Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1
M BIDANG/AKTIVITI / TEMA /TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN MURID

Persepsi Estetik
Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 01 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Pembaris Bahan Kertas lukisan Pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif * rujuk modul 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni. 1.1 Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan- lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa. 1.1.1.2Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3Warna – premier dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Imbanganruang 1.1.2.2 Kepelbagaian - garisan

Aplikasi Seni
1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2.1.1 Alatanpembaris 1.2.1.2 Bahankertas lukisan, pensel, pensel warna 1.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik Lukisan

Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni( garisan, warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

1 karya Rumahku ’.

1

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah
RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet,daun 2.2.1.2 Bahankertas lukisan, warna tempera,warna poster 2.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – Capan

Ekspresi Kreatif
2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan.

Apresiasi Seni
2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 2.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 02 Tajuk Hiasan Bekas Alat Tulis Jenis Media : Alat Berus,palet,daun Bahan Kertas lukisan, warna air, bekas alat tulis EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

2.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1 unsur seni 2.1.1.1Rupa- organik 2.1.1.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.1.3Warna – premier dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi

1karya”Hiasan Bekas Alat Tulis”

2

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahankertas warna, gam, kotak,pen marker,pensel 3.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik – Membentuk

Ekspresi Kreatif
3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 3.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 03 Tajuk Bas Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna,gam,kotak ,pen marker,pensel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

3.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1.1 unsur seni 3.1.1.1Rupageometri 3.1.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3Warna – premier dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri

1 ”Model Bas”

3

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1.1 Alat gunting 4.2.1.2 Bahanbahan ganti : kertas warna, reben, gam 4.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai -Mata Bilis

Ekspresi Kreatif
4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.

Apresiasi Seni
4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 04 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Bahan ganti Kertas lukisan, reben, gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

4.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1Rupageometri 4.1.1.2 Garisan – lurus dan selari 4.1.1.3 Warna – premier 4.1.1.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa

1 ”Hiasan Dinding”

4

2Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 Murid dapat mengenal.4.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1.3. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1.4.1 unsur seni 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 05 Tajuk Buah-Buahan Tempatan Jenis Media : Alat berus.1.1. 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. surat khabar lama 1.2.2.2.3 Warna – premier dan sekunder 1.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Penegasan – warna 1 karya ’Buahbuahan tempatan ” 5 . warna poster 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2 Bahankertas lukisan.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.3.1.2 Prinsip rekaan 1.3.1.1.2.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1.1Garisan.1 Alat-berus lukian.2.1 Harmoni – warna. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan.2Rupa – organik 1.2. palet. Apresiasi terhadap karya seni. bentuk 1. 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.palet. surat khabar Bahan Kertas lukisan.4.

3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Pembalut Buku/ Pembalut hadiah Jenis Media : Alat Berus gigi.2.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan.2Jalinan – tampak 2. 2. 2.2.1.2. Apresiasi Seni 2.3 Ritma & pergerakkan .1 Harmonirupa 2.1.4.2. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 2.rawak 1 pembalut buku 6 .palet Bahan Kertas lukisan. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2.4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2.1 Murid dapat mengenal.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.3.1 unsur seni 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 06 1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.3Warna – premier dan sekunder 2.organik 2. warna poster. 2.1.1 Teknik – renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.1Rupa.4.2 Bahankertas lukisan.1. palet 2.2 Kontra – warna 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Alat-berus.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.2Mengetahui penggunaan media.1. Apresiasi terhadap karya seni.1.1.3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.

1.3.4.2 Prinsip rekaan 3.1.3Warna – premier dan sekunder 3.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1 Imbangan semetri 1 karya origami 7 . 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1 unsur seni 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2 Bahankertas warna.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. Apresiasi terhadap karya seni.1.1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. 3.1.1 Alat-tiada 3.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.2.3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2Mengetahui penggunaan media.1.1 Murid dapat mengenal.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. 3. 3.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1Rupageometri 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 07 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.3. 3. pen marker 3.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. 3.4.2.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.

1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.2Mengetahui penggunaan media.1. Apresiasi Seni 4.2.3.3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau lukisan Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat -acuan wau bulan Bahan Pensel warna. 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Kontra – warna 4.1 Murid dapat mengenal.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”.1. pensel kertas lukisan gambar wau EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 08 1.2 Garisan – melengkung 4. sekunder & tertier 4.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 8 .2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Alat –Acuan wau bulan 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Bahanpensil.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.2.1.3 Warna – premier.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1.4. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Unsur seni 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. 4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya seni. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. pensil warna 4.1.2.1.1.4.2.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4. 4.1Rupaorganik & geometri 4.4 Jalinan – tampak 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2.2.

2.1. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 09 Tajuk Pokok Bunga Jenis Media : Alat Berus warna.1. kacang bendi. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.palet. 1.kacang bendi. 1. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. pelepah pisang.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Apresiasi terhadap karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1.1.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1 Harmoni – bentuk.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. pelepah pisang.1 Alatberus.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. bawang 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. 9 .2Mengetahui penggunaan media.1.3Jalinan tampak 1.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya ’ Pokok Bunga ’.4.1.1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Murid dapat mengenal. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1.2.1Garisan.2 Menggunakan unsur seni( garisan. warna 1.2.2.lurus dan melengkung 1.2Rupa – organik 1.2 Bahankertas lukisan & warna 1.2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.4.1 unsur seni 1. palet.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.3.2 Prinsip rekaan 1. bawang Bahan Kertas lukisan.1.3.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.

kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Bahankrayon. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Kesatuan bentuk 1 pembalut hadiah 10 . 2.1.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 Kontra warna 2. 2. Apresiasi Seni 2.3 Warna – premier dan sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 unsur seni 2.2.1. oil pastel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1.2Mengetahui penggunaan media.2. Apresiasi terhadap karya seni.kertas lukisan.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2 Garisan – bersilang 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1Rupageometri 2.3.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1.2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 10 Tajuk Pembalut hadiah (corak geometri) Jenis Media : Alat Acuan bentuk geometri-spera. segiempat. krayon.1.4.1.4.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. 1 Alat – acuan bentukbentuk geometri 2.1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1.1 Murid dapat mengenal.3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Menghasilkan corak teknik lukisan. 2. 2.2.4. 2. segitiga Bahan Kertas lukisan.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 11 Tajuk Kakapal terbang Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna .4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas A4 EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.4.2 Prinsip rekaan 3.1.1.1.1 unsur seni 3.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.1 Murid dapat mengenal.1.3. kertas A4 3.1Rupageometri 3.3. 3.1 Alat –tiada 3.2.4.2 Bahankertas warna. Apresiasi terhadap karya seni.1. 3.1.1.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. 3.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.2Mengetahui penggunaan media.4.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1. 3.1 Imbangan semetri 1 model ’katak” 11 .1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3Warna – premier dan sekunder 3.

1.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. gam 4.4. 4.2 Bahan ganti -kertas warna.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Prinsip rekaan 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyamankelarai Tema Alam Benda Tajuk Rama-rama Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.2.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1 Murid dapat mengenal. 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1.4.1.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1.1 Unsur seni 4.3.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1 Alat gunting 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.2.2Mengetahui penggunaan media.2. kertas warna. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.organik 4.2.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 12 1. 4.2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Garisan – lurus 4.3 Warna – premier & sekunder 4. Apresiasi terhadap karya seni.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 karya anyaman 12 .2.4.1. Apresiasi Seni 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1Rupa.

gam .4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. kertas warna 1. 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1Garisan.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semulajadi 1 karya teknik kolaj Rumahku 13 .4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1.3.3. kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.1 Harmoni – rupa.3 Warna – premier. warna 1. 1.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Benda 13 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2Rupa – organik & geometri 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.1.sekunder.3.1.2 Bahan – kertas lukisan.1 Murid dapat mengenal. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. tertier 1.2.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. bentuk.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.2.2Mengetahui penggunaan media.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2.1 unsur seni 1. 1.1 Alat-gunting 1.

1 Jalinan – tampak 2. 2.1.berus.4. Bahan Kertas lukisan.1. Apresiasi terhadap karya seni.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Semulajadi 14 Tajuk Pembalut Hadiah Jenis Media : Alat Berus. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Warna – premier dan sekunder 2.1. 2.2.2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.palet. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2. 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1.1. 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2 Prinsip rekaan 2.2.2.1.2Mengetahui penggunaan media.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3.3.1 Alat. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Bahankertas lukisan.1. palet. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.rawak 1 pembalut hadiah 14 .3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1 Murid dapat mengenal.4.1 Harmonirupa. 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2. warna poster 2.4.1 unsur seni 2. 2.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2 Ritma & pergerakkan .2. warna 2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. 3.1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2Bentuk – konkrit 3. 3.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4.3. 3.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil karya ” Baju Kemeja” 15 .1.2 Prinsip rekaan 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2. 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 15 Tajuk Baju Kemeja Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas. Apresiasi terhadap karya seni. 3. pensil warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.3.3.2.1.4.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3. 3.1 unsur seni 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. pen marker.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.2.2.1.1 Murid dapat mengenal.1.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.2. pensil warna 3. pen marker.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1.2.2Mengetahui penggunaan media.2 Bahankertas.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 Alat-tiada 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4.1Rupageometri 3.3Warna – premier dan sekunder 3.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

4.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. gam. 4. bahan potostat EMK : Kreatif dan Inovatif 16 1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1 Alat – gunting 4. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.2 Bahankertas warna.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.2. 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1.1 Murid dapat mengenal.1. bahan potostat.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan kertas warna.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) 2.1 Kontra – warna 4.1.2 Imbangan simetri 1 karya wau bulan teknik kolaj 16 .1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2Mengetahui penggunaan media.2 Garisan – melengkung 4.1.1.2 Prinsip rekaan 4.4. 4.gam.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.3 Warna – premier.1. sekunder & tertier 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2. Apresiasi terhadap karya seni.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1Rupaorganik & geometri 4.2. Apresiasi Seni 4.4. 4.1 Unsur seni 4.1.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. 4.1.

1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2.3.1.3. sekundur 1.2 Harmoni – susunan bulu 1 lukisan ”Buahbuahan” 17 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 unsur seni 1.4. 1. Apresiasi terhadap karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.1 Murid dapat mengenal.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. beralun & putus-putus.1.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.krayon.2Rupa – organik 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. 1. pensel warna.1.3Warna – premier. 1.3.2Mengetahui penggunaan media.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1.2.1.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. zig-zag.1 Pergerakan beralun 1. krayon.1 Alat-tiada 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Bahanbahan fotostat. 1. 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.4.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan dan rupa) dalam penghasilan karya 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1Garisanlurus. melengkung.2. 1.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Semulajadi 17 Tajuk Buah-buahan Jenis Media : Bahan Pensil waran.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. bahan fotostat EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.1.

kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. warna air.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 corak hiasan alas pinggan 18 .4.2Jalinan – tampak dan sentuh 2. palet. plastik liminate. Apresiasi terhadap karya seni.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.bawang .2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.1 Bahankertas lukisan. mesin liminate Bahan Kertas lukisan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.organik 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.3. Apresiasi Seni 2.2Mengetahui penggunaan media.2.1.2 Prinsip rekaan 2. 2.1. 2.4. warna poster.2 Alat – berus.palet.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Benda 18 Tajuk Alas pinggan Jenis Media : Alat Berus.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1.daun 2. 2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.1.warna tempera.1 Murid dapat mengenal.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3Warna – premier dan sekunder 2.2. 2.4.1.1Rupa.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2.2 Menghasilkan corak teknik capan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2.1 unsur seni 2. 2.3.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.

3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3. kotak 3. gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. Apresiasi terhadap karya seni.1 Imbangan semetri 1 karya ”Model Rumah” 19 .1. gunting Bahan Kertas warna.1.2Mengetahui penggunaan media.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. 3.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.1 Alat – pen marker.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.2 Bahankertas warna. 3.2.1.4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.gunting 3.3.4.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1. 3. 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.1 unsur seni 3.1.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1.1.gam.1.3Warna – premier dan sekunder 3.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 3.1 Murid dapat mengenal. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 19 Tajuk Rumah Jenis Media : Alat Pen marker.2.2.1Rupageometri 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.3. pensil.1. 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.

4.3.3.4.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.1. 20 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1Rupageometri 4. gam 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 20 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan : bahan ganti Kertas lukisan.1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2 Garisan – lurus dan selari 4.2Mengetahui penggunaan media.1 Murid dapat mengenal. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.1. Apresiasi Seni 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2. 4.2. 4.2. 4.1.2 Prinsip rekaan 4. kertas warna.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 4. Apresiasi terhadap karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.1.2.2 Bahanbahan ganti:kertas warna. 4.1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.3 Warna – premier 4.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman.4.1.1 Alat gunting 4.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.

4.1. 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Rupa – organik 1.3.1 unsur seni 1. warna poster 1.1.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.3 Warna – premier dan sekunder 1.2 Bahankertas lukisan.1. surat khabar Bahan Kertas lukisan yang difotostat.1.2. 1.4.1. Apresiasi terhadap karya seni.4.1 Murid dapat mengenal.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. surat khabar lama 1. 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1Garisan.palet.1. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 21 Tajuk Upin-Ipin Jenis Media : Alat berus.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2. palet.2 Penegasan – dapat menarik perhatian Murid dapat menghasil sebuah karya siap”BuahBuahan Tempatan” 21 .lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.3Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Prinsip rekaan 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1.2.1.1 Harmoni – dalam alam semulajadi 1.2.1.2Mengetahui penggunaan media.2. 1 Alat – berus warna. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.

daun Bahan Kertas lukisan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.3.rawak 1”Penanda Buku” 22 . 2.1.1.1.1.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2. warna tempera.1Rupa. 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 22 1.1 Teknik – Renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.1. 2.3Warna – premier dan sekunder 2. Apresiasi terhadap karya seni.2 Bahankertas lukisan.2.4.organik 2.1. 2. palet 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.palet.1.1 Harmonibentuk 2.1 3 Alat – berus.2 Kontra – warna 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan.warna poster.1 unsur seni 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.4.2Mengetahui penggunaan media.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Benda Tajuk Penanda Buku Jenis Media : Alat Berus gigi.2.2.1.1.2Jalinan – tampak 2. 2. 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Prinsip rekaan 2. Apresiasi Seni 2.4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.1.3 Ritma & pergerakkan .2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1 Murid dapat mengenal.2.2.

pen marker 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Apresiasi terhadap karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 3.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.2.1.1.1.1 Alat-tiada 3.4.1Rupageometri 3.2.1 Imbangan semetri 1”Kapal Kertas” 23 . 3.4.1. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1 Murid dapat mengenal. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 3. 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. 3.2.3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.4.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3Warna – premier dan sekunder 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.1 unsur seni 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 23 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna. 3.1.2 Bahankertas warna.1.1.2Mengetahui penggunaan media. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1.2.1.

3 Warna – premier. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. sekunder & tertier 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 24 1.3.2.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.1.1.2 Prinsip rekaan 4.2 Bahanpensil.gambar fotostat wau bulan 4.1.1.2.4.1. 4.1 Kontra – warna 4.1.1 Murid dapat mengenal.1 Unsur seni 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.2.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.4.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4. 24 .3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2 Garisan – melengkung 4.1.2.1. Apresiasi terhadap karya seni.2. 4.1.1. Apresiasi Seni 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. 4.1 Alat – 4.1. pensil’ gambar fotostat wau bulan.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau – mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat tiada Bahan Pensil warna. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2Mengetahui penggunaan media.1Rupaorganik & geometri 4.4 Jalinan – tampak 4. pensil warna. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3. 4. 4.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1.2 Imbangan simetri 1karya”Wau Bulan”.1.

1. palet. kentang.1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.lurus dan melengkung 1.4.kentang.4.2. pelepah batang pisang Bahan Kertas lukisan.kacang bendi.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.bawang 1.1. 25 .2Rupa – organik 1.1.2 Prinsip rekaan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Harmoni – bentuk.1. rupa.3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2.1.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya’ Pokok Bunga ’.3 Alat – berus. 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. pelepah pisang.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1Garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 unsur seni 1. bendi.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 25 Tajuk Pokok bunga Jenis Media : Alat Berus warna. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2. 1. Apresiasi terhadap karya seni.3Jalinan tampak 1.2.2Mengetahui penggunaan media.2.1 Murid dapat mengenal.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.palet.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1. 1. warna 1.2 Bahankertas lukisan & warna 1. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1.3.

1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1.3. pensel warna 2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Alat –acuan bentuk bungan.1.1 Murid dapat mengenal.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2 Prinsip rekaan 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 unsur seni 2.1Rupageometri 2. pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2 Imbangan bentuk 1 karya ”Hiasan Dinding” 26 . menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2.4.2.3 Warna – premier dan sekunder 2.1 Kontra warna 2.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 26 Tajuk Hiasan Dinding (motif-huruf) Jenis Media : Alat Acuan bentuk bunga.1.1. 2.2.2 Garisan – bersilang 2. 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.3.4.2.1.gunting Bahan Kertas lukisan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.1. Apresiasi terhadap karya seni. krayon.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan.2 Bahankertas lukisan.1.4.2. gunting.2. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.2Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2. Apresiasi Seni 2.1.1. 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. krayon.

kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1 Murid dapat mengenal.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. gam.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1 unsur seni 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. Apresiasi terhadap karya seni.1. kotak 3. pensil.1. 3. gunting Bahan Kertas warna. 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.3.3.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil sebuah ”Model Lori Mainan” 27 .1.2.1.2Mengetahui penggunaan media.gam.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1.gunting 3.1 Alat – pen marker. 3.1Rupageometri 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.2 Prinsip rekaan 3.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Bahankertas warna.2.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 27 Tajuk Lori Jenis Media : Alat Pen marker.4.1.4.2.3Warna – premier dan sekunder 3.2.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 3.2.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3. 3.

2 Prinsip rekaan 4.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1 Alat gunting 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Ritma & pergerakkan – ritma beralun Murid dapat menghasil ”Ikan” dari teknik anyaman.1.4.2.1. Apresiasi terhadap karya seni. Apresiasi Seni 4.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.organik 4.2.2.2.1Rupa. kertas bergambar (majalah).1.3.4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.1 Unsur seni 4.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Semula jadi 28 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4. 28 .1.3.2 Garisan – beralun 4. 4.1.2 Bahankertas warna.1 Murid dapat mengenal.2. gam EMK : Kreatif dan Inovatif 1. gam 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1. 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Warna – premier & sekunder 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. 4.

2. warna 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. 1.1.2.1 Murid dapat mengenal.3.2.1.3 Warna – premier.3.1. 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Semulajadi 29 Tajuk Bunga raya Jenis Media : Alat Tiada Bahan Kertas warna. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 1.2 Bahankertas lukisan.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. bentuk.1.1.1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alamsemulajadi 1 karya kolaj ”Bunga Raya” 29 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1 unsur seni 1.1 Alat .sekunder. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2Rupa – organik & geometri 1. 1.1.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2Mengetahui penggunaan media.1 Harmoni – rupa. tertier 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Menggunakan unsur seni( garisan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.4.gam 1. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawan *rujuk modul 1.3.tiada 1.2.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Garisan.1.4.1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.2. Apresiasi terhadap karya seni.1. kertas warna. 1.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1.

1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1 Alat – berus. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 unsur seni 2.rawak 1 hiasan dinding 30 . kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.2.4.1.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Apresiasi terhadap karya seni.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Hiasan dinding Jenis Media : Alat Berus.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2 Ritma & pergerakkan . 2.palet.3.1 Harmonibentuk 2.2.4. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 30 1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Murid dapat mengenal. 2.1.2.2.2.1. Bahan Kertas lukisan. palet.2 Bahankertas lukisan.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Warna – premier dan sekunder 2. 2.1 Jalinan – tampak 2.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. Warna poster 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3. 2.1.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.2Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.

teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.2.1. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.4. Apresiasi terhadap karya seni.1.4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 unsur seni 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.3Warna – premier dan sekunder 3.1. pensil warna. 3.2.3.2.3.3. pen marker.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1 Murid dapat mengenal. 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1Rupageometri 3.1. 3.4.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Semula Jadi 31 Tajuk Kucing Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 3. pensil warna 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. pen marker.2Bentuk – konkrit 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.2Mengetahui penggunaan media.1 Bahankertas. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.1.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2 Prinsip rekaan 3.1 Imbangan semetri 1 origami burung 31 . menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan” dengan teknik gunting dan tampal.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gambar wau bulan EMK : Kreatif dan Inovatif 32 1.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas warna.1.1.1 Murid dapat mengenal.2 Prinsip rekaan 4. 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.1.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. gam.1.1.2.1.1Rupaorganik & geometri 4.3.1.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. Apresiasi Seni 4.3 Warna – premier.2 Garisan – melengkung 4. 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Alat – gunting 4.2 Bahankertas warna 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.2.1 Unsur seni 4.2.1 Kontra – warna 4.2. Apresiasi terhadap karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.1. 4. sekunder & tertier 4.2.2.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4. 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.2Mengetahui penggunaan media. 32 .4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 unsur seni 1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. 1.3Warna – premier dan sekunder 1. 1.1.2.2 Prinsip rekaan 1.1.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Benda 33 Tajuk Pokok Jenis Media : Alat Pensil Warna.lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Pensel warna.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1 Imbanganruang 1.4.1.4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2Rupa – organik dan geometri 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahankertas lukisan.2 Menggunakan unsur seni( garisan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.1 Alat .1Garisan.3. 1.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.tiada 1.1.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. warna 1 karya pemandang an ”Pokok” 33 . 1. Apresiasi terhadap karya seni. pembaris Bahan Kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1.2 Kepelbagaian – garisan.2.2.1.1.3.2.4.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media.2. krayon 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3. Apresiasi Seni 2.1.1.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 34 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat Berus. 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2Mengetahui penggunaan media.ubu kentang.1.2.1.organik 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. bawang 2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2 Bahanwarna poster / tempera kertas lukisan.1.palet.2Jalinan – tampak dan sentuh 2. 2.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1Rupa.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2 Menghasilkan corak teknik capan.1.1 Alat –berus.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. 2.1 Murid dapat mengenal. 2. palet.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 hiasan dinding teknik capan 34 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 2.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2.3.kentang.3Warna – premier dan sekunder 2.1. Apresiasi terhadap karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2.1 unsur seni 2.2.1.2.2 Prinsip rekaan 2. bawang Bahan Kertas lukisan.1.4.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.1Rupageometri 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.4.1.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.1.2. 3.2 Prinsip rekaan 3.1 Alat – pen marker.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2Mengetahui penggunaan media.3. 3.2.1.1.gam.2.4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil ”Model Beluncas” 35 .4. gunting Bahan Kertas warna.1 unsur seni 3. 3.2. gam.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.gunting 3.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 35 Tajuk Beluncas Jenis Media : Alat Pen marker.1.2. Apresiasi terhadap karya seni. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. kotak 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.3.2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Murid dapat mengenal. pensil.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4. 3.3Warna – premier dan sekunder 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.1.2 Bahankertas warna.

1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Rupageometri 4.2 Bahankertas warna.3.3 Warna – premier 4.1. Apresiasi terhadap karya seni.4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Garisan – lurus dan selari 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.1.2Mengetahui penggunaan media.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.1.2.2 Prinsip rekaan 4.2.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa Murid dapat menghasil ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 36 Tajuk Hiasan Dinding/Ketupat Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. reben.1.3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Murid dapat mengenal. reben.2. 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.1 Alat gunting 4. 4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.2. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.1. 4. 4.4.1. gam 4.1 Unsur seni 4.2. 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. Apresiasi Seni 4.4. 36 .

1 Alat – berus warna. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 37 Tajuk Buah betik Jenis Media : Alat berus.3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Prinsip rekaan 1.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. 1. 1. 1.1 Kontra – warna 1.1.1 Murid dapat mengenal.2 Penegasan – dapat menarik perhatian 1 karya lukisan ”Buah betik” 37 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.1.3. surat khabar lama 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2Rupa – organik 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2 Bahankertas lukisan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2.4.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1.palet. 1.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1. 1.1.4.2. palet. Bahan Kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya seni.1.1.3 Warna – premier dan sekunder 1. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2Mengetahui penggunaan media.1 unsur seni 1.1Garisan.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1.4. palet Bahan Kertas lukisan. 2.1.1 unsur seni 2.2.4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3.1.1 Murid dapat mengenal.1.1.1 Harmonibentuk 2. 2.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. palet 2.1 Alat – berus.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi Seni 2.1.organik 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Benda 38 Tajuk Pembalut Buku Jenis Media : Alat Berus.2Mengetahui penggunaan media.4. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.warna poster / tempera 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan.2Jalinan – tampak 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.3Warna – premier dan sekunder 2.2 Kontra – warna 2.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.3 Ritma & pergerakkan . 2. Apresiasi terhadap karya seni.rawak 1 ”Pembalut Buku” 38 .2.1 Teknik – Titisan Ekspresi Kreatif 2.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.3.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. 2.2 Bahankertas lukisan.1Rupa.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2..1.1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Prinsip rekaan 2.

1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Imbangan semetri 1 karya ’Ikan Bawal” 39 .2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.2. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. 3.2.4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1.2Mengetahui penggunaan media.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3. 3.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 39 Tajuk Ikan Bawal Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.1.1 Murid dapat mengenal.2.3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1 Ala.1.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.tiada 3.3Warna – premier dan sekunder 3.2 Prinsip rekaan 3.1. 3.4.2Bahankertas warna. 3.1Rupageometri 3.4. pen marker 3.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 unsur seni 3. 3. Apresiasi terhadap karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3.2. 3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.

1.2.1.1.1Rupaorganik & geometri 4.2.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.4 Jalinan – tampak 4.2 Prinsip rekaan 4.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4. puzzle wau bulan.1 Alat – gunting 4.2 Garisan – melengkung 4.2 Bahanpensil.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.4.1 Murid dapat mengenal.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 4. 4. 4. Apresiasi Seni 4.2Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”. kertas lukisan. 4.1.1.4. 40 . gam 4.1 Kontra – warna 4.1.2. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.1.3. 4.3 Warna – premier.2. sekunder & tertier 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan (puzle wau) 40 Jenis Media : Alat gunting Bahan Pensil warna. pensil.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. pensil warna.3. Apresiasi terhadap karya seni.2.puzzle wau bulan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful