FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZARE: AF DEPARTAMENTUL: ZI

ÎNDRUMĂTORI: REALIZATORI:
Prof. Univ. Dr. Hapenciuc Valentin Roxana Asis. Univ. Drd. Pavel Stanciu Alexandra Asis. Univ. Drd. Gabriela Cioban Ramona Dumitriu Dura Golea

Harja Daniela

Decembrie 2010

CUPRINS
Contribuţia fiecărui student la realizarea proiectului

Nume Dumitriu R. Dura A. Golea R. Harja D.
1. Tipul afacerii

Precizarea capitolului (-lor), sau subcapitolului (-lor), respectiv descrierea succintă a sarcinilor la nivel de echipă (documentare RC, tehnoredactare etc.)

Am contribuit fiecare în mod egal la toate capitolele şi subcapitolele , tehnoredactare şi documentare

1.1- Tipul societăţii comerciale alese 1.2- Motivaţia alegerii domeniului 1.3- Contractul de societate 1.4- Activitatea principală şi activităţile secundare (Codul CAEN REV 2) 2. Analiza mediului în care va funcţiona întreprinderea: 2.1*Micromediu 2.1.1-Gospodării familiare 2.1.2-Furnizorii de mărfuri 2.1.3-Prestatorii de servicii 2.1.4-Furnizorii de personal 2.1.5-Intermediarii 2.1.6-Clienţii 2.1.7-Concurenţii 2

2.1.8-Organismele publice 2.1.9-Conducerea şi organizarea internă 2.2*Macromediul (mediul extern): Analiza STEP, respectiv analiza factorilor sociali, tehnologici, economici şi politici 3. Principale avantaje şi dezavantaje ale iniţierii afacerii (SWOT) 3.1- Puncte tari 3.2- Puncte slabe 3.3- Oportunităţi 3.4- Riscuri 4. Strategia organizaţiei (firmei) 4.1- Viziunea şi misiunea firmei 4.2- Obiectivul fundamental 4.3- Opţiuni strategice (obiective specifice) 4.4 -Necesarul de resurse al firmei (umane, tehnico-materiale, financiare) şi modalităţi de atragere a acestora 4.5- Politica firmei – planificarea activităţii firmei pe primii 2 ani (ansamblul obiectivelor operaţionale, volumul şi structura resurselor alocate, principalele acţiuni de realizat împreunã cu responsabilii, executanţii acestora cu precizarea termenelor de declanşare şi finalizarea lor) 5. Succinta analiza financiară a intrărilor şi ieşirilor (produse, servicii) firmei. Valoarea investiţiei, cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit. În cât timp estimaţi ca firmă va obţine profit. 6. Concluzii şi propuneri 7. Documente utilizate în cadrul firmei (factura fiscală , chitanţa , NIR etc.) DATE PRIVINT IMOBILUL FIRMEI SC.DAMA.SRL Loc de amplasare imobil : Padiş, Judeţul Alba , nr casa 1342, cod poştal 442568 Tip imobil : Clădire Suprafaţa utilă 500 m.p Structura : BCA 3

şi 17 duble (la cererea clientului pana la 5 locuri) si 2 apartamente.Utilităţi : grup sanitar canalizare curent electric gaz cablu tv curte parcare. precum şi preparate culinare şi băuturi specifice zonei. Calea principală de acces este pentru clienţi. Spaţiul ocupat de grupurile sanitare au pardoseală din gresie ceramică porţelanată. iar accesul secundar pentru aprovizionare şi întreţinere. La cele trei niveluri sunt distribuite camerele. Deschiderea spre strada este mediată de o grădină plantată cu gazon. Fiecare baie este dotată cu cabina de duş. dispusă pe o şapă. fiecare cameră beneficiind de paturi. salonul pentru turişti şi restaurantul. Soluţia actuală oferă fiecărei camere o alta deschidere spre natura. având grade diferite de închidere şi intimitate. altele Pensiunea DAMA se desfăşoară pe parter şi trei etaje şi cuprinde servicii de cazare necesare unui turism modern. Spaţiul interior al pensiunii este prelungit în exterior prin intermediul terasei. precum şi spaţii tehnice şi de depozitare. Ea dispune de 22 de camere dintre care 5 single. măsuţă de scris cu două scaune. iar peretele orientat spre cameră este din sticlă sablată pentru a beneficia de lumină naturală în cadrul băii. În camerele de locuit s-a realizat o pardoseală din parchet melaminat. fiecare cu propriul grup sanitar şi holurile de acces. Deschiderea spre strada fiind mediată de o grădină plantată cu gazon.mini frigider. bucătăria. Turiştilor le vor fi oferite pe lângă serviciile obişnuite de cazare diverse posibilităţi de recreere şi distracţie. un spaţiu pentru relaxare. pereţii fiind vopsiţi cu var lavabil. arbuşti şi vegetaţie joasă. noptiere. recepţia. pereţii sunt finisaţi cu faianţă. grup sanitar şi lavando. unele dintre ele fiind unice. televizor. fără aditivi. Pereţii interiori au glet de ipsos şi văruiala în var lavabil. În cadrul pensiunii turiştii vor avea ocazia să servească produse alimentare 100% naturale. Parterul conţine holul de primire. conservanţi sau compuşi chimici sintetici. arbuşti şi vegetaţie joasă. 4 . păstrând zona holului vitrata.

Motivele pentru care am înfiinţat această societate sunt : -asociatii răspund numai în limita aportului adus la capitalul social al societăţii: -controlul activităţii poate fi realizat chiar de către asociaţi.care este interesată ca astfel să se asocieze.TIPUL AFACERII 1.Uşile de acces spre camere şi spre baie sunt din panouri de lemn de fag şi molid cu geam din sticlă cu vitralii. Studiile de piaţă pe care le-am avut la dispoziţie ne arată ca printre lucrurile pe care clietii le aşteaptă de la o agenţie de turism sunt şi preturile cât mai mult . Pereţii interiori au glet de ipsos şi văruială în var lavabil. în spaţiile de depozitare.capitalul social se va majora. Legii nr. 1.bonusuri de fidelitate. iar sala de mese şi salonul au pardoselile placate cu gresie porţelanată. holuri 1.2 Motivaţia alegerii domeniului Domeniu pe care l-am ales este prestarea de servicii în cadrul pensiunii SC.iar terta persoana va primi calitatea de asociat. Principalul indicator pe care le-am avut în vedere la stabilirea serviciilor pe care am decis să le oferim a fost clientul.cu excepţia cazului când trebuie desemnat cel puţin un cenzor(dacă nr. Turismul rural a cunoscut un ritm de dezvoltare mai ridicat în Europa decât turismul în general.în consecinţă . redescoperirea ţării.condiţii deosebite .1 Tipul societăţii comerciale alese Societatea pe care ne-am propus să o înfiinţăm este de tip societate cu răspundere limitate (SRL).DAMA. fiind de asemenea una dintre cele mai instituţionalizate forme de turism. asociaţilor este mai mare de 15) -asociatul se poate retrage din societate în condiţiile actului constitutiv şi cf. Culoarele şi holul de acces prezintă pardoseală din parchet melaminat. Sunt utilizate corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente şi lămpi incandescente în cadrul camerelor şi băilor.etc. Zona bucătăriei şi a grupurilor sanitare prezintă gresie ceramică porţelanată.SRL. reprezentata la 5 . 31/1990 republicata -pentru finanţarea şi dezvoltarea societăţii.societatea cu răspundere limitată poate apela la noi aporturi de capital de la o persoană din afara societăţii.

Capital social firme. subînchiriere. dacă este cazul. 1. Sediul social al firmei se poate stabili într-un spaţiu proprietatea unuia sau a mai multor asociaţi ori aflat în folosinţă acestora. în spiritul unei dezvoltări durabile a unei întregi arii geografice. să se încadreze în tendinţele referitoare la turismul rural şi să se sprijine pe o logistică dezvoltată omogen şi eficient. teoretic. În vederea unei valorificări adecvate este însă nevoie de o identificare corectă a unui “brand” original de zona şi de promovarea acestuia către un segment bine determinat de populaţie.ne-au determinat să începem această afacere pentru a satisface aceste nevoi şi cerinţe ale clienţilor. nu strict pentru zona respectivă. Se pregătesc/obţin acte doveditoare pentru spaţiu: extras de carte funciară de la proprietari. comodat.nivel naţional şi european de o multitudine de asociaţii profesionale şi ONG-uri. în special legate de Sărbătorile de Iarnă . orice aşezare rurală are de ofertat cel puţin un obiectiv turistic. aşezăminte de cult. fie că este vorba despre obiceiuri şi tradiţii.Obţinere Cod Fiscal pentru firme noi .păstrarea nealterată a unor tradiţii şi obiceiuri. pentru o regiune mai întinsă. Turismul în Alba are câteva caracteristici ce îl deosebesc de restul tipurilor de turism rural din România şi anume: . sprijin legislativ dar şi iniţiativa privată pentru a ieşi cu adevărat din anonimat.concentrarea impresionantă de obiective turistice . mâncare tradiţională. Condiţia esenţială este să fie vorba despre o marcă originală. .Act constitutiv al societăţii comerciale . la lipsa de sofisticare. Turismul romanesc având nevoie de modernizare. Ultimele tendinţe în petrecerea timpului liber accentuează ideea de întoarcere la natură. avizul favorabil al proprietarilor sau 6 .peisajul variat şi extrem de pitoresc .3 Contractul de societate Înfiinţarea unei societăţi comerciale necesita îndeplinirea mai multor formalităţi pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei.Alegere sediu firme noi . monumente arhitectonice. Trebuie notat faptul că. Consultanţii noştrii vă pot ajuta în toate etapele necesare înfiinţării după cum urmează:.posibilitatea practicării turismului tot timpul anului.Avize şi autorizaţii funcţionare firme Sediu firma 1. taxe judiciare .Denumire firme . proximitatea de arii naturale protejate. Prima etapă pentru înfiinţarea unei firme noi este stabilirea locului/spaţiului unde societatea va avea sediul principal şi. nu doar în regim sezonier Toate aceastea.Formalităţi înfiinţare firme la Registrul Comerţului . relansare. a sediilor secundare. la tradiţional. ceea ce constituie o premisă importanta în dezvoltarea turismului rural în România. contract de închiriere. cu perspective reale de sporire a numărului de turişti în zona. activităţi tradiţionale.

Capital social firma. Formalităţi Registrul Comerţului 7. dacă este cazul.acte de identificare a asociaţilor.chiriaşilor din locuinţele cu care se învecinează spaţiul în cauză (pe orizontală şi verticală). Se stabileşte denumirea noii societăţi (firme) şi. La întocmirea actului constitutiv sunt necesare: .verificarea dosarului de înfiinţare a societăţii comerciale. eliberându-se dovada înregistrării şi rezervării acestora pe o perioadă de 3 luni. de către judecătorul delegat de Tribunalul teritorial. Firmă şi emblema trebuie să fie scrise în primul rând în limba romană. Se achita taxa judiciara şi taxa de timbru pentru înmatricularea societăţii comerciale. . . Cetăţenii străini care nu cunosc limba romana semnează actul constitutiv în prezenţa unui interpret autorizat. sub forma autentică.certificat de bonitate bancară. 6.C. Se pregăteşte dosarul de înfiinţare a firmei cu toate actele necesare şi se depune la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul unde s-a stabilit sediul firmei. Obţinere Cod Fiscal 9. . certificat de înmatriculare/înregistrare fiscală.transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României a încheierii judecătorului delegat. administratorilor sau reprezentanţilor persoane juridice: statut. administratorilor sau reprezentanţilor persoane fizice: paşaport. Înregistrarea fiscală a societăţii şi obţinerea codului fiscal de la Administraţia Financiară teritorială. şi se pregătesc actele de proprietate pentru aporturile în natură. Act constitutiv al societăţii comerciale 3. Avize şi autorizaţii funcţionare 7 . carte de identitate. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanţă din cadrul Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene. la un birou notarial public. certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. Semnarea actului constitutiv al noii firme (societăţi comerciale) se poate face direct de către toţi asociaţii sau prin împuternicit cu procura specială autentică.eliberarea certificatului de înmatriculare şi a încheierii judecătorului delegat. administratorii şi reprezentanţii cetăţeni străini.acte de identificare a asociaţilor. emblema societăţii. . Pentru întocmirea actului constitutiv al noii societăţi comerciale asociaţii pot contacta: un avocat. . Se întocmeşte actul constitutiv corespunzător formei juridice de societate pe care asociaţii au ales-o. Denumire firma 2.E. Firmă şi emblema se stabileşte de asociaţi şi trebuie să se deosebească de Firmă şi emblema altor societăţi. . taxe judiciare 5. 8. Se semnează actul constitutiv de înfiinţare al noii firme. 4. Firmă şi emblema se verifica la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul unde se stabileşte sediul firmei.înmatricularea societăţii.controlul legalităţii actelor şi autorizarea înmatriculării societăţii. La Oficiul Registrului Comerţului are loc: . Se depun aporturile în numerar. la o bancă sau C.

1.ART DESIGN DECO STIL.1.SRL (anexa nr. Actul constitutiv al firmei SC.1.2 Furnizorii de mărfuri: firme sau persoane particulare care livrează materiile prime şi alte materiale necesare(maşini.DariaMob. 1) 1. iubitorii de natura vor avea. Ultimul pas înaintea de începerea activităţii firmei îl constituie obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării societăţii.5 Intermediarii: pentru o bună desfăşurare a activităţii noastre. astfel.1.3 Prestatorii de servicii : firma de amenajare SC.1.1.10.avem un sistem de intermediari prin care pachetele noastre turistice sunt promovate către clienţi.1 Gospodării familiare: clienţii care împreuna cu familia vin să-şi petreacă zilele libere la pensiunea noastră (fam. posibilitatea petrecerii unor 8 . 2. în interes de serviciu sau în excursii turistice. mobilier SC.SRL 2. produse alimentare METRO Cash & Carry Romania).4 Furnizorii de personal : Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Ocrotire Sociale Alba 2. Cioban etc) 2. Principalii clienţi ai pensiunii vor fi turiştii români sau străini aflaţi în tranzit.4 Activitatea principală şi activităţile secundare (Codul CAEN REV 2) Conform codulul CAEN REV 2 I.6 Clienţii : ei constituie elementul principal al firmei noastre deoarece prin ei avem profitul. utilaje.SRL. Stanciu. Cu aceasta înfiinţarea firmei a luat sfârşit.Intermediarii noştrii sunt agenţiile de turism(ex. fam.1 Micromediul (mediul intern) Cuprinde un ansamblu de factori care afectează în mod direct societatea noastră şi asupra cărora putem exercita un anumit control .Agenţia Travel) 2.DAMA.Hoteluri şi restaurante 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 561 Restaurante 5610 Restaurante 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 2.Agenţia Trans Tour. ANALIZA MEDIULUI ÎN CARE VA FUNCŢIONA ÎNTREPRINDEREA 2. 2.

zile de odihna si relaxare in mijlocul naturii imbinate cu traditiile si modul de viata al localnicilor.1.că este foarte dificil să lucrezi cu oamenii fiecare având un comportament unic.Asociat -Golea Ramona – Director Resurse Umane.9 Conducerea şi organizarea internă: -Dumitriu Roxana – Manager.Pensiune Dora) .Nivelul de educaţiei al clienţilor potenţiali.Asociat -Harja Daniela – Director Economic.Influenţa mediului social asupra activităţii desfăşurate se referă la următoarele aspecte: . Nivelul de pregătire al prestatorilor de servicii este un factor extrem de important -de multe ori datorită lipsei de pregătire a acestora calitatea serviciilor oferite are de suferit. În literatură de specialitate este precizat faptul că un client mulţumit aduce alţi 10 clienţi. 2.Macromediul(mediul extern) Este constituit din o multitudine de factori incorporabili ce constituie climatul general în care societatea noastră îşi desfăşoară activitatea cum ar fi : Factorii din mediul socio-cultural: acest sector este acel al “oamenilor” .include dorinţele. credinţe şi de normele privind statutul oamenilor în societate. 2. Una din tendinţele înregistrate în evoluţia educaţiei se constată o tendinţă nouă de creşterea neştiutorilor de carte. Asociat -Dura Alexandra – Director General.Pensiune Monica. existând de asemenea posibilitatea ca respectivul client să revină.7 Concurenţii: atât persoane fizice cât şi juridice care au acelaşi obiect de activitate ca şi în cazul firmei noastre.nevoi şi idei proprii aceasta implicând o personalizare a ofertei noastre.8 Organismele publice: -Asigurări:serviciile oferite de firma EPM -Servicii bancare:folosim serviciile oferite de Banca Comercială Română -Telefonie:beneficiem de serviciile oferite de firma Romtelecom siOrange -Curent:E-ON România 2. influenţând gradul de satisfacţie al turiştilor şi imaginea pe care aceştia şi-o formează.Aceştia pot fi pensiuni de aceeaşi categorie (ex. Este de ştiut faptul.1. În funcţie de nivelul de pregătire pe care îl au clienţii potenţiali optează pentru anumite programe turistice.Director de Marketing.Factorul cultural este dat de obiceiuri.2.1. 9 .Asociat 2. tradiţii. avand totodata confortul la standardele unui turism de calitate.acţiunile şi convingerile şi interesele acestora.

adaptate la sectorul călătoriilor şi turismului va provoca o schimbare radicală a relaţiilor dintre vânzătorii şi consumatorii produselor turistice. Membrii unei societăţi împărtăşesc numeroase convingeri şi valori proprii . fiecare având propriile tradiţii.şomajul etc. propagarea adevărului. articole de 10 . obiceiuri. fiind ei utilizatorii sau consumatorii finali. Populaţia ţării reprezintă.cursul de schimb.. Existenţa acestor diferenţe de cultură este o motivaţie în plus pentru străinii care vin aici pentru a ne cunoaşte. sociatate. vârstă. demnitatea umană. sexul. Dezvoltarea foarte rapidă a sistemului informatic vine în uşurarea muncii agenţilor economici. În acelaşi timp prestatorii de servicii trebuie să aibă în vedere obiceiurile de consum ale turiştilor străini. prin nevoile şi cerinţele ei pieţele către care se orientează acţiunile producătorilor de bunuri şi servicii. densitatea. Progresul aplicării tehnologiei informatizate precum şi al sistemelor de rezervări computerizate. Datorită creşterii inflaţiei în România puterea de cumpărare a scăzut foarte mult şi implicit nivelul de trai ceea ce face că priorităţile romanilor în ceea ce priveşte distribuţia propriilor venituri să se modifice foarte mult. care piaţa evoluează în strânsă cu factorii demografici care se concretizează în mărimea. transmise din generaţie în generaţie şi consolidate la şcoală . legi sociale care îi conferă un statut propriu. responsabilităţile sale .mai ales modul de circulaţie a acesteia între noi şi clienţi.intermediari .Factorii care îşi pun amprenta asupra raportului cerere-oferta sunt:veniturile populaţiei. dar avănd în vedere că echipamentele necesare sunt relativ scumpe utilizarea lor poate reprezenta un avantaj concurenţial.rata inflaţiei. forme de organizare. cerinţele întemeierii familiei .Demografie. biserică şi diverse instituţii ale statului. Între popoarele lumii există diferenţe culturale.Cultură. Factorii din mediul tehnologic:dezvoltarea tehnologică este un element care favorizează desfăşurarea activităţii noastre. localizarea.Aceste valori şi convingeri primare sau fundamentale au în vedere necesitatea muncii . În ţara noastră statisticile arată un fenomen de îmbătrânire a populaţiei în condiţiile în care ponderea populaţiei tinere se reduce. între noi şi furnizori. Informaţia este foarte importantă pentru firma noastră. natură. libertatea individului. drepturile omului.Principalele valori culturale se regăsesc în concepţiile oamenilor despre ei înşişi şi despre ceilalţi semeni ai lor precum şi în concepţia despre organizaţii. . Factorii din mediul economic: în cadrul societăţii noastre acesta reprezintă baza de susţinere a puterii de cumpărare a purtătorilor cererii . Schimbările în structura de vârsta a populaţiei influenţează puternic şi piaţa muncii şi cerea pentru bunuri şi servicii. Cea mai mare parte a veniturilor populaţiei reprezintă cheltuieli de alimentaţie şi întreţinere a locuinţei.

potenţialul uman. originalitatea ofertei turistice. într-un complex analitic care să includă: bogăţiile şi resursele naturale. PRINCIPALELE AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE INIŢIERII AFACERI (SWOT) Din perspectiva unei analize SWOT pot fi identificate: punctele ţări ale zonei. capacitatea de cazare. Numărul tot mai mare de şomeri este un alt factor care nu încurajează deloc turismul. pe de altă parte. a sprijinirii iniţiativei locale (de la facilitatea accesului mai facil la finanţări nerambursabile şi până la transfer de know-how. precum şi de temerea că oferta relativ rigida poate să nu se mai preteze preferinţelor şi gusturilor consumatorilor. 3. pe de o parte.tarifele practicate. respectiv punctele slabe.numerele de telefon de la Protecţia Consumatorului şi Ministerul Turismului. infrastructura rutieră. În plus. pe termen mediu şi lung din partea Ministerului Turismului şi Dezvoltării Regionale în direcţia promovării. oportunităţile dar şi ameninţările.Legislaţia specifică turismului este cea care ne obligă să obţinem brevete şi licenţa. Sinteza permite identificarea zonelor cu mai mare potenţial turistic şi analiza obiectivă a perspectivelor de dezvoltare în alte zone.îmbrăcat şi o parte relativ mică pentru satisfacerea celorlalte nevoi între care şi nevoia de turism. modificarea obiceiurilor economice ale zonei poate determina în ultimă instanţă inclusiv chiar diminuarea originalităţii locurilor şi transformarea “brandului” original într-o imitaţie a vechilor tradiţii şi obiceiuri. adaptabilitatea la modificarea în gusturile consumatorilor de turism rural.Tot această ne obligă să punem la loc vizibil brevetul şi licenţa . Nu trebuie uitate însă şi ameninţările induse de modificarea profilului economic al unei zone. 11 . inventarierea resurselor materiale de care dispune zona (atât prin finanţare privată cât şi publică/internaţională) şi a cadrului antreprenorial. cadrul legislativ. etc.să obţinem o mulţime de autorizaţii de funcţionare. pot constitui elemente esenţiale în “desenarea” unei strategii omogene. Cei care îşi permit să călătorească sunt persoanele care au venituri mari şi doresc de regulă produse de calitate superioară. a turismului rural în Alba şi. bune practici şi formare profesională). dar care din păcate sunt în număr mic Factorii din mediul politico-juridic: ne referim astfel la iniţiativele politice care sunt menite să îmbunătăţească bunăstarea clienţilor noştri.

pe gustul turiştilor.posibilitatea limitată de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare şi plată (nu există ATM-uri sau sucursale bancare) .crearea unui puternic brand din numele “Padiş”. ce furnizează un grad relativ ridicat de confort .există încă zone nesuficient promovate din punct de vedere turistic .peisagistica variată. 4. etc. dominată de zone muntoase .fiscalitatea excesivă şi puţin predictibila ce conduce la creşterea preţurilor .lipsa de stimulare a iniţiativei private şi accesul redus la fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea de mici afaceri în zonă .1 Viziunea şi misiunea firmei Cea mai importantă pensiune din zona este Pensiunea DAMA. situri cu informaţii puţine şi doar în limba romana. ceea ce nu încurajează turismul individual .cadru de promovare inadecvat sau inexistent (marketing incipient: puţine panouri de informare.4 Riscuri .cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de către proprietarii de pensiuni .existenţa unei reţele de cazare deja formată.număr redus de puncte de informare turistică. care să cuprindă circuite originale .desfăşurarea de numeroare evenimente.climă favorabilă practicării turismului peren .potenţial ridicat pentru turismul de nişă (turism cultural.cu cele mai moderne dotări. peisaje cât şi de produse alimentare tradiţionale .1 Puncte tari .includerea monumentelor de pe lista patrimoniului mondial UNESCO în programele tour-operatorilor din România sau din străinătate . chiar şi într-un cadru neformalizat.bogăţia de obiective religioase şi de interes arhitectonic .aţi ajuns 12 .cu oameni amabili şi primitori .identificarea satelor cu producţie mare de artizanat poate determina o dezvoltare economică a zonelor respective . turism de aventură) .lipsa unor pachete turistice omogene şi complexe.Dacă sunteţi în căutarea unui loc liniştit şi pitoresc.lipsa traseelor alternative pentru vehicule cu tracţiune animală sau biciclişti îngreunează circulaţia rutieră 3.3 Oportunităţi . lipsa unor hoteluri în zonele rurale. ceea ce ar contribui la dispariţia avantajului competitiv şi la caracteristicile esenţiale ale turismului rural în zonă .promovarea târgurilor populare şi a unor programe turistice care să devină în timp adevărate “mărci”. de la turismul cultural până la cel de aventură 3. legat atât de tradiţii şi obiceiuri.infrastructura generală insuficient dezvoltată .3.) .facilităţi de cazare “prea” tradiţionale care nu corespund standardelor de confort ale turiştilor .existenţa unor specii de flora şi faună rare . de interes pentru căutătorii de turism rural .mare concentrare de elemente tradiţionale. festivaluri şi alte manifestări specifice pe plan local poate atrage numeroşi turişti .multiple opţiuni de petrecere a timpului liber.riscul de transformare a “brandului” original în imitaţii ieftine.2 Puncte slabe .viteza redusă de dezvoltare a infrastructurii rutiere. nivelul scăzut al cooperării între operatorii liniilor aeriene regulate şi agenţiile de turism 3. STRATEGIA ORGANIZAŢIEI (FIRMEI) 4.

prezentări şi altele vă punem la dispoziţie sala de conferinţe. De asemenea avem şi o parcare proprie de 50 de locuri. băuturi fine şi coctail-uri. cuptor cu microunde. satisfacerea clienţilor prin oferirea unei game cât mai largi de produse dar şi prin 13 . maşina de spălat vase. Obiectivele sociale constau în controlul poluării în zonă.Pentru anumite activităţi precum conferinţe. filtru de cafea. pensiunea deţine sistem de încălzire. telefon. grup sanitar propriu utilat la cele mai moderne standarde.3 Opţiuni strategice (obiective specifice) Obiectivele economice sunt acelea care se referă la latura financiară. living-room şi bar.Pensiune noastră va pune la dispoziţie un efectiv de 5 camere single.teren de tennis şi o terasă amenajată în stil rustic. Spălătorie are maşina de spălat automată. şansa unui sejur de neuitat.2 Obiective fundamentale Vrem că pensiunea noastră să se ridice la standardele internaţionale din domeniu. 4. Astfel obiectivele noastre se clasifica în obiective economice şi obiective sociale.unde trebuia. De asemenea. Barul va pune la dispoziţie o gamă atent selecţionata de vinuri. pensiunea DAMA vă oferă. Cotata cu 3 margarete pentru dotările sale la cele mai moderne standarde. dar şi prin oferirea unor produse şi servicii superioare calitativ. Scopul nostru principal este acela de a ne ridica la nivelul aşteptărilor clienţilor şi de a le oferi servicii şi produse la cele mai înalte standarde de calitate pentru ai mulţumii şi ai face să revină cu plăcere la noi. grătar. LCD şi cablu tv. Pensiunea dispune în exterior de foişor. Pentru o mai bună petrecere a timpului liber şi pentru relaxare vă punem la dispoziţie un loc de joacă pentru copii. să îmbunătăţim imaginea pensiunii prin desfăşurarea unei puternice activităţi promoţionale. care dispune de 40 de locuri. La DAMA uşa este întotdeauna deschisă cu cheile ospitalităţii. şeminee. Toate camerele au balcon. mobilier de stejar. cooperarea cu autorităţile în caz de incidente. Pentru aceasta ne-am propus realizarea unei serii de obiective în funcţie de resursele disponibile. 4. Pe lângă toate acestea va mai punem la dispoziţie şi un restaurant cu o capacitate de 100 de locuri. 17 camere duble ( la cererea clinetului până la 5 locuri/camera) şi 2 apartamente. . frigidere. Iar toţi cei care ne calca pragul devin prietenii noştri. prin căldură cu care veţi fi incojurati aici. uscător. fier de călcat şi tot ceea ce este necesar. adică să mărim profitul şi cifra de afaceri acest lucru realizându-l în acelaşi timp cu îmbunătăţirea serviciilor oferite prin achiziţionarea de atv-uri şi alte maşini pe care le punem la dispoziţia oaspeţilor noştrii. Bucătăria este dotată cu: 2 plite electrice. teren fotbal nocturnă.

14 . principalele acţiuni de realizat împreunã cu responsabiliiti executanţii acestora cu precizarea termenelor de declanşare şi finalizarea lor) I.SRL dispune de un efectiv de 17 angajaţi toţi cu pregătire în domeniu. 2 barmani.Demararea activităţii de amenajare a celor 1500 m.3 august 2010 .profesioniste şi dormice de afirmare.mobilier. 4. să creştem nivelul de pregătire al personalului angajat prin efectuarea de cursuri de pregătire organizate de întreprindere. 2 bucătari.de cunoştinţe şi informaţii) şi modalităţi de atragere a acestora Resursele umane Societatea nostra SC.aparatura electrică şi electronică. pentru a face cunoscute angajaţilor noile cerinţe ale domeniului. financiare.dinamice. 2 recepţioneri.DAMA. 3 ianuarie 2010.oferirea unor preturi acceptabile pentru menţinerea clienţilor. 5 ospătari. Dintre cei 17 angajaţi ne prestează servicii : 5 cameramiste . Salarizarea personalului angajat se va face în conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societăţii atât în avantajul personalului cât şi al societăţii noastre stabilindu-se criterii de bază necesare desfăşurării activităţii într-un loc de munca adecvat şi bine remunerat.p pentru demararea construcţiei imobilului şi a zonelor de agrement. un contabil. Angajarea personalului societăţii se va face de către directorul firmei pe baza contractului individual de muncă cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile salariaţilor în raporturi de societate şi a legislaţiei în vigoare.4 Necesarul de resurse al firmei (umane. Resurse tehnico materiale Pentru început firma nostra dispune de un teren.5 Politica firmei – planificarea activităţii firmei pe primii 2 ani (ansamblul obiectivelor operaţionale. volumul şi structura resurselor alocate.de o clădire pentru sediul firmei.Personalul de conducere are studii superioare iar restul are numeroase cursuri de perfecţionare de specialitate. Resurse financiare Ca modalităţi de atragere a resurselor financiare firma şi-a propus atragerea unor fonduri Europene şi îşi propune să conlucreze conlucreze cu organisme financiare de creditare ca BRD şi BCR prin pracrticarea unor dobânzi mai mici la credite.De asemenea. 4. tehnico-materiale.salariaţii sunt personae tinere.

34 66.Angajarea personalului III. 5. 25 ianuarie 2011 – 1 februarie 2011 – Organizarea unei tabere GRATUIT exclusiv pentru copii cu dizabilităţi ( includem excursii.1 5 858.) VI.0 0 79.0 0 87.3 4 100.0 0 121.7 0 40. ART DESIGN DECO STIL. amenajarea unei piscini interioare şi prin o mai bună instruiere a personalului.0 0 134. activităţi distractive etc.II.SERVICII) FIRMEI Venituri din exploatare Camere single Camere duble Apartamente Meniu/zi Băuturi Venituri Financiare Dobînzile Diferenţele de curs valutar Venituri excepţionale Fonduri europene Alte venituri excepţionale Preţ/ Tarif RON 100 170 230 ~60 ~40 OCT 800 850 230 3600 1465 NOV 700 510 690 2900 1020 DEC 1200 2890 2760 5705 4981 IAN 1000 1700 2300 4960 3456 FEB 900 1530 1380 2704 1580 MAR 500 850 920 1998 1003 APR 500 1020 920 2450 1167 MAI 600 850 1150 3456 2084 IUN 400 1020 1380 5010 2968 IUL 900 1700 2300 6890 3042 AUG 1300 2890 3450 8045 5896 SEP 1000 1020 2070 7560 4259 Total 9800 17930 19550 55278 32921 – Promovarea pensiunii prin anunţuri mass-media . SUCCINTA ANALIZA FINANCIARĂ A INTRĂRILOR ŞI IEŞIRILOR (PRODUSE.5 0 63.0 0 17.1 0 78.50 605. 15 octombrie 2010 – Deschiderea oficială a Pensiunii DAMA V. 10 martie 2011 – 30 aprilie 2011 – Extinderea terasei pentru eventuale petreceri .3 4 158.30 septembrie 2010 – Amenajarea interioară şi exterioară a pensiunii DAMA .SRL VII.0 0 12. 5 august 2010.05 200000 2300 2567 200000 1000 0 400000 14867 Cheltuieli de exploatare Cu materii prime OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP Total 3000 2200 5000 4065 2940 900 1534 3000 4215 5300 6000 5230 43384 15 .0 5 321.Crearea site-ului firmei prin care ne propunem informarea 126.Asocierea cu firma de amnajari SC. 20 septembrie – 30 septembrie clientului asupra ofertelor noastre IV.05 59. 1 septembrie 2011 – 30 noiembrie 2011 – Dorinţa de cotare a pensiunii la 4 Margarete prin îmbunatăţirea camerilor.

să se aibă în vedere modernizarea continua a pensiunii raportată la evloutia tehnologiilor de comunicare.8 3 20000 1324.44 Despăgubiri Amenzi Donaţii 18000 9000 18000 9000 Venituri Venituri de exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale Total Cheltuieli Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale Total Anul I 135479 1463. baza materială a pensiunii( lucrările de întreţinere a pensiunii să se facă la timp.64 20000 984.14 1188.Cu lucrări şi servicii executate de terţi Cu impozite şi taxe Cu personalul Cheltuieli financiare Privind dobânzile Titlurile de plasament cedate Cheltuieli excepţionale 2700 3200 3230 1250 5000 860 3870 3140 3600 3280 3310 4870 38310 1076 20000 959 20000 1129 20000 783 20000 1346 20000 1258 20000 1080.69 20000 13413. celebră prin relieful carstic.3 245 111 123.69 20000 984.44 27000 363295.44 Anul II 290324 4356 20864 315544 Anul II 300257 1200 0 301457 6. remarcabil aici prin suprafaţa.39 Anul I 335107 1188. de design.39 414867 551809. precum şi în alte aspecte ce vizează dotarea clădirii/pensiunii cu diverse achiziţii ce contribuie la confortul şi siguranţa acestuia).48 240000 90. CONCLUZII ŞI PROPUNERI Succesul unei afaceri depinde de mulţi factori. grandoare şi 16 . Având în vedere faptul că destinaţia turistică Padiş este cea mai cunoscută zona turistică din Munţii Apuseni. Principalii factori sunt : calitatea personalului ( respectiv acesta să fie bine pregătit pentru deservirea ireproşabilă a clienţilor ).12 20000 1416.8 58.5 1 20000 1071.00 130 198 232.

demografic. şi anume echipa manageriala a pensiunii. va creşte semnificativ gradul de interes al turiştilor naţionali.” Echipa managerială. prin implementarea programului de promovare a produsului turistic Alba . gheţari (Focul Viu). etc. canioane sălbatice (Valea Galbenei. Este evident faptul că mulţumită naturii şi a ceea ce ne oferă ea. Acest fapt presupune o atenţie deosebită asupra viitorului cultural. tehnologic. politic al oraşului şi a regiunilor sale. peşteri. Programul pune cultura în centrul vieţii oraşului şi caută în ea inspiraţie pentru a conduce comunitatea spre viitor. Programul turistic de dezvoltare a judeţului Alba este gândit astfel încât să promoveze cooperarea culturală a oraşului printr-un program cultural cu dimensiuni şi semnificaţie europeană şi să ofere oportunităţi pentru probleme de incluziune şi coeziune socială. educaţie. Un imens complex carstic (Cetăţile Ponorului). şi nu în ultimul rând. “Ne propunem că. interesul turiştilor internaţionali fata de această minunată destinaţie turistică. economic. a Padişului şi să putem afirma că am contribuit şi noi la perfecţionarea imaginii României pe plan extern. avene.Padiş. 17 . Pensiunea DAMA spera să îşi atingă obiectivele de marketing. social. cascade.varietatea de forme. lacuri subterane. pentru aceasta se vor antrena forţele profesioniste de control şi evaluare a programului. să se îmbunătăţească gradul de vizibilitate a pensiunii. turism patrimoniu şi regenerare urbană la toate nivelurile. Valea Boga). chei de-o indescriptibilă frumuseţe(Cheile Somesului Cald). prin oferirea de servicii de calitate şi fidelizarea clienţilor. Pensiunea DAMA. râuri care dispar în pământ şi reapar la distantă de kilometri în surprinzătoare izbucuri. nenumărate doline.

.DAMA... în R.2009 SPECIMEN DE SEMNĂTURI Nr........ crt.. DOCUMENTE UTILIZATE ÎN CADRUL FIRMEI (factura fiscală .... ………………………………………………………………………… 3...01. NIR etc.Dura Alexandra – Director General.. ………………………………………………………………………… 2.. ………………………………………………………………………… 18 .............. chitanţa ..Dumitriu Roxana – Manager... intrare :89652 data : 10.C............. Numele şi prenumele descifrabil Calitatea Semnătura 1.. de ordine în registrul comerţului: 011 / 89583 / 2009 cod jud...... an Cod unic de înregistrare: 98600876988 Firma: SC. nr.) Nr...Golea Ramona – Director Resurse Umane.SRL Nr.......Director de Marketing..........7...

. 12.Savenilor. S . bl... născut(a) în Botoşani la data 18.. ap.. . judeţ/sector . seria XT.. judeţ/sector Suceava. eliberat de Poliţia Botoşani a Mun.11.DAMA.... ap.4. Dura Alexandra-Gabriela născut(a) în Suceava la data 10 iunie 1991 cetăţean român..21.... . Anexa nr. Harja Daniela Andreea. cetăţean român.Suceava. 59. 34. posesor(oare) al C..2005.01.1990.01.. 3..... născut(a) în Botoşani la data 24. director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba./Or. cetăţean român. 264758. 10. et.. Suceava la data de . domiciliat(ă) în. Suceava la data de 07.1990... …………………………………………………………………………. domiciliat(ă) în Botoşani. domiciliat(ă) în Suceava .11.2009 Semnătura. 3. CNP 2901209330191. 351198 . bl. str. str. CNP 290111878912 19 ./Or.. 1 ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ __SC. sc. . bl. 4. B.... et.I.I. sc.. Golea Ramona Oana. eliberat de Poliţia Mun.12.... scB. eliberat de Poliţia a Mun. judeţ/sector Botoşani. seria .I seria XT nr.... CNP 2910124876523. Botoşani la data de 23/01/2005.I. A. nr... născută în Suceava la data 09./Or. bl.. F1.2004.... posesor(oare) al (a) C...SRL__ Subsemnaţii: 1. Botoşani la data de 13./Or.Staţiunii. cetăţean român.. posesor(oare) al (a) C. Semnatura a fost data in fata mea Anghel Nicolae. et. CNP 2910610330248.. 9... domiciliat(ă) în Botoşani. str Privighetorii.. Dumitriu Roxana Alexandra. 2..01. ap.. . sc.2005. 2. nr. nr...07.. ap. nr. 15. judeţ/sector Botoşani. posesor(oare) al (a) B. ...5. 4. seria SV nr.1991.. 354678. et. str. 3822747.c5.Harja Daniela – Director Economic. Data : 10. eliberat de SPCLEP a Mun.. Împărat Traian nr.sv nr...

OBIECTUL DE ACTIVITATE 20 . înmatriculare şi înregistrare.Societatea este persoana juridică romana constituită în forma societăţii cu răspundere limitată.1.DURATĂ.Durata de funcţionare a societăţii este nelimintata.agenţii oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării generale.DENUMIREA. 3. act de vânzarecumpărare.2.facturile şi orice alte documente emanând de la societate.Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale.Denumirea societăţii este ” __ DAMA__” SRL . filiale. __________Padiş.1. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. de mai sus.publicaţiile. 1. puncte de lucru.2.SEDIUL.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE 1. această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare. ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale. numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului şi codul fiscal.denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele SRL.Au convenit să încheie prezentul Act constitutiv.DURATA SOCIETĂŢII 4.DENUMIREA SOCIETĂŢII 2. 2. Judeţul Alba_______________ 3.SEDIUL SOCIETĂŢII 3. impuse de lege pentru înfiinţarea societăţii.reprezentante.2.1. 3.Sediul societăţii este în loc. 5.1.În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societăţii. cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.1. publicitate. pentru constituirea unei societăţi cu răspundere limitată.1. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. contract de asociere.birouri.FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII 1. 2. precum şi ale prevederilor prezentului Act constitutiv. sediul. CAPITOLUL I – FORMA.În toate actele.Deţinerea spatiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege : contract de închiriere. 4.donaţie şi altele .31/1990.

CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL 6. cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România. în oricare dintre domeniile arătate. al Adunării generale a asociaţilor. societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de activitate propus. la alte societăţi comerciale. după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.Asociaţii se obliga să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de activitate.Capitalul social este divizat în 4 părţi sociale părţi sociale egale şi indivizibile. pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii.5.3. în condiţiile legislaţiei în vigoare.6.Asociaţii au hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de 1000000lei. ( minim 200 LEI ) 6.CAPITALUL SOCIAL 6. 6.Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natura la capitalul social.1.5. modifica şi adapta obiectul de activitate.4. 5.7. acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social. fiecare având o valoare nominală de 250000 Lei. în orice condiţii. în conformitate cu reglementările legale existente.3. cât şi în străinătate.2. în condiţiile prevăzute de prezentul act constitutive şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.precum şi în zone libere.Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul sau sau îşi va putea lărgi. 5. 5.În cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociaţi. subscrise şi integral vărsate de toţi asociaţii la data constituirii societăţii.4. 21 . 5.Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separate. în unanimitate.1. vor deveni proprietatea acesteia şi nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul. evaluat oficial la data respectivă. în calitate de acţionar său asociat. în lei sau în valută.Societatea va putea participa.Capitalul social al societăţii este asigurat de asociaţi prin aporturi în numerar 6. Hoteluri şi restaurante Obiecte de activitate secundare : 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5610 Restaurante 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5.Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economina nationalaCAEN obiectul principal de activitate îl constituie : I.

6.Cesiunea parţiala sau totală a parţilor sociale către terţi se face cu acordul asociaţilor şi cu respectarea dreptului de preemţiune. 22 . după caz. cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social. reprezentând 25 % din capitalul social.APORTURILE ASOCIAŢILOR 7. în conformitate cu cerinţele legii. precum şi a condiţiilor de fond şi de formă. în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv.5.3. Dura Alexandra-Gabriela subscrie 1 părţi sociale.4. 7. potrivit legii.Asociaţii se obliga să menţină o valoare netă minimă a capitalului. reprezentând 25 % din capitalul social. în valoare totală de 250000 lei. conferind asociaţilor dreptul să-şi primească dividendele.Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aporturile subscrise.PĂRŢILE SOCIALE 8. 8. în valoare totală de 250000 lei.2. conform legii. 8.Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile.6. 8. în valoare totală de 250000 lei.Deţinerea de părţi sociale implica de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului constitutive al societăţii.1. reprezentând 25% din capitalul social.În caz de deces al unui asociat.4. în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor incluse în obiectul de activitate. 7. prevăzute de lege.Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate şi nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaţilor la capitalul social al societăţii. cu toate modificările şi completările ulterioare.6. părţile sociale se transmit prin moştenire legală sau testamentara.5.2. Harja Daniela Andreea subscrie 1 părţi sociale. 7. 8.1 Dumitriu Roxana Alexandra subscrie 1parti sociale.3. în valoare totală de 250000 lei. Golea Ramona Oana subscrie 1 părţi sociale. la data şi în limitele unei asemenea subscripţii. 7.Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se determina în raport cu numărul şi valoarea parţilor sociale deţinute.Asociaţii vor decide ulterior. 8.Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii. reprezentând 25 % din capitalul social.

Capitalul social poate fi mjaorat în baza hotărârii Adunării generale. la cerere.9. cu majoritatea absolută a voturilor.2.2. 11. prin admiterea de noi asociaţi.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN PĂRŢILE SOCIALE 11. sub sancţiunea nulităţii transmiterii. un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor sociale. precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutive. prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor.Administratorul va elibera.Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege. drept de vot în Adunarea generală.Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 10. acestea din urmă fiind evaluate de către experţi sau prin alte modalităţi legale. 10.Într-un asemenea caz.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 12. 10.Fiecare parte socială subscrisa şi vărsata conferă posesorului ei un drept proporţional egal.2.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 9. cu condiţia de a nu depăşi limita minimă prevăzută de lege. 13.Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în Adunarea generală. 12.1.1. se vor arăta motivele pentru care se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei. 12.1. dar cu menţiunea ca acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate.Societatea va ţine evidenţa parţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii. 9.1. participarea la profit sau la activul social. efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în natură. 11.2.Hotărârea de reducere a capitalului social devine operanta numai după expirarea termenelor legale. potrivit cu numărul parţilor sociale existente.3.Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutive al societăţii este necesar votul tuturor asociaţilor.OBLIGAŢIA DE VĂRSĂMÂNT 23 . CAPITOLUL III-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 11.

Un asociat sau un număr de asociaţi. în strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv.1. republicata.Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea generală a asociaţilor. arătând scopul acestei convocări. şi ale prezentului Act constitutiv. care I se va repartiza acestuia de Adunarea generală sau asupra cotei-parti cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societăţii. c. ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social. 16. CAPITOLUL IV-CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 15.Un creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficial societăţii. 24 . obligaţiile societăţii fiind garantate cu patrimonial ei social. vor putea cere convocarea Adunării generale.1. conform prevederilor Actului constitutiv. să-I revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor.Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social. care va fi constituita şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr.1. 16.31/1990. obligaţiile societăţii fiind garantate cu capitalul ei social.să desemneze pe administratori şi cenzori. 14. 14.să modifice actul constitutiv.Convocarea adunării se face prin publicitate cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixate pentru ţinerea acesteia. desemnând şi persoana însărcinată să o exercite.CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 16.3. la sediul social al societăţii. 14. 16.să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net.Adunarea generală a asociaţilor se convoacă. cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. 15.1.2.Asociaţii răspund numai în limitele parţilor sociale.3.Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii.2.3.să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii.2.Obligaţia convocării Adunării generale revine administratorului.RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR 14.Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii : a. d. b. 15.13.ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR 15. arătându-se ordinea de zi.

E. 18. -are drept de semnătură în bancă. 20. iar la o a doua convocare deţin 1/2 din capital. nr.Conducerea operativă a societăţii este asigurată de administrator care este şi preşedintele societăţii. str. -impreuna sau separate de administratorul delegate angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege. cetăţean român. CNP 1880225323596 pe perioada nelimitată. sc. -asigura reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii. seria AX.1. posesor(oare) al (a) C. G5. precum şi pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea generală a asociaţilor.1. domiciliat(ă) în Alba.I./Or. ap. CAPITOLUL V-ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII 19. .Angajarea personalului societăţii se face de către administratori pe baza contractelor individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege. judeţ/sector Alba-Iulia .2.EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR 19.Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculãrii societăţii în Registrul Comerţului. 18. de Actul constitutiv. calitate în care : -coordoneaza întreaga activitate a societăţii.4.1.PERSONALUL SOCIETĂŢII 20.2 Administratorul societăţi este domnul Popovici Adrian. Alba la data de 01/03/2002. et.1. născut(a) în Alba la data 25 februarie 1988. bl. eliberat de Poliţia a Mun.Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima convocare deţin cel puţin 3/4 din capitalul social. 25 . 19. 17. Florilor.2.17.Deciziile Adunării generale luate în condiţiile legii..CONDIŢII DE VALIDITATE 17. 20. 166092. nr. ale Actului constitutiv vor fi obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi. 5.2.ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 18.Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 19.

reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzut de lege.1. credite. dobândind astfel calitatea de documente justificative.4. investiţii. Acestea sunt supuse aprobării Adunării generale.Evidenta contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.. 23.5. se vor ţine în lei şi în limba romană.După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat. potrivit legii.Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris.CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI 23. contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu annual.20. la data efectuării operaţiunii.Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat. se vor deschide la băncile autorizate din România.2.2.2.sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporţional cu 26 .Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea generală a asociaţilor.Cuantumul salariilor administratorilor se stabileşte de către Adunarea generală.Plata salariilor personalului societatii-inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori-. profitul realizat se stbileste pe cote-părţi.3.Conturile societăţii. din încasările societăţii. 23.CONTURILE SOCIETĂŢII 21.1. 22.EVIDENTA CONTABILĂ 22. cât şi cele în valută.Valută convertibilă se va evidential distinct la înregistrarea şi evidentă acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă a BNR. iar cel al restului de personal.Bilanţul contabil.Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare. 21.3. atât în lei. precum şi din alte surse.4. 23. precum şi în situaţia lichidării societăţii.Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei.4. în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate.3. 20. 22. 21. 23. inclusive bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi. 22. din împrumut. 22. de către Consiliul de administraţie.1.Evidenta contbila a societăţii.precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare. după care se publică în Monitorul Oficial al României. 22.

CONTROLUL ASOCIAŢILOR 24. asociaţii care deţin cel puţin 50 % din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăţi specializate sau ale unor experţi contabili autorizaţi.3. asociaţii sunt obligate să analizeze cauzele şi să ia măsurile ce se impun.Oricare dintre asociaţi are dreptul de a verifica situaţia financiară a societăţii.iar în cazul neconcordantelor. 25. de asociaţii care deţin cel puţin 50% din capitalul social. 27 .1.ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CENZORI ŞI RESPONSABILITATEA CENZORILOR 26. Asupra raporturilor ce vor fi prezentate Adunării generale vor conlucra toţi cenzorii. 24.2.Comisia de cenzori are următoarele atribuţii : a.Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni financiar-contabile şi de trezorerie.COMISIA DE CENZORI 25. circulante şi fondurile băneşti. titlurile de valoare ale societăţii. 25. în baza hotărârilor Adunării generale în acest sens.Gestionarea societăţii poate fi controlată de o comisie din cel puţin 3 cenzori care trebuie să depună o garanţie egală cu 1/3 din garanţia stabilită pentru administratori. 25. se vor întocmi rapoarte separate. CAPITOLUL VI-CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 24.aportul fiecăruia la capitalul social şi cu activitatea fiecăruia în cadrul societăţii. şi orice alte date legate de activitatea socială şi au acces la documentele acesteia.1. dacă nu au stabilit un alt loc şi pot lucra individual sau colectiv.. 23.Întrunirile comisiei de cenzori sunt convocate de oricare dintre cenzori.2. are drept de control asupra evidentei societăţii. Garanţia rămâne în casa societăţii şi va fi restituita cenzorului doar dacă Adunarea generală va rectifica activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului. întocmind şi prezentând preşedintelui Consiliului de administraţie şi Adunării generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele propuneri.1. de a cere şi a primi date privind situaţia patrimoniului.pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea societăţii. a modului în care sunt folosite mijloacele fixe.Cenzorii se reunesc la sediul social. a veniturilor şi a pierderilor. 26.5.În cazul în care societatea înregistrează pierderi.

d. d. cerute de lege la înfiinţare. c. autorizare. prezentând un raport scris în care specifică observaţiile făcute şi propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi. publicitate. c. în cazul în care aceasta nu este convocată de Preşedintele Consiliului de administraţie sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgenta.Cenzorii răspund în fata societăţii conform legii. b. 27.controlează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale Adunării generale sunt respectate de către administrtori sau de către lichidatori. înmatriculare şi înregistrare.2. putând fi revocaţi sau suspendaţi de Adunarea generală. dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanţului.Poate fi exclus din societate : a.EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR 28. e.asociatul administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.1.MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII 271. CAPITOLUL VII-MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR 27.Adunarea generală a asociaţilor poate hotăra transformarea formei juridice a societăţii.asociatul care a devenit egalmente incapabil.asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat.poate cere convocarea Adunării generale.la închiderea exerciţiului financiar. 28 .îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 28.2. 26.Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabila terţilor numai după îndeplinirea formalităţilor de autentificare. verifica dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal elaborate şi în concordanţă cu registrele. de actul constitutiv sau de hotărârile Adunării generale a asociaţilor.b.asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul în care acţionează împotriva intereselor societăţii.

e. g. are dreptul şi la profit până în ziua excluderii sale.în orice alte situaţii.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. 28.2. dar nu vca fi îndrituit să solicite regularizarea lor financiara până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.1. c. pe de o parte. CAPITOLUL VIII-DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 29. d.falimentul societăţii.trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii.imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia. la cererea oricărui asociat.2.DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 29.1.Excluderea se cere instanţei judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea generală după rămânerea să definitive. înmatriculata în Registrul Comerţului şi înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.4. după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat. CAPITOLUL IX-SOLUTIONAREA DIFERENDELOR 30. evaluat official la data respective. prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor. luată cu unanimitate de voturi. b.Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.1.Asociatul exclus. răspunde de pierderi. 29 . 30. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. f.declararea nulităţii societăţii.Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului sau la capitalul social. CAPITOLUL X-CLAUZE FINALE 31.COMPENTENTA DE SOLUŢIONARE 30. pentru motive temeinice. 28.3.hotărârea tribunalului.28. iar pe de altă parte.hotărârea Adunării generale. urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară deschiderea procedurii lichidării acesteia următoarele : a.Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale aplicabile societăţilor comerciale.

5.31. în 4 ( patru ) exemplare originale. Editura Logos. Alexandrina Deaconu .Harja Daniela Andreea BIBLIOGRAFIE 1.ro/firme_oline/documente/Noul_cod_CAEN_pdf * www. Rusu Costache – « Managmentul afacerilor mici şi mijlocii » .economiaintreprinderii.Golea Ramona Oana 4.onrc. 3..Editura Librex. 4. 2.3. 6. Ionescu Ion – « Economia întreprinderii în turism şi comerţ » .Prezentul Act constitutiv s-a încheiat astăzi 10 ianuarie 2009.ro * www.ro 30 . Surse WEB : * www. Hapenciuc Valentin – « Economia întreprinderii » Editura Sedcom Libris Iaşi 2009. ASOCIAŢI. manual individual Editura Economică Bucureşti 2004.« Intreprinderile mici şi mijlocii o solutie optimă pentru economia Românească ». 31.Dumitriu Alexandra Roxana 2.Bucureşti.Dura Alexandra-Gabriela 3. 7. Hapenciuc Valentin – « Economia întreprinderii note de curs 2010 ».Prezentul Act constitutiv intra în vigoare după înmatricularea să în Registrul Comerţului. Editura didactică şi pedagogică. Mihuleac E. Bucureşti.Chişinău.padis.« Economia întreprinderii ». din care s-au eliberat parţilor 3 ( trei ) exemplare.ro * http://adreseutile.2. 1.

31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful