You are on page 1of 7

РЕЗУЛТАТИ OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 31.03.

2012 У ОШ " ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ"
РБ Презиме и име ученика

Школа и место

Наставник

1

2

3

4

5 Укупно

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
17
11
20
20
20
20
20
20
20
11
20
20
20
20
20
20
20
20
20
11
20
11
11
11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
0
20
15
15
15
20
0
5
20
20
20
20
20
20
5
5
15
20
0
0

20
20
20
18
20
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
20
0
0
0
0
0
0
12
20
0
0
20
20

20
20
20
20
15
20
15
5
5
20
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ранг

IV разред
1

Илић Никола

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

Данијела Вукојичић

2

Вулетић Мина

ОШ "ХРШ"

С.Паланка

Снежана Илић

3

Стошић Даница

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

Јелена Кузмановић

4

Миловановић Милана

"Иво Андрић"

Радинац

Ранка Радивојевић

5

Теодора Јанчић

ОШ "Радомир Лазић"

Азања

Слађана Јелић

6

Ивковић Анастасија

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

Марија Игњатовић

7

Рашковић Теодора

ОШ"Радомир Лукић"

Милошевац

Олгица Фермић

8

Јелисавета Алексић

ОШ "ХИМ"

С.Паланка

Виолета Даниловић

9

Спасојевић Немања

ОШ"Вук Караџић"

Крњево

Горан Богдановић

"Бранко Радичевић"

Смедерево

Данијела Миловановић

ОШ "Радомир Лазић"

Азања

Виолета Кељић

12 Кандић Бошко
13 Миленковић Лука

"Бранислав Нушић"

Смедерево

Душан Тодоровић

"Доситеј Обрадовић"

Смедерево

Драгана Ђорђевић

14 Дијана Пауновић
15 Димић Матеја

ОШ" Олга Милошевић"

С.Паланка

Јасмина Михаиловић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Горица Рајчић

16 Илић Јелена
17 Ђорђевић Исидора

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

18 Станковић Јована
19 Стевановић Сандра

"Бранислав Нушић"

Смедерево

"Сава Ковачевић"

Михајловац

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

"Сава Ковачевић"

Михајловац

22 Даринка Николичић
23 Тамара Милојевић

ОШ "ХИМ"

С.Паланка

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

24 Грујић Михајло
25 Васић Милош

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

"Иво Андрић"

Радинац

26 Лазаревић Младен
27 Марковић Урош

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

"Доситеј Обрадовић"

Смедерево

28 Матејић Милан
29 Огаревић Михајло

"Херој С.Младеновић"

Сараорци

"Бранислав Нушић"

Смедерево

10 Тимић Ирена
11 Матеја Милојевић

20 Јовановић Катарина
21 Чолић Дуња

100
100
100
98
95
89
86
85
85
80
80
75
75
75
71
67
65
60
60
60
60
60
60
57
56
55
51
51
51

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

30 Драшковић Софија
31 Петровић Јелена

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

32 Вићентијевић Милош
33 Савић Миња

"Херој С.Младеновић"

Сараорци

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

34 Милица Мијушковић
35 Радосављевић Ђорђе

ОШ "ХИМ"

С.Паланка

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

36 Динчић Немања
37 Симић Христина

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

"Бранко Радичевић"

Смедерево

38 Милош Радовановић
39 Стевановић Андријана

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

ОШ "Радица Ранковић"

Лозовик

40 Елезовић Наталија
41 Буџовић Верица

"Бранко Радичевић"

Смедерево

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5

11
17
20
20
20
20
20
20
20
20
11
20

0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0

0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

51
49
45
45
45
45
40
40
40
40
31
25

РЕЗУЛТАТИ OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 31.03.2012 У ОШ " ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ"
РБ Презиме и име ученика

Школа и место

Наставник

1

2

3

4

5

Укупно

20
20
20
20
20
0
20
13
13
14
20
20
7
13
0
20
0
0
14
20
14
13
0
0
0
20
20
14

15
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
0
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
15
0
20

20
20
20
20
20
20
20
10
20
16
10
0
20
0
5
0
20
20
15
0
10
20
20
20
10
0
15
0

20
20
20
20
20
20
0
10
0
20
0
20
20
10
20
10
20
20
0
0
10
10
10
0
0
0
0
0

20
10
13
0
0
18
15
20
18
0
18
18
20
18
15
10
0
0
10
18
0
0
0
0
6
0
0
0

95
90
83
80
80
78
75
73
71
70
68
68
67
61
60
60
60
60
59
58
54
53
50
40
36
35
35
34

Ранг

V разред
1

Чукић Шћепан

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

Тодор Михајловић

2

Станојловић Катарина

ОШ "Свети Сава"

Велика Плана

Бранислав Јуричић

3

Михајло Алексић

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

Драгољуб Ђорђевић

4

Глигорић Сара

"Димитрије Давидовић Смедерево

Данијел Ђорђевић

5

Адела Вучковић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Војислав Милић

6

Тодоров Јована

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

Тодор Михајловић

7

Делић Алекса

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

Тијана Марган

8

Анђела Карашићевић

ОШ"Брана Јевтић"

Кусадак

Невенка Миливојевић

9

Богдан Бркушанин

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Ани Николић

10 Анђела Ђорђевић
11 Николић Немања

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

Оливера Дугић

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

12 Вања Мијатовић
13 Ненад Јелић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

ОШ"Радомир Лазић"

Азања

14 Тошковић Матија
15 Маринковић Лука

"Димитрије Давидовић Смедерево

16 Стојанчевић Александар
17 Кизић Вељко

"Вожд Карађорђе"

Водањ

ОШ"Карађорђе"

В.Плана

18 Добрић Милица
19 Поповић Стеван

ОШ"Академик Лукић" Милошевац

20 Степановић Стефан
21 Димитријевић Петар

"Илија М. Коларац"

22 Шумарац Милица
23 Петровић Стефан

"Димитрије Давидовић Смедерево
ОШ "Свети Сава"

В.Плана

24 Вељковић Анђела
25 Јерко Дивковић

"Иво Лола Рибар"

Скобаљ

"Димитрије Давидовић Смедерево

ОШ"Други шумадијскиМарковац
Колари

"Други шумадијски одрМарковац

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

26 Димитрије Никосавић
27 Милош Јелић

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

28 Ивана Бегановић

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

1
1
2
2
2
3
3
3
3
3

29 Срђан Тодоровић
30 Лазар Николић
31 Митровић Јанко
32 Дабић Ана

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

ОШ"Карађорђе"

В.Плана

"Вожд Карађорђе"

Водањ

33 Ракић Маријана
34 Пејић Ђорђе

"Херој Срба"

Осипаоница

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

35 Цветковић Александра
36 Михајло Чабраја

"Иво Андрић"

Радинац

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

37 Јован Сенић
38 Стевановић Милан

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

"Иво Лола Рибар"

Скобаљ

39 Марко Дојчиновић
40 Станковић Лазар

ОШ" Олга Милошевић С.Паланка

41 Ивановић Предраг
42 Живановић Павле

ОШ "Академик Лукић" Милошевац

"Димитрије Давидовић Смедерево
ОШ"Вук СтефановићКараџић" Крњево

43 Рудеж Лазар
44 Сребрић Лазар

ОШ"Карађорђе"

В.Плана

ОШ"Карађорђе"

В.Плана

45 Антић Марија
46 Никола Девић

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

14
13
0
14
0
0
14
7
6
0
0
7
6
0
0
0

10
20
0
10
20
10
5
20
20
20
20
10
10
10
10
0

0
0
20
0
0
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

34
33
33
30
30
30
29
27
26
20
20
17
16
10
10
5

РЕЗУЛТАТИ OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 31.03.2012 У ОШ " ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ"
РБ Презиме и име ученика

Школа и место

Наставник

1

2

3

4

5

Укупно

20
20
5
15
20
15
20
20
20
20
10
10
15
20
10
5
5
10

20
20
20
20
0
0
0
0
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
20
10
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

20
20
20
10
5
20
20
20
10
5
20
5
5
0
5
5
5
0

80
60
45
45
45
45
40
40
35
35
30
20
20
20
15
10
10
10

Ранг

VI разред
1

Ђурић Софија

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

Милосав Вељовић

2

Милица Михаиловић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Мила Рајчић

3

Ђорђевић Емилија

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

Јагош Голе

4

Андрија Маринковић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Мила Рајчић

5

Ивана Катанић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Мила Рајчић

6

Јелена Цветковић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Мила Рајчић

7

Милетић Никола

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

Андреја Павловић

8

Симић Милица

ОШ"Радица Ранковић"

Лозовик

Боривоје Стевановић

"Херој Срба"

Осипаоница

ОШ"Вук Караџић"

С.Паланка

ОШ"Вук Караџић"

Крњево

9 Живковић Неда
10 Јелена Бегановић
11 Ивковић Ружица
12 Марковић Душан
13 Грковић Никола

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

ОШ" Свети Сава"

В.Плана

14 Петровић Мина
15 Анђела Марковић

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

16 Стефановић Филип
17 Којић Марија

"Бранислав Нушић"

Смедерево

"Доситеј Обрадовић"

Враново

18 Стојиљковић Милош
19 Перовић Лука

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

20 Митић Милица

ОШ"Вук Караџић"

Крњево

1
2
3
3
3
3
3
3

РЕЗУЛТАТИ OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 31.03.2012 У ОШ " ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ"
РБ Презиме и име ученика

Школа и место

Наставник

1

2

3

4

5

Укупно

20
20
20
0
0
0

15
0
0
5
0
10

20
20
2
2
20
2

10
0
0
15
0
0

0
0
0
0
0
0

65
40
22
22
20
12

Ранг

VII разред
1

Јаковљевић Оља

"Бранислав Нушић"

Смедерево

Славица Миленковић

2

Крстовић Милица

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

Милош Гавриловић

3

Златковић Милена

"Иво Андрић"

Радинац

Тања

4

Миковић Тамара

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

Славица Раденовић

5

Милица Дојчиновић

ОШ"Олга Милошевић"

С.Паланка

Горица Радојевић

6

Стојанчевић Душан

"Вожд Карађорђе"

Водањ

1
2
3
3
3

РЕЗУЛТАТИ OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 31.03.2012 У ОШ " ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ"
РБ Презиме и име ученика

Школа и место

Наставник

1

2

3

4

5

Укупно

20
20
20
15
20

20
20
20
20
10

20
15
20
10
20

20
20
10
20
10

10
0
0
5
0

90
75
70
70
60

20

20

10

0

0

50

10
20
20
20
15
20
20
20
20
10
10
20
10
0

20
10
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0

5
5
5
10
15
10
10
5
5
0
5
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0

40
35
35
30
30
30
30
30
25
25
25
20
20
5

Ранг

VIII разред
С.Паланка

Јасна Басарић

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

Зоран Јовановић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Јасна Басарић

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

Јасна Басарић

5 Катарина Аранђеловић
6
Ковачевић Зорана
7 Александра Катанић

ОШ"ХИМ"

С.Паланка

Биљана Славковић

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

ОШ"ХРШ"

С.Паланка

8 Јовановић Милан
9 Јанићијевић Теодора

"Доситеј Обрадовић"

Смедерево

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

10 Матко Петар
11 Томић Невена

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

"Др Јован Цвијић"

Смедерево

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

1 Срђан Марковић
2 Ишић Александар

ОШ"ХРШ"

3 Ратко Амановић
4 Јована Јанковић

12 Живковић Катарина
13 Ранковић Алекса

Сандра Радивојевић

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

14 Јовановић Марко
15 Јовановић Јована

"Ј.Јовановић Змај"

Смедерево

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

16 Милетић Лука
17 Стојановић Стефан

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

ОШ"Свети Сава"

В.Плана

18 Војиновић Душан
19 Мудринић Душан

"Димитрије Давидовић"

Смедерево

ОШ"Карађорђе"

В.Плана

20 Миљуш Милан

"Бранислав Нушић"

Смедерево

1
2
2
2
3
3