5.

USPOREDBA INTERNET BANKARSTVA PBZ-a I ZABE Korisnici internet bankarstva vide niz prednosti u odnosu na plaćanja u poslovnicama banaka. Internet bankarstvo štedi vrijeme, plaćanja se obavljaju brže i uz niže troškove, informacije o stanju računa i obavljenim plaćanjama su pregledne i uvijek dostupne. Uz navedene prednosti, povećanje informatičkog iskustva i znanja dovodi do sve većeg broja korisnika elektroničkog načina poslovanja. U posljednjem, petom poglavlju rada navedene su ključne prednosti i nedostatci internet bankarstva i provedena je usporedba na primjeru Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb. Prilikom usporedbe navedene su ključne prednosti koje nosi korištenje internet bankarstva, korisnici, provedena je uporedba naknada za internet bankarstvoi na poslijetku je dan konačni rezultat usporedne analize internet bankarstva navedenih banaka. 5.1. Prednosti i nedostatci internet bankarstva Jedna od najznačajnijih prednosti korištenja internet bankarstva jesu kvaliteta, ali i brzina provođenja platnog prometa, racionalno korištenje vremena i ubrzavanje dostave naloga za plaćanje, brzo izvješćivanje o obavljenim transakcijama, mogućnost on-line upita o stanju i prometima po računu i drugo.1 Korištenjem internet bankarstva banka izlazi iz svojih prostorija i na taj se način približava korisniku. Sama komunikacija između banke i njezinih klijenata u ovim uslugama obavlja se internetom, a promijenjen je i način potvrđivanja autentičnosti. Vlastoručni potpis u elektroničkom poslovanju zamjenjuje se elektroničkim potpisom, odnosno skupom podataka u elektroničkom obliku koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnost potpisanoga elektroničkog dokumenta.

1

www.poslovni.hr, 12.10.2011.

2 www.2011. Broj korisnika internet bankarstva u RH 2005. 12. 9 % od strane građana i rast od 15. 350.111 2008.787 106.088 2007.711 građana te 150. Prednosti i nedostatci internet bankarstva PREDNOSTI NEDOSTATCI Korištenje usluga banke s bilo kojeg mjesta u Otpor dijela zaposlenika pri uvođenju novih svijetu gdje postoji pristup internetu tehnologija Pristup računima 24 sata na dan. Tablica.10. pošto će nova iskustva donjeti i nove načine kako bi se nedostatci umanjili ili u potpunosti uklonili. . 12.037 GRAĐANI POSLOVNI SUBJEKTI Izvor: www. Nedovoljna infrastruktura Izvor: izradio autor Internet bankarstvo donosi mnoge prednosti u razvoju bankarstva. Povoljnije naknade za obavljanje usluga.170 83. dok je broj pravnih osoba korisnika iznosio 83 527.8 % od stane poslovnih subjekata.Tablica. brojke su gotovo za polovicu manje. Navedeni podatci u usporedbi sa 2007. dok je 2008.668 2009.10. 559.444 162. 424.hr. Tako je 2009.527 2006. godinom čine rast od 31.2 U usporedbi sa 2005. Prema podatcima Hrvatske narodne banke (HNB) broj korisnika internet bankarstva se povećava iz godine u godinu.668 poslovnih subjekata. godinom.711 150. godine uslugu internet bankarstva koristilo 665 444 građana i 162 037 poslovnih subjekata.2011. 276.hr.298 130. 7 dana u Strah od gubitka radnih mjesta tjednu Brža i jednostavnija komunikacija s bankom Nedovoljna educiranost i nepovjerenje elektronskim putem poduzetnika u prednosti uvođenja elektroničkog poslovanja.hnb. godine istu uslugu koristilo 559. 665.hnb. odnosno fizičkih osoba korisnika internet bankarstva bilo je nešto više od 276 000. ali isto tako i nedostatke koji će u budućnosti vjerovatno moći ublažiti njegovim daljnjim razvojem.

Glavni ograničavajući faktori jesu sigurnost i privatnost. 7 dana u tjednu. a pritom se javljaju početni problemi kao što su: . popunjavanje obrazaca. čekova i ostalih dokumenata. niskoj cijeni i širokom asortimanu bankarskih proizvoda i usluga. koji proizlazi iz novih poslova. efikasno i ekonomično. praktično bez prostorne ograničenosti.Ti nedostatci se najviše uočavaju u krajnjem odnosu sa korisnikom. zatim vrijeme za čekanje. Bankarsko poslovanje na internetu je brzo. Otvaranje računa u Internet bankama je potpuno besplatno. te je potrebno utrošiti vrijeme za dolazak i odlazak u poslovnicu banke. Internet bankarstvo je daleko brži način za obavljanje bankarskog poslovanja. personalizacije usluge. kao i vrijeme za obavljanje samih transakcija. dostupan 24 sata dnevno. veće profitabilnosti klijenata koji se koriste internet bankarstvom. U klasičnom bankarstvu korisnik je vezan za mjesto i zemlju gdje postoji poslovnica banke u kojima ima otvorene račune. ali smim time nikako ne umanjuje važnost interneta ili spriječiti razvoj internet bankarstva. čime personalizacija usluge za svakog pojedinog korisnika postaje moćan alat u privlačenju novih klijenata. brzini obavljanja transakcija. te stranica koje posjećuje i na osnovu njegovih preferencija i interesa može mu ponuditi korisne savjete i proizvode. Osnovna prednost internet banakarstva jest neograničeno radno vrijeme. Uz brojne prednosti internet bankarstva postoje i nedostatci koji mogu usporiti odluke same banke o pojavi na internetu i odabiru oblika u kojem će se pojaviti. Velika prednost internet bankarstva proizlazi iz mnogostrukih načina povećanja vlastitog prihoda banaka. 24 sata dnevno. a provizije za plaćanje računa elektronskim putem su minimalne ili u većini banaka potpuno besplatne. Prednosti se uglavnom ogledaju i u vremenskoj i prostornoj neograničenosti.Internet bankarstvo predstavlja najjeftiniji oblik bankarskih usluga. pod čim se podrazumijeva individualna usluga za svakog kijenta. 365 dana godišnje. te iz pogodosti za klijente. Banka ima mogućnost praćenja računa koje korisnik plaća. Interaktivna priroda interneta kao medija pruža mogućnost personalizacije usluge.

iako je internet bankarstvo jednostavno potrebno je neko vrijeme da bi se korisnik privikao na takav način obavljanja transakcija.• Povjerenje i sigurnost. a pošto se radi o novačanim transakcijama veliki oprez je neizbježan. kao i uređaj token. . koji su veoma važni i za funkcioniranje i razvoj internet bankarstva. a radi sigurnosti uvijek je potrebno isprintati račun transakcije. nepostojanju zakonske regulative. kako bi postojao materijalni dokaz dok se sama transakcija ne potvrdi na internet stranici i bankarskom izvodu • Promjene na Web stranicama. Nedostatak sigurnosti i sistemi zaštite na internetu predstavljaju krucijalne faktore rasta i razvoja Interneta. nedostatku privatnosti.najvažnije je steći povjerenje u internet bankarstvo.banke često uvode promjene na stvoje stranice mijenjajući dizajn ili pak dodavajući nove usluge što može zbuniti korisnika • Pokretanje može trajati dugo.ako uz dosadašnje usluge korisnici žele koristiti internet bankarstvo moraju se prijaviti u samoj poslovnici banke. Nedostaci Internet bankarstva najviše su izraženi u odsustvu sigurnosti pri obavljanju poslovanja. potencijalni gubici od prevara na internetu mnogo su manji nego u slučaju klasičnih zloupotreba pri korištenju standardnih načina naplate poput POS sistema. od strane banke za rano otkrivanje zloupotreba. otuđenosti i odbojnosti prema inovacijama i opasnosti od zloupotrebe internet bankarstva u kriminalne svrhe. ispuniti pristupnicu kako bi dobili upute o korištenju. Ipak. što ponekad može potrajati • Početne teškoće u korištenju. Također je bitno da implementacija softvera. pa tako zloupotrebama treba razmišljati samo kao o jednom od operativnih rizika koji postoji.

pošto su provizije koje se plaćaju za obavljanje bankarskih usluga iste ili niže od onih u tradicionalnom bankarstvu. za uključivanje u sustav nisu potrebne kapitalne investicije. E – račun. godina XV.3 Prioriteti banka jesu smanjivanje operativnih troškova. srpanj 2008. godine operativni i ostali troškovi Privredne banke Zagreb su iznosili 1.43 milijardi kuna i bili su viši nego 2004. broj 7. Troškovi poslovnica mnogostruko su veći pošto je potrebno osigurati sredstva za najam i osiguranje fizičkog prostora poslovnice. jedan ugovor vrijedi za suradnju sa svim bankama. postiže se veća učinkovitost obrade uplata. režijske troškove i slično.5.5 3 4 Dražen Jurman. Može se reći da je najuočljivija prednost internet bankarstva velika ušteda u opertivnim troškovima procesiranja bankarskih transakcija. Prema statističkim podacima iz 2005. dok se niti jedan od tih troškova ne javlja u internet bankarstvu. platiti zaposlenike. Osim toga. godine za oko 37 milijuna kuna.2011. što se ponajviše ogleda u smanjivanju broja zaposlenih. 15. 5 Ibidem . Mrtvo slovo.10. U strukturi ukupnih rashoda najzastupljeniji su ostali troškovi osoblja s udjelom od 50 posto (kao i prethodne godine). str. funkcionalni troškovi. broj reklamacije korisnika svodi se na minimum. pripreme i dostave računa. amortizacija te osiguranje depozita u 2005. amortizacije sa 12 posto (kao i prethodne godine) te osiguranje depozita sa 6 posto udjela (prethodne godine 7 posto). značajno se poboljšava naplata potraživanja.1 milijardu kuna. amortizacije osnovnih sredstava te troškovi zaposlenika. Zagreb.hr. Banka.poslovni. 64. pri čemu su troškovi osoblja iznosili 455. www. smanjuju se operativni troškovi u procesima kreiranja. Prednosti internet bankarstva na primjeru Zagrebačke banke i Privredne Banke Zagreb Kao što je već navedeno internet bankarstvo je najjeftiniji oblik obavljanja bankarskih transakcija. odnosno plaća zaposlenika.4 U usporedbi sa PBZ-om troškovi poslovanja Zagrebačke banke. zatim operativni troškovi poslovanja sa 32 posto (prethodne godine 31 posto). su godini iznosili 1. odnosno troškovi osoblja.2.6 milijuna kuna. Korištenjem internet bankarstva mogu se dakle znatno smanjiti operativni troškovi poput potrošnog materijala.

16. koji uključuju najveću mrežu bankomata u Hrvatskoj.7% i na zavidnoj je razini usporedivoj s europskim pokazateljima. 50 1296 100 2712 300 8376 700 19 704 1000 28 200 2000 56 520 3000 84 840 6 www. Ukupni operativni troškovi u segmentu bankarstva iznose krajem prošle godine 1. godinu pokazuju da usluge internet bankarstva krajem 2004.poslovniforum. SMS usluge te internet bankarstvo danas se obavlja 70% svih transakcija. što u ukupnom broju korisnika predstavlja porast od gotovo 100% u odnosu na 2003.U Zagrebačkoj banci se kroz direktne kanale distribucije. POS terminale.000 pravnih subjekata i 140.000 građana.10. kao pokazatelj efikasnosti. godinu. telefonsko bankarstvo.6 Tablica. Poslovnom rezultatu dodatno doprinosi i efikasno upravljanje rizicima i troškovima poslovanja. što predstavlja smanjenje od 2.10.2% u odnosu na 2003.2011.2011. Nadalje. Ušteda na godišnjoj razini korištenjem internet bankarstva Broj naloga Ušteda (KN) Izvor: www. godine koristilo je 50. a omjer ukupnih troškova i prihoda za Zagrebačku banku. iznosi 50. 16. . godinu.692 milijuna kn.zaba. rezultati poslovanja Grupe Zagrebačke banke za 2004.hr.hr.

internet bankarstvo možemo okarakterizirati kao: • Najbrže: . Dakle. Velike uštede u operativnim troškovima omogućavaju bankama da uvedu cjenovni pristup različitim distribucijskim kanalima. nego za transakcije obavljene u poslovnici. što znači da u pravilu banke naplaćuju manje provizije za obavljanje transakcija elektroničkim putem. osobno računalo i pristup Internetu • Najsigurnije: -korištenjem elektroničkog bankarstva usluge transakcije su višestruko zaštićene -za pristup usluzi potrebno je znati jedinstveni PIN te broj tokena . prijenosi sredstava unutar računa jedne banke i slično.nema čekanja u redovima na šalteru -nalozi se mogu unijeti neovisno o radnom vremenu banke -nalozi se mogu unijeti s bilo koje lokacije u svijetu od 0-24 sata • Najisplativije: -aktiviranje usluge je besplatno -naknada za transakcije unutar banke se ne naplaćuje -naknada za međubankovne transakcije je vrlo niska • Najjednostavnije: -za korištenje ove usluge potreban je samo token. što dodatno snižava troškove poslovanja. najveća se ušteda uočava kod obavljanja uobičajenih internet transakcija.Prelaskom dijela korisnika na poslovanje putem internet bankarstva smanjuje se broj poslovnica. kao što su plaćanje računa. Naposlijetku.

18. te kodianjem podataka. godine.10.10. 18. što predstavlja rekord od uvođenja te usluge.pametnakuna.5. Usporedba internet bankarstva Konačna usporedba usluge internet bankarstva Zabe i PBZ-a dovode do rezultata da obje banke bilježe porast broja korisnika internet bankarstva. Osim broja korisnika kontinuirano raste i boj transakcija. 9 www.hr. godine.2011.3. pošto je telebanking zadovoljavao njihove potrebe i želje što se tiče dostupnosti 24 sata.2011. u iznosu od 140 %.ffri.8 Tako je Zagrebačka banka 2009. uz najvišu razinu zaštite transakcija i podataka. Pitanja sigurnosti rješavaju se korištenjem tzv. pa primjerice većina njih najavljuj mogućnost oročavanja putem «kućnog bankarstva».gadgeterija. smart kartica i tokena. Uslugu internet bankarstva uvela je krajem 2001.2011. a za građane sredinom 2002.10. godine za poslovne subjekte. zabilježeno je da su klijenti Zagrebačke banke nedavno. U usporedbi sa Privrednom bankom Zagreb d.d.9 Velik broj građana je tako prepoznao mnogostruke prednosti internet bankarstva. Banke će u budućnosti još više proširiti raspon svojih usluga. što u konačnici govori o osvještenosti samih građana. Banke moraju osigurati tajnost i nepovredivost računa svojih korisnika. 7 dana u tjednu u vlastitom domu. primjerice. možda upravo iz razloga jer mnogi korisnici telebankinga nisu imali potrebu za promjenom načina korištenja bankarskih usluga. tako da ono bilježi tendenciju rasta i 7 8 www. odnosno novi način zaštite podataka koji korisniku znatno olakšava korištenje internetskih usluga. što je čak 90 % više u odnosu na prethodnu godinu. Kod građana se bilježi još veći porast. godine uvela PKI USB Key.7 Zagrebačka banka prva je u Hrvatskoj uvela uslugu Telebankinga. pa čak i ugovaranje kredita. Tako je krajem 2004 godine u Zagrebačkoj banci servis ezaba koristilo 172 000 korporativnih klijenata. može se zaključiti da je Zagrebačka banka relativno kasno uvela internet bankarstvo. www. kućnog bankarstva.. . 18.hr.net. u jednom danu obavili više od 50 000 bezgotovinskih platnih naloga. što je bila prethodnica Internet bankarstva. koja je uslugu internet bankarstva uvela u listpadu 2000.

Ovo rješenje tvrtke “Aladdin Knowledge System” prvi se put primjenjuje u Hrvatskoj. koju token ispiše pritiskom na dogovorenu tipku. 20. odnosno 98 000 građana. a za Zagrebačku banku implementirala ga je tvrtka “Logos Asseco South Eastern Europe”. banke korisnika opskrbljuju tokenom.11 Novi i jednostavan način korištenja usluge intrenet bankarstva putem USB sticka mogao bi znatno povećati ukupan broj korisnika. koji se aktiviraju upisivanjem PIN-a. i jednokratne lozinke. Zagrebačka banka je od svibnja 2009. pametnom karticom na kojoj se nalazi certifikat. a poduzećima uporabom smart kartica. što uklučuje i upute za istalaciju sigurnosne opreme. Korisnici Zagrebačke i Privredne banke Zagreb prilikom autorizacije dobivaju tokene. Pristup internet bankarstvu omogućen je građanima uporabom tokena ili TAN kartica. pa je shodno tome i povjerenje prema toj vrsti usluga bilo nisko. a identifikacija na računalu počinje unosom serijskog broja. Tako se navodi zanimljiv podatak koji datira iz 2007. već samo USB stick. Prije potencijalni korisnici nisu znali što je Token.konstantnog usavršavanja. kada se prema istraživanju Centra za istraživanje tržišta GFK ovom uslugom koristilo tek 2 % populacije. čitač kartica. USB čitač i drugi nepraktični dodaci..10. koji je naznačen na poleđini tokena. Ibidem . godine. dok se unazad dvije godine u dvije najveće banke bilježi broj od 250 000 korisnika građana. USB i sl. čitačem i programskom podrškom za rad čitača. Za e-poslovanje i upravljanje računom nije više potreban Token.2011.gfk. nalaze se detaljne upute za sveki korak u pristupu usluzi. Svijest o korištenju interneta kao sredstva za bankarsko poslovanje je u zadnjih deset godina znatno poraslo. U paketima sa opremom za korištenje internet bankarstva.hr. 10 11 www. instalacijskim cd-om.10 Prilikom ugovaranja usluge banke uglavnom traže da novi korisnik internet bankarstva vlasnik ili opunomoćenik njihova tekuća ili žiro računa i da uredno posluje. započela s ponudom novog rješenja internet bankarstva (e-zaba i B2G) za poslovne korisnike. Ovisno o vrsti usluge i vlastitoj infrastrukturi.

ima pristup internetu i koristi se internet poslovanjem.3. • Najveći interes za e-bankingom pokazuju klijenti Zagrebačke banke. i uglavnom se radi o klijentima koji koriste u bankama veći broj usluga (6 i više) • Spremnost za obavljanje transakcija putem interneta veća je kod više obrazovanih ljudi te onih s višim osobnim primanjima. dok 88% ostvaruju taj pristup internetu.2 milijuna • Udio korisnika internet bankarstva iznosi 2% odrasle populacije što bi odgovaralo oko 98 000 korisnika. • Broj korisnika interneta je 33% ili nešto više od 1.38%.1. Neki od rezultata:12 • 39% odrasle populacije (populacija starija od 15 godina) ili nešto više od 1. i pretežno u dobi od 25 do 39 godina starosti. • Prilično sličan je udio i onih koji imaju mogućnost pristupa internetu . dok namjeru korištenja u tekućoj godini ima 1% odrasle populacije odnosno 40 000 ljudi. 12 Ibidem .5. više stručne spreme. nakon čega slijedi Privredna banka Zagreb • Korisnici e-bankinga najčešće su s područja Zagreba i okolice. godine. u kojem se pokušavalo ispitati koliko ljudi i tko najčešće posjeduje računalo.4 milijuna osoba koristi osobno računalo. Korisnici internet bankarstva PBZ-a i Zabe «Poslovanje internetom» je projekt Centra za istraživanje tržišta iz 2004.

hr.Grafikon . 23.hr. 23.gfk.10. Korištenje internet bankarstva s obzirom na obrazovanost Izvor: www.2011 Grafikon.gfk.2011 .10. Korištenje internet bankarstva s obzirom na primanja Izvor: www.

godine ostvareno je 10. odnosno 26 % više nego krajem prošle godine. do danas broj korisnika internet bankarstva rastao je po stopi od 12% godišnje.Zagrebačka banka je prva u Hrvatskoj 2000.10. obzirom na usluge cijelokupnog planog prometa putem interneta. dok su ostale banke tu uslugu ponudile tri godine kasnije.bankamagazin. Ukupna vrijednost financijskih transakcija do kraja lipnja 2011. odnosno više od 76 % transakcija odvija se putem direktih kanala distribucije. najveći dio šestomjesečnog prometa od ukupno 72 milijarde kn obavljaju poduzeća. od čega se oko 70 % ukupnog prometa putem direktnih kanala upravo ostvaruje korištenjem internet bankarstva ii bankomatske mreže.poslovni.10. godine. godine očekuje brojka od 100. Više od 45 % malih poduzeća te 85 % velikih i srednjih poduzeća u Zagrebačkoj banci koristi se internet bankarstvom. 25. Od siječnja do lipnja 2006. 25. godine ponudila uslugu internet bankarstva za poslovne korisnike. . Ukupni udio transakcija koje se obavljaju u poslovnicama Zagrebačke banke pao je na oko 24 % svih transakcija u poslovanju. što je za 25 % više u odnosu na isto razdoblje 2005. Od 2005. www. oko 65 % korisnika mlađe je od 40 godina. koje su građani i pravne osobe proveli putem internet bankarstva Zagrebačke banke iznosi 75 milijardi kn. Sa više od 8 milijuna ukupnih transakcija.13 Udio ZABA-e u internet bankarstvu u RH iznosi oko 30%. a udio njihovih transakcija putem interneta u odnosu na ukupne transakcije u platnom prometu veći je od 50 %. oko 45 000 je korisnika e-zabe poslovnog bankarstva. a 2008. godine.2011.000 poslovnih korisnika internet bankarstva. pa se 2011. izvršili su plaćanja na različite komunalne ili druge račune u vrijednosti od gotovo 3 milijarde kuna.5 milijuna transakcija putem interneta. Svakog dana u sklopu e-zabe klijenti provode gotovo 50 000 platnih naloga.hr.hr. godine više od 200 000 građana.14 13 14 www.2011. koliko ih i koristi uslugu e zaba. Promatrajući dobnu strukturu.

nakon uvođenja usluge PBZ365@NET.2011 17 www. Nadalje. tj usluge internet bankarstva e zabe za građane ugovaraju se bez naplate pristupnine. U Privrednoj banci Zagreb mjesečna naknada za korisnika PBZ365@NET-a stoji 8 kn. a prijenos na račune drugih banaka stoji 1 kn po nalogu.16 Općenito govoreći cijena transakcije putem internet bankarstva za neke transakcije je i do pet puta niža naknade za usluge na intenetu banke naplaćuju do 0.50 kn. ovisno o vrsti usluge. Što se tiče usporedbe naknada za korištenje usluga banaka. kod kojeg se autentifikacija obavlja PIN-om.2. a mjesečna članarina plaća se 1 kn. ovisno o vrsti transakcije. od kojih većina navodi da im je u potpunosti olakšalo poslovanje. već postoje i velike pogodnosti i za tvrtke.17 Korisnicima je dostupan i model PBZ365 OPTIMA. a usluge internetskog bankarstva i do četiri puta su jeftinije od šalterskih.hnb. dok se upisnina ne plaća. a mjesečne članarine u iznosu od 0 do 20 kn. Slabiji su rezultati obrtnika među kojima je svega trećinakorisnika elektroničkog bankarstva. 15 16 www. a mjesečna naknada stoji 10 kn.15 PBZ predstavlja začetnika internet bankarstva u Hrvatskoj.10.pbz.2011. 27. Model PBZ365-LITE je besplatan.hr. Tako za prijenose na račun poduzeća sa računom unutar banke klijent plaća 0. ali omogućuje samo uvid u račune bez transakcija.poslovniforum.hr. dolazi se do zaključka kako se pristupnine banke zaračunavaju u rasponu od nule do 45 kn. Podaci iz nedavnog istraživanja o platnom prometu u zemlji. www.5. govore da se ovom uslugom koristi oko 70 posto velikih i srednjih trgovačkih društava. nakon čega slijedi Zagrebačka banka. koje je provela Hrvatska narodna banka.10. Usporedba naknada za korisnike usluga internet bankarstva Internetskim bankarstvom ne štede samo građani. 27.3. Naknade za korištenje usluga Zagrebačke banke. .hr. upisnina stoji 45 kn.2011. I u Zagrebačkoj i u Privrednoj banci Zagreb sve su cijene za dane transakcije znatno veće nego na šalterima banaka. 27.2 do 1 %.10. a polovica ida im je smanjilo troškove.

Na temelju podataka usporedbe tarifa i naknada Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb iz 2008.70 0 0.25% + 4.5 0. .10.Usporedba tarifa i naknada-PBZ i Zaba (kn).25% + 4.hr.2011.98 1.com.1884 kn. daje se rezultat da za 100 provedenih transakcija troškovi iznose:19 • • • Zaba.17 0.zaba.58 1.9 0.2011. 27.19 % Izvor: www.57 0. BANKA OTVARANJE RAČUNA ODRŽAVANJE RAČUNA (MJ) PRISTUPNINA INTERNET BANKARSTVO NAKNADA INTERNET BANK.10 1.com. PROVIZIJA UNUTAR BANKE PROVIZIJA UNUTAR BANKE (UNAPRIJED) PROVIZIJA IZVAN BANKE PROVIZIJA IZVAN BANKE (UNAPRIJED) UPLATA NA BLAGAJNI Zaba Zaba Model poduzetni k PBZ 50 80 12 80 0 0 30 0 0. godine. www.2008. a za račune u drugim bankama cijena je za 1 kn veća.10 0.1680 kn PBZ.10. 18 19 www. 23.2011.prijenos sa računa poslovnih subjekata na račune poduzeća otvorene u Zabi stoje 5 kn po nalogu.5 50 12 20 35 0.vnukblog.50 0 1. god.vnukblog.2096 kn Zaba model Poduzetnik.10. 23.9 0.18 Tablica.

kioscima. bankomatima.10. pregled svih računa na jednom mjestu (tekući.2011. telefonima ili sms-om. a najviše 100 kn. pošto se primjerice i do nekoliko dana ne vide uplate i isplate izvršene u poslovnicama. Na temelju ispitivanja krajnjih korisnika internet bankarstva Zabe i PBZ-a donesen je konačan rezultat usporedbe njihovih usluga. 20 www. stavljajući na prvo mjesto sigurnost.3. najpovoljniji udio transakcija koje se obavljaju u poslovnicama Zagrebačke banke pao je na tek 15 %.5. pošto PBZ ima najmoderniji sustav zaštite.). oročena štednja itd. odnosno najmanje 10. za koju klijent ne plaća nikakvu naknadu. a za račune izvan banke dvije kune. Jednaka je i tarifa za plaćanja mobitelom. postoji pregled nad svim uslugama unutar banke koje se koriste. sa razlikom od 2 kn. sve se obavlja brzo i efikasno. moguća je kupovina GSM bonova i sl. m-zabom. a jednu kunu stoji i plaćanje računa za T-com i T-mobile. dok se šaltersko plaćanje u poslovnicama banke bilježi kao najskuplje.3. žiro. platno-prometnim uređajima. privatno e-zaba za građane. te sa druge strane opći dojam. Rezultati usporedbe i kvaliteta poslovanja internet bankarstva Trajni nalog. Klijenti banke pojedinačnu transakciju unutar Zabinih računa putem interneta plaćaju jednu kunu. . devizni.20 Unatoč nekim lošim procjenama usluge Zagrebačke banke.mojnovac. te za poduzeća e-zaba poslovno bankarstvo vrlo je jednostavno koristiti. Što se tiče usporedbe mjesečnih naknada razlika je gotovo zanemariva. odnosno e-zabom.net. Najeftinija je opcija trajni nalog. dok je za ostale korisnike naknada 2 %. većina krajnjih korisnika prvo je mjesto ustupila netbankingu Privredne banke Zagreb. dok se čak 85 % prometa odvija direktnim kanalima. Stavljajući naknade za obavljanje usluga u drugi plan. gdje klijenti sa računom sa računom u banci plaćaju naknadu za bezgotovinsko plaćanje 10 kn po računu. Velik broj korisnika ocjenio je usluge e bankarstva Zagrebačke banke kao loše. 27.

Nadalje. 27.10. Korisnik putem računala i interneta zatraži kredit.com. a nakon toga slijedi PBZ. a nakon odobravanja sve što je potrebno jest autorizacijski kod.5 posto. čime daje suglasnost na uvjete. Dakle. gdje iznose 1 % iznosa. u PBZ-u broj elektroničkih transakcija iznosi 80 %. pa čak i odobravanje kredita.poduzeća.21 Tablica. U usporedbi sa Zagrebačkom bankom.racunalo. odnosno ukupno 59 % opredjelio se za uslugu e-zabe. godininjih 77. Tržišni udjeli banaka-internet bankarstvo Analiza poslovanja Privredne banke Zagreb i PBZ Carda pokazuje sve veću popularnostkorištenja elektroničkih kanala distribucije pa je od ukupnog broja transakcija u 2007. od svih banaka u RH najveći broj korisnika. .000građana i poslovnih korisnika . najmanje 6 kn. E promet karticama koje izdaje PBZ Card u prvih osam mjeseci rastao je 30 % u odnosu na prošlu godinu.Odmah nakon odobrenja sredstva su na računu. na ukupno 200 milijuna kn. Zanimljivo je istaknuti porast 21 www. a najviše 100 kn.2011. naknade za mobilno bankarstvo su do 5 puta niže nego na šalterima poslovnica. Trenutačno PBZ Internet bankarstvo koristi 285.Broj korisnika internet bankarstva iznosi 440 000 korisnika Zagrebačke banke i 200 000 korisnika Privredne banke Zagreb.5 posto obavljeno elektroničkim putem dok stopa godišnjeg rasta korištenjaelektroničkih kanala iznosi 19. a njihova je namjera putem internet bankarstva punuditi korisnicima sve ono što je teorijski moguće.

godinu . broj korisnika čak 11 puta dok je volumen prometa porastao preko 70 puta. Tako je samo prošle godine u PBZ-u putem Internet bankarstva obavljen promet u iznosu od 216 milijardi kuna te je obrađeno 18. što je povećanje od 47% transakcija u odnosu na 2006.5 milijuna transakcija. u tom dijelu poslovanja se broj transakcija u banci u zadnjih pet godina povećao za 30 puta.korištenja Internet bankarstva za poduzeća. naime.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful