UČIMO UZ

“ZLATNU DJECU”
RAZNI
RADNI LISTOVI
ZA PREDŠKOLCE
I 1. RAZRED
Priredila:
Mr. sc. Snježana
Majdandžić-Gladić
ZLATNA DJECA
ČEPIN 2011.
AUTORIČINA RIJEČ
Draga dječice, ranije sam vam priredila virutalnu
knjigu s radnim listićima za učenje slova, pod
nazivom Učimo slova: Radni listići od A do Ž, a sada
vam donosim različite radne listiće koje sam
najvećim dijelom već objavila na svojoj stranici
Zlatna djeca, a namijenjeni su vama koji pohađate
prvi razred, predškolarcima, a ponekad i nešto
starijoj djeci.
Prvih 40-tak listića su samo reprezentativni, tako
da klikom na obavijesni okvir na dnu dolazite do
puno većeg broja sličnih zadataka.
Neka vam učenje uz Zlatnu djecu bude zanimljivo i
lako!
Mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
RADNI LISTOVI
“ZLATNA DJECA”
U PDF FORMATU
RIJEŠI KRIŽALJU
1. IZ NJEGA PADA KIŠA
2. ONE SIJAJU NOĆU UZ MJESEC
3. KAD ONA PADA, NOSIMO KIŠOBRAN
4. vodoravno: ONO NAS GRIJE PO DANU
4. okomito: ON ČESTO PADA ZIMI
5. ON NAM OSVJETLJAVA NOĆ
Više križaljki vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
PRIDRUŽI DIJELOVE
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ODGOVORI NA PITANJA I
ODGOVORE
ZAOKRUŽI U OSMOSMJERCI
1. Obrok koji jedemo prije podne.
2. Godišnje doba nakon ljeta.
3. Sredina dana.
4. Kako se zovu ptice koje se sele na jug?
5. Dan u tjednu prije četvrtka.
6. Vjesnik proljeća.
K E C I L E S I L
A I Đ P O D N E A
Č B D M F C C D Č
U V A Č Ž N E N V
R O C B H J U K P
O D B G I E A L I
D D M R O S R R V
N E S E J M I R D
B F A U K N M V G
Više osmosmjerki vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
DA BI IZAŠAO IZ LABIRINTA MORAŠ REDOM KUPITI ISTE BOJE
KOJIMA JE OBOJANA ZMIJA: CRVENA, NARANČASTA, ŽUTA, ZELENA,
PLAVA I LJUBIČASTA. KAD STIGNEŠ NA DRUGU STRANU, OBOJI I TI
ZMIJU, I TO TAKO DA POČNEŠ OD GLAVE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih labirinata vidi OVDJE.
PODEBLJAJ PO ISPREKIDANIM CRTICAMA
PODEBLJAJ PO CRTICAMA I POVUCI CRTE KAO NA SLICI GORE
PODEBLJAJ PO ISPREKIDANIM CRTICAMA
PODEBLJAJ PO CRTICAMA I POVUCI CRTE KAO NA SLICI GORE
RIJEŠI ZADATKE
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih radih listova vidi
OVDJE i OVDJE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
DOVRŠI I PRIDRUŽI RIJEČI
NJIHOVIM CRTEŽIMA .
OBOJI CRTEŽE
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
POVRĆE
ŽIVOTINJE
ODJEĆA
ZGRADE
VOĆE
OBUĆA
POVEŽI PAROVE
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
SPOJI ISTE TOČKE U DESNIM OKVIRIMA
KAO ŠTO SU ONI U LIJEVIM
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
5 1 3 4
6 4 7
10
11
21
2 6 0 3
4 4 1 2 0 7 1 3
5 2 6 3 1 4 2 6
POPUNI PREOSTALE PIRAMIDE:
ZBRAJAJ DVA PO DVA BROJA
I NJIHOV ZBROJ UPISUJ U KRUŽIĆE IZNAD
Više ovakvih radih listova vidi OVDJE. http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Cijelu tangram-abecedu vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Cijelu točkalicu-abecedu vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
A
A
A
DOVRŠI CRTEŽ PREMA DONJOJ SLICI
OBOJI CRTEŽ I OVDJE NAPIŠI RIJEČIMA ŠTO JE TO: ___________________
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Cijelu ovakvu abecedu vidi OVDJE
· – ·
Auto
Cijelu ovakvu abecedu vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
DOVRŠI DESNU STRANU
Cijelu ovakvu abecedu vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OBOJI
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Cijelu abecedu-bojanku vidi OVDJE
Cijelu knjigu s listidima za učenje slova vidi OVDJE
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
OBOJI
Cijelu ovakvu bojanku s brojevima vidi OVDJE
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
Više ovakvih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
5
+ 11
= 16
11
+ 5
= 16
16
- 11
= 5
16
- 5
= 11
12
+ 8
=
14
- 10
=
5
+ 11
=
7
+ 9
=
19
- 3
=
IZRAČUNAJ PREMA PRVOM ZADATKU!
OD ISTIH BROJEVA NAPIŠI RAČUNE I IZRAČUNAJ!
Više ovakvih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
+ =
7 5
+ =
9 9
+ =
4 8
OBOJI U SVAKOM LIKU ONOLIKO DIJELOVA KOLIKO PIŠE ISPOD
NJEGA, I TO U ZADNOJ BOJI, A POTOM ZBROJI DIJELOVE I ZBROJ
UPIŠI U KUĆICE
V
i
š
e

o
v
a
k
v
i
h

l
i
s
t
i
d
a

v
i
d
i

O
V
D
J
E
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
PRVI
PRIBROJNIK
DRUGI
PRIBROJNIK
ZBROJ
2 8 4 2 6 9
0 6 8 7 3 5
+
+
+
+ +
+ =
= = =
= =
0 1 5 1 4 6
+ + + = = =
2 6 1 9 1 3
+ + + = = =
POGLEDAJ DOBRO ŠTO JE OZNAČENO KOJOM BOJOM I
NAPIŠI U PRAZNE KUĆICE RAČUNE KAKO TREBA.
Više sličnih listida vidi OVDJE
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
7
+ 7
=
6
+ 6
=
4
+ 4
=
3
+ 3
=
5
+ 5
=
ZBROJI
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
PREBROJI KOCKICE, PA LIJEVO UPIŠI DESETICE, A
DESNO JEDINICE
DESETICE JEDINICE
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
+ 2 4 6 8 10
2
4
6
8
10
+ 1 3 5 7 9
1
3
5
7
9
+ 9 0 2 4 8
3
6
0
4
1
+ 1 3 5 7 9
2
4
6
8
10
+ 4 8 3 2 7
0
3
5
6
9
ZBROJI I UPIŠI U
KUĆICE
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
3
8
10
6
4
1
0
7
9
2
5
PRIDRUŽI BROJ U SREDINI BROJU PRSTIJU
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
NAPIŠI NA PRAZNU CRTU KOLIKO IMA KOJIH BOJA.
SPOJI BOJE S NJIHOVIM NAZIVOM .
______
______
______
______
______
______
______
______
BIJELA
LJUBIČASTA
SIVA
ZELENA
ŽUTA
SMEĐA
CRVENA
PLAVA
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
SPOJI PAROVE
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ZBROJI KUNE I UPIŠI U KUĆICU
Više ovakvih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih labirinata vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više ovakvih zadataka vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
U
P
I
Š
I

R
I
J
E
Č
I
Više ovakvih zadataka vidi OVDJE i OVDJE
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
I
Z
R
E
Ž
I

,

P
A

S
L
O
Ž
I

A
B
E
C
E
D
U
Više sličnih zadataka vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OBOJI:
VJEROVANJE – SMEĐE
SAMO OČENAŠ – PLAVO
SAMO SLAVA OCU – ŽUTO
OČENAŠ/SLAVA OCU – ZELENO
ZDRAVO MARIJO - CRVENO
NAPIŠI NAZIVE ČETIRIJU KRUNICA:
R _ D _ _ N _ OTAJSTVA
Ž _ _ O _ _ _ OTAJSTVA
_ L _ _ N _ OTAJSTVA
OTAJSTVA S V _ _ T _ _
Više sličnih listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Pridruži brojeve srcima.
Podebljaj brojeve po crticama i oboji ih.
Više listida za Valentinovo vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
UPIŠI KOLIKO JE SATI
Više listida vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više rasporeda vidi OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više naljepnica vidi OVDJE i OVDJE
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
________________________
za
________________________
od
___________________
datum
_______________
sati
______________________________________
adresa
_______________
tel.
________________________
za
________________________
od
___________________
datum
_______________
sati
______________________________________
adresa
_______________
tel.
________________________
za
________________________
od
___________________
datum
_______________
sati
______________________________________
adresa
_______________
tel.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Više rođ. pozivnica vidi OVDJE
PREBROJI I UPIŠI DOLJE U PRAZNE KUĆICE KOLIKO
IMA KOJIH SLOVA... OBOJI SVA SLOVA
A B C D E F
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
JADNA KOKA JE IZGUBILA SVOJE
PILIĆE... POMOZI JOJ DA IH
NAĐE..
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
PRECRTAJ LIK IZ LIJEVE U DESNU MREŽU.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
NAPIŠI U PRAZNE KUĆICE KOLIKO IMA LIKOVA
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
5
3
2
4
1
NACRTAJ U KUĆICAMA ONOLIKO TROKUTA KOLIKO PIŠE .
OBOJI IH PO ŽELJI.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ZBRAJAMO DO 15
2 IGRAČA (6 igrica)
U svakoj igrici igrači naizmjence bojaju 2 ili 3 polja,
koja moraju zajedno imati zbroj 15. Pobjednik je onaj
koji oboji više polja.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
1. 5+8-4 = 5. 7+5+3 =
2. 18-6+8= 6. 12+4-9 =
3. 15-10+13 = 7. 4+12-13 =
4. 16-13+2 = 8. 20-8+1=
IZRAČUNAJ I RJEŠENJA NAPIŠI SLOVIMA,
A ONDA IH ZAOKRUŽI U OSMOSMJERCI
T S E A N T E P O N
H O S A M N A E S T
U Ž I U B U T T F U
L C O S F E E K R T
H D R C P V L Z Š I
T S E A N I R T Đ Č
G T H V S M A D E S
N R F R E P O A G N
D I L Ć R T M R J H
T E S E D A V D Z Ž
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
1 2 3
6 5 4
11 10 7 24 25
12 9 8 23 26
13 14 21 22 27
16 15 20
17 18 19
SPOJI OLOVKOM SVE BROJEVE
REDOM OD 1 DO 27
21 22 23
20 19 24
1 16 17 18 25
2 15 14 13 26
3 4 11 12 27
6 5 10
7 8 9
1+0
0+1
2+2
1+2
1+1
CRTEŽ
OBOJI PREMA
DONJIM UPUTAMA:
ZBROJI I
OBOJI:
1= CRVENO
2 = PLAVO
3 = ŽUTO
4 = ZELENO
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
SPOJI OLOVKOM
SVE BROJEVE REDOM OD 1 DO 27
UPIŠI ZNAKOVE
>,<,=
1 2 3
10 9 4
15 14 11 8 5
16 13 12 7 6
17 18 25 26 27
20 19 24
21 22 23
5 6 7
4 9 8
1 2 3 10 11
20 19 16 15 12
21 18 17 14 13
22 25 26
23 24 27
3 5
4 1
2 25
0 1
OBOJI PO ŽELJI
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
NETKO JE POBRKAO RIJEČI.
SLOŽI IH KAKO TREBA I NAPIŠI ISPOD SVAKE SLIČICE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OBITELJ SE UPUTILA NA PLAŽU.
U LIJEVI STUPAC NAPIŠI SVE ŠTO ĆE IM DOBRO DOĆI,
A U DESNI ONO ŠTO IM NE TREBA.
DOBRO DE IM DODI: NEDE IM TREBATI:
KREMA ZA SUNČANJE,
KAPUT, SUNČANE NAOČALE,
SUNCOBRAN, ZAMRZIVAČ,
KUPADI KOSTIM, BUŠILICA,
ŠAL, KAPA, RUKAVICE,
RUČNIK, KOMPJUTOR
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
2
1
6
7
8
9
4
3
5
POGLEDAJ OZNAČENE
PREDMETE
NA SLIKAMA
I UPIŠI IH
U KRIŽALJKU.
8
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
M Č K Ž P K A R D U Š
Đ R E T U K S R O L A T I G M
A E F N M P I J E S A K L U Z T W A
D F I D S F A H J M J M P L G Č D Ž Q E Z
P U Ž T A T S L A D O L E D E F G H M B Č I
V L B N A C I U S A E R I B I C E B N M I Ž L
H A J K K M I I Z N R T Z E V I O A V A R T P Š K
Š Ž C V A B N T M C Ž D I T A Č N U S Č A L K J I
A H G K F D N A O Č A L E T S A E W T E F C
T Z S U I A O B H V B N I K J I H D I
Š K O K E R O N I T I G D Ž Đ B
R I T A R A M D O T I U I O
I A C I N E B U L A S D
NJ
LJ
PRONAĐI U RIBI OVE RIJEČI I ZAOKRUŽI
KREMA, SLADOLED, MORE, LUBENICA, TRAVA, LIGNJE, ŠKOLJKE
PLIVATI, RIBICE, NAOČALE, SUNCOBRAN, PLAŽA, PUŽ, PIJESAK,
ROLATI, KUPATI, RAK, ALGE, KANTICA, SKUTER, BICIKLIZAM,
SUNČATI, SKAKATI, RONITI, ODMARATI, ČITATI
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
PREKRIŽI JEDNAKI SUNCOBRAN I JEDNAKE LOPTE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
SPOJI JEDNAKE SLADOLEDE. SPOJI JEDNAKE NAOČALE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
POMOZI OVOJ DRUŽINI
PRONAĆI PUT DO SVOJIH
PRIJATELJA .
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
MALA ČEPRKALA PO DVORIŠTU I NAŠLA ZRNO
GLEDAJTE, GLEDAJTE – VELI . NAŠLA SAM ZRNO
.
.
TKO DE GA ODNIJETI U ? BIT DE .
JA NE - VELI . NI JA – VELI
.
ONDA DU GA ODNIJETI
SAMA – REČE
.
UZME ZRNO I ODNESE GA U .
TKO DE DONIJETI ? - PITA .
JA NE - VELI
. NI JA - VELI . ONDA DU GA ODNIJETI
SAMA – VELI . TKO DE TIJESTO UMIJESITI? - PITA .
JA NE - VELI NI JA – VELI .
.
ONDA DU GA UMIJESITI
SAMA – VELI . TKO DE PEDI
?
- PITA
.
JA NE - VELI . NI JA - VELI . ONDA DU GA ISPEDI SAMA
- VELI .
TKO DE JESTI ? - PITA . JA - VELI .
I JA - VELI . NE VI - REČE . POJEST DU GA SAMA.
MALA CRVENA KOKA I
ZRNO PŠENICE
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
POSIJAO
. IZRASTE GOLEMA, PREGOLEMA. STADE
ČUPATI IZ ZEMLJE: POVUCI, POTEGNI, IŠČUPATI NE MOŽE.
POZOVE
U POMOĆ . ZA
,
ZA :
POVUCI, POTEGNI, IŠČUPATI NE MOGU. POZOVE U POMOĆ
. ZA , ZA , ZA : POVUCI,
POTEGNI, IŠČUPATI NE MOGU. POZOVE U POMOĆ ŽUĆU.
ZA , ZA , ZA , ZA : POVUCI,
POTEGNI, IŠČUPATI NE MOGU. POZOVE U POMOĆ .
ZA , ZA , ZA , ZA ,
ZA : POVUCI, POTEGNI, IŠČUPATI NE MOGU. POZOVE U
POMOĆ . ZA , ZA , ZA ,
ZA , ZA , ZA : POVUCI, POTEGNI,
IŠČUPAJU .
REPA
(slikopriča)
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OTKRIJ 20 RAZLIKA
OTKRIJ 20 RAZLIKA
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OTKRIJ 20 RAZLIKA
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ODGOVORI NA PITANJA I
ODGOVORE
ZAOKRUŽI U OSMOSMJERCI
I J T J Ž J Z R J A I
L B E D Đ U E A S M Z
O P L D L D R K M Z Č
T E V G T A U A E I Z
S T C A F C I L H R D
O A L B Š P C V E O N
P R C R C A Đ A L K Z
A P S I J E A R T C H
O Z J J M G O I E Z T
N O G E P A V J B K Z
Č A Đ L P G J A M H Ć
1. Kako se zovu Isusovi učenici?
2. U kojem je gradu rođen Isus?
3. Kako se zove anđeo koji je navijestio Mariji da će roditi Isusa?
4. Tko je izdao Isusa?
5. Kako se zove brdo na kojem je umro Isus?
6. Kako se zove vrijeme od 40 dana prije Uskrsa?
7. Što je Isus oprao učenicima na Posljednjoj večeri?
8. Tko je zanijekao Isusa?
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
5 9
2 6
1 3 7
4 8 10
RIJEŠI KRIŽALJKU I U ZATAMNJENIM ĆEŠ POLJIMA
OTKRITI JEDAN POJAM. ZAMOLI VJEROUČITELJA ILI
SVOJE STARIJE DA TI GA OBJASNE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
REDOM KUPI SLOVA I OTKRIVENU REČENICU
NAPIŠI U KUĆICU DOLJE. ZAMOLI VJEROUČITELJA
ILI SVOJE STARIJE DA TI JU OBJASNE.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
(Datum)
(Pozdrav, npr. Dragi Isuse,
(Završetak, pozdrav )
(Tvoje ime)
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
(Datum)
(Pozdrav, npr. Dragi Djedice,
(Završetak, pozdrav )
(Tvoje ime)
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
L A K S N I L S A M C D
J R K P N J H P A O T T
E L G O T U X A J N X I
R S F LJ R D V S A I B J
U I U U T A N H NJ V Z E
Z L B B E H F A D I Z L
A S Z A T R R F E H J O
L B M C H Z P H LJ U T I
E F V C B K N H S R Š K
M M Č U E O E B O K V R
Đ V C S G Ć F C P Ž P V
M B T E A L N Š Ć P L P
1. KAKO SE NAZIVA VEČERA KOJU JE ISUS SLAVIO NA VELIKI
ČETVRTAK? (_ _ _ _ _ _ _ _)
2. KAKO SE ZOVE BLAGDAN KOJEGA JE ISUS TADA SLAVIO? (_ _ _ _ _)
3. KAKO SE ZOVE GRAD U KOJEM SE TO ZBIVALO? (_ _ _ _ _ _ _ _ _)
4. ŠTO JE ISUS TADA OPRAO SVOJIM UČENICIMA? (_ _ _ _)
5. KOJE JE JELO I PIĆE UZEO U RUKE? (_ _ _ _ _ _ _ _ _)
6. ŠTO JE TO POSTALO? (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
7. KAKO SE ZOVE GORA NA KOJOJ SE ISUS MOLIO? (_ _ _ _ _ _ _ _ _)
8. KAKO SE ZVAO ISUSOV UČENIK KOJI GA JE IZDAO? (_ _ _ _)
9. ŠTO JE ON ISUSU DAO KAD GA JE IZDAO? (_ _ _ _ _ _ _)
ODGOVORI NA PITANJA I TOČNE ODGOVORE
PRONAĐI U OSMOSMJERCI
VELIKI ČETVRTAK
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
SLOŽI SLIČICE I ODGOVARAJUĆI TEKST REDOM I NAPRAVI STRIP
ISUS MOLI U
GETSEMANSKOM
VRTU
ISUSA SU RAZAPELI
ISUSOV SVEČANI
ULAZAK U
JERUZALEM
ISUS NA KRIŽNOM
PUTU
JUDA POLJUPCEM
IZDAJE ISUSA
ISUS JE USKRSNUO
ISUSOV GROB JE
PRAZAN
ISUSA SKIDAJU S
KRIŽA
ISUSOVA POSLJEDNJA
VEČERA
C
V
J
E
T
N
I
C
A
V
E
L
I
K
I

Č
E
T
V
R
T
A
K
V
E
L
I
K
I

P
E
T
A
K
V
E
L
I
K
A

S
U
B
O
T
A
U
S
K
R
S
V
E
L
I
K
I

T
J
E
D
A
N
h
t
t
p
:
/
/
z
l
a
t
n
a
-
d
j
e
c
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ODGOVORI NA PITANJA
1. TOG DANA JE NA OKUPLJENE SIŠAO _____ _______.
2. GRAD U KOJEM SE TO ZBILO ZOVE SE ___________.
3. TADA SE BIO DIGAO SILAN _______.
4. RUGALI SU IM SE DA SU SE
NAPILI SLATKOG _______.
5. TADA SU SE POKAZALI KAO NEKI OGNJENI _________.
6. ŽIDOVSKI BLAGDAN KOJEGA SU TADA SLAVILI
NAZIVA SE ______________.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
Č Ž Z H U Š M Ć L G V
U Č K V T D F G V Đ J
H Ž C I O V J E T A R
A C I N T E S E D E P
Ć L C O U Đ P G I Š U
U Đ E T P Č M B K Ć U
N M L C D Š E A C V Z
J E R U Z A L E M E R
L N U Z F Š A F E Đ G
H R Č H Z I C I Z E J
V Z D U H S V E T I F
DUH SVETI
JERUZALEM
JEZICI
PEDESETNICA
VINO
VJETAR
PRONAĐI I ZAOKRUŽI DONJE RIJEČI
U OSMOSJERCI. OBOJI CRTEŽ.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ZVIJEZDU OBOJI ŽUTO
LANCE CRVENO
BOR ZELENO
ZVONA NARANČASTO
VEDE KUGLICE PLAVO, MANJE SMEĐE
MAŠNICE LJUBIČASTO
OSTALO PO ŽELJI
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
ANĐEO
BETLEHEM
BOŽIC
ISUS
JASLICE
JOSIP
MARIJA
PASTIRI
TRI KRALJA
B V E I S U S X W O Ć
N B C A N Đ E O H C I
M E H E L T E B Y R Ž
F P M A R I J A B V O
B I R T Y E G I N K B
W S E C I L S A J F C
I O K H Q D B A A V I
R J I R I T S A P A Y
A J L A R K I R T X I
G F M H S O Y D U U M
I F G L Y S H R Y E W
PRONAĐI U
OSMOSMJERCI
DONJE RIJEČI I
OBOJAJ CRTEŽ
DESNO
http://zlatna-djeca.blogspot.com/
OTKRIJ PUT DO ISUSA, MARIJE I JOSIPA.
OBOJI.
http://zlatna-djeca.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful