POSLOVNI PLAN ZA UZGOJ GLJIVA BUKOVAČA

BUKOVAČA 2010 D.O.O.

Siječanj, 2010
Zagreb

Sadržaj

POSLOVNI PLAN ZA UZGOJ GLJIVA BUKOVAČA...........................................................................1
BUKOVAČA 2010 D.O.O......................................................................................................................1
Sadržaj...................................................................................................................................................2
SAŽETAK PROJEKTA..........................................................................................................................3
PODACI O INVESTITORU...................................................................................................................5
TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI ELEMENTI INVESTICIJE......................................................................7
ANALIZA UVJETA ZA ULAGANJE....................................................................................................12
FINANCIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE............................................................................................14

2

FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA................................................................................32
ZAKLJUČAK........................................................................................................................................38

SAŽETAK PROJEKTA
Investitor

Tvrtka:
Adresa:
Naziv projekta:
Lokacija:
Vrsta
investicije:
Cilj investicije:

BUKOVAČKA 2010
Dugoselska 93, Sesvetski Kraljevac, Zagreb
Uzgoj i prerada gljiva bukovača
Dugoselska 93, Sesvetski Kraljevac, Zagreb

Pokretanje proizvodne djelatnosti
uzgoj i prerada gljiva bukovača
Projekt
Početak investiranja:
veljača 2010.
Završetak:
travanj 2010.
Terminski plan:
Gospodarski vijek:
5. godina
Valuta izrade studije:
kuna
Cijene:
stalne
Osnovna sredstva:
3.277.714
Vrijednost
Obrtna sredstva:
1.050.000
investicije
Ukupno:
4.327.714
Tuđi izvori:
450.000
Izvori
investiranja
Vlastiti izvori:
600.000
Ukupan bruto prihod:
2.993.004
Planirani
Ukupni rashodi (bez amortizacije):
1.739.290
poslovni
Amortizacija:
240.091
rezultati dobitak prije oporezivanja:
1.253.715
reprezentativna
Porez
na
dobitak:
250.743
godina
EBITDA:
1.524.515
Akumulacija*
4.006.628
koeficijent stabilnosti
financiranja
12,21
Statička ocjena
koeficijent likvidnosti
8,49
Efikasnost
reprezentativna
rentabilnost vlastitog kapitala
investicije
godina:
(%)
21,52
neto profitna marža(%)
33,72
koeficijent zaduženosti (%)
9,98
koeficijent financiranja
0,11
koeficijent obrtaja ukupne
imovine
0,59
Neto sadašnja vrijednost
Dinamička
projekta
2.902.698,33
ocjena:
Interna stopa rentabilnosti (%)
27,06

3

* Akumulacija = ukupni bruto prihod + dobitak prije poreza - amortizacija

4

PODACI O INVESTITORU
OSNOVNI PODACI
Investitor u ovom projektu je tvrtka BUKOVAČA 2010 d.o.o. sa sjedištem u Sesvetskom
Kraljevcu, Dugoselska 93, registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 01.10.2009. godine
pod matičnim brojem subjekta 080050280. Osnivači su Gral Tatjane iz Zdenčine, Cvjetna
4, JMBG:3003973395505, Margetić Jelena iz Zagreba, Zdenačka 11, JMBG:
2212986335077, Patačić Mirjana iz Zagreba, Aleja Hrvatske mladeži 45,
JMBG:0108982339311, Draginić Višnja iz Zagreba, Nikole Pavića 5, JMBG:
2407969335158, Crnković Franjo iz Zagreba, Milovana Gavazzia 6a JMBG:
1905977330056 i Nataša Srbanić iz Sesvetskog Kraljevca, Dugoselska 93
JMBG:0105965396809. Osnivački kapital tvrtke iznosi 600.000,00 kn od kojih svaki
osnivač unosi u društvo 100.000,00 kn i drži 16,66% vlasničkog udjela tvrtke. Nataša
Srbanić obvezala se unijeti u društvo vlastitu potpuno opremljenu halu površine 800 m 2 sa
pripadajućih 2000 m2 zemljišta sve smješteno u Sesvetskom Kraljevcu, Dugoselska 93.
Unos imovine u društvo neće se evidentirati na trgovačkom sudu i knjižiti će se u
pričuvama društva. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka vrijednost hale je
2.000.000,00 kn, a pripadajuće zemljište vrijedi 607.500,00 kn. Imovina će poslužiti i kao
zalog prilikom traženja kredita za nabavu potrebne opreme za hladnjaču, liniju za sortiranje
i pakiranje gljiva, sušaru i mlin za mljevenje praha od gljiva te uređaj za odvagu i pakiranje
praha. Društvo se obvezalo snositi troškove poreza na promet nekretnina. Proizvodna hala
je potpuno opremljena priključcima plina, električne energije i vode i posjeduje urednu
dokumentaciju potrebnu za ishođenje potrebnih dozvola za početak proizvodnje. Članovi
društva su statutom društva definirali da će društvo dobitak iz poslovanja raspoređivati na
način da se 20% dobitka raspoređuje u zadržani dobitak, a 80% dobitka čini dobitak za
raspored i isplatu članovima društva. Dobitak će početi isplaćivati u drugoj godini
poslovanja.
Društvo neće do prvog branja gljiva upošljavati radnike već su se članovi društva
ugovorom obvezali da će sudjelovati vlastitim radom na način i u obujmu kako je ugovorom
definirano. Svatko će u okviru svog stručnog znanja pridonositi uspjehu projekta za čije
pokretanje su i osnovali tvrtku BUKOVAČA 2010 d.o.o. kao projekt tvrtku koja će
sveobuhvatnim i zaokruženim proizvodnim procesom u uzgoju i preradi gljiva pokušati
zauzeti svoje mjesto na tržištu čije potrebe daleko nadmašuju trenutne količine
proizvodnje. Budući da za razliku od drugih proizvođača bukovača nudimo i preradu
bukovače smrzavanjem, sušenjem i mljevenjem u prah smatramo da naš projekt ima

5

zagarantiran uspjeh. Prije početka prve berbe gljiva uposlit će se četiri djelatnika (bruto
plaća 4.800,00 kn) potrebna za rad u proizvodnji i preradi.

REGISTRACIJA PODUZEćA
Tvrtka je registrirana prema NKD-u iz 2007.godine za obavljanje slijedećih
djelatnosti:
01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

NEŠTO O OSNIVAČIMA
Ideja za osnivanjem projekt tvrtke koja će se baviti uzgojem i preradom gljive
bukovače izrasla je u grupi ljudi koji svojim dosadašnjim životnim iskustvom i dosadašnjim
poslovnim uspjehom garantiraju uspješnost projekta. Radi se o stručnjacima raznih profila
od kojih se većina već dokazala u poslovnom svijetu i uspješno vode vlastite tvrtke ili su
priznati stručnjaci u tvrtkama za koje rade. Okupili su se i dogovorili rad na zajedničkom
projektu u koji će uložiti svoje stručno znanje i vještine osiguravajući na taj način početak i
razvoj jedne nove poduzetničke ideje. Projekt pokreću sada kad hrvatsko tržište njeguje
trend zdrave hrane. Nutricionistička vrijednost gljive bukovače nadaleko je poznata kao i
činjenica da njezina proizvodnja nije kompliciran proces. Ideja zaokruživanja procesa od
uzgoja do stola, garantira uspješnost projekta budući se na taj način izvlači maksimum iz
proizvedenih i otkupljenih količina koje se sortiraju po klasama, a klase određuju prodajnu
cijenu. Pokušat ćemo primijeniti zakonitosti suvremenog menadžmenta i voditi tvrtku na
način da joj osiguramo dugoročan opstanak na tržištu primjenjujući stečena znanja u
dosadašnjem životu.

6

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI ELEMENTI INVESTICIJE

LOKACIJA
Društvo BUKOVAČA 2010 d.o.o.sa sjedištem u Sesvetskom Kraljevcu, Dugoselska
93,obavljat će svoju djelatnost na lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu, Dugoselska 93, u
objektu koje će u društvo unijeti jedan od osnivača koje u potpunosti odgovara potrebama
ciljanog proizvodnog procesa.
Sama lokacija klimatski odgovara procesu uzgajanja gljiva, te se ne očekuju nikakvi
problemi u proizvodnom procesu vezano za taj aspekt. U samoj blizini se nalazi i pogon
"AGROPROTEINKE" gdje će se odvoziti otpadni materijal.
Zemljište i građevinski objekt procijenio je ovlašteni sudski vještak u ukupnoj vrijednosti od
2.607.500,00 kuna, od toga zemljište 607.000,00 i građevinski objekt 2.000.000,00.

OPREMA
Društvo je prikupilo ponude za nabavu potrebne opreme.
Društvo Frigo-kor iz zagreba dalo je najbolje ponude za rashladne uređaje i klimatizaciju.
Društvo DME Dutch Mushroom Equipment iz Broekhuizenvorsta, Nizozemska, dalo je
najbolju ponudu za nabavu strojeva za preradu gljiva.
Duro-metal, proizvodni metalski obrt iz zagreba dao je najbolju ponudu za izradu polica.
Društvo Libela promet iz Zagreba dalo je najbolju ponudu za elektronsku vagu.
Društvo Peugeot Hrvatska iz Zagreba dalo je najbolju ponudu za nabavku teretnog vozila.

Vrijednost navedenih ulaganja prikazana je u sljedećoj tablici.

7

VRIJEDNOST ULAGANJA U OPREMU

red.
br.

vrsta opreme

svota (kn)

svota (€)

1.

ledenica

50.000,00

6.831,61

2.

ledenica za brzo zamrzavanje

60.000,00

8.197,93

3.

rashladni tunel

110.000,00

15.029,54

4.

dizel agregat

40.000,00

5.465,29

5.

klima sustav

90.000,00

12.296,90

6.

linija za sortiranje i pakiranje gljiva

19.761,08

2.700,00

7.

automatska sjeckalica gljiva

14.637,84

2.000,00

8.

sušara za gljive

19.761,08

2.700,00

9.

mlinac za gljive

16.833,51

2.300,00

10.

uređaj za pakiranje gljiva u prahu

12.442,16

1.700,00

11.

police za uzgoj gljiva

35.000,00

4.782,13

12.

elektronska vaga

9.000,00

1.229,69

13.

Peugeot boxer

187.212,00

25.579,19

Ukupno:

664.647,67

90.812,28

1 € = 7,318919 kn na dan 19.11.2009. po srednjem tečaju HNB-a

8

PROIZVODNI PROCES
Proizvodnja gljiva odvija se kroz sljedeće faze:
priprema podloge za uzgoj,
kalemljenje podloge micelijem,
slaganje vreća sa podlogom u prostoriju za uzgoj,
inkubacija,
plodonošenje
i branje gljiva.

Podloga za uzgoj gljiva, supstrat, je kombinacija slame ječma i drugih žitarica koja
se termički obrađuje radi sprječavanja razvoja bakterijskih kultura i slično. Supstrat se
pakira u pvc vreće koje se buše čime se regulira prinos, veličina i oblik gljiva.
OPG JOLIĆ iz Novske dao je ponudu za supstrat pakiran u vrećama od 20 kila koje su
bušene ravnomjerno za 1.100,00 kn po toni, uz uvjet od minimalnih 300 tona godišnje i uz
jamčenje isporuke potrebne naručene količine supstrata u roku 21 dan od zaprimanja
narudžbe. Kombinat je ponudio mogućnost isporuka drugačije bušenih vreća po istoj cijeni
ukoliko se tako specificira u narudžbi.
Kalemljenje vreća sa supstratom micelijem jednostavan je proces. Ono što je važnije
jest osigurati osnovne uvjete koje je potrebno realizirati da bi proizvodnja rezultirala
uspješnim urodom. Vreće sa supstratom prije kalemljenja trebaju imati oko 70% vlažnosti u
sebi, a ukoliko se pretjera s tekućinom, dovoljno je probušiti sitne rupe na vreći kako bi
tekućina mogla oteći. Potrebno je osigurati rasvjetu pomoću fluorescentnih cijevi i osigurati
temperaturu od 24 C° u prvoj fazi uzgoja, a nakon 3 tjedna, u fazi plodonošenja
temperaturu treba spustiti ispod 18 C°.
Nakon što su vreće nakalemljene, ostavlja ih se u gore navedenim uvjetima kako bi
se provela inkubacija. Ta faza traje 3 tjedna i ukoliko su zadovoljeni uvjeti vlažnosti, te
osigurana adekvatna temperatura i rasvjeta, u navedenom roku vreće sa supstratom u
potpunosti će se proraštati micelijem. Ukoliko nismo osigurali tražene uvjete faza
inkubacije će se produžiti.

9

Po završetku inkubacije započinje plodonošenje. Plodovi počinju probijati kroz rupe
na vrećama. Sam rast gljiva traje narednih 60 do 70 dana.
Kada je gljiva završila sa rastom, što se vidi po tome što joj je plodište promijenilo
boju iz tamno sive u svijetlo sivu, slijedi berba. Čitav grm se iščupa iz vreće te se nožem
odreže dio stručka sa zaostalim supstratom. Gljive se odlažu u plastične košare te se
nakon toga klasiraju i pakiraju. Potrebno ih je čim prije prekriti plastičnom folijom i ohladiti
ih, odnosno zamrznuti kako bi im se produžio rok trajanja.
Gljive koje ne zadovoljavaju kvalitetu za komadnu prodaju sjeckaju se i suše u
automatskoj sušari te se mogu prodavati kao takve ili se melju u prah i prodaju kao
dodatak jelima. Budući da proizvedene gljive druge klase ne bi ispunile puni pogon do
normalnog kapaciteta gljivare, društvo planira otkup gljiva do količine od 60 tona za što je
sklopilo ugovore sa kooperantima u široj regiji, mahom poljoprivrednim domaćinstvima i
imanjima.
Proizvodni proces kao i razrada materijalnih troškova izrađena je u suradnji sa dipl.
Ing. Agronomije Josipom Crnkovićem, profesorom na Agronomskom fakultetu u Zagrebu,
koji posjeduje višegodišnje iskustvo u proizvodnji i gomoljastih biljaka, a posebice gljiva,
stečeno radom i vođenjem Pakračke gljivare d.o.o.

EKOLOŠKI ASPEKTI
Društvo će se u svome radu pridržavati propisanih zdravstvenih i sanitarnih
minimuma u skladu sa svim zakonskim odredbama. Ova djelatnost ne zahtjeva izradu
studije utjecaja na okoliš niti je potrebna procjena utjecaja proizvodnje bukovača na okoliš.
U svome radu društvo će maksimalno moguće koristiti adekvatnu ambalažu i voditi računa
o zaštiti okoliša, u skladu sa ekološki prijateljski nastrojenim imageom koji želi izgraditi, a
koji je u skladu sa proizvodnjom zdrave hrane.

RADNI RESURSI
Proizvodnja i prerada gljiva je unosan i ujedno jednostavan posao koji ne zahtijeva
velike ljudske resurse. Iz tog razloga svi članovi društva obavezali su ugovorom sudjelovati
u obavljanju poslova društva na način i u obujmu kako je definirano ugovorom. Prije
početka prve berbe bukovača društvo će zaposliti četiri djelatnika za obavljanje
manipulativnih poslova u proizvodnji i preradi.

10

KALKULACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
red.br.

opis

1.
1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2..4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Osnovni materijal
Supstrat
zaštitna sredstva
Energija
el. Energija*
plin
dizel gorivo
motorno ulje
Ambalaža**
plastične košarice
plitice
folija
teglice
crijeva od staniola
pvc vrećice
kartonske kutije
ljepljiva traka
euro palete
Trošak otkupa gljiva od
kooperanata***
Ukupno:

4.

mj.
jed.
t
kg

količin
a

jc

320 1.100,00
200
40,00

kwh
Sm3
l
kg

64800
41875
4000
80

0,455
2,518
7,16
39,08

kom
kom
m2
kom
m2
kom
kom
rola
kom

600
96000
8200
30000
4000
57600
4800
500
150

12,00
0,05
0,08
2,39
0,80
0,04
5,50
6,35
36,00

t

60 9.000,00

ukupno
360.000,00
352.000,00
8.000,00
166.691,65
29.484,00
105.441,25
28.640,00
3.126,40
124.835,00
7.200,00
4.800,00
656,00
71.700,00
3.200,00
2.304,00
26.400,00
3.175,00
5.400,00
540.000,00
1.191.526,65

* Cijena električne energije je određena kao prosječna cijena tarifnih cijena uvećana za
trošak naknade očitavanja brojila za 12. Mjeseci
** Za nabavu ambalaže društvo je sklopilo ugovor sa društvom rotoplast d.o.o. iz Svete
Nedjelje. Navedene cijene vrijede isključivo uz ispoštovanje gore navedenih količina na
godišnjoj razini.
*** Cijena od 9,00 kuna po kilogramu bukovača kooperantu je zajamčena ukoliko isporuči
ugovorene količine gljiva. Ukoliko isporuči 10% manju količinu od ugovorene, cijena se
smanjuje za 10%, ukoliko isporuči količinu 30% manju od ugovorene, otkupna cijena se
smanjuje za 25%, a ukoliko isporuči količinu manju 40% od ugovorene, otkupna cijena
smanjuje se za 35 %. Ukoliko zbog nepoštivanja ugovorenih količina društvo pretrpi
značajniju štetu, teretit će kooperanta za nadoknadu štete. Ove klauzule ugrađene su u
sve ugovore o otkupu gljiva sklopljene s kooperantima.

11

ANALIZA UVJETA ZA ULAGANJE
TRŽIŠNA ANALIZA
U tabeli je naveden prodajni asortiman s količinama i cijenama:

redni
broj

asortiman

Jedinic
a mjere

količina

Jedinična
cijena

ukupno

kg

1.

Svježe gljive I kl.

0,5 kg

96.000

10,00

960.000

48.000

2.

Zamrznute gljive

0,5 kg

57.217

12,00

686.604

28.608

3.

Sušene gljive

300 gr

30.000

33,00

990.000

9.000

4.

Prah od gljiva

100 gr

39.600

9,00

356.400

3.960

2.993.000

89.568

ukupno

Za zadovoljenje gornjih količina proizvoda, potrebno je osigurati slijedeće količine
bukovača, te po potrebi i drugih gljiva koje zadovoljavaju I. kategoriju kvalitete.
Vlastita proizvodnja planirana je na 96.000 kg, dok se još potrebnih 60.000 kg planira
otkupiti od kooperanata. Količina od 156.000 kg dovoljna je za planirani asortiman.
Otkupljivat će se samo II klasa gljiva.

12

TKO SU NAŠI KUPCI
Obzirom na veliku potražnju na tržištu RH, sve proizvedene količine bukovača ( svježe,
smrznute ili u prahu) mogu se prodati bez problema.
U početnoj fazi prodaje orijentirani smo na velike trgovačke centre Spar Hrvatska,
Billa, Metro cash & carry, Plodine, Mercator koji su veza prema krajnjem korisniku. Cilj nam
je raditi i pod njihovom robnom markom što znatno smanjuje troškove marketinga i
naknada koje se plaćaju prilikom uvođenja proizvoda na police kao i naknada za
pozicioniranje.
S navedenim trgovačkim kućama postignuti su preliminarni dogovori o poslovnoj
suradnji i dogovoreni uvjeti pod kojima će kupovati naše proizvode.
Sve količine praha od gljiva otkupljivat će Podravka d.d., koja je odmah u
pregovorima ponudila otkup cijelog asortimana za potrebe svoje proizvodnje juha iz
vrećice.
U dugoročnom je planu plasiranje proizvoda u trgovine zdrave, ekološki uzgojene
hrane kao i u hotele na Jadranu koji u svojoj gastronomskoj ponudi nude jela od bukovače
koja ima velike nutricionističke vrijednosti.

KONKURENCIJA
Organizirane proizvodnje bukovače u većim industrijskim pogonima u RH nema.
Proizvodnjom gljiva bave se uglavnom male obiteljske tvrtke, gospodarstva ili obrti koji
nemaju zaokružen proizvodni proces što je naša komparativna prednost nad
konkurencijom. Proučavanjem zakonitosti tržišta došli smo do zaključka da je u proizvodnji
bukovače lakše prodavati velike količine odjednom nego sporadično male količine.
Trenutna kompletna proizvodnja gljiva nije dovoljna da zadovolji potrebe tržišta u
RH, iako je Hrvatska po potrošnji gljiva na samom dnu europske ljestvice.
Dok Nijemci proizvode i troše najviše gljiva po stanovniku ( 2 kg), u Hrvatskoj je potrošnja
0,10 kg po stanovniku.

13

FINANCIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE
OBRAČUN TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA
OPIS

2010

2011

2012

2013

2014

Dani
veziv.

Koef.
obrt

2010

2011

2012

2013

2014

Zalihe
materijala

533.318,50

533.318,50

533.318,50

533.318,50

533.318,50

90

4

133.329,63

133.329,63

133.329,63

133.329,63

133.329,63

Zalihe gotovih
proizvoda

148.047,00

148.046,00

148.046,00

148.046,00

148.039,00

90

4

37.011,75

37.011,50

37.011,50

37.011,50

37.009,75

Potraživanja
od kupaca

3.497.325,17

3.681.394,92

3.681.394,92

3.681.394,92

3.681.394,92

26

6

582.887,53

613.565,82

613.565,82

613.565,82

613.565,82

Novac

1.526.942,00

1.857.410,00

2.212.397,00

2.561.715,00

2.904.875,00

3

90

16.966,02

20.637,89

24.582,19

28.463,50

32.276,39

770.194,93

804.544,83

808.489,13

812.370,45

816.181,58

UKUPNO
IZVORI OBA
2.287.728,00

1.512.093,00

1.508.692,00

1.508.246,00

1.507.822,00

50

8

285.966,00

189.011,63

188.586,50

188.530,75

188.477,75

Plaće

164.648,00

164.648,00

164.648,00

164.648,00

164.648,00

30

12

13.720,67

13.720,67

13.720,67

13.720,67

13.720,67

Amortizacija

240.091,00

240.092,00

240.093,00

240.094,00

105.000,00

30

12

20.007,58

20.007,67

20.007,75

20.007,83

8.750,00

Rashodi
financiranja

30.708,00

27.462,80

20.654,37

13.280,86

5.295,31

30

12

2.559,00

2.288,57

1.721,20

1.106,74

441,28

482.275,97

773.012,00

758.353,48

759.873,80

761.500,96

30

12

40.189,66

64.417,67

63.196,12

63.322,82

63.458,41

UKUPNO

362.442,91

289.446,19

287.232,24

286.688,80

274.848,11

POTREBNA
OBA:

407.752,01

515.098,64

521.256,90

525.681,64

541.333,48

Dobavljači

Porez i
doprinosi

14

INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA I OBRAČUN AMORTIZACIJE
R.B.

OPIS

1.

Građevinsko zemljište

2.

Građevinski objekt - hala

3.

UKUPNO

PDV 23%

OSNOVICA

637.500,00

-

637.350,00

2.100.000,00

-

2.100.000,00

Ledenica

50.000,00

9.349,59

40.650,41

4.

Ledenica za brzo
zamrzavanje

60.000,00

11.219,51

48.780,49

5.

Rashladni tunel

110.000,00

20.569,11

89.430,89

6.

Dizel agregat

40.000,00

7.479,67

32.520,33

7.

Klima sustav

90.000,00

16.829,27

73.170,73

8.

Linija za sortiranje i pakiranje
gljiva

19.761,08

3.695,16

16.065,92

9.

Automatska sjeckalica gljiva

14.637,84

2.737,16

11.900,68

10.

Sušara za gljive

19.761,08

3.695,16

16.065,92

11.

Mlinac za gljive

16.833,51

3.147,73

13.685,78

12.

Uređaj za pakiranje gljiva u
prahu

12.442,16

2.326,58

10.115,58

13.

Police za uzgoj gljiva

35.000,00

6.544,72

28.455,28

14.

Elektronska vaga

9.000,00

1.682,93

7.317,07

15.

Peugeot BOXER

187.212,00

35.007,12

152.204,88

3.402.147,67

124.283,71

3.277.713,96

UKUPNO:

15

OBRAČUN
AMORTIZACIJE
Opis

Nabavna
vrijednost

1.godina
Stop
a am.

Iznos
amort.

2.godina

Knjigov.
Vrijed.

Iznos
amort.

Knjigov.
vrijednost

3.godina
Iznos
amort.

4.godina

Knjigov.
Vrijed.

Iznos
amort.

5.godina

Knjigov.
Vrijed.

Iznos
amort.

Knjigov.
Vrijed.

Građevinsko
zemljište

637.350,00

0

0,00

637.350,00

0,00

637.350,00

0,00

637.350,00

0,00

637.350,00

0,00

637.350,0
0

Građevinski
objekt - hala

2.100.000,00

5

105.000,0
0

1.995.000,0
0

105.000,0
0

1.890.000,0
0

105.000,00

1.785.000,0
0

105.000,0
0

1.680.000,0
0

105.000,0
0

1.575.000
,00

Ledenica

40.650,41

25

10.162,60

30.487,80

10.162,60

20.325,20

10.162,60

10.162,60

10.162,60

0,00

0,00

0,00

Ledenica za
brzo
zamrzavanje

48.780,49

25

12.195,12

36.585,37

12.195,12

24.390,24

12.195,12

12.195,12

12.195,12

0,00

0,00

0,00

Rashladni tunel

89.430,89

25

22.357,72

67.073,17

22.357,72

44.715,45

22.357,72

22.357,72

22.357,72

0,00

0,00

0,00

Dizel agregat

32.520,33

25

8.130,08

24.390,24

8.130,08

16.260,16

8.130,08

8.130,08

8.130,08

0,00

0,00

0,00

Klima sustav

73.170,73

25

18.292,68

54.878,05

18.292,68

36.585,37

18.292,68

18.292,68

18.292,68

0,00

0,00

0,00

Linija za
sortiranje i
pakiranje gljiva

16.065,92

25

4.016,48

12.049,44

4.016,48

8.032,96

4.016,48

4.016,48

4.016,48

0,00

0,00

0,00

Automatska
sjeckalica gljiva

11.900,68

25

2.975,17

8.925,51

2.975,17

5.950,34

2.975,17

2.975,17

2.975,17

0,00

0,00

0,00

Sušara za gljive

16.065,92

25

4.016,48

12.049,44

4.016,48

8.032,96

4.016,48

4.016,48

4.016,48

0,00

0,00

0,00

Mlinac za gljive

13.685,78

25

3.421,45

10.264,34

3.421,45

6.842,89

3.421,45

3.421,45

3.421,45

0,00

0,00

0,00

Uređaj za
pakiranje gljiva u
prahu

10.115,58

25

2.528,89

7.586,68

2.528,89

5.057,79

2.528,89

2.528,89

2.528,89

0,00

0,00

0,00

Police za uzgoj
gljiva

28.455,28

25

7.113,82

21.341,46

7.113,82

14.227,64

7.113,82

7.113,82

7.113,82

0,00

0,00

0,00

7.317,07

25

1.829,27

5.487,80

1.829,27

3.658,54

1.829,27

1.829,27

1.829,27

0,00

0,00

0,00

152.204,88

25

38.051,22

114.153,66

38.051,22

76.102,44

38.051,22

38.051,22

38.051,22

0,00

0,00

240.090,
99

3.037.622,
97

240.090,
99

2.797.531,
98

240.090,9
9

2.557.440,
99

240.090,
99

2.317.350,
00

105.000,0
0

Elektronska
vaga
Peugeot
BOXER

UKUPNO:

3.277.713,9
6

IZVORI FINANCIRANJA
Izvori
financiranja
Vlastita sredstva:
Kredit:
Ukupno:

Svota u
kunama
600.000,00

% udjela
57 %

450.000,00

43 %

1, 050.000,00

100 %

Otplatna tablica ( kredit )
16

2.212.350
,00

Red. br.

Datum

Otplatna rata

Otplatna kvota

Uplata kamate

Stanje kredita

1

1.1.2010

0

0

0

450.000,00

2

1.2.2010

9.124,38

6.124,38

3.000,00

443.875,62

1. rata otplate kredita

3

1.3.2010

9.124,38

6.165,21

2.959,17

437.710,41

2. rata otplate kredita

4

1.4.2010

9.124,38

6.206,31

2.918,07

431.504,10

3. rata otplate kredita

5

1.5.2010

9.124,38

6.247,69

2.876,69

425.256,41

4. rata otplate kredita

6

1.6.2010

9.124,38

6.289,34

2.835,04

418.967,07

5. rata otplate kredita

7

1.7.2010

9.124,38

6.331,27

2.793,11

412.635,80

6. rata otplate kredita

8

1.8.2010

9.124,38

6.373,47

2.750,91

406.262,33

7. rata otplate kredita

9

1.9.2010

9.124,38

6.415,96

2.708,42

399.846,37

8. rata otplate kredita

10

1.10.2010

9.124,38

6.458,74

2.665,64

393.387,63

9. rata otplate kredita

11

1.11.2010

9.124,38

6.501,79

2.622,59

386.885,84

10. rata otplate kredita

12

1.12.2010

9.124,38

6.545,14

2.579,24

380.340,70

11. rata otplate kredita

13

1.1.2011

9.124,38

6.588,77

2.535,61

373.751,93

12. rata otplate kredita

14

1.2.2011

9.124,38

6.632,70

2.491,68

367.119,23

13. rata otplate kredita

15

1.3.2011

9.124,38

6.676,92

2.447,46

360.442,31

14. rata otplate kredita

16

1.4.2011

9.124,38

6.721,43

2.402,95

353.720,88

15. rata otplate kredita

17

1.5.2011

9.124,38

6.766,24

2.358,14

346.954,64

16. rata otplate kredita

18

1.6.2011

9.124,38

6.811,35

2.313,03

340.143,29

17. rata otplate kredita

19

1.7.2011

9.124,38

6.856,76

2.267,62

333.286,53

18. rata otplate kredita

20

1.8.2011

9.124,38

6.902,47

2.221,91

326.384,06

19. rata otplate kredita

21

1.9.2011

9.124,38

6.948,49

2.175,89

319.435,57

20. rata otplate kredita

22

1.10.2011

9.124,38

6.994,81

2.129,57

312.440,76

21. rata otplate kredita

23

1.11.2011

9.124,38

7.041,44

2.082,94

305.399,32

22. rata otplate kredita

24

1.12.2011

9.124,38

7.088,38

2.036,00

298.310,94

23. rata otplate kredita

25

1.1.2012

9.124,38

7.135,64

1.988,74

291.175,30

24. rata otplate kredita

26

1.2.2012

9.124,38

7.183,21

1.941,17

283.992,09

25. rata otplate kredita

27

1.3.2012

9.124,38

7.231,10

1.893,28

276.760,99

26. rata otplate kredita

28

1.4.2012

9.124,38

7.279,31

1.845,07

269.481,68

27. rata otplate kredita

29

1.5.2012

9.124,38

7.327,83

1.796,55

262.153,85

28. rata otplate kredita

Red. br.

Datum

Otplatna rata

Otplatna kvota

Uplata kamate

Stanje kredita

30

1.6.2012

9.124,38

7.376,69

1.747,69

254.777,16

29. rata otplate kredita

31

1.7.2012

9.124,38

7.425,86

1.698,52

247.351,30

30. rata otplate kredita

32

1.8.2012

9.124,38

7.475,37

1.649,01

239.875,93

31. rata otplate kredita

33

1.9.2012

9.124,38

7.525,21

1.599,17

232.350,72

32. rata otplate kredita

34

1.10.2012

9.124,38

7.575,37

1.549,01

224.775,35

33. rata otplate kredita

35

1.11.2012

9.124,38

7.625,88

1.498,50

217.149,47

34. rata otplate kredita

36

1.12.2012

9.124,38

7.676,72

1.447,66

209.472,75

35. rata otplate kredita

37

1.1.2013

9.124,38

7.727,89

1.396,49

201.744,86

36. rata otplate kredita

38

1.2.2013

9.124,38

7.779,41

1.344,97

193.965,45

37. rata otplate kredita

17

39

1.3.2013

9.124,38

7.831,28

1.293,10

186.134,17

38. rata otplate kredita

40

1.4.2013

9.124,38

7.883,48

1.240,90

178.250,69

39. rata otplate kredita

41

1.5.2013

9.124,38

7.936,04

1.188,34

170.314,65

40. rata otplate kredita

42

1.6.2013

9.124,38

7.988,95

1.135,43

162.325,70

41. rata otplate kredita

43

1.7.2013

9.124,38

8.042,21

1.082,17

154.283,49

42. rata otplate kredita

44

1.8.2013

9.124,38

8.095,82

1.028,56

146.187,67

43. rata otplate kredita

45

1.9.2013

9.124,38

8.149,79

974,59

138.037,88

44. rata otplate kredita

46

1.10.2013

9.124,38

8.204,13

920,25

129.833,75

45. rata otplate kredita

47

1.11.2013

9.124,38

8.258,82

865,56

121.574,93

46. rata otplate kredita

48

1.12.2013

9.124,38

8.313,88

810,5

113.261,05

47. rata otplate kredita

49

1.1.2014

9.124,38

8.369,31

755,07

104.891,74

48. rata otplate kredita

50

1.2.2014

9.124,38

8.425,10

699,28

96.466,64

49. rata otplate kredita

51

1.3.2014

9.124,38

8.481,27

643,11

87.985,37

50. rata otplate kredita

52

1.4.2014

9.124,38

8.537,81

586,57

79.447,56

51. rata otplate kredita

53

1.5.2014

9.124,38

8.594,73

529,65

70.852,83

52. rata otplate kredita

54

1.6.2014

9.124,38

8.652,03

472,35

62.200,80

53. rata otplate kredita

55

1.7.2014

9.124,38

8.709,71

414,67

53.491,09

54. rata otplate kredita

56

1.8.2014

9.124,38

8.767,77

356,61

44.723,32

55. rata otplate kredita

57

1.9.2014

9.124,38

8.826,22

298,16

35.897,10

56. rata otplate kredita

58

1.10.2014

9.124,38

8.885,07

239,31

27.012,03

57. rata otplate kredita

59

1.11.2014

9.124,38

8.944,30

180,08

18.067,73

58. rata otplate kredita

60

1.12.2014

9.124,38

9.003,93

120,45

9.063,80

59. rata otplate kredita

61

1.1.2015

9.124,23

9.063,80

60,43

0

60. rata otplate kredita

547.462,65

450.000,00

97.462,65

Investicijski kredit je odobrila poslovna banka na rok otplate od 5 godina. Kamata iznosi 8%
godišnje. Anuitet se plaća mjesečno. Broj razdoblja otplate je 60. Glavnica kredita iznosi
450.000,00 kuna.

18

PRORAČUN PRODAJE ( PROCJENA PRIHODA)
Opis
Planiranje prodaje

Godina
1

2

3

4

5

UKUPNO:

Svježe gljive I.kl
0,5 kg

Očekivana prodaja (br.kom)

96000

96000

96000

96000

96000

Pojedinačna prodajna cijena

10,00 kn

10,00 kn

10,00 kn

10,00 kn

10,00 kn

Zamrznute gljive
0,5 kg

Očekivana prodaja (br.kom)

57217

57217

57217

57217

57217

Pojedinačna prodajna cijena

12,00 kn

12,00 kn

12,00 kn

12,00 kn

12,00 kn

Sušene gljive 300
gr

Očekivana prodaja (br.kom)

30000

30000

30000

30000

30000

Pojedinačna prodajna cijena

33,00 kn

33,00 kn

33,00 kn

33,00 kn

33,00 kn

Prah od gljiva 100
gr

Očekivana prodaja (br.kom)

39600

39600

39600

39600

39600

Pojedinačna prodajna cijena

9,00 kn

9,00 kn

9,00 kn

9,00 kn

9,00 kn

2.993.004,00 kn

2.993.004,00 kn

2.993.004,00 kn

2.993.004,00 kn

2.993.004,00 kn

14.965.020,00 kn

184.069,75 kn

184.069,75 kn

184.069,75 kn kn

184.069,75 kn

184.069,75 kn

920.348,73 kn

Ukupna prodaja:
Stanje 31.12.
Prodaja u 1.godini

3.681.394,92 kn

Prodaja u 2.godini

3.681.394,92 kn

150000
198000

3.681.394,92 kn
3.681.394,92 kn

Prodaja u 4.godini

3.681.394,92 kn
3.681.394,92 kn

Prodaja u 5.godini

3.497.325,17 kn

286085

3.681.394,92 kn

Prodaja u 3.godini

UKUPNI PRIMICI
OD PLANIRANE
PRODAJE

480000

3.681.394,92 kn

3.681.394,92 kn

3.681.394,92 kn

3.681.394,92 kn
3.681.394,92 kn

3.681.394,92 kn

3.681.394,92 kn

18.222.904,85 kn

Na temelju već utvrđene planirane količine prodaje gotovih proizvoda i planiranih cijena gotovih proizvoda izrađen je proračun planirane
prodaje. Ovim proračunom ujedno iskazujemo i izračun očekivanih priljeva gotovine od prodaje (sa PDV-om) koji se kasnije koristi u
ostalim proračunima i planskim financijskim izvješćima. Kod proračuna očekivanih priljeva polazi se od pretpostavke da će u prvoj godini
biti naplaćeno 95% ukupnih prihoda, a 5% u slijedećoj godini.
19

PRORAČUN PROIZVODNJE
Količina je iskazana po komadu proizvoda
OPIS

2011.

2012.

96000

96000

96000

96000

96000

480000

606.720,00 kn

9600

9600

9600

9600

9600

48000

60,672,00 kn

105600

105600

96000

95999

95998

499197

667.392,00 kn

0

9600

9601

9602

9603

38406

60.672,00 kn

105600

96000

95999

95998

95997

489594

57217

57217

57217

57217

57217

286085

434.277,03 kn

5722

5722

5722

5722

5722

28610

43.429,98 kn

62939

62939

62939

62939

62939

314695

477.707,01 kn

0

5722

5722

5722

5722

22888

43.429,98 kn

PLANIRANA KOLIČINA
PROIZVODNJE

62939

57217

57217

57217

57217

291807

Očekivana prodaja (kom)

30000

30000

30000

30000

30000

150000

294.900,00 kn

3000

3000

3000

3000

3000

15000

29.490,00 kn

33000

33000

33000

33000

33000

165000

324.390,00 kn

0

3000

3000

3000

3000

12000

29.490,00 kn

PLANIRANA KOLIČINA
PROIZVODNJE

33000

30000

30000

30000

30000

153000

Očekivana prodaja (kom)

39600

39600

39600

39600

39600

198000

144.540,00 kn

3960

3960

3960

3960

3960

19800

14.454,00 kn

43560

43560

43560

43560

43560

217800

158.994,00 kn

0

3960

3960

3960

3960

15840

14.454,00 kn

43560

39600

39600

39600

39600

201960

Očekivana prodaja (kom)
Željene zalihe na kraju
Svježe
gljive I.kl
0,5 kg

Ukupne potrebe
Početne zalihe
PLANIRANA KOLIČINA
PROIZVODNJE

Očekivana prodaja (kom)
Zamrznute
gljive
0,5 kg

Sušene
gljive
300 gr

Prah od
gljiva
100 gr

Željene zalihe na kraju
Ukupne potrebe
Početne zalihe

Željene zalihe na kraju
Ukupne potrebe
Početne zalihe

Željene zalihe na kraju
Ukupne potrebe
Početne zalihe
PLANIRANA KOLIČINA
PROIZVODNJE

2010.

2013.

2014.

UKUPNO

Nakon izrade proračuna prodaje izradili smo potrebne količine proizvodnje za svaki proizvod .
Sukladno politici vođenja zaliha gotovih proizvoda odredili smo broj jedinica koji će zadovoljiti i
proračun prodaje i proračun zaliha, za zalihe smo odredili da je potrebno 10 % od ukupne godišnje
proizvodnje zaliha gotovih proizvoda za željene zalihe na kraju razdoblja.

20

POGONSKI OBRAČUNSKI LIST
IZRAVNI TROŠKOVI

NAZIV TROŠKA

IZNOS
TROŠKA

SVJEŽE
GLJIVE

ZAMRZNU
TE GLJIVE

SUŠENE
GLJIVE

PRAH OD
GLJIVA

352.000,00

188.672,00

112.464,00

35.200,00

15.664,00

ZAŠTITNA SREDSTVA

8.000,00

4.288,00

2.556,00

800,00

356,00

PLASTIČNE KOŠARICE

7.200,00

3.859,20

2.300,40

720,00

320,40

PLITICE

4.800,00

4.800,00

656,00

656,00

SUPSTRAT

FOLIJA

71.700,00

TEGLICE
CRIJEVA OD STANIOLA

3.200,00

PVC VREĆICE

2.304,40

UPRAVA I
PRODAJA

71.700,00
3.200,00
2.304,40

26.400,00

14.150,40

8.434,80

2.640,00

1.174,80

LJEPLJIVA TRAKA

3.175,00

1.701,80

1.014,41

317,50

141,29

EURO PALETE

5.400,00

2.894,40

1.725,30

540,00

240,30

29.484,00

2.948,40

8.845,20

8.845,20

8.845,20

105.441,25

10.544,13

31.632,38

31.632,38

31.632,38

28.640,00

2.864,00

8.592,00

8.592,00

8.592,00

3.126,40

312,64

937,92

937,92

937,92

TROŠAK OTKUPA

540.000,00

289.440,00

172.530,00

54.000,00

24.030,00

SITAN INVENTAR

10.200,00

4.373,76

2.607,12

816,00

363,12

2.040,00

USLUGE

21.227,50

9.102,35

5.425,75

1.698,20

755,70

4.245,50

4.400,00

1.886,72

1.124,64

352,00

156,64

880,00

AMORTIZACIJA

240.090,99

102.951,02

61.367,26

19.207,28

8.547,24

48.018,20

PLAĆE

270.028,80

21.602,30

54.005,76

86.409,22

54.005,76

54.005,76

1.737.473,94

667.047,12

477.866,93

324.407,69

158.962,74

109.189,46

6,32

7,29

9,83

3,65

KARTONSKE KUTIJE

ELEKTRIČNA ENERG.
PLIN
DIZEL GORIVO
MOTORNO ULJE

NEMAT.TROŠKOVI

UKUPNO:

CIJENA ZA KOMAD

PRORAČUN IZRAVNOG RADA
Mjesečno

Godišnje

21

Bruto plaća
Mirovinsko 1. stup
Mirovinsko 2. stup
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Porez po stopi 15%
Porez po stopi 25%
Porez po stopi 35%
Porez po stopi 45%
Porez ukupno
Prirez
Ukupno porez i prirez
Neto
Posebni porez
Neto za isplatu

1 zaposleni
4.800,00 kn
720,00 kn
240,00 kn
3.840,00 kn
1.800,00 kn
2.040,00 kn
306,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
306,00 kn
55,08 kn
361,08 kn
3.478,92 kn
69,58 kn
3.409,34 kn

Bruto plaća
Doprinos za zdravstveno
Doprinos za slučaj ozljede
Doprinos za zapošljavanje
Ukupni trošak plaće

4.800,00 kn
720,00 kn
24,00 kn
81,60 kn
5.625,60 kn

4 zaposlena
19.200,00
2.880,00
960,00

230.400,00
34.560,00
11.520,00

1.224,00
220,32
1.444,32
13.915,68
278,32
13.637,36

14.688,00
2643,84
17.331,84
166.988,16
3.339,84
163.648,32

2.880,00
96,00
326,40
22.502,40

34.560,00
1.152,00
3.916,80
270.028,80

OBRAČUN PLAĆA
OPIS

1.god.

2.god.

3.god.

4.god.

u Kn
5.god.

Bruto plaća

230.400,00

230.400,00

230.400,00

230.400,00

230.400,00

Neto plaća

163.648,32

163.648,32

163.648,32

163.648,32

163.648,32

Doprinosi iz plaće

46.080,00

46.080,00

46.080,00

46.080,00

46.080,00

Porezi i prirezi

20.671,68

20.671,68

20.671,68

20.671,68

20.671,68

Doprinosi na plaću
Ukupno izdatak za
plaću

39.628,80

39.628,80

39.628,80

39.628,80

39.628,80

270.028,80

270.028,80

270.028,80

270.028,80

270.028,80

22

PRORAČUN IZRAVNOG MATERIJALA

1.godina

Opis

Jed.mj.

Materijal za
proizvodnju
Supstrat

t

Zaštitna sredstva

Jed.cijena

Količina

2.godina

Trošak
kupnje

Količina

3.godina

Trošak
kupnje

Količina

4.godina
Trošak
kupnje

Količina

5.godina

Trošak
kupnje

Količina

Trošak kupnje

1.100,00

320

352.000,00 kn

320

352.000,00 kn

320

352.000,00 kn

320

352.000,00 kn

320

352.000,00 kn

kg

40,00

200

8.000,00 kn

200

8.000,00 kn

200

8.000,00 kn

200

8.000,00 kn

200

8.000,00 kn

Plastične košarice

kom

12,00

600

7.200,00 kn

600

7.200,00 kn

600

7.200,00 kn

600

7.200,00 kn

600

7.200,00 kn

Plitice

kom

0,05

96000

4.800,00 kn

96000

4.800,00 kn

96000

4.800,00 kn

96000

4.800,00 kn

96000

4.800,00 kn

Folija

m2

0,08

8200

656,00 kn

8200

656,00 kn

8200

656,00 kn

8200

656,00 kn

8200

656,00 kn

Teglice

kom

2,39

30000

71.700,00 kn

30000

71.700,00 kn

30000

71.700,00 kn

30000

71.700,00 kn

30000

71.700,00 kn

Crijeva od staniola

m2

0,80

4000

3.200,00 kn

4000

3.200,00 kn

4000

3.200,00 kn

4000

3.200,00 kn

4000

3.200,00 kn

PVC vrećice

kom

0,04

57600

2.304,00 kn

57600

2.304,00 kn

57600

2.304,00 kn

57600

2.304,00 kn

57600

2.304,00 kn

Kartonske kutije

kom

5,50

4800

26.400,00 kn

4800

26.400,00 kn

4800

26.400,00 kn

4800

26.400,00 kn

4800

26.400,00 kn

Ljepljiva traka

rola

6,35

500

3.175,00 kn

500

3.175,00 kn

500

3.175,00 kn

500

3.175,00 kn

500

3.175,00 kn

Euro palete

kom

36,00

150

5.400,00 kn

150

5.400,00 kn

150

5.400,00 kn

150

5.400,00 kn

150

5.400,00 kn

Ambalaža

0,00 kn

UKUPNO:

484.835,00 kn

484.835,00 kn

484.835,00 kn

484.835,00 kn

484.835,00 kn

Željene zalihe materijala

Supstrat

t

1.100,00

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

Zaštitna sredstva

kg

40,00

20

800,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

Plastične košarice

kom

12,00

60

720,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

Plitice

kom

0,05

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

Folija

m2

0,08

820

65,60 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

Teglice

kom

2,39

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

Crijeva od staniola

m2

0,80

400

320,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

PVC vrećice

kom

0,04

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

Kartonske kutije

kom

5,50

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

Ljepljiva traka

rola

6,35

50

317,50 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

Euro palete

kom

36,00

15

540,00 kn

15

540,00 kn

15

540,00 kn

15

540,00 kn

15

Ambalaža

UKUPNO:

0,00 kn

48.483,50 kn

- kn

48.483,50 kn

0,00 kn

48.483,50 kn

0,00 kn

48.483,50 kn

0,00 kn

540,00 kn
48.483,50 kn

23

UKUPNO POTREBNE ZALIHE MATERIJALA
Supstrat

t

Zaštitna sredstva

kg

1.100,00

352

387.200,00 kn

352

387.200,00 kn

352

387.200,00 kn

352

387.200,00 kn

352

387.200,00 kn

40,00

220

8.800,00 kn

220

8.800,00 kn

220

8.800,00 kn

220

8.800,00 kn

220

8.800,00 kn

Ambalaža

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Plastične košarice

kom

12,00

660

7.920,00 kn

660

7.920,00 kn

660

7.920,00 kn

660

7.920,00 kn

660

7.920,00 kn

Plitice

kom

0,05

105600

5.280,00 kn

105600

5.280,00 kn

105600

5.280,00 kn

105600

5.280,00 kn

105600

5.280,00 kn

Folija

m2

0,08

9020

721,60 kn

9020

721,60 kn

9020

721,60 kn

9020

721,60 kn

9020

721,60 kn

Teglice

kom

2,39

33000

78.870,00 kn

33000

78.870,00 kn

33000

78.870,00 kn

33000

78.870,00 kn

33000

78.870,00 kn

Crijeva od staniola

m2

0,80

4400

3.520,00 kn

4400

3.520,00 kn

4400

3.520,00 kn

4400

3.520,00 kn

4400

3.520,00 kn

PVC vrećice

kom

0,04

63360

2.534,40 kn

63360

2.534,40 kn

63360

2.534,40 kn

63360

2.534,40 kn

63360

2.534,40 kn

Kartonske kutije

kom

5,50

5280

29.040,00 kn

5280

29.040,00 kn

5280

29.040,00 kn

5280

29.040,00 kn

5280

29.040,00 kn

Ljepljiva traka

rola

6,35

550

3.492,50 kn

550

3.492,50 kn

550

3.492,50 kn

550

3.492,50 kn

550

3.492,50 kn

Euro palete

kom

36,00

165

5.940,00 kn

165

5.940,00 kn

165

5.940,00 kn

165

5.940,00 kn

165

5.940,00 kn

UKUPNO:

533.318,50 kn

533.318,50 kn

533.318,50 kn

533.318,50 kn

533.318,50 kn

Početno stanje zaliha materijala
Supstrat

t

Zaštitna sredstva

kg

1.100,00

0

0,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

32

35.200,00 kn

40,00

0

0,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

20

800,00 kn

0

0,00 kn

Ambalaža

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Plastične košarice

kom

12,00

0

0,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

60

720,00 kn

Plitice

kom

0,05

0

0,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

9600

480,00 kn

Folija

m2

0,08

0

0,00 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

820

65,60 kn

Teglice

kom

2,39

0

0,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

3000

7.170,00 kn

Crijeva od staniola

m2

0,80

0

0,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

400

320,00 kn

PVC vrećice

kom

0,04

0

0,00 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

5760

230,40 kn

Kartonske kutije

kom

5,50

0

0,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

480

2.640,00 kn

Ljepljiva traka

rola

6,35

0

0,00 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

50

317,50 kn

Euro palete

kom

36,00

0

0,00 kn

15

540,00 kn

15

540,00 kn

15

540,00 kn

15

540,00 kn

UKUPNO:

0,00 kn

48.483,50 kn

48.483,50 kn

48.483,50 kn

48.483,50 kn

24

PRORAČUN MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH TROŠKOVA
Vrsta troška

Jed.mj.

Količina

Jed.cijena

Ttroškovi sirovina i
matrijala

Ukupno

1.godina

2.godina

3.godina

4.godina

5.godina

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

Supstrat

t

320

1.100,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

Zaštitna sredstva

kg

200

40,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

124.835,00

124.835,00

124.835,00

124.835,00

124.835,00

124.835,00

Ambalaža
Plastične košarice

kom

600

12,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

Plitice

kom

96000

0,05

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Folija

m2

8200

0,08

656,00

656,00

656,00

656,00

656,00

656,00

Teglice

kom

30000

2,39

71.700,00

71.700,00

71.700,00

71.700,00

71.700,00

71.700,00

Crijeva od staniola

m2

4000

0,80

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

PVC vrečice

kom

57600

0,04

2.304,00

2.304,00

2.304,00

2.304,00

2.304,00

2.304,00

Kartonske kutije

kom

4800

5,50

26.400,00

26.400,00

26.400,00

26.400,00

26.400,00

26.400,00

Ljepljiva traka

rola

500

6,35

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

Euro palete

kom

150

36,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

166.691,65

166.691,65

166.691,65

166.691,65

166.691,65

166.691,65

Trošak energije
Električna energija

kWh

64800

0,46

29.484,00

29.484,00

29.484,00

29.484,00

29.484,00

29.484,00

Plin

Sm3

41875

2,52

105.441,25

105.441,25

105.441,25

105.441,25

105.441,25

105.441,25

Dizel gorivo

l

4000

7,16

28.640,00

28.640,00

28.640,00

28.640,00

28.640,00

28.640,00

Motorno ulje

kg

80

39,08

3.126,40

3.126,40

3.126,40

3.126,40

3.126,40

3.126,40

Trošak otkupa
poluproizvoda

t

60

9.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

21.650,00

21.227,50

20.826,13

20.444,82

20.082,58

19.738,45

1.610,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

1.214.786,65

1.214.854,15

1.214.452,78

1.214.071,47

1.213.709,23

1.213.365,10

Troškovi usluga
Nematerijalni troškovi

UKUPNO:

25

U Kn bez lipa

PRORAČUN OČEKIVANIH ODLJEVA
DOBAVLJAČI
Obveze prema
dobavljačima 31.12.
Kupnja u I.godini

1.godina

33.124

2.godina

30.183

3.godina

30.174

4. godina

30.165

30.156

1.656.204

Kupnja u II. godini

1.509.152

Kupnja u III. godini

1.508.683

Kupnja u IV.godini

1.508.237

Kupnja u V. godini
UKUPNO ODLJEVI:

5.godina

1.507.814
1.623.080

1.512.093

1.508.692

1.508.246

1.507.822

PDV

254.411

406.192

406.279

406.363

406.442

POSEBAN POREZ

130.350
260.440

245.694

247.131

248.679

97.515

106.380

106.380

106.380

106.380

POREZI UKUPNO:

482.276

773.012

758.353

759.874

761.501

NETO PLAĆE

150.011

163.648

163.648

163.648

163.648

ODLJEVI DI

664.648
2.448.753

2.430.694

2.431.768

2.432.971

POREZ NA DOBIT
DOPINOSI I POREZI

UKUPNO ODLJEVI

2.920.015

Kod izrade ovog proračuna polazilo se od toga da će 2% od ukupnih obveza prema dobavljačima
za sirovine, materijal i usluge biti neplaćeno, te će se to stanje podmiriti u slijedećoj godini. Podaci o
iznosu ukupnih obveza prema dobavljačima uzete su iz proračuna materijalnih i nematerijalnih
troškova, s tim da smo na te iznose dodali PDV 23%.
Obvezu za PDV izračunali smo tako da smo od ukupnih obveza PDV iz fakturiranih računa odbili
pretporez u primljenim računima dobavljača.
Obveza za poseban porez izračunali smo tako što smo na ukupnu procijenjenu vrijednost zemljišta
i nekretnine zaračunali 5 % posebnog poreza na nekretnine.
Podatak o obvezama za porez na dobit uzeli smo iz računa dobiti i gubitka.
Podatak o obvezama za neto plaće i doprinose i poreze uzeli smo iz proračuna direktnog rada.
Podatak o odljevu za dugotrajnu materijalnu imovinu uzeli smo iz proračuna osnovnih sredstava,
iznos sa PDV-om.

26

RAČUN DOBITI I GUBITKA
Oznaka
pozicije

NAZIV POZICIJE

1

3

I.

POSLOVNI PRIHODI

1.

Prihodi od prodaje

Tek.broj
bilj.
4

SVOTA ( u kunama, bez lipa)
1.GOD.

2.GOD.

3.GOD

4.GOD.

5.GOD.

5

6

7

8

9

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

1.660.097

1.737.073

1.736.692

1.736.330

1.600.894

II.

POSLOVNI RASHODI

1.

Pov. vrijed. zaliha nedovršene
proizvodnje
i gotovih
proizvoda
Materijalni troškovi
( a+b+c)

148.046

0

0

0

0

1.293.626

1.222.553

1.222.172

1.221.810

1.221.465

a) Troškovi sirovina

1.262.196

1.191.527

1.191.527

1.191.527

1.191.527

31.427

31.026

30.645

30.283

29.938

Troškovi osoblja ( a+b+c )

270.029

270.029

270.029

270.029

270.029

a) Neto plaće i nadnice

163.648

163.648

163.648

163.648

163.648

b) Troškovi poreza i doprinosi iz plaća

66.752

66.752

66.752

66.752

66.752

c) Doprinosi na plaće

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

240.091

240.091

240.091

240.091

105.000

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

30709

27463

20656

13281

5295

30709

27463

20656

13281

5295

2.

b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi

3.

4.

Amortizacija

5.

Ostali troškovi

III.
1.

FINANCISJKI RASHODI

Kamate na kredite

IV.

UKUPNI PRIHODI

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

2.993.004

V

UKUPNI RASHODI

1.690.806

1.764.536

1.757.348

1.749.611

1.606.189

VI.

1.302.198

1.228.468

1.235.656

1.243.393

1.386.815

VII.

DOBITAK PRIJE
OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK

260.440

245.694

247.131

248.679

277.363

VIII.

DOBITAK RAZDOBLJA

1.041.758

982.774

988.525

994.715

1.109.452

27

28

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
Naziv pozicije
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca

I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za kamate
4. Novčani izdaci za poreze
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)
A1) NETO POVEĆANJE NT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)

1.god.

2.god.

3.god.

4.god.

5.god.

3.497.325
3.497.325
1.623.080
150.011
30.709
482.276
2.286.076
1.211.249

3.681.395
3.681.395
1.512.093
163.648
27.463
773.012
2.476.216
1.205.179

3.681.395
3.681.395
1.508.692
163.648
20.654
758.353
2.451.347
1.230.048

3.681.395
3.681.395
1.508.246
163.648
13.281
759.874
2.445.049
1.236.346

3.681.395
3.681.395
1.507.822
163.648
5.295
761.501
2.438.266
1.243.129

600.000
600.000
664.648

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

82.030
833.407
915.437

88.838
786.219
875.057

96.212
790.820
887.032

104.197
795.772
899.969

-915.437

-875.057

-887.032

-899.969

1.526.942
1.205.179
-915.437
1.816.685

1.816.685
1.230.048
-875.057
2.171.675

2.171.675
1.236.346
-887.032
2.520.989

2.520.989
1.243.129
-899.969
2.864.149

A2) NETO SMANJENJE NT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1.. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)

664.648

B1) NETO POVEĆANJE NT OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)
B2) NETO SMANJENJE NT OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)

-64.648

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

450.000

2. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

450.000
69.659

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVEĆANJE NT OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)

69.659
380.341

C2) NETO SMANJENJE NT OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

0
1.591.590
-64.648
1.526.942

29

BILANCA

30

SVOTA

Oznaka
pozicije

NAZIV POZICIJE
1.GOD.

2.GOD.

3.GOD.

4.GOD.

5.GOD.

AKTIVA
A.
B.

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI
KAPITAL
DUGOTRAJNA IMOVINA

B.I.

NEMATERIJALNA IMOVINA

B.II.

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imov.

B.III.

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

B.IV.

POTRAŽIVANJA

B.V.

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

C.I.

3.037.623

2.797.532

2.557.441

2.317.350

0

0

0

0

2.212.350

3.037.623

2.797.532

2.557.441

2.317.350

2.212.350

637.350

637.350

637.350

637.350

637.350

1.995.000

1.890.000

1.785.000

1.680.000

1.575.000

291.119

194.080

97.040

0

0

114.154

76.102

38.051

0

0

1.907.542

2.197.284

2.544.513

2.893.828

3.236.984

ZALIHE

196.531

196.530

196.525

196.527

196.522

1.

Gotovi proizvodi

148.047

148.046

148.046

148.043

148.039

2.

Zalihe sirovina i materijala

C.II.
1..

48.484

48.484

48.479

48.484

48.483

POTRAŽIVANJA

184.070

184.070

184.070

184.070

184.070

Potraživanja od kupaca

184.070

184.070

184.070

184.070

184.070

1.526.942

1.816.685

2.171.675

2.520.989

2.864.149

4.945.165

4.994.816

5.109.711

5.218.935

5.457.091

4.248.758

4.398.126

4.600.431

4.804.326

5.118.006

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

C.III.

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

C.IV.

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D.
E.

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA
I OBRAČUNANI
GUBITAK
IZNADPRIHODI
VISINE KAPITALA

F.

UKUPNA AKTIVA

G.

IZVANBILANČNI ZAPISI

A.

KAPITAL I REZERVE

PASIVA
A.I.

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

A.II.

KAPITALNE PRIČUVE

A.III.

PRIČUVE IZ DOBITKA

2.607.000

2.607.000

2.607.000

2.607.000

2.607.000

Ostale pričuve

2.607.000

2.607.000

2.607.000

2.607.000

2.607.000

208.352

404.906

602.611

801.554

1.041.758

982.774

988.525

994.715

1.109.452

9.064

1.
A.IV.

REVALORIZACIJSKE PRIČUVE

A.V.

ZADRŽANI DOBITAK

A.VI.

PRENESENI GUBITAK

A.VII.

DOBIT POSLOVNE GODINE

A.VIII.

GUBITAK POSLOVNE GODINE

A.IX.

MANJINSKI INTERES

B.

REZERVIRANJA

C.

DUGOROČNE OBVEZE

380.341

298.311

209.473

113.261

1..

Obveze prema bankama

380.341

298.311

209.473

113.261

9.064

D.

KRATKOROČNE OBVEZE

316.066

298.379

299.807

301.348

330.021

1.

Obveze prema dobavljačima

2.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

3.

Ostale kratkoročne obveze

E.
F

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I
PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA
UKUPNO PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

33.124

30.183

30.174

30.165

30.156

269.305

254.559

255.996

257.546

286.228

13.637

13.637

13.637

13.637

13.637

4.945.165

4.994.816

5.109.711

5.218.935

5.457.091
31

FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA
STATIČKA OCJENA PROJEKTA
U tablici ispod prikazani su temeljni pokazatelji kroz pet promatranih godina vijeka
projekta koji su izračunani na temelju podataka iz financijskih izvještaja.

Za potrebe statičke ocjene projekta uzeti su pokazatelji iz treće, reprezentativne
godine, a koji su odvojeno prikazani u posebnoj tablici.
Prema izračunanim pokazateljima proizlazi:
KOEFICIJENT STABILNOSTI FINANCIRANJA – jedna novčana jedinica dugoročnih
izvora pokrivena je sa 12,21 jedinica dugotrajne imovine, iz čega proizlazi da je društvo
u promatranoj godini solventno.
KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI - jedna novčana jedinica kratkoročnih obveza pokrivena
je sa 8,49 novčanih jedinica kratkotrajne imovine, iz čega proizlazi da je društvo u
promatranoj godini likvidno.
RENTABILNOST VLASTITOG KAPITALA – pokazuje da se u toj godini iz ostvarenog
neto dobitka pokriva 21,52% vlastitih uloženih sredstava.
NETO PROFITNA MARŽA – 37,25% od ukupno ostvarenih prihoda, nakon pokrića svih
troškova i poreza u promatranoj godini, društvu preostaje za pokriće troškova kapitala,
daljnje investicijske aktivnosti i isplatu dobiti.
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI - 9,98% ukupne imovine financirano je iz tuđih izvora.
KOEFICIJENT FINANCIRANJA – odnos ukupnih obveza i kapitala iznosi 11,96:100.
KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE – na 100 novčanih jedinica uloženih u
imovinu ostvaruje se 58,66 novčanih jedinica ukupnog prihoda.

32

OCJENA UČINKOVITOSTI- STATIČKA
1.GODINA

2.GODINA

3.GODINA

4.GODINA

5.GODINA

KOEFICIJENT STABILNOSTI FINANCIRANJA

dugotrajna
imovina/
dugoročne
obveze

7,987

9,378

12,209

20,460

244,081

KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI

kratkotrajna
imovina/
kratkoročne
obveze

6,068

7,338

8,487

9,603

9,808

RENTABILNOST VLASTITOG KAPITALA %

neto
dobit/kapital+
rezerve

23,824

22,385

21,524

20,738

21,710

NETO PROFITNA MARŽA %

neto
dobit+kamate/
uk.prihodi

34,537

33,753

33,718

33,678

37,245

14,024

11,965

9,982

7,956

6,223

0,163

0,136

0,111

0,086

0,066

0,611

0,600

0,587

0,574

0,549

KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI %

KOEFICIJENT FINANCIRANJA

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

uk.obveze/
ukupna aktiva

uk.obveze/
kapital+rezerve
uk.prihodi/
ukupna
imovina

33

OCJENA UČINKOVITOSTI- STATIČKA ZA TREĆU REPREZENTATIVNU GODINU

3.GODINA
KOEFICIJENT STABILNOSTI FINANCIRANJA

KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI

RENTABILNOST VLASTITOG KAPITALA %

NETO PROFITNA MARŽA %

KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI %

KOEFICIJENT FINANCIRANJA

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

dugotrajna
imovina/
dugoročne
obveze
kratkotrajna
imovina/
kratkoročne
obveze

12,209

8,487

neto
dobit/kapital+
rezerve

21,524

neto
dobit+kamate/
uk.prihodi

33,718

uk.obveze/
ukupna aktiva

uk.obveze/
kapital+rezerve
uk.prihodi/
ukupna
imovina

9,982

0,111

0,587

34

DINAMIČKA OCJENA PROJEKTA
Ekonomski tijek
0.godina

1.godina
0

2.godina

3.godina

4.godina

5.godina

I.

PRIMICI

3.497.325,17

3.681.394,92

3.681.394,92

3.681.394,92

5.893.744,92

1.

Ukupan prihod

3.497.325,17

3.681.394,92

3.681.394,92

3.681.394,92

3.681.394,92

2.

Ostatak vrijednosti projekta

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.350,00

2.1.

Osnovna sredstva

II.

IZDACI

3.402.147,67

2.696.242,98

2.543.461,89

2.436.842,74

2.436.183,54

2.448.614,80

3.

Investicije u OSA

3.402.147,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Investicije u obrtna sredstva

407.752,01

107.346,63

6.158,25

4.424,74

15.651,84

5.

Materijalni troškovi

1.656.204,00

1.509.152,00

1.508.683,00

1.508.237,00

1.507.814,00

6.

Plaće

150.011,00

163.648,00

163.648,00

163.648,00

163.648,00

7.

Porezi

482.275,97

763.315,26

758.353,48

759.873,80

761.500,96

III.

NETO PRIMICI

801.082,19

1.137.933,03

1.244.552,18

1.245.211,38

3.445.130,12

2.212.350,00

-3.402.147,67

Kumulativ neto-primitaka je pozitivan = 3.445.130,12.
Nakon negativnog ekonomskog tijeka u prvoj godini investiranja,svi su ostali godišnji ekonomski tijekovi pozitivni, što znači
da će nam se ulaganja u planiranu investiciju vratiti.

35

NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST

GODINA

NETO PRIMICI
EKONOMSKOG
TIJEKA

KUMULATIV
NETO
PRIMITKA

KAMATNI
FAKTOR

DISKONTNI
FAKTOR

8%

8%

DISKONTIRANI
NETO PRIMICI

KUMULATIV
DISK.NETO
PRIMICI

0.GODINA

-3.402.147,67

-3.402.147,67

1,00

1,00

-3.402.147,67

-3.402.147,67

1.GODINA

801.082,19

-2.601.065,48

1,0800

0,9259

741.722,00

-2.660.425,67

2.GODINA

1.137.933,03

-1.463.132,45

1,1664

0,8573

975.549,99

-1.684.875,68

3.GODINA

1.244.552,18

- 218.580,27

1,2597

0,8573

1.066.954,58

-617.921,10

4.GODINA

1.245.211,38

1.026.631,11

1,3605

0,7938

988.448,79

370.527,69

5.GODINA

3.445.130,12

4.471.761,23

1,4693

0,7350

2.532.170,64

2.902.698,33

NSV
RAZDOBLJE POVRATA

U 4. GODINI

2.902.698,33

ZA DISKONTIRANE NETO PRIMITKE

Za izračun neto sadašnje vrijednosti od mogućih kriterija za izbor diskontne stope izabrali smo kamatnu stopu na kredit &
%, zato što je za potrebe podmirenja obrtnih sredstava uzet dugoročni kredit pod tim uvjetima.

36

INTERNA STOPA RENTABILNOSTI

GODINA

NETO PRIMICI
EKONOMSKOG
TIJEKA

KUMULATIV
NETO
PRIMITKA

KAMATNI
FAKTOR

KAMATNI
FAKTOR

DISKONTIRANI
NETO PRIMICI

DISKONTIRANI
NETO PRIMICI

27%

28%

27%

28%

0.GODINA

-3.402.147,67

-3.402.147,67

1

1

-3.402.147,67

-3.402.147,67

1.GODINA

801.082,19

-2.601.065,48

1,27

1,28

630.773,38

625.845,46

2.GODINA

1.137.933,03

-1.463.132,45

1,61

1,64

705.519,89

694.539,20

3.GODINA

1.244.552,18

- 218.580,27

2,05

2,10

607.577,87

593.448,72

4.GODINA

1.245.211,38

1.026.631,11

2,60

2,68

478.661,17

463.877,39

5.GODINA

3.445.130,12

4.471.761,23

3,30

3,44

1.042.766,39

1.002.664,83

63.151,03

-21.772,06

NSV

IRR

1
84.923,09
27,06

%

37

ZAKLJUČAK

Investicijsko ulaganje u proizvodnju i preradu gljiva bukovača koje namjerava realizirati
društvo BUKOVAČA 2010 d.o.o.na temelju analiza provedenih ovim poslovnim planom je
opravdano.

Ispitane su svi tehničko – tehnološki elementi investicije uz budni nadzor stručnjaka iz
branše, te su osigurani svi preduvjeti za kvalitetan početak proizvodnje, kao i stručna podrška
u fazi proizvodne i prerade.

Ispitani su svi elementi tržišta i utvrđene činjenice koje naglašavaju potrebu za
ispitanom poslovnom djelatnošću, o postojanju slobodnog tržišnog prostora, te o
mogućnostima nošenja s praktički nepostojećom konkurencijom. Također, unaprijed su
osigurani plasmani proizvoda kvalitetnim i sigurnim kupcima.

Primjenom statičke i dinamičke analize projekta kroz financijske pokazatelje, projekt se
pokazao učinkovitim i opravdanim.
Razdoblje povrata projekta na temelju diskontirane sadašnje vrijednosti neto novčanih
tijekova je u četvrtoj godini.
Neto sadašnja vrijednost uz diskont 8% sa ostatkom vrijednosti projekta iznosi 3.392.560
kuna.
Metoda interne stope rentabilnosti pokazuje da je najviša kamatna stopa koju projekt podnosi
30,06% iz čega proizlazi da bez problema pokriva očekivanu kamatnu stopu na primljeni
kredit i očekivani povrat na vlastiti kapital članova društva.
Iz financijskog tijeka proizlazi da će društvo biti likvidno u svakoj godini projekta i moći će
pokrivati svoje dospjele obveze.

Sve navedeno potvrđuje kako rezultati dobiveni ocjenom investicijskog projekta
udovoljavaju mjerilima u Metodologiji za planiranje investicijskih projekata, to jest prihvatljivi
su sa stajališta članova društva te banke kao vanjskog investitora.
38

Pokretanjem ovog projekta društvo ostvaruje kvalitetan financijsko gospodarski potencijal te
ostvaruje širu društvenu korist u vidu povećanja izvora prihoda lokalne zajednice i države i
zapošljavanja lokalnog stanovništva.

Uzimajući u obzir ovu studiju i dobivene rezultate, društvo smatra ulaganje opravdanim
sa stajališta investitora i donosi pozitivnu odluku o realizaciji projekta.

POSLOVNI PLAN IZRADILI:

DIREKTOR DRUŠTVA:

Tatjane Gral

___________

Nataša Srbanić

Jelena Margetić

___________

___________

Mirjana Patačić

___________

Višnja Draginić

___________

Nataša Srbanić

___________

Franjo Crnković

___________

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful