Probleme care se rezolva prin metoda figurativa.

1. Suma a doua numere este 349. Ştiind ca unul din numere este cu 139 mai mare decât celălalt, să se
afle numerele.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
2. Suma a doua numere este 481. Diferenţa dintre cele două numere este 21. Aflaţi numerele.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
3. Intr-o curte sunt raţe si găini de 4 ori mai multe decât raţe, in total 50 păsări. Câte păsări sunt de
fiecare fel?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
4. Un caiet, o carte şi un penar costa împreună 92 lei. Cartea costă cu 7 lei mai mult decât caietul, iar
penarul cu 3 lei mai mult decât cartea. Cât costă fiecare obiect?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
..............
13. Într-o livadă sunt 620 de pomi. Meri sunt de 2 ori mai mulţi decât caişi şi cu 15 mai puţini decât peri
. Câţi pomi sunt de fiecare fel în livadă?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
14. Două cantine au cumpărat împreună 420 de farfurii. Câte farfurii a cumpărat fiecare cantină,
dacă prima a cumpărat de 3 ori mai multe farfurii decât a doua cantină.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
15. Aflaţi cinci numere ştiind că primul este de două ori mai mare decât al doilea, al doilea este cu
54 mai mare decât al treilea, al treilea este cu 60 mai mic decât al patrulea, al patrulea este de 3 ori
mai mare decât al cincilea, iar suma dintre al patrulea şi al cincilea este 1080.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
16. În doi ani dintr-o livadă s-au recoltat 1835 kg de fructe. Ştiind că în al doilea an s-au recoltat cu
975 mai puţin decât în primul an, aflaţi câte kg de fructe s-au recoltat în fiecare an?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
17. Suma a două numere este 64. Împărţind numărul cel mare la cel mic, obţinem câtul 3 şi restul 4.
care sunt numerele?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
18. Suma a două numere este 196. Află numerele ştiind că unul dintre ele cu 32 mai mare decât
triplul celuilalt.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
19. Ana, Radu şiTeo au împreună 846 de timbre. Câte timbre are fiecare copil, dacă Radu are cu 4
mai multe decât Ana şi de două ori mai multe decât Teo?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
20. Diana are de 5 ori mai multe bile decât Silvia. Dacă Diana ar da Silviei 100 de bile, atunci ar
avea acelasi număr de bile. Câte bile are fiecare?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
21. Suma a două numere este 170. Adăugându-i primului număr 12 si scăzând din cel mai mare 10,
se obţin numere egale. Află cele două numere.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
22. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt 478 de cărţi. Pe raftul al doilea sunt cu 50 de cărţi mai
puţine decât pe primul şi de două ori mai puţine decât pe al treilea raft. Câte cărţi sunt pe fiecare
raft?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
23. În cele trei clase din scoala noastră sunt 105 elevi. Dacă din prima clasă sunt transferaţi 3 elevi în
a doua clasă şi un elev în a treia clasă, atunci numărul elevilor din fiecare clasă este acelaşi. Câţi
elevi se aflau iniţial în fiecare clasă?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
24. Marius are de 7 ori mai multe timbre decât Ionuţ. Dacă Marius îi dă 18 timbre lui Ionuţ, vor avea
acelaşi număr de timbre. Câte timbre are fiecare?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............
25. Suma a trei numere este 717. Al doilea este de 3 ori mai mare decât primul si cu 10 mai mic
decât al treilea. Află numerele.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful