You are on page 1of 7

Orstgruppenführer NSDAP

Page 1 of 7

Orstgruppenleiter NSDAP [przywódca terenowej grupy partyjnej], Alzacja - 1941. Na sztandarze Grupy eksponowane są elementy umundurowania funkcjonariusza partyjnego "Politische Leiter". Niebieskie wypustki są wyróżnikiem funkcjonariuszy szczebla terenowego. 01 - czapka wyższego funkcjonariusza NSDAP 02 - kurtka, na patkach oznaki Gemeinschaftsleiter [Kierownik Wspólnoty - komórki partyjnej niższego szczebla] 03 - opaska funkcyjna Orstgruppenleitera 04 - odznaczenia, baretki: Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami [ustanowiony 18.X.1939], odznaki NSDAP za 10 i 15 lat służby, w butonierce wstążka Wojennego Krzyża Zasługi II klasy 05 - pas galowy 06 - pas służbowy 07 - płaszcz służbowy z opaską NSDAP 08 - ryngraf chorążego NSDAP 09 - bryczesy 10 - buty

http://wilk.wpk.p.lodz.pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.htm

9/6/2007

htm 9/6/2007 .Orstgruppenführer NSDAP 11 .wpk.plakietka pamiątkowa z wystawy w Strasburgu Page 2 of 7 Przykłady patek wyższych funkcjonariuszy NSDAP Reichsleiter Der Oberste richter der Partei Reichsleiter Hauptbefehlsleiter Oberbefehlsleiter http://wilk.p.pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.lodz.

pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.wpk.Orstgruppenführer NSDAP Page 3 of 7 Befehlsleiter Patki kołnierzowe funkcjonariuszy NSDAP Reichsleiter Gauleiter Hauptbefehlsleiter Oberbefehlsleiter Befehsleiter Hauptdienstleiter Oberdienstleiter Dienstleiter Hauptbereichsleiter Oberbereichsleiter Bereichsleiter Hauptabschnittsleiter http://wilk.p.lodz.htm 9/6/2007 .

lodz.p.pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.htm 9/6/2007 .wpk.Orstgruppenführer NSDAP Page 4 of 7 Oberabschnittsleiter Abschnittsleiter Hauptgemeinschaftsleiter Obergemeinschaftsleiter Gemeinschaftsleiter Haupteinsatzleiter Obereinsatzleiter Einsatzleiter Hauptbereitschaftsleiter Oberbereitschaftsleiter Bereitschaftsleiter Hauptarbeitsleiter Oberabeitsleiter Arbeisleiter Oberhelfer Helfer Politischer Leiter Anwärter Politischer Leiter Anwärter http://wilk.

htm 9/6/2007 .Orstgruppenführer NSDAP Page 5 of 7 Hauptstellenleiter 1936 Opaski funkcyjne http://wilk.pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.lodz.p.wpk.

p.Prusy Zachodnie" Albert Forster w białym mundurze NSDAP. http://wilk.lodz.pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.htm 9/6/2007 .wpk.Orstgruppenführer NSDAP Page 6 of 7 Gauleiter okręgu "Gdańsk .

lodz.Orstgruppenführer NSDAP Page 7 of 7 .p. jeden z wielu zlotów organizowanych przez NSDAP...wpk. http://wilk..htm 9/6/2007 ..pl/~whatfor/m_niem_sa_orstgrupp.