A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.
Horváth Dezs˝ o
horvath@rmki.kfki.hu
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Budapest és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 1/62

Vázlat
Részecskék és kölcsönhatások A Standard modell diadala és problémái Elveszett szimmetriák keresése A CERN és gyorsítói ˝ A nagy hadron-ütközteto (Large Hadron Collider, LHC) A Compact Muon Solenoid (CMS) kísérlet Mégis, hol van a Higgs-bozon? A részecskefizika haszna Simon Tamás (origo): http://cernblog.wordpress.com/ nyomon követi az LHC muködését ˝

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 2/62

˝ Eloszó
A (részecske)fizika egzakt tudomány: A fizika univerzális nyelve a matematika, pontos matematikai formalizmuson alapszik. Egy elmélet érvényes, ha kiszámítható, és eredménye egyezik a kísérlettel. ˝ Az igazi fogalmak mérheto mennyiségek, a szavak csak mankók. Szavak mögött pontos matematika és kísérleti tapasztalat Alapkérdés: milyen pontossággal adja vissza az elméleti számítás a mérések eredményét? Számítás nélkül nincs fizika, csak spekuláció.... és a fizika kísérleti tudomány!
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 3/62

Kvantumfizika: valószínuségi leírás ˝
Einstein: Isten nem dob kockát! De mégis... Minden kísérleti tény igazolja, pedig nem szemléletes Egyetlen pontszeru elektron egy fésu minden résén ˝ ˝ egyszerre átmegy ˝ A csillagból jövo fénysugár gömbfelületen terjed, mégis ˝ egészében a távcsoben végzi. Az atomi elektron gömbfelületi pályáján nem mozoghat, mert sugározna, csak egyszerre minden pontjában ott van bizonyos valószínuséggel. ˝ Nem tudjuk, egyetlen bomlékony részecske mikor fog ˝ elbomlani, csak azt, hogy adott idon belül mekkora valószínuséggel bomlik. ˝ A matematika minden adatot szépen visszaad!
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 4/62

Kvantumtérelmélet
A kvantummechanika leírja a részecskék mozgását, de a bomlását, ütközés közbeni átalakulását nem kezeli ˝ Egy részecskébol nem lehet másik részecske ˝ Térelmélet: részecskék helyett eroterek hullámcsomagjai mozognak Kölcsönhatás: energiát, lendületet (impulzust), töltést, stb. cserélnek ˝ Ezt közvetíto részecskék (bozonok) viszik át

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 5/62

˝ LHC = idogép??
˝ Kezdet: osrobbanás 13,7 milliárd éve ˝ ˝ Hogyan mehetünk vissza idoben, az Osrobbanás közelébe? ˝ Földi távcso: 4 milliárd év a Nagy Bumm után (Európai Déli Obszervatórium, Chile, Very Large Telescope) ˝ ˝ Urtávcso: Néhányszáz millió év a Nagy Bumm után (fiatal galaxisok: Hubble, Planck space telescope) Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás: Párszázezer év (amikor az atomok kialakultak, és az Univerzum átlátszó lett). Nagyenergiájú részecskeütközés: Milliomod ˝ másodperc (mielott az atommagok kialakultak volna) Ükanyánkkal nem találkozunk...
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 6/62

A mikrovilág vizsgálata: nagy energia
Tárgy 1 eV = kinetikus energia, amelyet 1 V átszelésekor szerez egy elektron 1 keV = 103 eV 1 MeV = 106 eV; 1 GeV = 109 eV 1 TeV = 1012 eV kicsi baktérium λ(fény) atom atommag elektron méret, m energia 10−3 10−5 10−7 10−10 10−14 1 eV 1 keV 1 GeV

< 10−18 >1 TeV

Nagyobb energia ⇒ kisebb távolság ⇒ mélyebb szerkezet

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 7/62

Szimmetriák a részecskefizikában
fontosabbak, mint a kémiában vagy a szilárdtestfizikában Noether–tétel: Folytonos szimmetria ⇒ megmaradási törvény Eltolás térben ⇒ lendület (impulzus) ˝ Eltolás idoben ⇒ energia Forgatás ⇒ impulzusmomentum Elektromágneses mérték- ⇒ töltés Mértékelmélet: Lokális szimmetria ⇒ kölcsönhatás Lokális szimmetria: pontról pontra, meghatározott módon módosuló Spontán szimmetriasértés (Higgs-mechanizmus) ⇒ tömegek, Higgs-bozon ⇒ kiszámíthatóság

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 8/62

Tükrözési szimmetriák
Töltéstükrözés: C|p(r,t)> = |p(r,t)> Tértükrözés: P|p(r,t)> = |p(−r,t)> ˝ Idotükrözés: T |p(r,t)> = |p(r, −t)> Mindhárom szimmetria triviális ... ˝ C töltés: elektromágneses és eros invariáns ˝ P paritás: eros és e-m kh.: gömbszimm. potenciál ˝ T idotükrözés: miért bántana? Gyenge kölcsönhatás sérti a P- és CP-szimmetriát!

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 9/62

CPT -invariancia
A térelmélet alaptétele: CPT |p(r,t)> = |p(−r, −t)> ∼ |p(r,t)> azaz szabad antirészecske ∼ részecske, ˝ amely téridoben visszafelé mozog. CPT sérülése sértené: a kölcsönhatások lokalitását azaz a kauzalitást, vagy unitaritást, az anyag, információ, ... megmaradását, vagy a Lorentz-invarianciát. Elmélet általában: CPT nem sérülhet! ˝ De nincs anti-világ ⇒ ellenorizni kell CERN, Antiproton-lassító: antihidrogén
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 10/62

Fermionok és bozonok
Legfontosabb tulajdonság: spin (perdület) = saját impulzusmomentum h = h/(2π) egységben ¯ Planck-állandó (hatáskvantum): h = 6, 626 · 10−34 Js Tulajdonság Spin Részecskeszám megmaradása ψ(1, 2) = ±ψ(2, 1) Pauli-kizárás Kondenzáció nincs
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

fermion 1 feles ( 2 , 3 . . .) 2 van van

bozon egész (0, 1, 2, . . .) nincs

+
nincs

van
Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 11/62

A Standard modell állatkertje

A Higgs-részecskén kívül mind megvan
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 12/62

Hadronok: összetett részecskék
Spin: J = ∑q 1 + pályamom. (1, 2, ...) 2 Mezonok = qq-állapotok: J = 0, 1, ... (bozonok) Q = 0, ±1 1 Barionok = qqq-állapotok: J = 2 , 3 , . . . (fermionok) 2 Q = 0, ±1, ±2 Pionok: J = 0 1 π+ = (ud), π0 = √2 (uu − dd), π− = (du) Nukleonok (proton és neutron): J = p = (uud), n = (udd), p = (uud)
1 2

˝ Kísérletileg messzemenoen igazolva, harmados töltés is Minden lehetséges hadron létezik, lehetetlenek nem
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 13/62

Mérték-kölcsönhatások elmélete
Pontszeru fermion (pl. elektron) mozog lokális ˝ (pontról pontra szabályszeruen változó) szimmetriájú ˝ térben. Lokális szimmetria ⇒ speciális (kovariáns) deriválás

Háromféle lokális szimmetria ⇒ három kölcsönhatás: ˝ elektromágneses, gyenge és eros (szín-) ˝ Közvetítok: zérus-tömegu mértékbozonok ˝ ˝ foton és 8 gluon (eros kh.) rendben. De a 3 gyenge bozon nehéz: m(W± ) = 80 GeV; m(Z0 ) = 91 GeV!! Ráadásul gyenge kh. elméletében végtelen tagok, ˝ zérus-spinu bozon létezése megszabadítana tolük. ˝ Megoldás: Higgs-mechanizmus
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 14/62

Spontán szimmetriasértés ⇒ tömeg
Gyenge bozonok tömege

Higgsbozon

David J. Miller és CERN: http://www.hep.ucl.ac.uk/∼djm/higgsa.html

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 15/62

Elektrogyenge kölcsönhatás
Elektromágneses és gyenge kölcsönhatás egyesítése a Higgs-mechanizmus jótékony közremuködésével ˝ Eredmény: zérus-tömegu foton és nehéz Z, W+ , W− ˝
lepton

e− + −

νe

n

{

d u d

d u u

}p

W

1 0 1 0

p
nukleon

n

+ W−
1 0 1 0

e−
− νe

Standard Modell: áram-áram kölcsönhatás

neutronbomlás

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 16/62

Viccek a Higgs-bozonról
Bárban A bárba besétál egy Higgs-bozon. Azt mondja neki a pultos: Magát többen is keresték. Templomban A templomba besétál egy Higgs-bozon. Azt mondja neki a ˝ pap: Magát nem szívesen látjuk itt.. Mire o: Pedig nélkülem itt soha nem lesz tömeg! (Angolul: But without me how can you have mass?

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 17/62

A Fizikai Szemle melléklete (2008 aug.)

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 18/62

A felfedezés rögös útja, 1492
A kutatás frontvonala: Az Atlanti-óceán partja A kutatás célja: India elérése

A kutatás eszköze: Columbus hajói

A kutatás eredménye: Amerika felfedezése

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 19/62

A felfedezés rögös útja, 2011
A kutatás frontvonala: Az anyag mély szerkezete A kutatás célja: Higgs-bozon, szuperszimmetria, ˝ osanyag

A kutatás eszköze: nagyenergiájú gyorsítók

A kutatás eredménye: Új fizika?

?
– p. 20/62

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

A CERN 20 tagországa

+ Románia, Izrael, Szerbia + Ciprus, Málta, Szlovénia, Töröko.
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 21/62

A CERN kutatói (felhasználói)

2800 alkalmazott + 10500 kutató + 440 diák
(Olasz > német > amerikai > orosz > francia)
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 22/62

A CERN gyorsítói: múlt és jelen
LEP: 1989–2000 LHC: 2009–2025?

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 23/62

˝ Elokészületek az LHC indításához
˝ Tervezés kezdete: 1984 (5 évvel a LEP indulása elott!) Új detektorüregek kiásása 1998-tól LEP-alagút megemelkedik muködés közben ⇒ ˝ mágnesek pozíciójának folyamatos kompenzálása LEP leállítása (óriási ellenállás): 2000 vége. LEP-gyorsító és detektorok eltávolítása: 2001 ˝ 9300 mágnes ellenorzése (javítása!), levitele, összehegesztése: 2002-2007. Mágnesek lehutése 1,9 K-re (hidegebb, mint a világur): ˝ ˝ 2008 jan-aug Protoncsomag belövése, körbevitele: 2008. szept. 10. Katasztrófa: 2008. szept. 19. Újbóli indulás (1,18 + 1,18 TeV): 2009. nov.
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 24/62

LEP-események: e+ e− → Z∗ →... pontszeru leptonok ˝ ütközése tiszta folyamatok Tipikus OPAL-esemény e+ e− → W+ W− ⇓ 4 kvark ⇓ 4 hadronzápor ⇓ 75 töltött részecske

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 25/62

A Standard modell diadalútja
Measurement
(5) ∆αhad(mZ)

Fit

|O 0

meas

−O |/σ 1 2

fit

meas

3

0.02750 ± 0.00033 0.02759 91.1875 ± 0.0021 2.4952 ± 0.0023 41.540 ± 0.037 20.767 ± 0.025 0.1465 ± 0.0032 0.1721 ± 0.0030 0.0992 ± 0.0016 0.0707 ± 0.0035 0.923 ± 0.020 0.670 ± 0.027 0.1513 ± 0.0021 80.399 ± 0.023 2.085 ± 0.042 173.20 ± 0.90 91.1874 2.4959 41.478 20.742 0.1482 0.1722 0.1039 0.0743 0.935 0.668 0.1482 0.2314 80.378 2.092 173.27

Állapot 2011 nyarán
valamennyi kísérlet ˝ sokszáz eredményébol ˝ ˝ (de foként LEP-bol) |Mért–számolt|/szórás ˝ Egyetlen enyhén eltéro adat ¯ e+ e− → Z → bb ˝ elore-hátra aszimmetriája
LEP elektrogyenge munkacsoport:

mZ [GeV] ΓZ [GeV]
0 σhad

[nb]

Rl Afb Rb Rc Afb Afb Ab Ac Al(SLD)
2 lept 0,b 0,c 0,l

0.01714 ± 0.00095 0.01646 0.21629 ± 0.00066 0.21579

Al(Pτ)

sin θeff (Qfb) 0.2324 ± 0.0012 mW [GeV] ΓW [GeV] mt [GeV]
July 2011

0

1

2

3

http://lepewwg.web.cern.ch/
Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 26/62

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

De hol van a Higgs-bozon?
A Standard modell egyetlen hiányzó alkatrésze: kísérletileg (még?) nem figyeltük meg, LEP: M(H) > 114.4 GeV Az elmélet szerint léteznie kell mert tömeget teremt és rendbeteszi a divergenciákat
6 5 4
July 2011

mLimit = 161 GeV

Theory uncertainty
∆αhad =
(5)

0.02750±0.00033 0.02749±0.00010 incl. low Q2 data

∆χ2

3 2 1 0 Excluded 30 100 300

mH [GeV]

˝ „Igazából 1972-ben kezdodött az életem, mint bozon” Peter Higgs: My Life as a Boson: The Story of „The Higgs”,
Int. J. Mod. Phys. A 17 Suppl. (2002) 86-88.

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 27/62

A Standard modell problémái
Gravitáció? Aszimmetriák: jobb ⇔ bal ˝ Mesterséges tömegkeltés: Higgs-tér kívülrol 19 szabad paraméter: túl sok?? Miért éppen 3 fermioncsalád? Töltéskvantálás: Qe = Qp , Qd = Qe /3 Az Univerzum tömegének csak 4%-át írja le, ∼ 23% láthatatlan sötét anyag, ∼ 73% rejtélyes sötét energia?? világ ⇔ antivilág

Természetesség: A Higgs-bozon tömege divergál, fermion bozon szimmetria eltüntetné Szuperszimmetria mindent rendbehozna. Létezik? LHC!
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 28/62

Elveszett szimmetriák?
˝ CPT invariancia: alapveto, abszolút, nem sérül SU(3) mértékinvariancia ˝ megorzi a színtöltést ˝ származtatja az eros kölcsönhatást nem sérül U(1) × SU(2) mértékinvariancia Higgs-tér spontán sérti származtatja az elektrogyenge kölcsönhatást létrehozza a Higgs-bozont Más? Szuperszimmetria? Szép elmélet, megoldja a Standard Modell problémáit Alacsony energián sérül, mert nem látjuk a részecskéit De keressük ... „.. the fundamental equations of physics have more symmetry than the actual physical world does”
Frank Wilczek: In search of symmetry lost, Nature 433 (2005) 239
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 29/62

A CERN és környéke

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 30/62

˝ Az LHC eltéríto-mágnesei

˝ ˝ 1232 szupravezeto mágnes (beszerelés elott) (L = 15 m, M = 35 t, T = 1.9 K, B = 8.3 T)
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 31/62

˝ Az LHC eltéríto-mágnese: keresztmetszet

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 32/62

Az LHC mágnesei összeszerelve

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 33/62

Az LHC CMS–detektora

Compact Muon Solenoid: 14000 tonnás digitális kamera 100 M pixel, 20 M kép/sec, 1000 GB/sec adat Tárolás: 100 . . . 400 kép/sec ⇒ szurés!! ˝
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 34/62

Az LHC CMS–detektora
(Compact Muon Solenoid) Súly: 14000 tonna, kétszer annyi vas, mint Eiffel–toronyban ˝ > 3000 résztvevo a világ 35 országából ˝ A világ legnagyobb (szupravezeto) szolenoidja: ˝ ˝ belso átméroje 6 m, mágneses tere 4 Tesla Detektorépítésben magyar részvétel: Müondetektorok pozicionáló rendszere: DE Kisérleti Fizikai Int. és ATOMKI ˝ Eloreszórt részecskék észlelése: (Hadron Forward calorimeter, HF) Készült USA-RU-TR-HU együttmuködésben: RMKI, Budapest ˝ ˝ Az elso leeresztett CMS-detektorrész: 2006. nov. 11. Adatkezelés: LHC Computing Grid RMKI: BUDAPEST LCG-állomás
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 35/62

Munka 160 müonkamrán

Béni Noémi és Szillási Zoltán (Debrecen)
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 36/62

HF: kvarcszálak acélban

Minden CERN-es magyar fuzte ˝

Szálkalibráció kész darabon
Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 37/62

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

A CMS mágnese

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 38/62

˝ A CMS belso része

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 39/62

ALICE: A Large Ion Collider Experiment

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 40/62

ATLAS: A Toroidal Lhc ApparatuS

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 41/62

Worldwide LHC Computing Grid
˝ A CMS-kísérlet fo WLCG-állomásai

Wigner FK Tier-2: 500 CPU, 255 TB, CMS és ALICE VO 2013 jan.: LHC Tier-0 Wigner FK-ba költözik!
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 42/62

LHC: a Jó, a Rossz és a Csúf Jó
Hatalmas felfedezési potenciál: nagy energia, sokféle ütközés (acélgolyó ⇔ túrógombóc), óriási nyalábintenzitás.

Rossz

˝ Az érdekesebb dolgok elofordulási gyakorisága nagyon kicsi (10−6 − 10−3 ) Az érdekes folyamat mellett eseményenként még 10-20 p-p ütközés, hatalmas kombinatorikus háttér.
Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 43/62

Csúf

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Sokhadronos CMS-esemény 7 TeV-nél

13 azonosított p-p ütközés egy eseményben!
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 44/62

˝ Az LHC vezérloterme, 2008.09.10

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 45/62

Az LHC remekül muködik! ˝

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 46/62

Adatgyujtés 7 TeV-nél 2010.03.29 −→... ˝

A CMS által kapott és regisztrált adatmennyiség 7 TeV-nél LHC p-p hozama 2011 dec. 31-ig, terv: 1 fb−1 ; tény: 5.7 fb−1 Vízszintes szakaszok: gyorsítófejlesztés 2010: 8 nagyságrendnyi növekedés 8 hónap alatt! 2012: 8 TeV, 2013: leállás, 2014: 13 TeV
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 47/62

Higgs-keltés az LHC-nál
g q g H

gluonfúzió
q W,Z _ q _ q q H

vektorbozonfúzió

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 48/62

A Higgs-bomlás csatornái

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 49/62

CMS-esemény: ZZ → µ µ µ µ

+ − + −

M(ZZ)= 200 GeV

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 50/62

CMS-esemény: H → γγ jelölt

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 51/62

CMS, 2012 március 7

A Higgs-bozon tömege 116 és 127 GeV között várható ˝ (ahol a legtöbb egymással versengo folyamat van) Összes végállapot kombinációja: +2.6σ 125 GeV-nél
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 52/62

CMS PAS HIG-12-001, 2012 március 7

Új H → γγ analízis: +3σ 124 GeV-nél
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 53/62

Az ATLAS Higgs-keresése, 2012 február

ATLAS Coll., Phys.Lett. B710 (2012) 49-66 ˝ (5 o. cikk + 3049 szerzo 11 o.-on) Peche van 250 GeV körül, de 125 GeV???
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 54/62

A Higgs-bozon keresése, 2012 április
A Higgs-bozon 95% konfindenciaszinten) megengedett tömege kísérletenként CERN Courier, 2012/3, p. 5 Kísérlet H-tömeg, GeV többlet, σ csúcshely, GeV LEP > 114,4 CMS < 127,5 2,8 125 ATLAS 122,5 - 129 2,5 126 Tevatron <150 2,2 115–145 Mindenki lát egy kevés többletet, de sehol sem szignikáns, csak bíztató 2012-ben felfedezésre itélve?

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 55/62

LHC, 2012 terv
p-p ütközések: E = 8 (4 + 4) TeV, ∆t = 50 ns, L = 5 . . . 7 × 1033 cm−2 s−1 LHC muködik, amíg ATLAS és CMS külön-külön felfedezik ˝ a Higgs-bozont Ha kell, meghosszabbítják a 8 TeV-et 2013-ban a nagy ˝ leállás elott Higgs megfigyelése (+5σ) 8 TeV-nél Ldt = 11.5 fb−1 után ˝ várható, idén 15 fb−1 remélheto. Rettenetes pile-up ∆t = 50 ns miatt: 30–35 p-p/esemény 2013: leállás. 2014: 6.5 + 6.5 TeV, 25 ns

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 56/62

Pb-Pb ütközés az ALICE-ban

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 57/62

Részecskefizikai módszerek haszna
Világháló: CERN, 1989 ⇒ nagyvilág: 1994– Müonspin-rezonancia módszere (kémia, szilárdtestfizika) Pozitronemissziós tomográfia az orvosi diagnosztikában Grid-hálózatok a számítástechnikában Részecskegyorsítók: ∼ 14000 Fele gyógyászatban: diagnosztika, sugárterápia Másik fele: mikroáramkörök készítése Részecskefizika: kb. 120 gyorsító

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 58/62

Éljen a kísérleti részecskefizika!
Alapkutatás, közvetlen gyakorlati haszna nem várható. De élesíti az elmét, pedagógiai haszna óriási: Technika élvonala, gyári szervezettség Kreatív gondolkodásra serkent Az órási méretek miatt komoly technikai fejlesztéseket indukál: 100000 egyforma muszerre tender! ˝ Óriási apparátus ⇔ munka kis csoportokban Élenjáró programozástechnikai gyakorlat (szimuláció): ˝ bankok eloszeretettel alkalmaznak HEP-PhD-t szerzett ˝ fizikusokat (rossz nyelvek szerint ennek köszönheto a jelenlegi világválság) Rengeteget dolgozunk és érdekes munkánk, ˝ világot látunk, és van, aki haza is jön idovel...
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 59/62

Konklúzió helyett
"Van egy elmélet, miszerint, ha egyszer kiderülne, hogy mi is valójában az Univerzum, és mit keres itt egyáltalán, akkor azon nyomban megszunne létezni, és valami más, még ˝ bizarrabb, még megmagyarázhatatlanabb dolog foglalná el a helyét" "Van egy másik elmélet, amely szerint ez már be is következett"

Douglas Adams: Vendégl˝ a világ végén (Nagy Sándor fordítása) o

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 60/62

Köszönöm a figyelmet

http://cmsinfo.web.cern.ch/cmsinfo/Media/CMSeye/index.

˝ A CMS detektorvezérlo terme: 2011 ápr. 16, 13h 08p
Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o Szkeptikus Klub, 2012.04.17. – p. 61/62

Köszönetnyilvánítás
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal † OTKA NK67974, NK81447, K72172 és H07C-74153 EU FP6 MC-ToK 509252 és FP7 III 031688 Magyar és Osztrák Tudományos Akadémia TéT JAP-21/2006 és Tokiói Egyetem ˝ ˝ Megérto együttmuködo partnereink ˝

Horváth Dezs˝ : Részecskefizika és a Higgs-bozon o

Szkeptikus Klub, 2012.04.17.

– p. 62/62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful