Translated version of nota maths hbmt 1103.

pdf
Page 1 JAWAPAN 217 TOPIC 1: GURU DAN PENDIDIKAN MATEMATIK Aktiviti 1,1 Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 1. Aktiviti 1.2 dan 1.3 Rujuk gambaran topik. Diri Ujian 1 1. (I) Integrasi pengetahuan, nilai dan bahasa; (Ii) Integrasi matematik dengan ilmu lain yang; (Iii) Integrasi pelbagai topik dalam matematik; (Iv) Integrasi matematik yang dipelajari dalam bilik darjah dengan orang-orang pengalaman di luar bilik darjah. 2. Matlamat kurikulum matematik sekolah rendah: • Untuk membolehkan pelajar memperoleh penguasaan dalam kemahiran asas; • Untuk memohon kemahiran asas sentiasa studentsÊ pengalaman kehidupan sebenar; dan • Untuk menekankan penyelesaian masalah di seluruh kurikulum. Diri Ujian 2 1. Penyata Razak mencadangkan bahawa Malaysia perlu mempunyai matematik biasa kurikulum dan bukan kurikulum tradisional. Sekolah rendah sukatan pelajaran matematik telah disemak semula, untuk pertama kalinya, pada tahun 1970, yang diambil dari Projek Khas. Selepas itu, berikutan pembaharuan matematik kurikulum di Barat, seperti Britain dan Amerika Syarikat, beberapa projek dilaksanakan dalam kurikulum kami. Pada masa yang sama, kerajaan diperkenalkan sukatan pelajaran Matematik Moden untuk sekolah menengah. Yang pembangunan kurikulum matematik bertujuan untuk meningkatkan pendekatan, Jawapan Page 2 JAWAPAN

Aktiviti 2. Yang kurikulum sekolah menengah juga menawarkan mata pelajaran Matematik Tambahan bagi pelajar yang bercadang untuk meneruskan pengajian mereka dalam bidang sains dan teknologi. memudahkan pengiraan.1) = (40 + 30) + (3 A 1) = 70 + 2 = 72.4 3925 pusingan untuk 3900 .218 kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran matematik. (Adalah perbezaan Exact 2430) . Kemajuan dalam kurikulum matematik boleh membantu dalam mencapai Wawasan 2020. Aktiviti 2. 2.3 Anggaran membantu pelajar untuk menjadi penyelesai masalah yang lebih baik. Ia boleh dicapai melalui pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk multimedia bahan menggunakan ICT. (2) Prosedur kefasihan. (3) kecekapan Strategik. sebab berangka.1500 2400 Perbezaan anggaran 2400. (5) pelupusan Produktif. Page 3 JAWAPAN 219 Aktiviti 2. Dalam kedua-dua program. terutamanya dalam ICT serta untuk menghasilkan teknokrat bertaraf dunia dengan akhlak yang baik nilai. terutamanya melalui PPSMI dan Sekolah Bestari program. TOPIC 2: PENGETAHUAN DALAM MATEMATIK Aktiviti 2.1495 pusingan . (4) hujah Adaptive.1 Lima helai penguasaan dalam matematik adalah seperti berikut: (1) pemahaman Konsep. berfikir secara kuantitatif. matematik adalah salah satu daripada mata pelajaran utama.2 Bundarkan atau melaraskan 43 + 29 adalah sama seperti (40 + 3) + (30 . periksa perantaraan nilai apabila tali lama pengiraan bergantung kepada ketepatan yang lebih awal pengiraan. Kerajaan kita berharap bahawa sistem pendidikan kita mampu menghasilkan pelajar pintar dengan pengetahuan lanjutan dan canggih. terutamanya 6 cabaran.

Page 4 . kalkulator. mereka boleh menggunakan kalkulator untuk membuat pengiraan bagi mereka. 5 6 1 > 5 dan 4 8 5 <5. Diri Ujian 2 1. 2. 3. anggaran. Selepas mereka memahami konsep-konsep. kerana 5 a 5 = 0 5 6 1 <6 dan 4 8 5 <5. Jawapan mesti lebih besar daripada 0. abakus. Jawapannya mestilah kurang daripada 1.Aktiviti 2. Anggaran 5 6 1 A4 8 5 . Alat pengkomputeran yang sering digunakan oleh pelajar adalah mental pengiraan.5 16 × 24 = 16 × (18 + 6) = (16 × 18) + (16 × 6) = 288 + 96 = 384. pengiraan bertulis. Diri Ujian 1 1. (Jawapan tepat adalah 13/24). (A) 2 + 4 + 1 + 6 = 13 (B) Siti menambah nombor masing-masing tanpa mengambil kira nilai tempat. Salah satu cara pelajar boleh menggunakan kalkulator untuk meningkatkan konsep mereka kefahaman adalah dengan menggunakan ia untuk mengesahkan jawapan mereka selepas mereka telah melakukan pengiraan secara manual. kerana 6 a 5 = 1. Base 10 Blok dan rod Cuisenaire.

dan sebagainya. Bekerja secara berpasangan atau kumpulan. Aktiviti bilik darjah a Bagaimana pelajar bekerja. A TeacherÊs jadual lokasi. Informal.kumpulan dan satu secara berasingan. pelajar kepada guru). Meja disusun dalam baris dan tiang.1 Rujuk Rajah 3. Jadual TeacherÊs boleh disusun dalam kedudukan mana-mana. menyeronokkan.1. Berpusatkan Pelajar. Talk bilik darjah Bagaimanakah pelajar bercakap dan berbincang dengan satu sama lain? a Bagaimana pelajar bertanya dan menjawab soalan? Individu.2 Pembelajaran Koperatif Arahan kelas Dimensi Seluruh kelas Tradisional Arahan Meja StudentÊs disusun untuk membentuk kumpulan. mesra.JAWAPAN 220 (C) Guru mungkin mahu memperkenalkan konsep nilai tempat. Pembelajaran aktif. . Pengajaran dalam kelas a Bagaimana pelajar berinteraksi dan berkomunikasi? Pelajar atau guru berpusat? Satu hala (Guru kepada pelajar) Guru-centred Bercakap dengan satu sama lain melalui perbincangan. Memperkenalkan juga perkataan kedua puluh. Ini boleh dilakukan dengan mengira objek dalam kumpulan sepuluh dan mengira sepuluh. individu. Pembelajaran pasif. Jadual TeacherÊs diletakkan di hadapan kelas. Aktiviti 3. tiga puluh. TOPIC 3: pengajaran matematik Aktiviti 3. Susunan bilik darjah A StudentÊs meja perkiraan itu. kumpulan. Dua cara komunikasi (Guru kepada pelajar. perbincangan tidak. atau pasangan? Bekerja secara individu.

Pelajar diminta untuk membina sebuah segiempat tepat.4 Sub-topik: Kawasan 2-D bentuk. segi tiga A dan B.3 Bernombor Heads model Kemahiran: Ciri-ciri sebuah kubus dan sebuah kuboid.5 Objektif pembelajaran: Untuk mencari formula untuk mengira kawasan segitiga 1. Guru menimbulkan soalan kepada pelajar-pelajar lain. Langkah 1: Jurang kelas kepada kumpulan (kumpulan 4). 3. 20 cm × 10 cm menggunakan kad manila. Lipat segi empat tepat kepada dua bahagian yang sama seperti di bawah: l l lipat dan memotong w R w Potong kad untuk mendapatkan dua buah segitiga. serius. Page 6 JAWAPAN 222 A B 3. Guru memberikan formula kawasan segi empat. contohnya pelajar dengan Â3Ê bilangan setiap kumpulan untuk menjawab soalan.Iklim bilik darjah formal atau tidak formal? a yang menyenangkan atau serius? yang mesra atau bersaing? Formal. Guru meminta pelajar untuk membandingkan dan mencari hubungan antara kawasan sebuah segitiga dan luas bagi segiempat sehingga mereka mendapati bahawa: Kawasan segitiga A = luas segitiga B = setengah kawasan segiempat tepat R Kawasan segitiga = separuh daripada kawasan reactangle =Ó×l×w . Guru kemudian meminta pelajar tertentu. Langkah 4: Guru meminta soalan dan ahli-ahli kumpulan bekerja bersama-sama untuk mendapatkan menjawab. Aktiviti 3. 2.2.2. Aktiviti 3. Langkah 2: Setiap ahli diberikan nombor 1. bersaing antara satu sama lain. Langkah 3: Guru meminta pelajar untuk mengenali ciri-ciri sebuah kubus dan kuboid mengikut ciri-ciri yang disenaraikan dalam jadual yang diberikan. iaitu A = l×w 2. Rujuk contoh dalam seksyen 3. Muka surat 5 JAWAPAN 221 Aktiviti 3. 4.

keupayaan kognitif. kebolehan berkomunikasi. formula. (B) Bagi memastikan pencapaian objektif pembelajaran dalam pembelajaran proses. dan E. 3. Prosedur: 1. Pelajar diberi beberapa kuasa dua unit dan mereka dikehendaki untuk membentuk membentuk A. atau undang-undang dari prinsip-prinsip matematik yang sedia ada. Perbezaan di antara kaedah induksi dan potongan dalam pengajaran matematik: C kaedah Induksi: Untuk mendapatkan prinsip matematik tertentu. Kepentingan kaedah pengajaran adalah seperti berikut: (A) Untuk membantu guru merancang pengajaran yang berkesan dan strategi pembelajaran mengikut studentsÊ kepentingan keupayaan dan pencapaian. Contoh: (A) Terbitkan formula kawasan segi tiga daripada formula kawasan segiempat tepat. D. dan keupayaan penganjur. (B) Terbitkan formula kawasan bagi trapezium daripada formula luas bagi segiempat. Page 7 JAWAPAN 223 Diri Ujian 2 Objektif pembelajaran: untuk mendapatkan formula sebuah segiempat tepat (A = l × w ). Pelajar dibimbing untuk mengira jumlah petak dalam bentuk setiap untuk mendapatkan kawasan dan isi dalam jadual di bawah: Membentuk Bilangan Segiempat (Kawasan) Panjang (L) Lebar (W) Formula Kawasan L × w A B C D E A B C D E 4. C kaedah Potongan: Untuk memperolehi prinsip matematik baru. inkuiri-penemuan.Diri Ujian 1 1. teorem. 2. teorem. teorem. atau undang-undang. B. C. mempersoalkan. atau undang-undang. Strategi pengajaran pembelajaran koperatif. formula. 2. lebar) dan lain-lain maklumat daripada aktiviti di atas untuk melengkapkan jadual. Guru meminta pelajar untuk bekerja dalam kumpulan lima. Pelajar akan dibimbing untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang ciri-ciri persegi dan segiempat tepat (iaitu panjang. formula. Page 8 . (C) Untuk merangsang kepentingan studentsÊ dan motivasi mereka untuk menyertai secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka serta membina pemikiran mereka kemahiran.

(B) Ia direka untuk memberi peluang pelajar untuk membina baru pengetahuan dan menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Bilangan petak dalam persegi (6 × 6) = 1 2 + 2 2 + . Aktiviti 4.. mewakili situasi ini sebagai integer dan menggambarkan pada lineÊ bilangan. Pelajar diminta untuk membandingkan dan menganalisis semua maklumat dalam jadual.JAWAPAN 224 5. 6. Muka surat 9 JAWAPAN 225 Aktiviti 4. + 6 2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91.. TOPIC 4: MATEMATIK PENGAJARAN PENDEKATAN Aktiviti 4.2 Kelebihan menggunakan pendekatan konstruktivis dalam bilik darjah adalah pelajar menjadi lebih yakin. dengan membenarkan mereka untuk membina pengetahuan baru mereka supaya mereka dapat mengekalkan maruah mereka dan membangunkan confidenceÊ.. meningkatkan memori mereka.. (C) guru menjadi Fasilitator. Mereka perlu mempunyai beberapa perbincangan di kalangan mereka.. Semua tiga (3) objektif diuji dalam Penilaian. Guru membimbing mereka dengan bertanya beberapa soalan untuk membuat mereka menemui formula luas segiempat (iaitu kawasan panjang = segiempat tepat × lebar).3 Formula: Jumlah kuasa dua (nxn) persegi adalah jumlah daripada 1 hingga n 2 .. apa yang mereka sudah tahu knowledege baru. menjadi lebih berminat dalam pembelajaran dan dapat berfikir dengan lebih. memahami dengan lebih mendalam.. mempunyai lebih kemahiran sosial.1 Implikasi Teori Konstruktivis kepada guru-guru adalah seperti berikut: (A) Mengajar ialah aktiviti yang berpusatkan pelajar. Aktiviti 4.4 Erti ÂtransferringÊ membantu Âlearning pelajar untuk memindahkan mereka yang sedia ada pengetahuan. iaitu.5 Tugas adalah Âlist enam (6) situasi kehidupan sebenar yang bertentangan bersifat kemudian. Aktiviti 4. . jika sekurang-kurangnya salah satu daripada situasi melibatkan integer negatif..

penyimpanan yang lebih tinggi. fizikal. bahagian maklumat secara bebas dan bekerja dengan selesa dalam suasana pasukan. 5. Pembelajaran kontekstual mendorong pelajar untuk belajar apabila mereka diajar mengapa mereka mempelajari konsep dan bagaimana konsep-konsep ini telah digunakan di luar bilik darjah. (B) Mengakses dan menggunakan maklumat daripada pelbagai domain tertakluk. guru kelas untuk menyelia aktiviti pembelajaran. bagaimana untuk berkomunikasi dalam kumpulan. bertindak balas dan berkomunikasi dengan orang lain untuk membantu pelajar berkomunikasi dengan berkesan. (D) Peningkatan motivasi. 3. minat dalam bidang subjek. (C) Lima (5) bertindak balas unsur-unsur yang terdapat dalam rancangan pengajaran ialah: (I) Berkaitan numbersÊ Âopposite kepada AUP bertentangan dan downÊ. (Iii) Menggunakan konsep ÂintegersÊ di untuk Âmarching 12 langkah untuk leftÊ. bertindak sebagai seorang perunding. bekerjasama dan memindahkan.Diri Ujian 1 1. ujian formatif dan sentiasa membetulkan kesilapan studentsÊ semasa proses pembelajaran. mengaplikasi. membantu pelajar hanya apabila perlu. Muka surat 10 JAWAPAN 226 Diri Ujian 2 (A) Suatu pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menggabungkan pelbagai bentuk pengalaman (sosial. (B) Perlu kemahiran fasilitasi yang baik. Keburukan pembelajaran berasaskan masalah adalah: (A) Masa mengambil. mendorong pelajar untuk mencerminkan dan menerima penyelesaian berbeza daripada mereka. (B) Guru kerap memberikan maklum balas diagnostik oleh usign. dan psikologi) dalam kerja terhadap hasil pembelajaran yang dikehendaki. (Ii) Mengalami yang Âhands-satu nombor talian menggunakan. 4. dan (C) Perlu perancangan yang sepatutnya. budaya. Kelebihan pembelajaran berasaskan masalah adalah seperti berikut: (A) penarikan balik pengetahuan yang lebih meluas. mengalami. dan mereka belajar dengan lebih cekap apabila mereka dibenarkan bekerja bekerjasama dalam kumpulan kecil. Implikasi pembelajaran masteri ialah: (A) Guru mengarahkan pelbagai aktiviti kerja kumpulan. (B) lima (5) elemen penting yang diwakili oleh bertindak balas berkaitan. (C) integrasi yang lebih baik pembangunan pengetahuan pembelajaran sepanjang hayat kemahiran seperti bagaimana untuk menyelidik. Menurut pendekatan konstruktivis. 2. bagaimana untuk menangani masalah. ÂCooperationÊ bermakna Âlearning dalam konteks berkongsi. .

Persoalannya adalah: Apakah harga durian dan tembikai? Jawapannya hendaklah: Harga durian adalah RM 4.1 Sebagai guru matematik.. untuk merapatkan jurang antara matematik dan kehidupan sebenar masalah. dan {}. pelajar-pelajar yang berdaya saing. {arnab.(Iv) Bekerjasama dalam kelas semasa menyelesaikan sesi masalah. Pembelajaran matematik melalui penyelesaian masalah akan menghasilkan sangat keyakinan. Aktiviti 5. 21 = 8 + 13. iaitu. Diri Ujian 1 1.3 Kita boleh mengaitkan Encik masalah EngguÊs konsep set. kucing. Selain daripada sebenar.00.. {arnab}. inovatif dan kreatif. jika pelajar telah salah dikodkan jawapan. dan kemudian mengenal pasti kuantiti dan nilai yang tidak diketahui. 13 = 5 + 8. bunga}. 2.. 3 = 1 + 2...5 Satu jawapan yang mungkin. Ia juga menggalakkan pemikiran perintah yang lebih tinggi. bilangan pasangan adalah sama dengan jumlah dua nombor pasang sebelum ia. membuat keputusan dan kekuatan dalam menghadapi mencabar. {kucing liar. arnab.00 dan harga tembikai adalah RM 2. {liar kucing}. Kemahiran penyelesaian masalah dan perbezaan pemikiran meningkatkan keupayaan studentsÊ .. masalah-masalah ini harus bersifat kontekstual. Aktiviti 5. Kita juga perlu mencari petunjuk dan maklumat. 8 = 3 + 5. 233 = 89 + 144.4 Terdapat corak bilangan pasang arnab mulai Mac. iaitu.2 Memahami masalah adalah langkah yang paling penting kerana kita tidak boleh menyelesaikan masalah sehingga kita benar-benar memahami apa yang kita perlu mencari. bunga}. Muka surat 11 JAWAPAN 227 Aktiviti 5. {bunga}. bunga}. kita boleh minta pelajar kita untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar yang berkaitan dengan konsep bahawa kita mengajar. 5 = 2 + 3. (V) Pemindahan pengetahuan yang asas numbersÊ Âwhole kepada pengetahuan baru ÂintegersÊ. Aktiviti 5... . arnab}.. adalah: Aw = 2e. set {liar. {kucing liar. TOPIC 5: PENYELESAIAN MASALAH Aktiviti 5.

(Iii) Menjalankan rancangan itu. Ia perlu diperkenalkan di peringkat sekolah rendah untuk menyediakan pelajar dalam menghadapi dunia yang serba mencabar globalisasi. (Ii) Rangka pelan. dan (Iv) Daftar jawapannya. Diri Ujian 2 (A) Empat (4) langkah dalam Model PolyaÊs Masalah Penyelesaian adalah: (I) Memahami masalah. Muka surat 13 . Selepas kesilapan yang dikenal pasti. Muka surat 12 JAWAPAN 228 (C) Kami mungkin menggunakan strategi ÂExperimentingÊ untuk menyelesaikan masalah tersebut. • Cari bahagian daripada KETUA dan HUJUNG. Langkah 3: Lakukan Rancangan • Membuang syiling 10 kali dan mengira bilangan daripada KETUA dan HUJUNG. kefahaman. NewmanÊs Analisis Ralat adalah penting dalam mengenal pasti kesilapan studentÊs berkaitan dengan bacaan. transformasi. 3.5 jika duit syiling tidak berat sebelah. • Membuang duit syiling 50 kali dan mengira bilangan daripada KETUA dan HUJUNG. (B) Satu contoh masalah matematik: Cari peluang mendapat KETUA atau HUJUNG apabila kita membuang duit syiling. • Membuang syiling 500 kali dan mengira bilangan daripada KETUA dan HUJUNG. kecuaian dan motivasi. Yang PolyaÊs empat (4) langkah boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah ini seperti berikut: Langkah 1: Memahami Masalah • Kami diminta untuk membuang duit syiling sepuluh sen. • Membuang syiling 100 kali dan mengira bilangan daripada KETUA dan HUJUNG.kreatif dan inovatif. KETUA ATAU HUJUNG Langkah 2: Rangka Rancangan • Bereksperimen. kemahiran proses. • Membuang syiling 200 kali dan mengira bilangan daripada KETUA dan HUJUNG. • Cari peluang atau kebarangkalian untuk mendapatkan KETUA atau HUJUNG. program pemulihan boleh diberikan untuk membetulkan kesilapan-kesilapan ini. mengkod. • Semakin besar bilangan balingan. dekat bahagian kepada 0.5. Langkah 4: Semak Jawapan • Bahagian daripada KETUA dan Tail harus sekitar 0.

4 Penilaian dalam Peringkat Pembangunan adalah suatu pelan untuk soalan-soalan untuk menyemak studentsÊ sebelum pengetahuan. iaitu. terutama pada peringkat awal kerjaya pengajaran mereka atau apabila mereka mengajar topik baru. dan bila dan bagaimana untuk menilai studentsÊ kemajuan.JAWAPAN 229 TOPIC 6: PERANCANGAN MATEMATIK lessons Aktiviti 6. Aktiviti 6.2 Tiga (3) komponen rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: (A) Penyediaan yang berurusan terutamanya dengan hasil pembelajaran mengenal pasti dan asas pengetahuan yang diperlukan. penilaian dan penutupan. (C) Kesimpulan yang berkaitan dengan penyatuan.1 Lima (5) langkah-langkah dalam menyediakan rancangan pengajaran keseluruhan adalah seperti berikut: (A) Kaji spesifikasi kurikulum keseluruhan. (B) Pembentangan yang berurusan terutamanya dengan aktiviti pengajaran-pembelajaran. (B) Bahagikan kandungan satu tahun kepada dua semester. Dalam perancangan. pelajar bekerja secara berpasangan. Aktiviti 6. Page 14 JAWAPAN 230 Aktiviti 6. yang akan menjadikan pengajaran lebih berkesan. . Mereka mengambil bertukar kepada mengira kaunter dan rakan-rakan mereka memeriksa pengiraan memastikan pengiraan adalah betul. guru perlu membuat keputusan mengenai kandungan apa untuk menekankan. pengajaran yang berkesan bermula dengan perancangan yang bernas. soalan untuk merangsang percambahan fikiran di kalangan pelajar atau cabaran pelajar untuk menyiasat idea-idea matematik tertentu. Selain membetulkan antara satu sama lain. (E) Menyediakan rancangan pelajaran harian. Diri Ujian 1 (A) Ya. setiap rakan kongsi memuji lain untuk berjaya mengira sehingga 10. Ia juga boleh menjadi senarai semak yang mengingatkan guru-guru mengenai aktiviti pengajaran-pembelajaran mereka rapat harus mengikuti.5 Dalam contoh ini. Aktiviti 6. yang pendekatan pedagogi untuk digunakan. (D) Bahagikan kandungan mingguan ke kandungan harian.3 Rancangan pelajaran harian yang baik akan meningkatkan keyakinan teachersÊ dalam menyampaikan mereka pelajaran. (C) Bahagikan kandungan semester kepada kandungan mingguan. dan soalan untuk mengukur studentsÊ pencapaian hasil pembelajaran. kumpulan dua (2).

guru perlu mengambil kira kurikulum yang sesuai. . Set induksi meliputi yang hangat up aktiviti yang akan membantu pelajar untuk memulakan untuk melakukan matematik sebagai sebaik sahaja mereka memasuki kelas.(B) Untuk menyediakan matematik yang bermakna untuk pelajar dengan keupayaan yang berbeza. Sebagai induksi set. guru mungkin mahu semak bagaimana mereka mengira kuasa dua nombor. Diri Ujian 2 (A) Tiga (3) komponen rancangan pengajaran ialah persediaan. iaitu. aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai kemahiran prasyarat. matlamat yang realistik pengajaran matematik dan membuat keputusan tentang bagaimana untuk melaksanakan pengajaran-pembelajaran dan aktiviti penilaian kepada pelajar-pelajar mereka. guru-guru ingin merancang set induksi untuk pembelajaran keputusan bahawa pelajar Âthe harus boleh menyimpulkan formula untuk jumlah kuasa dua yang lebih kecil untuk sesuatu yang lebih besar squareÊ (contoh yang diberikan dalam Tajuk 4). yang menetapkan induksi dan pembangunan aktiviti pengajaran-pembelajaran. katakan dari 1 hingga 10. Kemudian. guru mungkin mahu menunjukkan pelajar-pelajar mereka beberapa Muka surat 15 JAWAPAN 231 tokoh-tokoh persegi saiz yang berbeza. dari segi panjang sisi mereka. penyampaian kesimpulan. Mereka kemudiannya boleh minta pelajar mereka tentang apa yang mereka tahu tentang kuasa dua. guru perlu menyemak semula asas pengetahuan. Pembangunan aktiviti pengajaran-pembelajaran merangkumi pembangunan kemahiran. (C) Sebagai contoh. Jika guru mendapati bahawa pelajar tidak biasa dengan ciri-ciri persegi atau persegi nombor. (C) Memanaskan badan atau aktiviti pembukaan membantu untuk mendapatkan pelajar yang terlibat dalam melakukan matematik sebaik sahaja mereka memasuki kelas. guru dapat menunjukkan kuasa dua pelajar mereka dengan garisan grid dan bertanya kepada mereka bagaimana dataran banyak yang mereka dapat melihat. Ia juga satu cara untuk memperkenalkan topik baru atau memberi peluang kepada pelajar untuk menyegarkan kembali kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran topik atau konsep yang baru. (B) Komponen persembahan terdiri daripada dua bahagian. sebelum mereka mula mengajar konsep baru. Ia juga merupakan satu cara untuk memperkenalkan topik baru dan memberi peluang kepada pelajar untuk berus kemahiran asas mereka. penggunaan sumber dan penerapan moral nilai.

Aktiviti 7. pelajar mencari dan mencari maklumat mengenai topik tertentu daripada sumber dalam talian. ketepatan. Aktiviti 7. kita perlu untuk menilai sumber berasaskan web yang berdasarkan sumber. jawapannya bergantung kepada sekolah anda ajar. pelajar menentukan rentak sendiri mereka dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang ditetapkan dalam pelbagai bidang kandungan dalam sukatan pelajaran apabila menggunakan perisian atau Internet. (B) Bilangan dan operasi. Status menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dalam schoolsdepends pada kemudahan komputer yang ada.1 Dalam pembelajaran kendiri. forum. dll. . geometri. aktiviti komputer Interaktif. Keadaan ini bergantung pada terhadap alam sekitar sekolah. Dalam pembelajaran kendiri. Pelajar digalakkan untuk menilai kemajuan mereka sendiri dalam topik tertentu dan dari maklum balas yang diberikan (talian kuiz. mata wang. Beberapa maklumat mungkin atau mungkin tidak relevan untuk mencapai hasil pembelajaran hal perkara. forum.2 Pelajar menggunakan alat melukis seperti Cat MS untuk menarik bentuk. objektif. algebra. Diri Ujian 2 1. nombor itu menulis.3 Sekolah perlu menyediakan kemudahan ICT seperti bilik komputer dan komputer dengan akses internet. Aktiviti 7.4 World Wide Web menawarkan kekayaan maklumat. pelajar menentukan topik yang mereka mahu belajar dalam kandungan kawasan tertentu.TOPIC 7: TEORI DAN AMALAN ICT DALAM RENDAH Pendidikan Matematik Aktiviti 7. mendidik pelajar tentang bagaimana untuk memilih dipercayai. data analisis dan kebarangkalian. e-mel.kumpulan. Muka surat 16 JAWAPAN 232 Diri Ujian 1 1. Jadi. tujuan dan liputan. yang sesuai dan tepat berasaskan web sumber untuk pembelajaran. Jadi. pengukuran. (A) Pelajar menggunakan Internet untuk mencari maklumat untuk melakukan tugasan mereka dan melakukan perbincangan dalam talian atau perkongsian bahan-bahan pembelajaran melalui e. 2. Lembaga interaktif. projek Multimedia. Ini strategi menggalakkan langkah-demi-langkah pembelajaran di mana pelajar memantau mereka sendiri kemajuan. serta peluang bagi mereka untuk menyatakan diri mereka dan bertukar-tukar idea. dan sebagainya. dll). Dalam pembelajaran diakses sendiri.

(B) Membangunkan keyakinan untuk mengambil bahagian dalam matematik. (C) Memperkukuhkan kefahaman tentang corak penaakulan matematik. 2.3 Pelajar boleh melukis segi empat pelbagai saiz dan mengira perimeter bagi setiap persegi sebagai empat kali panjang sisinya dan memeriksa jawapan menggunakan GeometerÊs Sketchpad. Diri Ujian 2 . dan pelajar-pelajar lain akan mengambil bahagian dalam memberi jawapan atau komen. Tiga (3) matlamat pendidikan matematik adalah untuk: (A) Memupuk nilai-nilai matematik. Tiga (3) menggunakan Internet dalam penyelidikan pendidikan: (A) Mengurus maklumat pendidikan dan penyelidikan.1 Satu permohonan yang terdahulu komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untuk menjalankan gerudi-dan-amalan menggunakan komputer. Teknologi telah hampir-hampir membawa dunia matematik kepada pelajar-pelajar di dalam kelas. (C) Terbitkan hasil kajian dan penemuan penyelidikan saham. Pelajar akan memahami erti kawasan melalui contoh dan latihan. 3.4 Salah satu cara menggunakan internet untuk memudahkan pembelajaran kolaboratif adalah untuk mempunyai talian forum. di mana pelajar diberikan satu banyak soalan untuk dibicarakan atas mereka sendiri dan jawapan mereka boleh diperiksa oleh komputer.TOPIC 8: ICT DALAM MATEMATIK ARAHAN Aktiviti 8. Diri Ujian 1 1. di mana setiap pelajar boleh menimbulkan soalan (s) atau terangkan / pemahaman konsep tertentu. Muka surat 17 JAWAPAN 233 Aktiviti 8.2 Satu contoh penaakulan deduktif dalam memahami maksud kawasan adalah dengan memberikan formula luas segiempat panjang yang didarab dengan meluas dengan beberapa contoh. Aktiviti 8. dan dari pendekatan deduktif kepada induktif atau pendekatan penyiasatan. Mereka harus mempunyai kebolehan untuk mengingati bahawa perimeter persegi adalah empat kali panjang sisinya. Aktiviti 8. Pengajaran dan pembelajaran matematik telah berkembang dari ceramah-kapur dan menaiki menggunakan komputer. (B) Kemukakan soalan atau jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan.

Aktiviti 9. (C) guru boleh meminta / pelajar beliau untuk menarik segiempat tepat pelbagai saiz dan mencari kawasan mereka dengan mengira bilangan unit kawasan (menggunakan grid Penyelarasan) dilindungi oleh segiempat tepat dan semak jawapan dengan Muka surat 18 JAWAPAN 234 Sketchpad GeometerÊs. Kita perlu pelbagai prosedur untuk mengenalpasti studentsÊ pelbagai kelemahan yang perlu pelbagai kaedah untuk mengesan mereka. TOPIK 9: pemulihan dan pengayaan Aktiviti 9. tanpa pemahaman yang betul tentang penolakan dan nilai nombor. (4) Menilai pencapaian. . Aktiviti 9. Sebagai contoh.3 Langkah-langkah untuk merancang aktiviti pemulihan yang baik adalah: (1) Merancang dan mentadbir ujian saringan. (2) Merancang dan mentadbir ujian diagnostik. tidak jelas apa yang mereka mahu lakukan kemudian dalam kehidupan mereka. dalam fikiran laluan kerjaya mereka boleh mendorong mereka untuk belajar keras. Aktiviti 9. pelajar tidak berminat untuk belajar kerana kekurangan motivasi intrinsik atau dalaman. sebagai contoh 5 cm × 3 cm).2 Lima (5) prosedur yang tersenarai untuk mengenal pasti murid pemulihan ialah pemerhatian. Proses induksi bermula dengan memerhatikan corak kemudian meramalkan jawapan bagi masalah yang lebih rumit.1 Di bawah faktor individu. (3) Perancangan pemulihan aktiviti. Pelajar akan akhirnya mendapati bahawa luas bagi segiempat sama dengan panjang didarab dengan lebar. Pelajar akhirnya akan menemui bahawa kawasan segiempat tepat adalah sama dengan panjang didarab dengan keluasan. (5) Membuat keputusan.(A) penaakulan induktif melibatkan pendapat daripada fakta atau individu tertentu kes-kes kepada tekaan umum. seperti. (B) Satu contoh penaakulan induktif dalam memahami maksud kawasan dengan meminta pelajar untuk mencari kawasan segiempat tepat dengan mengira bilangan kawasan unit (mungkin 1 cm × 1 cm) untuk beberapa segiempat tepat yang diberikan pelbagai saiz (Panjang dan keluasan dalam cm keseluruhan. mengkaji kerja studentÊs dan ujian. Salah tanggapan adalah tentang tatacara untuk nombor yang menolak. mempersoalkan. temuduga.4 Kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh pelajar telah menolak nombor kecil dari nombor yang lebih besar apabila nombor yang lebih kecil di bahagian atas.

Tiga (3) objektif program pengayaan yang paling penting untuk mencapai pelajar tinggi adalah: (A) Meningkatkan kreativiti dan kemahiran berfikir.5 Aspek-aspek positif adalah: (A) Pelajar sedar pelbagai masalah penolakan dalam set induksi. Malah. Diri Ujian 1 1. bakat dan pembangunan diri. (C) Penggunaan kayu perlawanan yang lebih konkrit dan ia akan membantu pelajar memahami penolakan. (Ii) Bantuan mereka untuk membetulkan konsep matematik dan kemahiran yang berkaitan yang mereka telah salah belajar.6 Meminta pelajar untuk melakukan kerja tambahan tentang hal-hal yang mereka sudah tahu tidak akan manfaat kepada mereka. (B) masalah yang sama boleh digunakan untuk memeriksa keupayaan studentsÊ. dan kekurangan motivasi untuk belajar daripada ibu bapa mereka. 3. 2. . mengkaji kerja studentÊs dan ujian. mempersoalkan. (B) Meningkatkan minat. (C) Menggalakkan pembelajaran diri. temu bual. Lima (5) prosedur yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pelajar yang memerlukan matematik program pemulihan adalah pemerhatian. Aktiviti 9. Muka surat 20 JAWAPAN 236 Diri Ujian 2 (A) Dua (2) objektif aktiviti pemulihan yang paling penting adalah untuk: (I) Bantuan murid pemulihan untuk membina konsep matematik dan memperoleh kemahiran yang berkaitan. kerja-kerja tambahan boleh menjadi beban kepada mereka.Muka surat 19 JAWAPAN 235 Aktiviti 9. Pengayaan aktiviti perlu memberi tumpuan kepada aplikasi pengetahuan yang akan membantu mereka mendapat gred yang lebih baik. kekurangan masa untuk belajar kerana mereka boleh bekerja untuk memperolehi pendapatan tambahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi studentsÊ pembelajaran dan prestasi kekurangan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

untuk contoh: 9 29 . berkas sebanyak 10 perlawanan melekat sebagai seperti berikut: (Llllllllll) (llllllllll) lll 23 (Llllllllll) lllllllll -19 ___ .(B) Kami boleh mengenalpasti murid pemulihan dengan melihat kesilapan mereka yang dibuat dalam kerja mereka seperti tugasan bertulis. jawapan ujian dan produk-produk lain yang mereka menghasilkan. kami berharap Pelajar dapat memahami bahawa mereka perlu tolak nombor bawah daripada nombor atas. Dengan mengambil melihat dengan lebih dekat setiap kerja studentÊs. maka terdapat beberapa bentuk pemulihan aktiviti yang telah dirancang untuk mereka. tanpa pemahaman yang betul tentang penolakan dan nilai nombor. dan jika kesilapan tersebut masih diguna pakai. proses ini akan lebih mudah bagi pelajar untuk memahami jika kita gunakan. dengan atas kanan angka yang lebih kecil daripada bawah ke kanan angka. dan juga menggunakan ini maklumat untuk memantau kemajuan mereka. (Ii) Gunakan nombor dua digit. (C) Kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh pelajar telah menolak nombor kecil dari nombor yang lebih besar apabila nombor yang lebih kecil di bahagian atas. kita dapat mencari kekuatan dan kelemahan mereka. apabila angka atas kanan adalah lebih kecil daripada digit bawah kanan. untuk menunjukkan konsep dan proses penolakan. Sekali lagi. dengan semua digit atas yang lebih besar daripada semua digit bawah. untuk menunjukkan konsep dan proses penolakan. kami berharap Pelajar dapat memahami bahawa mereka sepatutnya tolakkan nombor bawah daripada nombor atas. Mereka harus menggunakan satu unit atasMuka surat 21 JAWAPAN 237 meninggalkan digit dan angka atas kanan untuk melakukan penolakan. projek. contoh: 23 -19 =4 Daripada latihan ini. Yang salah faham mengenai prosedur untuk nombor menolak. kerja rumah. sebagai contoh. Satu pemulihan aktiviti untuk mengatasi salah tanggapan kepada pelajar-pelajar jurulatih tidak selepas pengiraan: (I) Gunakan nombor satu digit dan dua digit.5 -13 4 16 Daripada latihan ini. Kami mungkin meminta mereka untuk melakukan pembetulan.

pemahaman dan situasi amalan dengan cara perancangan kerjasama. merancang pengajaran dalam apa-apa cara bahawa pelajar berkebolehan tinggi akan membantumereka dengan kebolehan yang rendah dan sederhana. supaya kita boleh menjadi guru yang berkesan. untuk mempunyai kumpulan bercampur-campur pelajar kebolehan rendah.5 Kita boleh menggunakan senarai semakan untuk memerhatikan dinamik kumpulan. Tujuan utama penyelidikan tindakan bagi pengamal adalah untuk membantu kami memperbaiki kami bilik darjah amalan. dan juga data kuantitatif seperti markah individu dan purata kumpulan skor dalam ujian matematik.4 Bagi kesan pembelajaran koperatif. sederhana dan tinggi dalam kelas yang sama. dan membangunkan soalan sendiri. manakala tindakan berkaitan terus kepada oneÊs amalan dalam suatu situasi sosial. dan ujian matematik untuk memperolehi skor ujian individu dan skor ujian purata kumpulan. Muka surat 22 JAWAPAN 238 Aktiviti 10. ia merujuk kepada Âpractices berdisiplin oleh inquiryÊ sistematik. Diri Ujian 1 1. Apabila ÂactionÊ menggabungkan dengan ÂresearchÊ. tindakan dan refleksi mengenai kesan tindakan-tindakan ini. Seseorang dikatakan mempunyai pemikiran reflektif jika dia / dia berkaitan idea-idea dengan . 2. 3. Aktiviti 10.2 Kajian tindakan boleh membantu kita sebagai guru untuk sentiasa memperbaiki pengajaran kami amalan dengan mengkaji pelajar-pelajar kita dan sukatan pelajaran di sekolah. studentsÊ sikap. kita mungkin mahu untuk mengumpul kualitatif data seperti dinamik kumpulan.1 Satu kajian tindakan adalah kajian bersama dengan matlamat meningkatkan rasionaliti. minat dan motivasi untuk belajar. Aktiviti 10. minat mereka dan motivasi kepada belajar.3 Satu contoh tindakan yang kita boleh mencuba pembelajaran koperatif.TOPIC 10: PENYELIDIKAN DALAM MATEMATIK Aktiviti 10. mencerminkan pada kami pengajaran. strategi kami dan campur tangan. Aktiviti 10. Penyelidikan adalah suatu siasatan yang sistematik dan berdisiplin. temuduga untuk mengetahui studentsÊ sikap. iaitu. Ia membolehkan kami secara logik menangani isu-isu yang memberi kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kami. keadilan.

yang .pengalaman. penyelidik perlu memikirkan tentang hasil penyelidikan untuk memahami dengan lebih baik. dan (V) Refleksi ke atas kesan. ke hadapan pelbagai penyelesaian yang mungkin dan menilai mungkin penyelesaian yang kritis dan kreatif. Sejak penyelidikan tindakan adalah mencerminkan bersifat. (Ii) Merancang tindakan anda. (B) lima (5) peringkat dalam melaksanakan satu kajian tindakan ialah: (I) Kenal pasti kebimbangan anda. (Iii) Melaksanakan tindakan anda. (Iii) Sekarang. mencadangkan hipotesis dan andaian. Muka surat 23 JAWAPAN 239 (C) Peringkat pertama dalam melaksanakan satu kajian tindakan adalah untuk mengenal pasti kebimbangan. menghantar soalan sendiri. menjadikan kebimbangan kami ke dalam persoalan kajian: • Bagaimana saya boleh mengurangkan jurang tanda di antara rendah keupayaan. sejak tanda jurang antara pelajar keupayaan yang berbeza agak besar. Kami kemudian memutuskan satu idea (1) yang kita suka untuk mencuba dan merumuskan persoalan kajian. Kebimbangan ini memerlukan rawatan segera kami. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghadiri kepada semua pelajar. (I) Beberapa kebimbangan yang pelajar kebolehan yang berbeza belajar di kadar yang berbeza. (Iv) Perhatikan kesan tindakan. (Ii) Katakan kita memilih satu (1) kebimbangan bahawa kita perlu memperbaiki. Âstudents keupayaan yang berbeza belajar di ratesÊ berbeza. sebelum kita menjana beberapa idea untuk membawa perubahan positif dalam amalan kami hadir. sederhana keupayaan dan tinggi-keupayaan pelajar? . dan kandungan yang terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam satu semester. Diri Ujian 2 (A) Pemikiran reflektif memainkan peranan yang penting dalam menilai dan membuat rasa proses penyelidikan dan kesudahan yang mungkin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful