Nguyễn Thị Kim Thoa XNK13Q ĐỀ TÀI B06 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ NGHIỆP VỤ GIAO

NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẠNH TIẾN

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu

LỜI CẢM ƠN

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẠNH TIẾN
1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1. Lịch 1.2. Quá

sử hình thành trình phát triển

1.3.Phương hướng kinh doanh 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2.1.Chức năng

Phân tích và nhận xét 5. Phòng Hành chính Phòng Kế toán Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu 3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 5.Khó khăn CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG .2.1.4.2.2.4.2. Bộ phận Chứng từ 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty 3. Giám đốc 3.1.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (2009 – 2011) 4. Bộ phận Giao nhận 4. 3.2.2.2.Nhiệm vụ 3.1.Thuận lợi 5.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 3.Chức năng của các phòng ban 3.2.2. 3.2.2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 4.

5.2. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hải quan . 2.2. Khai Hải quan điện tử 2. Lên tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu 2. Kí kết Hợp đồng dịch vụ với khách hàng và kiểm tra chứng từ từ khách hàng 2.2. Vận đơn đường biển (Bill of lading) 2.1.1. Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để mở tờ khai 2.2.4. Lên tờ khai hải quan nhập khẩu và phụ lục tờ khai (nếu có) 2. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Mạnh Tiến 2.CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẠNH TIẾN 1.3. Giấy giới thiệu 2.2. Nhận 2.3.4. Phiếu đóng gói (Packing list) 2.2.2. Hợp đồng ngoại thương Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 2.4.1.2.3.4. Thủ 2.2.4.4. Chi tiết các bước công việc 2.2.4.1.2. Lấy và kiểm tra Lệnh giao hàng (Delivery Order) tục hải quan Hàng hóa Nhập khẩu 2.

4.1.4.4. Hàng giao thẳng Hàng rút ruột 2. Kiểm tra.2. Kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) 2. Làm thủ tục Hải quan tại Cảng 2. Phúc tập hồ sơ 2.5.3.3.5.4.1.1.2.2.5.1. Lập hồ sơ Hải quan 2. Đóng lệ phí hải quan và nhận lại tờ khai từ Hải quan 2.1.2.3.4. Kết quả phân luồng hàng hóa Luồng xanh Luồng vàng Luồng đỏ 2.4.4. Mở tờ khai Hải quan 2.3.4.2.6.4.5. 2. Số tiếp nhận 2.3.4.3.6.6.5. Đối với hàng nguyên container (FCL) 2. 2.3.3.2.5. Số tờ khai 2.5.6. Tính giá thuế 2. xử lý và in tờ khai 2. Nhận hàng tại Cảng 2.6.4.3.4. 2. 2.1.3.4.1.3.4.4.3.6. Đối với hàng lẻ (LCL) .4.

Giao hàng cho khách hàng 2. Quyết toán và hoàn trả hồ sơ cho khách hàng CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.7.2. Thanh lý Hải quan cổng 2. Đối với Công ty TNHH Mạnh Tiến PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO .Ưu điểm 1. Đề xuất kiến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động 2.6.1.2.Đối với Nhà nước 2. Nhận xét ưu điểm và nhược điểm trong quá trình hoạt động của công ty 1.1.8.2.Những tồn tại 2.