You are on page 1of 21

Demir Kkaydn Kvlcm Gazetesinde Yaynlanm Yazlar

Yaynlar

Kvlcm Gazetesinde Yaynlanm Yazlar

indekiler
Ksa Bir Sunu ............................................................................................................................ 3 04 Temmuz 2008 Cuma ............................................................................................................. 4 Parti ve adr zerine ................................................................................................................ 5 zeletiri: Yapan Yanl da Yapar ....................................................................................... 14 zeletiri: Dil zerine ............................................................................................................. 15 1974 Modeli Demirkrasi: Gazetemize yaplan Basklar Protesto Ediyoruz ....................... 17 Parti Ancak Kongreden Doabilir ............................................................................................ 20

Kvlcm Gazetesinde Yaynlanm Yazlar


Ksa Bir Sunu
Kvlcm Gazetesi 1974 ylnn banda alt say kabildi. Saylar ve yaynland tarihler yledir:

Say 1 2 3 4 5 6

Tarih 04. Mart. 1974 11. Mart. 1974 25. Mart. 1974 01. Nisan. 1974 08. Nisan. 1974 15.Nisan. 1974

Yani Kvlcm haftada bir km ve yayn hayat bir buuk ay srm. Kvlcm gazetesi DIN A2 boyutlarnda, yani normal gazete boyutlarnda, 4 sayfalk olarak kyordu. Bu gazetede kan Hikmet Kvlcml'nn yazlarndan ve dier yazlardan (ancak bu derlemede de yer alan kendi yazlarmdan deil, bakalarnn yazd yazlardan) nce 100 zerinden (Trk Ceza Kanununda 36 yldan fazla ceza olmad iin) 36 seneye; sonra da Yargtay ok ayp oluyor deyince, 17 seneye mahkum oldum ve 10 yla yakn cezaevinde yattm. Ayrca Kvlcmn Yaz leri Mdr olan Dndar Erenler ve o srada gazete brosunda bulunan Erol Atakan, Selim Ergnalp, Vedat Orakolu birka yl yattlar ve srgnde yaamak zorunda kaldlar. * Kvlcm gazetesi ilk knda 2500 baskyla balamt ve srekli artan bir sat eilimi gstermiti.

Yanl hatrlamyorsam son says 6500 baslacakt. Aslnda daha ouna talep vard ama basacak paramz ve olanaklarmz yoktu. Kvlcm, bir sosyalist partinin, ancak ak bir program tartmas sonunda, sosyalistler arasnda toplanacak bir kongre ile kurulabileceini sylyor ve bunun iin da program tartmasna bir zemin olmak zere Dr. Hikmet Kvlcml'nn yazd Vatan Partisi Programn byle bir partinin program olarak sunuyordu. Esas eletirisi Aybar, Aren-Boran ve daha sonra TSP'i kuracak ekibin Burjuva Sosyalizmine ynelikti. Ama esas hitap ettikleri, TSP'i kuracak olan ekibin ardndaki doktorculard. Onlara, burjuva sosyalizmiyle ittifak yaplabileceini ama bunun ideolojik bir mcadeleyle birlikte gitmesi gerektiini; byle yapmayarak fiilen Kvlcmly inkar ettiklerini sylyordu. Olaylar ve sonraki gelimeler bu eletirinin doru olduunu gsterdi. Aadaki derlemede Kvlcmda yaynlanm, benim yazdm, yazlar toplu olarak bulunmaktadr. * 12 Mart dneminde, Oya Baydar ve Burhan ahinin dile getirdikleri grleri (ki bu grler daha sonra TKP-B ve TSPi oluturacak olanlarn grleriydi) analiz edip eletiren birka yaz yazm ve bunlar daktiloyla oaltmtm.1 Bu yazlar srayla gazetede yaynlamay da dnyordum. Bunlardan yaynlanabilen ve bu gne kalabilen bir tek Parti ve adr zerine adl bu derlemede de yer alan yazdr. Dierleri maalesef elde yok. Bu yaz henz Kvlcm kmadan ok daha nceki dneme ait eletiri noktalar hakknda otantik bir kaynak zellii tamaktadr.

Demir Kkaydn 04 Temmuz 2008 Cuma

Bu dnemin ve Kvlcmn k hikayesinin ayrntl bir anlatm TKP-B ve TSPin Tarih ncesinin Tarihine Katk adl yazmda bulunmaktadr. Zaten bu derlemenin de yaplna ve Kvlcmda km yazlarn dijitalize edilmesine vesile olan da bu yazdr. Bu derleme bu yazda sylenenleri kantlayan bir belgedir. Bu yazya vesile olan da 14 Mays (Eski TKP-Bliler) grubunun tertipledii Tarihi Konuuyoruz adl sempozyumdur. Ne var ki Bildirim ne o sempozyumda ne de Sempozyuma sunulan bildirilerin yer ald kitapta yaynlanmam sansre uram, st rtlmeye allmtr. Bu Sempozyum ncesi ve sonrasndaki btn yazmalar ve yazdmz btn yazlar da Tarihi Konuamayanlar adl derlemede bulunmaktadr.
4

Parti ve adr zerine


Aada okuyacanz yazy, bir arkada bundan 4 - 5 ay nce sca scana yazm ve yazda eletirdii arkadaa bizzat sunmu. Zaman biraz gecikmi olmakla birlikte eletiriler hal aktalitesini koruyor. Bu bakmdan yaynlamay yararl grdk. *** "Yine Parti ve adr zerine" balkl yazsn Sayn Oya Baydar, u cmle ile noktalyor: "Gerek parti sorunu, gerekse hastalklarmz zerine, yeniden dnmekte yarar vardr." Doru sze ne sylenir?.. Sadece dnmek de yetmez, bunlarn sebeplerini aratrmak, gemite "Parti ve hasalklar" zerine yazlanlar, yaplanlar eletirmek, gemiin olumlu mirasna sahip kmak ve o miras yeni durumlarla zenginletirmek gerekir. Onun iin, nce "Parti. . . sorunu zerine" daha yl nce yazlanlar ve yaplanlar yle bir hatrlamaya alalm: "50 yln kazanc partiyi yitirmek olmu"tu. Btn devrimcilerin azndan, kaleminden "zrgt" szleri dmyordu. Ama kimse partinin, NASIL RGTLENEBLECE, TZK ve PROGRAMININ neler olabilecei zerine somut, elle tutulur bir eyler sylemek ve davran gstermek bir yana, henz bu sorulara bile ulaamamt. Bu maher iinde Dr. Hikmet Kvlcml birbiri pei sra "Bilimsel Sosyalizmin Douu", "Oportnizm Nedir?", "Trkiye Halknn Tekilatlandrlmas", "Devrini Zorlamas, Demokratik Zorlama" kitaplarn yaynlad. lk iki kitap, en ok kafa kartran kavramlara aklk vermek amacn tayordu ya da bu ama arlktayd. Dier iki kitap ise: azok akla kavuacana inanlan kavramlarn yarataca ortak dil zerinde, somut olarak parti problemini gemiin btn dersleriyle birlikte ve pratik nerilerle sunuyordu. Daha sonra 1967 yl yaynlanm olan "Uyanmak in Uyarmal, Uyarmak iin Uyanmal" ikinci kez basld. Bu eserde de TP eletirilerek bir proletarya partisinin tzk ve programnn nasl olmas gerektii, proletarya partisinin rgtleme ve rgtlenme ekilleri inceleniyordu. Yine bu arada, parti problemine en ksa ve en zl cevab veren ar: "Anari Yok, Byk Derleni" yaynland. Bunlarla da kalnmad. haftalk kan "Sosyalist" gazetesiyle en aktel problemlere ama en bata parti problemine, en sca scana olaylara gre yine zmler nerildi. Btn bu "Anari yok, derleni" PAROLASI, dier deyile: Ajitasyon ve propagandas, "Proletarya partisinin reorganizasyonu iin" "Devrimci Derleni Komiteleri" RGT BMLERYLE teori alanndan pratie geirilmeye alld.

Son olarak ise, somut olarak bir proletarya partisinin tzk ve program ne olmaldr sorusuna cevap olarak ve btn devrimcilerin tartmas dileiyle "Vatan Partisi Tzk ve Program" yaynland. Tam bu srada skynetim iln edildi. Devrimcilere "balyoz" indirildi. Herkesin devrim havas ald gnlerde, kimsenin devrim yapmaktan, parti yapmaa zaman yoktu. Eletiriler, neriler; ya okunmad, ya da glnp geildi, kulak arkas edildi. Meer i bakaym: O kmser gllerin ardnda "Yaya kaldn tatar aas" hesaplar varm. Ne kadar da ok "Parti" varm. TP, THKP, TKP, TMLKP gibi bir sr "parti" ortaya kt. Skynetim mahkemelerinde rendik. Her ar bolluk, ar yokluu da beraberinde getirir. "Parti" okluu da, parti yokluunun en gzel delili deil midir? Demek hal Proletarya Partisi yok. Nasl kurulabilir? Yukarda ok ksa bir zetini vermeye altmz dnce ve davran biimleriyle daha yl nce somuta kondu. nce, Parti'nin bir yuvarn tarikatlamas yani kendi kendine "Parti" adn vermesiyle kurulamayaca, ancak, yuvarlarn; hi olmazsa, bir proletarya partisinin yuvarlar arasnda kabul edilen somut tzk, program ve organlar iinde toparlanabilmeleriyle rgtlenebileceini kabul edenleri gerekir. Yine bir parti ancak "Parti mcadele iinde ortaya kacaktr" veya "Henz artlar ve zaman msait deil" gibi kendiliindenci grlerin yanllnn yine yukardaki artlar kabul eden yuvarlarca iyi kavranmas gerekir. "Proletarya partisi uruna..." deil, "Proletarya partisini yeniden rgtleme" mcadelesi gerektiinin bilinmesi arttr. Btn bunlar, Parti'nin, nasl bir parti olabilecei tartmasnn, yani "Nasl bir program ve tzk?" tartmasnn ortaya kmas iin gerekli n art meydana getirirler. Pratikte, "Bunlar nce kabul edelim, tartalm, sonra kuralm" eklinde bir ertelemeyle deil i ie ve somut rgtlenme biimleriyle koyulmutur. Bunu da not etmeden gemeyelim. Balyozlar inmeden nce "Parti problemi" byle koyulmutu. "Proletarya partisinin reorganizasyonu" mcadelesine girilmiti. Gemiin tecrbelerini yok saymak, kimseye bir ey kazandrmaz, kaybettirir. Hele mirasa gizliden sahip kp aka savunmamak "Siyaset sanatnda" ilerde tamiri g alkanlklara kap aar. Siyaset sanatnda devrimciler grlerini aka ve kkleriyle savunmal, "canbazla" dmemelidirler. Halbuki imdi, gemii gzlerden sakladmz iin: "Partiyi yeniden rgtleme" mcadelesi deil, "Proletarya partisi uruna" "zaman ve artlar" henz msait olmad iin "Halk partisine oy verelim" veya "verelim mi, yoksa vermeyelim mi?" tartmasna kard. lerleme deil gerileme saland.
6

*** Bu ksa giriten sonra gnlk "Yeni Ortam" gazetesinin stunlarnda zellikle Oya Baydar ve Burhan ahin tarafndan ne srlen grlerin eletirisine gemeden nce unu da belirtelim. Her iki yazar da ii Snf'nn Metoduna ve Dnya Gr'ne inandklarn belirtiyorlar. Gerekten de yazlan Trkiye'de gnlk bir gazetede bu gne kadar olanlarn en iyilerindendir denebilir. Okuyucularnn kafalarndaki pek ok soruya, srekli olarak ii snfn gze batrarak genel karlklar verdikleri "okuyucularna belli bir seviye kazandrdklar" gerektir. Yazarlarn bu olumlu yanlarn belirtmek boynumuza bortur. Bu eletiride gerekten deerli byle kimselerin yazlarna yneltildiyse, kardeliimizin ispat olarak anlalmaldr. Eletiriyi yapmamak, yanl olduuna inandmz sylememek merebimize uygun deildir. Eletiri, dmanln deil gerek dostluun ifadesidir. Bu eletiriyi yapmak artk art olup da hazrlarken elimizde yeni ortam koleksiyonlar yok. Yalnzca hatrmzda kalanlar var. Eer hatrmzda yanl kaldysa zr dileriz. Bir de "Yine parti ve adr zerine" balkl yaz nmzde duruyor. *** Parti zerine grler yle zetlenebilir: "nmzde seimler var. Bu seimlere sosyalistler bir partileri olmadan giriyorlar. Trkiye'de TP'den kalan bir oy potansiyeli var (CHP son zamanlarda daha da sola kaym durumda. Sosyalistler de CHP'ye oy vermeli! Ama demokrasi geldikten sonra kendi partilerini kurmak zere. "CHP rgtne girelim" gr teslimiyeti, "oy vermeyelim" gr "sol sekter" bir gr yanstr. Gcmz dmann en zayf yerine ymalyz. Bu durumda yapacak en doru i CHP'ye oy vermektir." Biz eletirimizi bu genel grlerden hareketle deil de "Yine Parti ve adr" balkl yazya gre yapalm. *** "TP'in kapatlmasyla bo kalan yeri dolduracak "Sosyalist Parti" sorunu, btn sosyalistlerin kafalarn kurcalyor olmaldr." Yazarn "sosyalist parti" diyerek gerek bir "PROLETARYA PARTS"ni kasteddii aktr. Yazarn kendiside bilir ki, TP hibir zaman bir proletarya partisi olamad. Ne tz, ne program, ne rgtlenmesi ne de kuruluuyla o bir sosyalist parti deildi. te yandan "sosyalist parti" sorunu, TP'in kapatlmasndan nce de yukarda ok ksa bir zetini verdiimiz dnce ve davran biimlerinde "sosyalistlerin kafalarn kurcalyor"du. Peki, yazar daha yaznn ilk paragrafnda niye byle iki nemli yanl yapyor? Eer bu yazy yazan herhangi bir "gazeteci" olsayd ho grlebilirdi. Fakat bu satrlarn yazar kesinden Trkiye'deki sosyalistlere taktik veriyor ve ak ak olmasa da, seimlerden sonra bir "Sosyalist parti" kurma giriiminde bulunacan yazyor. Gemii yanl deerlendirerek, "kafalar kurcalayanlar" unutarak kurulacak byle bir parti ne olur Allah bilir.
7

Yazar sk ynetim artlarnda sadece sosyalistlere hitap eden bir gazete yazdn, onun iin byle ihmallerde bulunduunu syleyebilir. Ama bu da "ecaat arzederken, sirkatin sylemek" olur. Gerek bir sosyalist gerei yazar. nk "gerek devrimcidir". Gerek eldeki imkanlarla ak ak yazlamyorsa ayn gerei anlatan deiik yntemler bulunabilir. Korktuumuz bamza gelmesin; "Yeri doldurulacak" olan "sosyalist partiyi" yeri boalm olan T..P. gibi mi dnyorlar acaba? *** Bununla birlikte, tartlmayacak bir nokta var: "Hi bir sosyalist, partisizlii rgtszl savunamaz." Bu sylenenler ham ok doru, hem ok yanl. Gerek bir sosyalist siyasi iktidar mcadelesinin ancak bir Proletarya partisi ile verileceini bilir. Ama snfl bir toplumda yayoruz. Sosyalistler de o toplumun bir rneidirler. yle olur ki: Partilemeyi, rgtlemeyi savunurken, farkna varmadan partisizlik savunulabilir. Yazarn kendisi de aada yle yazyor: "Meselenin teki yz ise ylgnlk ve tembellik iinde sosyalist parti sorununu sonsuza erteleme eilimi ve mantdr." Kimdir bunlar? Elbette sosyalistler. Demek ki "partisizlik rgszlk" gn olur biz "sosyalistler tarafndan da" savunulabilir. Ama bu ok kaba bir biimde deilse ekseriya kefi zor ok ince sekiler ve demagojiler ardna gizlenebilir. Hatta yaza r TP'i yeri doldurulacak bir sosyalist parti saydna gere bizzat kendisi de "sosyalist partiyi" savunurken, sosyalist partisizlii savunur duruma hi farkna varmadan dmektedir. Yazarn nem vermedii, nemini kavrayamad yan budur. Partisizlii savunmann o bin bir trl biimlerini eletirecek yerde sosyalist olmadn "Gler yzl, demokratik" olduunu ak ak syleyen Aybar'a saldrarak biraz deve kuu gibi kafasn kuma gmyor. Aybar Parti kuracakm. Kurar elbet. Aybar' eletirmek yetmez; doru eletirmek gerekir. "Bakalarndan nce davranp parti kurarak mirasa sahip kma" diye eletiri dorusu ok ilkel kalyor. Eletiri gerek bir proletarya partisinin nasl rgtlenebilecei, Aybar'n dnce ve davranlarnn proletarya partisi asndan yanll, didik didik edilmeli. Aybar 12 Mart ncesinin sosyalist hareketine sahip kyor diye eletiriliyor. Keke sahip ksa. O ii snf sosyalizmine deil, iveren sosyalizmine sahip kyor. Bu gsterilmeli, Aybar'n sosyalizmi ile proletarya sosyalizminin farklar anlatlmal. Aybar'a yaplan ilkel eletiriler ona "iaedi itibar" salamaktan geri kalmyor. Yarn ayn silah geri teperse hi amayn. *** "Sosyalistlerin bu en nemli konusunun tartlmas gereken noktalar ise, ksaca, zaman ve artlar olarak zetleyebiliriz", "zaman ve artlar" italikle yazan Oya Baydar'dr. Bu bize unutulmaya yz tutmu bir trknn insana burukluk veren namelerini hatrlatt. "Henz zaman deil" fikrini kendiliinden ieriyor yukardaki cmle. Her zaman iin yeni fakat ok eski kaidedir.
8

Proletarya partisi her art ve zamanda kurulabilir. "Zaman" art diye tartmaya girildi mi mesele temelinden yanl koyulmu olur. Problem "Zaman ve artlar" diye konuldu mu "Kerameti kendinden makul" "zaman gelmedi" hlamalarna kap alr. M.D.D.'cilerin "artlar" kuyusuna nasl dtkleri H. Kvlcmlnn "Zortlama" kitabnn 204'den, 221'inci sayfalarna kadar kyasya eletirilir. Orada "zaman geldi" mi? "Geti mi" bal altnda unlar yazlr: "Proletarya partisinin "zaman" Trkiye'de 50 yl nceye rastlar. Primitivizm'den ilkellikten kurtulmann "zaman", imkan kuru propoganda ile salanamaz." Yeni Ortam'da yaz yazmakla da salanmaz. Onun zaman oktan geti. *** "Demokrasinin de temel art ve en salam aya olan sosyalist, parti sorununu tartmak; sosyalist partinin nemini ve zorunluunu belirtmek her sosyalistin en doal hakk hem de grevidir." Gene gerilere dlyor. Artk hal "partinin nemi ve zorunluunu belirtme, grevi, ve hakk"n deil, elbet bunlar da ama ok daha fazla ve acil olarak: Nasl bir parti, nasl bir tzk ve program, nasl bir parti rgtlenme nerisi? Esas belirtilmesi gereken bu. Amerika'y yeniden mi kef edeceiz? Problemi daha geriden, daha ilkel biimlerde koymak bize bir ey kazandrmaz, kaybettirir. *** "Demokrasinin... en salam aya" topallamaya balar. "Ama bu. her tartmann, her neri sahibinin parti kurmaya hazrland gibi anlalrsa, en azndan parti sorununun baz kiiler tarafndan ne kadar hafife alnd ortaya kar." Tartma; srf tartma olsun diye yaplmaz. Pratik neri, problemlere zm iin yaplr. Tartma pratik giriimle desteklenmez ise havada ve lafta kalr. Hem sosyalistler partinin "nemi ve zorunluu"nu tartacaklar, belirtecekler. Hem de "parti kurmaya" hazrlanmadklarn syleyecekler. Eer dnceni pratik hareketle desteklemeyeceksen neden tartyorsun? Srf tartma olsun "Entelektel gevezelik" olsun diye mi? Parti rgtlemeyi, rgtlenme tartmasndan ayr dnerek. Parti probleminin "en azndan ne kadar hafife alnd" ortaya kmyor mu? Hafiflikten te glnle dld grlmyor mu? Yazar bu cmleleri yazarken, yazdklarndan byle aklna gelmeyecek anlamlar kacana ihtimal bile vermezdi herhalde. Yazarn kendisi bizden daha iyi bilir ki teori ve pratik arasndaki ilikiyi yukardaki satrlar da "tren kayor" mantna dmemek iin sarf etmeye abalad muhakkak. nsan bir kere problemi temelden yanl koydu mu; byle elikiler ortaya kverir. nk proletarya partisinin rgtlenmesi problemine doru yaklalmyor.
9

*** "Sosyalist partinin kuruluu sz konusu olduunda, zaman faktr, her zaman objektif artlar faktryle dengelenir ve snrlanr." Yine ayn "zaman ve artlar" nakarat. Yine "o eski ark". Peki neymi bu zaman ve artlar? Yanl koyuluyor ama merak ediyor insan. Gene bir parti, adr benzetmesinden sonra devam ediyor. "Sosyalist bir partinin gereklilii objektif artlar gereklemedike en, azndan, toplayclk, asgari ilkelerde birlik, kucaklayclktan gelen gllk, bunun gerektirdii gvenilir, ypranmam, yiit ve yeterli kadrolar salamadka parti kurulmaz, kurulamaz." Peki "toplayclk, ilkelerde birlik, gvenilir, yeterli, ypranmam kadrolar vs." nasl salanr? Tss yok. Cevapsz. nce "gvenilir, ypranmam, yeterli yiit kadrolar" pek yle "objektif" deil, olsa olsa sbjektif bir art saylabilir. nk proletarya partisinin rgtlenmesi iin gerekli objektif artlar, kapitalizmde, bizim bildiimiz kadaryla her zaman vardr. "Toplayclk, asgari ilkelerde birlik, toplayclktan gelen gllk" nasl salanaca sylenmedii iin havada uan yuvarlak szler. Gerekte Proletarya partisi olmadan yuvar ilkellii iinde bu "objektif artlar "n olumasn beklemek, akl alacak i deil. Sosyalistlerimiz yazarn da belirttii gibi: dank hastalkl vs., demek ki toparlanamyorlar. Parti rgtlenmeden de o "objektif artlar faktr" olumaz. Nasl klr bu kmazdan. Problem yanl ve somut nerilerle koyulmazsa daha byle "rezil ember"lere ok girilir. Yazar evresini ve kendisini bu niteliklere haiz gryor olabilir. Bu onun en tabii hakkdr. Ama devrimcinin toparlayc gc gerek ve dorultular savunmasndan gelir. Her eyden nce problemi doru koymaktan gelir. Fakat yazar daha parti problemini doru koyamyor. Nasl toparlayacak, nasl kucaklayclktan gelen glle eriecek? "Yiit, yeterli, gvenilir" kadrolar ancak parti iinde oluur. Ya da yiitlik, yeterlilik, gvenilirlikleri ancak bir parti yaratma mcadelesinde geliir. Ancak byle bir parti iinde "kadrolarlar". Bir de "ypranmam" sz var. Ne demeye geliyor anlamadk. Her sosyalist, her devrimci siyasi mcadele iindeyse "ypranr". Politika; ernievski'nin dedii gibi Nevski Bulvar deildir. amur bulamasndan, ypranmaktan korkanlar politikaya bulamasnlar. Bir sosyalistin "yeterli, gvenilir" vs. olup olmad ancak onun "ypranmas" bahasna anlalr. topik sosyalistler sosyalizmi bambaka, tertemiz insanlarla ina etmeyi tasarlarlard. Bilimcil sosyalizm bu hayalleri ykal ok oldu. Elimizde ne varsa, gemi mcadele bize neyi brakmsa onunla balamak zorundayz. Parti yepyeni, ypranmam insanlarla deil; her gn grdmz dank, ypranm insanlarla rgtlenebilir. Hele ki snfl bir toplumda yayoruz, zulmn, smrnn insan ruhunda yapt geni tahribat varken aksi dnlebilir mi?
10

Her halde Oya Baydar "Limonluklarda yetimi sosyalistler" istiyor bir parti kurulmas iin. Limonluklarda yetien bitkiler o gzel gsterileri kadar dayankl ve lezzetli deildir. Suni artlar ortadan kaldrldnda o "ypranmam" gllklerine ramen, tabii artlarda yetimi clz, ypranm bitkiler kadar dayanamazlar, rrler. Darda yetienler ise dayanklln ypranarak kazanr. Ayn durum biz insanlar, sosyalistler iin de geerli deil midir?.. *** "Gerek bir sosyalist partinin salkl kuruluu pek ok artn bir araya gelmesini ve demokratik mcadele iinde olgunlamasn gerektirecektir." "OLGUNLAMAK" ite rgt-sre teorisinin daha ince bir ekli. Bu "olgunlama" nerede olacak? "Demokratik mcadele iinde" Ya demokrasi olmazsa, yandk olgunlaamayacaz. Ham kalacaz. Demokrasi olursa da anlalan yle "olgunlaacaz" ki Tadndan yenmez olacaz. Bizzat o "Demokratik mcadele" ortamna ulamak iin gerekli deil mi Proletarya partisi? . . Biz zamanlar "Proletarya partisi gerek demokraside gne gibi doacaktr." sz vard. Pek farkl deil. Biri doacak, biri olgunlaacak. Bu "demokrasi iinde" teraneleriyle "Burjuva sosyalizmi" batana saplanlmyor mu? *** "Sosyalist Partinin kurulmas gerekliliini, gerek bir demokrasiden bile ancak o zaman sz edileceini ileri srmek bir grevdir." Kime syyorsun bunu? Sosyalistlere mi?. nne gelen hangi sosyaliste sorsan hepsi "Sosyalist partinin kurulmas gerekliliini" az ok savunur. Sosyalistler bunlar zaten biliyorlar. Yoksa hakim snflara m?.. Bir sosyalist parti kuralm ancak o zaman "gerek bir demokrasiden sz edilebilir". Yoksa demokrasi "gerek" olmaz ha!.. Bu bir st kapal izin istei deil mi? nsann aklna kt eyler geliyor. Sonra u "gerek demokrasi" nedir anlamadk. Seimsel demokrasi mi yoksa hakim snflarn ktidarnn ykld halkn demokrasisi mi? Yazdan kan anlam: Seimsel demokrasidir. Seimsel burjuva demokrasisine ne zamandan beri "gerek" denir oldu? *** Yukarda demokratik mcadele ortamnda olgunlamaktan ve partiyi yle kurabileceimizden sz ediliyordu, aada demokrasi olmas iin sosyalist parti lzm deniyor. Hem demokrasi olmadan olgunlap partiyi kuramayacaksn, hem de parti olmadan demokrasi olmayacak. Yazdan kan anlam aynen budur. Dn babam dn. Bu burjuva demokrasisinin sahipleri: "yahu ne olur kurun bir parti de una demokrasi densin siz kurmazsanz bari biz kuralm demezler mi?"
11

Diyorlar bile. Aybar, Birlik partisi vs., problemin byle yanl koyuluundan kaynak alyor. Bu apak ortada. *** Elimizdeki yaznn eletirilecek belli bal yanllar bunlar. imdi daha genel problemlerdeki grlere gelelim. nce sosyalistler C.H.P.'ye oy vermeli mi yoksa vermemeli mi problemindeki grlere deinelim: Her iki yazar da bu seimlerde CHP'ye oy vermek gerektiini savunuyorlar, ardndan ekliyorlar CHP rgtne girelim diyenler sa teslimiyeti, aksine madem ki bir sosyalist parti yok yleyse oy vermeyelim diyenler "sol" sekter bir tavr iindedirler. lk bakta ok doru gibi grnyor. Gerekten de problem: eer CHP ye oy verip vermemek olursa yazarlarn gr en doru olandr. Ama biraz "parti sorunu ve hastalklarmz zerine" yeniden dnnce yazarlarn tezlerinin grn d kadar parlak olmad grlyor. Bilimde; bir problemi doru olarak zebilmek iin her eyden nce problemi doru koymak, soruyu doru sormak gerekir. Acaba "Halk Partisi'ne oy verelim mi, yoksa vermeyelim mi, ya da iine mi girelim? " diye problemi koyarken soruyu doru mu soruyoruz? Hayat karmza yzlerce problem karr ama bu problemler iinde birisi daima en esasl noktay meydana getirir. Problemleri bir zincir gibi ele alrsak, zincirdeki ana halka ekilmeden (En acil problem zlmeden) dier problemlerin zm imkansz olur. Demek ki nce en acil, en temel problemin ne olduunun tespiti ve problemin zm iin meselenin doru olarak koyulmas gerekir. Bugn Trkiye sosyalist hareketinin en acil problemi nedir? Sosyalist hareketin hastalklarn tedavi etmenin yolu, "ok derdin tek ilc" nedir? Tek szle: Proletarya partisi. Yazarlarn hatalarnn temeli burada balyor. En acil Problem CHP'ye olan tavrm gibi koyuyorlar. Proletarya partisini yaratmay erteliyorlar. Bylece parti - adr problemi temelinden yanl koyuluyor ve yukarda paragraf paragraf elikilerini gsterdiimiz yanllara dyorlar. ster oy verelim, ister vermeyelim desinler, problemi byle koyanlar Proletarya partisini yaratma sorumluluunu gze alamayanlardr veya kendilerinde bu sorumluluu gremeyenlerdir. "M.D.D.'ciler nce kaleleri zapt edecekler sonra ordu kuracaklard" yazarlarmz se "nce CHP'ye oy verip demokratik ortam salayacaklar sonra parti kurulacak". Bu glnlkten de te ne dediini bilmemektir. "Eski hamam eski tas sadece tellklar deimi." ***
12

Proleter Devrimci rgt kurma yolunda mcadelenin baars, bamszlk davasna. , katkmzla orantl olacaktr." (M. B. 4., M. D. O., sayfa 74, Zortlama) Sayn Oya Baydar da farkl bir ey sylemiyor (CHP'ye oy vererek) demokrasi davamza katkmzla diye deitiriyorlar. "Proleter Devrimci rgt" kurma giriimi yok:" kurma yolunda mcadele" var. Bu mcadele Proletarya partisi kurulmakszn olur mu?" (D. Zortlama, s. 217) Yazarlarmz da "kurma yolunda mcadele" ediyorlar. Nasl?.. CHP'ye oy vererek!.. "Proletarya partisi kurmak iin "Demokratik bir orlam beklemek, "Legal Marksizm"in ukurunda ABA'larla bulumak olur." (D. Zortlama, s. 203) Ortada yeleri belirlice seilerek eitilmi ve demir disiplinli bir Proletarya Partisi bulunmadka, her problem snrszlk ve biimsizlik iine debilir, rgt, yani gerek Proletarya Partisi dndaki baka problemler, yalnz yle bir lnn (yani proletarya partisi) yaratlmas uruna ve hemen hizaya gelinerek tartlabilir." (D. Zortlama, s. 96) Yukardaki alntlar dlen yanll ak ak ortaya koymaktadr. CHP'ye oy problemi de "Proletarya partisini yaratma" tartmasnn dnda olduu iin, dier problemler gibi, hele bu partisizlik iinde, "Snrszla ve biimsizlie" dyor. Sosyalistler taktiklerini gelecekte ortaya kabilecek ihtimallere gre deil iinde bulunulan gereklere gre tespit ederler. CHP'ye oy verme dncesi de ayn ekilde seimlerden sonra daha demokratik bir ortamn kaca ihtimaline dayanyor. Eer ihtimallere gre politika iziyorsanz aksi ihtimali de dnn: "Demokraside sosyalist parti" kurulacak. Ya aksi olursa?.. u sz unutmayalm: "Vazifeye atlmak iin iinde bulunduun imkn ve eraiti dnmeyeceksin." Vazife: proletarya partisinin rgtlenmesidir. Nasl olmas gerektii, nasl yaratlabilecei de yazlmtr. Vazifeyi "zaman ve artlar" ukuruna atp, kendiliindencilik kuyusuna dmeyin. CHP'ye oy verip vermemek yerine sosyalist bir partinin tzk ve programnn nasl olmas gerektiini tartmas alarak veya hi olmazsa bir proletarya partisinin nasl kurulabilecei anlatlarak ok daha yararl iler yaplabilirdi. Yaplmad, yaplamad. Dileimiz eletirimizin, en azndan eletirenin yazarlar okurken gsterdii dikkatle, incelemesi, eer yanllar varsa belirtilmesidir. - SON (Bu yaz Kvlcm gazetesinin11 Mart 1974 tarihli ikinci ve 25 Mart 1974 tarihli nc saylarnda iki blm halinde imzasz olarak yaynland. 26 Ekim 2007 Cuma gn dijitalize edildi. D. K.)

13

zeletiri: Yapan Yanl da Yapar


lk saymz okuyanlar, saylamayacak kadar ok; dizgi, tertip yanl grmlerdir. Bunun sebebi gazete karma konusundaki; bilgisizliimiz ve tecrbesizliimizdir. Yanllardan ve eksiklerden en nemli bir kan burada dzeltelim. 1) "VEREN SOSYALZM - SOSYALZM" balkl uzun yaznn yazan Dr. Hikmet KIVILCIMLI'dr. Yaz ilk kez AYDINLIK dergisinin Haziran 1969'da yaynlanan 8. saysnda baslmtr. Biz oradan aldk. Yazarn adnn eksikliini tashih (yazlarn dzeltilmesi) srasnda gremememiz, "Aalardan orman grememek" gibi oldu. 2) "SOSYALSTLERN BRNC GREV" balkl yazda u paragraf eksiktir. Dzeltiriz. "Gneimiz ve yldzlarmz oluurlarken Evren: bir usuz bucaksz kl bulutmu. Ona Fizik bilimi Kaos (Maher) diyor. Btn Gne Sistemleri o maherden kmtr, insanlk, Uygarla (Medeniyete) ularken, Toplum: kck Kan rgtl oymaklarn (Kabile ve Airetlerin), "Soy"larn, "Boy"larn sonsuz kaynamas iinde Maher gibi kvranr, dururmu. Ona, Sosyal bilim Tarihncesi diyor. Btn uygarlk dzenleri o Kaos'tan kmtr..." te yandan gazete gn ge baslmtr. Matbaa sahiplerine "emniyet grevlileri" gazeteyi basmama yolunda "tavsiyelerde" bulunmular, gazeteyle epeyce yakndan ilgilenmiler, bylece gazetenin basmn iki gn geciktirmilerdir. Dier yandan zamlar yznden bir gn kt bulamadk. Sonunda karaborsadan satn aldk. Neyse, ge de olsa, g de olsa yaynlamaya ve ellerinize ulatrmaya altk. Biraz da eletirilere deinelim: Gazete hakknda kulaktan kulaa ok eyler syleniyor. imdilik cevabmz unlar: 1) Eletiri merte, yze kar, ak ak yaplmaldr. 2) Eletiriler ahsiyata dklmemeli, prensip ve fikirler etrafnda olmal. 3) Eletiri silah, silahlarn eletirisine varmamal.2 Bu esaslar dahilinde yaplacak her eletiriyi buradan yaynlamak ve cevaplandrmak boynumuza bortur. (Kvlcm gazetesinin 11Mart 1974 tarihli ikinci saysnda imzasz olarak yaynlanmtr. Yaz 25 Ekim 2007 Perembe gn dijitalize edildi. D.K.)

Burada daha sonra TSPi kuracak olan Ekipin davranlarna ve mcadele yntemlerne deinilmektedir.
14

zeletiri: Dil zerine


Geen saymzda bu keden eletirilere cevap verilecei sylenmiti. Eletirilerini yazarak gazetemize iletenler oldu. Eletiriler belli bal bir ka noktada toplanmaktadr. imdi srayla eletirileri, eletiricilerin dilinden okuyalm: "Kvlcml'nn yazlarna yer verildii gibi, kullanlan terimler Bilimsel Sosyalist terminolojiden uzak. Ama halka da hitap etmiyor." "Kvlcml'nn dilini anlamak iin harcanacak zamanda, teorik eitimin dier yanlarndan istifade edebiliriz." "zellikle Doktor'un yazlar g, anlalamyor. Gazeteyi karan arkadalarn Dr.'un dilini taklit ettikleri ve bylelikle zenti iinde olduklar grlyor. Gazeteyi karan arkadalar teorik bakmdan ok geri. (Mesuliyete gre)". "Doktor'un slubu benimsenmi. Dier yazlara da sram. slup kullanlan ekilde olmal. Dr. H. K.'nn slubu benimsenecek bir ey deildir." Her eyden nce bu arkadalara eletirilerini merte, yze kar yaptklar iin teekkr ederiz. Gazetenin dili neden anlalmyor?.. Balca iki sebepten. Birinci Sebep: Osmanl Devletinde nasl bir yanda st snflarn halkn kullandndan ok ayr bir "Osmanlca"lar var idi ise, Bugn de Trkiye'de zellikle Aydnlara benimsetilmi bir uydurmaca dil vardr. Biz aydnlar genellikle hi farkna varmakszn bu dili benimsemiizdir. Bu olay daha somuta indirmek iin yle bir rnek verelim. Sk sk karlatmz bir eletiri udur "Neden Bilimsel deil de bilimcil, neden Tarihsel deil de Tarihcil v.s." imdi soruyoruz: Neden "Evcil Hayvan deniyor da "Evsel Hayvan" denmiyor, neden "nsancl" deriz de, neden "nsansal denmez." nk Trkede "CL -CIL" eki "onunla ilgili" anlamn tar. "SEL - SAL" eki ise kltc bir anlama sahiptir. Yani zellikle "ztrkecilerimizin" kullanmaya ok merakl olduu bu ekler yanl olarak kullanlmakta ve bizlere de yanl olarak benimsetilmektedir. Bu aydnlar retmen ynlarmzdan koparmak ve halk cahil brakmak iin kastl olarak yaplmaktadr. Baka bir rnek verelim: Frenkede "Kalitatif", Arapada "Keyfi" kavramnn karl bugn bizlere "Nitelik" olarak benimsetilmitir. "Kantitatif" veya "Kemmi" szcnn karl ise "Nicelik" olarak bilinir. Gerekte halkmz "Nitelik" szc karl olarak "Nicelik" szcn kullanr. Dorusu ve Trke'nin gramer kurallarna uygun olan da budur. Analarmz, babalarmz "NCESN" dedikleri zaman bizim yanl olarak kullandmz "NTELK"i murat ederler. Bizim
15

"NCELK" olarak kullandmz szcn doru ve halk tarafndan kullanlan karl ise "NEELK"tir. Bu rnekleri oaltmak mmkndr Kvlcml'nn dilinin zellikle aydnlarca anlalamamasnn sebeplerinden biri budur. Bu konuda derinliine bir ett "Trkenin reme Yollan ve Dil Devrimciliimiz" adyla, 1967 ylndan "Tarihsel Maddecilik Yaynlar" arasnda baslmtr. unu da not edelim: Doktor'un dilinin anlalamad ikyeti daha ziyade aydn arkadalardan gelmekte, iiler ise bu ikyete pek katlmamakta. kinci sebep: Bilimcil Sosyalizm olaylar aklarken kavramlara dayanr. Bu olay yalnz sosyalizm iin geerli deildir. Btn bilimler gelitike kavramlar da deiir veya anlamlar derinleir, yani olaylarn daha derin ynlerini bilince karr. zellikle ii arkadalar "Proletarya, Finans - Kapital, Tefeci - Bezirgan, Oportnizm v. s." gibi kavramlar anlamakta glk ekiyorlar. Bu yalnzca gazetemizin bir sorunu olmaktan ok, toplum lsnde bir olaydr. Bilimcil Sosyalizm insanln binlerce ylda biriktirdii Kltr ve Bilim miras zerinde ykselmitir. Bilimcil Sosyalizmin gerek sahibi olan ii snf ise srekli olarak ezildii, smrld iin ne maddece ne manaca bu kltr ve bilim mirasn hazmetmeye imkn bulamaz. Hlbuki sosyalizmin gereklik kazanabilmesi ise ancak ii snfnn onu benimsemesiyle mmkn olabilir. Bu problem zm de birlikte getirmitir. Bilimcil Sosyalizm'in en genel, en temel kanunlarn, kavramlarn, prensiplerini ok kolay anlalr, retici (Didaktik) bir ekilde anlatan pek ok kitap yazlm ve baslmtr. Okuma, yazmay bile Alfabe'den balayarak pek ok zorlamalarla renebiliriz. Elbette Sosyalizm gibi bir Bilim renilirken biraz zorlanrz ve daha basit, daha retici kitaplardan balamak zorunda kalrz. Bu olay yaadmz toplumda kanlmaz bir zorunluluk olarak vardr. Ama kanmamz gereken bir nokta da vardr. Eer sosyalizmin teorisini renirken sadece Didaktik (retici) olma amacyla yazlm kitaplarla yetinerek, Teori'yi bizzat kurucularn, ustalarn ant emeklerinden yani kaynandan inceleme zahmetine katlanmazsak; en ksa zamanda metafizik eytanna teslim oluveririz. nk sosyalizmin alfabesi saylacak retici kitaplar ister istemez olaylar kolay anlalr klmak iin emalar, haline sokar. Dier bir deile diyalektii metafizik olarak anlatr. Diyalektii en diyalektik olarak ise ancak Bilimcil Sosyalizm'in ustalarndan renebiliriz. Gazetemiz genellikle uluslararas kavramlar poplarize etmek (Halkn anlayaca eklide kullanmak) iin zel bir gayret sarf etmektedir. rnek olarak: Ayn yaz iinde Finans Kapitalist'in hemen yan banda veya baka bir yerde "para babas" denir, "irketler" denir. Bylece daha anlalr olmaya allmaktadr. (Kvlcm gazetesinin 25 Mart 1974 tarihli 3. saysnda imzasz olarak yaynland. 26 Ekim 2007 Cuma gn dijitalize edildi. D. K.)
16

1974 Modeli Demirkrasi: Gazetemize yaplan Basklar Protesto Ediyoruz


Satcya Bask: Satlan birinci saylarn parasn almak iin gazete bayiine gidilir. OLAY I. - Usta u gazetelerin hesabn karalm. - Yahu beni emniyete gtrdler, bu gazeteyi sattm iin. "Kim sana getiriyor bu gazeteyi" diye sordular. Git, gel, emniyette sorgu derken benim bu gazete sergisi bir gn kapal kald. Gazetenin parasn veremeyeceim. Ekmeimizi buradan karyoruz. nallah ikinci sayda satar veririz. Yalnz bu gazeteleri bana getiren imzal kt verecek. Gazeteleri bayilere kimin dattn soruyorlar. kinci saydan yz tane getir iyi satlyor. Kitapya ve Datcya gz da: Baka kitap anlatyor: OLAY II. - Beni emniyet 1. ubeye gtrdler. "Bu gazeteleri size kim getiriyor?" diye sordular. Ben de getirenin adn bilmiyordum. "Herhalde gazetede ismi yazl olan sorumlular getirmitir." dedim. "Onlar biz de biliyoruz, bize baka isim lazm, baka isim" dediler. Baskcya ve Dizgiciye bask: 14. Mart. 1974 aramba gn, her hafta olduu gibi, Kvlcm' dizen matbaaya gidilir. Konuma aynen yle geer: OLAY III. - Usta, yazlar bir saate kadar getireceim. Tamam m? - Dur, bak biraz konualm. - Bizi dn Devlet Gvenlik Mahkemesine cardlar. Yalnz bizi de deil basan matbaaclar da... Kusura bakmayn biz dizemeyeceiz. Hele bir iki hafta baka yerde dizdirin, inallah sonra gene dizeriz. - Yahu bu kanuni msaadesi alnrsa bir gazete. Sorumlu Yaz steri Mdr belli. Sahibi belli. Matbaacy ilgilendirmez. Bir su varsa bunlar hakknda dava alr. - Oras yle ama buras Trkiye. Kanunlar yle ama (elini sallar) - Anlald, anlald hadi hayrl iler. OLAY IV. "Devlet Gvenlik Mahkemesi" Savcs ile Kvlcmn sahibi arasnda geer:
17

- Bir ey sorabilir miyim? - Sor. - Matbaaclar da buraya sorguya getirilmiler. Gazete hakknda bildiim kadaryla ncelikle Sorumlu Mdr ve Sahibi sorumludur. Matbaaclar neden sorguya ekildi acaba? Gazeteyi basmaktan ekiniyorlar. - Tahkikat yrtyorum, evet matbaaclar sorguya ektim. Ama onlara "gazeteyi basmayn" demedim. Ben hukukuyum. Gelsinler; benim matbaaclara bask yaptm m ima ediyorsun? Ben hukukuyum, yle ey yapmam. OLAY V. Bir matbaacya gazeteyi basmas iin gidilir. Durum anlatlr. Kvlcm' bastp, basmayaca sorulur. Matbaac - yle, biz bastktan sonra en ge 24 saat iinde derlemeye veririz, ondan sonra bizi ilgilendirmez. Matbaacy bir ey ilgilendirmez ama sk sk gelirler rahatsz ederler, sorguya gtrrler, iinden gcn den olursun, ba ars olurlar. "Senden baka basacak yok mu?" diye bask yaparlar. Kanunsuz ama ispat mmkn deil. Sonra allm. Bask yapan da yaplan da alm. Bu gazetelerle uraacaklarna seks yaynlaryla urasnlar ya. Uramazlar her ey ters bu memlekette. 1974 Modeli Demirkrasi: OLAY'lar iittiimiz ve yaadmz ekilde okudunuz. Daha bunlar gibi neler var. Uzatmaya demez. Matbaacnn dedii gibi: "Allm" Evet, ortada maddi delil ile ispatlanacak hi bir "Bask" yok. Bir gn iinizin, tezgahnzn bandan alnp tahkikat sorgusundan geirilmek bir "BASKI" deildir. Tabii her ey "usule" ve "kanunlara" uygundur. 1. ube Memurunun satcya "Bunlar kim getiriyor?" diye sormas bir "BASKI" deildir. Gazete baslrken; "Kvlcm burada m baslyor? ...Biz birinci ubedeniz" diyerek daha bir yz bile tam olarak baslmam gazetelerden almalar bir "BASKI" deildir. Bu davrann bask olduunu kimse kimseye ispat edemez. Evet, fikir zgrlnden sz ediliyor. Protokol'e, Program'a alnd. Evet, "Fikir suu tanmamak" yeter mi? Eskiden bir yayn basldktan sonra yasaklanrd. imdi, daha bandan baslmas engelleniyor, datm engelleniyor. Fikir zgrl m deniliyor? Bir fikri yayabilme hakk, ancak fikrin yaylp, baslmasyla gereklik kazanabilir. Her z bir biimle var olur. Fikir neyle yaylr? Szle, yazyla, ile. Eer bir fikrin seslendirilmesi, ak kt zerine kara harflerle yazlarak oaltlmas ve bunun okuyucuya gitmesi engellenirse; fikir zgrlnden sz edilebilir mi? zgrlk snflara gre gerektir. Nasl m? Bir rnekle anlatalm: Her gn tonlarca kt, kilolarca mrekkep, yzlerce iinin gc harcanarak, GIRGIR'lardan, "Bovermilerin gazetesi" - OKEY'ler- den en sama, en a d, en bilim d gazetelere ka18

dar eit eit yayn baslr, Bunlar kamyonlarla btn memlekete datlr, binlerce liralk reklm kampanyalaryla ynlara yutturulur. O kadar kt, mrekkep. igc benzin vs. ye yazk deil mi. Btn bunlara nice yararl iler yaplabilir. Bu israf, bu vurgun peri lkemiz halkna, kltrmze, ekonomimize bir Sabotaj deil mi? Ama btn bu ve benzeri yaynlar hakknda hibir zaman, gazete bayileri, matbaaclar sorguya ekilmez. Geri lkemiz halkna, kltrne ve ekonomisine bylesine pervaszca, hayaszca, en korkun, en iren sabotajlar yapanlar sorguya ekilmez. Biz diyoruz ki: Aksi olmaldr. Bu da ancak bata ii snfmz gelmek zere isizlik ve pahallk cehenneminde yanan; btn retmen halkmzn Trkiye ekonomi ve politikasnda bir avu para-babasnn ikiyzl tahakkmne son vermesiyle mmkndr. Demir Kkaydn

(Kvlcm gazetesinin 25 Mart 1974 tarihli nc saysnda Demir Kkaydn imzasyla yaynland. 26 Ekim 2007 Cuma gn dijitalize edildi. D. K. )

19

Parti Ancak Kongreden Doabilir


Kvlcm kt gnden beri yaplan en yaygn eletiri: "Gurupu", "Yuvarc" olmutur. Bu eletiri, gerekten, eletirenlerin gurupuluktan korkularn, dankla kar gsterdikleri hassasiyetlerini, partileme arzularn gstermesi bakmndan iyi dilekli ve sevindiricidir. Fakat iyi dilek yetmez. En az anlalan konu: "Gurup"un ve "Gurupuluun" ne olduudur. Guruplar, tarihi bakmdan hareketin belli bir aamasnn var olu biimidir. Gurupuluk ise, bu ilkel aamay ebediletirmek, ilkellii teoriletirmek eilimleridir denebilir. Evet, Kvlcm kendi sbjektif yarglar ne olursa olsun, objektif olarak, bir guruptur. Yalnz unu unutmayalm; Bize "gurupu" diyenler de isteseler de, istemeseler de - kendi sbjektif yarglar ne olursa olsun, objektif olarak gurupturlar. Bu bakmdan, soyut olarak "hakl" gibi grnen "gurupu" eletirisi, canl hayatta somut olarak "gurupuluu ebediletirme"yi gstermektedir. nk: Kvlcm, daha ilk saysnda, bugnk ilkellikten kurtulmann ilk art olarak; "lkellii bilince karmak" gerektiini yazmtr. Yani btn guruplara "bir gurup olduklarn" bilince karmalar gerektiini gstermitir. Demek ki, Kvlcm bir "gurup" olmakla birlikte, "gurupu" deildir. Kendini inkara ynelmi, diyalektik zddna atlamaya hazr bir "gurup"tur. Aka grlmektedir ki, Kvlcm'a gurupu diyenler, henz kendilerinin gurup olduklarn bilince karm ve modern bir parti rgtleme savana canla, bala girmi deillerdir. Kvlcm'a yle bir eletiri de yneltilmektedir: "Peki, gurupu olmadnz kabul edelim, Vatan Partisi programn kabul edip, nererek, yine de kendi gurubunuzun grlerini ne srm, uzlamaz bir tutum taknm olmuyor musunuz?" Byle bir soru sorulduu zaman tartma bir st dereceye ykselir. nandmz grleri savunmamz, uzlamaz bir tutum iin de olduumuzu gstermez. Devrimci bir uzlama, birlik ne gibi artlarda olabilir? Eletiri, bir silhtr. Eletiri silahn topraa gmerek yaplacak bir "uzlamaya", uzlama denemez, ancak teslimiyet denebilir. Uzlama, az ok eit artlarda, denk silahlarla yaplabilir ise salkl olur. Taraflardan birinin silahn teslim etmesi, brne esir olmas demektir. Merte eletiri, salkl bir birliin kanlmaz artdr. Bir gurubu, bir eilimi eletirmek onunla ortak noktalar aranmayaca, uzlama, birleme yaplmayaca anlamna gelmez. Programmz bu anlayla nerdik. Ama yanl anlamalar oldu. Anlatamadysak; hata bizdedir.
20

Program nererek, "Biz hemencecik bir parti kuracaz, ite program, gelen gelir, gelmeyen gelmez" demiyoruz. nancmz odur ki: Bir Parti Ancak, Sosyalistler Aras Bir Kongreden Doabilir. Byle bir kongreye, (sim nemli deil. Konferans veya Kurultay da denebilir) Partileme gereini kabul eden, Kongre'nin alaca kararlara uymay kabul eden; btn guruplar, eilimler, mahalli devrimciler vs. katlmaldr.

(Bu yaz Kvlcm gazetesinin 15 Nisan 1974 tarihli 6. saysnda mzasz olarak yaynland. 25 Ekim 2007 Perembe gn dijitalize edildi. D. K. )

21