INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 1 Mengetahui asas muzik dan

nilai sahsiah B1D1 Mengenal pasti elemen muzik B1D1E1 Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen muzik PERNYATAAN ITEM

Eviden

Instrumen -Lisan (sebutan) Aktiviti - Murid mengajuk perkataan yang disebut oleh guru -Murid menyebut perkataan yang ditunjukkan oleh guru

Contoh Item

Kad perkataan (rujuk lampiran)

B1D1E1 Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen

TEMPO PIC TON SUARA DETIK BUNYI
TEKSTUR VOKAL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful