Aplicarea corecta a normelor juridice, presupune cunoasterea cu exactitate a continutului prevederilor lor.

Interpretarea dreptului este tocmai acea operatie logico-rationala, care tinde la lamurirea sensului legii sau al unui alt act normativ, si a continutului exact al acestora. Necesitatea interpretarii este justificata de faptul ca in procesul aplicarii dreptului, organul de aplicare (judecatorul, organul administrativ, etc.) trebuie sa clarifice cu toata precizia textul normei juridice, sa stabileasca compatibilitatea acestuia in raport cu o anumita situatie de fapt (de o speta ce se deduce in fata sa). Norma juridica avand un caracter general si impersonal, se refera la cazuri tipice. Aplicarea ei se face insa la cazuri concrete, care ridica uneori o serie de aspecte specifice. a. Legiuitorul nu poate sa prevada, in cadrul normelor juridice, toate situatiile ce se pot intalni la aplicarea acestora, el fiind obligat sa se mentina la un nivel de generalitate. Exemplu: art. 37, 38 din Codul familiei si art. 40 din Codul familiei - In lipsa unei invoieli intre parti, instanta pentru motive temeinice poate sa incuviinteze ca sotul care a purtat in timpul casatoriei numele celuilalt sot sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei. Prin notiunea de motiv temeinic, in sensul acestei dispozitii legale, care nu face vreo precizare, urmeaza a se intelege orice interes care ar fi vatamat prin schimbarea numelui purtat de sot in timpul casatoriei, interes care poate sa fie nu numai moral, ci si material. b. Necesitatea interpretarii normei juridice decurge si din faptul ca, in redactarea lor, se foloseste o exprimare concisa, legiuitorul concentrand la maximum ideile pe care vrea sa le exprime. Organul de aplicare (interpretul) este obligat sa constate sensul normei de drept, sa verifice cu ce inteles utilizeaza cuvintele legiuitorul, daca acesta a gandit ori s-a exprimat concret sau abstract, daca a facut enumerari limitative ori s-a mentinut in limitele unei reglementari cadru. Interpretul (organele de interpretare) trebuie sa dezvaluie in procesul aplicarii prin interpretari, continutul real al normei, intreaga gama de situatii pe care legiuitorul a avut-o in vedere la redactarea ei. Cu cat reglementarea cuprinsa in norma juridica este mai minutioasa, cu cat ea are in vedere o diversitate de elemente, cu atat problemele interpretarii sunt mai putine. c. In perioada cat o norma este in vigoare pot apare fapte noi care, neexistand in momentul elaborarii legii, n-au fost prevazute in mod direct si concret. Se elaboreaza de asemenea, o serie de noi norme care ating intr-o masura mai mare ori mai mica sfera de aplicare a normelor existente. Pentru aplicarea corecta a actelor normative in asemenea situatii, este necesara interpretarea lor, compararea si studierea lor impreuna cu alte dispozitii legale.

tendinta regimurilor autoritare. despotice. de altfel. interpretarea normelor juridice se clasifica in: . De multe ori continutul vointei exprimate in legi necesita o completare. atat de cetateni cat si de organele de stat. dupa care judecatorul e dreptul care traieste. in care legiuitorul explica intelesul unor termeni sau expresii folosite in redactarea legii penale.ca fiinta neinsufletita. In perioada pregatirii revolutiei burgheze. in gandirea posibilitatilor sale de interpretare "creatoare".nu rezista. f. Napoleon ar fi exclamat: "Mon Code est perdu?". De multe ori. Intrucat in acest sistem predomina ca izvor precedentul judiciar si obiceiul. nu poate ramane total exterior acesteia. Este cunoscut. Judecatorii natiunii . spre pilda faptul ca la aparitia primului comentariu al Codului civil francez. de o anumita ordine a cuvintelor din text. interpretand norme de drept. In lumina celor aratate. interpretarea este relativ mai libera. De exemplu in cadrul Codului penal exista titlul 8 art. In imperiul roman .interpretare . In primele zile dupa elaborarea ei. nici blandetea .nu sunt "decat gura care rosteste cuvintele legii".d. teza predominanta a fost aceea a necesitatii respectarii de catre judecator a literei legii. de folosirea semnelor de punctuatie precum si de intelesul unor termeni. Ca izvor de drept cu o mai mica extindere. Dreptul organului de aplicare de a face interpretarea normei aplicabile a fost justificat in mod diferit de-a lungul timpului iar intinderea acestui drept a variat in raport de intelesul dat interpretarii si de raportul rezultatului interpretarii cu vointa legiuitorului.domina principiul ca legea nu putea fi interpretata decat de cel care a facut-o. Punctul de vedere evolutionist a admis extinderea si adoptarea continutului legii pe cale de interpretare. Uneori se ridica anumite probleme legate de redactarea gramaticala a textului de lege. Felurile interpretarii normei juridice In teoria dreptului. Interpretarea este calea care face posibila punerea la curent a cetatenilor si a organelor de aplicare cu o serie de aspecte privind noua norma. legea este interpretata restrictiv. Imaginea pe care o ofera Montesquieu judecatorului . o intregire. norma juridica este cunoscuta sub toate aspectele ei. Aceasta este. in textele de lege sunt folositi anumiti termeni al caror sens difera de cel obisnuit. Interpretarea este un moment al aplicarii dreptului.140-154. Problematica interpretarii cunoaste forme specifice de afirmare in sistemul de drept anglo-saxon. Mai apropiata de realitate apare conceptia aristotelica. pe care n-o poate atenua nici duritatea. e.oficiala . rezulta ca judecatorul.nota Montesquieu .

interpretare cazuala. potrivit cu dispozitia normativa si ia masuri. sau de organele administratiei. care este realizata de instantele judecatoresti (interpretarea judiciara). si . avand de solutionat o cauza. ea este facultativa. verifica modurile in care au fost realizate drepturile si obligatiile. Interpretarea are forta juridica (este obligatorie) pentru cauza respectiva si fata de participantii la aceasta cauza. si mai poarta denumirea de interpretare doctrinara. de restabilire a ordinii de drept incalcate si de aplicare a sanctiunii. in operele stiintifice spre deosebire de interpretarea oficiala (in oricare din formele sale) interpretarea neoficiala nu are forta juridica.a majori ad minus -. pe cand cea neoficiala este facultativa. Organele care emit acte normative (organele legiuitoare sau organele administrative) procedeaza uneori la interpretarea acestora prin acte normative interpretative. Acest gen de interpretare priveste in mod direct procesul de aplicare. Interpretarea oficiala este realizata de catre organe de stat care au atributii fie in procesul elaborarii normei juridice. deoarece ea este cuprinsa. In functie de sfera obligativitatii ei interpretarea oficiala poate fi grupata si ea in: . Interpretarea oficiala are un caracter obligatoriu. poate si mai putin" . dupa ce stabileste cu maxima atentie circumstantele cauzei. Acest gen de interpretare constituie o interpretare legala sau generala. organul de aplicare verifica corespondenta situatiei de fapt infatisata in fata sa. Organul de aplicare.. fara forta juridica. Dezbatand cauza. Poarta si aceasta denumire. si este interzis sa se pronunte pe cale de dispozitii generale. care sunt consecinta analizei efectuata in cadrul cercetarii . iar actul normativ interpretativ va face corp comun cu actul interpretat (aplicandu-se deci retroactiv). atunci cand se impun. de obicei. Opiniile formulate in doctrina. Interpretare neoficiala = sau doctrinara.neoficiala Interpretarea oficiala este obligatorie si ea mai poarta denumirea de interpretare cu forta juridica.cea la care ne-am referit. Nimic nu se poate opune ca un organ emitent al unui act normativ sa-l si interpreteze in baza principiului: "cine poate mai mult. Atunci cand organul emitent isi interpreteaza propriul act. el este o interpretare de caz. califica juridic cauza si in vederea emiterii actului de aplicare (o hotarare judecatoreasca sau un act administrativ) procedeaza la interpretarea normei juridice selectionate pentru a emite un act de aplicare a legii.interpretare generala . aceasta interpretare poarta denumirea de interpretare autentica. Organul de aplicare nu se poate pronunta decat in legatura cu speta ce s-a dedus in fata sa. fie in procesul aplicarii normelor juridice. cu ipoteza abstracta a normei juridice.

analiza cauzei pe care o reprezinta putand fi luata in consideratie de catre instanta de judecata sau putand fi respinsa (cu precizarea ca atat acceptarea cat si respingerea interpretarii avocatului netrebuind a fi motivate de judecator). 2. norma juridica din partea speciala a Codului penal n-ar putea fi aplicate corespunzator vointei legiuitorului daca n-ar fi permanent raportate la normele juridice continute in partea generala a codului. interpretare care constituie suportul intelectual al deciziei sale. Spre exemplu se vor trage concluzii diferite cand se utilizeaza conjunctia "si" si "sau". Asa spre exemplu. rupta de alte norme juridice. vointa legiuitorului (sensul legii) poate fi stabilita printr-o interpretare sistematica. Metoda gramaticala .teoretice a dreptului. deci. a sistemului de drept.are ca obiect stabilirea sensului comandamentului cuprins in norma juridica prin analiza gramaticala (sintactica si morfologica) a textului normei juridice. a unei ramuri si. Norma juridica nu exista izolat. In multe situatii. daca legiuitorul le foloseste in acceptiunea lor comuna sau intr-o acceptie specific juridica. ci pe norma juridica selectionata a se aplica in cazul respectiv. 3. Organul de aplicare nu este legat de interpretarea continuta intr-o lucrare stiintifica. Interpretarea gramaticala priveste textul legii.a unei institutii. Metodele interpretarii normelor juridice 1. Organul de aplicare da propria sa interpretare normei juridice. Exemplu: pedepsele cumulative sau pedepsele alternative.priveste modalitatea de stabilire a sensului unei norme juridice prin incadrarea sa in economia actului normativ din care face parte sau prin raportarea sa la economia altor acte normative. Interpretarea facultativa se regaseste si in pledoaria avocatului. Interpretul va stabili sensul cuvintelor. Metoda istorica . In interpretarea gramaticala organul de aplicare urmareste si modul de imbinare al cuvintelor in propozitii si fraze precum si sensul unor conjunctii. Metoda sistematica . pot fi evocate in procesul aplicarii dreptului. dar ele nu sunt obligatorii. iar solutia sa nu se poate intemeia pe o atare interpretare. O regula concreta in teoria dreptului este aceea ca orice interpretare trebuie sa se faca in conformitate cu cadrul (sistemul) din care face parte norma interpretata.urmareste sa explice intelesul normei juridice prin luarea in . modul de folosire a acestora in text. Ea este parte componenta a unui sistem . text care ridica interpretului problema mai larga a sistemului de semnificatii (sistemul comun al limbajului).

a fortorii etc. Utilizand aceasta metoda interpretul va putea desprinde motivul practic care a inspirat o anumita reglementare. Argumentul per a contrario se bazeaza pe legea logica a tertului exclus. . neprevazuta in ipoteza acesteia. daca o persoana. la evocarea principiilor de drept si chiar la sentimentul de echitate prezumat in fiecare norma de drept. Argumentul a majori ad minus (cine poate mai mult. va cerceta lucrarile preparatorii ale actului normativ. de analiza logica a textului normei juridice. reactiile din presa vremii. prin aplicarea legilor logicii formale. o a treia posibilitate nu exista. in afara de cea oferita de el. In realizarea metodei logice de interpretare organul de aplicare se foloseste de o serie de argumente ale logicii formale. In cadrul interpretarii istorice se poate recurge. expunerile de motive. care se neaga una pe alta. etc. a majori ad minus. Utilizarea acestui argument are un efect extensiv (determina largirea sferei de aplicare a normei juridice interpretate). poate si mai putin). Argumentul a fortiori. Interpretarea logica apare ca o desavarsire a celorlalte metode. daca motivele care au fost avute in vedere la adoptarea normei juridice se regasesc cu si mai mare putere in situatia respectiva. ea permite implicit si mai putin (ex. de asemenea la compararea reglementarii actuale cu reglementarile anterioare in materie. Acest argument pleaca de la premisa ca in cazul notiunilor contradictorii. Astfel. interventiile cu ocazia dezbaterii actului normativ. Metoda logica . etc.consideratie a ceea ce se cheama . o norma juridica poate fi aplicata la o situatie concreta. Interpretarea prin reducere la absurd (ad absurdum) consta in stabilirea adevarului tezei de demonstrat prin infirmarea tezei care o contrazice (este vorba de o demonstratie indirecta). Potrivit rationamentului a fortiori (cu atat mai mult). amendamentele propuse (acceptate sau respinse de Parlament). de analogie. 4. cealalta este falsa. Argumentul a majori ad minus (de la mai mult la mai putin) deriva din rationamentul "a fortiori" stabilind ca daca legea permite mai mult. De multe ori. doar una poate fi adevarata. Ea implica aprecieri rationale realizate prin operatiuni de generalizare. interpelarile. In acest caz el va apela la documente. per a contrario.imprejurarile social-istorice care au stat la baza elaborarii si adoptarii legii. mijloace normative folosite pentru atingerea scopului.occasio legis . in virtutea dreptului de proprietate poate sa instraineze un lucru. scopul reglementarii. interpretul trebuie sa recurga la traditia istorica. cum ar fi: ad absurdum.este cea mai larg intalnita intre procedeele de interpretare a normei juridice. conduce la concluzii absurde (contrare legii). ea va putea implicit sa-l si inchirieze). etc. interpretul demonstreaza ca orice interpretare data textului normei juridice.

In dreptul modern. contine o regula de principiu si de drept comun o dispozitie cu caracter general. cand se putea face mai mult. Este vorba de drepturile pe care la avea femeia maritata asupra imobilului dotal.Exista o singura exceptie de la acest principiu. nu gaseste o norma corespunzatoare. inainte de Justivoian. Aici functioneaza principiul legalitatii. Acesta este aplicabil in dreptul privat. Lui nu-i este ingaduit sa faca distinctii acolo unde legea nu distinge. o asemenea norma fiind precum am vazut. el va solutiona cauza pe baza principiilor de drept. de stricta interpretare. cand judecatorul va cauta in alte norme pentru a gasi o rezolvare a cazului (prin analogie cu o dispozitie asemanatoare). litera sa. Argumentul a pari se intemeiaza pe rationamentul ca pentru situatii identice sa se pronunte solutii identice. asa cum este situatia normelor prohibitive. O atare operatiune nu mai este posibila cand textul contine o norma exceptionala. Aceasta regula este dictata de interesele ordinii publice si de autoritatea justitiei. In dreptul penal o asemenea posibilitate nu este recunoscuta. el face apel fie la o norma asemanatoare = analogia legis = fie la principiile de drept = analogia juris =. exprimand ideea ca. decat cele prevazute expres de legea penala.ubi lex non distinguio. Analogia Atunci cand organul de aplicare fiind sesizat cu solutionarea unei cauze. . din rationamentul "a fortiori". incriminarii (nullum crimen sine lege) si principiul legalitatii pedepsei (nulla poena sine lege). Organul de aplicare (judecatorul sau organul administratiei) trebuie sa observe in activitatea sa textul legii. . Aceste principii nu-i permit judecatorului sa declare noi fapte ca infractiuni si nici sa stabileasca alte pedepse. care reprezinta acel ideal de ratiune si justitie care sta la baza dreptului pozitiv. Cand nu gaseste o asemenea reglementare in nici o norma. dar nu se putea face mai putin. judecatorul este obligat sa se pronunte si atunci cand legea este neclara sau tace. se aplica numai pornind de la un caz special la unul general. de asemenea. dar si spiritul sau. O asemenea deducere nu este permisa decat atunci cand textul care este extins astfel. oarecum opus argumentului "a majore ad minus". in cazul in care legea interzice mai putin. ea interzice implicit si mai mult. Acest rationament. nec non distinguese debemus 5. Este vorba de deducerea unei reguli pe cale de analogie. Atunci. Astfel. Argumentul a minori ad majus (de la mai putin la mai mult) deriva. femeia putea vinde imobilul dar nu-l putea ipoteca.

fie incapabili. nefiind motive de a extinde sau de a restrange aplicarea dispozitiei in cauza. conform art. In general. instituite prezumtii legale.1 din Constitutia Romaniei "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor. In aceasta situatie. la o analiza profunda a textului normei juridice. in urma interpretarii textului legal care se refera la faptul ca "copiii sunt obligati sa ingrijeasca parintii aflati la nevoie". de o interpretare literala (ad literam). ori care contin enumerari limitative. ci toate actele normative (hotarari de guvern. atunci cand. De exemplu. atunci cand se ajunge la concluzia ca sfera cazurilor la care se refera textul normei juridice este. ordine si instructiuni ministeriale etc. Aceasta situatie este intalnita frecvent in cazul textelor clare precis redactate. a libertatilor si a intereselor sale legitime". a suprematiei sale si a legilor este obligatorie". in realitate. se poate ajunge la trei solutii: 1) Textul legal descrie exact sfera cazurilor la care se refera norma juridica. potrivit art. din formularea normei juridice. se ajunge la o interpretare restrictiva in cazul textelor legale care contin enumerari limitative.Rezultatele interpretarii normelor juridice In urma interpretarii normelor juridice. mai larga decat rezulta din modul de redactare a textului respectiv. pentru ca o parte dintre acestia sunt fie minori. In cazul de fata. se ajunge la continutul real al textului (mai restrans).21. Astfel. nu pot fi invocate argumente care sa conduca la restrangerea sferei persoanelor ce se pot adresa justitiei pentru apararea drepturilor. in mod aparent. Este vorba. in sensul ca nu toti copiii au aceasta obligatie. textul trebuie interpretat "ad literam". asadar.51 din Constitutia Romaniei. a libertatilor si intereselor lor legitime. 3) Interpretarea este restrictiva.) incluse in acceptiunea larga a notiunii de "lege". 2) Interpretarea este extensiva. "Respectarea Constitutiei. se observa ca sfera cazurilor la care se refera este mai restransa decat rezulta. termenul de "lege" trebuie interpretat in mod extensiv in sensul ca fiecare cetatean este obligat sa respecte nu numai legea (ca act normativ al Parlamentului). exceptii. . Astfel. alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful