You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

Chega Corua con certa sona de poeta, acreditada por varios galardns nos certames de Pontevedra e Bentanzos, no ltimo dos cales chega a acadar catro premios. Logra, as mesmo, o premio de honra nos Xogos Florais de Tui en 1891. Tamn resulta premiado en Lugo (1915) e en Santiago (1916). O seu primeiro libro, Folerpas (Poesas Gallegas), recolle 34 poemas, a maiora dos cales xa saran publicados en diferentes revistas e xornais. Nesta obra, a menos representativa da sa produccin, abusa do costumismo e do didactismo e fai demasiado fincap no mundo ladean. Raza e Terra, o seu segundo libro, sau do prelo en Ferrol en 1922 na coleccin Cltiga. Consta de doce poemas de temtica semellante s de Folerpas. Oracis campesinas, o terceiro, sae do prelo na Corua en 1927 e vai se-la derradeira publicacin en vida do autor. Nela o poeta fai unha escolma de toda a sa produccin lrica. Os mis dos 81 poemas de que consta foran publicados antes en diversas revistas e xornais, e oito no libro Raza e Terra. Tense referido nalgunha ocasin a Terra a mia! (ou Terra mia) e Sementadores de Ideal, das obras que nunca viron a luz. O ltimo poema que publicou, Cancin do camio, apareceu en 1939 na revista El Eco Franciscano de Santiago de Compostela.

3. O xornalista
Importante foi o labor xornalstico de Eladio Rodrguez que comeza a colaborar no xornal La Maana do que mis tarde foi director. Tamn foi redactor e director de El Noroeste, un xornal corus que nace no ano 1880, e que contou cun suplemento titulado Ns. Pxinas gallegas do diario da Crua El Noroeste. Creado por Eladio Rodrguez, considerado o antecedente de Ns. Boletn mensual da cultura galega. Empezou a sa andaina o 17 de setembro de 1918, e o primeiro artigo da sa autora. Contou con importantes colaboradores como Manuel Antonio ou Vicente Risco. En 1920 nace a revista Ns de Ourense, baixo a direccin de Vicente Risco e entre os seus colaboradores est Eladio Rodrguez. En 1904 funda con outros xornalistas a Asociacin de Prensa da Corua da que mis tarde sera presidente.

4. O lexicgrafo
A grande obra de don Eladio Rodrguez foi o Diccionario Enciclopdico gallego-castellano. A pesar de que o autor dedicou toda a sa vida restauracin das palabras do noso idioma, non tivo a ledicia de chegalo a ver publicado. Empezou de neno, e rematou co derradeiro alento, di Otero Pedrayo no prlogo do diccionario. Cmpre agradar a que naza a editorial Galaxia en 1950 para que, co patrocinio da Casa de Galicia de Caracas, oito anos despois, se faga por fin realidade o soo do poeta e lexicgrafo ribeirao, sando entn do prelo o primeiro volume, que seguirn o segundo en 1960 e o terceiro en 1961. Ademais da informacin que foi acadando longo da sa vida, e que ocupa miles de papeletas, recolleu o material publicado nos diccionarios que o precederon, formando deste xeito unha

14

Related Interests