Er verdiene i håvamål og Sagaen om Gunnlaug Ormstunge fortsatt gjeldende i dag?

Av Thomas Oddsund, 4PBA
I denne teksten vil jeg greie ut om verdiene i det norrøne samfunnet som vi ser dem igjennom Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og i Håvamål. Jeg kommer også til å drøfte om vi finner de samme verdiene i vårt samfunn her i Norge. Ære var en veldig viktig verdi i det norrøne samfunnet. Dette ser vi flere ganger i sagaen om G.O. og i håvamål. I sagaen om G.O. ser vi det flere steder. Når han er på besøk hos jarlen i Nidaros, svarer han jarlen på en måte som gjør at han vanærer jarlen. Dette fører til at han blir bortvist fra Nidaros. Senere fremfører han et kvad på Vest-Gøtaland hvor han gjør ære på jarlen, og bortvisninga blir dermed opphevet. Vi ser det også når Gunnlaug og Ravn får sjansen til å fremføre kvad foran kongen, hvor Gunnlaug vanærer Ravn sin far og fremhever sin egen. Etter at de har fremført kvadene blir de bedt om å kommentere hverandres, og Gunnlaug sier i sin kommentar Vel, herre, det er et fagert kvad, akkurat som Ravn selv, men lite merkverdig. før han så spør Ravn i påsyn av kongen Men hvorfor dikter du en flokk til kongen? Syns du ikke han er verdt ei dråpe? . Gunnlaug påpeker der Ravns manglende evne til å kvede ei dråpe som kongen fortjener. Ravn kvedet ei flokk, som er for de som har en lavere status i forhold til kongen, som høvdinger. Vi ser også i samme tekst hvordan krenkelse av æren blir svart på med hevn, og det viser hvor viktig det var å opprettholde æren. Det er også en reaksjon på negative handlinger mot en selv. Når Gunnlaug overnatter hos en rik bonde på Grimstunga, tar sauepasseren hesten til Gunnlaug og sliter den ut. Som en reaksjon slår Gunnlaug sauepasseren i svime, han tok altså hevn for en handling som var ødeleggende ovenfor han. Et annet eksempel er reaksjonen Gunnlaug sin slekt foretar seg ovenfor Ravn sin slekt. Etter at Illuge har sett Gunnlaug i drømmen sin, og hørt hvordan Ravn vanæret han, dreper han flere av Ravn sin slekt uten at de gjengjelder dette. I det tilfellet tok de hevn for en æreskrenkelse begått av Ravn. God ætt er også viktig for æren. Hver gang en person blir presentert i sagaen, blir fedrene til foreldrene fremhevet, som regel mest for faren. Dette ser vi allerede i starten, da de presenterer Torstein slik; Torstein het en mann, han var sønn av Egil, sønn av Skallagrim, sønn av Kveldulf herse fra Norge. Mora til Torstein het Åsgerd Bjørnsdatter. Her ser vi altså at ætten blir presentert helt tilbake til den første som kom til Island, og det er således en ærefull ætt. Når Illuge spør Torstein om Gunnlaugs frieri til helga er det første han fremhever at Torstein kjenner deres ætt, altså var det en god ætt og enda en grunn til at Gunnlaug var en ærefull person. I Håvamål står det mye om hva en ikke skal gjøre. Det blir sagt mest om hva som er skamfullt og ikke, og siden en skamfull handling ikke bringer med seg ære kan vi på den måten se hva en ikke skal gjøre for å leve et ærefullt liv. Parallellstrofene 10 og 11 handler om det at det er ingen skam i å være smart. Bedre bør å bære har ingen enn mye mannevett starter begge med, altså er det ingen skam i å være smart, det er derimot en av de beste egenskapene du kan ha. I strofe 11 frarådes det å

Dommen vil også bli husket som en del av ettermælet. som vi ser i parallellstrofene 36 og 37. Når Gunnlaug ankommer jarlen. han er forelsket. verre niste på vegen har ingen enn den som har drukket for mye. det kan dermed sees på som skamfullt. Når hun ligger for døden. noe som igjen går på dette med å vise respekt ovenfor andre. du skal altså vise respekt ovenfor den personen. Å tigge er også en skamfull handling. da svarer Gunnlaug Det kan vel hende det. frender dør. da i parallellstrofene 76 og 77. fordi da har man et ærefullt ettermæle og blir husket lenge. en sjøl dør på samme vis. 76 sier men ordets glans skal aldri dø.drikke seg full. Etter at Gunnlaug har kommet tilbake til Island. og det ser vi i begge tekstene. og dermed viser en også respekt. I strofe 3 fremheves det at du skal være gjestmild og hyggelig ovenfor fremmed besøk. Det samme gjelder strofe 4. selv om hun gifter seg med en ny mann. en skal vise respekt ved å ta hensyn. . Vi ser fortsatt hvordan andre er frekke mot andre. Ettermæle viser seg som en verdi i Håvamål. Denne verdien ser vi også i Håvamål. Dette liker ikke Gunnlaug. i flere former. før hun siger sammen og dør. Ravn kved ei vise hvor han sier at det finnes flere jenter sørover han kan gifte seg med. men ikke på samme måte. Ære i dagens samfunn eksisterer fortsatt i vårt samfunn. Strofe 8 går også på dette. selv om det finnes flere fagre piker å gifte seg med. men være ydmyk ovenfor andre. I sagaen om Gunnlaug Ormstunge blir Gunnlaug straffet når han ikke viser respekt for andre. En skal respektere andre. Således kan det også sies at det er viktig å leve et ærefullt liv. Strofe 77 sier at det er vel så viktig som et ærefullt ettermæle som hvordan en dør. og derfor er det viktig å ikke dø på en æreløs måte. 36 sier med to geiter og tauraftet sal trenger en aldri tigge og 37 sier hjertet blør i brystet hos den som må tigge mat til hvert mål . hun ser på den en stund. ved at den sier at en skal skryte av andre. Denne kommentaren svarer Gunnlaug frekt med et kvad. den vil ikke dø. og han er respektløs ovenfor Ravn når de diskuterer hvem som skal være først. som igjen forårsaker at jarlen sier at du blir ikke atten til . men dette er bare i Sagaen om G. Strofe 6 sier at en ikke skal skryte. og da er det spesielt to hendelser som er fremtredende. og han kommer med et respektløst svar som gjør at han blir bortvist fra Nidaros. og dermed er det viktig å være en ordentlig og ærefull mann i livet. for å fremheve seg selv slik Gunnlaug gjorde mot Ravn foran . Den ene er når han er frekk mot jarlen i Nidaros. Han utfordrer med andre ord Ravn på grunn av kjærlighet. Dette fører igjen til at de slenger krasse bemerkninger om hverandres kvad når kongen spør om deres meninger. Begge åpner med Fe dør. finner han at Ravn har tatt Helga fra han. Igjen viser han at Helga er den eneste han vil ha. I siste kapittel ser vi hvordan kjærligheten Helga hadde til Gunnlaug lever videre. og han går langt i å få dette gjort. Respekt er også en verdi de setter høyt. får hun tak i kappen Gunnlaug ga til henne.O. I et samfunn hvor det var vanlig å gifte seg for å styrke ættebånd var dette uvanlig. men så synes ikke jeg . dom over hver en død . Selv om kjærligheten må vike for æren når han er hos den engelske kongen når han frykter krig. Den andre gangen er når han og Ravn står foran kong Olav Svenske. Strofe 76 sier altså at ens ettermæle vil leve for alltid. Kjærlighet er en annen verdi vi ser. slik at det blir avgjort hvem som skal ha kvinnen. og han blir straffet av Ravn ved at Ravn tar Helga fra han. men her står det også at en ikke skal mase eller snakke for mye. i ærefullt ettermæle og 77 sier jeg vet ett som aldri dør. Gunnlaug utfordrer også Ravn til holmgang. kommer en av hirdmennene til jarlen med en kommentar. Gunnlaug har lyst til å gifte seg med Helga fordi han er betatt av henne. står det.

Mange som mobber andre. noen for å beskytte sine kjære og andre for å beskytte kjærligheten. Det er faktisk en egen sjanger for det. Viggo som barnemorder. Ettermæle er heller ikke like viktig. Fotballsupportere er spesielt en gjenganger her. på grunn av det ene eller andre. gjør dette for å sette personen i et dårlig lys og dermed vil en selv se bedre ut. Dog. Selv om en kan stille spørsmålstegn ved dette når man ser hva personer og land gjør mot hverandre. Årsaken til dette er varierende. filmer og sanger blir laget med dette som tema. Breivik som en . Drap. hvor det kommer hevnreaksjoner den ene og den andre veien. Det gir ikke alltid den samme statusen lenger. men dette gjelder ikke lenger. de kysser. Giftemål i Norge er i de aller fleste tilfeller på grunn av kjærlighet. Anders Behring Breivik. En kan si at det først spiller noen rolle når personen har gjort virkelig gode gjerninger eller onde gjerninger. ser vi også uskyldige former for hevn støtt og stadig. Akkurat som i sagaen går mennesker også til voldelige skritt på grunn av kjærligheten. det er først da det blir et tema. mobbing osv. Det å drikke seg full blir fortsatt sett på av noen som en skammel. Det blir også tatt opp veldig ofte i underholdningens verden. så er det noe som har endret seg. Vi ser også forelskede personer overalt. for eksempel når en person skremmer en annen vil ofte den som ble skremt prøve å ta hevn ved å skremme skremmern . Personer som Viggo Kristiansen. Dette i former som banner med bemerkninger om hverandre. ran. om enn ikke alltid like frivillig hos den ene parten. er mange ganger motivert av hevn. Fra vi er små blir de aller fleste av oss lært til å respektere andre mennesker uavhengig av religion. På den måten kan vi si at vi fortsatt har holmgang som i sagaen. men mange steder. Vi ser dette også i det hverdagslige livet. Å være smart blir fremhevet som en positiv egenskap i Håvamål. Vidkun Quisling og andre vil bli husket som ondskapsfulle på grunn av at de er dømt for ondskapsfulle handlinger. Man kan også spørre seg om flere negative nyhetssaker om diverse kjente personer kan være forårsaket av en person med hevn som motiv. Spesielt når det kommer til arbeid er mange kjappe på å fremheve hvordan deres løsning ville vært bedre.kongen. Kjærligheten i dagens samfunn er en verdi de aller fleste setter veldig høyt. På arbeidsplasser og andre steder hvor en presterer på ulike nivåer skjer det fort at en person kritiserer en annen for hans mangler eller dårlig arbeid. Respekt er også til stede i vårt samfunn. I dag kan en få trygd. Selv om vi ser mye av det samme i andre former i dag. men mange smarte personer har erfart at det også kan bety mye mobbing på skole og arbeidsplasser. støtte og andre ting fra staten. leier hender og holder rundt hverandre.. spesielt om den som er smart ikke oppfattes som kul av resten. er det ofte hevn som ligger som motiv. da mange bøker. de blir banket fordi de truet en person sine kjære eller de prøvde seg på kjæresten til en annen. Noen på grunn av utroskap. henge opp plakater i motstanderens by og andre uskyldige former. etnisitet. men det skjer fortsatt. folk som blir banket opp. man går til NAV for å tigge penger om en går uten jobb og enkelte tar det skrittet at de setter seg på gata og tigger. I mange av sakene vi ser i media om disse hendelsene. Hevn ser vi også titt og ofte. i på alle de tre feltene. men er sosialt akseptert og spesielt i helgene ser man den ene fulle personen etter den andre. utseende osv. Det er ikke sjeldent at folk blir banket opp fordi de hadde sex med kjæresten til en kar. selv om denne kanskje viser seg senere å ikke være like ekte som man trodde. I Håvamål står det at det er en skam å tigge og at en skal klare seg selv. Det gjelder ikke overalt. det kan være alt fra trynefaktor til egne mangler en prøver å skjule. selv om mange slemme handlinger er utført av en person med hevn som motiv.

Folk er fortsatt opptatt av ære. det samme kan sies om flere punkter i håvamål. Ettermæle betyr langt mindre enn det gjorde før. Ja. om enn i noe endrede former. men det er ikke mange som tenker på sitt ettermæle. Fridtjof Nansen og andre huskes som gode mennesker. Henrik Ibsen. Samtidig vil mennesker som Gunnar Kjakan Sønsteby. respekt mellom mennesker er fortsatt viktig og kjærlighet står mye høyere. Kjakan som motstandshelt fra andre verdenskrig. så blir han ikke husket så lenge i ettertid. Men går vi ned til den jevne nordmann. men i andre former og er ikke sosialt akseptert om det volder skade. Verdiene i det norrøne samfunnet lever på en måte videre i dagens samfunn. men i varierende grad og på nye måter. Ibsen som en av Norges største forfattere og Nansen som en av Norges største polfarere og eventyrere. og dermed er ikke hans ettermæle like viktig. Så dermed er konklusjonen at selv om samfunnet har endret seg mye iløpet av årene siden det norrøne samfunnet. Hevn lever videre. Ære har blitt til sosial status.terrorist og Quisling som landsforræder. det er viktig å leve et godt liv og være et godt menneske. . respekt og kjærlighet. lever fortsatt flere av verdiene videre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful