JSU EXCEL 2

JSU dan Jawapan Soalan Excel 2 Pengajian Am 1 2008

Soalan Jawapan

Topik PIPP RMK SOGOSHOSA MODAL INSAN D.PEMBANGUNAN NASIONAL FPN PELAN INDUK PERINDUSTRIAN DASAR PERTANIAN NG 3 KORIDOR PBGN WILAYAH UTARA PIN ASEAN NIEO SURUHANJAYA SELATAN2 PBB-PENGLIBATAN M'SIA AGENSI PBB OIC NAM PERTUBHAN ANTARABANGSA ASEAN G-15 PERLEMBAGAAN-WARGANEGARA YDPA YDPA-KUASA PLKN AGENSI JPM MTEN D. RAKYAT BADAN PENYELARASAN PERBADANAN AWAM NEGERI SENARAI KERAJAAN NEGERI

Pengetahuan Pemahaman AplikasiAnalisisSintesis Penilaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D C A C D B B C D C C B D C B B C B C B D D B D C C C D D B

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DISEDIAKAN OLEH: PANEL PENGGUBAL EXCEL 08

JSU EXCEL 2 Topik KETUA NEGERI MMK KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS NG BG KERJN TEMPATAN DEWAN NEGARA PILIHAN RAYA DUN PETISYEN PILIHANRAYA PERDANA MENTERI PILIHAN RAYA- CALON PENASIHAT UNDANG NEGERI TRIBUNAL PECAT HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN ISTILAH KEHAKIMAN B. KUASA M SESYEN/MAJISTRET TRIBULAN TUNTUTAN PENGGUNA PENYELESAIAN MASALAH

Soalan Jawapan

Pengetahuan Pemahaman AplikasiAnalisisSintesis Penilaian

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A C B B A C B D C D B B D A B C A B B C B C B D B A D C B A JUMLAH

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 9 X 16 13 3 2

DISEDIAKAN OLEH: PANEL PENGGUBAL EXCEL 08