Кнез Михаило Обреновић

Новац са ликом Кнеза Михаила Обреновића на аверсу, кован је у Бечу 1868. године
и пуштен у промет почетком 1869. године. Гравери су били ANTON SCHARFF (за 1 и 10
пара) и FRIDERICH LEISEK (за 5 пара), а њихов рад на овом новцу карактерише
прецизност, као и нека одступаља и разлике у појединим детаљима гравуре. Ковница
новца у Бечу израдила је овај новац у складу с ковањем својих тадашњих издања
бронзаног новца, са специфичним односом номиналне вредности и тежине: за сваку
јединицу вредности 1 грам метала; ц одређеног састава легуре коју чине 4% калаја (Sn),
1% цинка (Zn), а остало је бакар (Cu).
О тиражу ових примерака постоје опречни подаци. За најпоузданије сматрамо оне
које званично даје Ковница, а које потврђује Народна банка Србије*. Према тим
подацима, отковано је 3.999500 комада од 1 паре; 4.031076 комада од 5 пара и 4.930962
комада од 10 пара.
Код свих номинала уочене су грешке у ковању. Тако у напису, на лицу новца од 1
паре, постоје примерци1 на којима уместо „СРБСКИ" стоји „СРЋСКИ", а заступљеност
обеју варијанти најверо-ватније је подједнака.
Однос лица и наличја код 5 и 10 пара, за разлику од редовних комада, на неким
примерцима није управан, већ обрнут за 180°. Посебно се ретко налазе овакви примерци
од 5 пара и зато представљају раритет наше нумизматике.

Место
ковања

Година
ковања

Пуштен у
оптицај

Номинал

Беч

1868

почетком 1869

1 пара

Беч

1868

почетком 1869

5 пара

Беч

1868

почетком 1869

10 пара

Хем. састав
Sn - 4%
Zn – 1%
Cu – 95%
Sn - 4%
Zn – 1%
Cu – 95%
Sn - 4%
Zn – 1%
Cu – 95%

Тираж

Гравер

3.999.500

ANTON SCHARFF

4.031.076

FRIDERICH LEISEK

4.930.962

ANTON SCHARFF

Новац Милана Обреновића Према закону из 1873. пречник 37 mm) Први српски златник од 20 динара кован је у Паризу и носи све ознаке париске ковнице новца. и 1. . 1904. пречник 27 mm). Примерци од 5 и 10 пара ковани су у Бирмингему од легуре бакра у којој се налази више калаја (до 5%) и цинка (до 1.000 од 1 динара. с тим што је било 200. флорина). а отковано је по 300. Иако је гравер спих номииала био ERNЕSTЕ PAULIN TASSET.000. с називом динар. урађене уобичајеном техником. Париска ковница je традиционално обележавала новац оваквим ознакама. изгравиране су три ознаке од којих је средња. истих карактеристика као и серија 1875.000 примерака од 5 динара.451 грама. углавном аустријских (дуката. године. па ни индиција.000 комада од 50 пара (тежина 2. LEISEK (за 1 динар). у тиражу од 6 односно 9 милиона комада. иако је допринос директора и главног гравера. Царска ковница новца у Бечу исковала је све номинале од сребра: 600. Овај новац је кован у Бечу 1875. чиме је српски динар ушао у европске монетарне токове равноправно с осталим ва-лутама. . укупна номинална вредност: 6. године кована јс у три ковнице. сматрамо да су таквог квалитета углавном првоотковани комади (који су исковани новим алатом). Но.) износе такве тврдње које намећу питање евентуалног пос-тојања појединих примерака нашег новца који би били израђени техником полиране плоче. пречник 23 mm). а гравер је био А. Према нашим досадашњим истраживањима у овој области. Отковано је 2. Иако је ковница у Бирмингему новце које је ковала означавала словом „Н“. у недостатку писаних изворних докумената ковница. случајно и најређи ковани новац. талира. године. вероватно због тога што су само део веће серије од које се ипак разликују тиме што је наличје у односу на лице новца окренуто за 180°. Израђено је укупно 50. буду веома ретки. а гравери су били А. допринело је томе да нумизматички вредни примерци.000. док је с леве стране сидро.). при дну. од сребра финоће 835/1000.5%). сасвим посредан.2258 и 6. који су свој рад на изради алата довели до перфекције. серија новаца из 1879. а десно пчела. знак главног гравера (AUGUSTE BARRE). златник се разликује од осталих примерака из се-рије другачијом гравуром лика на предњој страни и неким детаљима на своме наличју. дакле по прописима Латинске уније. 750. 800.000 ових златника финоће 900/1000. Неки инострани састављачи каталога (нпр. различитих држава.000 комада од 50 пара.А“. свих номинала. године предвиђено је било ковање нове новчане јединице. године изврсном техником. ознака саме ковнице. Повлачење из оптицаја ових првих динара с ликом кнеза Милана. SCHARF (за 50 пара и 2 динара) и F. с ознаком (ковнице) .: за World Coins Cata-logue 1983. него у легури новца из 1868. с новим решењем гравуре. пречник 18 mm).000 динара.5 грама. да је било који. ових наших 5 и 10 пара немају никаквих ознака. с натписом по ободу: „Бог чува Србију“. те смо мишље-ња да је то наш најлепши. знак директора ковнице (ALFRED RENOUARD BARON DE BUSSIERE).000 комада у бечкој ковници. SCHARFF. који би овакву тврдњу поткрепили. глатког обода. Поред овога.000 комада од 2 динара (тежина 10 грама. нема конкретних показатеља. Повод за ковање златника од 10 и 20 динара 1822. у редовној емисији кован. пречник 21 mm.. На наличју.000.. године било је проглашење кнеза Милана за краља Србије. и поред овако високог тиража. у промету се и даље налазио приличан број страних новаца. што је за ондашње прилике неуобичајено и помало бизарно. по строгим прописима Латинске новчане конвенције. у раду на ковању. с натписом по ободу „Бог чува Србију“ (тежина 6.000 комада од 2 динара. 3. урађен овом техником.V" на реверсу. Златници су финоће 900/1000 тежине.000 од 1 динар (тежина 5 грама. финоће 900/1000 (тежина 25 грама.000.451 грама. 3. године. српски или црногорски новац.

000 примерака од 20 пара (пречник 22 mm).000.на реверсу Sn – до 5% Zn – до 1.500.000 комада од 5 пара (тежине 3 грама).000 ANTON SCHARFF Беч Беч 1875 1875 1875 1875 1 динар 2 динара Ag Ag 3.Примерци од 10 динара по ободу имају рецке (чарак). што се сматра ређом грешком од оне коју срсћемо код 5 дииара 1904. слово . састав Тираж Гравер Беч 1875 1875 50 пара Ag 2.000 примерака од 5 пара (пречник 17 mm).000 примерака од 10 пара (пречник 20 mm) и 6. од легуре коју чине 25% никла и 75% бакра.000 ERNЕSTЕ PAULIN TASSET Беч 1879 1879 50 пара Ag 600.000 комада од 10 пара (тсжине 4 грама).000 ERNЕSTЕ PAULIN TASSET Бирмингем (Без ознаке) 1879 1879 10 пара 9. 6.000.000. Место ковања Год.5% Cu – 93. а нешто је бољег квалитета израде: 3. доброга квалитета.000.000 ANTON SCHARFF Беч „V“ . тежине и састава легуре је и новац кован у Бирмингему 1884.000 750.000. 5.000.000 1.5% Cu – 93.000. док је запажен и примсрак с другачијим редоследом речи — „Бог Србију чува".на реверсу Беч „V“ . буде веома мало. годинс. годиис у . Нови ситан новац кован је такође у Бечу 1883.5% .000 ERNЕSTЕ PAULIN TASSET Беч Беч Беч Париз на аверсу „A“ 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1 динар 2 динара 5 динара Ag Ag Ag 800.5% Sn – до 5% Zn – до 1.000. Истог изгледа.000 AUGUSTE BARRE 1882 1882 10 динара Au 300. с ти-ражем: 4.. 2.000 FRIDERICH LEISEK ANTON SCHARFF Бирмингем (Без ознаке) 1879 1879 5 пара 6.000 200. што је допринело да тих комада.500. Ове су две серије биле у промету и после Првог светског рата.000 1879 1879 20 динара Au 50.Н".000. с тим што ова друга серија носи ознаку ковнице. године.000 комада од 20 пара (тежине 6 грама). а они од 20 динара инскрипцију „Бог чува Србију". ковања Пуштен у оптицај Номинал Хем.000 ANTON SCHARFF 1882 1882 20 динара Au 300.1 иоминалне вредности.

000.500.000 1884 1884 10 пара Ag 6.000 5.Ni 25% Cu 75% Ni 25% Cu 75% Ni 25% Cu 75% Беч 1883 1883 5 пара Беч 1883 1883 10 пара Беч 1883 1883 20 пара 1884 1884 5 пара Ag 3.500.000.000 .000 1884 1884 20 пара Ag 6.000.000.000 2.000 Бирмингем „H“ Бирмингем „H“ Бирмингем „H“ Новац Александра Обреновића 4.

у апоенима од 1 и 2 динара. године: 500. SCHARFF. године) предлошци истих номинала и карактеристика. два новчића (1 и 2 динара 1890. састав Тираж Гравер Беч 1898 1 динар Ag 743. додуше нешто друкчијег изгледа. нису учињене битне промене у финансијско-емисионој политици. Једина званично издата серија новца с Александровим ликом.000 ANTON SCHARFF Место ковања Год. године: 743.000 — укупно 1. године. 2 динара Ag 500. није и једина уопште направљена.000. 1897. нити у изгледу новооткованих новаца.-гравер је био А.000 и 1898. године) се налазе у Народном музеју у Београду*.000 ANTON SCHARFF Беч 1897. а квалитет сребра и димензије су исти као код претходних издања. састав Тираж Гравер 1897. из 1897. Од ових нредложака.536 комада од 1 динара. 1897.257.000 и 1898. године: 500.536 ANTON SCHARFF Беч 1898 2 динара Ag 500. ковања Номинал Хем. Место ковања Год. Редовни динари су ковани у Бечу. године: 3. и 1892.257.536 — укупно 4. Познато је да поред ове серије постоје и раније ковани (1890.Абдикацијом краља Милана и доласком Александра Обреновића.000 комада од 2 динара.000 ANTON SCHARFF Пуштен у оптицај Новац Петра I Карађорђевића . 1 динар Ag 3.000. ковања Беч Пуштен у оптицај Номинал Хем.

060 и од 2 динара 800. године био је професор STEPHAN SCHWARTZ. те је јануара 1915.000. Јубиларни новац од 5 динара. ратних неприлика и повећаних својих емисија кованог новца. Од овог броја четири су искована у злату.901.000 комада ситног вовца од 5.006 петопараца. тежине 44.016 од 1 динара и 2. 2. има особине серија 1883.Због повлачења ранијег бронзаног новца 1898. Док претходне емисије сребрног новца из 1904. У Кремницу је доковано још 1. због преоптерећености. а гравуру је урадио поштујући идејна решења из прет-ходних издања. Исте.068 комада од 50 пара. али је тај новац без сигнатуре гравера. гравер 1896 . године. R. од легуре никла 25% и бакра 75%. искован од метала добијеног повлачењем из оптицаја повца 1875. па је прва емисија кованог новца из 1904. плићег или дубљег откова.116 апоена номиналне вред-ности од 1 динара 1912.004 комада. 993. такође је кован у Бечу у тиражу од 200.400. постаје симбол ковнице (од 1880. koja се већ налазила изван Србије.602.1930. сличног изгледа какав . раније знак директора. Чинило га је 7. години. Ковање читаве количине завршено је у 1917. којим је требало неутралисати лоше стране по-јачане циркулације. оба ова издања имају ознаке париске ковнице: рог изобиља . Иста ковница је урадила и 1. Гравер сребрног новца из 1904.5 грама.529. за 20 пара 5.500.. године. Код редовног сребрног новца од 5 динара. али целокупан тираж није завршен до времена када је Српска влада напустила земљу. I.).072 за 50 пара. 10 и 20 пара од легуре бакра и никла придржава-јући се правила прописаних Латинском конвенцијом. а поводом Стогодишњице Првог устанка.032 комада. од 1 динара 6. кованог у бечкој ковници 1912. уместо натписа no ободу: „Бог чува Србију" срећемо и примерке с про-мењеним редоследом речи: „Бог Србију чува". Ковница новца у Кремницу је испоручила 12. укључивала и новац од 2 и 5 пара. гл. а са поссбном наме-ном.032 комада. од легуре 4% калаја.650. године. 7.580 комада од 2 динара. и 1912.000.006 бронзаних комада од 2 паре. Тираж је следећи: 1. године. она је препоручила Српској влади. с ликовима Петра I Kарађорђевића. на новцу је остала година 1915.016 комада.700. у Бечу је кован и сребрн новац: од 50 пара S00.500. за 10 пара 7. Заступљеност ових других је релативно мала. године само серија кована те године има сигнатуру.. 1 The Gorham Соmpany. Први контингент је убрзо пристигао.004 комада. дотле код наваца са ознаком 1915. године. као и још по неколико пригодних примерака истих номинала и димензија.) Пошто париска ковница није била у могућности да откује нове количине новца за Србију 1917.312. тежине 2 грама. указала се потреба за новим количинама ситног новца. Providence. веома плитког откова. париска ковница добила налог за ковање новог српског сребрног новца. USA. ознаку главног гравера (HENRI PATEY. Т % цинка и 05% бакра. године. само од злата. и 1884. Међутим. и бакљу .858 за 2 динара. године.862. тако да је укупно урађено и пуштено у промет 8.1 Ковница новца ове компаније отковала је по 5. нешто плићег рељефа. тежине 3 грама.031 комада од 50 пара.304 за 1 динар и 825.су имали исти новци ранијих издања. финоће 900/1000.500. 1912. у три апоена. династије Карађорђевића. америчку компанију у Провиденсу на Род Ајланду. Ковница у Бечу допунила је ову серију са 800. а тираж је: за 5 пара 10. године. године носе потпис гравера (SCHWARTZ).000. истог пречника као џ сребрни.056 комада од 1 динара. За време Првог светског рата указала се потреба за новим коли-чинама кованог новца.642 комада од 1 динара и 387. Нова количина ситног новца. године. због несразмерног односа пречника (20 mm) и дебљине. а посебно ретко се налазе у одличном квалитету.180 комада од 2 динара. .035 комада.

Кремниц 1904. 1904.032 SCHWARTZ Беч 1912.004 SCHWARTZ Беч 1912.650. ковања Пуштен у оптицај Номинал Беч 1912. његовa аутентичност као и постојање сребрног новца из 1917. Беч 1904.180 SCHWARTZ 1904. 1912. 20 пара 5.Сматра се да је емисија кованог новца 1917. године садржала и сребрне комаде. . 50 пара Ag 800.032 SCHWARTZ Беч 1912.500. Беч Беч Тираж Гравер 12.035 SCHWARTZ Беч 1912.Повод ковања је стогодишница првог српсог устанка 1904. 1912.5% Cu – 95% Место ковања Год. 1904. Мада је тај златник подробно описан. састав Тираж Гравер 1904. 5 пара 10. 1912. 2 динара Ag 800. састав Тираж Гравер . 50 пара Кремниц 1904.000 STEPHAN SCHWARTZ 5 динара Au 4 STEPHAN SCHWARTZ Хем.5% Cu – 95% Sn – 4% Zn – 1.031 SCHWARTZ 1 динар 993.060 Кремниц 1 динар 1.Повод ковања је стогодишница првог српсог устанка Хем. Наиме. 1912.016 SCHWARTZ Место ковања Год. године доведено је у сумњу. 1912. европске ковнице и састављачи светских каталога у својој документацији не помињу те номинале. 1912.642 SCHWARTZ 1904. Место ковања Год. ковања Пуштен у оптицај Номинал Хем. 5 пара Ni – 25% Cu – 75% 800.500. па чак и један златник.700. Ag 6. Због познате несреће и потапања бродова који су преносили контингент српског новца из Америке према Крфу. 2 динара 387. 1904.006 SCHWARTZ 1.000. 2 паре Кремниц 1904. 1912. ковања Пуштен у оптицај Номинал Кремниц 1904. SCHWARTZ 1912.006 SCHWARTZ 5 динара Ag 200. а дају тачан тираж ситног новца који никада није пуштен у оптицај. 10 пара 7. састав Sn – 4% Zn – 1. . само је незнатна количина тог новца приспела после рата у Србију.500.400.056 SCHWARTZ Беч 1912.

тако да је само незнатна количина ове серије стигла до владе у егзилу . ковања Париз Пуштен у оптицај Номинал Хем. године се завршило 1917.858 без сигнатуре Место ковања Год.312.016 SCHWARTZ Париз 1915.862.901. на новцу је остао датум 1915. састав Тираж Гравер 1917.580 SCHWARTZ Ковање серије из 1915.Париз 1915. 5 пара 1917.000. Место ковања Год. 1 динар Ag 7. 50 пара Ag 1.539.602. састав Тираж Провиденс Род Ајлан 1917. 20 пара Провиденс Род Ајлан Провиденс Род Ајлан Пуштен у оптицај Легура бакра и никла Новaц Алекслндрa Кaрађорђевићa 5. године.072 без сигнатуре Париз 1917. 50 пара Ag 7. 2 динара Ag 825. 10 пара 1917. 2 динара Ag 2. и без сигнатуре гравера.068 SCHWARTZ Париз 1915.304 без сигнатуре Париз 1917. 1 динар Ag 2. ковања Номинал Хем.000 Због ратног стања бродови који су путовали према Крфу су потапани.

а обе је гравирао А. Место ковања .500. само без икакве ознаке.946.7 грама.825. и главнога гравера — бакља.65 грама. године (који није у складу с Латинском: конвенцијом) и пуштањем у промет ситног новца са ознаком 1920.000. док су на наличју ознаке Год. састав Тираж Гравер 1920 5 пара Гама метал Zn 98. а све три номинале коване су у Паризу и носе као ознаке меркуров штап и два pora изобиља . и 1926.15 грама. године кован је у Француској и Белгији 1925. на лицу златника.122 комада од 10 пара.000. Гравер је био А. неку врсту узо-рака.177 24.5% Cu 1.173. Год. ова емисија одступа од Конвенције. ковано 1. године. а испод његовог имена. пошто легуру чине неплеменити мстали (75% Cu и 25% Ni).825. Новац од 5 и 10 пара направљен је од гама-метала (легуре 98. У Брисeлу У Поасију 50 пара 1 динар 2 динара 25. тежине 2.138 комада од 25 пара.173.004. У складу са одредбама Латинске уније. што је иначе карактерисало послератна издања многих земаља. године од 5.410 25.514 комада од 5 пара.514 JOSEPH PRINZ аверс ADOLF HOFMANN реверс 1920 10 пара Гама метал Zn 98. PATEY.000 Мада се тежина и димензије код свих номинала подударају са раније кованим динарима.5% 58. овде треба напоменути да су фран-цуске ковнице имале обичај да кују и пробне комаде. а од легуре бакра и никла 48. а иста таква серија откована је у Брисeлу.000.000 златника од 20 динара. Место ковања Париз . године. који је гравирао лице (аверс). гравер наличја (реверса). Новац са ознаком 1925. састав Тираж Гравер Париз . Када је реч о ковањима из 1920. у Паризу је 1927.000 37.500. са ознаком године 1925. који је лако кован и јевтине израде.138 JOSEPH PRINZ аверс ADOLF HOFMANN реверс Номинал Хем. тежине 5. и у другим металима.5% 3. тежине 3. 10 и 25 пара.946.5% Cu 1.000 29. PATEY. У Поасију је урађен новац с ликом краља Александра Карађорђсвића и са знаком муње . и 1925. кова ња Пуштен у оптицај . па и наше. Отковано је 3.5% Zn и l. Париз . 58. Гравери су били JOSEPH PRINZ. ковања Пуштен у оптицај Номинал Хем. и ADOLF HOFMANN.500. стоји и његов знак ковнице — рог изобиља.5'°/oCu).122 JOSEPH PRINZ аверс ADOLF HOFMANN реверс 1920 25 пара Легура бакра и никла 48.000 37.Проблем металног новца је решен Законом о ковању из 1921.

000. који је кован у Паризу.000 A.000. PATEY Брисeл 1925 50 пара Cu 75% Ni 25% 24. састав Тираж Гравер 20 динара Au 25.500. У Краљевској ковници у Лондону отковано је 16.177 A. PATEY Брисл 1925 2 динара Cu 75% Ni 25% 29.410 A. године.000 A.000. PATEY 1925 1 динар Cu 75% Ni 25% 37.000 A.004. Год. PATEY Номинал Хем. PATEY 1925 2 динара Cu 75% Ni 25% 25. PATEY Брисeл 1925 1 динар Cu 75% Ni 25% 37.000.500.000 Поасије (FR) Поасије (FR) Поасије (FR) Место ковања Париз .000.000 примерака .1925 50 пара Cu 75% Ni 25% 25. PATEY НОВАЦ ЈУГОСЛАВИЈЕ PERCY METCALFE је био гравер новца из 1931.000 A. ковања 1927 Пуштен у оптицај A. Лондону и Београду.

000 комада. иако је новац искован 1933.000 и 1933.000 комада. У току 1933.000 RICHARD PLACHT – аверс JOSEPH PRINZ . Новац од 25 пара.: 1. 20 динара Београд (Ковница акционарског друштва) 1933. по 5.“ 1933.Д. Д. који је гравирао лице и JOSEPH PRINZ. о којима нема подроб-нијих података.000 Номинал Хем. до 1958.500.000 50 динара 5. био је LUCIEN BAZOR. . тежине 22 грама.000 комада.500. 10 динара 16. крило птице^Е^. PERCY METCALFE LUCIEN BAZOR (налази се на десној страни Ав. тежине 7 грама. вероватно ради уштеде метала.000. Новац од 20 динара. а његов знак. Лондон 1933. а гравер је био ФРАНО ДИНЧИЋ. Обе ове номинале урађене су од легуре: 50% сребра. налази се на десној страни наличја. 20 динара 1. састав Аg – 50% Cu – 40% Ni – 5% Zn – 5% Тираж Београд (Ковница акционарског друштва) 1932. 10 динара 4.000 Београд „КОВНИЦА А. тежине 17 грама. с утиснутим натпи-сом по ободу „Бог чува Југославију".000. Познати су и аутентични при-мерци са рецкама по ободу.: 11. са ознаком године 1932.. кован је у Београду у Ковници акционарског друштва 1932.000. тежинс 14 грама. Исти апоен кован је у Паризу. ковања Пуштен у оптицај Лондон 1931.") и Лондону (без ознака Ковнице). Ознака на новцу год. Кован је у Београду (с ознаком „КОВНИЦА А. 5% никла и 5% цинка.од 10 динара без посебних ознака.000. с рупом у средини. ковања је 1932. кован је од бакра (98%) и алуминијума (2 %).) 11.000. у тиражу од 4. искован је и новац од 50 динара.реверс Аg 50 динара Гравер 5. са ознакама.000.000. Главни гравер париске ковнице од 1931.000. 40% бакра. Урађено је седам номиналних вредности.000 Новац Петра II Карађорђевића У Ковници акционарског друштва кована је и серија новца из 1938. од сребра финоће 750/1000. Место ковања Год.000 Париз 1931. који је гравирао наличје. Гравери су били RICHARD PLACHT.

(постоје примерци са ↑↑) 2 динара 1938. .000 80.000.000 25. Релативно ретко се јављају дводинарке са нешто мањом круном. сврсисходност обима номинала.000 10. са примесама гвожђа. њихов изглед.000 50.000. 1938.000 Cu – 91% Аl – 9% 50. у музејима и ван њих. 1938. стилизоване гравуре. а тек је последња емисија (1938. са утиснутим натписом по ободу. и 1938. 1938. 1938.000. 1938. 20 динара 1938.) комплетно реализована код нас. плићег откова.Примерци од 50 пара.000.000 40. Разлике у ковањима и у квалитету тешко је речима описати. да.000 100.000 Cu – 91% Аl – 9% 150. састав 1938.000 Cu – 91% Аl – 9% 100. а је-дина права илустрација могу да буду одлично очувани примерци. 1938. (постоје примерци са ↑↑) 1 динар 1938. Угричић) и реалнијем тиражу по другим изворима: Место ковања Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Београд (Ковница акционарског друштва) Год. 1938. интересују само за изврсно очуван нумизматички материјал. 1 и 2 динара урађени су од легуре бакра (91 %) и алуми-нијума (9 %). идејна решења уметника и гра-вера — стичемо уверење да сви ти новци носе својеврстан печат одре-ђеног национално-историјског тренутка. ковања Пуштен у оптицај Номинал Хем.000.000. те је стога сасвим оправдано што се врхунски познаваоци. тј. 1938. код којих лице у односу на наличје није окренуто за 180°.000. За ову последњу серију кованог новца Краљевине Југославије дајемо упоредне податке о предвиђеном тиражу (М. са ове временске ди-станце посматрано.000.000.000 100.000 15. а новац од 20 и 50 динара кован је од сребра финоће 750/1000. 1 и 2 динара. доста адекватно одражавају тадашње прилике.) другачијег су изгледа. културни и технички ниво времена у којем су направљени. 10 динара од никла.000 75. 50 дина Тираж Гравер ФРАНО ДИНЧИЋ Упоређујући сва наша издања металних новаца.000 25.000. (постоје примерци са ↑↑) По Угричићу По Визеру Cu – 98% Аl – 2% 10. 1932.000.000. Неколико последњих издања (1931. тј. 25 пара са рупом у средини 50 пара 1938.000. бар када су у питању модерни новци. као код 1932.000. а неупоредиво ређе примерци од 50 пара.000 10 динара Ni са примесам а гвожђа Аg 1938. тираж.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful