BARANG DENGAN HARGA YANG DITAWARKAN

BARANG BAWANG BESAR BAWANG PUTIH 5 kg 1 kg 10 kg 20 kg 5 kg 4 kg 4 kg

KUANTITI

HARGA YANG DITAWARKAN RM 13.50 RM 4.00 RM 40.00 RM 80.00 RM 14.00 RM 12.50 RM 9.50

BAWANG KECIK HALIA UBI KENTANG

50 .00 RM 3.50 RM 1.00 RM 7.BARANG DENGAN HARGA YANG ASAL BARANG BAWANG BESAR BAWANG PUTIH BAWANG KECIK HALIA UBI KENTANG 5 kg 1 kg 5 kg 4 kg 4 kg KUANTITI HARGA YANG ASAL RM 4.80 RM 6.