You are on page 1of 3

Esrik Kült

Bir çok diğer Gelenek Esrik Kült’ü kaybetmeye mahkum, kafası uyuşturucu gözleri
yıldızlarla dolu tipler olarak görür. Kült’ün görünen deliliğinin arkasındaki metodu
ise kaçırırlar: sadece tüm bariyerleri aşarak – sosyal, teolojik, hatta geçici – iç
duvarlarının ötesine erişebilirsin. Zaman Usta’larının sözde “günah”larına diğer
bir çok büyücü yüzünü assa da Kültistler sex, dans ve uyuşturucunun zamanla
kanıtlanmış, riskli de olsa, bir yükselme yolu olduğunu fark etmişlerdir. Kült’ün
zengin bir tarihi vardır. Dallı budaklı görügörevlerinden Dionysus’umsu alemlere,
bu mistikler tarih boyunda sıradan olanın dışına çıkıp algılarını ve neyin gerçek
neyin gerçek olmadığı konusundaki konseptlerini değiştirmeye çalışmışlardır.
Kült’ün kendisi organize haldeki Esriklerin mümkün olan her yolla aydınlanma
arayışı ile doğmuştur. Deneylerinden, Zaman’ın limitlerinin sınırlarının dışına
çıkmayı öğrenmişlerdir. Bu yetenek, kurucu üyelerin yeteneklerini de göz önüne
alınca, Esriklere Konsey’de bir koltuk kazandırmıştır. Diğer büyücüler aşağılayan
bakışlarla baksalar da bu gezintideki mistiklerin(zamanında Kronos’un Görücüleri
diye bilinen) başarısını yadsıyamamıştır.

Zaman bu Geleneğin kalesidir; Bu Sanat genel olarak zamanda ileriye bakan – ve
hatta bazen zaman akışında ileriye zıplayan - eski Görücü’lere dayanır. Diğer
gruplar da bu tür yetenekleri başarmış olsa da hiçbirisi Kült’ün geçici olan
üzerindeki keskin başarısını geçememiştir. Birçok Kültist fark etme büyülerinde de
yeteneklidir. Esrikler genel olarak uzaklara bakan bakışları ile bilinirler. Bir çok kişi
bunu bol miktarda uyuşturucu kullanımına bağlasa da, akıllı olanlar zaman
görüsünün etkilerini fark ederler. Nitekim, siz de geçmiş, şimdi ve geleceği aynı
anda görseydiniz biraz taşlaşmış görünürdünüz.

Örnek Kültist, saygı duyulan öncüllerine çok az benzerlik taşır; genellikle
yaygaracı otoriteden hoşlanmayan tiplerdir. Gerçekte, hippi tiplemesi bu
Geleneğin en belirgin yüzüdür. Daha muhafazakar büyücüler Kült’ün
“dejenerasyonu” karşısında kafalarını hüzünle sallasalar da, anlayışlı olanlar
düzenliliğin grubun büyün felsefesine ters düştüğünü fark ederler – TÜM
bariyerleri daha yüksek bir arayış için yıkmak. Kült, sadece ismen bir
“Gelenek”tir; sadece ortak bir felsefe ve etik kod altında toplanmışlardır.

Kimilerine garip gelse de, Esrik büyücüler genellikle oldukça sorumluluk sahibidir.
Çoğu kodları kutsal arzulara dayandığı için kişinin kendisine zarar veren
davranışlar – intihar, cinayet, tecavüz, bağımlılık ve diğer türlü obsesiflikler ve
kendini yıkmak – en büyük suçlardır. Genel inanca ters düşecek şekilde, Kült seks
endüstrisi ve uyuşturucu ticaretinde nadiren yer alır. Çok az Kültist Uyuyanları
uyandırmaya çabalar. Bilirler ki bazıları Uykuda kalmalıdır.

Kült’ün kodu bireysel özgürlüğün altını çizer, ve anlamayanlara karşı bir
sorumluluğu ateşler. Akaşik Kardeşler ve Verbena gibi, Esrikler kendilerini iç
enerjilere odaklar. Bu enerjiler daha sonra uyuşturucularla yükseltilir, seksüel
ayaklanmalar, müzik de yardımcı olur. Birçok Kültist tercihi “günahlarını” sık sık
değiştirir. Bir tür günah’a olan bağımlılık kesinlikle bir Kültüst için hattın sonudur.
Kültist’ler çok ince bir çizgide yürürler.
Müzik en güçlü Esrik araçtır. Güçlü ritimler ve karmaşık harmoniler gizli iç güçleri
açığa çıkarır ve körükler. Çok az Kültist büyülerini bir miktar mırıldanma, dans
yada şarkı olmadan yapar. Geleneğin belki de en büyük başarısı Rock müziğin
popülerleştirilmesidir. Rock-and-Roll’un önde gelenleri Uyanmış mıydı yoks
Uyuyor muydu sorusu tartışmaya açık olsa da Kült’ün rock müzik üzerindeki etkisi
tartışılmazdır. Konserler, özelikle saf duyguyu tetikleyen coşkulu konserler, bir çok
Kültist’in takıldığı yerlerdir.

Felsefe: İçindeki şarkıya odaklan. Kişisel kafesinden dışarı uzat parmaklarını ve
kendini limitlerin ötesine kaldır. Herşey mümkündür! Hayat bir hediyedir, ve bir
çok şanssız piç sarma kağıdı bile geçemez.

Stil: Kült’ün büyüsü iç ve dış limitleri alt etmekten gelir. Verilen bir tür kurala
inandığın anda, sana daha çok aydınlanma için onları kırmayı öğretirler. Bu
yöntem Esriklere hızlı bir ilerleme şansı sunsa da şannsız Paradoks’a yenik
düşerler. Sanatları çoğunlukla algıyı ve bu algıyı saf duygular ile çarpıtmayı da
içerir.

Küre: Time

Genel Odak: Dans, müzik, seks, uyuşturucular(doğal olanlar, insan yapımı değil),
esans, mum, sanat

Organizasyon: Gezgin ve anarşist, Esrik Kült’ü yeni şeyler için dünyayı gezer.
Konserler, kabile toplantıları genel buluşma yerleridir. Seviye resmi olmayan bir
şeydir ve statü karşılıklı saygıya dayanır. Geniş toplantılar nadir ve ciddi şeylerdir.
Ne kadar anarşik olsa da Esrik büyücüler Chantry buluşmaların katılma
konusunda oldukça mantıklıdırlar – katılmak için bir sebep olduğu sürece.

Üye Kabulü: Muhtemel adaylar aydınlanmak için bir şans elde ederler, bir
görügörevinden uzun süreli bir yürüyüşe kadar herşey olabilir. Bundan sonraki
davranışları göz önüne alınarak Uyanmış olanlar kabul edilir. Adaylar genelde
bağlılık, prensipler ve çoğunlukla yetenek ve görünüşe göre seçilir.

Yardımcılar: Hayranlar, Eğlence sektörü çalışanları, hippiler.

Konsept: Müzisyen, dansçı, boşkafa, ortaçağa dönük, serseri, modern ilkeller.

Diğer Gelenekler Hakkında Düşündükleri

Akaşik Kardeşlik: Doğru fikir ama aşırı dogmatik.

Kutsal Koro: Asilik için yürüyen tartışmalar. Telaş derler birde!

Rüyakonuşanlar: Sanatımızın temelleri, şimdi biraz şöyle rahatlasalar...

Euthanatos: Ölüm için yaşamı bırakmak? Hayır, teşekkürler!

Hermetik Düzen: Ah, lütfen! Sanki büyü için tek bir yöntem varmış gibi. Bir
hayat edinin!

Ether’in Oğulları: Bilim böyle bir şey olmalı!
Verbena: Harika partiler düzenliyorlar. Çoğu biraz daha aydınlanabilir gerçi.

Sanal Üstatlar: Yükseliş’in bugünkü en büyük umudu. Bu kadar sikkafalı
olmasalar keşke.

Boş Olanlar: Siyah maskeleri bizim olasılıklarımıza karşı onları kör ediyor.