You are on page 1of 5

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas

05 de outubro do 2011

Comisión Organizadora:
Moderador: Raquel Cespón Romero Secretario de Actas: Alejandro Rodríguez Viéitez Suplente: Non hai

Orde do día:
0.- Lectura e aprobación das actas anteriores 1.- Aprobación da orde do día 2.- Campaña de presentación da Asemblea para o novo alumnado do curso 2011-2012 3.- Novas ideas e programación do curso. 4.- Proxección do documental "A casa da unidade: Voces da tabanca na Guinea-Bissau" 5.- Comisións 6.- Varios

Desenvolvemento:
Sendo as 19:09 comeza esta sesión da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas.

0. Aprobación das actas anteriores:
Páxina

1

Non procede.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas

05 de outubro do 2011

1. Aprobación da orde do día:
Apróbase a orde do día por asentimento.

2. Campaña de presentación da Asemblea para o novo alumnado do curso 2011-2012:
Proponse ir o luns día 10 ás 11:00, no grupo da mañá, e ás 17:00 no grupo de tarde. Decídese que ao ir e explicarlle que é asemblea, como traballamos e cales son as nosas propostas, repartir ademais unha pequena enquisa para que a respondan coas súas ideas a desenvolver na facultade, cursos, ponencias, ciclos, debates ou outras actividades do seu interese para que nos as levemos a cabo. Tamén se decide recuperar vellos trípticos con información e repartilos. Ao mesmo tempo, fálase dunha festa de presentación ao comezo do curso e decídese, de forme provisional, realizar o tradicional magosto o día 3 de novembro.

3. Novas ideas e programación do curso:
Propóñense ás seguintes actividades a desenvolver ó longo do curso: Un ciclo de debates no que participen alumnos da facultade. Un ciclo de cine político con dotación de créditos. Un torneo de fútbol sala (ben con equipos de forma libre, ben por cursos). Un debate no que, aproveitando o período electoral, se enfronten partidos minoritarios sen representación parlamentaria, neste debate tense a idea de que poidan participar políticos e estudantes, de forma que definindo un tema se poida tratar entre todos. Un ciclo de ponencias con politólogos, investigadores e/ou profesores de outras universidades, no que se traten asuntos politolóxicos de distintos puntos de vista, así como expectativas de futuro. Crear un debate con expertos e non expertos sobre a “Estratexia Universidade 2015”. Un ciclo sobre democracia representativa, outras

Páxina

2

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas

05 de outubro do 2011

formas de gobernar, de facer democracia... tamén con profesores de outras universidades, politólogos e/ou investigadores. Á hora de poñentes, téñense en mente varios coma os seguintes: Vicenç Navarro, Carlos Taibo, Juan Manuel Sánchez Gordillo (alcalde de Marinaleda), José Antonio Rodríguez Salas (alcalde de Jun), Santiago Alba Rico..

4. Proxección do documental "A casa da unidade: Voces da tabanca na Guinea-Bissau":
Proponse proxectar o documental “A casa da unidade: voces da tabanca na Guinea-Bissau”. Trátase dun documental realizado pola Federaçao Camponesa Kafó de Guinea-Bissau. Debido a que o único día dispoñible para a súa creadora é o xoves 6, a proxección levarase a cabo ese día ás 19:00. Ademais da proxección, ao seu remate terá lugar unha quenda de rogos e preguntas e un posible debate. Aprobado por asentimento

5. Comisión:
2.1 Comisión Xurídica: (nada pendente) 2.2 Comisión de Mercadotecnia e Finanzas: (nada pendente) 2.3 Comisión Cultural: (nada pendente) 2.4 Comisión Formación: (nada pendente)

Páxina

3

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas

05 de outubro do 2011

6. Varios:
A señora decana solicítanos, por medio dun representante de alumnos de outra organización, dous alumnos para formar parte da comisión de Garantías e da de docencia do Grado. Quedan pendentes a espera de falar coa señora decana, dona Nieves Lagares. Tamén hai que escoller a un membro para formar parte do tribunal que levará a cabo a revisión dun exame de Dereito Administrativo, que un alumno reclamou. Queda pendente á espera de falar co alumno recorrinte. Trátase o asunto dos cartos, que na actualidade están en contas particulares de alumnos. A comisión de finanzas ten que informarse sobre que requisitos son necesarios para crear unha conta a nome da Asemblea con 2 ou 3 administradores. Infórmase de que haberá unha reunión na Praza do Toural por parte do Movemento 15M no que se tratarán posibles mobilizacións. Terá lugar o próximo luns 10 ás 16:30. Acordase a asistencia voluntaria e individual. No tocante a Normativa de Permanencia, fálase de que outra(s) organización(s) está(n) levando a cabo unha campaña de información, e quedamos en documentarnos e traer algunha proposta á vindeira asemblea e alí decidir que facer.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Políticas para o Martes 11 ás 19:00 na aula 0.1 coa seguinte Comisión Organizadora:
Moderador: Anxo Llecha Blanco Secretario de Actas: Andrés del Valle Souto Suplente: Jon Sáez García
Páxina

4

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas

05 de outubro do 2011

Quedan convocadas as vindeiras comisión na aula de asociacións segundo se dispón:
Comisión Mercadotecnia e Finanzas o xoves 6, ás 18:00. Realizar as enquisas a repartir na presentación e analizar as contas mediante un balance ou auditoría. Comisión Xurídica (non procede convocatoria) Revisar as instancias enviadas e non respostadas e reenvialas. Comisión Cultural o luns 10 ás 18:00. Torneo de fútbol e Magosto. Comisión Formación o martes 11 ás 17:00. Todas as demais propostas a levar a cabo este ano

Sendo as 20:57 dáse por rematada a esta sesión da Asemblea de Estudantes de Ciencias Políticas.

Páxina

5