan kemas. maka bahasa Melayu mestilah diutamakan. taklimat dan sebagainya. Akibatnya ialah kegagalan kita melahirkan lepasan universiti yang mampu berbahasa dengan baik dan berkesan. sekalipun kita tetap perlu mempelajari dan menguasai bahasa asing. teratur dan berkesan. Yang kedua. dalam ucapan dan juga pada latar pentas dan sekitaran majlis. jalan. saya menyarankan penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib untuk memastikan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dihormati penggunaannya pada papan iklan. seolah-olah di luar kesedaran bahawa bahasa Melayu yang digunakan dalam mesyuarat itu ialah bahasa rasmi.Tidak patut timbul anggapan salah bahawa pelajar telah belajar bahasa selama 11 tahun di sekolah dan oleh itu di maktab dan di universiti tidak perlu lagi ditekankan kursus bahasa.Guru pula patut dapat menjadi con toh yang baik dalam hal penggunaan bahasa yang teratur. maka mulalah mereka mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing.Di maktab dan di universiti pun penguasaan bahasa yang baik perlu terus diberi penekanan.Dalam pengalaman saya selama 15 tahun mengajar di universiti. nama tempat.Jika ada keperluan menggunakan bahasa asing atas sebab tertentu yang munasabah.

Pelajaran dan diharapkan agar garis panduan itu dapat dilulu skan oleh Jemaah Menteri sebagai panduan penggunaan bahasa yang baik. Kita berdoalah bersama-sama agar iltizam Menteri Kebudayaan. Suruhanjaya Komu nikasi dan Multimedia bertanggungjawab memastikan garis panduan yang mensyaratkan 60% siaran mestilah dalam bahasa Melayu dipenuhi oleh stesen radio dan televisyen swasta dan di samping itu mestilah dalam bahasa Melayu yang terkawal. yang jauh lebih penting ialah keazaman politik dalam pelaksanaan dasar bahasa di negara ini. Jika para pemimpin memperlihatkan iltizam yang teguh dan jelas tentang keutamaan bahasa Melayu dan tentang mutu bahasa Melayu dalam ranah-ranah utama kehidupan di negara ini.Pantun 'Yang kurik kundi. mengirimkan surat teguran dan juga memberikan anugerah dan hadiah sebagai pengiktirafan.Bahasa sebenarnya belum lagi dihargai sebagai 'jiwa bangsa'. memberikan kursus bahasa terus-menerus. . sama ada daripada sudut pengutamaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi mahupun daripada sudut mutu bahasa yang digunakan. badan atau agensi yang diberi amanah perlu tegas. Undang-undang Kecil Pengiklanan di Tempat Awam mensyaratkan pengutamaaan bahasa Melayu dan bahasa Melayu yang digunakan mestilah yang betul. yang cantik budi yang indah bahasa' belum sebenar-benarnya dihayati oleh semua orang.Dalam bidang pentadbiran. Dalam penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu. saran saya agak radikal tetapi masih tetap masuk akal. maka saya yakin bahawa semua jabatan kerajaan dan pihak lain akan bersungguh-sungguh melaksanakan bahasa kebangsaan dan pada waktu yang sama peka akan mutu bahasa yang digunakan. Kesenian dan Warisan hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai warisan bangsa dan negara yang agung menjadi kenyataan dan didukung oleh semua pihak. yang merah saga. malah disyaratkan supaya mendapat pengesahan DBP lebih dahulu. mutu bahasa yang digunakan dalam semua bidang pentadbiran hendaklah dikawal dengan tegas. terutama pucuk pimpinan negara sendiri. Serentak dengan itu. tampaknya mutu bahasa Melayu dalam bidang-bidang itu masih sukar dikawal biarpun DBP menawarkan khidmat nasihat bahasa. Selain itu. Kita akuilah hak ikat bahawa belum meluas kesedaran dan budaya berbahasa yang baik dan berkesan dalam kalangan sebilangan anggota masyarakat kita. Hingga kini. Dalam bidang penyiaran pula.Sebagai contoh.

Daripada segi bahasa. sering ditimbulkan masalah kerancuan bahasa yang berakibat daripada slanga sms. Jika itulah halnya. maka angka tersebut akan diucapkan dalam bahasa Inggeris. Misalnya Airbus A380 disebut Airbus three -eight-zero. Misalnya. ia tidak diterjemahkan sepenuhnya ke bahasa Melayu. apakah kita tidak juga sebut Mercedes Benz S200 dalam bahasa Jerman dan Toyota L200 dalam bahasa Jepun ketika mengucapkan angka-angka dalam kata-kata tersebut? Saya rasa berita televisyen Malaysia boleh ambil iktibar dari media elektronik bahasa Melayu Singapura seperti radio dan tv yang menterjemahkan ungkapan-ungkapan yang saya contohkan di atas dalam bahasa Melayu ketika menyebutnya. Maka menjadi tugas pendidik bahasa mengasuh anak didik menggunakan bahasa sms yang masih terkawal meskipun tidak perlu bertukar menjadi bahasa surat atau bahasa ilmiah. Punca-Punca Kerancuan Bahasa Sebagai contoh.Ini setakat dua contoh sahaja.SAYA kerap juga menonton berita bahasa Melayu televisyen Malaysia untuk mengikuti perkembangan ehwal semasa. saya hairan mengapa apabila istilah-istilah atau kata nama khas disebut. . malah ada banyak lagi. sms atau sistem pesanan ringkas merupakan salah satu unsur budaya baru yang saya kategorikan dalam situasi kelenturan budaya. apakah tidak kita harus kekalkan sebutan White House atau Buckingham Palace dan tidak menyebutnya sebagai Rumah Putih atau Istana Buckingham? Kalau alasan tidak boleh ubah sebutan seperti dari sumber asal.Ada aspek positif dan negatif sms. Namun saya dapati ada suatu keganjilan apabila kata-kata atau istilah khas dan terjemahan dituturkan. Yang menghairankan saya ialah apakah kaedah terjemahan bahasa yang digunakan editor/pengarang yang menetapkan kata-kata khas harus kekal disebut seperti dalam bahasa asalnya.Atau Flu H1N1 disebut Flu H-one-N-one. bergantung pada niat pengguna dan penggunaannya. bukan Airbus tiga-lapan-kosong/sifar. tidak pula Flu H-satu-N-satu. Sebagai contoh apabila ia melibatkan angka.

Begitulahkomen pembaca Klik DBPyangmengirimkan gambar ini. Oleh itu. Pertama.Kalaudiperhatikan terdapat dua kesalahan bahasapada papan tanda tersebut. . Kesalahan kedua ialah. Gambar ini menunjukkan notis yang terdapat pada papantanda di persimpangan Lorong TunkuMohamad dan Persiaran Sultan Abdu l Hamid.Mesej sebenar yang dimaksudkan olehpapan tanda ini adalah untuk memintapemandu mengurangkan kelajuan kenderaanmereka kerana 200 meter dari situterdapat sekolah dan kemungkinan kanak-kanak sekolah melintas jalan. AlorStar.Semoga pihak berkuasa tempatan akanmengambil langkah untuk membetulkan kesalahan tersebut.KESALAHAN bahasa pada papan tandaini sudah berusia hampir setahun.tetapi tidak ada sesiapa pun ambilpeduli untuk membuat pembetulan . pada papantanda itu harus ditulis KURANGKAN KELAJUAN 200 METER DIHADAPAN KANAK -KANAK MELINTAS JALAN.perkataan kurangkan harus diikuti katanama terbitan kelajuan bukannya katasifat laju .di hadapan Masjid Al-Ghufran. katasendi di seharusnya diikuti kata hadapan bukan meter .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful