You are on page 1of 30

Ilie Silvana

B Clasa a XI-a

1

Profesor:Dr.Theodor Popa
India, oficial Republica India, este o țară din sudul Asiei. India se află pe locul 7 în ierarhia ț ărilor după suprafaț ă, pe locul doi după numărul locuitorilor și este statul democratic cu cei mai mulți locuitori. India are o zonă de coastă cu o lungime de 7000 de km și granițe cu Pakistan la vest, Nepal, Republica Populară Chineză și Bhutan la nord-est, și Bangladeș și Myanmar la est. În Oceanul Indian, ea este adiacentă cu națiunile insulare Sri Lanka, Maldive și Indonezia.
Republica India

Drapel

Stemă

Localizarea Indiei

Capitală : New Delhi Oraș principal : Mumbai (Bombay) (13.596.789 locuitori)
• •

Limba oficialăl : imba hindi, limba engleză și alte 21 de limbi Sistem politic : Republică federală președintePratibha Kumari Patil(din 25 iulie 2007 prim-ministru Dr. Manmohan Singh Independenț ă : 15 august 1947 Suprafață - Total3.596.590 km² km² - Apă (%)9.56

• •

2

• • • •

Populație -1.212.225.812 (est. 2010) loc. – Densitate : 329/km² loc./km² Monedă : rupie indiană Fus orar : UTC + 5:30

Cămin al civilizației hinduse a văii, centrul a importante drumuri comerciale și vaste imperii, India a jucat un rol major în istoria umanității. Brahmanismul,Hinduismul, Sikhismul, Budismul și Jainismul își au originea în India, în timp ce Islamismul și Creștinismul se bucură de o bogată tradiție aici. Colonizată ca parte a Imperiului Britanic în secolul nouăsprezece, India și-a câștigat independența în 1947 ca națiune unificată după o un efort susținut depus în această direcție. Atât populația ț ării, cât și flora și fauna, aspectul geografic și sistemul climatic sunt printre cele mai diversificate din întreaga lume. De asemenea India este țara de origine a piperului.

Etimologie
Numele India derivă de la cuvântul Ind, care la rândul lui derivă de la cuvântul persan Indù, din cel sanscrit Sindhu, sau de la numele istoric local pentru râul Ind. Grecii antici se refereau la indieni cu termenul Indoi (Ινδοί), poporul Indului. În constituția indiană, precum și în uzul limbilor indiene, pentru India se utilizează cuvântul Bharat. Industan, care în persană înseamnă „țara indușilor”, din punct de vedere istoric se referă la nordul Indiei, dar este de asemenea utilizat ca sinonim pentru întreaga țară.

3

una dintre figurile cele mai proeminente din istoria antică a Indiei. Acest vast imperiu. a înflorit sub domnia imperatorului Aśoka. primul care a unificat aproape întregul subcontinent. care a dominat peste vaste regiuni orientale.C. Această vasta unificare a fost 4 . care a apărut în jur de 3300 î. În secolul 3 i. Cel mai important dintre acestea a fost regatul Magadha. care au dat naștere la diferite regate și republici independente cunoscute sub numele de Mahajanapadas. Începând cu 550 î.C. cea mai mare parte din Asia Meridională. a fost unită sub dominatia imperiului maur al suveranului Chandragupta Maurya.C. Apoi perioada vedică a pus bazele Hinduismului și ale altor aspecte culturale.C. care caracterizează societatea indiană din jurul anului 500 î.Istorie Vestigiile din epoca de piatră cu picturi ale lui Bhimbetka in Madhya Pradesh sunt cele mai vechi mărturii de existenț ă a vieții umane în India. s-au dezvoltat și alte forme de comunități. Primele comunități permanente cunoscute au apărut acum 9000 de ani și s-au dezvoltat gradual formând civilizația din valea Indusului.

știința. Pallava. Pandya. astronomia și filozofia au înflorit sub conducerea diferitilor regi și împărați. După marile invazii provenite din Asia centrală. Olanda. Franța și Regatul Unit au început să facă schimburi comerciale cu aceste zone. a pus serios în pericol domeniul comunității britanice. Cu toate acestea diverși regi indigeni au rezistat în partea de sud acestor cuceriri. dar când au văzut dezbinarea între diferiți regi au profitat și și-au impus coloniile lor în aceste zone. Între secolele XVII-XVIII supremația imperiului mongol s-a diminuat. Din secolul al XVI. 5 . Un an mai târziu o revoltă cunoscută sub numele de Primul război de independenț ă indiană. În epoca marilor imperii din antichitate. dar în final revolta a fost înăbușită. literatura. dintre care cele mai importante au fost cele ale dinastiilor Chalukya. în sec 3 i. mare parte din India de nord a trecut sub dominația sultanului din Delhi. în sec X și XII. După căderea imperiului Gupta. regii care au urmat au sprijinit formarea unor noi dinastii. într-o perioadă definită ca "vârsta de aur a Indiei Antice". Rashtrakuta. printre care Portugalia.C. În 1856 cea mai mare parte din India era sub controlul Companiei Engleze a Indiei Orientale.continuată doar după multe secole de la căderea Imperiului Maur. Împărații mongoli și-au extins treptat regatele până când au ocupat cea mai mare parte din subcontinent. ingineria. de un alt mare imperiu. Imperiul Gupta. In consecinț ă India a trecut sub Directa Guvernare a Coroanei Britanice drept colonie a Imperiului Britanic. mai ales în partea meridională unde au luat naștere noi imperii. primul și cel mai vast imperiu mongol de apoi. iar imperiul Maratha a devenit puterea dominantă. arta. Hoysala. si Chola. de exemplu Imperiul Vijayanagara.lea unele ț ări europene.

India a devenit republică și a intrat în vigoare o nouă constituție. dar a fost divizată în două teritorii independente. Terorismul în India constituie o importantă problemă de siguranț ă. India a obținut independența în fața Marii Britanii. care însă au făcut faț ă diferitelor obstacole create de toleranț ă și reformele constituționale. în 26 ianuarie 1950. un domeniu al Indiei și un domeniu al Pakistanului. Trei ani mai târziu. Atacul din 2001 la Parlamentul Indian 6 . mai ales în regiunea Jammu și Kashmir în nordestul Indiei. În anii 20 și 30 cu mișcarea condusă de Mahatma Gandhi.În prima jumătate a secolului XX a fost lansată o luptă de independenț ă la nivel național de către Congresul Național Indian și alte organizații politice. După independenț ă au apărut diverse religii și caste în diverse părți ale ț ării. conform legii musulmane. În 15 august 1947. milioane de persoane au participat la o campanie de neascultare civilă de masă. iar mai recent chiar și în marile orașe cum sunt Delhi și Bombay.

dar acestea sunt fireşti oricărui organism în creştere. fapt care a contribuit. India e membru fondator al mișcării Ț ărilor Non-Alineate și al Națiunilor Unite.ci cu câteva mii de ani mai înainte. 7 . și apoi alte 5 teste în 1998. În 1974 India a condus un test nuclear subteran. cum sa crezut până nu demult.rămâne cel mai grav. care era superiora civilizaţiei năvălitorilor arieni şi pe care aceştia au asimilat-o. cu monumente de o stranie frumuseţe.Taina aceasta este însăşi existenţa ei vie în secolul al XX-lea. în afară de aceste aspecte spectaculoase şi fascinante. Există aşadar un fir neîntrerupt de aproape şase mii de ani. continuitatea nedezminţită a vechei culturi. au existat şi epoci de decădere. prin care a ieşit la iveală o civilizaţie din mileniul al patrulea înainte de Christos. Începând cu 1991. Aceasta n-a început odată cu venirea arienilor. după cum dovedesc săpăturile de pe valea Indului. ci a crescut şi s-a perfecţionat continuu. au făcut din India una din ț ările cu rata de creștere economică printre cele mai mari din lume. şi fiind cotropită de numeroşi năvălitori. India-ţinut misterios Despre India se poate vorbi ca despre un ţinut misterios. importante reforme economice. atât la nivel regional cât și global. în care această ţară. nu şi-a pierdut continuitatea culturii şi civilizaţiei sale. deşi adăpostind fel de fel de rase. ceea ce a făcut ca India să fie recunoscută ca putere atomică. păstrează în ea însăşi o taină care merită a fi cercetată. cu civilizaţii străvechi. Însă India. Evident. la creșterea nivelului de trai. cu religii încă necercetate.

C. care se adapă din însăşi izvoarele cele mai vechisi mai autentice ale culturii şi artei indiene:plastică modernă bengaleză este influenţată de frescele din Ajanta. şi în timp ce alte popoare au zeci de cronici şi mii de documente pentru fiecere epocă. dar aceasta nu trebuie s-o punem pe seama lipsei de cultură din acest răstimp. ci de una în continuă creştere. Indienii sunt un popor fără simţul istoric. rezistenţa aceasta de cinci-şase mii de ani. Iată deci o continuitate culturală care se afundă de-a dreptul în prestorie. scrise în sanskrita. veniţi în India să cunoască învăţăturile lui Budha. Există şi astăzi o adevărată renaştere artistică. nu se poate să nu ne impresioneze. Geniul indian nu şi-a epuizat resursele. vechi de o mie şi trei sute de ani. India de-abia dacă are două-trei cronici originale. portugheze. ci puţinelor documente care ni s-au transmis . Această continuă reîntoarcere la sursă dă acel aspect de originalitate care frapează în orice creaţie indiană contemporană. cu atât mai mult cu cât nu este o cultură moartă sau oprită pe loc. că să nu mai amintim de cotropirile musulmane. lirica şi filozofia lui Tagore. de asemenea. Restul informaţiilor privind epocile mai vechi le găsim în scrierile istoricilor greci sau ale călătorilor chinezi.Istoria Indiei se poate reconstitui mai mult prin monumentele arhitectonice şi scrierile străinilor decât prin documentele interne. În india nu întîlnim deci o grijă pentru cunoaşterea precisă a trecutului şi delimitarea lui cronologică.Şi când ne gândim că în India năvălirile sau ţinut lanţ -de la blonzii arieni din mileniul al II-lea i. fără cronologie. îşi are originile în poezia veche indiană şi în Upanişade. până la englezii din secolul trecut. franceze -continuitatea aceasta. E destul să amintim că intreaga iconografie religioasă îşi are obîrşia în acele civilizatii din mileniul al patrulea de pe valea Indului.Sunt secole întregi despre care se ştie foarte puţin. Şi cu toate acestea ţara aceasta are cea mai lungă şi mai bogată istorie. Faptul acesta poate caracteriza un popor. 8 .India este o ţară a cărui istorie e scrisă de vecini.

Dar nu numai prin aceste renunţări se verifică respectul pe cere ilău indienii pentru renunţare şi cei ce au renunţat. Acest secret şl vieţii fără de moarte. India nu s-a resimţit 9 . de frumos -Roma şi Grecia -sau numai pe instinctul cuceririlor. Zeci şi sute de asemenea oameni îşi cheltuiesc averile pentru cultură. spiritului. Nicăieri ca în India nu este mai mult respectat omul care a renunţat la fericirile lumeşti ca să-şi închine viaţa adevărului. a Persiei. India se întemeiază pe primatul spiritualităţii. E un respect profund faţă de gândire. este ceva întîlnit curent în India. filozofică sau ştiinţifică. fără îndoială că ascunde o taină în viaţă şi spiritualitatea ei. a Romei şi pe care le-a văzut pe toate apunând. bancherii cheltuie sume enorme pentru întreprinderi culturale. Ideea aceasta că spiritul primează întotdeauna asupra intereselor lumeşti nu este o simplă dogmă moartă. În schimb. fie ea religioasă. a Greciei. Accentul nefiind pus pe valorile lumeşti. a Babilonului. bogataşii.sunt foarte frecvenţe astăzi. chiar din partea unor oameni bogaţi şi de familie renumită. Universităţi şi chiar mânăstiri. ci şi prin ajutorul efectiv pe care îl dau oamenii avuţi oricărei activităţi spirituale. pe ideea că adevărul şi sufletul primează asupra oricărui interes. educaţie şi spiritualitate. Această sinceră căutare a Adevărului şi a Eternităţii constituie însăşi axa în jurul căreia s-a mişcat istoria Indiei în ultimele patru-cinci mii de ani. biblioteci publice. pe care India îl cunoaşte. ceea ce a făcut că India să-şi păstreze continuitatea şi prospeţimea. rezultă din primatul pe care l-a avut acolo spiritualitatea. Aşadar spre deosebire de alte civilizaţii întemeiate pe ideea de justiţie. În India statul face destul de puţin pentru cultură. de bine. Cazuri de renunţare la lume.Ţara aceasta care a fost contemporana gloriei Egiptului.

Hr. astfel încât la sfârşitul acesteia.de pe urma îndelungatei robii politice.când Vasco da Gama a descoperit calea maritimă spre India . la sud. După aceea. Sub domnia musulmanilor. nu prin unitatea politică Aceasta explică viaţa şi creaţia Indiei în decursul a cinci mii de ani de civilizaţie şi cultură. Încă din 1498 .a început afluenţa de europeni creştini în India. Au fost înfiinţate sultanate. Marea Arabică şi Golful Bengal. Context istoric (I): India India nu poate fi considerată să fi fost. Aceasta pentru că unitatea şi libertatea ei adevărată. domnia s-a consolidat. "Companiile Comerciale din Indiile de Est" britanice au format multe colonii în oraşele cu ieşire la mare din India. înainte de înfiinţarea statului din 1947. cei mai mulţi erau protughezi. 10 . Acest teritoriu peninsular. cel mai cunoscut dintre aceştia fiind Himalaia. o cincime din populaţie era de credinţă musulmană. s-au produs şi unele schimbări substanţiale. în secolul XVII însă. munţi de înălţimi uriaşe. De abia când navigatorii şi negustorii arabi au descoperit acest teritoriu. Din acest primat pe care l-a avut întotdeauna spiritul rezultă taina vieţii fără de moarte a Indiei. La început. Înainte de această dată putem vorbi mai curând despre o cultură. adică acea spirituală nu-I putea fi ştirbită. un stat unitar. India se simţea una şi aceeaşi prin spirit. Odată cu veneticii arabi s-a răspândit şi islamismul în India. subcontinentul indian. hinduşii reuşiseră să îşi păstreze tradiţiile religioase. în jurul anului 1000 d. doar cca. marile imperii ale mogulilor rezistând până în secolul XVIII. statul a devenit un conglomerat de state mai mult sau mai puţin independente. a fost mult timp izolat de alte popoare din pricina graniţelor sale naturale: la nord. Şi aşa s-a ajuns la o ocupaţie islamică de durată a ţării. entdeckten.

în 1885. În acelaşi an. Această "pace" nu a durat însă multă vreme. aceste oraşe fiind punctul de plecare pentru cuceririle militare. În anul 1858 s-a iscat o revoltă. sociale şi geografice rezultate din istoria Indiei joacă în continuare un rol important. Mai târziu. Guvernatorii britanici erau cei care făceau legea în india. la Calcutta sau la Bombay. teritorii pe care se aflau mai mulţi musulmani. 11 . Diferenţele dintre musulmani şi indieni au condus. devenind Bangladeshul de astăzi. la rândul ei. după obţinerea autonomiei. 200 milioane).3 milioane km2). 3. Indienii au reacţionat la aceste fapte. pentru că ambele îi ţineau pe indieni divizaţi în grupări distincte. guvernatorul britanic devenind astfel vice-rege. Revoltele iscate în rândul populaţiei. creştini şi sikh mai există în India şi diverse alte religii şi secte. mai sunt şi astăzi o problemă. India este aşadar o ţară profund divizată. Pe lângă hinduşi. la divizarea teritoriului în statele Pakistan şi India.ca de exemplu în Madras. Această adunare era tolerată de britanici. Congresul Naţional a devenit primul partid din India. Conducătorii acestora erau însă supuşi Coroanei. pe teritoriul căreia s-au amestecat mariile religii mai mult decât oriunde altundeva. pentru că nu vorbea în numele tuturor indienilor: musulmanii şi hinduşii nu s-ar fi putut uni niciodată. înfiinţând. Congresul Naţional Indian. regiunea sudică a fost. care a fost însă înăbuşită. Englezii au încercat să aducă ţara sub propriul control. cu un număr uriaş de locuitori (cca. De abia mai târziu. aflându-se aproape permanent la guvernare. cauzate mai ales de caracterul eterogen al acesteia. Şi pentru că britanicii nu ar fi putut niciodată să treacă această ţară extrem de întinsă (cca. În cadrul luptei sale de eliberare. unde Pakistanul de la acea vreme cuprindea teritoriile de nord şi de sud ale Imperiului. declarată autonomă. Gandhi a reuşit pentru scurt timp să mobilizeze şi să unească religiile vrăşmaşe în lupta pentru independenţă. Ţara este compusă din diferite state federale. Aspectele religoase. ei au păstrat principatele aşa cum le găsiseră. există peste o mie de caste. Sistemul feudal şi cel al castelor din această ţară a fost de asemenea păstrat de englezi. musulmani. englezii l-au detronat pe ultimul dintre moguli.cu mult timp înainte ca Gandhi să îşi înceapă propria luptă în acest sens pe teritoriul indian. peste o sută de limbi diferite şi un potpuriu de credinţe religioase. împiedicându-i să se unească împotriva britanicilor pentru a le opune rezistenţă. care avea ca obiectiv obţinerea independenţei Indiei .

în patru mari clase: brahmanii/preoţii. Paria sau aşa numiţii "intangibili" se află în afara sistemului de caste. majoritatea ducându-şi existenţa în cea mai mare mizerie şi sărăcie.). în al doilea rând. altele cu interese comerciale şi în căutare de locuri pentru aşezări stabile.Sistemul de caste. ei sunt marginalii societăţii indiene. € şi este considerată una dintre sursele culturii hinduse predominante şi pentru fondarea mai multor tradiţii filosofice importante. Aceste clase sociale se subîmpart. Tensiunile dintre săraci şi bogaţi şi dintre caste duc mereu la iscarea de conflicte. kshatriga/războinicii. India este una dintre cele mai sărace ţări din lume. conflictele religioase din interiorul ţării (de ex. India a fost capabilă să absoarbă impactul 12 . India a fost supusă unui flux de populaţii pe toată durata istoriei sale. în primul rând. Castele inferioare şi paria nu sunt acceptaţi de societate nici până în zilele noastre. conflictul dintre Pakistanul musulman şi India hinduistă. vaishiy/ţăranii şi shudra/slugi.conform normelor hinduiste . în statul Punjab. unele cu intenţii de cucerire războinică şi jaf. a rămas celebră pentru artefactele foarte specializate. aceea a Văii Indusului (cca 2500. care nu a putut fi abolit nici chiar de Gandhi.1700 î.Hr. împarte populaţia .Hr. unde majoritară este comunitatea sikh). Civilizaţiile Indiei Cea mai veche civilizaţie cunoscută a Indiei. în mod diferit în fiecare stat federal în parte. marcat mai ales de concurenţa la nivel de înarmare atomică care durează de ani de zile. în peste 1000 de caste. Există. Dar nici conflictele dintre religii nu s-au stins. Ea s-a extins către nordul Indiei. Cea mai disputată dintre regiuni este în acest sens Casmirul. O altă cultură timpurie a€€ cea vedic㠀 datează de la 1500 i.

cu mai multe etaje erau un lucru obişnuit. iar buddhismul. Ruine ale vechilor oraşe-cetăţi precum Harappa şi Mohenjodaro indică faptul că această civilizaţie era foarte avansată. mongolii lui Genghis Khan. 13 . Totodată India şi-a diseminat civilizaţia în sud-estul Asiei. britanici şi europeni. Casele.Hr. s-a răspândit şi mai departe. originar de aici. kushanii din Asia Centrală. comercianţi musulmani şi invadatori din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Au venit aici inclusiv macedonenii şi grecii lui Alexandru cel Mare. construind sisteme de drenaj şi conducte din cărămidă. Civilizaţia Văii Indusului Această civilizaţie a început să se dezvolte pe la 2500 i. tot din cărămidă. în zona Pakistanului şi în vestul Indiei. în jurul fluviului Indus. iar mai aproape de zilele noastre.acestor intruşi deoarece a avut acea calitate excepţională de a asimila sau tolera popoare şi idei străine.

Hr.. Oraşele de pe Indus Începând cu anul 7000 i Hr. deţineau un sistem elaborat de alimentare cu apă şi grânare masive. Oraşele sale erau împărţite cu grijă.Totodată. în Gujarat. primul încă nedescifrat. Oamenii foloseau cuprul şi bronzul şi cultivau bumbacul şi torceau lâna. De asemenea produceau statui şi alte obiecte de o frumuseţe excepţională. şi utilizau roata olarului pentru a produce ceramică. din motive necunoscute încă a€€ se bănuieşte că au fost schimbări climatice sau dezastre naturale.. extinzându-se spre nord-est şi sud. Prin anul 2400 i Hr. Această civilizaţie a înflorit timp de un mileniu. îşi clădesc de-a lungul fluviului Indus. Crescători de animale ei sunt totodată meşteşugari îndemânatici. primii indieni se grupează în state în nodul Indiei antic (Pakistanul actual). mari oraşe 14 . Se pare că declinul acestei civilizaţii avansate a început după 1800 i. aceşti oameni au dezvoltat un sistem de scriere şi socotire particular. inclusiv sigilii decorate cu scrierea pictografică Indus. toate sugerând o civilizaţie coerentă şi prosperă. Aveau modele de aşezări şi dimensiuni standard. şi au săpat canale pentru a-şi iriga fermele.

formând pe valea fluviului Gange numeroase sate. Clădirile lor din cărămizi sunt aliniate de-a lungul unor străzi care se întretaie în unghi drept. Dravindienii rămân însă majoritari în sudul Indiei până în zilele noastre. Infiltrarea ariană şi epoca vedică Pe la 1500 î. şi în câmpiile gangetice.Hr. şi erau construite în formă de reţea. Civilizaţia Indusului a apărut în mileniul III î. Datorită săpăturilor arheologice efectuate în aceste oraşe. au o civilizaţie pe care majoritatea popoarelor Indiei o adoptă încetul cu încetul.n. manuale de sacrificiu în cinstea lor şi speculaţii filozofice). s-au aşezat în zonele înalte ale Indusului.e. arienii. în valea Indusului au fost descoperite două oraşe Mohenjo-daro şi Harappa. În schimb nu se cunosc motivele dispariţiei aceste civilizaţii numită . Timp de o mie de ani triburile arienilor dinspre nord au cucerit India. pe valea fluviului Indus. Se ştie că făceau negoţ cu Mesopotamia şi foloseau un sistem de scriere. 15 .înconjurate de metereze.Civilizatia Indusului”.. cum ar fi: Mohenjo-Daro şi Harappa. Yamuna.Aceştia vorbeau o limbă indo-europeană şi venerau zeităţi asemănătoare cu cele ale grecilor din epoca târzie şi ale europenilor din nord. Arienii au o deosebită importanţă în istoria Indiei pentru că ei au fost la originea celor mai timpurii forme ale Vedelor sacre (texte sacre transmise oral de imnuri de devoţiune către zei. se cunoaşte destul de bine viaţa locuitorilor lor. asemănător oraşelor americane moderne. Acestea datau din anii 2000 i. o populaţie nomadă din Asia Centrală. În 1920..Hr. Aceste populaţii cu pielea mai deschisă la culoare decât a dravindienilor. Un sistem perfecţionat de canalizare permite alimentarea lor cu apă curentă.

care a supravieţuit până în India de azi. Această structură a fost începutul sistemului de castă. esenţa hinduismului. ei nu pot totuşi ţine piept unor noi cuceritori. Acum. Cu timpul. Sudra (artizanii. arienii îşi întind stăpânirea spre sud şi spre vest. La nord. prin templu trecând axa centrală care uneşte cele trei lumi a€€ divină. au mai multe acoperişuri şi simbolizează acoperişul lumii şi centrul acesteia. umană şi subpământeana. datează din anul 400 î. Mahabharata. o dată cu stabilizarea aşezărilor lor. Apariţia regatelor şi imperiilor Până către secolul VII î.Hr. Tot acum începe reforma şcolilor de hinduism. Templele budiste sunt numite stupă. care au cuprins zona Afghanistanului şi statului Bihar.Prin naştere fiecare om aparţine unei caste. arienii îşi schimbă stilul de viaţă semi-nomad şi structurile sociale şi politice. Budismul a apărut în India în secolul VI î.Hr. arienii conduceau aproape tot nordul Indiei. Vedele conţin şi germenii mării literaturi epice şi ai tradiţiilor filozofice indiene. Vedele. în secolul III î.Până către 800 î. Kshatriya (războinicii şi conducătorii). Zeii principali ai popoarelor vedice sunt şi cei ai pantheonului actual hindus. 16 . ritualurile principale referitoare la naştere. Oraşele au devenit importante acum şi curând s-a dezvoltat şi un sistem de scriere.Hr. o construcţie epică despre luptă dintre două familii nobiliare. asimilând populaţia băştinaşă.Hr. conducătorul arian controlează un teritoriu cu o societate divizată în grupuri ereditare.Timp de peste 1000 de ani.opunând ortodoxiei practicilor tradiţiei vedice alte concepţii religioase. căsătorie şi moarte sunt păstrate în formă vedică. Odată cu arienii se impune şi sistemul de împărţire a societăţii pe caste. Cele patru caste au fost: Brahmanii (preoţii). O perioadă de patronaj regal începe o dată cu convertirea conducătorului indian Asoka. fermierii şi comercianţii).Hr. Rezultatul a fost apariţia a două şcoli transformate în religii separate: budismul şi jainismul. şi are la origine povestiri mai vechi. grup social pe care n-o poate părăsi. muncitorii şi servitorii). aduc multe informaţii despre arieni. teritoriile alăturate şi dezvoltate au dat naştere unor regate mai mari.Hr. Vaisya (negustorii. Upanishadele sunt tratate filosofice compuse între secolele VIII-V î..

Contribuie la dezvoltarea ţării. regele a trimis misionari pentru a răspândi mesajul umanitar şi tolerant al budismului. rege care urcă pe tron în anul 269 î e.Hr. El se converteşte la budism. Chandragupta Maurya (321 î. incluzând aproape toată India. încurajând expansiunea ei. cu excepţia Sudului. Deşi nu a devenit religie oficială. Statul era condus de un monarh ereditar şi protejat de o armată puternică şi stabilă.Imperiul Maurya În secolul VI î. A construit altare şi mânăstiri şi a inscripţionat pilaştri cu învăţături budiste. Ashoka a avut revelaţia ororilor războaielor şi în final a îmbrăţişat budismul şi nonviolenţa. al V-lea î e.Hr. Încetul cu încetul. 17 . Peste două secole imperiul atinsese India centrală şi coasta de est. porunceşte să se construiască drumuri şi a€€ pitale”. membrii dinastiei Maurya îşi întind dominaţia asupra întregii Indii. Ashoka a fost renumit pentru promovarea budismului şi pentru conducerea sa umană şi tolerantă.Hr.n. religie fondată în India în sec. Chandragupta a abdicat apoi pentru a deveni călugăr. împăratul fiind în fruntea unei birocraţii dezvoltate a guvernului central şi local. Regatul Maghadei cucereşte şi absoarbe regatele vecine. s După o campanie sângeroasă împotriva statului Kalinga (261 î.) a fost primul conducător al dinastiei Maurya din vechiul regat indian al Magadhei. Ashoka..n. Imperiul avea o structură administrativă complexă.). Nepotul sau. Potrivit tradiţiei. El a extins imperiul către sud-vest. Cel mai renumit dintre dintre regii Maurya este Asoka. extinde imperiul. dând naştere primului imperiu al Indiei.

Populaţia era majoritar săracă. Modul de viaţă Nobilimea trăia în mare lux.. frumos împodobiţi. femeile purtau haine din pânză.n. Aceasta unifică India până la năvălirea hunilor. Indienii cântau la tambala iar femeile practicau dansul. în. distrandu-se şi privind o mulţime de dansatoare. Candragupta I. trăiau în case din lut. cânepă şi turbane. Bărbaţii care mureau erau incineraţi împreună cu femeile acestora de vii. întâi de sciţi. Dinastia Maurya se prăbuşeşte prin anul 185 î Hr.. urmaşii săi nu au putut împiedica împărţirea imperiului său. purtau haine frumoase din mătase.Regatele Războinice După moartea lui Asoka în anul 232 î e.n. Trăiau în palate luxoase. mâncau ce cultivau sau culegeau (orez. Abia în secolul al IV-lea î e. peşte. Nordul ţării este cotropit în mai multe rânduri. Femeile aveau obligaţia de a-şi urma bărbaţii în continuitatea ciclului vieţii să fie împreună cu el 18 . un nou rege din nordul Indiei. unde aveau meşe îmbelşugate. India va rămâne divizată în mai multe regate timp de aproape 5 veacuri. acoperite pe cap cu o maramă şi purtând pe frunte un semn vopsit. Erau îngrijiţi de slujitori. Ei mergeau călare pe elefanţi. apoi de nomazii Kusani veniţi din Asia Centrală. întemeiază dinastia Gupta. popor venit din Asia Centrală în secolul următor. carne de pui).

Societatea Indiană era împărţită în patru caste. sufletul omului renaşte într-un alt trup. reprezenta al doilea zeu în trinitatea hinduistă şi este cunoscut drept păstrătorul Universului ce menţine echilibrul între creaţie şi distrugere. reprezenta zeiţa fertilităţii şi a frumuseţii. Visnhu. 19 . Lakshimi. conform legilor lui Manu: preoţii (brahmanii). soţia lui Visnhu. producătorii (vaisya) şi sudra. în mitologia lor. Brahma a fost primul zeu care a creat lumea. Shiva reprezenta forţa distrugătoare a lumii.şi la reincarnare. Indienii credeau că după moarte. războinicii (ksatriya). Mitologia În mitologie. zeul distrugător fiind cel de-al treilea zeu. Forţa creatoare are mai multe feţe ţinând în echilibru lumea.

Băştinaşii Americii Indian Wars este numele folosit în Statele Unite pentru a descrie o serie de conflicte între colonişti de culoare albă sau guvernul federal şi popoarelor indigene din America de Nord . Temple indiene 20 . printre diverşi factori care contribuie. Cercetătorii cred acum că. In cărţile de istorie americană. indiană Wars au fost adesea tratat ca o parte relativ minoră din istoria militara a Statelor Unite. Nu există nici dovezi concludente pentru a determina cât de nativ popoare multe trait in America de Nord înainte de Columb. Unele estimări indică ratele de fatalitate caz de 80-90% în American populaţia autohtonă în timpul epidemiilor variolei. boli infecţioase a fost cauza copleşitoare a declinului populaţiei de nativii americani. Numai în ultimele decenii ale secolului 20 au un număr semnificativ de istorici încep să includă punctul de indiană din America de vedere în scrierile lor despre razboaiele. subliniind impactul războaielor asupra popoarelor indigene şi culturile lor. David Stannard constată că conservatoare demografi mai citează o cifră de aproximativ 7 sau 8 milioane de locuitori.

Vestită pentru minunile sale. cel al spiritelor. şi avea deasupra un turn bombat. 21 . ne încânta cu istoria şi legendele ei. cu templele risipite pretutindeni. nu a fost practic terminat niciodată. Templul său ridicat în secolele XII-XIII în stil nordic. India. porţi. această ţară fascinantă. Secolele XIII-XIV marchează o evoluţie deosebită a acestor monumente. Mitologia indiană ni-l înfăţişează pe zeul Surya drept ochiul zeilor care vede tot ce se întâmplă pe lume. numit jagaumehan. Una dintre cele mai cunoscute opere arhitectonice este templul Soarelui Surya din Konarak. O asemenea operă este oraşul-templu Madurai construit în stil sudic în secolul al XVII-lea când s-au creat templele dinastiei Haiaka. şi era împodobită cu statui. Existau 12 roţi şi şapte căi care. împreună cu numărul 8. realizat în plan înclinat. Se înmulţesc aşa-zisele oraşe-temple. totul simbolizând carul zeului. reprezentau sistemul solar aşa cum era văzut el de indienii acelor vremuri. Astăzi este complet ruinat dar se pot încă vedea fostele capele-sanctuare. coridoare. Era înălţat pe un postament înalt. de asemenea sculptaţi. El merge pe cer într-o trăsură cu şapte cai. revitalizand viaţa religioasă. înconjurat de mai multe rânduri de ziduri perforate de porţi. Templul era cunoscut şi sub numele „Pagoda Neagra” şi avea o intrare impresionantă alcătuită din patru rânduri de pietre venind din cele patru puncte cardinale. ansambluri de ziduri. Era ornamentat cu 12 roţi sculptate în piatră şi căi. Sală mare era presărată de coloane care o compartimentau. Corpul central al ansamblului este ocupat de Sanctuarul cu o suprafaţă imensă.

palate. construite însă din ce în ce mai mici pentru a putea fi pusă în evidenţă poarta mare. cele mai multe acoperite cu aur. monumente funerare. Templul din Minkas a fost construit.Pe porţiunile de drum ce leagă Sanctuarul de porţi se remarcă sălile cu coloane. cu o înălţime de 45 de metri. În secolul al XII-lea se dezvoltă şi arhitectura islamică indiană. conform tradiţiei în onoarea zeului Shiva de către zeul Indra. minarete. Se construiesc acum. de aceea în zilele noastre este numit chiar „Crinul de aur”. Adevărata minune. În bazinul templului creşteau crini de aur după cum spune legenda. faianţă colorată sau aur. Capodopera arhitecturii mogule este TajMahalul. ale cărei sculpturi sunt o adevărată istorie în piatră. bogat ornamentată. punctul culminant al acesteia situându-se în perioada mogulilor. ridicat la Agra între 1632-1684 şi fiind considerat una dintre cele şapte minuni ale lumii moderne. monumentul iubirii. Ajanta & Ellora: peşterile unde dorm Zeii 22 . frumuseţea sa este potenţata de cea a Sălii celor 1000 de coloane. moschei.

În labirintului sacru săpat în piatră dură din Maharasthra se află cele mai mai mari şi mai impresionante temple ale Indiei străvechi. prin culturile. Budismul şi Jainismul. cele trei mari religii ale Indiei. religiile şi geniul sau uman. un ofiţer britanic aflat la vânătoare de tigri. celebrele şi în acelaşi timp tainicele peşteri de la Ajanta şi Ellora oferă privitorului o călătorie în timp spre acea Indie fascinantă pentru noi toţi. cele două complexe carstice. cum mai există doar în Ţinutul Baharatilor. Conform oricărui ghid de călătorie. Evenimentul a avut loc pe data de 28 aprilie 1819. aici tronează una lângă alta. templele subterane adăpostesc intransele esenţa mistico-religioasă a Indiei. Întro armonie totală. sunt morminte. Cele 34 de peşteri de la Ellora. încremenite într-un surâs înţelept şi atoateintelegator Hinduismul. alături de cele 29 peşteri care alcătuiesc complexul de la Ajanta au aşteptat mai mult de un mileniu până când au fost redescoperite. când John Smith. a descoperit accidental 23 . unde însăşi Divinitatea şi-a găsit adăpost încrustată în piatră. Create cu milenii în urmă. Muzee şi Peşteri Situate în apropierea străvechiului oraş Aurangabad din statul indian Maharashtra. sanctuare sau monumente şi găzduiesc unele dintre cele mai splendide exemple de artă şi arhitectură religioasă indiană veche.

în apropiere de valea râului Waghora conţin intransele sculptată şi pictată întreagă epopee a budismului şi povestea vieţii lui Buddha Sakyamuni (563 . undeva în secolele 1 şi 2 î. Ajanta – Somnul Iluminatului Cele 29 de peşteri ascunse sub colinele Sayhari. Primele sanctuare. fostul prinţ devenit ascet şi întemeietor al acestei străvechi religii orientale care câştiga noi adepţi şi în zilele noastre. a fost vorba despre peşteră nr.411 î. sunt săpate la adâncimea medie de 75 metri şi au fost construite în timpul dinastiei Satavahana. au rezistat doar datorită climei şi umidităţii propice a aerului. Picturile murale din Ajanta.).9).intrarea uneia din peşterile templelor subterane (după catalogarea ulterioară. La scurt timp după momentul descoperirii. arhitecturii unice şi secolelor de istorie misterioasă uitată sub trecerea timpului.Hr. Cea mai mare parte a operelor de 24 . fiind considerate de specialişti drept cele mai vechi exemple de picturi murale descoperite vreodată în întreaga Indie.Hr. denumite Chaytia Grihas. peşterile şi-au câştigat faima bine-meritată datorită amplasării exotice.

într-o foarte scurtă perioadă de timp. Aici se află cea mai mare statuie care îl reprezintă pe Buddha dormind . dacă ne gândim la nişte picturi şi sculpturi imense. luminate doar de făclii. într-un noian de regate vecine care îşi păstraseră vechea orientare religioasă de sorginte hinduistă. ci şi în artişti. Retraşi aici într-o recluziune totală. adevărate centre vibrante ale culturii şi civilizaţiei budiste. peşterile de la Ajanda au devenit în acele timpuri. paradoxal. Datorită muncii lor titanice.Hr.artă "în situ" au fost create. în China. 20 de peşteri din cele 29 au avut rolul de Viharas: mânăstiri subterane ale căror sanctuare tronau întotdeauna în partea centrală a peşterilor. realizate cu mijloace rudimentare în peşteri enorme. Este vorba despre perioada în care a domnit regele Harishena (475 .500 d. statuie a cărei lungime este de circa 68 de metri). 25 . acela de practicanţi ai ritualurilor lăsate de Iluminat. se lucrează la terminarea celei mai mari statui a lui Buddha dormind. Toate statuile de dimensiuni colosale şi de o precizie a detaliului neegalată nicăieri în lume.) din dinastia Vakataka. au fost sculptate prin eforturi titanice de către credincioşii călugări care aveau la dispoziţie doar banale dalte şi ciocane.realizată în perioada antică (în prezent. călugării budişti nu se erijau doar în rolul lor iniţial.

Specialiştii cred că picturile care reprezintă întâmplări din Jatakas decorează pereţii peşterilor astfel încât derularea lor să producă un remarcabil efect vizual-hipnotic credincioşilor care intrau în peşterile-temple. Episoadele narative sunt pictate unul după altul într-o remarcabilă succesiune vizuală. Una dintre cele mai impresionante peşteri adăposteşte o statuie colosală a lui Buddha aflat în stare de meditaţie profundă (Paranirvana). Alte secvenţe redau motive decorative specific indiene. mâinile Iluminatului fiind încremenite pe veci în semnul mudrei Dharmahacrakrapravartana. impactul lor fiind copleşitor chiar şi pentru turiştii şi vizitatorii de alte credinţe. O mare atenţie a fost acordată şi reprezentării cât mai elaborate a zeităţilor feminine şi prinţeselor omniprezente în evoluţia spirituală a celui care a fondat una dintre cele mai mari şi mai remarcabile religii ale lumii. Picturile murale de la Ajanta umplu literalmente pereţii şi tavanurile unora dintre peşteri (conform tradiţiei budiste este interzis că podeaua pe care călcau oamenii să fie decorată cu imagini sau scene din viaţă şi întâmplările prin care a trecut Buddha). o bogată culegere de tradiţii orale referitoare la numeroase întâmplări din perioadele deselor încarnări ale lui Buddha.Sculpturile de pe pereţi reprezintă scene din Jatakas. 26 .

. cum este denumită de localnici. Cele 34 de peşteri sunt sculptate în laturile unei colinei Charanandri alcătuită din roci bazaltice. săpate migălos în pereţii de stâncă. dormitoare. detaşarea. Peşterile sunt mari. Odată ce ai trecut de una dintre intrările sale multietajate. iar 5 peşteri adăpostesc temple şi altare ale religiei Jainiste. eşti de-a dreptul copleşit de fineţea şi precizia detaliilor statuilor. spaţioase. Întregul complex este o strălucită demonstraţie asupra toleranţei şi armoniei religioase care domnea în acele timpuri străvechi în India. serenitatea şi compasiunea inerente lui Buddha Gautama. arhaţilor şi zeităţilor secundare din religia Iluminatului.Hr. 17 Hinduismului. Cea mai faimoasă peşteră din complexul dedicat buddhismului este peşteră numărul 10 sau Vishvakarma. 12 peşteri sunt consacrate Budismului. camere destinate rugăciunilor şi meditaţiilor.Curi. Toate peşterile-sanctuare buddhiste de aici au fost construite între anii 630-700 d. Clădirile includ săli de întâlnire. Toate sculpturile din peşterile buddhiste reuşesc în mod sublim să surprindă graţia.Ellora – Divinitatea unită în piatră Foarte mulţi experţi care şi-au dedicat vieţile studierii artei şi culturii indiene sunt de părere că peşterile de la Ellora reprezintă culmea artistică pe care a atins-o stilul indian de sculptură în piatră. care par sculptate în lemn cald şi maleabil. marea lor majoritate având rolul de Viharas. nu în piatră dură şi rece. În mijlocul peşterii tronează o statuie de 27 . adăpostind clădiri multietajate. bucătarii şi chiar W.

Hr. este încă un exemplu de înţelegere şi toleranţă reciprocă între religii. celebri pentru nuditatea lor 28 .. mai apoi. în onoarea muntelui sacru unde locuieşte zeul Shiva. de către credincioşii hinduşi cu portretele în piatră ale celor 10 avataruri ai zeului Vishnu. admirată zilnic de mii de turişti. denumită Dhashavatara sau peştera 15. înainte de a-i da demonului lovitura finală. Iniţial o peşteră-templu buddhista. Peştera numărul 16 reprezintă culmea arhitecturii subterane hinduse. peştera încearcă să reproducă fidel detaliile descrise în purane (texte sacre hinduse) referitoare la adăpostul ales de măreţul şi temutul zeu. Pe lângă sculpturile originale buddhiste. Templul rămâne o realizare splendidă a artei de inspiraţie dravidiană. Dhashavatara a devenit cu timpul un locaş sacru hindus. Peşterile hinduse au fost construite în timpul perioadei Kalachuri.peste 3 metri înălţime care îl reprezintă pe Buddha aşezat într-o postură din care predică credincioşilor. definitivate între secolele IX-X d. când zeul Vishnu ia formă lui Narasimha (omul leu) şi întinde o mână spre umărul lui Hiranyakshipu. Denumită şi Kailasa. Peşterile jainiste. Una dintre cele mai dramatice şi spectaculare imagini reprezintă moartea demonului Hiranyakshipu. păstrate intacte. iar toate structurile sculptate reprezintă stiluri distincte ale viziunii creatoare şi a talentului individual a generaţii întregi de sculptori care proveneau din familii unde această artă dificilă era deprinsă din fragedă pruncie. O altă peşteră. aparţin toate sectei asceţilor Digambara (cei ce se înveşmântează cu cerul). locaşul de rugăciune a fost ornat.

răstimp în care vei conştientiza cu adevărat grandoarea operelor vizitate. revii inevitabil la Ajanta & Ellora. Templele redau perfect dimensiunile specifice ale filozofiei şi tradiţiei jainiste: sculpturile reflectă un sens strict al ascetismului. au mai poposit aici în anii anteriori. Cele mai remarcabile altare subterane sunt cele de la Chhota Kailash. ale căror date coroborate spun că mare parte a turistii occidentali care vin la peşterile-temple.autoimpusă. şi în alte vieţi. Odată ieşit din lumea de piatră şi culoare a Indiei milenare. 29 . Cu toate că nu sunt la fel de mari precum cele hinduse sau buddhiste. După care. Indra Sabha şi Jaganath Sabha. cine ştie. mai devreme sau mai târziu. templele subterane jainiste adapostescopere de artă împodobite cu detalii excepţionale. îţi trebuie câteva zile să îţi revii. Sau poate. Cel puţin aşa arată statisticile oficiilor de turism indiene.

com www.ro Enciclopedia Asiei 30 .www.e-referate.wikipedia.