You are on page 1of 3

Датум: 05.10.

2006, 16:49

ИСПРАВЕНА ПЕЧАТАРСКА ГРЕШКА

Битола за малку ќе се претставуваше како бугарска
Малку фалеше каталогот „Сигналитика“ пред меѓународната јавност да го претстави
урбаното наследство на Битола, еден од најстарите градови на Балканот, како бугарско.
На насловната страница на овој промотивен материјал, испечатен неодамна во Битола, е
запишан зборот „Блгарско“. Овој промотивен материјал беше изработен во рамките на
партнерскиот проект меѓу Министерствата за култура на Македонија и на Франција,
амбасадата на Франција, македонските и француските градови. Деградирањето на
македонското културно наследство преку овој каталог го спречија битолските советници,
кои јавно се спротивставија тоа да се прикажува како бугарско.
- Ниту Битола е бугарска, ниту јас се чувствувам како Бугарин. На корицата на
проспектот на таа сигналитика, што се фалевме дека ќе оди низ светот и ќе ги
популаризира градот и култура, со старословенски букви, незабележително, пишува
„Блгарско“. Не верувам дека ова намерно го направи француската амбасада, но некој
најверојатно го подметна - рече советникот Панде Манојлов.
Каталогот „Сигналитика“ го изработуваше стручна работна група координирана од
почесниот конзул на Франција во Битола, Калиопа Кривашија Стилиновиќ. Таа вчера
негираше дека изборот на старословенските букви е направен намерно.
- Направен е несреќен избор на букви од стара плоча, која е зачувана во Заводот и музеј
во Битола, со цел корицата да биде поестетска. Изборот случајно го направи графички
дизајнер, а на каталогот работеше стручна екипа од битолскиот Завод. Кога ги
идентификувавме буквите, веднаш го запревме печатењето, а од новиот каталог ќе бидат
исфрлени нерегуларностите - рече конзулот.
(Ж.З.)
Link:

http://www.dnevnik.com.mk/default-mk.asp?ItemID=83BB422E5CDD9F4698F43FB94C17BBA7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ето от къде е дошла тази „печатарска грешка”:
През декември 1956 година при събарянето на Чауш джамия в гр. Битоля, която
вероятно е градена с камъни от Битолската крепост, е намерена плоча с надпис от
времето на цар Иван Владислав. В плочата владетелят съобщава за обновяването
на Битолската крепост и упоменава, че е цар на България и "българин по род".
През 2006 година при изготвянето на туристически каталог на
Битоля, Френското консулство в Македония, съдействащо при изготвянето на
каталога, използва за корицата част от текста на плочата, съдържаща думата
"български". Забелязано от македонистките власти, това предизвиква гневна
реакция и прекратяване на печата. Френският консул се извинява за
"недоглеждането" и преиздава каталога. Горната статия на вестник „Дневник”
отразява скандала.
....................................................................................................................................................

Според западната историография, българските историци и македонските
историци от преди 1945 година Иван Владислав е български цар, владетел на
България 1015-1018 г.
Според югославските историци и македонистките историчари след 1945 година,
та до ден днешен „Јован Владислав бил македонски владетел со Самуиловото
царство од 1015 до 1018 година”
....................................................................................................................................................

Въпросната плоча на Иван Владислав, намираща се днес в Битолския музей:

Съдържание на надписа
Оригинал
† Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и
дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї
прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ч
҃ ѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ
же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ
начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м
҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы
же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ

самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа
кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь
Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщѹ

Превод

През лето 6523 (1015-1016) от сътворението на света обнови
се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец
български, с помощта и с молитвите на пресветата
Владичица, наша Богородица, и чрез застъпничеството на
дванадесетте върховните апостоли. Тази крепост бе
направена за убежище и за спасение и за живота на
българите. Започната бе крепостта Битоля през месец
октомври, в 20 ден, и се завърши в месец (…) в края. Този
самодържец беше българин по род, внук на Никола и
на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат
на Самуил, царя самодържавен, и които двамата разбиха
в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето
злато (…) а този в (…) разбит биде от цар Василий в годината
6522 (1014) от сътворението на света в Ключ и почина в края
на лятото.

Links:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_
%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB
%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2