S.C…………………………………………..

Salariat ……………………………………

DOSAR PERSONAL
OPIS DOCUMENTE

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Denumire document
Contract individual de munca Copie carnet de munca Cerere de angajare Acte de identitate Autorizatia de munca - cetateni straini Certificatul de cazier judiciar Acte de studii si calificare Certificat nastere Curiculum Vitae ( CV ) Fisa postului Avizul medical Nota de lichidare de la fostul loc de munca Dovada realizarii oblig de inf. Art.17 Codul Muncii Decl. proprie raspundere privind functie de baza Copii cert. nastere pentru copii in intretinere Adeverinta de la locul de munca a sotului/sotiei ca I se aplica sau nu regimul de deduceri persoanelor aflate in intretinere Copie certificat de casatorie Fise de evaluare profesionala Fisa SSM si PSI

Obs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful