You are on page 1of 1

Jo, ____________________________________________ amb DNI _______________ i adrea_______________________________________________________________ Vull comunicar el meu rebuig a lAcord Plenari publicat al BOIB n66

amb data 10 maig 2012 referent a la modificaci de tarifes del servei de subministrament daigua potable gestionades per FACSA, per considerar aquest augment totalment desproporcionat amb els preus anteriors vigents, sense haver rebut les explicacions adients com a client del servei i per la situaci dinseguretat econmica que en genera aquesta variaci del servei contractat amb el consistori municipal. Data:

Signatura: